Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 175 din 5 august 1998  privind interconectarea retelelor de telecomunicatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 175 din 5 august 1998 privind interconectarea retelelor de telecomunicatii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 24 august 1998
Ministrul comunicaţiilor,
având în vedere:
- <>Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 , art. 38 alin. (2);
- <>Ordonanta Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997;
- Programul naţional pentru adoptarea acquisului comunitar;
- Acordul european;
- structura şi evoluţia pieţei de telecomunicaţii şi, în special, poziţia Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.;
- nevoia de a crea un cadru reglementar transparent, nediscriminatoriu, care sa stimuleze competiţia şi creşterea calitãţii,
pe baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor,

emite urmãtorul ordin:

CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
(1) Prezentul ordin reglementeazã interconectarea reţelelor de telecomunicaţii din România.
(2) Prezentul ordin nu se aplica furnizorilor de servicii cu taxa pe valoarea adãugatã.
ART. 2
În accepţiunea prezentului ordin se definesc:
a) interconectare - realizarea unor legãturi fizice şi logice între reţele de telecomunicaţii operate de acelaşi operator sau de operatori diferiţi, pentru a permite utilizatorilor unei reţele sa comunice cu utilizatorii aceleiaşi reţele sau ai altei reţele ori sa aibã acces la serviciile oferite de alt operator;
b) servicii de telecomunicaţii - servicii a cãror furnizare consta parţial sau total în transmiterea şi rutarea semnalelor pe reţele de telecomunicaţii, cu excepţia transmisiunilor radio şi Tv;
c) serviciu public de telecomunicaţii - serviciu de telecomunicaţii care se adreseazã publicului;
d) operator - persoana fizica sau juridicã autorizata sa instaleze şi sa opereze o reţea de telecomunicaţii în scopul furnizarii de servicii de telecomunicaţii.
ART. 3
Prin prezentul ordin se aplica urmãtoarele drepturi şi obligaţii la interconectare:
a) Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. are obligaţia de a interconecta reţeaua fixa cu orice alta reţea, cu condiţia ca licenta sau autorizaţia corespunzãtoare celeilalte reţele sa prevadã acest drept;
b) orice reţea publica mobila celulara are dreptul sa fie interconectata cu reţeaua fixa a Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. şi cu orice alta reţea publica mobila celulara din România;
c) orice reţea independenta are dreptul sa fie interconectata cu reţele publice autorizate;
d) alte drepturi şi obligaţii conferite explicit prin licenţe sau autorizaţii.

CAP. 2
Acorduri de interconectare

ART. 4
Interconectarea se va face pe baza acordului între pãrţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor fiecãrei licenţe sau autorizaţii, dupã caz, luând în considerare recomandãrile din anexele nr. 1 şi 2. În acest scop, oricare dintre pãrţi poate solicita celuilalt operator o copie de pe licenta sau de pe autorizaţie.
ART. 5
Operatorii vor începe negocierea unui acord de interconectare la initiativa oricãruia dintre ei, caz în care acest lucru trebuie notificat autoritãţii de reglementare (AR), sau la cererea acesteia. Pentru a fi consideratã valabilã, notificarea cãtre AR trebuie semnatã de ambele pãrţi.
ART. 6
Pe parcursul negocierii unui acord de interconectare operatorii pot stabili de comun acord informaţiile care trebuie pãstrate confidenţiale. AR poate modifica statutul confidenţial al acestor informaţii, cu excepţia celor referitoare la condiţiile financiare.
ART. 7
Acordurile de interconectare vor fi notificate AR cu cel puţin 30 de zile înaintea intrãrii lor în vigoare. AR poate modifica unele prevederi, cu consultarea pãrţilor.
ART. 8
(1) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de 3 luni de la iniţierea negocierilor, oricare dintre pãrţi poate solicita AR sa intervinã şi sa stabileascã modul de soluţionare a divergentelor.
(2) AR poate interveni şi în lipsa cererii uneia dintre pãrţi, dacã nu s-a ajuns la un acord în termen de 6 luni de la iniţierea negocierilor.
(3) În termen de maximum 3 luni de la solicitare, AR va comunica deciziile luate.
ART. 9
În luarea deciziilor, AR va lua în considerare:
a) interesul utilizatorilor;
b) obligaţiile şi drepturile existente ale pãrţilor, prevãzute în licenţe şi/sau în autorizaţii;
c) stimularea competitiei şi a furnizarii unei game largi de servicii de telecomunicaţii;
d) disponibilitatea alternativelor tehnice şi comerciale;
e) accesul egal la serviciile de telecomunicaţii;
f) respectarea cerinţelor esenţiale, menţionate la <>art. 7 lit. i) din Legea nr. 74/1996 ;
g) natura cererii în raport cu resursele necesare pentru a o satisface;
h) poziţia pe piata a pãrţilor;
i) interesul public;
j) necesitatea de a asigura serviciul universal;
k) practica internationala în materie.
ART. 10
Deciziile AR privind modul de soluţionare a divergentelor vor fi menţionate în rapoartele publice periodice ale acesteia. Pãrţile implicate vor primi justificarea deciziilor luate.
ART. 11
În cazul în care operatorii de telecomunicaţii autorizaţi sa furnizeze servicii de telecomunicaţii refuza nejustificat interconectarea, AR, în conformitate cu art. 57 lit. g) şi <>art. 58 alin. (4) din Legea nr. 74/1996 , poate dispune retragerea licenţei sau a autorizaţiei.

CAP. 3
Interconectarea cu reţeaua fixa a Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.

ART. 12
Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va pune la dispoziţie oricãrui operator care cere şi care are dreptul sa se interconecteze cu reţeaua fixa informaţiile tehnice necesare pentru proiectarea interfetelor şi pentru asigurarea comunicaţiilor.
ART. 13
(1) Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va publica, dupã obţinerea unui aviz favorabil de la AR, criteriile de interconectare. Aceste criterii trebuie sa fie obiective, nediscriminatorii şi transparente.
(2) Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va oferi servicii de interconectare în mod nediscriminatoriu. Condiţiile tehnice, tarifele şi calitatea serviciului oferite trebuie sa fie similare cu cele pentru uzul propriu, filiale şi pentru alţi operatori.
ART. 14
(1) Tarifele de interconectare vor fi orientate pe costuri (sa acopere costurile plus o marja a profitului, comparabila cu situaţii similare), luându-se în considerare elementele din anexa nr. 2.
(2) Dupã data de 1 ianuarie 2003, vor fi luate în considerare costurile marginale pe termen lung.
(3) Pana la data de 1 ianuarie 2001, Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va implementa un sistem contabil care sa permitã calculul costurilor serviciilor de interconectare oferite şi exprimarea lor într-o forma suficient de explicita. În acest scop, pana la data de 1 octombrie 1999, Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va supune spre aprobare AR o propunere de sistem de contabilitate adecvat, inclusiv o propunere de separare a conturilor.
(4) Pana la implementarea sistemului de contabilitate adecvat, prevãzut la alin. (3), tarifele vor fi negociate de pãrţi.
(5) La cererea AR, Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. are obligaţia sa demonstreze respectarea prevederilor prezentului articol.
ART. 15
Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va interconecta reţeaua fixa în toate punctele de acces solicitate în mod rezonabil. Justificarea unui eventual refuz va fi comunicatã solicitantului şi notificatã AR.
ART. 16
Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. va furniza, la cerere, operatorilor care au dreptul la interconectare informaţiile şi specificaţiile tehnice necesare pentru realizarea unui acord de interconectare, inclusiv toate schimbãrile majore planificate în urmãtoarele 6 luni, cu excepţia cazului în care AR dispune altfel.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 17
Disputele vor fi rezolvate cu buna-credinţa între pãrţi. La cererea oricãrei pãrţi, AR poate arbitra aceste dispute.
ART. 18
(1) În cazul schimbãrii majore a condiţiilor pieţei, AR poate diminua obligaţiile impuse Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., dacã nu mai are putere semnificativã pe piata, şi poate impune obligaţiile prevãzute la cap. 3 altor operatori cu putere semnificativã.
(2) Puterea semnificativã se prezuma dacã un operator controleazã cel puţin 25% din piata relevanta. În evaluarea puterii unui operator se va tine seama de posibilitatea acestuia de a influenta condiţiile pieţei, cifra de afaceri, accesul la resurse financiare şi de experienta.
ART. 19
Inspectoratul General al Comunicaţiilor (IGC), poate verifica respectarea prevederilor acordurilor de interconectare.
ART. 20
În caz de încãlcare a dispoziţiilor prezentului ordin, AR poate suspenda sau anula un acord de interconectare.
ART. 21
AR va decide pana la data de 1 ianuarie 2002 extinderea drepturilor şi obligaţiilor de interconectare, care vor fi aplicate dupã perioada de exclusivitate.
ART. 22
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 23
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României şi va fi pus în aplicare prin grija Ministerului Comunicaţiilor - Direcţia generalã reglementãri şi a IGC.

Ministrul comunicaţiilor,
Sorin Pantis


ANEXA 1

CONŢINUTUL ACORDURILOR DE INTERCONECTARE

Se recomanda ca acordurile de interconectare sa conţinã urmãtoarele:
a) descrierea serviciilor de interconectare furnizate;
b) modalitãţile de plata;
c) amplasarea punctelor de interconectare;
d) standardele tehnice, inclusiv definirea interfetelor;
e) testele de interoperabilitate;
f) mãsurile pentru respectarea cerinţelor esenţiale;
g) drepturile de proprietate intelectualã;
h) definirea şi limitarea rãspunderii şi a indemnizaţiilor;
i) definirea tarifelor de interconectare şi evoluţia lor în timp;
j) procedura de soluţionare a conflictelor între pãrţi, înainte de a cere intervenţia Ministerului Comunicaţiilor;
k) durata şi modalitãţile de renegociere a acordului;
l) procedura de urmat în cazul modificãrii reţelei sau a ofertei de servicii;
m) prevederile legate de egalitatea accesului;
n) prevederile legate de utilizarea în comun a resurselor;
o) accesul la serviciile asociate, suplimentare sau avansate;
p) administrarea reţelei;
r) confidenţialitatea anumitor pãrţi ale acordului;
s) pregãtirea personalului;
t) mãsuri pentru protecţia datelor.


ANEXA 2


ELEMENTE PENTRU TARIFELE DE INTERCONECTARE

Tarifele de interconectare pot conţine urmãtoarele elemente:
a) implementarea iniţialã a interconectarii fizice, pe baza costului realizãrii interconectarii specifice, solicitate;
b) chirii pentru echipamente şi alte resurse;
c) tarife variabile pentru servicii asociate sau suplimentare;
d) tarife pentru trafic;
e) componente pentru a acoperi costurile comune, acces egal şi portabilitatea numerelor;
f) componente pentru costuri asociate, cu asigurarea cerinţelor esenţiale;
g) componente pentru costuri asociate, cu asigurarea serviciului universal.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016