Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 16 din 13 noiembrie 2007 privind raportarea indicatorilor prudentiali ai institutiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exercitiul financiar al anului 2007
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 16 din 13 noiembrie 2007  privind raportarea indicatorilor prudentiali ai institutiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exercitiul financiar al anului 2007    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 16 din 13 noiembrie 2007 privind raportarea indicatorilor prudentiali ai institutiilor de credit, la nivel consolidat, pentru exercitiul financiar al anului 2007

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 22 noiembrie 2007

Având în vedere prevederile art. 165 şi ale <>art. 169 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 ,
în temeiul <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României şi al <>art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 ,

Banca Naţionalã a României emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul raportãrii indicatorilor prudenţiali la nivel consolidat, pentru datele de 30 iunie 2007 şi 31 decembrie 2007, de cãtre instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bazã consolidatã potrivit prevederilor Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006.
ART. 2
(1) Instituţiile de credit prevãzute la art. 1 raporteazã indicatorii prudenţiali, la nivel consolidat, pentru exerciţiul financiar al anului 2007, prin intermediul formularului de raportare prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, precum şi a formularelor de raportare a expunerilor mari prevãzute de <>Normele Bãncii Naţionale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitãţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Pentru raportarea aferentã datei de 30 iunie 2007, instituţiile de credit prevãzute la art. 1 vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere formularele prevãzute la alin. (1), pânã la data de 31 ianuarie 2008, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi pânã la data de 2 februarie 2008, în formã letricã.
(3) Pentru raportarea aferentã datei de 31 decembrie 2007, instituţiile de credit prevãzute la art. 1 vor transmite Bãncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere formularele prevãzute la alin. (1), pânã la data de 15 iunie 2008, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, şi pânã la data de 18 iunie 2008, în formã letricã.
ART. 3
(1) Pentru calculul fondurilor proprii la nivel consolidat se vor lua în considerare valorile consolidate ale elementelor ce intrã în calculul fondurilor proprii potrivit prevederilor Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, valori determinate pe baza datelor în conformitate cu IFRS*1) şi prin aplicarea metodelor de consolidare prudenţialã prevãzute de Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006.
_________
*1) IFRS - Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã (IFRS) includ Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare (adoptat de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate - IASB), Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã (International Financial Reporting Standards - IFRS), Standardele Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standards-IAS), interpretãrile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) sau fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (Standing Interpretations Committee - SIC), modificãrile ulterioare ale acestor standarde şi interpretãri aferente, standardele ulterioare şi modificãrile aferente emise sau adoptate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standards Board - IASB).

(2) În vederea determinãrii fondurilor proprii la nivel consolidat, prin aplicarea IFRS, în cadrul rezervelor (rândul 1.2 din anexã) se includ, cu respectarea prevederilor art. 27 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, orice câştiguri sau pierderi amânate ori nerealizate, altele decât cele rezultate din aplicarea modelului reevaluãrii imobilizãrilor corporale şi necorporale.
ART. 4
În cadrul formularului de raportare a indicatorilor prudenţiali prezentat în anexã vor fi obligatoriu completate poziţiile evidenţiate în alb.
ART. 5
Referinţele aferente informaţiilor explicative incluse în anexã sunt cãtre prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport de conţinutul fiecãrui element vizat. În cazul în care existã prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinãrii unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea şi raportarea sa.
ART. 6
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea mãsurilor şi/sau a sancţiunilor prevãzute la art. 226, respectiv <>art. 229 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007 .
ART. 7
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 13 noiembrie 2007.
Nr. 16.


ANEXĂ
INDICATORI PRUDENŢIALI
ai instituţiilor de credit, la nivel
consolidat, pentru exerciţiul financiar al anului 2007

Denumirea instituţiei de credit:
Data raportãrii:


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Date furnizate (în lei) │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Nr. │ Adecvarea │ Conţinut │Date la nivel consolidat │
│ │ capitalului │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┴────────────┬────────────┤
│ A. ELEMENTE DIN AFARA PORTOFOLIULUI DE TRANZACŢIONARE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ SECŢIUNEA 1. FONDURI PROPRII │ │
├──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┼────────────┤
│Elemente de luat în │Referinţele sunt fãcute │Valoarea │Sume eligi- │
│calcul │ţinându-se cont de conţinu-│contabilã │bile dupã │
│ │tul formularului din anexa │consolidatã │aplicarea │
│ │la Ordinul Bãncii Naţionale│înainte de │filtrelor │
│ │a României nr. 8/2007 pri- │aplicarea │prudenţiale │
│ │vind raportarea fondurilor │filtrelor │ │
│ │proprii la nivel individual│prudenţiale │ │
│ │ale instituţiilor de credit│ │ │
│ │şi de Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │2006 privind fondurile pro-│ │ │
│ │prii ale instituţiilor de │ │ │
│ │credit şi ale firmelor de │ │ │
│ │investiţii │ │ │
├────┬─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.1 │Capital social │Rd. 1.1.1.1 + rd.1.1.1.3 - │ │ │
│ │subscris şi vãr- │rd. 1.1.2.4 │ │ │
│ │sat plus prime │Art. 4 lit.a) din Regula- │ │ │
│ │legate de capital│mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Art. 9 lit. a) din Regula- │ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Rd. 1.1.2.1+ rd. 1.1.2.2 + │ │ │
│ │ │rd. 1.1.2.3 - rd. 1.1.2.5 │ │ │
│ │ │Referinţe pentru rândul │ │ │
│ │ │1.1.2.1 │ │ │
│ │ │Art. 4 lit. c) şi d) din │ │ │
│ │ │Regulamentul Bãncii Naţio- │ │ │
│ │ │nale a României şi al Comi-│ │ │
│ │ │siei Naţionale a Valorilor │ │ │
│ │ │Mobiliare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Art. 5 lit.d) din Regula- │ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr.18/23/2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 6 alin. (2) din Regu- │ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 7 alin. (1) din Regu- │ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│1.2 │Rezerve │Referinţe pentru rândul │ │ │
│ │ │1.1.2.2 │ │ │
│ │ │Art. 6 alin. (1) din Regu- │ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006, cu │ │ │
│ │ │condiţia respectãrii cerin-│ │ │
│ │ │ţei prevãzute în cadrul │ │ │
│ │ │acestuia │ │ │
│ │ │Referinţe pentru rândul │ │ │
│ │ │1.1.2.3 │ │ │
│ │ │Art. 6 alin. (4) din Regu- │ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006, cu │ │ │
│ │ │respectarea cerinţei prevã-│ │ │
│ │ │zute în cadrul acestuia │ │ │
│ │ │Dacã valoarea neverificatã │ │ │
│ │ │a profitului din perioada │ │ │
│ │ │curentã este mai mare decât│ │ │
│ │ │ultima valoare verificatã a│ │ │
│ │ │curentã este mai mare decât│ │ │
│ │ │profitului, profitul neve- │ │ │
│ │ │rificat se ia în calcul │ │ │
│ │ │pânã la limita ultimei │ │ │
│ │ │valori verificate. │ │ │
│ │ │Dacã valoarea neverificatã │ │ │
│ │ │a profitului din perioada │ │ │
│ │ │curentã este mai micã decât│ │ │
│ │ │ultima valoare verificatã, │ │ │
│ │ │se va lua în calcul valoa- │ │ │
│ │ │rea minimã a profitului │ │ │
│ │ │înregistrat dupã verificare│ │ │
│ │ │Referinţe comune │ │ │
│ │ │Art. 9 lit. b) din Regula- │ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 18 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006 │ │ │
│ │ │În plus faţã de elementele │ │ │
│ │ │corespunzãtoare rândurilor │ │ │
│ │ │indicate anterior, în ca- │ │ │
│ │ │drul rezervelor se vor in- │ │ │
│ │ │clude orice câştiguri sau │ │ │
│ │ │pierderi amânate ori nerea-│ │ │
│ │ │lizate, potrivit prevede- │ │ │
│ │ │rilor art. 26 alin. (2) şi │ │ │
│ │ │art. 27 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006. │ │ │
│ │ │Referinţe pentru rândul │ │ │
│ │ │1.1.2.5 │ │ │
│ │ │Art. 8 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006 │ │ │
│1.3 │Interese │Valoarea netã obţinutã │ │ │
│ │minoritare (nete)│având în vedere: (i) valoa-│ │ │
│ │ │rea interesului minoritar, │ │ │
│ │ │reprezentând partea ce re- │ │ │
│ │ │vine acţionarilor minori- │ │ │
│ │ │tari din rezervele nete │ │ │
│ │ │pozitive şi activele nete │ │ │
│ │ │ale unei filiale ale cãrei │ │ │
│ │ │situaţii financiare au fost│ │ │
│ │ │consolidate prin metoda in-│ │ │
│ │ │tegrãrii globale, şi (ii) │ │ │
│ │ │valoarea interesului mino- │ │ │
│ │ │ritar, reprezentând partea │ │ │
│ │ │ce revine acţionarilor mi- │ │ │
│ │ │noritari din rezervele nete│ │ │
│ │ │negative şi datoriile nete │ │ │
│ │ │ale unei filiale ale cãrei │ │ │
│ │ │situaţii financiare au fost│ │ │
│ │ │consolidate prin metoda in-│ │ │
│ │ │tegrãrii globale. │ │ │
│ │ │Art. 26 alin. (3) lit. a) │ │ │
│ │ │şi art. 26 alin. (5) din │ │ │
│ │ │Regulamentul Bãncii Naţio- │ │ │
│ │ │nale a României şi al Comi-│ │ │
│ │ │siei Naţionale a Valorilor │ │ │
│ │ │Mobiliare nr. 18/23/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.4 │Diferenţe din │Valoarea netã obţinutã │ │ │
│ │consolidare(nete)│având în vedere: (i) fondul│ │ │
│ │ │comercial negativ, recunos-│ │ │
│ │ │cut în situaţiile financia-│ │ │
│ │ │re consolidate ale grupu- │ │ │
│ │ │lui, aferent entitãţilor │ │ │
│ │ │consolidate prin integrare │ │ │
│ │ │globalã sau proporţionalã │ │ │
│ │ │ori puse în echivalenţã, şi│ │ │
│ │ │rezervele din conversie │ │ │
│ │ │favorabile, aferente gru- │ │ │
│ │ │pului, rezultate din con- │ │ │
│ │ │versia situaţiilor finan- │ │ │
│ │ │ciare ale entitãţilor nere-│ │ │
│ │ │zidente, şi (ii) fondul │ │ │
│ │ │comercial pozitiv, recunos-│ │ │
│ │ │cut în situaţiile financia-│ │ │
│ │ │re consolidate ale grupu- │ │ │
│ │ │lui, aferent entitãţilor │ │ │
│ │ │consolidate prin integrare │ │ │
│ │ │globalã sau proporţionalã │ │ │
│ │ │ori puse în echivalenţã, şi│ │ │
│ │ │rezervele din conversie │ │ │
│ │ │nefavorabile, aferente gru-│ │ │
│ │ │grupului, rezultate din │ │ │
│ │ │conversia situaţiilor fi- │ │ │
│ │ │nanciare ale entitãţilor │ │ │
│ │ │nerezidente. │ │ │
│ │ │Art. 26 alin. (3) lit. b), │ │ │
│ │ │art. 26 alin.(4) şi art. 26│ │ │
│ │ │alin.(5) din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.5 │Rezerve din │Rd. 1.2.1.1 │ │ │
│ │reevaluare │Art. 12 alin. (2) lit. a) │ │ │
│ │ │din Regulamentul Bãncii Na-│ │ │
│ │ │ţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 18 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006. │ │ │
│ │ │În plus, la acest element │ │ │
│ │ │se raporteazã, conform pre-│ │ │
│ │ │vederilor art. 27 din Regu-│ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006, şi │ │ │
│ │ │diferenţele din reevaluare │ │ │
│ │ │amânate sau nerealizate, │ │ │
│ │ │rezultate din aplicarea │ │ │
│ │ │IFRS, care au fost excluse │ │ │
│ │ │din fondurile proprii de │ │ │
│ │ │nivel 1 prin aplicarea fil-│ │ │
│ │ │trelor prudenţiale, pentru │ │ │
│ │ │a fi incluse în fondurile │ │ │
│ │ │proprii de nivel 2 de bazã.│ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.6 │Alte elemente │= 1.6 a + 1.6 b │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.6a│Titlurile pe du- │Rd. 1.2.1.3 │ │ │
│ │ratã nedetermina-│Art. 12 alin.(2) lit. c) │ │ │
│ │tã şi alte in- │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │strumente de ace-│Naţionale a României şi al │ │ │
│ │eaşi naturã │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 13 alin. (1) şi ale │ │ │
│ │ │art. 15 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.6b│Alte elemente │Rd. 1.2.1.2 + rd. 1.2.1.4 │ │ │
│ │ │Art. 12 alin. (2) lit. b) │ │ │
│ │ │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006 coroborat cu art. 14 │ │ │
│ │ │din cadrul aceluiaşi regu- │ │ │
│ │ │lament │ │ │
│ │ │Art. 13 alin. (2) din Regu-│ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 18 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. 18/│ │ │
│ │ │23/2006. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.7 │Acţiuni preferen-│Rd. 1.2.2.1 + rd. 1.2.2.2 -│ │ │
│ │ţiale cumulative │rd. 1.2.2.3 │ │ │
│ │pe perioadã de- │Art. 12 alin. (3) din Regu-│ │ │
│ │terminatã plus │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │capital sub formã│României şi al Comisiei │ │ │
│ │de împrumut su- │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │bordonat │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 13 alin. (1) din Regu-│ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006. │ │ │
│ │ │A se vedea şi prevederile │ │ │
│ │ │art. 16 alin.(1) şi ale │ │ │
│ │ │art. 16 alin. (2) din Regu-│ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006. │ │ │
│ │ │Cu respectarea prevederilor│ │ │
│ │ │art. 21 alin. (1) lit. b) │ │ │
│ │ │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.8 │Total elemente de│Formula = 1.1 + 1.2 + 1.3 +│ │ │
│ │luat în calcul │1.4 + 1.5 + 1.6a + 1.6b + │ │ │
│ │ │1.7 │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┴────────────┤
│Elemente deduse din fondurile proprii de nivel 1 │ │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┼────────────┬────────────┤
│1.9 │Valoarea de înre-│Rd. 1.1.1.2 │ │ │
│ │gistrare în con- │Art. 5 lit. a) din Regula- │ │ │
│ │tabilitate a ac- │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ţiunilor proprii │României şi al Comisiei │ │ │
│ │deţinute de │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │instituţia de │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │credit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.10│Imobilizãri │Rd. 1.1.3.1 │ │ │
│ │necorporale │Art. 5 lit. f) din Regula- │ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.11│Rezultatul net al│Rd. 1.1.2.4 │ │ │
│ │exerciţiului fi- │Art. 5 lit. e) din Regula- │ │ │
│ │nanciar curent │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │reprezentând │României şi al Comisiei │ │ │
│ │pierdere │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │(Pierderi mate- │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │riale aferente │A se vedea prevederile art.│ │ │
│ │nanciar curent) │6 alin.(3) din Regulamentul│ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006. │ │ │
│ │ │Art. 10 lit. a) din Regula-│ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.12│Alte elemente de-│Rd. 1.1.3.2 │ │ │
│ │ductibile din │Art. 5 lit. c) din Regula- │ │ │
│ │fondurile proprii│mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │de nivel 1 │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Art. 10 lit. b) din Regula-│ │ │
│ │ │mentul Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Art. 18 alin. (4) din Regu-│ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 16/21/2006 pri- │ │ │
│ │ │vind expunerile mari ale │ │ │
│ │ │instituţiilor de credit şi │ │ │
│ │ │ale firmelor de investiţii,│ │ │
│ │ │aprobat prin Ordinul Bãncii│ │ │
│ │ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 13/110/│ │ │
│ │ │2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.13│Total elemente │Formula = 1.9 + 1.10 + 1.11│ │ │
│ │deductibile din │+ 1.12 │ │ │
│ │fondurile proprii│ │ │ │
│ │de nivel 1 │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.14│Suma ce excedeazã│Rd. 1.2.2.3 │ │ │
│ │limitele prevãzu-│Art. 21 alin. (1) lit. a) │ │ │
│ │te pentru nivelul│din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │fondurilor pro- │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │prii de nivel 2 │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006. │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Elemente deduse din fondurile proprii de nivel 1 │ │ │
│şi nivel 2 │ │ │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.15│Valoarea acţiuni-│Rd. 1.3.1 │ │ │
│ │lor şi a altor │Art. 22 alin. (1) lit. a) │ │ │
│ │titluri de capi- │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │tal deţinute în │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │alte instituţii │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │de credit şi fi- │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │nanciare care de-│2006 │ │ │
│ │pãşesc 10% din │ │ │ │
│ │capitalul social │ │ │ │
│ │al acestora │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.16│Creanţe subordo- │Rd. 1.3.2 │ │ │
│ │nate şi alte │Art. 22 alin. (1) lit. b) │ │ │
│ │instrumente în- │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │registrate în │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │instituţii de │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │credit şi finan- │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ciare în care │2006 │ │ │
│ │sunt înregistrate│ │ │ │
│ │deţineri de acţi-│ │ │ │
│ │uni şi alte ti- │ │ │ │
│ │tluri de capital │ │ │ │
│ │ce depãşesc 10% │ │ │ │
│ │din capitalul so-│ │ │ │
│ │cial al acestora │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.17│Suma ce excedeazã│Rd. 1.3.3 │ │ │
│ │limita stabilitã │Art. 22 alin. (1) lit. c) │ │ │
│ │pentru deţinerile│din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │de acţiuni şi │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │alte titluri de │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │capital, creanţe │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │subordonate şi │2006 │ │ │
│ │alte elemente în-│ │ │ │
│ │registrate în │ │ │ │
│ │instituţii de │ │ │ │
│ │credit şi finan- │ │ │ │
│ │ciare în care │ │ │ │
│ │sunt înregistrate│ │ │ │
│ │deţineri de acţi-│ │ │ │
│ │uni şi alte ti- │ │ │ │
│ │tluri de capital │ │ │ │
│ │de pânã la 10% │ │ │ │
│ │din capitalul so-│ │ │ │
│ │social al │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.18│Participaţii de- │Rd. 1.3.4 │ │ │
│ │ţinute în socie- │Art. 22 alin. (1) lit. d) │ │ │
│ │tãţi de asigura- │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │re, societãţi de │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │reasigurare, so- │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │cietãţi holding │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │de asigurare │2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.19│Alte instrumente │Rd. 1.3.5 │ │ │
│ │ţinute în socie- │Art. 22 alin. (1) lit. e) │ │ │
│ │tãţi de asigura- │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │re, societãţi de │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │reasigurare, so- │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │cietãţi holding │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │de asigurare │2006 │ │ │
│ │în care este │ │ │ │
│ │menţinutã o par- │ │ │ │
│ │ticipaţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.20│Alte elemente │Rd. 1.3.6 + 1.3.7 + 1.3.8 +│ │ │
│ │deductibile │1.3.9 + rd. 1.3.10 + │ │ │
│ │ │rd. 1.3.11 │ │ │
│ │ │Art. 22 alin. (1) lit. f) │ │ │
│ │ │şi g) din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor │ │ │
│ │ │Mobiliare nr. 18/23/2006 │ │ │
│ │ │Art. 143 alin. (3) din │ │ │
│ │ │Ordonanţa de urgenţã a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. 99/2006 pri-│ │ │
│ │ │vind instituţiile de credit│ │ │
│ │ │şi adecvarea capitalului, │ │ │
│ │ │aprobatã cu modificãri şi │ │ │
│ │ │completãri prin Legea nr. │ │ │
│ │ │227/2007 │ │ │
│ │ │Anexa nr. II, pct. 2, tabe-│ │ │
│ │ │lul 2, coloana 4 din Regu- │ │ │
│ │ │lamentul Bãncii Naţionale a│ │ │
│ │ │României şi al Comisiei │ │ │
│ │ │Naţionale a Valorilor Mobi-│ │ │
│ │ │liare nr. 22/27/2006 pri- │ │ │
│ │ │vind adecvarea capitalului │ │ │
│ │ │instituţiilor de credit şi │ │ │
│ │ │al firmelor de investiţii, │ │ │
│ │ │aprobat prin Ordinul Bãncii│ │ │
│ │ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 19/116/│ │ │
│ │ │2006 │ │ │
│ │ │Art. 23 din Regulamentul │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. │ │ │
│ │ │18/23/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.21│Total elemente │Formula =1.15 + 1.16 + 1.17│ │ │
│ │deductibile din │+ 1.18 + 1.19 + 1.20 │ │ │
│ │fondurile proprii│ │ │ │
│ │de nivel 1 şi │ │ │ │
│ │nivel 2 │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.22│Total fonduri │Formula = 1.8 - 1.13 - 1.14│ │ │
│ │proprii eligibile│- 1.21 │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│SECŢIUNEA 2. ACTIVE BILANŢIERE ŞI ACTIVE DIN AFARA│ Active │ Active │
│ BILANŢULUI │ │ ponderate │
│ │ │ la risc │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.1 │Total elemente │Coloana 1: Active nete │ │ │
│ │bilanţiere din │neponderate (activele nete │ │ │
│ │afara portofoliu-│nete se referã la acele │ │ │
│ │lui de tranzac- │active, altele decât cele │ │ │
│ │ţionare │din portofoliul de tranzac-│ │ │
│ │ │ţionare care genereazã risc│ │ │
│ │ │de credit, de exemplu, to- │ │ │
│ │ │talul bilanţier excluzând │ │ │
│ │ │portofoliul de tranzacţio- │ │ │
│ │ │nare şi cel puţin toate ac-│ │ │
│ │ │tivele sau elementele de- │ │ │
│ │ │duse din capital în scopul │ │ │
│ │ │obţinerii fondurilor pro- │ │ │
│ │ │prii); │ │ │
│ │ │Coloana 2: Valorile ponde- │ │ │
│ │ │rate la risc pentru riscul │ │ │
│ │ │de credit, conform prevede-│ │ │
│ │ │rilor Normei Bãncii Naţio- │ │ │
│ │ │nale a României nr. 12/2003│ │ │
│ │ │privind supravegherea sol- │ │ │
│ │ │vabilitãţii şi expunerilor │ │ │
│ │ │mari ale instituţiilor de │ │ │
│ │ │credit, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.2 │Elemente din │Coloana 1: Valori nete no- │ │ │
│ │afara bilanţului │minale dupã aplicarea pri- │ │ │
│ │(altele decât │mului pas al art. 6 din │ │ │
│ │instrumentele fi-│Norma Bãncii Naţionale a │ │ │
│ │nanciare derivate│României nr. 12/2003, cu │ │ │
│ │tranzacţionate pe│modificãrile şi completã- │ │ │
│ │pieţe nereglemen-│rile ulterioare, (clase de │ │ │
│ │tate OTC, supuse │risc 100%, 50%, 20%, 10% şi│ │ │
│ │riscului de cre- │0%); │ │ │
│ │dit) din afara │Coloana 2: Valorile ponde- │ │ │
│ │portofoliului de │rate la risc pentru riscul │ │ │
│ │tranzacţionare │de credit conform Normei │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │nr. 12/2003, cu modificã- │ │ │
│ │ │rile şi completãrile ulte- │ │ │
│ │ │rioare. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.3 │Elemente din │Coloana 1: Valori nete no- │ │ │
│ │afara bilanţului │minale rezultate dupã apli-│ │ │
│ │privind instru- │carea etapelor (a) şi (b) │ │ │
│ │mentele finan- │din metoda 1 prevãzutã în │ │ │
│ │ciare derivate │anexa nr. II la Norma Bãn- │ │ │
│ │tranzacţionate pe│cii Naţionale a României │ │ │
│ │pieţe nereglemen-│nr. 12/2003, cu modificã- │ │ │
│ │tate OTC, supuse │rile şi completãrile ulte- │ │ │
│ │riscului de cre- │rioare; │ │ │
│ │dit, din afara │Coloana 2: Valorile ponde- │ │ │
│ │portofoliului de │rate la risc pentru riscul │ │ │
│ │tranzacţionare │de credit [etapa (c) din │ │ │
│ │ │metoda 1 prevãzutã în anexa│ │ │
│ │ │nr. II la Norma Bãncii Na- │ │ │
│ │ │ţionale a României nr. 12/ │ │ │
│ │ │2003, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare]. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.4 │Total │Formula = 2.1 + 2.2 + 2.3 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.5 │Total active bi- │Activele bilanţiere ale │ │ │
│ │lanţiere din por-│instituţiei de credit (atât│ │ │
│ │tofoliul de tran-│cele aparţinând portofoliu-│ │ │
│ │zacţionare şi din│lui de tranzacţionare, cât │ │ │
│ │afara acestuia │şi cele din afara acestuia)│ │ │
│ │ │trebuie introduse aici. │ │ │
│ │ │Acestea ar trebui sã fie │ │ │
│ │ │egale cu totalul raportat │ │ │
│ │ │la sfârşitul perioadei (to-│ │ │
│ │ │tal active nete de provizi-│ │ │
│ │ │oane), mai puţin acţiunile │ │ │
│ │ │proprii. │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│B. PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│SECŢIUNEA 3. CERINŢE DE CAPITAL AFERENTE │ │ │
│ PORTOFOLIULUI DE TRANZACŢIONARE │ │ │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.1 │Sunt disponibile │Scopul acestei întrebãri │ │ │
│ │date privind │este acela de a determina │ │ │
│ │adecvarea capita-│dacã lipsa datelor privind │ │ │
│ │lului (de exemplu│adecvarea capitalului este │ │ │
│ │portofoliul de │datoratã indisponibilitãţii│ │ │
│ │tranzacţionare)? │datelor sau faptului cã nu │ │ │
│ │DA/NU │este nimic de raportat. │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│Cerinţe de capital conform prevederilor Regulamentului Bãncii Naţionale a │
│României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│3.2 │Cerinţe de capi- │ │ │ │
│ │tal pentru titlu-│ │ │ │
│ │rile de creanţã │ │ │ │
│ │tranzacţionate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.3 │Cerinţe de capi- │ │ │ │
│ │tal pentru titlu-│ │ │ │
│ │rile de capital │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.4 │Cerinţe de capi- │Formula = 3.2 + 3.3. Dacã │ │ │
│ │tal pentru riscul│3.2 şi 3.3 nu sunt disponi-│ │ │
│ │de poziţie │bile separat, totalul se va│ │ │
│ │ │introduce aici. │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.5 │Cerinţe de capi- │ │ │ │
│ │tal pentru riscul│ │ │ │
│ │valutar │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.6 │Cerinţe de capi- │ │ │ │
│ │tal pentru riscul│ │ │ │
│ │de marfã │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.7 │Cerinţe de capi- │Pentru cerinţele de capital│ │ │
│ │tal - calcule la │care sunt calculate pe baza│ │ │
│ │nivel global │modelelor care acoperã mai │ │ │
│ │ │multe categorii de riscuri.│ │ │
│ │ │(Cerinţele care nu au fost │ │ │
│ │ │menţionate la pct. 3.2, │ │ │
│ │ │3.3, 3.5 sau 3.6; rezulta- │ │ │
│ │ │tele calculãrii valorii la │ │ │
│ │ │risc (VaR) ce pot fi atri- │ │ │
│ │ │buite oricãrei categorii │ │ │
│ │ │specifice de risc trebuie │ │ │
│ │ │prevãzute direct la punctul│ │ │
│ │ │corespunzãtor.) │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.8 │Cerinţe de capi- │ │ │ │
│ │tal pentru riscul│ │ │ │
│ │de decontare/li- │ │ │ │
│ │vrare şi riscul │ │ │ │
│ │de credit al con-│ │ │ │
│ │trapartidei │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.9 │Cerinţe totale de│Formula = 3.4 + 3.5 + 3.6 +│ │ │
│ │capital prevãzute│3.7 + 3.8 │ │ │
│ │de Regulamentul │Dacã nu sunt disponibile │ │ │
│ │Bãncii Naţionale │elementele componente, to- │ │ │
│ │a României şi al │talul poate fi introdus │ │ │
│ │Comisiei Naţiona-│aici. │ │ │
│ │le a Valorilor │ │ │ │
│ │Mobiliare nr. 22/│ │ │ │
│ │27/2006 │ │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│C. CALCULUL INDICATORILOR │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│SECŢIUNEA 4. ALOCAREA FONDURILOR PROPRII ŞI │ │ │
│ INDICATORII DE SOLVABILITATE │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Alocarea fondurilor proprii │Total fon- │Fonduri pro-│
│ │duri proprii│prii utili- │
│ │eligibile │zate conform│
│ │ │prevederilor│
│ │ │Regulamentu-│
│ │ │lui nr. 22/ │
│ │ │27/2006 │
├────┬─────────────────┬───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│4.1 │Fonduri proprii │Rd. 1.4 │ │ │
│ │de nivel 1 │Fonduri proprii de nivel 1 │ │ │
│ │ │Formula pentru coloana 1 = │ │ │
│ │ │(1.1+1.2+1.3+1.4) coloana 2│ │ │
│ │ │- 1.13-1.21 x 50% │ │ │
│ │ │Când 50% din elementul 1.21│ │ │
│ │ │depãşeşte nivelul sumei │ │ │
│ │ │elementelor 1.5 + 1.6 + │ │ │
│ │ │1.7, mai puţin a elementu- │ │ │
│ │ │lui 1.14, suma aflatã în │ │ │
│ │ │exces va fi de asemenea │ │ │
│ │ │dedusã. │ │ │
│ │ │A se vedea art. 22 alin. │ │ │
│ │ │(1) şi art. 22 alin. (3) │ │ │
│ │ │din Regulamentul Bãncii │ │ │
│ │ │Naţionale a României şi al │ │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valo- │ │ │
│ │ │rilor Mobiliare nr. 18/23/ │ │ │
│ │ │2006 │ │ │
│ │ │Coloana 2: Valoarea totalã │ │ │
│ │ │pentru nivelul 1 corespun- │ │ │
│ │ │zãtoare coloanei 1 utiliza-│ │ │
│ │ │tã potrivit Regulamentului │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. 22/│ │ │
│ │ │27/2006 │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│4.2 │Fonduri proprii │Rd. 1.5 │ │ │
│ │de nivel 2 │Fonduri proprii de nivel 2 │ │ │
│ │ │Formula pentru coloana 1 = │ │ │
│ │ │(1.5 + 1.6 + 1.7) coloana 2│ │ │
│ │ │- 1.21 x 50% │ │ │
│ │ │Coloana 2: Valoarea totalã │ │ │
│ │ │pentru nivelul 2 (cea din │ │ │
│ │ │coloana 1, 4.2) utilizatã │ │ │
│ │ │potrivit Regulamentului │ │ │
│ │ │Bãncii Naţionale a României│ │ │
│ │ │şi al Comisiei Naţionale a │ │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. 22/│ │ │
│ │ │27/2006 │ │ │
├────┴─────────────────┴───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Calculul indicatorului de solvabilitate global │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│4.3 │Indicatorul de │Formula = (1.22)/ │ │ │
│ │solvabilitate │(2.4coloana 2 + 3.9 x 12.5)│ │ │
│ │global │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴────────────┘----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016