Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 158 din 30 septembrie 1999  privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 158 din 30 septembrie 1999 privind completarea instructiunilor referitoare la raportarea taxelor si redeventelor miniere datorate bugetului de stat de catre titularii de acorduri petroliere si de licente si/sau permise miniere

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
- <>Legea petrolului nr. 134/1995 ;
- <>Legea minelor nr. 61/1998 ;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea <>Legii petrolului nr. 134/1995 şi modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii cu parteneri strãini la explorarea de ţiţei şi gaze în România, cu modificãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 61/1998 ;
- <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997 pentru aprobarea modelelor de decont privind taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi de redeventa petroliera;
- <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998 pentru punerea în aplicare a unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri în domeniul petrolier, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 110/1998 privind aprobarea Instrucţiunilor privind evidenta, calculul, plata şi raportarea taxelor anuale aferente activitãţii de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a redevenţelor miniere;
- Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 179.652/1998 privind avizarea unor precizãri la Instrucţiunile privind evidenta, calculul, plata şi raportarea taxelor anuale aferente activitãţii de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a redevenţelor miniere,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:


ART. 1
Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licenţe şi/sau permise miniere, dupã caz, au obligaţia de a prezenta inspectoratului/sectiei teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati datele şi informaţiile privind valoarea producţiei miniere realizate în perimetru şi calculul redeventei datorate bugetului de stat, concomitent cu raportul geominier aferent, în vederea luãrii în evidenta a acestor date.
Transmiterea datelor şi a informaţiilor se va face pana la data de 10 a primei luni a trimestrului urmãtor pentru trimestrul calendaristic expirat.
ART. 2
Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele fizice, titulari de acorduri petroliere, licenţe şi/sau permise miniere, dupã caz, care datoreazã bugetului de stat, potrivit <>Legii petrolului nr. 134/1995 şi <>Legii minelor nr. 61/1998 , taxe anuale pe activitatea petroliera, respectiv miniera, şi redevenţe petroliere şi miniere, au obligaţia de a calcula şi de a completa deconturile privind aceste obligaţii bugetare, în conformitate cu prevederile din acordurile petroliere şi din licentele şi/sau permisele miniere şi cu respectarea modelelor şi instrucţiunilor specifice emise de Agenţia Nationala pentru Resurse Minerale, distinct pentru fiecare perimetru petrolier sau minier.
ART. 3
Decontul anual privind taxa pentru activitatea de exploatare, datoratã de titularii de acorduri petroliere potrivit <>art. 29 alin. 1 din Legea nr. 134/1995 , se depune, împreunã cu dovada achitãrii acestei obligaţii bugetare, pana la data de 31 ianuarie a anului urmãtor celui pentru care este datoratã, la organul fiscal teritorial la care titularul este înregistrat ca plãtitor de taxe şi de redevenţe.
Decontul anual privind taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, datoratã de titularii de licenţe şi/sau permise miniere potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 61/1998 , se depune, împreunã cu dovada privind achitarea acestei obligaţii bugetare, pana la data de 20 decembrie a anului în curs pentru anul urmãtor, la organul fiscal teritorial la care titularul este înregistrat ca plãtitor de taxe şi de redevenţe.
Deconturile trimestriale privind redevenţele petroliere şi miniere, datorate de titularii de acorduri petroliere şi de titularii de licenţe şi/sau permise miniere potrivit <>art. 30 alin. 1 din Legea nr. 134/1995 , respectiv <>art. 31 alin. (2) din Legea nr. 61/1998 , se depun, împreunã cu dovada privind achitarea acestor obligaţii bugetare, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmãtor pentru trimestrul calendaristic expirat, la organul fiscal teritorial la care titularul este înregistrat ca plãtitor de taxe şi de redevenţe.
ART. 4
În maximum 5 zile de la termenele menţionate la articolul precedent pentru depunerea deconturilor, titularii de acorduri petroliere, licenţe şi/sau permise miniere, dupã caz, vor depune o copie de pe acestea, vizata de organul fiscal, la inspectoratul/secţia teritorialã a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale la care sunt arondati.
ART. 5
Pana la finele lunii de raportare inspectoratele/secţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor întocmi şi vor raporta Direcţiei redevenţe, taxe şi tarife situaţia centralizatoare privind producţia, calculul şi plata efectivã a redevenţelor, respectiv a taxelor anuale pe activitatea petroliera şi miniera, datorate de titularii de acorduri petroliere, licenţe şi/sau permise miniere, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
Concomitent, inspectoratele/secţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor transmite Direcţiei control şi supraveghere teritorialã situaţia privind titularii de acorduri petroliere, de licenţe şi/sau de permise miniere care nu au respectat prevederile prezentului ordin, cu indicarea mãsurilor administrative sau contravenţionale adoptate.
Raportarea din data de 31 ianuarie va mai cuprinde distinct situaţia centralizatoare pentru întregul an expirat.
La aceleaşi termene inspectoratele/secţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor informa organele de specialitate teritoriale ale Ministerului de Finanţe despre titularii care nu au achitat taxele şi redevenţele petroliere şi miniere datorate bugetului de stat şi sumele datorate, în vederea initierii procedurii executãrii silite, conform legii.
ART. 6
<>Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 103/1997 , nr. 41/1998 [modificat şi completat prin <>Ordinul nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a preţului de referinta pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere], nr. 110/1998, completat cu Precizãrile la Instrucţiunile privind evidenta, calculul, plata şi raportarea taxelor anuale aferente activitãţii de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a redevenţelor miniere (anexa nr. 3), îşi menţin valabililitatea.
ART. 7
Inspectoratele/secţiile teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas

ANEXA 1

AGENŢIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Inspectoratul zonal .....................


RAPORT
privind redeventa miniera pe trimestrul .......

Judeţul .........


Datele despre Pro- Rede- Nr. şi Nr./
Numa- perimetru duc- venta data data
Denu- Codul rul ----------------- tia dato- inre- A ordi- O
mirea fiscal licen- Denumi- Codul mini- rata gis- c nului b
titu- tei/ rea era (lei) tra- h de s
laru- permi- (lei) rii i plata e
lui sului la t r
admi- a v
nistra- t a
tia (lei) t
finan- i
ciara i
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor şi respecta prevederile acordului petrolier/licenţei/permisului minier şi reglementãrile legale în vigoare.

Inspector-şef, Întocmit,
................


ANEXA 2

AGENŢIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
Inspectoratul zonal ...................


RAPORTANUAL

privind taxa pe activitatea miniera

Judeţul ................Datele despre Nr. şi Nr./
Numa- perimetru Su- Taxa data data
Denu- Codul rul --------------- T pra- dato- inre- A ordi- O
mirea fiscal licen- Denumi- Codul i fa- rata gis- c nului b
titu- tei/ rea p ta (lei) tra- h de s
laru- permi- u (kmp) rii i plata e
lui sului l la t r
admi- a v
nistra- t a
tia (lei) t
finan- i
ciara i
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor şi respecta prevederile acordului petrolier/licenţei/permisului minier şi reglementãrile legale în vigoare.

Inspector-şef, Întocmit,
................


ANEXA 3

PRECIZĂRI

la Instrucţiunile privind evidenta, calculul, plata şi raportarea taxelor anuale aferente activitãţii de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a redevenţelor miniere

Având în vedere neînţelegerile privind modul de calcul şi de plata a redevenţelor miniere în diverse situaţii concrete, semnalate de unele instituţii publice, companii naţionale şi societãţi comerciale care desfãşoarã lucrãri autorizate de exploatare în condiţiile <>art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998 , se fac urmãtoarele precizãri:
- Redeventa miniera - ca obligaţie de plata cãtre stat reprezentând compensarea consumului rezervelor de resurse minerale - este raportatã, ca procent fix (2%), la valoarea producţiei miniere obţinute în perioada de raportare, indiferent dacã aceasta a fost livrata la terţi, dacã este prelucrata în cadrul unitãţii sau se afla în stoc.
- La stabilirea valorii producţiei miniere se au în vedere cantitãţile de produse miniere comercializabile care urmeazã sa fie nominalizate în licentele/permisele de exploatare şi în preţurile de livrare practicate în perioada de raportare. În cazul practicãrii mai multor preţuri (beneficiari diferiţi sau perioade diferite) pentru acelaşi produs minier, acestea vor fi evidentiate separat, raportate la cantitãţile la care se referã.
- Pentru cantitãţile de produse miniere obţinute în perioada de raportare, dar rãmase în stoc, se va lua în considerare preţul de livrare practicat pentru cantitãţile comercializate din produsul respectiv sau, în cazul practicãrii mai multor preţuri, media ponderatã a acestora.
- Pentru produsele miniere, stabilite conform nomenclatoarelor existente, care se prelucreaza în cadrul aceleiaşi unitãţi şi, ca urmare, nu au preţ de livrare practicat, acesta se va stabili, pe propria rãspundere şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a preţului de cost al produselor respective, amendat cu un factor de creştere de 7% reprezentând o rentabilitate medie acceptatã ca normalã.
- În cazul resurselor de ape minerale şi de ape termominerale, valoarea producţiei miniere se va stabili prin luarea în considerare a cantitãţilor consumate efectiv în perioada de raportare care însã, pentru apele minerale exploatate de Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A., nu pot fi mai mici decât cantitãţile facturate societãţilor comerciale de imbuteliere în baza contractelor existente.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016