Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 158 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Programului activitatilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 in sectorul de posta si telecomunicatii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 158 din 29 iunie 1998  privind aprobarea Programului activitatilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 in sectorul de posta si telecomunicatii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 158 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Programului activitatilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 in sectorul de posta si telecomunicatii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 21 iulie 1998

Ministrul comunicaţiilor,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor,
în baza Programului de guvernare şi a Strategiei de privatizare a societãţilor comerciale în anul 1998,
în baza angajamentelor asumate în cadrul Subcomitetului nr. 6 privind Acordul european,
în temeiul <>Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 ,
emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Programul activitãţilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 în sectorul de posta şi telecomunicaţii, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, prin grija Direcţiei generale reglementãri şi a Direcţiei economice.
ART. 3
Direcţia generalã reglementãri şi Regia Autonomã "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" vor elabora direcţiile de acţiune, pe compartimente şi colective, în vederea îndeplinirii acestui program.

Ministrul comunicaţiilor,
Sorin Pantis


ANEXA 1

PROGRAMUL
activitãţilor cu caracter reglementar pentru perioada 1998-2000 în sectorul de posta şi telecomunicaţii

1. Consolidarea cadrului legislativ
1.1. Continuarea implementarii prevederilor <>Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 şi ale <>Legii serviciilor poştale nr. 83/1996 prin dezvoltarea cadrului reglementar şi a activitãţilor din domeniul poştei şi telecomunicatiilor
<1998>
* Delegarea de competente Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor" în domeniul eliberãrii autorizaţiilor şi al elaborãrii de reglementãri pentru accesul pe piata reţelelor şi serviciilor
<1998-2000>
* Elaborarea de reglementãri
* Asigurarea transparenţei activitãţii desfãşurate de cãtre autoritãţile publice din domeniul telecomunicatiilor
<1999>
* Precizarea rolului şi a funcţiilor autoritãţilor publice centrale şi locale implicate, precum şi a instituţiilor specializate pentru îndeplinirea obiectivelor programelor guvernamentale
1.2. Elaborarea şi promovarea legii utilizãrii spectrului radioelectric, în vederea asigurãrii cadrului reglementar pentru gestionarea şi utilizarea resurselor din domeniul spectrului radioelectric
<1998>
* Finalizarea proiectului legii utilizãrii spectrului radioelectric şi supunerea spre adoptare Parlamentului României
1.3. Elaborarea şi promovarea proiectului legii utilizãrii numerotatiei
1.4. Pregãtirea licenţelor de operare pentru societãţile naţionale care vor fi supuse privatizãrii în conformitate cu Programul de privatizare al Guvernului
<1998>
* Licenta pentru dezvoltarea şi operarea reţelelor de telecomunicaţii de baza, în scopul furnizarii serviciilor de telecomunicaţii de baza publicului de de cãtre Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
* Licenta pentru instalarea şi operarea unei reţele publice de comunicaţii mobile D.C.S. în România pentru Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
<1999>
* Licenta pentru dezvoltarea şi operarea reţelelor de radiocomunicatii, în scopul furnizarii serviciilor de radiocomunicatii de baza publicului de cãtre Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.

2. Perfecţionarea cadrului institutional
2.1. Restructurarea Ministerului Comunicaţiilor, în vederea adaptãrii treptate a autoritãţii naţionale de reglementare la practica internationala şi la cerinţele şi evoluţia pieţei serviciilor de posta şi telecomunicaţii
<1998>
* Elaborarea proiectului de hotãrâre a Guvernului privind reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor, în scopul cuprinderii integrale a atribuţiilor prevãzute de legislaţia din domeniu
* Redistribuirea, pe ansamblul sectoarelor Ministerului Comunicaţiilor, a funcţiilor de elaborare a politicii generale şi de reglementare: reţele şi servicii, tehnic şi dezvoltare, economic şi concurenta
* Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind înfiinţarea unei autoritãţi de reglementare independente, cu autofinanţare, prin restructurarea Ministerului Comunicaţiilor şi a Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicaţiilor"
<1999-2000>
Implementarea prevederilor legii privind înfiinţarea şi funcţionarea autoritãţii de reglementare independente şi adaptarea legislaţiei existente la noile condiţii instituţionale
2.2. Perfecţionarea activitãţii Consiliului Consultativ al Telecomunicatiilor prin dezvoltarea dialogului structurat cu reprezentanţii sectorului privat, pentru perfecţionarea reglementãrilor şi creşterea inventiilor în domeniu
<1998-2000>
* Dezvoltarea dialogului structurat cu reprezentanţii sectorului privat, pentru perfecţionarea reglementãrilor şi creşterea investiţiilor în domeniu
* Asigurarea mecanismului de consultare a participanţilor de pe piata telecomunicatiilor la formularea politicii generale a reglementãrilor în domeniu
2.3. Perfecţionarea activitãţii Comitetului Consultativ pentru Comunicaţii în folosul Sistemului naţional de apãrare
<1998-2000>
* Asigurarea cadrului pentru elaborarea unei politici unitare privind funcţionarea sistemului naţional de telecomunicaţii, în scopul satisfacerii cerinţelor structurilor din Sistemul naţional de apãrare.

3. Liberalizarea pieţei interne şi alinierea la mãsurile comunitare
3.1. Liberalizarea pieţei telecomunicatiilor
Direcţii:
*liberalizarea completa a transmisiilor de date şi a comunicaţiilor prin satelit;
* eliminarea restrictiilor de realizare a infrastructurilor proprii, precum şi de utilizare a infrastructurilor alternative, pentru serviciile de telecomunicaţii liberalizate;
* elaborarea principiilor liberalizarii complete a serviciilor telefonice publice şi a infrastructurilor aferente
Etape:
<1998-2000>
Transpunerea, cu prioritate, în reglementãri, prin ordine ale ministrului comunicaţiilor, a mãsurilor de liberalizare a pieţei telecomunicatiilor, similare cu cele aplicate în ţãrile membre ale Uniunii Europene
* Elaborarea unui studiu privind evoluţia pieţei telecomunicatiilor, în scopul evaluãrii perioadei şi a specificului menţinerii unor drepturi exclusive sau a unei concurente limitate, în contextul restructurãrii regiilor autonome de profil şi al pregãtirii aderãrii la Uniunea Europeanã
3.2. Accelerarea aplicãrii mãsurilor comunitare
3.2.1. Echipamente terminale
Direcţii:
* eliminarea barierelor tehnice din calea comerţului cu echipamente terminale de telecomunicaţii;
* admiterea liberei circulatii şi utilizãri a echipamentelor terminale pentru sistemele de comunicaţii mobile paneuropene, terestre şi prin satelit
Etape:
<1998>
* Alinierea procedurilor privind aprobarea de tip a echipamentelor terminale la reglementãrile tehnice comune din Uniunea Europeanã
<1998-2000>
* Sprijinirea dotãrii tehnice a laboratoarelor de testare a conformitatii echipamentelor de telecomunicaţii şi implementarea procedurii de acreditare şi notificare
* Tratarea cu ţãrile membre ale Uniunii Europene a recunoaşterii reciproce a certificatelor de conformitate, atestate de organele competente naţionale, şi a listei echipamentelor terminale implicate
* Promovarea, prin ordin al ministrului comunicaţiilor, a liberei circulatii şi utilizãri în România de cãtre nerezidenti a echipamentelor terminale autorizate în alte tari pentru servicii mobile paneuropene, terestre şi prin satelit, din aceste tari
3.2.2. Reţele şi servicii de telecomunicaţii
Direcţii:
* redefinirea regimului de licenţe şi de autorizaţii pentru reţelele şi serviciile liberalizate;
* precizarea condiţiilor de interconectare a reţelelor de telecomunicaţii;
* dezvoltarea sistemelor de evidenta a costurilor infrastructurii şi serviciilor, precum şi a unor formule de ajustare tarifara adecvate;
* protecţia utilizatorilor privind prelucrarea şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal
Etape:
<1998>
* Uniformizarea procedurilor de autorizare a reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii
* Precizarea şi publicarea principiilor care guverneazã drepturile şi obligaţiile titularilor de licenţe şi de autorizaţii privind interconectarea reţelelor de telecomunicaţii
* Precizarea obligaţiilor contractuale care trebuie respectate de operatorii publici în raporturile cu utilizatorii
Dezvoltarea formelor de ajustare tarifara, pentru acoperirea treptata şi echilibrata a costurilor, precum şi a procedurilor de aprobare la nivelul Ministerului Comunicaţiilor
<1999>
* Stabilirea regulilor şi principiilor de tarifare, precum şi a obligaţiilor titularilor de licenţe, în particular pentru telecomunicatiile de baza, privind înregistrarea costurilor pe fiecare activitate
* Definirea obligaţiilor titularilor de licenţe privind protecţia utilizatorilor de telecomunicaţii la tratarea datelor personale, facturarea detaliatã şi editarea anuarelor
* Elaborarea unui studiu privind regimul semnãturii electronice
3.2.3. Alocarea resurselor limitate
Direcţii:
* amortizarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente radioelectrice cu cerinţele dezvoltãrii pan-europene, precum şi creşterea ponderii resurselor din domeniu, destinate aplicatiilor civile;
* ajustarea Planului naţional de numerotare la cerinţele numerotatiei uniforme pe plan european, precum şi asigurarea resurselor din domeniu pentru servicii noi, în particular mobile;
* modernizarea tehnica şi asigurarea transparenţei gestionãrii resurselor spectrului radioelectric şi numerotarii;
* drepturi de amplasament
Etape:
<1998-1999>
* Realizarea unui studiu, cu consultarea instituţiilor interesate, privind oportunitatea restructurãrii activitãţii de planificare şi gestionare a resurselor limitate, sub forma unui oficiu naţional, cu competenta globalã în domeniu, subordonat autoritãţii de reglementare
* Alinierea la rezervarea benzilor de frecvente pentru serviciile de radiocomunicatii paneuropene, destinate publicului
<1999>
* Procurarea, prin Regia Autonomã "Inspectoratul General al Comunicaţiilor", a unui sistem naţional computerizat de prelucrare a datelor de gestionare a spectrului radioelectric, inclusiv a programelor cu harta de teren a României, digitalizata
<1998-2000>
* Perfecţionarea activitãţii de planificare şi de gestionare a resurselor spectrului radioelectric în direcţia intensificãrii utilizãrii acestor resurse şi a optimizarii partajului între aplicatiile civile şi cele guvernamentale
* Organizarea activitãţii de planificare şi de gestionare a resurselor de numerotare în concordanta cu cerinţele operatorilor şi furnizorilor de servicii deschise concurentei şi alinierea la numerotarea coordonata pe plan europeanã
* Disponibilizarea resurselor spectrului radioelectric şi stabilirea segmentelor de piata cu concurenta limitatã, susceptibile a fi alocate prin procesul de licitaţie
* Publicarea anuala a Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi a Planului naţional de numerotare.

4. Dezvoltarea cooperãrii internaţionale
4.1. Valorificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeanã
* Intensificarea dialogului politic, structural la nivel sectorial, cu toate ţãrile membre ale Uniunii Europene, precum şi cu Comisia Uniunii Europene. Pregãtirea şi desfãşurarea periodicã de intalniri bilaterale, la nivelul conducerii ministerelor de resort din ţãrile Uniunii Europene, pentru susţinerea procesului de integrare. Extinderea dialogului la nivelul comisarilor Uniunii Europene, responsabili cu politica generalã în domeniul poştei şi telecomunicatiilor, precum şi cu asistenta pentru ţãrile asociate
* Utilizarea eficienta a instrumentelor de asistenta tehnica şi financiarã ale Uniunii Europene, destinate adaptãrii instituţionale şi introducerii mãsurilor comunitare pe piata interna. Revizuirea destinaţiei fondurilor de asistenta PHARE, în scopul alinierii surselor de finanţare la cerinţele reale ale procesului de restructurare, inclusiv susţinerea participãrii specialiştilor romani la acţiunile de cooperare pe plan european
* Participarea, pe plan european, la mecanismele de coordonare interministeriale, în cadrul structurilor Conferintei Europene de Posta şi Telecomunicaţii (CEPT). Desemnarea de specialişti, la nivelul întregului aparat al Ministerului Comunicaţiilor, şi asigurarea continuitãţii participãrii acestora la grupurile de lucru ale comitetelor pentru posta, telecomunicaţii şi radiocomunicatii, precum şi la grupul de asistenta pentru ţãrile Europene Centrale şi de Est (ACECO) din cadrul CEPT
4.2. Elaborarea de mãsuri reglementare pentru atragerea creditelor externe şi încurajarea investiţiilor strãine
* Continuarea dialogului cu instituţiile financiare internaţionale, în particular cu B.E.R.D., B.I.R.D., B.E.I., pentru reorientarea programelor PHARE, în scopul pregãtirii aderãrii, conform noii politici PHARE, la Uniunea Europeanã
* Încurajarea participãrii capitalului strãin la programele de privatizare şi liberalizare
4.3. Participarea la activitãţile organismelor internaţionale specializate de posta şi telecomunicaţii
4.4. Colaborarea bilaterala cu ţãrile din Europa Centrala şi de Est
* Pregãtirea şi desfãşurarea periodicã de intalniri bilaterale pentru activitãţile de interes comun atât la nivelul conducerii ministerelor de resort, cat şi la nivel de experţi
* Realizarea unui studiu, care sa includã şi analiza implicatiilor cu caracter reglementar, referitor la exploatarea, prin cooperare regionala, a unuia sau mai multor sateliti de telecomunicaţii
4.5. Aplicarea calendarului de liberalizare a pieţei telecomunicatiilor, adoptat prin angajamentele României la Organizaţia Mondialã de Comerţ.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016