Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 150 din 12 mai 2011 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 150 din 12 mai 2011  privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 150 din 12 mai 2011 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2011

    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 886/2002 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activitãţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercialã "Oil Terminal" - S.A. Constanţa,

    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                               Alexandru Pãtruţi

    Bucureşti, 12 mai 2011.
    Nr. 150.


    ANEXĂ
                                CONTRACT - CADRU
                     de derulare a ţiţeiului şi produselor
             petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011

    I. Pãrţile contractante
    Contractul se încheie între:
    Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A., cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa, cod poştal 900117, nr. telefon 0241 702600, fax 0241 694 833, 0241 610751, cod unic de înregistrare: RO2410163, nr. de ordine în registrul comerţului: J13/512/01.02.91, cont IBAN ....................., deschis la Banca ........................, reprezentatã legal prin ...................., în calitate de director general, şi ...................., în calitate de director economic, în calitate de prestator şi expediţionar, denumitã în continuare Prestator,
    şi
    ................., cu sediul în .............., str. ............ nr. ...., cod poştal ........., nr. telefon .........., nr. fax ............., cod unic de înregistrare: ................, atribut fiscal R, nr. de ordine la registrul comerţului ................, cod IBAN ..................., deschis la ..................., reprezentatã legal prin ....................., director general, în calitate de beneficiar şi expeditor, denumitã în continuare Beneficiar,
    denumite în continuare în mod individual partea şi împreunã pãrţile,
    denumit în continuare şi contract,
    prin care s-au convenit urmãtoarele:

    II. Obiectul contractului
    Art. 2.1. - Obiectul contractului îl constituie totalitatea operaţiunilor efectuate de Prestator în legãturã cu:
    - primirea, recepţia cantitativã şi calitativã, descãrcarea ţiţeiului şi produselor petroliere cuprinse în anexe (denumite în continuare produse) în rezervoarele Prestatorului, în limita spaţiului disponibil la data solicitãrii operaţiunii, din:
    ● vagoane cisternã CF;
    ● autocisterne;
    ● barje fluviale;
    ● nave maritime;
    ● prin in tank transfer;
    - depozitarea produselor în rezervoarele Prestatorului, omogenizarea şi condiţionarea;
    - amestecarea motorinei cu biodiesel în rezervoarele Prestatorului;
    - încãrcarea produselor din rezervoare în nave maritime/barje fluviale;
    - încãrcarea produselor din rezervoare în vagoane-cisternã CF, autocisterne sau tancuri de bunkeraj;
    - transferul produselor depozitate în rezervoare cãtre alţi beneficiari (in tank transfer);
    - predarea ţiţeiului la Societatea Comercialã CONPET - S.A. Ploieşti pentru pompare pe conducte magistrale;
    - descãrcarea produselor prin transhipment între douã nave maritime acostate în douã dane petroliere, prin instalaţiile Prestatorului.

    III. Durata contractului
    Art. 3.1. - Contractul are valabilitate începând cu data de ................ pânã la data de ................ .
    Pãrţile pot conveni prelungirea prezentului contract, scop în care vor încheia un act adiţional semnat de ambele pãrţi, cu cel puţin .... de zile calendaristice înainte de data expirãrii contractului.

    IV. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
    Drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu primirea, recepţia cantitativã şi calitativã, descãrcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului
    Art. 4.1. - Beneficiarul va expedia produsele în trenuri complete formate din maximum 40 de vagoane-cisternã pe 4 osii, corespunzãtoare din punct de vedere tehnic.
    Beneficiarul garanteazã faptul cã marfa este corespunzãtoare standardelor sau specificaţiilor de calitate şi este liberã de orice taxe pânã la fronturile de descãrcare ale Prestatorului.
    Fiecare transport va fi însoţit de urmãtorul set de documente complete:
    - scrisoare de trãsurã de cale feratã;
    - aviz de expediţie;
    - notã de greutate;
    - declaraţie de conformitate;
    - raport de încercare (test report);
    - lista de sigilii;
    - fişã tehnicã de securitate;
    - document administrativ de însoţire (dacã este cazul).
    În cazul în care produsele sunt încãrcate în alte tipuri de cisterne decât cele tip CFR, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului instrucţiuni, planşe şi schiţe de utilizare pentru acestea.
    Art. 4.2. - Beneficiarul va expedia produsele conform unui program zilnic stabilit cu Prestatorul sau acceptelor obţinute de la staţia CFR - Constanţa Port, în funcţie de sosirea navelor, spaţiul de depozitare existent, precum şi de posibilitãţile de descãrcare ale Prestatorului.
    Beneficiarul va menţiona pe nota de greutate şi pe documentele de transport "marfã proprietatea ................", iar Beneficiarul va aviza şi prin fax fiecare expediere de produse.
    Art. 4.3. - Beneficiarul va încheia un contract de transport cu un operator de transport feroviar (denumite în continuare contract de transport, respectiv OTF).
    Prin contractul de transport, Beneficiarul se obligã sã plãteascã tariful de transport şi toate tarifele accesorii care greveazã transporturile din staţiile de predare şi destinaţie.
    Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului o copie a acestui contract sau a telegramei privind modul de încasare a tarifelor.
    Art. 4.4. - Beneficiarul îl va împuternici pe Prestator în baza unei comitenţe (prevãzutã în anexa nr. 3) sã lucreze pentru şi în numele acestuia în relaţia cu OTF.
    Prestatorul nu va fi obligat sã achite nicio taxã în numele Beneficiarului în relaţia cu OTF.
    În scrisoarea de trãsurã, Prestatorul nu va fi expeditor sau destinatar pentru mãrfurile proprietatea Beneficiarului.
    Beneficiarul va înscrie datele proprii la rubrica "Destinatar", iar la rubrica "Menţiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife şi instrucţii": "Transport destinat liniei industriale S.C. OIL TERMINAL - S.A. conform comitenţei nr. ....".
    Art. 4.5. - Vagoanele proprietatea OTF/Beneficiarului, predate Prestatorului şi care prezintã defecte ascunse la sistemele de descãrcare, vor fi avizate de Prestator cãtre proprietar, care va asigura echipa de intervenţie pentru remedierea neajunsului. Pe cât posibil, vagonul în cauzã va fi descãrcat odatã cu naveta.
    Vagoanele încãrcate, defecte, proprietatea OTF/ Beneficiarului, ce nu pot fi remediate şi descãrcate, vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului şi vor fi returnate pe cheltuiala acestuia în baza notificãrii întocmite de OTF cãtre Prestator, transmisã de Prestator prin fax Beneficiarului în maximum 48 de ore de la primirea notificãrii.
    Pentru returnarea vagoanelor, Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului documentele necesare:
    - aviz de expediţie;
    - scrisori de trãsurã;
    - fişã tehnicã de securitate;
    - document administrativ de însoţire (dacã este cazul).
    Art. 4.6. - Beneficiarul va suporta eventualele plãţi solicitate de OTF în cazul în care vagoanele-cisternã sosesc în afara programului stabilit şi acceptat de ambele pãrţi sau vagoanele-cisternã nu pot fi descãrcate deoarece la recepţia calitativã s-a constatat produs neconform calitativ pentru care nu existã posibilitate de condiţionare.
    Art. 4.7. - Având în vedere cã toate produsele petroliere sunt încadrate în categoria mãrfurilor periculoase, transportul, manevra, încãrcarea/descãrcarea acestora sunt supuse prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mãrfurilor periculoase - RID, precum şi dispoziţiilor legale aplicabile. În calitate de proprietar, Beneficiarul are urmãtoarele obligaţii:
    - sã respecte prevederile cuprinse în anexa nr. 1 RID - Regulament de transport al mãrfurilor periculoase;
    - sã respecte normele tehnice de încãrcare a mijlocului de transport prevãzute în anexa nr. 2 - NUT;
    - sã se asigure cã mãrfurile periculoase sunt clasificate şi autorizate conform RID;
    - sã furnizeze Prestatorului date de identificare ale produsului şi pericolului;
    - vagoanele utilizate trebuie sã fie autorizate, sã deţinã agrement tehnic sau aviz tehnic de funcţionare (pentru vagoanele cu durata de viaţã depãşitã) al Autoritãţii Feroviare Române - AFER, proces-verbal de verificare ISCIR în termen de valabilitate. Beneficiarul va purta integral rãspunderea pentru starea tehnicã şi integritatea vagoanelor încãrcate de acesta sau puse la dispoziţia Prestatorului pentru încãrcare;
    - sã respecte dispoziţiile speciale privind construcţia, echipamentul, reviziile, întreţinerea şi marcajul vagoanelor;
    - sã punã din timp la dispoziţia Prestatorului marcajele, etichetele şi sigiliile pentru mãrfurile periculoase încãrcate în numele Beneficiarului.
    Prestatorul este îndreptãţit sã refuze operarea vagoanelor care:
    - au scadenţa reviziei interne a recipientului expiratã;
    - au lipsã plãcuţa de timbru sau tãbliţele de calibrare;
    - au lipsã eticheta de pericol;
    - au inscripţiile de pe vagon ilizibile;
    - au neconcordanţe între inscripţiile de pe recipient şi cele de pe vagon.
    Acceptarea vagoanelor de cãtre Prestator reprezintã confirmarea de cãtre acesta a faptului cã ele îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu primirea, recepţia cantitativã şi calitativã, descãrcarea/încãrcarea produselor din/în autocisterne
    Art. 4.8. - Beneficiarul va transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încãrcare/descãrcare a autocisternelor cu cel puţin 24 de ore înainte de livrare, specificând de fiecare datã: numãrul autocisternei, cantitatea/calitatea produselor ce urmeazã a fi livrate, numele conducãtorului auto, reprezentantul Beneficiarului şi actele prin care aceştia se identificã.
    Autocisternele vor fi corespunzãtoare din punct de vedere tehnic, metrologic şi în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor.
    Încãrcarea/Descãrcarea autocisternelor se va realiza în prezenţa reprezentantului autorizat al Beneficiarului.
    Operarea autocisternelor se face numai în zilele lucrãtoare.
    Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului pentru autocisternele ce urmeazã sã fie încãrcate:
    - avize de expediţie;
    - fişe tehnice de securitate pentru produsul respectiv.
    Art. 4.9. - Operatorii de transport vor respecta prevederile cuprinse în Normele de efectuare a activitãţii de transport rutier de mãrfuri periculoase în România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.175/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 15 octombrie 2007.
    Şoferul autocisternei trebuie sã posede asupra sa urmãtoarele documente, pe care le va prezenta la cerere reprezentantului Prestatorului:
    - certificat de transport în cont propriu eliberat de Autoritatea Rutierã Românã - ARR (original sau copie conformã);
    - certificat de inspecţie tehnicã periodicã - ITP, anualã - ITA (original);
    - certificat de agreare pentru autovehiculele care transportã anumite mãrfuri periculoase (copie);
    - certificat ADR de formare a conducãtorilor de autovehicule care transportã mãrfuri periculoase (original);
    - certificat de calibrare a autocisternei cu buletin de verificare metrologic în termenul de valabilitate (original).
    Autocisterna trebuie sã aibã urmãtoarele dotãri din punctul de vedere al siguranţei pe timpul transportului şi încãrcãrii:
    - trusã ADR;
    - 2-3 stingãtoare cu pulbere;
    - o ladã cu nisip (sau un sac de nisip) şi o lopatã;
    - contact general (heblu);
    - dispozitiv de împãmântare a autocisternei;
    - siguranţe electrice calibrate.
    Conducãtorii autocisternelor şi reprezentanţii vor purta echipament de protecţie: salopetã de protecţie confecţionatã din materiale din fibrã naturalã, antistatizatã, cascã de protecţie, mãnuşi de protecţie, bocanci antistatizaţi.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu operarea barjelor fluviale
    Art. 4.10. - Pentru barjele ce descarcã, Beneficiarul solicitã Prestatorului avizul referitor la data plecãrii barjelor din portul de încãrcare şi data de sosire în Portul Constanţa, menţionând:
    - numele convoiului/împingãtorului;
    - numãrul barjelor;
    - cantitatea de produse încãrcate în fiecare barjã;
    - specificaţia de calitate a produselor încãrcate.
    Pentru barjele ce încarcã, Beneficiarul solicitã Prestatorului avizul referitor la data de sosire în Portul Constanţa, menţionând:
    - numele convoiului/împingãtorului;
    - numãrul barjelor;
    - cantitatea şi specificaţia de calitate a produselor ce urmeazã a fi încãrcate în fiecare barjã.
    Beneficiarul avizeazã Prestatorul, prin fax, cu ...... zile şi, respectiv, cu o zi înainte sosirea convoiului la Cernavodã, previziunile de intrare pe canalul Dunãre-Marea Neagrã şi ETA Portul Constanţa.
    Art. 4.11. - Beneficiarul se asigurã şi garanteazã cã barjele vor fi corespunzãtoare din punct de vedere tehnic, dotate cu pompe de descãrcare (dacã este cazul), cu instalaţia de descãrcare/încãrcare etanşã (conducte, vane, flanşe), acceptate la operare de cãtre Autoritatea Navalã Românã, libere de orice taxe, asigurate cu împingãtor pentru manevrarea lor şi personal de supraveghere a operãrii, dotate cu aparate de iluminat pentru a urmãri operarea barjelor şi pe timp de noapte. De asemenea, va asigura un numãr suficient de termometre, rulete şi lavete necesare efectuãrii mãsurãtorilor la barje în cel mai scurt timp.
    Manevrarea barjelor la/de la dana de operare este în sarcina Beneficiarului.
    Barjele vor avea tabelã de calibrare a tancurilor valabilã din punct de vedere metrologic. De asemenea, ruletele şi termometrele vor avea certificate de verificare metrologicã în termenul de valabilitate.
    Art. 4.12. - Beneficiarul asigurã primirea de cãtre Prestator a setului de documente din portul de încãrcare:
    - scrisoare de trãsurã fluvialã;
    - certificat de cantitate;
    - certificat de calitate;
    - cargo manifest;
    - ullage report;
    - OBQ report;
    - certificat de conformitate;
    - document administrativ de însoţire (dacã este cazul).
    Pe documente se va menţiona: "produs proprietatea ......................".
    Art. 4.13. - Beneficiarul asigurã primirea de cãtre Prestator a unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încãrcare, prelevatã din fiecare barjã.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu operarea navelor maritime
    Art. 4.14. - Beneficiarul va solicita Prestatorului, în scris, cu minimum ... zile calendaristice înainte, acceptul pentru intervalul de sosire a navelor (perioadã de 2-3 zile calendaristice) şi cantitatea/calitatea de produse ce urmeazã a fi încãrcatã/descãrcatã.
    În cazul sosirii navei în afara perioadei acceptate de Prestator sau fãrã acceptul acestuia, nava va fi operatã "la posibilitãţi" (în funcţie de existenţa danei libere, programãrile altor nave, stocul de marfã existent la Constanţa, spaţiul de depozitare disponibil etc.).
    Danele interioare (69-76) în care se încarcã/descarcã navele Beneficiarului au adâncimi de maximum 12,80 metri, iar dana 79, de maximum 17,00 metri (brackish water).
    Draftul aerian în danele interioare este de 16,50 metri, iar în dana 79, de 20,00 metri.
    Art. 4.15. - Beneficiarul va transmite în scris Prestatorului instrucţiuni de operare pentru fiecare navã şi condiţiile de angajare ale navelor maritime (timp alocat, rata de contrastalii etc.), precum şi caracteristicile tehnice ale navelor maritime (questionnaire 88).
    Condiţiile în care navele maritime vor opera în terminalul petrolier sunt cuprinse în anexa nr. 1.
    Navele nominate de Beneficiar trebuie sã aibã inspecţie de certificare de calitate cel puţin de la unul dintre traderii importanţi.
    Art. 4.16. - Beneficiarul va asigura primirea de cãtre Prestator a urmãtoarelor documente din portul de încãrcare:
    - certificat de cantitate;
    - certificat de calitate;
    - cargo manifest;
    - conosament;
    - ullage report;
    - OBQ report;
    - fişa tehnicã de securitate;
    - certificat de conformitate;
    - document administrativ de însoţire (dacã este cazul).
    Beneficiarul va asigura primirea unei mostre de arbitraj sigilate în portul de încãrcare.
    Art. 4.17. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, pentru fiecare navã ce încarcã, urmãtoarele:
    - instrucţiuni complete de încãrcare;
    - modul de asigurare fond de marfã şi instrucţiuni de calitate;
    - instrucţiuni de întocmire a documentelor de export.
    Art. 4.18. - Beneficiarul are obligaţia sã asigure în timp util toatã cantitatea de produse pentru export conformã din punct de vedere calitativ. În caz contrar, Prestatorul poate refuza acostarea navelor pânã la completarea stocului de marfã.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu încãrcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF
    Art. 4.19. - Beneficiarul va depune la OTF şi Prestator programul de livrãri. În baza acestuia, Prestatorul confirmã OTF cã poate sã introducã în depozit vagoanele goale în vederea încãrcãrii.
    Expedierea navetelor de cãtre Prestator se va face cu platã centralizatã sau transmisã, dacã se acceptã de cãtre OTF. Indiferent de forma de platã agreatã, aceasta va fi fãcutã de cãtre Beneficiar sau alte societãţi împuternicite de cãtre acesta, Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. fiind exoneratã de la plata expedierii, a tarifelor orare de utilizare şi a altor cheltuieli ce nu ţin de prestaţia în sine.
    Art. 4.20. - Comenzile de încãrcare vor fi transmise Prestatorului prin fax cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de ziua încãrcãrii. Beneficiarul asigurã din timp numãrul corespunzãtor de vagoane goale pe 4 osii, dotate cu tãbliţe de calibrare, pentru încãrcarea întregii cantitãţi solicitate, corespunzãtoare din punct de vedere tehnic şi al stãrii de curãţenie, ţinând cont de proprietãţile specifice ale produsului ce urmeazã a fi încãrcat, şi libere de orice taxe.
    Art. 4.21. - Beneficiarul va asigura din timp şi va pune la dispoziţia Prestatorului:
    - avize de expediţie;
    - scrisori de trãsurã completate, ştampilate şi semnate la rubrica "Expeditor" cu numele Beneficiarului, documente ce se vor folosi de Prestator numai pentru expedierea produselor Beneficiarului;
    - instrucţiuni, date, informaţii legate de identificarea destinatarului (numele şi adresa completã, cod SIRUES, cod staţie CFR, linie garare). Aceste date vor fi transmise cãtre Prestator, în scris (fax), în intervalul: luni-joi între orele 8.0015.00 şi vineri între orele 8.00-13.00;
    - fişe tehnice de securitate.
    Beneficiarul obţine acceptele staţiilor CFR de destinaţie pentru primirea mãrfii (pe perioade de timp şi/sau pe cantitãţi) şi le transmite în timp util staţiei CFR ce deserveşte Prestatorul.
    Orice modificare ulterioarã atât a programului, cât şi a contractului de transport se va face de cãtre Beneficiar cãtre OTF şi Prestator, cu suportarea tarifelor legale.
    Beneficiarul reglementeazã problemele legate de eventualele vagoane defecte ce nu pot fi încãrcate şi nu pot fi remediate de OTF.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu operarea tancurilor de bunkeraj
    Art. 4.22. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de încãrcare cu motorinã a tancului de bunkerare, specificând de fiecare datã numele tancului şi cantitatea ce urmeazã a fi livratã.
    Comenzile de încãrcare vor fi transmise în zilele lucrãtoare cu cel puţin 24 de ore înainte de livrarea solicitatã.
    Art. 4.23. - Beneficiarul transmite Prestatorului copii ale Bunker Receipt de la navele ce au fost bunkerate.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercialã CONPET - S.A. pentru pompare pe conductã
    Art. 4.24. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, programul/comanda de pompare a ţiţeiului importat, specificând de fiecare datã destinatarul şi cantitatea ce urmeazã a fi pompatã, nava, numãrul şi data declaraţiei vamale de import.
    La predarea cãtre Societatea Comercialã CONPET - S.A. (dacã nu existã alte înţelegeri), ţiţeiul trebuie sã corespundã urmãtoarelor condiţii:
    - temperatura de congelare cu 7°C mai micã decât temperatura solului, mãsuratã pe traseul conductelor;
    - vâscozitatea la temperatura minimã a solului: 80 cSt sau 11°E.
    Atestarea calitãţii ţiţeiului se va face printr-un raport de încercãri pentru fiecare lot (rezervor), întocmit în conformitate cu specificaţiile de calitate prevãzute în anexa nr. 2.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu depozitarea produselor
    Art. 4.25. - Prestatorul va anunţa Beneficiarul în cazul curãţãrii rezervoarelor în care au fost depozitate produsele Beneficiarului. Acesta din urmã va trimite un reprezentant pentru constatarea şlamului de evacuat şi efectuarea analizei şlamului, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitãrii, întocmindu-se procese-verbale (Procese-verbale privind şlamul).
    Cantitatea se va scãdea din stocul Beneficiarului proporţional cu cantitatea de produs derulatã prin rezervor.
    În cazul în care reprezentantul Beneficiarului nu se prezintã la termenul convenit, deşi a fost invitat, analiza efectuatã de Prestator, ca şi Procesul-verbal privind şlamul sunt opozabile Beneficiarului.
    Rezervoarele vor fi supuse operaţiunilor de curãţare, în baza analizei probei de fund, numai dacã intervine una dintre urmãtoarele situaţii:
    - schimbarea destinaţiei rezervorului;
    - recalibrarea rezervorului;
    - intervenţii la rezervor ca urmare a defecţiunilor tehnice;
    - depunerile de şlam afecteazã calitatea produselor.
    Art. 4.26. - Beneficiarul şi Prestatorul vor stabili de comun acord cantitãţile ce reprezintã stocul tehnologic (nepompabil) din rezervoare şi conducte (stoc tehnologic), în funcţie de cantitatea şi calitatea produselor rulate.
    Stocul tehnologic va fi returnat Beneficiarului la sfârşitul operaţiunii sau la încetarea contractului.
    Alte drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului
    Art. 4.27. - Beneficiarul pune la dispoziţia Prestatorului, înainte de începerea descãrcãrii navei, "factura proforma pentru uz vamal" necesarã completãrii şi depunerii declaraţiei sumare la Vama Constanţa, precum şi Scrisoare de garanţie bancarã pentru garantarea taxelor vamale şi accizelor aferente produsului, în cazul în care autoritãţile vamale solicitã.
    Beneficiarul asigurã obţinerea liberului de vamã şi plata taxelor vamale, conform cadrului legal în vigoare la data efectuãrii prestaţiei, scop în care îşi va obţine toate autorizãrile/aprobãrile necesare (cod EORI, autorizaţie de antrepozit fiscal etc.).
    Pentru operaţiunile de import, Beneficiarul se obligã sã punã la dispoziţia Prestatorului o copie a declaraţiei vamale de import cu liberul de vamã (inclusiv pentru consumurile tehnologice), urmând ca în baza acesteia Prestatorul sã înceapã livrarea produselor importate, iar pentru export o copie a declaraţiei vamale de export, necesarã la emiterea facturilor de prestaţii.
    Beneficiarul va prezenta Prestatorului, înainte de încãrcarea mãrfii, în copie, dupã caz, dovada achitãrii accizelor sau documentele vamale/fiscale necesare pentru expedierea mãrfii în regim suspensiv (copie a autorizaţiei de antrepozit fiscal al destinatarului, document administrativ de însoţire).
    Art. 4.28. - În conformitate cu prevederile art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 73 alin. (9) şi (10) din titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, obligaţia de platã a accizelor la bugetul statului în urma constatãrii pierderilor neadmise, stabilite de Autoritatea Vamalã, intervenite pe parcursul transportului intracomunitar al produselor accizabile în regim suspensiv de accize, la sosirea produselor în România, pe baza documentelor justificative prezentate de primitor, revine în sarcina Beneficiarului.
    Art. 4.29. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, comenzile de condiţionare a motorinei prin amestecare cu biodiesel, specificând mijlocul de transport care aduce biodieselul, cantitãţile de biodiesel şi motorinã ce se vor amesteca.
    Deoarece nu existã rezervor de depozitare a biodieselului, cantitãţile descãrcate se vor amesteca integral cu motorinã.
    Art. 4.30. - Beneficiarul transmite Prestatorului, în scris, cantitatea de produs transferatã prin in tank transfer, specificând:
    - vânzãtorul/cumpãrãtorul;
    - data transferului;
    - cantitatea transferatã;
    - numele navei din care a fost descãrcat produsul.
    Art. 4.31. - Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţã parte pentru fiecare primire/livrare de marfã în parte, va comunica Prestatorului ori de câte ori partenerii lui contractuali au nominalizat alţi eventuali inspectori care deţin mandat de control în Constanţa şi va preciza limitele mandatelor de control ale acestora, în limite rezonabile şi atunci când Beneficiarul are cunoştinţe despre acestea.
    Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţã parte pentru a verifica starea de curãţenie a navelor înainte de încãrcare.
    Beneficiarul va nominaliza un inspector de terţã parte pentru verificarea stãrii de curãţenie a autocisternelor/vagoanelor înainte de încãrcare.
    Acestea vor fi introduse la frontul de încãrcare dupã ce vor fi declarate apte pentru încãrcare din punctul de vedere al stãrii de curãţenie de cãtre inspectorul de terţã parte.
    Art. 4.32. - În cazul în care inspectorul de terţã parte solicitã întreruperea pompãrii la navã pentru prelevare de probe în vederea verificãrii calitãţii produsului la 30 cm în tancurile navei sau pentru deplasamentul conductelor, timpul de întrerupere va fi în contul Beneficiarului.
    În cazul în care, deşi la cap conductã produsul este conform calitativ, în tancurile navei se gãseşte marfã neconformã din cauza viciilor ascunse ale instalaţiei şi tancurilor navei, reluarea încãrcãrii se va face numai cu avizul scris al Beneficiarului.
    Produsul depreciat va rãmâne în tancurile navei.
    Art. 4.33. - Beneficiarul va respecta Convenţia pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã, apãrare împotriva incendiilor şi protecţia mediului, prevãzutã în anexa nr. 4.
    Art. 4.34. - Beneficiarul împuterniceşte Prestatorul prin comitenţã ca prin reprezentanţii sãi legali sã încheie acte juridice de transport cu OTF privind primirea/expedierea vagoanelor încãrcate cu produse sau goale.
    Art. 4.35. - Asigurarea produselor contra tuturor riscurilor este în sarcina Beneficiarului.
    Drepturile şi obligaţiile prestatorului
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu primirea, recepţia cantitativã şi calitativã, descãrcarea produselor din cisterne CF în rezervoarele Prestatorului sau în nave prin transbord direct
    Art. 4.36. - Prestatorul va primi de la OTF expediţiile de vagoane-cisternã pe liniile industriale proprii.
    Prestatorul va verifica împreunã cu agentul OTF şi inspectorul de terţã parte nominalizat de Beneficiar starea vagoanelor-cisternã sosite pe liniile de cale feratã proprii.
    Rezultatele verificãrii vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare şi în lista de predare-primire ce vor fi semnate de reprezentanţii Prestatorului, agentul OTF şi inspectorul de terţã parte.
    În procesul-verbal de constatare se vor menţiona:
    - starea tehnicã şi comercialã a vagoanelor-cisternã, sigiliile rafinãriei furnizoare, precizându-se dacã vagonul-cisternã a ajuns la destinaţie fãrã urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi pierderi de conţinut;
    - cantitatea de produs recepţionatã de Prestator;
    - denumirea produsului recepţionat;
    - furnizorul;
    - expeditorul;
    - numãrul vagonului/vagoanelor-cisternã;
    - numãrul şi data notei de greutate şi/sau avizul de însoţire al mãrfii;
    - existenţa, integritatea, numãrul şi seriile sigiliilor;
    - dacã cele constatate cu privire la sigilii corespund cu cele înscrise în scrisoarea de trãsurã, în nota de greutate şi/sau în avizul de însoţire al mãrfii, întocmite de furnizor;
    - locul în care au fost aplicate sigiliile şi dacã acestea au fost sau nu deteriorate.
    În cazul în care în cursul operaţiunilor de predare-primire se depisteazã:
    - nereguli tehnice: vagoanele-cisternã se vor lua în primire cu efectuarea de menţiuni în lista de predare-primire;
    - nereguli comerciale (sigilii rupte sau deteriorate, scurgeri din conţinut): se vor aplica dispoziţiile Regulamentului privind transportul pe cãile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicatã (Regulamentul); se va întruni comisia de constatare alcãtuitã din reprezentanţii OTF, ai Prestatorului şi inspectorul de terţã parte nominalizat de Beneficiar şi se va proceda în conformitate cu prevederile Regulamentului.
    Procesul-verbal de constatare întocmit va menţiona şi cuantumul pagubei.
    Art. 4.37. - Când vagoanele-cisternã au ajuns la Prestator fãrã urme de violare, sustrageri, scurgere, avariere şi au sigiliile intacte, dar la recepţia cantitativã se constatã lipsã marfã, care nu poate fi pusã în sarcina OTF, se va încheia un proces-verbal de constatare, ce va fi semnat de delegatul Prestatorului şi de inspectorul de terţã parte nominalizat de Beneficiar.
    Procesele-verbale de constatare, în ambele cazuri, vor fi transmise imediat Beneficiarului pentru ca acesta sã îşi poatã exercita în termen legal dreptul la acţiune în pretenţii împotriva persoanei în culpã.
    Prestatorul va pune la dispoziţia Beneficiarului unicatul scrisorii de trãsurã care a însoţit transportul, cu cesiune.
    Prestatorul va informa Beneficiarul ori de câte ori transportatorul nu îi elibereazã un exemplar original al acesteia, precum şi motivele refuzului transportatorului.
    Art. 4.38. - Prestatorul va informa în scris OTF, în baza unicatului scrisorii de trãsurã şi a listei de predare-primire, în cazul în care constatã vagoane-cisternã lipsã din tren sau vagoane-cisternã expediate în baza unor scrisori de trãsurã individuale care nu au ajuns la Prestator, solicitând aducerea lor la descãrcare.
    În cazul în care OTF nu se conformeazã, aducând vagoanele-cisternã lipsã, Prestatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în termen de douã zile calendaristice de la constatarea evenimentului, pentru ca Beneficiarul sã poatã solicita despãgubiri de la OTF.
    La înştiinţarea scrisã cãtre Beneficiar, Prestatorul va anexa unicatul scrisorii de trãsurã, precum şi documentele certificate de transportator, prin care atestã cã vagonul-cisternã nu a ajuns la destinaţie (vagon nesosit, menţiune fãcutã în lista de primire-predare).
    Prestatorul va proceda în mod similar şi în cazul vagoanelor-cisternã expediate în baza unor scrisori de trãsurã individuale şi nesosite la termen.
    Art. 4.39. - Prestatorul obţine, la solicitarea Beneficiarului, acceptele portuare pentru livrarea produselor în limitele exporturilor în perspectiva imediatã şi transmite acestuia numãrul acceptului şi perioada pentru care a fost aprobat de cãtre CFR Marfã - Constanţa Port.
    Art. 4.40. - Prestatorul se obligã sã returneze vagoanele-cisternã proprietatea Beneficiarului în stare tehnicã bunã, cu aceleaşi armãturi, şuruburi, flanşe cu care au fost predate de transportator Beneficiarului, cu toate capacele închise etanş şi sigilate, sigiliile urmând sã fie menţionate pe scrisoarea de trãsurã. Orice abatere de la aceastã condiţie se va notifica în listele de predare a vagoanelor cãtre transportator, Prestatorul urmând a achita contravaloarea reparaţiilor ulterioare ale vagoanelor de care se stabileşte cã se face vinovat.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu primirea, recepţia cantitativã şi calitativã, descãrcarea/încãrcarea produselor din/în autocisterne
    Art. 4.41. - Prestatorul asigurã instalaţie pentru descãrcarea biodieselului din autocisterne şi încãrcarea motorinei în autocisterne conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu încãrcarea produselor din rezervoarele Prestatorului în cisterne CF
    Art. 4.42. - Prestatorul asigurã instalaţie pentru încãrcarea produselor în cisterne CF conform programului stabilit cu Beneficiarul şi în baza obiectului contractului.
    Art. 4.43. - Prestatorul verificã şi asigurã vagoanele-cisternã pline cu sigilii şi le predã cãrãuşului, care prin aplicarea ştampilei pe duplicatul scrisorii de trãsurã şi pe lista de predare-primire preia naveta fãrã obiecţiuni, asumându-şi astfel întreaga rãspundere asupra încãrcãturii pânã la destinaţie.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu operarea navelor maritime, barjelor fluviale şi tancurilor de bunkeraj
    Art. 4.44. - Prestatorul asigurã operarea navelor maritime, barjelor fluviale angajate de Beneficiar şi condiţii tehnice necesare realizãrii ratelor medii de încãrcare/descãrcare prevãzute în anexe.
    Pãrţile pot conveni şi alte rate de operare, în funcţie de mãrimea şi performanţele navelor.
    Prestatorul este exonerat de rãspundere pentru întârzierile înregistrate în perioadele în care vremea nefavorabilã (ploaie, ceaţã, ninsoare) nu permite încãrcarea navelor sau în situaţiile în care poate fi invocatã forţa majorã. Atât vremea nefavorabilã, cât şi forţa majorã trebuie anunţate Beneficiarului în cel mai scurt timp şi dovedite de Prestator cu acte emise de autoritãţile competente.
    Art. 4.45. - Prestatorul întocmeşte documentele în legãturã cu marfa şi operarea navei, conform instrucţiunilor primite de la Beneficiar, iar atunci când este cazul întocmeşte documentele care pot fi utilizate de cãtre Beneficiar în apãrarea intereselor sale şi îi pune la dispoziţie un set de documente.
    Prestatorul va remite Beneficiarului, prin poştã sau delegat, documentele care atestã recepţia cantitativã şi calitativã a fiecãrui vas cu produse descãrcat/încãrcat, contrasemnate de inspectorii de terţã parte, în termen de 5 zile de la data terminãrii operãrii navei.
    Pentru descãrcare:
    - ullage report;
    - ROB report;
    - time-sheet;
    - raport de încercare;
    - Discharging cargo Report.
    Pentru încãrcare:
    - certificat de cantitate;
    - certificat de calitate;
    - ullage report;
    - time-sheet;
    - chitanţã de primire mostre;
    - chitanţã de primire documente.
    Art. 4.46. - Prestatorul va prelua de la nava maritimã mostrele de arbitraj recoltate şi sigilate în portul de încãrcare şi le va pãstra la dispoziţia Beneficiarului timp de ... zile calendaristice.
    În cazul constatãrii unor diferenţe între rezultatele obţinute la recepţia calitativã efectuatã de Prestator şi cele înscrise în raportul de încercare (Quality Test Report) emis în portul de încãrcare sau în specificaţia de calitate, mostrele de arbitraj vor fi desigilate şi verificate numai în prezenţa unui inspector de terţã parte nominalizat de Beneficiar.
    Art. 4.47 - Prestatorul va informa Beneficiarul, înainte de descãrcare, în cazul constatãrii unor diferenţe în ceea ce priveşte calitatea între cele constatate la recepţia navei maritime şi cele înscrise în Raportul de încercare emis în portul de încãrcare sau în specificaţia de calitate, care depãşesc limitele de reproductibilitate ale metodelor de încercare, şi va acţiona potrivit instrucţiunilor acestuia.
    Art. 4.48. - Prestatorul asigurã încãrcarea mãrfii conform termenelor şi instrucţiunilor primite de la Beneficiar şi întocmeşte documentele de expediere a mãrfii pe care le transmite Beneficiarului.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu predarea ţiţeiului la Societatea Comercialã CONPET - S.A. pentru pompare pe conductã
    Art. 4.49. - Prestatorul condiţioneazã ţiţeiul pânã la îndeplinirea condiţiilor de pompabilitate pe conductã şi predã la Societatea Comercialã CONPET - S.A. ţiţeiul condiţionat conform comenzilor transmise în scris de Beneficiar.
    Cantitatea pompatã şi calitatea sunt cele înscrise în procesul-verbal de predare-primire, respectiv în raportul de încercãri.
    Timpul de pregãtire a ţiţeiului în rezervoare pentru pompare implicã, dupã caz, întârzieri în stabilirea cantitãţii nete descãrcate şi, implicit, în punerea la dispoziţia Societãţii Comerciale CONPET - S.A. pentru pompare, dar nu mai mult de 24 de ore de la terminarea descãrcãrii navei.
    Drepturi şi obligaţii în legãturã cu depozitarea produselor
    Art. 4.50. - Prestatorul asigurã primirea produselor Beneficiarului în spaţiile de depozitare proprii, în amestec cu produsele de aceeaşi calitate ale altor beneficiari.
    Prestatorul va face dovadã prin raport de încercare emis recent de laboratorul propriu cã produsele petroliere ale altor beneficiari au aceleaşi specificaţii de calitate ca specificaţiile stabilite pentru fiecare tip de produs petrolier din anexele la prezentul contract.
    Prestatorul asigurã şi va face dovada Beneficiarului cã spaţiile de depozitare utilizate corespund din punct de vedere tehnic, al curãţeniei şi au certificate de calibrare a rezervoarelor cu termen valabil.
    Alte drepturi şi obligaţii ale Prestatorului
    Art. 4.51. - Prestatorul condiţioneazã motorina prin amestecare cu biodiesel, la solicitarea Beneficiarului, comunicând în scris Beneficiarului cantitãţile de produse folosite.
    Art. 4.52. - Prestatorul efectueazã recepţia cantitativ-calitativã a mãrfii la rezervoarele terestre, cisterne CF, autocisterne şi la bordul navelor/barjelor fluviale, în prezenţa inspectorului de terţã parte nominalizat de Beneficiar, metoda de calcul al cantitãţii fiind ASTM (în aer).

    V. Stabilirea cantitãţii şi calitãţii
    Art. 5.1. a) Recepţia cantitativã a produselor primite/expediate cu vagoanele-cisternã se efectueazã prin calibrare sau cântãrire pe cântarul Prestatorului, în funcţie de depozitul unde se descarcã/încarcã naveta.
    Atunci când cântarul este defect, recepţia se efectueazã prin calibrare.
    Dacã metoda prin cântãrire pe cântar avizat metrologic de cãtre Biroul Român de Metrologie Legalã nu poate fi aplicatã la Prestator, Beneficiarul va fi informat în timp util.
    Diferenţele cantitative de pânã la ± 0,2% din cantitatea înscrisã în documentul de livrare, pentru fiecare vagon în parte, nu se iau în considerare.
    În cazul în care diferenţele cantitative depãşesc nivelul toleranţei de ± 0,2%, se va proceda conform clauzelor prevãzute la art. 4.36 (procese-verbale de constatare).
    Procesele-verbale de constatare a lipsurilor trebuie sã conţinã în mod obligatoriu menţiunea cã numãrul înscris pe sigilii este acelaşi cu cel din nota de greutate şi din scrisoarea de trãsurã.
    Stabilirea cantitãţii mãrfii (recepţia) se va face numai în prezenţa inspectorului de terţã parte nominalizat de Beneficiar, care va semna toate documentele dupã calibrare şi recepţie.
    Beneficiarul are obligaţia de a asigura mãsurarea cantitãţii mãrfii cu acelaşi tip de mijloc de mãsurã, atât la expeditor, cât şi la destinatar.
    b) Cantitãţile de ţiţei primite prin cisterne CF vor fi cele constatate efectiv la rezervoare dupã terminarea descãrcãrii cisternelor CF. Cantitãţile se vor determina/calcula conform ASTM (în aer), iar rezultatele mãsurãtorilor se vor menţiona într-un proces-verbal de recepţie semnat de Prestator şi inspectorul de terţã parte nominalizat de Beneficiar.
    c) Recepţia cantitativã a produselor sosite cu autocisternele se va face prin calibrare. Autocisternele trebuie sã fie încãrcate astfel încât nivelul lichidului sã corespundã cu semnul metrologic conform certificatului de calibrare.
    d) Cantitãţile livrate la nave maritime/barje fluviale vor fi cele determinate la rezervoare în prezenţa inspectorului de terţã parte.
    e) Stabilirea cantitãţilor livrate la tancurile de bunkeraj/autocisterne se face prin citire la debitmetrele Prestatorului.
    f) Cantitãţile de produse primite din import pentru care se emite Discharging Cargo Report vor fi cele constatate efectiv în urma mãsurãrii rezervoarelor în prezenţa inspectorului de terţã parte, dupã terminarea descãrcãrii navei/barjelor fluviale.
    g) Cantitatea de produs primitã la nava maritimã prin transhipment, menţionatã în conosament, se va determina în urma bilanţului cantitativ al operaţiunii în prezenţa inspectorului de terţã parte şi va fi diferenţa dintre cantitãţile mãsurate la bordul navei ce descarcã înainte de începerea şi dupã terminarea operaţiunii de transbordare.
    La solicitarea Beneficiarului se efectueazã şi deplasamentul conductelor de încãrcare/descãrcare pentru verificarea gradului de umplere a acestora.
    Art. 5.2. - În cazul în care Beneficiarul dispune de produse care nu se încadreazã în condiţiile de calitate contractuale, acesta este obligat sã cearã din timp acordul Prestatorului pentru expedierea acestora.
    În cazul în care Beneficiarul expediazã cãtre Prestator produse care nu se încadreazã în condiţiile de calitate contractuale fãrã acordul Prestatorului, produsele vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului, acesta suportând toate cheltuielile ocazionate, procedându-se potrivit dispoziţiilor legale.
    Art. 5.3. - Calitatea produselor primite/predate este aceea care s-a stabilit în laboratoarele Prestatorului şi a fost acceptatã de Beneficiar.
    În cazul în care laboratoarele Prestatorului se aflã în incapacitate temporarã de funcţionare, Prestatorul va încheia un contract cu un terţ agreat de Beneficiar, prin care va fi preluatã aceastã activitate.
    Prestatorul va obţine de la Beneficiar agrearea pentru terţ, în formã scrisã, înainte de data de încheiere a contractului Prestator-terţ.
    Costurile contractului Prestator-terţ vor fi achitate integral de cãtre Prestator.
    În cazul în care în urma efectuãrii recepţiei calitative a produselor primite de la Beneficiar se constatã cã acestea nu se încadreazã în condiţiile specificaţiilor de calitate cuprinse în anexele prezentului contract, Prestatorul va informa Beneficiarul, urmând a se decide de comun acord asupra situaţiei apãrute.
    Disputele referitoare la calitatea produselor primite/expediate se vor soluţiona pe cale amiabilã.
    Art. 5.4. - Prestatorul are obligaţia de a menţine calitatea produselor primite în condiţiile contractului, Prestatorul nefiind rãspunzãtor de deprecierea calitativã a produselor, dacã aceasta apare ca urmare a unor proprietãţi specifice ale produselor, este datoratã nefiabilitãţii produselor, unor vicii de fabricaţie, aditivi care îşi pierd efectul în timp.
    Prestatorul nu este rãspunzãtor de deprecierea calitativã a produselor cauzatã de starea de curãţenie necorespunzãtoare a mijloacelor de transport (nave maritime, vagoane-cisternã, autocisterne, barje etc.).
    Cu privire la produsele pe care le expediazã Prestatorul în numele şi pe seama Beneficiarului, Prestatorul va fi obligat sã nu înceapã încãrcarea decât dupã ce primeşte certificatul de inspecţie din partea inspectorului de terţã parte nominalizat de cãtre Beneficiar, din care sã reiasã cã mijloacele de transport sunt curate, în stare bunã pentru a fi încãrcate. Dacã Beneficiarul nu nominalizeazã un inspector, Prestatorul nu va începe încãrcarea.
    Art. 5.5. - Mostrele de arbitraj:
    a) pentru primire produse:
    - din fiecare navetã/lot de cisterne CF/autocisternã descãrcatã se vor pãstra câte ... mostre de arbitraj de 1 litru timp de 30 de zile calendaristice;
    - ... mostre x 1 litru amestec tancuri navã, eşantionate înainte de începerea descãrcãrii. Mostrele vor fi eşantionate, etichetate şi sigilate împreunã cu inspectorul de terţã parte şi/sau reprezentantul navei. .... mostre se vor pãstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile la dispoziţia Beneficiarului, iar ... se vor preda inspectorului de terţã parte;
    b) pentru fiecare navã încãrcatã se vor constitui urmãtoarele mostre de arbitraj:
    - ... x 1 litru amestec rezervoare/cisterne CF constituite din mostre individuale amestecate proporţional cu cantitãţile livrate la navã. Dintre acestea se predau ... mostre la navã sigilate cu inspectorii de terţã parte şi reprezentantul navei, iar ... mostre sigilate cu inspectorii de terţã parte şi reprezentantul navei se pãstreazã în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;
    - ... x 1 litru amestec cap conductã constituite prin amestecarea mostrelor de arbitraj recoltate din cap conductã (sampler automat) pe tot timpul încãrcãrii. Dintre acestea,... mostre se predau la navã sigilate cu inspectorii de terţã parte şi reprezentantul navei şi ... mostre sigilate cu inspectorii de terţã parte şi reprezentantul navei se pãstreazã în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice.
    - ... x 1 litru amestec tancuri constituite prin efectuarea amestecului conform ullage report a mostrelor recoltate din tancurile navei. Dintre acestea ... mostre sigilate cu inspectorii de terţã parte şi reprezentantul navei se pãstreazã în laboratorul prestatorului timp de 90 de zile calendaristice şi ... mostre sigilate cu inspectorii de terţã parte se predau la navã;
    c) pentru încãrcarea în autocisterne, ... mostre de arbitraj de 1 litru din cap tub instalaţie încãrcare sigilatã cu reprezentantul Beneficiarului şi inspectorul de terţã parte care se pãstreazã în laboratorul prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;
    d) pentru încãrcare în cisterne CF, ... mostre de arbitraj de 1 litru recoltate din fiecare lot de vagoane CF încãrcate se pãstreazã în laboratorul Prestatorului timp de 30 de zile calendaristice;
    e) pentru încãrcarea tancurilor de bunkeraj:
    - ... x 1 litru din cap conductã înainte de începerea încãrcãrii, sigilate cu inspectorul de terţã parte şi reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei şi ... mostre se vor pãstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;
    - ... x 1 litru din rezervorul din care se face livrarea, sigilate cu inspectorul de terţã parte şi cu reprezentantul navei. ... mostre se vor preda reprezentantului navei şi ... mostre se vor pãstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile calendaristice;
    f) ... mostre medii x 1 litru se vor eşantiona din fiecare rezervor dupã primirea ţiţeiului din navã. ... mostre se vor pãstra în laboratorul Prestatorului timp de 60 de zile de la golirea rezervorului, iar ... se vor preda inspectorului de terţã parte;
    g) din fiecare rezervor predat la Societatea Comercialã CONPET - S.A., Prestatorul împreunã cu reprezentantul Societãţii Comerciale CONPET - S.A. vor sigila ... mostre compuse, reprezentative, care se vor pãstra în laboratorul Prestatorului timp de 90 de zile.
    Pentru ţiţei, metodologia de eşantionare este conformã ASTM D 4057, iar pentru celelalte produse conformã SR EN ISO 3170 sau altui standard în vigoare în cazul anulãrii acestuia.
    Art. 5.6. - În cazul în care Beneficiarul sau inspectorul de terţã parte nominalizat de cãtre Beneficiar solicitã eşantioane sau încercãri suplimentare, acestea vor face obiectul unei comenzi emise sau aprobate de cãtre Beneficiar şi vor fi facturate separat.
    Beneficiarul va achita contravaloarea acestor facturi la 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii în original.
    Art. 5.7. - Rapoartele de încercare bazate pe efectuarea recepţiei calitative asupra mostrelor prelevate conform art. 5.5, precum şi certificatele de cantitate emise în conformitate cu procedurile de mãsurare valabile la data emiterii şi semnate atât de cãtre Prestator, cât şi de cãtre inspectorii independenţi vor fi finale şi obligatorii pentru pãrţi.
    Art. 5.8. - Cantitãţile de produse primite vor fi diminuate cu coeficienţii de consum tehnologic rezultaţi în urma manipulãrii acestora, conform anexelor.
    Coeficienţii de consum tehnologic sunt cei avizaţi de cãtre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi de cãtre Ministerul Finanţelor Publice (conform Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 615/1.654/2004 privind metodologia de aprobare a coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice, specifici activitãţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al uleiurilor minerale şi produselor petroliere tipice şi atipice din activitãţile specifice industriei petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 18 noiembrie 2004), în baza studiilor efectuate de cãtre persoane juridice abilitate.
    Art. 5.9. - Prestatorul va întocmi zilnic şi lunar situaţia mişcãrii produselor, care va cuprinde:
    - primirile de produse prin vagoane-cisternã/autocisterne, indicându-se produsul, cantitatea conform documentelor de livrare şi cantitatea recepţionatã efectiv;
    - primirile din nave maritime/barje fluviale conform Discharging Cargo Report;
    - primirile/livrãrile prin in tank transfer;
    - marfã pe drum (marfã nerecepţionatã în cursul lunii pentru care se face raportarea), indicându-se numãrul navetei, nota de greutate, produsul şi numãrul vagoanelor;
    - livrãrile prin pompare la Societatea Comercialã CONPET - S.A., indicându-se şi numãrul procesului-verbal;
    - livrãrile, indicându-se produsul, numele vasului/barjelor fluviale/tancului de bunkeraj, numerele vagoanelor-cisternã/ autocisternelor, numãrul documentelor de livrare, data încãrcãrii şi cantitatea;
    - consumul tehnologic.
    Raportul lunar, semnat de reprezentanţii legali ai Prestatorului, va fi trimis Beneficiarului prin fax, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare.
    Beneficiarul va rãspunde în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii, transmiţând acceptul sau observaţiile sale referitoare la datele menţionate în raport.

    VI. Tarife şi condiţii de platã
    Art. 6.1. - Tarifele pentru serviciile prestate sunt cuprinse în anexa nr. 2 şi sunt cele stabilite de autoritatea competentã, în condiţiile legii.
    Actualizarea tarifelor se va face prin notificare scrisã transmisã de Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. cãtre Beneficiar.
    Actualizarea se face pe baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier.
    Fiecare parte îşi plãteşte propriile comisioane bancare.
    Art. 6.2. - Plata se face din contul Beneficiarului, cod ................, deschis la Banca ..................., în contul Prestatorului, cod ......................, deschis la Banca ............................
    Art. 6.3. - Calcularea şi facturarea prestaţiilor se fac astfel:
    - pentru încãrcare nave, în termen de 48 de ore de la data terminãrii încãrcãrii navei pe baza cantitãţilor menţionate în conosament;
    - pentru descãrcare din vagoane-cisternã/autocisterne, în termen de 48 de ore de la data terminãrii descãrcãrii, pe baza cantitãţilor menţionate în procesele-verbale încheiate cu inspectorii de terţã parte;
    - pentru descãrcare din nave, în termen de 48 de ore de la data terminãrii descãrcãrii, pe baza cantitãţilor menţionate în Discharging Cargo Report, încheiate cu inspectorii de terţã parte;
    - pentru încãrcare în vagoane/autocisterne/tancuri de bunkeraj, în termen de 48 de ore de la data terminãrii încãrcãrii, pe baza cantitãţilor menţionate în documentele de livrare;
    - pentru amestecare motorinã cu biodiesel, în termen de 48 de ore de la data terminãrii operaţiunii. Tariful de amestecare se aplicã la întreaga cantitate de motorinã rezultatã în urma amestecãrii;
    - pentru predare la Societatea Comercialã CONPET - S.A., Prestatorul va factura decadal cãtre Beneficiar contravaloarea prestaţiei pentru cantitãţile de ţiţei efectiv predate la Societatea Comercialã CONPET - S.A., conform proceselor-verbale de predare-primire.
    Calculul şi facturarea depozitãrii se va efectua lunar, pe zi şi pe tonã metricã de produs. Se iau în calcul urmãtoarele date:
    - data terminãrii descãrcãrii mijlocului de transport este ziua "zero";
    - depozitarea se calculeazã pânã în ziua anterioarã (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare (aviz de însoţire a mãrfii, conosament, bunker receipt etc.);
    - în cazul în care comenzile Beneficiarului nu prevãd altfel, livrãrile se fac din marfa sositã în ordine cronologicã.
    Pentru cantitatea de produse constituitã ca stoc tehnologic nu se vor calcula taxe de depozitare. Taxa de depozitare se calculeazã doar pentru stocul pompabil.

    VII. Penalitãţi
    Pentru neachitarea la termenul de scadenţã a facturilor emise, Beneficiarul datoreazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere la nivelul plafonului stabilit pentru obligaţiile fiscale prevãzute în Codul de procedurã fiscalã.

    VIII. Rãspunderea contractualã
    Art. 8.1. - Contrastaliile înregistrate se vor reglementa în baza referatului de contrastalii întocmit de Prestator şi avizat de reprezentantul Beneficiarului.
    Timpul consumat pentru încãrcare se va calcula conform anexei nr. 1.
    Timpul normat se calculeazã prin împãrţirea cantitãţii din conosament la rata medie minimã de încãrcare/descãrcare menţionatã în anexe.
    Contrastaliile vor fi suportate de Prestator numai în urmãtoarele situaţii:
    - în cazul neasigurãrii condiţiilor tehnice necesare ca nava sã poatã realiza rata de încãrcare/descãrcare prevãzutã în contract, precum şi al neoperãrii acesteia în poziţia de comun acord convenitã;
    - depãşirea timpului alocat pentru mãsurãtori şi determinãri cantitativ-calitative, calculat de la terminarea încãrcãrii pânã la terminarea calculului mãrfii încãrcate conform anexelor. Timpii menţionaţi în anexe sunt calculaţi pentru eşantionarea şi încercãrile prevãzute în contract. În cazul în care se solicitã eşantioane şi/sau încercãri suplimentare, timpii se pot prelungi în funcţie de solicitãri;
    - întreruperile în timpul încãrcãrii/descãrcãrii vasului la cererea sau din vina Prestatorului.
    Rata de contrastalii va fi cea din contractul de Charter Party.
    Art. 8.2. - Prestatorul convine cã orice informaţii legate de operaţiunile comerciale ale Beneficiarului de care Prestatorul ia cunoştinţã pe parcursul derulãrii prezentului contract sunt confidenţiale şi se obligã sã nu divulge astfel de informaţii niciunui terţ fãrã acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu excepţia cazului în care divulgarea este cerutã în mod legal de autoritãţile publice competente.

    IX. Încetarea contractului
    Art. 9.1. - Prezentul contract înceteazã de plin drept prin simpla notificare de reziliere transmisã celeilalte pãrţi contractante în urmãtoarele cazuri:
    - prin acordul pãrţilor exprimat în scris, semnat de Prestator şi Beneficiar, iar data încetãrii va fi data acordului reciproc al pãrţilor contractante cu privire la acest aspect;
    - în cazul desfiinţãrii companiei/societãţii sau al iniţierii procedurii de reorganizare judiciarã şi falimentului uneia dintre pãrţile contractante, iar data încetãrii va fi consideratã data emiterii hotãrârii judecãtoreşti în virtutea cãreia se proclamã desfiinţarea sau se anunţã insolvabilitatea uneia dintre pãrţile contractante şi procedura referitoare la reorganizare sau faliment este iniţiatã;
    - pentru nerespectarea totalã sau parţialã ori pentru executarea defectuoasã a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea interesatã poate cere rezilierea contractului şi plata de daune, înaintând în acest sens notificarea motivatã celeilalte pãrţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de la data la care contractul se considerã stins;
    - la data încetãrii valabilitãţii contractului;
    - prin denunţare unilateralã de cãtre oricare dintre pãrţi, cu acordarea unui preaviz de 15 zile calendaristice;
    - în cazul în care modificãrile legislative împiedicã buna execuţie a prezentului contract.
    Art. 9.2. - Invocarea unei cauze de încetare a prevederilor prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja asumate între pãrţile contractante.
    Obligaţiile asumate pânã în momentul rezilierii contractului vor fi executate.
    Prevederile prezentului capitol nu înlãturã rãspunderea pãrţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

    X. Forţa majorã
    Art. 10.1. - Forţa majorã, aşa cum este definitã, exonereazã de rãspundere pentru orice întârziere sau neexecuţie a oricãrei obligaţii conform acestui contract, care este cauzatã de sau rezultã din forţa majorã, partea care o invocã, cu cerinţa notificãrii scrise prealabile, în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la apariţia cazului de forţã majorã şi în baza certificatului eliberat de camera de comerţ şi industrie de la sediul pãrţii ce invocã forţa majorã.
    Ca urmare a apariţiei forţei majore, partea afectatã:
    - va anunţa cealaltã parte despre apariţia şi natura forţei majore, durata estimatã şi obligaţiile pãrţii afectate;
    - va da detalii sãptãmânal celeilalte pãrţi despre evoluţia problemelor menţionate şi despre mãsurile luate de partea afectatã pentru a depãşi apariţia forţei majore sau efectele acesteia şi pentru a executa obligaţiile sale.
    Dacã durata forţei majore depãşeste 60 de zile, pãrţile se vor întâlni pentru a conveni asupra modificãrii sau încetãrii prezentului contract; în cazul în care pãrţile nu ajung la un acord, oricare dintre ele poate rezilia unilateral prezentul contract, fãrã somaţie sau altã formalitate şi fãrã intervenţia instanţelor judecãtoreşti, prin simpla notificare de reziliere transmisã celeilalte pãrţi contractante, fãrã ca vreuna dintre pãrţi sã fie îndreptãţitã sã pretindã plata de daune-interese.

    XI. Litigii
    Art. 11.1. - Acest contract va fi guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea din România.
    Orice disputã, controversã sau pretenţie rezultatã din contract, precum şi cele legate de interpretarea, executarea sau nulitatea prevederilor acestui contract vor fi mai întâi soluţionate pe cale amiabilã între pãrţi.
    În caz contrar, atunci când litigiul nu se poate soluţiona prin acordul reciproc al pãrţilor pe cale amiabilã, un astfel de litigiu va fi soluţionat de instanţa judecãtoreascã competentã.

    XII. Clauze speciale
    Art. 12.1. - Pãrţile contractante pot prevedea ulterior, prin acte adiţionale la contract, obligaţii şi garanţii suplimentare.
    Art. 12.2. - În cazul în care pãrţile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau informare fãcutã de una dintre pãrţi va fi redactatã în scris şi depusã personal de parte ori expediatã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigurã confirmarea recepţionãrii documentului, la adresele urmãtoare:
    - pentru Beneficiar:
    Adresã: .....................................
    Telefon: ................, fax: .....................
    Persoanã de contact: ..........................
    - pentru Prestator: Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa
    Adresã: municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2
    Telefon: 0241 702638, fax: 0241 702688
    Persoanã de contact: ..........................

    XIII. Definiţii, termeni şi abrevieri
    - ADR - Acordul European Referitor Transport Mãrfuri Periculoase;
    - ASTM - American Society for Testing and Materials - Asociaţia Americanã pentru Testare şi Materiale;
    - brackish water - apã salmastrã;
    - C.F.U. - cãi ferate uzinale;
    - contrastalii - creştere a navlului, a preţului ce se plãteşte armatorului pentru nerespectarea termenului stabilit pentru încãrcarea sau descãrcarea vasului, a numãrului de zile fixat;
    - cargo manifest - manifestul mãrfii;
    - CF - cãile ferate;
    - CFR - Cãile Ferate Române;
    - Discharging Cargo Report - raport de descãrcare;
    - EN (European Norm) - standard european;
    - ETA - timpul estimat de sosire;
    - I.T.M. - inspectoratul teritorial de muncã;
    - ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    - ISO (International Standard Organization) - Organizaţia Internaţionalã de Standardizare;
    - ITA - inspecţie tehnicã anualã;
    - ITP - inspecţie tehnicã periodicã;
    - NOR (Notice Of Readiness) - informarea şi confirmare a comandantului cã este gata de începerea operaţiunilor de încãrcare/descãrcare;
    - NUT - normele tehnice de încãrcare a mijlocului de transport;
    - Ø\'4f - diametrul;
    - OBQ report - totalul volumului lichid şi nonlichid în tancurile de marfã mãsurate dupã terminarea descãrcãrii, excluzând clingage-ul, vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
    - pn - presiunea nominalã;
    - R.I. - regulamentul intern;
    - ratã încãrcare/descãrcare - cantitatea de marfã încãrcatã în unitatea de timp;
    - RID - regulament de transport al mãrfurilor periculoase;
    - ROB report - totalul volumului lichid şi al volumului nonlichid în tancurile de marfã mãsurate înaintea începerii încãrcãrii, excluzând clingage-ul (reziduurile petroliere care aderã la suprafaţa pereţilor tancurilor şi structurilor din tancuri care se pot observa la terminarea descãrcãrii), vaporii de hidrocarburi şi conţinutul conductelor şi pompelor aferente;
    - S.P. - Secţia platformã;
    - SHINC (Sunday and Holydays Included) - duminica şi sãrbãtorile legale incluse;
    - SR - standard românesc;
    - stalii - numãrul de zile convenit între armator şi încãrcãtor sau descãrcãtor, necesare pentru efectuarea operaţiunilor respective;
    - time-sheet - istoricul operãrii navei;
    - ullage report - documentul în care se noteazã mãsurãtorile efectuate la tancurile de marfã şi în care se calculeazã cantitatea de marfã încãrcatã în navã.

    XIV. Dispoziţii finale
    Art. 14.1. - Modificãrile la prezentul contract se vor face numai prin acte adiţionale încheiate între pãrţile contractante.
    Art. 14.2. - Contractul se completeazã cu prevederile Codului comercial şi Codului civil.
    Art. 14.3. - Prezentul contract se încheie la Constanţa, în douã exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantã, şi se supune legislaţiei româneşti. În caz de litigiu se va lua în considerare varianta în limba românã a contractului.
    Art. 14.4. - Urmãtoarele anexe fac parte integrantã din contract:
    - anexa nr. 1 - Condiţii privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier;
    - anexa nr. 2 - Condiţii specifice de manipulare a ţiţeiului şi a produselor petroliere;
    - anexa nr. 3 - Comitenţã;
    - anexa nr. 4 - Convenţia pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã, apãrare împotriva incendiilor şi protecţia mediului.

                                   PRESTATOR,
              Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

                                  BENEFICIAR,
                               ..................


    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                                    CONDIŢII
           privind operarea navelor maritime în terminalul petrolier

    Avizarea sosirii navelor maritime
    Navele maritime au obligaţia de a transmite telegrame de avizare cãtre Prestator cu 5 zile calendaristice, 72 de ore, 48 de ore şi cu 24 de ore înaintea sosirii în Portul Constanţa, ETA definitiv şi ancorarea (dacã este cazul).
    La sosire, nava va transmite Notice Of Readiness (NOR tendered) în care precizeazã cã a sosit în rada Portului Constanţa şi cã este pregãtitã din toate punctele de vedere (tehnice şi legale) pentru începerea descãrcãrii/încãrcãrii.
    NOR tendered se primeşte de la comandantul navei (NOR received) de cãtre reprezentantul Beneficiarului, dupã terminarea inspecţiei tehnice a navei, efectuatã de reprezentantul Autoritãţii Navale Române, şi dupã ce se emite permisul de operare.
    NOR se acceptã de reprezentantul Societãţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A. (NOR accepted) cu ora acceptãrii tancurilor pentru încãrcare de cãtre inspectorul de terţã parte nominalizat de Beneficiar sau cu ora terminãrii încercãrilor de laborator la mostrele recoltate din tancurile navei.
    Calculul timpului de stalii
    Angajarea navelor maritime se face în condiţii SHINC.
    Dacã nava maritimã soseşte în perioada agreatã conform art. 4.14 din contract şi începe manevra de acostare fãrã a aştepta la radã, timpul de stalii se calculeazã de la NOR tendered.
    Dacã nava maritimã soseşte în perioada agreatã conform art. 4.14 din contract şi ancoreazã la radã deoarece dana de operare este ocupatã sau terminalul nu este apt pentru începerea descãrcãrii, timpul de stalii se calculeazã dupã 6 ore de la NOR tendered sau NOR accepted, oricare ar fi prima.
    Timpul de la urcarea pilotului la bord pânã la acostarea în dana operativã, consumat cu îndeplinirea formalitãţilor de sosire, inclusiv controlul cantitativ şi calitativ al mãrfii, nu intrã în calculul timpului de stalii.
    Dacã nava maritimã soseşte în perioada agreatã conform art. 4.14 din contract şi dupã ce transmite NOR tendered nu începe manevrele de acostare, deşi are danã liberã repartizatã de terminal, condiţii meteo favorabile şi nu sunt restricţii din partea autoritãţilor Portului Constanţa, nava maritimã pierde poziţia de descãrcare, iar operarea se va face "la posibilitãţile" terminalului.
    Dacã nava este acceptatã pentru operare "la posibilitãţile" terminalului, timpul de stalii conteazã de la ora începerii descãrcãrii.
    Perioadele de întrerupere a descãrcãrii la cererea inspectorului independent, din vina sau la cererea navei maritime nu conteazã ca timp de stalii.
    Nu va conta ca stalii timpul în care condiţiile meteorologice deosebite împiedicã manevrarea şi operarea navei maritime în siguranţã sau în cazurile de forţã majorã.
    Timpul de stalii înceteazã în momentul deconectãrii braţelor sau furtunelor flexibile.
    Ocuparea neoperativã a danei atrage penalitãţi conform uzanţelor Portului Constanţa
    Prin ocuparea neoperativã a danei se înţeleg urmãtoarele situaţii:
    - nava maritimã începe cu întârziere descãrcarea/încãrcarea;
    - staţionarea navei maritime la danã dupã ce a fost respinsã de la operare de cãtre Autoritatea Navalã Românã;
    - staţionarea navei maritime la danã dupã ce s-a constatat cã marfa este neconformã şi nu este primitã de Beneficiar;
    - staţionarea navei la danã dupã ce tancurile au fost respinse pentru încãrcare de cãtre inspectorul de terţã parte;
    - staţionarea navei maritime la danã în cazul în care nu are liber la descãrcare/încãrcare din partea charterului sau armatorului;
    - întreruperea pompãrii din vina sau la cererea navei maritime;
    - nava maritimã nu asigurã rata de descãrcare/încãrcare stabilitã pentru produs, deşi terminalul asigurã condiţiile tehnice pentru realizarea acesteia;
    - staţionãri ale navei maritime cauzate de divergenţe cu autoritãţile portuare (divergenţe privind: poluare, deţinere de arme, droguri, datorii faţã de autoritãţi portuare, arestarea navei maritime, documente de navigaţie în neregulã, grevã la bord etc.);
    - staţionarea navei maritime la danã din motive care privesc nava pentru o perioadã ce depãşeşte douã ore de la terminarea formalitãţilor vamale sau semnarea documentelor care atestã terminarea descãrcãrii.
    Restricţii la manevre stabilite de Administraţia Portului Constanţa
    Intrarea în port pe timp de noapte este strict interzisã pentru navele cu un pescaj de peste 11 metri.
    Alte obligaţii
    Navele maritime vor avea manifoldurile sau reducţii la manifold care sã permitã conectarea la braţe de încãrcare de O 300 mm sau furtunuri flexibile de O 150 mm echipate cu flanşã tip pn 25.
    Tabela de calibrare a tancurilor navelor maritime va avea certificate de verificare metrologicã valabile.
    Ruletele şi termometrele cu care sunt echipate navele vor avea certificate de verificare metrologicã în termenul de valabilitate.
    Operarea navelor se întrerupe la o vitezã a vântului de 60 km/orã.
    Braţele se deconecteazã la o vitezã a vântului de 70 km/orã. Operarea navelor se întrerupe pe durata furtunilor cu descãrcãri electrice.
    Comunicarea dintre reprezentanţii terminalului şi ai navei se face în limba englezã sau în limba românã.

                                   PRESTATOR,
              Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

                                  BENEFICIAR,
                                ................


    ANEXA 2
    la contractul-cadru

                               CONDIŢII SPECIFICE
               de manipulare a ţiţeiului şi produselor petroliere

    1. Produs:
    2. Specificaţii de calitate:
    3. Tarife (TVA nu este inclusã):
    4. Consumuri tehnologice:
    5. Rata medie de încãrcare/descãrcare nave:
    6. Spaţiu de depozitare:
    7. Ritm de descãrcare/încãrcare cisterne CF:

                                   PRESTATOR,
              Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

                                  BENEFICIAR,
                               .................


    ANEXA 3
    la contractul-cadru

                                   COMITENŢĂ

    Subscrisa, ......................., cu sediul în ......................, str. .................... nr. ......, cod poştal .........., nr. telefon ............., nr. fax .............., cod unic de înregistrare: .................., atribut fiscal R, nr de ordine la registrul comerţului ................., cod IBAN ......................, deschis la ........................., reprezentatã legal prin ..............................., director general, în calitate de Beneficiar şi Expeditor, denumitã în continuare Beneficiar,
    împuterniceşte prin prezenta Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, înregistratã la Registrul Comerţului Constanţa sub nr. J/13/512/1991,
    ca prin reprezentanţii sãi legali sã încheie acte juridice specifice de transport privind primirea/livrarea de produse petroliere prin cisterne CF şi primirea/expedierea cisternelor goale pentru încãrcare/dupã descãrcare pentru şi în numele ........................

    Drepturile şi obligaţiile fiecãrei pãrţi sunt înscrise în Contractul nr. .............

    Datã astãzi ..................

                                  BENEFICIAR,
                                ...............


    ANEXA 4
    la contractul-cadru

                                   CONVENŢIE
                  pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã,
              apãrare împotriva incendiilor şi protecţia mediului

    Încheiatã astãzi, ............., în baza prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, între Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa, în calitate de Prestator, şi ............................, în calitate de Beneficiar.
    În scopul evitãrii accidentelor de muncã, îmbolnãvirilor profesionale, incendiilor, exploziilor, precum şi pentru aplicarea corespunzãtoare a prevederilor actelor normative în vigoare pe linia protecţiei mediului şi securitãţii instalaţiilor, se stabilesc urmãtoarele:
    1. Prestatorul va efectua un instructaj general, pe probleme specifice terminalului, personalului Beneficiarului la intrarea în unitate. Instructajul se înregistreazã într-o fişã de instruire colectivã, sub semnãturã, care se pãstreazã la cabinetul de instruire şi la Biroul protecţia mediului al Societãţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A.
    În baza instructajului general se va elibera o legitimaţie de acces de cãtre Serviciul resurse umane. Instructajul nu scuteşte unitatea beneficiarã de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, profesional, pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi situaţi de urgenţã, de protecţia mediului pentru personalul propriu, conform reglementãrilor în vigoare.
    Obligativitatea prezentãrii personalului Beneficiarului la instruire revine conducerii acestuia.
    2. În cadrul instruirii introductiv generale efectuate la cabinetul de instruire al Societãţii Comerciale OIL TERMINAL - S.A., personalul Beneficiarului va fi instruit şi asupra:
    - riscurilor privind securitatea şi sãnãtatea lor în muncã, la care pot fi expuşi pe durata desfãşurãrii activitãţii pe teritoriul Prestatorului;
    - mijloacelor de protecţie colectivã şi echipamentului individual de protecţie ce trebuie utilizate pe timpul desfãşurãrii activitãţii pe teritoriul Beneficiarului;
    - semnalului de alarmã în caz de urgenţã internã;
    - mãsurilor necesare pentru evacuarea persoanelor sub dirijarea conducerii secţiei;
    - pericolelor pe care le prezintã substanţele toxice/inflamabile utilizate în procesele tehnologice ale prestatorului;
    - mijloacelor de protecţie, a mãsurilor de prim ajutor, a alarmelor de incendiu, a mijloacelor de primã intervenţie în caz de incendiu etc.;
    - eventualelor riscuri privind securitatea şi sãnãtatea lor în muncã, ce pot apãrea în cadrul activitãţii desfãşurate, generate de desfãşurarea unor lucrãri de investiţii/revizii/reparaţii în paralel cu activitatea de producţie a terminalului;
    - cãilor de circulaţie şi drumurilor de acces, vitezei de circulaţie în incintã a mijloacelor auto, care nu trebuie sã fie mai mare de 20 km/orã;
    - indicatoarelor de avertizare/informare/interzicere şi a locului de amplasare a acestora, marcajelor, poziţionãrii punctelor/locurilor periculoase sau interzise personalului Beneficiarului etc.
    3. Participarea la activitãţile lucrative ale personalului Beneficiarului pe teritoriul Prestatorului este condiţionatã de participarea la instructajul introductiv general şi la cel specific locului de muncã. Personalul împuternicit ori autorizat al Beneficiarului sã desfãşoare activitãţi pe teritoriul Prestatorului va fi însoţit de un reprezentant al prestatorului pe durata desfãşurãrii activitãţii.
    4. Rãspunderea pentru respectarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã, în domeniul situaţiilor de urgenţã şi protecţiei mediului, revine personalului unitãţii beneficiare.
    5. Echipamentul individual de protecţie specific activitãţii desfãşurate pe teritoriul Prestatorului de cãtre personalul Beneficiarului sau de inspectorii independenţi desemnaţi de acesta va fi asigurat de cãtre unitãţile unde lucrãtorii sunt angajaţi, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    6. La apariţia unor situaţii anormale ce pot pune în pericol atât personalul Prestatorului, cât şi personalul unitãţii beneficiare, aceştia sunt obligaţi sã se avertizeze reciproc. În caz de pericol se interzice accesul în zona respectivã, pânã la luarea mãsurilor de protecţie sau remedierea deficienţelor de cãtre Prestator.
    Ambele unitãţi sunt obligate sã colaboreze îndeaproape, sã asigure respectarea mãsurilor de securitate a muncii, apãrare împotriva incendiilor şi mediu, fiecare pe linia ei de responsabilitate.
    7. Orice intervenţie în instalaţiile Prestatorului este interzisã. Aceasta se va face numai de personalul Prestatorului, autorizat şi instruit în acest scop.
    8. Personalul unitãţii beneficiare este obligat sã respecte cu stricteţe pe tot teritoriul Prestatorului prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale regulamentului intern al societãţii, care vor fi prelucrate cu ocazia instructajului general.
    9. Personalul Beneficiarului cu atribuţiuni de îndrumare control şi asistenţã tehnicã va intra pe teritoriul societãţii însoţit de un reprezentant al Prestatorului.
    10. Societãţile care importã/exportã prin Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide prin vagoane tip cisternã, proprietatea acestora, vor asigura starea tehnicã corespunzãtoare a cisternelor: scãri de acces pe cisternã, platforme de acces la ventile de siguranţã, dome, ventile de încãrcare-descãrcare, etanşãri, dupã caz, serpentine de încãlzire, izolaţii termice, marcarea poziţiei închis/deschis a robinetelor etc., pentru prevenirea accidentelor umane, pierderilor de produse, poluãrii, producerii de explozii/incendii. Starea tehnicã corespunzãtoare a cisternelor solicitate de Beneficiar de la alţi transportatori intrã tot în sarcina Beneficiarului.
    Tancurile petroliere, barjele şi navele pentru chimicale se supun reglementãrilor speciale MARPOL, ISGOTT şi ANR. Accesul la bordul navelor acostate în danele petroliere este permis numai persoanelor avizate şi instruite.
    Se vor folosi cãile de acces indicate de cãtre Prestator, accesul la bord fãcându-se pe pasarele, punţi, scãri de acces, cu grijã, pentru a evita cãderea între navã şi cheu.
    Pe puntea navei se recomandã deplasarea cu atenţie pentru a evita alunecarea şi vãtãmarea prin cãdere. Odatã urcaţi pe puntea navei, salariaţii Beneficiarului vor urma indicaţiile primite de la ofiţerul cu securitatea muncii de pe navã.
    Accidentele provocate de echipamentele de muncã neconforme ale Beneficiarului sau ale celor care îl deservesc pe Beneficiar vor fi înregistrate de cãtre Beneficiar.
    11. Pe teritoriul Prestatorului lucrãtorii Beneficiarului vor respecta prevederile legislaţiei pe linie de apãrare împotriva incendiilor, de securitate şi sãnãtate în muncã şi de protecţia mediului.
    Persoanele care intrã în terminal utilizeazã un minim de echipament de protecţie, alcãtuit din: cascã, salopetã, încãlţãminte adecvatã şi ochelari pe care îi va purta atât timp cât se aflã în instalaţiile tehnologice. Se interzice purtarea de pantaloni scurţi, şorturi, maiouri, papuci, şlapi, adidaşi/tenişi.
    Blocarea cu maşina a pãrţii carosabile a drumurilor din depozitele petroliere spre instalaţiile prin care se vehiculeazã produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide sau spre instalaţiile P.S.I. (hidranţi, centre de preparare soluţie spumantã, tunuri P.S.I. etc.) este interzisã.
    Efectuarea de reparaţii la maşinã pe teritoriul terminalului sau transvazarea de carburanţi şi lubrifianţi este interzisã. Operaţiile de încãrcare/descãrcare a autocisternelor se efectueazã în instalaţii special destinate, cu motorul oprit şi cisterna legatã la pãmânt.
    Sunt interzise abaterea de la traseul indicat şi pãtrunderea sau efectuarea de manevre în instalaţiile tehnologice (case de pompe, claviaturi de vane, parcuri de rezervoare, rampe CF, posturi de transformare electricã).
    În cazul unei alarme chimice sau incendiu, în apropierea ori în zona în care îşi desfãşoarã activitatea, personalul beneficiarului îşi va retrage mijloacele auto astfel încât sã nu blocheze accesul maşinilor de intervenţie şi a pompierilor.
    Se interzice introducerea pe teritoriul societãţii a ţigãrilor, chibriturilor, brichetelor, bãuturilor alcoolice, drogurilor, aparatelor de fotografiat, armelor de foc şi a muniţiei.
    De asemenea sunt interzise fumatul, introducerea şi consumarea bãuturilor alcoolice pe întreg teritoriul societãţii, precum şi sustragerea de produse petroliere, petrochimice sau alte bunuri din societate.
    Pentru nerespectarea prevederilor înscrise mai sus Beneficiarul se face direct rãspunzãtor şi va suporta consecinţele.
    12. Se interzice efectuarea operaţiunilor de recepţie cantitativã-calitativã la vagoanele-cisternã cu produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide aflate pe liniile CFU electrificate: nr. 9 danã şi nr. 9 fenol din S.P. PORT şi pe cele 3 linii CFU electrificate din Antestaţia CFU din S.P. SUD pentru prevenirea accidentelor de muncã prin electrocutare.
    13. În scopul prevenirii producerii de evenimente (accidente de muncã, incendii, explozii, poluãri etc.) se interzice operarea cisternelor/navelor ce prezintã deficienţe, prin efectuarea unor improvizaţii la sistemele de încãrcare/descãrcare.
    14. Mijloacele de transport auto, utilajele şi personalul beneficiarului au acces pe teritoriul prestatorului pe baza acordului scris al conducerii terminalului. Adresa aprobatã de conducerea terminalului va fi prezentatã Biroului securitatea muncii, Biroului PS.I. şi Serviciului pazã-administrativ, în vederea efectuãrii formalitãţilor de instruire şi reglementare a accesului.
    15. Beneficiarul rãspunde de asigurarea reviziei tehnice anuale, precum şi de pregãtirea şi dotarea din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor la maşinile şi utilajele proprii. Mijloacele auto necorespunzãtoare depistate de Prestator la porţile de acces sau cu ocazia controalelor pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor în secţii vor fi evacuate imediat şi nu vor mai fi admise în terminal pânã la remedierea defecţiunilor.
    16. În cazul în care se constatã cã salariaţii Beneficiarului încalcã normele de securitate şi sãnãtate în muncã, de apãrare împotriva incendiilor şi de mediu, punând în pericol atât instalaţiile, cât şi personalul prestatorului, şi nu rãspund operativ la solicitarea de a remedia situaţia creatã, li se anuleazã dreptul de acces în terminal.
    17. În cazul producerii unui accident de muncã, acesta va fi cercetat şi înregistrat în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În cazul în care apar situaţii deosebite, neprevãzute în reglementãrile legale în vigoare sau în clauze stabilite de ambele pãrţi, înregistrarea accidentului va fi stabilitã de cãtre inspectoratele teritoriale de muncã.
    18. Alte mãsuri pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã şi apãrare împotriva incendiilor pentru unele activitãţi desfãşurate în paralel şi apãrute ulterior prezentei convenţii vor fi cuprinse într-un proces-verbal încheiat între ambele pãrţi, care va face parte integrantã din prezenta convenţie.
    19. Prevederile prezentei convenţii referitoare la stabilirea mãsurilor pentru asigurarea securitãţii personalului şi instalaţiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul ambelor pãrţi care concurã la obiectul de activitate stipulat mai sus.

                                   PRESTATOR,
              Societatea Comercialã OIL TERMINAL - S.A. Constanţa

                                  BENEFICIAR,
                                ................
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016