Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 147 din 14 martie 2003  pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R5-2003, editia 1, Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 147 din 14 martie 2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT R5-2003, editia 1, "Cerinte tehnice privind montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule"

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003
În aplicarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul industriei şi resurselor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Prescripţia tehnica PT R5-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule", cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucureşti, 14 martie 2003.
Nr. 147.

ANEXA

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

- ISCIR -


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- REGLEMENTARE TEHNICA NATIONALA -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PRESCRIPŢIE TEHNICA

PT R 5-2003


CERINŢE TEHNICE
PRIVIND MONTAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, UTILIZAREA,
REPARAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICA A ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE


COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

- ISCIR -

- EDITIE OFICIALĂ -

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. referinta : PT R 5- 2003 Editia 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicãrii întocmai a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care monteaza, repara, întreţin, deţin, exploateazã sau verifica elevatoare pentru vehicule.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt rãspunzãtori de aplicarea corecta a acesteia.

ISCIR
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5
BUCUREŞTI www.iscir.ro
Cod: 726111
Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97.61
Fax: (+4021) 411.98.70
E-mail: iscir@fx.ro

Reproducerea sau utilizarea integrala sau parţialã a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisã dacã nu exista acordul scris al ISCIR.
Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi sa se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipãrite.

1 GENERALITATI
1.1 Scop
Prezenta prescripţie tehnica face parte din reglementãrile tehnice naţionale referitoare la montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule.
Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfacã elevatoarele pentru vehicule pentru a putea fi autorizata funcţionarea lor la utilizatorii (deţinãtorii) din România.
Cerinţele tehnice privind proiectarea, construirea şi introducerea pe piata a componentelor de securitate se adreseazã producãtorilor acestora.
Cerinţele tehnice privind utilizarea, repararea, întreţinerea, deţinerea şi siguranta în exploatare a elevatoarelor pentru vehicule se adreseazã agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECTIT şi deţinãtorilor.
Cerinţele tehnice privind verificarea tehnica înaintea punerii în funcţiune, verificãrile tehnice periodice şi verificãrile dupã reparaţii ale elevatoarelor pentru vehicule se adreseazã ISCIR-INSPECT IT, agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, şi deţinãtorilor.
Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei sãnãtãţii şi securitãţii utilizatorilor şi a persoanelor expuse din zona periculoasa şi a protecţiei mediului înconjurãtor şi proprietãţii.
De asemenea, prescripţia tehnica stabileşte modul de verificare a respectãrii acestor cerinţe tehnice.
Autoritatea tehnica ce asigura punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnica este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 , este organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare pentru instalaţiile în categoria cãrora se integreaza şi elevatoarele pentru vehicule.
Documentele, documentaţia tehnica (cartea elevatorului şi informaţii furnizate de montator) precum şi inscriptionarile privind informarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie sa fie redactate sau traduse în limba romana.
1.2 Domeniu de aplicare
1.2.1 Prezenta prescripţie tehnica se aplica tuturor tipurilor de elevatoare pentru vehicule, indiferent de modul de actionare.
1.2.2 Prezenta prescripţie tehnica stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pentru montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnica a elevatoarelor pentru vehicule şi componentelor de securitate destinate acestora.
1.3 Referinte normative
Prezenta prescripţie tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementãri naţionale.
1.3.1 Legi şi hotãrâri
- <>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
- <>Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii şi normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin <>Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996
- <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
1.3.2 Standarde
Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa P.
1.4 Termeni şi definiţii
Termenii şi definiţiile menţionate se aplica numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
1.4.1 activitate de reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni specializate de investigare a defectelor apãrute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor şi/sau inlocuirilor de componente defecte şi încercare funcţionalã a elevatorului pentru vehicule pentru demonstrarea calitãţii reparatiei efectuate, menite sa readuca elevatorul în stare buna de funcţionare în condiţii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrãrile de reparare trebuie sa fie atestata printr-o autorizaţie emisã de ISCIR-INSPECT IT.
1.4.2 autorizarea functionarii - ansamblu de activitãţi de verificare şi validare a rezultatelor masurarilor şi încercãrilor functionale executate la punerea în funcţiune a elevatoarelor pentru vehicule sau cu ocazia verificãrilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmãrii îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a elevatoarelor. Se efectueazã numai de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.
1.4.3 cerinta esenţialã - cerinta care are în vedere, în special, protecţia sãnãtãţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietãţii şi a mediului, astfel cum este prevãzutã în actele normative în vigoare.
1.4.4 cursa de ridicare - distanta pe verticala între poziţiile de lucru inferioarã şi superioarã a dispozitivului de manipulare a sarcinii.
1.4.5 declaraţie de conformitate - procedura prin care un producãtor sau un reprezentant autorizat al acestuia da o asigurare scrisã ca un produs este conform condiţiilor specificate.
1.4.6 dispozitiv de reţinere a fluidului din cilindri - componenta de securitate destinatã reţinerii fluidului în cilindri la scãderea brusca a presiunii.
1.4.7 elevator pentru vehicule - instalatie care serveşte la ridicarea vehiculelor pe verticala şi pe distanţe relativ mici.
1.4.8 elevatorist - persoana calificatã şi instruita care manevreaza un elevator pentru vehicule.
1.4.9 importator - orice persoana fizica sau juridicã cu sediul în România care introduce pe piata un produs provenit dintr-o alta ţara.
1.4.10 introducere pe piata a elevatorului - acţiune care are loc atunci când producãtorul pune pentru prima data elevatorul la dispoziţia deţinãtorului.
1.4.11 înãlţimea de ridicare - distanta pe verticala de la nivelul solului pe care este aşezat elevatorul pana la dispozitivul de manipulare a sarcinii când acesta se afla în poziţia de lucru superioarã.
1.4.12 încercãri dinamice - încercarea unui elevator prin executarea miscarilor de lucru cu o sarcina care depãşeşte cu Y% capacitatea de ridicare a elevatorului.
1.4.13 încercãri statice - încercarea unui elevator prin aplicarea unei sarcini statice la dispozitivul de manipulare a sarcinii, care depãşeşte cu X% capacitatea de ridicare a elevatorului.
1.4.14 limitator de sarcina - componenta de securitate destinatã sa intrerupa automat actionarea mecanismului de ridicare în cazul depãşirii sarcinilor nominale permitand actionarea mecanismelor în sensul coborarii sarcinii.
1.4.15 limitator de sfârşit de cursa - componenta de securitate destinatã sa intrerupa automat actionarea elevatorului când pãrţile sale în mişcare depãşesc poziţiile limita de lucru stabilite, permitand actionarea elevatorului în sens invers celui în care s-a limitat miscarea respectiva.
1.4.16 mecanism de ridicare - mecanism acţionat şi utilizat pentru ridicarea şi coborârea sarcinii.
1.4.17 opritor - componenta de securitate destinatã limitãrii deplasarii peste poziţiile limita de lucru stabilite.
1.4.18 organism de inspecţie - ISCIR - INSPECT, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea tehnica în funcţionare a instalaţiilor.
1.4.19 organism notificat - laborator de încercãri, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspecţie, persoana juridicã cu sediul în România, care a fost desemnatã de o autoritate competenta sa efectueze evaluarea conformitatii într-un domeniu reglementat şi care este înscris în registrul organismelor notificate.
1.4.20 persoana expusã - orice persoana care se gãseşte integral sau parţial în zona periculoasa.
1.4.21 producãtor - persoana responsabilã pentru proiectarea şi realizarea unui produs (elevator sau componenta de securitate) în scopul introducerii pe piata, în numele sau; responsabilitãţile producãtorului se aplica oricãrei persoane fizice sau juridice care asambleaza sau eticheteaza produse în vederea introducerii pe piata sub nume propriu; termen echivalent=fabricant.
1.4.22 roducatorul componentelor de securitate - persoana fizica sau juridicã ce îşi asuma responsabilitatea proiectãrii şi fabricãrii componentelor de securitate.
1.4.23 proiectant - persoana fizica sau juridicã ce îşi asuma responsabilitatea proiectelor de montaj/reparaţii ale elevatoarelor.
1.4.24 punerea în funcţiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de cãtre deţinãtor.
1.4.25 reprezentant autorizat al producãtorului - persoana juridicã imputernicita de producãtor sa acţioneze în numele acestuia.
1.4.26 sarcina nominalã - sarcina pentru care a fost proiectat şi construit elevatorul pentru vehicule.
1.4.27 utilizator - persoana fizica sau juridicã deţinãtoare a unui elevator pentru vehicule, pe care îl exploateazã în folos propriu şi care are obligaţia de a-l utiliza numai dacã acesta a fost supus verificãrilor tehnice periodice şi a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora. Termen echivalent = deţinãtor.
1.4.28 verificare tehnica periodicã - activitate solicitatã de deţinãtor, la intervale predeterminate sau ori de câte ori deţinãtorul considera necesar, pentru a se asigura ca elevatorul pentru vehicule pe care îl deţine şi îl utilizeazã satisface cerinţele de funcţionare în securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificãri şi încercãri menite sa constate starea de buna funcţionare în condiţii de securitate a elevatorului şi aptitudinea acestuia de a-şi îndeplini rolul funcţional conform specificatiilor montatorului. Activitatea se efectueazã de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau, dupã caz, de RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.
1.4.29 zona periculoasa - orice zona din apropierea unui elevator pentru vehicule, în care prezenta unei persoane expuse constituie un risc pentru sãnãtatea sau securitatea sa.
1.5 Abrevieri
IT - Inspecţia teritorialã
PT - Prescripţie tehnica
RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor
RTS - Responsabil tehnic cu sudura

2 CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI DE SECURITATE CE TREBUIE ASIGURATE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE

2.1 Dispoziţii preliminare
Cerinţele esenţiale de sãnãtate şi de securitate conţinute în prezenta prescripţie tehnica sunt obligatorii.
Elevatorul pentru vehicule sau componentele lui de securitate trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa se atinga obiectivele acestor cerinţe esenţiale.
Producãtorul elevatorului pentru vehicule sau al componentelor lui de securitate are obligaţia sa efectueze analiza de risc în vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor sale, fiind obligat sa proiecteze şi sa construiascã produsele ţinând seama de aceasta analiza.
2.2 Generalitati
2.2.1 Principii de integrare a securitãţii
2.2.1.1 Prin construcţie elevatoarele pentru vehicule trebuie sa fie apte de a-şi asigura funcţia, sa fie reglate şi întreţinute fãrã ca persoanele sa fie expuse riscului atunci când aceste operaţii sunt efectuate în condiţii prevãzute de fabricant.
Mãsurile adoptate trebuie sa asigure eliminarea riscurilor de accidentare pe intreaga durata de viata previzibila a elevatorului, inclusiv fazele de montare şi demontare, chiar dacã aceste riscuri de accidentare rezulta din situaţii anormale previzibile.
2.2.1.2 La alegerea celei mai corespunzãtoare soluţii fabricantul trebuie sa aplice urmãtoarele principii:
- eliminarea sau reducerea riscurilor într-o mãsura maxim posibila (integrarea elementelor de securitate încã din faza de proiectare şi de execuţie a elevatorului);
- adoptarea mãsurilor de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
- informarea utilizatorilor despre riscurile reziduale datorate eficacitatii incomplete a mãsurilor de protecţie adoptate.
2.2.1.3 La proiectarea şi construcţia elevatorului, precum şi la elaborarea cãrţii tehnice, fabricantul trebuie sa ia în considerare nu numai utilizarea sa normalã, ci şi alte situaţii rezonabil previzibile.
Elevatorul pentru vehicule trebuie sa fie astfel proiectat încât sa se evite utilizarea sa anormala, dacã aceasta comporta un risc. Eventual, cartea tehnica trebuie sa atragã atenţia utilizatorului asupra contraindicatiilor privind folosirea elevatorului.
2.2.1.4 În condiţiile de utilizare prevãzute ale elevatorului trebuie reduse la minimum disconfortul, oboseala şi tensiunile psihice ale personalului manevrant, aplicând principiile ergonomiei.
2.2.2 Organe de comanda
Organele de comanda trebuie sa fie:
- vizibile, uşor de identificat şi, când este necesar, sa fie marcate corespunzãtor;
- dispuse astfel încât sa se garanteze o manevra sigura, univoca şi rapida;
- proiectate astfel încât sensul de mişcare al organului de comanda sa corespundã cu sensul miscarii organului sau mecanismului comandat;
- amplasate în afarã zonelor periculoase dispuse astfel încât actionarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare;
- proiectate sau protejate astfel încât actionarea lor, dacã poate provoca un risc, sa nu se poatã produce fãrã o manevra intenţionatã;
- executate astfel încât sa reziste la eforturi previzibile.
De la locul de comanda personalul manevrant trebuie sa se poatã asigura de absenta persoanelor expuse în zonele periculoase.
2.2.3 Pornirea
Pornirea elevatorului pentru vehicule trebuie sa fie posibila numai printr-o acţiune voluntara a organului de comanda prevãzut special pentru acest scop.
Aceasta cerinta este obligatorie:
- în cazul repunerii în funcţiune a elevatorului dupã o oprire, independent de cauza ei;
- pentru comandarea oricãrei modificãri semnificative a condiţiilor de funcţionare.
2.2.4 Oprirea normalã
Orice elevator pentru vehicule trebuie sa fie prevãzut cu un organ de comanda care sa permitã oprirea completa în condiţii de securitate.
Comanda de oprire a elevatorului trebuie sa fie prioritara în comparatie cu comanda de pornire.
2.2.5 Oprirea de urgenta
Orice elevator pentru vehicule trebuie sa fie prevãzut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de urgenta care permit evitarea situaţiilor periculoase, care risca sa se producã iminent sau care sunt în curs de producere.
Dupã ce înceteazã actionarea comenzii de oprire de urgenta, dupã ce s-a declansat un ordin de oprire, acest ordin trebuie menţinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenta pana la deblocarea acestuia.
2.2.6 Defectarea alimentarii cu energie
Întreruperea, restabilirea dupã o întrerupere, sau variatia, oricare ar fi sensul, alimentarii cu energie a elevatorului pentru vehicule nu trebuie sa creeze situaţii periculoase.
În mod special se va evita:
- pornirea neasteptata;
- împiedicarea opririi elevatorului, în cazul în care comanda a fost deja data;
- împiedicarea opririi elementelor mobile de orice tip;
- ineficacitatea dispozitivelor de protecţie.
2.2.7 Defectarea circuitului de comanda
Defectarea logicii circuitului de comanda sau deteriorarea circuitului de comanda nu trebuie sa ducã la situaţii periculoase.
2.2.8 Stabilitatea
Elevatorul pentru vehicule şi subansamblurile sale trebuie sa fie proiectate şi executate astfel încât, în condiţiile de funcţionare prevãzute, stabilitatea sa fie cat mai mare încât sa permitã utilizarea sa fãrã risc de rasturnare.
2.2.9 Separarea surselor de energie
Orice elevator pentru vehicule trebuie sa fie prevãzut cu dispozitive care sa permitã separarea acestuia de oricare din sursele de alimentare cu energie.
Aceste dispozitive trebuie sa fie identificabile şi blocabile atunci când recuplarea lor reprezintã un pericol pentru persoanele expuse.
2.2.10 Ghidaje
Elevatorul pentru vehicule trebuie sa fie prevãzut cu dispozitive care acţioneazã asupra ghidajelor astfel încât sa se evite cãderea sau rãsturnarea sarcinii.
2.2.11 Rezistenta mecanicã
Elevatorul pentru vehicule şi accesoriile de ridicare trebuie sa poatã rezista la solicitarile la care sunt supuse în timpul functionarii.
Aceasta cerinta trebuie, de asemenea, sa fie îndeplinitã în timpul transportului, montarii şi demontarii.
Elevatorul şi accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate şi construite în asa fel încât sa se evite defecţiunile datorate oboselii sau uzurii, având în vedere utilizarea prevãzutã.
Elevatorul şi accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate şi construite pentru a suporta suprasarcinile aplicate la probele statice, fãrã a prezenta deformatii permanente sau disfunctii.
Elevatorul şi accesoriile de ridicare trebuie sa fie proiectate şi construite pentru a suporta probele dinamice.
2.2.12 Scripeti, lanturi şi cabluri
Diametrele scripetilor şi ale rolelor trebuie sa fie compatibile şi adecvate dimensiunilor cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.
Rolele trebuie sa fie proiectate, construite şi instalate astfel încât cablurile sau lanţurile sa nu poatã ieşi din locasul prevãzut.
2.2.13 Controlul miscarilor
Dispozitivele de control al miscarilor trebuie sa acţioneze în vederea asigurãrii securitãţii elevatorului pentru vehicule pe care sunt instalate, astfel:
a) mecanismele elevatorului trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sarcinile sa nu poatã cãdea liber pe neaşteptate, în cazul întreruperii parţiale sau totale a energiei electrice sau când înceteazã acţiunea personalului manevrant;
b) elementele de ridicare trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa se evite cãderea neasteptata a sarcinilor.
2.3 Riscuri
2.3.1 Riscuri datorate energiei electrice
Elevatorul pentru vehicule alimentat cu energie electrica trebuie sa fie astfel proiectat, construit şi echipat încât sa previnã sau sa permitã prevenirea riscurilor de origine electrica.
2.3.2 Riscuri datorate energiilor, altele decât cele electrice
Dacã elevatorul pentru vehicule este alimentat cu o sursa de energie diferita de cea electrica trebuie sa fie proiectat, construit şi echipat astfel încât sa se previnã toate riscurile care pot decurge din utilizarea acestor tipuri de energie.
2.3.3 Riscuri datorate sarcinilor manipulate
Poziţia postului de conducere a elevatorului pentru vehicule trebuie sa permitã supravegherea traiectoriilor elementelor în mişcare pentru a evita posibilitatea lovirii persoanelor sau obiectelor din zona periculoasa.
Elevatorul trebuie sa fie proiectat şi construit astfel încât persoanele expuse în zona periculoasa sa nu fie lovite de sarcina.
2.3.4 Riscuri reziduale
Dacã riscurile continua sa persiste, cu toate mãsurile luate sau dacã se prevede existenta unor riscuri, fabricantul trebuie sa prevadã avertizari.
Avertizarile trebuie sa utilizeze, de preferinta, simboluri uşor de înţeles şi sa fie redactate în limba romana.
2.4 Marcarea
Fiecare elevator pentru vehicule trebuie sa aibã afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât sa nu poatã fi şterse, urmãtoarele:
- numele fabricantului şi adresa lui;
- marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
- indicarea seriei sau a tipului;
- parametrii de funcţionare.

3 PROIECTAREA ŞI FABRICAREA
3.1 Condiţia de baza pe care trebuie sa o îndeplineascã proiectarea şi fabricarea elevatoarelor pentru vehicule şi a componentelor de securitate este asigurarea functionarii acestora în condiţii de securitate pe toatã perioada de utilizare prevãzutã în documentaţia tehnica a elevatorului.
3.2 Proiectantul trebuie sa-şi asume responsabilitatea privind conceptia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor instalaţiilor şi componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea metodelor pentru încercãri şi verificãri tehnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
3.3 La proiectarea şi fabricarea elevatoarelor, producãtorul trebuie sa ia în considerare nu numai utilizarea normalã ci şi alte situaţii rezonabile previzibile.
3.4 Proiectantul va trebui sa nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare elevator pentru vehicule, care asigura funcţionarea în condiţii de securitate a acestuia.
Componentele de securitate ce se folosesc, dupã caz, la elevatoare sunt urmãtoarele:
a) Limitatoare de sfârşit de cursa
b) Limitatoare de sarcina
c) Dispozitiv de sincronizare a inaltimii bratelor
d) Intreruptor de avarie în cazul ruperii sau slabirii lantului de ridicare
e) Intreruptor de siguranta în cazul uzurii peste limita a piulitelor de ridicare
f) Intrerupatoare de sincronizare
g) Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri
h) Opritori pentru poziţia bratelor culisante.
3.5 Producãtorii elevatoarelor pentru vehicule şi componentelor de securitate aferente acestora sunt obligaţi sa respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 2.
3.6 Producãtorii elevatoarelor şi componentelor de securitate rãspund de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite.

4 INTRODUCEREA PE PIATA A ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE AFERENTE ACESTORA
4.1 Pentru introducerea pe piata în România a elevatoarelor pentru vehicule şi a componentelor de securitate aferente acestora, din import, este necesarã eliberarea de cãtre ISCIR-INSPECT a unui document/dovada de luare în evidenta.
4.2 Documentul/dovada de luare în evidenta pentru elevatoarele pentru vehicule şi componentele de securitate aferente acestora va fi eliberat în conformitate cu reglementãrile ISCIR-INSPECT în vigoare la data efectuãrii importului.
4.3 În vederea introducerii pe piata în România, orice elevator şi componenta de securitate aferentã acestuia trebuie sa îndeplineascã cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2.
4.4 Producãtorul sau reprezentantul sau autorizat în România va întocmi instrucţiuni de utilizare şi de mentenanta în limba romana şi va aplica pe elevatorul pentru vehicule informaţii cu caracter permanent.
5 MONTAREA ŞI REPARAREA
5.1 Proiectarea
5.1.1 Pentru efectuarea lucrãrilor de montare/reparare trebuie sa se întocmeascã proiecte care sa fie în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, actelor normative şi legilor în vigoare.
5.1.2 Unitatea de proiectare trebuie sa fie autorizata de ISCIR-INSPECT în acest scop şi rãspunde de conceptia corecta a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al elementelor proiectate ale elevatoarelor pentru vehicule potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de securitate, de stabilirea condiţiilor tehnice de execuţie şi control.
5.1.3 Condiţiile de autorizare ale agenţilor economici de proiectare sunt precizate în anexa E.
5.2 Montarea
5.2.1 Condiţia de baza pe care trebuie sa o satisfacã montarea elevatoarelor pentru vehicule şi componentelor de securitate aferente acestora este asigurarea functionarii în condiţii de securitate pe toatã perioada de utilizare.
5.2.2 Montarea elevatoarelor pentru vehicule şi componentelor de securitate aferente acestora trebuie sa fie efectuatã de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, denumiţi în continuare "montatori", care dispun de mijloacele tehnice corespunzãtoare şi personal tehnic calificat.
5.2.3 Condiţiile de autorizare a montatorului sunt precizate în anexa B.
5.2.4 Lucrãrile de montaj se vor executa pe baza unui proiect detaliat pe faze şi defalcat pe responsabilitãţi, care va respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice, standardele, actele normative în vigoare şi instrucţiunile de montaj ale producãtorului.
5.2.5 Documentaţia tehnica de montaj se completeazã pentru fiecare elevator pentru vehicule în parte şi se va anexa la cartea elevatorului.
Documentaţia tehnica de montaj trebuie sa cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) lista documentaţiei de montaj, piese scrise şi desenate;
b) fişele de omologare şi specificaţiile procedurilor de sudare;
c) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor;
d) certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la imbinarile sudate;
e) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
f) masurarile dimensionale şi abaterile efective obţinute care nu trebuie sa depãşeascã limitele maxime impuse de proiectant;
g) certificatul de calitate a fundaţiei din beton armat;
h) certificatul de calitate a elementelor de prindere a coloanelor elevatorului de postament;
i) certificatul masurarilor izolatiei şi verificãrii impotriva tensiunilor de atingere;
j) schita cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranta;
k) procesul-verbal încheiat cu ocazia încercãrilor de casa, semnat de montator şi
beneficiar;
l) proiectul care a stat la baza efectuãrii montajului elevatorului.
5.2.6 Înaintea efectuãrii probelor de casa trebuie sa fie îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) toate lucrãrile de montaj au fost complet terminate;
b) toate mecanismele supuse frecarii, au fost gresate;
c) componentele de securitate, franele, aparatele de comanda şi instalatia de protecţie impotriva tensiunilor de atingere au fost verificate şi au corespuns;
d) limitatoarele de sfârşit de cursa au fost reglate în conformitate cu indicaţiile documentaţiei tehnice;
e) elevatorul a fost prevãzut cu tablita indicatoare a sarcinii maxime şi au fost montate sau afişate toate panourile de protecţie, inscriptionarile de avertizare şi tablitele indicatoare de securitate, inclusiv "Instrucţiunile de exploatare" şi mãsurile de protecţia muncii.
5.2.7 Dupã finalizarea lucrãrilor de montaj se va întocmi un proces-verbal cu rezultatul probelor de casa. Verificãrile şi incercarile care constituie probele de casa sunt cel puţin urmãtoarele:
a) verificãri:
- dacã s-au montat toate subansamblele elevatorului conform documentaţiei tehnice, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi normativelor în vigoare;
- dacã imbinarile sudate şi construcţia metalicã nu prezintã defecte;
- dacã sunt respectate spaţiile de siguranta prevãzute;
- dacã instalatia electrica este echipata cu dispozitive de protecţie şi prevãzutã cu inscriptionarile reglementare;
- dacã releele electromagnetice funcţioneazã corespunzãtor;
- dacã este realizatã verticalitatea coloanelor elevatorului;
- dacã elevatorul este legat la instalatia de protecţie impotriva tensiunilor de atingere şi dacã aceasta instalatie este executatã corespunzãtor;
- dacã elevatorul este echipat cu componentele de securitate prevãzute în documentaţia tehnica;
b) încercãri:
- încercarea în gol, care se executa prin actionarea mecanismului de ridicare-coborare, fãrã ca acesta sa fie încãrcat cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica şi funcţionarea componentelor de securitate;
- incercarile sub sarcina, care se efectueazã atât static cat şi dinamic, cu sarcina nominalã.
5.2.8 Montatorul are obligaţia sa participe la verificarea tehnica oficialã pentru autorizarea de funcţionare a elevatorului şi sa prezinte procesul-verbal al încercãrilor de casa semnat de montator şi beneficiar, care va fi anexat la cartea elevatorului.
5.2.9 La lucrãrile de montare, montatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.
5.3 Repararea
5.3.1 Condiţia de baza pe care trebuie sa o satisfacã repararea elevatoarelor pentru vehicule este asigurarea functionarii în condiţii de securitate pe toatã perioada de utilizare.
5.3.2 Repararea elevatoarelor pentru vehicule trebuie sa fie facuta de agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzãtoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT în acest scop.
5.3.3 Documentaţia tehnica pentru repararea elevatoarelor se va elabora de cãtre proiectanţi autorizaţi de ISCIR-INSPECT, în limitele şi condiţiile prevãzute în anexa I. Proiectantul rãspunde de conceptia corecta a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenta al tuturor elementelor elevatorului, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi de stabilirea metodelor şi volumului de verificare dupã reparare.
5.3.4 Reparatorul rãspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuţie şi de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu prevederile documentatiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a elevatoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile şi responsabilitãţile ce le revin sunt prevãzute în anexa B.
5.3.5 La lucrãrile de reparaţii ale elevatoarelor trebuie folosit personal calificat şi instruit anume în acest scop.
5.3.6 La efectuarea lucrãrilor de reparaţii ale elevatoarelor se vor lua mãsuri corespunzãtoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor.
5.3.7 Agenţii economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT pentru reparare pot efectua şi lucrãri de întreţinere şi revizie la elevatoarele pentru vehicule.
5.3.8 La lucrãrile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.

6 AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE
6.1 Generalitati
6.1.1 Elevatoarele pentru vehicule pot fi puse în funcţiune numai dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urma unei verificãri tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
6.1.2 Elevatoarele pentru vehicule vor fi înregistrate în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea tehnica oficialã va fi efectuatã de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al unitãţii deţinãtoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.
6.1.3 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a elevatoarelor, beneficiarul de acord cu unitatea de montaj trebuie sa solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificãrii.
Totodatã, va prezenta urmãtoarea documentaţie:
- cartea elevatorului - completatã cu documentaţia de montaj, dupã caz. În cazul instalaţiilor importate se va prezenta şi documentul/dovada de luare în evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;
- declaraţia de conformitate a elevatorului;
- procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzãtoare.
6.1.4 Documentaţia va fi înregistratã la ISCIR-INSPECT IT care va stabili cu beneficiarul:
a) fie data certa la care urmeazã sa se efectueze verificarea de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR - INSPECT IT;
b) fie acordul scris în vederea verificãrii şi eliberãrii autorizaţiei de cãtre RSVTI, din cadrul unitãţii deţinãtoare.
6.1.5 Documentaţia incompleta va fi înapoiatã unitãţii deţinãtoare pentru a fi completatã, iar data verificãrii va fi stabilitã în condiţiile arãtate anterior, dupã completarea acesteia.
6.1.6 Instalaţiile vor fi pregãtite şi prezentate la verificarea în vederea autorizãrii functionarii de cãtre unitatea care executa montajul. La verificare trebuie sa participe responsabilul tehnic cu supravegherea lucrãrilor din unitatea de montaj respectiva.
6.2 Cartea elevatorului pentru vehicule
6.2.1 Cartea elevatorului trebuie sa conţinã urmãtoarele:
1) Cartea elevatorului - partea tehnica, care va conţine:
- indicaţii privind marcarea;
- caracteristici tehnice de baza ale elevatorului;
- planuri şi scheme necesare pentru:
● punerea în funcţiune;
● întreţinere şi inspecţie (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
● verificarea functionarii;
● reparare;
- instrucţiuni pentru:
● transportul elevatorului şi al subansamblelor;
● montare şi demontare;
● instalare şi reglare;
● contraindicatii privind utilizarea elevatorului;
- informaţii referitoare la instalare şi montaj, destinate reducerii zgomotului şi vibratiilor (atenuatoare de zgomot, amortizoare de vibratii, fundaţii vibroizolante etc.).
Aceasta carte trebuie sa fie redactatã sau tradusa în limba romana.
2) Cartea elevatorului - partea de exploatare, în care se completeazã procesele-verbale de verificare şi de inspecţie.
Cartea elevatorului va fi completatã cu documentaţia de montaj (acolo unde este cazul), întocmitã de montatorul autorizat de ISCIR-INSPECTIT.
6.2.2 Cartea elevatorului pentru elevatoarele care au documentaţia incompleta sau lipsa şi aflate în perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, în nici un fel, cartea elevatorului-partea de construcţie elaborata iniţial de producãtor, se va completa respectând urmãtoarea procedura:
a) se va întocmi documentaţia tehnica de cãtre o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, care va stabili parametrii de utilizare ai elevatorului (dacã este cazul);
b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare al elevatorului cu menţionarea metodelor şi volumului de încercãri la care va fi supus (dacã este cazul);
c) o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT pentru activitatea de montare/reparare elevatoare va derula planul de verificare şi va emite concluziile testelor într-un raport tehnic de încercãri şi verificãri, însoţit de buletine de analiza ale examinarilor distructive şi nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT(dacã este cazul);
d) se vor elabora instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi revizie a elevatorului;
e) dupã autorizarea de funcţionare a elevatorului de cãtre RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, montatorul/reparatorul va marca pe elevator (dacã este cazul):
- un numãr de înregistrare (corespunzãtor poziţiei din registrul de evidenta al proiectantului);
- parametri de exploatare ai elevatorului.
Cartea elevatorului trebuie sa conţinã:
1) Cartea elevatorului - partea tehnica, care va conţine:
a) partea de proiectare:
- caracteristici tehnice de baza ale elevatorului;
- lista componentelor de securitate;
- planuri şi scheme necesare pentru:
● punerea în funcţiune;
● întreţinere şi inspecţie (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
- instrucţiuni pentru:
● montare şi demontare;
● instalare şi reglare;
● întreţinere şi revizie;
● exploatare etc.;
b) raportul tehnic de încercãri şi verificãri:
- metode de încercare folosite;
- buletine de analiza ale examinarilor distructive şi nedistructive;
- concluziile raportului.
2) Cartea elevatorului - partea de exploatare, în care se completeazã procesele-verbale de verificare şi de inspecţie.
6.3 Verificarea tehnica oficialã (la prima punere în funcţiune)
6.3.1 Înainte de începerea verificãrii, se va face instructajul de protecţia muncii persoanelor participante de cãtre beneficiarul instalaţiei. Celelalte persoane se vor îndepãrta din raza de acţiune a elevatorului.
Verificarea va fi condusã de cãtre inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI, dupã caz.
6.3.2 Verificarea tehnica oficialã trebuie sa stabileascã dacã :
- exista cartea elevatorului - completatã cu documentaţia de montaj, dupã caz;
- exista declaraţia de conformitate a elevatorului;
- exista procesul-verbal de probe de casa cu rezultate corespunzãtoare;
- elevatorul a fost executat, echipat, montat şi instalat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
- elevatorul supus la încercãri a corespuns şi funcţioneazã normal;
- este asigurata întreţinerea şi revizia de cãtre un agent economic autorizat;
- personalul de supraveghere şi manevrare este instruit şi autorizat intern;
- construcţia metalicã şi imbinarile acesteia (sudate etc.) nu prezintã defecte vizibile;
- instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protecţie necesare şi prevãzutã cu inscriptionarile corespunzãtoare;
- sunt prevãzute pe elevator: placa cu sarcina maxima admisã, inscriptionari de avertizare şi placute cu date despre fabricaţie;
Acestea trebuie sa corespundã cu elevatorul prezentat pentru verificãri.
6.3.3 Verificarea tehnica oficialã consta din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale elevatorului;
b) încercãri în gol;
c) încercãri în sarcina:
● statice;
● dinamice;
d) alte încercãri.
6.3.4 Incercarile în gol se executa prin actionarea mecanismului de ridicare-coborare, fãrã sarcina.
Cu aceasta ocazie se verifica şi funcţionarea componentelor de securitate.
6.3.5 Încercarea statica se efectueazã cu sarcina de ridicare ridicatã la 100 mm de sol timp de 10 minute şi numai dacã verificãrile şi incercarile anterioare au avut rezultate corespunzãtoare.
Încercarea statica se va face cu suprasarcina cu 25% mai mare decât sarcina nominalã.
În cazul în care suprasarcina nu se poate ridica, mecanismul de ridicare nefiind dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicandu-se suprasarcina de 10% şi adãugându-se fãrã socuri diferenţa pana la valoarea suprasarcinii cu care trebuie verificat elevatorul.
Nu este admisã deformatia permanenta a structurii portante a elevatorului.
Dacã la încercarea statica elevatorul s-a comportat corespunzãtor, se va trece la efectuarea încercãrilor dinamice.
6.3.6 Incercarile dinamice se efectueazã cu sarcina nominalã marita cu 10% şi consta în efectuarea repetatã a tuturor miscarilor admise, verificandu-se funcţionarea normalã a mecanismului de ridicare-coborare şi componentelor de securitate.
6.3.7 Elevatoarele acţionate electrohidraulic se supun şi urmãtoarelor încercãri cu sarcina nominalã:
- încercarea de etanseitate, care se executa prin actionarea mecanismului de ridicare la presiune maxima; dupã întreruperea actionarii sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevãzute în documentaţia tehnica a elevatorului şi nu trebuie sa se constate scapari de fluid;
- încercarea dinamica, ce se efectueazã prin actionarea succesiva a distribuitorului, în poziţiile opuse (ridicare, apoi coborare); sarcina trebuie sa fie deplasata cu o viteza uniforma, fãrã smucituri, trepidatii sau intepeniri;
- încercarea la scãparea brusca a presiunii se executa cu distribuitorul în poziţie de ridicare, desfacandu-se brusc conducta de alimentare; ventilul de blocare din interiorul cilindrului hidraulic nu va permite coborârea sarcinii.
6.4 Concluziile verificãrii tehnice oficiale
6.4.1 Autorizarea de funcţionare se acorda numai dacã rezultatele verificãrii tehnice oficiale satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, printr-un proces-verbal, conform modelului din anexa D, în care se consemneazã parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data scadentei urmãtoarei verificãri (luna şi anul), care nu va fi mai mare de patru ani.
6.4.2 Pentru instalaţiile a cãror verificare a fost încredinţatã RSVTI al deţinãtorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, unitatea deţinãtoare, va transmite o copie a procesului verbal şi fişa de evidenta la ISCIR-INSPECT IT solicitând odatã cu aceasta înregistrarea instalaţiei în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT şi comunicarea numãrului de înregistrare. ISCIR-INSPECT IT va comunica unitãţii deţinãtoare numãrul de înregistrare în cel mult 7 zile de la data solicitãrii. Unitatea deţinãtoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea elevatorului - partea de exploatare, în cel mult 30 de zile de la data înregistrãrii.
6.4.2 Unitatea deţinãtoare este obligatã sa pãstreze în bune condiţiuni cartea elevatorului - partea de exploatare la care se va ataşa documentaţia tehnica.
6.4.3 Evidenta elevatoarelor va fi ţinuta de cãtre unitãţile deţinãtoare într-un registru ca în modelul din anexa Q.
6.4.4 Este interzisã acordarea autorizãrii de funcţionare cu condiţia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteazã securitatea în funcţionare.
6.4.5 Deficientele menţionate în procesul-verbal de autorizare trebuie sa fie inlaturate în termenele stabilite.
Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage dupã sine anularea autorizaţiei de funcţionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
6.4.6 Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare în urmãtoarele cazuri:
- cartea elevatorului şi documentaţia de montaj lipsesc sau sunt incomplete;
- componentele de securitate lipsesc, nu funcţioneazã sau funcţioneazã defectuos;
- protecţia impotriva tensiunilor de atingere nu este asigurata, creând pericol de electrocutare;
- instalatia electrica este executatã defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
- modul de fixare al elementelor de rezistenta, cablurilor, lanturilor nu este corespunzãtor, putând conduce la producerea de avarii sau accidente;
- se constata fisuri în structura portanta;
- sunt slabite sau lipsesc suruburile de la imbinarile principale ale construcţiei metalice;
- exista deformatii permanente, vizibile cu ochiul liber, la construcţia metalicã;
- la incercarile la care a fost supus elevatorul nu s-au obţinut rezultate corespunzãtoare;
- instalatia hidraulica prezintã scapari de fluid.
De asemenea, nu se acorda autorizaţia de funcţionare dacã se constata la verificare orice alte deficiente care pot genera avarii sau accidente.
6.5 Verificãri tehnice programate şi neprogramate (inopinate)
6.5.1 În timpul exploatãrii, elevatoarele pentru vehicule sunt supuse la termenul scadent unor verificãri tehnice oficiale periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a elevatorului şi se acorda, dupã caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Verificãrile se vor efectua de cãtre ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla elevatorul pentru vehicule sau de cãtre RSVTI, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT. Dacã rezultatele verificãrilor tehnice şi încercãrilor, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice insotitoare şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns se întocmeşte un proces-verbal de verificare prin care se acorda autorizarea de funcţionare în continuare, fixându-se şi data (luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnica ale elevatorului.
Dacã rezultatele sunt necorespunzãtoare, deficientele se consemneazã în procesul-verbal şi nu se acorda autorizaţia de funcţionare.
6.5.2 La verificarea tehnica oficialã periodicã este obligatorie prezenta RSVTI al deţinãtorului, a responsabilului tehnic cu supravegherea lucrãrilor de întreţinere şi revizie a elevatorului, precum şi orice alta persoana solicitatã de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
6.5.3 Verificarea tehnica periodicã are ca scop sa stabileascã pe lângã cele menţionate la autorizarea de funcţionare, şi urmãtoarele:
- dacã registrul de evidenta supravegherii este corect completat şi ţinut la zi;
- dacã exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţii satisfãcãtoare şi asigura funcţionarea elevatorului în condiţii de securitate;
- dacã gradul de uzura şi deficientele elementelor componente ale elevatorului (piulita de ridicare, piulita de siguranta, inclusiv cabluri, lanturi etc.), nu constituie un pericol pentru funcţionarea elevatorului şi nu s-au depãşit limitele admise.
6.5.4 Verificarea tehnica periodicã se efectueazã în conformitate cu prevederile pct. 6.3.3, cu precizarea ca încercarea statica se va face cu sarcina nominalã marita cu 10%.
6.5.5 Autorizarea de funcţionare în continuare se va acorda numai dacã la verificãrile tehnice şi incercarile efectuate se constata îndeplinirea tuturor cerinţelor de securitate prevãzute în prezenta prescripţie tehnica.
Rezultatele verificãrii tehnice se vor consemna într-un proces-verbal din cartea elevatorului - partea de exploatare.
În cazul în care verificarea se face de cãtre RSVTI, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va inainta imediat la ISCIR-INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla elevatorul pentru vehicule.
6.5.6 În situaţia în care inspectorul de specialitate ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta din motive obiective la data stabilitã, se va stabili de comun acord cu deţinãtorul o noua data de verificare. Dacã nici la aceasta data inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a prezentat, RSVTI va proceda la verificarea tehnica a elevatorului pentru vehicule fãrã nici o alta comunicare.
Este interzisã funcţionarea elevatorului cu scadenta de verificare depãşitã.
6.5.7 Este interzisã acordarea autorizaţiei de funcţionare cu condiţia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteazã securitatea în funcţionare sau în cazurile menţionate la pct. 6.4.6.
6.5.8 Cu ocazia verificãrilor periodice sau neprogramate, dacã se considera necesar, va fi examinata şi pregãtirea profesionalã şi comportarea în serviciu a elevatoristului.
6.5.9 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul de a efectua verificãri tehnice prin sondaj, neprogramate, la toate elevatoarele pentru vehicule supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice precum şi de a efectua verificãri prin sondaj asupra modului în care reparatorii, intretinatorii şi deţinãtorii respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice.
De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI) şi personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrãrilor de întreţinere ai deţinãtorului au dreptul de a efectua verificãri tehnice inopinate la elevatoarele pentru vehicule aflate în exploatare, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
6.5.10 Examinarile şi incercarile periodice nu trebuie sa fie mai dure decât cele cerute înainte de punerea în funcţiune a elevatorului pentru vehicule. Aceste încercãri nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scãderea rezistentei care ar duce la diminuarea securitãţii elevatorului.

7 EXPLOATAREA
7.1 Supravegherea
7.1.1 Pentru funcţionarea în condiţii de siguranta, elevatoarele pentru vehicule vor fi supuse unui regim special de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare elaborate de producãtor.
7.1.2 Agenţii economici care deţin şi/sau exploateazã elevatoare pentru vehicule sunt direct rãspunzãtori pentru funcţionarea acestora în condiţii de siguranta.
7.1.3 În vederea aplicãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind securitatea în funcţionare a elevatoarelor pentru vehicule, unitãţile care folosesc aceste instalaţii vor numi personal tehnic, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care vor fi autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT (modelul autorizaţiei conform anexei K).
Personalul autorizat rãspunde împreunã cu conducerea unitãţilor menţionate de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în funcţionare a elevatoarelor.
7.1.4 Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie sa posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul elevatoarelor pentru vehicule şi are urmãtoarele sarcini principale:
- sa ţinã evidenta elevatoarelor şi sa urmãreascã efectuarea la termen a verificãrii tehnice oficiale, fãrã de care acestea nu pot funcţiona;
- sa urmãreascã pregãtirea elevatoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificãrile tehnice oficiale şi sa participe la efectuarea lor;
- sa supravegheze ca elevatoarele pentru vehicule sa fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele specifice de protecţia muncii;
- sa urmãreascã realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificãrii tehnice oficiale, sa examineze în mod regulat registrul de evidenta a supravegherii şi sa ia mãsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
- sa urmãreascã afişarea în locurile stabilite a instrucţiunilor de exploatare a elevatoarelor;
- sa interzicã manevrarea elevatoarelor pentru vehicule de cãtre persoane neinstruite;
- sa efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu elevatoristii, o data pe semestru;
- sa organizeze reexaminarea periodicã anuala a elevatoristilor şi sa participe în comisia de reexaminare;
- sa colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi sa urmãreascã îndeplinirea lui la termenele prevãzute;
- sa urmãreascã efectuarea reparaţiilor numai de cãtre agenţi economici autorizaţi conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
- sa ţinã evidenta elevatoristilor.
7.2 Registrul de evidenta a supravegherii elevatorului pentru vehicule
7.2.1 Pentru fiecare elevator pentru vehicule agentul economic deţinãtor va întocmi un registru de evidenta a supravegherii în care elevatoristii şi şeful echipei de întreţinere şi revizie sunt obligaţi sa scrie sub semnatura toate observaţiile avute asupra elevatorului respectiv. De asemenea vor înscrie sub semnatura remedierile care se executa ca urmare a observaţiilor precum şi descrierea succintã a reparaţiilor.
Elevatoristii vor consemna observaţiile avute la preluarea elevatorului, în timpul lucrului (dacã este cazul) şi la încetarea lucrului. Dacã nu au nimic de semnalat, vor mentiona în scris acest lucru la preluarea şi la predarea elevatorului.
În registrul de evidenta a supravegherii se vor înscrie, de asemenea, sub semnatura dispoziţiile pentru oprirea elevatoarelor pentru vehicule din funcţiune, ca urmare a unor deficiente care afecteazã siguranta în funcţionare inclusiv natura deficienţelor respective.
7.2.2 Registrul de evidenta a supravegherii se va întocmi dupã modelul dat în anexa A, se va numerota, snurui şi viza de cãtre conducerea unitãţii deţinãtoare.
Registrul se va pãstra în bune condiţii. RSVTI va verifica şi viza acest registru periodic, cel puţin o data pe semestru.
7.3 Norme de exploatare
7.3.1 Exploatarea (manevrarea) elevatoarelor pentru vehicule trebuie sa se facã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu normele specifice de protecţia muncii, cu instrucţiunile de exploatare specifice elevatorului respectiv şi cu instrucţiunile interne elaborate de agentul economic deţinãtor.
7.3.2 Este interzisã funcţionarea elevatoarelor în cazul în care componentele de securitate nu sunt în stare perfecta de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevãzute.
7.3.3 Este interzisã folosirea elevatoarelor pentru vehicule pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât sarcina maxima admisã.
7.3.4 Pozitionarea vehiculului trebuie sa fie centrata pe axa elevatorului cu motorul spre bratul scurt.
7.3.5 Poziţia bratelor trebuie fixatã astfel încât pragurile sau lonjeroanele vehiculului sa se sprijine pe mijlocul tamponului de cauciuc.
7.3.6 Se va controla zona de lucru a elevatorului pentru a verifica dacã nu sunt persoane sau obiecte care ar putea fi antrenate în mişcare cu ocazia ridicãrii vehiculului.
7.3.7 Dupã preluarea sarcinii şi începerea urcarii pana când rotile se ridica deasupra pardoselii, se întrerupe miscarea pentru verificarea:
- pozitionarii corecte a vehiculului în punctele de sustinere;
- verificarea blocarii bratelor în poziţiile de lucru.
7.3.8 Se va urmãri cu atentie vehiculul în timpul ridicãrii sau coborarii acestuia.
7.3.9 Actionarea comenzii pentru coborare nu se face decât dupã asigurarea ca în zona periculoasa nu exista persoane sau obiecte.
7.3.10 Nu este permisã stationarea persoanelor în cabina vehiculului în timp ce acesta se afla pe elevator.
7.3.11 Orice anomalie observata în timpul functionarii elevatorului impune scoaterea imediata din funcţiune. Reluarea lucrului nu este admisã decât dupã remedierea defectiunii şi efectuarea probelor de control.
7.3.12 În timpul cursei de ridicare/coborare este interzisã comanda repetatã scurta de pornire/oprire care poate conduce la desincronizarea bratelor elevatorului.
7.3.13 Caruciorul portbrate trebuie coborat de fiecare data pana la limita inferioarã pentru ca dispozitivul de ungere a surubului sa se cufunde în rezervorul de ulei.
7.3.14 În cazul deteriorarii piulitei de ridicare sarcina este menţinutã în siguranta în orice poziţie s-ar afla de cãtre piulita de siguranta. O noua ridicare nu este posibila. Piulita de siguranta permite coborârea sarcinii prin actionarea manualã asupra surubului.
7.4 Manevrarea
7.4.1 Manevrantii de elevatoare pentru vehicule, denumiţi în continuare "elevatoristi", trebuie sa fie instruiti cu privire la mãsurile de asigurare a securitãţii în exploatare şi a modului de deservire de cãtre unitatea deţinãtoare în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice - anexa M.
7.4.2 Îndatoririle elevatoristilor rezulta din prevederile prezentei prescripţii tehnice, ale instrucţiunilor de exploatare, precum şi din instrucţiunile interne ale unitãţii deţinãtoare.
7.4.3 În exercitarea atribuţiilor sale, elevatoristul are urmãtoarele obligaţii principale:
- sa cunoascã instalatia cu care lucreazã şi normele de exploatare ale elevatorului, pe care sa le aplice întocmai;
- sa ia în primire şi sa predea serviciul prin notare în registrul de evidenta a supravegherii; dacã elevatorul prezintã defecte care pericliteazã siguranta în funcţionare, va opri instalatia şi va anunta echipa de întreţinere şi revizie;
- sa nu lucreze cu elevatorul în stare de oboseala sau de ebrietate;
- sa verifice dacã mecanismul de ridicare/coborare a elevatorului funcţioneazã în mod sigur, lin şi fãrã vibratii accentuate;
- sa verifice pãrţile componente ale elevatorului, componentele de securitate şi îndeosebi limitatoarelor de cursa;
- sa nu manevreze elevatorul atunci când constata ca greutatea vehiculului depãşeşte valoarea sarcinii nominale a elevatorului;
- sa cunoascã procedura de coborare manualã a bratelor elevatorului în caz de necesitate;
- dupã ce va fi coborat vehiculul va fi îndepãrtat din raza de acţiune a elevatorului;
- la terminarea lucrului, elevatorul va fi scos de sub tensiune prin intermediul intreruptorului principal, iar caruciorul ridicator trebuie condus în poziţia minima inferioarã.
8 ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE
8.1 Întreţinerea şi revizia periodicã a elevatoarelor pentru vehicule trebuie sa fie executatã de cãtre un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT IT, care dispune de personal calificat şi instruit în acest scop compus din mecanici, lacatusi şi electricieni cu o practica de cel puţin 2 ani în meserie, constituiţi în echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).
Documentaţia tehnica de autorizare a agenţilor economici de întreţinere şi revizie elevatoare pentru vehicule de cãtre ISCIR-INSPECT IT va fi întocmitã conform prevederilor anexei L.
Autorizaţia eliberata de ISCIR-INSPECT IT va fi conform modelului din anexa G.
8.2 Pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere şi revizie se determina starea tehnica a elevatorului pentru vehicule şi principalele operaţii ce urmeazã a se efectua. Acestea constau în general din:
- curãţirea elevatorului;
- controlul nivelului uleiului;
- verificarea stãrii de uzura a lagarelor, a suruburilor de ridicare, a piulitelor portante ale carucioarelor şi a rolelor conducatoare, a talpilor de cauciuc de pe brate şi a bunei funcţionari a sistemului de ungere;
- ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;
- verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor sistemului de sincronizare, de tracţiune şi a fixãrii acestora;
- verificarea functionarii componentelor de securitate şi reglarea acestora;
- verificarea functionarii mecanismului de ridicare/coborare şi remedierea sau înlocuirea subansamblelor uzate;
- verificarea bratelor pivotante şi a dispozitivului de blocare braţ;
- verificarea functionarii sistemului electric de forta şi comanda;
- verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pãmânt, a rezistentei prizei de punere la pãmânt a echipamentelor electrice;
- verificarea functionarii şi etanseitatii circuitelor hidraulice şi pneumatice.
8.3 Periodicitatea şi volumul lucrãrilor de întreţinere şi revizie se vor stabili în funcţie de complexitatea elevatorului pentru vehicule şi de regimul de funcţionare.
8.4 Evidenta lucrãrilor de întreţinere şi revizie se va tine într-un registru întocmit conform modelului din anexa F.
9 AVARII ŞI ACCIDENTE
9.1 Deţinãtorul sau cel care are în folosinta elevatoare pentru vehicule are obligaţia sa anunţe imediat ISCIR-INSPECT IT avariile şi accidentele de persoane în timpul functionarii, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax etc.), în vederea efectuãrii cercetãrilor tehnice necesare şi obligatorii.
9.2 Deţinãtorul sau cel ce utilizeazã elevatorul sunt obligaţi sa ia toate mãsurile necesare astfel ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sa rãmânã nemodificata pana la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu excepţia cazului când situaţia respectiva ar pune în pericol viata persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar sa se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinãtorul elevatorului pentru vehicule va face fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.
9.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinãtorul elevatorului pentru vehicule va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.
9.4 Dacã avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unei defectiuni a elevatorului pentru vehicule acesta se va scoate din funcţiune. Repunerea lui în exploatare se va face dupã o reparare şi o verificare tehnica oficialã completa.
10 DISPOZIŢII FINALE
10.1 Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplica elevatoarelor pentru vehicule în condiţiile precizate la subcapitolul 1.2.
10.2 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montarea, repararea şi exploatarea elevatoarelor pentru vehicule, deţinãtorii, montatorii şi reparatorii, vor putea stabili, pe propria rãspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzãtor din punct de vedere tehnic, care sa nu afecteze securitatea în funcţionare a elevatoarelor şi sa excludã pericolul de avarii sau accidente. Deţinãtorii, montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizãrii principalilor factori interesaţi: proiectant, producãtor şi ISCIR - INSPECT.
10.3 În vederea efectuãrii în bune condiţii a verificãrii tehnice a instalaţiilor, agenţii economici montatori, reparatori, utilizatori şi deţinãtori de instalaţii, dupã caz, sunt obligaţi sa punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT:
a) datele, informaţiile sau documentele în legatura cu verificarea tehnica a instalaţiilor;
b) instalatia, personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
c) mijloace de transport, dacã nu exista mijloace publice de transport la şi de la locul respectiv.
10.4 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţioneazã conform legislaţiei în vigoare, mergand pana la retragerea autorizaţiilor acordate.
10.5 Trimiterile fãcute în text la alte reglementãri tehnice sau documente normative se referã la editiile în vigoare pe perioada aplicãrii prezentei prescripţii tehnice.
10.6 Prezenta prescripţie tehnica intra în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.
10.7 Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi înceteazã valabilitatea.

ANEXA A

REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE

Registrul de evidenta a supravegherii se întocmeşte pentru fiecare elevator pentru vehicule în parte şi va cuprinde urmãtoarele:

A.1 Pe coperta se vor mentiona urmãtoarele:
1) REGISTRU DE EVIDENTA A SUPRAVEGHERII
2) Denumirea şi adresa unitãţii deţinãtoare:
3) Numãrul şi anul fabricaţiei elevatorului pentru vehicule:
4) Numãrul de înregistrare în evidenta unitãţii deţinãtoare:
5) Caracteristicile tehnice principale ale elevatorului:
6) Periodicitatea stabilitã pentru lucrãrile de întreţinere, revizie periodicã şi revizie generalã:
A.2 În interior se vor înscrie, pe coloane:
1) Numãrul curent;
2) Data;
3) Operaţiile de întreţinere, revizie periodicã, revizie generalã efectuate, precum şi, dupã caz, constatarea unor deficiente sau deranjamente în timpul exploatãrii;
4) Principalele lucrãri executate, ca urmare celor de la punctul 3);
5) Numele, prenumele şi semnatura persoanei care a constatat deficiente sau deranjamente ale elevatorului;
6) Numele, prenumele şi semnatura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrãrilor de întreţinere, revizie periodicã, revizie generalã sau pentru înlãturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatãrii;
7) Semnatura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECTIT;
8) Observaţii;
A.3 Pe ultima pagina se va scrie:
Se certifica de noi ca prezentul registru, snuruit, conţine ..... pagini numerotate (în cifre şi litere).
(Semnatura şi ştampila deţinãtorului).


ANEXA B


AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
DE MONTARE/REPARARE ELEVATOARE PENTRU VEHICULE

B.1 În vederea acordãrii/reactualizarii autorizaţiei, agentul economic va inainta la ISCBR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul o documentaţie întocmitã conform anexei C.

B.2 Prin "agenţi economici" se înţeleg toate Societãţile Comerciale cu sediul în România având personalitate juridicã, constituite într-una din formele de organizare definite la art. 2 din Legea 31/1990 şi a cãror activitate, înscrisã la Registrul Comerţului, cuprinde cel puţin unul din domeniile reglementate de prezenta anexa precum şi asociaţii sau organizaţii nonprofit având personalitate juridicã şi sediul în România.

B.3 Autorizaţia pentru executarea lucrãrilor de montare/reparare elevatoare pentru vehicule are valabilitate de maximum 2 ani.

B.4 Agentul economic autorizat sa execute lucrãri de montare/reparare elevatoare pentru vehicule are urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa execute lucrãri în conformitate cu documentaţia de montare/reparare cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, standardelor în vigoare şi normele specifice de securitatea muncii;
b) sa pregãteascã şi sa prezinte elevatoarele pentru vehicule şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul montarii/repararii, la verificãrile care se efectueazã de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI;
c) sa întocmeascã şi sa prezinte pentru elevatorul pentru vehicule care trebuie verificat, documentaţia tehnica pentru lucrãrile efectuate;
d) sa foloseascã la lucrãrile de montare/reparare elevatoare pentru vehicule personal calificat;
e) sa numeascã personal tehnic propriu: responsabil tehnic pentru supravegherea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii şi responsabil tehnic cu sudura, (ingineri şi tehnicieni de specialitate) în raport cu numãrul şi complexitatea instalaţiilor, care sa fie autorizaţi în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic;
f) personalul menţionat la lit. e), trebuie sa fie examinat odatã cu verificarea în vederea acordãrii/reactualizarii autorizaţiei agentului economic şi sa facã dovada ca are cunoştinţele de specialitate teoretice şi practice. Rezultatele examinãrii/reexaminarii vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D.
g) sa posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrãri pentru care solicita autorizarea;
h) sa întocmeascã şi sa ţinã la zi un registru de evidenta a lucrãrilor din domeniul în care a fost autorizat. Registrul va fi numerotat şi vizat de ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic şi va cuprinde datele prevãzute în anexa F; pentru agenţii economici care au subunitati în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrãrilor;
i) sa ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sa-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute la pct. B.6 şi sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic menţionat la lit. e), şi sa o definitiveze numai dupã confirmarea acestuia de cãtre ISCIR-INSPECT; pana la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei.

B.5 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrãrilor de montare/reparare elevatoare pentru vehicule îi revin, conform specificului sau de activitate, urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice elevatoarelor pentru vehicule şi standardele în domeniu;
b) sa verifice ca lucrãrile de montare/reparare sa se execute dupã documentaţii tehnice întocmite de agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT;
c) sa întocmeascã documente de verificare în care sa consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinarilor;
d) sa verifice registrele de evidenta a lucrãrilor executate şi sa urmãreascã ţinerea la zi a acestora;
e) sa participe la instructaje şi testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;
f) sa verifice periodic, cel puţin odatã pe an, pregãtirea tehnica a personalul de montare/reparare a elevatoarelor pentru vehicule, consemnand rezultatele într-un proces-verbal.

B.6 Responsabilul tehnic cu sudura (RTS) autorizat de ISCIR-INSPECT IT are urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa cunoascã legislaţia, prescripţiile tehnice specifice elevatoarelor pentru vehicule şi standardele în domeniu;
b) sa asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercãrilor în vederea omologãrii procedurilor de sudare;
c) sa ţinã la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizaţi şi a procedurilor de sudare omologate;
d) sa verifice proiectele şi tehnologiile de execuţie înainte de lansarea lor în lucru;
e) sa verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a imbinarilor sudate este în concordanta cu procedura de sudare omologata folositã;
f) sa participe la instructajele şi testarile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT;

B.7 În vederea autorizãrii agenţilor economici pentru efectuarea lucrãrilor de montare/reparare la elevatoare pentru vehicule, ISCIR-INSPECTIT trebuie sa efectueze urmãtoarele:
a) sa verifice concordanta dintre datele din documentaţia prezentatã de agenţii economici care solicita autorizarea şi situaţia existenta la agentul economic;
b) sa verifice personalul tehnic propus, privind pregãtirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice;
c) sa verifice existenta la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi a standardelor specifice;
d) sa întocmeascã un proces-verbal asupra constatãrilor fãcute privind verificãrile prevãzute la lit. a)...c).

B.8 În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de anexa şi pe baza constatãrilor fãcute în conformitate cu prevederile pct. B.7, ISCIR-INSPECT IT în raza cãreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa G.

ANEXA C


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
PENTRU OBŢINEREA/REACTUALIZAREA AUTORIZAŢIEI DE A EFECTUA
LUCRĂRI DE MONTARE/REPARARE ELEVATOARE
PENTRU VEHICULE

Documentaţia se întocmeşte de cãtre agenţii economici montatori şi/sau reparatori şi se înainteazã la ISCIR-INSPECT IT. Documentaţia va conţine un memoriu în care se vor preciza urmãtoarele:
a) felul lucrãrilor (montare, reparare);
b) domeniul autorizaţiei (elevatoare pentru vehicule) cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale ale instalaţiilor respective;
c) calitatea principalelor materiale de baza folosite;
d) domeniul de dimensiuni ale materialelor de baza ce vor fi utilizate;
e) procedurile de sudare ce vor fi folosite în execuţie;
f) metodele şi mijloacele de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea în evidenta a eventualelor defecte ce ar putea sa apara în execuţie, în materialele de baza şi imbinarile sudate, în funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
g) punctele de control în fluxul de montare/reparare care concura la realizarea execuţiei corespunzãtoare a elevatoarelor pentru vehicule în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice - colecţia ISCIR;
h) numele, pregãtirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru montare/ reparare a elevatoarelor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic sa fie autorizaţi de cãtre ISCIR-INSPECT IT.
La memoriu se vor ataşa urmãtoarele documente:
a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
c) metodele folosite pentru verificarea calitãţii produselor executate, precum şi dotarea cu laborator de efectuare a examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) şi laborator de efectuare a încercãrilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu agentul economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor; de asemenea, se va preciza şi dotarea cu standuri pentru încercãri şi verificãri, conform datelor din tabelul 3;
d) pregãtirea şi activitatea practica în domeniu a personalului de execuţie şi control, conform datelor din tabelul 4;
e) natura şi volumul lucrãrilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici, conform datelor din tabelul 5.

Tabelul 1

┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────┐
│Nr. │ Utilajul pentru execuţie │Tipul (marca) şi│ │
│crt.│ │caracteristicile│Obs.│
│ │ │ principale*) │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────┤
│ 1 │ Tãiere: │ │ │
│ │ a) foarfeci; │ │ │
│ │ b) ghilotine; │ │ │
│ │ c) aparate oxiacetilenice; │ │ │
│ │ d) alte maşini şi aparate. │ │ │
│ 2 │ Formare: │ │ │
│ │ a) indoire (valturi); │ │ │
│ │ b) maşini de indoit; │ │ │
│ │ c) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea │ │ │
│ │ rostului la table şi ţevi; │ │ │
│ │ d) maşini unelte (strunguri, maşini de frezat, │ │ │
│ │ raboteze, maşini de alezat, maşini de │ │ │
│ │ rectificat, maşini de gaurit). │ │ │
│ 3 │ Sudare: │ │ │
│ │ a) convertizoare; │ │ │
│ │ b) transformatoare; │ │ │
│ │ c) tractoare de sudare; │ │ │
│ │ d) aparatura WIG, TIG sau MIG; │ │ │
│ │ e) aparate pentru sudare în baie de zgura. │ │ │
│ 4 │ Tratament termic: │ │ │
│ │ a) cuptoare; │ │ │
│ │ b) instalaţii de tratament local; │ │ │
│ │ c) dispozitive de preincalzire înainte de sudare│ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────┘


*) Pentru utilajul de sudare se va mentiona, dupã caz, aparatura de
stabilire, mãsurare şi reglare a parametrilor regimurilor de sudare.


Tabelul 2


┌────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ Grupa de │ │ │
│ │ │ │ Nr. fisei de│ Grapa de │grosimi şi │ │ │
│Nr. │Procedura │ Tipul │ omologare │ oteluri │ diametral │ Poziţia │Obs.│
│crt.│de sudare │imbinarii│ Ag.econ./ │acoperit de│ acoperite │de sudare│ │
│ │ │ │ ISCIR- │ fişa de │ de fişa de│ │ │
│ │ │ │ INSPECT │ omologare│ omologare│ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴────┘


Tabelul 3
┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────┐
│Nr. │ Utilajul pentru verificare şi control │Tipul (marca) şi│ │
│crt.│ │buc. Caracteris-│ │
│ │ │ ticile │Obs.│
│ │ │ principale │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────┤
│ 1 │ Pentru mãsurarea şi verificarea dimensiunilor: │ │ │
│ │a) dispozitive pentru mãsurarea diametrelor; │ │ │
│ │b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la │ │ │
│ │forma geometrica; │ │ │
│ │c) aparate şi dispozitive pentru verificarea │ │ │
│ │paralelismului, denivelarilor şi verticalitatii; │ │ │
│ │d) aparate şi dispozitive pentru mãsurarea │ │ │
│ │deformatiilor; │ │ │
│ 2 │Standuri pentru rodaje la mecanisme │ │ │
│ 3 │Standuri pentru verificarea subansamblelor la │ │ │
│ │elevatoare │ │ │
│ 4 │Standuri pentru încercãri, echipamente cu │ │ │
│ │aparatura de mãsura şi control, în conformitate │ │ │
│ │cu prevederile Prescripţiilor tehnice, │ │ │
│ │Colecţia ISCIR şi normele de fabricaţie: │ │ │
│ │a) la presiune hidraulica; │ │ │
│ │b) la presiune pneumatica; │ │ │
│ │c) sub sarcina; │ │ │
│ │d) a componentelor de securitate (pentru │ │ │
│ │limitarea presiunii, sarcinii, vitezei). │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────┘


Tabelul 4
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────┬────┐
│Nr. │ Personalul de execuţie, nominalizat │Specialitatea│Numãr│Obs.│
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────┼────┤
│ 1 │Sudori autorizaţi │ │ │ │
│ 2 │Personal pentru examinari nedistructive, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ │- ingineri; │ │ │ │
│ │- tehnicieni; │ │ │ │
│ │- operatori. │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────┴────┘


Tabelul 5

┌────┬──────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬────┐
│ │ │ Lucrãrile cuprinse în │Denumirea agentului│ │
│Nr. │Natura colaborãrii│contractul de colaborare şi│economic cu care │Obs.│
│crt │ │felul în care se realizeazã│ se efectueazã │ │
│ │ │ │ colaborarea │ │
└────┴──────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴────┘
ANEXA D

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ ROMÂNIA │ │ │
│ Inspecţia de stat pentru controlul │ Proces-verbal de │INSPECŢIA │
│ cazanelor, recipientelor sub │verificare tehnica │TERITORIALĂ .......│
│ presiune şi instalaţiilor de ridicat│ nr. .......... │Adresa ............│
│ -ISCIR- │ │Telefon ...........│
│ │ │Fax ...............│
└─────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘Încheiat astãzi ....... cu ocazia ....... efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 şi <>Decretului nr. 587/1973 , modificat şi completat prin <>Decretul nr. 417/1985 , aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ............. tip ........... cu numãrul de fabricaţie/inventar ....... şi cartea instalaţiei nr. ...... având parametrii ultimei verificãri ..............................................................
.....................................................................
Denumirea agentului economic ...................... din localitatea ....... str. .......... nr. ........ judeţ/sector ........... CUI ........... .
Verificarea s-a efectuat la ............ din localitatea ........ str. ....... nr. ........ judeţ/sector .............
Subsemnatul*1) ............................. am constatat urmãtoarele:
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii:
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Dupã aceasta verificare s-a admis*2) ...............................
.....................................................................
Scadenta urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ................
Pentru aceasta verificare se va plati suma de ......... lei de cãtre ......... din localitatea ............ str. ......... nr. ...... judeţ/sector ...... în cont ........ deschis la Banca ........ filiala ..........


Am luat la cunostinta

Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
delegatul sau verificarea reparator
tehnica
.......... ............... ..................... ..................
.......... ............... ..................... ..................
-----------
*1) Funcţia, numele şi prenumele.
*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


ANEXA E


AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU ELABORAREA
PROIECTELOR LUCRĂRILOR DE MONTARE/REPARARE LA
ELEVATOARELE PENTRU VEHICULE

E.1 Proiectele de montare/reparare a elevatoarelor pentru vehicule se elaboreazã de cãtre agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de cãtre alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, sa fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. E.3.
Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaboreazã ca au respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi ca îndeplinesc prevederile pct. E.3 lit a), b) şi c).

E.2 În vederea autorizãrii, agenţii economici de proiectare sau agenţii economici care au unitãţi de proiectare pentru lucrãrile menţionate la pct. E.l vor inainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie care va fi constituitã din:
a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
b) acte agent economic (copie):
- statut (actul constitutiv) actualizat;
- certificat de înmatriculare;
- certificat de înregistrare fiscalã sau CUI (cod unic de înregistrare fiscalã);
c) procedura privind modul de efectuare a activitãţii de proiectare (organizare şi responsabilitãţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
e) deciziile de numire a personalului propriu propus pentru autorizare (original), conform modelului din anexa J şi adaptat corespunzãtor;
f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (în original şi o copie);
h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicita
autorizarea (original).

NOTA: În cazul existenţei unor subunitati (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicita autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica adresele acestora şi, dupã caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), f) şi g).

E.3 Agenţii economici autorizaţi, respectiv unitãţile de proiectare autorizate, au urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicita autorizarea;
b) sa numeascã personal tehnic de specialitate, în numãr necesar, care sa verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care sa rãspundã împreunã cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnand proiectele în acest sens;
c) sa adopte soluţii constructive care sa permitã funcţionarea în condiţii de securitate a elevatoarelor pentru vehicule şi sa prevadã în documentaţia tehnica examinarile şi incercarile ce trebuie sa fie efectuate de agenţii economici montatori şi reparatori la locul de funcţionare pentru verificarea parametrilor de siguranta în funcţionare, rãspunzând de alegerea corecta a acestora şi de respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
d) sa solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT avizarea conformã a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b);
Este interzisã folosirea proiectelor, care nu au avizul conform al ISCIR-INSPECT IT sau al personalului autorizat:
e) sa propunã, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmeazã sa avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de unitãţi neautorizate.
Orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare şi avizare conformã, va fi comunicatã la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitiva dupã confirmarea acesteia;
f) sa înregistreze la ISCIR-INSPECT IT proiectele pe care le avizeazã conform şi sa ţinã evidenta acestora ;
g) sa comunice periodic (cel puţin o data pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT, lista proiectelor elaborate şi avizate conform pentru perioada expiratã precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi care trebuie sa fie avizate conform în perioada urmãtoare;
h) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele de ansamblu, pentru care primeşte împuternicire scrisã din partea ISCIR-INSPECT IT.

E.4 Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa verifice proiectele din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice;
b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile pct. E.8.

E.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele are urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa avizeze conform desenele de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor pct. E.9;
b) sa confirme avizarea conformã prin aplicarea ştampilei pe desenul de ansamblu, conform prevederilor pct. E. 10, precizând şi numãrul de exemplare avizate;
c) sa participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.

E.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmeazã a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformã de proiecte trebuie sa fie absolvent al unui institut de învãţãmânt superior tehnic de specialitate de lungã durata şi sa aibã o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea sau verificarea elevatoarelor.

E.7 În vederea autorizãrii agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are urmãtoarele obligaţii şi raspunderi:
a) sa verifice concordanta dintre datele înscrise în documentaţia prezentatã de unitatea de proiectare care solicita autorizarea şi situaţia din unitatea respectiva precum şi existenta prescripţiilor tehnice specifice în domeniu, întocmind un proces-verbal asupra constatãrilor fãcute;
b) sa verifice, din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
c) sa elibereze în baza constatãrilor fãcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa H.

E.8 Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanta acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi ale legislaţiei în vigoare, se efectueazã de cãtre agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
În acest scop, agenţii economici de proiectare autorizaţi vor numi personal de specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului.
Confirmarea verificãrii se va face pe desenul de ansamblu, consemnand pe acesta prin stampilare pe copii, urmãtoarele:
- Denumirea agentului economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT
"Verificat, corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT ..."
..............................................................
- Numele şi prenumele ..........................................
- Data .........................................................
- Semnatura ....................................................

E.9 Avizarea conformã a desenului de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în vigoare, se efectueazã de cãtre ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre personal autorizat de ISCIR-INSPECT.
Avizarea conformã de cãtre ISCIR-INSPECT IT se va efectua numai dupã verificarea proiectelor respective de cãtre un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.
Aceasta avizare conformã se poate efectua şi de cãtre personalul propriu de specialitate din unitãţile de proiectare, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.

E.10 Confirmarea avizãrii conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnand prin stampilare pe copii, urmãtoarele:
a) în cazul în care avizarea se face de cãtre ISCIR-INSPECT IT:

AVIZAT conform
ISCIR-INSPECT IT
Numele ............... Prenumele ...........
Data ................. Semnatura ...........

b) în cazul în care avizarea se face de cãtre personalul propriu de specialitate din unitãţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT IT pentru proiectul respectiv:


AVIZAT conform
AUTORIZAT de ISCIR-INSPECT
Denumirea unitãţii .........................................
Scrisoarea ISCIR-INSPECT IT de împuternicire nr. ....../.....
Numele ............. Prenumele ..............
Data ............... Semnatura ..............

E.11 Unitatea de proiectare în cadrul cãreia se avizeazã conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare.
Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenta.


ANEXA F

REGISTRU

PENTRU EVIDENTA LUCRĂRILOR DE *)...................
ELEVATOARE PENTRU VEHICULE


┌───┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬─────┐
│ │ │ │Proiect de │Nr. şi │Parame-│Benefi- │Proces- │ │
│Nr.│ Felul şi│Denumire │ execuţie │ data │ trii │ ciarul │ verbal │ │
│crt│ tipul │şi sediu │(unitatea │ actului│ eleva-│ (denu- │ de │Obs. │
│**)│ eleva- │fabricant│ proiectanta│ de omo-│torului│ mire şi│ recepţie│ │
│ │torului │ │nr. şi data)│logare/ │ ***) │ sediu) │(nr. şi │ │
│ │ │ │ │Certi- │ │ │ data) │ │
│ │ │ │ │ficare │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┘


-------------
*) Se va scrie dupã caz: MONTARE, REPARARE, ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE, conform obiectului autorizaţiei.
**) Este acelaşi cu numãrul de fabricaţie menţionat în cartea elevatorului.
***) Sarcina nominalã (tf); înãlţimea de ridicare (m).

NOTA:
Pentru agenţii economici autorizaţi sa efectueze reparaţii, întreţinere şi revizie la elevatoare, se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus, în care se vor scrie;
- numãrul şi anul fabricaţiei;
- numãrul autorizaţiei de funcţionare (cartea instalaţiei);
- elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.


ANEXA G

ISCIR INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

ISCIR-INSPECT IT ..........................
Str. ........ nr. .......... telefon ......

AUTORIZAŢIE
nr. ..... din .....

În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiei tehnice PT R 5 şi în urma verificãrilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr. ... din ....
I Se autorizeaza pentru*1) .............. agentul economic .......... din ......... str. ........... nr. ....... urmare a cererii nr. ............. din .......... .
II Se autorizeaza pentru supravegherea lucrãrilor de mai sus urmãtorul personal tehnic de specialitate: ........................................... şi responsabilul tehnic cu sudura: ..................................................................
În cazul schimbãrii denumirii, întreruperii activitãţii sau desfiinţãrii .........*2)............... obligaţia sa anunţe în termen de 15 zile ISCIR - INSPECT IT emitenta a autorizaţiei.
Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilã pana la data de*)...............
Se considera reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisã de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei, în caz contrar se considera autorizare noua.INSPECTOR ŞEF Inspector de specialitate
(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

-------------
*1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei.
*2) Se va indica agentul economic.
*3) Se va indica data efectivã (ziua, luna, anul)-maxim 2 ani.


ANEXA H

ISCIR
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT

AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
Nr. ...... din ......

În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiei tehnice PTR5 şi în urma verificãrilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr. ..... din .......
I. Se autorizeaza pentru proiectare de*1) ......... agentul economic ...... din ...... str. ...... nr. ..... judeţ/sector ........ din cadrul*2) ........ unitatea de proiectare ......... din ....... str. ..... nr. ...... judeţ/sector ....... urmare cererii nr. ..... din ......
II. Se autorizeaza pentru avizare conformã de proiecte proprii sau elaborate de unitãţi neautorizate urmãtoarele persoane, salariaţi ai unitãţii de proiectare:*3)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
În cazul schimbãrii denumirii, întreruperii activitãţii sau desfiinţãrii ......*4) are obligaţia sa anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.
Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilã pana la data de*5) ..............INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT


Inspector de specialitate

------------
*1) Se indica succint domeniul autorizaţiei.
*2) Se completeazã pentru filialele sau unitate având alt sediu.
*3) Se indica numele şi prenumele persoanelor.
*4) Se va indica unitatea de proiectare.
*5) Se va indica data efectivã (ziua, luna, anul)-maxim 2 ani.


ANEXA I

VERIFICAREA REPARAŢIILOR ELEVATOARELOR
PENTRU VEHICULE

I.1 Prezenta anexa conţine prevederi tehnice minime obligatorii care se referã la verificarea tehnica a reparaţiilor efectuate la elevatoarele pentru vehicule.
I.2 Lucrãrile care constituie reparaţii şi se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de cãtre RSVTI al deţinãtorului, sunt urmãtoarele:
a) refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale construcţiei metalice;
b) modificarea de principiu a schemei electrice sau hidraulice de actionare;
c) înlocuirea totalã a instalaţiei electrice sau hidraulice;
d) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale elevatorului cu alte tipo-dimensiuni, care diferã de cele prevãzute în documentaţia tehnica iniţialã.
1.3 Înaintea începerii lucrãrilor de reparaţii, unitatea reparatoare, cu acordul unitãţii deţinãtoare, va întocmi o documentaţie de reparatie din care sa rezulte lucrãrile ce urmeazã a se efectua, precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificãri şi încercãri.
I.4. În vederea efectuãrii verificãrii tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va întocmi o documentaţie care va cuprinde:
a) lista lucrãrilor efectuate sau, dupã caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
b) certificatele de calitate ale materialelor şi subansamblelor întrebuinţate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
c) fişele de omologare şi specificaţiile procedurilor de sudare folosite;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor;
e) schema electrica sau hidraulica şi desenul de ansamblu al instalaţiei, dacã s-au efectuat modificãri ale acestora cu ocazia reparatiei;
f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casa;
h) certificatele de calitate şi garanţie ale lucrãrilor executate;
i) la documentaţie nu este obligatorie atasarea fişelor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putând fi înlocuite cu un tabel din care sa rezulte numãrul fisei de omologare (numãrul dat de unitate şi ISCIR-INSPECT IT) şi domeniul de valabilitate.
1.5 Documentaţia tehnica de reparaţii se va anexa la cartea instalaţiei.
1.6 Efectuarea lucrãrilor de reparaţii se va înscrie în registrul de evidenta a supravegherii elevatorului pentru vehicule.
1.7 Unitãţile autorizate de ISCIR-INSPECT IT sa efectueze reparaţii la elevatoarele pentru vehicule vor tine la zi evidenta lucrãrilor executate într-un registru, numerotat, snuruit şi parafat de ISCIR-INSPECT IT.


ANEXA J

MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSABILULUI CU
SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALAŢIILOR

(RSVTI)

ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

DECIZIE NR. ..........
din .........
Unitatea .......... reprezentatã prin ............... manager (director).
Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor prin care agenţii economici care deţin şi exploateazã aceste instalaţii sunt obligaţi sa numeascã personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numãrul şi complexitatea acestora, care sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicãrii prevederilor prescripţiilor tehnice-Colecţia ISCIR,

DECIDE:

1. D-ul (D-na) ................ de specialitate ............. având funcţia de ............... începând cu data de .......... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor ................. din cadrul ............ urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
2. Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor este obligat sa cunoascã şi sa aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice-Colecţia ISCIR, sarcinile lui fiind cele care rezulta din prescripţiile tehnice-Colecţia ISCIR.
3. Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor va fi coordonata şi indrumata din partea conducerii de ............. care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice-Colecţia ISCIR.
4. Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prescripţiile tehnica-Colecţia ISCIR, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ..... din ......... şi devine definitiva dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIR-INSPECT IT.MANAGER, OFICIUL JURIDIC
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
(Semnatura şi ştampila) (Semnatura)ANEXA K


MODEL DE AUTORIZAŢIE PENTRU RESPONSABILUL CU
SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICA A INSTALAŢIILOR (RSVTI)


INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL
CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
ISCIR-INSPECT IT ..................

AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA
TEHNICA A INSTALAŢIILOR

AUTORIZAŢIA Nr.*) ...............

Numele şi prenumele ........... Data şi locul naşterii ..............
Cod numeric personal ................................................

În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. ....... din ...... a agentului economic ................ se autorizeaza sa execute în cadrul unitãţii:
a) supravegherea **) ............. din dotarea sau folosinta agentului economic.


Data .............


INSPECTOR ŞEF,

(Semnatura, ştampila)

Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi rãspunderile prevãzute de legislaţia în vigoare şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice. Rãspunde, împreunã cu conducerea agentului economic, de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
Autorizaţia este valabilã numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
Autorizaţia poate fi retrasã de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
Prezenta autorizaţie este valabilã pana la data de ***) ............

NOTA:
*) Se va trece numãrul de înregistrare al agentului economic în evidenta ISCIR-INSPECT IT, supra numãrul de ordine al autorizaţiei.
Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
**) Se va trece, dupã caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc.
***) Se va indica data efectivã (ziua, luna, anul) - maxim 2 ani.


ANEXA L


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI
PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE ŞI
REVIZIE TEHNICA A ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE

L.1 Documentaţia se întocmeşte de cãtre agenţii economici care efectueazã lucrãri de întreţinere şi revizie la elevatoare pentru vehicule.
L.2 Documentaţia va fi constituitã dintr-un memoriu tehnic din care sa rezulte domeniul pentru care se solicita autorizarea. Acesta va cuprinde urmãtoarele:
a) felul lucrãrilor (întreţinere şi revizie tehnica elevatoare cu sarcina maxima de....tf);
b) dotarea minima cu materiale şi piese de schimb;
c) numele, pregãtirea şi vechimea în specialitate a responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrãrilor de întreţinere şi revizie a elevatoarelor;
d) decizia de numire, conform anexei J.
L.3 Memoriul va fi însoţit de documente din care sa rezulte urmãtoarele:
a) dotarea cu scule, dispozitive, verificatoare, aparatura de mãsurare şi control etc.;
b) numele, prenumele, pregãtirea şi activitatea practica în domeniu a personalului de execuţie (electricieni, mecanici etc.).


ANEXA M

INSTRUIREA ELEVATORISTILOR

M.1 Manevrantii de elevatoare pentru vehicule, denumiţi în continuare "elevatoristi" trebuie sa fie instruiti de cãtre agentul economic care deţine elevatoare pentru vehicule, printr-un curs de adaptare profesionalã.
M.2 Pentru a fi admişi în vederea instruirii, candidaţii trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) au varsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
b) îndeplinesc condiţiile de sãnãtate pentru manevrarea elevatoarelor pentru vehicule şi prezintã o adeverinta medicalã cu menţiunea "Apt pentru manevrarea elevatoarelor pentru vehicule";
c) fac dovada ca au absolvit învãţãmântul obligatoriu.
M.3 Instruirea teoreticã se va efectua pe baza programei analitice specificate în anexa N, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durata a cursurilor.
De la caz la caz, în funcţie de complexitatea elevatoarelor programa analitica menţionatã va fi dezvoltata corespunzãtor.
M.4 Practica obligatorie pentru manevrarea elevatorului va cuprinde minim 16 ore şi se va efectua sub stricta supraveghere a RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT sau de cãtre un elevatorist instruit.
M.5 La finalizarea instruirii teoretice şi practice, candidaţii vor fi examinati de o comisie numita prin decizie, din care va face parte în mod obligatoriu RSVTI al agentului economic.
M.6 Rezultatele examinãrii vor fi consemnate într-un proces-verbal. Candidaţilor admişi li se va elibera un carnet de elevatorist al cãrui model este prezentat în anexa O .
M.7 Carnetul de elevatorist este valabil numai în cadrul unitãţii care l-a eliberat.
M.8 Pentru improspatarea cunoştinţelor profesionale, elevatoristii vor fi instruiti periodic, odatã cu instructajul de protecţia muncii, de cãtre personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de cãtre conducerea agentului economic deţinãtor de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.
M.9 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de cãtre o comisie numita de conducerea agentului economic deţinãtor la care acestea îşi desfãşoarã activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
M. 10 Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, au obligaţia sa se prezinte anual la examinarea medicalã, prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. M.9.
M.11 Persoanelor instruite care deţin carnet de elevatorist şi nu se prezintã la examinarile menţionate la pct. M.9 şi M.10 sau persoanelor instruite care, în urma examinarilor respective, obţin rezultate necorespunzãtoare li se vor retrage carnetele de elevatorist de cãtre agentul economic deţinãtor, pe timp limitat sau definitiv, dupã caz.
M.12 Personalul instruit, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat sa poarte permanent asupra sa carnetul de elevatorist.


ANEXA N


PROGRAMA ANALITICA PENTRU CURSUL DE INSTRUIRE
A ELEVATORISTILOR

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ Numãrul orelor│
│ Partea teoreticã şi practica │ de predare │
│ ├──────┬────────┤
│ │Teore-│Practica│
│ │tica │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│a) Descrierea detaliatã a tipurilor de elevatoare │ 4 │ 2 │
│ pentru vehicule. │ │ │
│ Echipamentul de actionare electromecanic şi │ │ │
│ electrohidraulic. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│b) Componente de securitate la elevatoarele pentru vehicule: │ │ │
│ - limitatoare de sfârşit de cursa; │ │ │
│ - limitatoare de sarcina; │ │ │
│ - dispozitiv de sincronizare a inaltimii bratelor; │ │ │
│ - intreruptor de avarie în cazul ruperii sau slabirii │ │ │
│ lantului de ridicare; │ 4 │ 2 │
│ - intreruptor de siguranta în cazul uzurii peste │ │ │
│ limita a piulitelor de ridicare; │ │ │
│ - intrerupatoare de sincronizare; │ │ │
│ - dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri; │ │ │
│ - opritori pentru poziţia bratelor culisante. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│c) Cabluri şi lanturi (materiale, construcţie, mod de fixare, │ 2 │ 2 │
│uzura permisã, întreţinere etc.). │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│d) Mecanismul de ridicare/coborare. │ 4 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│e) Obligaţiile elevatoristului. │ 2 │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│f) Manevrarea şi exploatarea elevatoarelor pentru vehicule: │ │ │
│ - manevre permise şi nepermise, cauzele deranjamentelor; │ 4 │ 4 │
│ - exploatarea, cartea elevatorului, registrul de evidenta │ │ │
│ a supravegherii. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│g) Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea tehnica │ │ │
│oficialã: │ │ │
│ - întreţinerea elevatorului; │ │ │
│ - revizia elevatorului; │ │ │
│ - reparaţia elevatorului; │ 4 │ 4 │
│ - verificarea tehnica oficialã; autorizaţia de │ │ │
│ funcţionare, încercãri statice şi dinamice, verificãri │ │ │
│ periodice la scadenta. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│h) Avarii şi accidente la elevatoare: │ │ │
│ - cauzele avariilor şi accidentelor │ 2 │ - │
│ - mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor şi │ │ │
│ accidentelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│i) Tehnica securitãţii muncii: │ │ │
│ - legislaţia în vigoare privind protecţia muncii; │ │ │
│ - echipamentul de protecţie; │ 2 │ - │
│ - mãsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu │ │ │
│ şi în caz de accidente la elevatoare etc. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│j) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni: │ │ │
│ - HG 1340/2001; │ │ │
│ - Decret 587/1973 şi 417/1985; │ 2 │ - │
│ - Prescripţii tehnice - Colecţia ISCIR; │ │ │
│ - Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinãtor. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┤
│k) Disciplina în munca, respectarea legislaţiei, a │ │ │
│ Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR, a normelor de │ 2 │ - │
│ tehnica securitãţii şi protecţiei muncii etc. │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┘Recapitulatie:

I Partea teoreticã .................. 32 ore
Partea practica ................... 16 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor - o ora pentru fiecare candidat.ANEXA O

CARNET DE ELEVATORIST


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌─────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐│
││ Agent economic ............ ││ ││
││ .........................*1) ││ VIZE ANUALE*4) ││
││ RC/CUI...................*2) ││ ┌───────────┬──────────┬──────────┐ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ CARNET DE ELEVATORIST ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ Nr. ...... din ...... ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ Nume ................. ││ │ │ │ │ ││
││ Prenume ..................... ││ │ │ │ │ ││
││ CNP*3) ...................... ││ ├───────────┼──────────┼──────────┤ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ Tipul instalaţiei ││ │ │ │ │ ││
││ ................................ ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││ DIRECTOR/MANAGER ││ │ │ │ │ ││
││(semnatura şi ştampila) ││ │ │ │ │ ││
││ ││ │ │ │ │ ││
││........................... ││ └───────────┴──────────┴──────────┘ ││
││Prezentul carnet este valabil numai ││ ││
││pentru agentul economic sus menţionat││ ││
││ ││ ││
│└─────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*1) Se va înscrie denumirea completa a agentului economic
*2) RC/CUI - Numãr de înregistrare la Registrul Comerţului sau Codul Unic de înregistrare.
*3) CNP- Cod numeric personal al manevrantului.
*4) Se vor înscrie: numãr proces-verbal/data, semnatura directorului (managerului) şi ştampila agentului economic.
ANEXA P

STANDARDE

SR EN 292-1 : 1996 - Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii
generale de proiectare.
Partea 1: Terminologie de baza, metodologie
SR EN 292-2+A1 : 1998 - Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii
generale de proiectare.
Partea 2 : Principii şi condiţii tehnice
SR EN 294 :1997 - Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate
pentru prevenirea patrunderii membrelor superioare
în zonele periculoase
SR EN 349 :1996 - Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru
prevenirea strivirii pãrţilor corpului uman
SR EN 418 :1996 - Securitatea maşinilor. Echipament pentru oprirea
de urgenta, aspecte functionale. Principii de
proiectare
SR EN 1050 :2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea
riscului
SR ISO 3746 :1998 - Acustica. Determinarea nivelurilor de putere
acustica ale surselor de zgomot utilizând
presiunea acustica. Metoda tehnica în condiţii
apropiate de cele ale unui camp liber deasupra
unui plan reflectant
SR EN 10025+A1 :1994 - Produse laminate la cald din oteluri de
construcţie nealiate.
Condiţii tehnice de livrare
SR EN 50081-1 :1998 - Compatibilitate electromagnetica. Standard
generic de emisie. Partea 1: Mediu rezidential,
comercial şi uşor industrializat
SR EN 50082-1 :1999 - Compatibilitate electromagnetica. Standard
generic de imunitate.
Partea 1: Mediu rezidential, comercial şi uşor
industrializat
SR EN 60204-1 :2000 - Securitatea maşinilor. Echipamentul electric
al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale
SR EN 60529 :1995 - Grade de protecţie asigurate prin carcase
(Cod IP)
SR EN 60947-5-1:2001/Al:2001 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 5 : Aparate
şi elemente de comutatie pentru circuite
de comanda. Secţiunea 1: Aparate
electromecanice pentru circuite de comanda

ANEXA Q

REGISTRU DE EVIDENTA A ELEVATOARELOR PENTRU VEHICULE

┌────┬────────────┬────────────┬──────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┐
│Nu- │ Locul │ Denumirea │Nr. de│Unitatea │Proces │ Scadenta │ Obs. │
│mar │functionarii│instalaţiei,│fabri-│construc-│verbal/ │urmãtoarei│ │
│în- │instalaţiei │ parametrii │catie │toare │autori- │verificãri│ │
│re- │ (secţia, │ principali │sau │ │zatie │ │ │
│gis-│localitatea,│ │inven-│ │func- │ │ │
│tra-│strada, nr.,│ │tar/an│ │tionare/│ │ │
│re │ sector, │ │de │ │data │ │ │
│ │ judeţ) │ │fabri-│ │autori- │ │ │
│ │ │ │catie │ │zarii │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016