Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 134 din 20 iulie 2000  pentru aprobarea Programului privind sprijinul fermierilor privati in vederea achizitionarii de animale de prasila cu valoare biologica ridicata, animale pentru crestere si ingrasare, construirii de adaposturi si procurarii de utilaje specifice activitatilor zootehnice, din productia interna, finantat din Fondul special Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 134 din 20 iulie 2000 pentru aprobarea Programului privind sprijinul fermierilor privati in vederea achizitionarii de animale de prasila cu valoare biologica ridicata, animale pentru crestere si ingrasare, construirii de adaposturi si procurarii de utilaje specifice activitatilor zootehnice, din productia interna, finantat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii romanesti"

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 8 septembrie 2000
Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
având în vedere prevederile <>art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 şi Nota nr. 62.665 din 10 iulie 2000 a Direcţiei generale strategii, sinteze, politici agroalimentare şi politici comerciale europene, din care reiese necesitatea creşterii numãrului de ferme mici şi mijlocii, dotãrii acestora cu utilajele şi instalaţiile necesare în vederea creşterii productivitatii muncii, creãrii de noi locuri de munca şi îmbunãtãţirii indicilor calitativi şi cantitativi ai producţiei zootehnice,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Programul privind sprijinul fermierilor privati în vederea achiziţionãrii de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, animale pentru creştere şi ingrasare, construirii de adaposturi şi procurãrii de utilaje specifice activitãţilor zootehnice, din producţia interna, finanţat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti", prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
Ştefan Pete,
secretar de stat


ANEXA 1


PROGRAMUL
privind sprijinul fermierilor privati în vederea achiziţionãrii de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, animale pentru creştere şi ingrasare, construirii de adaposturi şi procurãrii de utilaje specifice activitãţilor zootehnice, din producţia interna, finanţat din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti"

CAPITOLUL I
Obiective

1. Pentru dezvoltarea procesului investitional în zootehnie şi creşterea gradului de mecanizare a lucrãrilor din zootehnie, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va acorda fermierilor privati, din Fondul special constituit în baza <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe, o alocatie echivalenta cu 25% din valoarea efectivelor de animale cu valoare biologica ridicatã, 25% din preţul construcţiilor, 25% din preţul utilajelor folosite în zootehnie achiziţionate din producţia interna.
2. Obiectivele care se au în vedere prin acordarea acestui sprijin sunt:
a) sprijinirea dezvoltãrii gospodãriei taranesti şi transformarea acesteia într-o ferma zootehnica viabila, profitabila;
b) creşterea graduala a numãrului de ferme mici şi mijlocii cu animale de prasila cu valoare biologica ridicatã şi de instalaţii necesare în zootehnie pentru creşterea dotãrii tehnice şi a productivitatii;
c) crearea de noi locuri de munca şi atragerea tinerilor pentru practicarea meseriei de crescator de animale;
d) îmbunãtãţirea indicilor calitativi şi cantitativi ai producţiei zootehnice;
e) capitalizarea şi facilitarea accesului la credite al proprietarilor de ferme zootehnice.

CAPITOLUL II
Surse

3. Sursa este Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti", constituit în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 .
4. Pentru anul 2000 se prevede suma de 200 miliarde lei necesarã pentru acoperirea alocaţiei de 25% pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoarea biologica ridicatã, animale pentru creştere şi ingrasare, pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice din producţia interna, din care 30% pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã şi animale pentru creştere şi ingrasare şi 70% pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice din producţia interna.

CAPITOLUL III
Beneficiari

5. Beneficiarii Fondului special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" sunt fermierii privati definiţi astfel:
a) proprietari de terenuri agricole, persoane fizice;
b) crescatori de animale şi pãsãri, persoane fizice;
c) societãţi agricole cu personalitate juridicã şi asociaţii familiale constituite potrivit <>Legii nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;
d) societãţi comerciale pe acţiuni cu capital privat cu profil zootehnic sau agrozootehnic;
e) arendasi, persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte de arendare în condiţiile prevãzute de <>Legea arendãrii nr. 16/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Condiţiile de eligibilitate a beneficiarilor Fondului special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" sunt:
a) creşterea unui numãr de 15 vaci de lapte sau 50 de taurine la ingrasat sau 200 de porci la ingrasat sau 300 de berbecuti la ingrasat sau 1.000 de gaini ouatoare sau 10.000 pui de carne;
b) construirea de adaposturi noi cu capacitãţi de cazare de minimum 50 de vaci de lapte sau 80 de taurasi la ingrasat sau 1.000 de porci la ingrasat sau 2.000 de berbecuti la ingrasat sau 2.000 de gaini ouatoare sau 20.000 de pui de carne;
c) cumpãrarea unui numãr de animale, astfel încât sa realizeze cu cele deţinute o exploatatie de minimum: 15 vaci de lapte sau 50 de taurine sau 200 de porci sau 300 de berbecuti la ingrasat sau 10.000 de pui de carne sau 1.000 de gaini ouatoare, din unitãţile de producţie specializate în selecţie-hibridare, care atesta performanţele şi valoarea materialului biologic;
d) asigurarea diferenţei de 75% din preţul animalelor, construcţiilor, utilajelor şi instalaţiilor din disponibilitati proprii ale beneficiarului programului sau din credite, inclusiv din cele acordate în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999 ;
e) viabilitatea economico-financiarã a proiectului, respectiv capacitatea afacerii de a genera venituri din exploatatie, care sa asigure acoperirea costurilor de producţie, plata dobânzilor şi rambursarea creditului;
f) credibilitatea clientului conform prevederilor <>Legii bancare nr. 58/1998 , cu modificãrile ulterioare, constând în plata la scadenta a obligaţiilor la bugetul de stat, realizarea de profit şi în achitarea la scadenta a obligaţiilor bancare.

CAPITOLUL IV
Destinaţia şi acordarea alocaţiei din Fondul special

7. Alocaţia de 25% din preţ, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, se acorda pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, animale pentru creştere şi ingrasare, construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice din producţia interna, prevãzute în Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 36/1999 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999 .
8. Alocaţia de 25% din preţul, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, al animalelor de prasila cu valoare biologica ridicatã, al animalelor pentru creştere şi ingrasare, pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice din producţia interna, se acorda de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la solicitarea beneficiarului programului, adresatã direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorialã se afla ferma agricolã şi/sau construcţia şi, dupã caz, confirmatã de bãncile finanţatoare.
9. În situaţia în care beneficiarul nu apeleazã la credite bancare solicita avizul direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute la pct. 5 şi 6. Dupã obţinerea avizului beneficiarul programului solicita direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acordarea alocaţiei pe baza urmãtoarelor documente:
a) extras de cont bancar prin care demonstreaza existenta disponibilului de 75%, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, din preţul celor achiziţionate, cu menţiunea ca suma este blocata la dispoziţia beneficiarului în scopul achitãrii valorii produsului achiziţionat;
b) factura pro forma de la furnizorul de animale, furaje şi utilaje;
c) declaraţie pe propria rãspundere privind preţul construcţiilor.
10. Pe baza documentelor prevãzute la pct. 9 direcţia generalã pentru agricultura şi industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, comunica solicitantului suma aprobatã ca alocatie şi o vireazã în contul furnizorului dupã achiziţionarea produsului.
11. În cazul în care beneficiarul apeleazã la credite bancare conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/1999 , alocaţia de 25% din preţul achiziţiei, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, al animalelor, construcţiilor, utilajelor se acorda la solicitarea beneficiarului de credit pe baza urmãtoarelor documente:
a) comunicarea bãncii finanţatoare privind volumul creditului aprobat;
b) ordinul de plata prin care din creditul acordat s-au achitat 75% din preţul produsului achiziţionat;
c) factura în baza cãreia s-a efectuat plata a 75% din valoarea produsului achiziţionat, emisã de furnizor.
Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dupã verificarea documentaţiei depuse de solicitant, aproba valoarea alocaţiei cuvenite în baza prezentului program şi o vireazã în contul acestuia, deschis la banca finanţatoare, cu destinaţia expresã pentru achitarea integrala a facturilor pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, de animale pentru creştere şi ingrasare, pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice din producţia interna.

CAPITOLUL V
Finanţarea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti"

12. În scopul plãţii alocaţiei beneficiarilor programului direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor deschide la trezoreriile locale conturi speciale denumite "Dezvoltarea agriculturii româneşti".
Pentru efectuarea plãţilor aprobate pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, de animale pentru creştere şi ingrasare, pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice, din producţia interna, direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor proceda astfel:
a) dupã verificarea documentaţiei şi aprobarea alocaţiei vor transmite Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, sãptãmânal sau ori de câte ori este nevoie, necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocaţiilor aprobate;
b) pe baza solicitãrilor direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va alimenta conturile deschise la trezoreriile locale din contul Fondului special al ministerului "Dezvoltarea agriculturii româneşti";
c) direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la primirea sumelor în conturile speciale "Dezvoltarea agriculturii româneşti", vor efectua plati pentru achiziţionarea de animale de prasila cu valoare biologica ridicatã, de animale pentru creştere şi ingrasare, pentru construirea de adaposturi şi procurarea de utilaje specifice activitãţilor zootehnice, din producţia interna, respectând principiul înscrierii cronologice a solicitanţilor, scop în care vor organiza şi evidente speciale.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016