Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011  privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 13 din 17 octombrie 2011 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 4 noiembrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 148, 165, 169 şi ale art. 392 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 3 alin. (4) şi (5) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 75 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Banca Naţionalã a României emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularelor de raportare aferente cerinţelor minime de capital (COREP) la nivel individual şi, dupã caz, consolidat, de cãtre instituţiile de credit prevãzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 3, instituţiile de credit prevãzute la art. 1 transmit Bãncii Naţionale a României formularele de raportare ce fac obiectul prezentului ordin, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre Banca Naţionalã a României - SIRBNR, potrivit Normei Bãncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre Banca Naţionalã a României, cu modificãrile ulterioare, precum şi în format letric la Banca Naţionalã a României - Direcţia supraveghere, dupã cum urmeazã:
    a) pentru raportãrile transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc;
    b) pentru raportãrile transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar, pânã la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar;
    c) pentru raportãrile transmise la nivel consolidat, pentru sfârşitul exerciţiului financiar, pânã la data de 15 mai a exerciţiului financiar urmãtor.
    ART. 3
    Instituţiile de credit prevãzute la art. 1 vor transmite Bãncii Naţionale a României, atât electronic, cât şi letric, partea aferentã fondurilor proprii din cadrul Formularului de sintezã privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA), potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Instituţiile de credit care, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bazã consolidatã a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificãrile ulterioare, trebuie sã îndeplineascã la nivel individual cerinţele referitoare la procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri includ în cadrul Formularului de sintezã privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA), întocmit la nivel individual potrivit frecvenţei de raportare prevãzute în anexa nr. III, şi informaţiile de sintezã referitoare la excedentul/deficitul de capital ca urmare a evaluãrilor interne (rândurile 3.4, 3.4.1 şi 3.4.2), precum şi cele referitoare la excedentul/deficitul de fonduri proprii, respectiv indicatorul de solvabilitate, rezultate în urma ultimei verificãri efectuate de Banca Naţionalã a României (rândurile 3.3 şi 3.3.a).
    (2) Instituţiile de credit care, potrivit prevederilor art. 5, 6, art. 9 alin. (1)-(2) şi art. 12 alin. (1) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificãrile ulterioare, trebuie sã îndeplineascã la nivel consolidat cerinţele referitoare la procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri includ în cadrul Formularului de sintezã privind adecvarea capitalului la riscuri, întocmit la nivel consolidat potrivit frecvenţei de raportare prevãzutã în anexa nr. III, şi informaţiile de sintezã referitoare la excedentul/deficitul de capital ca urmare a evaluãrilor interne (rândurile 3.4, 3.4.1 şi 3.4.2), precum şi cele referitoare la excedentul/deficitul de fonduri proprii, respectiv indicatorul de solvabilitate, rezultate în urma ultimei verificãri efectuate de Banca Naţionalã a României (rândurile 3.3 şi 3.3.a).
    ART. 5
    În cazul în care, ca urmare a aprobãrii situaţiilor financiare anuale de cãtre adunarea generalã a acţionarilor, nivelul fondurilor proprii sau cel al unor elemente componente care intrã în calculul indicatorilor de prudenţã bancarã calculaţi în funcţie de fondurile proprii pentru data de 31 decembrie se modificã, raportãrile aferente fondurilor proprii şi respectivilor indicatori de prudenţã bancarã afectaţi de modificãri, întocmite pentru ultima lunã a exerciţiului financiar precedent şi pentru fiecare lunã din perioada scursã de la începutul anului în curs şi pânã la data aprobãrii situaţiilor financiare anuale, vor fi refãcute şi retransmise Bãncii Naţionale a României, în termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobãrii situaţiilor financiare anuale, dar nu mai târziu de data de 15 mai.
    ART. 6
    Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare prevãzute în anexa nr. I atât pe bazã individualã, cât şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.
    ART. 7
    În ceea ce priveşte raportarea aferentã riscului de credit, în contextul utilizãrii abordãrii standard, instituţiile de credit transmit:
    a) câte un formular CR SA pentru fiecare dintre cele 15 clase de expuneri prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-l) şi n)-p) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordãrii standard, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) un formular CR SA Total care agregã ansamblul expunerilor care fac obiectul abordãrii standard pentru riscul de credit.
    ART. 8
    În ceea ce priveşte raportarea aferentã riscului de credit, în contextul utilizãrii abordãrii bazate pe modele interne de rating, instituţiile de credit transmit:
    a) câte un formular CR IRB pentru fiecare dintre urmãtoarele clase şi subclase de expuneri potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating, descrise în anexa nr. II, Tabel referinţe formular 3: CR SA:
    1. administraţii centrale sau bãnci centrale;
    2. instituţii, din care:
      2.1. instituţii de credit şi firme de investiţii;
    3. societãţi, din care:
      3.1. entitãţi mici şi mijlocii;
      3.2. finanţãri specializate;
    4. retail, din care:
      4.1. garantate cu un bun imobiliar;
      4.2. reînnoibile eligibile;
      4.3. alte expuneri de tip retail;
      4.4. entitãţi mici şi mijlocii;
    b) un formular CR IRB Total care agregã ansamblul expunerilor care fac obiectul abordãrii bazate pe modele interne de rating, mai puţin expunerile din titluri de capital - care se raporteazã în formularul CR EQU IRB, poziţiile din securitizare - care se raporteazã potrivit art. 9, şi activele, altele decât cele care reprezintã creanţe de natura creditelor - care se raporteazã în formularul CA;
    c) formularele CR SA şi CR SA Total pentru expunerile supuse abordãrii standard pentru riscul de credit. În acest caz, formularele CR SA se completeazã având în vedere clasele şi subclasele de expuneri potrivit abordãrii bazate pe modele interne de rating prevãzute în anexa nr. II, Tabel referinţe formular 3: CR SA, chiar dacã pentru determinarea cerinţei de capital respectivelor expuneri li se aplicã regulile specifice abordãrii standard.
    ART. 9
    În ceea ce priveşte raportarea aferentã riscului de credit provenind din poziţiile din securitizare, instituţiile de credit transmit:
    a) câte un formular CR SEC SA pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordãrii standard pentru riscul de credit;
    b) câte un formular CR SEC IRB pentru totalul operaţiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordãrii bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit.
    ART. 10
    În ceea ce priveşte raportarea aferentã riscului operaţional, instituţiile de credit transmit cu frecvenţa indicatã în anexa nr. III:
    a) Formularul 16: OPR - Riscul operaţional, în contextul utilizãrii abordãrii de bazã;
    b) Formularul 16: OPR - Riscul operaţional şi Formularul 17: OPR Details - Riscul operaţional: Valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an, în contextul utilizãrii abordãrii standard sau a abordãrii standard alternative;
    c) Formularul 16: OPR - Riscul operaţional, Formularul 17: OPR Details - Riscul operaţional: Valori brute ale pierderilor pe linii de activitate şi categorii de evenimente în ultimul an şi Formularul 18: OPR LOSS Details - Pierderi majore din riscul operaţional înregistrate în ultimul an sau care sunt încã deschise, în contextul utilizãrii abordãrii avansate de evaluare.
    ART. 11
    (1) În cadrul formularelor de raportare prezentate în anexa nr. I, instituţiile de credit completeazã şi raporteazã doar poziţiile care nu au fost evidenţiate în gri sau haşurate, corespunzãtoare rândurilor şi coloanelor care au etichetele evidenţiate în alb.
    (2) În cadrul raportãrii Formularului de sintezã privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA):
    a) rândurile precedate de indicativul C vor fi completate exclusiv în cadrul raportãrii la nivel consolidat;
    b) rândurile precedate de indicativul N nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat);
    c) rândurile cãrora nu le corespunde niciun indicativ vor fi completate atât în cadrul raportãrii la nivel individual, cât şi în cadrul celei întocmite pentru nivelul consolidat.
    ART. 12
    Referinţele aferente informaţiilor explicative incluse în anexa nr. II sunt trimiteri la prevederile considerate ca fiind cele mai relevante în raport cu conţinutul fiecãrui element solicitat. În cazul în care existã prevederi care nu au fost indicate în mod explicit, dar care au impact asupra determinãrii unui element, acestea vor fi luate în considerare la determinarea şi raportarea sa.
    ART. 13
    Începând cu data de 1 ianuarie 2012, în cuprinsul formularelor de raportare Formular 3: CR SA, Tabel referinţe formular 3: CR SA, Formular 6: CR SEC SA şi Tabel referinţe formular 6: CR SEC SA, prin expresia "ajustãri de valoare şi provizioane" se va înţelege ajustãrile de valoare prevãzute art. 2 alin. (1) pct. 15 şi alin. (1^1) din Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 14
    Anexa nr. I*), cuprinzând modelele formularelor de raportare, anexa nr. II*), care conţine informaţii explicative referitoare la completarea acestora, şi anexa nr. III*), în care este prevãzutã frecvenţa raportãrii formularelor, fac parte integrantã din prezentul ordin.
---------
    *) Anexele nr. I-III se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    ART. 15
    Pânã la data de la care transmiterea raportãrilor în format electronic se realizeazã exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bãncii Naţionale a României nr. 15/2006, cu modificãrile ulterioare, instituţiile raportoare transmit Bãncii Naţionale a României raportãrile respective prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formã de fişiere Excel.
    ART. 16
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã prevederile Ordinului Bãncii Naţionale a României nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 şi 786 bis din 24 noiembrie 2010.
    ART. 17
    (1) Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2011.
    (2) Primele raportãri conforme prezentului ordin se întocmesc şi se transmit Bãncii Naţionale a României de cãtre instituţiile de credit pentru data de 31 decembrie 2011, cu menţiunea cã pentru aceastã datã în cazul Formularului de sintezã privind adecvarea capitalului la riscuri se utilizeazã Formularul 1a: CA. Pentru raportãrile aferente perioadelor de raportare ulterioare datei de 31 decembrie 2011 se va folosi Formularul 1: CA.
    ART. 18
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Bãncii Naţionale a României,
                           Mugur Constantin Isãrescu

    Bucureşti, 17 octombrie 2011.
    Nr. 13.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016