Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 122 din 21 mai 1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 122 din 21 mai 1998  privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 122 din 21 mai 1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 25 iunie 1998
Ministrul comunicaţiilor,
având în vedere <>Hotãrârea Guvernului nr. 673/1997 privind înfiinţarea Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Romtelecom" şi Hotãrârea Consiliului de administraţie al Societãţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. nr. 10 din 17 aprilie 1998,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor,

emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului telefonic, anexa la prezentul ordin.
ART. 2
Supravegherea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin se va realiza prin serviciile specializate ale Direcţiei economice.
ART. 3
Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 iulie 1998.

Ministrul comunicaţiilor,
Sorin Pantis

ANEXA 1

CONDIŢII GENERALE
pentru furnizarea serviciului telefonic

ART. 1
Obiectul contractului pentru furnizarea serviciului telefonic
1.1. - Obiectul contractului pentru furnizarea serviciului telefonic, denumit în continuare contract, îl constituie furnizarea cãtre utilizator a serviciului telefonic, oferit de cãtre Societatea Nationala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., denumita în continuare ROMTELECOM, care sa permitã efectuarea de comunicaţii telefonice locale, naţionale, internaţionale, precum şi asigurarea functionarii acestuia.
1.2. - Serviciul telefonic are ca suport linia telefonica principala, conectata la reţeaua publica de telecomunicaţii a ROMTELECOM, printr-un punct de acces (priza sau nisa telefonica), care este parte integrantã a acestuia. Linia telefonica principala, inclusiv priza/nisa telefonica aparţin sau sunt în administrarea ROMTELECOM.
1.3. - Toate serviciile suplimentare, furnizate de cãtre ROMTELECOM, care au ca suport linia telefonica principala, se încadreazã în prevederile acestui contract.
ART. 2
Durata şi data intrãrii în vigoare a contractului
2.1. - Contractul se încheie pe o perioada nedeterminatã şi se poate rezilia în condiţiile art. 12.
2.2. - Prevederile din Condiţiile generale pentru furnizarea serviciului telefonic, denumite în continuare Condiţii generale, se aplica începând cu data de 1 iulie 1998.
2.3. - Contractul va fi semnat de cãtre pãrţile contractante.
2.4. - Punerea în funcţiune a serviciului telefonic se realizeazã în condiţiile tehnice de instalare menţionate la art. 5.
ART. 3
Elemente principale ale serviciului telefonic furnizat de ROMTELECOM
3.1. - Accesul la serviciul telefonic se asigura în baza achitãrii unui abonament lunar pentru o linie telefonica principala.
3.2. - Numãrul de apel este atribuit de ROMTELECOM pentru fiecare linie telefonica principala la care este conectat un aparat terminal de telecomunicaţii (telefon, fax, centrala, modem etc.). Numãrul de apel poate fi modificat la initiativa ROMTELECOM, din considerente tehnice, cu condiţia ca utilizatorul sa fie înştiinţat anterior datei de modificare, cu 30 de zile calendaristice, în cazul persoanelor fizice, sau cu 60 de zile calendaristice, în cazul persoanelor juridice.
Modificarea numãrului de apel la cererea utilizatorului se face în limita condiţiilor tehnice existente, cu plata tarifului aferent şi în condiţiile tehnice de instalare prevãzute la art. 5.
3.3. - Lista abonatilor telefonici şi serviciul de informaţii.
Utilizatorii beneficiazã de înscriere gratuita în lista abonatilor telefonici şi de serviciul de informaţii al ROMTELECOM. Utilizatorul serviciului telefonic poate cere sa nu figureze în lista abonatilor şi nici la serviciul de informaţii al ROMTELECOM, însã cu plata tarifului corespunzãtor.
Utilizatorii serviciului telefonic pot solicita înscrierea în lista abonatilor de la serviciul de informaţii al ROMTELECOM a unor elemente suplimentare, referitoare la profesie sau la tipul activitãţii lor, cu plata tarifului corespunzãtor.
ART. 4
Plata unui avans spre decontare
4.1. - La semnarea contractului, ROMTELECOM percepe, pentru persoane fizice, pe lângã tariful de instalare, şi plata anticipata a doua abonamente lunare, dintre care unul reprezintã un abonament constituit ca avans spre decontare şi pentru care nu se plãteşte dobanda abonatului. Nivelul abonamentului constituit ca avans spre decontare se actualizeazã cu ocazia oricãrei modificãri a tarifelor.
4.2. - Persoanele juridice plãtesc lunar un avans spre decontare. Constituirea primului avans spre decontare se face la valoarea totalã a primei facturi emise, acesta nefiind purtãtor de dobanda. Ulterior, cuantumul avansului spre decontare pentru persoane juridice reprezintã media sumelor facturate în ultimele 3 luni anterioare lunii pentru care acesta se calculeazã.
ART. 5
Condiţiile tehnice de instalare
5.1. - Lucrãrile necesare furnizarii serviciului telefonic (instalãri şi mutari de linii principale sau linii secundare, modificãri în instalaţiile telefonice etc.) se executa de cãtre direcţiile de telecomunicaţii ale ROMTELECOM pe baza cererilor solicitanţilor, formulate în scris. Conectarea la serviciul telefonic se face prin punctul de acces al reţelei publice ROMTELECOM, în conformitate cu reglementãrile de instalare a acestuia, la adresa utilizatorului.
5.2. - Aparatele terminale care se conecteaza la punctele de acces trebuie sa aibã autorizaţia de tip, acordatã de Ministerul Comunicaţiilor. Aparatele terminale pot fi proprietatea ROMTELECOM - atribuite prin închiriere - sau pot fi proprietatea personalã a abonatului.
5.3. - Conectarea abonatului se va executa în cel mult 30 de zile de la plata taxelor şi de la semnarea contractului, cu excepţia lucrãrilor speciale, care se vor executa în cel mult 60 de zile.
ART. 6
Tarife
6.1. - Tarifele ROMTELECOM pentru serviciile de baza de telecomunicaţii sunt cuprinse în listele aprobate de cãtre Ministerul Comunicaţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi nu sunt supuse negocierii cu utilizatorii. Principalele tarife pentru furnizarea serviciului telefonic sunt urmãtoarele:
a) tariful de instalare;
b) tariful de abonament;
c) tariful pentru convorbirile telefonice.
6.2. - ROMTELECOM va urmãri sa-şi diversifice oferta prin noi tipuri de servicii, taxate în conformitate cu politica tarifara a Ministerului Comunicaţiilor.
6.3. - Tarifele modificate vor fi aplicate tuturor contractelor în curs de derulare de la data intrãrii în vigoare a modificãrilor. Dupã aprobarea lor, tarifele modificate vor fi fãcute publice cu cel puţin 15 zile înainte de aplicare, în conformitate cu prevederile <>art. 25 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 .
ART. 7
Plata serviciilor telefonice
7.1. - Factura telefonica
Sumele datorate de titularul contractului fac obiectul facturii emise de ROMTELECOM. Facturile se emit lunar şi se expediazã la adresa utilizatorilor, în plic, pentru menţinerea confidenţialitãţii datelor, pe mãsura introducerii în exploatare a echipamentelor necesare acestei operaţiuni.
7.2. - Plati intermediare
ROMTELECOM are dreptul de a solicita abonatilor plati intermediare, într-o perioada normalã de facturare, dacã se constata o creştere brusca a contravalorii convorbirilor telefonice.
7.3. - Condiţiile de plata a facturilor
Sumele facturate se plãtesc pana la termenul scadent menţionat în factura telefonica. În cazul neachitarii în termen a facturii telefonice, dupã termenul scadent se aplica majorãrile prevãzute în tarife, pana în a 60-a zi calendaristicã inclusiv.
7.4. - Începând din a 16-a zi de neplata de la termenul scadent, ROMTELECOM suspenda serviciul telefonic, acesta putându-se restabili în maximum 48 de ore, însã numai dupã ce utilizatorul achitã sumele datorate.
7.5. - În a 61-a zi de neplata de la termenul scadent, contractul se reziliazã de cãtre ROMTELECOM, iar utilizatorul este deconectat de la serviciul telefonic.
ART. 8
Informaţii şi reclamaţii referitoare la factura telefonica
8.1. - Orice informaţii suplimentare privind factura telefonica se pot obţine de la oficiul comercial de care aparţine abonatul.
8.2. - Reclamaţiile de orice natura privind serviciul telefonic se depun la oficiul comercial de care aparţine utilizatorul şi vor fi rezolvate în termenul legal.
8.3. - În caz de reclamare a sumelor facturate, obligaţia de plata pentru sumele în litigiu este suspendatã în perioada de cercetare, achitandu-se sumele parţiale necontestate şi, în mod obligatoriu, abonamentul la serviciul telefonic.
8.4. - În caz de nemulţumire privind modul de rezolvare a reclamaţiei la nivelul oficiului comercial, utilizatorul poate solicita ca reclamaţia sa fie rezolvatã la nivelul conducerii direcţiei de telecomunicaţii, cu amânarea, în continuare, a termenului de plata pentru suma în litigiu. Dupã rezolvarea reclamaţiei la acest nivel, dacã prin rãspuns se va stabili un nou termen de plata, acesta nu va putea fi amânat prin alte reclamaţie. Refuzul achitãrii serviciului telefonic intra sub incidenta prevederilor pct. 12.2 şi 13.1.
ART. 9
Obligaţiile ROMTELECOM în calitate de furnizor
9.1. - ROMTELECOM este rãspunzãtor de asigurarea serviciului telefonic în cele mai bune condiţii tehnice posibile, în conformitate cu clauzele licenţei de operare.
9.2. - ROMTELECOM nu rãspunde de calitatea şi de conţinutul serviciilor oferite prin reţeaua sa de cãtre furnizorii de servicii cu valoare adãugatã (Audiotext, INTERNET etc.), ROMTELECOM punând la dispoziţie numai suportul furnizarii acestor servicii şi efectuand facturarea acestora.
9.3. - ROMTELECOM se obliga sa remedieze deranjamentele tehnice de funcţionare, astfel încât sa restabileasca serviciul telefonic în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrãrii acestora la Serviciul de deranjamente, pentru abonatii Direcţiei de telecomunicaţii Bucureşti, şi în maximum 72 de ore, pentru abonatii unitãţilor teritoriale de telecomunicaţii.
9.4. - Pentru întreruperea serviciului telefonic din cauze tehnice, într-un interval de peste 48 de ore consecutive şi pana la termenul de restabilire menţionat la pct. 9.3, ROMTELECOM va rambursa utilizatorului tariful de abonament în cota fractionara, corespunzãtoare perioadei efective de nefunctionare.
9.5. - Pentru deranjamente majore, cu durata peste termenele stabilite la pct. 9.3, ROMTELECOM va rambursa utilizatorului dublul tarifului de abonament în cota fractionara, pe toatã perioada de nefunctionare.
9.6. - ROMTELECOM se obliga ca, în cazul deranjamentelor majore ce afecteazã grupe se abonati, sa le comunice termenul de repunere în funcţiune.
9.7. - Restituirea sumelor pentru perioadele de nefunctionare a serviciului telefonic se face prin creditare, cu evidentiere în factura telefonica.
9.8. - Penalitãţi în afarã celor prevãzute mai sus nu vor putea fi pretinse de cãtre utilizator, indiferent de natura lor.
9.9. - În cazul defectarii aparatului telefonic al utilizatorului, ROMTELECOM asigura continuitatea serviciului telefonic, prin:
a) repararea sau înlocuirea, dupã caz, a aparatului telefonic defect, în cazul în care aparatul este închiriat de la ROMTELECOM;
b) închirierea unui aparat pentru maximum 60 de zile, în cazul în care aparatul defect este proprietatea abonatului.
9.10. - ROMTELECOM nu ramburseazã, conform pct. 9.4. şi 9.5., tariful de abonament pentru nefunctionarea serviciului telefonic, dacã deranjamentul a fost provocat de utilizator.
Cu excepţia celor prevãzute la pct. 9.4. şi 9.5., ROMTELECOM nu rãspunde pentru daune, oricare ar fi acestea, a cãror existenta utilizatorul ar pune-o pe seama nefunctionarii serviciului telefonic.
9.11. - ROMTELECOM se obliga fata de utilizator sa asigure confidenţialitatea datelor, în conformitate cu <>art. 4 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 . Informaţiile referitoare la abonat, la instalatia telefonica şi la prestaţii, precum şi la eventualele modificãri pot fi oferite numai titularului postului telefonic.
9.12. - Prima factura telefonica va fi emisã în cel mult 60 de zile calendaristice de la executarea instalãrii liniei telefonice.
9.13. - ROMTELECOM se obliga sa expedieze factura telefonica cu cel puţin 10 zile înainte de termenul scadent al plãţilor, dar nu rãspunde de neprimirea acesteia de cãtre abonat din motive independente de ROMTELECOM, situaţie în care sunt aplicabile prevederile pct. 10.5.
9.14. - ROMTELECOM va recupera de la utilizatori sumele neîncasate datoritã unor erori proprii, în termenele de prescriere legale, de la data producerii acestora.
9.15. - Sumele necuvenite, încasate de la utilizatori datoritã unor erori ale ROMTELECOM, vor fi restituite în perioada de prescriere legalã, de la data producerii acestora.
9.16. - ROMTELECOM se obliga sa facã publice tarifele pentru serviciile de telecomunicaţii modificate, cu cel puţin 15 zile înainte de aplicare, în conformitate cu <>art. 25 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996 .
9.17. - ROMTELECOM va edita, periodic, listele abonatilor telefonici, pe zone teritoriale, în care se vor înscrie obligatoriu: numele, prenumele, adresa şi numãrul de apel, dacã abonatii nu solicita scoaterea lor din lista.
ART. 10
Obligaţiile utilizatorului
10.1. - Utilizatorul va rãspunde de modul de folosire a serviciului telefonic, astfel încât prin propria conduita sa nu perturbe funcţionarea normalã a acestuia.
10.2. - Utilizatorul este obligat sa foloseascã numai echipamente terminale, autorizate de Ministerul Comunicaţiilor, şi sa nu efectueze modificãri în instalaţiile de telecomunicaţii puse la dispoziţia sa, asigurând folosirea şi protecţia corespunzãtoare a acestora pe toatã durata contractului.
10.3. - Utilizatorul va asigura accesul personalului ROMTELECOM în locurile unde sunt situate instalaţiile telefonice, în cazul verificãrii sau al repararii acestora.
10.4. - Utilizatorul va anunta la serviciul de deranjamente orice deranjament constatat.
10.5. - Utilizatorul va achitã contravaloarea prestaţiilor facturate, pana la termenul scadent, menţionat în factura telefonica. În situaţia în care utilizatorul nu a primit în timp util factura telefonica din diverse motive, acesta are obligaţia sa se intereseze despre sumele de plata la oficiul comercial de care aparţine.
10.6. - În caz de neplata totalã sau parţialã la termenul scadent, se procedeazã în conformitate cu prevederile pct. 7.3 şi 7.4.
10.7. - Utilizatorul, persoana juridicã, este obligat sa vireze în contul ROMTELECOM sumele în avans, prevãzute la art. 4. Neachitarea acestora în termenul stabilit conduce la suspendarea serviciului telefonic, respectiv la rezilierea contractului conform prevederilor pct. 7.4. şi 7.5.
ART. 11
Modificarea contractului
11.1. - Modificarea contractului poate fi solicitatã atât de utilizator, cat şi de furnizor, dar numai în conformitate cu prevederile din prezentele Condiţii generale.
11.2. - Modificarea condiţiilor generale specificate în contract
ROMTELECOM va modifica condiţiile generale specificate în contract, în baza aprobãrii acestora prin ordin al ministrului comunicaţiilor. ROMTELECOM se angajeazã sa anunţe şi sa informeze utilizatorii despre modificarea Condiţiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic.
11.3. Modificarea prestaţiilor furnizate de ROMTELECOM
Schimbarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de telecomunicaţii determina modificarea serviciilor în mod corespunzãtor. Utilizatorul va fi informat despre aceste modificãri în condiţiile pct. 11.2.
ART. 12
Condiţii de reziliere a contractului
12.1. - Rezilierea contractului la cererea utilizatorului
Utilizatorul, în calitate de parte contractantã, poate rezilia contractul, prin anunţarea în scris a furnizorului, cu un preaviz de cel puţin 30 de zile sau la o data fixa, convenitã între pãrţi.
La expirarea termenului de preaviz utilizatorul pierde calitatea de abonat, situaţie care conduce la întreruperea furnizarii serviciului telefonic.
Furnizorul serviciului telefonic emite factura finala şi stabileşte soldul debitor sau creditor al contului abonatului.
Rezilierea contractului nu exonereaza utilizatorul de plata sumelor datorate şi a eventualelor majorãri.
12.2. - Rezilierea contractului de cãtre ROMTELECOM se poate face în urmãtoarele cazuri:
a) neachitarea facturii în termen de 60 de zile de la termenul scadent sau de la termenul de plata stabilit pentru sumele reclamate;
b) utilizatorul a produs modificãri în structura de echipament sau în reţea, fãrã avizul ROMTELECOM;
c) utilizatorul a conectat şi a folosit în reţea echipamente terminale neautorizate de Ministerul Comunicaţiilor;
d) utilizatorul a folosit serviciul telefonic în alte scopuri decât cele prevãzute în contract (revânzarea serviciilor furnizate de ROMTELECOM cãtre alţi utilizatori);
e) utilizatorul a schimbat categoria de abonat, de la persoana fizica la persoana juridicã, prin utilizarea postului telefonic în interesul unor firme;
f) utilizatorul foloseşte postul telefonic abuziv, pentru sicanarea altor abonati;
g) în caz de deces al titularului, situaţie în care, la cererea moştenitorilor legali sau a altor persoane, preluarea postului telefonic de cãtre aceştia se va face prin încheierea unui nou contract;
h) în cazul construcţiilor de interes naţional, al modernizãrii de drumuri, al demolarilor sau al altor situaţii care conduc la afectarea integritãţii reţelelor de telecomunicaţii.
ART. 13
Rezolvarea litigiilor
13.1. - Pãrţile contractante înţeleg ca orice litigiu intervenit în derularea contractului sa fie rezolvat pe cale amiabila.
13.2. - Litigiile nesolutionate în acest mod sunt de competenta instanţelor de judecata de la sediul direcţiilor teritoriale de telecomunicaţii care furnizeazã serviciul telefonic.
ART. 14
Forta majorã
Pãrţile contractante nu rãspund de nerespectarea contractului în caz de forta majorã. În contract se considera cazuri de forta majorã: starea de rãzboi, sabotajul, revoluţia, rascoala, atentatul cu bombe, calamitatile naturale, incendiul, precum şi orice alte situaţii în afarã controlului pãrţilor, imprevizibile şi de neînlãturat de cãtre acestea. În asemenea situaţie, atât furnizorul, cat şi utilizatorul sunt absolviti de responsabilitãţile contractuale, deoarece pãrţile contractante se afla în imposibilitatea de a respecta aceste obligaţii şi astfel se pot produce pagube independent de vointa lor.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016