Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 113.133 din 28 noiembrie 2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 113.133 din 28 noiembrie 2006  pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 113.133 din 28 noiembrie 2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 6 decembrie 2006

În conformitate cu dispoziţiile <>art. 5 şi 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), ale art. 5 lit. c) şi ale <>art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
potrivit Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din data de 28 noiembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule,

preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) De la data de 1 ianuarie 2007 se pun în aplicare Normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplicã şi pentru poliţele de asigurare RCA emise în cursul anului 2006, dar a cãror valabilitate începe la 1 ianuarie 2007.
(3) Normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(4) La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, se abrogã Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurãrilor obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurãtorilor pentru practicarea asigurãrii obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.116/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Asigurãtorii autorizaţi vor lua toate mãsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme şi rãspund de instruirea corespunzãtoare a personalului propriu şi a intermediarilor implicaţi în contractarea asigurãrilor obligatorii.
ART. 3
Direcţia generalã reglementãri şi autorizãri asigurãri obligatorii şi Direcţia generalã juridicã din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor,
Angela Toncescu

Bucureşti, 28 noiembrie 2006.
Nr. 113.133.

ANEXĂ

NORME
privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã
pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule

PARTEA I
Contractul de asigurare de rãspundere civilã pentru prejudicii produse terţilor şi autorizarea asigurãtorilor pentru practicarea asigurãrii RCA

TITLUL I
Prevederi introductive

ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile <>art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, asigurãtorii care practicã asigurarea de rãspundere civilã a autovehiculelor pe teritoriul României acordã despãgubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule, de care asiguraţii rãspund delictual faţã de terţe persoane, excluzând rãspunderea transportatorului, în baza unui contract de asigurare încheiat cu proprietarul sau cu utilizatorul autovehiculului.
(2) Contractul de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule acoperã rãspunderea civilã delictualã a proprietarului sau a utilizatorului unui autovehicul pentru prejudiciile produse unei terţe pãrţi, prin intermediul autovehiculului.
(3) Condiţiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de prezentele norme.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme şi în aplicarea prevederilor <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. autovehicul - vehiculul cu propulsie proprie, inclusiv tramvaie, precum şi remorci, semiremorci sau ataşe tractate ori netractate, dupã caz.
2. asigurãtor RCA - societatea de asigurãri care are dreptul de a încheia asigurãri de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României, precum şi societãţi de asigurare autorizate de autoritãţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, care desfãşoarã activitate în România conform dreptului de stabilire şi liberei circulaţii a serviciilor;
3. a) autoritate de înmatriculare - autoritatea administrativã competentã sã înmatriculeze, precum şi sã radieze şi sã ţinã evidenţa autovehiculelor omologate pentru a circula pe drumurile publice;
b) autoritate de înregistrare - autoritatea administrativã competentã sã înregistreze, precum şi sã radieze şi sã ţinã evidenţa autovehiculelor omologate pentru a circula pe drumurile publice;
4. Carte Verde - documentul internaţional de asigurare a autovehiculelor, emis în numele unui birou naţional, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 adoptatã la 25 ianuarie 1949 de Subcomitetul pentru transportul rutier al Comitetului pentru transportul pe uscat al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite;
5. teritoriul în care staţioneazã în mod obişnuit autovehiculul reprezintã:
a) teritoriul statului în care autovehiculul staţioneazã în mod obişnuit;
b) teritoriul statului în care s-a eliberat autovehiculului un semn distinctiv similar numãrului de înmatriculare sau poliţei de asigurare RCA, în situaţiile în care nu se solicitã înmatricularea unui anumit tip de autovehicul, dar autovehiculul are un numãr de înmatriculare sau respectivul semn distinctiv;
c) teritoriul statului în care proprietarul sau utilizatorul autovehiculului este rezident permanent, în cazurile în care pentru anumite tipuri de autovehicule nu se solicitã plãcuţã de înmatriculare sau vreun alt semn distinctiv;
d) teritoriul statului în care s-a produs accidentul, în cazurile în care autovehiculele care au fost implicate într-un accident nu au numãr de înmatriculare/înregistrare sau acesta nu corespunde ori nu mai corespunde, în scopul stabilirii despãgubirilor, conform prevederilor prezentelor norme;
6. proprietarul sau utilizatorul unui autovehicul reprezintã:
a) proprietarul/coproprietarul autovehiculului - persoana fizicã sau juridicã înscrisã în documentele de identitate ale autovehiculului; sau
b) utilizatorul autovehiculului - persoana fizicã sau juridicã cãreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumitã perioadã dreptul de folosinţã a unui autovehicul.
7. poliţã de asigurare RCA - forma scrisã a contractului de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
8. vignetã - partea detaşabilã a poliţei RCA, aplicatã la vedere pe autovehicul, care atestã existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul respectiv;
9. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.

TITLUL II
Contractul de asigurare

ART. 3
(1) Se considerã cã un autovehicul este asigurat, dacã proprietarul sau utilizatorul acestuia are încheiat un contract de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, cu valabilitate în limitele teritoriale prevãzute la <>art. 1^1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit în continuare asigurarea obligatorie RCA.
(2) Contractul de asigurare se încheie cu un asigurãtor care are dreptul de a practica pe teritoriul României asigurarea obligatorie RCA.
ART. 4
(1) La încheierea unui contract de asigurare obligatorie RCA pentru un autovehicul aflat în evidenţa autoritãţii de înmatriculare sau, dupã caz, de înregistrare din România, asigurãtorul este obligat sã emitã asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de rãspundere civilã a autovehiculelor, denumitã în continuare poliţa de asigurare RCA, împreunã cu vigneta şi Cartea Verde.
(2) În baza unui act adiţional, contractul de asigurare RCA, denumit în continuare asigurarea RCA, poate cuprinde clauze suplimentare, în condiţiile în care acestea nu reduc sau nu restricţioneazã drepturile unei pãrţi prejudiciate, ce decurg din asigurarea obligatorie RCA sau nu contravin prevederilor legale.
ART. 5
(1) Dovada existenţei asigurãrii obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de autoritãţile abilitate, în conformitate cu prevederile <>art. 64 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o constituie:
- poliţa de asigurare RCA emisã de asigurãtorul RCA, precum şi vigneta, pentru autovehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
- pânã la data ratificãrii Acordului multilateral, documentul Carte Verde;
- documentele internaţionale de asigurare de rãspundere civilã a autovehiculelor, eliberate de asigurãtorii RCA din strãinãtate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionatã în acestea, sau documentul de asigurare RCA emis de asigurãtorii RCA din România, pentru autovehiculele înmatriculate într-un stat terţ.
(2) De la data ratificãrii Acordului multilateral, pentru autovehiculele care staţioneazã în mod obişnuit într-un stat membru, plãcuţele de înmatriculare atestã cã biroul naţional din statul membru este garant al plãţii despãgubirii cãtre persoana prejudiciatã într-un accident de autovehicul. Pânã la data ratificãrii Acordului multilateral, dovada existenţei asigurãrii de rãspundere civilã pentru autovehiculele care staţioneazã în mod obişnuit într-un stat membru o constituie documentul Carte Verde, în vigoare la data intrãrii pe teritoriul României.
(3) La trecerea frontierei de stat a României, proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor înmatriculate ori înregistrate în România au obligaţia sã prezinte documentul Carte Verde.
ART. 6
(1) Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurãtor RCA, în schimbul unei prime plãtite de proprietarul sau utilizatorul unui autovehicul, garanteazã, pentru perioada de valabilitate înscrisã, despãgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de autovehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispoziţiile legislaţiei privind asigurarea obligatorie RCA, în vigoare la data accidentului, a statului în care acesta s-a produs.
(2) În limitele teritoriale de acoperire ale asigurãrii obligatorii RCA se garanteazã, pe baza aceleiaşi prime, acoperirea prejudiciilor în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul cãruia s-a produs accidentul de autovehicul şi cu cel mai mare nivel de despãgubire dintre cel prevãzut în legislaţia respectivã şi cel prevãzut în contractul de asigurare.
(3) În cazul prejudiciului produs unui cetãţean al unui stat membru, prin utilizarea unui autovehicul aflat în evidenţa autoritãţii de înmatriculare sau de înregistrare din România, în timpul deplasãrii sale între douã state membre în care este valabil tratatul de instituire a Comunitãţii Economice Europene, dacã nu existã birou naţional responsabil pentru teritoriul traversat şi pe care s-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentelor norme sau ale legislaţiei statului în care îşi are sediul asigurãtorul emitent al poliţei de asigurare RCA.
ART. 7
Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadã determinatã:
a) anual ori semestrial pentru autovehiculele înmatriculate sau înregistrate, dupã caz;
b) pe perioada de valabilitate a autorizaţiei provizorii de circulaţie, pentru autovehiculele care se înmatriculeazã sau se înregistreazã provizoriu, dupã caz;
c) pe perioada înmatriculãrii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.
ART. 8
(1) Poliţa de asigurare RCA conţine cel puţin informaţii despre pãrţile implicate în contract şi despre autovehicul, perioada de valabilitate a asigurãrii, limitele de despãgubire şi prima de asigurare.
(2) Cartea Verde cuprinde în mod obligatoriu informaţii cu privire la numãrul de înmatriculare al autovehiculului şi la perioada de valabilitate a asigurãrii RCA, precum şi statele în care are valabilitate acest document.
(3) În situaţia în care anumite informaţii cu privire la autovehicul nu sunt disponibile la data încheierii contractului, asiguratul este obligat sã le transmitã asigurãtorului în termen de 5 zile de la încheierea contractului de asigurare. În acest caz, asigurãtorul va elibera Cartea Verde numai dupã primirea acestor informaţii de la deţinãtorul poliţei de asigurare RCA.
ART. 9
(1) Asigurãtorii au obligaţia de a stabili tarifele de primã pentru fiecare categorie de autovehicule, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despãgubire stabilite în baza prevederilor art. 12, astfel încât sã garanteze permanent îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA, constituirea rezervelor tehnice prevãzute în legislaţia în vigoare şi plata contribuţiilor cãtre fondurile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi acoperirea cheltuielilor de achiziţie şi de administrare.
(2) Limitele de despãgubire şi tarifele de primã se stabilesc anual, luându-se în considerare limitele anuale de rãspundere instituite prin prezentele norme, şi se prezintã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, împreunã cu elementele şi modul de calcul al primelor de asigurare, inclusiv datele statistice pe care s-a bazat acest calcul, precum şi o declaraţie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia.
ART. 10
(1) Tarifele de primã notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor se publicã pe site-ul fiecãrui asigurãtor şi se afişeazã atât la sediul social, cât şi la unitãţile teritoriale ale asigurãtorului.
(2) Asigurãtorii nu pot practica tarife de primã anuale diferite faţã de cele notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor şi publicate.
ART. 11
(1) Prima de asigurare se calculeazã pentru un întreg an de subscriere, potrivit tarifelor de primã anuale practicate de asigurãtor, aferente perioadei de valabilitate a poliţei de asigurare RCA.
(2) Prima anualã de asigurare se calculeazã prin însumarea primelor lunare aferente fiecãrei luni de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, prima lunarã fiind calculatã ca raport de 1/12 din tariful anual de primã practicat. Perioada mai mare sau egalã cu 15 zile calendaristice se considerã lunã întreagã.
ART. 12
(1) Suma asiguratã reprezintã limita de despãgubire ce poate fi acordatã de asigurãtor pentru prejudiciile provocate în unul şi acelaşi accident, atât pentru pagube materiale directe sau indirecte, cât şi pentru vãtãmãri corporale sau decese, inclusiv prejudicii fãrã caracter patrimonial.
(2) Pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor prejudiciate, limita de despãgubire se stabileşte pentru anul 2007 la un nivel de cel puţin 100.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţionalã a României. Pentru anul 2008 limita de despãgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de cel puţin 150.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţionalã a României.
(3) Pentru vãtãmãri corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fãrã caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor prejudiciate, limita de despãgubire se stabileşte pentru anul 2007 la un nivel de cel puţin 500.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţionalã a României. Pentru anul 2008 limita de despãgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de cel puţin 750.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţionalã a României.
(4) Limitele de despãgubire prevãzute la alin. (2) si (3) se majoreazã anual.
ART. 13
În cazul în care în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totalã a prejudiciilor depãşeşte limitele de despãgubire specificate în poliţa RCA, despãgubirea va fi stabilitã în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului, ce revine fiecãrei persoane îndreptãţite la despãgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.
Riscurile acoperite şi excluse prin contractul de asigurare RCA
ART. 14
(1) Asigurãtorul are obligaţia de a despãgubi partea prejudiciatã pentru prejudiciile suferite în urma accidentului provocat de asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despãgubire, dovedite prin orice mijloc de probã. Fãrã a se depãşi limitele de despãgubire prevãzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordã despãgubiri, în formã bãneascã, pentru:
a) vãtãmãri corporale sau deces;
b) pagube materiale;
c) pagube ca urmare a lipsei de folosinţã a autovehiculului avariat, în cazul în care autovehiculul reprezintã mijlocul cu care persoana prejudiciatã îşi realizeazã obiectul de activitate, pentru care deţine licenţa şi autorizarea în acest sens;
d) cheltuieli legate de reprezentarea juridicã, în cazul cererilor de despãgubire prevãzute la lit. a)-c), în legãturã cu daunele potrivit lit. b) sau c), distinct de despãgubirile acordate potrivit lit. a)-c), dar numai în situaţia încetãrii fãrã efect a perioadei menţionate la art. 37 alin. (2) sau a respingerii ori reducerii nejustificate a despãgubirii de cãtre asigurãtor.
(2) Indiferent de locul în care a fost produs accidentul de autovehicul, pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasãrii, cât şi în timpul staţionãrii autovehiculului asigurat, asigurãtorul acordã despãgubiri pânã la limita rãspunderii prevãzute în poliţa de asigurare, pentru:
1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul, precum şi pentru prejudiciul cauzat de remorcã, semiremorcã ori ataş, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a acestora de autovehicul;
2. dacã prejudiciul a fost produs din culpa conducãtorului autovehiculului, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducãtorul autovehiculului:
- a condus autovehiculul fãrã consimţãmântul explicit sau implicit al asiguratului;
- nu este titularul unui permis care sã îi dea dreptul sã conducã autovehiculul respectiv;
- nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului respectiv;
3. dacã prejudiciul a fost produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea autovehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului, prin scurgerea, risipirea ori cãderea accidentalã a substanţelor, a materialelor sau a obiectelor transportate;
4. în cazul în care persoanele care solicitã despãgubiri pentru vãtãmãri corporale sunt membrii familiei asiguratului, conducãtorului auto sau oricãrei alte persoane a cãrei rãspundere civilã este angajatã într-un accident de autovehicul.
ART. 15
Asigurãtorul nu acordã despãgubiri pentru:
1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducãtorul autovehiculului vinovat nu are rãspundere civilã, dacã accidentul a fost produs:
a) de un caz de forţã majorã;
b) din culpa exclusivã a persoanei prejudiciate;
c) din culpa exclusivã a unei terţe persoane;
2. prejudiciile suferite de conducãtorul autovehiculului rãspunzãtor de producerea accidentului;
3. prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacã au fost provocate de un autovehicul asigurat RCA, deţinut de aceeaşi persoanã fizicã sau juridicã, şi este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altã persoanã pentru care rãspunde persoana fizicã sau persoana juridicã;
4. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilitãţii la data accidentului a asigurãrii obligatorii RCA sau asigurãtorul RCA nu are rãspundere;
5. partea din prejudiciu care depãşeşte limitele de despãgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numãrul persoanelor prejudiciate şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea prejudiciului;
6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducãtorul autovehiculului asigurat, rãspunzãtor de producerea prejudiciului, precum şi cheltuielile de executare a hotãrârilor penale privind plata despãgubirilor;
7. cheltuielile fãcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau de conducãtorul autovehiculului asigurat, rãspunzãtor de producerea prejudiciului, chiar dacã în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilã;
8. sumele pe care conducãtorul autovehiculului rãspunzãtor de producerea prejudiciului este obligat sã le plãteascã proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacã între proprietarul sau utilizatorul autovehiculului care a produs accidentul ori conducãtorul auto rãspunzãtor şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în autovehiculul cu care s-a produs accidentul, dacã asigurãtorul poate dovedi cã autovehiculul respectiv era furat;
11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe autovehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
12. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încãrcare şi de descãrcare, acestea constituind riscuri ale activitãţii profesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui autovehicul în timpul unui atac terorist sau rãzboi, dacã evenimentul are directã legaturã cu respectivul atac sau rãzboi;
15. pretenţiile ca urmare a diminuãrii valorii bunurilor dupã reparaţie.
ART. 16
(1) În situaţia în care persoana prejudiciatã a contribuit din culpã la producerea accidentului sau la mãrirea prejudiciului, cel chemat sã rãspundã va fi ţinut rãspunzãtor numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilã - culpa comunã. În astfel de situaţii întinderea rãspunderii fiecãrei persoane va fi cea constatatã prin orice mijloc de probã.
(2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea rãspunderii fiecãrei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numãrul pãrţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despãgubire în proporţia în care nu s-a fãcut rãspunzãtoare de producerea accidentului.

TITLUL III
Autorizarea asigurãtorilor şi condiţii privind practicarea asigurãrii obligatorii RCA

ART. 17
(1) Asigurãtorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacã sunt autorizaţi pentru desfãşurarea activitãţii de asigurare, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii speciale:
a) sunt autorizaţi pentru subscrierea riscurilor de rãspundere civilã a autovehiculelor, prevãzute la clasa 10 lit. B din anexa nr. 1 la <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) dispun de un reprezentant de despãgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurãrii RCA, definite la <>art. 1^1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
c) dispun de o reţea teritorialã formatã din cel puţin o unitate, sucursalã ori agenţie, înregistratã la oficiul registrului comerţului, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov, atât pentru activitatea de contractare a asigurãrii, cât şi pentru cea de constatare şi lichidare a daunelor;
d) pentru fiecare unitate şi subunitate dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare şi de lichidare a daunelor şi efectueazã plãţi de despãgubire la cel puţin una dintre unitãţile teritoriale din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti, cu excepţia judeţului Ilfov;
e) dispun, atât pentru sediul central, cât si pentru subunitãti, de o dotare cu tehnicã de calcul şi software adecvate şi de personal care sã permitã contractarea asigurãrii RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurãrii RCA şi transmiterea în sistem electronic a acestor informaţii cãtre baza de date CEDAM.
f) nu se aflã într-o situaţie de redresare financiarã sau de faliment prevãzutã de legislaţia specialã din domeniul asigurãrilor;
g) nu li s-au limitat ori interzis operaţiunile şi nici nu li s-a retras autorizaţia conform <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) deţin un program de reasigurare care garanteazã o reţinere proprie prudenţialã, potrivit statutului Biroului Asigurãtorilor de Autovehicule din România;
i) sunt membri ai BAAR, precum şi ai asociaţiei Fondul de protecţie a victimelor strãzii.
(2) Condiţiile pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA, prevãzute la alin. (1), trebuie îndeplinite pe toatã perioada de valabilitate a autorizãrii de cãtre asigurãtorii autorizaţi pentru practicarea acestei asigurãri.
ART. 18
(1) În vederea autorizãrii pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA, asigurãtorii solicitanţi trebuie sã depunã o cerere la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, împreunã cu o documentaţie care cuprinde urmãtoarele:
a) documentaţia din care sã rezulte îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. a), f) si g);
b) lista reprezentanţelor de despãgubiri, prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. b);
c) lista unitãţilor teritoriale ale asigurãtorului şi/sau a sediilor aparţinând persoanelor juridice, cu care asigurãtorul are încheiate contracte de mandat pentru desfãşurarea activitãţii prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d), însoţite de actele doveditoare, eliberate de oficiul registrului comerţului, care atestã existenţa acestor unitãţi teritoriale, pentru asigurãtorii care solicitã autorizarea pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA;
d) pentru fiecare unitate teritorialã se prezintã, sub semnãtura conducãtorului societãţii, lista personalului specializat în activitatea de constatare şi lichidare a daunelor, structura de lucru necesarã efectuãrii plãţilor de despãgubiri, precum şi alte informaţii utile, centralizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
e) declaraţia conducãtorului societãţii, precum şi a conducãtorului compartimentului de specialitate, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. e); în cazurile în care activitatea de contractare a asigurãrii obligatorii RCA se desfãşoarã şi prin intermediari autorizaţi, potrivit prevederilor art. 24, documentaţia va cuprinde în completare şi copiile declaraţiilor intermediarilor privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. e), pentru zonele în care asigurãtorul nu deţine unitãţi proprii;
f) nota de fundamentare, care sã cuprindã în mod obligatoriu tarifele de primã pentru primii 2 ani şi metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de primã, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2), precum şi o estimare a indicatorilor specifici, pentru o perioadã de 5 ani.
(2) Asigurãtorii care au fost autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sã practice asigurarea obligatorie RCA înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a depune documentaţia, din care sã rezulte îndeplinirea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b), e), h) şi i), în vederea menţinerii autorizaţiei de practicare a asigurãrii obligatorii RCA. Asigurãtorii RCA care îndeplinesc aceleaşi condiţii prezentate în documentaţia pentru care au obţinut autorizarea de practicare a asigurãrii obligatorii RCA, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c) si d), vor preciza aceste aspecte printr-o declaraţie semnatã de conducãtorul societãţii şi de persoanele semnificative ale departamentelor de specialitate.
(3) Asigurãtorul cu sediul social într-un stat membru se considerã autorizat pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA pe teritoriul României de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor îi transmite notificarea primitã de la autoritatea competentã a statului membru în care se aflã sediul social.
ART. 19
(1) Cererile de autorizare pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA, însoţite de documentaţia aferentã, se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
(2) Dacã în urma analizãrii documentaţiei depuse rezultã cã aceasta nu respectã cerinţele instituite prin dispoziţiile art. 18, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate dispune amânarea deciziei de acordare a autorizaţiei pânã la clarificarea tuturor aspectelor relevante.
(3) Autorizaţia poate fi retrasã sau suspendatã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în condiţiile legii.
(4) Cererile de menţinere a autorizaţiei, însoţite de documentaţia prevãzutã la art. 18 alin. (2), se soluţioneazã în termen de 5 zile de la înregistrarea acestora la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Prin decizie a preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, emisã în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, se certificã autorizaţia anterioarã pentru practicarea asigurãrii obligatorii RCA.
ART. 20
(1) Asigurãtorii tipãresc poliţa de asigurare RCA şi vigneta pe acelaşi suport cu Cartea Verde.
(2) Macheta suportului care cuprinde forma, conţinutul şi seria poliţei de asigurare RCA, vigneta şi Cartea Verde este prevãzutã în anexa nr. 3. Fiecare asigurãtor va avea alocatã o serie unicã, ce va fi menţionatã pe poliţele de asigurare RCA şi pe vignetã.
ART. 21
(1) Asigurãtorii RCA au obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în termen de 30 de zile de la data autorizãrii, potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) sau (4), ori a notificãrii precizate la art. 18 alin. (3), urmãtoarele documente:
a) dovada raporturilor juridice de reasigurare;
b) copie a mandatului BAAR pentru eliberarea de Cãrţi Verzi, în calitate de membru al biroului naţional;
c) copie a documentului care atestã afilierea la asociaţia Fondul de protecţie a victimelor strãzii.
(2) Asigurãtorii RCA au obligaţia de a transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor copia actului adiţional care modificã şi/sau completeazã contractul de reasigurare transmis potrivit alin. (1) lit. a).
(3) Asigurãtorii RCA care sunt notificaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor pentru desfãşurarea activitãţii de asigurare de rãspundere civilã a autovehiculelor pe teritoriul altor state membre, potrivit prevederilor <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia de a-şi desfãşura activitatea cu respectarea prevederilor legale naţionale ale ţãrilor respective.
(4) Asigurãtorii care au dreptul de a practica asigurarea obligatorie RCA pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire, şi libertatea de a presta servicii îşi desfãşoarã activitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.
ART. 22
(1) În aplicarea prevederilor <>art. 5 şi 53 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 5 lit. c) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere elaborarea şi publicarea prezentelor norme, gestionarea programului de monitorizare a activitãţii asigurãtorilor care practicã aceste asigurãri, dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date CEDAM, precum şi pentru protejarea corespunzãtoare a intereselor asiguraţilor se prelevã o cotã procentualã de 1,38% din volumul primelor de asigurare brute încasate lunar pentru asigurarea obligatorie RCA.
(2) Sumele determinate prin aplicarea contribuţiei procentuale de 1,38% asupra volumului lunar al primelor de asigurare brute încasate se vireazã pânã la data de 25 a lunii urmãtoare în contul nr. RO 57 TREZ 700 50 25 XXX 000 272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(3) Contribuţia procentualã menţionatã la alin. (1) şi (2) poate fi modificatã pentru fiecare exerciţiu financiar viitor, în funcţie de realizarea obiectivelor prevãzute mai sus.
ART. 23
(1) Asigurãtorii au obligaţia de a întocmi evidenţe lunare privind asigurarea obligatorie RCA, potrivit structurii tarifelor de prime prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
(2) Asigurãtorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare, raportãrile elaborate în baza evidenţelor menţionate la alin. (1), potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 4, 5a), 5b) şi 6).
ART. 24
(1) Pentru activitatea de constatare şi lichidare a daunelor, asigurãtorii RCA au obligaţia de a dispune de personal specializat, împuternicit pentru a acţiona în numele asigurãtorului cu care are încheiat contractul individual de muncã ori de mandat.
(2) Persoana juridicã, autorizatã potrivit legii pentru desfãşurarea activitãţii de constatare şi lichidare a daunelor, poate acţiona în numele mai multor asigurãtori RCA, în baza unor contracte încheiate cu aceştia.
ART. 25
(1) Asigurãtorii emitenţi de poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculele înmatriculate sau înregistrate în România au obligaţia de a transmite cãtre baza de date CEDAM informaţii complete privind poliţele de asigurare RCA încheiate direct sau prin intermediari.
(2) Asigurãtorii RCA sunt obligaţi sã transmitã cãtre baza de date CEDAM prin sistem informatic, utilizând un mediu de comunicare electronicã, toate informaţiile privind încheierea asigurãrii obligatorii RCA şi data de încetare a valabilitãţii sau de reziliere a documentelor de asigurare, precum şi informaţii cu privire la producerea unor evenimente pe parcursul derulãrii contractului de asigurare.
Perioada de valabilitate a asigurãrii de rãspundere civilã a autovehiculelor
ART. 26
(1) Rãspunderea asigurãtorului RCA începe:
a) din momentul plãţii primei de asigurare şi al eliberãrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrãrii în vigoare a asigurãrii, înscrisã în document, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţiile de platã cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioare;
b) dupã 48 de ore de la expirarea zilei în care s-a plãtit prima de asigurare şi s-a eliberat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA, valabilã la momentul plãţii;
c) din momentul plãţii primei de asigurare şi al eliberãrii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrãrii în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculãrii/înregistrãrii autovehiculului, pentru autovehiculele comercializate, care urmeazã a fi înmatriculate/reînmatriculate ori înregistrate/reînregistrate.
(2) Pentru protejarea persoanelor prejudiciate prin accidente de autovehicule, în cazul înstrãinãrii unui autovehicul în baza unor acte civile sub semnãturã privatã, pentru care existã o asigurare obligatorie RCA valabilã, aceastã asigurare rãmâne în vigoare pâna la data radierii din circulaţie a autovehiculului.
ART. 27
(1) Rãspunderea asigurãtorului înceteazã la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA sau, anterior acestei date, în momentul radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autovehiculele care se radiazã din circulaţie în perioada de asigurare ca urmare a încetãrii contractelor de leasing, asigurãrile obligatorii RCA rãmân în vigoare pânã la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în documentele de asigurare, fãrã modificarea primei de asigurare, dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
- noii proprietari sunt utilizatorii prevãzuţi în documentele de asigurare; şi
- asigurãtorul a încasat integral prima de asigurare aferentã perioadei de valabilitate.
ART. 28
(1) Pentru autovehiculele care se radiazã din circulaţie în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentã perioadei cuprinse între data începerii şi data încetãrii rãspunderii asigurãtorului RCA se calculeazã prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurãtorului RCA, corespunzãtor numãrului de luni calendaristice întregi cuprinse în perioada de valabilitate a asigurãrii, la care se adaugã prima aferentã lunii calendaristice în care înceteazã rãspunderea asigurãtorului RCA, dacã aceasta nu a fost deja luatã în calcul ca lunã întreagã.
(2) Diferenţa dintre prima de asigurare plãtitã şi cea calculatã conform alin. (1) se restituie asiguratului, la cererea scrisã a acestuia, însoţitã de documentele doveditoare, numai în cazurile în care nu s-au plãtit sau nu se datoreazã despãgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurãrii.
ART. 29
(1) Dacã asigurarea de rãspundere civilã înceteazã înainte de expirarea perioadei pentru care au fost plãtite primele, asigurãtorul RCA are dreptul la primã pânã la sfârşitul acelei luni calendaristice în care a expirat asigurarea de rãspundere civilã. Asigurãtorul RCA va fi obligat sa returneze diferenţa de primã corespunzãtoare numãrului de luni rãmase pânã la expirarea asigurãrii.
(2) Dacã înainte de expirarea asigurãrii RCA s-a produs un eveniment, dreptul asigurãtorului RCA la primã este dat de alin. (1). Asigurãtorul RCA va fi obligat sã returneze restul de primã numai dacã pentru autovehiculul asigurat pentru riscurile de rãspundere civilã nu s-a plãtit ori nu se datoreazã despãgubire în perioada de valabilitate a poliţei RCA pentru care s-a plãtit prima de asigurare.
(3) În cazul în care asiguratul nu respectã obligaţia de a înştiinţa asigurãtorul RCA cu privire la modificarea informaţiilor cuprinse în poliţa de asigurare, referitoare la autovehicul şi la proprietarul sau utilizatorul acestuia, asigurãtorul RCA nu va fi obligat sã returneze diferenţa de primã plãtitã.
Reprezentanţele de despãgubiri
ART. 30
(1) Asigurãtorul RCA este obligat sã numeascã reprezentanţe de despãgubiri în fiecare stat membru, cu excepţia statului membru în care a obţinut autorizaţia pentru practicarea asigurãrii de rãspundere civilã a autovehiculelor. Reprezentanţa de despãgubiri are sediul în statul unde a fost numitã, în cazul în care este persoanã juridicã, sau, în cazul în care este persoanã fizicã, aceasta este rezidentã ori se stabileşte în statul membru în care este numitã.
(2) Numirea unei reprezentanţe de despãgubiri nu reprezintã înfiinţarea unei filiale a asigurãtorului RCA.
ART. 31
(1) Reprezentanţa de despãgubiri este împuternicitã sã instrumenteze daunele în numele şi în contul asigurãtorului RCA şi sã reprezinte asigurãtorul RCA în cadrul convenţiei de despãgubire, realizatã cu asiguratul şi cu partea prejudiciatã, potrivit prevederilor <>art. 54 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În acest scop, reprezentanţa de despãgubiri întocmeşte dosarul de daunã şi ia toate mãsurile necesare pentru soluţionarea cererilor de despãgubire pretinse de partea prejudiciatã, pentru prejudiciile cauzate în urma unui accident, consecinţã a utilizãrii autovehiculului:
a) pentru care asigurarea de rãspundere civilã a fost emisã de cãtre un asigurãtor sau filiala acestuia în alt stat membru decât statul în care partea prejudiciatã este rezidentã ori îşi are sediul;
b) care provine din alt stat membru decat statul în care partea prejudiciatã este rezidentã sau îşi are sediul; şi
c) dacã prejudiciul s-a produs în alt stat membru decât cel în care partea prejudiciatã este rezidentã sau îşi are sediul.
(2) Reprezentanţa de despãgubiri poate acţiona pentru mai mulţi asigurãtori RCA.
ART. 32
(1) Reprezentanţa de despãgubiri trebuie sã fie autorizatã sã reprezinte asigurãtorul RCA cu puteri depline, inclusiv cu drept de dispoziţie în faţa pãrţii prejudiciate, sã i se atribuie competenţa necesarã pentru a rãspunde pretenţiilor de despãgubire justificate ale pãrţii prejudiciate şi sã fie aptã sã examineze cazul în limba oficialã a statului membru în care partea prejudiciatã este rezidentã sau îşi are sediul.
(2) Numirea unei reprezentanţe de despãgubiri nu exclude dreptul pãrţii prejudiciate sau al asigurãtorului RCA sau de a institui proceduri directe împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul sau de la asigurãtorul acestuia, dupã caz.
ART. 33
(1) Asigurãtorul RCA este obligat sã informeze Fondul de protecţie a victimelor strãzii cu privire la numele şi prenumele, data naşterii şi adresa ori punctul de lucru ale reprezentanţei de despãgubiri, în cazul în care aceasta este reprezentatã de o persoanã fizicã, sau cu privire la denumire şi sediu, în cazul în care este reprezentatã de o persoanã juridicã, precum şi toate modificãrile referitoare la reprezentanţã, în termen de 7 zile de la numire sau de la producerea modificãrilor respective.
(2) Fondul de protecţie a victimelor strãzii va înainta imediat aceste informaţii centrelor de informare naţionale din statele membre.
Obligaţiile asiguratului
ART. 34
(1) Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, sã înştiinţeze asigurãtorul RCA cu privire la producerea evenimentului şi sã precizeze împrejurãrile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigaţiilor referitoare la acesta sa procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurãtor.
(2) Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, sã înştiinţeze asigurãtorul RCA în scris cu privire la faptul cã:
a) partea prejudiciatã a solicitat despãgubirea de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legãturã cu evenimentul produs şi sã informeze asigurãtorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum şi la rezultatul acestora;
c) partea prejudiciatã şi-a exercitat dreptul sã fie despãgubitã prin înaintarea unei cereri cãtre o instanţã judecãtoreascã sau cãtre o altã autoritate, în situaţia în care asiguratul aflã despre acest lucru.
ART. 35
Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, sã ofere pãrţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea cererii de despãgubire, în special numele şi prenumele şi locul de rezidenţã; numele, prenumele şi locul de rezidenţã sau denumirea, sediul proprietarului ori al utilizatorului autovehiculului; denumirea, sediul asigurãtorului care a emis poliţa de asigurare RCA, seria şi numãrul poliţei de asigurare RCA şi, dacã este implicat un autovehicul care este supus înmatriculãrii sau înregistrãrii, denumit în continuare autovehicul înmatriculat, sã furnizeze numãrul de înmatriculare ori de înregistrare al autovehiculului care a produs prejudiciul, din statul care a eliberat acest numãr.
Despãgubirea
ART. 36
Persoana prejudiciatã are dreptul sã înainteze cererea de despãgubire cãtre asigurãtorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA, potrivit prezentelor norme, sau cãtre Fondul de protecţie a victimelor strãzii, în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond, potrivit <>art. 25^1 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 37
(1) Despãgubirea se efectueazã de cãtre asigurãtorul RCA în termen de 15 zile de la data la care acesta a definitivat investigaţia necesarã evaluãrii sumei pe care este obligat sã o plãteascã sau de la data la care a primit o hotãrâre judecãtoreascã definitivã cu privire la suma de despãgubire pe care este obligat sã o plãteascã.
(2) Asigurãtorul RCA este obligat sã desfãşoare investigaţia privind producerea accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizãrii producerii evenimentului asigurat, în condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetãri efectuate de autoritãţile publice. În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de cãtre partea prejudiciatã ori de cãtre asigurat, asigurãtorul RCA este obligat fie:
a) sã rãspundã cererii pãrţii solicitante, formulând oferta de despãgubire potrivit propriilor investigaţii cu privire la producerea evenimentului asigurat, în cazul în care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor de asigurare şi producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA; sau
b) sã notifice pãrţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despãgubire.
ART. 38
Dacã asigurãtorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevãzut la art. 37 sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacã diminueazã nejustificat despãgubirea la suma de despãgubire cuvenitã, care se plãteşte de asigurãtor, se aplicã o penalizare de 0,1% calculatã pentru fiecare zi de întârziere.

PARTEA a II-a
Norme tehnice privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi plata despãgubirilor

TITLUL I
Avizarea şi constatarea prejudiciilor

ART. 39
(1) Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de autovehicule, persoanele prejudiciate depun o cerere de despãgubire la asigurãtorul RCA cu care proprietarul sau utilizatorul autovehiculului, rãspunzãtor de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanţa de despãgubiri sau la Fondul de protecţie a victimelor strãzii.
(2) Depunerea cererii de despãgubire cu privire la producerea evenimentului asigurat prin poliţa de asigurare RCA reprezintã avizare de daunã şi obligã asigurãtorul RCA rãspunzãtor sã deschidã dosarul de daunã, sã efectueze constatarea pagubelor, sã comunice în scris pãrţii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea cererii de despãgubire şi sã soluţioneze cererea de despãgubire în termenul legal.
ART. 40
(1) Încuviinţarea cu privire la stabilirea despãgubirii pe baza convenţiei dintre asigurat, partea prejudiciatã şi asigurãtorul RCA se dã:
a) de cãtre proprietarul sau utilizatorul autovehiculului rãspunzãtor de producerea prejudiciului, pe baza constatãrii amiabile de accident ori pe baza actelor eliberate de persoanele care au competenţe sã constate accidentele de autovehicule, pe baza înştiinţãrii sau a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurãtor;
b) de cãtre persoana prejudiciatã ori de cãtre un reprezentant, în cazul persoanelor juridice, pe baza procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurãtor;
c) de cãtre orice persoanã care a condus, cu consimţãmântul asiguratului, autovehiculul prin intermediul cãruia s-a creat prejudiciul; existenţa consimţãmântului se prezumã.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), în cazul persoanelor fizice, încuviinţarea poate fi datã de soţia/soţul asiguratului şi a/al persoanei prejudiciate, ori, în caz de imposibilitate a ambilor soţi (spitalizare, deces, detenţie, lipsa îndelungatã din localitate etc.), de oricare dintre urmãtoarele persoane majore: copii, pãrinţi, surori sau fraţi ai asiguratului, respectiv ai persoanei prejudiciate ori ai soţiei/soţului acestora.
ART. 41
(1) În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana pãgubitã se adreseazã asigurãtorului sãu de bunuri, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despãgubirilor sunt opozabile asigurãtorului RCA al persoanei vinovate.
(2) În situaţia respectãrii prevederilor alin. (1), asigurãtorul de bunuri al persoanei pãgubite recupereazã despãgubirea plãtitã de la asigurãtorul RCA al persoanei vinovate fãrã ca asigurãtorul RCA sã fie îndreptãţit sã respingã o astfel de cerere.
(3) Eventuala diferenţã de despãgubire, dacã este justificatã, rãmâne pe contul asigurãrii facultative, neputând fi recuperatã de la asigurat, persoana vinovatã, dacã despãgubirea plãtitã din asigurarea facultativã nu depãşeşte limita de despãgubire ce poate fi acordatã de asigurãtorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, prevãzutã în poliţa de asigurare RCA.
ART. 42
(1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneazã de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.
(2) Eventualele obiecţii ale pãrţilor cu privire la prejudiciile constatate vor fi menţionate în procesul-verbal sau într-o anexã la acesta.
(3) Eventualele modificãri în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnãtura persoanelor precizate la alin. (1).
(4) Dacã prin demontarea sau reparaţia bunului avariat au rezultat şi alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea aceloraşi persoane care au luat parte la constatarea iniţialã.
ART. 43
Dupã efectuarea constatãrii, asigurãtorul RCA este obligat sã elibereze persoanei prejudiciate o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o notã de constatare, în care sã se indice si numãrul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în unul şi acelaşi accident şi soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie, precum şi lista documentelor necesare a fi depuse de cãtre pãgubit pentru finalizarea dosarului de daunã şi efectuarea plãţii.
ART. 44
Asigurãtorii RCA pot acorda despãgubiri şi în cazul în care persoana pãgubitã a procedat la repararea autovehiculului avariat înainte ca asigurãtorii sã efectueze constatarea prejudiciului, dacã împrejurãrile şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultã din actele aflate la dosar. În asemenea situaţii stabilirea mãrimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în actele încheiate de organele de poliţie, de unitãţile de pompieri sau de celelalte autoritãţi publice competente, a documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor efectuate, coroborate cu preţurile practicate de unitãţile de specialitate, a declaraţiilor scrise ale pãrţilor implicate în accident şi ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum şi a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatãri ale asigurãtorului, rezultate în urma examinãrii reparaţiilor executate la autovehicul şi, dupã caz, a înlocuirii eventualelor pãrţi componente sau piese avariate, precum şi cu investigaţiile în legãturã cu dinamica accidentului, localizarea acestuia etc. Şi în aceste cazuri datele constatate vor fi consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi semnat de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia.

TITLUL II
Stabilirea despãgubirilor

ART. 45
Despãgubirile se stabilesc în conformitate cu <>art. 49 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana prejudiciatã şi asigurãtorul RCA ori, în cazul în care nu s-a realizat înţelegerea, prin hotãrâre judecãtoreascã.
ART. 46
(1) Stabilirea despãgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurãtorii RCA se poate face în cazurile în care, din constatarea amiabilã de accident ori din actele eliberate de persoanele care au competenţe sã constate accidentele de autovehicule, din înştiinţarea sau din procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de asigurãtor rezultã rãspunderea civilã a proprietarului sau a conducãtorului autovehiculului asigurat în producerea pagubei, iar persoana pãgubitã face dovada prejudiciului suferit.
(2) În cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, dacã autoritãţile publice nu au competenţa sã constate şi/sau sã cerceteze accidentele de autovehicule ori nu au reţinut elemente determinante cu privire la cauzele şi la împrejurãrile producerii accidentului de autovehicule ori la pagubele cauzate, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc legal de probã.
ART. 47
Despãgubirile nu pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurãtorii RCA, în cazul în care:
1. se formuleazã pretenţii de despãgubiri pentru lipsa de folosinţã a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectivã de despãgubire, cu excepţia lipsei de folosinţã a mijloacelor de transport cu care persoana prejudiciatã îşi realizeazã obiectul de activitate şi pentru care deţine licenţa şi autorizarea în acest sens, dar numai pentru timpul normat necesar efectuãrii reparaţiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despãgubire aferentã lipsei de folosinţã se determinã luându-se în calcul tarifele pentru transporturi de mãrfuri sau de persoane, practicate de pãgubit la data producerii pagubei. Sarcina probei aparţine pãgubitului şi se face cu înscrisuri doveditoare;
2. se formuleazã pretenţii de despãgubiri pentru: hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artã, obiecte din platinã, aur sau argint, mãrci poştale, timbre, precum şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor;
3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana rãspunzãtoare de producerea prejudiciului, la cauzele şi împrejurãrile producerii accidentului, precum şi la cuantumul prejudiciilor produse.
ART. 48
În situaţia în care accidentul de autovehicul face obiectul unui proces penal, despãgubirile pot fi stabilite pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurãtorii RCA, în cazul în care:
1. potrivit legii, acţiunea penalã a fost stinsã prin împãcarea pãrţilor;
2. deşi hotãrârea instanţei penale a rãmas definitivã şi irevocabilã, stabilirea despãgubirilor civile ar urma sã se facã ulterior;
3. deşi acţiunea penalã nu poate fi stinsã prin împãcarea pãrţilor, sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecatã sau din actele încheiate de autoritãţile publice, semnate fãrã obiecţii de proprietarul, utilizatorul ori conducãtorul autovehiculului asigurat, rãspunzãtor de producerea prejudiciului, rezultã cu certitudine atât rãspunderea civilã a acestora, prejudiciile cauzate, cât şi vinovãţia penalã a conducãtorului auto care urmeazã sã fie trimis în judecatã dupã finalizarea cercetãrilor aflate în curs;
b) s-a dat acordul pentru stabilirea despãgubirii pe baza convenţiei dintre asigurat, persoana prejudiciatã şi asigurãtor;
c) persoana prejudiciatã îşi ia un angajament scris prin care se obligã sã restituie de îndatã, parţial sau total, despãgubirea primitã, în funcţie de hotãrârea instanţei penale în ceea ce priveşte fapta, fãptuitorul şi vinovãţia.
ART. 49
La stabilirea despãgubirii, în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca bazã de calcul pretenţiile formulate de persoanele pãgubite, ţinându-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fãrã a se depãşi diferenţa dintre valoarea acestora din momentul producerii accidentului şi valoarea rãmasã şi nici limitele de despãgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA.
ART. 50
(1) În cazul în care cuantumul despãgubirilor ca urmare a avarierii ori a distrugerii bunurilor aparţinând mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depãşeşte, la data producerii accidentului, limita de despãgubire stabilitã prin poliţa de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile fãcute în procesul civil, indiferent de numãrul persoanelor pãgubite şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea pagubei, despãgubirile se acordã, în limita acestei sume, fiecãrei persoane pãgubite, proporţional cu raportul dintre limita de despãgubire prevãzutã în poliţa de asigurare RCA şi totalul cuantumului despãgubirilor.
(2) În cazul în care cuantumul despãgubirilor ca urmare a vãtãmãrilor corporale sau a decesului mai multor persoane în unul şi acelaşi accident de autovehicul depãşeşte, la data producerii accidentului, limita de despãgubire stabilitã prin documentul de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile fãcute în procesul civil, indiferent de numãrul persoanelor prejudiciate şi de numãrul persoanelor rãspunzãtoare de producerea prejudiciului, despãgubirile se acordã în limita acestei sume, proporţional cu prejudiciul suferit de fiecare persoanã vãtãmatã, fãrã însã a se depãşi, la data producerii accidentului, pentru fiecare persoanã accidentatã, limita de despãgubire pe persoanã, stabilitã prin poliţa de asigurare RCA.
Stabilirea despãgubirilor în cazul vãtãmãrii corporale sau al decesului
ART. 51
La stabilirea despãgubirilor pe baza convenţiei dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurãtori, în cazul vãtãmãrii corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere urmãtoarele:
1. în caz de vãtãmare corporalã:
a) diferenţa dintre veniturile nete ale persoanei vãtãmate, probate cu documente fiscale, şi indemnizaţia primitã din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul îşi desfãşoarã activitatea şi/sau, dupã caz, din fondurile bugetului asigurãrilor sociale de stat, pe perioada spitalizãrii şi a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activitãţi desfãşurate de persoana vãtãmatã, probat cu documente justificative, în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul de bazã minim brut pe economie, în cazul persoanelor pãgubite aflate la data producerii accidentului în ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident - cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentarã, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, şi care nu sunt suportate din fondurile de asigurãri sociale prevãzute de reglementãrile în vigoare;
e) cheltuielile cu îngrijitori pe perioada incapacitãţii de muncã, dacã prin certificatul medical se recomandã acest lucru, însã nu mai mult decât salariul de bazã minim brut pe economie;
f) daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;
2. în caz de deces:
a) cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerarã, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
b) cheltuielile de transport al cadavrului, inclusiv cele de îmbãlsãmare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pânã la localitatea în care se face înmormântarea;
c) veniturile nete nerealizate şi alte eventuale cheltuieli rezultate în perioada de la data producerii accidentului şi pânã la data decesului, prevãzute la pct. 1, dacã acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
d) daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.
Stabilirea despãgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii autovehiculelor
ART. 52
(1) Despãgubirile pentru autovehicule nu pot depãşi cuantumul pagubei, diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi valoarea rãmasã şi nici limita de despãgubire prevãzutã în poliţa de asigurare RCA.
(2) Prin valoare rãmasã se înţelege valoarea acelor pãrţi din autovehicul rãmase neavariate, cuprinsã între 0,1% şi cel mult 25% din valoarea autovehiculului la data producerii accidentului.
(3) Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparaţiilor pãrţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preţurile practicate de unitãţile de specialitate. Prin unitãţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, pãrţi componente, piese înlocuitoare şi materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrãri de întreţinere şi reparaţie la autovehicule.
(4) La avarierea unui ansamblu sau subansamblu se ia în considerare înlocuirea numai a pãrţilor componente sau a pieselor care au fost avariate.
(5) Prin pãrţi componente sau piese care necesitã înlocuirea se înţelege numai cele a cãror reparare sau folosire, chiar reparate, nu mai este posibilã din punct de vedere tehnic datoritã gradului de avariere a acestora ori, cu toate cã repararea este posibilã, costul de reparaţie, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente depãşesc valoarea de nou a pãrţii componente sau a piesei respective, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente.
(6) Se considerã cã a fost necesarã revopsirea integralã a autovehiculului atunci când pãrţile avariate din cauza accidentului reprezintã minimum 50% din suprafaţa totalã exterioarã a autovehiculului respectiv.
(7) Preţurile pãrţilor componente, ale pieselor înlocuitoare noi şi ale materialelor sunt cele practicate de unitãţile de specialitate.
(8) În cazurile în care pentru repararea autovehiculelor a fost necesarã procurarea directã de cãtre deţinãtor a unor pãrţi componente, piese sau materiale, cu plata în valutã, costul acestora este egal cu costul de achiziţie prevãzut în actele de cheltuieli prezentate, inclusiv cheltuielile de transport şi taxe vamale, exclusiv TVA aferentã, echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data efectuãrii plãţii facturii de cãtre pãgubit. În aceste cazuri costul pãrţilor componente, pieselor sau al materialelor nu va depãşi preţurile de vânzare practicate de unitãţile de specialitate din România, dacã acestea sunt comercializate şi în România.
(9) Costul reparaţiilor efectuate la autovehicule se stabileşte pe baza documentelor eliberate de unitãţile de specialitate.
(10) În cazul în care reparaţiile autovehiculului se efectueazã în regie proprie sau se solicitã plata despãgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, costul acestora se stabileşte pe baza evaluãrii asigurãtorului RCA şi, dacã este cazul, a documentelor justificative privind plãţile fãcute, prezentate ulterior efectuãrii reparaţiilor. În astfel de cazuri cheltuielile cu manopera şi costul reparaţiilor nu pot depãşi, pentru pãrţi componente, piese sau materiale, preţurile de vânzare şi tarifele pentru manoperã practicate de unitãţile de specialitate.
(11) Dacã pentru unele pãrţi componente sau piese ale autovehiculului nu existã preţuri practicate de unitãţile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileşte pe baza preţurilor din cataloagele pentru piese de schimb sau, în lipsã, prin asimilare cu preţurile din cataloage ori cu cele practicate de unitãţile de specialitate, pentru pãrţile componente sau piesele unor autovehicule similare. În cazul în care preţurile din cataloage sunt exprimate în valutã, se va calcula echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data producerii accidentului.
ART. 53
(1) Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se stabileşte scãzându-se din valoarea de nou a acestuia uzura corespunzãtoare.
(2) Modalitatea de stabilire a valorii de nou şi a uzurii corespunzãtoare, prevãzute de prezentele norme, se aplicã inclusiv în cazul despãgubirii stabilite prin hotãrâre judecãtoreascã.
ART. 54
Prin valoarea de nou a autovehiculelor avariate se înţelege:
a) preţul de comercializare practicat de unitãţile de specialitate din România la data producerii accidentului;
b) pentru autovehiculele care nu se comercializeazã în România, preţul corespunzãtor din cataloagele de specialitate, echivalat în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data producerii accidentului;
c) pentru tipurile de autovehicule la care nu existã preţuri stabilite sau pentru tipuri ori modele care nu se mai fabricã, valoarea stabilitã prin asimilare cu preţul de vânzare, practicat la data producerii accidentului, al unor autovehicule care au aspect şi caracteristici tehnice similare, din producţia internã sau externã. În lipsa acestor preţuri se pot avea în vedere preţurile corespunzãtoare din cataloagele de specialitate.
ART. 55
(1) Uzura autovehiculului avariat se stabileşte în raport cu vechimea, utilizarea şi starea de întreţinere a acestuia la data producerii accidentului. La stabilirea uzurii se ţine seama de costul reparaţiilor curente ori capitale, inclusiv de costul de înlocuire a pãrţilor componente sau a pieselor executate înainte de accident, pentru menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileşte în baza documentaţiilor privind costul efectiv al reparaţiilor sau al înlocuirilor respective.
(2) Criteriile pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule sunt cele prevãzute în tabelele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1.
ART. 56
Se acordã despãgubiri şi pentru:
1. acoperirea cheltuielilor fãcute în vederea limitãrii pagubelor, dacã au fost necesare ca urmare a accidentului şi sunt probate cu documente justificative;
2. în cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forţã proprie:
a) acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu excepţia cazurilor de daunã totalã, la unitatea de specialitate din România cea mai apropiatã de locul accidentului, care poate face reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de adãpostire a autovehiculului;
b) cheltuielile de transport, pânã la localitatea de domiciliu, al persoanelor care au efectuat voiajul în autovehiculul avariat, fãrã a se putea depãşi tariful prevãzut pentru transportul cu avionul - clasa economic;
c) cheltuielile de transport al mãrfurilor aflate în autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca tractatã de acesta, pânã la destinaţie;
d) cheltuielile prevãzute mai sus trebuie probate cu documente justificative.
ART. 57
În cazul persoanei pãgubite, cu domiciliul/ sediul în strãinãtate, deţinãtoare a autovehiculului înmatriculat în strãinãtate:
1. dacã reparaţia s-a efectuat în strãinãtate, despãgubirile urmând a se plãti în valutã, costul reparaţiei este cel prevãzut în documentaţia de reparaţie, avându-se în vedere avariile constatate de asigurãtor, precum şi eventualele avarii suplimentare constatate cu ocazia efectuãrii reparaţiei, dacã producerea acestora se justificã prin dinamica accidentului;
2. în cazul în care reparaţia s-a fãcut în România şi se solicitã plata despãgubirii în valutã, calcularea în valutã a costurilor reparaţiei, stabilite în lei, se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data la care pãgubitul a efectuat plata facturii de reparaţie;
3. în cazul în care se solicitã plata despãgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, costul pagubelor se stabileşte pe baza evaluãrii fãcute de asigurãtorul RCA, avându-se în vedere constatãrile fãcute de autoritãţile publice competente, cercetãrile efectuate de asigurãtorul RCA în legãturã cu dinamica accidentului şi întinderea prejudiciului, precum şi, dacã este cazul, documentele prezentate ulterior privind plãţile efectiv fãcute de cel pãgubit. Calcularea în valutã a despãgubirilor stabilite în lei se face la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionalã a României la data propunerii fãcute de cãtre asigurãtorul RCA persoanei pãgubite şi acceptate de aceasta;
4. în cazul în care se solicitã plata în lei a despãgubirii stabilite în valutã, se va calcula echivalentul în lei al acesteia, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data propunerii fãcute de cãtre asigurãtorul RCA persoanei pãgubite şi acceptate de aceasta;
5. calcularea în valutã a limitelor privind cuantumul despãgubirilor stabilite potrivit art. 12 se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data producerii accidentului.
ART. 58
În cazurile în care despãgubirile urmeazã sã fie recuperate potrivit <>art. 58 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, suma de recuperat reprezintã:
a) despãgubirea stabilitã în lei, în cazul în care plata acesteia s-a fãcut de cãtre asigurãtorul RCA în lei;
b) despãgubirea stabilitã şi plãtitã în valutã, echivalatã în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţionalã a României la data efectuãrii plãţii externe de cãtre asigurãtorul RCA.
Criterii pentru stabilirea uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule
ART. 59
(1) Pentru stabilirea valorii autovehiculelor la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valoricã. Prin uzurã valoricã se înţelege acea parte din valoarea autovehiculului ce se pierde prin vechime, întrebuinţare sau stare de întreţinere.
(2) Uzura valoricã se calculeazã prin aplicarea unui coeficient de uzurã asupra valorii de nou a autovehiculului la data producerii evenimentului asigurat.
(3) Coeficientul de uzurã se stabileşte în funcţie de gradul de întrebuinţare, kilometri parcurşi cu autovehiculul, precum şi de vechimea în exploatare, exprimatã în unitãţi de timp/ani, diferenţiatã pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor coeficienţilor de uzurã nr. 1 şi 2, prevãzute în anexa nr. 1.
(4) Pentru stabilirea coeficientului de uzurã a unui autovehicul sunt necesare:
a) data introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv, menţionatã în documentele de identificare a acestuia: carte de identitate, certificat de înmatriculare etc. sau, în lipsã, anul de fabricaţie de pe placa de origine a autovehiculului;
b) parcursul în kilometri realizat de autovehiculul respectiv de la data introducerii lui în exploatare de nou şi pânã la data producerii evenimentului asigurat.
ART. 60
(1) Pentru autovehiculele la care se cunosc datele menţionate la art. 59 alin. (4), pentru stabilirea coeficientului de uzurã a autovehiculului avariat se cautã în tabelul coeficienţilor de uzurã linia corespunzãtoare vechimii în exploatare, în ani, şi coloana corespunzãtoare stãrii de întreţinere medie, la intersecţia cãrora se va gãsi coeficientul de uzurã respectiv. Coeficienţii de uzurã sunt determinaţi pentru un parcurs mediu anual de 12.000 km.
(2) În cazul în care existã diferenţe între parcursul real şi cel rezultat utilizându-se media anualã, coeficientul corespunzãtor stãrii de întreţinere medie se va corecta cu 0,5% pentru fiecare 1.000 km, fãrã a se putea depãşi coeficienţii corespunzãtori stãrilor de întreţinere bunã sau satisfãcãtoare.
(3) Corecţia se face prin adunare, dacã parcursul real este mai mare de 12.000 km/an, ori prin scãdere, dacã parcursul real este mai mic.
ART. 61
(1) Pentru autovehiculele la care nu se cunoaşte parcursul în km, realizat pânã la data producerii evenimentului asigurat, sau acesta nu este în concordanţã cu starea tehnicã a autovehiculului respectiv, coeficientul de uzurã a autovehiculului avariat se stabileşte în funcţie de vechimea în exploatare şi de starea de întreţinere a acestuia, prevãzute în tabelele coeficienţilor de uzurã nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1.
(2) Starea de întreţinere a unui autovehicul se clasificã în: bunã, medie şi satisfãcãtoare.
(3) Stabilirea stãrii de întreţinere a autovehiculului se face potrivit stãrii acestuia dinainte de producerea evenimentului asigurat, pe baza criteriilor de mai jos:
a) stare de întreţinere bunã - autovehiculul prezintã: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi; vopseaua intactã, fãrã exfolieri sau urme aparente de ruginã a tablei; tapiţeria fãrã pete, urme de uzurã prematurã sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fãrã sã prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzãtor al direcţiei; motorul fãrã scurgeri de ulei pe pãrţile laterale sau pe capotajele interioare ale spaţiului afectat acestuia;
b) stare de întreţinere medie - autovehiculul prezintã: deformãri ale caroseriei, barelor de protecţie sau capacelor de roţi pânã la 10 dmp însumat pe întreaga suprafaţã exterioarã; degradãri ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de ruginã aparentã pe o suprafaţã totalã pânã la 10 dmp, cu exfolieri pe o suprafaţã totalã pânã la 1 cmp; pete pe tapiţeria scaunelor;
c) stare de întreţinere satisfãcãtoare - autovehiculul prezintã: deformãri ale caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi mai mari de 10 dmp însumat pe întreaga suprafaţã exterioarã: degradãri ale vopselei, pierderea totalã a luciului, cu exfolieri pe o suprafaţã totalã mai mare de 1 cmp, cu urme pronunţate de ruginã aparentã şi zgârieturi; tapiţeria deterioratã şi murdarã; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuãri pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzãtor al direcţiei; motorul cu urme de ulei pe pãrţile superioare şi laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei, al chiulasei sau pe lângã garniturile de etanşare; joc mare la volanul direcţiei.
(4) Cunoscându-se data introducerii în exploatare de nou şi starea sa de întreţinere justificatã tehnic, pentru stabilirea coeficientului de uzurã a autovehiculului avariat se cautã în tabelul coeficienţilor de uzurã linia orizontalã corespunzãtoare vechimii în exploatare, în ani, a acestuia şi se stabileşte un coeficient de uzurã cuprins între cei corespunzãtori stãrii de întreţinere bunã şi satisfãcãtoare.
ART. 62
(1) Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale pãrţilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea coeficientului de uzurã se face pe baza relaţiei:
Ur = U x K, în care:
Ur = coeficientul de uzurã recalculat al autovehiculului;
U = coeficientul de uzurã rezultat din tabelele coeficienţilor de uzurã, în baza datelor determinate potrivit art. 60;
K = coeficientul de corecţie a uzurii (A-a)/A,
în care:
A = valoarea de nou a autovehiculului avariat;
a = costul total al reparaţiilor curente, inclusiv al înlocuirilor de pãrţi componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cele efectuate ca urmare a unor accidente sau a unor defecte de fabricaţie, pentru menţinerea sau îmbunãtãţirea stãrii tehnice corespunzãtoare a autovehiculului, în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora.
(2) Nu se pot lua în calcul coeficienţi de uzurã (U) inferiori coeficienţilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea în exploatare, parcursul realizat şi starea de întreţinere a autovehiculului avariat, prevãzuţi în tabelele coeficienţilor de uzurã nr. 1 şi 2 cuprinse în anexa nr. 1.
Stabilirea despãgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii altor bunuri
ART. 63
(1) Despãgubirile pentru clãdiri, construcţii sau alte bunuri se stabilesc pe baza preţurilor existente pe piaţã la data producerii riscului asigurat, în limitele de despãgubire stabilite potrivit art. 12.
(2) În cazul în care persoanele pãgubite prezintã documentaţii tehnice: devize de reparaţii sau alte evaluãri, acestea pot fi luate în considerare la stabilirea despãgubirii, dupã verificarea prealabilã fãcutã de asigurãtor.
Stabilirea despãgubirilor în cazul vãtãmãrii sau al pieirii animalelor
ART. 64
(1) Despãgubirile pentru animale se stabilesc pe baza valorii de pe piaţa localã a animalului respectiv la data producerii accidentului.
(2) Pãgubitul va prezenta actul justificativ din care sã rezulte cã este proprietarul animalului respectiv.

TITLUL III
Plata despãgubirilor

ART. 65
(1) Dupã acceptarea ofertei de despãgubire, persoana prejudiciatã va preciza modalitatea de platã: în numerar sau prin ordin de platã, în contul bancar personal sau în contul bancar al unitãţii de specialitate care a efectuat reparaţia.
(2) În cazul în care în drepturile persoanei prejudiciate s-a subrogat asigurãtorul acesteia, conform prevederilor <>art. 22 din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, asigurãtorul RCA efectueazã plata despãgubirilor astfel:
a) dacã nu existã obiecţiuni asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizãrii scrise, efectuatã de asigurãtorul subrogat în drepturile persoanei pãgubite, însoţitã de documentele justificative. Avizarea de platã poate fi fãcutã la sediul social sau la oricare dintre unitãţile teritoriale ale asigurãtorului RCA care desfãşoarã activitãţi de constatare, de lichidare a daunelor auto şi de efectuare a plãţilor de despãgubiri. Acţiunea în justiţie împotriva asigurãtorului RCA poate fi exercitatã, în mod alternativ, la oricare dintre sediile asigurãtorului, respectiv sediul social sau sucursala care a emis poliţa de asigurare RCA, ori sucursala care a lichidat dauna;
b) dacã existã obiecţii întemeiate asupra sumelor solicitate, acestea se vor comunica asigurãtorului CASCO în termenul prevãzut la lit. a), urmând ca în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la soluţionarea obiecţiunilor sã se efectueze plata.
(3) În cazul neformulãrii obiecţiilor în termen de 30 de zile, asigurãtorul RCA nu mai poate emite obiecţiuni, datoria devenind scadentã.
(4) Dacã asigurãtorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevãzute la alin. (2) şi (3) sau şi le îndeplineşte defectuos, la suma solicitatã pentru plata asigurãtorului RCA se aplicã o penalizare de 0,1%, calculatã pentru fiecare zi de întârziere.
ART. 66
(1) Odatã cu încasarea despãgubirii, partea prejudiciatã va menţiona în scris cã a fost integral despãgubitã pentru prejudiciile suferite şi cã nu mai are nici o pretenţie de la asigurãtorul RCA şi de la asigurat, în legãturã cu prejudiciul respectiv, dacã despãgubirea plãtitã nu depãşeşte limita de despãgubire ce poate fi acordatã de asigurãtor pentru prejudiciile cauzate în unul şi acelaşi accident de autovehicul, prevãzutã în poliţa de asigurare RCA.
(2) Declaraţia de acceptare a despãgubirii, prevãzutã la alin. (1), va fi datã de asigurãtorul CASCO, în cazurile de regres.
(3) În situaţia efectuãrii plãţii de cãtre asigurãtorul RCA direct în contul bancar al persoanei prejudiciate, aceasta se considerã a fi integral despãgubitã dacã în termen de 30 de zile de la data intrãrii sumei în contul sãu bancar nu a notificat asigurãtorului RCA eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despãgubirii, dacã plata efectuatã conţine elementele necesare identificãrii acesteia de cãtre creditor.

TITLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 67
(1) În cazurile în care nu s-a realizat convenţia şi despãgubirile se stabilesc prin hotãrâre judecãtoreascã, asigurãtorul RCA va acorda despãgubiri fãrã a mai fi necesarã încuviinţarea asiguratului, în baza hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitivã, irevocabilã şi învestitã cu formulã executorie, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentelor norme.
(2) În cazul obligãrii la prestaţii bãneşti periodice, sumele stabilite în condiţiile prevãzute la alin. (1) se vor plãti pânã la reducerea sau încetarea stãrii de nevoie ori a incapacitãţii de muncã, ţinându-se seama de deciziile de pensionare, de certificatele medicale şi de alte dovezi care stabilesc aceste situaţii, cu respectarea limitelor de despãgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA.
ART. 68
În cazul în care dupã plata despãgubirilor pentru vãtãmãri corporale, stabilite prin hotãrâre a organului de jurisdicţie competent, intervine decesul victimei ca urmare a aceluiaşi accident, se vor stabili despãgubiri, pe baza convenţiei dintre pãrţi, pentru cheltuielile prevãzute la art. 51 pct. 2.
ART. 69
Convenţia dintre asiguraţi, persoanele prejudiciate şi asigurãtorii RCA are caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile decurgând din prejudiciile care erau sau puteau fi cunoscute la data realizãrii convenţiei, pentru prejudiciile ce s-au acoperit pe aceastã cale, cu excepţia situaţiei în care ulterior plãţii despãgubirii pentru vãtãmãri corporale starea persoanei lezate s-a agravat ori a intervenit decesul acesteia ca urmare a aceluiaşi accident.
ART. 70
Asigurãtorii RCA sunt obligaţi sã comunice asiguraţilor condiţiile privind aceastã asigurare, prevãzute de prezentele norme.
ART. 71
Pentru respectarea intereselor asiguraţilor, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, prin atribuţiile sale, analizeazã şi rezolvã eventualele reclamaţii primite de la asiguraţi sau de la alte persoane fizice şi juridice care apeleazã la serviciile societãţilor din domeniul asigurãrilor.
ART. 72
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de cãtre societãţile de asigurare se sancţioneazã în condiţiile şi potrivit prevederilor <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum si ale <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile si completãrile ulterioare.
ART. 73
Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5a), 5b) şi 6 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
--------TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata
nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri
pe scaune nu este mai mare de 9

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Coeficient de uzura (%) │
│ Ani ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ Stare de intretinere │ Stare de intretinere │ Stare de intretinere │
│ │ buna │ medie │ satisfacatoare │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 0 │ 1 │ 6 │
│ 1 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 1 │ 9 │ 13 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 10 │ 18 │ 28 │
│ 2 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 15 │ 28 │ 35 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 20 │ 33 │ 40 │
│ 3 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 24 │ 37 │ 45 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 28 │ 42 │ 50 │
│ 4 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 32 │ 45 │ 53 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 35 │ 48 │ 56 │
│ 5 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 41 │ 52 │ 59 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 45 │ 55 │ 62 │
│ 6 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 48 │ 58 │ 65 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 51 │ 62 │ 69 │
│ 7 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 53 │ 65 │ 72 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 56 │ 67 │ 75 │
│ 8 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 58 │ 70 │ 78 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 60 │ 72 │ 80 │
│ 9 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 61 │ 73 │ 82 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 62 │ 74 │ 84 │
│ 10 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 63 │ 75 │ 85 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│peste 10│ 63 │ 75 │ 85 │
└────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata
nu depaseste 3,5 t si pentru cele al caror numar de locuri
pe scaune este mai mare de 9

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Coeficient de uzura (%) │
│ Ani ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│ │ Stare de intretinere │ Stare de intretinere │ Stare de intretinere │
│ │ buna │ medie │ satisfacatoare │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 0 │ 5 │ 7 │
│ 1 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 4 │ 10 │ 15 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 10 │ 20 │ 27 │
│ 2 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 18 │ 25 │ 34 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 23 │ 30 │ 39 │
│ 3 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 28 │ 35 │ 44 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 33 │ 40 │ 48 │
│ 4 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 37 │ 45 │ 52 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 41 │ 49 │ 56 │
│ 5 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 44 │ 52 │ 60 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 47 │ 55 │ 63 │
│ 6 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 50 │ 58 │ 65 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 53 │ 60 │ 68 │
│ 7 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 55 │ 64 │ 70 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 58 │ 66 │ 72 │
│ 8 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 60 │ 68 │ 74 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 63 │ 70 │ 76 │
│ 9 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 65 │ 71 │ 77 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 66 │ 73 │ 79 │
│ 10 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 67 │ 74 │ 80 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 68 │ 75 │ 82 │
│ 11 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 69 │ 76 │ 83 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 70 │ 77 │ 84 │
│ 12 ├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ 71 │ 78 │ 85 │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│peste 12│ 71 │ 78 │ 85 │
└────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

ANEXA 2
-------
la norme
--------


Antet asigurator

Reteaua teritoriala si personalul specializat pentru
activitatea de constatare si lichidare a daunelor

┌────┬──────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ Structura proprie de lucru │ Persoana autorizata │
│Nr. │Judete ├──────────┬───────────────┬───────┼─────────────┬─────────────┤
│crt.│ │ Unitati │ Date de │Nume*3)│ Denumire/ │ Date de │
│ │ │proprii*1)│identificare*2)│ │ Nume*4) │ identi- │
│ │ │ │ │ │ │ ficare*5) │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │Alba │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 2 │Arad │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 3 │Arges │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 4 │Bacau │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 5 │Bihor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 6 │Bistrita- │ │ │ │ │ │
│ │Nasaud │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 7 │Botosani │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 8 │Brasov │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 9 │Braila │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 10 │Bucuresti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 11 │Buzau │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 12 │Caras- │ │ │ │ │ │
│ │Severin │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 13 │Cluj │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 14 │Calarasi │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 15 │Constanta │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 16 │Covasna │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 17 │Dâmbovita │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 18 │Dolj │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 19 │Galati │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 20 │Giurgiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 21 │Gorj │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 22 │Harghita │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 23 │Hunedoara │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 24 │Ialomita │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 25 │Iasi │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 26 │Maramures │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 27 │Mehedinti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 28 │Mures │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 29 │Neamt │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 30 │Olt │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 31 │Prahova │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 32 │Satu-Mare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 33 │Salaj │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 34 │Sibiu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 35 │Suceava │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 36 │Teleorman │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 37 │Timis │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 38 │Tulcea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 39 │Vaslui │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 40 │Valcea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│ 41 │Vrancea │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┘

Sub sanctiunile prevazute de art. 215 si 292 din Codul Penal, declar pe
proprie raspundere ca informatiile raportate sunt reale, concrete si complete.


Semnatura autorizata,
(stampila asigurator)(verso anexa nr. 2)

Nota:

Coloana "Structura proprie de lucru" va contine:
*1) toate sucursalele si/sau agentiile asiguratorului pentru fiecare judet in parte, completate in coloana "Unitati proprii";
*2) adresa, numerele de telefon (fixe, mobile) si fax, precum si adresa de e-mail ale fiecarei sucursale si/sau agentii a asiguratorului din fiecare judet, completate in coloana "Date de identificare";
*3) numele si prenumele persoanelor angajate ale societatii, specializate in activitatea de constatare si lichidare a daunelor, functia persoanelor, precum si specialitatea, pentru fiecare din sucursalele/agentiile asiguratorului, completate in coloana "Personal specializat".

Coloana "Persoana autorizata" va contine:
*4) numele sau denumirea persoanei autorizate cu care asiguratorul are contract de mandat pentru desfasurarea activitatii de contractare a asigurarii RCA, din fiecare judet;
*5) adresa, numere de telefon (fixe, mobile) si fax, precum si adresa de e-mail ale fiecarei persoane autorizate.


ANEXA 3
-------
la norme
--------

NOTA(CTCE)
----------
POLITA DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2006, la paginile 26-27.(a se vedea imaginea asociata)


ANEXA 4
-------
la norme
--------
Antet asigurator
PRIME de ASIGURARE - RCA

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATOR │ Luna de raportare ............ │
│crt.│ ├───────────────────┬──────────────────┤
│ │ │persoane fizice │persoane juridice │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │*1) Numar contracte in vigoare la│ │ │
│ │sfarsitul lunii de raportare, │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ │- cu valabilitate pentru 6 luni │ │ │
│ │sau 12 luni │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- cu valabilitate pentru 1 luna │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │*2) Numar contracte incheiate in │ │ │
│ │exercitiul financiar de raportare│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │*3) Prime subscrise -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Prime brute incasate, din care: │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- primiri in reasigurare -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Prime cedate in reasigurare, │ │ │
│ │din care: │ │ │
│ │- piata interna -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- piata externa -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Prime nete incasate -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Rezerva de prima -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Comisioane incasate pentru cedari│ │ │
│ │in reasigurare -lei- │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Semnatura autorizata,
(stampila asiguratorului)Nota:
*1) randul "Numar de contracte in vigoare" - se completeaza cu informatii privind numarul de polite incheiate atat in timpul exercitiului financiar in curs, cat si cel anterior si care au valabilitate in luna de raportare aferenta exercitiului financiar in curs"
*2) randul "Numar de contracte incheiate" - se completeaza cu informatii privind numarul cumulat de contracte incheiate, de la data 01 ianuarie a exercitiului financiar in curs, pana la sfarsitul lunii de raportare;
*3) randul "Prime subscrise" - se completeaza cu informatii privind primele incasate si de incasat pentru politele in vigoare la sfarsitul lunii de raportare (aferente politelor prevazute la pct. 1 si 2).


ANEXA 5a)
--------
la norme
--------Antet asigurator

DESPAGUBIRI - RCA
- persoane fizice -

┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATOR │ *4) an curs │ *5) ani │
│crt.│ │ │ anteriori │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │*1) Numar evenimente avizate, din│ │ │
│ │care: │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- primiri │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- cedari │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │*1) Despagubiri avizate, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- aferente cedari -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- primiri -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┬──────────┼────────┬─────────┤
│ │ │vatamari│pagube │vatamari│pagube │
│ │ │corpora-│materiale │corpo- │materiale│
│ │ │le │ │rale │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 3. │*2) Numar dosare dauna platite, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 4. │*2) Despagubiri platite, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 5. │*3) Numar dosare nelichidate, din│ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 6. │*3) Rezerva de daune, din care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 7. │ Recuperari, din care: │ │ │ │ │
│ │- potrivit art. 58 din │ │ │ │ │
│ │<>Legea nr. 136/1995 -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- de la reasiguratori -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 8. │ Regrese -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 9. │ Numar cazuri procesuale aflate │ │ │ │ │
│ │pe rol, privind activitatea de │ │ │ │ │
│ │despagubiri (inclusiv regrese) │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┘

Semnatura autorizata,
(stampila asiguratorului)ANEXA 5b)
--------
la norme
--------Antet asigurator

DESPAGUBIRI - RCA
- persoane juridice -

┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATOR │ *4) an curs │ *5) ani │
│crt.│ │ │ anteriori │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │*1) Numar evenimente avizate, din│ │ │
│ │care: │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- primiri │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- cedari │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │*1) Despagubiri avizate, din │ │ │
│ │care: │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- aferente cedari -lei- │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │- primiri -lei- │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┬──────────┼────────┬─────────┤
│ │ │vatamari│pagube │vatamari│pagube │
│ │ │corpora-│materiale │corpo- │materiale│
│ │ │le │ │rale │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 3. │*2) Numar dosare dauna platite, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 4. │*2) Despagubiri platite, din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 5. │*3) Numar dosare nelichidate, din│ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 6. │*3) Rezerva de daune, din care: │ │ │ │ │
│ │- asigurari directe -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- primiri in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- cedari in reasigurare -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 7. │ Recuperari, din care: │ │ │ │ │
│ │- potrivit art. 58 din │ │ │ │ │
│ │<>Legea nr. 136/1995 -lei- │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ │- de la reasiguratori -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 8. │ Regrese -lei- │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┤
│ 9. │ Numar cazuri procesuale aflate │ │ │ │ │
│ │pe rol, privind activitatea de │ │ │ │ │
│ │despagubiri (inclusiv regrese) │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┘

Semnatura autorizata,
(stampila asiguratorului)[verso anexele nr. 5a) si nr. 5b)]

Nota:
*1) randurile "Numar evenimente avizate" si "Despagubiri avizate" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna deschise in urma avizarii asiguratorului cu privire la producerea de accidente si care implica responsabilitatea acestuia, respectiv valoarea cumulata a despagubirilor, care urmeaza a fi platite sau au fost platite pana la sfarsitul lunii de raportare;
*2) randurile "Numar dosare de dauna platite" si "Despagubiri platite" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna platite de asigurator de la data de 01 ianuarie a exercitiului financiar in curs pana la sfarsitul lunii de raportare, respectiv valoarea cumulata a despagubirilor platite, aferente acestor dosare de dauna;
*3) randurile "Numar dosare nelichidate" si "Rezerva de dauna" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna nelichidate pana la sfarsitul lunii de raportare, respectiv valoarea cumulata a despagubirilor aferente acestor dosare;
*4) coloana "an curs" - se completeaza cu informatii privind numarul cumulat de dosare de dauna nelichidate pana la sfarsitul lunii de raportare, aferente contractelor incheiate in exercitiul financiar in curs, precum si valoarea totala a despagubirilor estimate a fi platite de asigurator;
*5) coloana "ani anteriori" - se completeaza cu informatii privind numarul cumulat de dosare de dauna nelichidate pana la sfarsitul lunii de raportare, aferente contractelor a caror valabilitate a incetat pana la data de 31 decembrie a exercitiului finaciar anterior, precum si valoarea despagubirilor estimate a fi platite de asigurator (avizate in cursul exercitiului financiar de raportare ori anterior).


ANEXA 6
-------
la norme
--------


Antet asigurator

ALTE CHELTUIELI - pentru asigurare RCA

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Nr. │ DENUMIRE INDICATOR │ Luna de raportare ............... │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 1. │ Comisioane platite, din care: │ │
│ │- pentru activitatea de │ │
│ │contractare │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │- primiri in reasigurare │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2. │ Contributii asigurare RCA, din │ │
│ │care: │ │
│ │ - Fondul de protectie a │ │
│ │victimelor strazii │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │- cota procentuala RCA │ │
└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Semnatura autorizata,
(stampila asiguratorului)--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016