Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 11 din 3 mai 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 11 din 3 mai 2011  pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 11 din 3 mai 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011
    Potrivit Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind calificarea profesionalã şi pregãtirea continuã a persoanelor care lucreazã în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 7/2010,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele privind calificarea profesionalã şi pregãtirea continuã a persoanelor care lucreazã în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc cerinţele de calificare profesionalã a persoanelor care doresc sã lucreze în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, cerinţele de pregãtire profesionalã continuã a acestora, precum şi cerinţele de specializare/perfecţionare profesionalã."
    2. La articolul 1 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) specializarea/perfecţionarea profesionalã - îmbunãtãţirea deprinderilor specifice unui domeniu de activitate;".
    3. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Dispoziţiile prezentelor norme se aplicã urmãtoarelor categorii de persoane:
    a) agenţi de asigurare persoane fizice;
    b) conducãtori ai agenţilor de asigurare persoane juridice;
    c) subagenţi;
    d) conducãtori ai activitãţii de bancassurance şi persoanele fizice care desfãşoarã activitate de bancassurance;
    e) conducãtori executivi ai brokerilor de asigurãri şi/sau reasigurãri;
    f) brokeri în asigurãri/reasigurãri;
    g) asistenţi în brokeraj persoane fizice;
    h) conducãtori ai asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi personalul propriu şi persoanele aflate în relaţii contractuale cu aceştia pentru intermedierea în asigurãri;
    i) personal propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, care are ca principalã atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau reasigurare;
    j) angajaţi ai societãţilor de asigurare implicaţi în activitatea distribuţiei produselor de asigurare."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Tematica detaliatã, programa analiticã şi suportul de curs ale programelor de calificare profesionalã şi de pregãtire profesionalã continuã sunt elaborate de Comisia de monitorizare a calitãţii pregãtirii profesionale şi se supun aprobãrii Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor. Comisia de monitorizare este definitã în Normele privind activitatea entitãţilor care organizeazã cursuri de pregãtire profesionalã unitarã a personalului din asigurãri, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Programa-cadru pentru programele de calificare profesionalã şi de pregãtire profesionalã continuã va fi structuratã pe module de asigurãri astfel: asigurãri de viaţã şi asigurãri generale.
    (3) Programa-cadru pentru programele de calificare profesionalã în domeniul asigurãrilor va cuprinde cel puţin urmãtoarele secţiuni:
    A. pentru calificarea în domeniul asigurãrilor generale:
    a) legislaţia specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri;
    b) principiile activitãţii de asigurare;
    c) etica profesionalã în asigurãri;
    d) implicaţii ale legilor speciale asupra activitãţii de asigurare;
    e) tipologia produselor de asigurare generale;
    f) prezentarea tipurilor de asigurãri generale;
    g) structura procesului de vânzare şi principiile de bazã în vânzarea produselor de asigurare generale;
    B. pentru calificarea în domeniul asigurãrilor de viaţã:
    a) legislaţia specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri;
    b) principiile activitãţii de asigurare;
    c) etica profesionalã în asigurãri;
    d) implicaţii ale legilor speciale asupra activitãţii de asigurare;
    e) tipologia produselor de asigurare de viaţã;
    f) principii de bazã în vânzarea asigurãrilor de viaţã;
    g) sisteme ale activitãţii de vânzare;
    C. pentru calificarea profesionalã a conducãtorilor intermediarilor persoane juridice:
    a) legislaţia specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri;
    b) principiile activitãţii de asigurare;
    c) etica profesionalã în asigurãri;
    d) implicaţii ale legilor speciale asupra activitãţii de asigurare;
    e) tipologia produselor de asigurare;
    f) managementul resurselor umane şi managementul organizaţiei."
    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Programele de calificare profesionalã şi de pregãtire profesionalã continuã se finalizeazã cu examen de absolvire organizat de Institutul de Management în Asigurãri (IMA).
    (2) Examenul de absolvire se organizeazã pentru întregul program prin teste de examinare.
    (3) Testele-grilã pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesionalã şi de pregãtire profesionalã continuã se vor elabora de cãtre Comisia de monitorizare şi se supun aprobãrii Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
    (4) Examenul de absolvire pentru programele de calificare profesionalã şi de pregãtire profesionalã continuã se organizeazã de cãtre IMA."
    6. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de calificare profesionalã. Adeverinţa va fi eliberatã în termen de maximum 15 zile de la data finalizãrii cursurilor.
    (2) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de calificare profesionalã primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele norme.
    (3) Pânã la eliberarea certificatelor de calificare profesionalã IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberãrii.
    (4) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, cu plata unei taxe de reexaminare, într-o perioadã de cel mult 6 luni de la data comunicãrii rezultatelor. Data şi locul reexaminãrii vor fi stabilite de cãtre IMA."
    7. La articolul 7, alineatele (6)-(9) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Dupã crearea unei platforme-suport în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, se pot organiza şi examene on-line.
    (7) Programa-cadru pentru programele de pregãtire profesionalã continuã va cuprinde cel puţin urmãtoarele secţiuni, adaptate, dupã caz, domeniilor de activitate - asigurãri de viaţã, respectiv asigurãri generale:
    a) cadrul legislativ al activitãţii de asigurare;
    b) principiile activitãţii de asigurare şi produsele de asigurare;
    c) principiile generale privind tehnicile de vânzare şi negociere a produselor de asigurare şi cele privind etica în asigurãri;
    d) protecţia asiguraţilor, protecţia datelor cu caracter personal, elemente de prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor.
    (8) Programa-cadru pentru programele de pregãtire profesionalã continuã a conducãtorilor intermediarilor persoane juridice va conţine una dintre urmãtoarele secţiuni:
    Secţiunea A - Asigurãri de viaţã:
    a) Legislaţie specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri; etica profesionalã în asigurãri;
    b) Managementul riscului în asigurãri;
    c) Reglementãri contabile, raportãri financiare şi tehnice.
    Secţiunea B - Asigurãri generale:
    a) Legislaţie specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri; etica profesionalã în asigurãri;
    b) Constatarea, soluţionarea şi plata daunelor auto;
    c) Managementul resurselor umane.
    Secţiunea C:
    a) Legislaţie specificã activitãţilor de asigurare şi intermediere în asigurãri; etica profesionalã în asigurãri;
    b) Managementul organizaţiei;
    c) Reglementãri contabile, raportãri financiare şi tehnice.
    (9) În vederea susţinerii examenului de absolvire, cursanţii se vor înscrie la IMA pe baza adeverinţei eliberate de furnizorul de programe educaţionale prin care se adevereşte parcurgerea întregului program de pregãtire profesionalã continuã. Adeverinţa va fi eliberatã în termen de maximum 15 zile de la data finalizãrii cursurilor."
    8. La articolul 7, dupã alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu urmãtorul cuprins:
    "(10) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de pregãtire profesionalã continuã primesc un certificat de absolvire, eliberat de IMA, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele norme.
    (11) Pânã la eliberarea certificatelor de pregãtire profesionalã IMA poate elibera adeverinţe de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberãrii.
    (12) Persoanele care nu au promovat examenul de absolvire pot solicita repetarea acestuia, într-o perioadã de cel mult 6 luni de la data comunicãrii rezultatelor, cu plata unei taxe de reexaminare. Data şi locul reexaminãrii vor fi stabilite de cãtre IMA.
    (13) Lipsa certificatului de pregãtire profesionalã continuã conduce la imposibilitatea exercitãrii activitãţii de distribuţie a produselor de asigurare.
    (14) Programa cursurilor la distanţã sau e-learning trebuie sã corespundã, prin studiu individual, duratei menţionate la alin. (3) şi (4)."
    9. Dupã articolul 7 se introduc douã noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) Tematica detaliatã, programa analiticã şi suportul de curs ale programelor de specializare/perfecţionare profesionalã sunt elaborate de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor.
    (2) Examenul de absolvire al programelor de specializare/perfecţionare profesionalã este organizat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor.
    (3) Persoanele care au promovat examenul de absolvire pentru programul de specializare/perfecţionare profesionalã primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezentele norme.
    Art. 7^2. - (1) Componenţa Comisiei de examinare va fi stabilitã de cãtre IMA. Pentru susţinerea examenului de absolvire a programelor de pregãtire profesionalã absolventul va achita taxa de examinare pânã cel târziu la data depunerii dosarului pentru participarea la examen.
    (2) Contestaţiile rezultatelor la examen se transmit IMA în termen de douã zile de la afişarea rezultatelor şi se soluţioneazã de cãtre IMA în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii contestaţiei."
    10. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2011, pentru persoanele menţionate la art. 2 certificatul de calificare profesionalã este condiţie de încheiere a contractelor de muncã, respectiv de mandat în domeniul asigurãrilor sau de intermediere, dupã caz, cu asigurãtorii sau intermediarii în asigurãri.
    .................................................................
    (3) Dupã data menţionatã la alin. (1), asigurãtorii şi intermediarii de asigurãri/sau reasigurãri sunt obligaţi sã includã în contractele de muncã, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevãzute la art. 2 termenul pânã la care acestea trebuie sã urmeze un program de pregãtire profesionalã continuã. Pentru persoanele care la data menţionatã la alin. (1) au deja încheiat un contract de muncã, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act adiţional."
    11. Anexele nr. 1 şi 2 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.
    12. Dupã anexa nr. 3 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 4, având cuprinsul prevãzut în anexa nr. 3.
    13. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   Preşedintele Comisiei de
                 Supraveghere a Asigurãrilor,
                       Angela Toncescu

    Bucureşti, 3 mai 2011.
    Nr. 11.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la norme)
----------------------    INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacã este cazul)
    Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

    ┌──────────┐
    │ │
    │Fotografie│
    │ │
    └──────────┘                   CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
             a programului de calificare profesionalã

    Doamna/Domnul, ................, nãscut(ã) la data de ............. în ............., judeţul ..............., CNP ................, a absolvit cu nota/calificativul ........................... programul de calificare profesionalã ....................................... .

                      Director general,
                      ..................
                   (semnãtura şi ştampila)

    Data .............................
    Seria ........ Nr. ...............

    ANEXA 2
    --------
(Anexa nr. 2 la norme)
----------------------    INSTITUTUL DE MANAGEMENT ÎN ASIGURĂRI SIGLA (dacã este cazul)
    Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)
    ┌──────────┐
    │ │
    │Fotografie│
    │ │
    └──────────┘                  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
       a programului de pregãtire profesionalã continuã

    Doamna/Domnul, ................., nãscut(ã) la data de ............. în .............., judeţul ................, CNP ............., a absolvit cu nota/calificativul ..................... programul de pregãtire profesionalã continuã ......................... .

                     Director general,
                  .......................
                  (semnãtura şi ştampila)

    Data .....................
    Seria ........ Nr. ......

    ANEXA 3
    -------
(Anexa nr. 4 la norme)
----------------------    Furnizorul de programe educaţionale SIGLA (dacã este cazul)
    Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

    ┌──────────┐
    │ │
    │Fotografie│
    │ │
    └──────────┘                  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
     a programului de specializare/perfecţionare profesionalã

    Doamna/Domnul, .........., nãscut(ã) la data de ......... în ............, judeţul .................., CNP ....................., a absolvit cu nota/calificativul ............. cursul de specializare/perfecţionare profesionalã .......................... .

                Conducãtorul furnizorului de programe,
                  ...................................
                        (semnãtura şi ştampila)

    Data ............................
    Seria ........ Nr. ..............

                         ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016