Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 10 din 3 mai 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 10 din 3 mai 2011  pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 10 din 3 mai 2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 6/2010

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011
    Potrivit Hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor din 19 aprilie 2011, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind activitatea entitãţilor care organizeazã cursuri de pregãtire profesionalã unitarã a personalului din asigurãri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2010,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor emite urmãtorul ordin:

     ARTICOL UNIC
    Normele privind activitatea entitãţilor care organizeazã cursuri de pregãtire profesionalã unitarã a personalului din asigurãri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 6/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pregãtirea profesionalã implicã una dintre urmãtoarele forme: calificarea profesionalã, pregãtirea profesionalã continuã sau specializarea/perfecţionarea profesionalã.
    (3) Pregãtirea profesionalã se realizeazã prin participarea la cursuri organizate de cãtre furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor, autorizaţi conform prezentelor norme."
    2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) sã aibã ca obiect principal de activitate desfãşurarea altor forme de învãţãmânt (pentru societãţile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);".
    3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) deţin spaţiile de curs necesare şi dotãrile aferente procesului educativ;".
    4. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Entitãţile care doresc sã devinã furnizori de programe de pregãtire e-learning în domeniul asigurãrilor trebuie sã îndeplineascã, pe lângã condiţiile precizate la alin. (1), respectiv alin. (2), dupã caz, şi cerinţele software pentru aprobarea platformei e-learning precizate în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta normã, fãrã a fi însã obligate sã prezinte dovada existenţei spaţiului de curs şi a dotãrilor aferente procesului educativ."
    5. La articolul 3, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Principalele atribuţii ale Comisiei de monitorizare sunt:
    a) analizeazã documentaţiile depuse de entitãţile care doresc sã devinã furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor şi formuleazã propuneri cãtre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor;
    b) verificã documentaţia depusã de furnizorii de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor şi aprobã/respinge programele de pregãtire profesionalã;
    c) la propunerea Institutului de Management în Asigurãri, analizeazã şi propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor radierea furnizorilor din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor, dacã aceştia:
    (i) solicitã radierea;
    (ii) intrã în lichidare;
    (iii) în urma controalelor, se constatã repetarea neregulilor sau încãlcarea legislaţiei din domeniul asigurãrilor;
    (iv) nu aduc la cunoştinţa Comisiei de monitorizare modificãrile condiţiilor în baza cãrora au fost înregistraţi în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor;
    (v) dacã gradul de promovabilitate a cursanţilor este sub 70%;
    d) atestã lectorii pentru programele de pregãtire profesionalã în domeniul asigurãrilor;
    e) analizeazã şi aprobã radierea lectorilor din Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor, la propunerea Institutului de Management în Asigurãri, dacã:
    (i) se solicitã radierea;
    (ii) dupã maximum 2 ani de la atestarea provizorie nu au urmat un curs de pregãtire în domeniul formãrii formatorilor;
    f) monitorizeazã furnizorii de programe educaţionale, în sensul respectãrii condiţiilor sub care au fost aprobate programele de pregãtire profesionalã;
    g) la propunerea Institutului de Management în Asigurãri, aprobã organizarea şi desfãşurarea atât a examenelor de absolvire a cursurilor de calificare şi formare profesionalã continuã, cât şi a reexaminãrilor;
    h) orice alte atribuţii stabilite prin prezentele norme sau prin dispoziţii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor."
    6. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Entitãţile care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 2 şi doresc sã devinã furnizori de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor sunt autorizate şi înregistrate, pe baza unei cereri scrise, în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor, prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele norme.
    (2) La cererea scrisã adresatã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor se vor anexa:
    a) certificatul de înmatriculare, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului la data solicitãrii, actul constitutiv şi, dupã caz, statutul care dovedeşte faptul cã are ca obiect principal de activitate desfãşurarea altor forme de învãţãmânt (pentru societãţile comerciale, cod CAEN 8559, «alte activitãţi n.c.a.»), iar în cazul entitãţilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, copia hotãrârii prin care s-au aprobat structura organizatoricã, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare;
    b) pentru conducãtorul formatorilor/conducãtorul departamentului de training se va anexa dovada atestãrii acestuia ca lector în domeniul asigurãrilor;
    c) dovada existenţei spaţiului necesar şi a dotãrilor aferente desfãşurãrii procesului educativ, corelat cu numãrul de participanţi;
    d) proiectul de programã analiticã, incluzând lista lectorilor pe fiecare segment de curs;
    e) dovada plãţii taxei de autorizare;
    f) indicarea paginii web a societãţii, a unei persoane de contact, precum şi a numãrului de telefon la care aceasta poate fi contactatã.
    (3) Entitãţile atestate sã deruleze cel puţin un program educaţional în domeniul asigurãrilor nu mai trebuie sã depunã documentele prevãzute la alin. (2) dacã nu au intervenit modificãri ale acestora.
    (4) Furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor este obligat sã anunţe în termen de 15 zile orice modificare survenitã în datele pe baza cãrora s-a fãcut înregistrarea în Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurãrilor."
    7. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Programul de pregãtire profesionalã este supus aprobãrii Comisiei de monitorizare. În vederea aprobãrii, furnizorul va depune o cerere de aprobare a programului însoţitã de documentaţia aferentã [fişa de descriere a programului, dovada existenţei spaţiului necesar şi a dotãrilor aferente desfãşurãrii procesului educativ, corelat cu numãrul de participanţi (dacã este cazul) şi alte documente prevãzute în prezentele norme].
    (2) Programul de pregãtire profesionalã cuprinde:
    a) condiţiile de înscriere şi de participare la cursuri;
    b) durata cursului;
    c) metodele folosite la pregãtirea cursanţilor;
    d) modalitãţi de ţinere a evidenţei prezenţei la cursuri;
    e) programa analiticã a cursurilor, prevãzutã la art. 6, cu precizarea:
    (i) tematicii programului de pregãtire;
    (ii) numãrului de ore alocate;
    (iii) lectorilor;
    (iv) formelor de evaluare;
    (v) condiţiilor de promovare (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
    (vi) bibliografiei;
    f) suportul de curs (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
    g) subiectele examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfecţionare)."
    8. La articolul 6, litera f) se abrogã.
    9. Articolul 7 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Evaluarea programului de pregãtire profesionalã include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analiticã a cursurilor, lectorii ataşaţi programului şi, în cazul programelor de perfecţionare/ specializare, suportul de curs, respectiv subiectele examenului de absolvire.
    (2) În cazul programelor e-learning, platforma e-learning va fi aprobatã de cãtre Institutul de Management în Asigurãri dupã verificarea respectãrii criteriilor stabilite."
    10. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Condiţiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregãtire profesionalã în domeniul asigurãrilor sunt urmãtoarele:
    a) sã fie absolvenţi cu diplomã ai unei instituţii de învãţãmânt superior din România sau din Spaţiul Economic European cu profil: economic, juridic, tehnic, medical;
    b) sã aibã o experienţã de cel puţin 3 ani în domeniul asigurãrilor pentru persoanele care lucreazã în domeniu la data solicitãrii atestãrii şi 5 ani pentru cei care au lucrat în domeniu, dar care nu mai lucreazã la data solicitãrii atestãrii; nu constituie vechime recunoscutã pentru atestarea ca lector pentru programele de pregãtire profesionalã în domeniul asigurãrilor activitatea desfãşuratã de persoanele fizice în baza unui contract de asistent în brokeraj;
    c) sã fi absolvit o formã de pregãtire pentru educaţia adulţilor în domeniul formãrii formatorilor sau sã fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomã de licenţã.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c) specialiştii desemnaţi de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, precum şi cei aprobaţi de cãtre Comisia de monitorizare din cadrul unor autoritãţi/instituţii al cãror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurãrilor, la propunerea Institutului de Management în Asigurãri.
    (3) Pot fi atestaţi, cu titlu provizoriu, în calitate de formatori, fãrã a îndeplini condiţia prevãzutã la alin. (1) lit. c), specialişti din piaţa asigurãrilor şi din domeniile conexe, cu obligaţia ca aceştia sã absolve un curs de pregãtire în domeniul formãrii formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor, prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele norme.
    (4) Persoanele care doresc sã fie atestate ca lectori pentru programele de pregãtire profesionalã în domeniul asigurãrilor vor prezenta urmãtoarele documente:
    a) copie de pe cartea de identitate;
    b) curriculum vitae semnat;
    c) copie legalizatã de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusã în limba românã;
    d) documente care sã dovedeascã experienţa de 3 ani/5 ani pentru cei care lucreazã/au lucrat în domeniul asigurãrilor (copie de pe cartea de muncã, adeverinţe, contracte de management etc.);
    e) certificatul de absolvire a unei forme de pregãtire pentru educaţia adulţilor în domeniul formãrii formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomã de licenţã; persoanele care nu au absolvit o astfel de formã de învãţãmânt vor fi atestate provizoriu, cu obligaţia ca acestea sã absolve un curs de pregãtire în domeniul formãrii formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor;
    f) dovada plãţii taxei de atestare."
    11. Articolul 10 se abrogã.
    12. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Înainte de începerea fiecãrui program de pregãtire profesionalã, furnizorii de programe educaţionale vor transmite electronic Institutului de Management în Asigurãri, pânã cel târziu cu o zi lucrãtoare înaintea demarãrii activitãţilor, urmãtoarele:
    a) data începerii cursurilor;
    b) data examenului de absolvire (numai pentru programele de specializare/perfecţionare);
    c) tabelul nominal cu datele personale ale cursanţilor;
    d) locaţia de desfãşurare a cursurilor.
    Pentru programele desfãşurate în sistem e-learning, furnizorii de programe educaţionale vor respecta cerinţele Institutului de Management în Asigurãri."
    13. Articolul 12 se abrogã.
    14. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Comisia de monitorizare nominalizeazã supraveghetori în vederea efectuãrii unor controale ale procesului de formare.
    (2) Dacã la controlul activitãţii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de monitorizare stabileşte un termen pentru remedierea acestora."
    15. La articolul 17, litera a) se abrogã.
    16. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

                  Preşedintele Comisiei de
                 Supraveghere a Asigurãrilor,
                      Angela Toncescu

    Bucureşti, 3 mai 2011.
    Nr. 10.

    ANEXĂ
    ------
(Anexa nr. 3 la norme)
----------------------

                Cerinţele software pentru
            aprobarea platformelor e-learning

    1. Aplicaţia trebuie sã fie o soluţie la cheie, personalizabilã din punctul de vedere al dezvoltãrii şi accesibilã cu mijloace clasice de navigare pe internet.
    2. Portalul trebuie sã permitã accesul unui numãr de minimum 999 de utilizatori.
    3. Aplicaţia trebuie sã ofere suport pentru autentificarea pe bazã de nume şi parolã, sã permitã de asemenea schimbarea parolei de cãtre utilizator, sã permitã administrarea centralizatã.
    4. Aplicaţia trebuie sã ofere posibilitatea ca fiecare utilizator sã aibã o paginã personalã dedicatã unde sã îşi poatã urmãri planul personal de dezvoltare, cursurile urmate şi calificativele obţinute.
    5. Aplicaţia trebuie sã permitã implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanţi, administratori).
    6. Posibilitãţi de stocare:
    a) aplicaţia trebuie sã permitã stocarea într-o structurã organizatã a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciţii sau chestionare, inclusiv reacţia cursanţilor la acestea (selecţii, rãspunsuri);
    b) aplicaţia trebuie sã permitã stocarea altor tipuri de fişiere specifice beneficiarului (de exemplu, fişiere video/imagini).
    7. Reîmprospãtarea datelor şi urmãrirea lor trebuie sã fie efectuate folosind drepturi de acces şi modalitãţi de colaborare de lucru.
    8. Comunicare - în funcţie de diverse evenimente, aplicaţia trebuie sã fie capabilã sã genereze şi sã trimitã notificãri/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificãri sunt urmãtoarele: crearea şi modificarea de documente, cursuri în aşteptare, cursuri alocate participanţilor.
    9. Mecanism de cãutare şi raportare:
    a) un utilizator final trebuie sã aibã posibilitatea de cãutare ad-hoc atât dupã titlurile şi proprietãţile documentelor, cât şi dupã conţinutul acestora, filtrare şi raportare la anumite nivele, în funcţie de dreptul asociat al acestuia;
    b) utilizatorul trebuie sã aibã posibilitatea sã defineascã diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicaţie.
    10. Profile de utilizator:
    a) aplicaţia trebuie sã permitã stocarea informaţiilor despre utilizatori, precum şi sã ofere o interfaţã personalizatã utilizatorului;
    b) aplicaţia trebuie sã limiteze drepturile de utilizator.

                        ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016