Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007  privind modificarea si completarea   Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, precum si a   Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art.12 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 132/2003 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 179 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activitãţii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Comercializarea mãrfurilor în regim duty-free se realizeazã în baza autorizaţiei de duty-free, respectiv a autorizaţiei de duty-free diplomatic, dupã caz, document eliberat de autoritatea fiscalã centralã prin comisia instituitã în acest scop la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi care are în atribuţii şi autorizarea operatorilor economici cu produse accizabile armonizate."
2. Punctul 1 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1. În înţelesul prezentelor norme, noţiunile de mai jos se definesc astfel:
a) magazine duty-free - depozite autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, amplasate numai pe partea dreaptã a sensului de ieşire din ţarã, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintã şi frontiera externã a Uniunii Europene, terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mãrfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amãnuntul, în valutã, persoanelor care cãlãtoresc, având ca destinaţie o ţarã terţã;
b) magazine duty-free diplomatice - depozite autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în care se vând mãrfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amãnuntul, în valutã, în exclusivitate reprezentanţelor diplomatice şi personalului acestora. Necesitatea şi amplasarea acestor magazine se avizezã de Ministerul Afacerilor Externe;
c) mãrfuri în regim duty-free - mãrfuri vândute în magazine duty-free sau/şi duty-free diplomatice, mãrfuri vândute la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar, precum şi mãrfuri distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave;
d) operatori - personalul care lucreazã efectiv în magazinele duty-free şi duty-free diplomatice, cel care aprovizioneazã aceste magazine, precum şi personalul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar şi care are în atribuţii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuitã a mãrfurilor la bordul acestor aeronave;
e) cumpãrãtori - persoanele care cãlãtoresc înspre o destinaţie internaţionalã, precum şi pasagerii şi membrii echipajelor aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar. În cazul magazinelor duty-free diplomatice, noţiunea de cumpãrãtor se referã la reprezentanţele diplomatice şi personalul acestora;
f) aparate de marcat electronice fiscale - casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobeazã constructiv un modul fiscal prin intermediul cãruia controleazã memoria fiscalã, dispozitivul dublu de imprimare şi afişajul client;
g) birou vamal de control - autoritate vamalã în a cãrei competenţã se aflã supravegherea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, precum şi a depozitelor din aeroporturile internaţionale, în cazul mãrfurilor comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar;
h) cantitãţile destinate uzului personal - cantitãţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fãrã a fi utilizate în scopul vânzãrii;
i) autorizaţie - documentul eliberat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care se conferã dreptul de înfiinţare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vânzare a unor mãrfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar şi de distribuire gratuitã a unor mãrfuri pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4;
j) autorizat - persoanã juridicã constituitã potrivit legii, titularã a autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, iar în cazul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar, persoana juridicã românã care este autorizatã sã desfãşoare curse în trafic extracomunitar, precum şi persoana juridicã românã care are încheiat un contract de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate sã desfãşoare curse în trafic extracomunitar;
k) aeronave care efectueazã curse în trafic extracomunitar - mijloace de transport aerian, indiferent de ţara de înmatriculare sau de naţionalitate, utilizate în trafic extracomunitar pentru transportul de persoane."
3. Punctul 5 din anexã se abrogã.
4. La punctul 6 din anexã, sintagma "traficul extern de pasageri" se va înlocui cu sintagma "trafic extracomunitar".
5. Prima liniuţã a paragrafului 3 şi prima liniuţã a paragrafului 5 ale punctului 6 din anexã se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"- un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care sã rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementãrilor legale în vigoare;".
6. La a doua liniuţã a paragrafului 3 şi la a patra liniuţã a paragrafului 5 din anexã, sintagma "al persoanei fizice care reprezintã persoana juridicã (în original)" se înlocuieşte cu sintagma "reprezentantul legal al persoanei juridice (în original);".
7. Penultima liniuţã a paragrafului 5 al punctului 6 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"- contractul de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate sã desfãşoare curse în trafic extracomunitar (în copie);".
8. Paragraful 6 al punctului 6 din anexã se abrogã.
9. Paragraful 7 al punctului 6 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Autorizaţiile se elibereazã numai dupã plata taxei de autorizare de 10.000 euro, certificatã prin prezentarea ordinului de platã şi a extrasului de cont (în copie)."
10. Paragrafele 8 şi 9 ale punctului 6 din anexã se abrogã.
11. Paragraful 10 al punctului 6 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Cererile şi autorizaţiile se înscriu în registre de evidenţã speciale la nivelul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor şi al direcţiei de specialitate cu atribuţii de autorizare din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor."
12. Punctul 7 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mãrfuri comunitare şi/sau necomunitare. În vederea introducerii mãrfurilor necomunitare în magazinele duty-free, persoanele juridice autorizate sã comercializeze mãrfuri în regim duty-free urmeazã sã solicite birourilor vamale de control acordarea regimului de antrepozit vamal.
Introducerea mãrfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamalã.
Pe timpul antrepozitãrii mãrfurile necomunitare sunt scutite de la garantarea drepturilor de import, definite potrivit Codului vamal comunitar.
Mãrfurile necomunitare circulã cãtre magazinele duty-free sub regimul vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecãrui transport.
În cazul în care s-a utilizat o garanţie izolatã, deblocarea garanţiei se face de cãtre biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmãrii transmise de biroul vamal de destinaţie, prin procedurã informaticã sau prin fax.
Nu este permisã scoaterea mãrfurilor dintr-un magazin duty-free aparţinând unui operator economic în vederea introducerii într-un magazin duty-free aparţinând altui operator economic.
Pentru mãrfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiaşi operator economic birourile vamale de control în competenţa cãrora funcţioneazã aceste magazine utilizeazã registrul special de evidenţã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3."
13. Dupã punctul 13 din anexã se introduc douã noi puncte, punctele 13^1 şi 13^2, cu urmãtorul cuprins:
"13^1. Comercializarea mãrfurilor în magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale este condiţionatã de prezentarea de cãtre cumpãrãtor a cãrţii de îmbarcare sau a biletului de avion şi a paşaportului şi de înregistrarea electronicã a datelor cuprinse în acesta. Excepţie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar, care vor prezenta numai paşaportul.
13^2. Prin magazinele autorizate, amplasate în aeroporturile internaţionale, dupã locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot fi comercializate mãrfuri atât în regim duty-free, cât şi mãrfuri în condiţiile plãţii obligaţiilor fiscale, în funcţie de destinaţia cãlãtorului. Se vor evidenţia distinct în evidenţele financiar-contabile situaţiile aprovizionãrilor şi vânzãrilor de mãrfuri sub cele douã regimuri fiscale, în cazul unei activitãţi mixte."
14. La punctul 15 din anexã, precum şi în anexa nr. 2 la norme, sintagma "DUTY-FREE EXPORT" se înlocuieşte cu sintagma "DUTY-FREE".
15. Punctul 16 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"16. Mãrfurile comunitare vor fi introduse în magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenienţã a acestora de la furnizor, inclusiv a documentelor administrative de însoţire prevãzute de legislaţia fiscalã, în cazul produselor accizabile.
O copie de pe aceste documente se transmite birourilor vamale de control în a cãror competenţã funcţioneazã magazinele.
Documentele de provenienţã a mãrfurilor comunitare livrate succesiv cãtre un magazin duty-free însoţesc mãrfurile la fiecare livrare."
16. Punctul 17 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"17. Pentru mãrfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în cursul unei luni în regim duty-free se depune lunar câte o singurã declaraţie vamalã de reexport.
Pentru mãrfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în cursul unei luni prin magazinele duty-free diplomatice se depune lunar câte o singurã declaraţie vamalã de punere în liberã circulaţie.
Pentru mãrfurile comunitare provenite de la acelaşi furnizor vândute în regim duty-free în cursul unei luni, cu excepţia celor vândute prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singurã declaraţie lunarã de export.
Pentru mãrfurile comunitare purtãtoare de accize provenite de la acelaşi furnizor vândute în regim duty-free, în cursul unei luni, prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar un raport de vânzare.
Declaraţiile vamale de reexport, punere în liberã circulaţie şi export se depun în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mãrfuri vândutã în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în a cãrui competenţã funcţioneazã magazinul.
Raportul de vânzare se depune în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mãrfuri vândutã în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în competenţa cãruia funcţioneazã magazinul.
Declaraţiile vamale şi rapoartele de vânzare sunt însoţite de o listã specificativã în care se evidenţiazã numerele bonurilor fiscale şi ale facturilor în baza cãrora au fost vândute mãrfurile ce fac obiectul acestora, precum şi cantitatea şi felul mãrfurilor înscrise pe fiecare bon fiscal şi facturã eliberate.
Documentele care atestã felul şi cantitatea mãrfurilor comercializate în regim duty-free se pãstreazã în copie sau original pe termen de 5 ani."
17. Paragraful 2 al punctului 23 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Anularea autorizaţiei se face de cãtre comisia cu atribuţii pe linia autorizãrii în domeniu, în baza actului constatator întocmit în condiţiile legii de cãtre organele de control abilitate."
18. Punctul 24 din anexã se abrogã.
19. La punctul 25 din anexã, sintagma "birourile vamale de control şi vãmuire" se înlocuieşte cu sintagma "birourile vamale de control".
20. Teza a doua a ultimului paragraf al punctului 27 din anexã se abrogã.
21. Punctul 33 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"33. Taxa anualã pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar se plãteşte la unitãţile trezoreriei statului, în contul «Taxe pentru licenţe şi autorizaţii de funcţionare»."
22. La punctele 35 şi 36 din anexã, sintagma "trafic extern de pasageri" se înlocuieşte cu sintagma "trafic extracomunitar".
23. Punctul 37 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"37. Documentul de livrare a mãrfurilor din depozit cãtre aeronavã emis de deţinãtorul depozitului şi vizat de autoritatea vamalã cu ocazia îmbarcãrii mãrfurilor la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar constituie documentul legal în baza cãruia se întocmesc declaraţiile vamale."
24. Punctul 38 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"38. Pentru mãrfurile distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar persoanele juridice române autorizate în acest sens depun lunar declaraţiile vamale la biroul vamal de control în a cãrui competenţã îşi desfãşoarã activitatea, în primele 5 zile ale lunii urmãtoare celei în care s-au efectuat livrãrile."
25. La punctul 39 din anexã, sintagma "trafic extern de pasageri" se înlocuieşte cu sintagma "trafic extracomunitar".
26. Punctul 41 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"41. Mãrfurile destinate aprovizionãrii care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute pot fi returnate în depozitele aflate în zona de supraveghere vamalã din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de persoana juridicã românã autorizatã şi vizat de autoritatea vamalã, depus în cadrul termenului prevãzut la pct. 38."
27. Punctul 42 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"42. Pentru produsele intrate în depozit, a cãror ieşire nu este justificatã prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectueazã curse în trafic extracomunitar autoritatea vamalã ia mãsuri pentru regularizarea situaţiei şi aplicã sancţiunile potrivit legii."
28. Punctul 43 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"43. Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor o cerere însoţitã de documentaţia prevãzutã la pct. 6."
29. Punctul 44 din anexã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"44. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme."
30. În tot cuprinsul anexei, sintagmele "Ministerul Finanţelor Publice", "Direcţia Generalã a Vãmilor", precum şi "Direcţia generalã de politicã şi legislaţie fiscalã" se înlocuiesc cu urmãtoarele sintagme: "Ministerul Economiei şi Finanţelor", "Autoritatea Naţionalã a Vãmilor" şi "Direcţia generalã de management al domeniilor reglementate specific".
ART. II
Dupã anexa nr. 3 la normele aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 se introduce anexa nr. 4 cu cuprinsul din anexa la prezentul ordin.
ART. III
<>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate în componenţa prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin."
2. Anexa nr. 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

"ANEXA Nr.1
COMPONENŢA
Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, coordonator al direcţiilor de legislaţie impozite directe şi indirecte - preşedinte
Din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor:
2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;
3. directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;
4. directorul Direcţiei management accize armonizate membru;
5. directorul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor membru;
6. directorul Direcţiei de reglementãri în domeniul nefiscal membru - numai pentru autorizarea activitãţii de duty-free;
Din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã:
7. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pe probleme de control - membru;
8. comisarul general al Gãrzii Financiare - membru;
9. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã pentru Autoritatea Naţionalã a Vãmilor - membru - cu excepţia autorizãrii activitãţii de duty-free, unde va participa ca împuternicit permanent şi va susţine avizul dat.

NOTĂ:
În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercitã toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin.
În cazul în care, în mod justificat, preşedintele şi vicepreşedintele nu pot participa la şedinţã, atribuţiile preşedintelui stabilite conform prezentului ordin se exercitã de cãtre directorul Direcţiei de management accize armonizate.
În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia."
3. Articolul 1 al anexei nr. 2 la ordin se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Atribuţiile prevãzute în sarcina autoritãţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aferente titlului VII "Accize şi alte taxe speciale", precum şi autorizarea funcţionãrii în regim duty-free şi duty-free diplomatic se realizeazã prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, denumitã în continuare Comisia, structurã interdepartamentalã care îşi desfãşoarã activitatea în sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor."
4. Articolul 3 alineatul (2) din anexa nr. 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care desfãşoarã activitãţile prevãzute la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din <>Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe teritoriul României, precum şi pentru toţi operatorii economici autorizaţi sã desfãşoare activitãţi în regim duty-free."
5. Articolul 9 alineatul (2) din anexa nr. 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) La lucrãrile Comisiei vor fi invitaţi, dupã caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi câte un reprezentant al patronatelor producãtorilor de produse accizabile sau al depozitarilor de astfel de produse, legal înfiinţate, al Asociaţiei duty-free din România, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrãrilor Comisiei având caracter consultativ."
6. La articolul 11 alineatul (1), alineatul (2) literele a) şi c) şi alineatul (3) şi art. 12-14 din anexa nr. 2, sintagma "operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate" se înlocuieşte cu sintagma "operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau operatorului economic autorizat sã desfãşoare activitate în regim duty-free", dupã caz.
ART. IV
În înţelesul <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 , pânã la data de 15 ianuarie 2008 inclusiv, pentru activitatea de autorizare a funcţionãrii în regim duty-free şi duty-free diplomatic, prin direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, astfel cum aceasta este prevãzutã la art. 2, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) din anexa nr. 2, se înţelege Direcţia de reglementãri în domeniul nefiscal.
ART. V
Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 43 din Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activitãţii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 , astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, care intrã în vigoare de la data de 15 ianuarie 2008.
ART. VI
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 7 noiembrie 2007.
Nr. 1.946.

ANEXĂ


──────
(Anexa nr. 4 la norme)
──────────────────────

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌───────┐ │
│ │ │ │
│ │ Stema │ │
│ │ │ │
│ └───────┘ │
│ România │
│ │
│ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR │
│ COMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR DE PRODUSE │
│ SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE │
│ │
│ AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE │
│ ÎN REGIM DUTY- FREE / DUTY- FREE DIPLOMATIC │
│ │
│ NR . │
│ Societatea Comercialã ......, cu sediul social în ......, este autorizatã │
│ sã funcţioneze în regim duty-free/duty-free diplomatic ........, conform │
│ prevederilor O.U.G. nr. 104/2002 privind regimul vamal al mãrfurilor │
│ comercializate în regim duty-free, aprobatã prin <>Legea nr. 132/2003 , cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Normelor de organizare, │
│ funcţionare şi control vamal al activitãţii de comercializare a │
│ mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.397/2002, │
│ cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi O.M.E.F. │
│ nr. 416/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. │
│ Depozitul autorizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform │
│ planului şi schiţei tehnice avizate de biroul vamal de control ....... │
│ va funcţiona în competenţa acestui birou vamal şi va purta începând cu │
│ data prezentei autorizãri denumirea de "DUTY-FREE"/"DUTY-FREE │
│ DIPLOMATIC". │
│ Termenul de valabilitate al prezentei autorizaţii este de 5 ani de la │
│ data autorizãrii, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din O.U.G. │
│ nr. 104/2002, aprobatã prin <>Legea nr. 132/2003 , cu modificãrile şi │
│ completãrile ulterioare. │
│ │
│ Preşedinte │
│ │
│ Data autorizãrii: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016