Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.858 din 8 octombrie 2010  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.858 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 25 octombrie 2010

    Având în vedere prevederile <>art. 19 din Hotãrârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a recipientelor simple sub presiune, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Anexa la <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul economiei,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

    Bucureşti, 8 octombrie 2010.
    Nr. 1.858.

    ANEXĂ
(Anexa la <>Ordinul nr. 185/2003)
-------------------------------

                                LISTA
          standardelor române care adoptã standardele europene
       armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Indicativul │ │Standardul │ Data încetãrii │
│crt.│ standardului │ Titlul standardului │înlocuit │ prezumţiei de │
│ │ │ │ │ conformitate a │
│ │ │ │ │ standardului │
│ │ │ │ │ înlocuit │
│ │ │ │ │ Nota 1 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 1. │SR EN 286-1:2001 │Recipiente simple sub presiune, │ │ │
│ │ │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 1: Recipiente de uz │ │ │
│ │ │general │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 2. │SR EN 286-1:2001/A1:│Recipiente simple sub presiune, │ Nota 2 │31 ianuarie 2003 │
│ │ 2003 │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 1: Recipiente de uz │ │ │
│ │ │general │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 3. │SR EN 286-1:2001/A2:│Recipiente simple sub presiune, │ Nota 2 │30 aprilie 2006 │
│ │2006 │nesupuse la flacãrã, destinate sã│ │ │
│ │ │conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 1: Recipiente de uz │ │ │
│ │ │general │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 4. │SR EN 286-1:2001/AC:│Recipiente simple sub presiune, │ │ │
│ │ 2003 │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 1: Recipiente de uz │ │ │
│ │ │general │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 5. │SR EN 286-2:2000 │Recipiente sub presiune simple, │ │ │
│ │ │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 2: Recipiente sub presiune│ │ │
│ │ │pentru circuite de frânare şi │ │ │
│ │ │circuite auxiliare ale vehicu- │ │ │
│ │ │lelor rutiere şi remorcilor lor │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 6. │SR EN 286-2:2000/AC:│Recipiente simple sub presiune, │ │ │
│ │2003 │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 2: Recipiente sub presiune│ │ │
│ │ │pentru circuite de frânare şi │ │ │
│ │ │circuite auxiliare ale vehicu- │ │ │
│ │ │lelor rutiere şi remorcilor lor │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 7. │SR EN 286-3:2001 │Recipiente simple sub presiune, │ │ │
│ │ │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 3: Recipiente sub presiune│ │ │
│ │ │executate din oţel, destinate │ │ │
│ │ │echipamentelor pneumatice de │ │ │
│ │ │frânare şi echipamentelor │ │ │
│ │ │pneumatice auxiliare ale │ │ │
│ │ │materialului rulant feroviar │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 8. │SR EN 286-4:2001 │Recipiente simple sub presiune, │ │ │
│ │ │nesupuse la flacãrã, destinate │ │ │
│ │ │sã conţinã aer sau azot. │ │ │
│ │ │Partea 4: Recipiente sub │ │ │
│ │ │presiune, executate din aliaje │ │ │
│ │ │de aluminiu, destinate echipamen-│ │ │
│ │ │telor pneumatice de frânare şi │ │ │
│ │ │echipamentelor pneumatice │ │ │
│ │ │auxiliare ale materialului rulant│ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 9. │SR EN 287-1:2004 │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
│ │ │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 10.│SR EN 287-1:2004/A2:│Calificarea sudorilor. Sudare │ Nota 2 │30 sept. 2006 │
│ │ 2006 │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 11.│SR EN 287- │Calificarea sudorilor. Sudare │ │ │
│ │1:2004/AC:2005 │prin topire. Partea 1: Oţeluri │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 12.│SR EN 10207:2005 │Oţeluri pentru recipiente sub │ │ │
│ │ │presiune. Condiţii tehnice de │ │ │
│ │ │livrare pentru table, benzi şi │ │ │
│ │ │bare │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 13.│SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea │ │ │
│ │1:2004 │procedurilor de sudare pentru │ │ │
│ │ │materiale metalice. Verificarea │ │ │
│ │ │procedurii de sudare. │ │ │
│ │ │Partea 1: Sudarea cu arc şi │ │ │
│ │ │sudarea cu gaz a oţelurilor şi │ │ │
│ │ │sudarea cu arc a nichelului şi │ │ │
│ │ │a aliajelor de nichel │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 14.│SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea │ Nota 2 │31 august 2008 │
│ │ 1:2004/A1:2008 │procedurilor de sudare pentru │ │ │
│ │ │materiale metalice. Verificarea │ │ │
│ │ │procedurii de sudare. │ │ │
│ │ │Partea 1: Sudarea cu arc şi │ │ │
│ │ │sudarea cu gaz a oţelurilor şi │ │ │
│ │ │sudarea cu arc a nichelului şi │ │ │
│ │ │a aliajelor de nichel. │ │ │
│ │ │Amendament 1 │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 15.│SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea │ │ │
│ │2:2005 │procedurilor de sudare pentru │ │ │
│ │ │materiale metalice. Verificarea │ │ │
│ │ │procedurii de sudare. │ │ │
│ │ │Partea 2: Sudare cu arc electric │ │ │
│ │ │a aluminiului şi aliajelor sale │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ 16.│SR EN ISO 15614- │Specificaţia şi calificarea │ │ │
│ │2:2005/AC:2009 │procedurilor de sudare pentru │ │ │
│ │ │materiale metalice. Verificarea │ │ │
│ │ │procedurii de sudare. │ │ │
│ │ │Partea 2: Sudare cu arc electric │ │ │
│ │ │a aluminiului şi aliajelor sale │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┘    Nota 1: În general, data încetãrii prezumţiei de conformitate va fi data retragerii stabilitã de cãtre Organismul European de Standardizare, însã se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului cã aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.
    Nota 2: În cazul modificãrilor, standardul de referinţã este SR EN CCCCC: YYYY, modificãrile sale anterioare, dacã existã, şi noua modificare menţionatã. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din SR EN CCCCC: YYYY şi modificãrile sale anterioare, dacã existã, însã fãrã noua modificare menţionatã. La data menţionatã standardul înlocuit înceteazã sã confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.

                          ------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice