Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.682 din 18 mai 2007  privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitatile proprii de autorizare, avizare si atestare ce decurg din atributiile si responsabilitatile acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.682 din 18 mai 2007 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitatile proprii de autorizare, avizare si atestare ce decurg din atributiile si responsabilitatile acesteia

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 8 iunie 2007

În conformitate cu atribuţiile Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei stabilite conform <>Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã,
în baza <>art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>Hotãrârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei si Finanţelor,

ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Prescripţiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitãţile proprii de autorizare, avizare şi atestare ce decurg din atribuţiile şi responsabilitãţile acesteia, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 578/2002 privind aprobarea Prescripţiilor tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitãţile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atribuţiile şi responsabilitãţile acesteia, în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 941/2002 , publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 decembrie 2002, cu modificãrile ulterioare.

Ministrul economiei
şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 18 mai 2007.
Nr. 1.682.

ANEXĂ

PRESCRIPŢIILE TEHNICE
de stabilire a tarifelor percepute de Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitãţile proprii de autorizare, avizare şi atestare ce decurg din atribuţiile şi responsabilitãţile acesteia

ART. 1
În exercitarea atribuţilior sale, în conformitate cu <>art. 6 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei (ARCE) elaboreazã prescripţiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute pentru activitãţile de autorizare, atestare şi avizare cãtre terţi pentru asigurarea veniturilor proprii, în conformitate cu art. 6 alin. (1) din aceeaşi hotãrâre, precum şi cu <>art. 7 alin. (1) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã.
ART. 2
(1) Tarifele percepute de ARCE pentru activitãţile de autorizare, avizare şi atestare se stabilesc conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentele prescripţii tehnice.
(2) Aceste tarife se referã la:
a) activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice, conform anexei nr. 1;
b) activitatea de atestare a personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei, conform anexei nr. 2;
c) activitatea de evaluare şi avizare a documentelor tehnico-economice care intrã în componenţa dosarelor prezentate la deschiderea finanţãrii, pentru obiectivele de investiţii cu caracter de creştere a eficienţei energetice şi utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinanţare din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, bugetul de stat, conform anexei nr. 3;
d) activitatea de avizare a programelor proprii de eficienţã energeticã întocmite de cãtre consumatori, elaborate în condiţiile <>Legii nr. 199/2000 , republicatã, conform anexei nr. 4.
ART. 3
Efectuarea de cãtre ARCE a activitãţilor menţionate la art. 2 alin. (2) se înregistreazã prin documente scrise corespunzãtoare, care, dupã caz, pot fi procese-verbale, scrisori de însoţire a unor documentaţii avizate, avize tehnice, autorizaţii sau atestate.
ART. 4
În cazul persoanelor juridice, plata pentru activitãţile menţionate la art. 2 alin. (2), precum şi pentru alte activitãţi cu caracter specific executate de ARCE se face de cãtre beneficiarii activitãţilor în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii facturii de cãtre ARCE, în caz contrar aplicându-se penalizãri conform legislaţiei în vigoare.
ART. 5
Sumele încasate pentru executarea activitãţilor menţionate la art. 2 alin. (2) constituie venit care se utilizeazã pentru finanţarea întregii activitãţi a ARCE. Soldurile aflate în conturile ARCE la finele anului se reporteazã dupã regularizarea cu bugetul de stat şi se utilizeazã de ARCE în anul urmãtor.
ART. 6
Tarifele specificate în anexele nr. 1-4 se actualizeazã anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statisticã, sau se modificã atunci când este cazul.

ANEXA 1
-------
la prescripţiile tehnice
------------------------

TARIFE
pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Tarif pentru eliberarea │
│ Solicitantul autorizarii │ Autorizaţiei de auditor energetic │
│ │ - lei - │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │ Autorizatie Prelungirea │
│ │ noua valabilitatii │
│ │ autorizatiei │
│ │ existente │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Persoanã fizicã │ 2.000 1.000 │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Persoanã juridicã │ 5.000 2.000 │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘NOTE:
1. Tariful include analizarea documentaţiei înaintate de solicitant pentru eliberarea Autorizaţiei de auditor energetic de cãtre ARCE, întocmirea documentelor aferente autorizãrii şi monitorizarea realizãrii bilanţurilor energetice.
2. Prelungirea valabilitãţii Autorizaţiei de auditor energetic se face conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul sã realizeze bilanţuri energetice pe baza documentaţiei necesare, însoţitã de o cerere scrisã, depuse de solicitant la ARCE cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a Autorizaţiei de auditor energetic existente.
3. În cazul suspendãrii de cãtre ARCE a valabilitãţii Autorizaţiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifeazã la nivelul de autorizaţie nouã.

ANEXA 2
-------
la prescripţiile tehnice
------------------------

TARIFE
pentru atestarea personalului cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Tarif pentru eliberarea │
│ Solicitantul atestarii │ Atestatului de competenta in in- │
│ │ deplinirea atributiilor din dome- │
│ │ niul gestiunii eneregiei │
│ │ - lei - │
│ ├──────────────────┬─────────────────┤
│ │ Atestat │ Prelungirea │
│ │ nou │ valabilitatii │
│ │ │ atestatului │
│ │ │ existent │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ Persoanã fizicã ce activeazã pe bazã de │ 5.000 │ 2.000 │
│contract individual de muncã, în calitate│ │ │
│de responsabil cu atribuţii în domeniul │ │ │
│gestiunii energiei, la un operator │ │ │
│economic al cãrui consum total anual de │ │ │
│energie este mai mare de 1.000 tone │ │ │
│echivalent petrol/an (tep/an), │ │ │
│precum şi la subunitãţile acestuia care │ │ │
│înregistreazã un consum mai mare │ │ │
│de 1.000 tone echivalent petrol/an │ │ │
│(tep/an) │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘NOTE:
1. Tariful include analizarea documentaţiei înaintate de solicitant pentru eliberarea Atestatului de competenţã în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei de cãtre ARCE, examinarea candidatului şi întocmirea documentelor aferente autorizãrii.
2. Prelungirea valabilitãţii Atestatului de competenţã în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei se face conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuţii în domeniul gestiunii energiei, pe baza documentaţiei necesare, însoţitã de o cerere scrisã, depuse de solicitant la ARCE cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a Atestatului de competenţã în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei existent.
3. În cazul suspendãrii de cãtre ARCE a valabilitãţii Atestatului de competenţã în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul gestiunii energiei, reînnoirea acestuia se tarifeazã la nivelul de atestat nou.

ANEXA 3
--------
la prescripţiile tehnice
------------------------

TARIF
de evaluare şi avizare a documentelor tehnico-economice care intrã în componenţa dosarelor prezentate la deschiderea finanţãrii, pentru obiectivele de investiţii cu caracter de creştere a eficienţei energetice, aprobate spre cofinanţare din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, bugetul de stat, precum şi din alte surse interne şi externe la dispoziţia Guvernului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solicitantul evaluãrii şi avizãrii Tarif pentru evaluare şi avizare
(procent din programul total anual
de cofinanţare)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Autoritate a administraţiei publice 3%
locale şi/sau operator economic
solicitant al avizãrii documentaţiei
tehnico-economice care intrã în
componenţa dosarelor prezentate la
deschiderea finanţãrii, pentru
obiectivele de investiţii cu caracter
de creştere a eficienţei energetice şi
utilizare a surselor regenerabile
de energie, aprobate spre cofinanţare
din bugetul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, bugetul de stat, precum şi
din alte surse interne şi externe la
dispoziţia Guvernului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTE:
Tariful aplicat include plata urmãtoarelor activitãţi specifice ce urmeazã a fi executate de specialiştii ARCE:
1. consultanţã de specialitate pentru elaborarea documentaţiilor aferente obiectivelor de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice;
2. recepţia parţialã şi finalã la stadiu fizic a lucrãrilor de investiţii;
3. consultanţã de specialitate pentru întocmirea documentaţiilor din componenţa dosarelor aferente deschiderilor de finanţare;
4. avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finanţare;
5. monitorizarea lucrãrilor de investiţii pe întreaga duratã a executãrii şi postpunere în funcţiune, pentru urmãrirea atingerii parametrilor de eficienţã energeticã prevãzuţi în proiecte.

ANEXA 4
-------
la prescripţiile tehnice
------------------------

TARIFE
pentru avizarea programelor proprii de eficienţã energeticã întocmite de cãtre consumatori, elaborate în condiţiile <>Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientã a energiei, republicatã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solicitantul avizãrii Tarif pentru avizare
- lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Autoritãţi ale administraţiei publice locale 1.600
din localitãţi cu populaţie mai mare
de 20.000 de locuitori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operatorii economici care consumã anual 3.000
o cantitate de energie de peste 1.000 tone
echivalent petrol/an (tep/an)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTE:
Tariful include analizarea şi avizarea documentaţiei înaintate de solicitant.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016