Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.622 din 2000  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina, pe baza de bonuri valorice, in vederea infiintarii culturilor de cereale paioase si efectuarii araturilor din toamna anului 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.622 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina, pe baza de bonuri valorice, in vederea infiintarii culturilor de cereale paioase si efectuarii araturilor din toamna anului 2000

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 21 decembrie 2000
Ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi ministrul finanţelor,
în temeiul <>art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 ,
emit urmãtorul ordin:

ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina, pe baza de bonuri valorice, în vederea infiintarii culturilor de cereale paioase şi efectuãrii araturilor din toamna anului 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

p. Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei,
Ştefan Pete,
secretar de stat

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina,
pe baza de bonuri valorice, în vederea infiintarii culturilor
de cereale paioase şi efectuãrii araturilor din toamna anului 2000

ART. 1
În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin înfiinţarea culturilor de cereale paioase se înţelege lucrãrile agricole de arat, discuit şi semanat pentru culturile care se insamanteaza în toamna anului 2000, iar prin efectuarea araturilor de toamna se înţelege lucrarea agricolã de arat pentru obţinerea ogoarelor necesare în vederea infiintarii culturilor din primavara anului 2001.
ART. 2
(1) Bonurile valorice pentru motorina se acorda producãtorilor agricoli prevãzuţi la <>art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 privind instituirea sistemului de plata pentru motorina, pe baza de bonuri valorice, în vederea infiintarii culturilor de cereale paioase şi efectuãrii araturilor din toamna anului 2000, denumita în continuare ordonanta de urgenta, în funcţie de suprafata agricolã declarata a fi insamantata în toamna anului 2000 şi/sau pentru efectuarea araturilor de toamna necesare în vederea infiintarii culturilor din primavara anului 2001.
(2) Producãtorii agricoli întocmesc declaraţii pe propria rãspundere în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
ART. 3
Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, primesc la sediul lor, de la centrele agricole comunale, declaraţiile pe propria rãspundere ale producãtorilor agricoli, verifica în evidentele proprii corectitudinea suprafeţelor declarate, dupã care le centralizeazã şi stabilesc necesarul contravalorii de bonuri pentru motorina.
ART. 4
Numãrul de bonuri valorice pentru motorina se stabileşte potrivit prevederilor art. 3 din ordonanta de urgenta.
ART. 5
Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, transmit Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţiile privind necesarul de bonuri valorice pentru motorina, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
ART. 6
(1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei încheie protocol privind necesarul de bonuri valorice pentru motorina, pe baza situaţiilor centralizatoare prevãzute la art. 5, cu Societatea Nationala a Petrolului "Petrom"-S.A. Bucureşti care, în termen de maximum 10 zile, prin sucursalele sale teritoriale, transmite bonurile valorice direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza de protocol.
(2) Modelul situaţiei centralizatoare privind necesarul de bonuri valorice pentru motorina, pe total judeţe, este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(3) Bonurile valorice pentru motorina utilizate în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenta vor purta pe verso ştampila Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei - direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 7
(1) Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, distribuie prin centrele agricole comunale bonurile valorice pentru motorina beneficiarilor, producãtori agricoli, în termen de 10 zile de la data primirii acestora, pe baza de tabele întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
(2) La distribuirea bonurilor valorice pentru motorina centrele agricole comunale vor inmana beneficiarilor şi o adeverinta, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
(3) Dupã distribuirea bonurilor valorice pentru motorina direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc, în termen de 5 zile de la împlinirea termenului prevãzut la alin. (1), situaţia privind bonurile valorice pentru motorina acordate şi bonurile rãmase nedistribuite, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, pe care o transmit Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, pe baza de protocol, transmit sucursalelor teritoriale ale Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti bonurile valorice pentru motorina rãmase nedistribuite şi nestampilate de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 8
(1) Bonurile valorice pentru motorina distribuite conform art. 7 şi purtând ştampila direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot fi utilizate pana la data de 30 aprilie 2001 inclusiv.
(2) Bonurile valorice pentru motorina distribuite şi neconsumate pana la data prevãzutã la alin. (1) îşi pierd valabilitatea, nemaiputand fi utilizate pentru achiziţionarea de motorina.
(3) Livrarea motorinei cãtre beneficiarii de bonuri valorice pentru motorina se va face fãrã facturarea taxei de 45% destinate constituirii Fondului special al drumurilor publice, conform metodologiei Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti.
(4) Persoanele fizice beneficiare de bonuri valorice pentru motorina pot preda persoanelor fizice sau persoanelor juridice prevãzute la art. 2 din ordonanta de urgenta bonurile valorice pentru motorina în vederea asigurãrii unei aprovizionari cu mijloace de transport adecvate, prin împuternicire între pãrţi, avizatã şi stampilata de şeful centrului agricol comunal.
(5) Livrarea motorinei cãtre beneficiari se va face pe baza bonurilor valorice pentru motorina, a adeverintei întocmite conform modelului prevãzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, a actului de identitate pentru persoanele fizice, a atestatului juridic pentru persoanele juridice şi/sau a împuternicirii, astfel cum este prevãzutã la alineatul precedent.
ART. 9
(1) Sucursalele judeţene de distribuţie ale Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, respectiv a municipiului Bucureşti, vor întocmi şi vor transmite lunar, pana la data de 10 a lunii curente, Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti, situaţii centralizatoare privind bonurile valorice pentru motorina utilizate efectiv în luna pentru care se face raportarea.
(2) Situaţiile prevãzute la alin. (1) vor fi verificate şi certificate printr-un act de control de cãtre direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cãror evidenta se afla înregistrate sucursalele judeţene de distribuţie ale Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti.
ART. 10
(1) În baza situaţiilor centralizatoare întocmite de sucursalele judeţene de distribuţie ale Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, certificate de organele de control, aceasta va întocmi şi va transmite lunar, pana la data de 15 a lunii curente, Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare privind bonurile valorice pentru motorina efectiv utilizate în luna anterioarã, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.
(2) În afarã de situaţia centralizatoare, transmisã pentru ultima luna a perioadei în care opereazã prevederile ordonanţei de urgenta, respectiv cea transmisã pana la data de 15 mai 2001, ultima situaţie centralizatoare va fi transmisã pana la data de 15 iunie 2001 şi va cuprinde toate lunile aferente acestei perioade, constituind totodatã documentul final prin care se vor efectua eventualele regularizari ale cuantumului obligaţiilor de plata datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, stinse cu echivalentul contravalorii bonurilor valorice pentru motorina utilizate efectiv şi al costului tipãririi acestora, în limita sumei de 980 miliarde lei.
ART. 11
Actul de control prin care se stabilesc de cãtre organele de control ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele cu care vor fi stinse obligaţiile datorate de Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti la bugetul de stat va constitui documentul în baza cãruia se va efectua stingerea lunarã a acestor obligaţii, în perioada 15 ianuarie-15 mai 2001, în conformitate cu ordinea prevãzutã de <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 108/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
(1) Prin obligaţiile datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, potrivit ordonanţei de urgenta, se înţelege toate impozitele, taxele şi alte venituri datorate bugetului de stat pana la data de 22 noiembrie 2000, data intrãrii în vigoare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 , precum şi majorãrile de întârziere aferente, calculate pana la aceasta data, cu excepţia obligaţiilor datorate în vama.
(2) În cuantumul acestor obligaţii intra şi impozitele, taxele şi alte venituri datorate bugetului de stat, pentru care s-au aprobat eşalonãri sau amânãri la plata, întrucât, conform <>art. I alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.052/1997 , vechimea acestor obligaţii este determinata de scadenta lor şi nu de termenul acordat pentru plata ratelor, în cazul eşalonãrii, sau a sumei integrale, în cazul amânãrii.
ART. 13
(1) Obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, care vor fi stinse cu contravaloarea bonurilor valorice pentru motorina, distribuite şi efectiv utilizate de producãtorii agricoli, nu li se vor calcula majorãri de întârziere şi penalitãţi de la data intrãrii în vigoare a ordonanţei de urgenta, respectiv 22 noiembrie 2000, pana la data stingerii efective a obligaţiilor respective, în fiecare dintre lunile în care aceasta operaţiune a fost efectuatã.
(2) La finalizarea operaţiunilor de stingere a obligaţiilor datorate bugetului de stat, conform ordonanţei de urgenta, Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti va întocmi un proces-verbal de constatare, prin care va calcula şi va evidenţia, pentru perioada prevãzutã la alin. (1), majorãrile de întârziere şi penalitãţile aferente obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" S.A. Bucureşti, care va constitui actul în baza cãruia acestea vor fi stinse în evidenta pe plãtitor.
ART. 14
Şeful centrului agricol comunal va controla efectuarea lucrãrilor agricole pentru care s-a beneficiat de bonuri valorice pentru motorina sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevãzut în ordonanta de urgenta şi în toate cazurile de abateri va întocmi acte constatatoare care vor fi transmise direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va întreprinde mãsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
ART. 15
Directorii generali ai direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor desemna prin decizie persoanele care împreunã cu organele de control fiscal, astfel cum sunt definite la <>art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 64/1999 , sunt împuternicite sa constate contravenţiile şi sa aplice amenzile potrivit art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
ART. 16
Reglementãrile contabile ale operaţiunilor înregistrate conform ordonanţei de urgenta sunt urmãtoarele:
A. În contabilitatea agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul agricol, beneficiari ai bonurilor valorice pentru motorina:
a) primirea bonurilor valorice:5328 = 741
"Alte valori"/analitic "Venituri din subvenţii de
distinct exploatare"b) primirea motorinei pe baza facturilor de la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti:


% = 401 "Furnizori" analitic
Societatea Nationala
a Petrolului "Petrom" - S.A.
Bucureşti

301
"Materiale consumabile"
4426
"T.V.A. deductibilã"c) achitarea furnizorilor pentru motorina achizitionata:


401 = %
"Furnizori" analitic 5328 "Alte valori"/analitic
Societatea Nationala distinct
a Petrolului "Petrom" - 5121 "Conturi la banca
S.A. Bucureşti în lei"*)B. În contabilitatea instituţiilor publice:
1. Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ţin evidenta bonurilor valorice pentru motorina primite de la sucursalele Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti cu ajutorul contului în afarã bilanţului 908 "Bonuri valorice pentru motorina primite în vederea distribuirii producãtorilor agricoli".
În debitul acestui cont se înregistreazã bonurile valorice pentru motorina primite, iar în credit, bonurile valorice pentru motorina distribuite producãtorilor agricoli, potrivit legii, bonurile valorice pentru motorina distribuite producãtorilor agricoli şi nefolosite de aceştia (în roşu), precum şi cele rãmase nedistribuite, restituite sucursalelor teritoriale ale Societãţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti.
2. În contabilitatea instituţiilor de învãţãmânt agricol şi a unitãţilor de cercetare agricole (instituţii publice) bonurile valorice pentru motorina primite de la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii, se înregistreazã în debitul contului 159 "Alte valori"/analitic distinct, prin creditul contului 711 "Finanţarea în baza <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 ".
În creditul acestui cont se înregistreazã bonurile valorice pentru motorina primite de la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 :
a) primirea bonurilor valorice de motorina:


159 = 711 "Finanţarea în baza
Ordonanţei de
urgenta a Guvernului
nr. 211/2000"

"Alte valori"/analitic
distinctb) primirea motorinei pe baza facturilor de la Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti:


600.02 = 234 "Furnizori" analitic
"Materiale de întreţinere Societatea Nationala
şi gospodãrie" a Petrolului "Petrom" -
S.A. Bucureştic) achitarea furnizorului pentru motorina achizitionata:


234 = %
"Furnizori"/analitic 159 "Alte valori"/analitic
Societatea Nationala distinct
a Petrolului "Petrom" - 700 "Finanţare de la buget
S.A. Bucureşti privind anul curent"*)
120 "Disponibil al instituţiei
finanţate din venituri
extrabugetare"*)Instituţiile publice care primesc bonuri valorice pentru motorina conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 întocmesc "Contul de execuţie privind cheltuielile efectuate prin compensare cu bonuri valorice pentru motorina potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 ", conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
Contul de execuţie respectiv se prezintã ca anexa distinctã la darea de seama contabila la 31 decembrie 2000.
Sumele aferente bonurilor valorice pentru motorina nu se cuprind în "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) şi în "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilanţul contabil pentru instituţii publice.

------------
*) În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât valoarea bonurilor pentru motorina.ANEXA 1


la normele metodologice
-----------------------

Avizat
Direcţia generalã pentru agricultura
şi industrie alimentara
a judeţului ...../ municipiului Bucureşti
Director general, Contabil-şef,
.................... ....................


Verificat
Centrul agricol comunal .....
Şef centru agricol comunal,
.................................


DECLARAŢIE
............. (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice) ............, având domiciliul/sediul în satul ....................., comuna ................, oraşul ..........................., judeţul ......................................., posesor (în cazul persoanelor fizice) al buletinului/cãrţii de identitate seria .............. nr. ............., eliberat/eliberata de ................. la data de .............., sau al atestatului juridic (în cazul persoanelor juridice) cu ...................................., declar prin prezenta ca deţin urmãtoarele suprafeţe agricole:
- ...... ha, în proprietate, conform titlului (titlurilor) de proprietate nr. ..............., eliberat(e) de ............;
- ...... ha, în arenda, conform contractelor de arendare încheiate în baza <>Legii arendãrii nr. 16/1994 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, înregistrate la primãrie sub nr. ......................;
- ......... ha, în concesiune, conform contractului de concesionare nr. .............
Declar pe propria rãspundere ca am înfiinţat ... ha culturi de cereale paioase şi ca voi efectua arãturi de toamna pe suprafata de ..... ha.
Am luat la cunostinta faptul ca, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele de specialitate datele din prezenta declaraţie nu corespund realitãţii şi bonurile valorice au fost folosite în alte scopuri decât cele prevãzute în <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 , în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului finanţelor, aceasta constituie contravenţie care se sancţioneazã cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei şi atrage restituirea contravalorii bonurilor valorice şi a penalitatilor calculate.

....................... ......................
(data) (semnatura)ANEXA 2


la normele metodologice
-----------------------

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA
A JUDEŢULUI ..../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


SITUAŢIA
privind necesarul de bonuri valorice pentru motorina


┌────┬───────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │Necesarul de bonuri │ │
│ │ │ │ valorice │ │
│ │ │ │ (numãr) │ │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤ │
│Nr. │ Specificare │Suprafata│ │ │ Contravaloarea │
│crt.│ │ (ha) │ 50.000 │ 100.000 │ bonurilor │
│ │ │ │lei/bucata│lei/bucata│ valorice │
│ │ │ │ │ │ (mii lei) │
├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1. │ Înfiinţarea culturilor│ │ │ │ │
│ │ de cereale paioase │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 2. │ Efectuarea araturilor │ │ │ │ │
│ │ de toamna │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘

Director general, Contabil-şef,
........................ .......................

ANEXA 3


la normele metodologice
-----------------------

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI


SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind necesarul de bonuri valorice pentru motorina


┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Necesarul de bonuri │ │
│ │ │ valorice │ │
│ │ │ (numãr) │ │
│ │ ├──────────┬──────────┤ │
│Nr. │ Judeţul │ │ │ Contravaloarea │
│crt.│ │ 50.000 │ 100.000 │ bonurilor │
│ │ │lei/bucata│lei/bucata│ valorice │
│ │ │ │ │ (mii lei) │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ . │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ . │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ . │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘

Ordonator principal de credite,
.................................

ANEXA 4


la normele metodologice
-----------------------

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA
A JUDEŢULUI ..../ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


TABEL
privind distribuirea bonurilor valorice pentru motorina producãtorilor agricoli,
conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000


┌────┬───────────────────┬───────┬──────────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │Denumirea│Datele de│ Total │ │Contravaloarea│ Semnatura │
│Nr. │persoanei│identifi-│bonuri │ din care │ bonurilor │ de │
│crt.│ fizice │care a │valori-├───────┬──────────┤ valorice │ primire │
│ │ sau │persoanei│ ce │50.000 │100.000 │ primite │ │
│ │juridice │ fizice │primite│ lei/ │lei/bucata│ (mii lei) │ │
│ │ │ sau │(numãr)│bucata │ │ │ │
│ │ │juridice │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ . │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┴──────────────┴───────────┘

Director general, Contabil-şef,
........................... .............................

ANEXA 5


la normele metodologice
-----------------------

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURA
ŞI INDUSTRIE ALIMENTARA
A JUDEŢULUI ..../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI


SITUAŢIA
privind distribuirea bonurilor valorice pentru motorina


┌────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Total bonuri │ Din care: │ Contravaloarea bonurilor │
│ valorice │ │ valorice │
│ (numãr) │ │ (mii lei) │
│ ├───────────────┬─────────────────┼────────────┬──────────────┤
│ │ distribuite │ nedistribuite │ distribuite│nedistribuite │
│ │ (numãr) │ (numãr) │ │ │
│ ├──────┬────────┼──────┬──────────┤ │ │
│ │50.000│100.000 │50.000│100.000 │ │ │
│ │lei/ │ lei/ │lei/ │ lei/ │ │ │
│ │bucata│bucata │bucata│ bucata │ │ │
├────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────┴────────┴──────┴──────────┴────────────┴──────────────┘

Director general, Contabil-şef,
......................... ...............................ANEXA 6
-------
la normele metodologice
-----------------------

Centrul agricol comunal ..................................
Judeţul ..................................................
Numãrul de înregistrare ......../.........................


ADEVERINTA
Beneficiar de bonuri valorice pentru
motorina, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 211/2000


Prin prezenta se adevereste ca:
1. Domnul/doamna ..............(denumirea persoanei fizice)............................, din localitatea ...................................., judeţul ............................, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate seria ........ nr. ................, eliberat/eliberata de ................. la data de ............., este deţinãtor legal al urmãtoarelor bonuri valorice pentru motorina:
Seria ..............................
Numãrul (de la .............. pana la .................................. inclusiv).
2. ...............(denumirea persoanei juridice) ...................................... din localitatea ..............................., judeţul ................................., atestat juridic cu certificat de înmatriculare nr. ......................, este deţinãtoare legalã a urmãtoarelor bonuri valorice pentru motorina:
Seria ..............................
Numãrul (de la .............. pana la .................................. inclusiv).
Prin împuternicire între pãrţi, avizatã şi stampilata de şeful centrului agricol comunal, persoanele fizice beneficiare de bonuri valorice pentru motorina pot preda persoanelor fizice sau persoanelor juridice prevãzute la <>art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 bonurile valorice pentru motorina, în vederea asigurãrii unei aprovizionari cu mijloace de transport adecvate.

Şeful centrului agricol comunal,
..........................................ANEXA 7


la normele metodologice
-----------------------

SOCIETATEA NATIONALA A PETROLULUI
"PETROM" - S.A. BUCUREŞTI


SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind contravaloarea bonurilor valorice pentru
motorina, inclusiv costul tipãririi
acestora, acordate producãtorilor agricoli conform Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 211/2000, în luna ................... şi cumulat


┌────┬──────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ Judeţul │ Contravaloarea │ Costul tipãririi │ Total valoare │ Total │
│Nr. │ │ bonurilor │bonurilor valorice│ (mii lei) │ valoare │
│crt.│ │ valorice │ (mii lei) │ │ cumulatã │
│ │ │ utilizate │ │ │ (mii lei)│
│ │ │ efectiv │ │ │ │
│ │ │ (mii lei) │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 = 2+3 │ 5 │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ . │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────┘

Ordonator principal de credite,
..........................................

ANEXA 8


la normele metodologice
-----------------------

MINISTERUL .......................................
Instituţia .......................................


CONT DE EXECUŢIE
privind cheltuielile aferente prin
compensare cu bonuri valorice pentru motorina,
potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000


┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────┐
│ Denumirea indicatorilor*) │ Codul │ Cheltuieli │
│ ├────────────┬──────────────┤ │
│ │ Capitolul │ Titlul │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ Învãţãmânt: │ 57.01 │ │ │
│ │ 57.02 │ │ │
│ │ 57.03 │ │ │
│Cheltuieli materiale şi │ │ │ │
│servicii │ │ 20 │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│Cercetare ştiinţificã: │ 71.01 │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │ 71.03 │ │ │
│Cheltuieli materiale şi │ │ │ │
│servicii │ │ 20 │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
│etc. │ │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┤
└─────────────────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┘
*) Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi titlurilor de cheltuieli.

Ordonator de credite, Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil,
...................... ..............................

L.S.


-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016