Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.585 din 17 august 2012  pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale societatilor comerciale din sectorul productiei de aparare, filiale ale Companiei Nationale Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.585 din 17 august 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ale societatilor comerciale din sectorul productiei de aparare, filiale ale Companiei Nationale "ROMARM" - S.A.

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012
    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

                            p. Ministrul economiei,
                       comerţului şi mediului de afaceri,
                              Gelu-Ştefan Diaconu,
                                secretar de stat

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                Mariana Câmpeanu    ANEXA 1

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Arsenal-Reşiţa" - S.A.
    Sediul/Adresa: Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4
    Cod unic de înregistrare: RO 14366231


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2012                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ │Nr.│ Realizat │ BVC 2012 │
│ │ INDICATORI │rd.│ 2011 │ Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 3.803│ 3.692│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 3.790│ 3.692│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 3.356│ 2.449│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4│ 4│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 430│ 1.239│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 669│ 974│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 13│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 13│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 3.730│ 3.619│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 3.721│ 3.609│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 88│ 89│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 372│ 383│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 4│ 4│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.207│ 782│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 834│ 504│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 232│ 142│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 173│ 105│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 4│ 3│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 43│ 26│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 12│ 8│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 141│ 136│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 17│ 10│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 124│ 126│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 556│ 572│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 414│ 426│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.080│ 1.353│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 1│ 1│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 7│ 7│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 669│ 974│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 22│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 9│ 10│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 9│ 10│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 73│ 73│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 11│ 11│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 62│ 62│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 58│ 58│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 0│ 0│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 17│ 100│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 17│ 100│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 17│ 100│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 17│ 100│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 3.134│ 2.718│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 3.061│ 2.645│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 62│ 62│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total din care: │92 │ 66│ 62│
│ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de salariaţi în activitate │92a│ 36│ 21│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │92b│ 29│ 41│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de salariaţi alte categorii │92c│ 1│ 0│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 911│ 547│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 827│ 497│
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 7│ 7│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 77│ 43│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.914│ 1.971│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.109│ 2.169│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 87│ 129│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 90│ 129│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoane) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 977│ 973│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 0│ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 51,00│ 44,88│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 52,73│ 46,23│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2012


                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │
│ │ INDICATORI │rd.│ Realizat │ │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 18.032│ 17.132│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.544│ 15.129│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 18.386│ 12.550│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 79│ 79│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ 8│ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 8│ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ -4.929│ 2.500│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.051│ 1.729│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 4.488│ 2.003│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 3│ 3│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 4.485│ 2.000│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 28.502│ 17.132│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 23.547│ 16.082│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 6.040│ 4.500│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 1.193│ 1.200│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 31│ 31│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.820│ 4.886│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 4.544│ 3.814│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.269│ 1.065│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 944│ 793│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 23│ 19│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 236│ 198│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 66│ 55│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 7│ 7│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 7│ 7│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 7│ 7│
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 625│ 625│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 3.078│ 2.250│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 6.760│ 2.590│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 6│ 0│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 16│ 16│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 1.051│ 1.729│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 150│ 150│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 4.955│ 1.050│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 104│ 50│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 4.851│ 1.000│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -10.470│ 0│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 0│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 0│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 520│ 593│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 520│ 593│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 520│ 593│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 520│ 593│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 16.981│ 15.403│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 27.451│ 15.403│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 275│ 265│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total din care: │92 │ 275│ 265│
│ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4a│ │ │Nr. mediu de salariaţi în activitate │92a│ 230│ 193│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4b│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │92b│ 45│ 72│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4c│ │ │Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj │92c│ │ │
│ │ │ │ │tehnic, CAS etc.) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.544│ 3.814│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 4.540│ 3.810│
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 0│ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.645│ 1.645│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.646│ 1.647│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 74│ 80│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 76│ 80│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoane) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.617│ 1.000│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 145.883│ 135.700│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 150.843│ 135.700│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 853│ 660│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 882│ 660│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 3


    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.
    Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba
    Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999

               BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                        PE ANUL 2012


                                                                               mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ Realizat │ │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 112.274│ 89.337│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 100.614│ 80.657│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 99.370│ 76.544│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 419│ 425│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 137│ 140│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 688│ 3.548│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 572│ 683│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 11.660│ 8.680│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ 1│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 11.660│ 8.679│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 119.174│ 89.332│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 109.089│ 80.207│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 26.841│ 23.070│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 9.128│ 10.550│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 453│ 424│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 32.218│ 30.316│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 23.183│ 21.799│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 6.569│ 6.092│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 4.897│ 4.534│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 116│ 109│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 1.218│ 1.134│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 338│ 315│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 2.466│ 2.425│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 389│ 389│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 2.077│ 2.036│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 6.666│ 6.665│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 5.590│ 5.590│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 28.193│ 3.592│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 14│ 0│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 81│ 81│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 572│ 683│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 146│ 146│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 10.085│ 9.125│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 10.085│ 9.125│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -6.900│ 5│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0│ 1│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 4│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ 4│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 0│ 0│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 3.516│ 5.031│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 3.516│ 5.031│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 3.516│ 5.031│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 3.516│ 5.031│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 111.702│ 88.654│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 118.602│ 88.649│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 1.002│ 1.002│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 1.076│ 1.008│
│ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 1.036│ 974│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 25│ 28│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal din alte categorii │92c│ 15│ 6│
│ │ │ │ │(şomaj tehnic, CAS, fără soluţii, suspendări │ │ │ │
│ │ │ │ │contract, etc.) │ │ │ │
│ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 25.508│ 23.984│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 23.170│ 21.786│
│ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 13│ 13│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 2.325│ 2.185│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.864│ 1.864│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.052│ 2.052│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 108│ 91│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ │ │
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ 12.662│ 9.804│
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.062│ 999,94│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 439.639│ 393.475│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 454.587│ 393.475│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 16.493│ 14.760│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 17.054│ 14.760│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 4


    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEŞTI" - S.A.

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                            PE ANUL 2012                                                                               mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 │
│ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤
│ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 64│ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 794│ 818│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.069│ 1.101│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 796│ 819│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 19│ 20│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 618│ 680│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 2.428│ 3.160│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 3│ 3│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 797│ 800│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ 67│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ 67│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 0│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 349│ 1.382│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 192│ 192│
│ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu şomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3│
│ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936│
│ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 416│ 428│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 25│ 20│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 26│ 20│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 150│ 135│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 155│ 135│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 5


    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.
    Sediul/Adresa: Oraşul Victoria, judeţul Braşov, Aleea Uzinei nr. 8 bis
    Cod unic de înregistrare: RO 14469423

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                           PE ANUL 2012


                                                                               mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ Realizat │ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ 2011 │ Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 2.253│ 2.253│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 2.249│ 2.249│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 451│ 451│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4│ 4│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 1.794│ 1.794│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.625│ 1.734│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 2.913│ 2.253│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 2.913│ 2.253│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 155│ 87│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 303│ 69│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 1│ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 19│ 14│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 11│ 11│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 3│ 3│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 2│ 2│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 0│ 0│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 1│ 1│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 0│ 0│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 5│ 0│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 5│ 0│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 86│ 51│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 131│ 68│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 2.218│ 1.964│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 3│ │
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 5│ │
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 1.625│ 1.734│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 104│ 105│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -660│ 0│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 0│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 0│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 0│ 0│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 22│ 20│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 2│ 20│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 20│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 22│ 20│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 22│ 20│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 0│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 628│ 519│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 1.288│ 519│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 83│ 83│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total, din care: │92 │ 83│ 83│
│ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 1│ 1│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 70│ 71│
│ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Nr. mediu de personal din alte categorii │92c│ 12│ 11│
│ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 11│ 11│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 8,03│ 8,03│
│ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 669│ 669│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 919│ 919│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 628│ 519│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 647│ 519│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 2.051│ 1.000│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 3.854│ 3.391│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 3.985│ 3.391│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 1.643│ 1.445│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 1.699│ 1.445│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
    ANEXA 6

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2012


                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ Realizat │ │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 10.555│ 17.011│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 10.529│ 16.981│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 5.985│ 12.800│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 9│ 9│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 9│ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 4.526│ 4.172│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 3.696│ 3.462│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 26│ 30│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 13│ 15│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 13│ 15│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 14.804│ 16.874│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 14.784│ 16.844│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.896│ 3.610│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 496│ 550│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7│ 7│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.789│ 6.257│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 4.329│ 4.685│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.214│ 1.309│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 902│ 974│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 22│ 23│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 226│ 244│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 64│ 68│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 246│ 263│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 109│ 83│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 75│ 34│
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 137│ 180│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 619│ 1.120│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 940│ 900│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 5.037│ 4.400│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 65│ 80│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 10│ 3│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 9│ 9│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 3.696│ 3.462│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 115│ 115│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 20│ 30│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0│ 5│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 20│ 25│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -4.249│ 137│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0│ 21│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ -4.249│ 116│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│ 7│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0│ 109│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 708│ 100│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 242│ 100│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 466│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 708│ 100│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 708│ 100│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 7│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ 0│ 7│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 6.859│ 13.549│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.108│ 13.412│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 342│ 342│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total din care: │92 │ 346│ 340│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4a│ │ │Nr. mediu de salariaţi în activitate │92a│ 183│ 198│
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4b│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │92b│ 159│ 142│
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4c│ │ │Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj │92c│ 4│ 0│
│ │ │ │ │tehnic CAS etc) │ │ │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.541│ 4.899│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 4.326│ 4.681│
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 212│ 214│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.970│ 1.970│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.068│ 2.062│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 37│ 68│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 39│ 68│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.619│ 990│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 17.291│ 14.658│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 17.879│ 14.658│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 220│ 194│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 227│ 194│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 7

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2012


                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │
│ │ │rd.│ Realizat │ │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 47.010│ 53.785│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 45.869│ 52.485│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 39.940│ 42.500│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 267│ 285│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 2.023│ 400│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 3.639│ 9.300│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 4.371│ 3.778│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 1.141│ 1.300│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1.141│ 1.300│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 60.432│ 53.780│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 59.038│ 52.480│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 16.979│ 16.204│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 3.110│ 3.110│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 249│ 285│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 20.612│ 21.267│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 14.230│ 15.058│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 4.454│ 4.208│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 3.438│ 3132│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 71│ 75│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 740│ 783│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 205│ 217│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.929│ 2.001│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 210│ 301│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 1.719│ 1.700│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 2.030│ 1.800│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 1.536│ 1.550│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 14.522│ 8.264│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 78,00│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 33│ │
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 2│ │
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 4.371│ 3.778│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 98│ 80│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.394│ 1.300│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 1.394│ 1.300│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -13.422│ 5│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 1│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 4│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ 4│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ │ │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 2.023│ 400│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 460│ 400│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 1.563│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 2.023│ 400│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 2.023│ 400│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 42.639│ 50.007│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 56.061│ 50.002│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 954│ 950│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total din care: │92 │ 950│ 950│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4a│ │ │Nr. mediu de salariaţi în activitate │92a│ 743│ 795│
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4b│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │92b│ 190│ 155│
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4c│ │ │Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şimaj │92c│ 17│ │
│ │ │ │ │tehnic CAS etc) │ │ │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: │93 │ 15.550│ 16.469│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 14.226│ 15.054│
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 4│ 4│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 1.320│ 1.411│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.596│ 1.578│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.744│ 1.726│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 57│ 63│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 59│ 63│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.315│ 1.000│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 150.241│ 131.848│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 155.349│ 131.848│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 3.122│ 2.585│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 3.228│ 2.585│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 8

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2012


                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC │
│ │ │rd.│ Realizat │ 2012 │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 19.414│ 20.880│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 18.283│ 20.152│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 14.854│ 16.600│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 20│ 22│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ 37│ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 3.372│ 3.530│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 2.164│ 2.340│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 1.131│ 728│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 5│ 4│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1.126│ 724│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 19.079│ 20.480│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 18.250│ 19.626│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 2.561│ 3.468│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 631│ 650│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 4│ 4│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 7.711│ 7.723│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 5.313│ 5.418│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.575│ 1.602│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 1.195│ 1.215│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj │25 │ 27│ 27│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de│26 │ 276│ 282│
│ │ │ │ │sănătate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 77│ 78│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 823│ 703│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 245│ 108│
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 578│ 595│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţă │33 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │
│ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizări │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotărâri judecătoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi │36 │ 979│ 1.200│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 3.672│ 3.783│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 2.692│ 2.798│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 40│ 8│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: │42 │ 15│ 14│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau │47a│ 2.164│ 2.340│
│ │ │ │cheltuieli şomaj tehnic │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 22│
│ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 829│ 854│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 10│ 10│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 819│ 844│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 335│ 400│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 51│ 61│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 284│ 339│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 16│ 20│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 268│ 319│
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │71 │ 1.300│ 170│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ 300│ 170│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ 1.000│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ 1.300│ 170│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ 1.300│ 170│
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 16│ 20│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ 16│ 20│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 17.250│ 18.540│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 16.915│ 18.140│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 305│ 305│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total din care: │92 │ 305│ 305│
│ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4a│ │ │Nr. mediu de salariaţi în activitate │92a│ 206│ 204│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4b│ │ │Nr. mediu de salariaţi în nucleu │92b│ 93│ 101│
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4c│ │ │Nr. mediu de salariaţi alte categorii (şomaj │92c│ 6│ │
│ │ │ │ │tehnic CAS etc.) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 5.891│ 6.013│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 5.310│ 5.415│
│ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură│96 │ 578│ 595│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.148│ 2.212│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.384│ 2.456│
│ │ │ │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 84│ 91│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 86│ 91│
│ │ │ │preţuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unităţi fizice/persoana) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 981│ 978│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plăţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ 1.500│ 1.200│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ 1.551│ 1.200│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ 250│ 230│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ 259│ 230│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘    ANEXA 9


    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A.

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  PE ANUL 2012


                                                                                 mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC │
│ │ │rd.│ Realizat │ 2012 │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 12.724│ 32.235│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 12.697│ 32.135│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândută │ 3 │ 11.425│ 29.060│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 326│ 150│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c1│subvenţii. cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │c2│transferuri cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizări │ 8 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 946│ 2.925│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.743│ 2.608│
│ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 27│ 100│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ 5│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 27│ 95│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 18.466│ 32.185│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 17.048│ 30.805│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.248│ 11.000│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) │19 │ 483│ 800│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 260│ 145│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 9.115│ 8.573│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 7.096│ 6.128│
│ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │23 │ 1.983│ 1.713│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurări sociale │24 │ 1.476│ 1.275│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────&#