Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.565 din 28 noiembrie 2000  pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor   art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , modificata si completata prin   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.565 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 65 alin. (5) si (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 7 decembrie 2000

Ministrul finanţelor,
în baza prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificãrile ulterioare, şi în conformitate cu prevederile <>art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,
emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Precizãrile metodologice privind compensarea unor obligaţii de plata, potrivit prevederilor <>art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, prezentate în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îşi înceteazã aplicabilitatea <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 705/2000 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


ANEXA 1


PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind compensarea unor obligaţii de plata, potrivit prevederilor <>art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000


În aplicarea prevederilor <>art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 76/2000 , astfel cum a fost modificat şi completat prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 , se emit urmãtoarele precizãri metodologice:
1. Obligaţiile de plata ale Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare cãtre bugetul de stat şi cãtre furnizorii direcţi de bunuri şi servicii, precum şi ale acestor furnizori cãtre bugetul de stat se compenseazã în limita valorii de maximum 1.500 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantitãţii de apa grea care va fi acumulatã de Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat.
În condiţiile în care furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare nu au obligaţii de plata cãtre bugetul de stat, dar au obligaţii de plata, rezultate din relaţiile contractuale, cãtre anumiti agenţi economici, în cadrul limitei valorice prevãzute la alineatul precedent, se compenseazã obligaţiile datorate bugetului de stat de cãtre agenţii economici respectivi.
Obligaţiile furnizorilor direcţi de bunuri şi servicii cãtre bugetul de stat se vor compensa la nivelul acestor obligaţii, dar nu mai mult decât cuantumul obligaţiilor Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare cãtre aceşti furnizori, iar obligaţiile datorate bugetului de stat de cãtre agenţii economici se vor compensa în limita sumelor datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare cãtre furnizorii sãi direcţi şi ale acestora cãtre agenţii economici respectivi.
Compensarea se va face pana la finele anului 2000 atât pentru obligaţiile restante ale Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare cãtre furnizorii sãi direcţi de bunuri şi servicii şi ale acestora cãtre agenţii economici mentionati mai sus, cat şi pentru cele curente, înregistrate între aceşti factori pe mãsura producerii cantitãţii de apa grea şi acumularii acesteia de cãtre Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat, în limita aprobatã de lege.
Încheierea contractelor de vânzare-cumpãrare şi de livrare a apei grele se va face în limita contravalorii de 1.500 miliarde lei şi a nivelului cuantumului obligaţiilor datorate bugetului de stat, atât de cãtre Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, cat şi de cãtre furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai acestei regii sau, în cazul în care aceşti furnizori nu au obligaţii la bugetul de stat, de cãtre agenţii economici fata de care furnizorii respectivi înregistreazã obligaţii de plata.
Responsabilitatea pentru încadrarea cantitãţii de apa grea în limita valoricã prevãzutã de lege revine urmãtorilor trei factori implicaţi în procesul de producere şi acumulare a apei grele:
- Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, care produce şi livreaza cantitatea de apa grea;
- Ministerul Industriei şi Comerţului, care are totodatã responsabilitatea de a urmãri realitatea facturilor emise de furnizorii direcţi ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
- Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat, care, dupã confirmarea de cãtre organele fiscale a cuantumului obligaţiilor datorate bugetului de stat de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare şi furnizorii direcţi de bunuri şi servicii/agenţii economici, încheie contractele de vanzarecumparare cu Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare şi receptioneaza în custodie, pentru stocul de rezerva de stat, cantitatea de apa grea la preţul din data facturarii şi receptionarii acesteia.
2. Compensarea obligaţiilor de plata ale Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare cãtre bugetul de stat, precum şi ale furnizorilor direcţi de bunuri şi servicii/ agenţilor economici cãtre bugetul de stat se va face în baza proceselor-verbale prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
a) În cazul compensãrii obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare se va folosi procesul-verbal prezentat în anexa nr. 1.
Regia va întocmi procesul-verbal în 5 exemplare, atunci când vor fi stinse numai obligaţiile proprii datorate bugetului de stat şi în procedura de compensare nu este cuprinsã nici una dintre cele 4 sucursale ale acesteia, şi în 7 exemplare, atunci când în compensare intra una dintre sucursalele care au obligaţii datorate bugetului de stat la data compensãrii.
● În prima situaţie cele 5 exemplare ale procesului-verbal vor fi înaintate de regie organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta este înregistratã ca plãtitor de impozite şi taxe, respectiv Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti, pentru înscrierea obligaţiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
Dupã înscrierea sub semnatura autorizata a obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre regie procesele-verbale sunt transmise de aceasta Ministerului Industriei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, pentru confirmarea pe propria rãspundere, de cãtre ordonatorii principali de credite ai acestor instituţii, a livrãrii cantitãţii de apa grea în suma menţionatã de regie la pct. 1.1 din procesul-verbal şi a încadrãrii contravalorii acesteia în limita maxima prevãzutã de lege.
Dupã primirea confirmarilor procesele-verbale sunt transmise Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti, care va efectua operaţiunea de compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare (pct. 5.2). Acest organ fiscal retine doua exemplare ale procesului-verbal de compensare: un exemplar pentru operarea în evidente a stingerii obligaţiilor regiei şi un exemplar pentru preluarea şi prelucrarea datelor acestuia în cadrul Serviciului buget şi achiziţii publice, iar celelalte exemplare le transmite:
- Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
- Ministerului Industriei şi Comerţului;
- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
● În situaţia în care sucursalele Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare au obligaţii cãtre bugetul de stat se vor înscrie mai întâi, de cãtre organele fiscale în a cãror evidenta se afla înregistrate sucursalele respective, obligaţiile datorate de acestea bugetului de stat, provenite din impozitul pe salarii (deci aferente anului 1999) (pct. 4.1), iar apoi cele 7 exemplare ale procesului-verbal vor fi transmise de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti pentru evidentierea, sub semnatura autorizata, a obligaţiilor proprii datorate de regie la bugetul de stat (pct. 5.1).
Procesele-verbale sunt transmise în continuare pentru obţinerea confirmarilor la Ministerul Industriei şi Comerţului (pct. 2) şi la Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat (pct. 3), urmând ca acestea sa fie înaintate organelor fiscale în a cãror evidenta se afla înregistrate sucursala şi apoi regia, în vederea compensãrii efective a obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre sucursala în cauza (pct. 4.2), respectiv de cãtre regie (pct. 5.2), în cuantumul diferenţei rãmase din valoarea apei grele facturate.
Dupã finalizarea procedurii de compensare Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti va retine şi va distribui procesele-verbale conform celor menţionate mai sus, urmând ca cele doua exemplare întocmite în plus sa revinã sucursalei care a beneficiat de compensare şi organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta se afla înregistratã aceasta sucursala.
b) În cazul compensãrii obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre furnizorii direcţi de bunuri şi servicii sau de agenţii economici fata de care aceşti furnizori înregistreazã obligaţii de plata, dupã caz, se va întocmi procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 2.
În situaţia în care furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare au obligaţii cãtre bugetul de stat şi aceşti furnizori sunt persoane juridice care nu au sucursale sau filiale în subordine, procesele-verbale se întocmesc de aceasta în 6 exemplare originale, iar în situaţia în care furnizorul direct de bunuri şi servicii este o sucursala sau o filiala, procesul-verbal se întocmeşte în 8 exemplare.
Regia va mentiona la pct. 1.2 suma obligaţiilor de plata datorate furnizorului direct de bunuri şi servicii nominalizat în procesul-verbal şi va transmite toate exemplarele procesului-verbal acestui furnizor, în vederea confirmãrii obligaţiilor datorate de aceasta.
Dupã obţinerea acestei confirmãri procesul-verbal este transmis organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta este înregistrat furnizorul direct de bunuri şi servicii, sucursala/filiala sau persoana juridicã, dupã caz.
Acesta va înscrie la pct. 6.1, sub semnatura autorizata, obligaţiile datorate bugetului de stat de cãtre furnizorul direct de bunuri şi servicii, iar atunci când acesta este o filiala sau o sucursala fãrã personalitate juridicã, va înscrie la pct. 7.1 obligaţiile datorate de persoana juridicã cãreia aceasta îi este subordonata.
În funcţie de cuantumul obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre furnizorul direct de bunuri şi servicii sau, în cazul în care acesta este o sucursala/filiala, al obligaţiilor acesteia cãtre bugetul de stat, cumulate cu cele datorate de persoana juridicã cãreia îi este subordonata, precum şi în funcţie de nivelul obligaţiilor de plata datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare furnizorului direct de bunuri şi servicii în cauza, regia va înscrie la pct. 1.1 contravaloarea apei grele facturate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
Procesele-verbale sunt transmise apoi de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare Ministerului Industriei şi Comerţului şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, pentru obţinerea confirmarilor menţionate la pct. 4 şi 5.
Procesele-verbale confirmate de instituţiile menţionate mai sus se transmit organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta se afla înregistrat furnizorul direct de bunuri şi servicii, în vederea efectuãrii stingerii obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre acesta (pct. 6.2), în acelaşi cuantum cu cel al valorii menţionate la pct. 1.2.
Dupã efectuarea procedurii de compensare organul fiscal teritorial în a cãrui evidenta se afla înregistrat furnizorul direct de bunuri şi servicii nominalizat în formular va retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le va transmite:
- Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
- Ministerului Industriei şi Comerţului;
- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
- furnizorului direct de bunuri şi servicii;
- Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti (Serviciul buget şi achiziţii publice).
În condiţiile în care furnizorul direct de bunuri şi servicii este o sucursala sau o filiala, iar suma datoratã acesteia de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare este peste nivelul obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre sucursala/filiala, diferenţa înscrisã la pct. 6.3 va fi utilizata pentru stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat de persoana juridicã în a carei subordine se afla sucursala/filiala respectiva. În acest sens organul fiscal la care este înregistratã sucursala/filiala retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar îl transmite sucursalei/filialei respective, iar celelalte 6 exemplare le va transmite organului fiscal teritorial la care este înregistratã persoana juridicã, care va proceda la stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat de cãtre aceasta, în limita diferenţei rãmase (pct. 7.2).
Acest organ fiscal retine un exemplar al procesului-verbal, iar celelalte 5 exemplare le transmite:
- Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare;
- Ministerului Industriei şi Comerţului;
- Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat;
- furnizorului direct de bunuri şi servicii;
- Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti (Serviciul buget şi achiziţii publice).
În cazul în care furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare nu au obligaţii cãtre bugetul de stat, dar au datorii cãtre alţi agenţi economici, rezultate din relaţiile contractuale încheiate cu aceştia, se vor compensa obligaţiile agenţilor economici respectivi fata de bugetul de stat, în limita sumelor datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare cãtre furnizorii sãi direcţi şi ale acestora cãtre agenţii economici mentionati mai sus.
Operaţiunea de compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat de agenţii economici se va efectua în limita valorii de 1.500 miliarde lei.
Pentru aceasta Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare va întocmi procesul-verbal de compensare în 7 exemplare, în situaţia în care stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat se face numai la nivelul organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta este înregistrat agentul economic fata de care furnizorul direct de bunuri şi servicii al regiei înregistreazã obligaţii, şi, respectiv, în 9 exemplare, în situaţia în care stingerea obligaţiilor datorate bugetului de stat continua la organul fiscal teritorial în a cãrui evidenta este înregistrat agentul economic, persoana juridicã, din care face parte filiala sau sucursala fãrã personalitate juridicã, fata de care furnizorul direct de bunuri şi servicii înregistreazã datorii.
Sumele de plata datorate agenţilor economici de cãtre furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare sunt confirmate de agenţii economici respectivi pe propria rãspundere, sub sancţiunea de fals prevãzutã de legea penalã, fiind verificate totodatã şi de regie, pe baza facturilor din care rezulta obligaţiile de plata ale furnizorului direct de bunuri şi servicii fata de acest agent economic.
Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare va asigura obţinerea confirmarilor de la Ministerul Industriei şi Comerţului şi de la Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat, transmitand apoi procesele-verbale organului fiscal teritorial în a cãrui evidenta se afla agentul economic care înregistreazã obligaţii la bugetul de stat.
Acesta va distribui procesele-verbale în acelaşi mod cu cel prezentat mai sus, pentru furnizorii direcţi de bunuri şi servicii, exemplarul întocmit în plus fiind transmis agentului economic care are obligaţii de plata la bugetul de stat.
Procesele-verbale de compensare reprezintã documentul justificativ de înregistrare a operaţiunilor de stingere în evidenta analitica pe plãtitori persoane juridice, precum şi în contabilitatea factorilor implicaţi în procedura de compensare cuprinsã în prezentele precizãri metodologice.
3. Reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni
3.1. În contabilitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat


────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiunile de stingere, conform prevederilor <>art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 , se reflecta în creditul contului 703 "Finanţarea în baza <>Legii nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 ".
În creditul acestui cont se înregistreazã sumele datorate şi neachitate diversilor furnizori de bunuri şi servicii, de cãtre instituţiile publice finanţate din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupã caz, care au intrat în acţiunea de stingere a unor obligaţii bugetare, potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 .
Pe baza "Procesului-verbal de compensare a obligaţiilor de plata datorate cãtre bugetul de stat de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, potrivit prevederilor <>art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000", aprobat de organele în drept, primit de la organul fiscal teritorial, se efectueazã înregistrarea:

234 "Furnizori" = 703 "Finanţarea în baza <>Legii nr. 76/2000 ,
modificatã şi completatã prin Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 145/2000"
analitic: capitol, subcapitol, titlu,
articol, alineat


Cu sumele stinse prevãzute la pct. 5.2 şi 6.2, dupã caz, din procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 1, respectiv pct. 6.2 şi 7.2, dupã caz, din procesul-verbal prevãzut în anexa nr. 2, Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat întocmeşte "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere, potrivit <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 " conform anexei nr. 3 la prezentele precizãri metodologice, pe baza sumelor evidentiate în cadrul contului 703 "Finanţarea în baza <>Legii nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 ".
Contul de execuţie respectiv se prezintã ca anexa distinctã la darea de seama contabila pe trimestrul IV 2000.
Sumele stinse potrivit legii nu se cuprind în "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) şi "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la bilanţul contabil pentru instituţii publice.
3.2. În contabilitatea agenţilor economici


──────────────────────────────────────────
3.2.1. În contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare
a) Compensarea obligaţiilor datorate cãtre bugetul de stat cu sumele de încasat de la Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat:

% = 411 "Clienţi"/analitic
441 "Impozit pe profit" Administraţia Nationala
444 "Impozit pe salarii" a Rezervelor de Stat
446 "Alte impozite,
taxe şi vãrsãminte
asimilate"
4423 "Taxa pe valoarea
adãugatã de plata"


cu sumele prevãzute la pct. 5.2 din anexa nr. 1 la prezentele precizãri metodologice.
b) Compensarea datoriilor neachitate cãtre furnizori cu sumele de încasat de la Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat:


401 "Furnizori" = 411 "Clienţi"/analitic
analitic Administraţia Nationala
unitãţi a Rezervelor de Stat
economice


3.2.2. În contabilitatea furnizorilor de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare, care efectueazã operaţiuni de compensare potrivit prevederilor <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 :


% = 411 "Clienţi"/analitic
441 "Impozit pe profit" Regia Autonomã pentru
444 "Impozit pe salarii" Activitãţi Nucleare
446 "Alte impozite,
taxe şi
vãrsãminte asimilate"
4423 "Taxa pe valoarea
adãugatã de plata"
448 "Alte datorii şi
creanţe cu bugetul
statului"


cu sumele prevãzute la pct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezentele precizãri metodologice.
3.2.3. În contabilitatea agenţilor economici fata de care furnizorii direcţi de bunuri şi servicii ai Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare au obligaţii de plata rezultate din relaţii contractuale şi care compenseazã obligaţiile bugetare potrivit prevederilor <>art. 65 alin. (5^1) din Legea nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 :


% = 411 "Clienţi"/analitic
441 "Impozit pe profit" unitãţi economice
444 "Impozit pe salarii"
446 "Alte impozite, taxe şi
vãrsãminte asimilate"
4423 "Taxa pe valoarea
adãugatã de plata"
448 "Alte datorii şi creanţe
cu bugetul statului"


cu sumele prevãzute la pct. 6.2 sau 7.2, dupã caz, din anexa nr. 2 la prezentele precizãri metodologice.
4. Operaţiunile de stingere prevãzute mai sus se vor încheia pana la data de 22 decembrie 2000.
Direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Mehedinti, prin Serviciul buget şi achiziţii publice, va prelua şi va prelucra datele din procesele-verbale de stingere a obligaţiilor de plata datorate cãtre bugetul de stat de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, precum şi de furnizorii direcţi de bunuri şi servicii sau de agenţii economici şi va transmite informaţiile respective Ministerului Finanţelor - Direcţia generalã tehnologia informatiei, pana cel târziu la data de 10 ianuarie 2001, în conformitate cu instrucţiunile transmise de aceasta direcţie.ANEXA 1


la precizãrile metodologice
---------------------------
- model -

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare
Adresa ..................................
Codul fiscal*1) .........................

PROCES-VERBAL Nr. ..../...... 2000

de compensare a obligaţiilor de plata datorate cãtre bugetul de stat
de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, potrivit prevederilor
art. 65 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2000
nr. 76/2000, modificatã şi completatã prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 145/2000 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2000


┌─────────────┐
│ COD FISCAL │
├─────────────┤
│ 1) │
├─────────────┤
│ 2) │
└─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
│ Explicaţii │ Nr. │ Suma │
│ │ rând │ -lei- │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ 1. Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare │ │ │
│ 1.1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind │ │ │
│ livrarea cãtre Agenţia Nationala a Rezervelor de Stat a │ │ │
│ cantitãţii de ...... apa grea, constituitã ca stoc de │ │ │
│ rezerva de stat │ 01 │....... │
│ │ │ │
│ Director, Conducãtorul │ │ │
│ L.S. compartimentului financiar-contabil, │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ 2. Ministerul Industriei şi Comerţului │ │ │
│ Confirmãm pe propria rãspundere realitatea sumelor │ │ │
│ prevãzute la pct. 1.1. │ │ │
│ │ │ │
│ Ordonator principal de credite, Director, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 3. Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat │ │ │
│ Confirmãm pe propria rãspundere datele prevãzute la │ │ │
│ pct. 1.1 şi încadrarea în limita maxima prevãzutã la │ │ │
│ <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 , modificatã şi │ │ │
│ completatã prin Ordonanta de urgenta a Guvernului │ │ │
│ nr. 145/2000. │ │ │
│ │ │ │
│ Ordonator principal de credite, Director, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 4. Organul fiscal teritorial în evidenta cãruia se afla │ │ │
│ înregistratã sucursala*2) Regiei Autonome pentru │ │ │
│ Activitãţi Nucleare ......................................│ │ │
│ ..........................................................│ │ │
│ 4.1. Obligaţii datorate bugetului de stat de*2) ..........│. │ │
│ .......................................................│. │ │
│ .................., în suma totalã de .................│ 02 │....... │
│ din care: │ │ │
│ a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de │ │ │
│ stat) ................. │ 03 │....... │
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 4.2. În baza <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 , │ │ │
│ modificatã şi completatã prin Ordonanta de urgenta a │ │ │
│ Guvernului nr. 145/2000, în limita valoricã a cantitãţii │ │ │
│ de apa grea acumulate, se sting obligaţiile cãtre bugetul │ │ │
│ de stat ale*2) .......................................... │ │ │
│ ......................................................... │ │ │
│ ....................., în suma totalã de ............., │ 04 │....... │
│ din care: │ │ │
│ a) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) ...................... │ 05 │....... │
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 5. Organul fiscal teritorial la care este înregistratã │ │ │
│ Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare - Direcţia │ │ │
│ generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de │ │ │
│ stat a judeţului Mehedinti │ │ │
│ │ │ │
│ 5.1. Obligaţiile datorate bugetului de stat de Regia │ │ │
│ Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, în suma totalã │ │ │
│ de ................, │ 06 │....... │
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ................................│ 07 │....... │
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) ....................... │ 08 │....... │
│ c) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ........................│ 09 │....... │
│ d) 2001 Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome │ │ │
│ ................ │ 10 │....... │
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 5.2. În baza <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 , │ │ │
│ modificatã şi completatã prin Ordonanta de urgenta a │ │ │
│ Guvernului nr. 145/2000, în limita valoricã a cantitãţii │ │ │
│ de apa grea acumulate şi a diferenţei (pct. 1.1 - pct. 4.2│ │ │
│ se sting obligaţiile datorate bugetului de stat de cãtre │ │ │
│ Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare, în suma totalã │ │ │
│ de ............., │ 11 │....... │
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ................................│ 12 │....... │
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului de │ │ │
│ stat) ............... │ 13 │....... │
│ c) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ........................│ 14 │....... │
│ d) 2001 Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome │ │ │
│ ................... │ 15 │....... │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘


*1) codul fiscal al Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare.
*2) Se completeazã cu denumirea completa a sucursalei Regiei Autonome pentru Activitãţi Nucleare, care beneficiazã de compensarea obligaţiilor datorate bugetului de stat.ANEXA 2


la precizãrile metodologice
---------------------------
- model -


MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare
Adresa ..................................
codul fiscal ............................


PROCES-VERBAL Nr. ....../......2000

de compensare a obligaţiilor de plata, potrivit prevederilor
art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, modificatã şi completatã prin
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
în relaţia cu*) ............
............


┌────────────────┐
│ COD FISCAL │
├────────────────┤
│ 1) │
├────────────────┤
│ 2) │
├────────────────┤
│ 3) │
└────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐
│ Explicaţii │ Nr.│ Suma │
│ │ rând│ -lei- │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ 1. Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare │ │ │
│ 1.1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind │ │ │
│ livrarea cãtre Administraţia Nationala a Rezervelor de │ │ │
│ Stat a cantitãţii de ......... apa grea, constituitã ca │ │ │
│ stoc de rezerva de stat │ 01 │ ........│
│ 1.2. Suma reprezentând contravaloarea facturilor privind │ │ │
│ livrarea/prestarea de cãtre*1) ...........................│ 02 │ ........│
│ │ │ │
│ Raspundem pentru datele prevãzute mai sus. │ │ │
│ │ │ │
│ Director, Conducãtorul compartimentului│ │ │
│ L.S. financiar-contabil, │ │ │
│ │ │ │
│ 2. Furnizorul direct*1) ..................................│ │ │
│ Confirmãm exactitatea datelor prevãzute la pct. 1.2│ │ │
│ │ │ │
│ Director, Conducãtorul compartimentului│ │ │
│ L.S. financiar-contabil, │ │ │
│ │ │ │
│ 3. Agentul economic fata de care furnizorul direct de │ │ │
│ bunuri şi servicii înregistreazã obligaţii de plata2*) │ │ │
│ ........................................................ .│ │ │
│ Confirmãm pe propria rãspundere datoria furnizorului │ │ │
│ direct de bunuri şi servicii*1). │ │ │
│ │ │ │
│ Director, Conducãtorul compartimentului │ │ │
│ L.S. financiar-contabil, │ │ │
│ │ │ │
│ 4. Ministerul Industriei şi Comerţului │ │ │
│ Confirmãm pe propria rãspundere realitatea sumelor │ │ │
│ prevãzute la pct. 1.1 şi 1.2. │ │ │
│ │ │ │
│ Ordonator principal de credite, Director, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 5. Administraţia Nationala a Rezervelor de Stat │ │ │
│ Confirmãm pe propria rãspundere datele prevãzute la │ │ │
│ pct. 1.1 şi încadrarea în limita maxima prevãzutã la │ │ │
│ <>art. 65 alin. (5) din Legea nr. 76/2000 , modificatã şi │ │ │
│ completatã prin Ordonanta de urgenta a │ │ │
│ Guvernului nr. 145/2000. │ │ │
│ │ │ │
│ Ordonator principal de credite, Director, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 6. Organul fiscal teritorial ............................ │ │ │
│ 6.1. Obligaţii datorate bugetului de stat de*) .......... │ │ │
│ ..............., în suma totalã de ....................., │ 03 │ ........│
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ................................│ 04 │ ........│
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) ...................... │ 05 │ ........│
│ c) 080103 Impozit pe dividende de la societãţile │ │ │
│ comerciale ..................... │ 06 │ ........│
│ d) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ...................... │ 07 │ ........│
│ e) 140101 Accize ...................................... │ 08 │ ........│
│ f) 140102 Impozit pe titeiul din producţia interna şi │ │ │
│ pe gazele naturale ...................... │ 09 │ ........│
│ g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explorare │ │ │
│ şi exploatare a resurselor minerale ......................│ 10 │ ........│
│ h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenţe) ............│ 11 │ ........│
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 6.2. În baza art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea │ │ │
│ nr. 76/2000, modificatã şi completatã prin Ordonanta │ │ │
│ de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor │ │ │
│ datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare │ │ │
│ cãtre*1) şi/sau*1) cãtre*2) se sting obligaţiile cãtre │ │ │
│ bugetul de stat ale*) ................................. │ │ │
│ .............., în suma totalã de ..............., │ 12 │ ........│
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ............................... │ 13 │ ........│
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) .......................... │ 14 │ ........│
│ c) 080103 Impozit pe dividende de la societãţile │ │ │
│ comerciale ............................ │ 15 │ ........│
│ d) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ....................... │ 16 │ ........│
│ e) 140101 Accize ........................................ │ 17 │ ........│
│ f) 140102 Impozit pe titeiul din producţia interna şi │ │ │
│ pe gazele naturale ............................ │ 18 │ ........│
│ g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explorare │ │ │
│ şi exploatare a resurselor minerale ..................... │ 19 │ ........│
│ h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenţe) ........... │ 20 │ ........│
│ │ │ │
│ 6.3. Obligaţii ale Regiei Autonome pentru Activitãţi │ │ │
│ Nucleare rãmase necompensate la nivelul organelor │ │ │
│ fiscale teritoriale şi transmise, pentru a fi compensate, │ │ │
│ organelor fiscale teritoriale în a cãror evidenta se afla │ │ │
│ înregistrat furnizorul direct/agentul economic, persoana │ │ │
│ juridicã (pct. 1.2-pct. 6.2) ......................... │ 21 │ ........│
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 7. Organul fiscal teritorial la care este înregistratã │ │ │
│ ca plãtitor persoana juridicã 3) cãreia îi este │ │ │
│ subordonat furnizorul direct/agentul economic │ │ │
│ ................................... │ │ │
│ 7.1. Obligaţiile datorate bugetului de stat de*3) │ │ │
│ ..................., în suma totalã de ................., │ 22 │ ........│
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ................................│ 23 │ ........│
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) ................................. │ 24 │ ........│
│ c) 080103 Impozit pe dividende de la societãţile │ │ │
│ comerciale ............................................ │ 25 │ ........│
│ d) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ....................... │ 26 │ ........│
│ e) 140101 Accize ...................................... │ 27 │ ........│
│ f) 140102 Impozit pe titeiul din producţia interna şi pe │ │ │
│ gazele naturale ........................... │ 28 │ ........│
│ g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explorare │ │ │
│ şi exploatare a resurselor minerale ......................│ 29 │ ........│
│ h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenţe) ............│ 30 │ ....... │
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
│ │ │ │
│ 7.2. În baza art. 65 alin. (5) şi (5^1) din Legea │ │ │
│ nr. 76/2000, modificatã şi completatã prin Ordonanta │ │ │
│ de urgenta a Guvernului nr. 145/2000, în limita sumelor │ │ │
│ datorate de Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare │ │ │
│ cãtre*1) şi/sau*1) cãtre*2) se sting obligaţiile cãtre │ │ │
│ bugetul de stat ale*3) ................................. │ │ │
│ ..............., în suma totalã de ....................., │ 31 │ ........│
│ din care: │ │ │
│ a) 0101 Impozit pe profit ............................... │ 32 │ ........│
│ b) 020101 Impozit pe salarii (cota aferentã bugetului │ │ │
│ de stat) ................................ │ 33 │ ........│
│ c) 080103 Impozit pe dividende de la societãţile │ │ │
│ comerciale .............................. │ 34 │ ........│
│ d) 1301 Taxa pe valoarea adãugatã ...................... │ 35 │ ........│
│ e) 140101 Accize ....................................... │ 36 │ ........│
│ f) 140102 Impozit pe titeiul din producţia interna şi │ │ │
│ pe gazele naturale ............................. │ 37 │ ........│
│ g) 170104 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explorare │ │ │
│ şi exploatare a resurselor minerale ..................... │ 38 │ ........│
│ h) 220107 Venituri din concesiuni (redevenţe) ........... │ 39 │ ........│
│ │ │ │
│ Director, Şef serviciu, │ │ │
│ L.S. │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘


-----------------
*) Se va mentiona furnizorul direct de bunuri şi servicii 1) /agentul economic 2) care beneficiazã de compensare. În cazul în care este filiala sau sucursala se indica şi denumirea persoanei juridice cãreia îi este subordonata.
*1) Denumirea completa a furnizorului direct de bunuri şi servicii. În cazul în care este sucursala sau filiala se indica şi denumirea persoanei juridice.
*2) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul direct de bunuri şi servicii înregistreazã obligaţii de plata. În cazul în care este sucursala sau filiala se indica şi denumirea persoanei juridice.
*3) Se completeazã numai în cazul furnizorului direct de bunuri şi servicii/agentului economic, persoana juridicã, care are sucursale/filiale.
ANEXA 3


la precizãrile metodologice
----------------------------
- model -

ADMINISTRAŢIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT

CONTUL DE EXECUŢIE

privind cheltuielile bugetare efectuate prin stingere,
potrivit <>Legii nr. 76/2000 , modificatã şi completatã prin
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 145/2000

- mii lei -


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitolul
Denumirea indicatorilor Titlul Suma
Articolul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte acţiuni economice 69.01
Cheltuieli de capital 70
Stocuri pentru rezerve materiale naţionale
şi de mobilizare 71
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ordonator principal de credite, Director,
L.S.


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016