Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.553 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.553 din 4 decembrie 2008  privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.553 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

Având în vedere prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobatã cu modificãrii prin <>Legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobatã cu modificãrii prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, şi al <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, ministrul internelor şi reformei administrative şi ministrul economiei şi finanţelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice
şi locuinţelor,
Laszlo Borbely

p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian


NORME METODOLOGICE
pentru derularea Programului "Patinoare artificiale",
realizat prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A.


CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
(1) Programul "Patinoare artificiale" privind construcţia de patinoare artificiale, finalizarea structurilor începute şi reabilitarea patinoarelor existente se realizeazã prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., societate pe acţiuni aflatã sub autoritatea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în conformitate cu obiectul sãu de activitate şi cu atribuţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
(2) În sensul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) patinoare artificiale: patinoare artificiale pentru competiţii internaţionale, cu caracter multifuncţional şi cu cel puţin 5.000 de locuri, patinoare artificiale pentru competiţii interne/internaţionale cu cel mult 3.500 de locuri, patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.
b) beneficiari: autoritãţile administraţiei publice centrale şi autoritãţile administraţiei publice locale.
ART. 2
(1) Construcţiile de patinoare artificiale, care se realizeazã prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., se amplaseazã pe terenuri proprietate privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Terenurile aparţinând domeniului privat al statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale, destinate construcţiilor prevãzute la art. 1 alin. (1), se preiau în folosinţã gratuitã, potrivit legii, de Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe perioada realizãrii investiţiei, pe bazã de protocol încheiat cu beneficiarii, cu specificaţia expresã cã terenurile sunt libere de orice sarcini şi cã nu se aflã în litigiu.
(3) Terenurile pe care se amplaseazã patinoarele artificiale ce se realizeazã prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. se viabilizeazã de cãtre beneficiari, conform documentelor urbanistice şi în corelare cu graficele de execuţie semnate de antreprenorul general, cu respectarea reglementãrilor în vigoare.

CAP. II
Promovarea investiţiilor

ART. 3
În baza documentaţiilor de solicitare motivate transmise de beneficiari, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista-sintezã a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate, potrivit prevederilor anexei nr. 1, şi o transmite Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobatã prin ordin al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor. Lista-sintezã astfel aprobatã este documentul care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare artificiale şi a fundamentãrii alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţãrii acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 4
(1) Obiectivele de investiţii prevãzute la art. 3 sunt preluate şi cuprinse în lista de investiţii a Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. dupã avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor.
(2) Indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii se aprobã conform legislaţiei in vigoare.
ART. 5
(1) Pentru obiectivele de investiţii - patinoare artificiale construcţii noi - propuse a fi finanţate anual, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. preia de la beneficiari pe durata de realizare a investiţiei, potrivit legii, terenurile aferente construcţiilor, conform protocolului prevãzut în anexa nr. 2. Terenurile sunt preluate, dupã aprobarea listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de patinoare, artificiale, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi dupã obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii.
(2) Protocolul prevãzut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit şi imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura în condiţiile legii suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilitãţi (apã, gaz, energie, canalizare etc.), aferente construcţiei, pânã la limita amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie-anexã la contractul de execuţie a lucrãrilor.
(3) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea patinoarelor artificiale existente, beneficiarii vor întocmi fişa de evaluare a obiectivului, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, care va fi transmisã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
(4) Pentru obiectivele de investiţii referitoare la finalizarea unor structuri începute, precum şi la reabilitarea patinoarelor existente, propuse a se finanţa prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., acestea sunt preluate în folosinţã gratuitã, pe durata de realizare a investiţiei, odatã cu terenurile aferente, în condiţiile legii, pe bazã de protocol, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(5) Beneficiarii obiectivelor de investiţii - structuri începute - rãspund de punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. a devizului general actualizat, cu menţionarea tuturor decontãrilor efectuate pânã la data predãrii-preluãrii de cãtre aceasta.
(6) Beneficiarii obiectivelor de investiţii au obligaţia de a pune la dispoziţia "C.N.I." - S.A. autorizaţia de construire necesarã demarãrii lucrãrilor.
(7) Pentru obiectivele de investiţii structuri începute, valorile lucrãrilor rãmase de executat, stabilite pe baza proiectelor tehnice, a detaliilor de execuţie şi a caietelor de sarcini, sunt incluse în devizul general actualizat al obiectivului de investiţii.

CAP. III
Derularea finanţãrii şi realizãrii investiţiilor

ART. 6
(1) Pentru asigurarea optimã a finanţãrii, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte lista obiectivelor de investiţii, care sunt defalcate pe surse de finanţare, eşalonate pe fiecare obiectiv, listã pe care Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. o înainteazã direcţiei coordonatoare din cadrul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor în vederea supunerii spre aprobare ordonatorului principal de credite.
(2) Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. comunicã beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmeazã a fi finanţat/finanţate în anul în curs şi solicitã transmiterea terenurilor de construcţie aferente şi a imobilelor - structuri începute/patinoare artificiale existente, acolo unde este cazul, conform protocoalelor încheiate în condiţiile art. 5.
ART. 7
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. declanşeazã procedurile de atribuire a contractelor de prestãri de servicii, de execuţie de lucrãri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 8
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. va comunica Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor - Direcţia economicã şi financiarã, numãrul de cont deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, în vederea virãrii alocaţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiei de patinoare artificiale.
ART. 9
(1) Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. asigurã urmãrirea şi supravegherea tehnicã a lucrãrilor, recepţia la terminarea lucrãrilor de construcţii-montaj conform graficului-anexã la contractul de execuţie de lucrãri şi punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţii, participã împreunã cu reprezentanţii beneficiarilor la recepţia finalã la expirarea perioadei de garanţie.
(2) Supravegherea tehnico-economicã a lucrãrilor de construcţii se realizeazã de Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. prin personal atestat.
(3) Decontarea lucrãrilor se face pe stadii fizice, pe baza situaţiilor de lucrãri prezentate de operatorul economic care realizeazã investiţia în condiţiile legii, confirmatã în scris de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii.
ART. 10
Finanţarea construcţiei de patinoare artificiale se efectueazã conform dispoziţiilor prezentului capitol, în condiţiile legii.
ART. 11
(1) Dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. va preda beneficiarului, pe bazã de protocol, conform modelului din anexa nr. 6, terenul şi obiectivul de investiţii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Modelul declaraţiei pe propria rãspundere, referitoare la faptul cã terenul este liber de orice sarcini şi cã nu se aflã în litigiu, este prevãzut în anexa nr. 5.
(3) Protocolul prevãzut în anexa nr. 6 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiţii cãtre beneficiar.
ART. 12
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
-------
la normele metodologice
------------------------LISTA-SINTEZĂ*)
a patinoarelor artificiale propuse a fi finanţate în anul ........

┌────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Judeţul │ Localitatea │ Amplasamentul │ Observaţii │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
└────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘*) Lista-sintezã se va întocmi de cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. şi va fi transmisã Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor pentru a fi aprobatã prin ordin.


ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------

Beneficiar............ Compania Naţionalã de Investiţii
...................... "C.N.I." - S.A.
...................... Nr. ......./........
Nr. ........../.......


PROTOCOL
încheiat astãzi ...........

1. Beneficiarul ............, cu sediul în ........., reprezentat prin .........., în calitate de predãtor, şi Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor,
în baza Hotãrârii ....... nr. ...../....., am procedat la predarea-primirea unui nr. de ......... amplasamente, în suprafaţã totalã de ....... mp, identificate potrivit Cãrţii funciare nr. ........, nr. topo ......, dupã cum urmeazã:


┌────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ Amplasamentul │ Suprafaţa │ Categoria de folosinţã │
│crt.│ │ (mp) │ │
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
├────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │ │
└────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘2. Terenul ce se predã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. este destinat construirii unui patinoar artificial şi se dã în folosinţã gratuitã pe durata realizãrii construcţiilor.
3. (Beneficiarul) ............. se obligã sã asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilitãţi (apã, gaz, energie, canalizare etc.) aferente.


ANEXA 3
-------
la normele metodologice
-----------------------

Beneficiar ...............................
CF nr. ...................................
Nr. Topo .................................

A. Schiţa bunului imobil
B. Descrierea stadiului fizic/valoric al lucrãrilor de executat


FIŞA DE EVALUARE A OBIECTIVULUI
din ...... str. ..... nr. .....
┌────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬────────┬────────────┬───────┬──────┬─────┐
│ │Valoarea│Valoa- │Valoarea │ │ Valoarea │ │ Valoarea │Data │Autori- │ Suprafaţa │Proiec-│Execu-│Ob- │
│Nr. │ totalã │rea │restului │Indicele│restului de│Lucrãri de│ totalã a │între- │zaţia │construcţiei│tantul │tantul│ser- │
│crt.│aprobatã│lucrã- │ de │ de │ executat, │expertizã │obiectivului │ruperii│ de │ (mp) │ │ │va- │
│ │iniţial │execu- │executat,│actuali-│actualizatã│(valoric) │de investiţie│lucrã- │con- │desfãşuratã/│ │ │ţii │
│ │ │tate │neactua- │ zare │ │ │ │rilor │strucţie│ construitã │ │ │ │
│ │ │ │lizatã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3*4 │ 6 │ 7=2+5 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
├────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼──────┼─────┤
└────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴────────┴────────────┴───────┴──────┴─────┘
Întocmit (proiectant)
........................


ANEXA 4
-------
la normele metodologice
-----------------------


Beneficiar
...................... Compania Naţionalã de Investiţii
...................... "C.N.I." - S.A.
Nr. ......../.........


PROTOCOL
încheiat astãzi, ......................


1. Beneficiarul ................, cu sediul în ..............., reprezentat prin ........, în calitate de predãtor, şi Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza Hotãrârii .......... nr. ..../........, am procedat la predarea-primirea imobilului ........... din str. ........ nr. ....., localitatea .........., judeţul ......., şi a terenului aferent în suprafaţã de ........., în scopul finalizãrii/reabilitãrii imobilului.
2. Imobilul se predã Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în folosinţã gratuitã pe durata realizãrii construcţiilor.
3. (Beneficiarul) ............. se obligã sã asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilitãţi (apã, gaz, energie, canalizare etc.), aferente imobilului conform graficului de execuţie-anexã la contractul de execuţie a lucrãrilor.
4. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul privat al statului/unitãţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ............., şi este liber de orice sarcini.
Prezentul protocol a fost încheiat în douã exemplare cu valoare juridicã egalã, câte un exemplar pentru fiecare parte.


Am predat Am primit
Beneficiar, Compania Naţionalã de Investiţii
..................... "C.N.I." - S.A.

Conducãtorul unitãţii Director general,
.......................... .............................
ANEXA 5
--------
la normele metodologice
-----------------------

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


Beneficiarul .........., cu sediul în ..........., reprezentat prin ................, declar pe propria rãspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, cã terenul situat în ..........., predat cãtre Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I" - S.A., este liber de orice sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.


Data completãrii
.....................


Declarant
....................
(semnãtura autorizatã)


ANEXA 6
-------
la normele metodologice
------------------------

Compania Naţionalã de Investiţii Beneficiarul
"C.N.I." - S.A. ..........................
Nr. ........./......... Nr. ......../............


PROTOCOL
încheiat astãzi, .............


1. Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu sediul în ........, reprezentatã prin .........., în calitate de predãtor,
şi
2. Beneficiar ............, reprezentat prin ............, în calitate de primitor,
în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale" prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.553/671/3.560/2008, am procedat la predarea-primirea imobilului situat în ..........., compus din patinoar artificial, în cadrul ..............., şi terenului în suprafaţã de ............. mp, aferent construcţiei.
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. transmite în mod gratuit imobilul şi terenul aferent construcţiei patinoarul artificial (se menţioneazã beneficiarul) ............... .
Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia investiţiei, şi anume "patinoar artificial".
Beneficiarul ............... se angajeazã sã întreţinã imobilul "patinoar artificial" pe perioada de funcţionare.
Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor nr. ........ din ....... şi anuleazã orice documente încheiate anterior între pãrţi.
Odatã cu predarea-primirea efectuatã pentru imobilul sus-menţionat, s-a predat beneficiarului ............. şi cartea tehnicã a construcţiei.
Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridicã egalã, câte douã exemplare pentru fiecare parte.

Am predat Am primit
Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. Beneficiar,
.....................
Director general, Conducãtorul unitãţii,
................................. .........................

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016