Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.549 din 4 decembrie 2008  privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

În temeiul prevederilor <>art. 18 alin. (4) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane,
în temeiul prevederilor <>art. 10 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã Normele tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbκly

Bucureşti, 4 decembrie 2008.
Nr. 1.549.

ANEXĂ


NORME TEHNICE
pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi

CAP. I
Dispoziţii generale

I.1. Cadrul legal
ART. 1
În conformitate cu prevederile <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia sã ţinã evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unitãţilor lor administrative şi în acest scop înfiinţeazã registrele locale ale spaţiilor verzi.
ART. 2
În aplicarea prevederilor art. 1, autoritãţile administraţiei publice locale înfiinţeazã, organizeazã şi conduc registrele locale ale spaţiilor verzi.
ART. 3
(1) Prezentele norme tehnice se referã la constituirea unui set de date, informaţii şi planuri privind identificarea terenurilor definite ca spaţii verzi şi a celor degradate, posibil a fi reabilitate ca spaţii verzi, cu identificarea stãrii de viabilitate a vegetaţiei de pe aceste terenuri, a caracteristicilor ei, a indicilor de cantitate şi calitate aferenţi.
(2) Datele, informaţiile şi planurile menţionate mai sus vor fi cuprinse într-un registru numit Registrul local al spaţiilor verzi, aferent teritoriului unitãţii administrative pentru care se întocmeşte.
ART. 4
Registrul local al spaţiilor verzi este o documentaţie complexã care se întocmeşte pentru evidenţa spaţiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localitãţilor urbane care se constituie ca un sistem informaţional de tip GIS şi cuprinde: inventarierea, evidenţierea tipului de proprietate şi a modului de administrare şi descrierea caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei.
I.2. Obiectivele Registrului local al spaţiilor verzi
ART. 5
(1) În temeiul prevederilor <>Legii nr. 24/2007 , evidenţa spaţiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raţionale a acestora, a regenerãrii şi protecţiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbãrilor calitative şi cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetãţenilor cu informaţii despre spaţiile verzi.
(2) Autoritãţile administraţiei publice locale rãspund, potrivit prezentelor norme tehnice, de activitatea de identificare a terenurilor definite ca spaţii verzi şi a celor degradate, dar posibil a fi reabilitate şi reamenajate ca spaţii verzi, precum şi de mãsurarea acestora.
ART. 6
Principalele obiective asigurate prin elaborarea registrelor locale ale spaţiilor verzi, conform Legii nr. 24/2004, sunt:
a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversitãţii lor;
b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbãrile climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sãnãtãţii populaţiei, protecţiei mediului şi al asigurãrii calitãţii vieţii;
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calitãţii spaţiilor verzi;
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de mãsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzãtoare funcţiilor lor;
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrãri pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
f) extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau sociocultural.
ART. 7
Registrul local al spaţiilor verzi va determina o bunã gestionare a potenţialului spaţiilor verzi cu implicaţii asupra siguranţei şi calitãţii vieţii, asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spaţiilor verzi şi a terenurilor degradate ce pot fi recuperate ca spaţii verzi, în vederea asigurãrii calitãţii factorilor de mediu şi stãrii de sãnãtate a populaţiei.
ART. 8
Datele din Registrul local al spaţiilor verzi trebuie sã reflecte situaţia spaţiilor verzi existente în limitele intravilanului localitãţii.

CAP. II
Domeniul de aplicare şi definiţii

II.1. Domeniul de aplicare
ART. 9
În conformitate cu <>Legea nr. 24/2007 , domeniul de aplicare a prezentelor norme tehnice cuprinde:
a) spaţiile verzi situate pe terenurile aparţinând domeniului public/privat din intravilanul localitãţii;
b) terenurile degradate din intravilanul localitãţii posibil sã fie reabilitate şi reamenajate ca spaţii verzi;
c) arbori izolaţi (diametru, înãlţime) plantaţi pe lângã arterele de circulaţie, pe terenurile instituţiilor de învãţãmânt, ansamblurilor de locuinţe, lãcaşurilor de cult, cimitirelor şi altora asemenea;
d) arbori ocrotiţi, indiferent de starea de sãnãtate şi dimensiunile acestora.
II.2. Definiţii
ART. 10
În sensul prezentelor norme tehnice, sunt considerate spaţii verzi urmãtoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul localitãţilor:
a) spaţii verzi cu acces public nelimitat:
- scuar: spaţiu verde amenajat amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotãri publice, în incintele unitãţilor economice, social-culturale, de învãţãmânt, amenajãrilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii, conform <>art. 2 lit. a) din Legea nr. 24/2007 ;
- grãdinã publicã: spaţiu verde amenajat, cu dotãri pentru odihnã, în suprafaţã de maximum 1 ha;
- parc: un spaţiu verde amenajat format dintr-un cadru vegetal specific şi, eventual, dotãri şi echipãri destinate activitãţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie, cu suprafaţã mai mare de 1 ha, conform <>art. 2 lit. b) din Legea nr. 24/2007 ;
- parc sportiv;
- spaţii verzi cu caracter utilitar: de protecţie sanitarã, de consolidare a unor versanţi, zona de halaj a lacurilor;
- aliniamente plantate în lungul bulevardelor şi strãzilor;
- terenuri libere neproductive din intravilan: mlaştini, stâncãrii, pante, terenuri afectate de alunecãri, sãrãturi care pot fi amenajate cu plantaţii;
b) spaţii verzi cu acces limitat:
- aferente dotãrilor publice: creşe, grãdiniţe, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie socialã, instituţii culturale, edificii de cult etc., cimitire;
- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţã;
- sere, pepiniere.
ART. 11
În funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, spaţiile verzi sunt:
a) publice - spaţii verzi aparţinând domeniului public;
b) private - spaţii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.
II.3. Respectarea prevederilor planurilor urbanistice generale, ale regulamentelor de urbanism şi ale sistemelor informaţionale specifice
ART. 12
(1) Registrul local al spaţiilor verzi se va constitui ca o componentã a unui sistem informaţional de tip GIS de evidenţã şi inventariere sistematicã a tuturor terenurilor din intravilanul localitãţilor urbane definite ca spaţii verzi conform actelor normative în vigoare şi art. 10 şi 11 din prezentele norme tehnice.
(2) Inventarierea se realizeazã sub aspect tehnic, economic şi juridic, precum şi sub aspectul descrierii şi stabilirii caracteristicilor cantitative şi calitative ale vegetaţiei de pe aceste terenuri.
ART. 13
Registrul local al spaţiilor verzi trebuie corelat cu prevederile planurilor urbanistice generale şi ale regulamentelor de urbanism întocmite conform <>Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
Executarea lucrãrilor de identificare, reprezentare şi, dupã caz, de mãsurare a spaţiilor verzi din zonele urbane se va face pe planuri topografice, cadastrale sau ortoplanuri georeferenţiate, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, în format analogic sau digital, cu plata tarifelor legale.
ART. 15
(1) În localitãţile unde s-a executat sau este în curs de execuţie realizarea Sistemului informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi bãncilor de date urbane (SISDIEBDU), se pot utiliza datele şi informaţiile puse la dispoziţie de acesta sau, dupã caz, actualiza.
(2) Se are în vedere faptul cã datele şi informaţiile cuprinse în SISDIEBDU sunt în administrarea autoritãţilor administraţiei publice locale.

CAP. III
Date şi informaţii specifice pentru realizarea Registrului local al spaţiilor verzi

III.1. Date şi informaţii specifice - Definirea conţinutului de informaţii specifice
ART. 16
Activitãţile care se vor întreprinde de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale în vederea constituirii Registrului local al spaţiilor verzi sunt urmãtoarele:
a) inventarierea şi transpunerea pe planuri în format GIS a terenurilor definite ca spaţii verzi,
b) constituirea unui sistem informaţional specific, cuprinzând date şi informaţii specifice privind speciile de arbori şi vegetaţia existentã, cu determinarea indicilor calitativi şi cantitativi;
c) elaborarea unei hãrţi digitale de tip GIS la nivel de localitate, care sã cuprindã:
● terenurile definite ca spaţii verzi;
● distribuţia arborilor izolaţi şi ocrotiţi;
● terenurile degradate care ar putea fi transformate în spaţii verzi;
d) exploatarea şi actualizarea informaţiilor din harta digitalã privind spaţiile verzi, arborii izolaţi şi terenurile degradate, în scopul gestionãrii eficiente a acestora;
e) constituirea unei evidenţe a tuturor documentelor emise de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, Direcţia Protecţiei Mediului şi autoritãţile din domeniul protecţiei mediului privind documentaţiile de urbanism, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire, avizele de tãiere, toaletare, control, contravenţii, orice alt document care are efecte asupra stãrii spaţiului verde etc.
ART. 17
(1) Principalele operaţiuni pentru constituirea Registrului local al spaţiilor verzi sunt:
a) delimitarea spaţiului verde ce urmeazã a fi cadastrat şi marcarea limitei acestuia;
b) identificarea tipului de proprietate şi a proprietarilor spaţiilor verzi;
c) completarea datelor conţinute în Fişa spaţiului verde conform anexei care face parte integrantã din prezentele norme tehnice;
d) informaţii de detaliu privind vegetaţia existentã, speciile, numãrul şi tipul de arbori, indici cantitativi şi indici calitativi;
e) actualizarea planului topografic sau cadastral, precum şi a planului urbanistic general, care vor constitui suportul de bazã al lucrãrilor de identificare şi inventariere a spaţiilor verzi.
(2) Se are în vedere cã datele şi informaţiile privind suprafaţa, categoria de folosinţã şi proprietarul spaţiului verde sunt cele existente în SISDIEBDU, unde, dupã caz, trebuie preluate sau identificate, cu respectarea prevederilor în domeniu.
ART. 18
Registrul local al spaţiilor verzi va cuprinde urmãtoarele date şi informaţii specifice:
a) spaţiile verzi, definite conform art. 10 din prezentele norme tehnice:
● amplasament;
● suprafaţã;
● categorie de folosinţã - domeniul public/privat;
● specii de arbori existenţi, pentru care se va detalia numãrul unic de identificare şi se vor determina amplasamentul, specia, diametrul, înãlţimea, evaluarea stãrii de viabilitate, evaluarea gradului de întreţinere;
b) arbori izolaţi - numãr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înãlţime, evaluarea stãrii de viabilitate, identificare, riscuri potenţiale;
c) arbori ocrotiţi - numãr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, înãlţime, evaluarea stãrii de viabilitate, identificare, riscuri potenţiale;
d) terenuri degradate ce pot fi reabilitate ca spaţii verzi:
● amplasament;
● suprafaţã;
● categorie;
● specii de arbori;
● evaluarea gradului de întreţinere.
III.2. Întreţinerea şi actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi
ART. 19
Sistemul informaţional al spaţiilor verzi ca rezultantã a lucrãrilor de mãsurare, identificare, inventariere şi cartare a terenurilor definite ca spaţii verzi, precum şi a culegerii de informaţii specifice privind speciile de arbori şi vegetaţia existentã, cu determinarea indicilor calitativi şi cantitativi, va cuprinde harta digitalã tip GIS, banca de date privind spaţiile verzi, liste de nomenclatoare specifice.
ART. 20
Pe baza datelor şi informaţiilor culese vor putea fi generate rapoarte grafice, hãrţi, diagrame sau textuale în scopul:
a) întreţinerii bazei de date;
b) actualizãrii periodice a Registrului local al spaţiilor verzi;
c) asigurãrii suportului decizional al autoritãţii publice în domeniul gestionãrii fondului verde al localitãţii, tãierilor, toaletãrilor, replantãrilor etc.;
d) constituirii unei evidenţe şi urmãririi documentaţiilor referitoare la activitãţile de tãiere, toaletare sau la alte mãsuri administrative specifice gestionãrii fondului verde al localitãţii.
ART. 21
Datele şi informaţiile cuprinse în Registrul local al spaţiilor verzi trebuie verificate periodic şi actualizate, astfel încât acesta sã corespundã realitãţii din teren.
ART. 22
Actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi se va face la 2 ani sau ori de câte ori este nevoie, dupã caz. În funcţie de modificãrile survenite, se revizuiesc planurile topocadastrale şi evidenţele Registrului local al spaţiilor verzi sau se înregistreazã în evidenţele acestuia numai schimbãrile produse, dupã caz.
ART. 23
Actualizarea planurilor topografice, cadastrale, se realizeazã cu respectarea normelor şi instrucţiunilor emise de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.
ART. 24
Actualizarea setului de date şi informaţii specifice privind starea terenului, vegetaţia existentã, indicii calitativi şi cantitativi se efectueazã cu respectarea normelor şi instrucţiunilor din domeniul mediului.
ART. 25
Dezvoltarea şi organizarea aplicaţiilor informatice tip GIS se asigurã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
ART. 26
(1) Finanţarea activitãţilor de realizare a registrelor locale ale spaţiilor verzi se face de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale din fondurile pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi prevãzute în bugetele proprii.
(2) Realizarea lucrãrilor geodezice şi topografice necesare actualizãrii sau, dupã caz, întocmirii planurilor cadastrale, precum şi a fişelor spaţiului verde se face de cãtre persoane autorizate/cu drept de semnãturã în domeniul cadastrului şi geodeziei, în condiţiile prevãzute de lege.
III.3. Verificarea şi recepţia lucrãrilor
ART. 27
Toate lucrãrile tehnice (geodezice, topografice, de cartare a spaţiilor verzi) necesare pentru întocmirea planurilor cadastrale şi a Fişei spaţiului verde, precum şi pentru constituirea seturilor de date şi informaţii specifice privind speciile de arbori şi vegetaţia existentã, cu determinarea indicilor calitativi şi cantitativi etc., se verificã de cãtre beneficiarul lucrãrilor, pe toatã perioada desfãşurãrii lor şi ori de câte ori este necesar.
ART. 28
(1) Verificarea lucrãrilor privind realizarea Registrului local al spaţiilor verzi se face de cãtre o comisie constituitã la nivelul fiecãrei autoritãţi a administraţiei publice locale, alcãtuitã din experţi din domeniul mediului, al cadastrului, din cadrul serviciilor comunitare, urbanismului, alte persoane cu experienţã în domeniu, sub conducerea primarului sau a unuia dintre viceprimari.
(2) Comisia este numitã prin decizie a primarului localitãţii pentru care se realizeazã Registrul local al spaţiilor verzi.
ART. 29
Verificarea se executã cu scopul de a se constata îndeplinirea condiţiilor tehnice referitoare la fazele de lucrãri ce au fost executate. Verificarea se executã pentru cel puţin 15% din lucrare/fazã, în funcţie de natura lucrãrilor, efectuându-se în principal urmãtoarele activitãţi:
a) confruntarea datelor şi informaţiilor culese din teren cu cele înscrise pe planuri şi fişe;
b) redactarea planurilor digitale şi a conţinutului lor, conform cerinţelor;
c) înscrierea corectã a datelor în fişa spaţiului verde şi, respectiv, în Registrul local al spaţiilor verzi.
ART. 30
(1) Constatãrile verificãrilor se vor consemna într-un referat de verificare şi recepţie lucrãri, care se anexeazã la faza aflatã în derulare, aferentã constituirii Registrului local al spaţiilor verzi.
(2) Referatul va cuprinde procentul verificat, elementele importante urmãrite, constatãri pozitive, constatãri negative, corectarea lipsurilor, termene de remediere etc.
(3) Pe baza acestui referat întocmit şi semnat de membrii comisiei de verificare şi recepţie lucrãri, beneficiarul îşi însuşeşte lucrarea.
(4) În cazul în care se constatã deficienţe şi diferenţe majore, lucrãrile greşite se refac pe cheltuiala executantului.

ANEXĂ
la normele tehniceJudeţul: Secţiunea plan:
Localitatea: Nr. Sector cadastral: *Cod zona valorica:
Cod SIRUTA: *Nr. cadastral: *Cod zona protejata:
*Nr. Carte funciara: *Cod postal:


FISA TEREN SPAŢIU VERDE

1. AMPLASAMENT TEREN SPAŢIU VERDE

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │ 2. ADRESA:
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┘3. DEŢINĂTORI ŞI SITUAŢIE JURIDICĂ TEREN SPAŢIU VERDE

┌────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬──────────┐
│Proprietar/ │ Tip │ Mod de │ Nr. │ Cat. │ Suprafaţa │ Total │Observaţii│
│Deţinãtor │proprie- │administrare│parcelã │ folos. │ Masurata │ teren │ │
│teren spaţiu│ tate │ │ │ │ [mp] │spaţiu │ │
│ verde │ │ │ │ ├─────────┬───────────┤ verde │ │
│ │ │ │ │ │ Teren │ Teren │ │ │
│ │ │ │ │ │exclusiv │indiviziune│ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────┼──────────┤
│Total teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiu verde│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────┴──────────┘4. DESCRIERE CONSTRUCŢII EXISTENTE PE TEREN SPAŢIU VERDE

┌────────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ Nume şi │ Tip │ Mod de │ Nr. │ Cat. │ Suprafaţa │Observaţii│
│ Prenume │proprie- │administrare│ corp │ folos. │ mp │ │
│ proprietar │ tate │ │ cons. │ │ │ │
│ construcţii│ │ │ │ ├─────────┬───────────┤ │
│ │ │ │ │ │ sol │ subsol │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 9 │
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
├────────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Total ocupat│ │ │ │ │ │ │ │
│din teren │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiu verde│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┘

5. ECHIPAREA EDILITARA A TERENULUI: ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
└─┘A └─┘C └─┘t └─┘E └─┘G └─┘T

6. DATE PRVIND VEGETAŢIA EXISTENTĂ PE TERENUL SPAŢIU VERDE

- descriere vegetaţie

- identificare Specii de arbori existenţi cu nr. unic de identificare şi
determinarea amplasamentului, specia, diametrul, înãlţimea, evaluarea stãrii
de viabilitate, evaluarea gradului de întreţinere

- identificare Arbori izolaţi - nr. unic de identificare, amplasament,
specie, diametru, înãlţime, evaluarea stãrii de viabilitate, identificare,
riscuri potenţiale.

- identificare Arbori ocrotiţi - nr. unic de identificare, amplasament,
specie, diametru, înãlţime, evaluarea stãrii de viabilitate, identificare,
riscuri potenţiale.

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAŢIU VERDE ŞI CONSTRUCŢIILE
EXISTENTE

Întocmit: Verificat: Data:

● Fişa se va completa dupã caz, acolo unde sunt date şi informaţiile---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016