Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.431 din 31 octombrie 2000  pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii   Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.431 din 31 octombrie 2000 pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 decembrie 2000
Ministrul finanţelor,
în baza prevederilor <>art. 12 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite şi taxe, aprobatã prin <>Legea nr. 228/1998 şi modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2000,
emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:
- Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã - formular IMP 1.1, M.F. cod 14.13.01.10/1;
- Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã formular IMP 1.2, M.F. cod 14.13.01.11/1;
- Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România - formular IMP 1.3, M.F. cod 14.13.01.10/2;
- Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România - formular IMP 1.4, M.F. cod 14.13.01.11/2;
- Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România - formular IMP 1.5, M.F. cod 14.13.01.10/3;
- Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România - formular IMP 1.6, M.F. cod 14.13.01.11/3;
- Declaraţie de înregistrare fiscalã/de menţiuni pentru instituţii publice -formular IMP 1.7, M.F. cod 14.13.01.12/10.11, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Caracteristicile de tipãrire, modul de difuzare, de utilizare şi de pãstrare ale formularelor menţionate la art. 1 sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Modelul formularelor "Declaraţie de înregistrare fiscalã", "Declaraţie de menţiuni" şi "Declaraţie de înregistrare pentru instituţii publice", astfel cum au fost aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.103/1998 , pot fi utilizate la înregistrarea contribuabililor persoane juridice şi instituţii publice pana la epuizarea stocurilor existente la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.
ART. 4
Formularele prevãzute la art. 1 vor fi editate de Ministerul Finanţelor şi vor fi distribuite gratuit, la solicitarea contribuabililor.
ART. 5
Formularele prevãzute la art. 1 vor fi însoţite de acte doveditoare privind informaţiile înscrise, dupã caz, astfel:
a) Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România:
- copie de pe buletinul/cartea de identitate;
- copie de pe autorizaţia eliberata de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitãţii;
- copie de pe contractul de prestãri de servicii, de comision, de mandat sau de pe alte asemenea contracte;
- copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, pentru comercianţi;
- copie de pe dovada privind încasarea venitului;
- copie de pe contractul în baza cãruia se obţine venitul;
b) Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România:
- copie de pe documentul eliberat de Ministerul de Interne;
- copie de pe permisul de munca eliberat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
- copie de pe pasaport;
- orice alt document considerat de organul fiscal teritorial ca fiind edificator în vederea înregistrãrii fiscale;
c) Formularele "Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România" şi "Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România" vor fi însoţite de copii de pe actele doveditoare care atesta modificãrile intervenite.
Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial pentru conformitate cu originalul.
ART. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 7
Direcţia proceduri fiscale şi asistarea contribuabililor, Direcţia generalã tehnologia informatiei şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 8
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 9
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abroga <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.103/1998 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicãrii <>Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite şi taxe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998.

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian RemesANEXA 1

MODELUL, CONŢINUTUL ŞI INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR


ROMÂNIA DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.1
┌──┐ PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE ŞI
│MF│ ASOCIAŢII CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

1. Date de identificare ale plãtitorului

1.1 Denumire ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2 Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐
└────────────────────┘ └───────────┘
1.3 Localitate ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
1.4 Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐
└────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘
Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐
└─────────┘ └─────────┘ └───┘
1.5 Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐
└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘
1.6 persoana juridicã cu scop persoana juridicã fãrã
lucrativ ................[] scop lucrativ ............[]
asociaţie familialã......[] asociaţie civilã fãrã
personalitate juridicã....[]
┌───────────┐
2. Numãr de înmatriculare la Registrul Comerţului........ └───────────┘
sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã.. ┌───────────┐
└───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Cod CAEN ┌────────────────────┐ Cod statistic SIRUES ┌────────────────────┐
└────────────────────┘ └────────────────────┘
4. Felul sediului
4.1 Plãtitor cu sediul central în România
sediul
central [] sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati []
codul de înregistrare fiscalã al unitãţii infiintatoare ┌───────────┐
└───────────┘
4.2 Plãtitor cu sediul central în strãinãtate
filiala [] sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati [] reprezentant
fiscal []
Codul de înregistrare fiscalã ┌───────────┐ ┌───────────┐
al reprezentantului fiscal └───────────┘ ţara └───────────┘
4.3 Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii divizate ┌───────────┐
└───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Forma juridicã ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Forma de proprietate ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Banca Cont
┌──────────────────────┬────────────────────────┐
└──────────────────────┴────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Venituri anuale estimate din operaţiuni impozabile ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
8.1 Realizaţi exclusiv operaţiunile scutite de T.V.A.? ...[]
8.2 Doriti sa optati pentru plata T.V.A.? ................[]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Plãtitor de accize ... [] 11. Plãtitor de taxa pentru jocuri de noroc ... []
10. Plãtitor de impozit pe 12. Plãtitor de taxe şi redevenţe în
ţiţei şi pe gaze activitatea petroliera şi miniera ......... []
naturale din producţia
interna ............. []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Numele peroanei care face declaraţia .....................................
Titlul persoanei care face declaraţia ....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Se completeazã de personalul organului fiscal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila

TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie
de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaţii
familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã", IMP 1.1

Se completeazã la masina de scris sau la echipamente similare.
1. Date de identificare a plãtitorului
1.1.-1.5. Se completeazã cu denumirea şi adresa plãtitorului. În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se vor înscrie denumirea şi adresa persoanei juridice strãine reprezentate.
1.6. Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitori, în funcţie de forma de organizare.
2. Numãr de înmatriculare la registrul comerţului sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã
În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie numãrul de înregistrare a deciziei de aprobare a calitãţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
3. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãţii desfãşurate.
4. Felul sediului
4.1. Plãtitor cu sediul central în România - se marcheaza cu "X" felul sediului pentru plãtitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau pentru sediul central.
4.2. Plãtitor cu sediul central în strãinãtate - se marcheaza cu "X" felul sediului.
În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va completa şi codul de înregistrare fiscalã al acestuia pentru activitatea proprie.
4.3. Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii divizate - se completeazã în cazul în care înfiinţarea plãtitorului se face prin divizare.
5. Forma juridicã
Se înscrie forma juridicã conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.
6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.
7. Banca
Se completeazã numai de plãtitorii care au cont deschis la banca.
8. Venituri anuale estimate din operaţiuni impozabile
Se va completa de contribuabili prin înscrierea venitului anual pe care estimeaza sa îl realizeze din operaţiuni impozabile în anul fiscal în care se face înregistrarea.
8.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care efectueazã operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
8.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
9. Plãtitor de accize
Se marcheaza cu "X" numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de accize.
10. Plãtitor de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna
Se marcheaza cu "X" numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna.
11. Plãtitor de taxa pentru jocuri de noroc
Se marcheaza cu "X" numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de taxa pentru jocuri de noroc.
12. Plãtitor de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera
Se marcheaza cu "X" numai de cãtre plãtitorii care, conform legilor în vigoare, devin plãtitori de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.ROMÂNIA DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE IMP 1.2
┌──┐ JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE ŞI ASOCIAŢII
│MF│ CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire
Cod de înregistrare fiscalã ┌─────────────────────────────────────┐
┌───────────────────────────────┐ │ │
└───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘
Localitate Judeţ Sector
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod Poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Modificãri ale datelor iniţiale

1.1 Denumire ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2 Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐
└────────────────────┘ └───────────┘
1.3 Localitate ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
1.4 Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐
└────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘
Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐
└─────────┘ └─────────┘ └───┘
1.5 Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐
└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘
┌───────────┐
2. Numãr de înmatriculare la Registrul Comerţului........ └───────────┘
sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã.. ┌───────────┐
└───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Cod CAEN ┌────────────────────┐ Cod statistic SIRUES ┌────────────────────┐
└────────────────────┘ └────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Felul sediului
4.1 Plãtitor cu sediul central în România
sediul
central [] sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati []
codul de înregistrare fiscalã al unitãţii infiintatoare ┌───────────┐
└───────────┘
4.2 Plãtitor cu sediul central în strãinãtate
filiala [] sucursala [] reprezentanta [] alte subunitati [] reprezentant
fiscal []
codul de înregistrare fiscalã ┌───────────┐ ┌───────────┐
al reprezentantului fiscal └───────────┘ ţara └───────────┘
4.3 Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii divizate ┌───────────┐
└───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Forma juridicã ┌──────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Forma de proprietate ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Banca Cont
┌──────────────────────┬────────────────────────┐
├──────────────────────┼────────────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────────┤
└──────────────────────┴────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Date de identificare ale plãtitorului.

8. Plãtitor de TVA


8.1. Înregistrare prin depãşirea plafonului [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
8.2. Înregistrare prin opţiune [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
8.3. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
9. Plãtitor de accize
9.1. Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
9.2. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
10. Plãtitor de impozit pe ţiţei şi pe gaze
naturale din producţia interna. [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
10.1. Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
10.2. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
11. Plãtitor de taxa pentru jocuri de noroc
11.1. Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
11.2. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
12. Plãtitor de taxe şi redevenţe în
activitatea petroliera şi miniera
12.1. Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
12.2. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
STARE PLĂTITOR
13. Plãtitor cu statut de comerciant
13.1 INACTIVITATE TEMPORARĂ
Suspendare
activitate [] De la data ┌───────┐ Reluare activitate [] De la data ┌───────┐
└──┴──┴─┘ └──┴──┴─┘
13.2 DIZOLVARE CU LICHIDARE
Iceperea procedurii
de lichidare [] De la data ┌───────┐ Radiere [] De la data ┌───────┐
└──┴──┴─┘ └──┴──┴─┘
13.3 DIZOLVARE FĂRĂ LICHIDARE
Divizare [] De la data ┌───────┐ Fuziune [] De la data ┌───────┐
└──┴──┴─┘ └──┴──┴─┘
Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii
rezultate în urma fuziunii┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Alte categorii de plãtitori
Radiere ┌───┐ De la data ┌───────────┐
└───┘ └───┴───┴───┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Numele peroanei care face declaraţia .....................................
Titlul persoanei care face declaraţia ....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila

TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de
menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale
şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã", IMP 1.2

Formularul se completeazã la masina de scris sau la echipamente similare.
Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã în mod obligatoriu cu datele înscrise în certificatul de înregistrare fiscalã.
1. Modificãri ale datelor iniţiale
Se completeazã numai rubricile ale cãror informaţii au suferit modificãri.
1.1-1.5. Denumire - se completeazã cu denumirea plãtitorului. În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie denumirea persoanei juridice strãine reprezentate.
Localitate, strada - se completeazã cu adresa plãtitorului. În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie adresa persoanei juridice strãine reprezentate.
2. Numãr de înmatriculare la registrul comerţului sau numãr act autorizare sau hotãrâre judecãtoreascã
În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va înscrie numãrul de înregistrare al deciziei de aprobare a calitãţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
3. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãţii desfãşurate.
4. Felul sediului
4.1. Plãtitor cu sediul central în România - se marcheaza cu "X" felul sediului pentru plãtitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau sediul central.
4.2. Plãtitor cu sediul central în strãinãtate - se marcheaza cu "X" felul sediului.
În cazul în care declaraţia este completatã de reprezentantul fiscal, se va completa şi codul de înregistrare fiscalã al acestuia pentru activitatea proprie.
5. Forma juridicã
Se înscrie forma juridicã conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.
6. Forma de proprietate
Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor, existent la sediul organului fiscal.
7. Banca
Se completeazã numai de plãtitorii care au conturi deschise la bãnci.
8. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.
9. Plãtitor de accize
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.
Data luãrii în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
10. Plãtitor de impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.
Data luãrii în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
11. Plãtitor de taxa pentru jocuri de noroc
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.
Data luãrii în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
12. Plãtitor de taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.
Data luãrii în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
STARE PLĂTITOR
13. Plãtitor cu statut de comerciant
13.1. Inactivitate temporarã - se completeazã în cazul în care se declara încetarea temporarã a activitãţii, respectiv reluarea activitãţii.
Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.
Se completeazã data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.
13.2. Dizolvare cu lichidare - se completeazã în cazul în care se declara începerea procedurii de lichidare, respectiv radierea din registrul comerţului.
Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.
Se completeazã data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.
13.3. Dizolvare fãrã lichidare - se completeazã numai în cazul dizolvãrii fãrã lichidare.
Se marcheaza cu "X" una dintre optiuni.
Se completeazã data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.
În cazul în care plãtitorul se dizolva prin fuziune se va completa şi codul de înregistrare fiscalã al unitãţii rezultate în urma fuziunii.
14. Alte categorii de plãtitori
Se completeazã data cu care se solicita radierea.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.ROMÂNIA DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.3
┌──┐ PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE CU DOMICILIUL
│MF│ ÎN ROMÂNIA
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

1. Date de identificare ale plãtitorului
Nume Iniţialã Prenume Cod numeric personal
tatãlui
1.1 ┌────────────────────────┬──┬──────────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴──┴──────────────────────────┘ └───────────────┘
1.2 Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐
└────────────────────┘ └───────────┘
1.3 Localitate ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
1.4 Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐
└────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘
Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐
└─────────┘ └─────────┘ └───┘
1.5 Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐
└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cod CAEN ┌───────────────┐ Cod statistic SIRUES ┌───────────────┐
└───────────────┘ └───────────────┘
3. Felul activitãţii
3.1. Comerciale
3.11 Fapte de comerţ ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
┌───────────┐
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului........ └───────────┘
3.12 Prestãri servicii ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
Contract nr. ..... data .../.../...
3.13 Meserii ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
3.14 Contract de prestãri servicii, de comision ┌───┐
de mandat, de reprezentare şi alte asemenea └───┘
contracte
Contract nr. ....... data ...../..../....
3.2. Profesii liberale ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
3.3. Drepturi de ┌───┐
proprietate └───┘
intelectualã
3.4. Altele ┌───┐
└───┘ ...................................................
...................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Cont bancar
Banca .................................. Nr. Cont ..................
5. Sediul principal de desfãşurare a activitãţii
Localitate Judeţ Sector
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod Poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Venit anual estimat ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.1 Realizaţi exclusiv operaţiunile scutite de T.V.A.? ...[]
6.2 Doriti sa optati pentru plata T.V.A.? ................[]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Plãtitor de accize ................ []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Date de identificare reprezentant fiscal
Nume, prenume/Denumire .................................................
Adresa: Judeţ ................... Sector ....... Localitate ..............
Strada ............ Nr...... Bloc .... Scara .... Etaj ... Ap....
Cod poştal .................

┌────────────────────────────────┐
Cod de înregistrare fiscalã/ │ │
Cod numeric personal └────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Numele persoanei care face declaraţia ....................................
....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila

TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de
înregistrare fiscalã pentru persoane fizice romane cu domiciliul în
România", IMP 1.3

1. Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicita înregistrarea.
Adresa - se va completa cu adresa de domiciliu a plãtitorului.
Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plãtitorului.
2. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãţii desfãşurate.
3. Felul activitãţii
3.1. Comerciale
3.11. Fapte de comerţ
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în natura, în mod individual, din activitãţi care constituie fapte de comerţ.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a desfasura activitatea comercialã, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.12. Prestãri servicii
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi de prestãri de servicii, potrivit legii.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
Contract - se vor înscrie numãrul şi data contractului.
3.13. Meserii
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi desfãşurate pe baza liberei iniţiative, din practicarea unei meserii.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.14. Contract de prestãri servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi desfãşurate în baza unui contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.
Contract - se vor înscrie numãrul şi data contractului.
3.2. Profesii liberale
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din prestãri de servicii în domeniile ştiinţific, literar, artistic şi educativ, precum şi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
Autorizaţie - se completeazã de toţi plãtitorii care desfãşoarã o profesie liberala, în mod individual;
- se înscriu numãrul autorizaţiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberala, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.3. Drepturi de proprietate intelectualã
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri în bani şi/sau în natura provenind din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectualã (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenţii, know-how, mãrci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor şi altele).
3.4. Altele
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri din desfãşurarea altor activitãţi, altele decât cele enunţate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activitãţi.
4. Cont bancar
Se completeazã de plãtitorii care au conturi bancare.
5. Sediul principal de desfãşurare a activitãţii
Se va completa adresa domiciliului sau sediului principal de desfãşurare a activitãţii. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãşurare a activitãţii.
6. Venit anual estimat
Se va înscrie de cãtre contribuabil venitul anual estimat sa fie realizat în anul fiscal în care se face înregistrarea.
6.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care efectueazã numai operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
6.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
7. Plãtitor de accize
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care, conform legii, devin plãtitori de accize.
8. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraţia de înregistrare se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plãtitori.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.ROMÂNIA DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU IMP 1.4
┌──┐ PERSOANE FIZICE ROMANE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
│MF│
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

Nume Iniţialã Prenume Cod numeric personal
tatãlui
┌────────────────────────┬──┬──────────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴──┴──────────────────────────┘ └───────────────┘
Localitate Judeţ Sector
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Modificãri ale datelor iniţiale

Nume Iniţialã Prenume Cod numeric personal
tatãlui
1.1 ┌────────────────────────┬──┬──────────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴──┴──────────────────────────┘ └───────────────┘
1.2 Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐
└────────────────────┘ └───────────┘
1.3 Localitate ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
1.4 Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐
└────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘

Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐
└─────────┘ └─────────┘ └───┘
1.5 Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐
└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Cod CAEN ┌───────────────┐ Cod statistic SIRUES ┌───────────────┐
└───────────────┘ └───────────────┘
3. Felul activitãţii
3.1. Comerciale
3.11 Fapte de comerţ ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
┌───────────┐
Nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului........ └───────────┘
3.12 Prestãri servicii ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
Contract nr. ..... data .../.../...
3.13 Meserii ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
3.14 Contract de prestãri servicii, de comision ┌───┐
de mandat, de reprezentare şi alte asemenea └───┘
contracte
Contract nr. ....... data ...../..../....
3.2. Profesii liberale ┌───┐
└───┘
Autorizaţie nr. ..... data .../.../... organ emitent .................
3.3. Drepturi de ┌───┐
proprietate └───┘
intelectualã
3.4. Altele ┌───┐
└───┘ ...................................................
...................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Date de identificare ale plãtitorului.

4. Cont bancar
Banca .................................. Nr. Cont ..................
5. Sediul principal de desfãşurare a activitãţii
Localitate Judeţ Sector


┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod Poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Plãtitor de TVA
6.1. Înregistrat prin depãşirea plafonului [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
6.2. Înregistrare prin opţiune [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
6.3. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Plãtitor de accize
7.1. Luare în evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
7.2. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Date de identificare reprezentant fiscal
Nume, prenume/Denumire .................................................
Adresa: Judeţ ................... Sector ....... Localitate ..............
Strada ............ Nr...... Bloc .... Scara .... Etaj ... Ap....
Cod poştal .................
┌────────────────────────────────┐
Cod de înregistrare fiscalã/ │ │
Cod numeric personal └────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.
Numele peroanei care face declaraţia .....................................
.....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de menţiuni
pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România", IMP 1.4

Date de identificare a plãtitorului
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
Adresa - se va completa cu adresa de domiciliul a plãtitorului.
Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plãtitorului.
1. Modificãri ale datelor iniţiale
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane cu domiciliul în România sau de reprezentanţii fiscali desemnaţi de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
2. Cod CAEN
Se va înscrie codul CAEN al activitãţii desfãşurate.
Cod statistic SIRUES
Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitãţii desfãşurate.
3. Felul activitãţii
3.1. Comerciale
3.11. Fapte de comerţ
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã venituri în bani şi/sau în natura, în mod individual, din activitãţi care constituie fapte de comerţ.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a desfasura activitatea comercialã, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.12. Prestãri servicii
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi de prestãri de servicii, potrivit legii.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
Contract - se vor înscrie numãrul şi data contractului.
3.13. Meserii
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi desfãşurate pe baza liberei iniţiative, din practicarea unei meserii.
Autorizaţie - se vor înscrie numãrul autorizaţiei de funcţionare care atesta dreptul plãtitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizaţiei, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.14. Contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din activitãţi desfãşurate în baza unui contract de prestãri de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare şi alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.
Contract - se vor înscrie numãrul şi data contractului.
3.2. Profesii liberale
Se marcheaza cu "X" de cãtre persoanele fizice care realizeazã în mod individual venituri din prestãri de servicii în domeniile ştiinţific, literar, artistic şi educativ, precum şi din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
Autorizaţie - se completeazã de toţi plãtitorii care desfãşoarã o profesie liberala, în mod individual.
- se înscriu numãrul autorizaţiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberala, data emiterii acesteia, precum şi denumirea organului care a eliberat autorizaţia.
3.3. Drepturi de proprietate intelectualã
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri în bani şi/sau în natura provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã (valorificarea drepturilor industriale: brevete de invenţii, know-how, mãrci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor şi altele).
3.4. Altele
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care realizeazã venituri din desfãşurarea altor activitãţi, altele decât cele enunţate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activitãţi.
4. Cont bancar
Se completeazã de plãtitorii care au conturi bancare.
5. Sediul principal de desfãşurare a activitãţii
Se va completa adresa domiciliului sau a sediului principal de desfãşurare a activitãţii. În cazul în care activitatea se desfãşoarã prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfãşurare a activitãţii.
6. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
7. Plãtitor de accize
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: luare în evidenta sau scoatere din evidenta.
Data luãrii în evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
8. Date de identificare a reprezentantului fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraţia de menţiuni se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plãtitori.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.ROMÂNIA DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ IMP 1.5
┌──┐ PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINE
│MF│ ŞI PERSOANE FIZICE ROMANE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

Persoana strãinã [] Persoana romana fãrã domiciliu în România []

1. Date de identificare a persoanei fizice strãine sau
persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România

1.1 Nume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.2 Prenume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.3 Prenume mama ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.4 Prenume tata ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.5 Data naşterii Ziua: ........ Luna: ......... Anul: .........
1.6 Domiciliul actual Localitate ...................................
Regiune administrativã ........................
(regiune, judeţ, etc.)
Strada ................... Nr. ................
Ţara .........................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.7 Act identificare Pasaport seria: ............... nr.: .............
Emis de (ţara): ............ Data emiterii: ..........

2. Resedinta din România
pentru persoana fizica strãinã sau persoana fizica romana fãrã domiciliu
în România
Localitate Judeţ Sector
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Venit anual estimat ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
3.1 Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.? []
3.2 Doriti sa optati pentru plata T.V.A.? []

4. Reprezentant fiscal
Nume, prenume/Denumire ...................................................
Adresa: Judeţ: ............ Sector: ........... Localitate: ..............
Strada: .......... Nr. ... Bloc: ... Scara: ... Etaj: ... Ap. ...
Cod poştal: .........
┌────────────────────────────────┐
Cod de înregistrare fiscalã/ │ │
Cod Numeric personal └────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Numele peroanei care face declaraţia .....................................
.....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de înregistrare
fiscalã pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice
romane fãrã domiciliu în România", IMP 1.5

1. Date de identificare a persoanei fizice strãine sau a persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane fãrã domiciliu în România şi persoane fizice strãine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicita înregistrarea.
2. Resedinta din România pentru persoana fizica strãinã sau persoana fizica romana fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane fãrã domiciliu în România şi persoane fizice strãine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
3. Venit anual estimat
Se va completa de plãtitor, inscriind venitul anual pe care estimeaza sa îl realizeze în anul fiscal în care se face înregistrarea.
3.1. Realizaţi exclusiv operaţiuni scutite de T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care efectueazã numai operaţiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.
3.2. Doriti sa optati pentru plata T.V.A.?
Se marcheaza cu "X" de cãtre plãtitorii care opteazã pentru plata T.V.A.
4. Reprezentant fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraţia de înregistrare se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plãtitori.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are resedinta plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.
ROMÂNIA DECLARAŢIE DE MENŢIUNI IMP 1.6
┌──┐ PENTRU PERSOANE FIZICE STRĂINE
│MF│ ŞI PERSOANE FIZICE ROMANE FĂRĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

Persoana strãinã [] Persoana romana fãrã domiciliu în România []

1. Date de identificare ale persoanei fizice strãine sau
persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România

1.1 Numãr de identificare fiscalã ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.2 Nume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.3 Prenume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.4 Prenume mama ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.5 Prenume tata ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
1.6 Data naşterii Ziua: ........ Luna: ......... Anul: .........
1.7 Domiciliul actual Localitate ...................................
Regiune administrativã ........................
(regiune, judeţ, etc.)
Strada ........................Nr. ............
Ţara .........................................
1.8 Act identificare Pasaport seria: ............... nr.: .............
Emis de (ţara): ............ Data emiterii: ..........

2. Modificãri privind datele de identificare ale persoanei fizice strãine sau
persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România

2.1 Nume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
2.2 Prenume ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
2.3 Prenume mama ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
2.4 Prenume tata ┌────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────┘
2.5 Data naşterii Ziua: ........ Luna: ......... Anul: .........
2.6 Domiciliul actual Localitate ...................................
Regiune administrativã ........................
(regiune, judeţ, etc.)
Strada ........................Nr. ............
Ţara .........................................
2.7 Act identificare Pasaport seria: ............... nr.: .............
Emis de (ţara): ............ Data emiterii: ..........

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Resedinta din România
pentru persoana fizica strãinã sau persoana fizica romana fãrã domiciliu
stabil în România

Localitate Judeţ Sector
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┐
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┘
Strada Nr. Bloc Scara Etaj Ap.
┌───────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬───────┐
└───────────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴───────┘
Telefon Fax Email Cod Poştal
┌────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ ┌───────────────┐
└────────────────────────┴────────┴─────────────────────┘ └───────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Plãtitor de TVA
4.1. Înregistrare prin depãşirea plafonului [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
4.2. Înregistrare prin opţiune [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
4.3. Scoatere din evidenta [] Începând cu data ┌───────────┐
└───┴───┴───┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Reprezentant fiscal
Nume, prenume/Denumire ...................................................
Adresa: Judeţ: ............ Sector: ........... Localitate: ..............
Strada: .......... Nr. ... Bloc: ... Scara: ... Etaj: ... Ap. ...
Cod poştal: .........
┌────────────────────────────────┐
Cod de înregistrare fiscalã/ │ │
Cod Numeric Personal └────────────────────────────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Numele peroanei care face declaraţia .....................................
.....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de menţiuni
pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane
fãrã domiciliu în România", IMP 1.6

1. Date de identificare a persoanei fizice strãine sau persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane fãrã domiciliu în România şi persoane fizice strãine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
2. Modificãri privind datele de identificare a persoanei fizice strãine sau a persoanei fizice romane fãrã domiciliu în România
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane fãrã domiciliu în România şi persoane fizice strãine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
3. Resedinta din România pentru persoana fizica strãinã sau persoana fizica romana fãrã domiciliu stabil în România
Se completeazã de toţi plãtitorii persoane fizice romane fãrã domiciliu în România şi persoane fizice strãine sau de reprezentantul fiscal desemnat de aceştia, inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele de identificare a plãtitorului care solicita modificarea.
4. Plãtitor de T.V.A.
Se marcheaza cu "X" în funcţie de tipul modificãrii: înregistrare (prin depãşirea plafonului sau prin opţiune) sau scoatere din evidenta.
Data înregistrãrii sau scoaterii din evidenta se stabileşte conform legilor în vigoare.
5. Reprezentant fiscal
Se completeazã numai în cazul în care declaraţia de menţiuni se întocmeşte şi se depune de reprezentanţii fiscali desemnaţi de plãtitori.
TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are resedinta plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia
TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.
ROMÂNIA DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DE MENŢIUNI IMP 1.7
┌──┐ PENTRU INSTITUŢII PUBLICE
│MF│
└──┘
MINISTERUL
FINANŢELOR

1. Felul declaraţiei
1.1 Declaraţie de înregistrare ca plãtitor [] 1.3 Declaraţie de fuziune []
1.2 Declaraţie de modificare a datelor 1.4 Declaraţie de încetare
iniţiale [] a activitãţii []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Date de identificare a instituţiei

2.1 Cod de înregistrare fiscalã ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
2.2 Denumire ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────┘
2.3 Judeţ ┌────────────────────┐ Sector ┌───────────┐
└────────────────────┘ └───────────┘
2.4 Localitate ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
2.5 Strada ┌────────────────────┐ Nr. ┌───┐ Bloc ┌───┐ Scara ┌───┐
└────────────────────┘ └───┘ └───┘ └───┘
Cod poştal ┌─────────┐ Etaj ┌─────────┐ Ap. ┌───┐
└─────────┘ └─────────┘ └───┘
2.6 Telefon ┌─────────┐ Fax ┌─────────┐ Email ┌───────────┐
└─────────┘ └─────────┘ └───────────┘
2.7 Act normativ de înfiinţare ┌─────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────┘
2.8 Cod statistic SIRUES ┌────────────────────┐
└────────────────────┘
2.9 Felul ordonatorului de credite: principal [] secundar [] tertiar []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Sectorul de activitate
3.1 Învãţãmânt [] 3.8 Autoritãţi publice []
3.2 Sãnãtate [] 3.9 Transporturi şi comunicaţii []
3.3 Cultura, religie şi acţiuni 3.10 Mediu şi ape []
privind activitatea sportiva
şi de tineret []
3.4 Asistenta socialã, alocaţii, 3.11 Industrie []
pensii, ajutoare şi
indemnizaţii []
3.5 Servicii şi dezvoltare
publica şi locuinţe [] 3.12 Agricultura []
3.6 Apãrare nationala [] 3.13 Cercetare ştiinţificã []
3.7 Ordine publica siguranta
nationala [] 3.14 Alte activitãţi []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Sistemul de finanţare
4.1 Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dupã caz,
în funcţie de subordonarea acestora []
4.2 Din veniturile extrabugetare şi alocaţii acordate de la
bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonare []
4.3 Integral din venituri extrabugetare []
4.4 Din fonduri cu destinaţie specialã stabilite prin lege a se
finanta din aceste fonduri []
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Organ tutelar
5.1 MINISTERUL SAU INSTITUŢIA CENTRALA (din clasificatia bugetarã)
Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐
└────────────────────────────┘ └────────────────┘
5.2 CONSILIUL JUDEŢEAN (din clasificatia bugetarã)
Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐
└────────────────────────────┘ └────────────────┘
5.3 CONSILIUL LOCAL
Denumire ┌────────────────────────────┐ Cod ┌────────────────┐
└────────────────────────────┘ └────────────────┘
6. Data încetãrii activitãţii ┌────────────────┐
└────┴─────┴─────┘
7. Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii rezultate în urma fuziunii ┌────┐
└────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Declar ca cele menţionate sunt adevãrate şi corecte.

Ordonator de credite ....................................................
Titlul peroanei care face declaraţia .....................................
.....................................

Semnatura .............. Valabil fãrã ştampila

Data: ...../...../....... TALON 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se completeazã de personalul organului fiscal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire organ fiscal ....................................................
Numãr de înregistrare .............. Data înregistrãrii:..../..../......
Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........................
Marca ............. TALON 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaseaza şi se înmâneazã persoanei care face declaraţia

Plãtitorul ........................................................
a depus DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU INSTITUŢII PUBLICE
Numãr de înregistrare ......... Data înregistrãrii: .../.../........

Ştampila TALON 3
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


INSTRUCŢIUNI
de completare a formularului "Declaraţie de
înregistrare fiscalã/de menţiuni pentru instituţii publice", IMP 1.7

Formularul se completeazã la masina de scris sau echipamente similare.

1. Felul declaraţiei
Se marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dupã caz.
Declaraţia tip 1.2 se completeazã când se modifica una dintre datele înscrise în cap. 2-5 inclusiv.
În cazul încetãrii activitãţii se completeazã declaraţia tip 1.4, respectiv cap. 2 şi cap. 6.
În cazul fuzionãrii instituţia care înceteazã sa existe completeazã declaraţia tip 1.3.

2. Date de identificare a instituţiei
Se completeazã în mod obligatoriu pentru declaraţiile tip 1.2, 1.3 şi 1.4.
Se completeazã în mod obligatoriu de toţi declarantii pct. 2.2-2.5 şi 2.7.

3. Sectorul de activitate
Se marcheaza cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.

4. Sistemul de finanţare
Se marcheaza cu "X" unul dintre sisteme.

5. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, dupã caz)
5.1. Ministerul sau instituţia centrala (din clasificatia bugetarã) - se completeazã denumirea şi codul instituţiei.
5.2. Consiliul judeţean (din clasificatia bugetarã) - se completeazã denumirea şi codul judeţului.
5.3. Consiliul local - se completeazã codul primãriilor, atribuit pe plan local de direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, de la 001 la 999.

7. Codul de înregistrare fiscalã al unitãţii rezultate în urma fuziunii
Se completeazã numai în cazul declaraţiei tip 1.4.

TALON 2
Denumire organ fiscal - denumirea unitãţii fiscale în a carei raza teritorialã îşi are sediul/domiciliul plãtitorul
Numãr de înregistrare - numãrul de înregistrare al declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unitãţi fiscale
Marca - codul persoanei care a verificat şi a înregistrat declaraţia

TALON 3
Se completeazã de organul fiscal care înregistreazã declaraţia.


ANEXA 2

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE
DIFUZARE, DE UTILIZARE ŞI DE PĂSTRARE ALE FORMULARELOR

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã
2. Cod: 14.13.01.10/1
3. Format: A4/t 2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea codului de înregistrare fiscalã şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare de: plãtitorii de impozite şi taxe, persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fãrã personalitate juridicã sau de cãtre reprezentantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã
2. Cod: 14.13.01.11/1
3. Format: A4/t 2x2
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaţiilor despre plãtitorii de impozite şi taxe, persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii civile fãrã personalitate juridicã, care au fost înregistraţi
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite şi taxe persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fãrã personalitate juridicã sau de reprezenantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România
2. Cod: 14.13.01.10/2
3. Format: A4/t(2x2)
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: înregistrarea fiscalã a persoanelor fizice romane pentru organizarea evidentei, potrivit codului numeric personal, a persoanelor fizice romane cu domiciliul în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã care va conţine codul numeric personal precedat de litera "R", pentru persoanele fizice plãtitoare de T.V.A.
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite şi taxe persoane fizice romane cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România
2. Cod: 14.13.01.11/2
3. Format: A4/t(2x2)
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaţiilor despre persoanele fizice romane cu domiciliul în România, înregistrate ca plãtitori de impozite şi taxe
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite şi taxe persoane fizice romane cu domiciliul în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România
2. Cod: 14.13.01.10/3
3. Format: A4/t(2x2)
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea numãrului de identificare fiscalã şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite şi taxe persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România
2. Cod: 14.13.01.11/3
3. Format: A4/t(2x2)
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: actualizarea informaţiilor despre persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România ca plãtitori de impozite şi taxe
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: plãtitorii de impozite şi taxe persoane fizice strãine şi persoane fizice romane fãrã domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la contribuabil
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabililor

1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscalã/de menţiuni pentru instituţii publice
2. Cod: 14.13.01.12/10.11
3. Format: A4/t(2x2)
4. Caracteristici de tipãrire: file duble
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã la: atribuirea codului de înregistrare fiscalã pentru instituţiile publice şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscalã, precum şi la actualizarea informaţiilor despre acestea
7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
de: instituţiile publice
8. Circula: - originalul - la organul fiscal
- copia - la instituţia publica
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al instituţiei publice

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016