Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.346 din 11 octombrie 2000  pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.346 din 11 octombrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 9 ianuarie 2001
    Ministrul finanţelor,
    în baza prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

    emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia impozite indirecte, Direcţia Generală a Vamilor şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul finanţelor,
                 Decebal Traian Remes

    Bucureşti, 11 octombrie 2000.
    Nr. 1.346.


    ANEXĂ


                                     NORME
                 privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
       cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România


    CAP. I
    Generalitati

    1. Conform prevederilor art. 17 lit. B.l) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată se aplica cota zero de taxa pe valoarea adăugată pentru bunurile cumpărate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărători, persoane fizice, care nu au domiciliul în România, denumiţi în continuare cumpărători străini.
    1.1. Cota zero se realizează prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de prezentele norme.
    1.2. Cumpărători străini, în înţelesul prezentelor norme, sunt considerate persoanele fizice de alta cetăţenie şi persoanele fizice fără cetăţenie (apatrizi), cu domiciliul în străinătate, precum şi persoanele fizice, cetăţeni romani, cu domiciliul în străinătate.
    1.3. Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini se face pentru bunurile cumpărate din România pe care le scot din ţara ca bagaj însoţit sau neînsoţit, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute la art. 88 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi la art. 131 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997, cu excepţia produselor alimentare, a băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun.

    CAP. II
    Condiţii de restituire

    2. Restituirea taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile cumpărate poate fi efectuată în cazul în care se îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    2.1. bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din ţara, potrivit reglementărilor legale;
    2.2. unitatea comercială care vinde sa fie autorizata, conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, sa efectueze operaţiuni care conferă cumpărătorilor străini dreptul de a cere restituirea taxei pe valoarea adăugată;
    2.3. între data cumpărării bunurilor şi data scoaterii din ţara sau data expedierii în străinătate a acestora sa nu fi trecut mai mult de 90 de zile;
    2.4. perioada dintre data expedierii sau a transportării în străinătate şi data solicitării restituirii taxei pe valoarea adăugată sa nu fie mai mare de 90 de zile;
    2.5. dreptul de restituire a taxei sa fie limitat la bunurile achiziţionate din acelaşi magazin, care se încadrează în prevederile pct. 1.3 din prezentele norme şi a căror valoare globală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, conform facturii fiscale, sa fie superioară sumei de 4 milioane lei.
    Cumpărătorul străin poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente mai multor facturi, dacă suma globală a fiecăreia dintre ele este superioară sumei de mai sus, în condiţiile stabilite la pct. 1.3 din prezentele norme, şi dacă scoaterea din ţara a bunurilor s-a efectuat prin birourile vamale care funcţionează în incinta aeroporturilor internaţionale.

    CAP. III
    Procedura de restituire

    3. Restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini se realizează conform următoarei proceduri:
    3.1. Pentru livrările de bunuri care depăşesc suma de 4 milioane lei vânzătorul are obligaţia:
    - sa emita factura fiscală, sa perceapă taxa pe valoarea adăugată de la client şi sa evidenţieze operaţiunea, conform prevederilor legale privind taxa pe valoarea adăugată;
    - sa emita şi sa completeze în trei exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată" (pentru cumpărătorii străini), prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Originalul şi exemplarul al doilea al documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată vor fi înmânate cumpărătorului străin însoţite de originalul facturii fiscale.
    3.2. Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată, în momentul scoaterii din ţara a bunului ca bagaj însoţit sau neînsoţit, cumpărătorul străin prezintă autorităţii vamale bunurile cumpărate, însoţite de originalul facturii fiscale, de documentele care atesta achitarea contravalorii mărfii şi de cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
    3.3. Autoritatea vamală verifica:
    - concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire, referitoare la cumpărător, şi datele din actele de identificare a persoanei care se prezintă la autoritatea vamală;
    - concordanta dintre datele prevăzute în documentul de restituire, factura fiscală şi bunurile prezentate;
    - încadrarea în termenul prevăzut la pct. 2.3 din prezentele norme.
    După verificare autoritatea vamală înregistrează şi vizează cele doua exemplare ale documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
    Originalul facturii fiscale şi originalul documentului de restituire cu viza autorităţii vamale se returnează cumpărătorului străin.
    Exemplarul al doilea al documentului de restituire este reţinut de autoritatea vamală.
    Direcţia Generală a Vamilor va lua măsuri de a transmite Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente vânzărilor către cumpărători străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme, la Direcţia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanţelor, pana la data de 20 a lunii următoare celei în care s-au înregistrat la autoritatea vamală documentele de restituire.
    Lunar, pana la data de 30 a lunii în care s-a transmis Borderoul centralizator al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente vânzărilor către cumpărători străini, Direcţia impozite indirecte va transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia privind avizarile pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente vânzărilor efectuate în fiecare judeţ, în scopul verificării respectării reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată.
    3.4. Cumpărătorii străini pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată pe baza următoarelor documente:
    - originalul documentului de restituire, vizat de autoritatea vamală care funcţionează în incinta aeroporturilor internaţionale;
    - originalul facturii fiscale, însoţit de bon de casa, chitanţa sau orice alt document care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    3.5. Restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini se face pe baza documentelor prevăzute la pct. 3.4 de către:
    a) birourile societăţilor autorizate, existente la punctele de frontiera ale aeroporturilor internaţionale;
    b) unitatea comercială autorizata care a efectuat vânzarea bunurilor.
    3.6. Taxa pe valoarea adăugată se restituie în lei. Sumele restituite în lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pot fi:
    a) scoase din România în limitele prevăzute în reglementările privind operaţiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitanţei de consemnare, pentru acele sume care depăşesc limitele legale de scoatere din ţara conform reglementărilor în vigoare;
    c) convertite în valuta la punctele de schimb valutar existente în punctele de control de trecere a frontierei. Convertirea sumelor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. IV
    Autorizarea unităţilor comerciale

    4.1. Autorizarea unităţilor comerciale care fac vânzări pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, depusa de societăţile comerciale care deţin una sau mai multe unităţi comerciale.
    In situaţia în care societăţile comerciale solicita autorizarea mai multor unităţi comerciale (magazine) de pe raza teritorială a aceluiaşi organ fiscal se va întocmi o singura cerere, semnată de persoanele care angajează legal persoana juridică solicitanta.
    Cererea va fi însoţită de:
    a) copie de pe înştiinţarea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
    c) copie de pe documentul de înregistrare la organul fiscal a unităţii comerciale pentru care se solicita autorizarea;
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicita autorizarea (adresa exactă, profilul, dotările);
    e) copie de pe ultimul bilanţ contabil, de pe contul de profit şi pierderi şi de pe anexele la bilanţul contabil, înregistrate la organul fiscal;
    f) copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenta societăţii comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    g) orice alte documente necesare pentru susţinerea solicitării.
    4.2. Organele fiscale prevăzute la pct. 4.1 verifica:
    a) realitatea datelor prezentate în documentaţia anexată la cerere;
    b) modul în care unitatea solicitanta a respectat plata în termen a obligaţiilor către buget;
    c) realizarea unui volum mediu lunar al desfacerilor de minimum 100 milioane lei.
    Cererea va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data înregistrării, prin:
    a) eliberarea unei autorizaţii conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme;
    b) respingerea cererii, care va fi comunicată unităţii solicitante în termen de 3 zile de la data deciziei.
    Autorizaţiile emise societăţilor comerciale se înregistrează în Registrul pentru evidenta autorizaţiilor emise societăţilor comerciale care efectuează vânzări către cumpărători străini care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată, prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat şi păstrat de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Autorizaţia este valabilă pana la sfârşitul anului calendaristic în care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizaţii de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se poate face numai dacă au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    4.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor transmite organelor teritoriale din subordine, în termen de 3 zile de la autorizare, Lista cuprinzând unităţile comerciale care au fost autorizate sa efectueze vânzări pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărători străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme.
    4.4. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adăugată (pentru cumpărători străini)", conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme, va fi tipărit de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" pe baza de comenzi scrise (conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme), aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", cu alocarea unei plaje speciale de serii şi numere pentru fiecare unitate autorizata.
    Societăţile comerciale autorizate sa efectueze vânzări către cumpărători străini care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată au obligaţia sa ţină evidenta achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme.
    O noua comanda de formulare va fi condiţionată de justificarea utilizării formularelor achiziţionate anterior, prin prezentarea evidentei întocmite conform anexei nr. 8 la prezentele norme, vizata de organul fiscal la care societatea comercială respectiva este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe.
    4.5. După obţinerea autorizaţiei magazinul va afişa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme.
    Sigla va avea dimensiunea de 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se înscriu cuvintele TAX FREE cu majuscule având înălţimea de 5 cm.
    4.6. Unităţile autorizate conform prevederilor de mai sus pot sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată conform prevederilor cap. III din prezentele norme. Pentru sumele restituite nu se percepe comision.

    CAP. V
    Autorizarea societăţilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini

    5.1. Ministerul Finanţelor, prin Direcţia impozite indirecte, poate autoriza societăţi comerciale care sa restituie taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini potrivit prevederilor pct. 3.5 lit. a) din prezentele norme.
    Autorizarea se face la cererea societăţii comerciale (conform modelului prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme), dacă aceasta îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) sa fie înregistrată la organele fiscale ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată pentru întreaga activitate sau pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată;
    b) sa nu aibă debite restante la bugetul de stat şi nici abateri de la obligaţiile fiscale, consemnate în actele de control întocmite de organele fiscale;
    c) sa aibă o solvabilitatea suficienta pentru desfăşurarea activităţii de restituire a taxei pe valoarea adăugată;
    d) sa fie autorizata sa desfăşoare activitate în punctele de frontiera.
    Solicitantul este obligat sa indice în cerere adresa sa exactă, locul sau locurile unde doreşte sa desfăşoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi sa o prezinte la Ministerul Finanţelor - Direcţia impozite indirecte, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe statutul societăţii comerciale sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe certificatul de înmatriculare;
    c) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
    d) copie de pe înştiinţarea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;
    e) certificat de atestare fiscală eliberat în acest scop;
    f) copie de pe ultimul bilanţ contabil, de pe contul de profit şi pierderi şi de pe anexele la bilanţul contabil, înregistrate la organul fiscal;
    g) orice alte documente necesare pentru susţinerea cererii.
    5.2. Pe baza cererii şi a documentelor anexate Ministerul Finanţelor - Direcţia impozite indirecte poate aproba şi emite autorizaţia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini (conform modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezentele norme).
    Autorizaţiile emise se înregistrează în Registrul pentru evidenta autorizaţiilor emise societăţilor comerciale care restituie taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, prezentat în anexa nr. 12 la prezentele norme.
    Acest registru va fi completat, parafat, numerotat şi păstrat de Direcţia impozite indirecte din Ministerul Finanţelor.
    Autorizaţia este valabilă pana la sfârşitul anului calendaristic în care a fost eliberata.
    Eliberarea unei noi autorizaţii de către Direcţia impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanţelor se poate face pe baza documentelor prevăzute la pct. 5.1 lit. e)-g), numai dacă au fost respectate prevederile prezentelor norme.
    5.3. Pentru activitatea de restituire societăţile comerciale autorizate vor retine un comision în lei de pana la 10% din taxa pe valoarea adăugată solicitată a fi restituită în baza documentelor prevăzute de prezentele norme. Comisionul se supune regimului de taxa pe valoarea adăugată aplicabil bunurilor, conform art. 17 lit. B.l) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.
    5.4. Societatea comercială autorizata sa desfăşoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată este obligată sa notifice Ministerului Finanţelor - Direcţia impozite indirecte schimbarea locului sau a locurilor de desfăşurare a activităţii de restituire. In acest caz poate solicita eliberarea unei autorizaţii, cu îndeplinirea procedurii din prezentul capitol.
    5.5. Ministerul Finanţelor, prin Direcţia impozite indirecte, va comunica Lista cuprinzând societăţile comerciale autorizate sa restituie taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme, organelor fiscale teritoriale la care acestea sunt înregistrate ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată.
    Organele fiscale la care societăţile comerciale autorizate sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe vor asigura controlul activităţii de restituire a taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini, potrivit prezentelor norme.

    CAP. VI
    Evidenta activităţii de restituire a taxei pe valoarea adăugată

    6.1. Unităţile comerciale autorizate sa efectueze vânzări pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini au obligaţia sa întocmească la sfârşitul fiecărei luni Situaţia cuprinzând vânzările pentru care s-au eliberat documente de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru cumpărătorii străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme, precum şi Situaţia cuprinzând restituirile de taxa pe valoarea adăugată, efectuate de către vânzător către cumpărătorii străini, conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la prezentele norme.
    Situaţiile vor fi transmise organului fiscal teritorial la care unitatea comercială este înregistrată ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, pana la data de 5 a lunii următoare.
    6.2. Societăţile comerciale autorizate conform prevederilor cap. V din prezentele norme sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini au obligaţia sa întocmească la sfârşitul fiecărei luni Situaţia cuprinzând restituirile de taxa pe valoarea adăugată, efectuate, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme.
    Situaţia respectiva va fi transmisă organului fiscal teritorial la care societatea comercială este înregistrată ca plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, pana la data de 5 a lunii următoare.
    6.3. Comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini se evidenţiază în formularul "Decont privind taxa pe valoarea adăugată", conform instrucţiunilor de completare a acestuia.
    Sumele efectiv restituite, justificate cu documentele prevăzute în prezentele norme, se vor înscrie în decont la rândul "T.V.A. efectiv restituită cumpărătorilor străini".


    ANEXA 1
    la norme


 /──────\
 │ TAX │
 │ FREE │ DOCUMENT DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Nr. ........
 \──────/ (pentru cumpărătorii străini)


                                                 ────────────────────────────
  1. Valoarea bunurilor din factura fiscală │ │
  nr. ........ din data .................. ────────────────────────────
  (exportate în interval de 90 de zile)


                                                  ────────────────────────────
  2. Valoarea taxei pe valoarea adăugată de │ │
     restituit ────────────────────────────

 ────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────
             CUMPĂRĂTOR │ VÂNZĂTOR
  3. Numele şi prenumele: │ 9. Denumirea societăţii comerciale:
  4. Data şi locul naşterii: │ 10. Adresa:
  5. Ţara de domiciliu: │ 11. Codul fiscal:
  6. Numărul pasaportului/Numărul │ 12. Data vânzării:
     documentului de identitate: │ 13. Organul fiscal la care este
  7. Data emiterii pasaportului: │ înregistrat vânzătorul:
  8. Am primit suma de ... (...) lei.│
                                     │
                                     │
   ............ Data restituirii: │
   (semnătura) │
                                     │ .......................
                                     │ (semnătura şi ştampila)
                                     │
 ────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────


              CONFIRMAREA DE CĂTRE AUTORITATEA VAMALĂ A SCOATERII
                              DIN ŢARA A BUNURILOR

   Biroul vamal:
   Codul biroului vamal:
   Numărul şi data înregistrării:
                                                 .........................
                                                  (semnătura şi ştampila)

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    Se completează de biroul vamal.
    Autoritatea vamală poate refuza certificarea iesirii bunurilor dacă:
    - formularul nu este integral completat de către vânzător (nu este admisă completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile menţionate în factura fiscală;
    - valoarea bunurilor din factura vânzătorului nu depăşeşte 4 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumpărătorului şi cu datele din factura fiscală;
    - termenul de 90 de zile, calculat între data cumpărării şi data scoaterii din ţara sau data expedierii în străinătate a bunurilor, a fost depăşit.


    ANEXA 2
    la norme


  DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR                            BORDEROUL CENTRALIZATOR
          al avizarilor pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată
                 aferente vânzărilor către cumpărători străini,
                 efectuate în luna .............. anul ........

┌───┬─────────────────┬───────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬────────┐
│ │ Cumpărătorul │Document de│Document de│Locali-│ Data │Valoarea│ Taxa pe│
│Nr.│ │restituire │ vânzare │tatea/ │avizu-│facturii│valoarea│
│crt├─────┬────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┤judeţul│ lui │ │adăugată│
│ │Nume-│Ţara│Numa- │Număr│Data │Număr│ Data│unita- │ │ │ de │
│ │le si│ │rul │ │ │ │ │tii │ │ │ resti- │
│ │pre- │ │pasa- │ │ │ │ │vanza- │ │ │ tuit │
│ │nume-│ │portu-│ │ │ │ │toare │ │ │ │
│ │le │ │lui │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴────────┴────────┘    ANEXA 3
    la norme


                                     CERERE
        pentru autorizarea unităţii (unităţilor) comerciale sa efectueze
              vânzări către cumpărătorii străini care beneficiază
                   de restituirea taxei pe valoarea adăugată


    Persoana juridică ................., cu sediul în .......................,
  judeţul/sectorul ..........., str. ............. nr. ..., codul poştal ....,
  telefon ........, telex/fax ........., înmatriculată în registrul comerţului
  la nr. ...... din ........, codul fiscal ............, reprezentată prin
  ..........................., domiciliat în ................................,
  str. ............... nr. ...., posesor al buletinului/cărţii de identitate
  seria .... nr. ........, eliberat/eliberata de ............................,
  având funcţia de ..................., solicit eliberarea autorizaţiei pentru
  unitatea (unităţile) comercială (comerciale) din ..........................,
  judeţul/sectorul ............., str. ....................... nr. ...., codul
  poştal ........., telefon .........., telex/fax ...........................,
  pentru efectuarea vânzării de bunuri ................ cumpărătorilor străini
  care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată.
    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
  cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România,
  următoarele documente:

    1. copie de pe înştiinţarea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;
    2. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
    3. copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal
  unitatea (unităţile) comercială (comerciale);
    4. copie de pe documentele din care rezulta profilul unităţii comerciale
  şi dotarea acesteia;
    5. copie de pe ultimul bilanţ contabil, de pe contul de profit si
  pierderi şi de pe anexele la bilanţul contabil, înregistrate la organul
  fiscal;
    6. copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenta
  unităţii (unităţilor) comerciale a aparatelor de marcat electronice fiscale,
  pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
    7. orice alte documente necesare pentru susţinerea solicitării.
    Programul de lucru al unităţii (unităţilor) comerciale este in
  zilele ..........., orele ...., şi în zilele ..........., orele ..... .
    Ne obligam sa respectam reglementările în vigoare privind taxa pe
  valoarea adăugată.


       .........................
        (semnătura şi ştampila)

                                                    ..........
                                                      (data)    ANEXA 4
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia generală a finanţelor
      publice şi controlului
        financiar de stat
  a judeţului ........../municipiului Bucureşti                                  AUTORIZAŢIE

                        Nr. ..... din ..................
                                      (ziua, luna, anul)

                      Valabilă pana la ..................
                                       (ziua, luna, anul)


    Se autorizează ...(persoana juridică)..., cu sediul în ..................,
  str. ......................... nr. ...., judeţul/sectorul .................,
  codul poştal ......., telex/fax .........., cu certificatul de înmatriculare
  la registrul comerţului nr. ......... din ..............., reprezentată prin
  .....(numele şi prenumele)....., cu domiciliul în .........................,
  str. ......................... nr. ...., judeţul/sectorul .................,
  posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .. nr. ........, eliberat/
  eliberata de .................. la data de ........, sa efectueze vânzări de
  bunuri .......................... cumpărătorilor străini care beneficiază de
  restituirea taxei pe valoarea adăugată, în unitatea comercială .............
  ........................... din ...................., str. .................
  nr ...., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ..............,
  telefon ..............., telex/fax .................; în unitatea comercială
  ........................... din ...................., str. .................
  nr ...., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ..............,
  telefon ............, telex/fax ................., şi în unitatea comercială
  ........................... din ...................., str. .................
  nr ...., judeţul/sectorul ...................., codul poştal ..............,
  telefon ..........., telex/fax .............., începând cu data de ........,
  cu obligativitatea respectării reglementărilor în vigoare privind taxa pe
  valoarea adăugată.
    Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ..... din ............... şi a
  documentaţiei prezentate, înregistrată la Direcţia generală a finanţelor
  publice şi controlului financiar de stat a judeţului ....................../
  municipiului Bucureşti, după caz.


                               Director general,
                            .......................    ANEXA 5
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia generală a finanţelor
      publice şi controlului
        financiar de stat
  a judeţului ........../municipiului Bucureşti


                                   REGISTRUL
               pentru evidenta autorizaţiilor emise societăţilor
          comerciale care efectuează vânzări către cumpărători străini
           care beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată

+-----------------+-----------------------------------------------------------+----------+----------------------------------------+
| Autorizatia | Societatea comerciala | | Unitatea autorizata |
+---+----+--------+---------+-----------------------------+------+------------+ +----------+-----------------------------+
| | | | | Sediul | | Organul | Numarul |Denumirea | Sediul |
| | |Valabila| +-----------+----+---+--------+Codul | fiscal la |unitatilor|unitatii +-----------+----+---+--------+
|Nr.|Data|pana la |Denumirea|Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|fiscal| care este |autorizate|autorizate|Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|
| | | | | | | |sectorul| |inregistrata| | | | | |sectorul|
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 |
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+


    Prezentul registru conţine .... pagini numerotate de la 1 la ...., fiecare fila fiind parafată/stampilata în data de ........ .


                                                     Director general,
                                                  .......................
                                                  (semnătura şi ştampila)


    ANEXA 6
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia generală a finanţelor
      publice şi controlului
        financiar de stat
  a judeţului ........../municipiului Bucureşti                                     LISTA
            cuprinzând unităţile comerciale care au fost autorizate
             sa efectueze vânzări pentru care se acorda restituirea
             taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii străini

 ┌────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────────────┐
 │Nr. │Denumirea unităţii/│Numărul autorizaţiei/│ │Codul │Organul fiscal│
 │crt.│ subunitatii │ data │Adresa│fiscal│ la care este │
 │ │ comerciale │ │ │ │ înregistrată │
 │ │ │ │ │ │ unitatea/ │
 │ │ │ │ │ │ subunitatea │
 │ │ │ │ │ │ comercială │
 └────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────────────┘    ANEXA 7
    la norme


                       NOTA DE COMANDA Nr. ..../........
                       pentru documente fiscale speciale


    Denumirea societăţii comerciale ..........................................

    Codul fiscal ....................

    Numărul autorizaţiei/data ..............

    Sediul:
    localitatea ........................, str. ..................... nr. ....,
  sectorul ....., judeţul .................., telefon .............

┌────────────┬──────────┬──────┬─────────────┬────────┬──────┬────────────────┐
│Felul │Cantitatea│ U.M. │Preţul unitar│Valoarea│T.V.A.│Valoarea totală,│
│documentului│solicitată│ │ │ │ │inclusiv T.V.A. │
├────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼────────┼──────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────┼──────────┼──────┼─────────────┼────────┼──────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴──────┴─────────────┴────────┴──────┴────────────────┘

  ...................................... Direcţia generală a finanţelor
  (semnătura şi ştampila solicitantului) publice şi controlului financiar
                                            de stat a judeţului ............./
                                            municipiului Bucureşti
                                            Data aprobării comenzii ..........
                                            Numărul documentelor aprobate ....
                                            Seria.............................
                                            Modalitatea de plata .............

                                               ...........................
                                                 (semnătura şi ştampila)    ANEXA 8
    la norme


                                    EVIDENTA
               achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale
                   speciale în luna .........., anul .......


    Denumirea societăţii comerciale ..........................................

    Data ..............

    Sediul:
    localitatea ........................, str. ..................... nr. ....,
  sectorul ....., judeţul .................., codul fiscal .............

┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ Numărul │ Numărul │
│crt.│ Explicaţii │ facturilor │avizelor de│
│ │ │ fiscale │ însoţire │
│ │ │ │ a mărfii │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1. │Stoc la începutul lunii │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2. │Achiziţii în cursul lunii │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3. │TOTAL I (rândul 1 + rândul 2) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4. │Cantitatea utilizata în cursul lunii │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5. │Cantitatea anulată în cursul lunii │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 6. │TOTAL II (rândul 4 + rândul 5) │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 7. │Stoc la sfârşitul lunii (rândul 3 - rândul 6) │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


                     Certificată de conducerea societăţii comerciale
                                Semnătura ..............
                                    Data ........

  Verificata de organul fiscal
  Semnătura ..................
  Data .......................    ANEXA 9
    la norme


                   MODELUL SIGLEI

                   /────────────\
                   │ │
                   │ TAX │
                   │ FREE │
                   │ │
                   \────────────/    ANEXA 10
    la norme


                                     CERERE
              pentru autorizarea activităţii de restituire a taxei
                  pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini


    Persoana juridică ........................, cu sediul în .................,
  judeţul/sectorul ...................., str. ....................... nr. ....,
  codul poştal .............., telefon ............., telex/fax ..............,
  înmatriculată în registrul comerţului la nr. ....... din ............., codul
  fiscal ............., reprezentată prin ....................................,
  domiciliat/domiciliată în .................., str. ................. nr. ...,
  posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. .....,
  eliberat/eliberata de ..........., având funcţia de ........................,
  solicit eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea restituirii taxei pe
  valoarea adăugată cumpărătorilor străini, în baza art. 17 lit. B.l) din
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea
  adăugată.

    Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
  cumpărătorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul în România,
  următoarele documente:

    1. copie de pe actele constitutive ale societăţii comerciale;

    2. copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului;

    3. copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

    4. copie de pe înştiinţarea de plătitor de taxa pe valoarea adăugată;

    5. certificat de atestare fiscală, eliberat în acest scop;

    6. copie de pe ultimul bilanţ contabil, de pe contul de profit si
  pierderi şi de pe anexele la bilanţul contabil, înregistrate la organul
  fiscal;

    7. orice alte documente necesare pentru susţinerea solicitării.

    Ma oblig sa respect reglementările în vigoare privind taxa pe valoarea
  adăugată.


     ...........................
       (semnătura şi ştampila)

                                                 ..........
                                                   (data)
    ANEXA 11
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia impozite indirecte                                  AUTORIZAŢIE

                        Nr. ..... din ..................
                                      (ziua, luna, anul)

                       Valabilă pana la ..................
                                        (ziua, luna, anul)


    Se autorizează ..(societatea comercială).., cu sediul in..................,
  str. ........................... nr. ......, judeţul/sectorul ..............,
  codul poştal ....., telex/fax .........., cu certificatul de înmatriculare la
  registrul comerţului nr. .... din ............, reprezentată prin ...........
  ........(numele şi prenumele)......., cu domiciliul în .....................,
  str. ........................... nr. ......, judeţul/sectorul ..............,
  posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ......., eliberat/
  eliberata de ................ la data de .........., sa efectueze restituirea
  taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini la unitatea din ...........
  ...................... str. ................ nr. ...., judeţul/sectorul ....,
  codul poştal ......, telefon .........., telex/fax ............., începând cu
  data de ........, cu obligativitatea respectării reglementărilor în vigoare
  privind taxa pe valoarea adăugată.
    Autorizarea s-a făcut în baza cererii nr. ......... din ...............
  şi a documentaţiei prezentate, înregistrată la Direcţia impozite indirecte
  din Ministerul Finanţelor.


                                   Director,
                                ...............


    ANEXA 12
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia impozite indirecte


                                   REGISTRUL
               pentru evidenta autorizaţiilor emise societăţilor
              comerciale care restituie taxa pe valoarea adăugată
                             cumpărătorilor străini

+-----------------+-----------------------------------------------------------+----------+----------------------------------------+
| Autorizatia | Societatea comerciala | | Unitatea autorizata |
+---+----+--------+---------+-----------------------------+------+------------+ +----------+-----------------------------+
| | | | | Sediul | | Organul | Numarul |Denumirea | Sediul |
| | |Valabila| +-----------+----+---+--------+Codul | fiscal la |unitatilor| unitatii +-----------+----+---+--------+
|Nr.|Data|pana la |Denumirea|Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|fiscal| care este |autorizate|autorizate|Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|
| | | | | | | |sectorul| |inregistrata| | | | | |sectorul|
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 |
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+
+---+----+--------+---------+-----------+----+---+--------+------+------------+----------+----------+-----------+----+---+--------+


    Prezentul registru conţine .... pagini, numerotate de la 1 la ..., fiecare fila fiind parafată/stampilata în data de ..... .


                                                           Director,
                                                    .........................
                                                     (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 13
    la norme


  MINISTERUL FINANŢELOR
  Direcţia impozite indirecte


                                     LISTA
           cuprinzând societăţile comerciale autorizate sa restituie
                taxa pe valoarea adăugată cumpărătorilor străini

 ┌────┬───────────────────┬──────┬──────┬─────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. │Denumirea unităţii/│ │Codul │Numărul autorizaţiei/│Organul fiscal│
 │crt.│ societăţii │Adresa│fiscal│ data │ la care este │
 │ │ comerciale │ │ │ │ înregistrată │
 │ │ │ │ │ │ societatea │
 │ │ │ │ │ │ comercială │
 └────┴───────────────────┴──────┴──────┴─────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 14
    la norme


  Societatea Comercială ...................
  Codul fiscal ............................
  Organul fiscal ..........................


                                    SITUAŢIA
            cuprinzând vânzările pentru care s-au eliberat documente
         de restituire a taxei pe valoarea adăugată către cumpărătorii
                 străini, în luna ..............., anul ......

 ┌────┬──────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
 │ │ Cumpărătorul │ Documentul │ Documentul │ │ Taxa pe │
 │Nr. │ │de restituire│ de vânzare │ Valoarea │ valoarea│
 │crt.├───────┬────┬─────────┼───────┬─────┼───────┬────┤ facturii │ adăugată│
 │ │Numele │Ţara│Numărul │Numărul│ Data│Numărul│Data│ │ │
 │ │si pre-│ │pasapor- │ │ │ │ │ │ │
 │ │numele │ │tului │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────┴─────────┴───────┴─────┴───────┴────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 15
    la norme


  Societatea Comercială ...................
  Codul fiscal ............................
  Organul fiscal ..........................                                    SITUAŢIA
             cuprinzând restituirile de taxa pe valoarea adăugată,
                efectuate de vânzător către cumpărători străini,
                         în luna .........., anul .....

 ┌────┬──────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
 │ │ Cumpărătorul │ Documentul │ Documentul │ │ Taxa pe │
 │Nr. │ │de restituire│ de vânzare │ Valoarea │ valoarea│
 │crt.├───────┬────┬─────────┼───────┬─────┼───────┬────┤ facturii │ adăugată│
 │ │Numele │Ţara│Numărul │Numărul│Data │Numărul│Data│ │ │
 │ │si pre-│ │pasapor- │ │ │ │ │ │ │
 │ │numele │ │tului │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────┴─────────┴───────┴─────┴───────┴────┴──────────┴─────────┘    ANEXA 16
    la norme


  Societatea Comercială ...................
  Codul fiscal ............................
  Organul fiscal ..........................


                                    SITUAŢIA
             cuprinzând restituirile de taxa pe valoarea adăugată,
                 efectuate în luna ............., anul .......

 ┌────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬────────────┐
 │ │ │ Documentul │ Documentul │ │ Taxa pe │
 │ │ Cumpărătorul │de restituire│ de vânzare │ │ valoarea │
 │Nr. │ │ │ │Valoarea│ adăugată │
 │crt.├───────┬────┬────────┼───────┬─────┼───────┬────┤facturii├──────┬─────┤
 │ │Numele │Ţara│Numărul │Numărul│Data │Numărul│Data│ │Resti-│Comi-│
 │ │si pre-│ │pasapor-│ │ │ │ │ │tuita │sion │
 │ │numele │ │tului │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴────┴────────┴───────┴─────┴───────┴────┴────────┴──────┴─────┘


               -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016