Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.250 din 4 iulie 2012 privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea masurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului inscrisului prevazut la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN in numele si in contul statului roman in cadrul masurilor de sprijin
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.250 din 4 iulie 2012  privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea masurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului inscrisului prevazut la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN in numele si in contul statului roman in cadrul masurilor de sprijin    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.250 din 4 iulie 2012 privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a si 3b la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea masurilor de sprijin pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, a Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune si a modelului inscrisului prevazut la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, precum si pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN in numele si in contul statului roman in cadrul masurilor de sprijin

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 17 iulie 2012

    În vederea reglementãrii condiţiilor necesare pentru aplicarea efectivã a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea mãsurilor de sprijin pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevãzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul mãsurilor de sprijin, precum şi pentru adoptarea unor mãsuri în vederea continuãrii programului de reabilitare termicã,
    în temeiul:
    - art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit prezentul ordin.

    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea mãsurilor de sprijin pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevãzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul mãsurilor de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 10 septembrie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera g) va avea urmãtorul cuprins:
    "g) sã comunice MFP situaţia plãţilor de efectuat aferente garanţiilor emise conform Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, însoţitã de deciziile de aprobare a cererilor de platã şi de convenţiile de fideiusiune încheiate de proprietarul/ proprietarii restanţier/restanţieri, în cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii sãi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a identifica pe propria rãspundere proprietarii restanţieri, aşa cum este prevãzutã la art. 39 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În caz contrar, vor fi comunicate convenţiile de fideiusiune încheiate de cãtre toţi proprietarii locuinţelor dintr-o clãdire tip bloc de locuinţe;".

    2. Anexele nr. 2, 3a şi 3b se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantã din prezentul ordin.

    ART. II
    Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, precum şi finanţatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data publicãrii.


                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                 Daniel Chiţoiu


    ANEXA 1
    -----------
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)
---------------------------------------------

                             CONTRACT DE GARANTARE
                            Nr. ........../........

    Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, ale Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale instrucţiunilor generale, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul Panã Gheorghe, în calitate de director coordonator, denumit în continuare FNGCIMM,
    2. Finanţatorul ................., cu sediul în ........................, telefon .........., fax ............, e-mail ..................., reprezentat de ............, în calitate de .........., şi de ..............., în calitate de ................, având cont bancar nr. ................., deschis la ........................, denumit în continuare Finanţator,
    şi (pentru asociaţii de proprietari)
    Asociaţia de proprietari ..................., cu sediul în ................., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ......, et. .........., ap. ........., sectorul/judeţul ............, înfiinţatã în baza Încheierii judecãtorului delegat nr. ..... din data de .........., cod de înregistrare fiscalã ................, reprezentatã prin ................, în calitate de preşedinte, denumitã în continuare Beneficiar,
    sau (pentru persoane fizice)
......................., pseudonim ................., cetãţenie românã, data naşterii ............., locul naşterii ..............,
judeţul ............, cu domiciliul în localitatea .............., str. .................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ......., sectorul/judeţul ............., telefon .........., telefon mobil .........., e-mail ............, legitimat cu ........., seria ......... nr. ............, eliberat de ................ la data de ............., CNP ...................., denumit în continuare Beneficiar,
    în urmãtoarele condiţii:

    CAP. I
    Definiţii

    ART. 1
    Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au urmãtoarele semnificaţii:
    1. mãsurile de sprijin în vederea reabilitãrii termice - acţiune de interes public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu încãlzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în reducerea consumului de combustibil convenţional şi a emisiilor de gaze cu efect de serã, aprobatã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, şi detaliatã prin Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    2. condiţiile mãsurilor de sprijin în vederea reabilitãrii termice - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor şi finanţatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei;
    3. lucrãri de reabilitare termicã - lucrãri de intervenţie la anvelopa clãdirii de locuit şi/sau la instalaţiile aferente clãdirii, în scopul reducerii consumurilor energetice produse din surse clasice, repararea şi/sau închiderea, dupã caz, a balcoanelor/logiilor blocurilor de locuinţe, în condiţiile respectãrii reglementãrilor tehnice în vigoare privind asigurarea ventilãrii naturale a încãperilor, precum şi instalarea unor echipamente pentru asigurarea necesarului de energie din surse alternative, dupã caz, cuprinse în documentaţia tehnicã pentru reabilitarea termicã a clãdirii de locuit;
    4. clãdire de locuit - bloc de locuinţe sau locuinţã unifamilialã construit/construitã şi recepţionat/recepţionatã pânã la sfârşitul anului 2000;
    5. locuinţã unifamilialã - imobil cu destinaţia de locuinţã care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii, construit şi recepţionat pânã la sfârşitul anului 2000;
    6. asociaţie de proprietari - persoanã juridicã fãrã scop patrimonial, constituitã în baza Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificãrile ulterioare;
    7. documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor, piese scrise şi desenate, necesare emiterii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire, precum şi contractãrii şi executãrii lucrãrilor de intervenţie pentru reabilitarea clãdirii;
    8. Beneficiar - asociaţia de proprietari a blocului de locuinţe, respectiv proprietarul, persoanã/e fizicã/e, al clãdirii tip locuinţã unifamilialã, care hotãrãşte sã execute lucrãri de reabilitare termicã cu finanţare din credit bancar cu garanţie guvernamentalã şi dobândã subvenţionatã, în condiţiile normelor prevãzute la pct. 19, precum şi cu respectarea normelor specifice de creditare ale Finanţatorului;
    9. constructor - operator economic cu activitate în construcţii şi/sau instalaţii pentru construcţii care acceptã sã execute lucrãri de reabilitare termicã în condiţiile Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    10. Finanţator - instituţia de credit, inclusiv unitãţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii etc., careacceptã sã acorde credite în condiţiile normelor prevãzute la pct. 19 şi ale instrucţiunilor generale;
    11. FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN;
    12. garanţie guvernamentalã - garanţie asumatã de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, materializatã într-un contract de garantare, care acoperã pierderea suportatã de Finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, şi care trebuie sã fie irevocabilã, necondiţionatã şi expresã, conform reglementãrilor Bãncii Naţionale a României relevante din perspectiva recunoaşterii calitãţii de diminuator de risc de credit a garanţiilor;
    13. risc de credit - neplata, parţialã sau totalã, de cãtre Beneficiar a creditului garantat;
    14. credit garantat - credit bancar acordat beneficiarilor, garantat 100% de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit;
    15. dobândã subvenţionatã - dobândã datoratã de Beneficiar Finanţatorului în legãturã cu creditul garantat, care este plãtitã în locul Beneficiarului de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie. Rata dobânzii subvenţionate se compune din indicatorul ROBOR la 3 luni, variabil, comunicat şi publicat pe pagina de internet a Bãncii Naţionale a României, la care se adaugã marja fixã de maximum 1,9%;
    16. convenţie de implementare - document-cadru încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor, precum şi data încetãrii rãspunderii;
    17. convenţie de fideiusiune - convenţie prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clãdire tip bloc de locuinţe/locuinţã unifamilialã se obligã faţã de Ministerul Finanţelor Publice sã plãteascã el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţã, proporţional cu cota-parte indivizã pe care o deţine din proprietatea comunã, respectiv pentru valoarea parţialã/totalã de executare a garanţiei, în cazul coproprietarilor clãdirilor tip locuinţe unifamiliale;
    18. instrucţiuni generale - document-cadru, aprobat de FNGCIMM, care stabileşte cadrul general aplicabil finanţatorilor în privinţa gestionãrii creditelor garantate, precum şi pentru acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea mãsurilor de sprijin pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, publicat pe site-ul oficial al FNGCIMM;
    19. norme - Norme de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    20. perioada de executare a lucrãrilor de reabilitare termicã - perioada de maximum 6 luni calendaristice de la data efectuãrii primei trageri din creditul garantat, în care constructorul are obligaţia de a finaliza lucrãrile de reabilitare termicã conform graficului de execuţie a acestora;
    21. convenţie de subvenţionare a dobânzii - convenţie care se încheie între Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului şi finanţatori, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, privind termenii şi condiţiile de platã a dobânzii subvenţionate, în limita fondurilor alocate anual de la bugetul de stat;
    22. soldul creditului garantat - suma trasã şi nerambursatã din creditul garantat;
    23. valoarea parţialã de executare a garanţiei - suma aferentã unei rate de capital restante sau unei pãrţi din rata restantã, ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice de maximum 5 ori pe durata unuicredit, ca urmare a producerii riscului de credit;
    24. valoarea totalã de executare a garanţiei - suma aferentã soldului creditului garantat, ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, dupã ce a fost efectuatã plata a 5 rate de capital restante pe durata unui credit;
    25. cerere de platã parţialã - documentul prin care Finanţatorul solicitã plata valorii parţiale de executare a garanţiei;
    26. cerere de platã totalã - documentul prin care Finanţatorul solicitã plata valorii totale de executare a garanţiei;
    27. copie certificatã - copie a unui document, pe care salariatul Finanţatorului, în urma confruntãrii acesteia cu documentul original, înscrie sintagma "conform cu originalul", numele sãu, funcţia deţinutã şi semnãtura.

    CAP. II
    Obiectul contractului

    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract de garantare, FNGCIMM garanteazã în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, conform reglementãrilor Bãncii Naţionale a României, rambursarea creditului acordat Beneficiarului de cãtre Finanţator, cu destinaţia lucrãri de reabilitare termicã.
    (2) Creditul garantat constã în credit în valoare de ....... lei (exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiar în baza contractului de credit), acordat Beneficiarului de cãtre Finanţator în cadrul mãsurilor de sprijin în vederea reabilitãrii termice, pentru efectuarea lucrãrilor de reabilitare termicã a imobilului clãdire de locuit constând în bloc de locuinţe sau locuinţã unifamilialã, situat în localitatea ............, str. ........... nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul .........., anul recepţiei ......., înscris în Cartea funciarã a localitãţii .......... sub nr. ........., nr. cadastral ......, conform extras CF pentru informare nr. ......*).
----------
    *) Pentru locuinţe unifamiliale.

    (3) Finanţarea se acordã prin Contractul de credit nr. ........ din data de .......... pe termen de .......... luni.
    ART. 2.2
    Valoarea maximã a garanţiei este de ............... lei, este egalã cu valoarea finanţãrii şi se reduce cu ratele de capital, respectiv cu principalul, rambursate de cãtre Beneficiar sau, dupã caz, de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garanteazã îndeplinirea obligaţiei de rambursare a sumelor plãtite Finanţatorului în temeiul prezentului contract de garantare prin angajament asumat de cãtre proprietarii locuinţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor neplãtite de Beneficiar, rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.
    (2) Beneficiarul este de acord cu notarea în partea a III-a a cãrţii funciare a imobilului a contractului de credit şi a convenţiei de fideiusiune. La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogã în drepturile şi obligaţiile proprietarului fideiusor.
    (3) Reprezentanţii legali ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/municipiului Bucureşti efectueazã formalitãţile de semnare a convenţiilor de fideiusiune în numele şi pe seama statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.
    (4) Reprezentanţii legali ai finanţatorilor efectueazã formalitãţile de notare şi radiere a menţiunilor privind existenţa contractului de credit şi a convenţiei de fideiusiune în partea a III-a a cãrţilor funciare ale imobilelor.
    (5) În cazul în care se achitã integral contravaloarea creditului, anticipat sau la scadenţã, notarea prevãzutã la alin. (2) se radiazã în condiţiile legii.

    CAP. III
    Comisionul de gestiune

    ART. 3.1
    (1) Pentru remunerarea activitãţii de acordare şi administrare a garanţiei, Finanţatorul datoreazã FNGCIMM un comision de gestiune al cãrui nivel se negociazã semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de gestiune datorat FNGCIMM se calculeazã pe an la soldul creditului garantat şi se va plãti de cãtre Finanţator, care, ulterior, îl recupereazã de la Beneficiarul garanţiei guvernamentale.
    (2) Pentru anul 2010 comisionul de gestiune este de ......... % pe an, calculat la soldul finanţãrii.
    ART. 3.2
    Comisionul de gestiune pentru garanţiile acordate se calculeazã astfel:
    a) pentru intervalul cuprins între data acordãrii şi data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):


                            Procent comision x Valoarea credit garantat*1) x Nr. de luni pânã la sfârşitul anului*2)
    Comision de gestiune = ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                     12

----------
    *1) Valoarea creditului garantat în lei.
    *2) Inclusiv luna în care se aprobã solicitarea de garantare.

    b) pentru anii urmãtori (întregi):

    Comision de gestiune = Procent comision x Sold credit garantat*3)
----------
    *3) Soldul creditului garantat în lei. În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent creditul garantat aprobat nu a fost acordat, comisionul aferent anului în curs se calculeazã la valoarea din solicitarea de garantare.

    c) pentru ultima fracţiune de an:


                            Procent comision x Sold credit garantat*4) x Nr. de luni pânã la scadenţa creditului*5)
    Comision de gestiune = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                     12

----------
    *4) Soldul creditului garantat în lei, comunicat de Finanţator conform art. 4.2.
    *5) Exclusiv ultima lunã de valabilitate a contractului de garantare.

    ART. 3.3
    Plata comisionului de gestiune se face eşalonat în rate anuale, proporţional cu numãrul de luni de garantare, astfel:
    a) pentru primul an de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la primirea deciziei de aprobare a solicitãrii de garantare;
    b) pentru anii urmãtori, pânã la data de 1 martie a anului de platã, pe baza facturii transmise de FNGCIMM, sau pânã la data scadenţei finale, dacã în ultimul an scadenţa finalã este anterioarã datei de 1 martie.
    ART. 3.4
    (1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanţatorul datoreazã penalitãţi de 0,15% pe zi de întârziere, aplicate la suma datoratã.
    (2) În cazul în care Finanţatorul nu achitã comisionul de gestiune restant şi penalitãţile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat de cãtre FNGCIMM în acest sens, acesta este în drept sã treacã la recuperarea pe cale judiciarã a debitului, în condiţiile legii.

    CAP. IV
    Obligaţiile pãrţilor

    ART. 4.1
    Beneficiarul se obligã:
    a) sã ramburseze creditul garantat conform contractului de credit prevãzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) sã actualizeze lista proprietarilor clãdirii de locuit şi datele de identificare a acestora;
    c) sã suporte din surse proprii orice alte costuri aferente creditului, precum şi penalitãţile percepute de Finanţator ca urmare a neplãţii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat;
    d) sã suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea totalã a cheltuielilor prevãzute în devizul general. În situaţia în care autoritãţile administraţiei publice locale finanţeazã, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu aceastã destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, un cuantum de maximum 30% din valoarea totalã a lucrãrilor prevãzute în devizul general, în aceastã valoare poate fi inclus şi avansul de minimum 10%;
    e) sã restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma achitatã în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În cazul în care Beneficiarul este o asociaţie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinţe sunt obligaţi sã plãteascã sumele neplãtite de Beneficiar rezultate din executarea garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului, în limita cotei-pãrţi ce le revine din valoarea creditului, proporţional cu cota-parte indivizã deţinutã de fiecare proprietar din proprietatea comunã;
    f) sã plãteascã accesorii la suma prevãzutã la lit. e) egale cu cele prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.
    ART. 4.2
    Finanţatorul se obligã:
    a) sã verifice, la acordarea finanţãrii, îndeplinirea de cãtre Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevãzute la cap. II secţiunea a 2-a din norme;
    b) sã verifice, la acordarea finanţãrii, îndeplinirea de cãtre constructor a criteriilor de eligibilitate prevãzute la cap. II secţiunea a 3-a din norme;
    c) sã verifice, la acordarea creditului, existenţa şi conformitatea documentelor prevãzute la art. 28 din norme;
    d) sã acorde finanţãrile în cadrul mãsurilor de sprijin în vederea reabilitãrii termice pe o perioadã de maximum 60 de luni;
    e) sã prevadã în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat costurile cu comisioanele;
    f) sã nu perceapã comision de neutilizare şi de rambursare anticipatã;
    g) sã accepte rambursarea creditului garantat în rate egale, lunare, consecutive;
    h) sã nu insereze în contractul de finanţare clauze care sã permitã modificarea unilateralã a acestuia;
    i) sã plãteascã comisioanele datorate FNGCIMM, la termenele şi în condiţiile prevãzute în prezentul contract de garantare;
    j) sã transmitã FNGCIMM raportãrile prevãzute în instrucţiunile generale, în forma şi la termenele prevãzute, precum şi orice alte informaţii solicitate de cãtre FNGCIMM;
    k) sã notifice Beneficiarul cu privire la declararea exigibilitãţii anticipate a soldului creditului garantat, conform prevederilor prezentului contract de garantare;
    l) sã prezinte, odatã cu cererea de platã, documentele prevãzute în prezentul contract de garantare.
    ART. 4.3
    FNGCIMM se obligã:
    a) sã urmãreascã şi sã verifice îndeplinirea de cãtre Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele şi în condiţiile prevãzute de acesta;
    b) sã urmãreascã periodic stadiul derulãrii creditului, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator;
    c) sã verifice încadrarea cererilor de platã în termenii şi în condiţiile normelor, ale instrucţiunilor generale şi ale prezentului contract de garantare;
    d) sã aprobe cererea de platã a garanţiei în condiţiile transmiterii acesteia în termenele prevãzute la art. 6.1, verificãrii respectãrii de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4 şi ale asumãrii rãspunderii verificãrii de cãtre Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevãzute în anexa nr. 8 la instrucţiunile generale;
    e) sã respingã cererea de platã a garanţiei în condiţiile nerespectãrii oricãreia dintre urmãtoarele obligaţii:
    - termenele prevãzute la art. 6.1;
    - îndeplinirea integralã sau parţialã de cãtre Finanţator a obligaţiilor prevãzute la art. 4.2 lit. d), f) şi g) şi art. 6.4;
    - asumarea totalã sau parţialã a rãspunderii verificãrii de cãtre Finanţator a condiţiilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor prevãzute în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
    f) sã comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a plãţii în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de platã; în cazul aprobãrii plãţii, va transmite şi dovada comunicãrii deciziei cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în vederea efectuãrii plãţii de cãtre acesta;
    g) sã transmitã Ministerului Finanţelor Publice documentaţia prevãzutã de convenţia de implementare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în vederea declanşãrii executãrii silite a Beneficiarului;
    h) sã predea Finanţatorului cererea de radiere a notãrilor înscrise în favoarea statului român la data rambursãrii integrale a finanţãrii garantate, la termen sau anticipatã.

    CAP. V
    Rãspunderea pãrţilor

    ART. 5
    Pãrţile rãspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract de garantare, convenţiei de garantare şi legislaţiei corespunzãtoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datoreazã forţeimajore, faptului celeilalte pãrţi ori îndeplinirii unei activitãţi impuse de lege.

    CAP. VI
    Plata garanţiei

    ART. 6.1
    În termen de maximum 75 de zile, dar nu mai devreme de 60 de zile de restanţã la platã a Beneficiarului, Finanţatorul transmite FNGCIMM cererea de platã parţialã sau totalã, utilizând formularul din anexa nr. 6 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii asociaţii de proprietari, respectiv din anexa nr. 7 la instrucţiunile generale pentru beneficiarii persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale.
    ART. 6.2
    Pe durata unui credit garantat, Finanţatorul poate formula maximum 5 cereri de platã a valorilor parţiale de executare a garanţiei, aferente ratelor de capital nerambursate la scadenţã de cãtre Beneficiar, parţial sau integral.
    ART. 6.3
    În cazul în care Beneficiarul nu ramburseazã la scadenţã rata de capital, parţial sau integral, pentru a 6-a oarã, Finanţatorul solicitã plata valorii totale de executare a garanţiei.
    ART. 6.4
    Cererea de platã parţialã sau totalã trebuie sã fie însoţitã de urmãtoarele documente:

    I. În cazul asociaţiilor de proprietari - persoane juridice fãrã scop patrimonial:
    a) copie certificatã a contractului de credit, însoţitã de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;
    b) lista proprietarilor din condominiu, care cuprinde datele de identificare ale proprietarilor şi hotãrârea de reabilitare a condominiului în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, în copie certificatã. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentantul sãu legal, şi-a îndeplinit obligaţia de a actualiza lista proprietarilor, Finanţatorul va prezenta şi lista actualizatã a proprietarilor, care cuprinde datele de identificare actualizate ale proprietarilor. Dacã asociaţia de proprietari nu şia îndeplinit obligaţia de actualizare a listei cuprinzând informaţiile privind proprietarii, neprezentarea acesteia în formã actualizatã nu poate constitui motiv pentru refuzul plãţii valorii totale sau parţiale de executare a garanţiei;
    c) copie certificatã a extrasului contului curent al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadã de valabilitate a garanţiei;
    d) copie certificatã a extrasului contului de credit al Beneficiarului asociaţie de proprietari, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordãrii creditului pânã la data cererii totale/parţiale de platã, din care sã reiasã tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţã a acestuia;
    e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevãzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
    f) convenţiile de fideiusiune încheiate de cãtre proprietarul/proprietarii membru/membri al/ai asociaţiei de proprietari care înregistreazã restanţe la achitarea ratei de capital scadente, în original. Convenţiile de fideiusiune încheiate de fiecare dintre proprietarii restanţieri, în original, se transmit la prima cerere de platã parţialã. În cazul în care asociaţia de proprietari, prin reprezentanţii sãi legali, şi-a îndeplinit obligaţia de a comunica Finanţatorului, pe propria rãspundere, informaţiile privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri, cererea de platã a ratei scadente va conţine în mod obligatoriu şi aceste informaţii. Responsabilitatea în privinţa comunicãrii, precum şi a realitãţii informaţiilor privind proprietarii restanţieri şi sumele datorate de aceştia revine preşedintelui asociaţiei de proprietari. În cazul în care nu a fost respectatã obligaţia de comunicare a informaţiilor privind sumele şi datele de identificare ale proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri cãtre finanţatori, neprezentarea acestora nu constituie motiv de refuz la platã a garanţiei. În ipoteza în care asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de identificare a proprietarului/proprietarilor restanţier/restanţieri şi de comunicare a datelor de identificare a acestora, la prima cerere de platã parţialã, Finanţatorul va transmite toate convenţiile de fideiusiune încheiate de proprietarii care au luat decizia cu privire la reabilitarea termicã a blocului de locuinţe şi contractarea unui împrumut bancar în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, în cadrul adunãrii generale.

    II. În cazul beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai unei locuinţe de tip unifamilial:
    a) copie certificatã a contractului de credit, însoţitã de copii certificate ale actelor adiţionale încheiate la acesta;
    b) copie certificatã a documentului de identitate al Beneficiarului/beneficiarilor persoane fizice - proprietari ai locuinţelor unifamiliale, precum şi al soţului/soţiei/coproprietarilor, dacã este/sunt cãsãtorit/cãsãtoriţi sau deţine/deţin cote-pãrţi din locuinţa de tip unifamilial supusã lucrãrilor de intervenţie;
    c) copie certificatã a extrasului contului curent al Beneficiarului persoanã fizicã, cuprinzând operaţiunile efectuate pe întreaga perioadã de valabilitate a garanţiei;
    d) copie certificatã a extrasului contului de credit al Beneficiarului persoanã fizicã, cuprinzând operaţiunile efectuate pe perioada de la data acordãrii creditului pânã la data cererii totale/parţiale de platã, din care sã reiasã tragerile din credit, precum şi valoarea ratei de capital scadente/creditului nerambursat şi data trecerii la restanţã a acestuia;
    e) situaţia centralizatoare privind verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a creditului garantat, utilizând formularul prevãzut în anexa nr. 9 la instrucţiunile generale;
    f) convenţiile de fideiusiune încheiate de cãtre coproprietarii locuinţelor de tip unifamilial. Convenţiile de fideiusiune, în original, se transmit la prima cerere de platã parţialã.
    ART. 6.5
    FNGCIMM verificã cererea de platã şi documentele însoţitoare şi aprobã cererea de platã potrivit art. 4.3 lit. d) sau respinge cererea de platã potrivit art. 4.3 lit. e).
    ART. 6.6
    În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de platã parţialã sau totalã, însoţitã de întreaga documentaţie aferentã acesteia, FNGCIMM, prin structurile sale competente, aprobã/respinge cererea de platã.
    ART. 6.7
    În ziua lucrãtoare urmãtoare adoptãrii deciziei, FNGCIMM transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Finanţatorului decizia referitoare la aprobarea/respingerea cererii totale/parţiale de platã, împreunã cu documentele prevãzute în convenţia de implementare.
    ART. 6.8
    Plata valorii parţiale/totale de executare a garanţiei se face de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, conform contractului de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de cãtre FNGCIMM a cererii de platã, fãrã însã a se depãşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrãrii restanţei la platã de cãtre Beneficiar.
    ART. 6.9
    Recuperarea sumelor plãtite în contul garanţiilor acordate în cadrul mãsurilor de sprijin în vederea reabilitãrii termice a clãdirilor de locuit se face de cãtre organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, sesizate de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, dupã plata garanţiei, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6.10
    (1) Soldul aferent plãţilor efectuate în contul finanţatorilor conform art. 6.9 se recupereazã prin executare silitã, în baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de cãtre organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã de la beneficiarii creditelor garantate, conform reglementãrilor legale în materia colectãrii creanţelor fiscale.
    (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuãrii fiecãrei plãţi, înscrisul, împreunã cu dovada comunicãrii acestuia debitorului beneficiar al creditului garantat şi proprietarului din asociaţia de proprietari beneficiar al creditului garantat, dupã caz, însoţite de contractul de garantare, precum şi documentele care au stat la baza acordãrii garanţiei se transmit de cãtre direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice organelor competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã în a cãror razã teritorialã îşi are domiciliul fiscal debitorul, în vederea înscrierii în evidenţa fiscalã a acestora.
    (3) Dupã expirarea termenului legal de 60 de zile de la data comunicãrii înscrisului prevãzut la alin. (1) debitorului, titlul de creanţã devine titlu executoriu în temeiul cãruia organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã vor proceda la aplicarea modalitãţilor de executare silitã potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. VII
    Litigii

    ART. 7
    Orice litigiu apãrut între pãrţile semnatare în legãturã cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract de garantare se soluţioneazã pe cale amiabilã, prin conciliere, în condiţiile Codului de procedurã civilã. În cazul în care concilierea rãmâne fãrã rezultat, pãrţile vor supune litigiul spre soluţionare instanţelor judecãtoreşti competente de la sediul social al FNGCIMM.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 8.1
    Prezentul contract de garantare intrã în vigoare la data semnãrii sale de cãtre pãrţi şi este valabil pe toatã durata finanţãrii garantate.
    ART. 8.2
    Modificarea prezentului contract de garantare se poate face numai prin acordul pãrţilor, materializat în acte adiţionale. Nu pot face obiectul actelor adiţionale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condiţiile aplicabile mãsurilor de sprijin în vederea reabilitãrii termice a clãdirilor de locuit.

    Încheiat astãzi, data semnãrii de cãtre FNGCIMM, ..........., în 4 (patru) exemplare originale, douã pentru Finanţator, unul pentru Beneficiar şi unul pentru FNGCIMM.


            FNGCIMM, FINANŢATOR BENEFICIAR
  .............................. .............................. ..............................
           (funcţia) Sucursala/Agenţia ............
  .............................. ..............................
      (numele şi prenumele) (funcţia)
                                     ..............................
                                         (numele şi prenumele)
                                     ..............................
                                               (funcţia)
                                     ..............................
                                         (numele şi prenumele)    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 3a la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)
----------------------------------------------

                            CONVENŢIE DE FIDEIUSIUNE
                        pentru asociaţii de proprietari

    I. Pãrţile
    1. Asociaţia de proprietari ................., cu sediul în .............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, în calitate de debitoare a obligaţiei principale, reprezentatã prin ..............., domiciliat în ..............., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, posesor al C.I. seria ...... nr. ......, eliberatã de .......... la data de .........., având codul numeric personal ................, în baza ............;
    2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în ......................, str. ................... nr. ...., în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin ................, domiciliat în ..............., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, posesor al C.I. seria ........ nr. .........., eliberatã de ........... la data de ..........., având codul numeric personal ....................., în baza .....................;
    3. Subsemnatul/Subsemnata, ......................, domiciliat/domiciliatã în .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ....... nr. ............, eliberatã de ........... la data de .............., având codul numeric personal ..................., proprietar al apartamentului nr. ......., situat în ............, str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., în calitate de fideiusor,
    în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea mãsurilor de sprijin pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevãzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul mãsurilor de sprijin,
    luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, coroborate cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, modificatã şi completatã prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuãrii formalitãţilor de publicitate imobiliarã în baza art. 888 din Codul civil,
    convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.

    II. Obiectul convenţiei de fideiusiune
    Garantarea executãrii obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumatã prin contractul de garantare................, în limita cotei-pãrţi deţinute din proprietatea comunã
    Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut ................., anexat prezentei convenţii de fideiusiune, în limita cotei-pãrţi deţinute din proprietatea comunã.
    Fideiusorul este proprietarul apartamentului nr. ..., ce face parte din clãdirea tip bloc de locuinţe ce urmeazã a fi reabilitatã termic, deţinând o cotã-parte de ....% din proprietatea comunã, astfel cum rezultã din actul de proprietate şi extrasul de carte funciarã, în cazul în care proprietatea este intabulatã. În situaţia în care proprietatea nu este intabulatã, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevatã de sarcini la momentul declarãrii.
    Fideiusorul garanteazã personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fideiusiune, îndeplinirea completã şi reglementarã a tuturor obligaţiilor de platã, cu respectarea condiţiilor de platã convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare.
    Fideiusorul garanteazã îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.
    Fideiusorul declarã cã este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplinã cunoştinţã de cauzã cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a cãror executare garanteazã personal.

    III. Conţinutul convenţiei de fideiusiune

    Drepturile creditorului obligaţiei principale
    Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, sã îl urmãreascã direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

    Drepturile fideiusorului
    Fideiusorul renunţã la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate sã urmãreascã direct bunurile fideiusorului.
    Fideiusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza cãreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantatã şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate sã îl urmãreascã pe fideiusor decât pentru partea corespunzãtoare garantatã din datorie.
    Fideiusorul are dreptul sã se întoarcã împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate dupã notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plãtite creditorului.

    Obligaţiile fideiusorului
    Fideiusorul are obligaţia sã execute întocmai obligaţia asumatã de debitorul principal, în cazul în care acesta nu îşi executã obligaţia asumatã.

    IV. Rãspunderea contractualã
    În cazul în care fideiusorul nu îşi executã obligaţia asumatã, datoreazã accesorii potrivit legii.

    V. Forţa majorã
    Forţa majorã exonereazã fideiusorul de rãspundere în cazul executãrii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.
    Prin forţã majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apãrut dupã încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute obligaţiile asumate.

    VI. Soluţionarea litigiilor
    Orice litigiu decurgând din sau în legãturã cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de cãtre instanţele judecãtoreşti competente.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciarã, se va introduce urmãtoarea clauzã: "Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notatã în partea a III-a a cãrţii funciare nr. ........ a localitãţii .........., în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ........, cu numãr cadastral ................"

         Debitor principal,
    ...........................
         Creditor principal,
    ...........................
            Fideiusor,
    ...........................


    ANEXA 3
    -------
(Anexa nr. 3b la Ordinul nr. 2.179/1.528/2010)
----------------------------------------------


                            CONVENŢIE DE FIDEIUSIUNE
                          pentru locuinţe unifamiliale

    I. Pãrţile
    1. Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat/domiciliatã în ................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. ............, eliberatã de ............ la data de ............... având cod numeric personal ...................., coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în .................., str. .................. nr. ....,
    Subsemnatul/Subsemnata, ...................., domiciliat/domiciliatã în ................., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........ nr. .............., eliberatã de ............... la data de ................ având cod numeric personal ................, coproprietar al locuinţei unifamiliale situate în ..................., str. ..................... nr. ......., în calitate de fideiusori,
    2. Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în ................., str. ................... nr. ........, în calitate de creditor al obligaţiei principale, reprezentat prin ................, domiciliat în ............, str. ............... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, posesor al C.I. seria ........ nr. ............, eliberatã de ............ la data de ............, având cod numeric personal ....................., în baza ....................;
    în temeiul Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea mãsurilor de sprijin pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevãzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul mãsurilor de sprijin,
    luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentalã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 76/2011, coroborate cu cele ale art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, modificatã şi completatã prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ca temei al efectuãrii formalitãţilor de publicitate imobiliarã în baza art. 888 din Codul civil,
    convin la perfectarea prezentei convenţii de fideiusiune.

    II. Obiectul convenţiei de fideiusiune
    Garantarea executãrii obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumatã prin contractul de garantare ..................
    Fideiusorii sunt beneficiarii contractului de împrumut ..................., anexat prezentei convenţii de fideiusiune.
    Fideiusorii sunt proprietarii locuinţei unifamiliale ce urmeazã a fi reabilitatã termic, deţinând o cotã-parte de....%, astfel cum rezultã din actul de proprietate şi extrasul de carte funciarã, în cazul în care proprietatea este intabulatã. În situaţia în care proprietatea nu este intabulatã, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevatã de sarcini la momentul declarãrii.
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori garanteazã personal (cu patrimoniul propriu), prin prezenta convenţie de fideiusiune, îndeplinirea completã şi reglementarã a tuturor obligaţiilor de platã, cu respectarea condiţiilor de platã convenite, pe care celãlalt coproprietar şi le-a asumat prin contractul de garantare.
    Fideiusorii garanteazã îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare.
    Fideiusorii declarã cã sunt de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplinã cunoştinţã de cauzã cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a cãror executare garanteazã personal.

    III. Conţinutul convenţiei de fideiusiune

    Drepturile creditorului obligaţiei principale
    Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, sã îl urmãreascã direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

    Drepturile fideiusorului
    Fideiusorii renunţã la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate sã urmãreascã direct bunurile oricãruia dintre coproprietarii fideiusori.
    Fideiusorii au dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza cãreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantatã şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate sã îl urmãreascã pe fideiusor decât pentru partea corespunzãtoare garantatã din datorie.
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are dreptul sã se întoarcã împotriva celuilalt coproprietar pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate dupã notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plãtite creditorului.

    Obligaţiile fideiusorului
    Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are obligaţia sã execute întocmai obligaţia asumatã de celãlalt coproprietar, în cazul în care acesta nu îşi executã obligaţia asumatã.

    IV. Rãspunderea contractualã
    În cazul în care fideiusorul nu îşi executã obligaţia asumatã, datoreazã accesorii potrivit legii.

    V. Forţa majorã
    Forţa majorã exonereazã fideiusorul de rãspundere în cazul executãrii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.
    Prin forţã majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apãrut dupã încheierea convenţiei de fideiusiune şi care împiedicã pãrţile sã îşi execute obligaţiile asumate.

    VI. Soluţionarea litigiilor
    Orice litigiu decurgând din sau în legãturã cu prezenta convenţie de fideiusiune, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea ei, se va soluţiona de cãtre instanţele judecãtoreşti competente.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale este înscris în cartea funciarã, se va introduce urmãtoarea clauzã: "Prezenta convenţie de fideiusiune va fi notatã în partea a III-a a cãrţii funciare nr. .............. a localitãţii ...................., în care este înscris dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale situate în ..........., str. .................... nr. ......., cu numãr cadastral ............."

            Fideiusori,
    ..........................
        Creditor principal,
    ..........................

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016