Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.114 din 23 decembrie 2003  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingenta si Manualul de instructiuni pentru boala de Newcastle    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.114 din 23 decembrie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingenta si Manualul de instructiuni pentru boala de Newcastle

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 martie 2004
În temeiul prevederilor <>art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 158.466 din 12 decembrie 2003, întocmit de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara privind Planul de contingenta, cuprinsã în anexa nr. 1, precum şi Manualul de instrucţiuni pentru boala de Newcastle prevãzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Bucureşti, 23 decembrie 2003
Nr. 1.114.

ANEXA 1
NORMA SANITARĂ VETERINARA

PLANUL DE CONTINGENTA AL BOLII DE NEWCASTLE

CAP. I
PREVEDERI GENERALE

1. ETIOLOGIE
Boala de Newcastle, cunoscutã şi sub denumirea de pseudopesta aviara este o infectie a pasarilor produsã de orice tulpina de paramyxovirus (APMV-1) aparţinând genului Rubulavirus, familia Paramyxoviridae, care are un indice de patogenitate intracerebrala determinat pe pui de gaina în varsta de o zi egal sau mai mare de 0,7.
1.1. Pãsãri susceptibile
Paramyxovirusurile infecteaza o mare varietate de pãsãri cuprinzând pãsãri sãlbatice, pãsãri în captivitate, gaini, curci, şi alte specii domestice.
1.2. Perioada de incubatie este de 4-6 zile.
1.2.1. Transmiterea bolii se face prin contact direct cu secretiile pasarilor infectate, în special fecale; hrana, apa, echipamente contaminate. Modul de transmitere este extrem de complex depinzand de tulpina de virus, de speciile de pãsãri şi de factorii de mediu.
1.2.2. Sursele de virus sunt reprezentate de secretiile respiratorii, fecale, carcase infectate. Virusul este eliminat în timpul perioadei de incubatie.
1.3. Istoric
Boala a fost semnalata prima data în Jawa şi apoi în jurul unor porturi din Orientul Îndepãrtat. Concomitent a apãrut în Anglia (1926), în localitatea Newcastle, identificandu-i-se etiologia virala şi fiind descrisã de Doyle (1927) sub denumirea de "boala de Newcastle". Aceasta s-a extins repede pe toate continentele. La noi a fost descrisã de cãtre Al. Pop în 1943, sub denumirea de "boala de Filaret".
1.4. Importanta
Pseudopesta este cea mai grava boala a pasarilor. Ea produce pagube economice enorme prin morbiditatea accentuata, mortalitatea ridicatã şi afectarea producţiei de carne şi oua.

2. OBIECTIVE
România are statut de ţara indemna de boala de Newcastle. Scopul acestui plan de contingenta este de a stabili conduita de alerta şi intervenţie în caz de necesitate pentru boala de Newcastle.

3. SPECIFICAŢII GENERALE
3.1. Planul de contingenta stabileşte mãsurile naţionale ce se aplica în eventualitatea apariţiei unui focar de boala de Newcastle. Pentru buna îndeplinire a prevederilor acestui plan, trebuie sa existe acces la dotãri, echipamente, antiseptice şi dezinfectante, produse biologice, personal şi la alte materiale corespunzãtoare necesare pentru eradicarea rapida şi eficienta a focarului de boala.
3.2. Planul de contingenta prevede urmãtoarele:
a) constituirea unui centru de criza la nivel naţional;
b) furnizarea unei liste a centrelor locale de control ale bolii;
c) furnizarea de informaţii cu privire la personalul implicat în aplicarea mãsurilor de control şi responsabilitãţile acestuia;
d) conduita fiecãrui centru local de a contacta rapid persoanele/organizaţiile implicate direct sau indirect;
e) modalitatea de achizitionare rapida a echipamentelor şi materialelor necesare;
f) mãsurile aplicate în caz de suspiciune sau confirmare a bolii de Newcastle;
g) modalitatea de transport rapid al probelor de diagnostic cãtre laboratorul sanitar veterinar abilitat;
h) cantitatea de vaccin contra bolii de Newcastle estimatã a fi necesarã în cazul stabilirii acestei mãsuri de profilaxie;
i) metodele de distrugere a surselor de infectie;
j) metodele de decontaminare;
3.3. Planul de contingenta este necesar atât în caz de suspiciune cat şi în caz de confirmare a bolii de Newcastle.
3.4. Baza legalã pentru elaborarea planului o constituie:
a) Codul Zoo-Sanitar Internaţional al OIE partea a II-a, cap. 2.1.14.
b) Manualul de Standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri al OIE, partea a II-a, secţiunea 2.1., cap. 2.1.
3.5. Legislaţia directa corelativa pe care se fundamenteazã planul de contingenta:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, Partea a III-a, Capitolul II, lit. G - boli specifice pasarilor
b) <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea influentei aviare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.

CAP. II
PREVEDERI LEGISLATIVE - PUTERI LEGISLATIVE
pentru boala de Newcastle

1. SUPRAVEGHEREA VETERINARA OFICIALĂ este reglementatã prin:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, care prevede în Partea a III-a, Cap. II, lit. G - boli specifice pasarilor; la cap. II - art. 5, lit. a) ca: "medicii veterinari au rãspunderea sa organizeze efectuarea la timp şi în bune condiţii a operaţiunilor sanitare veterinare de depistare şi prevenire a bolilor infectioase la animale".
b) Norma Sanitarã Veterinara privind Programul de supraveghere, profilaxie, şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, secţiunea I-a "Acţiuni de supraveghere sanitarã veterinara a bolilor din Lista A a OIE", modalitãţile de supraveghere pentru boala de Newcastle, aprobatã anual prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului.
c) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 republicatã, prevede la Partea a II-a Cap. II "Mãsuri pentru supravegherea şi controlul sanitar veterinar al circulaţiei animalelor şi produselor de origine animala".
d) <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.

Pentru supravegherea şi prevenirea introducerii bolii de Newcastle în exploataţii avicole se vor institui şi menţine permanent urmãtoarele mãsuri de profilaxie generalã:
1. suprevegherea clinica şi anatomopatologica permanenta a tuturor pasarilor de ferma şi de agrement aflate pe teritoriul României;
2. respectarea regulilor sanitare veterinare şi de zooigiena privind popularea, hranirea, exploatarea şi transportul pasarilor;
3. imprejmuirea exploataţiilor avicole, astfel ca în incinta acestora sa nu pãtrundã persoane, vehicule şi alte animale, decât printr-o intrare special amenajatã aflatã sub controlul sanitar-veterinar;
4. construirea şi amenajarea la intrarea în exploatatia avicola a unui filtru sanitar veterinar dimensionat în raport cu numãrul personalului, în care sa se efectueze schimbarea obligatorie a hainelor şi a incaltamintei cu echipament de protecţie antiepizootica;
5. interzicerea intrãrii în exploatatia avicola a persoanelor care nu lucreazã direct în procesul de producţie cu excepţia organelor de control, care vor respecta condiţiile obligatorii de filtru sanitar;
6. interzicerea introducerii în ferme a altor animale decât cele care constituie proprietatea exploatatiei, precum şi desfãşurarea altor activitãţi diferite de specificul acesteia;
7. menţinerea obligatorie în carantina profilactica a pasarilor ce urmeazã sa fie introduse în exploatatie;
8. asigurarea mijloacelor de transport ce vor fi folosite numai în incinta;
9. organizarea şi amenajarea conform regulilor sanitare veterinare, a locurilor de depozitare a produselor de origine animala şi a furajelor;
10. evacuarea dejectiilor şi depozitarea lor astfel încât sa nu constituie surse de poluare;
11. aplicarea periodicã a mãsurilor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie;
12. solicitarea avizului autoritãţii sanitare veterinare la fiecare introducere de noi efective în exploatatiile avicole;
13. anunţarea imediata a medicului veterinar oficial la apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile;
14. pana la sosirea medicului veterinar se vor lua mãsuri de izolare a pasarilor bolnave, moarte sau sacrificate de necesitate;
15. se interzice vânzarea şi scoaterea din incinta a produselor de origine animala, furajelor, gunoiului şi altor materiale;
16. se va urmãri permanent şi în mod sistematic starea de sãnãtate a efectivelor prin examene clinice şi necropsice în vederea depistarii la timp a primelor suspiciuni de boala;
17. în exploatatiile indemne se vor introduce oua de incubat, pui de o zi şi tineret înlocuire, numai din unitãţi indemne;
18. în zona de protecţie a exploatatiei, cu o raza de cel puţin 3 km se va asigura supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii efectivelor de pãsãri prin depistari periodice;
19. orice mişcare interjudeteana a efectivelor de pãsãri va fi avizatã de cãtre Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara prin direcţiile sanitare veterinare judeţene implicate;
20. exploatatiile avicole au obligaţia sa respecte tehnologia de creştere şi tehnologia sanitarã veterinara conform legislaţiei în vigoare;
21. se va organiza supravegherea sanitarã veterinara permanenta a pasarilor ce se aduc în târguri, pieţe, expoziţii;
22. periodic la intervale de cel mult o saptamana din exploatatiile avicole se vor trimite probe la laborator pentru examene de supraveghere sanitarã veterinara;
23. supraveghere serologica a statusului imun la 14-21 zile de la vaccinarea a II-a a efectivelor de pãsãri. La efectivele de pãsãri importate, pentru efectuarea examenului virusologic, se vor recolta tampoane traheale şi cloacale de la un lot de 60 pãsãri, între a 7-a şi a 15-a zi a perioadei de carantina.
24. expedierea probelor şi interpretarea rezultatelor revin autoritãţii sanitare veterinare competente prin medicul veterinar oficial.

2. CERTIFICAREA VETERINARA este reglementatã de:
a) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 , care aproba Normele şi mãsurile sanitare veterinare de punere în aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , partea 2-a, cap. 2 - "Supravegherea şi controlul sanitar veterinar al circulaţiei animalelelor şi produselor de origine animala", ce cuprinde reguli pentru emiterea şi utilizarea certificatelor sanitare veterinare de transport pentru animale şi produse de origine animala.
b) Codul internaţional de sãnãtate a animalelor, Titlul 1.3. "Etica veterinara şi certificarea în schimburile internaţionale de animale vii şi produse de origine animala se efectueazã în baza certificãrii veterinare" şi menţioneazã elementele de care trebuie sa ţinã cont în acest sens, elemente ce sunt furnizate de ţara exportatoare, Cap. 1.3.2, art. 1.3.2.1 se prevãd criteriile privind etica certificãrii, iar la Partea V - modele de certificate internaţionale aprobate de O.I.E.
c) <>Legea Sanitarã Veterinara nr. 60/1974 , republicatã, prevede la art. 31, alin. (5) ca "în cadrul acţiunilor de supraveghere a sãnãtãţii animalelor şi a sãnãtãţii publice, autoritatea sanitarã veterinara de stat emite (...) certificate sanitare veterinare de transport pentru animale şi certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor necomestibile de origine animala (...)".
d) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 133 din 19.07.2000 pentru aprobarea Normei Sanitare Veterinare cu privire la certificarea animalelor şi a produselor de origine animala destinate exportului defineste criteriile de elaborare a certificatelor sanitare veterinare, emiterea şi gestionarea acestora.
e) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 177/14.09.2000 , stabileşte metodologia de tipãrire, emitere şi gestionare a certificatelor de sãnãtate pentru exportul de animale vii şi produse de origine animala.

3. MĂSURILE DE PROTECŢIE constau în:
3.1. Mãsuri de protecţie privind importul de animale, produse animaliere şi de origine animala şi alte materii şi materiale ce pot influenta starea de sãnãtate a animalelor sunt reglementate de:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, cap. IV "Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale", art. 24-28 stabileşte procedurile vizând importul, tranzitul şi exportul în, prin şi din România;
b) Ordinul MAIA nr. 114/1975 privind aprobarea "Normelor şi mãsurilor sanitare veterinare" pentru aplicarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã prevede la Partea a II-a, cap. II "Supravegherea şi controlul sanitar veterinar al circulaţiei animalelor şi produselor de origine animala", mãsuri privind "controlul sanitar veterinar asupra importului, exportului şi tranzitului de animale, produse de origine animala şi furaje".
c) <>Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 70/1998 privind condiţiile şi procedura de avizare sanitarã veterinara a importului, exportului şi tranzitului de animale, produse şi subproduse de origine animala, furaje şi alte produse şi materii ce pot influenta sãnãtatea animalelor şi sãnãtatea publica, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/23.12.1998;
d) <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 234/10.08.2001 pentru aprobarea "Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala", cu modificãrile şi completãrile ulterioare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456/10.08.2001;
e) Codul Internaţional de Sãnãtate a Animalelor al Oficiului internaţional de epizootii prevede la Partea I, Titlul 1.5, Cap. 1.5.1. - dispoziţii privind transporturile de animale la Cap. 1.5.2. - "Mãsuri zoosanitare aplicabile înainte de plecare şi la plecarea animalelor", iar la Capitolul 1.5.5. - "Mãsuri zoosanitare la sosire";
f) "Acordul pentru Aplicarea Mãsurilor Sanitare şi Fitosanitare" al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) prevede liniile generale de desfãşurare a comerţului internaţional cu animale, produse animaliere şi de origine animala.
3.2. Mãsuri de protecţie privind monitorizarea miscarilor interne de animale, reglementate de:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, prevede la cap. II "Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale" reguli pentru circulaţia animalelor şi produselor de origine animala în interiorul tarii.
b) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 ce aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã prevede la Partea a II-a, Cap. II "Supravegherea şi controlul sanitar veterinar al circulaţiei animalelor şi produselor de origine animala" detalii privind circulaţia animalelor pe jos, pe cale feratã, rutier, cu avionul, naval.
3.3. Mãsuri de protecţie privind supravegherea aglomerarilor temporare de animale (târguri, expoziţii, concursuri, baze de export, staţiuni de carantina)
a) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 ce aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, prevede la Partea a II-a, cap. II, reguli pentru organizarea şi funcţionarea locurilor cu aglomerari temporare de animale (târguri, oboare, expoziţii);
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 19/17.01.1996 aproba "Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, targurilor şi oboarelor" şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 732/2003 privind unele mãsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 204/30.08.1996;
c) Codul Internaţional de Sãnãtate a Animalelor al Oficiului internaţional de epizootii prevede la Partea I, Titlul 1.5 "Proceduri de Import şi de Export", Cap. 1.5.3 - "Mãsuri zoosanitare aplicabile tranzitului între locul de plecare din ţara exportatoare şi locul de sosire în ţara importatoare".

4. NOTIFICAREA INTERNA ŞI INTERNATIONALA:
4.1. Se va face în conformitate cu prevederile <>Ordinului nr. 156 din 27 decembrie 1999 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/23.03.2000, dupã cum urmeazã:
a) "Notificarea interna imediata cãtre autoritãţile veterinare oficiale în cazul suspiciunii sau confirmãrii bolii de Newcastle este obligatorie."
b) "Notificarea interna consta în anunţarea oficialã facuta de medicul veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare zonale, de serviciile veterinare aparţinând altor ministere decât Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau de conducerile acestora ori serviciile medicale veterinare particulare, prin telefon, telex, fax, e-mail ori prin comunicare scrisã directa cãtre autoritatea veterinara competenta, reprezentatã de direcţia sanitarã ori prin comunicare scrisã directa cãtre autoritatea veterinara competenta, reprezentatã de direcţia sanitarã veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti".
c) Dupã confirmarea oficialã a diagnosticului de boala de Newcastle, autoritãţile veterinare competente teritorial notifica imediat boala prin telefon, fax, telex, e-mail la Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara. Notificarea oficialã internationala a bolilor transmisibile ale animalelor se efectueazã numai de cãtre Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara.
d) Notificarea internationala a bolilor menţionate se face:
(i) la serviciile sanitare veterinare şi fitosanitare ale Comisiei Europene, din cadrul direcţiilor generale XXIV şi VI, şi la administraţiile veterinare centrale ale statelor membre;
(ii) la Biroul central al Oficiului Internaţional de Epizootii (Paris, Franta);
(iii) la Comisia Europeanã de Lupta impotriva Febrei Aftoase, în cazul bolilor veziculoase ale animalelor (Roma, Italia);
(iv) la administraţiile veterinare centrale ale ţãrilor vecine şi, dupã caz, ale ţãrilor cu care România face schimburi economice cu animale vii şi cu produse supuse controlului sanitar veterinar oficial într-o perioada care nu depãşeşte perioada maxima de incubatie specifica fiecãrei boli (convenţiile veterinare bilaterale);
e) Notificarea internationala a bolilor transmisibile se face în termen de 24 de ore de la declararea oficialã a bolii, prin fax, telex, e-mail sau prin alte sisteme electronice de comunicaţie rapida, cu referire la apariţia unui focar primar de boala declarat, precum şi cu privire la ridicarea mãsurilor restrictive de carantina din teritoriul tarii noastre, referitor la un focar al uneia dintre bolile menţionate.
4.2. Codul Internaţional de Sãnãtate a Animalelor al Oficiului Internaţional de Epizootii prevede la Partea I, Titlul 1.2, proceduri pentru "notificãri şi informaţii epizootologice".
4.3. <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 republicatã, prevede la cap. II, art. 5, lit. c), "atribuţiile şi rãspunderile medicilor veterinari privind notificarea veterinara", la cap. III, art. 9, "obligaţiile deţinãtorilor de animale şi ale unitãţilor care preleveaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala privind" "anunţarea fãrã întârziere, asupra apariţiei ori suspiciunii unei boli transmisibile la animale" iar la art. 10, 11, 12, - obligaţiile persoanelor fizice, ale oricãrei persoane care vine în contact cu animalele şi ale serviciilor veterinare din celelalte ministere privind notificarea imbolnavirilor la animale.
4.4. Ordinul ministerului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 ce aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" pentru aplicarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , prevede la Partea a II-a, cap. IV "mãsuri generale pentru combaterea bolilor transmisibile la animale" şi "reguli pentru anunţarea cazurilor de boala" la animale.
4.5. "Acordul pentru Aplicarea Mãsurilor Sanitare şi Fitosanitare" al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, prevede obligativitatea notificãrii bolilor animalelor şi a tuturor mãsurilor aplicate ca urmare a acestei notificãri ce vizeazã comerţul cu animale şi produse animaliere şi de origine animala.

5. ANCHETA EPIDEMIOLOGICA este reglementatã de prevederile urmãtoarelor acte normative:
a) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba Norme şi mãsuri sanitare veterinare de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, Partea II, Cap. III "Mãsuri generale de prevenire a bolilor infectocontagioase la animale", ce prevede la art. 110 efectuarea de cãtre serviciile veterinare a operaţiunilor de depistare a acestor boli; Partea III, Capitolul II art. 5 este precizatã responsabilitatea medicului veterinar de a "recolta şi expedia prin delegat probe pentru examen de laborator"; Partea a II-a "norme privind recoltarea, ambalarea şi expedierea organelor, produselor patologice, şi probelor de sânge în vederea diagnosticului de laborator." Partea a 5-a, unde sunt menţionate "indicaţii pentru efectuarea anchetei epidemiologice", în general se va efectua imediat pentru a confirma prezenta sau suspiciunea bolii de Newcastle; se va efectua o ancheta epidemiologica detaliatã de cãtre autoritãţile veterinare pentru stabilirea, dacã este posibil, a cauzei (sursei bolii) şi pentru identificarea altei ferme cu risc de infectie.
b) <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001, art. 8, pct. 1, lit. g).

6. PRELEVAREA DE PROBE ŞI EXAMINAREA DE LABORATOR este reglementatã de:
a) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare", pentru aplicarea <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, part. II. Cap. III "Mãsuri generale de prevenire a bolilor infectocontagioase la animale", ce prevede la art. 110 efectuarea de cãtre serviciile veterinare a operaţiunilor de depistare a acestor boli; la part. III, cap. II a, art. 5 este precizatã responsabilitatea medicului veterinar de a "recolta şi expedia prin delegat probe pentru examen de laborator"; în partea a II-a "norme privind recoltarea, ambalarea şi expedierea organelor, produselor patologice, şi probelor de sânge în vederea diagnosticului de laborator"; se preleveaza probe de sânge, tampoane traheale, cloacale de la pasarile bolnave şi probe de organe de la cadavre pe medii speciale şi se transporta la laborator în condiţii corespunzãtoare; se efectueazã examene serologice: microtestul de inhibare a hemaglutinarii, evaluarea capacitãţii de formare a plajelor; izolarea de virus pe oua embrionate de gaina; indicele de patogenitate intracerebrala. Dupã izolarea şi identificarea virusului tulpinile de virus se vor trimite la laboratorul de referinta pentru subtipizare.
b) Norma Sanitarã Veterinara privind Programul de supraveghere, profilaxie, şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, secţiunea I-a "Acţiuni de supraveghere sanitarã veterinara a bolilor din Lista A a OIE", modalitãţile de supraveghere pentru boala de Newcastle, aprobatã anual prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului.
c) "Manualul de Standarde pentru Teste de Diagnostic şi Vaccinuri" prevede la secţiunea 1.1.1. - metode standardizate pentru prelevarea de probe, la cap 1.2. - elemente de management de calitate pentru laboratoarele de diagnostic veterinar, la cap. 1.3. - principiile de validare a metodelor de diagnostic pentru bolile infectioase, la cap. 5.1. - transferul internaţional şi transportul materialelor patologice de la animale, partea a II-a, secţiunea 2.1., capitolul 2.1. - metode de supraveghere şi diagnostic pentru boala de Newcastle.
d) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 53/17.07.1997 au fost stabilite criteriile pentru autorizarea laboratoarelor sanitare veterinare din România.
e) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 25/28.04.1995 s-a constituit "Comitetul Tehnic şi al Subcomitetelor pentru Omologarea Metodelor şi Metodologiilor de Diagnostic Medical Veterinar" a cãror componenta a fost modificatã prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 26/17.04.1997 şi Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 148/9.12.1999 .
f) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 146/17.08.2000 a fost aprobatã "Norma sanitarã veterinara privind Buna Practica de Laborator" (GLP).
g) "Codul Internaţional de Sãnãtate a Animalelor" care precizeazã la Partea a 4-a Titlul 4.1 "testele de diagnostic pentru certificarea animalelor pentru schimburi internaţionale"
h) <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei, apelor şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.

7. OPERAŢIUNILE DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECŢIE sunt reglementate de:
7.1. <>Legea Sanitarã Veterinara nr. 60/1974 , republicatã, prevede la Cap. 4 art. 21 ca unitãţile care deţin mijloace pentru transportul animalelor şi al produselor de origine animala sunt obligate sa organizeze staţii sau puncte de spalare şi dezinfecţie, cu respectarea condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Agriculturii.
7.2. Ordinul ministerului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" pentru aplicarea legii sanitare veterinare republicatã, prevede în partea a V-a Instrucţiuni pentru efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei şi deratizarii, iar la cap. 4 Partea a II-a - prevederi privind dezinfectia de necesitate şi dezinsectia în locurile contaminate.
7.3. "Codul Internaţional de sãnãtate a animalelor" al OIE prevede la partea a 4-a, titlul 4, mãsuri pentru distrugerea agenţilor patogeni şi a insectelor vectori.
7.4. <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001, care prevede urmãtoarele:
a) Operaţiunile de curãţire şi dezinfecţie se vor efectua sub supravegherea medicului veterinar oficial, în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar de stat şi a reglementãrilor în vigoare:
b) Dezinfectantele care se vor utiliza şi concentratiile lor sunt cele aprobate de cãtre autoritatea sanitarã veterinara teritorialã.
c) Procedura pentru curatarea şi dezinfectia primara a exploatatiei infectate consta în:
(i) aspersarea incintelor în care pasarile au fost cazate şi orice parte a celorlalte clãdiri, terenuri etc., contaminate în cursul sacrificarii sau examenului post-mortem, cu dezinfectantele aprobate de legislaţia sanitarã veterinara în vigoare;
(ii) colectarea şi distrugerea împreunã cu carcasele a tuturor resturilor de pãsãri sau de oua, care ar putea contamina clãdirile terenurile, instrumentele, etc;
(iii) menţinerea dezinfectantului folosit, cel puţin 24 de ore pe suprafeţele menţionate mai sus.
d) Procedura pentru curatarea şi dezinfectia finala a exploatatiei infectate consta în:
(i) îndepãrtarea grasimilor şi resturilor de pe toate suprafeţele prin aplicarea unui agent de degresare, urmatã apoi de spalare cu apa;
(ii) aplicarea dezinfectantului dupã spalare şi menţinerea acestuia timp de 7 zile;
(iii) repetarea aplicãrii unui agent degresant, clatirea cu apa rece, aspersarea cu dezinfectant şi spalarea din nou cu apa;
(iv) prelucrarea asternutului folosit şi gunoiului de grajd prin metode care sa permitã distrugerea virusului.

8. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A BOLII DE NEWCASTLE
8.1. Prevenirea bolii se realizeazã prin metode de profilaxie generalã şi metode de profilaxie specifica:
8.1.1. profilaxia generalã: pentru prevenirea introducerii şi difuzãrii bolii de Newcastle în exploatatiile avicole se instituie şi se menţin permanent urmãtoarele mãsuri de profilaxie generalã:
a) imprejmuirea exploataţiilor avicole, astfel ca în incinta acestora sa nu poatã pãtrunde persoane, vehicule şi animale, decât printr-o intrare special amenajatã aflatã sub control sanitar veterinar;
b) construirea şi amenajarea la intrarea în exploatatia avicola a unui filtru sanitar veterinar, dimensionat în raport cu numãrul personalului, în care sa se efectueze schimbarea obligatorie a hainelor şi incaltamintei de strada cu echipament de protecţie antiepizootica;
c) interzicerea intrãrii în exploatatia avicola a persoanelor care nu lucreazã direct în procesul de producţie, cu excepţia organelor de control, care vor respecta condiţiile obligatorii de filtru sanitar;
d) respectarea regulilor sanitare veterinare şi de zooigiena privind popularea, hranirea, exploatarea şi transportul pasarilor;
e) interzicerea introducerii în ferme a altor animale decât cele care constituie proprietatea exploatatiei, precum şi desfãşurarea altor activitãţi diferite de specificul acesteia;
f) menţinerea obligatorie în carantina profilactica a pasarilor ce urmeazã sa fie introduse în exploatatie;
g) asigurarea mijloacelor de transport ce vor fi folosite numai în incinta;
h) organizarea şi amenajarea conform regulilor sanitare veterinare, a locurilor de depozitare a produselor de origine animala şi furajelor;
i) evacuarea dejectiilor şi depozitarea lor, astfel încât sa nu constituie surse de poluare;
j) aplicarea periodicã a mãsurilor de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie;
k) solicitarea avizului autoritãţii sanitare veterinare, la fiecare introducere de noi efective în exploatatiile avicole, la livrarea şi trecerea pasarilor de la o categorie la alta, lotizari şi alte miscari de efective;
l) anunţarea imediata a medicului veterinar oficial la apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile;
m) pana la sosirea medicului veterinar se vor lua mãsuri de izolare a pasarilor bolnave, moarte sau sacrificate de necesitate;
n) se interzice vânzarea şi scoaterea din incinta a produselor de origine animala, furajelor, gunoiului şi altor materiale, pana la clarificarea situaţiei epidemiologice a exploatatiei;
o) se va urmãri permanent şi în mod sistematic starea de sãnãtate a efectivelor prin examene clinice şi necropsice în vederea depistarii la timp a primelor suspiciuni de boala, luându-se mãsuri pentru stabilirea rapida a diagnosticului, prin examene de laborator;
p) în exploatatiile indemne se vor introduce oua pentru incubat, pui de o zi şi tineret de înlocuire, numai din unitãţi indemne;
r) în zona de protecţie a exploatatiei, cu o raza de cel puţin 3 km se va asigura supravegherea şi menţinerea sãnãtãţii efectivelor de pãsãri din gospodãriile populaţiei, prin depistari periodice şi vaccinari de întreţinere;
s) orice mişcare interjudeteana a efectivelor de pãsãri va fi avizatã de Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara prin direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti implicate;
s) exploatatiile avicole au obligaţia sa respecte tehnologia de creştere şi tehnologia sanitarã veterinara, conform legislaţiei în vigoare;
t) se va organiza supravegherea sanitarã veterinara permanenta a pasarilor ce se aduc în târguri, pieţe, expoziţii.
t) periodic, la intervale de cel mult o saptamana, din exploatatiile avicole şi dupã caz, din gospodãriile populaţiei se vor trimite probe la laborator pentru examene de supraveghere sanitarã veterinara;
u) expedierea probelor şi interpretarea rezultatelor revin autoritãţii sanitare veterinare competente prin medicul veterinar oficial;
v) în cazul diagnosticarii bolii de Newcastle în exploatatia avicola sau în zonele de protecţie ale acesteia, minimum de 3 km, medicii veterinari care asigura asistenta sunt obligaţi sa se informeze reciproc în mod operativ, pentru a stabili şi aplica cu sprijinul comandamentelor antiepizootice locale şi cel judeţean mãsurile ce se impun.
8.1.2. profilaxia specifica: se aplica conform protocolului emis de autoritatea veterinara centrala. În prezent se efectueazã vaccinari pe fluxul tehnologic la efectivele de gaini, curci, fazani şi porumbei conform schemelor stabilite, cu vaccinuri vii - preparate din tulpini lentogene - şi vaccinuri inactivate.
8.2. Combaterea bolii:
8.2.1. În exploatatia avicola suspecta de contaminare se instituie urmãtoarele mãsuri:
1. medicul veterinar oficial va asigura notificarea obligatorie şi imediata a suspiciunii bolii de Newcastle cãtre autoritatea sanitarã veterinara teritorialã;
2. se va face o înregistrare a tuturor categoriilor de pãsãri indicând numãrul pasarilor domestice care au murit, numãrul celor care prezintã semne clinice; înregistrarea va fi efectuatã zilnic pentru a tine evidenta puilor eclozionati sau care au murit pe parcursul perioadei de suspiciune;
3. se vor trimite de urgenta la laborator probe pentru precizarea diagnosticului;
4. pasarile din exploatatia suspecta vor rãmâne în adãposturile existente, evitandu-se contactul cu alte pãsãri;
5. nici o pasare nu va intra sau ieşi din exploatatie;
6. toate miscarile de persoane, animale, vehicule, ustensile, din şi înspre exploatatie, de carne de pasare, de furaje, deşeuri, asternut, gunoi sau orice ar putea transmite virusul bolii de Newcastle se vor face cu avizul autoritãţii sanitar veterinare teritoriale;
7. intreaga producţie de oua, indiferent de profilul fermei contaminate (selecţie, reproducţie sau producţie pentru consum) se va dirija pana la elucidarea diagnosticului spre o întreprindere abilitata pentru fabricarea şi/sau prelucrarea produselor din oua, în condiţii de supraveghere de cãtre autoritatea sanitarã veterinara teritorialã;
8. se vor folosi mijloace corespunzãtoare de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din halele de pãsãri precum şi din exploataţii;
9. se va efectua o ancheta epidemiologica în conformitate cu <>art. 8 lit. g) din Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle;
8.2.2. Dupã confirmarea oficialã a diagnosticului de boala de Newcastle se notifica imediat boala prin telefon, fax, telex la: Direcţia Sanitarã Veterinara judeteana respectiv a municipiului Bucureşti, Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara, Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animala, Oficiul Internaţional de Epizootii şi Comunitatea Europeanã. În exploatatia avicola în care s-a confirmat oficial prezenta bolii de Newcastle se instituie, urmãtoarele mãsuri sanitare veterinare:
a) toate pasarile din exploatatie se sacrifica pe loc fãrã întârziere; toate pasarile care au murit sau au fost sacrificate, precum şi toate ouale se distrug; aceste operaţii se vor efectua în asa fel încât sa reducã riscul rãspândirii bolii;
b) orice material sau deseu cum ar fi furajele, asternutul sau gunoiul de grajd susceptibil de a fi contaminat vor fi distruse sau tratate corespunzãtor. Acest tratament va asigura distrugerea virusului bolii de Newcastle, efectuat în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial;
c) atunci când pasarile domestice dintr-o exploatatie au fost sacrificate în cursul perioadei probabile de incubatie a bolii, carnea provenitã de la aceste pãsãri va fi oriunde este posibil identificata şi distrusa;
d) ouale de incubatie livrate sau transferate din exploatatie în cursul perioadei probabile de incubatie vor fi identificate şi distruse; puii care au eclozionat din aceste oua vor fi plasati sub supraveghere sanitarã veterinara iar ouale de consum livrate în timpul perioadei probabile de incubatie a bolii care au fost transferate din exploatatie vor fi identificate şi distruse, cu excepţia celor care au fost anterior dezinfectate corespunzãtor;
e) dupã efectuarea operaţiunilor prezentate la punctele a) şi b) spaţiile folosite pentru cazarea pasarilor, împrejurimile lor, vehiculele utilizate pentru transport şi toate echipamentele posibil a fi contaminate vor fi curatite şi dezinfectate în conformitate cu legislaţia sanitarã veterinara în vigoare;
f) nici o pasare nu va fi reintrodusa în exploatatie decât dupã cel puţin 21 zile de la terminarea acţiunilor prevãzute la punctul e);
g) efectuarea anchetei epidemiologe, care va avea în vedere: perioada de timp în care boala de Newcastle ar fi putut exista în exploatatie sau în voliera de porumbei; originea posibila a bolii de Newcastle în exploatatie sau voliera de porumbei şi identificarea altor exploataţii sau voliere în care se gãsesc pãsãri domestice, porumbei sau alte pãsãri ţinute în captivitate care ar putea fi infectate sau contaminate din aceeaşi sursa; interzicerea circulaţiei personalului, pasarilor domestice, porumbeilor sau a altor pãsãri ţinute în captivitate, a altor animale, vehicule, oualor, carnii şi carcaselor precum şi a oricãror ustensile sau materiale care pot vehicula virusul bolii de Newcastle din sau spre exploatatia sau voliera respectiva.
8.2.3. Autoritatea Sanitarã Veterinara competenta poate extinde mãsurile prevãzute mai sus la alte exploataţii invecinate dacã localizarea, configuraţia lor sau contactul cu exploatatia în care boala a fost confirmatã oferã suficiente motive pentru a suspiciona posibila contaminare. Pentru a asigura coordonarea integrala a mãsurilor necesare eradicarii bolii de Newcastle, cat mai repede posibil, va fi constituit un grup de criza. Autoritatea Sanitarã Veterinara va institui în jurul exploatatiei infectate, o zona de protecţie cu o raza de cel puţin 3 km care este inclusã într-o zona de supraveghere cu o raza de cel puţin 10 km. La instituirea acestor zone se va tine cont de factorii geografici, administrativi, ecologici şi epidemiologici legaţi de boala de Newcastle precum şi de posibilitãţile de monitorizare.
8.2.4. În zona de protecţie se aplica urmãtoarele mãsuri:
1. identificarea tuturor exploataţiilor din zona care deţin pãsãri domestice şi sãlbatice în captivitate;
2. inspecţii periodice la toate exploatatiile din zona care deţin pãsãri, examinarea clinica a acestora, iar dacã este necesar, recoltarea de probe pentru examen de laborator;
3. pasarile sa fie crescute în hale şi adaposturi care sa poatã fi izolate;
4. la intrarea şi ieşirea din exploatatie sa existe mijloace de dezinfecţie corespunzãtoare;
5. sa fie pusã sub control circulaţia persoanelor care manipuleaza pãsãri, carcase de pasare şi oua, vehiculele cu care se transporta pasarile, carcasele şi ouale în interiorul zonei; transportul pasarilor va fi interzis cu excepţia tranzitului pe autostrazi sau calea feratã;
6. se va interzice transferul de pãsãri sau oua de incubat din exploatatia de origine, cu excepţia celui autorizat de autoritatea sanitarã veterinara;
7. transportul asternutului sau a dejectiilor se va face numai cu aviz sanitar veterinar;
8. vor fi interzise târgurile, pieţele, expoziţiile sau alte forme de aglomerare a pasarilor domestice sau a altor pãsãri. Mãsurile se vor menţine cel puţin 21 zile de la efectuarea mãsurilor de curãţenie şi dezinfecţie preliminarã în zona infectata; dupã aceasta perioada zona de protecţie va fi inclusã în zona de supraveghere sanitarã veterinara.
8.2.5. În zona de supraveghere sanitarã veterinara se vor menţine aceleaşi mãsuri.
1. identificarea tuturor exploataţiilor din zona care deţin pãsãri domestice.
2. controlul circulaţiei pasarilor şi oualor de incubat din interiorul zonei.
3. interzicerea circulaţiei pasarilor domestice în afarã zonei pe parcursul primelor 15 zile cu excepţia transportului direct cãtre un abator desemnat de autoritatea sanitarã veterinara; carnea provenitã de la aceste pãsãri va fi însoţitã de un marcaj special de salubritate.
4. interzicerea circulaţiei oualor de incubat în afarã zonei, cu excepţia celor destinate unei staţii de incubatie desemnate de autoritatea sanitarã veterinara; înainte de expediere ouale şi ambalajele trebuie dezinfectate.
5. interzicerea circulaţiei asternutului şi dejectiilor în afarã zonei.
6. interzicerea targurilor, pieţelor, expozitiilor şi altor aglomerari de pãsãri.
7. se interzice transportul pasarilor cu excepţia tranzitului pe autostrazi sau cai ferate. Mãsurile se aplica cel puţin 30 zile de la efectuarea operaţiunilor de curãţenie şi dezinfecţie în exploatatia infectata.
8.3. Mãsurile de combatere a bolii de Newcastle, sunt reglementate de:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 republicatã, prevede la cap. IV - mãsuri pentru "prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor";
b) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 republicatã, prevede la Partea II, Cap. IV mãsuri generale pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor (anunţarea cazurilor de boala, obligaţia deţinãtorilor de animale, ale administraţiei publice şi ale medicului veterinar în caz de boli transmisibile ale animalelor, izolarea, observatia sanitarã veterinara, carantina de necesitate, zona epizootica, stingerea bolii şi ridicarea mãsurilor de carantina).
c) <>Ordinul nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.

9. VACCINAREA DE NECESITATE
9.1. Decizia de a introduce vaccinarea în completarea mãsurilor de control va fi luatã de autoritatea veterinara centrala.
9.2. Comitetul Naţional de Control al Bolii este responsabil pentru aprovizionarea cu vaccin, folosirea acestuia în acord cu legislaţia comunitara şi pentru stabilirea zonei în care va fi utilizat.
9.3. Autoritatea sanitarã veterinara centrala se va asigura ca:
1. vaccinarea contra bolii de Newcastle poate fi aplicatã ca o mãsura suplimentarã de control, în situaţia apariţiei bolii;
2. singurele vaccinuri permise sunt cele care au primit avize de comercializare din partea autoritãţii veterinare centrale.
9.4. Autoritatea sanitarã veterinara centrala care efectueazã vaccinarea preventivã sau de necesitate contra bolii de Newcastle va informa Comisia Europeanã despre:
1. caracteristicile şi compozitia vaccinurilor ce se vor utiliza;
2. procedurile pentru supravegherea distribuirii, depozitarii şi folosirii vaccinurilor;
3. speciile şi categoriile de pãsãri domestice care vor fi supuse vaccinarii;
4. zonele în care vaccinarea va fi efectuatã;
5. motivele pentru care este efectuatã vaccinarea.
9.5. România poate dispune instituirea unui program de vaccinare pentru porumbeii voiajori. Atunci când este cazul va notifica acest lucru Comisiei Europene.

10. TAIEREA ŞI UCIDEREA PASARILOR se va realiza în conformitate cu urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 republicatã, care prevede la art. 19 cap. IV - posibilitatea tãierii pasarilor în regim de "stamping out". Acţiunea de stamping-out se efectueazã respectând prevederile "Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul tãierii sau uciderii" aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 172/13.09.2000 - amendat de <>ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 425/19.09.2002 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 887/9.12.2002.
b) Ordinul ministrului agriculturii industriei şi alimentaţiei nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, prevede posibilitatea uciderii sau tãierii în condiţii speciale. Pasarile din fermele infectate vor fi ucise, iar carcasele distruse pe orice cale care sa împiedice rãspândirea bolii în alte efective. Pasarile din alte efective considerate din punct de vedere epidemiologic a fi cu risc la expunerea directa sau indirecta la infectie vor fi de asemenea ucise şi distruse în acelaşi mod. Carnea şi produsele de la pasarile suspecte de a fi infectate vor fi de asemenea distruse pentru prevenirea transmiterii bolii în alte efective.

11. RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE sunt reglementate prin:
a) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 125/16.12.1998 , pentru aprobarea "Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitare veterinare de stat" cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
b) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 63/11.09.1997 - stabileşte "atribuţiile serviciilor sanitare veterinare" din cadrul altor ministere decât Ministerul Agriculturii, inclusiv în domeniul supravegherii, prevenirii, combaterii bolilor transmisibile ale animalelor.
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1004/4.10.2001 prin care se constituie şi se stabileşte componenta Comandamentului Antiepizootic Central, a comandamentelor antiepizootice judeţene, municipale, orãşeneşti şi comunale.
d) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 republicatã, prevede la cap. IV "prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor", la art. 15 - atribuţiile Comandamentului Antiepizootic Central, ale celor judeţene, municipale, orãşeneşti, comunale, pentru controlul bolilor transmisibile ale animalelor şi la art. 16 responsabilitãţile administraţiei publice centrale şi locale privind "prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor"; cap. IV stabileşte atribuţiile administraţiei publice centrale şi locale privind "prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor"; cap. II - "stabilirea atribuţiilor şi raspunderilor medicilor veterinari inclusiv pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor"; cap. III - "stabilirea obligaţiilor deţinãtorilor de animale şi ale unitãţilor care colecteazã, prelucreaza, depoziteaza, transporta şi valorifica produse de origine animala";
e) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 19/1.04.1991 privind aprobarea "Regulamentului de organizare şi desfãşurare a activitãţilor medicale veterinare particulare" amendat prin "Regulamentul privind atribuţiile şi competentele medicilor veterinari liber profesionisti", precum şi îndeplinirea unor îndatoriri publice (nr. 04/22.12.98/85130/23.12.98) prevede la cap. IV şi V aceste atribuţii şi responsabilitãţi ale structurilor implicate pentru supravegherea, prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale animalelor.
f) Contractul de concesionare încheiat între medicii veterinari concesionari şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor prin Agenţia Domeniilor Statului, prevede atribuţiile şi responsabilitãţile acestora.
g) Ordinul ministrului agriculturii alimentaţiei şi pãdurilor nr. 475/15.10.2002 stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala în privinta supravegherii bolilor transmisibile ale animalelor.
h) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, prevede la Partea III, cap. II "Mãsuri speciale pentru prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase şi parazitare", "boli supuse declarãrii oficiale şi mãsurilor de carantina", responsabilitãţile specifice ale medicilor veterinari, ale organelor administraţiei publice centrale şi teritoriale şi ale persoanelor fizice şi juridice privind boala de Newcastle.
i) "Codul Internaţional de Sãnãtate a Animalelor" al O.I.E. Partea a 2-a "Boli din lista A a O.I.E." prevede la Capitolul 2.1.14. "Boala de Newcastle", responsabilitãţile administraţiilor veterinare centrale în comerţul cu pãsãri, produse provenite de la acestea şi alte materii şi materiale ce pot influenta starea de sãnãtate a pasarilor.
j) <>Ordonanta Guvernului României nr. 47/12.08.1994 art. 5 precizeazã ca se organizeazã "apãrarea impotriva dezastrelor" şi se constituie "Comisia guvernamentalã de apãrare impotriva dezastrelor" condusã de Primul-Ministru cu atribuţii prevãzute la art. 14, iar în subordinea acesteia, "Comisia Centrala pentru epizootii şi supraveghere a contaminarii radioactive, chimice şi biologice a produselor vegetale şi animale".

12. ECARISAREA TERITORIULUI ŞI PROCESAREA CARCASELOR DE ANIMALE se realizeazã în conformitate cu urmãtoarele acte normative:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 92/4.02.1991 - prin care se înfiinţeazã societatea comercialã "Protan SA" care are responsabilitatea ecarisarii teritoriului, colectãrii şi procesarii deşeurilor animaliere.
b) Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. 114/1975 care aproba "Norme şi mãsuri sanitare veterinare" de aplicare a <>Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã, prevede la cap. III, mãsuri "pentru distrugerea şi valorificarea cadavrelor de animale, a confiscatelor şi deşeurilor de abator", reglementarea folosirii în hrana animalelor a resturilor de la abatoare, şi de la unitãţile de alimentaţie publica.
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 162/20.02.2002 , stabileşte principiile şi condiţiile de depozitare a deşeurilor, publicatã în M.Of. Partea I, nr. 164/07.03.2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 128/14.02.2002 incinerarea deşeurilor publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160/06.03.2002.
e) <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 373/26.09.2001 care aproba "Norma sanitarã veterinara privind gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare", publicat în Monitorul Oficial al României nr. 703/6.11.2001 modificat şi completat prin <>Ordinul ministrului agriculturii alimentaţiei şi pãdurilor nr. 483/12.12.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22/16.01.2002.
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 856/16.08.2002 stabileşte modalitãţile privind "evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile" inclusiv deşeurile periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659/05.09.2002.

13. SISTEMUL NAŢIONAL DE COMPENSARE a pierderilor suferite de proprietarii sau deţinãtorii de animale şi pãsãri prin taierea sau uciderea acestora, sau aplicarea altor mãsuri din planul de combatere a bolii, este reglementatã în legislaţia veterinara prin:
a) <>Hotãrârea de Guvern nr. 614/1995 privind aprobarea "Programului de asanare a efectivelor de animale purtãtoare de boli transmisibile la om şi refacerea septelului" republicatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754/16.10.2002 care prevede modul de utilizare a sumelor prevãzute în acest scop din fondul special pentru agricultura, constituit potrivit legii bugetului. Prin acest act normativ se specifica faptul ca "se suporta în totalitate de la bugetul statului cheltuielile pentru acţiunile de combaterea bolilor epizootice la animale, pãsãri şi albine, boli cu caracter epizootic, precum şi cele care au evoluat şi care au fost eradicate". Se va efectua cu promptitudine, într-o perioada de timp care, în conformitate cu legislaţia europeanã, nu va depãşi 60 de zile de la data tãierii pasarilor sau distrugerii bunurilor contaminate. Înregistrarea exploataţiilor de animale este reglementatã prin:
b) <>Ordonanta de urgenta nr. 108/27.06.2001 aprobatã prin <>legea nr. 166/10.04.2002 publicatã în Monitorul Oficial Partea I, nr. 256/16.04.2002 privind exploatatiile agricole, care stabileşte la art. 4 - "dimensionarea exploataţiilor agricole comerciale" iar implementarea se face conform normelor metodologice din 17.06.2002.
c) Ordinul comun al ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 35/20.09.1994 şi al MF/nr. 1238/20.09.1994 stabileşte Comisia de apreciere a valorii de înlocuire a animalelor în cadrul acţiunilor de asanare a bolilor la animale.
d) <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã - art. 19 care statueazã "acordarea de compensãri în cazul uciderii sau tãierii animalelor în cadrul unor programe de asanare sau de combatere a unor boli".
e) <>Hotãrârea de Guvern nr. 614/1995 , republicatã privind aprobarea "Programului de supraveghere, prevenire, combatere şi asanare a bolilor la animale şi a celor transmisibile de la om la animale şi de refacere a septelului" care prevede modul de utilizare a sumelor prevãzute în acest scop în fondul special pentru agricultura, constituit potrivit legii bugetului. Prin acest act normativ se specifica faptul ca se suporta în totalitate de la bugetul statului cheltuielile pentru acţiunile de combaterea bolilor epizootice la animale, pãsãri şi albine, boli cu caracter epizootic, precum şi cele care au evoluat sau care au fost eradicate. Aceasta se va efectua cu promptitudine, într-o perioada de timp care, în conformitate cu legislaţia europeanã nu va depãşi 60 de zile de la data tãierii pasarilor sau distrugerii bunurilor contaminate.

14. ÎNREGISTRAREA EXPLOATAŢIILOR DE ANIMALE este reglementatã prin:
<>Ordonanta de urgenta nr. 108/27.06.2001 aprobatã prin <>Legea nr. 166/10.04.2002 privind exploatatiile agricole, care stabileşte la art. 4 - "dimensionarea exploataţiilor agricole comerciale" iar implementarea se face conform "Normelor metodologice din 17.06.2002".

15. SANCŢIUNI
Prevederile legislative privind sancţiunile sunt reglementate de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1247/7.11.2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare.

CAP. III
LANT DE COMANDA

A. Structuri specifice permanente ce au responsabilitãţi în relatie cu boala de Newcastle

1. LA NIVEL GUVERNAMENTAL
1.1. Comisia Guvernamentalã de Apãrare impotriva Dezastrelor instituitã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 47/12.08.1994 , Cap. II art. 16;
1.2. Comandamentul Antiepizootic Central - instituit prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1004/4.10.2001 cu atribuţii conform <>art. 15 al Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã.
2. LA NIVELUL MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
2.1. Regulamentul "Comisiei Centrale pentru Epizootii şi Supravegherea Contaminarii Radioactive, Chimice sau Biologice a Produselor Vegetale şi Animale" instituitã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 145/24.02.2003 şi <>Ordonanta Guvernului nr. 47/12.08.1994 privind apãrarea impotriva dezastrelor, Cap. II art. 17 lit. g;
2.2. Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara din structura Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului reprezintã autoritatea veterinara centrala (AVC), a carei organizare şi funcţionare este prevãzutã de <>Hotãrârea Guvernului nr. 739/2003 şi Ordinul nr. 125/16.12.1998 pentru aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor sanitare veterinare de stat", cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2.3. Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animala, organizat conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 475/10.11.2002 .
3. LA NIVEL JUDEŢEAN
3.1. "Comisia Judeteana pentru Prevenirea Dezastrelor" constituitã în fiecare judeţ în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/12.08.1994 , art. 11;
3.2. Comandamentul Antiepizootic Judeţean - instituit în fiecare judeţ prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1004/4.10.2001 cu atribuţii conform <>art. 15 al Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 , republicatã;
3.3. Direcţia sanitarã veterinara judeteana, respectiv a Municipiului Bucureşti - organizatã conform Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 125/16.12.1998 pentru aprobarea "Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor sanitare veterinare de stat", cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. LA NIVEL LOCAL (municipii, oraşe, comune)
4.1. Comandamentul Antiepizootic Local (municipal, orasenesc şi comunal) instituit în baza <>art. 15 al Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 republicatã, cap. II.

B. Structuri specifice pentru cazuri de necesitate ce au responsabilitãţi în relatie cu boala de Newcastle

1. LA NIVEL CENTRAL
1.1. CELULA DE CRIZA pentru boala de Newcastle
a. Se constituie în baza prezentului program şi este compusa din:
(i) ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului;
(ii) directorul general al Direcţiei Generale Buget - Finanţe;
(iii) subsecretarul de stat care coordoneazã activitatea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
(iv) directorul general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
(v) ministrul finanţelor;
(vi) ministrul transporturilor;
(vii) ministrul de interne şi administraţiei publice;
(viii) preşedintele Comisiei guvernamentale de apãrare impotriva dezastrelor.
b. Se reuneste ori de câte ori exista o suspiciune a bolii de Newcastle şi rãmâne operationala pana la ridicarea mãsurilor de carantina şi repopularea exploataţiilor;
c. Împreunã cu Centrul Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle, aceasta are ca principala atribuţie stabilirea şi urmãrirea modului de aplicare a mãsurilor specifice şi nespecifice pentru combaterea bolii de Newcastle.
d. Celula de criza se organizeazã la nivelul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului.
e. Coordonatele acesteia sunt: strada Negustori, nr. 1B, sect. 2, tel. 0040-21-315.78.75, fax 0040-21-312.49.67, e-mail: ansv@m.ro sau ansv.disp@m.ro
1.2. CENTRUL NAŢIONAL DE LUPTA CONTRA BOLII DE NEWCASTLE
1.2.1. Se constituie în baza prezentului program
1.2.2. Are urmãtoarea componenta:
a) preşedinte - directorul general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
b) vicepreşedinte - directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
c) secretar - directorul Direcţiei de Sãnãtate Animala din Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
d) membri:
(i) directorul general al Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala;
(ii) directorul general adjunct ai Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala;
(iii) specialist epidemiolog pe probleme de patologie aviara din cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare;
(iv) specialist virusolog din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala;
(v) specialist în patologia aviara din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala;
(vi) preşedintele Uniunii Crescatorilor de Pãsãri din România;
(vii) specialist responsabil cu monitorizarea;
Centrul Naţional de lupta contra bolii de Newcastle este condus de subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului care coordoneazã activitatea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.
1.2.3. Are urmãtoarele responsabilitãţi principale:
a) stabileşte, împreunã cu celula de criza, mãsurile specifice veterinare, pentru elucidarea suspiciunii bolii de Newcastle precum şi mãsurile sanitare veterinare de combatere, în cazul confirmãrii bolii;
b) monitorizeazã aplicarea mãsurilor specifice veterinare, împreunã cu centrele locale de lupta contra bolii de Newcastle;
c) elaboreazã şi imbunatateste strategia de intervenţie în caz de necesitate pentru boala de Newcastle;
d) elaboreazã şi realizeazã programul de instruire a centrelor locale de lupta contra bolii de Newcastle şi a grupelor de experţi de ia nivel central şi local privind conduita de intervenţie în cazul unei situaţii de necesitate create de boala de Newcastle;
e) informeazã celula de criza, conducerea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi celelalte structuri centrale de lupta contra bolii de Newcastle asupra evoluţiei bolii;
f) asigura şi gestioneazã materialele necesare la nivel central şi la nivelul centrelor locale de lupta contra bolii de Newcastle;
g) stabileşte şi gestioneazã necesarul de vaccin, în cazul aplicãrii vaccinarii de necesitate pentru controlul bolii;
h) coordoneazã toate acţiunile din prezentul program, pe teritoriul României;
i) asigura dotarea cu mijloace de comunicare - computere, telefoane fixe şi mobile, fax-uri, ale cãror coordonate trebuie cunoscute de centrele locale de lupta contra bolii de Newcastle, de cãtre celula de criza şi de grupele de experţi centrali şi locali;
j) stabileşte lista cu numele, adresa, numãrul de telefon, fax, e-mail, calificarea şi experienta în combaterea bolilor din lista A a OIE a persoanelor responsabile de la centrele locale şi toate structurile centrale, judeţene şi locale implicate în controlul bolii de Newcastle.
1.2.4. Centrul Naţional de Lupta Contra bolii de Newcastle are urmãtoarele coordonate:
a) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara - strada Negustori nr. 1 B, sector 2, Bucureşti, tel. 021-315.78.75, Fax: 021-312.49.67; Email: ansv@m.ro
1.3. GRUPUL NAŢIONAL DE EXPERŢI
1.3.1. Are urmãtoarea componenta:
a) directorul adjunct al Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala - şeful grupului;
b) specialist virusolog - şeful Laboratorului Naţional de Referinta pentru boala de Newcastle;
c) specialist în patologia aviara;
d) specialist epidemiolog;
e) specialist în diagnosticul bolii de Newcastle;
f) specialist epidemiologie moleculara;
g) specialist pentru probleme de biosecuritate;
h) specialist în igiena, protecţia şi bunãstarea animalelor;
i) specialist responsabil cu monitorizarea;
j) alţi specialişti existenţi la nivel naţional, care pot realiza competentele de expert al grupului;
1.3.2. Grupul naţional de experţi se împarte în doua:
1. Subgrupul care face deplasarea în teren la Centrul judeţean de lupta contra bolii de Newcastle şi care va coordona activitatea grupului de experţi locali;
2. Subgrupul care rãmâne la Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animala şi al Laboratorului Naţional de Referinta pentru boala de Newcastle.
1.3.3. Atribuţii:
a) conduce ancheta epizootologica şi evalueaza riscul indus de focar;
b) acorda asistenta directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare pentru evaluarea situaţiei evoluţiei bolii şi a eficientei mãsurilor de control aplicate;
c) efectueazã expertizarea riscului potenţial în relatie cu boala de Newcastle;
d) dezvolta noi strategii de control al evoluţiei bolii;
e) instruieste şi asista structurile locale şi centrale implicate în lichidarea focarelor de boala.
1.3.4. Echipa de specialişti de sãnãtate animala se deplaseaza la postul de comandament operational pentru a efectua urmãtoarele:
a) în cazul unui focar primar, sa conducã imediat ancheta epizootologica pentru a realiza o evaluare detaliatã a riscului indus de focar;
b) în timpul evoluţiei bolii şi a controlului acesteia, se ocupa de problemele particulare ce apar şi acorda asistenta directorului general al Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare privind evaluarea situaţiei;
c) permanent efectueazã expertizarea riscului potenţial în relatie cu boala de Newcastle şi dezvolta noi strategii de control al bolii;
d) instruieste şi asista structurile locale şi centrale implicate în lichidarea unui focar de boia de Newcastle privind mãsurile în caz de necesitate;
1.3.5. Are coordonatele: Institutul de Diagnostic şi Sãnãtate Animala, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 Bucuresti, tel. 021410.1299; 021-410.1390; Fax: 021-4113394; E-mail: office@idah.ro

2. LA NIVEL TERITORIAL
2.1. Celula teritorialã de criza (organizatã de Direcţia Sanitarã Veterinara Judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti)
2.2. Centrul judeţean de lupta contra bolii de Newcastle
2.2.1. Este instituit în baza prezentului program;
2.2.2. Se organizeazã la nivelul direcţiilor sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi este compus din:
a) directorul adjunct al Direcţiei Sanitare Veterinare Judeţene - şeful grupului;
b) specialist virusolog şi specialist epidemiolog;
c) specialist în patologia aviara;
d) specialist igiena protecţie şi bunastare animala;
e) specialist responsabil cu prelevarea şi transportul probelor la laborator;
f) alţi specialişti la nivel judeţean compatibili cu funcţia de expert al grupului.
2.2.3. Responsabilitãţi
1. impun, monitorizeazã (urmãresc şi controleazã) punerea în aplicare a:
a) mãsurilor specifice veterinare impuse de "Centrul Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle" prin intermediul direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) mãsurilor generale nespecifice impuse de "Comandamentul Antiepizootic Central", prin comandamentele antiepizootice judeţene şi locale (municipale, orãşeneşti, comunale) de "Comisia Centrala de Apãrare impotriva Dezastrelor" şi "Comisia de Apãrare contra Epizootiilor, Contaminarii Radioactive, Chimice şi Biologice a Produselor Vegetale şi Animale" prin comisiile judeţene de apãrare contra dezastrelor;
c) coordonarea tuturor acţiunilor cuprinse în prezentul program de alerta şi de intervenţie, pe raza judeţului respectiv;
d) definirea unei exploataţii ca fiind contaminata, dupã consultarea cu grupurile de experţi centrali şi locali şi cu Centrul Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle;
e) autorizarea miscarilor de animale, oameni şi alte materiale ce pot constitui vectori ai virusului bolii de Newcastle;
f) organizarea transportului şi taierea sau uciderea pasarilor bolnave, a celor suspecte de imbolnavire şi a celor suspecte de contaminare şi ulterior a celorlalte animale din speciile sensibile;
g) impunerea, urmãrirea şi controlul efectuãrii dezinfectiilor şi dezinsectiilor, dezinfectia spaţiilor de cazare şi a incintelor, precum şi a mijloacelor de transport, a ustensilelor şi echipamentelor dintr-o exploatatie contaminata cu virusul bolii de Newcastle ori dezinfectia unor subproduse obţinute în focarul de boala;
h) stabilirea zonei de protecţie şi a zonei de supraveghere, nominalizand: limitele, cãile de acces şi punctele de control din aceste zone; planul deplasarilor de animale în interiorul acestor zone; interzicerea accesului de animale din exteriorul acestor zone; organizarea aglomerarilor temporare de animale; ecarisarea, colectarea şi procesarea pasarilor moarte sau ucise şi a deşeurilor animaliere;
i) asigurarea legãturii cu autoritãţile locale - poliţie, primãrii, prefecturi - nominalizate pentru impunerea mãsurilor de carantina de gradul II;
j) sensibilizarea crescatorilor, medicilor veterinari, celor care intervin în exploataţii din domeniul public sau privat, populaţiei rurale prin exploatarea tuturor suporturilor mediatice, recomandand drumul de parcurs pe lângã organismele din teren (administraţia judeteana, serviciile veterinare, laboratoarele veterinare, asociaţiile crescatorilor de pãsãri);
k) evaluarea şi participarea la întocmirea planului judeţean de alerta şi intervenţie de urgenta în caz de boala de Newcastle;
l) analiza factorilor şi situaţiilor particulare ce implica un risc de propagare a unei epizootii;
m) adaptarea planului naţional-cadru de alerta şi intervenţie de necesitate în caz de boala de Newcastle, la particularitãţile judeţene şi locale;
n) aprobarea planului judeţean de alerta şi intervenţie în caz de necesitate pentru boala de Newcastle;
o) evaluarea costurilor directe şi indirecte induse de un focar de boala susţinute de bugetul public, a celor suportate de crescatori sau de asociaţiile de crescatori;
p) efectuarea bilanţului acţiunilor întreprinse şi emiterea de noi mãsuri ce trebuie sa conducã la eliminarea focarului;
r) evaluarea prejudiciilor, sancţiunilor şi punctelor slabe ce trebuie corijate (evaluarea şi controlul punctelor critice);
s) instruirea trimestriala a personalului din posturile de comandament fix şi operational şi a grupelor de experţi privind boala de Newcastle;
2. La nivelul centrelor locale de lupta contra bolii de Newcastle, localizate la nivelul direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti trebuie sa existe:
a) mijloace de comunicare: computere, telefoane fixe şi mobile, fax cu linie directa cu Centrul Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle;
b) mijloace de deplasare în teritoriu;
c) sistem informatizat de colectare, procesare şi stocare a datelor;
d) o harta a teritoriului, în detaliu;
e) lista unitãţilor ce trebuie contactate la o suspiciune de boala de Newcastle (abatoare, pieţe judeţene, autoritãţi locale - poliţie, primãrie, vama, prefecturi, medicii veterinari de libera practica, reţelele de transport animale şi produse animaliere şi de origine animala, societãţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, fabricile de preparate din carne, unitãţi ale M.A.N., unitãţile de ecarisare, aglomerarile temporare de animale, parcurile şi rezervaţiile naturale de animale);
f) un plan de intervenţie, mijloace de informare mass-media;
g) stoc de materiale şi echipament de intervenţie.
3. La nivelul Centrului Local de Lupta contra bolii de Newcastle se organizeazã trei grupuri:
A) postul de comandament fix - localizat la nivelul direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
B) postul de comandament operational - implantat lângã exploatatia contaminata;
C) o celula de informare la nivelul prefecturii.
2.2.4. Aceste structuri au urmãtoarele responsabilitãţi:
A) Postul de comandament fix (la nivelul direcţiei sanitare veterinare)
a) centralizarea tuturor informaţiilor, în special a celor provenite de la diferite instituţii şi organisme implicate în gestionarea focarului şi din anchetele epizootologice;
b) analizarea datelor şi identificarea punctelor critice;
c) evaluarea situaţiei şi evoluţia focarului;
d) definirea zonelor de protecţie şi de supraveghere, împreunã cu posturile de dezinfecţie şi de control;
e) contactarea primãriei situate în zona de supraveghere pentru instituirea mãsurilor de cãtre postul de comandament operational;
f) pregãtirea deciziilor administraţiei locale;
g) asigurarea transmiterii, urmãririi şi execuţiei deciziilor "Comandamentului Antiepizootic Judeţean" şi local şi ale "Comisiei Judeţene de Apãrare impotriva Dezastrelor";
h) întocmirea raportului epizootic şi a altor rapoarte;
i) ţinerea la zi a bilanţului mijloacelor materiale, financiare şi de personal angajate în focarul de boala;
B) Postul de comandament operational (la nivelul focarului de boala)
a) colectarea datelor privind importanta focarului şi evoluţia bolii, evaluarea prejudiciilor produse de prezenta acesteia, reactiile vecinilor, starea de spirit a crescatorilor şi a celor care intervin în focar;
b) organizarea şi dirijarea operaţiunilor veterinare şi de supraveghere, veghind la efectuarea acestora;
c) asigurarea ca echipele specializate (grupele de experţi centrali şi locali) pot, la sfârşitul zilei: sa se decontamineze; sa evalueze acţiunile întreprinse în timpul zilei; sa primeascã informaţiile necesare pentru a doua zi;
d) angajarea tuturor mijloacelor disponibile pentru eliminarea focarului;
e) ţinerea la zi a tabloului operaţiunilor de pus în aplicare;
f) solicitarea de noi mijloace de intervenţie;
g) contactarea postului de comandament fix pentru a-i furniza informaţiile necesare, pentru a-i transmite solicitarile de noi mijloace materiale, financiare şi de personal;
h) punerea în aplicare a dispoziţiilor "Comandamentului Antiepizootic Judeţean" şi local şi ale "Comisiei Judeţene de Apãrare impotriva bolii de Newcastle" transmise prin intermediul postului de comandament fix.
i) Postul de comandament operational este situat în zona de supraveghere a focarului şi conlucreaza strâns cu echipele de experţi ce activeazã în zona de protecţie a focarului;
j) Postul de comandament operational trebuie sa dispunã de:
1. o sala de lucru;
2. magazie care sa se poatã închide cu cheie;
3. un local pentru repararea materialelor;
4. un loc de decontaminare cu dus şi masina de spãlat;
5. un loc de odihna;
6. un loc pentru spalarea şi dezinfectia vehiculelor;
7. echipamente: post de telefon şi materiale radio pentru legatura cu poliţia şi jandarmeria, cu pompierii, cu primãria şi prefectura;
8. pompe de curãţenie mecanicã cu apa sub presiune;
9. substanţe letale şi alte mijloace de ucidere a pasarilor;
10. panouri de avertizare;
11. mijloace de deplasare;
12. materiale de recoltare a probelor (conform anexei II);
13. mijloace de transport a cadavrelor de pãsãri;
14. materiale de birotica;
15. avize speciale pentru mãsuri restrictive;
16. avize de afişare şi informare a publicului;
k) Postul de comandament operational trebuie sa aibã în stoc:
1. echipament de protecţie complet, cizme, manusi de cauciuc, combinezoane, sosete, chiloti, bonete, bluze groase în trei exemplare: una pentru focar, una pentru ancheta epizootologica şi una de schimb;
2. materiale de contentie, pentru prelevare de probe şi pentru abatorizarea animalelor;
3. materiale şi produse pentru spalare şi dezinfecţie;
l) Postul de comandament operational deţine un registru unde sunt consemnate sistematic:
1. dispoziţiile transmise de postul de comandament fix;
2. informaţiile furnizate de grupele de experţi;
3. informaţiile transmise postului de comandament fix;
4. dispoziţiile transmise grupelor de experţi;
5. solicitarile de resurse materiale şi de personal ale grupelor de experţi.
m) Centrele locale de lupta contra bolii de Newcastle sunt trimestrial instruite la nivelul "Centrului Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle" privind:
1. responsabilitãţile grupului de experţi centrali
2. responsabilitãţile grupului de experţi locali
3. responsabilitãţile postului de comandament fix
4. responsabilitãţile postului de comandament operational
5. procedurile de anuntare şi notificare a suspiciunii de boala
6. procedurile de stamping-out şi ucidere a pasarilor
7. procedurile de ecarisare, colectare şi procesare a cadavrelor pasarilor ucise şi a deşeurilor
8. procedurile de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie şi de decontaminare a echipamentelor şi utilajelor
9. procedurile de prelevare de probe, prelucrarea şi transmiterea probelor la "Laboratorul Naţional de Referinta pentru influenta aviara"
C. Celula de informare organizatã la nivelul prefecturii are urmãtoarele responsabilitãţi:
1. preia toate informaţiile referitoare la situaţia din focar;
2. rãspunde la apelurile populaţiei şi furnizeazã informaţii pentru mass-media.
2.3. Grupul de experţi locali
2.3.1. Grupul de experţi locali este constituit din specialişti din structura direcţiei sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, serviciile veterinare private locale şi alte persoane ajutatoare specializate pe diferite domenii
2.3.2. Grupul de experţi locali este constituit din cinci echipe de experţi:
a) echipa de epidemiologi;
b) echipa de screening;
c) echipa de trasabilitate;
d) echipa de stamping-out şi evaluare;
e) echipa de instruire.
a) ECHIPA DE EPIDEMIOLOGI ESTE FORMATĂ DIN:
1. şeful serviciului antiepizootic de la nivelul direcţiei sanitare veterinare judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti;
2. un reprezentant al serviciilor private locale;
3. medicul veterinar de stat care are responsabilitatea pentru exploatatia respectiva;
Echipa de epidemiologi lucreazã împreunã şi sub coordonarea echipei de epidemiologi de la nivel central; evalueaza eficienta acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie; şi are urmãtoarele responsabilitãţi: pe baza informaţiilor furnizate de echipa de specialişti de sãnãtate animala şi de echipa de trasabilitate, combinate cu informaţiile primite despre exploatatiile din jur - asista postul de comandament operational asupra:
(i) posibilei origini a infectiei;
(ii) perioadei iniţiale de contaminare a exploatatiei;
(iii) punctelor de risc din exploatatia contaminata şi riscul pentru exploatatiile din apropiere, ţinând cont de rãspândirea agentului - etiologic pe calea aerului sau prin miscari de pãsãri infectate;
(iv) determinãrii limitelor de posibila rãspândire a agentului bolii de Newcastle.
b) ECHIPA DE SCREENING este formatã din specialişti de la direcţia sanitarã veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.
b)1. Screening-ul de inventariere - se executa la începutul fazei de prealerta, pentru a avea o evaluare exactã a rãspândirii virusului în zona de protecţie, cat de repede posibil şi inventarierea numãrului de pãsãri din aceasta zona;
b)2. Screening-ul în perioada de suspiciune şi control - se efectueazã pentru a avea o situaţie exactã a pasarilor moarte, ucise, suspecte de boala, suspecte de contaminare şi a animalelor nereceptive din zona de protecţie;
b)3. Screening-ul final: realizarea screening-ului serologic în fermele din zona de protecţie şi zona de supraveghere. Aceasta este obligatorie pentru a motiva ridicarea mãsurilor de carantina.
c) ECHIPA DE TRASABILITATE - realizeazã, în funcţie de miscarile de animale vii, produse animaliere şi de origine animala, persoane, furaje şi alte materii şi materiale ce pot constitui purtãtori de virus al bolii de Newcastle şi în funcţie de perioada maxima a posibilei contaminari:
(i) trasabilitatea "amonte" şi trasabilitatea "aval" de exploatatia contaminata, în timp şi spaţiu, pentru a evalua posibilele contacte ale exploatatiei înainte de perioada de contaminare, în perioada de incubatie şi dupã suspiciunea bolii în exploatatie;
(ii) tine sub observatie exploatatiile "de contact" şi toate exploatatiile suspecte pana la eliminarea suspiciunii bolii de Newcastle;
(iii) recolteaza probele necesare examenului de laborator şi utilizeazã probele prelevate din exploatatia contaminata pentru a determina originea virusului bolii de Newcastle prin metode de biotehnologie şi durata în timp între contaminare, suspiciune şi diagnostic;
d) ECHIPA DE STAMPING-OUT ŞI EVALUARE are urmãtoarele responsabilitãţi:
(i) coordoneazã uciderea pasarilor susceptibile din exploatatia contaminata;
(ii) determina valoarea pasarilor, a furajelor, a ustensilelor şi a altor materiale ce se supun distrugerii;
(iii) determina valoarea produselor de origine animala ce se distrug;
(iv) supervizeaza prima dezinfecţie, dezinfectiile periodice şi controleazã eficienta dezinfectiei şi a dezinsectiei finale.
e) ECHIPA DE INSTRUIRE realizeazã instruirea personalului din focar privind depistarea şi aplicarea mãsurilor de control al bolii.
Grupul de experţi locali realizeazã, de asemenea:
(i) întocmirea, împreunã cu şeful centrului local de lupta contra bolii de Newcastle, a raportului epizootic periodic;
(ii) avizarea recoltarilor de probe în zonele de protecţie şi de supraveghere.
2.3.3. Raportul epizootic trebuie sa conţinã:
a) situaţia în zona infectata;
b) speciile de pãsãri sensibile şi metodele de creştere;
c) numãrul de pãsãri cu semne clinice, suspecte de boala, suspecte de contaminare şi numãrul de cazuri;
d) detalii privind mãrimea şi amplasarea exploatatiei, relaţiile cu alte exploataţii, existenta soselelor naţionale ori a drumurilor principale în apropiere;
e) situaţia meteorologica localã şi mijloacele de legatura cu cea mai apropiatã statie meteorologica;
f) evaluarea necesitãţilor materiale şi de personal pentru punerea în aplicare a diferitelor mãsuri dispuse de postul de comandament operational.
2.3.4. Grupul de experţi locali este la dispoziţia postului de comandament operational şi în fiecare seara îl informeazã asupra:
a) evoluţiei focarului;
b) aplicarea dispoziţiilor primite;
c) aspectelor particulare apãrute;
d) solicita resursele materiale şi de personal pentru urmãtoarele acţiuni;
e) preia de la postul de comandament operational dispoziţiile pentru a doua zi.

CAP. IV
PREVEDERI LEGISLATIVE FINANCIARE
Pentru boala de Newcastle

A. FONDURI BUGETARE DE URGENTA
1. <>Legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã, prevede la art. 19 ca:
a) În cazul acţiunilor de importanta deosebita ce se întreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile, prin sacrificarea unor animale şi prin alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea difuzãrii epizootiilor şi pentru apãrarea sãnãtãţii efectivelor de animale, se acorda despãgubiri, proprietarilor animalelor sacrificate sau altfel afectate, indiferent dacã animalele respective sunt asigurate sau nu;
b) Sacrificarea unor animale şi alte mãsuri ce se impun pentru prevenirea epizootiilor şi apãrarea sãnãtãţii efectivelor de animale, în cazul acţiunilor de importanta deosebita prevãzute la alin. (1), se aproba în condiţiile stabilite de Hotãrârea Guvernului.
c) Plata despãgubirilor se face din fondurile prevãzute pentru combaterea epizootiilor, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a pasarilor sacrificate, dupã caz, la suma pierderii suferite de proprietar prin redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a pasarilor, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boala sau de asanare a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
d) Suma pierderii suferite de proprietar prin sacrificarea, redarea, indisponibilizarea ori afectarea în alt fel a pasarilor la data când a avut loc acţiunea de lichidare sau de asanare a focarului de boala se stabileşte de o comisie de apreciere, constituitã din medicul veterinar de stat al circumscripţiei sanitare veterinare teritoriale, un specialist de la Centrul local de consultanţa agricolã, un specialist de la Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor, agentul agricol, primarul localitãţii sau reprezentantul acestuia.
2. <>Legea nr. 381 din 13 iunie 2002 prevede:
a) Acordarea despãgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura se prevede, la Cap. I art. 1, ca "sunt considerate calamitati naturale pierderile cantitative şi calitative de recolte, mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructiva a bolilor, pe areale extinse".
b) La art. 2 se prevede ca "Nominalizarea şi încadrarea în categoria bolilor care genereazã calamitati naturale la plante şi animale se realizeazã de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor", pesta porcina clasica fiind inclusã în aceasta categorie.
c) La art. 4 se precizeazã ca "Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, prin bugetul de stat se va aloca Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului o suma destinatã despãgubirii producãtorilor agricoli", "ca urmare a efectelor negative ale fenomenelor naturale şi ale bolilor prevãzute la art. 2".
d) Conform art. 8, "Despãgubirile se acorda producãtorilor agricoli pentru animale," şi "despãgubirea reprezintã maximum 80% din valoarea de asigurare".
e) Conform art. 9, "Constatarea pagubelor se face în prezenta producãtorului agricol afectat şi a unei comisii numite de prefectul judeţului".

B. CHELTUIELI PREVĂZUTE:
1. În bugetul anual al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului sunt alocate fonduri speciale care sa acopere cheltuielile destinate lichidãrii focarelor de boala care apar.
2. Cheltuielile prevãzute se acorda pentru:
a) plata suplimentarã pentru salarii (ore suplimentare, angajari temporare, cheltuieli de transport şi diurna);
b) echipament şi alte materiale de protecţie;
c) consumabile;
d) uciderea pasarilor şi distrugerea cadavrelor acestora;
e) dezinfectarea sau distrugerea materialelor contaminate;
f) curatarea şi dezinfectia adaposturilor, curţilor, vehiculelor şi echipamentelor;
g) mãsuri de protecţia animalelor;
h) compensaţii pentru pasarile ucise, produse de origine animala şi alte materiale confiscate şi distruse;
i) campanii de vaccinari de necesitate.
3. Cheltuieli pentru pregãtirea combaterii bolii:
a) instruirea echipelor de lucru;
b) susţinerea grupului de experţi;
c) pregatiri generale pentru combaterea bolii în focare.
4. Dependent de evoluţia şi extinderea geograficã şi în timp a imbolnavirii pasarilor, pentru intervenţii extinse în caz de necesitate, "Centrul Naţional de Criza" pentru boala de Newcastle va solicita Guvernului alocaţii suplimentare din Fondul de Intervenţie al Guvernului.
5. Retribuirea personalului angajat al M.A.P.A.M. este asigurata de M.A.P.A.M. în cazul în care este necesar personal suplimentar pe perioada determinata, cheltuielile ocazionate de plata manoperei, diurnei, transportului, cazarii, etc., se va face din fondul pentru combaterea epizootiilor.
6. Costurile cu echipamentele, ustensilele şi materialele consumabile pentru intervenţii în caz de urgenta se face tot din Fondul pentru combaterea epizootiilor. Trebuie prevãzutã decontarea cheltuielilor auxiliare determinate de repararea sau înlocuirea unor utilaje şi echipamente utilizate în focarul de boala. Autoritatea veterinara centrala a României va cuantifica cheltuielile grevate de dotarea Centrului Naţional de Lupta şi a centrelor locale de lupta impotriva bolii de Newcastle, cu toate echipamentele, utilajele şi materialele necesare ce trebuie sa existe şi sa rãmânã în permanenta la aceste nivele.
7. Cheltuielile alocate acoperirii costurilor normale ale activitãţilor pe care serviciile veterinare le efectueazã în scopul prevenirii introducerii bolii şi supravegherii în scop preventiv a efectivelor de pãsãri sunt asigurate din fonduri bugetare.
8. Sistemul intern şi internaţional de notificare se realizeazã cu fonduri bugetare, incluse în Programul de supraveghere, profilaxie, şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului.
9. Prelevarea de probe suplimentare şi transportul acestora la laborator se face conform Programului de supraveghere, profilaxie, şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului.
10. Sacrificarea, transportul carcaselor, transportul şi distrugerea materialelor contaminate vor fi acoperite din Fondul pentru combaterea epizootiilor.
11. Totalitatea pierderilor suferite de proprietarul de pãsãri prin sacrificarea, retardarea, indisponibilizarea efectivelor la data când a avut loc acţiunea de lichidare sau de asanare a focarului de boala, se stabileşte de o comisie de apreciere constituitã din medicul veterinar de stat al circumscripţiei sanitare veterinare teritoriale, un specialist de la Centrul local de consultanţa agricolã un specialist de la Oficiul de reproducţie şi selecţie a animalelor, agentul agricol, primarul localitãţii sau reprezentantul acestuia. Valoarea de înlocuire se stabileşte în funcţie de valoarea genetica, zootehnica, sex, varsta, greutate, stare fiziologica, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare sau de asanare a focarului de boala. Conform <>Legii nr. 381/2002 art. 9, "constatarea pagubelor se face în prezenta producãtorului agricol afectat şi a unei comisii numite de prefectul judeţului".
12. Cheltuielile ocazionate de elaborarea programului de intervenţie în situaţii de necesitate şi în general toate cheltuielile de pregãtire a operaţiunilor sunt finanţate din fondurile bugetare destinate serviciilor veterinare pentru activitãţi curente.
13. Costurile privind vaccinarea pasarilor vor fi acoperite din Fondul pentru combaterea epizootiilor.
14. Costurile privind operaţiunile de curãţenie, sanitatie, dezinfecţie, deratizare sunt de asemenea acoperite prin fonduri bugetare.
15. Plata compensaţiilor destinate crescatorilor de pãsãri se va efectua conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 614/1995 , republicatã. Din creditele bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii, la cap. "Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor" se plãtesc despãgubiri - în afarã celor cuvenite prin asigurãri şi a sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animale tãiate, moarte sau ucise.
16. Realizarea integrala a vaccinarilor obligatorii şi de necesitate, în cazul apariţiei unei epizootii se asigura din fonduri bugetare cu respectarea "Normelor metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii nr. 541/1993 privind finanţarea cheltuielilor pentru combaterea bolilor la animale".
17. Acţiunile cuprinse în normele sanitare veterinare privind profilaxia şi combaterea bolilor epizootice şi a zoonozelor de la cap. "cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor" se realizeazã cu respectarea normelor metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Agriculturii.
18. În contextul legal privind legislaţia muncii, trebuie prevãzute modalitãţile de plata pentru orele suplimentare şi modalitãţile de plata pentru personalul necalificat angajat temporar pentru punerea în aplicare a planului mai sus menţionat.

CAP. V
RESURSE

A. RESURSE DE PERSONAL
1. La nivelul Agenţiei Sanitare Veterinare va exista situaţia la zi nominalã şi coordonatele (telefon, fax, e-mail) pentru:
a) Comandamentul Antiepizootic Central;
b) Comisia Guvernamentalã de Apãrare impotriva Dezastrelor;
c) Comisia Centrala pentru Epizootii, Contaminare Radioactiva, Chimica şi Biologica a Produselor Vegetale şi Animale;
d) Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara conducerea de coordonare (Subsecretar de Stat) şi conducerea executivã:
(i) Director General
(ii) Director General Adjunct
(iii) directorii celor doua direcţii
(iv) toţi specialiştii din ANSV şi funcţiile acestora.
e) Institutele centrale de profil:
(i) conducerea
(ii) toţi specialiştii din cele trei institute
f) Celula de criza
g) Centrul Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle
h) Grupul Naţional de Experţi:
(i) echipa de epidemiologi
(ii) echipa de specialişti de sãnãtate animala
2. La nivelul direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti, va exista situaţia la zi şi coordonatele (telefon, fax, e-mail) pentru:
a) Comandamentul Antiepizootic Judeţean
b) Comisia Judeteana pentru Prevenirea Dezastrelor
c) Direcţia Sanitarã Veterinara Judeteana şi respectiv a municipiului Bucureşti
1. conducerea - director
2. director adjunct
3. şefii de servicii:
(i) antiepizootic
(ii) de igiena şi sãnãtate publica
(iii) ceilalţi specialişti
d) Centrul Local de Lupta contra Bolii de Newcastle
e) Grupul local de experţi:
(5) echipa de epidemiologi
(ii) echipa de screening
(iii) echipa de transabilitate
(iv) echipa de stamping-out şi evaluare
(v) echipa de instruire
(vi) alţi experţi

B. ACORDURI DE COLABORARE
1. Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara a elaborat şi agreat împreunã cu Colegiul Medicilor veterinari din România, acordul de colaborare ce implica participarea directa a medicilor veterinari concesionari la toate acţiunile implicate de prezentul program.
2. Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara a încheiat acorduri de colaborare cu:
a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
b) Ministerul de Interne şi al Administraţiei
c) Ministerul Apãrãrii Naţionale
d) Ministerul Sãnãtãţii
3. Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara a încheiat cu conducerile direcţiilor medicale din ministerele în care sunt organizate servicii veterinare protocoale privind implementarea particularã a prevederilor prezentului program în unitãţile cu animale ce aparţin acestor ministere.
4. Agenţia Nationala Sanitarã Veterinara şi Direcţiile Sanitare Veterinare Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au dreptul sa angajeze temporar personal calificat şi necalificat pentru punerea în aplicare operativã mãsurilor specifice şi generale de control al bolii.

C. RESURSE DE ECHIPAMENTE ŞI ALTE FACILITĂŢI MATERIALE
1. FACILITĂŢI MATERIALE
1.1. La nivelul Centrului Naţional de Lupta contra bolii de Newcastle şi la nivelul Centrelor Locale de Lupta contra bolii de Newcastle, trebuie sa existe suplimentar de cele menţionate deja, urmãtoarele:
a) echipament de protecţie;
b) dezinfectante eficiente fata de virusul bolii de Newcastle, detergenti şi sapun;
c) pompe de curatare şi dezinfecţie, lopeti, razuri;
d) personal instruit pentru uciderea pasarilor şi substanţe letale;
e) echipament de necropsie şi prelevare de probe;
f) afişe şi pancarte de avertizare ori de interzicere;
g) harti detaliate;
h) echipament de vaccinare;
1.2. În stoc va trebui sa existe:
a) echipament de protecţie;
b) dezinfectante eficiente fata de virusul bolii de Newcastle, detergenti şi sapun;
c) pompe de curatare şi dezinfecţie, lopeti, razuri;
d) personal instruit pentru uciderea pasarilor şi substanţe letale,
e) mijloace de ucidere şi eutanasiere;
f) echipament de necropsie şi de prelevare de probe;
g) afişe şi pancarte de avertizare ori de interzicere;
h) harti detaliate;
i) echipament de vaccinare;
1.3. Echipamentele şi materialele stocate vor fi menţinute corespunzãtor şi vor fi verificate periodic, pentru aprecierea gradului de deteriorare în vederea înlocuirii.
1.4. Echipamentele şi materialele care trebuie achiziţionate pe baza de precontracte sunt:
a) vehicule diferite;
b) escavatoare;
c) materiale combustibile;
d) pompe diferite pentru spalare sub presiune şi dezinfecţie;
e) cisterne pentru apa;
f) generatoare electrice;
g) arzatoare pentru flambare;
h) mijloace de procesare a cadavrelor şi deşeurilor.
2. DREPTURI DE ACCES
Medicii veterinari care au responsabilitatea punerii în aplicare a mãsurilor specifice şi a celor generale trebuie sa aibã acces la:
1. vehicule;
2. combustibili;
3. utilaje de dezgropare şi îngropare;
4. aruncatori cu flacari (pentru sterilizarea metalelor);
5. echipament de pulverizare şi alte mijloace de sanitatie;
3. MIJLOACE DE TRANSPORT ALE CARCASELOR ŞI DEŞEURILOR
Dacã nu exista posibilitatea ca deşeurile, cadavrele şi carcasele de pãsãri tãiate sau ucise sa fie procesate şi distruse pe loc, acestea vor fi transportate la unitãţi de procesare specializate. Autoritatea sanitarã veterinara trebuie sa aibã acces la mijloace de transport specializate pentru acest tip de transport.
4. MIJLOACE DE TRANSPORT AL PROBELOR LA LABORATOR
5. MIJLOACE DE BIROTICA ŞI DE INSTRUIRE
a) materiale de birotica;
b) aparatura de birotica.
6. MIJLOACE MATERIALE DE INSTRUIRE
7. MIJLOACE DE CURATARE, DEZINFECŢIE ŞI DEZINSECŢIE
8. MIJLOACE DE UCIDERE ŞI EUTANASIERE
9. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE
a) salopete sau combinezoane;
b) halate;
c) bonete;
d) manusi de examinare (cauciuc rezistent);
e) manusi prelevare probe;
f) galosi sau cizme de cauciuc;
g) complet masca-ochelari;
9.1. Pentru personalul tehnic instruit, desemnat sa efectueze la locul de intervenţie operaţiuni de decontaminare, în plus:
a) combinezon sau sort cauciucat
b) ochelari de protecţie
c) masca de protecţie
d) manusi de dezinfecţie (rezistente la substanţe decontaminante uzual folosite).
9.2. Dimensiunile echipamentului destinat acestor acţiuni vor fi potrivite fiecãrui membru al echipelor de experţi locali sau nationali şi se vor pãstra sub forma de set individual, în saci de plastic etichetati cu numele utilizatorilor, alãturi de trusele destinate recoltarii de probe în locuri special destinate şi închise la care vor putea avea acces permanent persoanele desemnate sau, în afarã orelor de program, ofiţerii de serviciu.
9.3. Este interzis a se da echipamentului de intervenţie, alte utilizãri.
9.4. Dupã utilizare, echipamentul folosit este dupã caz, fie sterilizat prin fierbere şi rãmâne în incinta cu pãsãri afectate în vederea utilizãrii în acţiuni de intervenţie în presupusul focar, fie se ambaleaza în saci de plastic dubli care vor fi supuşi separat dezinfectiei chimice exterioare şi se vor decontamina prin autoclavare în laborator.
10. MIJLOACE DE PROCESARE CARCASE ŞI DEŞEURI

CAP. VI
CAPACITĂŢI DE LABORATOR

1. Laboratoare de diagnostic pentru boala de Newcastle:
1.1. Examenele de laborator pentru diagnosticul bolii de Newcastle sunt efectuate în laboratoarele sanitare veterinare judeţene abilitate;
1.2. Rezultatele acestora vor fi confirmate de un Laborator Naţional de Referinta pentru boala de Newcastle din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sãnãtate Animala.
1.3. Sarcinile şi responsabilitãţile laboratorului naţional de referinta vor fi:
a) Asigurarea legãturii cu Laboratorul de Referinta pentru boala de Newcastle al Comunitãţii Europene cu referire la standardele şi metodele de diagnostic al bolii de Newcastle şi diagnosticul diferential.
b) Sprijinirea activitãţii laboratoarelor judeţene prin:
(i) instructaje periodice;
(ii) organizarea de teste comparative periodice de diagnostic al bolii de Newcastle;
c) Furnizarea informaţiilor şi efectuarea de instruiri ulterioare, în special prin:
(i) colectarea datelor privind informaţiile şi metodele de diagnostic şi de diagnostic diferential utilizate şi transmiterea acestora la autoritatea veterinara centrala a României;
(ii) elaborarea şi implementarea planurilor necesare pentru instruirea ulterioara a experţilor în diagnostic de laborator în vederea armonizarii tehnicilor de diagnostic.
1.4. Laboratorul naţional de referinta va funcţiona în conformitate cu condiţiile recunoscute de stricta securitate, asa cum sunt indicate în Standardele minime pentru laboratoarele care lucreazã cu virusul bolii de Newcastle, elaborate de Comisia Europeanã de Lupta contra bolii de Newcastle.
1.5. Laboratorul de referinta va formula şi va recomanda mãsurile de securitate ce trebuie luate de laboratoarele judeţene pentru diagnosticul influentei aviare, în conformitate cu standardele minime în domeniu.
2. Ambalarea, transportul şi asigurarea securitãţii probelor pe timpul transportului
2.1. Probele care conţin material viral cu mare potenţial infectant, se protejeaza prin închiderea în cutii de plastic etanse, în vata imbibata cu soluţii dezinfectante. Probele astfel recoltate se ambaleaza dupã individualizare în cel puţin doua pungi de plastic. Pe ambalajul exterior se fixeazã o eticheta cu urmãtorul conţinut:
PERICOL - Pachetul se deschide doar de persoane autorizate.
2.2. Pe acest ambalaj exterior se aplica primele sigilii şi se dezinfecteaza. Pachetul astfel ambalat şi sigilat se introduce în lada izoterma prevãzutã cu brichete refrigeratoare sau în termose cu cuburi de gheaţa.
2.3. Lada izoterma sau termosurile se inchid şi se sigileaza efectuandu-se dezinfectia exterioarã a acestora.
2.4. Nota de însoţire va avea menţiunea URGENTA - solicitare de examene de diagnostic pentru A 160.
2.5. În afarã datelor curente, pe nota de însoţire eliberata de direcţiile sanitare veterinare judeţene se va mentiona obligatoriu numele medicului care a recoltat probele, data şi ora la care s-au recoltat, numele persoanei care a efectuat ambalarea şi dezinfectia ambalajelor ce conţin probe, precum şi numele persoanei rãspunzãtoare de securitatea probelor pe timpul transportului. Pe delegaţia celor ce însoţesc probele se va mentiona data şi ora la care acestea au fost predate.
2.6. Echipamentul folosit de cãtre cei care au examinat animalele şi au recoltat probe, precum şi restul materialelor nefolosite din trusa de recoltare se introduc în sacii de plastic care vor fi dezinfectati la exterior şi sigilati. Aceşti saci se deschid doar în camera de autoclavare din laboratorul judeţean.
Probele recoltate şi ambalate se vor recolta în cel mai scurt timp posibil la laboratorul judeţean sau la Laboratorul Naţional de Referinta pentru boala de Newcastle.
Metode de diagnostic utilizate:
1. Izolarea şi identificarea virusului bolii de Newcastle
2. Teste serologice: testele de hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinarii.
1.1.3. <>Legea nr. 381 din 13 iunie 2002 privind acordarea despãgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura, prevede:
a) Acordarea despãgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura se prevede, la Cap. I art. 1, ca "sunt considerate calamitati naturale pierderile cantitative şi calitative de recolte, mortalitatea şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructiva a bolilor, pe areale extinse".
b) La art. 2 se prevede ca "Nominalizarea şi încadrarea în categoria bolilor care genereazã calamitati naturale la plante şi animale se realizeazã de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pãdurilor", pesta porcina clasica fiind inclusã în aceasta categorie.
c) La art. 4 se precizeazã ca "Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, prin bugetul de stat se va aloca Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului o suma destinatã despãgubirii producãtorilor agricoli", "ca urmare a efectelor negative ale fenomenelor naturale şi ale bolilor prevãzute la art 2".
d) Conform art. 8, "Despãgubirile se acorda producãtorilor agricoli pentru animale," şi "despãgubirea reprezintã maximum 80% din valoarea de asigurare".
e) Conform art. 9, "Constatarea pagubelor se face în prezenta producãtorului agricol afectat şi a unei comisii numite de prefectul judeţului".

ANEXA 2

Manual de instrucţiuni pentru boala de Newcastle

FIŞA NR. 1

PREALERTA - ANUNŢAREA SUSPICIUNII DE BOALA DE NEWCASTLE

1. Numele şi adresa persoanei care primeşte raportul
2. Numele, adresa şi numãrul de telefon al persoanei ce raporteazã suspiciunea de boala de Newcastle:
3. Data şi ora raportarii:
4. Detalii despre exploatatia în care este suspectata boala:
a) Adresa, numãr de telefon, numãrul de înregistrare:
b) Harta zonei:
c) Nume, adresa, numãr telefon al proprietarului de pãsãri/exploatatie:
d) Numele, adresa, numãrul de telefon al medicului veterinar:
e) Categoria şi numãrul aproximativ de pãsãri din exploatatie:
Categoria şi numãrul de pãsãri la care este suspectata boala de Newcastle:
5. Numãrul de referinta alocat cazului:
6. Numele, adresa şi numãrul de telefon al inspectorului veterinar cãruia i-a fost transmis raportul:
7. Data şi ora transmiterii raportului cãtre inspectorul veterinar:
8. Ora primului raport al inspectorului veterinar cãtre Centrul Naţional de Control al Bolii;
9. Semnatura
10. Data şi ora

FIŞA NR. 2

MĂSURI DE RESTRICTIE DE NECESITATE IMPUSE DE
SUSPICIUNEA DE BOALA

1. Numãrul de referinta al cazului
2. Numele deţinãtorului de pãsãri/fermei
3. Adresa deţinãtorului de pãsãri/fermei
(i) Subsemnatul, inspector veterinar al (titlul administraţiei veterinare), prin prezenta va aduc la cunostinta ca, în acord cu prevederile legislative de control al bolilor la pasarile mai sus menţionate, miscarea animalelor, persoanelor, produselor de la acestea, materialelor sau vehiculelor spre sau din ferma numita mai jos sunt supuse condiţiilor menţionate în aceasta nota.
4. Adresa fermei:
5. Numãrul de înregistrare al fermei: aceste restrictii vor rãmâne în vigoare pana la anularea printr-o nota de serviciu.
6. Motivul prezentului act:
7. Nume:
8. Adresa oficialã şi numãrul de telefon de contact al inspectorului veterinar:
9. Semnatura:
10. Data şi ora:

FIŞA NR. 3

RAPORT PRELIMINAR AL GRUPULUI DE EXPERŢI ŞI INSPECTORI

1. Numãrul de referinta al cazului;
2. Data şi ora vizitei;
3. Numele, adresa şi numãrul de telefon de contact al inspectorului veterinar care efectueazã investigatia; adresa fermei sau a locatiei în care este suspectata boala de Newcastle;
4. Adresa exploatatiei sau a locatiei în care este suspectata boala de Newcastle;
5. Numãrul de telefon;
6. Numãrul de înregistrare;
7. Numele şi adresa deţinãtorului de animale/fermei;
8. Numãrul de telefon;
9. Zona de protecţie şi supraveghere a fermei;
10. Numele, adresa şi numãrul de telefon al medicului veterinar propriu:
11. Detalii despre pasarile prezente în ferma:┌────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ Categoria de │ Total pãsãri în viata │ Numãrul pasarilor │ Numãr pãsãri │
│ pãsãri │ │ cu simptome │ moarte │
├────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
└────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘12. Detalii despre alte animale prezente în ferma


┌──────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Specii │ Numãr │ Sunt izolate? │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
└──────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┘13. Semne clinice observate


┌─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Simptome │ Categoria │ Numãr de pãsãri cu │
│ │ afectatã │ simptome │
├─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┤
└─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┘14. Leziuni anatomo-patologice┌─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Leziunea │ Categoria afectatã │ Numãr de pãsãri cu leziuni │
├─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
└─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘15. Schita fermei arãtând amplasarea pasarilor, în particular cele cu simptome;
16. Tipul de adaposturi;
17. Lista fermelor invecinate cu ferma respectiva:
18. Probe recoltate pentru diagnostic;


┌────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ Proba │ Categoria de │ Identificarea │ Numãr de │
│ recoltata │ pãsãri │ pasarii │ probe │
├────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
└────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘


(se va nota orice pasare ucisa în scop de diagnostic)

19. Miscarea pasarilor spre şi în afarã fermei în ultimele 21 de zile, astfel:
a) Miscarea înspre ferma


┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data │ Categoria │ Originea │ Dacã prezintã simptome de │
│ │ │ │ boala de Newcastle: │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘b) Miscarea în afarã fermei


┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data │ Categoria │ Originea │ Dacã prezintã simptome de │
│ │ │ │ boala de Newcastle: │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘


20. Miscarea produselor de la pãsãri, deşeurilor şi echipamentului înspre şi în afarã fermei în ultimele 21 de zile, astfel:
a) Miscarea înspre ferma


┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data │ Categoria │ Originea │ Dacã prezintã simptome de │
│ │ │ │ boala de Newcastle: │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘


b) Miscarea în afarã fermei


┌───────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐
│ Data │ Categoria │ Originea │ Dacã prezintã simptome de │
│ │ │ │ boala de Newcastle: │
├───────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────────┤
└───────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────────┘


21. Date despre suspiciunea existenţei bolii în ferma;
22. Date despre momentul când boala a debutat;
23. Date despre sursa de infectie probabila;
24. Necesitatea aplicãrii unor mãsuri de restrictive asupra unor ferme invecinate care pot fi o sursa de infectie sau la care infectia poate fi raspandita:


┌──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Lista fermelor │ Adresa │ Numele, adresa şi numãrul │
│ puse sub │ fermei │ de telefon al proprietarului │
│ restrictie: Numãr │ │ │
│ de înregistrare │ │ │
├──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
└──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘25. Numele inspectorului veterinar care completeazã raportul
26. Semnatura
27. Data şi ora completãrii raportului

FIŞA NR. 4

PRELEVAREA ŞI TRIMITEREA DE PROBE LA LABORATOR PENTRU
CONFIRMAREA SAU INFIRMAREA BOLII

1. Nr. de referinta al cazului:
2. Adresa fermei
3. Nr. telefon:
4. Nr. de înregistrare:
5. Localizare pe harta
6. Istoric al cazului
a) data la care fost declarata boala:
b) data la care au fost semnalate primele semne ale bolii:
c) simptome notate de cãtre inspectorul veterinar
d) durata bolii
e) sursa posibila a infectiei
7. Pãsãri prezente în ferma


┌──────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│ Categoria de │ Total în viata │ Nr. de pãsãri │ Nr. pãsãri │
│ pãsãri │ │ cu semne │ moarte │
│ │ │ clinice │ │
├──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
└──────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────────────┘8. Probe trimise pentru diagnostic:


┌─────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ Proba │ Sursa (categoria │ Identificarea │ Nr. probelor │
│ │ şi locaţia în cadrul │ pasarilor │ │
│ │ fermei) │ │ │
├─────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤
└─────────────┴──────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘9. Data şi ora trimiterii probelor:
10. Metoda de trimitere a probelor cãtre laborator:
11. Numele, adresa oficialã şi numãrul de telefon de contact al medicului veterinar care a prelevat probele
12. Semnatura:
13. Data:

FIŞA NR. 5

RIDICAREA MĂSURILOR DE RESTRICTIE

1. Nr. de referinta al cazului:
a) numele proprietarului de pãsãri/exploatatiei
b) adresa proprietarului/exploatatiei
(i) Subsemnatul, inspector veterinar la (denumirea administraţiei veterinare), prin aceasta, în acord cu prevederile legislative privind controlul mai sus-menţionatei boli, ridic restricţiile pentru (data impunerii mãsurilor de urgenta), restricţiile de mişcare a pasarilor, persoanelor, animalelor, materialelor sau vehiculelor spre şi dinspre exploatatie/locatie.
2. Adresa holdingului/locatiei:
3. Nr. de înregistrare al holdingului:
4. Numele, adresa oficialã şi nr. de telefon de contact al inspectorului veterinar:
5. Semnatura:
6. Data şi ora

FIŞA NR. 6

RAPORTUL PRIVIND ANCHETA EPIDEMIOLOGICA

1. Nr. de referinta al cazului;
2. Adresa exploatatiei infectate;
3. Nr. de telefon;
4. Nr. de înregistrare;
5. Harta de referinta;
6. Numele, adresa şi nr. de telefon al proprietarului;
7. Numerele de înregistrare, adresele şi harta de referinta a altor exploataţii aflate sub acelaşi patronaj;
8. Detalii privind pasarile sacrificate:


┌──────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ Categoria │ Numãr │ Nr. celor │ Descrierea │ Nr. de │
│ │ │ cu │ simptomelor │ probe │
│ │ │ simptome │ │ colectate │
├──────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
└──────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘


9. Data estimatã a proximei expuneri la virusul bolii de Newcastle;
10. Detalii privind probele trimise


┌──────────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ Material │ Sursa: categoria │ Identificarea │ Nr. probei │
│ │ de pãsãri şi locaţia │ pasarilor │ │
│ │ în ferma │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
└──────────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘


11. Mãsurile de siguranta adecvate în cadrul exploatatiei afectate, incluzând notificãrile şi folosirea procedurilor de dezinfecţie la intrarea şi ieşirea din exploatatie;
12. Identificarea unor probleme particulare privind îndepãrtarea din exploatatia infectata a carcaselor sau efectuarea curãţeniei, dezinfectiei, dezinsectiei şi deratizarii în exploatatia infectata;
13. Procedurile aplicate în cazul existenţei unor astfel de probleme;
14. Identificarea sursei de infectie a exploatatiei;
15. Urmãtoarele exploataţii sunt sub restrictie, şi s-au fãcut vizite de supraveghere în:
a) Exploataţii din care provin pasarile ce au fost duse în exploatatia infectata cu 21 de zile înainte de apariţia simptomelor.
b) Exploataţii în care s-au deplasat ulterior vehicule care au transportat pasarile cãtre exploatatia infectata.
c) Exploataţii de la care holdingul infectat a primit produse de la pãsãri, deşeuri, echipament sau alte materiale ce pot transmite infectia cu 21 de zile înainte de apariţia simptomelor.
d) Exploataţii ce au primit pãsãri din exploatatia infectata cu 21 de zile înainte de apariţia simptomelor.
e) Exploataţii vizitate cu 21 de zile înainte de apariţia simptomelor de persoane care trãiesc sau lucreazã în exploatatia infectata sau de veterinari ce au venit în contact cu pãsãri în cursul lucrului sau vizitelor efectuate.
f) Exploataţii cu risc de contact direct sau indirect cu 21 de zile înainte de apariţia simptomelor cu pãsãri din exploatatia infectata prin magazine sau centre de colectare.
g) Exploataţii de pãsãri apropiate exploatatiei infectate.
h) Este necesar sa se punã sub restrictie şi supraveghere alte exploataţii?
i) Dacã da, este necesar sa fie furnizatã o lista a acestora.
j) Ce recoltare de probe se recomanda pentru exploatatiile aflate în supraveghere?
k) E recomandat ca în exploatatiile cu risc particular de expunere la infectie sa fie efectuatã uciderea pasarilor susceptibile ce nu prezintã încã semne clinice de boala?
16. Numele, adresa şi numãrul de telefon al persoanei ce a completat acest document:
17. Semnatura:
18. Data:

FIŞA NR. 7

PROCEDURI DE DIAGNOSTIC

1. Diagnosticul de supraveghere a bolii de Newcastle se realizeazã în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor strategice de prevenire şi combatere a bolilor la animale, prin supravegherea serologica a efectivelor de pãsãri din exploatatiile avicole, gospodãriile populaţiei şi a efectivelor de pãsãri din import.
2. Diagnosticul de confirmare sau infirmare a bolii de Newcastle se realizeazã prin:
a) examene virusologice de izolare a virusului bolii de Newcastle din probe de organe provenite de la pãsãri moarte sau pãsãri ucise în scop de diagnostic şi probe de tampoane traheale şi tampoane cloacale recoltate de la pãsãri vii;
b) identificarea virusului prin reactia de inhibare a hemaglutinarii, utilizând un antiser de referinta contra bolii de Newcastle;
c) testul patogenitatii intracerebrale efectuat pe pãsãri SPF în varsta de o zi.

FIŞA NR. 8

PROCEDURA DE NOTIFICARE INTERNA ŞI INTERNATIONALA

Prezenta este întocmitã în conformitate cu prevederile Codului Zoo-Sanitar Internaţional, Titlul 1.2 - Notificãri şi informaţii epizootologice, art. 1.2.0.3.
Administraţiile veterinare trebuie sa adreseze la OIE:
1. O declaraţie sub forma unei telegrame, telex sau telecopie, în 24 de ore:
a) de la prima aparitie a unei boli din Lista A sau de la reaparitia sa într-o ţara sau într-o zona a tarii consideratã pana în acel moment ca indemna;
b) de la orice noua constatare ce se referã la una din bolile din Lista A, care are importanta epidemiologica pentru alte tari;
c) de la suspiciunea uneia dintre bolile din Lista A, dacã aceasta suspiciune constituie o noutate importanta din punct de vedere epidemiologic pentru celelalte tari;
d) de la orice noua constatare ce se referã la o boala ce nu figureazã în Lista A, dar prezintã o importanta epidemiologica extraordinarã pentru alte tari.
2. La notificarea efectuatã conform pct. 1 de mai sus, îi va urma un raport sãptãmânal prin telegrama, telex sau telecopie, cu informaţii complementare asupra evoluţiei situaţiei, justificând declaraţia de urgenta. Expedierea rapoartelor saptamanale va continua pana când boala este eradicata sau pana când situaţia este suficient stabilizata, în aceasta situaţie, vor trimite la OIE rapoarte lunare conform pct. 3.
3. Un raport lunar asupra absentei sau apariţiei şi evoluţiei bolilor din Lista A, precum şi asupra datelor privind bolile neînscrise în lista, dar având importanta epidemiologica pentru alte tari;
4. Un raport anual asupra bolilor din Listele A şi B şi oricãror altor boli cu importanta socio-economicã sau un interes veterinar major.

FIŞA NR. 9

PROCEDURA ŞI ACŢIUNI DE INSTITUIRE A ZONELOR
DE PROTECŢIE ŞI SUPRAVEGHERE

1. Zona de protecţie şi zona de supraveghere se stabilesc în conformitate cu prevederile <>Ordinului nr. 312/8.08.2001 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, prin care se aproba Norma sanitarã veterinara privind diagnosticul, profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001.
2. Autoritatea Sanitarã Veterinara va institui în jurul exploatatiei infectate, o zona de protecţie cu o raza de cel puţin 3 km care este inclusã într-o zona de supraveghere cu o raza de cel puţin 10 km. Se vor stabili granitele acestor zone, cãile de acces şi punctele de control, se interzice accesul în aceste zone şi organizarea de târguri, expoziţii, pieţe de pãsãri.
3. În zona de protecţie se aplica urmãtoarele mãsuri:
a) identificarea tuturor exploataţiilor din zona care deţin pãsãri domestice şi sãlbatice în captivitate.
b) inspecţii periodice la toate exploatatiile din zona care deţin pãsãri, examinarea clinica a acestora iar dacã este necesar recoltarea de probe pentru examen de laborator.
c) pasarile sa fie crescute în hale şi adaposturi care sa poatã fi izolate.
d) la intrarea şi ieşirea din exploatatie sa existe mijloace de dezinfecţie corespunzãtoare.
e) sa fie pusã sub control circulaţia persoanelor care manipuleaza pãsãri, carcase de pasare şi oua, vehiculele cu care se transporta pasarile, carcasele şi ouale în interiorul zonei; transportul pasarilor va fi interzis cu excepţia tranzitului pe autostrazi sau calea feratã.
f) se va interzice transferul de pãsãri sau oua de incubat din exploatatia de origine, cu excepţia celui autorizat de autoritatea sanitarã veterinara.
g) transportul asternutului sau a dejectiilor se va face numai cu aviz sanitar veterinar.
h) vor fi interzise târgurile, pieţele, expoziţiile sau alte forme de aglomerare a pasarilor domestice sau a altor pãsãri.
4. Mãsurile se vor menţine cel puţin 21 zile de la efectuarea mãsurilor de curãţenie şi dezinfecţie preliminarã în zona infectata; dupã aceasta perioada zona de protecţie va fi inclusã în zona de supraveghere sanitarã veterinara.
5. În zona de supraveghere sanitarã veterinara se vor aplica urmãtoarele mãsuri:
a) identificarea tuturor exploataţiilor din zona care deţin pãsãri domestice.
b) controlul circulaţiei pasarilor şi oualor de incubat din interiorul zonei.
c) interzicerea circulaţiei pasarilor domestice în afarã zonei pe parcursul primelor 15 zile cu excepţia transportului direct cãtre un abator desemnat de autoritatea sanitarã veterinara; carnea provenitã de la aceste pãsãri va fi însoţitã de un marcaj special de salubritate.
d) interzicerea circulaţiei oualor de incubat în afarã zonei, cu excepţia celor destinate unei staţii de incubatie desemnate de autoritatea sanitarã veterinara; înainte de expediere ouale şi ambalajele trebuie dezinfectate.
e) interzicerea circulaţiei asternutului şi dejectiilor în afarã zonei.
f) interzicerea targurilor, pieţelor, expozitiilor şi altor aglomerari de pãsãri.
g) se interzice transportul pasarilor cu excepţia tranzitului pe autostrazi sau cai ferate.
6. Mãsurile se aplica cel puţin timp de 30 de zile de la efectuarea operaţiunilor de curãţenie şi dezinfecţie în exploatatia infectata.

FIŞA NR. 10

PROCEDURI DE VACCINARE DE NECESITATE PENTRU
BOALA DE NEWCASTLE

1. Dupã aprobarea de cãtre Autoritatea sanitarã veterinara a vaccinarilor contra bolii de Newcastle, este necesarã întocmirea unui plan de efectuare a acestor vaccinari.
2. Comitetul Naţional de Control al Bolii este responsabil pentru aprovizionarea cu vaccin, folosirea acestuia în acord cu legislaţia comunitara şi pentru stabilirea zonei în care va fi utilizat.
3. Este planificata cantitatea necesarã de vaccin, operaţiunile necesare pentru distribuirea lui, inclusiv lantul frigorific de la punctul de primire la punctul de pãstrare şi apoi la locul utilizãrii.
4. Echipamentul de vaccinare, suficient sa asigure administrarea unei mari cantitãţi de vaccin în scurt timp, ţinut în pãstrare de Comisia Localã de Control al bolii va putea fi trimis rapid în zona unde va fi utilizat.
5. Va fi completatã o lista cu personalul veterinar, tehnic şi centrul administrativ, care va fi instruit privind procedurile de vaccinare şi care va fi în legatura cu Centrul de Vaccinari de Urgenta.
6. Fiecare echipa de vaccinare va fi constituitã dintr-un medic veterinar şi un tehnician veterinar.
7. Înaintea vaccinarii, pasarile vor fi examinate clinic şi vaccinarea se va aplica numai pasarilor care nu prezintã semne clinice de boala.

FIŞA NR. 11

PROCEDURA DE STINGERE A FOCARULUI ŞI RIDICARE A
MĂSURILOR DE CARANTINA

Operaţiunile de stingere a focarului şi ridicarea mãsurilor de carantina se realizeazã în conformitate cu <>Ordinul nr. 156/27 dec. 1999 , pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, cap. VII - Stingerea bolilor transmisibile şi ridicarea restrictiilor sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/23.03.2000.

FIŞA NR. 12

PROCEDURI DE REPOPULARE

1. Reintroducerea pasarilor în exploataţii se va face numai dupã cel puţin 30 de zile de la efectuarea operaţiunilor de curãţenie şi dezinfecţie;
2. La reintroducerea pasarilor în exploatatie trebuie respectate urmãtoarele mãsuri:
a) Acţiunea începe cu introducerea pasarilor santinela care au fost controlate şi care au reactionat negativ în ceea ce priveşte prezenta anticorpilor contra virusului bolii de Newcastle, sau care provin din exploataţii libere de restrictii legate de aceasta boala. Pasarile santinela trebuie plasate în intreaga exploatatie, iar dupã 40 de zile de la introducere trebuie examinate în ceea ce priveşte prezenta anticorpilor specifici, conform manualului de diagnostic. Repopularea completa se va face numai în condiţiile în care nici una din pasarile santinela nu a dezvoltat anticorpi contra virusului bolii de Newcastle.
b) Pasarile din efectivul repopulat nu pot pãrãsi exploatatia înainte de efectuarea examenelor serologice, conform manualului de diagnostic şi numai dacã rezultatele examenelor au fost negative.

FIŞA NR. 13

PROCEDURI DE INSTRUIRE PENTRU COMBATEREA BOLII DE NEWCASTLE

1. Instruirea privind diferite aspecte corelate cu Boala de Newcastle se adreseazã:
a) Centrului naţional de lupta contra bolii de Newcastle
b) Grupelor de experţi la nivel naţional
c) Echipelor de experţi nationali
d) Laboratorului naţional de referinta
e) Centrelor locale de lupta contra bolii de Newcastle
f) Grupelor de experţi locali
g) Echipelor de experţi locali
2. Fiecare din aceste structuri trebuie sa fie instruita în sistem piramidal de cãtre structura direct ierarhica pentru subiecte vizând responsabilitãţile specifice în controlul Bolii de Newcastle.
3. Structurile centrale se vor instrui lunar.
4. Structurile teritoriale menţionate sunt instruite trimestrial de cãtre structurile centrale.
5. La nivelul CNLCBN se tine un registru în care se înregistreazã fiecare instruire, tematica, participanţii, lectorii, evaluarea.
6. Semestrial şeful CNLCBN trebuie sa se instruiascã la Laboratorul Comunitar de Referinta al Uniunii Europene.

FIŞA NR. 14

PROCEDURI DE PUBLICITATE, AVERTIZARE A POPULAŢIEI,
RELAŢII CU MASS-MEDIA

1. Este necesarã informarea mass-mediei:
a) Asupra bolii: semne, simptome, pericole.
b) Informarea comunitãţii agricole.
c) Prezentarea bolii şi consecinţe pentru sãnãtatea publica.
2. De asemenea este importanta legatura cu Ministerul Sãnãtãţii pentru:
a) vaccinarea antigripala a populaţiei care activeazã în creşterea industriala a pasarilor;
b) intensificarea supravegherii populaţiei active (conjunctivite datorate virusului bolii de Newcastle, sezonul gripelor, etc.)

FIŞA Nr. 15

PROCEDURA DE SCENARII EPIDEMIOLOGICE
PENTRU BOALA DE NEWCASTLE

ROMÂNIA
Raport detaliat asupra Bolii de Newcastle
Focarul nr. ......

1. Localizarea:
a) localitatea, municipiul
b) localitãţi invecinate
c) judeţul
2. Tipul de exploatatie şi dimensiunile acesteia:
a) nr. de pãsãri
b) categoria
c) ferme nepopulate: Da ....., Nu ......
3. Suspiciunea:
a) date asupra suspiciunii
b) de cine a fost anunţatã?
c) nr. de pãsãri bolnave/moarte şi categoria
d) nr. pãsãri cu semne clinice
e) nr. probe recoltate:


┌───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Nr. probe │ Examene │ Probe pozitive │
│ │ efectuate │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
└───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┘f) alte investigaţii efectuate şi rezultatele obţinute;
4. Diagnosticul
4.1. centrul unde au fst efectuate investigaţiile cu scop de diagnostic;
4.2. metodele de diagnostic;
4.3. date asupra confirmãrii bolii;
5. Depopularea
5.1. date asupra depopularii
5.2. metode de depopulare
6. Curãţenia preliminarã şi diagnosticul
7. Epidemiologie
7.1. Situaţia fermei
Sursa de infectie
Descrierea exploatatiei şi mãsurilor luate


┌───────┬──────────┬─┬─────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────┐
│Exploa-│ │T│ Situata în │Nr. │Nr. │ Alte │
│tatia │Nr. pãsãri│i├─────────┬────────────┬──────────┤probe │probe│ mãsuri │
│ │ │p│ Zona de │ Zona de │ Zona │recol-│pozi-│(ucidere,│
│ │ │u│protecţie│supraveghere│Exterioarã│tate │tive │ etc.) │
│ │ │l│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────┼─────────┤
└───────┴──────────┴─┴─────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────────┘7.2. Situaţia în zona
7.2.1. Exploataţii invecinate (distanţe)
Descrierea lor şi mãsurile luate


┌────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────────────┐
│ Exploatatia│ Nr. │ Tipul │ Nr. probe │ Nr. │ Alte mãsuri │
│ │ pãsãri │ │ recoltate │ probe │ (ucidere, etc.)│
│ │ │ │ │ pozitive │ │
├────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────────┤
└────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────────────┘


7.2.2. Ferme cu care s-a venit în contact (alte ferme, FNC, abator, etc)
Descrierea acestora şi mãsurile luate┌───────┬──────────┬─┬─────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────┐
│Exploa-│ │T│ Situata în │Nr. │Nr. │ Alte │
│tatia │Nr. pãsãri│i├─────────┬────────────┬──────────┤probe │probe│ mãsuri │
│ │ │p│ Zona de │ Zona de │ Zona │recol-│pozi-│(ucidere,│
│ │ │u│protecţie│supraveghere│Exterioarã│tate │tive │ etc.) │
│ │ │l│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─┼─────────┼────────────┼──────────┼──────┼─────┼─────────┤
└───────┴──────────┴─┴─────────┴────────────┴──────────┴──────┴─────┴─────────┘______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016