Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.098 din 8 decembrie 1999 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.098 din 8 decembrie 1999  pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.098 din 8 decembrie 1999 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrarilor hidrotehnice - NTLH-021

EMITENT: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 19 aprilie 2000

Ministerul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritorului şi ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului,
având în vedere specificul deosebit al lucrãrilor hidrotehnice în comparatie cu alte tipuri de construcţii şi necesitatea abordarii unitare în stabilirea categoriei de importanta şi în activitatea de evaluare a stãrii lor de siguranta în exploatare, inclusiv a construcţiilor şi instalaţiilor-anexa aferente, de cãtre experţii tehnici certificati şi de specialiştii avizaţi pentru efectuarea acestui tip de expertize,
în conformitate cu prevederile <>art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi ale <>art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996 ,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, republicatã, şi a art. 9 lit. d) din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului,
în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii,
având în vedere propunerea de Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrãrilor hidrotehniceNTLH-021, analizata şi avizatã în cadrul şedinţei Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice din data de 7 octombrie 1999,
emit prezentul ordin.

ART. 1
Se aproba Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrãrilor hidrotehnice - NTLH-021, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Experţii certificati conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stãrii de siguranta a barajelor şi lucrãrilor hidrotehnice speciale - NTLH-014, aprobat prin <>Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 1.096/1999 *) , specialiştii avizaţi conform prevederilor Procedurii de avizare a specialiştilor pentru întocmirea evaluãrilor stãrii de siguranta a barajelor şi digurilor din categoriile de importanta C şi D - NTLH-015, aprobate prin <>Ordinul ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului nr. 1.097/1999 ** ) şi deţinãtorii/administratorii, cu orice titlu, de lucrãri hidrotehnice rãspund, în aria lor de autoritate, de evaluarea stãrii de siguranta în exploatare a lucrãrilor hidrotehnice şi de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului şi Direcţia generalã a apelor din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului vor urmãri şi vor controla aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare îşi înceteazã aplicabilitatea.
-----------------
*) <>Ordinul nr. 1.096/1999 este reprodus la pag. 1.
**) <>Ordinul nr. 1.097/1999 este reprodus la pag. 5.


Ministrul lucrãrilor publice
şi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Ministrul apelor,
pãdurilor şi protecţiei mediului,
Romica Tomescu


ANEXA 1

METODOLOGIA

privind stabilirea categoriilor de importanta a lucrãrilor hidrotehnice - NTLH-021

CAP. 1
Obiectul metodologiei
ART. 1
Stabilirea categoriilor de importanta a lucrãrilor hidrotehnice reprezintã o obligaţie legalã a deţinãtorilor/ administratorilor, cu orice titlu, indiferent de proiectant, în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, şi are consecinţe directe asupra nivelului de calitate impus acestora în conformitate cu <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, precum şi asupra delimitãrii obligaţiilor care revin persoanelor juridice şi fizice.
ART. 2
Încadrarea în categorii de importanta a lucrãrilor hidrotehnice, realizatã în conformitate cu prezenta metodologie, este utilizata în mod expres pentru:
a) stabilirea tipului de urmãrire - specialã sau curenta care trebuie aplicatã unui anumit tip de lucrare;
b) stabilirea listei cuprinzând lucrãrile hidrotehnice care intra sub incidenta reglementãrilor privind sistemul de urmãrire a siguranţei, inclusiv a competentelor de autorizare şi control, în conformitate cu ordinele emise de ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului şi de ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, în baza avizului Comisiei Naţionale pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice, organism consultativ care funcţioneazã pe lângã Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
c) ierarhizarea lucrãrilor hidrotehnice, în vederea stabilirii programului de evaluare a stãrii de siguranta în exploatare a acestora.

CAP. 2
Principii generale
ART. 3
(1) Prezenta metodologie are în vedere o cuantificare a componentelor riscului şi a riscului final al barajelor, în vederea încadrãrii acestora în categoriile de importanta A, B, C şi D, utilizând un sistem de criterii, indici şi notari.
(2) Criteriul de stabilire a categoriei de importanta a barajelor îl constituie riscul determinat prin relaţia:
Risc = Indicele de cedare x Consecinta.
(3) Încadrarea în categorii de importanta a celorlalte lucrãri hidrotehnice (diguri, lucrãri hidrotehnice speciale, baraje şi diguri care realizeazã depozite de deşeuri industriale şi altele) se efectueazã potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 şi nu face obiectul prezentei metodologii.

CAP. 3
Criterii şi subcriterii
ART. 4
(1) Criteriile utilizate în evaluarea riscului barajelor sunt:
a) indicele BA este determinat de caracteristicile barajului (dimensiuni, tip, descarcatori, clasa de importanta) şi ale amplasamentului acestuia (natura terenului de fundare şi zona seismicã); punctajele corespunzãtoare sunt prevãzute în tabelul nr. 1 cuprins în anexa la prezenta metodologie;
b) indicele CB, de stare a barajului, este operant pentru barajele existente şi depinde de sistemul de supraveghere, de lucrãrile de întreţinere, de principalele date din urmãrirea comportãrii în timp (UCC) şi de condiţiile lacului de acumulare şi ale uvrajelor-anexa; subcriteriile şi punctajele aferente sunt prevãzute în tabelul nr. 2 cuprins în anexa la prezenta metodologie;
c) indicele CA corespunde consecinţelor avariei barajului şi necesita întocmirea de studii şi harti de inundabilitate, inventarul bunurilor inundate în zona aval, estimarea pierderilor de vieţi omeneşti etc.; criteriile parţiale şi numãrul de puncte corespunzãtoare sunt prevãzute în tabelul nr. 3 cuprins în anexa la prezenta metodologie.
(2) Pentru fiecare criteriu sunt stabilite subcriterii şi un sistem de puncte atribuit acestora. Punctajul total al unui criteriu este dat de suma aritmetica a punctajelor subcriteriilor. În cazul indicilor BA şi CB, situaţia cea mai favorabilã este exprimatã prin punctajul maxim, iar suma punctajelor unui criteriu este plafonata la maximum 100. În cazul indicelui CA, subcriteriile sunt punctate maximal pentru consecinţele cele mai grave, iar suma acestora, în situaţia cea mai defavorabila, este plafonata la 100.

CAP. 4
Încadrarea în categorii de importanta a barajelor
ART. 5
Riscul asociat unui baraj se apreciazã printr-un indice de risc (RB) determinat cu relaţiile:
RB = BC x CA;
PC = 1/SG;
SG = α BA + â CB,
în care:
RB = indicele de risc asociat barajului;
PC = indicele de cedare a barajului (probabilitatea de rupere);
SG = indicele de siguranta, determinat ca suma ponderatã a criteriilor BA
şi CB.
ART. 6
În funcţie de valoarea indicelui de risc asociat barajului (RB), care variaza în domeniul 0,005... 10, se determina categoria de importanta dupã cum urmeazã:

RB > 1 - risc inacceptabil, barajul nu poate fi exploatat;
0,5 < RB < 1 - baraj de importanta exceptionala (A);
0,25 < RB < 0,5 - baraj de importanta deosebita (B);
0,1 < RB < 0,25 - baraj de importanta normalã (C);
RB < 0,1 - baraj de importanta redusã (D).

CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 7
(1) În conformitate cu prevederile legale, utilizarea prezentei metodologii pentru stabilirea categoriei de importanta a barajelor revine proprietarului, respectiv deţinãtorului, în cazul barajelor existente.
(2) Stabilirea categoriei de importanta a barajelor se face de comisiile tehnice ale celor direct responsabili, urmând ca rezultatele sa fie validate de comisiile de urmãrire a comportãrii construcţiilor (UCC) ale deţinãtorilor de baraje. Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor şi a Altor Lucrãri Hidrotehnice are drept de control asupra stabilirii categoriilor de importanta pentru toate barajele din România.
ART. 8
Anexa face parte integrantã din prezenta metodologie.ANEXA 1


la metodologie
--------------

CRITERIILE, SUBCRITERIILE ŞI PUNCTAJELE DE EVALUARE A
INDICILOR DE RISC ASOCIATE BARAJELOR

1. Tabelul nr. 1 - Caracteristicile barajului şi condiţiile amplasamentului
(BA)┌───────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────┬─┐
│ Criteriul │ │ │ │ │ │
│ parţial │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│1. Dimensiunile│mici H < 15 m │medii 15 < H < 30 m│ mari H > 30 m│ │ │
│ barajului │0,05 < V < 1 hmc│ 1 < V < 50 hmc │ V > 50 hmc │ │ │
│ │ 10│ 6 │ 2│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│2. Tipul de │greutate sau │contrafort sau │anrocamente cu│front de│ │
│ baraj │arcuite (PG+VA) │anrocamente cu │nucleu de │retenţie│ │
│ │ │masca (CB+ERm) │argila (ERn) │total │ │
│ │ │ │ │sau par-│ │
│ │ │ │ │tial din│ │
│ │ │ │ │pãmânt │ │
│ │ │ │ │ (TE) │ │
│ │ 20│ 15│ 10│ 5│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│3. Tipul de │deversor liber │deversor cu stavile│baraj stavilar│ fãrã │ │
│ descarcator │ │ │cu clapet şi │descar- │ │
│ │ │ │vane de fund │catori │ │
│ │ │ │ │de su- │ │
│ │ │ │ │prafata │ │
│ │ │ │ │(numai │ │
│ │ │ │ │ goliri)│ │
│ │ 25│ 15│ 10│ 5│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│4. Terenul de │stanca │aluviuni │terenuri │ │ │
│ fundare │ │ │ dificile │ │ │
│ │ 20│ 10│ 2│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│5. Clasa de │ I │ II │ III-IV │ │ │
│ importanta │ │ │ │ - │ │
│ (STAS 4273-83)│ 15│ 10│ 5│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│6. Zona seis- │ │ │ │ │ │
│ mica │ D - F │ C │ B │ A │ │
│ (P 100-92) │ │ │ │ │ │
│ │ 10│ 7│ 5│ 3│ │
├───────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────┴─┤
│ TOTAL BA: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Tabelul nr. 2 - Indicele de stare a barajului (CB)

┌───────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────┬─┐
│ Criteriul │ │ │ │ │ │
│ parţial │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│1. Supraveghere│AMC*)+topo**)+ │topo**) + vizual │numai vizual │ fãrã │ │
│ │ vizual │ │ │suprave-│ │
│ │ │ │ │ghere │ │
│ │ 17│ 7│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│2. Echipament │operational + │operational + │incert (parte │capaci- │ │
│ mecanic │manevre curente │manevre periodice │neoperational)│tatea de│ │
│ │ │ │ │evacuare│ │
│ │ │ │ │afecta- │ │
│ │ │ │ │ta***) │ │
│ │ 17│ 7│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│3. Întreţinere │foarte buna │acceptabilã │slabã │ - │ │
│ │ 10│ 5│ 0│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│4. Varsta (T) │ T < 10 ani │20 > T > 10 ani │50 > T > 20 │T > 50 │ │
│ │ │ │ de ani │ de ani│ │
│ │ 10│ 7│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│5. Infiltratii │în limite │atipice, dar nu │evolutive │pun în │ │
│ (debite sau │ prognozate │ periculoase │(cresteri │pericol │ │
│ subpresiuni)│ │ │ necorelate) │sigu- │ │
│ A. TE + ERn │ │ │ │ranta │ │
│ B. PG + VA +│ │ │ │bara- │ │
│ ERm │ │ │ │jului │ │
│ │ 17│ 7│ 3│ 0│ │
│ │ 7│ 3│ 1│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│6. Deformatii │în limite │atipice, dar nu │evolutive (cu │care pun│ │
│ │ prognozate │periculoase (fãrã │cresteri neco-│în peri-│ │
│ │ (conform │antrenari, fãrã │relate cu fac-│col şi- │ │
│ │ proiectului) │concentrari) │torii exteri- │guranta │ │
│ │ │ │ ori) │bara- │ │
│ │ │ │ │ jului │ │
│ A. Baraje din │ │ │ │ │ │
│ pãmânt sau an-│ │ │ │ │ │
│ rocamente cu │ │ │ │ │ │
│ nucleu │ 17│ 7│ 3│ 0│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ B. Baraje din │ │ │ │ │ │
│ beton sau an- │ │ │ │ │ │
│ rocamente cu │ │ │ │ │ │
│ masca din │ │ │ │ │ │
│ beton │ 7│ 3│ 1│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │
│7. Deformatii │în limite │atipice, dar nu │evolutive (cu │pericu- │ │
│ │ prognozate │periculoase │cresteri neco-│loase, │ │
│ │ (conform │ │relate cu fac-│care │ │
│ │ proiectului) │ │torii exteri- │conduc │ │
│ │ │ │ ori) │la cra- │ │
│ │ │ │ │paturi, │ │
│ │ │ │ │deschi- │ │
│ │ │ │ │deri de │ │
│ │ │ │ │rost, cu│ │
│ │ │ │ │afecta- │ │
│ │ │ │ │rea e- │ │
│ │ │ │ │tansarii│ │
│ A. Baraje din │ │ │ │ │ │
│ pãmânt sau an-│ │ │ │ │ │
│ rocamente cu │ │ │ │ │ │
│ nucleu │ 7│ 3│ 1│ 0│ │
│ │ │ │ │ │ │
│ B. Baraje din │ │ │ │ │ │
│ beton sau an- │ │ │ │ │ │
│ rocamente cu │ │ │ │ │ │
│ masca din │ │ │ │ │ │
│ beton │ 17│ 7│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│8. Colmatarea │nesemnificativa │goliri de fund │colmatari la │colmata-│ │
│ acumularii │ │ blocate │coada, care │re care │ │
│ │ │ │afecteazã ca- │afectea-│ │
│ │ │ │pacitatea de │za volu-│ │
│ │ │ │tranzit │mul de │ │
│ │ │ │ │atenuare│ │
│ │ 10│ 7│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│9. Starea disi-│foarte buna │acceptabilã │foarte deteri-│ │ │
│ patorilor şi │ │ │orate sau │ - │ │
│ a rizbermelor│ │ │inexistente │ │ │
│ │ 6│ 3│ 0│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│10. Calcul │conform prevede-│calculul reactua- │necalculat │ │ │
│ seismic │rilor cuprinse │lizat │sau situaţie │ - │ │
│ │în normele │ │necunoscutã │ │ │
│ │actuale │ │ │ │ │
│ │ 6│ 3│ 0│ │ │
├───────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────┴─┤
│ TOTAL CB: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------------
*) AMC (aparate de mãsura şi control) sunt suficiente şi informaţiile sunt satisfãcãtor prelucrate.
**) Mãsurãtori topografice sistematice şi interpretate.
***) În cazul în care echipamentele sunt blocate sau infiltratiile sunt periculoase, indicele CB se multiplica cu 0,1.3. Tabelul nr. 3 - Consecinţele avariei barajului (CA)

┌───────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────┬─┐
│ Criteriul │ │ │ │ │ │
│ parţial │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│1. Densitatea │mari aglomerari │normal populata │puţin populata│nepopu- │ │
│ populaţiei │(> 20.000 │(20.000 > loc > │(locuinţe │lata │ │
│ în zona din │ locuitori) │ 300) │ rãzleţe) │ │ │
│ aval │ 20│ 10│ 5│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│2. Sistem de │fãrã sistem de │posibilitate de │sistem de │sistem │ │
│ alarmare │alarmare │informare a │alarmare neve-│de alar-│ │
│ │ │autoritãţilor │rificat de a- │mare │ │
│ │ │locale │pararea civilã│verifi- │ │
│ │ │ │ │cat de │ │
│ │ │ │ │apãrarea│ │
│ │ │ │ │civilã │ │
│ │ 20│ 10│ 5│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│3. Importanta │unica sursa de │exista surse │folosinţe în │alte │ │
│ în raport │apa pentru │alternative │energie şi │folosin-│ │
│ cu terţii │populaţie │ │irigaţii │te (pis-│ │
│ │ │ │ │cicultu-│ │
│ │ │ │ │ra, tu- │ │
│ │ │ │ │rism) │ │
│ │ 20│ 10│ 5│ 2│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│4. Numãrul şi │industrii cu mai│industrie mica │ateliere │ fãrã │ │
│ importanta │mult de 100 de │ │familiale │ indus- │ │
│ obiectivelor│salariaţi │ │ │ trie │ │
│ economice │ │ │ │ │ │
│ │ 10│ 5│ 3│ 0│ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│5. Folosirea │agricol │pasune/padure │neproductiv │ │ │
│ terenului │ │ │ │ - │ │
│ în aval │ │ │ │ │ │
│ │ 10│ 5│ 2│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│6. Efecte │dezastru ecolo- │efecte cuantifi- │efecte │ │ │
│ asupra │gic (compromite-│ cabile │neglijabile │ - │ │
│ mediului │re totalã a fa- │ │ │ │ │
│ │unei şi florei) │ │ │ │ │
│ │ 5│ 3│ 1│ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────┼─┤
│7. Poziţia │cedarea antre- │cedarea afecteazã │cedarea nu are│ │ │
│ lucrãrii în │neaza ruperi │atenuarea viitu- │efecte secun- │ │ │
│ amenajarea │în cascada │rilor │ dare │ - │ │
│ bazinala │ 15│ 7│ 2│ │ │
├───────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────┴─┤
│ TOTAL CA: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. Relaţia de determinare a indicelui de siguranta a barajului (SG):


┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐
SG = α x BA + â x CB =└────┘x└────┘+└────┘x└────┘=└────┘

α = 1 - baraj proiectat conform reglementãrilor actuale;
α = 0,8 - baraj proiectat pe baza reglementãrilor vechi, dar verificat în
funcţie de standardele actuale;
α = 0,4 - nu exista date privind proiectarea;
â = 1 - comportare normalã;
â = 0,7 - incidente sau accidente trecute, care au necesitat lucrãri majore
de remediere.
5. Indicele de cedare a barajului (PC):
┌────┐ ┌────┐
PC = 1/SG = 1/ └────┘=└────┘
6. Indicele de risc asociat barajului (RB):
┌────┐ ┌────┐ ┌────┐
RB = PC x CA =└────┘x└────┘=└────┘

7. Determinarea categoriei de importanta a barajelor în funcţie de
indicele de risc (RB)

┌────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Indicele │ Categoria │ │
│ de risc │ de importanta │ Urmãrirea comportãrii │
│────────────────┼────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│RB > 1,0 │ Risc inacceptabil; este necesarã scoaterea din exploatare │
│ │ pana la aducerea în limite de risc acceptabile │
│────────────────┼─────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│1 ≥ RB > 0,5 │ A │ Importanta exceptionala │ Specialã │
├────────────────┼─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│0,5 ≥ RB > 0,25 │ B │ Importanta deosebita │ Specialã │
├────────────────┼─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│0,1 ≥ 0,25 ≥ RB │ C │ Importanta normalã │ Curenta │
├────────────────┼─────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Rb < 0,1 │ D │ Importanta redusã │ Curenta │
└────────────────┴─────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016