Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.036 din 26 septembrie 2006  privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.036 din 26 septembrie 2006 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontiera stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor <>art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 243/2002 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul <>Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontierã organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mãrfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontierã responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţãri terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţãri terţe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, ale <>art. 9 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 34.073 din 7 august 2006, întocmit de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodãririi apelor, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emit urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa la Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodãririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontierã stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mãrfuri supuse controalelor veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor,
Marian Avram

p. Ministrul administraţiei
şi internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscalã,
Gelu Ştefan Diaconu

Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul mediului
şi gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor,
construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu


ANEXĂ

LISTA
posturilor de inspecţie la frontierã în care sunt organizate
controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi
programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontierã în
care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor
───┬───────┬────────────┬──────────┬────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────┐
│ │ Postul de │ │ │Mãrfuri │ Mãrfuri │Mãrfuri │ │ │
│ │Inspecţie la│ │ │aprobate │aprobate │aprobate │ Mãrfuri│ Program │
N │Judeţ │ Frontierã │ Puncte │Ti- │pentru │ pentru │pentru │aprobate│ de │
r. │ │ Denumire/ │ de │pul │import şi │export si │import si│ pentru │ lucru │
c │ │ Sediu │ lucru │ │tranzit │ tranzit │ export │ import │ │
r │ │ / │ │ │intrare │ ieşire │ │ │ │
t. │ │ Adresa │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ * Nãdlac │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │ │ Com. │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │ │ Nadlac │ │ │ │ │ │ │
│ │NADLAC ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
1.│ARAD │Com. Nãdlac │ Vãrşand │ │ │ │ │ │Zilnic │
│ │ Cod │ Com. Pilu│ R │ POA, FJ │ FJ │PAONA │ M │ │
│ │315500 │Cod 317255│ │ │ │ │ │07,00- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │
│ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ Curtici │ F │ OEA, │ │ │ │ │
│ │ │ Gara CFR │ │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ BORS │ │ OEA, │ │ │ │ │
│ │ │ Cod. │ R │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │ │ 417075 │ │ │ │ │ │ │
│ │BORS ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
2.│BIHOR │ │Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Bihor Gara│ F │ POA, FJ │ FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │ │ CFR │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Constanta │ │ │ │ │ │Zilnic │
│ │ │ Nord │ P │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │07,00- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │
│ │CONSTANTA ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
3.│CON- │Incinta Port│ Constanta│ P/│ │ │ │ │Zilnic │
│STANTA │ Dana │ Sud │ R/│ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │ │
│ │52-53 │ │ ZL│ │ │ │ │07,00- │
│ │(SC Frial) │ │ │ │ │ │ │19,00 │
│ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ Midia** │ P │ │ │ │ │Zilnic │
│ │ │ │ │ 0 │ 0 │PAONA │ - │07,00- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │CALAFAT │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │Localitatea │ Calafat │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│
│ │Calafat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Str. Baba │ │ │ │ │ │ │ │
4.│ DOLJ │Lupa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 4, Cod │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 205200 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │BECHET │ │ R │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │Localitatea │ Bechet │ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │Bechet │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
5.│GALATI │ Galati │ │ R/ │ │ │ │ │ │
│ │Vama Galati │Galati │F***│ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │ Rutier │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │ │Autostrada│ R/│ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│
│ │GIURGIU │ │ ZL│ │ │ │ │ │
│ │ Vama ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
6.│GIURGIU│Giurgiu- │ Giurgiu │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │Autostrada │ Russe │ F │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ Sculeni │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │ │ Com. │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │PAONA │ M │Permanent│
7.│IASI │ │ Victoria │ │ │ │ │ │ │
│ │SCULENI │cod 707584│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │ │Cristesti-│ │ │ │ │ │ La │
│ │ │Gara CFR │ F │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │solici- │
│ │ │Cristesti │ │ │ │ │ │tare │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
8.│ILFOV │AEROPORTUL │ AIBO │ │ A │ A │ │ │ │
│ │INTERNATIONAL Sos. │ A │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │Henri Coanda│Bucuresti-│ │ │ │ │ │ │
│ │BUCURESTI │ Ploiesti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Km 16,5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Otopeni │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
9.│SATU │HALMEU │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│MARE │Str. │ Halmeu │R/ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │Lacramioarei│ │F***│ │ │ │ │ │
│ │nr. 7 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cod 447145 │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
10.│SUCEAVA│ SIRET │ │ │ │ │ │ │ Zilnic │
│ │ │ Siret │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │ 07,00- │
│ │Cod 725500 │ │ │ │ │ │ │ 19,00 │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
11.│TIMIS │STAMORA │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │MORAVITA │ Stamora/ │ R/ │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │Com. │ Moravita │F***│ │ │ │ │ │
│ │Moravita │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 307280 │ │ │ │ │ │ │ │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
12.│TULCEA │ TULCEA │ │ │ │ │ │ │ Zilnic │
│ │Str.Portului│ Tulcea │ P │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │ 07,00- │
│ │ nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ 19,00 │
───┼───────┼────────────┼──────────┼────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤
13.│VASLUI │ALBITA │ │ │ OEA, │ OEA, │ │ │ │
│ │Sat Albita │ Albita │ R │ POA, FJ │ POA, FJ │ PAONA │ M │Permanent│
│ │Com. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dranceni, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cod 737221 │ │ │ │ │ │ │ │
───┴───────┴────────────┴──────────┴────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┘

LEGENDA:


R = rutier;
F = feroviar;
P = port;
A = aeroport;
ZL = zonã liberã;
OEA = animale vii - ungulate, ecvine (altele decât caii de sport),
altele;
POA = produse de origine animalã (inclusiv material seminal, ovule
şi embrioni);
PAONA = produse alimentare de origine nonanimalã;
FJ = furaje;
M = produse medicinale de uz veterinar.
--------------
*) Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei
Nãdlac corespunde postului de inspecţie la frontiera Uniunii Europene
Nagylak, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite
intrarea animalelor vii şi a produselor supuse controalelor veterinare.
**) Numai pentru export animale vii: ungulate - O.
***) Executã controalele la solicitarea prealabilã a şefului staţiei C.F.R.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice