Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 30 septembrie 2005  privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME TEHNICE din 30 septembrie 2005 privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc destinaţia, structura şi arhitectura Sistemului naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în cazul iminenţei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, denumit în continuare Sistem integrat de avertizare şi alarmare.
ART. 2
(1) Normele tehnice sunt obligatorii pentru proiectanţi, executanţi şi utilizatori.
(2) Acestea stau la baza elaborãrii, executãrii şi punerii în funcţiune a Sistemului naţional integrat de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare a populaţiei, precum şi a subsistemelor care vor fi integrate în acesta.

CAP. II
Descrierea Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

SECŢIUNEA 1
Structura, destinaţia şi scopul Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

ART. 3
Sistemul are o structurã piramidalã, dreptul de control şi comandã asupra acestuia fiind atribuit unui singur centru de control, ierarhizat conform competenţelor. Structura de principiu a sistemului este prezentatã în anexã.
ART. 4
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare are ca destinaţie asigurarea suportului fizic şi logic pentru aplicarea, conform <>Legii nr. 481/2004 , a mãsurilor de prevenire şi protecţie a populaţiei, precum şi a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi mediului, în cazul iminenţei producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor şi semnalelor cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a populaţiei, conform Metodologiei transmiterii mesajelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare despre situaţii de urgenţã.
ART. 5
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare are ca scop integrarea subsistemelor distribuite actualmente pe teritoriul naţional, într-un sistem unitar, în vederea facilitãrii acţionãrii ierarhice de la nivel central la nivel local şi aplicãrii unitare a planurilor şi procedurilor specifice, eliminându-se astfel paralelismele şi disfuncţionalitãţile de comunicare care apar într-un ansamblu de sisteme distribuite cu funcţionare independentã.

SECŢIUNEA a 2-a
Funcţiile Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

ART. 6
La nivelul Sistemului integrat de avertizare şi alarmare se va asigura executarea urmãtoarelor funcţii specifice:
A. funcţii de transfer de date, informaţii şi mesaje:
a) primeşte, pe niveluri ierarhice de competenţã, date, informaţii şi mesaje de la reţelele sau punctele de monitorizare ale factorilor de risc;
b) asigurã, prin subsistemul - suport de comunicaţie, acoperirea fluxurilor informaţionale în totalitatea lor, în mod continuu, în timp real sau cât mai scurt posibil, în funcţie de situaţie şi de echipamentele avute la dispoziţie;
B. funcţii de prelucrare a datelor şi informaţiilor:
a) asigurã, prin subsistemul de programe aplicative de asistare a deciziei, elaborarea pe baza interpretãrii parametrilor de stare, a mesajelor de înştiinţare şi avertizãrilor care se transmit cãtre nivelurile ierarhice interesate;
b) asigurã transmiterea mesajelor de înştiinţare şi avertizare cãtre autoritãţile administraţiei publice, conform nivelului ierarhic de competenţã;
C. funcţii de activare, apelare şi conectare selectivã a subsistemelor componente:
a) în consens cu deţinãtorul subsistemului fizic de alarmare, se poate executa activarea, apelarea sau conectarea selectivã, în funcţie de situaţia şi de regimul de lucru, a anumitor elemente amplasate într-o zonã specificatã;
b) activarea, apelarea sau conectarea selectivã a subsistemelor fizice de alarmare va putea fi executatã la nivel integral, pe grupuri de elemente de alarmare sau individual;
D. funcţii de gestionare a resurselor, care constau în asigurarea distribuţiei prioritãţilor de prelucrare a datelor şi informaţiilor pe diferite tipuri şi zone de alarmare, permiţând fiecãrui centru de comandã şi control sã emitã separat orice tip de semnal real sau de test, independent de ceilalţi utilizatori. Operatorii subsistemelor de alamare componente pot emite, în funcţie de situaţie, semnale de alarmare independent unul faţã de celãlalt, fãrã sã aparã interferenţe sau disfuncţionalitãţi la celelalte subsisteme, indiferent de regimul de lucru.

CAP. III
Descrierea Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

ART. 7
Aparatura din centrele de monitorizare şi control este constituitã din echipamente de calcul şi echipamente specializate destinate Sistemului integrat de avertizare şi alarmare.
ART. 8
Arhitectura Sistemului integrat de avertizare şi alarmare cuprinde:
a) Centrul de comandã şi control naţional: concentrator şi distribuitor principal de date, informaţii şi mesaje primite de la structurile ierarhic inferioare ale sistemului sau de la operatori economici sursã de risc, autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi direct de la observatori. Centrul de comandã naţional are atribuţii de monitorizare şi comandã asupra centrelor de comandã regionale şi judeţene. Sistemul de interconectare trebuie sã fie compatibil cu sistemele deja aflate în exploatare. Legãturile cu centrele regionale şi judeţene se asigurã prin mijloace specifice de comunicaţie fir, fibrã opticã, radio, reţele de calculatoare şi echipamente dedicate. Centrul de comandã şi control naţional trebuie sã fie prevãzut cu o rezervã activã fixã şi cu una mobilã;
b) centre de comandã şi control regionale: elemente de nivel intermediar în arhitectura sistemului, cu scopul de facilitare a controlului la nivelul ierarhic inferior, în zona de competenţã şi de scurtare a timpului alocat transferului de date, informaţii şi mesaje. Centrele de comandã şi control regionale sunt subordonate şi interconectate cu centrul de comandã naţional. Centrele de comandã şi control regionale au în comandã directã centrele de comandã şi control judeţene, stabilite conform grupelor de înştiinţare-alarmare. Locaţia acestor centre se aflã la judeţele "capete de reţea", fiind comunã cu cea a centrului judeţean respectiv;
c) centre de comandã şi control judeţene: concentratoare şi distribuitoare de date, informaţii şi mesaje primite de la structurile ierarhic superioare ale sistemului, de la structurile ierarhic inferioare sau direct de la operatori economici sursã de risc, autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi direct de la observatori. Aceste centre au atribuţii de monitorizare şi comandã asupra centrelor de comandã locale. Sistemul de interconectare asigurã compatibilitatea cu sistemele deja aflate în exploatare. Legãturile dintre centrele de comandã şi control regionale şi judeţene se asigurã prin mijloace specifice de comunicaţie fir, fibrã opticã, radio, reţele de calculatoare şi echipamente dedicate;
d) centre de comandã localã: sunt similare cu centrele de comandã şi control judeţene în ceea ce priveşte atribuţiile de comunicaţie, aria lor de responsabilitate fiind limitatã la nivelul de amplasare (municipiu, oraş, comunã, în funcţie de vulnerabilitatea zonei geografice);
e) subsisteme de alarmare: sunt instalaţii complexe de alarmare compuse din:
● sirene - echipamente de avertizare şi alarmare acusticã pentru exterior cu facilitatea de a transmite mesaje vocale multilingve (instantanee sau preînregistrate), cu presiune acusticã de pânã la 123 dB la 30 m. Acestea trebuie sã asigure acoperirea acusticã a zonelor locuite, conform proiectelor tehnice de alarmare;
● echipamente de avertizare şi alarmare acusticã pentru interiorul clãdirilor publice (spitale, şcoli, teatre, hoteluri, clãdiri ale cultelor, operatori economici, instituţii publice, gãri, autogãri, aeroporturi etc.). Aceste echipamente trebuie sã asigure transmiterea unui semnal sonor de maximum 85 dB, urmat de mesaje vocale multilingve;
● echipamente de avertizare şi alarmare opticã destinate semnalizãrilor optice (flashuri luminoase şi/sau panouri optice) în interiorul clãdirilor publice, aglomerãri urbane şi pe drumurile publice;
● echipamente individuale de avertizare şi alarmare destinate locuinţelor private şi/sau persoanelor fizice (e-mail, pager, telefon);
● echipamente de avertizare şi alarmare tip broadcast (radiodifuziune, televiziune);
f) subsistem - suport de comunicaţie:
1. componenta distribuitã a Sistemului integrat de avertizare şi alarmare constituie elementul de infrastructurã de comunicaţii. În componenţa sa intrã toate cãile de comunicaţie utilizate în vederea realizãrii transferului de date, informaţii, semnale şi mesaje;
2. aceste instalaţii sunt comandate de centrele de comandã de la distanţã prin medii de comunicaţii specifice dedicate. Acestea sunt:
a) principal: linii fizice (cupru, fibrã opticã) şi radio (VHF, UHF, microunde);
b) rezervã: telefonie mobilã, comunicaţii prin satelit, Internet etc.;
3. comenzile de activare trebuie sã fie asigurate local şi la toate nivelurile ierarhic superioare acestora, corespunzãtor ariei de competenţã;
4. la nivelul centrelor de comandã şi control naţionale, regionale şi judeţene se va asigura câte o rezervã activã fixã şi una mobilã.
ART. 9
Pentru realizarea integrãrii la nivel naţional a echipamentelor de înştiinţare-alarmare existente într-un sistem unitar, coerent şi coordonat este necesarã realizarea urmãtoarelor faze:
1. completarea echipamentelor existente cu elemente de interfaţare şi integrare adecvate;
2. modernizarea echipamentelor existente prin înlocuirea celor depãşite fizic şi moral, incompatibile cu cerinţele tehnice de integrare;
3. proiectarea, realizarea şi echiparea centrelor de comandã şi control.

CAP. IV
Clasificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare

ART. 10
Clasificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare se face ţinându-se cont de urmãtoarele criterii:
a) tipul de risc monitorizat;
b) deţinãtorul;
c) modul de activare.
ART. 11
Suportul fizic prin care se realizeazã transmiterea mesajelor şi semnalelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare se constituie din:
1. medii de transmisie a tuturor datelor, informaţiilor şi mesajelor aferente fazelor de înştiinţare şi alarmare. În aceastã categorie se înscriu:
a) circuite telefonice;
b) fibrã opticã;
c) reţele de calculatoare (aparţinând autoritãţilor publice centrale şi locale, operatorilor economici sursã de risc etc.);
d) reţele radio;
e) echipamente dedicate de tip F 1001A, F 1001B;
f) reţele telefonie mobilã;
g) Internet;
h) comunicaţii prin satelit;
i) reţele de radio şi televiziune;
2. echipamente conectate la suportul de transmisie a mesajelor şi semnalelor de alarmare:
a) sirene electronice;
b) sirene electrice;
c) echipamente mobile;
d) sirene acţionate cu abur;
e) motosirene;
f) terminale alternative (instalaţii optice şi/sau panouri luminoase pentru interior, radioreceptoare, pagere, telefoane mobile).

CAP. V
Cerinţe şi criterii de realizare şi instalare

SECŢIUNEA 1
Cerinţe şi criterii generale

ART. 12
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare se realizeazã prin:
1. integrarea subsistemelor existente într-o structurã unitarã, etapizat, pe baza documentaţiilor tehnice elaborate în acest sens;
2. executarea şi instalarea elementelor integratoare pe baza documentaţiei tehnice elaborate în acest sens;
3. elementele de completare, modernizare sau nou-introduse în sistem vor avea la bazã soluţii tehnice de generaţie nouã, care se înscriu în caracteristicile tehnice ale echipamentelor nu mai vechi de 5 ani;
4. soluţiile tehnice trebuie realizate la standardele de calitate cerute de reglementãrile în vigoare;
5. elementele cu rol de comandã şi control ale Sistemului integrat de avertizare şi alarmare vor fi proiectate cu rezervã caldã, aptã sã preia imediat funcţiunile elementului principal;
6. aplicaţiile software utilizate în Sistemul integrat de avertizare şi alarmare vor respecta urmãtoarele cerinţe generale:
a) sã fie uşor de operat de cãtre personalul tehnic;
b) sã fie sugestive în raport cu informaţiile afişate;
c) sã asigure funcţii complexe de conectare, control şi comandã, în raport cu nivelul ierarhic pentru care sunt proiectate;
d) sã asigure interoperabilitatea cu elementele deja existente ale sistemului;
e) sã asigure gestionarea şi arhivarea eficientã a datelor, informaţiilor şi mesajelor;
f) sã asigure prelucrarea datelor, informaţiilor şi mesajelor;
g) sã asigure elaborarea de rapoarte privind starea resurselor fiecãrei componente şi activitatea operatorului;
h) sã utilizeze hãrţi digitale calibrate;
i) accesul sã fie protejat prin parole software şi hardware;
j) sã informeze operatorul acustic şi optic asupra schimbãrilor în starea sistemului;
k) sã permitã alarmarea pe grupuri şi tipuri de alarmã;
l) sã permitã reprezentarea concentratã a subreţelelor cu posibilitãţi de zoom;
m) sã includã capabilitãţi de înştiinţare, avertizare, alarmare prin mesaje transmise automat la o listã de destinatari privilegiaţi;
n) sã permitã activarea de la panoul central, de la orice nivel ierarhic de comandã şi control, a unei alarme locale sau de grup predefinit local (de la caz la caz);
7. Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã fie flexibil, adaptabil la viitoare îmbunãtãţiri, simplu de utilizat şi bazat pe soluţii hardware şi software standard.
ART. 13
(1) Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã asigure funcţiunile de diagnosticare în reţea pentru monitorizarea stãrii curente.
(2) Operatorul de la centrul de control poate iniţia comenzi la distanţã şi poate primi informaţii de stare privind centrele de comandã şi control, precum şi alte componente ale Sistemului integrat de avertizare şi alarmare. Informaţiile asigurã date asupra stãrii subsistemelor de alarmare, locaţiilor de control şi a subsistemului de comunicaţii.
ART. 14
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã poatã executa funcţiuni de diagnosticare, care asigurã teste fãrã scoaterea din funcţiune a sistemului prin verificarea echipamentului din locaţiile de control, din locaţiile subsistemelor de alarmare, precum şi din subsistemul de comunicaţii.
ART. 15
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã fie prevãzut cu programe de autotestare, care ruleazã automat şi raporteazã locaţiilor de control cel puţin o datã pe zi starea tehnicã, fãrã activarea subsistemelor de alarmare. Administratorul de sistem defineşte perioada de rulare a autotestelor. Programele de autotestare sunt activate în fiecare modul. Când funcţiunile de diagnosticare detecteazã o eroare, Sistemul integrat de avertizare şi alarmare asigurã mesaje de avertizare complete.
ART. 16
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã indice permanent starea funcţionalã a componentelor sale, la nivel individual, de grup şi total.
ART. 17
Pentru sincronizarea tuturor componentelor mobile ale Sistemului integrat de avertizare şi alarmare, acestea trebuie sã fie echipate cu module GPS.

SECŢIUNEA a 2-a
Rezerva şi redundanţa

ART. 18
Centrele de comandã şi control de la orice nivel ierarhic sunt dublate funcţional şi dispun de structuri de rezervã. Centrele regionale şi judeţene conectate la Centrul de comandã şi control naţional trebuie sã poatã prelua, în situaţii deosebite şi în funcţie de caz, controlul imediat, printr-o acţiune a operatorului, în secvenţele esenţiale de funcţionare.
ART. 19
Redundanţa echipamentelor de calcul este asiguratã în fiecare centru unde sunt prevãzute douã echipamente, unul principal şi unul de rezervã. Echipamentul de rezervã primeşte toate datele de la echipamentul principal, în timp real şi în mod continuu, şi asigurã funcţiunea de rezervã aptã sã preia starea curentã şi sã îndeplineascã aceleaşi funcţiuni. Echipamentul de rezervã preia controlul automat sau la o acţiune a operatorului, în funcţie de regimul de lucru, de starea sistemului şi de situaţie.
ART. 20
(1) Pentru asigurarea redundanţei, Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã fie prevãzut cu urmãtoarele componente:
a) Centrul de comandã şi control naţional: un punct de comandã mobil, 6 sirene mobile;
b) centrele judeţene: un punct de comandã mobil, douã sirene mobile;
c) centrul local: o sirenã mobilã.
(2) Pentru acoperirea funcţiunilor prevãzute pentru centrele regionale de comandã şi control, vor fi folosite cumulativ dotãrile centrelor judeţene care îndeplinesc acest atribut ierarhic de comandã şi control.

SECŢIUNEA a 3-a
Comanda şi controlul la distanţã

ART. 21
(1) Aceastã facilitate de sistem este asiguratã de configuraţia ierarhicã de comandã şi control care stã la baza proiectãrii structurii Sistemului integrat de avertizare şi alarmare, asigurând comanda la distanţã a subsistemelor de alarmare, de la centrul ierarhic superior care activeazã alarmarea cãtre centrul din subordine.
(2) Accesul la resursele Sistemului integrat de avertizare şi alarmare se face prin parole software şi/sau mijloace moderne de identificare a operatorului.
ART. 22
Oricare centru local are capabilitatea de a trimite un semnal de comandã cãtre subsistemele de alarmare. Principiul de bazã este acela cã se poate asigura controlul unui singur utilizator asupra sistemului, conform nivelului ierarhic de competenţã. Atunci când sistemul este în modul "comandat", aceastã stare este indicatã explicit operatorului.
ART. 23
Accesul la distanţã include mãsuri de siguranţã şi securitate împotriva folosirii neautorizate a cãilor de acces. Acestea sunt accesibile în grupuri închise de utilizatori, conform atribuţiilor.

CAP. VI
Descrierea subsistemelor componente

SECŢIUNEA 1
Subsistemul de alarmare

ART. 24
(1) Accesul la resursele subsistemului de alarmare se face în mediu controlat, cu respectarea unor criterii de acces strict definite pentru personalul operator, în funcţie de atribuţiile acestuia.
(2) Resursele de comandã şi control ale subsistemului de alarmare sunt gestionate de administratorul de sistem care alocã şi valideazã criteriile de acces ale utilizatorilor.
ART. 25
(1) Subsistemul de alarmare asigurã funcţiuni de transmitere de mesaje vocale (adresare publicã) de la centrele de comandã şi control, prin mijloace radio sau fir, la sirenele electronice.
(2) Subsistemul de alarmare trebuie sã fie prevãzut cu capacitatea de a înregistra noi mesaje în locaţiile de comandã.
(3) Sirenele trebuie sã asigure stocarea a minimum 16 mesaje predefinite de câte minimum 60 de secunde fiecare.
(4) Ascultarea mesajelor stocate trebuie sã fie posibilã şi pe aparatura folositã ca echipament concentrator de date, pentru verificãri, corecturi şi modificãri.
(5) Subsistemul de alarmare trebuie sã asigure funcţiuni de transmitere de semnale şi mesaje optice predefinite.
ART. 26
Selectarea tipului de semnal sau de mesaj vocal se face în locaţiile de comandã şi control, oricare ar fi nivelul ierarhic al acestora, prin alegerea unuia dintre semnalele definite sau mesajele vocale predefinite pentru sirenele selectate.
ART. 27
Panourile de control din dotarea centrelor de comandã şi control de la orice nivel ierarhic trebuie sã permitã atât afişarea stãrii subsistemelor de alarmare, cât şi comandarea directã a acestora. Panoul de control verificã comunicaţiile cãtre şi dinspre echipamentul de control. Starea conexiunii este indicatã pe panoul de control prin semnalizare opticã şi acusticã.
ART. 28
Funcţiile de activare şi dezactivare a semnalelor asigurã activarea subsistemelor de alarmare selectate, cu tipul de semnal selectat. Pentru evitarea activãrii accidentale, operatorul declanşeazã alerta printr-o tastã specialã sau cheie, existând facilitatea de dezactivare care opreşte imediat un semnal declanşat.
ART. 29
(1) Echipamentul de control are funcţiuni încorporate de testare, care asigurã:
a) mãsurarea puterii directe şi reflectate a emiţãtorului;
b) monitorizarea reţelei de alimentare interne şi externe;
c) monitorizarea funcţiunilor componentelor principale ale echipamentului de alarmare.
(2) Atunci când funcţiunile de testare detecteazã o eroare, subsistemul o va semnaliza optic şi acustic.
ART. 30
(1) Echipamentul concentrator de date este punctul de pornire pentru toate legãturile fir dintre centrele de comandã şi control, precum şi toate staţiile subsistemelor de alarmare.
(2) Pentru fiecare subsistem de alarmare se stabileşte o linie de comunicaţii, amplasatã în centrele de comandã.
(3) Unitatea de concentrare este controlatã de echipamentul de control local.
ART. 31
Subsistemul de alarmare cu activare manualã trebuie sã asigure minimum urmãtoarele funcţii:
a) activarea semnalelor de alarmare a subsistemului;
b) transmiterea, semnalizarea, înregistrarea şi ştergerea mesajelor predefinite;
c) dezactivarea alarmei;
d) schimbarea valorilor parametrilor de configurare a echipamentului de control şi a repetoarelor;
e) iniţierea rutinelor de autotestare;
f) prezentarea alarmelor de la subsistemul de alarmare sau senzori.
ART. 32
(1) Echipamentul de control şi comunicaţii trebuie sã fie prevãzut cu rutine automate de pornire.
(2) La pornire, subsistemul trebuie sã intre automat în modul operaţional, folosindu-se cel mai recent set de parametri configuraţi.

SECŢIUNEA a 2-a
Subsistemul de comunicaţii

ART. 33
(1) În funcţie de amplasamentul fiecãrui post de sirenã, subsistemul de comunicaţii va fi prevãzut cu cel puţin douã dintre urmãtoarele medii de comunicaţie:
a) fir;
b) radio;
c) telefonie mobilã;
d) satelit.
(2) În cadrul subsistemului de comunicaţii, pentru anumite condiţii de amplasare sau situaţii de afectare a reţelelor de comunicaţii terestre se va asigura comunicaţia prin mijloace independente de transferul de date, informaţii sau semnale electrice de comandã prin cablu. În acest sens, în faza de dezvoltare a Sistemului integrat de avertizare şi alarmare vor fi prevãzute cãi alternative de asigurare a comunicaţiilor şi cãilor de comandã la distanţã, fãrã fir.
ART. 34
Echipamentul de retranslaţie radio trebuie sã rãspundã urmãtoarelor cerinţe:
a) rezervare totalã a funcţiei, inclusiv antenele;
b) sã îşi monitorizeze urmãtorii parametri:
● mãsurarea puterii directe şi reflectate a emiţãtorului;
● monitorizarea reţelei de alimentare interne şi externe;
c) transmiterea parametrilor de funcţionare la centrul de comandã şi control se va face independent, pe canal radio sau telefonie mobilã;
d) autotestare periodicã;
e) reconfigurare de la centrul de comandã şi control;
f) sã asigure comunicaţia radio a Sistemului integrat de avertizare şi alarmare timp de 7 zile fãrã alimentare externã.
ART. 35
Timpul de întârziere, de la activarea sirenei din oricare centru de comandã şi control pânã la emiterea concretã a sunetului la sirena/sirenele selectate, nu trebuie sã depãşeascã 5 secunde.
ART. 36
Dimensionarea subsistemului de comunicaţii trebuie fãcutã astfel încât sã asigure cumulativ gestionarea echipamentelor deja instalate pe teritoriu, incluzând capabilitãţi de extindere ulterioarã conform evaluãrilor din cerinţele pentru lanţuri de alarmare pe tipuri de dezastre.

SECŢIUNEA a 3-a
Subsistemul produse informatice

ART. 37
(1) Aplicaţiile care deservesc Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã includã secvenţe software pentru funcţionarea în mod automat (neasistatã) a echipamentelor şi canalelor de comunicaţii.
(2) Aceste secvenţe, precum şi cele pentru funcţionare în regim manual (în prezenţa şi sub comanda şi controlul operatorului) vor fi separate clar de secvenţele operaţionale standard.
(3) Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã includã un set de rapoarte cu informaţii de stare.
(4) Programele aplicative trebuie sã asigure posibilitatea de selectare a unei zone de alarmare specificate, prin marcarea acesteia pe hartã, sirenele respective fiind evidenţiate şi pregãtite pentru o selectare rapidã.
(5) Software-ul pentru prelucrarea hãrţilor trebuie sã asigure prelucrarea de hãrţi scanate şi digitizate.
ART. 38
Hãrţile trebuie sã evidenţieze elementele de infrastructurã semnificative, reţeaua hidrograficã şi zonele construite. Software-ul pentru prelucrarea hãrţilor trebuie sã includã urmãtoarele funcţiuni:
a) apropierea şi îndepãrtarea imaginii; în cazul în care apare o zonã de interes pe hartã, sistemul evidenţiazã aceastã imagine prin mãrirea detaliilor;
b) prezentarea datelor prin intermediul simbolurilor specifice:
● graniţe;
● numele strãzilor şi locurile importante;
● centre de comandã, conform accesului alocat de nivelul ierarhic;
● diferitele tipuri de sirene şi zonele de acoperire;
c) prezentarea de informaţii despre starea şi tipul sirenelor, tipul locaţiei de control şi starea acesteia, statistici referitoare la elementele funcţionale selectabile etc., prin acţionarea diferitelor simboluri de pe hartã;
d) indicarea stãrii de activare pentru sirene, individual şi pe grupuri de sirene;
e) cãutarea şi prezentarea sirenelor specificate;
f) amplasarea de simboluri care indicã incendii, gaze etc.;
g) posibilitatea de a schimba, adãuga sau şterge simbolurile din sistem.
ART. 39
Afişarea stãrii Sistemului integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã fie posibilã în format grafic şi text, cu acoperirea tuturor componentelor:
a) starea subsistemelor de alarmare: tipul echipamentului, timpul de operare, tipul de alimentare, mesajele de eroare, configurare, mesaje salvate, adresã fizicã etc.;
b) starea infrastructurii de comunicaţii.
ART. 40
Rapoartele de stare de la un subsistem, un grup sau de la toate componentele Sistemului integrat de avertizare şi alarmare din zona de subordonare trebuie sã fie afişabile periodic, în modul de lucru automat sau la cererea operatorului, indiferent de regimul de procesare.
ART. 41
(1) Asistenţa contextualã (ca funcţie de instruire şi ghidare) trebuie sã fie prevãzutã pentru toate funcţiile subsistemului de programe, ca suport software al utilizatorilor care opereazã în situaţii critice.
(2) La gestionarea deficitarã a Sistemului integrat de avertizare şi alarmare (comenzi greşite, valori în afara limitelor etc.), aceasta furnizeazã mesaje de eroare, sugestii şi referinţe la paragrafele corespunzãtoare din manualul utilizatorului.
ART. 42
Echipamentele de calcul trebuie sã includã funcţii de simulare integrate. În cazul în care un utilizator foloseşte aceste funcţii de simulare, este activat regimul funcţional special de simulare. În acest mod de operare este folositã o bazã de date simulatã, diferitã de cea operativã.
ART. 43
În regim de simulare nu trebuie sã se producã activarea sirenelor. În situaţia în care un utilizator de la oricare dintre centrele de comandã opereazã în regim de simulare pe un echipament de calcul principal, funcţia de alarmare efectivã este preluatã de echipamentul de rezervã.
ART. 44
Subsistemul produse informatice trebuie sã prevadã:
a) capacitatea de a schimba configuraţia prin adãugarea, înlocuirea sau înlãturarea unor subsisteme ori senzori la nivel logic, atunci când s-au efectuat astfel de modificãri la nivel fizic;
b) configurarea de la distanţã a unui subsistem;
c) executarea descãrcãrii şi încãrcãrii de la distanţã a informaţiilor de configurare a subsistemului, schimbarea cãii de comunicaţie (radio sau fir);
d) încãrcarea de la distanţã cu date şi programe în staţiile de comandã.
ART. 45
Pentru transmiterea mesajelor şi semnalelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare se vor proiecta proceduri standardizate, în vederea asigurãrii respectãrii cerinţelor privind redundanţa şi interoperabilitatea subsistemelor.

CAP. VII
Cerinţe de interfaţare

ART. 46
(1) Interfeţele externe sunt interfeţele dintre nucleele de control, pe de o parte, şi alte echipamente şi subsisteme, pe de altã parte.
(2) Subsistemul de interfaţare extern trebuie sã asigure cãi de conectare între Sistemul integrat de avertizare şi alarmare şi alte reţele externe specializate în monitorizarea factorilor de risc.
(3) Interfeţele interne sunt interfeţele dintre diferitele pãrţi ale Sistemului integrat de avertizare şi alarmare.
(4) Toate protocoalele de comunicaţii sunt conforme cu regimul de interconectare deschisã a sistemelor.
ART. 47
Interfaţarea cu alte sisteme ale instituţiilor specializate în monitorizarea factorilor de risc va fi asiguratã la nivelul Centrului de comandã şi control naţional.
ART. 48
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã permitã, în etapa de extindere, integrarea unor noi interfeţe pentru sisteme de avertizare de interior, sisteme de alarmare optoacusticã, sisteme de adresare publicã deja instalate în clãdiri şi zone publice, alte sisteme de alarmare de interior.

CAP. VIII
Interfaţa operator - echipament de comandã şi control

ART. 49
(1) La toate nivelurile de comandã şi control trebuie sã fie prevãzute condiţii de operare specifice pentru operatorii specializaţi, cu precãdere în exploatarea procedurilor specifice înştiinţãrii, avertizãrii şi alarmãrii, precum şi monitorizãrii datelor şi informaţiilor primite de la reţelele externe de supraveghere a factorilor de risc.
(2) În acest scop, programele aplicative trebuie proiectate şi implementate pentru asigurarea de proceduri de operare accesibile, uşor de interpretat.
(3) Secţiunea aplicativã a echipamentului de comandã şi control trebuie sã asigure ferestre uşor selectabile pentru activarea sirenelor şi pentru confirmãrile de activare. Activarea sirenelor selectate se executã printr-o tastã - întrerupãtor dedicat.
(4) Prezentarea mesajelor de alarmã şi alertã asupra stãrii Sistemului integrat de avertizare şi alarmare sau asupra condiţiilor externe pentru interfaţa operator - echipament de comandã şi control se va face pe un ecran activ permanent care schimbã culoarea şi are un avertizor sonor.
(5) Starea sirenelor se prezintã pe hartã prin semnalizare opticã specificã, variabilã în funcţie de situaţie.
(6) Utilizatorul selecteazã simbolurile de pe hartã şi obţine informaţiile respective într-un raport grafic tip fereastrã, separat.
ART. 50
(1) Interfaţa de operare a panoului de control este constituitã dintr-un panou cu butoane şi un ecran grafic care asigurã activarea componentelor sistemului şi recepţionarea datelor şi informaţiilor de stare conexe acestora.
(2) Afişajul grafic şi folosirea lui trebuie sã fie adecvate pentru vizualizarea rãspunsurilor, listelor de adrese, alarmelor şi stãrii echipamentelor.
ART. 51
Pentru comanda sirenelor cu activare manualã, afişajul se executã local, pe un ecran care suportã cel puţin 4 rânduri cu câte 16 caractere.

CAP. IX
Cerinţe de mediu, instalare şi exploatare

ART. 52
(1) În funcţie de tipul de echipament şi de subsistemul pe care îl doteazã, componentele Sistemului integrat de avertizare şi alarmare se clasificã în:
a) echipamente şi aparaturã de incintã;
b) echipamente şi aparaturã cu funcţionare în spaţiu deschis, în afara amplasamentelor.
(2) Conform acestor criterii, toate componentele trebuie sã respecte cerinţele tehnice de funcţionare, timpul mediu de bunã funcţionare şi parametrii de ambient specificaţi în standardele în vigoare în România, precum şi la nivelul prevederilor internaţionale pentru astfel de echipamente.
ART. 53
Modul de comandã, control şi activare va fi instalat în clãdiri unde temperatura în zonele de operare este reglatã la 20°C, cu marja de eroare prevãzutã de standardele de mediu pentru echipamente electronice.
ART. 54
Echipamentele de alarmare sonorã instalate în exterior, montate la înãlţimea specificatã în proiect, trebuie sã respecte standardele de funcţionare în spaţiu deschis.
ART. 55
(1) Echipamentul Sistemului integrat de avertizare şi alarmare trebuie sã se conformeze cerinţelor de mediu electric din standardul EN 50082-2 (Imunitate).
(2) Din punct de vedere al variaţiilor de tensiune echipamentele trebuie sã se încadreze în standardul EN 50130-4.
ART. 56
(1) Instalaţiile interne şi externe trebuie sã fie prevãzute cu mijloace de protecţie împotriva descãrcãrilor electrice şi a suprasarcinii, conform standardelor în vigoare.
(2) Incintele echipamentelor de control, camerele de comandã şi cabinetele echipamentelor şi repetoarelor trebuie sã fie prevãzute cu circuite de împãmântare care sã asigure îndeplinirea cerinţelor de protecţie.
ART. 57
(1) Echipamentele Sistemului integrat de avertizare şi alarmare sau pãrţi din acestea trebuie proiectate astfel încât sã nu influenţeze mediul şi personalul operator (radiaţii, zgomot, cãldurã) şi sã nu interfereze cu alte echipamente.
(2) Pãrţile externe vor folosi mijloace de protecţie şi filtre pentru a micşora interferenţa cu alte echipamente.
ART. 58
(1) Echipamentele destinate instalãrii în incinte trebuie proiectate astfel încât sã nu emitã mai mult de 45 dB la o distanţã de 1 m în orice direcţie.
(2) Echipamentele destinate instalãrii în alte zone nu trebuie sã emitã mai mult de 50 dB la o distanţã de 1 m în orice direcţie.

CAP. X
Proiectarea Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

ART. 59
(1) Integrarea în Sistemul integrat de avertizare şi alarmare a echipamentelor existente se face cu elaborarea urmãtoarelor documentaţii tehnice:
a) studii de identificare şi evaluare a subsistemelor existente, care vor fi integrate;
b) studii de prefezabilitate/fezabilitate pentru definirea alocãrii de niveluri ierarhice pentru componentele existente, în cadrul Sistemului integrat de avertizare şi alarmare;
c) proiect pentru armonizarea procedurilor de exploatare integratã a tuturor subsistemelor într-o structurã ierarhizatã.
(2) Proiectarea echipamentelor noi va fi realizatã în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza studiilor de impact specifice pe tipuri de risc, cu întocmirea documentaţiilor necesare:
a) teme-cadru;
b) studii de prefezabilitate;
c) studii de fezabilitate;
d) proiecte tehnice;
e) manuale de utilizare, întreţinere şi exploatare.
ART. 60
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare trebuie proiectat astfel încât pentru funcţii similare sã foloseascã acelaşi tip de modul, modulele standard sã fie înlocuibile în proiectare şi asamblare, astfel încât pãrţile similare sã poatã fi schimbate între ele şi folosite ca rezerve.

CAP. XI
Proiectarea elementelor de construcţie auxiliare (suport mecanic)

ART. 61
Sistemul integrat de avertizare şi alarmare, la nivelul tuturor componentelor sale, va fi proiectat în structurã modularã standardizatã, uşor de asamblat, menţinut sau înlocuit.
ART. 62
Panourile de control trebuie proiectate cu tastaturã numericã pentru apelarea sirenelor în mod individual, cu comutatoare separate pentru selectarea tipului de semnal şi a grupurilor de sirene, incluzând un comutator dedicat pentru dezactivare imediatã în caz de necesitate.
ART. 63
(1) Echipamentul din staţiile de sirene trebuie proiectat modular pentru configurarea conform nevoilor concrete şi pentru simplificarea întreţinerii.
(2) Echipamentele specificate sunt protejate de carcase antiefracţie şi antivandal, inerte din punct de vedere chimic, cu rezistenţã mecanicã adecvatã scopului.
(3) Tastaturile sunt de tip membranã, cu inscripţionare pe verso, pentru protejare.

CAP. XII
Protecţia şi securizarea componentelor
Sistemului integrat de avertizare şi alarmare

ART. 64
Protecţia Sistemului integrat de avertizare şi alarmare în cazul manipulãrilor neautorizate ale echipamentelor instalate în spaţiu deschis, oricare ar fi nivelul ierarhic şi tipul de echipament component (declanşãri neautorizate, semnale neautorizate etc.), precum şi pentru garantarea comunicaţiilor sigure prin sisteme de siguranţã la nivel hardware şi software se face prin prevederea unor mãsuri speciale proiectate şi implementate în acest sens.
ART. 65
(1) Toate terminalele şi echipamentele locaţiilor prevãzute cu sirene şi staţiile de repetoare vor fi instalate în amplasamente sigure, pentru a preveni accesul neautorizat la componentele interne.
(2) Mijloacele de acces la elementele interne ale echipamentelor Sistemului integrat de avertizare şi alarmare sunt proiectate robust şi securizate fizic.

CAP. XIII
Cerinţe de siguranţã în exploatare

ART. 66
Echipamentele nu trebuie sã fie periculoase pentru securitatea şi siguranţa operatorilor şi utilizatorilor. Acestea trebuie sã respecte normele în vigoare pentru protecţia personalului operator şi cele de protecţie a mediului.
ART. 67
Documentaţiile de exploatare, utilizare şi întreţinere cuprind toate mãsurile de protecţie necesare. Personalul este instruit şi testat periodic în domeniul securitãţii procesului de exploatare şi utilizare a Sistemului integrat de avertizare şi alarmare, la toate nivelurile ierarhice de operare.

CAP. XV
Dispoziţii finale

ART. 68
(1) Echipamentele de calcul şi cele de control vor îndeplini prevederile standardelor în vigoare.
(2) Echipamentele electrice vor respecta standardul IP54 pentru modulele interne şi IP55 pentru cabinete.
ART. 69
Anexa face parte integrantã din prezentele norme tehnice.

ANEXĂ
------
la normele tehnice
------------------


STRUCTURA
la nivel logic a Sistemului naţional integrat de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei
┌────────────────────────┐
│Legenda: │
│════> Transfer de date │
│ si informatii │
│────→ Element de comanda│
└────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────┐
│SURSE DE INFORMARE, INSTIINTARE, AVERTIZARE ALARMARE│
└─────────────────────┬─╥────────────────────────────┘
│ ║
│ ║
│ ║
│ ║
│ v
┌──────────┴────────────────┐
┌────→ │CENTRUL DE COMANDA NATIONAL│←────┐
│ └──────────┬────────────────┘ │
│ │ │
│ │ │
│ 7 centre, conform │
↓ grupelor de alarmare ↓
│CENTRU DE COMANDA REGIONAL├┐ │ ┌─────┤CENTRU DE COMANDA REGIONAL│
└──────────────────────────┘│ │ │ └──────────────────────────┘
^ │ │ │ ^
║ │ │ │ ║
║ │ │ │ ║
v │ │ │ v
┌──────────────────────────┐│ │ │ ┌──────────────────────────┐
│CENTRE DE COMANDA JUDETENE├┼─┼──┐ │ ┌───┤CENTRE DE COMANDA JUDETENE│
└──────────────────────────┘│ │ │ │ │ └──────────────────────────┘
^ │ │ │ │ │ ^
║ │ │ │ │ │ ║
║ │ │ │ │ │ ║
v │ │ │ │ │ v
┌──────────────────────────┐│ │ │ │ │ ┌──────────────────────────┐
│CENTRE DE COMANDA LOCALE ││ │ │ │ │ │CENTRE DE COMANDA LOCALE │
└──┬───────────────────────┘│ │ │ │ │ └────────────────────┬─────┘
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ * │ │ │ │ │ * │
│ *───────────────┼─┴──┼──┼─┼────────────────* │
│ * │ │ │ │ * │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
↓ ↓ │ │ │ ↓
┌────────────────────────────┐ │ └─┼──→┌────────────────────────────┐
│LANTURI (SIRENE) DE ALARMARE│←──┘ └──→│LANTURI (SIRENE) DE ALARMARE│
└────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016