Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE NUMAR : 182879 DIN 03/11/92  privind finantarea ocrotirii sanatatii, potrivit   Ordonantei Guvernului nr. 22/1992     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE NUMAR : 182879 DIN 03/11/92 privind finantarea ocrotirii sanatatii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 309 DIN 27/11/92
În baza <>art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 22 din 21 august 1992 privind finanţarea ocrotirii sãnãtãţii, se emit urmãtoarele norme metodologice:
I. Modul de finanţare a ocrotirii sãnãtãţii
1. Finanţarea ocrotirii sãnãtãţii din bugetul de stat şi bugetele locale se efectueazã pe baza creditelor bugetare aprobate, în condiţiile legii, precum şi a normelor privind execuţia de casa a bugetului de stat.
2. Finanţarea ocrotirii sãnãtãţii se asigura şi din fondul special pentru sãnãtate, care se constituie, potrivit art. 1, 3 şi 4 din ordonanta menţionatã mai sus, din urmãtoarele surse:
a) cota de 2% datoratã de persoanele juridice şi fizice care utilizeazã personal salariat, calculatã asupra cistigului brut realizat de salariaţi, conform legii. Aceasta cota este inclusã în contribuţia de asigurãri sociale;
b) cota de 10% din valoarea încasãrilor realizate de persoanele juridice din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice;
c) cota 1% din valoarea veniturilor realizate de persoanele juridice din vinzarile de produse din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice;
d) contribuţia diferenţiatã în funcţie de veniturile realizate de persoanele fizice care nu sînt cuprinse într-un sistem de asigurãri sociale;
e) venituri realizate din activitatea unitãţilor sanitare prevãzute în anexa nr. 1 la ordonanta.
II. Modul de încasare a veniturilor fondului special pentru sãnãtate
3. Persoanele juridice şi fizice care utilizeazã personal salariat contribuie cu o cota de 2% calculatã asupra cistigului brut realizat lunar de salariaţii respectivi. Suma rezultatã se cuprinde în contribuţia de asigurãri sociale şi se vãrsa în anul 1992, o data cu aceasta, în contul bugetului de asigurãri sociale deschis la bãncile comerciale.
Începînd cu data de 1 ianuarie 1993, contribuţia de 2% datoratã de persoanele fizice şi juridice se vireazã Ministerului Sãnãtãţii, o data cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expiratã. Operaţiunea de virare se efectueazã cu dispoziţie de plata în contul 64.39. "Disponibil din fondul special pentru sãnãtate" deschis pe seama direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti la sucursalele Bãncii Comerciale Romane - S.A.
Banca plãtitoare, unde persoana juridicã sau fizica are deschis contul, solicita şi verifica dispoziţia de plata pentru aceasta contribuţie. Pe dispoziţia de plata în spaţiul rezervat "obiectului plãţii" se va înscrie: "contribuţia 2% cistig brut realizat...........lei".
Persoanele care utilizeazã personal salariat pot achitã în numerar contribuţia de 2% la casieria direcţiilor sanitare, pe baza de chitanţa.
4. Persoanele juridice, Radioteleviziunea, agenţiile de publicitate, administraţiile ziarelor şi alte persoane juridice care realizeazã încasãri din acţiuni de publicitate pentru produsele din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice au obligaţia ca din încasãrile respective sa vireze în contul fondului special pentru sãnãtate o cota de 10%. Sumele încasate vor fi evidentiate distinct în contabilitatea persoanelor juridice respective şi vor fi virate în contul 64.39. al direcţiilor sanitare, deschis la sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Bãncii Comerciale Romane -S.A.
5. Agenţii economici producãtori şi agenţii economici importatori de produse din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice au obligaţia de a vãrsa în contul fondului special pentru sãnãtate 64.39. deschis la sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Bãncii Comerciale Romane -S.A. pe seama direcţiilor sanitare, o cota de 1% calculatã asupra sumelor realizate din vînzarea produselor respective.
6. Agenţii economici care realizeazã venituri din vinzarile de produse din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice contribuie cu o cota de 1% din valoarea adaosului comercial al acestora şi au obligaţia de a vãrsa aceasta contribuţie în acelaşi cont prevãzut la pct.5.
7. Sumele datorate şi prevãzute la pct.4, 5 şi 6 de mai sus se vãrsa, trimestrial, pînã în ziua de 15 a lunii urmãtoare trimestrului expirat.
În cazul în care persoanele juridice menţionate la pct. 4, 5 şi 6 de mai sus nu efectueazã vãrsãmintele la termenul stabilit, se aplica o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult decît cuantumul sumei datorate. Majorãrile calculate potrivit alineatului precedent se vireazã în acelaşi cont ca şi contribuţia datoratã de persoanele juridice menţionate la pct.4, 5 şi 6.
8. În contabilitatea persoanelor juridice sau fizice care utilizeazã personal salariat, contribuţia lunarã de 2% inclusã în contribuţia de asigurãri sociale se înregistreazã în debitul contului 431 "Contribuţia la asigurãri sociale" prin creditul contului 499 "Creditori" analitic distinct.
9. În contabilitatea agenţilor economici care realizeazã încasãri din acţiuni publicitare la produsele din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice, sau care realizeazã venituri din vinzarile de produse din tutun, tigari şi bãuturi alcoolice, contribuţia de 10%, respectiv 1%, datoratã, potrivit legii, la fondul special pentru sãnãtate se evidenţiazã în debitul contului 750 "Beneficii şi pierderi" prin creditul contului 499 "Creditori" analitic distinct.
10. Persoanele fizice care nu sînt cuprinse într-un sistem de asigurãri sociale pot beneficia de aceleaşi drepturi privind ocrotirea sãnãtãţii ca şi salariaţii, cu condiţia sa contribuie la fondul special pentru sãnãtate astfel:
- persoanele ale cãror venituri brute depãşesc 50.000 lei lunar (600.000 lei anual şi peste aceasta suma) contribuie cu o cota de 4% din veniturile realizate;
- persoanele ale cãror venituri brute sînt sub 50.000 lei lunar ( sub 600.000 lei anual) contribuie cu o cota de 2% din veniturile realizate, dar nu mai puţin de 2% din salariul de baza minim brut pe ţara.
Nivelul contribuţiei se stabileşte de cãtre unitãţile teritoriale nominalizate de direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza actelor doveditoare eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte venitul brut lunar sau anual, dupã caz.
O data cu stabilirea şi încasarea contribuţiei, unitãţile sanitare respective vor elibera persoanelor fizice o legitimatie medicalã tip, potrivit modelului din anexa. În legitimatie se vor înscrie şi membrii de familie care sînt în întreţinerea contribuabilului şi care vor beneficia de servicii medicale, în aceleaşi condiţii.
Legitimatia se înscrie, în ordine cronologicã, într-un registru special (parafat de directorul instituţiei şi contabilul şef), în care se înscrie:
- numele şi prenumele persoanei pentru care s-a eliberat legitimatia;
- domiciliul;
- actul de identitate;
- venitul brut anual şi suma achitatã.
Legitimatia se elibereazã o data cu plata primei contribuţii şi reprezintã documentul justificativ pentru a beneficia de servicii medicale gratuite şi de compensarea de 50% din valoarea medicamentelor şi a costului protezelor prescrise în ambulatoriu.
Personalul unitãţilor sanitare are obligaţia ca la solicitarea serviciilor medicale (consultaţii, internari, tratamente etc.) sa verifice plata contribuţiei datoratã de persoanele în cauza, care trebuie sa rezulte din legitimatia medicalã tip.
În cazul în care persoanele prevãzute la pct. 10 nu fac dovada achitãrii contribuţiei datorate la zi vor suporta costul asistenţei medicale acordate la tarifele stabilite de Ministerul Sãnãtãţii, pentru bolnavii plãtitori, cetãţeni romani.
Contribuţia persoanelor prevãzute la pct. 10 se achitã pînã la data de 10 a lunii urmãtoare pentru luna precedenta la unitãţile teritoriale care au eliberat legitimatiile medicale tip. Pentru sumele încasate, instituţia sanitarã elibereazã chitanţe (formular tipizat) dupã care înscrie în legitimatia medicalã tip numãrul şi data chitanţei, precum şi suma încasatã.
În cazurile speciale, contribuţia se poate incasa şi la internarea în spital, în care scop se procedeazã conform alineatului precedent.
Sumele încasate de instituţiile sanitare se vireazã în contul 64.39. "Disponibil din fondul special pentru sãnãtate" deschis pe seama direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti la sucursalele Bãncii Comerciale Romane - S.A.
11. Pensionãrii, somerii şi persoanele care nu pot realiza venituri şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora şi alte categorii prevãzute de lege se scutesc, pe baza actelor doveditoare, de plata contribuţiei prevãzute mai sus.
12. Veniturile realizate din activitatea unitãţilor sanitare prevãzute în anexa nr. 1 la <>Ordonanta nr. 22/1992 se încaseazã şi se reţin de cãtre acestea potrivit bugetului fondului special aprobat. Evidentierea în contabilitate se face potrivit prezentelor norme.
III. Utilizarea fondului special pentru sãnãtate la nivelul Ministerului Sãnãtãţii
13. Fondul special pentru sãnãtate constituit din veniturile încasate prin direcţiile sanitare se formeazã şi se utilizeazã astfel:
a) direcţiile sanitare vor vira lunar, pînã la data de 10 a lunii urmãtoare în contul Ministerului Sãnãtãţii, 64.39., deschis la sucursala municipiului Bucureşti a Bãncii Comerciale Romane - S.A., sumele încasate în contul special (64.39.);
b) Ministerul Sãnãtãţii va finanta cheltuielile privind ocrotirea sãnãtãţii, potrivit bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit normelor în vigoare;
c) sumele puse la dispoziţie de cãtre Ministerul Sãnãtãţii din fondul special pentru sãnãtate se utilizeazã de cãtre instituţiile sanitare, potrivit regulilor aplicate pentru creditele bugetare prevãzute de <>Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice;
d) disponibilitãţile fondului special pentru sãnãtate rãmase la finele anului se raporteazã în anul urmãtor şi se utilizeazã în condiţiile legii.
14. În contabilitatea Ministerului Sãnãtãţii şi a unitãţilor subordonate, veniturile şi cheltuielile acestui fond se evidenţiazã cu ajutorul conturilor:
- contul 141 "Disponibil din fondul special pentru sãnãtate";
- contul 341 "Fond special pentru sãnãtate";
- contul 441 "Cheltuieli din fondul special pentru sãnãtate" .
Funcţiunea conturilor respective este asemãnãtoare conturilor pentru disponibilitati, fonduri şi cheltuieli din fonduri cu destinaţie specialã (cont 119, 337 şi 421) prevãzute în Planul de conturi pentru instituţiile de stat şi Instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 , cu modificãrile ulterioare.
Soldurile conturilor respective se raporteazã în bilanţul contabil pentru "instituţiile publice" astfel:
- contul 141 - în subsolul pag. 3 la codul 506 şi se cuprinde la codul 134;
- contul 341 - în subsolul pag. 6 la codul 507 şi se cuprinde la codul 277;
- contul 441 - în subsolul pag. 4 la codul 508 şi se cuprinde la codul 162 .
Veniturile, cheltuielile, precum şi soldul acestui fond la sfîrşitul perioadei de raportare se evidenţiazã şi în anexa nr. 15 la bilanţ, pe rindul 14.
Totodatã, Ministerul Sãnãtãţii întocmeşte contul de execuţie a fondului special pentru sãnãtate în care se cuprind veniturile şi cheltuielile acestuia pe structura bugetului aprobat.
15. Controlul asupra varsarii de cãtre agenţii economici şi persoanele fizice a veniturilor la fondul special pentru sãnãtate se efectueazã de cãtre organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi organele de control ale Ministerului Sãnãtãţii, dupã caz.
Organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, o data cu verificarea îndeplinirii obligaţiilor cãtre bugetul de stat de cãtre agenţii economici, vor urmãri şi modul în care au fost vãrsate sumele prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 .
Ministrul sãnãtãţii,

Mircea MaiorescuContrasemneazã:

---------------

Ministrul economiei şi finanţelor,

George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şi

controlului financiar,

Florian Bercea


ANEXA 1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Unitatea sanitarã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGITIMATIE DE ASISTENTA MEDICALĂ
NR. . . . . . din . . . . . . . . .
Numele şi prenumele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buletin de identitate seria . . . .nr. . . .. . . . . . .eliberat
de . . . . . . . . . . . . .la data . . . . . . . . . . . . . . .
Membrii de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director.

L.S.
------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

199. . . . nr.chitanţei, 199. . . nr. chitanţei,
suma şi data achitãrii suma şi data achitãrii
Luna
I . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
II . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
III . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
IV . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
V . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
VI . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
VII . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
IX . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
X . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
XI . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
XII . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . .
------------------------------------------------------------------

--------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016