Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE NR:1 DIN 22 /12 /92  privind procedura-standard de privatizare a societatilor comerciale mici prin vinzarea de actiuni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE NR:1 DIN 22 /12 /92 privind procedura-standard de privatizare a societatilor comerciale mici prin vinzarea de actiuni

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL 12 DIN 28/01/93

In scopul accelerãrii procesului de privatizare a societãţilor comerciale mici, în conformitate cu prevederile <>art. 25 lit. a) din Legea nr. 58/1991 , ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 10/1992 - aprobatã prin <>Legea nr. 114/1992 - şi ale <>art. 23 lit. h) din Hotãrîrea Guvernului nr. 643/1992 , Fondul Proprietãţii de Stat, Fondurile Proprietãţii Private şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii emit urmãtoarele norme metodologice:

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Privatizarea, potrivit prezentei proceduri-standard, consta în vînzarea acţiunilor societãţilor comerciale mici, care intra sub incidenta <>art. 2 din Legea privatizãrii societãţilor comerciale nr. 58/1991 şi a pct. 1.1. din anexa nr. 2 la Statutul-cadru al Fondurilor Proprietãţii Private, cuprins în <>Ordonanţa Guvernului nr. 10/1992 - aprobatã prin <>Legea nr. 114/1992 .
ART. 2
Societãţile comerciale mici, care se pot privatiza pe baza prezentelor norme metodologice, se stabilesc de Fondul Proprietãţii de Stat, în colaborare cu Fondurile Proprietãţii Private.
Listele cuprinzînd aceste societãţi, cu indicarea denumirii, sediului social şi numãrului de înmatriculare în Registrul comerţului, se publica de Fondul Proprietãţii de Stat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Prima lista se va publica în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
ART. 3
In termen de 30 de zile de la data publicãrii listelor, societãţile comerciale mici cuprinse în acestea sînt obligate sa emita acţiuni la nivelul capitalului social şi sa obţinã titlul de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniu, eliberat în conformitate cu prevederile <>Hotãrîrii Guvernului nr. 834/1991 .
In acelaşi termen, societãţile comerciale prevãzute la alin. 1 vor transmite la direcţia teritorialã a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în a carei raza de activitate îşi au sediul, memorandumul de prezentare, întocmit conform anexelor nr. 1, 1A şi 1B.
ART. 4
Privatizarea societãţilor comerciale mici se realizeazã de Fondul Proprietãţii de Stat în colaborare cu Fondul Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici, şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, printr-o comisie instituitã în acest scop.

CAP. 2
Constituirea şi atribuţiile comisiei pentru privatizare
ART. 5
Direcţiile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii primesc memorandumul de prezentare şi ofertele de cumpãrare de acţiuni şi anunţa de îndatã Fondul Proprietãţii de Stat şi Fondul Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici în scopul constituirii comisiei pentru privatizarea societãţii comerciale.
ART. 6
Comisia pentru privatizare este formatã din cîte un delegat desemnat de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat, de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici, şi de Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
Preşedintele comisiei pentru privatizare este delegatul desemnat de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat; secretariatul comisiei este asigurat de direcţia teritorialã a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
ART. 7
Comisia pentru privatizare îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã ofertele de cumpãrare a acţiunilor, întocmite conform modelului din anexa nr. 2, prezentate de asociaţiile constituite potrivit art. 15, precum şi ofertele de cumpãrare a acţiunilor depuse de alte persoane fizice sau persoane juridice, romane ori strãine, şi solicita, dacã este cazul, completarea acestora;
b) decide asupra modalitatii concrete de privatizare şi desfãşoarã acţiunile necesare pentru privatizare, indeplinind şi funcţiile comisiei de licitaţie;
c) trateazã şi convine asupra principalelor elemente necesare în vederea încheierii contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni.
ART. 8
Comisia pentru privatizare are dreptul sa decidã vînzarea acţiunilor în situaţia în care sînt îndeplinite, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) valoarea de vînzare este egala cu activul net contabil, certificat de cenzorii societãţii, stabilit pe baza datelor contabile aferente lunii anterioare întocmirii memorandumului de prezentare a societãţii comerciale mici;
b) modalitãţile de plata se încadreazã în urmãtoarele variante:
1. plata în numerar, la data semnãrii contractului de vînzare-cumpãrare, a preţului integral al acţiunilor vîndute;
2. plata în numerar, la data semnãrii contractului de vînzare-cumpãrare, a preţului cotei de 70% din acţiuni şi prin schimbul de certificate de proprietate contra acţiuni pentru cota de 30% din acţiuni;
3. plata:
- pentru cota de 70% din acţiuni astfel: minimum 30% în numerar, la data semnãrii contractului de vînzare-cumpãrare, şi în rate, eşalonate pe o perioada de cel mult 6 ani de la aceeaşi data, a diferenţei neachitate în numerar;
- pentru cota de 30% din acţiuni, prin schimbul cu certificate de proprietate.
ART. 9
Modalitãţile de schimb al certificatelor de proprietate contra acţiuni sînt cele stabilite de Fondurile Proprietãţii Private, în condiţiile legii.
ART. 10
Comisia pentru privatizare decide prin consensul membrilor sãi.
In cazul nerealizarii consensului, preşedintele comisiei va sesiza Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat şi Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici, care vor decide.
ART. 11
In cazul în care comisia pentru privatizare ajunge la concluzia ca vînzarea acţiunilor nu se poate realiza în condiţiile art. 8, aceasta va propune Consiliului de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat şi Consiliului de administraţie al Fondului Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici, alte condiţii de vînzare a acţiunilor, asupra cãrora acestea vor hotãrî.
ART. 12
Secretariatul comisiei pentru privatizare îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) asigura aducerea la cunoştinţa publicului, prin afişare la sediul societãţii comerciale mici, sau prin orice alte mijloace, a informaţiilor privind privatizarea acesteia;
b) preia documentaţia întocmitã conform anexelor nr. 1, 1A şi 1B;
c) preia ofertele de cumpãrare depuse;
d) întocmeşte actele de secretariat şi corespondenta comisiei pentru privatizare.

CAP. 3
Metoda de privatizare a societãţilor comerciale mici

ART. 13
Vînzarea acţiunilor societãţilor comerciale mici se efectueazã prin urmãtoarele metode:
a) vînzarea prin negociere directa cãtre membrii conducerii şi salariaţii societãţilor comerciale mici;
b) vînzarea prin licitaţie.
SECŢIUNEA I

Vînzarea acţiunilor prin negociere directa cãtre membrii conducerii şi salariaţii societãţilor comerciale mici
ART. 14
Vînzarea acţiunilor cãtre membrii conducerii şi salariaţii societãţilor comerciale mici prin negociere directa se face în cazul în care oferta de cumpãrare de acţiuni este initiata, dupã caz, de:
a) 3/4 din membrii conducerii;
b) 2/3 din membrii conducerii şi 15% din salariaţi;
c) 51% din salariaţi.
ART. 15
Pentru depunerea ofertei iniţiale în condiţiile prevãzute la art. 14 şi pentru încheierea contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni, membrii conducerii şi salariaţii societãţii comerciale mici au obligaţia sa se constituie, în condiţiile legii, într-o forma asociativã, cu personalitate juridicã.
In vederea facilitãrii constituirii persoanei juridice prevãzute la alin. 1, în anexele nr. 3 şi 3A se prezintã un proiect de act de constituire şi de statut al unei astfel de asociaţii.
ART. 16
In situaţia în care, în cadrul procedurii, sînt depuse mai multe oferte, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 14, comisia pentru privatizare decide asupra vinzarii acţiunilor în favoarea ofertei care asigura:
- plata într-o proporţie mai mare, în numerar, la data semnãrii contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni;
- reinvestirea într-o proporţie mai mare a profitului.

SECŢIUNEA a II-a
Vînzarea prin licitaţie a acţiunilor societãţilor comerciale mici

ART. 17
Vînzarea prin licitaţie a acţiunilor societãţilor comerciale mici are loc în cazul în care comisia constata ca nu exista oferta de cumpãrare prin negociere directa, în condiţiile art. 14, sau ca asemenea oferte nu au fost acceptate.
In termen de 5 zile de la data constatãrii uneia din situaţiile prevãzute la alin. 1, comisia pentru privatizare va publica anunţul privind vînzarea acţiunilor prin licitaţie, cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţionala.
ART. 18
Anunţul pentru ţinerea licitaţiei trebuie sa cuprindã urmãtoarele elemente:
- denumirea societãţii comerciale mici, sediul social, forma juridicã şi capitalul social, numãrul de acţiuni şi valoarea nominalã a acestora;
- obiectul de activitate al societãţii;
- numãrul de acţiuni puse în vînzare;
- preţul de începere a licitaţiei, stabilit în condiţiile de la art. 8 lit. a) şi din anexa nr. 1 B;
- data pînã la care se accepta ofertele de cumpãrare;
- criteriile de adjudecare şi punctajul;
- data şi locul ţinerii licitaţiei;
- persoana care poate fi contactata în legãtura cu licitaţia;
- orice alte date considerate necesare.
Anunţul se publica cu cel puţin 15 zile înainte de data fixatã pentru ţinerea licitaţiei.
ART. 19
Comisia pentru privatizare este obligatã sa punã la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, memorandumul de prezentare a societãţii comerciale mici. Solicitantii pot vizita societatea comercialã, adresîndu-se în acest scop persoanei nominalizate în anunţul pentru ţinerea licitaţiei.
Aceasta persoana este obligatã sa asigure accesul în societatea comercialã, în condiţii egale pentru toţi solicitantii.
ART. 20
Ofertele de participare la licitaţie se depun într-un plic închis, sigilat.
Fiecare plic va conţine o oferta întocmitã conform regulilor cuprinse în anexa nr. 4.
ART. 21
Comisia pentru privatizare adjudeca acţiunile ofertantului care:
a) oferã cel mai bun preţ;
b) asigura cele mai bune condiţii de plata;
c) da garanţii pentru continuarea activitãţii societãţii comerciale mici şi pãstrarea numãrului de locuri de munca pentru o perioada de cel puţin un an;
d) desfãşoarã activitatea în acelaşi domeniu sau în domenii apropiate cu societatea comercialã ale carei acţiuni au fost puse în vînzare, cu respectarea condiţiilor privind libera concurenta.
CAP. 4
Contractul de vînzare-cumpãrare de acţiuni
ART. 22
Procedura de privatizare se finalizeazã prin încheierea contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni.
ART. 23
In termen de 5 zile de la data terminãrii negocierilor sau de la data adjudecãrii, comisia pentru privatizare va transmite Fondului Proprietãţii de Stat si, dupã caz, Fondului Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici, elementele necesare încheierii contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni, cuprinse în anexa nr. 5.
ART. 24
Contractul de vînzare-cumpãrare de acţiuni se semneazã, pentru vinzatori, de cãtre persoanele legal împuternicite de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat si, dupã caz, de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietãţii Private, acţionar al societãţii comerciale mici.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 25
Cheltuielile ocazionate de vînzarea acţiunilor, efectuatã potrivit prezentelor norme metodologice, se suporta de Fondul Proprietãţii de Stat, în mãsura în care aceste cheltuieli nu sînt acoperite din sumele încasate pentru participarea şi intrarea la licitaţie.
ART. 26
Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplica şi vinzarii de pãrţi sociale la societãţile comerciale cu rãspundere limitatã.
ART. 27
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 28
Prezentele norme metodologice se publica în Monitorul Oficial al României.

ANEXA 1

MEMORANDUM
DE PREZENTARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE MICI

Modul de completare:
1. Memorandumul de prezentare va fi completat cu litere majuscule de tipar. Completarea tabelelor se face în ordinea importantei, cu limitarea la numãrul de linii din formular.
2. Toate formularele memorandumului de prezentare vor fi identificate prin înscrierea, în susul paginei, în rubrica special prevãzutã, a numãrului de înregistrare la Registrul comerţului a societãţii comerciale mici.
3. Formularele F 2 - F 13 (cu menţiunea "OPTIONAL" în borderoul de mai jos) se vor trata corespunzãtor situaţiei concrete a societãţii comerciale mici, respectiv:
- acolo unde este cazul, se va completa informaţia în formular şi se va înscrie "DA" în rubrica "Da / Nu" a borderoului;
- acolo unde nu este cazul, se va bara formularul respectiv şi se va înscrie "NU" în rubrica "Da / Nu" a borderoului.
4. Se vor returna toate cele 11 pagini ale memorandumului de prezentare.
5. La memorandumul de prezentare se vor anexa:
5.1. Formularele de rezultate financiare (01) şi situaţia patrimoniului (02) pentru ultimul trimestru încheiat.
5.2. Lista tuturor contractelor de locaţie de gestiune sau închiriere şi fotocopii ale acestora.


Borderou


┌────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┐
│Formular│ Informaţie tratatã │ Fel │Da/Nu│
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F1 │Informaţii generale │ │ DA │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F2 │Terenuri │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F3 │Clãdiri principale │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F4 │Investiţii în curs │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F5 │Participãri la alte societãţi │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F6 │Participãri la capitalul societãţii │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F7 │Lista activelor scoase la vînzare │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F8 │Lista bunurilor grevate de garanţii │ OPŢIONAl │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F9 │Garanţii obţinute de la terţi │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F10 │Lista contractelor economice (aprovizionare, │ │ │
│ │desfacere) │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F11 │Lista licenţelor folosite │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F12 │Lista brevetelor, mãrcilor deţinute │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F13 │Lista litigiilor în curs (reclamant, pîrît) │ OPŢIONAL │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┤
│F14 │Contul de profit şi pierderi │ │ DA │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┘

Informaţiile furnizate sînt CORECTE şi COMPLETE

Director general, Director financiar-contabil (contabil şef),

Data |_|_| - |_|_| - 199 |_|

J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

Formular F1 - INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea ______/(Nu va cuprinde prescurtãri pentru forma juridicã
şi nici localitatea de reşedinţã)______
2. Forma juridicã (S.A., S.R.L.) |_|_|_|_|
3. Nr. de înmatriculare în Registrul
comerţului J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|
4. Înfiinţarea societãţii
4.1. înfiinţarea întreprinderii de stat
din care provine prin : |_| în anul 19|_|_|
N ≡ naţionalizare
R ≡ restructurare a altei/altor întreprinderi de stat
I ≡ investiţie nouã
4.2. Reorganizarea conform <>Legii nr. 15/1990 prin |_|
R ≡ transformare integralã
D ≡ divizare a întreprinderii de stat
F ≡ fuziune a unor întreprinderi de stat
A ≡ asocieri conform <>art. 35 din Legea nr. 31/1990

5. codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8. Sediul principal Localitate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada |_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_| Cod poştal |_|_|_|

Prefix 0|_|_|_|_| Tel. |_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|

Telex |_|_|_|_|_|_|_|

7. Capitalul social [mii lei] conform <>H.G. nr. 26/1992 |_|_|_|_|_|_|_|

înregistrat la Registrul comerţului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

8. Acţiuni (pãrţi sociale) Valoare nominala [mii lei] |_|_|_|_|_|
Numãr |_|_|_|_|_|_|_|

Fel |_|_| N ≡ nominative P ≡ la purtãtor

9. Sectorul de activitate |_|_|_|_|
01 resurse cãrbune
02 resurse petrol
03 resurse gaz metan
04 resurse feroase
05 resurse neferoase
06 resurse altele
07 ind. combustibililor
08 ind. metalurgicã
09 ind. constr. maşini, prelucrai
10 ind. electronicã, electrotehnic
11 ind. chimicã
12 ind. materiale construcţii
13 ind. lemn, celulozã, hîrtie
14 ind. sticlã, porţelan, faianţã
15 ind. confecţii, textile
16 ind. piele, blanã, încãlţãminte
17 ind. alimentarã
18 ind. sãpunuri, cosmetice
19 ind. altele
20 agriculturã
21 silviculturã, piscicultura
22 comunicaţii
23 transporturi feroviare
24 transporturi auto
25 transporturi navale
26 transporturi aeriene
27 construcţii
28 informaticã
29 comerţ interior
30 comerţ exterior
31 finanţe, bãnci, asigurãri
32 educaţie, culturã, artã
33 cercetare, proiectare
34 sãnãtate, farmacii
35 turism, alimentaţie publicã, agrement
36 mediu
37 servicii
38 publicitate, mass-media
39 aprovizionare, contractãri
40 educaţie fizicã, sport
41 gospodãrie comunalã, locativã
42 alte activitãţi
43 metalurgie neferoasã

10. Principalele activitãţi, produse, servicii (cu pondere peste 15% din
venitul total)
┌───┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Activitate, produs, serviciu │ % Venit total 1992 │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │
└───┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

11. Principalele exporturi
┌───┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Ţara │ % Venit total 1992 │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │
├───┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │
└───┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

12. Conducerea executivã (directori, "contabil şef)
┌───┬───────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr │ Nume, prenume │ Funcţie │ Vechime │
│ │ │ │ în societate │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────┤
│ 6 │ │ │ │
└───┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────┘J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|


13. Date financiare [mii lei]
┌─────────────┬────────────┬──────────────────────────┬────┬────┬────┬────┐
│ Formular │ Rînd │ Parametru │1990│1991│1992│1993│
│ │ │ │ │ │ │esti│
│ │ │ │ │ │ │ mat│
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 01 │ 01 │Total venituri │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 01 │ 22 │Profit impozabil │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 10 │ 86 │Dividende │░░░░│ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 01 │ 61 │Numãr salariaţi [-] │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 01 │39+43+44 │Cheltuieli cu salarii │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 02 │ 02 │Active fixe │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│Balanţa de │ │ │ │ │ │ │
│verificare │ *) │Amortismente │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼──────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 02 │30+33 │Total obligaţii de plãţi │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴──────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘
_______
*) Rulajul creditor al contului 110 "Total sume" din balanţa de
verificare la sfîrşitul perioadei.

14. Principalii furnizori de materii prime şi/sau materiale
┌───┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Nr. de înmatriculare │ │
│ │ │în Registrul comerţului │% Cheltuieli│
│Nr.│ Denumirea │ sau ţara pentru │ materiale │
│ │ │ importuri │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘

15. Principalii clienţi
┌───┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Nr. de înmatriculare │ │
│ │ │în Registrul comerţului │% Venituri │
│Nr.│ Denumirea │ sau ţara pentru │ totale │
│ │ │ exporturi │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘

16. Stocuri [mii lei]
┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ Valoare │
│ Elemente de stoc ├───────────┬─────────┤
│ │ 1991 │ 1992 │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Materiale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Mãrfuri facturate *) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Producţie neterminatã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Ambalaje │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Produse finite │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│Animale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘
_______
*) Mãrfurile livrate clienţilor sînt incluse în stoc la preţul de cost
pînã la achitare.


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

17. Structura numericã a personalului salariat:
┌───────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Conducere │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Personal de execuţie ├──────────────────┤
│din care, cu studii superioare │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Maiştri │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Personal muncitoresc │ │
└───────────────────────────────────┴──────────────────┘

18. Gradul de utilizare a capacitãţilor existente [%] |_|_|_|
diferenţa se datoreazã: lipsei materiilor prime |_|
lipsei pieţelor de desfacere |_|
lipsei forţei de muncã |_|

19. Echipamente cu valoare de înlocuire mai mare de 5% din soldul contului
"Mijloace fixe la valoare, rãmasã"
┌─────┬─────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Valoarea contabilã │
│crt. │ │ [mii lei] │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 7 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 8 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 9 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 10 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 11 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 12 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 13 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 14 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 15 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 16 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 17 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 18 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 19 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 20 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 21 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 22 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 23 │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 24 │ │ │
└─────┴─────────────────┴──────────────────────────────┘


20. Estimaţi posibilitatea unor riscuri de viitoare
litigii? (Da/Nu)|_|_| din urmãtoarele categorii;

1. revendicãri ale dreptului de proprietate;
2. revendicãri de daune datoritã nerespectãrii unor prevederi
contractuale sau rãspunderii delictuale superioare valorii
de 10% din capitalul social.


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

21. Consideraţi cã societatea poate fi confruntatã cu probleme de
protecţie a mediului ? (Da/Nu). În caz afirmativ, faceţi o
scurtã descriere a acestora:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


22. Societatea este unic producãtor naţional pentru vreun
produs? (Da/Nu) |_|_|


Formular F2 - TERENURI
┌────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│Nr. │ Amplasarea │ Suprafaţa │ Valoarea │ │
│crt.│ │ [mp] │ contabilã │ Tip*) │
│ │ │ │ [mii lei] │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 10 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 11 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 12 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 13 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 14 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 15 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 16 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 17 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 18 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 19 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ 20 │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘
__________
*) Tip I =; zona industrialã N = alte zone


Formular F3 - CLãDIRILE PRINCIPALE
┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ Amplasarea │ Valoarea contabilã │Vechimea│
│crt.│ │ [mii lei] │ [ani] │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 6 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 7 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 8 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 9 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 10 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 11 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 12 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 13 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 14 │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│ 15 │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────┘


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|


Formular F4 - INVESTIŢII ÎN CURS
┌────┬─────────────────────┬────────────────┬────────┬───────────┬─────┐
│Nr. │ │Valoarea totalã │ % │ Data │Tip*)│
│crt.│ Descrierea │ [mii lei] │Realizat│finalizãrii│ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────┼───────────┼─────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────┴────────┴───────────┴─────┘
_______
*) Tip : M = mãrire capacitate; I = înlocuire capacitate;
O = altele: se vor descrie.


Formular F5 - PARTICIPĂRI LA ALTE SOCIETĂŢI
┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Nr. de înmatriculare în │ Valoarea │
│crt.│ Denumirea societãţii│ Registrul comerţului │ contabilã │
│ │ │ │ [mii lei] │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10 │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘

Formular F6 - PARTICIPĂRI LA CAPITALUL SOCIETĂŢII
┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Nr. de înmatriculare în │ Nr. acţiuni/ │
│crt.│ Denumire/Nume │ Registrul comerţului/ │ pãrţi sociale │
│ │ │ ţara │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10 │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|


Formular F7 - LISTA ACTIVELOR SCOASE LA VÎNZARE
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ │Preţ de pornire/ │
│crt.│ Denumire │Valoarea contabi-│
│ │ │lã [mii lei] │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9 │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10 │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Formular F8 - LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANŢII
┌────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │Valoare │ Beneficiar │
│crt.│Denumire│[mii lei]├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │ │ Denumire │Nr. de înmatriculare │
│ │ │ │ │în Registrul comerţului│
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘


Formular F9 - GARANŢII OBŢINUTE DE LA TERŢI
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Debitor │
│crt.│ Valoare ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ [mii lei] │ Denumire │Nr. de înmatriculare │
│ │ │ │în Registrul comerţului│
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 6 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 7 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 8 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 9 │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ 10 │ │ │ │
└────┴──────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

Formular F10 - LISTA CONTRACTELOR ECONOMICE
┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┐
│Nr. │ Partener │ Valoare │ Data │ Data expirãrii │
│crt.├──────────┬───────────────────────┤[mii lei]│început│ │
│ │ Denumire │Nr. de înmatriculare │ │ │ │
│ │ │în Registrul comerţului│ │ │ │
│ │ │ Ţara │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┤
│ APROVIZIONARE │
├────┬──────────┬───────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┤
│ DESFACERE │
├────┬──────────┬───────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┘


Formular F11 - LISTA LICENŢELOR FOLOSITE
┌────┬──────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────────────┐
│Nr. │ Titular │ Natura │ Data │ Estimare │
│crt.├──────────┬───────────────────────┤ │expirã-│ venit │
│ │ Denumire │ Ţara │ │ rii │ [mii lei] │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────────────────┼─────────┼───────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────────────────┴─────────┴───────┴────────────────┘

Formular F12 - LISTA BREVETELOR, MĂRCILOR DEŢINUTE
┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │Estimare veni- │
│crt.│ Natura │ Data expirãrii │turi generate │
│ │ │ │ [mii lei] │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

Formular F13 - LISTA LITIGIILOR ÎN CURS
┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ Suma în litigiu│
│crt.│ Natura │ Vechime │ │
├────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤
│ RECLAMANT │
├────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤
│ PÎRÎT │
├────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

Formular F14 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI RECLASIFICAT DUPĂ STANDARDE
NTERNAŢIONALE

┌─────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│ │ Cursul anului │ Sfîrşitul anului │
│ │Formular / Rînd │ Formular / Rînd │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│VENITURI: │ │ │
│- activitatea de bazã │ 01/02 │ 21/02 │
│- alte activitãţi │ 01/04 │ 21/04 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL VENITURI │ 01/01-05 │ 21/01-(05+06) │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│COSTURI: │ │ │
│- activitatea de bazã │ 01/10 │ 21/14 │
│- alte activitãţi │ 01/12 │ 21/16 │
│- dobînzi │ 01/15 │ - │
│- I.C.M. │ 01/19 │ 21/21 │
│- alte cheltuieli; │ 01/16 │ 21/20 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL COSTURI: │ 01/09 │ 21/13 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Subvenţii │ 01/05 │ 21/05+06 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Profit impozabil │ 01/22 │ 21/22 20/16 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Fond de participare a │ │ │
│salariaţilor la profit │ - │ 20/19 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Impozit pe profit │ 01/23 │ 20/17 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Dividende │ - │ 20/22 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Profit nerepartizat │ 01/25 │ 20/18-19-22 │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│STRUCTURA COSTURILOR │ │ │
│- materii prime, materiale, │ │ │
│ energie │ 01/37 │ 21/26+27 │
│- amortizare │ 01/38 │ 21/28 │
│- salarii brute │ 01/39 │ 21/29 │
│- cheltuieli sociale │ 01/43+44 │ 21/33+34 │
│- alte cheltuieli │ 01/09-(37+38+ │ 21/13- │
│ │ 39+43+44) │-(26+27+28+29+33+34)│
└─────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘
ANEXA 1A

METODOLOGIE GENERALA PENTRU DETERMINAREA ACTIVULUI NET*)
_______
*) Activul net se reevalueazã conform ultimei raportãri contabile atunci cînd data prezentãrii ofertei de cumpãrare nu coincide cu data depunerii memorandumului de prezentare a societãţii comerciale.┌───────┬────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Numãr │ Denumirea │ Valoarea (mii lei) │
├───────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│A. Elemente de activ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. Active fixe │
├───────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤
│1. │Mijloace fixe a valoarea│ │
│ │rãmasã │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. │Terenuri │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. │Investiţii în curs de │ │
│ │execuţie │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. │Participaţii │ │
├───────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ │
│ TOTAL (1-4) │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. Active circulante │
├───────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤
│1. │Materiale, animale │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. │Produse finite, produse,│ │
│ │lucrãri şi servicii │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. │Producţie neterminatã şi│ │
│ │semifabricate │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. │Cheltuieli anticipate şi│ │
│ │ de circulaţie │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│5. │Mãrfuri şi ambalaje │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│6. │Materiale şi utilaje │ │
│ │pentru investiţii │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│7. │Baracamente şi amenajãri│ │
│ │provizorii │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│8. │ │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│9. │Disponibilitãţi bãneşti │ │
│ │(soldurile debitoare ale│ │
│ │ conturilor) │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│10. │Creanţe şi decontãri │ │
├───────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ │
│ TOTAL I (1-10) │
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL A ≡ I + H │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Obligaţii │
├───────┬────────────────────────┬────────────────────────────┤
│1. │Avansuri │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│2. │Furnizori │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3. │Creditori │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│4. │Decontãri cu bugetul şi │ │
│ │salariaţii │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│5. │Dividende de plãtit │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│6. │Alte decontãri │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│7. │Alte obligaţii faţã de │ │
│ │salariaţi │ │
├───────┼────────────────────────┼────────────────────────────┤
│8. │Credite │ │
│ │(soldul creditor al │ │
│ │contului 310 şi al │ │
│ │conturilor din clasa 8) │ │
├───────┴────────────────────────┴────────────────────────────┤
│ TOTAL B ≡ 1 + 8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ACTIVUL NET ≡ A - B │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Director general Certificat: Director financiar-contabil,
Cenzori, (Contabil şef),


Nr. cont
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. Elemente de activ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. Active fixe │
├───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│1. │Mijloace fixe la valoarea rãmasã │100-110 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│2. │Terenuri │101 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│3. │Investiţii în curs de execuţie │123 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│4. │Titluri de participare, împrumuturi şi alte │ │
│ │investiţii │130+133+139 │
├───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ TOTAL I (1-4) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II. Active circulante │
├───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│1. │Materiale, animale │200+201+(202-203)+ │
│ │ │204+205+206+207+ │
│ │ │210+211+212 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│2. │Produse finite, produse, lucrãri şi servicii │ │
│ │facturate │220±221+225±226+224 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│3. │Producţie neterminatã şi semifabricate │500+510+512+222±223 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│4. │Cheltuieli anticipate şi de circulaţie │501+530 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│5. │Mãrfuri şi ambalaje │230+231+234+236+237+ │
│ │ │250-251 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│6. │Materiale şi utilaje pentru nvestiţii │263'f7264 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│7. │Baracamente şi amenajãri provizorii │290 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│8. │Alte stocuri │270+271+292+293-294+ │
│ │ │295+296 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│9. │Disponibilitãţi bãneşti (soldurile debitoare ale │300+301+310+311+312+ │
│ │conturilor) │320+321+322+323+324+ │
│ │ │330+331+332+335+337+ │
│ │ │350+326+328+356+359+ │
│ │ │370+371+372+375+390+ │
│ │ │391+392+399+810 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│10.│Creanţe si decontãri │400+401+402-404+407+ │
│ │ │411+413+430+434+435+ │
│ │ │437+440+441+442+443+ │
│ │ │444+445+450+451+452+ │
│ │ │455+462+463+466+460+ │
│ │ │478+490+492+493+495+ │
│ │ │497+498 │
├───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ TOTAL II (1-10) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL A ≡ I + II │
├───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ B.│Obligaţii │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1.│Avansuri │408+453 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2.│Furnizori │410+412+454+470 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3.│Creditori │499+479 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4.│Decontãri cu bugetul şi salariaţii │420+430+431+438 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5.│Dividende de plãtit │461 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 6.│Alte decontãri │411+413+421+433+434+ │
│ │ │435+437+440+441+442+ │
│ │ │443+444+445+450+451+ │
│ │ │462+463+466+490 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 7.│Alte obligaţii faţã de salariaţi │720+721 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 8.│Credite (soldul creditor al contului 310 şi al │ │
│ │conturilor din clasa 8) │ │
├───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│ TOTAL B (1 + 8) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ACTIVUL NET = A - B │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 1B

RULAJUL CONTULUI 700 (CAPITAL SOCIAL) DE ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE, CONFORM <>LEGII Nr. 15/1990 , PÎNĂ LA DATA ÎNTOCMIRII MEMORANDUMULUI

a) Capital social la înfiinţare
b) Capital social la data întocmirii documentaţiei
c) Diferenţa de capital (b - a) explicitata pentru fiecare modificare înregistratã în rulajul debitor sau creditor al contului 700 şi baza legalã a acestor modificãri.J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 199|_|

ANEXA 2

OFERTA DE CUMPĂRARE A ACŢIUNILOR

Instrucţiuni de completare
I. Toate paginile ofertei vor fi identificate prin înscrierea în dreapta sus a numãrului de înmatriculare, în Registrul comerţului, a societãţii comerciale mici pentru ale carei acţiuni se face oferta de cumpãrare.

II. Oferta de cumpãrare poate fi prezentatã de:
a) asociaţia conducerii şi salariaţilor societãţii comerciale mici prevãzute la art. 15 din prezentele norme metodologice identificata prin denumire, sediu, numele şi prenumele reprezentantului legal;
b) persoane juridice cu capital privat, romane sau strãine, identificate prin denumire, sediu social, capital social, numãr de înmatriculare în Registrul comerţului, cod fiscal, numele şi prenumele reprezentantului legal;
c) persoane fizice romane sau strãine interesate, identificate prin nume şi prenume, domiciliu, act de identitate.

III. Oferta va cuprinde:
a) denumirea, sediul, forma juridicã şi capitalul social, numãrul de acţiuni şi valoarea nominalã a acestora;
b) numãrul de acţiuni solicitate a fi cumpãrate şi procentul din capitalul social pe care acestea îl reprezintã;
c) modalitatea de plata:
- plata în numerar;
- plata în rate, cu indicarea avansului şi eşalonãrii ratelor;
- certificate de proprietate solicitate a fi schimbate cu acţiuni;
d) propuneri privind pãstrarea locurilor de munca, investiţii în societate, asigurarea unor noi pieţe de desfacere.

IV. La completarea prezentei oferte se vor respecta, în mod obligatoriu, prevederile din prezentele norme metodologice.

V. Completarea ofertei se va face cu litere majuscule sau prin bifare cu un X, dupã caz.
Opţiunile nerelevante se lasa necompletate.OFERTĂ DE CUMPARARE A ACTIUNILORJ |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|


1. Societatea Comercialã __________________________________________________
(Nu va cuprinde prescurtãri pentru forma juridicã
şi nici localitatea de reşedinţã.)

2. Forma juridicã (S.A., S.R.L.) |_|_|_|_|_|_|_|

3. Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului J|_|_| - |_|_|_|_| - 199|_|

4. codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|

5. Sediul principal:
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_| Cod poştal |_|_|_|_|

Prefix0|_|_|_|_| Tel.|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|

Telex |_|_|_|_|_|_|

6. Capitalul social înregistrat [mii lei] |_|_|_|_|_|

7. Acţiuni (pãrţi sociale) Valoare nominalã [mii lei] |_|_|_|_|_|_|

Numãr |_|_|_|_|_|_|_|

8. Acţiuni (pãrţi sociale) Numãr |_|_|_|_|_|_|_|
solicitate
% din total |_|_|_|
9. Modalitatea de platã:
a) în numerar: DA |_| / NU |_|;

b) la termen : DA |_| / NU |_|;

- avans: |_|

- nr. rate |_|

- eşalonare: trimestrial |_|

semestrial |_|

anual |_|

la 2 ani |_|

10. Certificate de proprietate pentru care se solicitã schimbarea cu
acţiuni (numai persoanele îndreptãţite conform legii) : Da |_| / Nu |_|

- nr. certificate de proprietate: |_|_|_|_|_|_|

- emise de F.P.P. |_|_|_|_|_|

11. Propuneri privind asigurarea continuãrii activitãţii societãţii
comerciale mici (pãstrare locuri de muncã etc.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|


12. Oferta de cumpãrare de acţiuni este întocmitã de:

a) asociaţia (se va anexa lista cuprinzînd numele şi prenumele asociaţilor
şi funcţia în societatea comercialã):
- denumirea : |_|_|_|_|_|_|_|

- sediul:

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_| Cod poştal |_|_|_|_|_|

Prefix 0 |_|_|_|_| Tel. |_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_| Telex |_|_|_|_|_|

- reprezentantul legal:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

b) societatea comercialã ..................................................
(Nu va cuprinde prescurtãri pentru forma juridicã
şi localitatea de reşedinţã.)

- forma juridicã (S.A., S.R.L.)

- nr. de înmatriculare în Registrul
comerţului J |_|_| - |_|_|_|_|_| - 1999|_|

- codul fiscal |_|_|_|_|_|_|

- sediul principal : Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_| Codul poştal |_|_|_|_|

Prefix 0 |_|_|_|_|_|_| Tel. |_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_| Telex |_|_|_|_|

- capitalul social înregistrat [mii lei] |_|_|_|_|_|_|

- reprezentantul legal |_|_|_|_|_|_|

c) Numele: |_|_|_|_|_|_|

Prenumele: |_|_|_|_|_|_|

Domiciliul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_|_| Codul poştal |_|_|_|_|_|

Prefix 0 |_|_|_|_| Tel. |_|_|_|_| Fax |_|_|_| Telex |_|_|_|

Actul de ndentitate:

- felul actului .....................................................

- seria |_|_|_| nr. |_|_|_|

- eliberat de: .....................................................
....................................................................

13. Data întocmirii ofertei: zi |_|_| luna |_|_| an 199 |_|

14. Semnãtura: .....................................................
(nume) (prenume) (semnãtura)

ANEXA 3

ACT CONSTITUTIV
DE ÎNFIINŢARE A ASOCIAŢIEI.... "PROGRAMUL ACŢIUNILOR SALARIAŢILOR"

Noi, subscrişii salariaţi la Societatea Comercialã .... cu sediul în ........ str. ........ nr. ....., sector ......., în calitate de comitet de initiativa (se vor menţiona: numele şi prenumele, cetãţenia, domiciliul, seria şi numãrul actului de identitate, precum şi funcţia membrilor comitetului de initiativa),
avînd în vedere prevederile <>Legii privatizãrii societãţilor comerciale nr. 58/1991 şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, am convenit sa constituim o asociaţie fãrã scop lucrativ, avînd denumirea de ......."programul acţiunilor salariaţilor", cu sediul în ...., str......nr. ...., judeţul (sectorul) ........
1. Asociaţia ...."Programul acţiunilor salariaţilor" (denumita în continuare .......asociaţie) (se completeazã cu denumirea societãţii comerciale mici) are ca scop principal protejarea salariaţilor şi a membrilor conducerii, în procesul privatizãrii prin cumpãrarea acţiunilor Societãţii Comerciale ..... şi realizarea programului de alocare a acestora.
2. Obiectul de activitate, scopul, patrimoniul, condiţiile de aderare, modul de organizare şi funcţionare, dizolvarea, lichidarea şi alte elemente ce intra în profilul de activitate al asociaţiei sînt prevãzute în statutul care a fost aprobat de cei .... membri fondatori (cel puţin 21 persoane) la data întocmirii prezentului act constitutiv.
3. In conformitate cu prevederile înscrise în statut, s-a hotãrît ca, în perioada urmãtoare, consiliul de administraţie sa aibã urmãtoarea componenta (se menţioneazã: numele şi prenumele, domiciliul, cetãţenia şi funcţia deţinuta în societatea comercialã de cãtre membrii primului consiliu de administraţie).
Funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie va fi îndeplinitã de domnul ...., care va reprezenta asociaţia în raporturile cu autoritãţile publice, instanţele judecãtoreşti şi alte persoane juridice sau cu persoane fizice.
4. Dãm însãrcinare şi mandat consiliului de administraţie, prin preşedintele sau, sa formuleze şi sa înainteze, la Judecãtoria ..., cererea de dobîndire a personalitãţii juridice a asociaţiei constituite şi sa ceara înregistrarea sa în registrul special al persoanelor juridice, potrivit prevederilor art. 7 şi urmãtoarele din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, sancţionat cu Decretul nr. 772/1924 .
5. Asociaţia ......"Programul acţiunilor salariaţilor" este deschisã pentru primirea de noi membri, în condiţiile prevãzute în statut.
Întocmit la ............., astãzi ..................

Comitetul de initiativa:


I. Salariaţi ai Societãţii Comerciale II. Membri în conducerea Societãţii
...................................... Comerciale ....................

STATUTUL
Asociaţiei ....... "Programul acţiunilor salariaţilor"

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, scopul, sediul
ART. 1
Denumirea
Denumirea asociaţiei este ...... "Programul acţiunilor salariaţilor" (denumita în continuare, asociaţie) (se completeazã cu denumirea societãţii comerciale mici).
ART. 2
Forma juridicã, scopul
Asociaţia se constituie în mod voluntar de salariaţii şi membrii conducerii (denumiţi în continuare participanţi) din Societatea Comercialã ....- S.A. (denumita în continuare societate), în scopul de a proteja pe participanţi în procesul de privatizare prin cumpãrarea acţiunilor emise de societate.
Asociaţia este persoana juridicã independenta şi nu are scop lucrativ.
ART. 3
Sediul
Sediul asociaţiei este în România, localitatea ....., str. .... nr. .... (sediul trebuie sa fie fixat la aceeaşi adresa cu cel al societãţii comerciale).

ART. 4
Durata
Durata asociaţiei este convenitã la .....ani începînd de la data înscrierii în registrul special al persoanelor juridice de la instanta în a carei raza teritorialã îşi are sediul (durata trebuie sa fie cel puţin egala cu termenul de restituire a creditului).
Aceasta durata poate fi prelungitã pe baza hotãrîrii adunãrii generale.
CAP. 2
Obiectul de activitate
ART. 5
Obiectul de activitate al societãţii este:
a) sa primeascã contribuţiile în numerar ale participanţilor, în scopul cumpãrãrii de acţiuni emise de societate;
b) sa negocieze cu vinzatorul condiţiile de cumpãrare a acţiunilor în numele şi pentru participanţi;
c) sa solicite şi sa primeascã credite de la bãnci sau alte instituţii financiare, pentru cumpãrarea acţiunilor;
d) sa încheie cu vinzatorul contractul de vînzare-cumpãrare a acţiunilor, în numele şi pentru participanţi;
e) sa distribuie participanţilor acţiunile, imediat dupã cumpãrare, conform programului de alocare;
f) sa retina şi sa disponibilizeze acţiunile la societate, la cererea vinzatorului si/sau a bãncii ori instituţiei financiare creditoare, cu garantarea plãţii la termen a ratelor, creditelor şi dobînzilor aferente;
g) sa plãteascã ratele şi dobînzile aferente, în condiţiile contractului de vînzare-cumpãrare a acţiunilor, şi sa restituie creditele în condiţiile contractului de credit;
h) sa asigure condiţiile pentru vînzãri şi cumpãrãri ulterioare de acţiuni între participanţi.
CAP. 3
Patrimoniul
ART. 6
Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie prin contribuţia fãcuta de participanţi, precum şi de alte persoane fizice şi persoane juridice.
ART. 7
Bilanţul şi conturile de venituri şi cheltuieli se întocmesc conform <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 .
CAP. 4
Organizare şi funcţionare
ART. 8
Adunarea generalã
8.1. Adunarea generalã este organul suprem al asociaţiei, constituit din toţi participanţii.
8.2. Atribuţiile adunãrii generale ordinare sînt urmãtoarele:
a) aproba şi modifica statutul;
b) numeşte şi revoca consiliul de administraţie;
c) aproba raportul anual al consiliului de administraţie;
d) stabileşte programul şi criteriile de alocare a acţiunilor cãtre participanţi;
e) decide asupra condiţiilor de luare a creditului;
f) decide asupra formelor de convocare a adunãrilor generale, a cvorumului de prezenta pentru validitatea adunãrilor, a cvorumului de vot pentru adoptarea hotãrîrilor şi asupra modalitatii de vot.
8.3. Toţi participanţii au drept de vot egal în adunarea generalã.
8.4. Adunarea generalã ordinarã va fi convocatã cel puţin o data pe an.
8.5. Adunarea generalã extraordinarã poate fi convocatã în urmãtoarele cazuri:
- ori de cîte ori este nevoie, din initiativa consiliului de administraţie;
- la cererea scrisã şi motivatã a cel puţin o cincime din numãrul participanţilor.
ART. 9
Consiliul de administraţie
9.1. Consiliul de administraţie este organul executiv de conducere al asociaţiei, format din ...... membri (numãrul administratorilor va fi de minimum 3 şi maximum 5) aleşi de adunarea generalã ordinarã, prin vot secret, pentru o perioada de .... ani.
Membrii consiliului de administraţie sînt reeligibili.
Membrii primului consiliu de administraţie sînt urmãtorii:
9.2. Membrii consiliului de administraţie vor fi în majoritate absolutã cetãţeni romani, cu domiciliul în România.
9.3. Componenta consiliului de administraţie:
- cel puţin jumãtate dintre membrii consiliului de administraţie trebuie sa fie participanţi;
- nu mai mult de o treime dintre membrii consiliului de administraţie pot fi recomandaţi de societatea comercialã.
9.4. Consiliul de administraţie alege dintre membrii sãi un preşedinte.
9.5. Asociaţia este reprezentatã în relaţiile cu terţii, în justiţie şi în fata altor autoritãţi, de preşedintele consiliului de administraţie.
9.6. Nu vor putea fi administratori persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau cãrora le este interzisã exercitarea funcţiilor publice.
9.7. Membrii consiliului de administraţie sînt rãspunzãtori pentru activitatea lor, în condiţiile <>art. 12 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice.
9.8. Consiliul de administraţie trebuie sa se întruneascã cel puţin o data la fiecare 3 luni, la sediul asociaţiei, la data stabilitã de preşedinte. Convocãrile se vor face cu 14 zile înainte de data întrunirii.
Consiliul de administraţie se poate întruni ori de cîte ori este nevoie.
9.9. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesarã prezenta personalã a ... din numãrul administratorilor.
Deciziile se iau cu votul majoritãţii absolute a membrilor consiliului de administraţie.
9.10. Atribuţiile consiliului de administraţie sînt, în principal, urmãtoarele:
a) asigura conducerea operativã a activitãţii asociaţiei între adunãrile generale şi realizeazã actele de administrare privind activitatea acesteia;
b) negociazã şi da acordul asupra contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni;
c) organizeazã şi controleazã vinzarile şi cumpãrãrile ulterioare de acţiuni între participanţi;
d) se pronunţa asupra primirii de noi membrii;
e) asigura întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le supune spre aprobare adunãrii generale;
f) alte atribuţii şi sarcini stabilite de adunarea generalã.
CAP. 5
Modul de plata şi cuantumul contribuţiei participanţilor
ART. 10
La încheierea contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni, asociaţia trebuie sa aibã resurse financiare proprii în numerar, echivalente primei rate stipulate în contract, corespunzãtor cãreia, în funcţie de numãrul de acţiuni alocat, se va stabili cuantumul contribuţiei în numerar a fiecãrui participant.
CAP. 6
Modul de transfer al acţiunilor cãtre participanţi
ART. 11
Asociaţia remite acţiunile participanţilor, imediat dupã cumpãrare.
Acţiunile sînt nominative.
ART. 12
La cererea vinzatorului sau a instituţiei financiare creditoare, asociaţia retine şi indisponibilizeaza acţiunile la societatea comercialã pînã la plata ratelor, respectiv pînã la restituirea parţialã sau, dupã caz, integrala, a creditului şi dobînzilor.
ART. 13
Participanţii nu pot înstrãina unor persoane fizice din afarã asociaţiei sau unor persoane juridice acţiunile alocate şi remise de cãtre asociaţie.
CAP. 7
Condiţiile de participare, de aderare ulterioara şi de ieşire din asociaţie
ART. 14
Condiţiile de participare
Pot participa la asociaţie, pe baza liberului consimţãmînt, exprimat în scris:
a) salariaţii titulari ai unui contract individual de munca încheiat pe durata nedeterminatã cu societatea comercialã şi care îşi exercita funcţiile în mod efectiv; salariaţii trebuie sa lucreze în societate o norma întreaga sau cel puţin 50% din timpul oficial de lucru;
b) membrii conducerii societãţii.
ART. 15
Orice salariat care îndeplineşte condiţiile de la art. 14 lit. a) sau orice membru al conducerii societãţii poate adera la asociaţie ulterior constituirii acesteia.
ART. 16
Calitatea de participant este personalã şi inalienabila, cu excepţia succesorilor legali.
16. 1. Participantul poate ieşi oricind din asociaţie, cu condiţia sa comunice hotãrîrea sa consiliului de administraţie, cu 6 luni înainte de finele exerciţiului economico-financiar.
16. 2. Participantul pierde aceasta calitate la încetarea contractului sau individual de munca; fac excepţie cei care se pensioneazã pentru limita de vîrsta sau pentru incapacitate temporarã de munca, sau cei care sînt disponibilizaţi ca urmare a reducerii de personal.
CAP. 8
Rãspunderea asociaţiei şi a participanţilor
ART. 17
Asociaţia rãspunde, pentru obligaţiile sale, cu acţiunile cumpãrate, care vor servi drept garanţie pentru vinzator, banca sau instituţia financiarã creditoare.
ART. 18
Participanţii nu sînt solidar şi personal rãspunzãtori pentru debitele asociaţiei.
ART. 19
Fiecare participant este rãspunzãtor în limita valorii acţiunilor alocate.
CAP. 9
Dizolvarea şi lichidarea
ART. 20
Dizolvarea asociaţiei are loc în urmãtoarele cazuri:
20. 1. scopul pentru care a fost constituitã a fost realizat.
Cînd asociaţia a restituit creditele şi a onorat toate drepturile participanţilor prin remiterea acţiunilor, consiliul de administraţie este obligat sa convoace, în termen de 30 zile, adunarea generalã, care va decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei;
20. 2. imposibilitatea continuãrii activitãţii din cauza insolvabilitatii.
In acest caz, dizolvarea asociaţiei are loc numai dupã convenirea, cu Fondul Proprietãţii de Stat şi Fondul Proprietãţii Private ori alţi creditori, a modalitãţilor de stingere a datoriilor.
ART. 21
Lichidarea patrimoniului se face potrivit <>art. 54 şi urmãtoarele din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, care se vor aplica în mod corespunzãtor.


ANEXA 4

REGULI DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE
a licitaţiilor pentru vînzarea de acţiuni ale societãţilor comerciale mici

1. Funcţiile comisiei de licitaţie vor fi îndeplinite de Comisia pentru privatizare prevãzutã la art. 6 din prezentele norme metodologice, denumita în continuare comisie.
2. La licitaţiile organizate potrivit prezentelor reguli pot participa, în calitate de ofertanţi, persoane fizice sau juridice, romane ori strãine.
Licitaţiile se organizeazã în situaţia în care exista cel puţin doua oferte de cumpãrare, întocmite conform anexei nr. 2.
3. La licitaţiile pentru vînzarea de acţiuni pot participa ofertanţii care au depus, la sediul anunţat, cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea licitaţiei, urmãtoarele documente:
a) dovada achitãrii sumei de participare şi scrisoarea de garanţie bancarã pentru 10% din preţul de pornire a licitaţiei;
b) pentru ofertanţii romani, în cazul persoanelor juridice, copia certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului şi dovada bonitaţii pe baza de recomandãri bancare, precum şi dovada achitãrii obligaţiilor fiscale;
c) pentru ofertanţii strãini, dovada existenţei legale în cazul persoanelor juridice, cît şi dovada bonitaţii acestora pe baza de recomandãri bancare, acordate de bãnci de prim rang sau de alte bãnci comerciale agreate de o banca comercialã romana.
Comisia va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzînd de la participare pe cei care nu au depus în totalitate şi la termen documentele de participare la licitaţie, menţionate la alin. 1.
Lista va fi afişatã la sediul anunţat, cu 3 zile înainte de ţinerea licitaţiei.
4. Suma de participare se va determina astfel încît sa acopere cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfãşurarea licitaţiei. Aceeaşi destinaţie o are şi suma de intrare la licitaţie. Sumele sînt stabilite de cãtre Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat.
5. Licitaţia se tine dupã cel puţin 15 zile de la publicarea în presa a anunţului conform art. 18 din prezentele norme metodologice şi are loc în ziua şi la ora indicate în anunţul de vînzare, în prezenta a cel puţin doi ofertanţi.
6. Comisia funcţioneazã numai în prezenta tuturor membrilor sãi. Licitaţia este condusã efectiv de preşedintele comisiei, denumit în continuare licitator, ofertanţii admişi la licitaţie fiind denumiţi în continuare licitanti.
7. In ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, licitatorul anunţa deschiderea şedinţei, obiectul acesteia, face prezenta licitantilor înscrişi şi constata dacã sînt îndeplinite condiţiile legale pentru desfãşurarea licitaţiei, inclusiv cele de publicitate. Dacã toate condiţiile legale sînt îndeplinite, licitatorul anunţa modul de desfãşurare a licitaţiei.
8. Depunerea plicurilor cu oferte se va face în fata comisiei, în ziua şi la ora stabilite pentru începerea acesteia.
Pe plic se va menţiona clar denumirea persoanei juridice, numele, prenumele şi calitatea împuternicitului legal sau numele şi prenumele persoanei fizice şi denumirea completa a societãţii comerciale ale carei acţiuni se liciteaza.
In oferta se vor înscrie clar denumirea societãţii comerciale ale carei acţiuni se liciteaza şi preţul oferit pentru acţiuni, numele, prenumele şi calitatea împuternicitului legal al persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice şi semnãtura olografã. Orice plic nesigilat sau care nu are înscrise datele obligatorii prevãzute la alin. 2, precum şi ofertele nesemnate si/sau cuprinzînd alte date, fãrã legãtura cu oferta, duc la excluderea de la licitaţie a licitantului în cauza.
9. Dupã deschiderea plicurilor cu oferte de cãtre comisie, ofertele sînt contrasemnate de toţi membrii acestea şi de fiecare licitant în parte.
10. Acţiunile sînt adjudecate licitantului care a prezentat cea mai buna oferta. In caz de identitate a ofertelor, se procedeazã la tragerea la sorţi a cîştigãtorului.
11. Dupã anunţarea adjudecãtorului de cãtre licitator, se declara închisã şedinţa de licitaţie şi se întocmeşte procesul-verbal al acestei şedinţe, care se semneazã de comisie şi de adjudecãtor.
Procesul-verbal împreunã cu documentele privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiei se transmit Fondului Proprietãţii de Stat, unde se arhiveazã, potrivit legii.
Preşedintele comisiei restituie scrisorile de garanţie bancare pentru ceilalţi licitanti, reţinîndu-se numai scrisoarea de garanţie a adjudecãtorului.
12. Nesemnarea contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni din culpa exclusiva a adjudecãtorului are drept consecinţa pierderea garanţiei de participare şi da dreptul comisiei pentru privatizare sa încheie contractul cu urmãtorul ofertant.
13. Participanţii la licitaţie - cu excepţia adjudecãtorului - pot formula contestaţii cu privire la respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentelor reguli referitoare la organizarea şi desfãşurarea licitaţiei.
Contestaţiile se depun pe loc.
Soluţionarea contestaţiilor se face de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietãţii de Stat, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
In cazul respingerii contestaţiilor, se definitiveazã rezultatul licitaţiei, iar în caz de admitere, se anuleazã licitaţia şi se organizeazã o noua licitaţie, potrivit prezentelor reguli.


ANEXA 5

ELEMENTELE PRINCIPALE
ale contractului de vînzare-cumpãrare de acţiuni

1. Pãrţile
2. Obiectul contractului
3. Preţul şi modalitãţile de plata
4. Obligaţiile vinzatorului şi garanţiile
5. Obligaţiile cumpãrãtorului şi garanţiile referitoare la plata preţului, protecţia socialã a salariaţilor, menţinerea obiectului activitãţii şi protecţia mediului, precum şi eventuale investiţii
6. Soluţionarea litigiilor, legea aplicabilã
7. Clauze speciale
8. Executarea obligaţiilor, sancţiunile civile în caz de neexecutare, exonerãri, forta majorã
9. Îndeplinirea formalitãţilor şi plata taxelor în legãtura cu contractul
10. Intrarea în vigoare.

___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016