Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 3 noiembrie 2003  de aplicare a prevederilor   Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 3 noiembrie 2003 de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE - AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 10 decembrie 2003
Prezentele norme metodologice reglementeazã procedurile de înregistrare, licenţiere, notificare şi eliberare a documentelor necesare efectuãrii operaţiunilor de import, pentru operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare, prevãzute de <>Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, denumitã în continuare Lege, de cãtre Agenţia Naţionalã de Control al Exporturilor, denumitã în continuare ANCEX.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Semnificaţiile termenilor şi expresiilor specifice utilizate în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt:
a) persoanã - orice persoanã fizicã sau juridicã românã ori rezidentã în România, inclusiv autoritãţile publice, care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare;
b) produse şi tehnologii cu dublã utilizare - articole, software, tehnologii şi servicii din domeniul industrial, care au dublã utilizare (civilã şi militarã), precum şi articole, tehnologii şi servicii, inclusiv cele purtãtoare de tehnologii informatice şi de comunicaţii, referitoare la dispozitive nucleare explozive, arme nucleare, chimice, biologice şi la rachete purtãtoare de asemenea arme;
c) operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare - urmãtoarele operaţiuni cu astfel de produse şi tehnologii:
(i) exportul, reexportul, importul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, în afara ori din afara teritoriului României;
(ii) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon, în afara sau din afara teritoriului României;
(iii) operaţiunile efectuate cu parteneri strãini, care se referã la cumpãrãri sau vânzãri, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României;
(iv) operaţiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv ori temporar, în afara sau din afara teritoriului României;
(v) operaţiunile de intermediere;
(vi) asistenţa tehnicã;
(vii) tranzitul internaţional pe teritoriul României;
(viii) transbordãrile internaţionale efectuate pe teritoriul României;
(ix) dezvoltarea şi producerea în România a produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare;
d) operaţiuni de intermediere - orice activitate desfãşuratã de persoane fizice sau juridice, în nume propriu ori în numele altei persoane, în scopul realizãrii unor contacte între vânzãtori şi cumpãrãtori care intenţioneazã sã încheie un contract care are ca obiect finanţarea, transportul, expedierea sau întreprinderea oricãror alte acţiuni care faciliteazã exportul ori importul de produse şi tehnologii cu dublã utilizare dintr-un stat în altul;
e) export - operaţiunea care constã în scoaterea definitivã a mãrfurilor româneşti, atât cele produse în ţarã, precum şi cele importate anterior, de pe teritoriul României;
f) reexport - operaţiunea care constã în scoaterea din ţarã a mãrfurilor strãine aflate pe teritoriul României, care nu au fost vãmuite, prin depunerea declaraţiei vamale de reexport, în vederea vãmuirii, cu excepţia cazului în care mãsurile de politicã comercialã interzic operaţiunea;
g) import - operaţiunea care constã în intrarea în ţarã a mãrfurilor strãine şi introducerea acestora în circuitul economic;
h) asistenţã tehnicã - orice sprijin tehnic referitor la repararea, dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea sau orice alt serviciu tehnic sub formã de instruire, perfecţionare, transmitere de informaţii de muncã, aptitudini şi servicii de consultanţã. Asistenţa tehnicã include formele de asistenţã transmise oral;
i) dezvoltare - fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: concepţia, cercetarea, proiectarea, analiza proiectãrii, conceptul de proiectare, asamblarea şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare în produs sau tehnologie, proiectul configuraţiei, proiectul de integrare, planurile generale;
j) regimuri internaţionale de control al exporturilor, organisme şi tratate - Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare, Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionãrii, producţiei şi stocãrii armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor, Grupul Australia, Grupul furnizorilor nucleari, Comitetul Zangger, Aranjamentul de la Wassenr, Regimul de control al tehnologiilor pentru rachete;
k) certificatul de înregistrare în vederea efectuãrii de operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (certificat de înregistrare) - documentul prin care se atestã cã titularul acestuia este abilitat pentru a derula, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice, operaţiunile specificate la lit. c) pct. (i)-(viii);
l) licenţã - document acordat de cãtre ANCEX, care aprobã efectuarea operaţiunilor specificate la lit. c) pct. (i)-(viii);
m) licenţa individualã - documentul care se acordã în vederea efectuãrii de operaţiuni pentru unul sau mai multe produse şi tehnologii şi un singur partener extern;
n) licenţa globalã - documentul care se acordã unui exportator sau importator specific, pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse cãtre ori din una sau mai multe ţãri determinate;
o) licenţa generalã - documentul care se acordã tuturor exportatorilor sau importatorilor pentru exporturile ori importurile unuia sau mai multor produse şi tehnologii cãtre ori din una sau mai multe ţãri determinate;
p) certificatul internaţional de import (CII) - document eliberat de ANCEX, care certificã faptul cã importatorul se angajeazã sã importe produsele/tehnologiile, sã nu le deturneze, înstrãineze sau sã nu le exporte cãtre o altã destinaţie fãrã aprobarea ANCEX, sã notifice imediat ANCEX orice schimbare survenitã în actele sau faptele declarate şi sã transmitã, la cererea exportatorului, un certificat de control al livrãrii emis de ANCEX;
q) certificatul de control al livrãrii (CCL) - document eliberat de ANCEX, care certificã faptul cã importatorul a fãcut dovada cã produsele sau tehnologiile au sosit în România fiind importate în conformitate cu legislaţia româneascã în vigoare.
ART. 2
(1) În cadrul procesului de înregistrare şi/sau licenţiere a operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare prevãzute la art. 1 lit. c) pct. (i)-(viii), solicitantul parcurge, dupã caz, urmãtoarele etape:
a) stabilirea caracterului de produs sau tehnologie cu dublã utilizare prin încadrarea în listele de produse şi tehnologii cu dublã utilizare supuse regimului de control la export şi la import, aprobate prin hotãrâre a Guvernului;
b) încadrarea operaţiunii care urmeazã sã fie realizatã în unul dintre tipurile prevãzute la art. 1 lit. c) pct. (i)-(viii);
c) procurarea de la sediul ANCEX a formularului-tip de eliberare a certificatului de înregistrare în vederea efectuãrii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare;
d) primirea certificatului de înregistrare, eliberat de ANCEX;
e) procurarea de la sediul ANCEX a formularelor-tip de cereri de licenţe, completarea şi depunerea acestora, însoţite de documentaţia prevãzutã de prezentele norme metodologice şi, dupã caz, de autorizaţia eliberatã de organismele abilitate;
f) primirea licenţelor de la ANCEX;
g) procurarea de la sediul ANCEX a formularelor-tip de cereri de eliberare a CII şi, respectiv, CCL, în situaţia în care aceste documente necesare efectuãrii operaţiunilor de import sunt solicitate de partenerii externi, completarea şi depunerea acestora la ANCEX, însoţite de documentaţia prevãzutã de prezentele norme metodologice;
h) primirea CII şi CCL de la ANCEX.
(2) În cadrul procesului de notificare a activitãţilor de dezvoltare şi producere a produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare, persoanele care desfãşoarã astfel de operaţiuni au obligaţia de a întocmi şi de a depune la ANCEX declaraţia tipizatã.
(3) Corelarea termenelor legale din cadrul procesului de înregistrare şi/sau licenţiere a operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare cu termenele prevãzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusivã a solicitantului.
ART. 3
(1) Persoanele juridice, inclusiv autoritãţile publice care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare, trebuie sã desemneze cel puţin o persoanã competentã, cunoscãtoare a legislaţiei în domeniu, împuternicitã sã coordoneze derularea operaţiunilor în conformitate cu prevederile Legii şi ale prezentelor norme metodologice, sã depunã şi sã ridice de la ANCEX documentele referitoare la înregistrarea, licenţierea, notificarea activitãţilor respective, denumite în continuare persoane de contact.
(2) Datele de identificare, curriculum vitae şi împuternicirile persoanelor de contact vor fi transmise la ANCEX cu ocazia înregistrãrii sau notificãrii.
ART. 4
(1) Persoanele care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare trebuie sã participe la activitãţile organizate de ANCEX pentru informarea periodicã a acestora cu privire la obligaţiile ce le revin în aplicarea Legii.
(2) Persoanele care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare trebuie sã se informeze cu privire la noutãţile apãrute în domeniul sistemului de control al exporturilor cu astfel de produse, în lista statelor pãrţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în lista statelor participante la regimurile internaţionale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. j) şi al embargourilor, inclusiv prin accesarea site-urilor ANCEX sau consultarea ANCEX şi a materialelor documentare elaborate de aceasta.
ART. 5
Persoanele care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare trebuie sã ţinã registre sau liste detaliate care sã cuprindã documentele comerciale cum sunt: facturile, listele cuprinzând datele de identificare privind detaliile de ambalare a mãrfurilor încãrcate pe mijlocul de transport, documentele de transport sau alte documente care cuprind informaţii suficiente pentru a identifica:
a) destinaţia produselor;
b) cantitatea produselor cu dublã utilizare;
c) numele şi adresa partenerului extern şi ale destinatarului;
d) utilizarea finalã şi utilizatorul final al produselor cu dublã utilizare.

CAP. II
Eliberarea certificatului de înregistrare

ART. 6
(1) În vederea efectuãrii de operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare, persoanele interesate vor solicita ANCEX eliberarea certificatului de înregistrare.
(2) Persoanele care desfãşoarã operaţiuni de import de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, altele decât cele cuprinse în lista de produse şi tehnologii cu dublã utilizare supuse regimului de control la import, fac excepţie de la prevederile alin. (1).
ART. 7
(1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare, solicitanţii vor depune la ANCEX cererea de eliberare a certificatului de înregistrare şi angajamentul de pe verso.
(2) Cererea-tip de eliberare a certificatului de înregistrare şi angajamentul se completeazã pe formularele prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, se semneazã de persoana fizicã, respectiv de cãtre managerul persoanei juridice sau de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta.
(3) La cererea de eliberare a certificatului de înregistrare şi angajament se anexeazã urmãtoarele documente:
a) în cazul persoanelor fizice:
(i) copia actului de identitate;
(ii) curriculum vitae;
(iii) certificat de cazier judiciar;
(iv) alte documente considerate de cãtre solicitant relevante pentru evaluarea oportunitãţii eliberãrii certificatului de înregistrare;
(v) alte documente pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare;
b) în cazul persoanelor juridice, inclusiv al autoritãţilor publice;
(i) împuternicirea pentru persoana, alta decât managerul, care semneazã cererea de înregistrare şi angajamentul;
(ii) curriculum vitae pentru persoana care semneazã cererea de înregistrare şi angajamentul;
(iii) datele de identificare, curriculum vitae şi împuternicirile persoanelor de contact cu ANCEX;
(iv) documentele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior, în copie;
(v) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;
(vi) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
(vii) certificatele fiscale, din care sã rezulte situaţia la zi a plãţilor cãtre bugetul de stat;
(viii) raportul de gestiune şi ultimul bilanţ contabil, în copie;
(ix) numerele conturilor bancare în lei şi în valutã;
(x) documente relevante necesare pentru evaluarea oportunitãţii eliberãrii certificatului de înregistrare;
(xi) alte documente pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare.
ART. 8
(1) Cererile de înregistrare se soluţioneazã în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la ANCEX.
(2) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1), ANCEX desfãşoarã activitãţi de verificare, documentare, evaluare şi informare privind solicitantul înregistrãrii.
ART. 9
Eliberarea certificatului de înregistrare se aprobã sau se respinge prin ordin al preşedintelui ANCEX.
ART. 10
(1) Certificatul de înregistrare, eliberat conform anexei nr. 3, este valabil 2 ani de la data emiterii.
(2) Pentru menţinerea continuitãţii atestãrii privind îndeplinirea condiţiilor necesare derulãrii activitãţilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare este necesarã eliberarea unui nou certificat de înregistrare, pentru care cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înaintea expirãrii termenului de valabilitate a certificatului de înregistrare anterior.
ART. 11
Eliberarea certificatului de înregistrare se refuzã în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
a) împotriva persoanei fizice sau persoanei juridice solicitante a fost început procesul penal pentru sãvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare sau persoana juridicã se aflã în curs de executare silitã;
b) în obiectul de activitate al persoanei juridice nu sunt prevãzute activitãţi care sã cuprindã activitãţile definite la art. 1 lit. c) pct. (i)-(viii);
c) durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat;
d) documentele privind sediul social nu mai au valabilitate;
e) modificãrile actelor de înfiinţare nu au fost declarate şi înscrise la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
f) alte cazuri expres prevãzute de lege;
g) solicitantul nu are capacitatea de a se conforma Legii şi prezentelor norme metodologice.
ART. 12
(1) În cazul refuzului eliberãrii certificatului de înregistrare, persoana fizicã sau juridicã solicitantã este informatã, în termen de 10 zile de la emiterea ordinului preşedintelui ANCEX, despre principalele motive care au condus la refuzul cererii de înregistrare.
(2) Persoana fizicã sau juridicã solicitantã poate contesta refuzul eliberãrii certificatului de înregistrare, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, în conformitate cu prevederile Legii.
ART. 13
(1) Condiţiile care au stat la baza eliberãrii certificatului de înregistrare trebuie menţinute pe toatã durata de valabilitate a acestuia.
(2) Titularul certificatului de înregistrare este obligat sã declare ANCEX, în scris, în termen de cel mult 10 zile, orice modificãri sau diferenţe faţã de datele înscrise în cererea de înregistrare, în documentele anexate, precum şi în certificatul de înregistrare, apãrute ulterior.
(3) În cazul în care modificãrile sau diferenţele menţionate la alin. (2) schimbã condiţiile în temeiul cãrora a fost eliberat certificatul de înregistrare, acesta este anulat prin ordin al preşedintelui ANCEX. Declararea acestor modificãri sau diferenţe se efectueazã în scris şi este însoţitã de o nouã cerere de înregistrare.
(4) Certificatul de înregistrare poate fi utilizat numai de cãtre titularul acestuia, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii sale.
ART. 14
Înregistrarea nu garanteazã eliberarea licenţelor pentru operaţiunile solicitate, iar certificatul de înregistrare nu poate fi folosit ca document de bonitate în relaţiile comerciale.
ART. 15
(1) Titularul certificatului de înregistrare este rãspunzãtor de modul de utilizare a acestuia, în conformitate cu condiţiile în temeiul cãrora a fost eliberat.
(2) În cazul pierderii, deteriorãrii sau furtului certificatului de înregistrare, titularul este obligat sã notifice ANCEX şi sã solicite eliberarea unui nou certificat de înregistrare.
(3) În situaţia menţionatã la alin. (2), titularul va prezenta ANCEX, dupã caz, dovada publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cerceteazã furtul.
(4) Prin ordin al preşedintelui ANCEX se va elibera un nou certificat de înregistrare, cu aceleaşi condiţii ca ale celui pierdut, deteriorat sau furat, care se anuleazã.
ART. 16
(1) Dacã titularul certificatului de înregistrare încalcã prevederile Legii şi ale prezentelor norme metodologice, ANCEX poate suspenda sau anula certificatul de înregistrare, dupã caz.
(2) Suspendarea sau anularea certificatului de înregistrare se dispune prin ordin al preşedintelui ANCEX.
(3) Certificatul de înregistrare anulat se depune la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea mãsurii respective.
ART. 17
Certificatul de înregistrare al cãrui termen de valabilitate a expirat se depune la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la data expirãrii.
ART. 18
(1) Autorizaţiile eliberate de ANCEX pentru operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare anterior intrãrii în vigoare a Legii, rãmase valabile pânã la data expirãrii acestora conform prevederilor Legii, se pot preschimba în certificate de înregistrare, în urma prezentãrii la ANCEX a unei cereri de înregistrare.
(2) Certificatele de înregistrare eliberate în condiţiile alin. (1) vor avea termen de valabilitate de 2 ani.

CAP. III
Eliberarea licenţelor

ART. 19
(1) Licenţele individuale de export se elibereazã pentru produsele şi tehnologiile cuprinse în listele de produse şi tehnologii cu dublã utilizare supuse regimului de control la export, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, precum şi pentru produsele şi tehnologiile necuprinse în aceste liste, în situaţiile prevãzute la art. 5, 6 şi 7 din Lege.
(2) Licenţele individuale de reexport se elibereazã pentru produsele şi tehnologiile prevãzute la alin. (1), care fac obiectul operaţiunilor de reexport, aşa cum acestea sunt definite la art. 1 lit. f), în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme metodologice pentru efectuarea operaţiunilor de export.
(3) Licenţele globale de export se acordã unui exportator specific pentru exporturile unuia sau mai multor produse cãtre una ori mai multe ţãri determinate, se aprobã sau se resping prin ordin al preşedintelui ANCEX.
(4) Licenţele generale de export se acordã tuturor exportatorilor pentru exportul unuia sau mai multor produse cãtre una ori mai multe ţãri determinate. Acestea se acordã în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui ANCEX, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 20
(1) Pentru eliberarea licenţelor individuale de export, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 4, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, eliberat ori certificat de autoritatea competentã din ţara de destinaţie, prin care aceasta se angajeazã sã respecte destinaţia şi utilizarea finalã declarate şi sã nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilã, datã în scris, a ANCEX sau a autoritãţii competente din ţara de destinaţie finalã, dacã aceasta este stat participant la regimul internaţional de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeazã domeniul în care se încadreazã produsul. Dacã ţara de destinaţie finalã nu este stat participant la regimul internaţional de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeazã domeniul în care se încadreazã produsul, aprobarea prealabilã a ANCEX este obligatorie şi trebuie sã fie menţionatã pe CII sau documentul echivalent;
c) autorizaţia eliberatã de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, în cazul exportului de produse nucleare, în copie;
d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
(2) Certificatul internaţional de import prevãzut la alin. (1) lit. b) nu se solicitã în relaţiile cu statele pãrţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dublã utilizare prevãzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita exportatorului alte documente justificative, care sã fie anexate la cererea de licenţã de export.
(3) Lista statelor pãrţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora şi lista statelor participante la regimurile internaţionale de control al exporturilor, organismele sau tratatele definite la art. 1 lit. j) se gãsesc pe site-ul ANCEX.
ART. 21
(1) Licenţele individuale de import se elibereazã pentru produsele prevãzute în listele de produse şi tehnologii cu dublã utilizare supuse regimului de control la import, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Licenţele globale de import se acordã unui importator specific pentru importurile unuia sau mai multor produse din una ori mai multe ţãri determinate, se aprobã sau se resping prin ordin al preşedintelui ANCEX.
(3) Licenţele generale de import se acordã tuturor importatorilor pentru importul unuia sau mai multor produse din una ori mai multe ţãri determinate. Acestea se acordã în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui ANCEX, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 22
Pentru eliberarea licenţelor individuale de import persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 5, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) cererea-tip de eliberare a certificatului internaţional de import, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 6, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta, sau a documentului echivalent emis ori certificat de ANCEX în condiţiile cerute de autoritatea competentã din ţara exportatorului (la cererea partenerului extern);
c) declaraţia-tip a destinatarului final, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 7, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
d) autorizaţia eliberatã de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, în cazul importului de produse nucleare, în copie;
e) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 23
În scopul eliberãrii licenţelor individuale pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon în afara sau din afara teritoriului României, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 8 semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documente din care sã rezulte date referitoare la:
(i) denumirea şi tipul activitãţii;
(ii) date despre partenerii strãini;
(iii) date despre partenerii români;
(iv) denumirea, cantitatea şi descrierea software sau tehnologiei care face obiectul operaţiunii;
(v) modul de transmitere de software sau tehnologie care face obiectul operaţiunii;
(vi) data, ora, locul şi datele de identificare a persoanei care efectueazã transmiterea;
(vii) destinaţia exactã, datele de identificare a persoanei care primeşte software sau tehnologia care face obiectul operaţiunii;
c) documente privind garanţiile partenerului extern referitoare la utilizarea produselor ce fac obiectul operaţiunii, în cazul transmiterii în afara teritoriului României;
d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de software sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 24
În scopul eliberãrii licenţelor individuale pentru operaţiunile efectuate cu parteneri strãini, care se referã la cumpãrãri sau vânzãri, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 9, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, eliberat ori certificat de autoritatea competentã din ţara de destinaţie, prin care aceasta se angajeazã sã respecte destinaţia şi utilizarea finalã declarate şi sã nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilã, datã în scris, a ANCEX sau a autoritãţii competente din ţara de destinaţie finalã, dacã aceasta este stat participant la regimul internaţional de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeazã domeniul în care se încadreazã produsul. Dacã ţara de destinaţie finalã nu este stat participant la regimul internaţional de control al exporturilor, organismul sau tratatul, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 lit. j), care reglementeazã domeniul în care se încadreazã produsul, aprobarea prealabilã a ANCEX este obligatorie şi trebuie sã fie menţionatã pe CII sau documentul echivalent;
c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 25
Pentru eliberarea licenţelor individuale de operaţiuni necomerciale de scoatere sau introducere, în regim definitiv ori temporar, din sau pe teritoriul României a produselor ori tehnologiilor cu dublã utilizare, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 10, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documentele din care sã rezulte date referitoare la:
(i) denumirea şi tipul activitãţii;
(ii) locul unde se desfãşoarã activitatea;
(iii) date despre partenerii strãini;
(iv) date despre partenerii români;
(v) denumirea, cantitatea şi modul de ambalare a produselor care fac obiectul operaţiunii;
(vi) mijlocul de transport cu ajutorul cãruia se va efectua operaţiunea necomercialã;
(vii) perioada în care se desfãşoarã operaţiunea necomercialã;
(viii) denumirea punctului de intrare în teritoriul vamal al României;
(ix) denumirea punctului de ieşire din teritoriul vamal al României;
(x) numãrul şi identitatea personalului care participã la operaţiune (dacã are în dotare armament şi muniţie, se vor prezenta şi date referitoare la tip, cantitate şi scop);
c) documente privind garanţiile partenerului extern referitoare la utilizarea produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare, în cazul operaţiunilor de scoatere din teritoriul României;
d) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 26
În scopul eliberãrii licenţelor individuale pentru operaţiunile de intermediere, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 11, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documente din care sã rezulte date referitoare la:
(i) denumirea şi tipul activitãţii;
(ii) data, ora, locul de desfãşurare a activitãţii şi datele de identificare a persoanelor participante;
(iii) datele de identificare a titularilor operaţiunii;
(iv) datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;
(v) date despre partenerii strãini şi români implicaţi;
(vi) produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul operaţiunii - denumirea, cantitatea, descrierea şi utilizarea finalã a acestora;
(vii) modul de finanţare a operaţiunii;
(viii) date privind transportul: mijlocul, transportatorul, perioada;
c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 27
În scopul eliberãrii licenţelor individuale pentru activitatea de asistenţã tehnicã, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 12, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documente din care sã rezulte date referitoare la:
(i) descrierea, tipul şi scopul activitãţii;
(ii) suportul şi modul de transmitere a asistenţei tehnice;
(iii) data, ora, locul de desfãşurare a activitãţii şi datele de identificare a persoanelor participante;
(iv) datele de identificare şi obiectul de activitate ale destinatarului final;
(v) date despre partenerii strãini şi români implicaţi;
(vi) produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul asistenţei tehnice;
(vii) modul de finanţare a operaţiunii;
c) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 28
În scopul eliberãrii licenţelor individuale pentru tranzit internaţional cu produse sau tehnologii cu dublã utilizare, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 13, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documente din care sã rezulte date referitoare la:
(i) denumirea partenerilor strãini;
(ii) denumirea, cantitatea şi modul de ambalare a produselor sau tehnologiilor care fac obiectul tranzitului;
(iii) date despre numãrul şi identitatea personalului care însoţeşte transportul (dacã are în dotare armament şi muniţie, se vor prezenta şi date referitoare la tip, cantitate şi scop);
(iv) mijlocul de transport cu ajutorul cãruia se va efectua tranzitul şi dacã se solicitã transbordarea produselor;
(v) perioada în care se va efectua tranzitul;
(vi) denumirea punctului de intrare în teritoriul vamal al României şi denumirea punctului de ieşire din teritoriul vamal al României;
c) factura externã;
d) licenţa de export sau documentul echivalent emis de cãtre autoritatea din ţara exportatorului;
e) licenţa de import sau documentul echivalent emis de cãtre autoritatea din statul destinatar al tranzitului;
f) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmeazã sã îl tranziteze produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare dupã pãrãsirea teritoriului naţional al României;
g) avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, în cazul tranzitului produselor nucleare;
h) documente din care sã rezulte cã au fost luate mãsurile necesare pentru asigurarea pazei şi securitãţii transportului pe teritoriul României;
i) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 29
Pentru eliberarea licenţelor individuale de transbordare a produselor sau tehnologiilor cu dublã utilizare, persoanele deţinãtoare ale certificatului de înregistrare vor depune la ANCEX urmãtoarele documente, dupã caz:
a) cererea-tip pentru eliberarea licenţei, completatã pe formularul prevãzut în anexa nr. 14, semnatã de cãtre persoana fizicã sau de cãtre managerul persoanei juridice ori de cãtre o altã persoanã împuternicitã de acesta;
b) documentele din care sã rezulte date referitoare la:
(i) denumirea persoanelor care sunt proprietare ale produselor sau tehnologiilor care sunt transbordate;
(ii) denumirea, cantitatea şi modul de ambalare a produselor sau tehnologiilor care fac obiectul transbordãrii;
(iii) locul şi perioada în care se va efectua transbordarea;
(iv) denumirea mijloacelor de transport din şi în care se va efectua transbordarea;
c) licenţa de export sau documentul echivalent emis de cãtre autoritatea statului din care se efectueazã transferul;
d) licenţa de import sau documentul echivalent emis de cãtre autoritatea din statul importatorului;
e) avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, în cazul transbordãrii produselor nucleare;
f) alte documente pe care ANCEX le poate solicita, în funcţie de specificul operaţiunii şi de produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare care fac obiectul cererii de licenţã.
ART. 30
(1) Cererile de licenţã solicitate conform art. 20-27 se soluţioneazã de cãtre ANCEX în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii acestora şi a documentaţiei complete.
(2) Cererile de licenţã solicitate conform prevederilor art. 28 şi 29 se soluţioneazã de cãtre ANCEX în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii acestora şi a documentaţiei complete.
(3) În cadrul termenelor prevãzute la alin. (1) şi (2), ANCEX desfãşoarã activitãţi de verificare, documentare, evaluare şi informare privind obiectul cererii şi condiţiile desfãşurãrii operaţiunii.
ART. 31
Eliberarea licenţei se aprobã sau se respinge prin ordin al preşedintelui ANCEX.
ART. 32
(1) Licenţele eliberate de ANCEX, în 3 exemplare, pentru operaţiunile: export, reexport, import şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv, în afara ori din afara teritoriului României; de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori prin telefon, în afara sau din afara teritoriului României; efectuate cu parteneri strãini, care se referã la cumpãrãri sau vânzãri, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României; necomerciale, de scoatere sau de introducere, în regim definitiv ori temporar, în afara sau din afara teritoriului României; de intermediere, precum şi de asistenţã tehnicã, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, au termen de valabilitate de cel mult un an de la data emiterii.
(2) Termenul de valabilitate a licenţelor prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit de cãtre ANCEX, la solicitarea justificatã, în scris, a titularului, cu cel mult un an.
ART. 33
(1) Licenţele eliberate de ANCEX, în 3 exemplare, pentru operaţiuni de tranzit internaţional pe teritoriul României, respectiv transbordãri internaţionale efectuate pe teritoriul României, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 22 şi 23, au termen de valabilitate de cel mult 45 de zile de la data emiterii.
(2) Termenul de valabilitate a licenţelor prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit de cãtre ANCEX, la solicitarea justificatã, în scris, a titularului, cu cel mult 45 de zile.
ART. 34
(1) Dupã expirarea termenului de valabilitate a licenţelor prevãzute la art. 20 şi art. 22-29, titularii acestora au obligaţia sã notifice ANCEX, în termen de cel mult 10 zile, efectuarea operaţiunii şi sã transmitã copii ale documentelor doveditoare.
(2) Pentru operaţiunile de export, exportatorul este obligat sã obţinã de la partenerul extern certificatul de control al livrãrii sau un alt document echivalent, eliberat ori certificat de autoritatea competentã din ţara de destinaţie, care sã ateste cã marfa a ajuns la destinaţie, dupã ce a avut loc livrarea produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare, şi se depune, în original, în cel mult 4 luni de la acest moment.
(3) Certificatul de control al livrãrii prevãzut la alin. (2) nu se solicitã în relaţiile cu statele pãrţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse cu dublã utilizare prevãzute în listele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, ANCEX poate solicita exportatorului alte documente justificative, care sã ateste cã marfa a ajuns la destinaţie.
(4) Lista statelor pãrţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora se gãseşte pe site-ul ANCEX.
ART. 35
Eliberarea licenţei se refuzã în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
a) persoana fizicã sau juridicã solicitantã nu dispune de certificat de înregistrare sau acesta a expirat ori a fost suspendat sau anulat de ANCEX;
b) documentele în temeiul cãrora a fost eliberat certificatul de înregistrare au expirat;
c) împotriva persoanei fizice sau persoanei juridice solicitante a fost început procesul penal pentru sãvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare sau persoana juridicã se aflã în curs de executare silitã;
d) durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat;
e) alte cazuri expres prevãzute de lege;
f) solicitantul nu are capacitatea de a se conforma Legii şi prezentelor norme metodologice, doveditã la efectuarea unor operaţiuni anterioare.
ART. 36
(1) În cazul refuzului eliberãrii licenţei, persoana fizicã sau juridicã solicitantã este informatã, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii ordinului preşedintelui ANCEX, despre principalele motive care au condus la refuz.
(2) Persoana fizicã sau juridicã solicitantã poate contesta refuzul eliberãrii licenţei în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea acestuia, în conformitate cu prevederile Legii.
ART. 37
(1) Condiţiile care au stat la baza eliberãrii licenţei trebuie menţinute pe toatã durata de valabilitate a acesteia.
(2) Titularul licenţei este obligat sã declare, în scris, ANCEX orice modificãri sau diferenţe faţã de datele înscrise în aceasta, constatate în documente, precum şi cu ocazia derulãrii operaţiunii respective.
(3) În cazul în care asemenea modificãri sau diferenţe schimbã condiţiile în temeiul cãrora a fost eliberatã licenţa, aceasta este anulatã prin ordin al preşedintelui ANCEX. Declararea acestor modificãri sau diferenţe se efectueazã în scris şi este însoţitã de o nouã cerere de licenţã.
(4) Licenţa poate fi utilizatã numai de cãtre titularul acesteia, cu respectarea condiţiilor prevãzute în aceasta.
ART. 38
(1) Titularul licenţei este rãspunzãtor de modul de utilizare a acesteia în conformitate cu condiţiile în temeiul cãrora a fost eliberatã.
(2) Dacã titularul licenţei încalcã prevederile Legii şi ale prezentelor norme metodologice, ANCEX poate suspenda sau anula licenţa.
(3) Suspendarea sau anularea licenţei se dispune prin ordin al preşedintelui ANCEX.
(4) Licenţele anulate se depun la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la comunicarea mãsurii respective.
ART. 39
Licenţele eliberate de ANCEX anterior intrãrii în vigoare a Legii rãmân valabile pânã la data expirãrii lor.

CAP. IV
Eliberarea certificatului internaţional de import şi certificatului de control al livrãrii

ART. 40
Certificatul internaţional de import şi certificatul de control al livrãrii se solicitã de urmãtoarele persoane, definite în art. 1 lit. a):
a) înregistrate la ANCEX conform dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Lege;
b) exceptate de la înregistrare, conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Lege.
ART. 41
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Lege, înaintea efectuãrii operaţiunilor de import de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat sã solicite ANCEX eliberarea certificatului internaţional de import sau a unui document echivalent emis ori certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentã din ţara exportatorului.
ART. 42
În vederea eliberãrii certificatului internaţional de import, importatorul va prezenta ANCEX:
a) cererea de eliberare a certificatului internaţional de import, completatã pe formularul-tip, conform anexei nr. 6. În coloana 9 se vor specifica valoarea pãrţii, valuta în care se face plata, precum şi modul de efectuare a acesteia;
b) certificatul internaţional de import: 3 exemplare pe formulare-tip conform anexei nr. 24, cu rubricile 1-8 completate.
ART. 43
La cererea de eliberare a certificatului internaţional de import se vor anexa urmãtoarele documente:
a) solicitarea partenerului extern;
b) declaraţia destinatarului final, completatã pe formular-tip, în 3 exemplare, conform anexei nr. 7.
ART. 44
ANCEX va verifica:
a) dacã compania importatoare încadratã la art. 40 lit. a) este înregistratã şi desemnarea reprezentantului legal, inclusiv autenticitatea semnãturii acestuia. Pentru companiile încadrate la art. 40 lit. b) se va verifica autenticitatea împuternicirii reprezentantului legal;
b) corectitudinea datelor din documentele prezentate de persoanele încadrate la art. 40 lit. a) şi b).
ART. 45
Eliberarea certificatului internaţional de import de cãtre ANCEX se face în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la primirea cererii.
ART. 46
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Lege, dupã efectuarea operaţiunii de import, la cererea partenerului extern, importatorul este obligat sã solicite ANCEX eliberarea certificatului de control al livrãrii sau a unui document echivalent emis sau certificat în condiţiile cerute de autoritatea competentã din ţara exportatorului.
ART. 47
În vederea eliberãrii certificatului de control al livrãrii, importatorul va prezenta ANCEX:
a) cererea de eliberare a certificatului de control al livrãrii, completatã pe formularul-tip din anexa nr. 25. În coloana 9 se vor specifica valoarea pãrţii, valuta în care se face plata, precum şi modul de efectuare a acesteia;
b) certificatul de control al livrãrii: 3 exemplare pe formulare-tip, conform anexei nr. 26, cu rubricile 1-8 completate.
ART. 48
(1) La cererea de eliberare a certificatului de control al livrãrii se vor anexa urmãtoarele documente:
a) solicitarea partenerului extern:
b) factura externã;
c) documentul de transport internaţional;
d) declaraţia vamalã de import;
e) nota de intrare-recepţie şi constatare diferenţe, emisã de importator.
(2) Dacã importatorul a vândut produsele pe piaţa internã, în afara documentelor prevãzute la alin. (1) se vor anexa şi:
a) facturile fiscale, cu menţiunea "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, conform legislaţiei în vigoare";
b) notele de intrare-recepţie şi constatare diferenţe, emise de destinatarii finali, dupã caz;
c) declaraţia destinatarului final, emisã de fiecare destinatar final cãruia i-a/au fost vândut/vândute produsul/produsele sau tehnologia/tehnologiile, într-un singur exemplar, pentru ANCEX, completatã pe modelul de formular din anexa nr. 7.
ART. 49
(1) În situaţia în care importatorul vinde ulterior, pe teritoriul României, produsele sau tehnologiile importate, are obligaţia sã notifice ANCEX, în cel mult 10 zile, efectuarea operaţiunii, anexând documentele menţionate la art. 48 alin. (2).
(2) Obligaţia de la alin. (1) revine şi cumpãrãtorilor în situaţia în care aceştia vând mai departe produsele sau tehnologiile cumpãrate.
ART. 50
În vederea eliberãrii certificatului de control al livrãrii, ANCEX va verifica dacã importul a fost efectuat în perioada de valabilitate a certificatului de înregistrare şi licenţei, în condiţiile în care acestea au fost emise, pentru companiile importatoare încadrate la art. 40 lit. a), corectitudinea datelor din documentele prezentate, precum şi existenţa pe factura fiscalã a menţiunii prevãzute de art. 19 alin. (5) din Lege. De asemenea, ANCEX poate executa controale pentru a verifica la faţa locului existenţa produselor importate şi destinaţia acestora, atât la importator, cât şi la destinatarii finali, în situaţia în care produsele au fost vândute de importator.
ART. 51
Eliberarea de cãtre ANCEX a certificatului de control al livrãrii se va face în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
ART. 52
Documentele echivalente certificatului internaţional de import, respectiv certificatului de control al livrãrii, cerute de autoritatea competentã din ţara exportatorului, vor fi eliberate sau certificate în condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice, dar în forma precizatã de autoritatea respectivã în solicitarea sa.

CAP. V
Declararea operaţiunilor de import de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, altele decât cele cuprinse în lista de produse şi tehnologii cu dublã utilizare supuse regimului de control la import

ART. 53
Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autoritãţile publice, care efectueazã urmãtoarele operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare:
a) importul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim vamal definitiv sau suspensiv din afara teritoriului României;
b) transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon din afara României;
c) operaţiunile efectuate cu parteneri strãini, care se referã la cumpãrãri, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României;
d) operaţiunile necomerciale de introducere, în regim definitiv ori temporar, din afara teritoriului României;
e) operaţiunile de intermediere;
f) asistenţa tehnicã
şi care sunt exceptate de la înregistrare conform art. 10 alin. (2) din Lege, sunt obligate, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Lege, sã declare ANCEX utilizarea finalã a produselor cu dublã utilizare, precum şi utilizatorul final al acestora.
ART. 54
Declaraţiile vor fi fãcute pe formulare tipizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 27, şi vor fi transmise la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la data efectuãrii operaţiunii.
ART. 55
(1) În situaţia menţionatã în rubrica 4 din declaraţie, în care compania/persoana importatoare este destinatarul (utilizatorul) final al produselor/tehnologiilor importate, se va anexa declaraţia de utilizator final, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, precum şi copii certificate de pe urmãtoarele documente:
a) declaraţia vamalã de import;
b) factura externã;
c) documentul de transport internaţional;
d) nota de intrare-recepţie şi constatare diferenţe.
(2) În declaraţia privind destinatarul (utilizatorul) final şi utilizarea finalã a produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare importate, care se completeazã în situaţia prevãzutã la alin. (1), adresa destinaţiei produselor/tehnologiilor din rubrica 11 se înscrie dacã adresa de destinaţie diferã de adresa companiei/persoanei specificate la rubrica 3.
ART. 56
(1) În situaţia menţionatã în rubrica 5 din declaraţie, în care compania/persoana vinde ulterior pe teritoriul României produsele/tehnologiile care au fost achiziţionate prin una dintre operaţiunile definite la art. 53, are obligaţia sã notifice ANCEX, în termen de cel mult 10 zile, efectuarea vânzãrii, anexând urmãtoarele documente, dupã caz, pentru fiecare operaţiune:
a) factura fiscalã, cu menţiunea "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, conform legislaţiei în vigoare";
b) declaraţia destinatarului final, conform modelului prezentat în anexa nr. 7;
c) nota de intrare-recepţie şi constatare diferenţe.
(2) Obligaţia prevãzutã la alin. (1) revine şi cumpãrãtorilor, în situaţia în care aceştia vând mai departe produsele sau tehnologiile cumpãrate.
ART. 57
În situaţia în care spaţiul din rubricile formularelor este insuficient pentru înscrierea tuturor specificaţiilor produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare, se vor folosi anexele corespunzãtoare formularelor respective.
ART. 58
La solicitarea ANCEX, persoanele specificate la art. 53 sunt obligate sã transmitã şi alte date, informaţii şi documente referitoare la derularea operaţiunilor efectuate.

CAP. VI
Notificarea activitãţilor de dezvoltare şi producere a produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare

ART. 59
Persoanele fizice şi juridice, inclusiv autoritãţile publice care desfãşoarã activitãţi de dezvoltare şi producere a produselor şi/sau tehnologiilor cu dublã utilizare sunt obligate, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 din Lege, sã notifice ANCEX aceste operaţiuni.
ART. 60
Notificarea se completeazã pe formularul-tip prezentat în anexa nr. 28 şi se transmite la ANCEX în termen de cel mult 10 zile de la începerea activitãţilor de dezvoltare şi/sau producere.

CAP. VII
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 61
Persoanele de la operatorii economici care desfãşoarã operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare, precum şi cele de la ANCEX şi alte autoritãţi publice implicate în aplicarea regimului de control al produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare, care iau cunoştinţã de informaţiile care constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale conţinute în documentele specificate în prezentele norme metodologice, sunt obligate sã respecte caracterul lor şi sã le facã cunoscute numai autoritãţilor îndreptãţite, în condiţiile legii.
ART. 62
(1) Formularele de licenţã, emise de ANCEX în 3 exemplare, vor avea urmãtoarele culori şi destinatari:
a) galben pentru titular;
b) roşu pentru autoritatea vamalã, dupã caz:
c) albastru pentru ANCEX.
(2) Formularele de certificate internaţionale de import şi certificate de control al livrãrii, emise de ANCEX în 3 exemplare, vor avea urmãtoarele culori şi destinatari:
a) galben pentru exportator;
b) roşu pentru importator;
c) albastru pentru ANCEX.
(3) În situaţia în care spaţiul din rubricile formularelor este insuficient pentru înscrierea tuturor specificaţiilor produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare, se vor folosi anexele corespunzãtoare formularelor respective.
ART. 63
Toate documentele şi corespondenţa referitoare la eliberarea certificatului de înregistrare, a licenţelor, certificatului internaţional de import, certificatului de control al livrãrii şi declaraţia destinatarului final vor fi înregistrate la ANCEX în registrul de operaţiuni, cu acelaşi numãr, şi vor fi introduse în dosarul operaţiunii.
ART. 64
(1) Documentele prezentate ANCEX în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice vor fi copii certificate de solicitant. În situaţia în care apar neclaritãţi, solicitanţii au obligaţia sã prezinte, la cererea ANCEX, originalele documentelor respective, care vor fi restituite.
(2) ANCEX poate solicita, dupã caz, copii autentificate de pe unele documente.
ART. 65
Pânã la publicarea listelor cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare supuse regimului de control la export şi import, stabilite prin hotãrâre a Guvernului, conform dispoziţiilor art. 4 din Lege, rãmân în vigoare:
a) pentru produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare controlate la export: lista cuprinsã în anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) pentru produsele şi tehnologiile cu dublã utilizare controlate la import: lista cuprinsã în anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 92/2002 pentru completarea anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export şi import.
ART. 66
Notificarea activitãţilor de dezvoltare şi producere a produselor şi/sau tehnologiilor cu dublã utilizare, prevãzutã la art. 59 şi 60, în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a Legii, se trasmite la ANCEX în cel mult 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
ART. 67
(1) Modelele formularelor documentelor pentru operaţiuni pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare sunt cele prezentate în urmãtoarele anexe*), care fac parte integrantã din prezentele norme metodologice:
(i) anexa nr. 1 a): Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare pentru efectuarea de operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (pentru persoane fizice);
(ii) anexa nr. 1 b): Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare pentru efectuarea de operaţiuni cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (pentru persoane juridice, inclusiv autoritãţi publice);
(iii) anexa nr. 2 a): Angajament (pentru persoane fizice) - tipãrit pe versoul cererii prevãzute în anexa nr. 1 a);
(iv) anexa nr. 2 b): Angajament (pentru persoane juridice, inclusiv autoritãţi publice) - tipãrit pe versoul cererii prevãzute în anexa nr. 1 b);
(v) anexa nr. 3 a): Certificat de înregistrare (pentru persoane fizice);
(vi) anexa nr. 3 b): Certificat de înregistrare (pentru persoane juridice, inclusiv autoritãţi publice);
(vii) anexa nr. 4: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale de export pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare;
(viii) anexa nr. 5: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale de import pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare;
(ix) anexa nr. 6: Cerere de eliberare a certificatului internaţional de import;
(x) anexa nr. 6 bis: Anexa la cererea de eliberare a certificatului internaţional de import;
(xi) anexa nr. 7: Declaraţia destinatarului final;
(xii) anexa nr. 7 bis: Anexa la declaraţia destinatarului final;
(xiii) anexa nr. 8: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon;
(xiv) anexa nr. 9: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru cumpãrãri sau vânzãri de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României;
(xv) anexa nr. 10: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru operaţiuni necomerciale cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare;
(xvi) anexa nr. 11: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru operaţiuni de intermediere;
(xvii) anexa nr. 12: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru activitatea de asistenţã tehnicã;
(xviii) anexa nr. 13: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru tranzit internaţional cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României;
(xix) Anexa nr. 14: Cerere pentru eliberarea licenţei individuale pentru transbordarea de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României;
(xx) anexa nr. 14 bis: Anexã la cererea de licenţã individualã;
(xxi) anexa nr. 15 a): Licenţã individualã de export pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru titular);
(xxii) anexa nr. 15 b): Licenţã individualã de export pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xxiii) anexa nr. 15 c): Licenţã individualã de export pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru ANCEX);
(xxiv) anexa nr. 16 a): Licenţã individualã de import pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru importator);
(xxv) anexa nr. 16 b): Licenţã individualã de import pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xxvi) anexa nr. 16 c): Licenţã individualã de import pentru produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru ANCEX);
(xxvii) anexa nr. 17 a): Licenţã individualã pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon (exemplar pentru titular);
(xxviii) anexa nr. 17 b): Licenţã individualã pentru transmiterea de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax sau telefon (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xxix) anexa nr. 18 a): Licenţã individualã pentru cumpãrãri sau vânzãri de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României (exemplar pentru titular);
(xxx) anexa nr. 18 b): Licenţã individualã pentru cumpãrãri sau vânzãri de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xxxi) anexa nr. 18 c): Licenţã individualã pentru cumpãrãri sau vânzãri de produse şi tehnologii cu dublã utilizare, fãrã atingerea fizicã a teritoriului României (exemplar pentru ANCEX);
(xxxii) anexa nr. 19 a): Licenţã individualã pentru operaţiuni necomerciale cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru titular);
(xxxiii) anexa nr. 19 b): Licenţã individualã pentru operaţiuni necomerciale cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xxxiv) anexa nr. 19 c): Licenţã individualã pentru operaţiuni necomerciale cu produse şi tehnologii cu dublã utilizare (exemplar pentru ANCEX);
(xxxv) anexa nr. 20 a): Licenţã individualã pentru operaţiuni de intermediere (exemplar pentru titular);
(xxxvi) anexa nr. 20 b): Licenţã individualã pentru operaţiuni de intermediere (exemplar pentru ANCEX);
(xxxvii) anexa nr. 21 a): Licenţã individualã pentru activitatea de asistenţã tehnicã (exemplar pentru titular);
(xxxviii) anexa nr. 21 b): Licenţã individualã pentru activitatea de asistenţã tehnicã (exemplar pentru ANCEX);
(xxxix) anexa nr. 22 a): Licenţã individualã pentru tranzit internaţional de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru titular);
(xL) anexa nr. 22 b): Licenţã individualã pentru tranzit internaţional de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xLi) anexa nr. 22 c): Licenţã individualã pentru tranzit internaţional de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru ANCEX);
(xLii) anexa nr. 23 a): Licenţã individualã pentru transbordarea de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru titular);
(xLiii) anexa nr. 23 b): Licenţã individualã pentru transbordarea de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru autoritatea vamalã);
(xLiv) anexa nr. 23 c): Licenţã individualã pentru transbordarea de produse şi tehnologii cu dublã utilizare pe teritoriul României (exemplar pentru ANCEX);
(xLv) anexa nr. 23 bis: Anexã la licenţa individualã;
(xLvi) anexa nr. 24 a): Certificat internaţional de import (exemplar pentru exportator);
(xLvii) anexa nr. 24 b): Certificat internaţional de import (exemplar pentru importator);
(xLviii) anexa nr. 24 c): Certificat internaţional de import (exemplar pentru ANCEX);
(xLix) anexa nr. 24 bis: Anexa la certificatul internaţional de import;
(L) anexa nr. 25: Cerere de eliberare a certificatului de control al livrãrii;
(Li) anexa nr. 25 bis: Anexa la cererea de eliberare a certificatului de control al livrãrii;
(Lii) anexa nr. 26 a): Certificatul de control al livrãrii (exemplar pentru exportator);
(Liii) anexa nr. 26 b): Certificatul de control al livrãrii (exemplar pentru importator);
(Liv) anexa nr. 26 c): Certificatul de control al livrãrii (exemplar pentru ANCEX);
(Lv) anexa nr. 26 bis: Anexa la certificatul de control al livrãrii;
(Lvi) anexa nr. 27: Declaraţie privind destinatarul (utilizatorul) final şi utilizarea finalã a produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare importate;
(Lvii) anexa nr. 27 bis: Anexa la declaraţia privind destinatarul (utilizatorul) final şi utilizarea finalã a produselor/tehnologiilor cu dublã utilizare importate;
(Lviii) anexa nr. 28: Notificare privind activitãţile de dezvoltare şi/sau producere a produselor şi tehnologiilor cu dublã utilizare.
(2) Formularele documentelor prevãzute la alin. (1) pct. (i), (ii), (iii), (iv), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (L), (Li) se procurã, contra cost, de la ANCEX.
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) pct. (Lvi), (Lvii) şi (Lviii) se elaboreazã de solicitanţi, iar cele prevãzute la alin. (1) pct. (xi), (xii), de solicitanţi, alţii decât importatori, conform modelelor existente în anexele la prezentele norme metodologice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul ANCEX.
-------------
*) Anexele se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016