Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2007  pentru aplicarea prevederilor   Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 3 decembrie 2007

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Serviciile de transport în regim de taxi sau serviciile de transport în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitãţi publice, prin care se realizeazã satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor şi a mãrfurilor în condiţii de siguranţã pe raza administrativ-teritorialã a localitãţilor, a celor aflate în tranzit, în corelare cu fluxurile de utilizatori şi cu alte tipuri de transport existente.
(2) Serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pot fi executate numai de cãtre transportatorii autorizaţi de cãtre autoritatea de autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegatã a acestor servicii.
(3) Consiliul local poate aproba în cazul în care în localitatea respectivã nu existã transportatori autorizaţi care executã servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere ca executarea acestor servicii sã se poatã realiza în gestiune directã, la cerere, de cãtre compartimentul sau serviciul de specialitate al primãriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, denumitã în continuare A.N.R.S.C.U.P., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
ART. 2
(1) Transportatorul autorizat este transportatorul care deţine autorizaţie de transport privind transportul public local în regim de taxi sau în regim de închiriere, eliberatã de autoritatea de autorizare, în condiţiile <>Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Transportatorul este persoana fizicã, asociaţia familialã sau persoana juridicã înregistratã la registrul comerţului pentru a desfãşura activitãţi de transport cu vehicule rutiere.
ART. 3
Autoritãţile administraţiei publice locale au competenţe, în condiţiile <>Legii nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul executãrii serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.
ART. 4
(1) Prin hotãrâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot înfiinţa servicii de utilitate publicã privind:
a) transportul de persoane în regim de taxi;
b) transportul de bunuri sau mãrfuri în regim de taxi;
c) transportul de persoane în regim de închiriere;
d) închirierea de autoturisme.
(2) Serviciile de utilitate publicã privind transportul, prevãzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), se atribuie în gestiune delegatã, pentru a fi executate, unor operatori economici care pot fi persoane fizice, asociaţii familiale şi persoane juridice autorizate în condiţiile legii.
(3) Transportul de bunuri sau mãrfuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim de taxi.
ART. 5
Prin înfiinţarea serviciilor prevãzute la art. 4 alin. (1) se realizeazã satisfacerea nevoilor de mobilitate atât a populaţiei din localitate, cât şi a celei aflate în tranzit.
ART. 6
Principalele reglementãri care se aprobã prin hotãrâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti vizeazã:
a) înfiinţarea serviciilor prevãzute la art. 4 alin. (1);
b) executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi/sau în regim de închiriere, dupã caz;
c) regulamentele de organizare şi executare ale serviciilor de transport respective;
d) modalitãţile de atribuire în gestiune delegatã sau directã, dupã caz, a serviciilor de transport respective;
e) contractele de atribuire a gestiunii şi caietele de sarcini respective;
f) numãrul maxim de autorizaţii taxi şi, dupã caz, de copii conforme care se vor atribui;
g) declanşarea procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi şi/sau în regim de închiriere;
h) strategiile de organizare şi dezvoltare ale serviciilor de transport respective;
i) criteriile de departajare şi punctajul aferent, în ceea ce priveşte atribuirea autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme, dupã caz;
j) nivelul tarifului de distanţã maximal, în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
k) numãrul minim de taxiuri necesare şi programele de lucru ale acestora pe perioada fiecãrei zile a unei sãptãmâni, pentru a asigura continuitatea serviciului de transport respectiv;
l) stabilirea locurilor de aşteptare a clienţilor pentru taxiuri sau a locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi, precum şi a normei privind gradul de asigurare a numãrului locurilor de aşteptare clienţi pentru taxiuri în raport cu numãrul de autorizaţii taxi atribuite;
m) modelele şi dimensiunile ecusoanelor şi a înscrisurilor de pe taxiuri;
n) obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispecerilor taxi, ale taximetriştilor şi ale clienţilor;
o) activitatea de control asupra modului cum se executã serviciile de transport respective şi sancţiunile care se impun;
p) interdicţii şi restricţii privind activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere;
q) taxe şi impozite privind desfãşurarea serviciilor de transport respective.
ART. 7
Regulamentele de organizare şi executare ale serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere se întocmesc pe baza Regulamentului-cadru şi cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.

CAP. II
Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere

SECŢIUNEA 1
Autorizaţia de transport

ART. 8
(1) Transportatorul poate obţine autorizaţie de transport persoane în regim de taxi sau autorizaţie de transport bunuri şi mãrfuri în regim de taxi, dupã caz, eliberatã de autoritatea de autorizare din cadrul primãriei de pe raza administrativ-teritorialã în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective;
b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului;
c) copie a certificatului de competenţã profesionalã a persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale;
e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;
f) cazierul fiscal al transportatorului, dacã acesta are calitatea de operator economic în activitate;
g) declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului, dacã acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora;
h) declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului cã poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toatã durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului cã acesta deţine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiarã de a le deţine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri;
(2) Pentru operatorul de transport, persoanã juridicã, deţinãtor al unei licenţe de transport emisã de Autoritatea Rutierã Românã, care executã transport de mãrfuri cu mijloace de transport, a cãror masã maximã autorizatã este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, deţinãtor al unei autorizaţii de transport mãrfuri în regim contractual, care executã transport de mãrfuri în regim contractual cu mijloace de transport a cãror masã maximã autorizatã nu este mai mare de 3, 5 tone, autorizaţia de transport mãrfuri şi bunuri în regim de taxi se elibereazã pe baza urmãtoarelor documente:
a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, dupã caz, pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
b) copie de pe licenţa de transport sau de pe autorizaţia de transport valabilã;
c) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului;
d) declaraţie pe propria rãspundere a operatorului de transport, dacã acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora.
(3) În cazul pierderii valabilitãţii licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport în regim contractual, prevãzutã la alin. (2), autorizaţia de transport în regim de taxi este nulã de drept.
ART. 9
Orice modificare realizatã asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzãtoare a datelor respective din autorizaţiile taxi ori din copiile conforme deţinute de acesta în momentul modificãrii.
ART. 10
Operatorul economic, persoanã juridicã, poate executa serviciul de închirieri de autoturisme în baza urmãtoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru obţinerea copiilor conforme necesare:
a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care executã serviciul de închiriere;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator eliberate de registrul comerţului pentru operatorul economic care executã activitãţi de închiriere autoturisme;
c) declaraţie pe propria rãspundere a operatorului cã asigurã spaţiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toatã durata desfãşurãrii activitãţii.

SECŢIUNEA a 2-a
Stabilirea numãrului maxim de autorizaţii taxi

ART. 11
(1) Numãrul maxim de autorizaţii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul localitãţii respective se stabileşte prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadã de 5 ani.
(2) Numãrul maxim de autorizaţii taxi se stabileşte pe baza îndeplinirii unor criterii minimale sau pe baza unui studiu de specialitate realizat de consiliul respectiv.
(3) Numãrul maxim de autorizaţii taxi la nivelul unei localitãţi va fi de 4 la 1.000 de locuitori. Dacã prin studiul realizat de autoritatea localã s-a stabilit un numãr maxim de autorizaţii taxi necesare prin care se depãşeşte raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative.
(4) Criteriile minimale sunt urmãtoarele:
a) asigurarea echilibrului privind satisfacerea serviciilor de transport local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie, metrou şi taxiuri, dupã caz;
b) norma privind gradul de asigurare a numãrului de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numãrul de autorizaţii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;
c) nivelul gradului de poluare înregistrat în localitate;
d) asigurarea echilibrului între cerere şi ofertã pe piaţa transportului public de persoane în regim de taxi;
e) nivelul gradului de aglomeraţie în trafic;
f) promovarea tipurilor de transport mai puţin poluante.

SECŢIUNEA a 3-a
Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme

ART. 12
(1) La autoritatea de autorizare se va deschide Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, în care acestea sunt evidenţiate pe tipuri de servicii, respectiv:
a) autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
b) autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport mãrfuri şi bunuri în regim de taxi;
c) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere;
d) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme.
(2) În Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, fiecare autorizaţie taxi sau copie conformã are un numãr de ordine, care se atribuie în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme odatã cu acestea.
(3) Fiecare tip de serviciu evidenţiat în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme conţine urmãtoarele date minimale:
a) numãrul de ordine atribuit autorizaţiei taxi sau copiei conforme respective, în ordine crescãtoare;
b) documentul în baza cãruia s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformã - autorizaţia de transport sau certificatul de înregistrare la registrul comerţului, dupã caz;
c) data atribuirii autorizaţiei taxi sau a copiei conforme respective;
d) data eliberãrii autorizaţiei taxi sau a copiei conforme respective;
e) termenul limitã de valabilitate a vizei de valabilitate a documentului prevãzut la lit. b);
f) transportatorul autorizat sau, dupã caz, operatorul economic care executã serviciul de închiriere autoturisme cãruia i-a fost acordatã autorizaţia de transport;
g) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuit în cazul autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane;
h) data şi perioada suspendãrii utilizãrii autorizaţiei de transport;
i) motivul şi data retragerii autorizaţiei de transport.
(4) Pentru orice reatribuire a unei autorizaţii taxi sau pentru orice copie conformã devenitã disponibilã se redeschide o nouã rubricã, pãstrându-şi acelaşi numãr de ordine.

CAP. III
Procedura de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere

SECŢIUNEA 1
Procedurile de atribuire şi de eliberare a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme

ART. 13
(1) Autovehiculele deţinute de cãtre transportatorii autorizaţi pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere ori cele deţinute de cãtre operatorii economici autorizaţi pentru executarea serviciului de închiriere pot fi utilizate dacã pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o copie conformã de cãtre autoritatea de autorizare.
(2) Copia conformã, ca document, este o copie a autorizaţiei de transport, în cazul efectuãrii serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, ori o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, în cazul efectuãrii exclusiv a serviciului de închiriere autovehicule.
(3) Un transportator autorizat care executã servicii de transport persoane în regim de închiriere poate executa cu autovehiculele respective şi servicii de închiriere autovehicule pe baza aceloraşi copii conforme ale autorizaţiei de transport.
ART. 14
(1) Procedura de atribuire în gestiune delegatã se aplicã pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi a serviciilor de transport persoane în regim de închiriere şi constã în:
a) atribuirea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, dupã caz, şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi câştigãtori;
b) eliberarea autorizaţiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, dupã caz;
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegatã în conformitate cu numãrul autorizaţiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite şi eliberate.
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegatã a executãrii serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute.
(3) Dovezile atribuirii în gestiune a executãrii unuia dintre serviciile de transport respective le constituie autorizaţia taxi sau copia conformã a autorizaţiei de transport, dupã caz, care a fost atribuitã pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de atribuire a gestiunii.
ART. 15
(1) Autorizaţia taxi sau orice altã copie conformã a autorizaţiei de transport se atribuie numai în cadrul procedurii de atribuire în gestiune delegatã a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere.
(2) Autorizaţiile taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se atribuie în numãr limitat, stabilit prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dacã se impune, se poate stabili limitarea numãrului de autorizaţii taxi pentru transportul de mãrfuri şi bunuri în regim de taxi ori pentru transportul de persoane în regim de închiriere, cu consultarea asociaţiilor profesionale reprezentative.
ART. 16
Autorizaţia taxi şi orice altã copie conformã se atribuie pentru o perioadã de 5 ani şi se prelungeşte, la cerere, o singurã datã pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi numãr de ordine, numai dacã în acel moment autoturismul nu depãşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut de cãtre transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, şi sunt îndeplinite toate cerinţele <>Legii nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind prima atribuire.
ART. 17
(1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizeazã în urmãtoarele etape:
a) stabilire prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti a numãrului de autorizaţii taxi care vor fi atribuite, acestea conţinând şi numãrul de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare;
b) depunerea solicitãrilor de cãtre transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria rãspundere depusã odatã cu cererea de participare la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescãtoare a punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevãzute la lit. d);
f) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevãzutã la lit. e) care au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescãtoare a acestora;
g) dacã ultimul punctaj câştigãtor este obţinut de o grupã de mai multe autovehicule decât numãrul de autorizaţii taxi rãmase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindricã cea mai mare, în ordinea descrescãtoare, din grupa respectivã.
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacã depune la autoritatea de autorizare urmãtoarele documente:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria rãspundere cã deţine autorizaţie de transport valabilã;
c) declaraţia pe propria rãspundere cã deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevãzute la lit. b).
ART. 18
(1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunţã public la sediul primãriei şi în mijloacele de informare în masã locale şi judeţene cu cel puţin 60 de zile înainte de data limitã stabilitã pentru depunerea cererilor de înscriere în procedurã.
(2) Anunţul public va cuprinde date privind:
a) numãrul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;
b) data limitã pânã la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedurã;
c) solicitanţii cuprinşi în listele de aşteptare;
d) documentele care trebuie depuse;
e) data anunţãrii rezultatului atribuirii;
f) data la care va fi demaratã procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;
g) criteriile de departajare şi punctajele care se acordã.
ART. 19
În cazul în care în atribuirea în gestiune a serviciului de transport mãrfuri şi bunuri în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere, numãrul de autorizaţii taxi sau al copiilor conforme nu este limitat, procedura de atribuire a acestora se realizeazã dupã anunţul prevãzut la art. 18 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitãrilor din partea transportatorilor autorizaţi pentru atribuirea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, dupã caz, pentru autovehiculele declarate, deţinute în condiţiile legii.
ART. 20
În cazul executãrii în exclusivitate a serviciului de închiriere autovehicule, procedura de atribuire a unei copii conforme se realizeazã pentru fiecare solicitant, fãrã anunţul prealabil, şi cuprinde urmãtoarele etape:
a) depunerea solicitãrii operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele declarate deţinute;
b) declaraţie pe propria rãspundere cã operatorul este înregistrat la registrul comerţului pentru realizarea serviciului de închiriere de autoturisme;
c) declaraţie pe propria rãspundere cã sunt îndeplinite de cãtre autovehicule criteriile stabilite pentru atribuire, prevãzute la art. 30;
d) declaraţie pe propria rãspundere cã deţine autovehiculele în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
ART. 21
(1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se elibereazã de autoritatea de autorizare pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative.
(2) Documentaţia trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) copie a autorizaţiei de transport sau a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, în cazul serviciului de închiriere;
b) copie a certificatului de înmatriculare şi a cãrţii de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
c) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;
d) declaraţie pe propria rãspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi. În localitãţile în care dispecerizarea nu este obligatorie se va menţiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.
(3) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt urmãtoarele:
a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judeţul de care aparţine autoritatea de autorizare;
b) solicitantul autorizaţiei taxi sau al copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe propria rãspundere, cã deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga duratã de valabilitate a autorizaţiei taxi ori a copiei conforme;
c) prin eliberarea autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme nu se depãşeşte numãrul maxim de autorizaţii taxi sau de copii conforme ale autorizaţiei de transport, stabilit a se atribui, dupã caz, prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(4) Odatã cu eliberarea unei autorizaţii taxi sau a unei copii conforme se elibereazã şi ecusonul respectiv, dupã caz.
(5) Autorizaţia taxi se elibereazã sub rezerva prezentãrii în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacã în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintã dovada fiscalizãrii aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusã unei noi proceduri de atribuire.
ART. 22
(1) În cazul stabilirii numãrului sau disponibilizãrii unor autorizaţii taxi în transportul de persoane în regim de taxi ori în cazul în care numãrul acestora se majoreazã prin hotãrâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se declanşeazã procedura de atribuire a acestora, procedurã la care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare.
(2) Prin prioritatea acordatã transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare li se asigurã numai acestora dreptul de a participa în primã procedurã de atribuire a autorizaţiilor taxi respective.
(3) Autorizaţiile taxi rãmase neatribuite dupã prima procedurã de atribuire, prevãzutã la alin. (2), vor fi atribuite într-o nouã procedurã de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.
(4) Listele de aşteptare existente pânã la 31 decembrie 2007 rãmân valabile pânã la data respectivã în forma în care au fost realizate, indiferent de calitatea celor înscrişi.
(5) Începând cu 1 ianuarie 2008, în listele de aşteptare nu mai rãmân înscrişi decât transportatorii autorizaţi, aşa cum sunt definiţi în <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Indiferent de ordinea de pe lista de aşteptare, toţi cei înscrişi au drepturi egale în ceea ce priveşte prioritatea. Prioritatea se acordã numai în raport cu transportatorii autorizaţi neînscrişi în listele de aşteptare.
ART. 23
Autorizaţia taxi sau orice altã copie conformã conţine urmãtoarele date:
a) numãrul de ordine;
b) denumirea localitãţii de autorizare;
c) denumirea transportatorului autorizat sau a operatorului economic, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului;
d) termenul la care expirã viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, cu excepţia copiei conforme a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
e) termenul la care expirã valabilitatea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme atribuite;
f) numãrul de circulaţie a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi sau copia conformã;
g) denumirea serviciului pe care îl presteazã autovehiculul şi pentru care a fost atribuitã.
ART. 24
(1) Ecusonul aplicat pe autovehiculele care executã servicii de transport în regim de taxi conţine urmãtoarele date:
a) numãrul de ordine al autorizaţiei taxi;
b) denumirea localitãţii de autorizare;
c) termenul la care expirã valabilitatea autorizaţiei taxi atribuite;
d) numãrul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi;
e) denumirea serviciului executat - TAXI -.
(2) Ecusonul aplicat pe parbrizele autovehiculului care executã servicii de transport persoane în regim de închiriere şi/sau servicii de închiriere autoturisme conţine urmãtoarele date:
a) numãrul de ordine;
b) denumirea serviciului executat - RENT CAR -;
c) denumirea localitãţii de autorizare;
d) termenul la care expirã valabilitatea copiei conforme atribuite;
e) numãrul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit copia conformã.
ART. 25
Atribuirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme se anuleazã şi nu se mai elibereazã în urmãtoarele cazuri:
a) precizãrile referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria rãspundere nu corespund realitãţii;
b) în termen de maximum 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
ART. 26
(1) Dupã data limitã stabilitã pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi, în termen de 10 zile autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat cãruia i se va atribui autorizaţia respectivã.
(2) Lista cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi fãcutã publicã în termen de 3 zile dupã finalizarea atribuirii prevãzute la alin. (1).
(3) În termen de 15 zile de la publicarea listei prevãzute la alin. (2) se pot depune contestaţii la primarul localitãţii, cu privire la deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
(4) Dispoziţiile primarului privind rezolvarea contestaţiilor se emit şi se comunicã în termen de 10 zile de la primirea acestora.
(5) Dispoziţia primarului poate fi atacatã în contenciosul administrativ în termenele legale prevãzute.
ART. 27
Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se considerã înscrişi de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a urmãtoarelor autorizaţii taxi disponibile, din cele stabilite conform hotãrârii consiliului respectiv.
ART. 28
Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevãzute în <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.
ART. 29
Pentru cazurile în care numãrul autorizaţiilor taxi pentru executarea serviciului de transport marfã şi bunuri în regim de taxi este limitat, procedura de atribuire se aplicã corespunzãtor, ca în cazul autorizaţiilor taxi pentru serviciul de transport persoane, utilizându-se criteriile de departajare de la <>art. 14^2 alin. (6) lit. a), b), d), f) şi g) din Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care punctajele acordate se stabilesc în mod similar.
ART. 30
În cazul în care pentru executarea serviciului de transport mãrfuri şi bunuri în regim de taxi, a serviciului de transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere autoturisme numãrul de autorizaţii taxi sau de copii conforme, dupã caz, nu este limitat, acestea se atribuie în condiţiile în care autovehiculele îndeplinesc criteriile stabilite prin hotãrâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt urmãtoarele:
a) vechimea maximã a autovehiculului de 10 ani de la data fabricaţiei;
b) gradul de poluare maxim admis.

SECŢIUNEA 2
Procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere

ART. 31
(1) Executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere se atribuie transportatorilor autorizaţi de cãtre autoritatea de autorizare, prin contract de atribuire în gestiune delegatã, încheiat în condiţiile legii.
(2) Odatã cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme se demareazã procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegatã a serviciului respectiv, care se realizeazã pe baza tuturor autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevãzute de lege.
(3) Contractul de atribuire în gestiune delegatã se încheie pentru o perioadã egalã cu durata maximã a valabilitãţii autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani.
(4) Dacã pe parcursul derulãrii contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului.
(5) Dupã expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizaţiile taxi sau copiile conforme a cãror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egalã cu cea mai mare duratã de valabilitate a unei autorizaţii sau copii conforme deţinute, dar nu mai mare de 5 ani.
(6) Contractul de atribuire în gestiune va conţine:
a) lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a acestora;
b) caietul de sarcini;
c) drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
(7) Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
(8) Un contract de atribuire se reziliazã în urmãtoarele cazuri:
a) a fost retrasã autorizaţia de transport a transportatorului autorizat;
b) au fost retrase toate autorizaţiile taxi sau copiile conforme care au fãcut obiectul contractului;
c) conform prevederilor contractului;
d) în caz de nerespectare repetatã a clauzelor contractuale.
ART. 32
Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere şi caietele de sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru şi a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociaţiilor reprezentative, şi se aprobã prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.

CAP. IV
Activitatea de dispecerat taxi

ART. 33
(1) Serviciile de transport persoane în regim de taxi nu pot fi executate decât în condiţiile în care se asigurã posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.
(2) În localitãţile în care, prin hotãrâre a consiliilor locale, nu s-au atribuit mai mult de 100 de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi preluarea comenzilor de la clienţi se va asigura prin telefon mobil, aflat în dotarea taxiurilor.
(3) Denumirea dispeceratului taxi şi numãrul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum şi al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, dupã caz, va fi afişat pe caseta specialã taxi sau pe caroserie. Este interzisã afişarea pe caroserie sau pe caseta specialã a denumirii unui dispecer şi/sau a numãrului telefonic de apel dacã acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în localitatea respectivã.
(4) În cazul transportului de mãrfuri sau bunuri în regim de taxi, asigurarea dispecerizãrii este opţionalã.
ART. 34
(1) Asigurarea dispecerizãrii serviciului de transport persoane în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat.
(2) Dispecerizarea poate fi asiguratã de persoane juridice autorizate, care pot fi transportatori autorizaţi care executã transport în regim de taxi sau operatori economici care nu au în obiectul de activitate transportul în regim de taxi.
(3) Autorizarea activitãţii de dispecerat taxi se realizeazã de cãtre autoritatea de autorizare, în condiţiile legii.
(4) Un transportator autorizat cãruia i s-a atribuit în gestiune executarea unui serviciu de transport persoane în regim de taxi, dacã nu îşi autorizeazã propria activitate de dispecerat, este obligat sã apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.
ART. 35
(1) Dispeceratele taxi au dreptul sã ofere servicii de dispecerizare numai pe bazã de contract de servicii şi numai transportatorilor autorizaţi care îşi desfãşoarã activitatea în localitatea respectivã, pe baza autorizaţiilor taxi emise de aceeaşi autoritate de autorizare.
(2) În condiţiile în care în obiectul de activitate al unui operator economic înregistrat la registrul comerţului se regãsesc deopotrivã activitatea de transport persoane în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urmã este consideratã o activitate conexã a transportatorului autorizat.
(3) În orice altã situaţie decât cea prezentatã în alin. (2), relaţia dintre un dispecerat taxi şi un transportator autorizat care executã transport în regim de taxi este o relaţie contractualã bazatã pe contractul de dispecerizare.
(4) Preţul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat reprezintã suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta deţine autorizaţie taxi valabilã.
(5) Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toţi transportatorii autorizaţi deserviţi.
(6) Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un dispecerat taxi se stabileşte în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanţã utilizate la nivelul dispeceratului şi este convenit obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizaţi deserviţi.
(7) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai în condiţiile în care se modificã valoarea medie a tarifelor de distanţã utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate fi modificat cu un procent mai mare decât procentul de modificare a valorii medii a tarifelor de distanţã utilizate.
ART. 36
Contractul de dispecerizare trebuie sã excludã orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizaţi deserviţi, precum şi orice tendinţã monopolistã, de control al pieţei şi de eliminare a concurenţei.
ART. 37
Un contract de dispecerizare trebuie sã conţinã şi urmãtoarele clauze:
a) interdicţia abaterilor de la calitatea şi siguranţa serviciului;
b) interdicţia abaterilor de la legalitatea transporturilor;
c) modalitatea de a utiliza tariful de distanţã, respectiv tarif unic şi/sau tarif diferenţiat, pe timp de zi şi pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.;
d) interdicţia privind nerespectarea numãrului minim de taxiuri şi programele minimale de lucru ale taxiurilor în piaţã;
e) interdicţia privind refuzarea nejustificatã a executãrii unor curse comandate de clienţi;
f) interdicţia privind funcţionarea unui transportator autorizat cu încãlcarea prevederilor legale;
g) interdicţia implicãrii taxiurilor şi a taximetriştilor în activitãţi cu caracter infracţional sau antisocial;
h) modalitãţile în care dispeceratele asigurã controlul privind modul cum transportatorii autorizaţi respectã obligaţiile ce derivã din prevederile contractuale şi în ce cazuri de încãlcare a unor obligaţii contractul poate fi reziliat unilateral;
i) alte prevederi stabilite prin hotãrâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

CAP. V
Documente obligatorii la bordul autovehiculelor

ART. 38
(1) La bordul autovehiculelor care presteazã serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, precum şi al celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule trebuie sã se gãseascã documentele valabile prevãzute de reglementãrile în vigoare.
(2) În cazul prestãrii serviciului de transport în regim de taxi, documentele care trebuie sã existe la bord sunt urmãtoarele:
a) autorizaţia taxi sau orice altã copie conformã a autorizaţiei de transport;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
c) copia certificatului de agreare;
d) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în cazul transportului de persoane;
e) asigurarea pentru mãrfuri şi bunurile transportate, în cazul transportului de mãrfuri şi bunuri;
f) asigurarea de rãspundere civilã;
g) certificatul de atestare a pregãtirii profesionale a conducãtorului auto;
h) legitimaţia conducãtorului auto, dacã are calitatea de angajat;
i) copia buletinului de verificare metrologicã a taximetrului;
j) copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte sau copia autorizaţiei de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizaţi care au dispecerat propriu;
k) ecusonul taximetristului, afişat la vedere;
l) lista cu tarifele practicate, afişatã la vedere;
m) ecusoanele aplicate pe portiere.
(3) În cazul prestãrii serviciului de transport persoane în regim de închiriere, documentele care trebuie sã existe la bord sunt urmãtoarele:
a) copia conformã a autorizaţiei de transport;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
c) asigurarea pentru persoanele şi bunurile acestora;
d) asigurarea de rãspundere civilã;
e) certificatul de atestare a pregãtirii profesionale a conducãtorului auto;
f) contractul de prestare a serviciului încheiat cu clientul;
g) documentul fiscal privind plata anticipatã a serviciului de transport prestat;
h) ecusoanele aplicate pe parbrize.
(4) În cazul prestãrii serviciului de închiriere autoturisme, documentele care trebuie sã existe la bord sunt urmãtoarele:
a) copia conformã a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau, dupã caz, a autorizaţiei de transport;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
c) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;
d) asigurarea de rãspundere civilã;
e) contractul de închiriere a autoturismului de cãtre client;
f) documentul fiscal privind plata anticipatã a serviciului de închiriere prestat;
g) ecusoanele aplicate pe parbrize.
(5) Ecusonul taximetristului, protejat în folie, se afişeazã la bordul autovehiculului în loc vizibil şi cuprinde:
a) denumirea transportatorului autorizat deţinãtor al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului;
b) numele şi prenumele taximetristului;
c) fotografia taximetristului;
d) ştampila transportatorului autorizat şi semnãtura persoanei desemnate;
e) data emiterii ecusonului.
(6) Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat.
(7) Lista tarifelor practicate se afişeazã la loc vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultatã de client, şi cuprinde:
a) denumirea transportatorului autorizat deţinãtor al autorizaţiei taxi respective, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului;
b) valoarea tarifelor pe timp de zi şi pe timp de noapte practicate, respectiv:
1. tariful de distanţã (lei/km);
2. tariful orar (de staţionare) (lei/orã);
3. tariful de pornire (lei);
c) data emiterii;
d) ştampila primãriei şi semnãtura autorizatã, care au caracter de vizã de conformitate;
e) ştampila transportatorului autorizat şi semnãtura persoanei desemnate.
(8) Lista tarifelor practicate se întocmeşte de cãtre transportatorul autorizat şi se înlocuieşte de cãtre acesta ori de câte ori cel puţin unul din tarife se modificã.
(9) Listele tarifelor practicate se depun pentru vizare şi verificare a conformitãţii la autoritatea de autorizare şi în cazul modificãrii tarifului de distanţã.

CAP. VI
Înlocuirea unui autovehicul

ART. 39
Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizaţie taxi sau o copie conformã, dupã caz, poate fi înlocuit la cerere, în mod justificat, pe toatã perioada de valabilitate a documentelor respective.
ART. 40
Autovehiculul înlocuitor trebuie sã fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de cãtre transportatorul autorizat respectiv şi trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã îndeplineascã cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
b) sã aibã vechimea de la data fabricaţiei cel mult egalã cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani;
c) sã îndeplineascã condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, dupã caz.
ART. 41
Un autovehicul poate fi înlocuit în unul dintre urmãtoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datoritã uzurii fizice, morale, deteriorãrii sau furtului. În aceastã categorie se înscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene privind noxele;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost înstrãinat;
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai micã şi obţine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente, dupã caz.
ART. 42
(1) Autoritatea de autorizare are obligaţia sã verifice în termenul prevãzut de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, toţi operatorii deţinãtori de autorizaţii taxi atribuite pentru autovehicule deţinute cu contract de închiriere, iar operatorii au obligaţia sã se prezinte pentru verificãri privind modul de atribuire şi de utilizare a autorizaţiilor respective cu urmãtoarele documente, în original şi în copie:
a) autorizaţia de transport emisã de primãrie, valabilã la 1 ianuarie 2007 sau la data verificãrii, dacã a fost emisã dupã 1 ianuarie 2007;
b) autorizaţia taxi respectivã, valabilã la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sã rezulte cine este proprietarul autovehiculului;
d) contractul de închiriere a autovehiculului respectiv, încheiat între deţinãtorul legal al autorizaţiei taxi şi proprietarul autovehiculului respectiv, valabil la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 265/2007 , cu condiţia ca acest contract sã fie întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi sã fie vizat cã a fost luat în evidenţa direcţiei de finanţe, conform reglementãrilor în vigoare;
e) dovada cã memoria electronicã a aparatului de taxat este fiscalizatã anterior datei de intrare în vigoare a <>Legii nr. 265/2007 ;
f) dovada cã taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constã în copia autorizaţiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) se comparã cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizaţiei taxi. În caz de neconcordanţã între documentele prezentate, în cazul în care aceste documente nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, precum şi în cazul în care documentele prevãzute la alin. (1) nu au fost depuse în totalitate, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare.
(3) Toate autorizaţiile taxi şi ecusoanele pe care deţinãtorii legali ai acestora le-au transferat, sub orice formã, pentru executarea serviciului respectiv altei persoane juridice sau fizice se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare.
(4) Autorizaţiile taxi şi ecusoanele eliberate de cãtre autoritatea de autorizare pentru transportatorii autorizaţi a cãror autorizaţie de transport a fost eliberatã de altã autoritate de autorizare decât cea din localitatea respectivã se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare. Acelaşi regim îl vor avea şi autorizaţiile taxi, şi ecusoanele respective care au fost eliberate de cãtre autoritatea de autorizare respectivã pentru autovehicule înmatriculate în alte judeţe, cu excepţia autovehiculelor deţinute cu contract de leasing de cãtre transportatorii autorizaţi, sau pentru autovehiculele pentru care deţinãtorul legal al autorizaţiilor taxi nu poate face dovada cã a avut aparatele de taxat respective fiscalizate anterior datei de intrare în vigoare a <>Legii nr. 265/2007 .
(5) Autorizaţiile taxi şi ecusoanele emise pentru autovehiculele deţinute cu contract de închiriere, neprezentate pentru verificare, vor fi reţinute şi retrase prin aceeaşi procedurã ca aceea prevãzutã la alin. (2), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulaţie.
(6) Autoritatea de autorizare afişeazã public o listã care va cuprinde:
a) autorizaţiile taxi, cu numãrul de ordine atribuit şi cu numãrul de circulaţie al autovehiculului taxi care opereazã sub fiecare autorizaţie, rãmase valabile;
b) autorizaţiile taxi, cu numãrul de ordine atribuit, retrase.
(7) În acelaşi interval, deţinãtorii autorizaţiilor taxi cuprinse în lista afişatã potrivit alin. (6) lit. a) vor depune la primãrie o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte câte dintre aceste autovehicule deţinute cu contract de închiriere pot fi înlocuite, în termenul prevãzut de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu autovehicule deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a cãror vechime este mai micã de 5 ani de la data fabricaţiei. Declaraţia pe propria rãspundere în acest caz va conţine lista cu autovehiculele care vor fi înlocuite, respectiv autovehiculele care nu vor fi înlocuite, pe numere de circulaţie, cu precizarea numãrului de ordine al autorizaţiei taxi aferente.
(8) Autovehiculele care vor fi înlocuite, potrivit declaraţiei pe propria rãspundere prevãzute la alin. (7), nu vor putea fi decât dintre autovehiculele precizate în lista prevãzutã la alin. (6) lit. a), cu vechimea cea mai mare de la data fabricaţiei, luate în ordinea descrescãtoare a vechimii.
(9) Pentru autovehiculele care înlocuiesc autovehiculele precizate în declaraţia menţionatã la alin. (7), deţinãtorii autorizaţiilor taxi respective vor depune la autoritatea de autorizare, în termenul prevãzut de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru procedura de eliberare a noilor autorizaţii taxi, dosarele complete cu urmãtoarele documente:
a) copie a certificatului de înmatriculare a autovehiculului;
b) copie a cãrţii de identitate a autovehiculului;
c) copie a certificatului de agreare;
d) dovada fiscalizãrii memoriei electronice a aparatului de taxat;
e) copie a contractului de dispecerizare.
(10) Autovehiculele precizate în declaraţia pe propria rãspundere prevãzutã la alin. (7), pentru care nu s-au depus dosarele complete prevãzute la alin. (9), sau autovehiculele pentru care nu s-au respectat prevederile alin. (8) nu vor mai putea fi înlocuite, autorizaţiile taxi şi ecusoanele respective reţinându-se şi retrãgându-se conform aceleiaşi proceduri ca la alin. (2).
(11) Odatã realizatã înlocuirea autovehiculelor precizate în declaraţia prevãzutã la alin. (7) cu autovehiculele înlocuitoare precizate la alin. (9), cu respectarea prevederilor alin. (8), autoritatea de autorizare va proceda la eliberarea noilor autorizaţii taxi, modificând datele autovehiculului înlocuit cu datele autovehiculului înlocuitor de pe autorizaţia taxi existentã, fãrã a aduce atingere termenului de valabilitate al acesteia. Modificãrile realizate autorizaţiilor taxi atrag corespunzãtor şi modificãri ale ecusoanelor respective.
ART. 43
(1) Autorizaţiile taxi reţinute şi retrase conform prevederilor art. 44 vor fi atribuite de drept şi gratuit, la cerere, persoanelor fizice care deţin în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing autovehiculele respective, dupã caz, cu respectarea prevederilor <>art. 14 alin. (6) din Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea de atribuire va fi însoţitã de o declaraţie pe propria rãspundere prin care persoana fizicã asigurã cã pânã la 31 decembrie 2007 va prezenta urmãtoarele documente:
a) copie de pe autorizaţia de transport emisã de autoritatea de autorizare;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;
d) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului;
e) documentul privind fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat;
f) copie de pe contractul încheiat cu un dispecerat taxi.
(3) Dupã depunerea documentelor prevãzute la alin. (2), autoritatea de autorizare va elibera autorizaţia taxi respectivã şi ecusoanele aferente, pãstrând acelaşi numãr de ordine, care vor avea valabilitate 5 ani de la data atribuirii.
(4) Dacã documentele enumerate la alin. (2) nu sunt depuse în termenul prevãzut, autorizaţiile taxi respective se retrag, iar acestea împreunã cu autorizaţiile taxi prevãzute la alin. (1) rãmase disponibile urmeazã sã fie ulterior atribuite prin procedura de atribuire, dupã 1 ianuarie 2008.
ART. 44
(1) Autoritatea de autorizare va anunţa public toţi operatorii şi taximetriştii independenţi, deţinãtori ai autorizaţiilor taxi atribuite pentru autovehicule deţinute de aceştia în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, sã se prezinte în termenul prevãzut de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru verificãri privind modul de atribuire şi de utilizare a acestor autorizaţii.
(2) Pentru verificare, se vor prezenta pentru fiecare autorizaţie taxi urmãtoarele documente, în copie:
a) autorizaţia de transport emisã de primãrie, valabilã la 1 ianuarie 2007 sau la data verificãrii, dacã a fost emisã dupã 1 ianuarie 2007;
b) autorizaţia taxi respectivã, valabilã;
c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care sã rezulte cã proprietarul autovehiculului este şi deţinãtorul legal al autorizaţiei taxi;
d) certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate;
e) dovada cã memoria electronicã a aparatului de taxat este fiscalizatã pe deţinãtorul legal al autorizaţiei taxi;
f) dovada cã taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constã în copia autorizaţiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat.
(3) Documentele prevãzute la alin. (2) se comparã cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizaţiei taxi. În caz de neconcordanţã între documentele prezentate, precum şi în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se reţin şi se retrag de autoritatea de autorizare.
(4) Autorizaţiile taxi împreunã cu ecusoanele aferente pentru care nu s-au depus documentele prevãzute la alin. (2) în termenul prevãzut de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi reţinute şi retrase prin aceeaşi procedurã ca la alin. (3), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulaţie începând cu 1 ianuarie 2008.
(5) Dupã 1 ianuarie 2008, la sediul primãriei se va afişa public o listã care va cuprinde:
a) autorizaţiile taxi, cu numãrul de ordine atribuit şi cu numãrul de circulaţie a autovehiculului taxi care opereazã sub fiecare autorizaţie, rãmase valabile;
b) autorizaţiile taxi, cu numãrul de ordine atribuit, reţinute şi retrase.
(6) Dupã verificarea documentelor prevãzute la alin. (2), pentru autorizaţiile taxi rãmase valabile autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fãrã a aduce modificãri termenului de valabilitate.
(7) Autorizaţiile taxi reţinute şi retrase, cuprinse în lista prevãzutã la alin. (5) lit. b), urmeazã sã fie atribuite ulterior, dupã 1 ianuarie 2008, prin procedura de atribuire prevãzutã de lege.

CAP. VII
Cazierul de conduitã profesionalã

ART. 45
(1) Autoritatea administraţiei publice locale organizeazã şi deţine o bazã de date privind activitatea profesionalã, evidenţa abaterilor de la conduita profesionalã şi a sancţiunilor pentru aceste abateri pentru urmãtoarele categorii de persoane:
a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizaţi;
b) taximetriştii;
c) alte persoane care desfãşoarã activitãţi în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.
(2) Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declaraţii pe propria rãspundere din care sã rezulte cã persoana respectivã nu a comis abateri de la conduita profesionalã şi nu a avut sancţiuni legate de aceastã activitate.
(3) Datele referitoare la activitatea profesionalã, abaterile de la conduita profesionalã şi de la prevederile standardului ocupaţional şi sancţiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduitã profesionalã al unei persoane. Un cazier de conduitã profesionalã corespunzãtor trebuie sã confirme cã în activitatea sa persoana a dovedit probitate moralã şi profesionalã şi cã nu figureazã cu abateri grave de la conduita profesionalã.
(4) Autoritatea administraţiei publice locale asigurã baza de date împotriva oricãrui acces neautorizat al acesteia.
ART. 46
Baza de date include în principal urmãtoarele date privind activitatea unei persoane:
a) documentele care atestã pregãtirea profesionalã;
b) monitorizarea condiţiilor de menţinere a valabilitãţii acestor documente;
c) abaterile de la conduita profesionalã şi de la prevederile standardului profesional, dupã caz;
d) sancţiunile primite;
e) monitorizarea contractelor de muncã încheiate şi închise;
f) monitorizarea mişcãrii taximetristului de la un transportator autorizat la altul;
g) monitorizarea cazurilor de reţinere a atestatului profesional al taximetristului;
h) monitorizarea valabilitãţii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregãtire profesionalã al persoanei desemnate;
i) monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de capacitate profesionalã şi de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizaţi şi al dispeceratelor taxi.
ART. 47
Autoritãţile administraţiei publice locale se consultã cu asociaţiile profesionale reprezentative în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduitã profesionalã.
ART. 48
(1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizaţiilor taxi, solicitã persoanei desemnate, care reprezintã transportatorul autorizat, sã depunã dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a unei autoritãţi publice locale.
(2) Dovada emisã de autoritatea publicã respectivã implicã responsabilitatea acesteia privind conţinutul cazierului de conduitã profesionalã.
(3) Transportatorul autorizat solicitã la angajarea fiecãrui taximetrist dovada cã acesta este inclus în baza de date a unei autoritãţi publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicitã în scris autoritãţii administraţiei publice locale cazierul de conduitã profesionalã, care se anexeazã obligatoriu la dosarul de angajare.
ART. 49
O persoanã nu poate fi inclusã în mai mult de o bazã de date. Orice informaţie oferitã de o persoanã despre activitatea sa profesionalã pentru a fi inclusã în baza de date are regimul unei declaraţii pe propria rãspundere.
ART. 50
Autoritatea administraţiei publice locale publicã pe site-ul sãu lista cu numele şi prenumele persoanelor incluse în baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduitã profesionalã.
ART. 51
Autoritãţile prevãzute la <>art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, furnizeazã datele privind abaterile constatate de aceste autoritãţi şi sancţiunile aplicate pentru taximetriştii care activeazã în domeniul transportului în regim de taxi, la solicitarea scrisã a unei autoritãţi a administraţiei publice locale.

CAP. VIII
Abateri grave de la conduita profesionalã

ART. 52
(1) Se considerã abateri grave de la conduita profesionalã acele comportamente care:
a) afecteazã substanţial calitatea şi siguranţa serviciului prestat;
b) vizeazã încãlcarea legalitãţii;
c) favorizeazã sau realizeazã evaziunea fiscalã;
d) contorsioneazã sau eliminã concurenţa;
e) instituie monopolul în piaţã sau manifestã tendinţe monopoliste, neconcurenţiale.
(2) Abaterile grave de la conduita profesionalã a transportatorilor autorizaţi constau în:
a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria rãspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv;
b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;
c) încãlcarea repetatã a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;
d) încãlcarea repetatã a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegatã a serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului;
e) încãlcarea repetatã a prevederilor legale privind respectarea legalitãţii, siguranţa, calitatea şi continuitatea serviciului;
f) încãlcarea repetatã a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului;
g) încãlcarea repetatã a obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de taxat;
h) transmiterea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de cãtre alte persoane juridice sau fizice;
i) încãlcarea repetatã a prevederilor privind întocmirea contractelor de efectuare a serviciului şi/sau a documentelor de platã anticipatã a acestora în cadrul serviciului de transport în regim de închiriere;
j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a staţiilor radio procurate nelegal;
k) folosirea taximetriştilor care nu deţin atestat profesional sau al cãror atestat are valabilitatea depãşitã, precum şi a taximetriştilor al cãror cazier de conduitã profesionalã conţine abateri grave;
l) încãlcarea repetatã a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de autorizare la a cãrei bazã de date este arondat taximetristul în legãturã cu încetarea contractului individual de muncã sau în legãturã cu sancţiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum şi de a solicita taximetristului cazierul de conduitã profesionalã înainte de a-l utiliza;
m) nedeclararea sau declararea incorectã a veniturilor realizate din sumele încasate din prestaţiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnicã, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, dupã caz;
n) persoana desemnatã nu a declarat cã are interdicţia de a profesa, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã sau în cazurile prevãzute de <>Legea nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
o) persoana desemnatã nu deţine în evidenţã cazierul de conduitã profesionalã pentru fiecare taximetrist utilizat.
(3) Abaterile grave de la conduita profesionalã a taximetriştilor sunt:
a) încãlcarea repetatã a obligaţiilor pe care le au în relaţiile cu clienţii şi cu autoritãţile competente de control;
b) încãlcarea repetatã a obligaţiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fãrã ca aceasta sã fie înregistratã de aparatul de taxat, precum şi a obligaţiei de a emite şi elibera bonul pentru client;
c) încãlcarea interdicţiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fãrã, în acţiuni cu caracter infracţional ori antisocial;
d) încãlcãri repetate ale interdicţiei de a realiza intervenţii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru şi memoria fiscalã a parametrilor serviciului, în scopul creşterii sumei de încasat sau al ştergerii înregistrãrii în memoria fiscalã;
e) refuzul repetat nejustificat al executãrii cursei la cererea expresã a clientului;
f) încãlcarea repetatã a obligaţiei de a nu scoate din funcţiune aparatul de taxat în timpul executãrii unei curse;
g) utilizarea în timpul prestãrii serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;
h) încãlcarea repetatã a interdicţiei de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localitãţi decât în condiţiile prevãzute de lege.
(4) Abaterile grave de la conduita profesionalã a dispecerilor taxi sunt urmãtoarele:
a) încãlcarea interdicţiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizaţi deserviţi;
b) încãlcarea interdicţiei de a deservi autovehicule fãrã ca acestea sã deţinã autorizaţii taxi sau care deţin autorizaţii taxi ce nu le aparţin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localitãţi;
c) încãlcarea interdicţiei de a utiliza practici destinate controlului pieţei, practici monopoliste şi practici destinate eliminãrii ori distorsionãrii concurenţei;
d) încãlcarea repetatã a obligaţiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii şi asupra tarifelor practicate.
(5) Abaterile grave de la conduita profesionalã pot constitui motivele reţinerii şi retragerii autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum şi ale anulãrii certificatului de atestare a pregãtirii profesionale ori a certificatului de competenţã profesionalã, ca urmare a constatãrii acestor abateri în urma controalelor sau a sesizãrilor primite.

CAP. IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 53
(1) În condiţiile în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti nu poate asigura suficiente locuri de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi, poate amenaja staţii taxi, cu avizul Poliţiei Rutiere, în care clienţii pot aştepta sau pot opri, prin semnalizare cu mâna sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate în mişcare, în poziţia "Liber".
(2) Staţiile de aşteptare a clienţilor pentru taxiuri astfel înfiinţate trebuie sã asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienţi şi sã fie semnalizate corespunzãtor şi dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi şi indicator care, la comanda clientului, semnalizeazã luminos taximetristului aflat în mişcare prezenţa clientului în staţie.
(3) Se interzic oprirea şi staţionarea altor autovehicule decât taxiurile în locurile de aşteptare respective.
ART. 54
(1) Dupã finalizarea procedurii de licenţiere a unei autoritãţi de autorizare de cãtre A.N.R.S.C.U.P., aceasta va prelua imediat toate autorizaţiile de transport, autorizaţiile de taxi şi autorizaţiile de dispecerat taxi existente şi le va preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou.
(2) Înainte de preschimbare, autoritãţile de autorizare licenţiate vor verifica dacã au fost respectate prevederile cuprinse în art. 42 şi 44, reţinând şi retrãgând acele documente care au fost atribuite, eliberate, menţinute sau prelungite ca valabilitate cu încãlcarea prevederilor legale.
ART. 55
Preschimbarea sau eliberarea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor se face conform art. 21.
ART. 56
Contravenţiile, sancţiunile, mãsurile administrative, ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, dupã caz, a unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, se constatã şi se sancţioneazã potrivit prevederilor <>Legii nr. 38/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016