Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORME METODOLOGICE din 27 mai 2009 privind autorizarea plajelor in scop turistic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 27 mai 2009  privind autorizarea plajelor in scop turistic    Twitter Facebook
Cautare document

NORME METODOLOGICE din 27 mai 2009 privind autorizarea plajelor in scop turistic

EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009
ART. 1
Prezentele norme metodologice reglementeazã criteriile de autorizare a plajelor utilizate în scop turistic şi modul de acordare şi retragere a autorizaţiei turistice.
ART. 2
Utilizarea plajelor în scop turistic se face de cãtre operatorii economici care au încheiat un contract de închiriere cu Administraţia Naţionalã "Apele Române", în condiţiile legii, denumiţi în continuare utilizatori de plajã, şi care deţin autorizaţie turisticã pentru porţiunea de plajã pentru care au încheiat contractul de închiriere.
ART. 3
Utilizatorii de plajã au obligaţiile prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mãrii Negre şi controlul activitãţilor desfãşurate pe plajã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 274/2006 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 4
(1) Autorizaţia turisticã se emite de cãtre Ministerul Turismului.
(2) Autorizaţia turisticã se elibereazã anual şi este valabilã pe perioada sezonului turistic estival.
(3) Modelul autorizaţiei turistice este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 5
Autorizaţia turisticã se solicitã cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activitãţii, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentele norme metodologice;
b) copii de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi de pe certificatul constatator cu punctul de lucru existent pe plaja utilizatã în scop turistic;
c) fişa privind descrierea plajei, care cuprinde criteriile minime de utilizare a plajelor în scop turistic, prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 19/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 274/2006 , cu modificãrile ulterioare;
d) copie de pe contractul de închiriere încheiat cu Administraţia Naţionalã "Apele Române".
ART. 6
(1) În termen de 15 zile de la data înregistrãrii cererii utilizatorului de plajã, Ministerul Turismului verificã îndeplinirea de cãtre acesta a criteriilor minime privind utilizarea plajei în scop turistic.
(2) Criteriile minime şi facultative privind utilizarea plajelor turistice sunt prevãzute în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
ART. 7
Autorizaţia turisticã este retrasã de personalul de specialitate al Ministerului Turismului în urmãtoarele situaţii:
a) utilizatorul de plajã a sãvârşit 3 contravenţii dintre cele prevãzute la <>art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 19/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 274/2006 , cu modificãrile ulterioare, pe perioada unui sezon estival;
b) contractul de închiriere dintre operatorul de plajã şi Administraţia Naţionalã "Apele Române" este reziliat.
ART. 8
În perioada în care utilizatorul de plajã nu deţine autorizaţie turisticã sau autorizaţia turisticã este retrasã în condiţiile art. 7, operatorul de plajã nu are dreptul sã desfãşoare activitãţi turistice şi sã încaseze venituri din exploatarea şi utilizarea plajei.
ART. 9
(1) Dupã remedierea deficienţelor care au determinat retragerea autorizaţiei turistice, utilizatorul de plajã trebuie sã solicite restituirea acesteia Ministerului Turismului.
(2) Restituirea autorizaţiei turistice se face în termen de 5 zile de la solicitarea utilizatorului de plajã, dupã constatarea de cãtre personalul de specialitate al Ministerului Turismului a remedierii deficienţelor.
ART. 10
În situaţia în care plaja trece în exploatarea altui utilizator de plajã, acesta are obligaţia sã solicite Ministerului Turismului emiterea unei noi autorizaţii turistice.


ANEXA 1
la normele metodologice

MINISTERUL TURISMULUIAUTORIZAŢIA TURISTICĂ
Valabilã în anul .........

Plaja ............................
Amplasarea ..........................
Suprafaţa ...........................
Utilizatorul de plajã ...............
Prezenta autorizaţie turisticã a fost eliberatã în baza Ordinului ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic.

Ministru,
............

Director general,
....................

Nr. ......../........
Bucureşti


ANEXA 2
la normele metodologice


CERERE


Cãtre: Ministerul Turismului
.........................................,
(denumirea utilizatorului de plajã)

cu sediul în localitatea ......................, str. ............... nr. ..........., având ca obiect de activitate ............................, reprezentatã prin ................, funcţia ...................................,
în calitate de ........./(preşedinte, director, administrator etc.)/...............,
vã rugãm sã aprobaţi eliberarea autorizaţiei turistice ............................ pentru suprafaţa de plajã ................., situatã în ........................................ .
Declarãm cã plaja întruneşte criteriile privind utilizarea plajelor în scop turistic prevãzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic.
Anexãm urmãtoarea documentaţie: ............................................

Data Semnãtura
....... ...........ANEXA 3
la normele metodologiceCRITERII MINIME ŞI FACULTATIVE
privind utilizarea plajelor în scop turistic


I. Criterii minime privind utilizarea plajelor în scop turistic

┌───┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ │ │
│crt│ Criteriile │ Valorile minime ale criteriilor │
├───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Calitãţi naturale ale plajei: │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │a) calitatea nisipului │Nisipul sã nu conţinã corpuri periculoase. │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │b) zona de îmbãiere sã nu prezinte │ │
│ │vegetaţie acvaticã sau alte corpuri │ │
│ │plutitoare │Curãţarea ori de câte ori este necesar. │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │c) calitatea plajei submerse │Fãrã corpuri submerse nenaturale │
├───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Suprafaţa minimã de plajã asiguratã │ │
│ │pentru o persoanã*1) │5 mp │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │9 mp pentru utilizatorii de plajã, care deţin │
│ │ │structuri de primire turistice cu funcţiuni de │
│ │ │cazare, clasificate la categoria 5 stele │
├───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Dotarea plajei: │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │a) echiparea sanitarã │Conform normativelor sanitare în vigoare │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │b) cabine pentru schimbat │ │
│ │vestimentaţia (numãr/persoane) │1/100 │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │c) sistem de semnalizare a │ │
│ │condiţiilor de îmbãiere │x │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │d) recipiente pentru colectarea │ │
│ │deşeurilor │x │
├───┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Alte criterii: │ │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │a) marcarea zonei de îmbãiere şi a │ │
│ │celei de interdicţie a îmbãierii │ │
│ │potrivit reglementãrilor în vigoare │x │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │b) întreţinerea plajei │Nivelare şi curãţare zilnicã │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │c) colectarea reziduurilor de orice │ │
│ │fel │Permanent │
│ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │d) şezlonguri şi umbrele în suport │Pentru turiştii structurilor de primire │
│ │fix, dotate cu prosoape şi salteluţe│turistice clasificate la categoria 4 şi 5 stele,│
│ │ │care sunt utilizatori de plajã. │
└───┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘


*1) Exclusiv spaţiul destinat amplasãrii dotãrilor de pe plajã, aleilor de
circulaţie şi locurilor de joacã şi agrement.
x = necesar.


II. Criterii facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic


┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ │
│crt│ Criteriile │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Centru de închiriere a dotãrilor pentru plajã (umbrele, şezlonguri, │
│ │saltele pneumatice, prosoape), construcţie uşoarã, demontabilã, │
│ │provizorie, cu suprafaţa maximã de 9 mp, amplasatã la limita dinspre uscat│
│ │a plajei │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Şezlonguri şi umbrele în suport fix, la aproximativ 5 m de la limita │
│ │ţãrmului │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Instalaţie pentru sonorizare automatã │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Dotãri de agrement pentru copii │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru desfãşurarea │
│ │activitãţii de agrement nautic, cu suprafaţa maximã de 9 mp │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Construcţii demontabile, uşoare, provizorii pentru servit bãuturi şi │
│ │produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei şi la o │
│ │distanţã de minimum 50 m faţã de construcţiile definitive existente cu │
│ │profil de alimentaţie publicã, iar distanţa dintre douã construcţii va fi │
│ │de minimum 150 m; suprafaţa maximã construitã este de 20 mp. │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Alte construcţii şi instalaţii demontabile realizate numai cu ocazia unor │
│ │evenimente culturale sau sportive │
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Terenuri de sport │
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016