Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 27 mai 2004  privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare    Twitter Facebook

NORME din 27 mai 2004 privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iunie 2004


ART. 1
Prin perisabilitãţi, în sensul prezentelor norme, se înţelege scãzãmintele care se produc în timpul transportului, manipulãrii, depozitãrii şi desfacerii mãrfurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidrolizã, rãcire, îngheţare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau ai vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare, îngroşare, împrãştiere, fãrâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare în reţeaua de distribuţie (depozite cu ridicata, unitãţi comerciale cu amãnuntul şi de alimentaţie publicã).
ART. 2
Nu constituie perisabilitãţi pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum şi cele produse prin neglijenţã, sustrageri şi cele produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forţã majorã.
ART. 3
Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mãrfurilor potrivit prevederilor art. 1 sunt prevãzute la art. 13.
ART. 4
Perisabilitãţile produse în condiţiile menţionate la art. 1 se aprobã de managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, dupã caz, la nivelul cantitãţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepţionãrii mãrfurilor transportate, a inventarierii sau a predãrii gestiunii, pânã la limitele prevãzute la art. 13.
ART. 5
Limitele maxime de perisabilitate pentru mãrfurile ambalate în recipiente din sticlã se aplicã şi pentru ambalajele respective.
ART. 6
Perisabilitãţile pot fi acordate numai dupã o verificare fapticã a cantitãţilor de produse existente în gestiune, stabilite dupã cântãrire, numãrare, mãsurare şi prin alte asemenea procedee şi dupã efectuarea compensãrilor conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 7
Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare şi desfacere se stabilesc la nivelul întregii activitãţi a persoanei juridice plãtitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mãrfuri la preţul de înregistrare al mãrfurilor intrate sau la preţul de livrare pentru mãrfurile vândute în perioada cuprinsã între douã inventare.
ART. 8
Aceleaşi limite maxime de perisabilitate se acordã şi pentru mãrfurile din stoc.
ART. 9
Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului se aplicã o singurã datã pentru cantitãţile de marfã efectiv intrate sau, dupã caz, livrate, în funcţie de condiţia de livrare stabilitã între furnizor şi beneficiar.
ART. 10
Comercianţii pot stabili cote de perisabilitãţi diferenţiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrãrii în limitele maxime de perisabilitate prevãzute pentru grupa respectivã de mãrfuri.
ART. 11
Pierderile sau scãderile cantitative care depãşesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.
ART. 12
Normele privind limitele admisibile de perisabilitate se aplicã numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, în limita cãruia cheltuielile cu perisabilitãţile sunt deductibile din veniturile realizate.
ART. 13
Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate mãrfurilor în procesul de comercializare sunt cele prevãzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantã din prezentele norme, şi anume:
a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare şi nealimentare;
b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice şi alte produse de uz veterinar.


ANEXA 1
la norme
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare şi nealimentare


┌────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea grupei, │ Felul │Limita maximã de perisabilitate │
│crt.│subgrupei sau │ ambalajului │ (%) │
│ │produsului │ ├─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │Transport│Depozitare│Desfacere │
│ │ │ │ │ │cu amãnun- │
│ │ │ │ │ │tul sau în │
│ │ │ │ │ │alimentaţia│
│ │ │ │ │ │publicã │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │Carne, slãninã, organe│vrac, tãvi, │ │ │ │
│ │şi subproduse comesti-│navete, saci │ │ │ │
│ │bile(de ovine, porcine│ │ │ │ │
│ │bovine, pãsãri, vânat)│ │ │ │ │
│ │-proaspete şi refrige-│ │ │ │ │
│ │rate(exclusiv cele │ │ 0,15 │ 0,25 │ 0,45 │
│ │preambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix şi carnea de miel)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │Carne de miel-proaspã-│vrac, tãvi, │ │ │ │
│ │tã şi refrigeratã │navete, saci │ - │ 0,25 │ 0,45 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │Carne congelatã │vrac, tãvi, │ │ │ │
│ │ │navete │ - │ 0,25 │ 1,20 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │Preparate din carne │navete, tãvi, │ │ │ │
│ │(cu excepţia celor │saci │ │ │ │
│ │crude, uscate şi a ce-│ │ 0,20 │ 0,30 │ 0,75 │
│ │lor preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5. │Preparate din carne │navete, tãvi, │ │ │ │
│ │crude, uscate(cu ex- │saci │ │ │ │
│ │cepţia celor preamba- │ │ 0,10 │ 0,27 │ 0,75 │
│ │late în gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 6. │Bânzeturi şi produse │navete, putini,│ │ │ │
│ │lactate proaspete │butoaie, bidoa-│ │ │ │
│ │ │ne, lãzi, cutii│ │ │ │
│ │a)Fermentate sau │ │ │ │ │
│ │frãmântate │ │ │ │ │
│ │- parafinate sau aco- │lãzi, cutii │ 0,24 │ 0,50 │ 1,25 │
│ │perite cu folie │ │ │ │ │
│ │- neparafinate sau ne-│lãzi, cutii │ 0,40 │ 0,50 │ 1,25 │
│ │acoperite cu folie │ │ │ │ │
│ │b)Topite şi afumate │navete, lãzi, │ 0,40 │ 0,15 │ 1,25 │
│ │ │cutii │ │ │ │
│ │c)Brânzeturi proaspete│ │ │ │ │
│ │- caş de oaie proaspãt│ │ │ │ │
│ │- unt de masã bloc; │ │ - │ 0,05 │ 0,60 │
│ │- urdã; │ │ 1,00 │ 1,50 │ 1,25 │
│ │- brânzã de vaci; │ │ 1,00 │ 0,25 │ 1,25 │
│ │d)Brânzeturi în sara- │butoaie, bidoa-│ 1,50 │ 0,35 │ 1,25 │
│ │murã(telemea, Fetta, │ne, putini │ │ │ │
│ │etc)- pãstrate în fri-│ │ │ │ │
│ │gider │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 7. │Lapte de consum │butelii din │ │ │ │
│ │ │sticlã şi din │ │ │ │
│ │ │plastic, pungi │ 0,10 │ 0,20 │ 0,45 │
│ │ │din plastic, │ │ │ │
│ │ │cutii, bidoane │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 8. │Peşte: │cisterne, lãzi,│ │ │ │
│ │ │butoaie, cutii │ │ │ │
│ │- viu │ │ 0,80 │ 0,30 │ 0,55 │
│ │- proaspãt şi refrige-│ │ 0,80 │ 0,30 │ 0,55 │
│ │rat │ │ │ │ │
│ │- congelat │ │ 0,30 │ 0,30 │ 0,55 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 9. │Peşte afumat, sãrat, │lãzi, cutii, │ │ │ │
│ │subproduse precum şi │butoaie, bor- │ │ │ │
│ │preparate şi semipre- │cane │ │ │ │
│ │parate din peşte, in- │ │ 0,10 │ 0,20 │ 0,30 │
│ │clusiv icre(exclusiv │ │ │ │ │
│ │porţionat în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│10. │Ouã │lãzi, cofraje │ 0,50 │ 0,30 │ 1,50 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│11. │Ulei comestibil │butoaie, cis- │ 0,20 │ 0,07 │ 0,10 │
│ │ │terne │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│12. │Fãinã, griş şi produse│saci, pachete, │ 0,06 │ 0,025 │ 0,08 │
│ │decorticate │boxpalete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│13. │Orez │saci, pachete, │ 0,06 │ 0,30 │ 0,07 │
│ │ │boxpalete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│14. │Arpacaş, fãinã de │saci, pachete │ 0,06 │ 0,025 │ 0,08 │
│ │porumb │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│15. │Produse de panificaţie│lãzi, navete, │ │ │ │
│ │(paste fãinoase, bis- │saci, pungi, │ 0,10 │ 0,02 │ 0,08 │
│ │cuiţi, pesmet) │cutii │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│16. │Cozonac, pateuri, │lãzi, navete │ 0,10 │ 0,02 │ 0,28 │
│ │plãcinte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│17. │Zahãr │saci, lãzi, cu-│ 0,08 │ 0,08 │ 0,10 │
│ │ │tii, boxpalete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│18. │Dulciuri, produse de │cutii, lãzi, │ │ │ │
│ │bombonerie(bomboane, │boxpalete │ 0,10 │ 0,02 │ 0,10 │
│ │jeleuri, rahat, hal- │ │ │ │ │
│ │viţã)- exclusiv pre- │ │ │ │ │
│ │ambalate în gramaj fix│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│19. │Halva │cutii, lãzi, │ 0,10 │ 0,50 │ 0,10 │
│ │ │navete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│20. │Prãjituri(inclusiv │tãvi, cutii, │ │ │ │
│ │napolitane, fursecuri │lãzi, navete │ 0,10 │ - │ 0,25 │
│ │turtã dulce)- exclusiv│ │ │ │ │
│ │preambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│21. │Îngheţatã │bidoane, cutii │ 0,10 │ - │ 0,55 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│22. │Apã mineralã │boxpalete, na- │ │ │ │
│ │ │vete, │ │ │ │
│ │ │butelii din │ 1,00 │ 0,50 │ 0,30 │
│ │ │sticlã │ │ │ │
│ │ │butelii din │ 0,05 │ 0,005 │ 0,02 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│23. │Bãuturi rãcoritoare │boxpalete, │ │ │ │
│ │ │navete, │ │ │ │
│ │ │butelii din │ 1,00 │ 0,50 │ 0,30 │
│ │ │sticlã │ │ │ │
│ │ │butelii din │ 0,05 │ 0,005 │ 0,02 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│24. │Vin, ţuicã, rachiuri │ │ │ │ │
│ │şi alte bãuturi al- │navete, cutii │ - │ - │ 0,10*) │
│ │coolice │ │ │ │ │
│ │- îmbuteliate în │ │ │ │ │
│ │recipiente din sticlã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│25. │Vin, ţuicã, rachiuri │butoaie, │ 0,075 │ 0,005 │ 0,05 │
│ │- vãrsate │cisterne │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│26. │Bere │navete, butelii│ │ │ │
│ │ │din sticlã, │ 0,25 │ 0,04 │ 0,50 │
│ │ │navete, butelii│ │ │ │
│ │ │din sticlã │ 0,05 │ 0,005 │ 0,02 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│27. │Conserve de legume şi │navete, box- │ │ │ │
│ │fructe │palete, lãdiţe,│ 0,10 │ 0,10 │ 0,10 │
│ │ │cutii, borcane │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│28. │Marmeladã, magiun │lãdiţe, borcane│ 0,10 │ 0,50 │ 0,10 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│29. │Legume - proaspete │lãzi, lãdiţe, │ │ │ │
│ │ │navete, cutii, │ 0,50 │ 0,70 │ 1,3 │
│ │ │plase, casolete│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│30. │Fructe - proaspete │lãzi, lãdiţe, │ │ │ │
│ │ │navete, cutii, │ 0,50 │ 0,40 │ 1,3 │
│ │ │plase, casolete│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│31. │Legume şi fructe - │ │ │ │ │
│ │uscate, deshidratate │lãzi, navete, │ 0,05 │ 0,10 │ 0,30 │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│32. │Legume şi fructe - │ │ │ │ │
│ │semiindustrializate │butoaie │ 0,10 │ 0,30 │ 1,3 │
│ │(lacto-fermentate în │ │ │ │ │
│ │saramurã, oţet, pulpe,│ │ │ │ │
│ │marcuri, sucuri con- │ │ │ │ │
│ │centrate) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│33. │Cafea(boabe crudã, │ │ │ │ │
│ │prãjitã, mãcinatã) - │saci │ 0,01 │ 0,03 │ 0,10 │
│ │- exclusiv preambalatã│ │ │ │ │
│ │în gramaj fix │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│34. │Ceai(exclusiv preamba-│saci, cutii │ 0,10 │ 0,03 │ 0,10 │
│ │lat în gramaj fix) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│35. │Piper │ │ │ │ │
│ │- alb; │saci, lãzi │ 0,10 │ 0,40 │ 0,10 │
│ │- negru; │ │ 0,10 │ 0,03 │ 0,10 │
│ │(exclusiv preambalat │ │ │ │ │
│ │în gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│36. │Susan, ienibahar, │saci, lãzi │ 0,10 │ 0,03 │ 0,08 │
│ │scorţişoarã, cuişoare,│ │ │ │ │
│ │nucşoarã, cacao, vani-│ │ │ │ │
│ │lie şi alte condimente│ │ │ │ │
│ │şi mirodenii(exclusiv │ │ │ │ │
│ │preambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│37. │Foi de dafin │ │ │ │ │
│ │(exclusiv preambalat │saci, lãzi │ 0,10 │ 0,20 │ 0,10 │
│ │în gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│38. │Mãsline(exclusiv │butoaie, │ 0,05 │ 0,20 │ 0,45 │
│ │preambalate în gramaj │bidoane │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│39. │Curmale, smochine, │lãzi, saci │ 0,10 │ 0,20 │ 0,08 │
│ │roşcove, alune tur- │ │ │ │ │
│ │ceşti(exclusiv pre- │ │ │ │ │
│ │ambalate în gramaj fix│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│40. │Stafide(exclusiv │lãdiţe │ 0,10 │ 0,10 │ 0,10 │
│ │preambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│41. │Miez de nucã şi semin-│saci │ - │ - │ 1,00 │
│ │ţe de dovleac │ │ │ │ │
│ │(exclusiv preambalate │ │ │ │ │
│ │în gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│42. │Arahide(cu coajã şi │saci │ 0,10 │ 0,45 │ 0,09 │
│ │decorticate)- │ │ │ │ │
│ │exclusiv preambalate │ │ │ │ │
│ │în gramaj fix │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│43. │Nãut(crud)- │saci │ 0,002 │ 0,14 │ 0,09 │
│ │exclusiv preambalate │ │ │ │ │
│ │în gramaj fix │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│44. │Migdale(exclusiv │saci │ 0,10 │ 0,50 │ 0,08 │
│ │preambalate în gramaj │ │ │ │ │
│ │fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│45. │Preparate culinare şi │tãvi, navete, │ │ │ │
│ │semipreparate │cutii, casolete│ - │ - │ 0,45 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│46. │Alte produse │ │ │ │ │
│ │alimentare: │ │ │ │ │
│ │- sare(bulgãri şi │saci │ 0,20 │ 0,30 │ 0,05 │
│ │mãcinatã); │ │ │ │ │
│ │- oţet vrac; │butoaie │ 0,10 │ 0,006 │ 0,05 │
│ │- miere şi produse │ │ │ │ │
│ │apicole; │bidoane, │ 0,02 │ 0,05 │ 0,30 │
│ │(exclusiv preambalate │borcane, lãzi │ │ │ │
│ │în gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│47. │Produse de uz casnic, │ │ │ │ │
│ │menaj, decorative din │ │ │ │ │
│ │sticlã, cristal, │ │ │ │ │
│ │sticlã termorezisten- │ │ │ │ │
│ │tã; │ │ │ │ │
│ │- produse pentru menaj│cutii │ 0,15 │ 0,05 │ 0,10 │
│ │şi decorative; │ │ │ │ │
│ │- borcane, baloane, │palete, vrac │ 1,50 │ 1,00 │ 1,00 │
│ │sticle pentru uz │ │ │ │ │
│ │casnic; │ │ │ │ │
│ │- geamuri; │vrac, palete, │ 2,50 │ 0,50 │ 1,00 │
│ │ │stelaje │ │ │ │
│ │- oglinzi; │pachete, cutii,│ 0,80 │ 0,15 │ 0,50 │
│ │ │stelaje │ │ │ │
│ │- globuri şi abajururi│cutii, vrac, │ 0,50 │ 0,15 │ 1,00 │
│ │ │pachete │ │ │ │
│ │- globuri şi ornamente│cutii │ 0,50 │ 0,50 │ 1,80 │
│ │pentru pom; │ │ │ │ │
│ │- becuri electrice şi │cutii │ 0,10 │ 0,05 │ 1,00 │
│ │tuburi fluorescente │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│48. │Produse din porţelan, │ │ │ │ │
│ │faianţã, ceramicã, │ │ │ │ │
│ │vitrus, ceroterm, │ │ │ │ │
│ │majolicã, alabastru şi│ │ │ │ │
│ │şamotã: │ │ │ │ │
│ │- produse pentru menaj│cutii, vrac │ 0,40 │ 0,10 │ 0,40 │
│ │şi decorative; │ │ │ │ │
│ │- produse sanitare; │vrac, cutii │ 0,15 │ 0,05 │ 0,10 │
│ │- plãci de faianţã, │cutii │ 0,10 │ 0,05 │ 0,15 │
│ │gresie, ceramicã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│49. │Produse de menaj şi │vrac, cutii, │ │ │ │
│ │decorative din argilã │pachete │ 0,55 │ - │ 0,50 │
│ │glazuratã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│50. │Produse decorative din│vrac, cutii, │ 1,45 │ - │ 0,50 │
│ │argilã neglazuratã │pachete │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│51. │Ţigle, coame, olane │vrac, cutii, │ 0,30 │ 0,05 │ 0,10 │
│ │ │paleţi │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│52. │Cãrãmizi şi materiale │vrac, cutii, │ 0,20 │ - │ 0,10 │
│ │de zidãrie asimilabile│paleţi │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│53. │Ciment, ipsos, var │vrac, saci │ 0,03 │ 0,02 │ 0,10 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│54. │Humã │vrac, saci │ 0,05 │ 0,45 │ 1,20 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│55. │Produse chimice │ │ │ │ │
│ │- lichide │flacoane din │ 0,50 │ 0,10 │ 0,10 │
│ │ │sticlã, plastic│ │ │ │
│ │- praf, bulgãri │vrac, saci, │ - │ 0,05 │ - │
│ │ │cutii │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│56. │Detergenţi uz casnic │pungi plastic, │ 0,80 │ 0,10 │ 0,20 │
│ │ │hârtie, cutii, │ │ │ │
│ │ │saci │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│57. │Produse de toaletã │ │ │ │ │
│ │(exclusiv cele din │flacoane din │ 0,20 │ 0,10 │ 0,30 │
│ │casete şi seturi) │sticlã, plastic│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┴───────────┤
│58. │Lemn de foc │vrac │ 0,40 │depozitare şi desfa- │
│ │ │ │ │cere │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤
│ │ │ │ │7,0 - la o duratã me- │
│ │ │ │ │die de depozitare de │
│ │ │ │ │90 de zile; │
│ │ │ │ │limita maximã de peri-│
│ │ │ │ │sabilitate se aplicã │
│ │ │ │ │proporţional cu durata│
│ │ │ │ │efectivã de depozitare│
│ │ │ │ │raportatã la o peri- │
│ │ │ │ │oadã de 90 de zile │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│59. │Cãrbuni: lignit, │vrac │ 0,30 │depozitare şi desfa- │
│ │cãrbune brun, huilã, │ │ │cere │
│ │brichete(exclusiv │ │ ├──────────────────────┤
│ │subgranulat) │ │ │1,5 - la o duratã me- │
│ │ │ │ │die de depozitare de │
│ │ │ │ │90 de zile; │
│ │ │ │ │limita maximã de peri-│
│ │ │ │ │sabilitate de 1,5 se │
│ │ │ │ │aplicã proporţional cu│
│ │ │ │ │durata efectivã de de-│
│ │ │ │ │pozitare raportatã la │
│ │ │ │ │o perioadã de 90 de │
│ │ │ │ │zile │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│60. │Cãrbune mãrunt │vrac │ 0,50 │depozitare şi desfa- │
│ │(subgranulat) │ │ │cere │
│ │ │ │ ├──────────────────────┤
│ │ │ │ │5,0 - la o duratã me- │
│ │ │ │ │die de depozitare de │
│ │ │ │ │90 de zile; │
│ │ │ │ │limita maximã de peri-│
│ │ │ │ │sabilitate de 5,0 se │
│ │ │ │ │aplicã proporţional cu│
│ │ │ │ │durata efectivã de de-│
│ │ │ │ │pozitare raportatã la │
│ │ │ │ │o perioadã de 90 de │
│ │ │ │ │zile │
└────┴──────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────────────┘
*) se aplicã pentru vin, ţuicã, rachiu, bãuturi alcoolice îmbuteliate şi
vândute la paharANEXA 2
la norme
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman


┌────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea grupei, │ Felul │Limita maximã de perisabilitate │
│crt.│subgrupei sau │ ambalajului │ (%) │
│ │produsului │ ├─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │Transport│Depozitare│Desfacere │
│ │ │ │ │ │în farmacii│
│ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │drogherii │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 1. │Substanţe farmaceutice│ │ │ │ │
│ │lichide: │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │a) apoase │flacon sticlã/ │ 0,30 │ 0,50 │ 2,00 │
│ │ │canistrã PVC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │b) alcoolice │flacon sticlã/ │ 0,30 │ 0,50 │ 1,00 │
│ │ │canistrã PVC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │c) volatile │flacon sticlã/ │ 0,30 │ 0,50 │ 2,50 │
│ │ │canistrã PVC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │d) foarte volatile │flacon sticlã │ 0,30 │ 1,00 │ 3,00 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │e) acizi şi substanţe │flacon sticlã │ 0,30 │ 1,00 │ 2,00 │
│ │ uleioase │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │Substanţe farmaceutice│borcan sticlã/ │ 0,25 │ 1,00 │ 2,50 │
│ │de consistenţã moale │cutii PVC │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │Substanţe farmaceutice│pungi PVC/ │ 0,20 │ 0,50 │ 2,00 │
│ │de consistenţã solidã │pungi hârtie │ │ │ │
│ │(pulber) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │Produse vegetale │pungã │ │ │ │
│ │(ceaiuri medicinale) │hârtie/carton │ 0,20 │ 0,50 │ 1,00 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 5. │Medicamente │ │ │ │ │
│ │specialitãţi în │fiole, flacoane│ │ │ │
│ │ambalaj comercial │cutii carton │ 0,40 │ - │ 0,20 │
│ │(fiole, flacoane, │ │ │ │ │
│ │cutii etc.) │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘
ANEXA 3
la norme
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice şi alte produse
de uz veterinar


┌────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea grupei, │ Felul │Limita maximã de perisabilitate │
│crt.│subgrupei sau │ ambalajului │ (%) │
│ │produsului │ ├─────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │Transport│Depozitare│Desfacere │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┤
│ 1. │Produse farmaceutice de uz veterinar │
├────┼──────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬───────────┤
│ │Injectabile: │ │ │ │ │
│ │a) soluţii apoase │flacoane sticlã│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│ │b) soluţii uleioase │flacoane sticlã│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│ │c) suspensii apoase │flacoane sticlã│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│ │Pulberi │pungi, saci, │ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │cutii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │Bujiuri, ovule, │cutii plastic │ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │supozitoare │ │ │ │ │
│ │Antiparazitare: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │a) externe sub formã │bidoane plastic│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │de emulsie apoasã │ │ │ │ │
│ │b) externe sub formã │bidoane plastic│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │de emulsie uleioasã │ │ │ │ │
│ │c) interne(per os) │cutii plastic │ 0,3 │ 0,5 │ 1,0 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │d) injectabile │flacoane sticlã│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 2. │Dezinfectante │bidoane/ │ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
│ │ │butoaie plastic│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 3. │Antiseptice │bidoane plastic│ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
├────┼──────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 4. │Raticide │cutii plastic │ 0,3 │ 0,5 │ 2,0 │
└────┴──────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


-----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme Metodologice, Guvernul Romaniei, NORME din 27 mai 2004

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice