Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 26 septembrie 2005  privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 26 septembrie 2005 privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalatiile nucleare si radiologice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI - COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 17 octombrie 2005
CAP. I
Scop, domeniu de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc cerinţele privind monitorizarea la sursa de emisie a efluenţilor radioactivi rezultaţi în urma unei activitãţi nucleare autorizate, în condiţii de operare normalã şi în situaţii de urgenţã nuclearã sau radiologicã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor fundamentale de securitate radiologicã, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 14/2000, cu completãrile ulterioare.
(2) Prezentele norme se aplicã centralelor nuclearo-electrice, reactorilor nucleari de cercetare, uzinelor de producere şi de reprocesare a combustibilului nuclear, unitãţilor de extracţie, preparare şi prelucrare a minereurilor uranifere şi torifere, depozitelor intermediare de combustibil nuclear uzat, depozitelor intermediare şi finale de deşeuri radioactive, precum şi tuturor instalaţiilor radiologice care utilizeazã surse radioactive deschise.
(3) Prezentele norme se aplicã, de asemenea, şi anumitor instalaţii radiologice ce utilizeazã surse radioactive închise, conform prevederilor normelor specifice şi/sau cerinţelor de autorizare.
ART. 2
(1) Pentru toate instalaţiile nucleare sau radiologice prevãzute la art. 1 alin. (2), solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã determine din etapa de proiectare posibilitatea oricãrui impact radiologic al instalaţiei în vecinãtatea acesteia, cu referire specialã la:
a) cãile de expunere umanã la radiaţii, inclusiv lanţurile trofice;
b) impactul radiologic asupra ecosistemelor locale;
c) posibila acumulare a materialelor radioactive în mediu;
d) posibilitatea existenţei altor cãi de emisie a radionuclizilor în mediu, neautorizate.
(2) În funcţie de rezultatele evaluãrii preliminare a impactului radiologic, Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, denumitã în continuare CNCAN, poate cere, în cadrul procesului de autorizare, solicitantului/titularului de autorizaţie sã asigure, pe lângã monitorizarea emisiilor radioactive, şi monitorizarea radioactivitãţii mediului în vecinãtatea instalaţiei.
(3) Cerinţele specifice referitoare la monitorizarea radioactivitãţii mediului în vecinãtatea instalaţiei nucleare sau radiologice care emite radionuclizi în mediu sunt prezentate în Normele privind monitorizarea radioactivitãţii mediului în vecinãtatea unei instalaţii nucleare sau radiologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 275/2005.
ART. 3
(1) Cerinţele generale privind limitarea dozelor pentru practicile din domeniul nuclear, estimarea dozelor, radioprotecţia operaţionalã a expuşilor profesional, radioprotecţia populaţiei în condiţii normale, transferarea în mediu a deşeurilor radioactive, radioprotecţia în intervenţii, evidenţe, raportãri şi anunţãri sunt prezentate în Normele fundamentale de securitate radiologicã.
(2) Cerinţele specifice referitoare la limitarea eliberãrilor de efluenţi radioactivi în mediu, calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de o instalaţie nuclearã, programul de mãsurãri meteorologice şi hidrologice pentru amplasamentul instalaţiei nucleare sunt prezentate în Normele privind limitarea eliberãrilor de efluenţi radioactivi în mediu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 221/2005, în Normele privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 360/2004, şi, respectiv, în Normele privind mãsurãrile meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 361/2004.
ART. 4
(1) În scopul aplicãrii prezentelor norme, pe lângã termenii şi expresiile definite în <>Legea nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în Normele fundamentale de securitate radiologicã, mai sunt utilizaţi şi alţi termeni de specialitate, definiţi în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(2) În contextul prezentelor norme, prin urgenţã se va înţelege urgenţã nuclearã sau radiologicã.
(3) În contextul prezentelor norme, prin instalaţie se va înţelege instalaţie nuclearã sau radiologicã.

CAP. II
Cerinţe generale, responsabilitãţi

ART. 5
În domeniul menţinerii controlului asupra eliberãrilor de radionuclizi în mediu, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure:
a) prevenirea oricãrui risc inacceptabil de iradiere sau de contaminare a populaţiei, ca urmare a deversãrilor de substanţe radioactive în mediu;
b) conformarea cu cerinţele specifice ale CNCAN;
c) raportarea cãtre CNCAN a oricãrei modificãri survenite în activitatea de eliberare de substanţe radioactive în mediu.
ART. 6
(1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 5, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure monitorizarea de rutinã a efluenţilor radioactivi.
(2) Monitorizarea de rutinã a efluenţilor radioactivi trebuie sã se desfãşoare pe baza unui program de monitorizare de rutinã.
(3) În vederea realizãrii monitorizãrii de rutinã a efluenţilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie:
a) sã întreprindã toate investigaţiile preoperaţionale necesare;
b) sã proiecteze, sã elaboreze procedurile operaţionale necesare şi sã desfãşoare un program adecvat de monitorizare a efluenţilor radioactivi, în timpul şi dupã încetarea operãrii instalaţiei, astfel încât sã dovedeascã faptul cã nu au loc eliberãri de radioactivitate neaşteptate şi cã dozele de radiaţii primite de populaţie se situeazã sub nivelul constrângerilor de dozã impuse de CNCAN;
c) sã raporteze periodic cãtre CNCAN rezultatele programelor de monitorizare a efluenţilor radioactivi;
d) sã anunţe imediat CNCAN orice modificãri semnificative ale nivelului eliberãrilor de radioactivitate în mediu şi orice creşteri ale nivelurilor câmpurilor de radiaţii din mediu sau ale contaminãrii radioactive a mediului, în conformitate cu cerinţele stabilite de CNCAN în procesul de autorizare.
ART. 7
Tipul, amploarea şi gradul de complexitate al programului de monitorizare de rutinã a efluenţilor radioactivi vor fi în concordanţã cu caracteristicile surselor de emisie la ratele de emisie radioactivã curente sau prevãzute, compoziţia de radionuclizi a efluenţilor, semnificaţia comparativã a cãilor de expunere şi nivelul dozelor de radiaţii potenţiale ori prevãzute pentru populaţie.
ART. 8
(1) În situaţie de urgenţã nuclearã sau radiologicã, titularul de autorizaţie trebuie sã realizeze monitorizarea în urgenţã a efluenţilor radioactivi atât la sursa de emisie, cât mai ales direct în mediile contaminate radioactiv.
(2) Monitorizarea în urgenţã a efluenţilor radioactivi trebuie sã se desfãşoare pe baza unui program de monitorizare în urgenţã.
(3) În vederea realizãrii monitorizãrii în urgenţã a efluenţilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã stabileascã aranjamentele necesare pentru:
a) monitorizarea radiaţiilor, prelevarea şi mãsurarea probelor de mediu şi interpretarea rezultatelor;
b) evaluarea rapidã a oricãrei contaminãri radioactive, a emisiilor radioactive şi a dozelor de radiaţii;
c) monitorizarea în timp util a contaminãrii radioactive a solului, prelevarea, mãsurarea şi analiza probelor de alimente şi apã.
ART. 9
Tipul, amploarea şi gradul de complexitate al programului de monitorizare în urgenţã a efluenţilor radioactivi vor fi în concordanţã cu caracteristicile surselor de emisie la ratele de emisie radioactivã curente sau prevãzute, compoziţia de radionuclizi a efluenţilor, semnificaţia comparativã a cãilor de expunere şi nivelul dozelor de radiaţii potenţiale ori prevãzute pentru populaţie.
ART. 10
(1) Monitorizarea la sursa de emisie a efluenţilor radioactivi trebuie sã se desfãşoare pe baza unor programe de monitorizare a emisiilor radioactive atât în situaţie de rutinã, cât şi în situaţie de urgenţã.
(2) Monitorizarea în mediile receptoare a efluenţilor radioactivi trebuie sã se desfãşoare pe baza unor programe de monitorizare a radioactivitãţii mediului atât în situaţie de rutinã, cât şi în situaţie de urgenţã.
ART. 11
(1) În vederea elaborãrii programului de monitorizare a emisiilor radioactive, programului de monitorizare a radioactivitãţii mediului, programului de monitorizare de rutinã şi programului de monitorizare în urgenţã, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã consulte un expert acreditat în radioprotecţie, în domeniul şi în specialitatea corespunzãtoare instalaţiei pentru care este necesarã monitorizarea efluenţilor radioactivi.
(2) Toate programele de monitorizare se aprobã de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.
ART. 12
(1) În vederea îndeplinirii responsabilitãţilor privind monitorizarea efluenţilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure stabilirea, implementarea, desfãşurarea şi menţinerea în stare de funcţionare a echipamentelor şi programelor de monitorizare corespunzãtoare atât în faza operaţionalã, cât şi în cea postoperaţionalã a instalaţiei, precum şi în situaţie de urgenţã.
(2) Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure monitorizarea efluenţilor radioactivi printr-un laborator de mãsurãri de radioactivitate recunoscut de CNCAN.
ART. 13
În etapa operaţionalã titularul de autorizaţie trebuie sã verifice periodic valabilitatea ipotezelor evaluãrii preliminare a impactului radiologic al instalaţiei şi sã implementeze corecţiile necesare, dupã caz.

CAP. III
Programe de monitorizare a efluenţilor radioactivi, aspecte generice

ART. 14
(1) Programul de monitorizare a efluenţilor radioactivi trebuie sã asigure îndeplinirea urmãtoarelor obiective generale:
a) dovedirea conformitãţii nivelurilor eliberãrilor radioactive cu limitele derivate de emisie şi cu orice alte cerinţe ale CNCAN referitoare la impactul asupra populaţiei şi mediului, datorat operãrii normale a instalaţiei;
b) furnizarea informaţiilor şi datelor necesare evaluãrii expunerii sau expunerii potenţiale a grupurilor critice şi populaţiei, datorate prezenţei în mediu a materialelor radioactive sau câmpurilor de radiaţii rezultate în urma operãrii normale a unei instalaţii, a unei urgenţe sau a încetãrii activitãţilor nucleare;
c) sã permitã verificarea condiţiilor de operare şi a oportunitãţii controlului efluenţilor radioactivi şi, de asemenea, sã permitã observarea apariţiei unor condiţii neobişnuite sau neprevãzute în activitatea de eliberare de radionuclizi în mediu şi, la nevoie, iniţierea unui program suplimentar de monitorizare a efluenţilor radioactivi.
(2) Suplimentar, programul de monitorizare a efluenţilor radioactivi trebuie sã asigure şi îndeplinirea urmãtoarelor obiective secundare, dupã caz:
a) furnizarea de informaţii publicului;
b) menţinerea unei înregistrãri continue a impactului instalaţiei sau activitãţii nucleare asupra nivelurilor de radioactivitate din mediu;
c) verificarea predicţiilor furnizate de modelele de transfer al radionuclizilor în mediu şi modificarea corespunzãtoare a modelelor, dupã caz.
ART. 15
În vederea îndeplinirii obiectivelor generale şi secundare, programele de monitorizare a efluenţilor radioactivi trebuie sã conţinã prevederi referitoare la:
a) mãsurarea radiaţiilor şi colectarea informaţiilor necesare;
b) evaluarea dozelor de radiaţii primite de populaţie, datoritã prezenţei materialelor radioactive în mediu;
c) demonstrarea conformitãţii cu limitele derivate de emisie pentru practica în cauzã.
ART. 16
(1) În cazurile în care se impune atât monitorizarea emisiilor radioactive, cât şi monitorizarea radioactivitãţii mediului, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã elaboreze cele douã programe de monitorizare, astfel încât acestea sã se suplimenteze, rãmânând însã independente unul faţã de celãlalt.
(2) În vederea reducerii incertitudinilor în evaluarea dozelor, titularul de autorizaţie trebuie sã asigure validarea calculelor de dozã efectuate pe baza rezultatelor programului de monitorizare a efluenţilor radioactivi cu ajutorul rezultatelor programului de monitorizare a radioactivitãţii mediului.
(3) În cazurile în care activitãţile radionuclizilor emişi sau nivelurile de dozã în factorii de mediu monitorizaţi sunt foarte mici, neputând fi decelate ca valori semnificative în procesul de mãsurare, dozele de radiaţii primite de populaţie ca urmare a funcţionãrii instalaţiei nucleare vor fi calculate exclusiv pe baza rezultatelor furnizate de programul de monitorizare a emisiilor radioactive.
ART. 17
La proiectarea programului de monitorizare a efluenţilor radioactivi, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã ţinã cont de:
a) inventarul radioactiv şi compoziţia de radionuclizi a sursei de emisie;
b) caracteristicile spaţiale şi temporale ale câmpurilor de radiaţii din jurul sursei de emisie;
c) ratele de emisie radioactivã şi limitele derivate de emisie autorizate;
d) posibilele contribuţii ale oricãror alte surse de radiaţii sau activitãţi nucleare din vecinãtatea instalaţiei, cãile de eliberare a efluenţilor radioactivi în mediu, cãile de expunere umanã la radiaţii, caracteristicile mediului din zona de amplasare a instalaţiei, caracteristicile şi obiceiurile populaţiei din vecinãtatea instalaţiei;
e) valoarea probabilã a dozei medii anuale individuale pentru grupul/grupurile critic/critice şi a radioactivitãţii mediului, datoratã emisiilor radioactive planificate şi potenţiale.
ART. 18
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã elaboreze programul de monitorizare de rutinã a efluenţilor radioactivi, astfel încât acesta sã reprezinte o bazã solidã pentru monitorizarea în caz de urgenţã. În acest sens, aranjamentele necesare monitorizãrii trebuie sã fie caracterizate de flexibilitatea necesarã trecerii rapide de la operarea normalã la operarea în urgenţã.
(2) De asemenea, programul de monitorizare de rutinã trebuie sã conţinã prevederi referitoare la monitorizarea suplimentarã care ar putea fi necesarã în timpul unor operaţii planificate sau în eventualitatea unor situaţii neuzuale, dar predictibile, când pot avea loc creşteri ale expunerii la radiaţii.
ART. 19
Proiectarea programului de monitorizare a efluenţilor radioactivi trebuie sã fie rezultatul unui proces de optimizare în care solicitantul/titularul de autorizaţie a ţinut cont de importanţa relativã a diferitelor cãi de expunere, de nivelul activitãţilor şi dozelor de radiaţii faţã de constrângerile de dozã impuse de CNCAN, precum şi de disponibilitatea resurselor de monitorizare necesare.
ART. 20
(1) Dupã implementarea programului de monitorizare a efluenţilor radioactivi, titularul de autorizaţie trebuie sã revizuiascã periodic programul, în vederea asigurãrii cã mãsurãtorile continuã sã fie relevante pentru scopul propus şi cã nu au fost omise cãi de emisie sau de transfer în mediu importante ori cãi de expunere semnificative.
(2) De asemenea, la revizuirea programului de monitorizare titularul de autorizaţie trebuie sã ţinã cont de experienţa acumulatã şi de progresele din domeniul tehnicilor de monitorizare.
(3) Programul de monitorizare a efluenţilor radioactivi va fi revizuit din 5 ani în 5 ani şi ori de câte ori este necesar.

CAP. IV
Monitorizarea de rutinã a emisiilor radioactive

ART. 21
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã proiecteze programul de monitorizare a emisiilor radioactive astfel încât sã asigure cel puţin mãsurarea debitelor de dozã la sursa de emisie şi/sau a ratelor de emisie radioactivã.
(2) În cadrul programului de monitorizare a emisiilor radioactive, pentru fiecare tip de sursã de emisie şi pentru fiecare cale de expunere potenţialã se vor alege locaţiile adecvate de prelevare şi de mãsurare, tipul de monitorizare necesar (continuã sau periodicã), frecvenţa corespunzãtoare de prelevare şi de mãsurare a probelor, stabilindu-se, de asemenea, şi necesitatea obţinerii unor informaţii suplimentare.
(3) Pentru caracterizarea eliberãrilor de radionuclizi în mediu se impune obţinerea de informaţii despre forma chimicã, densitatea şi debitul efluentului, precum şi alte informaţii referitoare la mediile receptoare ale efluenţilor radioactivi.
ART. 22
Întrucât obiectivele monitorizãrii emisiilor radioactive sunt diferite în diferitele etape ale operãrii unei instalaţii nucleare sau radiologice, titularul de autorizaţie trebuie sã modifice corespunzãtor natura şi amploarea programului de monitorizare pe parcursul etapelor operaţionale ale instalaţiei.

IV. 1. Monitorizarea emisiilor radioactive în diferite stadii de operare

Etapa preoperaţionalã

ART. 23
În etapa preoperaţionalã solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã deruleze studii pentru:
a) mãsurarea nivelurilor de radiaţii şi de concentraţii radioactive din mediu în vederea decelãrii ulterioare a impactului sursei de emisie asupra mediului;
b) evaluarea inventarelor radioactive prevãzute pe durata operãrii instalaţiei, a cãilor de emisie potenţiale şi a cantitãţilor probabile de radionuclizi care vor fi eliberaţi în mediu, luându-se în considerare, dupã caz, sistemele de tratare a efluenţilor care urmeazã sã fie instalate;
c) determinarea factorilor locali care ar putea influenţa valorile dozelor de radiaţii primite de populaţie (condiţii meteorologice şi hidrologice, caracteristici hidrobiologice ale mediului acvatic, distribuţii de populaţie, rate de consum alimentar, factori de ocupare, utilizarea diferitelor compartimente de mediu etc.).
ART. 24
(1) Pe baza rezultatelor studiilor preoperaţionale solicitantul/titularul de autorizaţie va stabili primele condiţii şi limite derivate de emisie a radionuclizilor în mediu.
(2) De asemenea, în etapa preoperaţionalã solicitantul/titularul de autorizaţie va proiecta programele de monitorizare a efluenţilor radioactivi, pe baza rezultatelor studiilor preoperaţionale întreprinse.
(3) În vederea verificãrii ipotezelor şi validãrii rezultatelor analizei iniţiale de securitate nuclearã, programele de monitorizare a efluenţilor radioactivi proiectate de solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã acorde o atenţie deosebitã cãilor de expunere critice şi radionuclizilor critici.

Etapa operaţionalã

ART. 25
Monitorizarea emisiilor radioactive va consta în determinãri de radionuclizi specifici sau/şi în mãsurãtori globale, dupã caz:
a) în general, se vor mãsura concentraţiile de activitate ale radionuclizilor prezenţi în efluenţi;
b) în cazul în care limitele derivate de emisie sunt date sub formã de activitãţi globale, se vor mãsura activitãţile globale respective emise.
ART. 26
(1) Atât pentru efluenţii gazoşi, cât şi pentru cei lichizi solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele:
a) monitorizarea continuã a emisiilor;
b) prelevarea continuã şi mãsurarea în laborator a concentraţiilor de activitate ale radionuclizilor prezenţi în probele de efluenţi; şi/sau
c) prelevarea periodicã şi mãsurarea în laborator a concentraţiilor de activitate ale radionuclizilor prezenţi în probele de efluenţi.
(2) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã selecteze procedurile de prelevare şi mãsurare a probelor în funcţie de:
a) caracteristicile şi cantitãţile de radionuclizi deversaţi;
b) sensibilitatea sistemelor de mãsurare;
c) variaţia în timp a ratelor de emisie radioactivã, dacã existã;
d) probabilitatea emisiilor neplanificate.
ART. 27
Programul de monitorizare a emisiilor elaborat de solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã conţinã, de asemenea, prevederi referitoare la:
a) determinarea cu exactitate a volumului de material eliberat în mediu ca funcţie de timp, astfel încât activitatea totalã emisã într-o anumitã perioadã de timp sã poatã fi calculatã pe baza mãsurãrii concentraţiei de activitate;
b) determinarea urmãtorilor parametri necesari caracterizãrii efluenţilor radioactivi: forma chimicã şi solubilitatea radionuclizilor emişi, distribuţia efluenţilor gazoşi dupã dimensiunea particulelor, pH-ul efluenţilor lichizi.
ART. 28
La stabilirea cerinţelor referitoare la instrumentele necesare monitorizãrii emisiilor radioactive şi la prelucrarea datelor, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã ia în considerare emisiile posibile atât în condiţii de operare normalã, cât şi anormalã, astfel încât intervalele de mãsurã ale instrumentelor sã fie suficient de largi încât sã permitã detectarea nivelurilor crescute de radioactivitate emise în condiţiile unui accident nuclear sever, sistemele de alarmare sã fie corespunzãtoare şi analiza datelor sã poatã fi fãcutã suficient de rapid.
ART. 29
Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure înregistrarea şi pãstrarea înregistrãrilor datelor furnizate de programele de monitorizare de rutinã a emisiilor radioactive, în vederea folosirii lor în timpul unei urgenţe, în evaluãrile posturgenţã şi pentru monitorizarea medicalã pe termen lung a personalului implicat în intervenţie şi a membrilor populaţiei care pot fi afectaţi.
ART. 30
(1) Pe durata operãrii instalaţiei, titularul de autorizaţie poate reduce amploarea programului de monitorizare a emisiilor radioactive numai cu aprobarea CNCAN.
(2) Propunerea de reducere a programului de monitorizare va fi analizatã ţinându-se cont de posibilitatea modificãrii regimului de deversare a radionuclizilor în mediu sau apariţiei unor emisii neprevãzute, precum şi de interesul publicului.
ART. 31
(1) În eventualitatea apariţiei unor modificãri în modul de operare a instalaţiei sau în natura emisiilor radioactive, titularul de autorizaţie trebuie sã reevalueze programul de monitorizare a emisiilor radioactive, astfel încât sã se asigure continuitatea validitãţii sale.
(2) De asemenea, titularul de autorizaţie trebuie sã modifice corespunzãtor programul de monitorizare a emisiilor radioactive în situaţia modificãrii limitelor derivate de emisie.
(3) Noul program de monitorizare a emisiilor radioactive va fi supus spre aprobare CNCAN.

Etapa de dezafectare a instalaţiei

ART. 32
(1) Întrucât pe durata procesului de dezafectare a instalaţiei impactul potenţial datorat iradierii directe şi emisiilor radioactive asupra populaţiei din vecinãtatea acesteia se va modifica faţã de etapa operaţionalã, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã evalueze oportunitatea pãstrãrii sistemelor de monitorizare folosite în perioada de operare, precum şi necesitatea modificãrii acestora, dupã caz.
(2) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã specifice în planul de dezafectare cerinţele de monitorizare a emisiilor radioactive.
ART. 33
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã proiecteze un program de monitorizare a emisiilor radioactive în perioada de dezafectare, care sã rãspundã aceloraşi obiective specifice ca şi în perioada de operare, ţinându-se cont cã:
a) activitãţile de deversare a radionuclizilor în mediu şi ca atare câmpurile de radiaţii externe din jurul surselor se vor modifica;
b) apare posibilitatea unor emisii radioactive constând în aerosoli contaminaţi, rezultaţi în urma activitãţilor de dezafectare, care nu pot fi trecuţi prin sistemele existente de filtrare şi monitorizare a efluenţilor gazoşi.
(2) Pe mãsura dezafectãrii solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã revizuiascã şi sã adapteze programul de monitorizare a emisiilor, astfel încât sã se asigure în continuare verificarea conformitãţii cu limitele derivate de emisie şi cu celelalte criterii stabilite de CNCAN.
ART. 34
Titularul de autorizaţie va sista derularea programului de monitorizare a emisiilor radioactive dupã încheierea procesului de dezafectare.

IV.2. Tehnici de prelevare şi mãsurare a emisiilor radioactive

ART. 35
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã adapteze strategia de prelevare a probelor la situaţia care trebuie monitorizatã, astfel încât sã rãspundã obiectivelor specifice ale programului de monitorizare.
(2) Locaţiile şi frecvenţa de prelevare a probelor vor depinde de scopul mãsurãtorilor, tipul emisiei, inventarul radioactiv şi de expunerea prevãzutã ca rezultat al emisiilor radioactive.
ART. 36
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã stabileascã frecvenţa de prelevare a probelor în funcţie de rezultatele monitorizãrii anterioare a instalaţiei în cauzã sau a uneia similare, astfel încât sã se asigure sensibilitatea necesarã determinãrii oricãror modificãri ale compoziţiei de radionuclizi a efluenţilor.
(2) Frecvenţa de prelevare a probelor va depinde de mãrimea care urmeazã sã fie mãsuratã, de exactitatea de mãsurare cerutã şi de variaţia în timp a mãrimii mãsurate.
(3) Frecvenţa de mãsurare a probelor va fi stabilitã ţinându-se cont în special de timpul de înjumãtãţire a radionuclizilor urmãriţi.
(4) Un ghid al tipurilor şi frecvenţelor de prelevare şi mãsurare a probelor în vederea determinãrii diferitelor mãrimi importante pentru monitorizarea de rutinã a emisiilor radioactive este redat în anexa nr. 2 la prezentele norme.
ART. 37
(1) Pentru toate instalaţiile nucleare şi radiologice la care se impune monitorizarea emisiilor radioactive, solicitanţii/titularii de autorizaţie trebuie sã elaboreze şi sã implementeze cel puţin un program minimal de monitorizare a emisiilor radioactive, care va consta în mãsurarea continuã a debitului de dozã gamma şi/sau a activitãţii betaglobale a efluenţilor în punctele de emisie (coşul de evacuare, pentru efluenţii gazoşi, sau conducta de deversare, pentru efluenţii lichizi).
(2) În cazurile în care se impune determinarea compoziţiei efluenţilor radioactivi, programul de monitorizare a emisiilor radioactive va conţine prevederi referitoare la prelevãri continue sau periodice de probe de efluenţi din punctele de emisie, înainte de diluţie, urmate de mãsurãri specifice de radioactivitate pe probele prelevate.
(3) Mãrimile care urmeazã sã fie mãsurate, precum şi tipurile şi frecvenţele de prelevare şi de mãsurare a probelor vor fi cele stabilite de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.
ART. 38
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã selecteze echipamentele de mãsurare a radiaţiilor în funcţie de scopul pentru care sunt folosite, ţinându-se cont de radionuclizii care pot fi emişi atât la operare normalã, cât şi în caz de urgenţã.
(2) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã prezinte în cadrul procesului de autorizare toate caracteristicile tehnice ale echipamentelor de monitorizare, care pot influenţa calitatea mãsurãtorilor, prin autorizaţia de securitate radiologicã emisã de CNCAN sau prin alte documente similare recunoscute de CNCAN, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 39
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã selecteze echipamentele de prelevare şi mãsurare a probelor, tehnicile analitice şi procedurile utilizate, astfel încât sã satisfacã cerinţele de sensibilitate minimã.
(2) Sensibilitatea minimã a echipamentelor şi metodelor de mãsurare folosite trebuie sã asigure detectarea cu un nivel de încredere de minimum 95% a unor niveluri de radioactivitate cu cel puţin un ordin de mãrime mai mici decât limitele derivate de emisie pentru fiecare radionuclid eliberat în mediu.
ART. 40
(1) Sensibilitatea minimã cerutã pentru echipamentele şi metodele de mãsurare folosite va fi exprimatã în termeni de activitate minim detectabilã.
(2) Modul de calcul şi valorile activitãţilor minim detectabile, calculate pentru fiecare radionuclid sau categorie de radionuclizi emişi pe fiecare cale de emisie, trebuie sã fie prezentate explicit în programul de monitorizare a emisiilor radioactive.

IV.3. Cerinţe specifice privind monitorizarea instalaţiilor de depozitare a deşeurilor radioactive şi combustibilului nuclear uzat

ART. 41
(1) Orice instalaţie de depozitare a deşeurilor radioactive sau a combustibilului nuclear uzat trebuie proiectatã astfel încât sã permitã implementarea unui program de monitorizare destinat verificãrii capacitãţii de reţinere a sistemului de depozitare, în timpul operãrii instalaţiei şi dupã închiderea acesteia, în cazul instalaţiilor de depozitare finalã a deşeurilor radioactive.
(2) Aranjamentele de monitorizare a emisiilor radioactive vor fi stabilite astfel încât sã nu compromitã capacitatea de reţinere pe termen lung a sistemului de depozitare.
(3) Prevederile prezentei secţiuni se aplicã împreunã cu cerinţele prezentate în celelalte capitole aplicabile ale prezentelor norme.

IV.4. Cerinţe specifice privind monitorizarea emisiilor radioactive de la o centralã nuclearoelectricã

ART. 42
(1) Prevederile prezentei secţiuni reprezintã cerinţele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive gazoase şi lichide, în condiţii de operare normalã a unei centrale nuclearoelectrice cu reactori de tip CANDU.
(2) Cerinţele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive de la alte instalaţii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN pentru fiecare instalaţie în cadrul procesului de autorizare.
(3) Cerinţele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive de la o instalaţie nuclearã sau radiologicã vor fi aplicate împreunã cu cerinţele generale prezentate în celelalte capitole aplicabile ale prezentelor norme.
ART. 43
(1) Conţinutul de radioactivitate din efluenţii gazoşi şi lichizi va fi mãsurat continuu cu ajutorul monitoarelor de efluenţi gazoşi şi, respectiv, lichizi şi periodic prin prelevarea de probe de efluenţi şi mãsurarea ulterioarã în laborator.
(2) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã selecteze metodele de mãsurare astfel încât sã garanteze o sensibilitate minimã a echipamentelor de mãsurare şi o exactitate a mãsurãrilor cât mai apropiate de cele mai moderne tehnici existente.

Monitorizarea emisiilor radioactive gazoase

ART. 44
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure prelevarea şi monitorizarea continuã de probe reprezentative din punct de vedere al compoziţiei materialului emis şi dinamicii procesului de evacuare, cu ajutorul unui sistem adecvat de prelevare şi monitorizare a efluenţilor gazoşi (denumit în continuare monitor de efluenţi gazoşi).
(2) Monitorul de efluenţi gazoşi trebuie sã asigure, de asemenea, colectarea reprezentativã de probe de efluenţi din curentul principal, pe medii de prelevare adecvate, amplasate pe conducte de prelevare, în vederea mãsurãrii şi analizelor de laborator ulterioare ale substanţelor radioactive, în altã formã decât cea gazoasã (particule, aerosoli).
(3) Monitorul de efluenţi gazoşi trebuie sã fie redundant, cel puţin în ceea ce priveşte toate funcţiile sale active (conducte de curgere care conţin pompe şi valve, sisteme de monitorizare a radioactivitãţii, filtre de prelevare de probe etc.).
ART. 45
Monitorul de efluenţi gazoşi trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele funcţii:
a) monitorizarea continuã a activitãţii beta/gamma globale a particulelor radioactive, activitãţii gammaglobale a radioizotopilor de iod şi activitãţii radioizotopilor gazelor nobile emise;
b) furnizarea unui semnal de alarmã în cazul oricãrei creşteri a radioactivitãţii particulelor radioactive, radioizotopilor iodului sau radioizotopilor gazelor nobile din efluenţii gazoşi peste pragurile de alarmare corespunzãtoare;
c) prelevarea de probe de efluenţi pe filtre adecvate pentru analiza de laborator, în vederea determinãrii conţinutului de particule radioactive şi radioizotopi de iod;
d) colectarea de probe pentru determinarea în laborator a conţinutului de tritiu total şi carbon-14 total din efluenţii gazoşi cu ajutorul unor sisteme de prelevare adecvate.
ART. 46
Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure mãsurarea emisiilor de gaze nobile radioactive cu ajutorul unui sistem fix de monitorizare gammaspectrometricã continuã, care sã permitã mãsurarea continuã a ratelor de emisie radioactivã a tuturor radioizotopilor gazelor nobile prezente în efluenţii gazoşi emişi.
ART. 47
(1) Prelevarea probelor pentru determinarea radioizotopilor iodului se va face în mod continuu, pe filtre caracterizate de un factor de retenţie adecvat fixãrii compuşilor moleculari şi organici ai iodului.
(2) Filtrele vor fi analizate prin spectrometrie gamma de laborator, zilnic şi ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compoziţia sau cantitatea efluenţilor radioactivi s-a modificat ori se presupune cã se va modifica), în vederea determinãrii concentraţiilor de activitate ale tuturor radioizotopilor de iod prezenţi în efluenţii gazoşi emişi.
ART. 48
(1) Prelevarea probelor pentru determinarea particulelor radioactive se va face în mod continuu, pe filtre caracterizate de un factor de retenţie adecvat fixãrii diferitelor particule radioactive prezente în efluenţii gazoşi.
(2) Filtrele vor fi analizate prin spectrometrie gamma de laborator, zilnic şi ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compoziţia sau cantitatea efluenţilor radioactivi s-a modificat ori se presupune cã se va modifica).
(3) Suplimentar, fiecare filtru va fi analizat şi betaglobal.
(4) Dacã activitatea betaglobalã sumatã pe o sãptãmânã este mai mare decât sau egalã cu nivelul prevãzut în programul de monitorizare a emisiilor radioactive, se vor efectua analize de stronţiu radioactiv pe setul de filtre cumulate în sãptãmâna respectivã.
ART. 49
(1) Prelevarea probelor pentru determinarea tritiului total (vapori de apã tritiatã şi tritiu gazos) se va face în mod continuu, cu ajutorul unui sistem de colectare prevãzut cu un mediu de absorbţie selectiv, caracterizat de un randament de reţinere cât mai mare şi care sã asigure o puritate a probelor corespunzãtoare analizelor cu scintilator lichid.
(2) Conţinutul de tritiu va fi mãsurat de douã ori pe sãptãmânã şi ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compoziţia sau cantitatea efluenţilor radioactivi s-a modificat ori se presupune cã se va modifica), prin spectrometrie beta cu scintilator lichid.
ART. 50
(1) Prelevarea probelor pentru determinarea carbonului-14 total (dioxid de carbon, monoxid de carbon şi carbon legat organic) se va face în mod continuu, cu ajutorul unui sistem de colectare prevãzut cu un mediu de absorbţie selectiv, caracterizat de un randament de reţinere cât mai mare şi care sã asigure o puritate a probelor corespunzãtoare analizelor cu sctintilator lichid.
(2) Conţinutul de carbon-14 va fi mãsurat sãptãmânal şi ori de câte ori este necesar (în evenimente în care compoziţia sau cantitatea efluenţilor radioactivi s-a modificat ori se presupune cã se va modifica), prin spectrometrie beta cu scintilator lichid.
ART. 51
Raportãrile oficiale ale titularului de autorizaţie vor consta în:
a) citirile monitorului de efluenţi gazoşi, pentru radioizotopii gazelor nobile;
b) rezultatele analizelor de laborator, pentru conţinutul de radioizotopi de iod, particule radioactive, tritiu total şi carbon-14 total.
ART. 52
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã asigure monitorizarea emisiilor radioactive în atmosferã pe parcursul tuturor regimurilor permanente şi tranzitorii de funcţionare normalã şi anormalã, atât prin intermediul sistemelor fixe de monitorizare continuã, cât şi prin prelevãri de probe urmate de analize specifice de laborator.
(2) Titularul de autorizaţie va implementa aranjamentele necesare prelevãrii şi mãsurãrii probelor de efluenţi în cazul emisiilor radioactive gazoase anormale, astfel încât sã se asigure obţinerea cu un nivel corespunzãtor de încredere de date suficiente despre emisii.
(3) Activitatea totalã evacuatã pânã în momentul alarmei va fi evaluatã pe baza rezultatelor analizelor de laborator şi a valorilor furnizate de monitorul de efluenţi gazoşi.

Monitorizarea emisiilor radioactive lichide

ART. 53
În vederea asigurãrii cã evacuarea unui tanc de colectare a deşeurilor radioactive lichide nu va conduce la depãşirea limitelor derivate de emisie, înainte de deversare se vor efectua urmãtoarele operaţii:
a) recircularea apei din tanc, în vederea asigurãrii unei omogenizãri corespunzãtoare a conţinutului tancului;
b) prelevarea unei probe de apã colectatã în tancul ce urmeazã sã fie deversat, pentru analize specifice de laborator;
c) proba prelevatã va fi analizatã:
- gammaglobal, în vederea determinãrii activitãţii globale a radionuclizilor gammaemiţãtori;
- betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, pentru determinarea conţinutului de tritiu.
ART. 54
În timpul deversãrii titularul de autorizaţie trebuie sã asigure monitorizarea continuã a cãilor de deversare a efluenţilor radioactivi lichizi, cu ajutorul unui sistem fix de monitorizare (denumit în continuare monitor de efluenţi lichizi), care va îndeplini urmãtoarele funcţii:
a) monitorizarea continuã a activitãţii gammaglobale şi/sau betaglobale emise;
b) furnizarea unui semnal de alarmã şi oprirea deversãrii în cazul apariţiei unor activitãţi mari care depãşesc pragul de alarmare stabilit.
ART. 55
(1) Totodatã titularul de autorizaţie trebuie sã asigure prelevarea unei probe reprezentative din curentul principal de efluent lichid, integratã pe perioada deversãrii, prin una dintre metodele urmãtoare:
a) prelevare automatã, asiguratã de un dispozitiv special ataşat monitorului de efluenţi lichizi;
b) prelevare din tanc.
(2) Proba astfel prelevatã va fi analizatã în laborator:
a) gammaspectrometric, în vederea determinãrii concentraţiilor de activitate ale radionuclizilor gammaemiţãtori;
b) betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, pentru determinarea conţinutului de tritiu şi carbon-14;
c) în vederea determinãrii conţinutului de stronţiu radioactiv, atunci când situaţia o impune.
(3) Rezultatele acestor analize de laborator vor constitui raportãrile oficiale ale titularului de autorizaţie.
ART. 56
(1) În vederea confirmãrii cã nu au avut loc emisii lichide mari, titularul de autorizaţie trebuie sã asigure prelevarea unei probe integrate din canalul de deversare.
(2) Proba prelevatã va fi analizatã:
a) gammaspectrometric, în vederea determinãrii conţinutului de radionuclizi gammaemiţãtori;
b) betaspectrometric, prin metoda cu scintilatori lichizi, în vederea determinãrii conţinutului de tritiu şi carbon-14.
ART. 57
(1) Monitorul de efluenţi lichizi va comanda închiderea conductei de deversare în cazul în care activitatea mãsuratã depãşeşte pragul de alarmare stabilit sau dacã sistemul de monitorizare este inoperabil.
(2) Activitatea totalã evacuatã pânã în momentul alarmei va fi evaluatã pe baza rezultatelor analizelor de laborator efectuate.
ART. 58
În cazul în care sunt identificate cãi de deversare excepţionale (circuite secundare sau intermediare), titularul de autorizaţie trebuie sã asigure monitorizarea acestora prin intermediul sistemelor de prelevare de probe şi al analizelor specifice de laborator adecvate.

CAP. V
Monitorizarea emisiilor radioactive în situaţie de urgenţã

ART. 59
(1) Prevederile prezentului capitol se aplicã instalaţiilor nucleare la care pot sã aparã situaţii de urgenţã implicând emisii radioctive în mediu, care sã impunã implementarea mãsurilor de protecţie în exteriorul amplasamentului, şi anume centrale nuclearoelectrice şi reactori nucleari de cercetare.
(2) Cerinţele specifice de monitorizare a emisiilor radioactive în situaţie de urgenţã pentru alte instalaţii nucleare sau radiologice vor fi stabilite de CNCAN, pentru fiecare instalaţie, în cadrul procesului de autorizare.
ART. 60
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã stabileascã o strategie de monitorizare şi remediere în caz de urgenţã, strategie care sã ţinã seama de caracteristicile locale specifice amplasamentului instalaţiei nucleare, de sursele de emisie şi de cãile de expunere posibile.
(2) Strategia de monitorizare în urgenţã trebuie proiectatã astfel încât sã asigure satisfacerea cerinţelor de evaluare a situaţiei, de luare a deciziilor referitoare la mãsurile de protecţie şi la acţiunile de remediere necesare şi de rãspuns practic la urgenţã.
ART. 61
(1) Monitorizarea efluenţilor radioactivi atât la sursa de emisie, cât şi în mediile receptoare este obligatorie în cazul oricãrei urgenţe nucleare sau radiologice.
(2) Metodele şi amploarea monitorizãrii în urgenţã vor depinde de severitatea urgenţei şi de consecinţele potenţiale sau actuale ale acesteia.
(3) În vederea asigurãrii unei aplicãri cât mai rapide a mãsurilor de protecţie şi a acţiunilor de remediere necesare, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã elaboreze o astfel de strategie încât sã asigure detecţia rapidã a nivelurilor de expunere a populaţiei şi a personalului implicat în intervenţie.
ART. 62
Monitorizarea în urgenţã se va încheia în momentul restabilirii controlului asupra sursei de emisie sau în momentul în care nivelurile expunerii ori contaminãrii mediului au scãzut sub nivelurile generice de intervenţie şi, respectiv, de acţiune.
ART. 63
(1) La proiectarea programului de monitorizare în urgenţã solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã ţinã cont în primul rând de tipurile de urgenţe prevãzute.
(2) În acest sens solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã stabileascã aranjamentele necesare pregãtirii pentru întreg domeniul de urgenţe posibile, cu referire la echipamentele de mãsurare necesare, tehnicile de prelevare, pregãtire şi mãsurare de probe, interpretarea rezultatelor, evaluarea dozelor, sistemele şi modalitãţile de comunicare şi primirea de asistenţã din partea altor instituţii, la nevoie.
(3) De asemenea, la stabilirea programului de monitorizare în urgenţã solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã aibã în vedere asigurarea utilizãrii cât mai eficiente a resurselor necesare monitorizãrii în urgenţã.
ART. 64
Titularul de autorizaţie trebuie sã implementeze corect aranjamentele necesare trecerii rapide la monitorizarea în urgenţã, atfel încât sã se asigure un rãspuns automat la urgenţã, bazat pe un program de monitorizare în urgenţã a emisiilor radioactive, proiectat corespunzãtor.
ART. 65
Având în vedere cã în situaţie de urgenţã pot avea loc emisii radioactive prin punctele de deversare a efluenţilor radioactivi în condiţii normale de operare, titularul de autorizaţie trebuie:
a) sã instaleze sisteme de monitorizare continuã sau discontinuã (pentru efluenţii lichizi colectaţi în tancuri) la toate coşurile de evacuare şi în toate punctele de deversare lichidã, caracterizate de un interval de mãsurare suficient de larg încât sã poatã fi utilizat pentru definirea unei emisii radioactive în caz de urgenţã;
b) sã stabileascã din etapa preoperaţionalã metode de evaluare a emisiilor radioactive în condiţii de urgenţã pentru toate cãile de evacuare de rutinã (atmosfericã şi lichidã);
c) sã ţinã cont cã întotdeauna pot avea loc, suplimentar, emisii radioactive şi prin alte puncte decât cele destinate deversãrilor de rutinã.
ART. 66
(1) În orice situaţie de urgenţã în care se cunosc sau se pot identifica locaţiile emisiilor radioactive potenţiale ori actuale se vor efectua mãsurãri în teren ale câmpurilor de radiaţii asociate cu starea de urgenţã, utilizându-se instrumente de mãsurare portabile adecvate.
(2) În cazul unei urgenţe în care emisia radioactivã provine dintr-un punct nemonitorizat sau în situaţia în care personalul implicat în intervenţie nu poate accesa zona emisiei, monitorizarea emisiei se va reduce la trasarea unor izolinii de debit de dozã în jurul punctului de emisie.
ART. 67
Dacã o emisie radioactivã a avut loc printr-un mecanism neanticipat, cum ar fi o explozie, monitorizarea emisiei va consta în identificarea materialului radioactiv care ar putea fi implicat; în cazul în care emisia continuã, se vor avea în vedere acţiuni de mãsurare a ratei de emisie.
ART. 68
Întrucât cunoaşterea termenului-sursã în condiţii de urgenţã este esenţialã pentru deciderea contramãsurilor necesare, solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã proiecteze şi sã implementeze un program de monitorizare în urgenţã a emisiilor radioactive, care sã furnizeze cel puţin date despre radionuclizii cei mai importanţi din punct de vedere radiologic în astfel de cazuri.
ART. 69
(1) Având în vedere cã pentru evaluarea consecinţelor radiologice este foarte importantã determinarea cât mai des posibil a compoziţiei de radionuclizi emişi, titularul de autorizaţie trebuie sã utilizeze în cazul unei urgenţe aceleaşi sisteme de monitorizare şi metode de mãsurare a emisiilor radioactive ca şi în cazul operãrii normale, frecvenţele de prelevare şi mãsurare a probelor fiind însã modificate corespunzãtor cerinţelor de evaluare rapidã.
(2) Un ghid al tipurilor şi frecvenţelor de prelevare şi mãsurare a probelor în vederea determinãrii diferitelor mãrimi importante din punctul de vedere al monitorizãrii în urgenţã sunt redate în anexa nr. 2 la prezentele norme.

CAP. VI
Rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive

ART. 70
Titularul de autorizaţie trebuie sã prezinte rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive în termeni de:
a) niveluri de radiaţii la sursa de emisie şi concentraţii de radionuclizi în efluenţi;
b) doza realã primitã de indivizii din grupurile critice sau de populaţie, în condiţii de operare normalã, în cazurile prevãzute la art. 16 alin. (3).
ART. 71
(1) În general, în vederea asigurãrii cã nu au avut loc emisii radioactive nemonitorizate, se vor utiliza valori integrate în timp ale mãsurãtorilor continue de radiaţii sau prelevãrilor continue de probe.
(2) Pentru emisiile de radionuclizi care nu sunt deversaţi în cantitãţi mari sau care nu sunt semnificativi din punct de vedere radiologic, pot fi acceptate valori medii ale mãsurãtorilor sau prelevãrilor periodice, dacã nu se prevãd variaţii mari ale emisiilor, caz în care se vor efectua verificãri periodice ale variabilitãţii.
ART. 72
Pentru evitarea unei interpretãri greşite a datelor furnizate de programul de monitorizare, titularul de autorizaţie trebuie sã se asigure de înţelegerea exactã şi completã a condiţiilor de prelevare şi mãsurare a probelor, condiţii care includ:
a) localizarea geograficã a punctelor de prelevare;
b) data şi momentul prelevãrii;
c) durata prelevãrii;
d) procedurile de prelevare şi mãsurare folosite;
e) înţelegerea corectã a mãrimii fizice mãsurate;
f) nivelul fondului de radiaţii.
ART. 73
La interpretarea rezultatelor programului de monitorizare, titularul de autorizaţie trebuie sã acorde atenţia cuvenitã corectitudinii datelor, ţinând cont de:
a) exactitatea prelevãrii şi mãsurãrii probelor;
b) reprezentativitatea prelevãrii şi mãsurãrii probelor;
c) mãsurarea activitãţii totale, care necesitã alte presupuneri despre compoziţia radionuclidicã;
d) interpretarea valorilor mãsurate care se situeazã sub limita minimã de detecţie a echipamentelor şi metodelor de mãsurare folosite;
e) interpretarea valorilor mãsurate care se situeazã în afara intervalului de distribuţie a unui set de mãsurãtori.
ART. 74
(1) Programul de monitorizare a emisiilor radioactive trebuie sã conţinã:
a) proceduri clare de includere printre rezultate a valorilor mãsurate care se situeazã sub limita de detecţie a echipamentelor şi metodelor de mãsurare folosite;
b) proceduri clare de interpretare a valorilor mãsurate care se situeazã în afara intervalului de distribuţie a unui set de mãsurãtori.
(2) Titularul de autorizaţie trebuie sã prezinte împreunã cu rezultatele programului de monitorizare atât modul de interpretare a valorilor mãsurate care se situeazã sub limita de detecţie a echipamentelor şi metodelor de mãsurare folosite, cât şi modul de interpretare a valorilor mãsurate care se situeazã în afara intervalului de distribuţie a unui set de mãsurãtori, într-o astfel de formã încât sã justifice alegerea fãcutã.
ART. 75
În vederea interpretãrii corecte a rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive, titularul de autorizaţie trebuie sã ţinã cont de corelaţiile dintre:
a) rezultatele programului de monitorizare a mediului şi rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive;
b) mãsurarea nivelurilor de radiaţii şi mãsurarea concentraţiilor de radionuclizi;
c) mãsurarea parametrilor integraţi (mãsurãtori gammaglobale, betaglobale) şi mãsurarea radionuclizilor specifici;
d) mãsurãrile în teren şi mãsurãrile de probe de laborator;
e) mãsurãtorile continue şi cele periodice;
f) mãsurarea radioactivitãţii şi mãsurarea altor parametri (cum ar fi condiţiile meteorologice).

CAP. VII
Managementul calitãţii monitorizãrii emisiilor radioactive

VII.1. Incertitudinea datelor furnizate de programele de monitorizare

ART. 76
(1) Incertitudinile asociate rezultatelor programului de monitorizare vor fi determinate ţinându-se cont de incertitudinile datorate metodelor de prelevare, metodelor de pregãtire şi metodelor de mãsurare a probelor, precum şi de incertitudinile datorate etalonãrii echipamentelor de monitorizare.
(2) Incertitudinile asociate rezultatelor programului de monitorizare vor fi luate în considerare în mod conservativ la evaluarea dozelor şi la interpretarea rezultatelor programului de monitorizare.
ART. 77
(1) Dacã nu este posibilã calcularea incertitudinilor asociate metodelor de prelevare şi de pregãtire a probelor, vor fi calculate doar incertitudinile asociate metodelor de mãsurare a probelor, cu condiţia menţinerii la un nivel cât mai scãzut posibil a tuturor incertitudinilor, prin stabilirea şi implementarea de proceduri adecvate de management al calitãţii monitorizãrii.
(2) În cazul prezentat la alin. (1) rezultatele vor fi prezentate împreunã cu incertitudinea de mãsurare, specificându-se totodatã:
a) locaţia şi metoda de prelevare a probelor, cu incertitudinea asociatã metodei respective, dacã se poate calcula;
b) metoda de pregãtire a probelor, cu incertitudinea asociatã metodei respective, dacã se poate calcula;
c) metoda de analizã, cu principalele specificaţii tehnice ale aparaturii de detecţie utilizate;
d) unitatea de mãsurã, în Sistemul Internaţional de Unitãţi;
e) nivelul de încredere pentru care s-a calculat incertitudinea de mãsurare indicatã (sau numãrul de abateri standard reprezentat de incertitudinea de mãsurare indicatã);
f) pentru valorile situate sub limita minimã de detecţie, se va indica valoarea limitei minime de detecţie.

VII.2. Sistemul de management al calitãţii

ART. 78
(1) Solicitantul/titularul de autorizaţie trebuie sã instituie, sã dezvolte şi sã menţinã un sistem de management al calitãţii, prin care sã demonstreze cã cerinţele din normele CNCAN privind sistemele de management al calitãţii aplicate instalaţiilor nucleare, aprobate prin ordinele preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 65-76/2003, sunt implementate corespunzãtor activitãţii pe care o desfãşoarã.
(2) Sistemul de management al calitãţii trebuie sã fie autorizat de CNCAN.
(3) Sistemul de management al calitãţii trebuie sã integreze cerinţele specifice de management al calitãţii şi, în plus, sã asigure cã:
a) sunt îndeplinite cerinţele CNCAN de monitorizare a emisiilor radioactive;
b) sunt utilizate metode adecvate de prelevare, pregãtire şi mãsurare a probelor;
c) locaţiile şi frecvenţele de prelevare şi mãsurare sunt alese corespunzãtor;
d) se realizeazã intercomparãri ale metodelor şi instrumentelor de monitorizare, între laboratoare, la nivel naţional şi internaţional.
ART. 79
Sistemul de management al calitãţii trebuie sã cuprindã prevederi specifice privind:
a) proiectarea şi implementarea programelor de monitorizare, inclusiv selectarea echipamentelor, locaţiilor şi procedurilor de prelevare şi mãsurare adecvate, precum şi a documentaţiei tehnice potrivite;
b) menţinerea, testarea şi etalonarea corespunzãtoare a echipamentelor şi instrumentelor în scopul asigurãrii funcţionãrii corecte a acestora;
c) utilizarea unor etaloane trasabile la etaloane naţionale sau internaţionale;
d) mecanismele şi procedurile de control al calitãţii în scopul revizuirii şi evaluãrii eficienţei totale a programului de monitorizare;
e) analiza incertitudinilor asociate rezultatelor programului de monitorizare;
f) cerinţele de pãstrare a înregistrãrilor de date;
g) pregãtirea şi instruirea personalului, adecvate unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea.

VII.3. Pregãtirea teoreticã şi practicã a personalului

ART. 80
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã implementeze strategia de dezvoltare a pregãtirii teoretice şi practice necesare în domeniul monitorizãrii emisiilor radioactive, pe baza cerinţelor specifice stabilite de CNCAN în cadrul procesului de autorizare.
(2) În acest sens, titularul de autorizaţie trebuie sã asigure pregãtirea teoreticã şi practicã, iniţialã şi periodicã, la un nivel corespunzãtor, a unui numãr adecvat de persoane implicate în monitorizarea emisiilor radioactive.
ART. 81
(1) Pregãtirea personalului implicat în monitorizarea emisiilor radioactive trebuie efectuatã în baza unui program de pregãtire.
(2) Programele de pregãtire trebuie sã includã cursuri despre cunoştinţele teoretice necesare, principiile de bazã şi cerinţele radioprotecţiei, legislaţia şi reglementãrile relevante, dezvoltarea tehnicilor de monitorizare, precum şi prezentãri ale experienţei practice câştigate de alţi titulari de autorizaţii, prin studii de caz.
(3) Programele de pregãtire trebuie, de asemenea, sã includã demonstraţii practice ale echipamentelor de monitorizare, simulãri ale tehnicilor de colectare, pregãtire şi mãsurare de probe, interpretarea rezultatelor mãsurãtorilor, schimburi de experienţã în domeniul monitorizãrii emisiilor cu alte instalaţii similare şi pregãtirea profesionalã sub supervizarea unor specialişti calificaţi.
(4) Programele de pregãtire trebuie revizuite şi îmbunãtãţite periodic, pentru a include inovaţiile tehnologice din domeniu şi experienţele recent câştigate de operatorii sistemelor de monitorizare, în urma analizãrii erorilor umane şi disfuncţionalitãţilor care pot apãrea în diferite situaţii.

CAP. VIII
Raportarea rezultatelor programelor de monitorizare a emisiilor radioactive

VIII.1. Înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare

ART. 82
În vederea dovedirii cu documente a nivelurilor şi ratelor de emisie a radiaţiilor, precum şi a tipurilor, cantitãţilor şi ratelor de emisie a radionuclizilor deversaţi, titularul de autorizaţie trebuie sã asigure înregistrarea datelor de monitorizare a emisiilor radioactive. În acest sens, trebuie pãstrate:
a) înregistrãri detaliate ale mãsurãrilor ratelor de expunere la radiaţii (locaţii, date, instrumente, informaţii referitoare la etalonarea instrumentelor utilizate);
b) informaţii detaliate despre mãsurarea radionuclizilor emişi pe cale aerianã şi lichidã (puncte de deversare, perioada de prelevare a probelor, proceduri analitice, instrumente folosite, informaţii referitoare la etalonarea instrumentelor utilizate);
c) înregistrãri detaliate ale mãsurãrilor debitelor de deversare, corelate cu mãsurãtori de radionuclizi, împreunã cu informaţiile despre etalonarea instrumentelor de mãsurã utilizate.
ART. 83
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure posibilitatea verificãrii datelor de monitorizare, prin pãstrarea înregistrãrilor tuturor rezultatelor relevante intermediare din timpul analizelor, ca şi ale parametrilor utilizaţi în calculul datelor raportate, precum şi a modului de interpretare a rezultatelor monitorizãrii efectuate.
(2) Totodatã trebuie pãstrate toate rezultatele investigaţiilor desfãşurate în cazul obţinerii unor rezultate neobişnuite.
ART. 84
(1) Înregistrãrile rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive trebuie pãstrate pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, inclusiv în perioada de dezafectare şi în urmãtorii 30 de ani.
(2) Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure înregistrarea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive atât sub formã fizicã (pe hârtie), cât şi sub formã electronicã (bazã de date computerizatã).

VIII.2. Rapoarte periodice sumare

ART. 85
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã întocmeascã şi sã transmitã cãtre CNCAN, trimestrial şi anual, rapoarte sumare de monitorizare a emisiilor radioactive.
(2) Rapoartele periodice sumare vor cuprinde rezultatele programului de monitorizare a emisiilor radioactive, prezentate într-o formã care sã permitã compararea cu limitele derivate de emisie.
(3) Rapoartele trebuie, de asemenea, sã cuprindã interpretarea rezultatelor şi explicarea semnificaţiei acestora, în special în cazul valorilor care prezintã variaţii semnificative faţã de valorile obişnuite.
(4) Rapoartele vor conţine, dupã caz, şi alte informaţii relevante, conform cerinţelor specifice ale CNCAN stabilite în cadrul procesului de autorizare.
ART. 86
(1) Rapoartele sumare trimestriale vor conţine emisiile radioactive din trimestrul de raportare şi din trimestrul/trimestrele anterioare ale anului în curs, prezentate atât sub formã de activitate emisã în trimestrul respectiv şi activitate totalã emisã de la începutul anului, cât şi sub formã de procente din limitele derivate de emisie aplicabile.
(2) Rapoartele sumare anuale vor consta în cel de-al patrulea raport sumar trimestrial dintr-un an, conţinând, de asemenea, şi emisiile anuale din anii de funcţionare precedenţi.
(3) Rapoartele sumare trimestriale vor fi transmise cãtre CNCAN în prima lunã a trimestrului urmãtor trimestrului de raportare.

VIII.3. Rapoarte anuale detaliate

ART. 87
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã întocmeascã şi sã transmitã anual cãtre CNCAN un raport detaliat de monitorizare a emisiilor radioactive, care va cuprinde:
a) o descriere succintã a programului de monitorizare a emisiilor radioactive;
b) raportul sumar anual de monitorizare a emisiilor radioactive;
c) alte informaţii relevante, referitoare la emisiile radioactive din anul sau din anii precedenţi.
(2) Raportul anual detaliat de monitorizare a emisiilor radioactive va fi transmis cãtre CNCAN în primul trimestru al anului urmãtor anului de raportare.
ART. 88
În cazul în care titularul de autorizaţie deruleazã programe de monitorizare atât a emisiilor radioactive, cât şi a mediului, rezultatele celor douã programe de monitorizare vor fi prezentate împreunã, într-o formã care sã dovedeascã conformitatea cu constrângerea de dozã stabilitã de CNCAN.

VIII.4. Notificãri

ART. 89
(1) Titularul de autorizaţie trebuie sã notifice imediat la CNCAN orice depãşire a limitelor derivate de emisie zilnicã/deversare, sãptãmânalã, lunarã sau trimestrialã.
(2) În termen de cel mult 3 zile de la deversare, titularul de autorizaţie trebuie sã întocmeascã şi sã transmitã la CNCAN un raport preliminar care va include, pe lângã nivelul emisiei radioactive, şi o descriere a investigaţiilor întreprinse, rezultatele preliminare ale investigaţiilor, acţiunile imediate întreprinse şi acţiunile prevãzute pentru viitorul apropiat.

CAP. IX
Controlul efectuat de organismul de reglementare

ART. 90
(1) Titularii de autorizaţii trebuie sã punã la dispoziţie inspectorilor CNCAN documentele necesare verificãrii conformitãţii cu cerinţele prezentelor norme.
(2) Titularii de autorizaţii trebuie sã punã la dispoziţie inspectorilor CNCAN documentele prin care sã ateste corectitudinea rezultatelor programului de monitorizare a emisiilor radioactive.
(3) La solicitarea CNCAN, titularii de autorizaţii trebuie sã modifice corespunzãtor programele de monitorizare de rutinã, de urgenţã şi de management al calitãţii monitorizãrii efluenţilor radioactivi, în urma reviziilor periodice independente sau inspecţiilor efectuate de CNCAN.
(4) La solicitarea CNCAN, titularii de autorizaţii trebuie sã asigure inspectorilor CNCAN posibilitatea de verificare a datelor de monitorizare furnizate de titulari prin rapoartele întocmite de aceştia.
ART. 91
Titularii de autorizaţii trebuie sã dovedeascã deţinerea capacitãţii necesare de monitorizare a eliberãrilor de radionuclizi în mediu în condiţii de urgenţã nuclearã sau radiologicã, punând la dispoziţie inspectorilor CNCAN documentele care sã ateste implementarea corectã a activitãţilor de pregãtire pentru rãspunsul la urgenţã.

CAP. X
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 92
Prevederile prezentelor norme nu exclud respectarea de cãtre titularii de autorizaţii a oricãror alte cerinţe prevãzute de reglementãrile specifice în vigoare.
ART. 93
Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 94
Titularii de autorizaţii valabile la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme trebuie sã se încadreze în prevederile acestora în termen de cel mult 12 luni de la data intrãrii în vigoare a acestora, cu excepţia prevederilor art. 46, pentru care termenul de încadrare este de 24 de luni de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
ART. 95
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã dinprezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
--------


DEFINIŢII

● Activitate minim detectabilã - activitatea care, dacã este prezentã într-o probã, produce o ratã de numãrare ce va fi detectatã (consideratã peste fond, adicã) cu un anumit nivel de încredere (de obicei 95%).
● Accident nuclear sever - deviaţie de la operarea normalã, mai severã decât un accident bazã de proiect şi implicând o degradare gravã a miezului reactorului.
● Aranjament - set integrat de elemente de infrastructurã necesare asigurãrii capacitãţii de îndeplinire a unor funcţii sau sarcini specifice, cum ar fi: autoritãţi şi responsabilitãţi, organizare, coordonare, personal, planuri, proceduri, unitãţi, echipamente, pregãtire.
● Cale de expunere criticã (semnificativã) - traseul parcurs prin mediu de radionuclizi şi/sau radiaţii, de la sursa de emisie la om, pe care este cel mai probabil sã se producã expunerea cea mai mare la radiaţii a unui membru mediu din grupul critic.
● Canal de deversare - termen folosit, în sensul prezentelor norme, pentru canalul intermediar, situat între conducta de deversare şi mediul acvatic receptor, pentru calea de emisie folositã.
● CNCAN - Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
● Contramãsurã - acţiune menitã sã diminueze consecinţele radiologice ale unui accident; forme ale intervenţiei la accident, contramãsurile pot fi acţiuni (mãsuri) de protecţie sau acţiuni (mãsuri) de remediere.
● Efluenţi radioactivi - substanţe radioactive rezultate dintr-o sursã ca urmare a unei practici, care sunt eliberate în mediu sub formã de gaze, aerosoli, lichide sau solide, în general în vederea diluţiei sau dispersiei.
● Eliberarea de radionuclizi în mediu - emisia planificatã şi controlatã de materiale radioactive gazoase sau lichide în mediu, ca practicã legitimã, sub limitele autorizate de CNCAN, ca urmare a operãrii normale a unor instalaţii nucleare sau radiologice autorizate.
● Etalonare - mãsurarea sau ajustarea unui instrument, component sau sistem în vederea asigurãrii cã exactitatea ori rãspunsul sãu este acceptabil.
● Exactitate (de mãsurare) - gradul de concordanţã dintre rezultatul unei mãsurãri şi o valoare adevãratã a mãsurandului.
● Grup critic - grup de membri din populaţie, rezonabil omogen în legãturã cu expunerea sa la o sursã de radiaţii şi o cale de expunere date, ai cãrei indivizi primesc de la sursa datã cea mai mare dozã efectivã sau dozã echivalentã, dacã este aplicabilã, pe calea de expunere datã.
● Incertitudine (de mãsurare) - parametru asociat cu rezultatul unei mãsurãri (de exemplu, o abatere standard) care caracterizeazã împrãştierea valorilor care, în mod rezonabil, ar putea fi atribuite mãsurandului.
● Interval de mãsurare - modulul diferenţei dintre cele douã limite ale unui domeniu nominal (sau domeniul de indicaţii care se pot obţine într-o configuraţie datã a comenzilor unui mijloc de mãsurare).
● Laborator de mãsurãri de radioactivitate recunoscut de CNCAN - termen folosit în contextul prezentelor norme pentru a defini un laborator care desfãşoarã activitãţi în domeniul mãsurãrilor de radioactivitate şi care îndeplineşte toate cerinţele tehnice specificate în prezentele norme, referitoare la mãsurarea efluenţilor radioactivi.
● Managementul calitãţii - toate activitãţile coordonate pentru a orienta şi a controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.
● Monitorizare - mãsurarea dozei de radiaţii sau a contaminãrii radioactive în scopul evaluãrii ori controlului expunerii la radiaţii sau substanţe radioactive, precum şi interpretarea rezultatelor mãsurãtorilor efectuate.
● Monitorizarea emisiilor radioactive - monitorizarea la sursa de emisie a efluenţilor radioactivi, constând în mãsurarea activitãţii materialelor radioactive ce urmeazã sã fie eliberate în mediu sau a debitelor de dozã externã datorate surselor de radiaţii în interiorul instalaţiei nucleare ori radiologice.
● Monitorizarea radioactivitãţii mediului - monitorizarea efluenţilor radioactivi în mediile receptoare, constând în mãsurarea în mediu a debitelor de dozã datorate surselor de radiaţii sau a concentraţiilor de radionuclizi din compartimentele de mediu.
● Monitorizarea de rutinã - monitorizarea regulatã a efluenţilor radioactivi, în condiţii normale de operare a unei instalaţii nucleare sau radiologice, în scopul demonstrãrii cã condiţiile de lucru, inclusiv nivelurile de dozã individualã, sunt satisfãcãtoare şi cã cerinţele de reglementare sunt îndeplinite.
● Monitorizarea în urgenţã - formã de monitorizare specialã (proiectatã în vederea investigãrii unei situaţii speciale în care nu sunt disponibile suficiente date care sã demonstreze un control adecvat, prin furnizarea de informaţii detaliate necesare elucidãrii oricãrei probleme şi elaborãrii procedurilor viitoare), efectuatã în urma unui accident nuclear sau radiologic.
● Nivel de încredere - probabilitatea de acoperire a unui interval de încredere (care defineşte, în jurul rezultatului mãsurãrii, un interval ce cuprinde o anumitã fracţiune a distribuţiei de probabilitate).
● Operare (funcţionare) normalã - operarea unei instalaţii nucleare sau radiologice în limitele şi în condiţiile operaţionale specificate în proiect.
● Operare (funcţionare) anormalã - proces operaţional deviat de la operarea normalã a unei instalaţii nucleare sau radiologice, care este de aşteptat sã se întâmple cel puţin o datã pe durata de viaţã în exploatare a instalaţiei şi care, având în vedere prevederile proiectului, nu afecteazã semnificativ elementele de securitate nuclearã sau nu conduce la un accident nuclear.
● Ratã de emisie radioactivã - termen folosit, în contextul prezentelor norme, pentru descrierea activitãţii emise în unitatea de timp.
● Sistem de monitorizare continuã - dispozitiv de mãsurare a activitãţii din aer sau apã, care mãsoarã continuu emisiile de radionuclizi care trec prin camerele de numãrare localizate în fluxul de efluenţi sau radionuclizii care sunt colectaţi în diferite medii de prelevare amplasate în fluxul de efluenţi.
● Termen-sursã - cantitatea şi compoziţia izotopicã a materialului emis (sau postulat cã va fi emis) de o instalaţie nuclearã ori radiologicã; termen folosit în modelarea emisiilor de radionucluzi în mediu, în special în contextul unor accidente la instalaţii nucleare sau radiologice ori emisiilor din depozitele finale de deşeuri radioactive.
● Timp de înjumãtãţire (radioactivã) - timpul dupã care activitatea unui radionuclid scade, prin dezintegrare radioactivã, la jumãtate.
● Urgenţã nuclearã sau radiologicã - acea urgenţã (situaţie sau eveniment neobişnuit care necesitã acţiuni prompte de reducere a pericolului şi a consecinţelor negative asupra sãnãtãţii şi securitãţii oamenilor, calitãţii vieţii, proprietãţii sau mediului) în care existã sau este perceput ca atare un pericol datorat energiei rezultate dintr-o reacţie nuclearã în lanţ ori din dezintegrarea produşilor unei reacţii în lanţ sau expunerii la radiaţii.


ANEXA 2
-------
la norme
--------

MĂRIMI mãsurate, tipuri şi frecvenţe de prelevare şi mãsurare, aplicaţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mãrimea mãsuratã Tipurile şi frecvenţele Aplicaţii
de prelevare şi mãsurare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Debitul dozei gamma Sistem fix de monitorizare continuã - operare normalã
la sursa de emisie - urgenţã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Radioactivitatea Sistem fix de monitorizare continuã - operare normalã
gazelor emise în - urgenţã
atmosferã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Radioactivitatea Sistem fix de monitorizare şi/sau - operare normalã
aerosolilor emişi prelevare continuã, urmatã de analize - urgenţã
în atmosferã specifice de laborator, periodice
(spectrometrice, alfaglobale sau
betaglobale)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Radioactivitatea Sistem fix de monitorizare şi/sau - operare normalã
lichidelor emise prelevare continuã, urmatã de analize - urgenţã
în mediul acvatic specifice de laborator, periodice
(spectrometrice, alfaglobale sau
betaglobale)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016