Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 17 decembrie 2008  de aplicare pentru organizarea si functionarea serviciilor publice de ambulanta*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 17 decembrie 2008 de aplicare pentru organizarea si functionarea serviciilor publice de ambulanta*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008
-----------
*) Aprobate de <>Ordinul nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 şi <>Ordinul nr. 691 din 17 decembrie 2008 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008.


ART. 1
(1) Serviciile de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti sunt servicii publice cu personalitate juridicã şi sunt organizate în conformitate cu organigrama prevãzutã în anexa 11.
(2) Serviciile de ambulanţã se organizeazã la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, având dupã caz, în componenţã staţii centrale, substaţii şi puncte de lucru.
(3) Din motive strategice şi organizatorice, în vederea respectãrii timpilor de intervenţie prevãzuţi de cadrul legislativ, anumite localitãţi dintr-un judeţ pot fi alocate zonei de competenţã aferentã unui alt judeţ.
ART. 2
Structura de conducere a serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti se organizeazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 3
(1) Serviciile de ambulanţã judeţene şi al munipiului Bucureşti se organizeazã în douã Compartimente, dupã cum urmeazã: Compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat şi Compartimentul de consultaţii de urgenţã şi transport sanitar neasistat.
(2) Compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat se organizeazã dupã cum urmeazã:
a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specificã acordãrii asistenţei medicale de urgenţã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregãtire şi certificare prevãzute în actele normative în vigoare.
c) începând cu 1 Ianuarie 2011, toţi medicii care activeazã în acest compartiment trebuie sã fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã cu durata minimã de 6 luni, cu excepţia medicilor specialişti de medicinã de urgenţã şi a celor cu competenţã în asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã obţinutã în condiţiile legii. Începând cu data specificatã, toţi medicii care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului respectiv nefiind posibilã angajarea unor medici care nu au absolvit cursul.
d) începând cu 1 Ianuarie 2015, toţi asistenţii medicali care activeazã în acest compartiment trebuie sa fie absolvenţi ai unui atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţã prespitaliceascã cu durata minima de 3 luni, cu excepţia asistenţilor medicali cu competenţã în asistenţa medicalã de urgenţã prespitaliceascã obţinutã în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu aceastã datã, toţi asistenţii medicali care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi ai cursului respectiv nefiind posibilã angajarea unor asistenţi care nu au absolvit cursul.
e) începând cu 1 Ianuarie 2013, absolvirea cursului de ambulanţier este obligatorie pentru toţi conducãtorii auto care activeazã în acest compartiment, cu excepţia conducãtorilor auto care au atestatul de ambulanţier, obţinut în condiţiile legii şi care vor fi reevaluaţi. Începând cu aceastã datã, toţi conducãtorii auto care activeazã în cadrul compartimentului sunt absolvenţi al cursului de ambulanţier nefiind posibilã angajarea unor persoane care nu au absolvit cursul.
f) personalul care activeazã în compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat poate activa în compartimentul de consultaţii prin detaşare temporarã sau mutat.
g) programul de lucru şi turele de lucru pentru personalul care activeazã în cadrul compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat se evidenţiazã separat de cel al personalului din cadrul compartimentului de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat.
h) coordonarea şi monitorizarea activitãţii acestui compartiment se face de cãtre un medic coordonator.
i) prin acest compartiment se asigurã urmãtoarele misiuni de bazã: acordarea asistenţei medicale de urgenţã la nivel de echipaj medical de urgenţã B1, B2 sau C2 şi transport medical asistat la nivel de echipaj medical de urgenţã B1, B2 sau C2.
j) în dotarea compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat nu existã ambulanţe de tip A1 sau A2, autosanitare neclasificate, sau autospeciale de consultaţii la domiciliu
(3) Compartimentul de consultaţii de urgenţã şi transport sanitar neasistat se organizeazã dupã cum urmeazã :
a) este un compartiment distinct având în dotare tehnica specificã acordãrii consultaţiilor de urgenţã la domiciliu şi efectuãrii transporturilor sanitare neasistate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) personalul din acest compartiment îndeplineşte condiţiile de pregãtire şi certificare prevãzute în actele normative în vigoare, fiind alcãtuit din medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri.
c) medicii care activeazã în cadrul acestui compartiment pot fi medici de medicinã generalã , medici în specialitãţile: medicinã internã, pediatrie şi medici rezidenţi începând cu anul III de pregãtire in specialitãţile menţionate cu acordul directorului sau coordonatorului de programe.
d) personalul medical, inclusiv ambulanţierii, care activeazã în compartimentul de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat sunt pregãtiţi în acordarea primului ajutor de bazã precum şi în utilizarea defibrilatoarelor semiautomate.
e) personalul medical din cadrul compartimentului de consultaţii la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu poate fi detaşat la compartimentul de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat decat în urma absolvirii cursurilor şi a atestatelor prevãzute la alin. 1 din prezentul articol.
f) coordonarea şi monitorizarea activitãţii de consultaţii la domiciliu din cadrul acestui compartiment se face de cãtre medicul coordonator al compartimentului de urgenţã iar coordonarea şi monitorizarea activitãţii de transport sanitar se face de cãtre un asistent medical coordonator.
g) prin acest compartiment se asigurã urmãtoarele misiuni de bazã: acordarea consultaţiilor de urgenţã la domiciliu utilizând autospecialele de consultaţii la domiciliu, transport sanitar neasistat la nivel de echipaj de transport A1 şi A2 şi sprijinirea compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat la nevoie.
h) în dotarea compartimentului pentru consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat nu existã ambulanţe tip B şi C.
ART. 4
(1) Structura minimã de personal în cadrul serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti se stabileşte de cãtre managerul general cu respectarea normativelor de personal în vigoare, astfel încât sã fie posibilã asigurarea misiunilor prevãzute în conformitate cu prevederile legale.
(2) În stabilirea structurii de personal se ia în considerare şi complementaritatea cu echipajele SMURD din judeţul respectiv şi planurile de implementare ale acestora.
(3) Serviciile publice de ambulanţã asigurã personalul în vederea acoperirii necesarului pentru echipajele medicale de urgenţã necesare în judeţul în care funcţioneazã.
(4) Substaţiile serviciilor de ambulanţã sunt deservite de echipajele medicale de urgenţã, ele putând avea şi echipaje de transport sau de consultaţii dupã caz.
(5) Serviciile de ambulanţã pot avea puncte de lucru cu echipaje de consultaţii la domiciliu sau de transport sanitar.
(6) Punctele de lucru cu echipaje de consultaţii sau transport nu vor fi luate în considerare ca substaţii de intervenţie medicalã de urgenţã.
ART. 5
(1) Finanţarea serviciilor de ambulanţã, judeţene şi al municipiului Bucureşti se face prin buget global precum şi prin decontarea serviciilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Bugetul serviciilor publice de ambulanţã este alcãtuit din patru componente:
a) Fondurile aferente desfãşurãrii activitãţii compartimentului de asistenţã medicalã de urgenţã şi transport medical asistat asigurate prin buget global din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnatate precum şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtaţii Publice:
1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele medicale de urgenţã cu ambulanţele tip B şi C, precum şi al operatorilor - registratorilor de urgenţã;
2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodicã şi reparaţiile.
3. Cheltuielile aferente asigurãrii mijloacelor de intervenţie operaţionale din dotare.
4. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activitãţii compartimentului.
5. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor date.
b) Fondurile aferente desfãşurãrii activitãţii compartimentului de consultaţii de urgenţã la domiciliu şi transport sanitar neasistat asigurate prin decontãri de servicii din fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãntate precum şi din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sãnãtaţii Publice.
1. Cheltuielile de personal aferente personalului medical şi ambulanţierilor care deservesc echipajele de tranport sanitar şi de consultaţii la domciliu.
2. Cheltuielile aferente parcului auto al compartimentului respectiv, incluzând combustibilul, uleiurile, întreţinerea periodicã şi reparaţiile Cheltuielile necesare asigurãrilor mijloacelor de intervenţii operaţionale din dotare.
3. Cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare necesare activitãţii compartimentului.
4. Cheltuielile aferente comunicaţiilor şi transmisiilor de date.
c) Sumele necesare cheltuielilor administrative finanţate prin buget global şi venituri proprii
1. Cheltuielile salariale ale managerului serviciului precum şi ale membrilor comitetului director.
2. Cheltuielile salariale ale personalului angajat, cu excepţia celor prevãzuţi la litera a) puntul 1 şi litera b) punctul 1.
3. Cheltuielile aferente utilitãţilor, inclusiv ale chiriilor şi reparaţiilor aferente staţiilor şi substaţiilor.
4. Cheltuielile privind echipamentele de lucru
5. Cheltuielile privind mentenanţa parcului auto, echipamentelor medicale şi dispeceratelor
d) Fonduri aferente altor cheltuieli:
1. Cheltuieli aferente formãrii profesionale şi educaţiei medicale continue.
2. Cheltuieli de capital potrivit dispoziţiilor legale.
e) Bugetul serviciului de ambulanţã este alcãtuit din suma totalã a celor patru componente evidenţiate distinct.
f) La negocierea bugetului cu reprezentanţii Caselor de Asigurãri de Sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti nu se iau în calcul cheltuielile finanţate de la bugetul de stat.
g) La calculul bugetului pentru anul 2009, se ia în considerare bugetul pe trimestrul IV al anului 2008, planurile de dezvoltare ale serviciilor de ambulanţã şi necesarul de personal suplimentar.
h) Pentru urmãtorii ani, începând cu anul 2010, bugetul poate fi negociat stabilind o sumã per capita unicã la nivel naţional în urma împãrţirii sumei bugetului total negociat cu Casele de Asigurãri de Sãnãtate pentru anul 2009, incluzând şi rectificãrile efectuate în cursul anului respectiv, la numãrul total al populaţiei deservite. La aceste valori se aplicã un indice de corecţie corelat cu structura de personal şi pregãtirea profesionalã, caracteristicile demografice, geografice, prezenţa echipajelor SMURD, precum şi cu alte criterii considerate relevante.
i) Bugetul global negociat cu Casele de Asigurãri de Sãnãtate pentru anul 2009 nu poate fi sub nivelul bugetului anului 2008 incluzând rectificãrile efectuate.
ART. 6
(1) Dispoziţiile prezentului ordin vor fi incluse în contractul cadru, elaborat în anul 2009 şi ale normelor de aplicare a acestuia.
(2) Reprezentanţii Ministerului Sãnãtãţii Publice au obligaţia de a introduce prevederile acestui ordin privind modul de realizare a bugetelor globale ale serviciilor de ambulanţã în prevederile contractului cadru si ale normelor de aplicare ale acestuia, eliminând tariful pe kilometru şi solicitare pentru activitatea de asistenţã medicalã de urgenţã si transport medical asistat.
ART. 7
La sfârşitul fiecãrei luni serviciile publice de ambulanţã au obligaţia sã raporteze cãtre CJAS, precum şi cãtre CASMB, activitatea desfãşuratã de fiecare compartiment incluzând datele pacienţilor care au beneficiat de serviciile lor.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016