Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA din 18 septembrie 2006 privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 18 septembrie 2006  privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA din 18 septembrie 2006 privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK in numele si contul statului (exporturi de marfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 10 octombrie 2006

În temeiul <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, s-au elaborat prezentele norme care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme reglementeazã activitatea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EXIMBANK, de garantare în numele şi contul statului a angajamentelor asumate de bãnci, rezultate din operaţiunile de emitere de scrisori de garanţie bancarã, în scopul stimulãrii exporturilor româneşti de mãrfuri generale. În cadrul prezentelor norme prin exporturi de mãrfuri generale se înţelege exportul de bunuri şi servicii. Prevederile prezentelor norme nu se aplicã exporturilor de obiective complexe şi de produse cu ciclu lung de fabricaţie.
(2) EXIMBANK analizeazã solicitãrile de emitere a garanţiilor de export în numele şi contul statului, pe care le transmite spre examinare şi aprobare Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, denumit în continuare C.I.G.C.C.E.
(3) Pe baza aprobãrii C.I.G.C.C.E., EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, care se constituie drept contragaranţii la scrisorile de garanţie bancarã emise de bãnci (inclusiv EXIMBANK în nume şi cont propriu), la solicitarea operatorilor economici.
ART. 2
(1) Garanţiile de export în numele şi contul statului se acordã la cererea exportatorilor, pe baza aprobãrii C.I.G.C.C.E. Exporturile se pot realiza de cãtre producãtor fie direct, fie prin comisionar.
(2) Garanţiile de export în numele şi contul statului se acordã pe o perioadã determinatã în funcţie de termenii şi condiţiile contractelor externe.
ART. 3
Garanţiile emise în numele şi contul statului se acordã în limita procentului garantat, care poate fi de maximum 80%, din valoarea scrisorii de garanţie bancarã.
ART. 4
(1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi contul statului este fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpãrãtor şi a investiţiilor româneşti în strãinãtate, precum şi a activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, prevãzut la <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Gradul de expunere maximã al acestui fond este stabilit prin hotãrâre a C.I.G.C.C.E.
ART. 5
Garanţia de export emisã de EXIMBANK în numele şi contul statului reprezintã un angajament scris, irevocabil şi necondiţionat, asumat de EXIMBANK în numele şi contul statului, direct în favoarea emitentului scrisorii de garanţie bancarã, de a plãti acestuia o sumã de bani, în cazul în care scrisoarea de garanţie bancarã a fost executatã de cãtre beneficiarul acesteia.
ART. 6
În scopul stimulãrii exporturilor româneşti, EXIMBANK poate emite în numele şi contul statului:
- garanţii de participare la licitaţii internaţionale;
- garanţii de restituire a avansului;
- garanţii de bunã execuţie;
- garanţii pentru import temporar, în vederea realizãrii contractelor de export;
- alte garanţii specifice de export, stabilite prin contractele externe.
ART. 7
În scopul emiterii garanţiei de export în numele şi contul statului, între EXIMBANK, în calitate de Garant, banca emitentã a scrisorii de garanţie bancarã, în calitate de Beneficiar al garanţiei, şi operatorul economic, în calitate de Ordonator, se va încheia o convenţie de contragarantare în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile pãrţilor rezultate din operaţiunea de emitere a acesteia.
ART. 8
Principalele prevederi ale Convenţiei de contragarantare se referã la:
- obligaţia Beneficiarului garanţiei de emitere a scrisorii de garanţie bancarã la solicitarea Ordonatorului;
- obligaţia Garantului de emitere a garanţiei de export în numele şi contul statului;
- obligaţia Garantului de a plãti valoarea garanţiei emise în numele şi contul statului la prima cerere a Beneficiarului garanţiei;
- obligaţia Ordonatorului de a plãti comisionul de garantare;
- obligaţia Ordonatorului de a plãti Garantului contravaloarea garanţiei emise în numele şi contul statului executate.
ART. 9
Garanţia respectã prevederile art. 4.3 din Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, respectiv:
1. Ordonatorul nu se aflã în dificultate financiarã;
2. Ordonatorul este, în principiu, capabil sã obţinã un împrumut în condiţii de piaţã de pe pieţe financiare, fãrã nicio intervenţie a statului;
3. garanţia emisã de EXIMBANK în numele şi contul statului se acordã pentru o operaţiune financiarã precisã, şi anume emiterea de cãtre o bancã (în calitate de bancã emitentã) a unei scrisori de garanţie bancarã la solicitarea unui operator economic (în calitate de Ordonator);
4. acordarea garanţiei se realizeazã pe baza evaluãrii riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plãtite de Ordonator sã asigure autofinanţarea schemei de garanţie;
5. schema de acordare a garanţiilor conform prezentelor norme va fi analizatã cel puţin o datã pe an;
6. comisioanele plãtite de Ordonator acoperã atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei de garanţie şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial, furnizat de stat, la demararea schemei.

CAP. II
Eligibilitate

ART. 10
EXIMBANK emite garanţii de export în numele şi contul statului, la solicitarea oricãrei persoane juridice române legal constituite care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic, care desfãşoarã activitãţi legale potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);
b) nu înregistreazã pierderi conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitãrii garanţiei;
c) nu înregistreazã capital propriu negativ conform rezultatelor financiare, de la sfârşitul anului anterior solicitãrii garanţiei;
d) nu înregistreazã datorii restante la bugetul general consolidat al statului, la data analizei;
e) nu figureazã cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB) şi nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni, în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi (CIP), la data analizei;
f) nu s-a instituit procedura judiciarã a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare;
g) prezintã bãncii garanţii colaterale de cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancarã solicitatã;
h) la momentul solicitãrii de emitere a garanţiei în numele şi contul statului nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.
ART. 11
La acordarea garanţiilor de export, conform prevederilor prezentelor norme, EXIMBANK se va orienta cu prioritate spre sprijinirea exporturilor din urmãtoarele sectoare strategice, definite de Strategia naţionalã de export:
- textile, pielãrie, confecţii şi încãlţãminte;
- mobilã;
- automobile şi alte componente industriale;
- industria electrotehnicã, respectiv aparate şi aparaturã electrocasnicã, componente hardware, motoare, generatoare şi tranformatoare, echipament pentru distribuţia electricitãţii, fibre şi cabluri, echipament de iluminat, echipamente şi instrumente optice;
- turism rural;
- IT&C şi servicii IT;
- industriile constructoare de nave, componente de vehicule de transport şi componente pentru avioane;
- echipamente şi componente industriale pentru chimie, petrochimie, petrol şi gaze, producerea de electricitate, rulmenţi şi pompe industriale;
- industriile anvelopelor şi articolelor din cauciuc, mase plastice;
- sectorul îngrãşãminte;
- sectorul sticlãrie, ceramicã şi artizanat, unde produsele principale generatoare de export sunt sticlãria de casã şi decorativã, sticlãria de ambalare, ceramica finã de casã şi decorativã.
ART. 12
Se exclud de la garantarea în numele şi contul statului contractele de export care au ca obiect exportul de mãrfuri cuprinse în lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilitã periodic *1) prin hotãrâre a Guvernului şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. De asemenea, operaţiunile de garantare în numele şi contul statului derulate conform prezentelor norme nu pot avea ca obiect:
- agricultura primarã;
- exportul de armament;
- activitãţi definite ca fiind ilegale sau dãunãtoare mediului ecologic, conform legislaţiei în vigoare.
------------
*1) Lista mãrfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK în vigoare la data aprobãrii prezentelor norme a fost aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.298/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

ART. 13
Conţinutul naţional al obiectului contractului de export trebuie sã reprezinte cel puţin 50% din valoarea acestuia. În acest sens, dosarul solicitãrii va cuprinde şi declaraţia pe propria rãspundere a solicitantului privind conţinutul naţional al mãrfurilor exportate.

CAP. III
Emiterea garanţiilor de export

ART. 14
(1) Documentaţia aferentã solicitãrilor de emitere a garanţiilor de export se întocmeşte şi se depune de cãtre Ordonator la EXIMBANK.
(2) EXIMBANK va avea dreptul sã solicite informaţii şi documente suplimentare, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de emitere a garanţiei.
ART. 15
Concluziile analizei solicitãrii, împreunã cu textul scrisorii de garanţie şi proiectul Convenţiei de contragarantare se vor înainta spre avizare Comitetului de direcţie al EXIMBANK şi spre aprobare C.I.G.C.C.E. Hotãrârea C.I.G.C.C.E. va fi comunicatã solicitantului, în scris, iar în cazul aprobãrii se va proceda la semnarea Convenţiei de contragarantare.
ART. 16
Dacã în termen de 60 de zile calendaristice de la data comunicãrii de cãtre EXIMBANK a hotãrârii de aprobare a C.I.G.C.C.E. pãrţile nu semneazã Convenţia de contragarantare, hotãrârea C.I.G.C.C.E. îşi pierde valabilitatea.
ART. 17
Dupã intrarea în vigoare a Convenţiei de contragarantare EXIMBANK va emite garanţia în numele şi contul statului, care va fi transmisã Beneficiarului garanţiei.
ART. 18
Garanţiile emise de EXIMBANK în numele şi contul statului au urmãtoarele caracteristici principale:
a) sunt irevocabile şi necondiţionate;
b) sunt plãtibile la prima cerere scrisã;
c) au valoare determinatã; valoarea se poate reduce pro-rata la solicitarea Beneficiarului garanţiei, în funcţie de prevederile scrisorii de garanţie bancarã şi ale contractului comercial.
ART. 19
Comisioanele specifice operaţiunilor de emitere a garanţiilor de export, în numele şi contul statului, pentru mãrfuri generale sunt cele prevãzute de Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.
ART. 20
Monitorizarea garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizeazã avându-se în vedere, în principal:
- urmãrirea modului de îndeplinire de cãtre Beneficiarul garanţiei şi Ordonator a tuturor obligaţiilor asumate, la termenele şi în condiţiile prevãzute prin Convenţia de contragarantare;
- urmãrirea stadiului derulãrii contractului de export/garanţiei bancare;
- pe durata valabilitãţii garanţiei, în numele şi contul statului, se poate accepta modificarea structurii garanţiilor colaterale prezentate de Ordonator bãncii emitente a scrisorii de garanţie bancarã, numai cu condiţia ca valoarea acestor garanţii colaterale sã nu se reducã cu mai mult decât procentul de diminuare a sumei principale garantate;
- eventualele notificãri ale Ordonatorului cu privire la orice modificãri ale actelor sale constitutive;
- transmiterea de cãtre Ordonator a situaţiilor financiare semestriale înregistrate la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

CAP. IV
Executarea garanţiilor de export

ART. 21
(1) Solicitarea de executare a garanţiei emise de EXIMBANK în numele şi contul statului trebuie sã fie transmisã, în scris, de cãtre Beneficiarul garanţiei în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, sub forma unei cereri de executare, care va cuprinde: datele de identificare ale garanţiei, data scadenţei şi suma plãtitã în limita valorii garanţiei emise, precum şi precizarea cã scrisoarea de garanţie bancarã a fost executatã de beneficiarul extern.
(2) Cererea de executare va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
- solicitarea de executare primitã de cãtre Beneficiarul garanţiei din partea beneficiarului extern al scrisorii de garanţie bancarã;
- copia mesajului SWIFT/orice alt document care confirmã efectuarea plãţii de cãtre Beneficiarul garanţiei în contul beneficiarului extern al scrisorii de garanţie bancarã;
- copia scrisorii de garanţie bancarã emisã de Beneficiarul garanţiei şi executatã;
- dovada notificãrii transmise Ordonatorului de cãtre Beneficiarul garanţiei, cu privire la obligaţia acestuia de platã;
- dovada iniţierii de cãtre Beneficiarul garanţiei a procedurilor judiciare de recuperare a creanţei împotriva Ordonatorului.
ART. 22
(1) Pe baza documentelor menţionate la art. 21, EXIMBANK va efectua plata sumei rezultate în urma aplicãrii procentului garantat la valoarea garanţiei bancare executate, în contul Beneficiarului garanţiei. Plata se efectueazã din fondul pentru garanţii de export, prevãzut la <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Plata valorii de executare a garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevãzuţi în garanţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de cãtre EXIMBANK a cererii de executare a garanţiei. Pentru efectuarea plãţii valorii garanţiei, transformarea din lei în valutã a sumei de platã se face de cãtre EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuãrii plãţii. Spezele bancare şi comisioanele de transfer, intervenite în cazul plãţii acestei sume, vor fi suportate de EXIMBANK din fondurile statului şi vor fi recuperate de la Ordonator conform prevederilor Convenţiei de contragarantare.
ART. 23
EXIMBANK va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât şi împotriva oricãrei alte persoane asupra cãreia Ordonatorul şi-a transferat obligaţiile. Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silitã vor fi avansate din fondul prevãzut la <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în condiţiile legii.
ART. 24
Ieşirea din obligo a garanţiilor emise de EXIMBANK în numele şi contul statului se realizeazã în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) automat la data scadenţei, indiferent dacã originalul garanţiei emise în numele şi contul statului este returnat sau nu, cu excepţia cazului în care în textul garanţiei emise în numele şi contul statului se prevede altfel;
b) prin restituirea originalului garanţiei de cãtre Beneficiarul garanţiei, înainte de scadenţã, împreunã cu declaraţia acestuia cã garanţia a rãmas fãrã obiect;
c) prin executarea garanţiei, integral, la data la care plata a fost efectuatã.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 25
În scopul aplicãrii prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobãrii C.I.G.C.C.E.
ART. 26
Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 27
La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme se abrogã Normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de cãtre EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mãrfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-II/0, aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.292 din 4 iulie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2006.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016