Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
NORMA din 18 septembrie 2006 privind derularea activitatii de garantare, in numele si contul statului, a creditelor acordate pentru productia destinata exportului (garantii la creditele acordate pentru productia destinata exportului) - cod ISO: NI-CST-08-II/0
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 18 septembrie 2006  privind derularea activitatii de garantare, in numele si contul statului, a creditelor acordate pentru productia destinata exportului (garantii la creditele acordate pentru productia destinata exportului) - cod ISO: NI-CST-08-II/0    Twitter Facebook
Cautare document

NORMA din 18 septembrie 2006 privind derularea activitatii de garantare, in numele si contul statului, a creditelor acordate pentru productia destinata exportului (garantii la creditele acordate pentru productia destinata exportului) - cod ISO: NI-CST-08-II/0

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 18 septembrie 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (CIGCCE), cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EXIMBANK, garanteazã, în numele şi contul statului, creditele acordate pe termen scurt şi mediu, pentru realizarea producţiei şi/sau prestarea serviciilor (cu excepţia comerţului) destinate exportului, prin acordarea de garanţii la creditele acordate pentru producţia destinatã exportului, denumite în continuare garanţii.
ART. 3
Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi contul statului este, potrivit <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpãrãtor şi a investiţiilor româneşti în strãinãtate, precum şi a activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, de dezvoltare regionalã, de susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţie a mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.
ART. 4
Fondul menţionat în paragraful anterior va putea fi angajat, conform prevederilor din <>Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în limita maximã de expunere stabilitã de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.

CAP. II
Definiţii

ART. 5
În sensul prezentelor norme, se definesc urmãtoarele noţiuni:
a) contract de credit - contractul încheiat între garantat şi debitor, cu o perioadã de creditare de pânã la 2 ani, menţionat în lista condiţiilor specifice, referitor la creditul acordat de cãtre garantat debitorului în scopul realizãrii producţiei de bunuri sau prestãrii de servicii (cu excepţia comerţului) care fac obiectul contractului/contractelor de export;
b) contract de export - contractul (în vigoare) de livrare de bunuri şi/sau servicii, menţionat în lista condiţiilor specifice, care este încheiat între debitor şi cumpãrãtorul extern, pentru realizarea cãruia este acordat creditul şi care poate avea forma unui:
(i) contract ferm de export;
(ii) contract-cadru de export (însoţit de comenzi confirmate);
(iii) contract de export însoţit de contract de comision (în cazul în care producãtorul mãrfurilor exportate/prestatorul serviciilor exportate nu este exportator direct);
c) garanţia - contractul încheiat între EXIMBANK, garantat şi debitor, prin care EXIMBANK se obligã sã plãteascã garantatului, potrivit prevederilor condiţiilor generale, o parte din pierderea suportatã de acesta ca urmare a producerii riscului de credit, în contextul îndeplinirii obligaţiilor stipulate pentru fiecare parte a contractului. Garanţia are ca pãrţi integrante: acordul de garantare, condiţiile generale, lista condiţiilor specifice şi, acolo unde este cazul, clauze adiţionale;
d) riscul de credit - neplata de cãtre debitor a unei rate de credit în condiţiile prevãzute în contractul de credit;
e) lista condiţiilor specifice - parte integrantã a garanţiei, în care sunt menţionate pãrţile implicate, elemente ale contractului de credit, ale contractului/ contractelor de export, condiţii de garantare specifice tranzacţiei etc.;
f) EXIMBANK - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., cu sediul în România, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, în calitate de garant în numele şi contul statului;
g) garantat - împrumutãtorul (banca), menţionat în lista condiţiilor specifice, care acordã debitorului creditul pentru realizarea producţiei/prestarea serviciilor în baza contractului/contractelor de export, în condiţiile prevãzute în contractul de credit;
h) debitor - împrumutatul (producãtorul de bunuri/prestatorul de servicii pentru export, care exportã direct sau care are contract de comision şi comandã fermã de livrare sau în favoarea cãruia s-a deschis acreditiv de cãtre cumpãrãtorul extern) cu care garantatul a încheiat contractul de credit;
i) suma maximã a creditului garantat - valoarea maximã a creditului acordat de garantat pentru finanţarea producţiei pentru export, stabilitã în concordanţã cu valoarea contractului/contractelor de export şi în funcţie de clauzele specifice ale contractului/contractelor de export;
j) valoarea garanţiei - valoarea menţionatã în garanţie, al cãrei nivel poate fi maximum 80% din valoarea creditului (principalului). Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului de credit, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
k) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmeazã a fi plãtitã de cãtre EXIMBANK garantatului, în cazul înregistrãrii unei pierderi, ca urmare a producerii riscului de credit, pânã la concurenţa valorii rezultate din aplicarea procentului garantat (care poate fi de maximum 80%) la valoarea soldului creditului (principalului) nerambursat;
l) procentul garantat - partea de credit (principal) care este acoperitã de garanţie, exprimatã în valoare procentualã;
m) data intrãrii în vigore a contractului de credit - data semnãrii contractului de credit de cãtre garantat şi debitor sau, dacã în contractul de credit sunt prevãzute condiţii pentru intrarea în vigoare, data îndeplinirii acestor condiţii;
n) data intrãrii în vigoare a garanţiei - data semnãrii contractului de credit de cãtre garantat şi debitor sau, dacã în condiţiile generale sunt prevãzute şi alte condiţii pentru intrarea în vigoare, data îndeplinirii acestora;
o) data producerii riscului de credit - ziua lucrãtoare imediat urmãtoare datei scadenţei oricãrei rate de credit neachitate de cãtre debitor;
p) conţinutul naţional al mãrfii - valoarea componentei de origine românã a mãrfii/serviciilor destinate exportului, exprimatã ca procent din valoarea totalã a contractului/contractelor de export;
q) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de timp de la data intrãrii în vigoare a garanţiei şi pânã la data expirãrii contractului de credit, la care se adaugã o perioadã de maximum 60 de zile calendaristice;
r) perioada de aşteptare - perioada de timp de la data producerii riscului de credit şi pânã la data la care garantatul poate solicita EXIMBANK executarea garanţiei, perioadã menţionatã în lista condiţiilor specifice.

CAP. III
Descrierea garanţiei

ART. 6
Garanţia are ca obiect un contract de credit având ca destinaţie realizarea producţiei de bunuri şi/sau prestarea de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului, încheiat între banca finanţatoare şi societãţi comerciale producãtoare ale acestor bunuri/prestatoare ale acestor servicii, în scopul realizãrii producţiei/prestãrii de servicii aferente unui contract de export sau mai multor contracte de export.
ART. 7
Garanţia se acordã de cãtre EXIMBANK, în numele şi contul statului, pe termen de pânã la 2 ani, în favoarea bãncii finanţatoare (garantatul) pentru acoperirea riscului de nerambursare a creditului acordat de bancã pentru realizarea producţiei şi/sau prestarea de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului.
ART. 8
(1) Garanţia se acordã numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de debitor la creditul pe care îl contracteazã cu garantatul (cazul în care garanţiile constituite de debitor nu acoperã necesarul de garanţii la creditul respectiv), şi acoperã maximum 80% din valoarea creditului (principalului) care face obiectul garantãrii.
(2) Pe durata valabilitãţii garanţiei în numele şi contul statului, se poate accepta modificarea structurii garanţiilor colaterale prezentate de debitor bãncii finanţatoare numai cu condiţia ca valoarea acestor garanţii colaterale sã nu se reducã cu mai mult decât procentul de diminuare a sumei principale garantate.
ART. 9
Garanţia este irevocabilã, necondiţionatã, directã şi expresã şi se compune din: acordul de garantare, condiţiile generale, lista condiţiilor specifice şi, dupã caz, clauze adiţionale.
ART. 10
Rãspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei începe la data intrãrii în vigoare a garanţiei sau la o altã datã stabilitã în lista condiţiilor specifice, cu condiţia ca garantatul/debitorul sã fi plãtit comisionul de administrare a garanţiei la valoarea menţionatã în lista condiţiilor specifice.
ART. 11
Garanţia este valabilã pe toatã durata contractului de credit, la care se adaugã o perioadã de maximum 60 de zile calendaristice, stabilitã în lista condiţiilor specifice.
ART. 12
Rãspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei înceteazã în urmãtoarele condiţii:
a) în ziua rambursãrii integrale a creditului, a dobânzii şi a altor costuri, conform condiţiilor şi prevederilor contractului de credit;
b) la data rezilierii contractului de credit de cãtre garantat, fãrã acordul prealabil al EXIMBANK;
c) în cazul producerii unei pierderi garantate, la data când EXIMBANK plãteşte valoarea de executare a garanţiei;
d) la data rezilierii garanţiei prin acordul pãrţilor.
ART. 13
Creditul pentru care se acordã garanţia este un credit cu perioadã de creditare de pânã la 2 ani şi are ca sursã principalã de rambursare încasãrile din contractul (contractele) de export finanţat/finanţate.
ART. 14
Condiţiile generale de garantare a creditului pentru producţia destinatã exportului vor fi aplicabile atât creditelor legate de o operaţiune determinatã, cât şi liniilor de credit în sistem revolving acordate de bãncile din România societãţilor comerciale româneşti producãtoare de bunuri sau prestatoare de servicii destinate exportului, în scopul finanţãrii producţiei/serviciilor destinate exportului, indiferent de natura bunurilor sau serviciilor exportate.
ART. 15
Perioada de aşteptare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data producerii riscului de credit.
ART. 16
Garanţia se acordã în moneda contractului de credit.
ART. 17
(1) Acordarea garanţiilor se realizeazã pe baza aprobãrilor Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (C.I.G.C.C.E.). Garanţiile vor fi semnate de cãtre persoanele cu drept de semnãturã din cadrul EXIMBANK, conform Procedurii privind competenţele de semnare a documentelor pentru operaţiunile în numele şi contul statului.
(2) Garanţia va fi semnatã şi de debitor (producãtorul bunurilor/serviciilor destinate exportului), care va lua astfel la cunoştinţã de drepturile şi obligaţiile care îi revin.
ART. 18
(1) Acordarea garanţiei se va realiza în termenii prevãzuţi de condiţiile generale, aplicabile în general tuturor tranzacţiilor de acest tip, precum şi în cei prevãzuţi de acordul de garantare, de lista condiţiilor specifice ataşatã fiecãrei garanţii acordate şi, dupã caz, de clauzele adiţionale acceptate de cãtre EXIMBANK şi garantat.
(2) Lista condiţiilor specifice şi clauzele adiţionale fac parte integrantã din garanţie. Lista condiţiilor specifice cuprinde, pe lângã informaţiile referitoare la creditul garantat, şi condiţiile specifice de garantare, variabile în funcţie de particularitãţile tranzacţiei.
ART. 19
(1) Comisioanele specifice garanţiei se vor plãti de cãtre garantat/debitor în baza prevederilor garanţiei, şi anume:
a) comision de înregistrare a cererii de garantare;
b) comision de analizã;
c) comision de emitere a garanţiei;
d) comision de administrare a garanţiei;
e) comision de analizã pentru modificarea condiţiilor iniţiale ale garanţiei.
(2) Nivelurile comisioanelor de mai sus se regãsesc în caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

CAP. IV
Criterii de eligibilitate

ART. 20
Pentru acordarea garanţiei, debitorul trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
1. sã fie persoanã juridicã românã, legal constituitã, care desfãşoarã activitãţi potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);
2. sã accepte condiţiile cuprinse în garanţie şi nivelul comisioanelor prevãzut în caietul de comisioane al EXIMBANK;
3. sã îndeplineascã una dintre urmãtoarele condiţii, în scopul asigurãrii creanţelor aferente contractelor de export:
a) sã cesioneze în favoarea EXIMBANK drepturile ce decurg din poliţa de asigurare împotriva riscurilor de neplatã la extern - riscuri de piaţã, riscuri asociate cumpãrãtorului şi/sau ţãrii sale (poliţa de asigurare va fi încheiatã în forma agreatã de EXIMBANK);
b) sã cesioneze în favoarea EXIMBANK drepturile ce decurg dintr-o scrisoare de garanţie de platã emisã în favoarea sa de cãtre partenerul sãu extern;
c) sã prezinte altã modalitate de platã asigurãtorie, acceptatã în prealabil de EXIMBANK;
4. la momentul solicitãrii garanţiei sã nu se afle în litigiu cu EXIMBANK, altã bancã sau instituţie a statului, în calitate de pârât, pentru neîndeplinirea unor obligaţii contractuale sau pentru neplata taxelor, impozitelor sau altor sume cuvenite statului, anterioare acestei solicitãri;
5. nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat al statului al cãror mod de platã nu a fost reglementat (prin convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
6. nu s-a instituit procedura insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 21
În vederea acordãrii garanţiei trebuie îndeplinite urmãtoarele precondiţii:
1. Contractul de credit ce urmeazã a fi garantat trebuie sã prevadã ca destinaţie realizarea producţiei de bunuri sau prestarea de servicii (cu excepţia comerţului) pentru export, în baza unui/unor contract/contracte de export valabil/valabile din punct de vedere legal, semnat/semnate şi confirmat/confirmate de cumpãrãtor sau a unor contracte-cadru de export însoţite de comenzi confirmate aferente.
2. Suma maximã a creditului acordat pentru finanţarea producţiei de bunuri sau prestarea de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului ce face obiect al contractului de export se stabileşte dupã cum urmeazã:
(i) în cazul în care contractul de export nu prevede acordarea de cãtre cumpãrãtorul extern a unui avans pentru demararea procesului de producţie de bunuri sau de prestãri de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului, suma maximã a creditului acordat va fi limitatã la 85% din valoarea contractului (contractelor) de export;
(ii) în cazul în care contractul de export prevede acordarea de cãtre cumpãrãtorul extern a unuia sau mai multor avansuri, pentru demararea şi respectiv, desfãşurarea procesului de producţie de bunuri sau de prestãri de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului, suma maximã a creditului acordat poate fi de 85% din diferenţa dintre valoarea contractului de export şi valoarea avansurilor prevãzute în contractul de export.
3. Dupã caz, conform condiţiilor de livrare, debitorul trebuie sã aibã asigurare de tip "toate riscurile" pentru marfa ce face obiectul contractului/contractelor de export/comenzilor ferme complete şi semnate.
4. Conţinutul naţional al obiectului contractului/ contractelor de export trebuie sã reprezinte cel puţin 60% din valoarea acestuia, cu excepţia exporturilor complexe şi a produselor cu ciclu lung de fabricaţie.
5. Agenţii economici solicitanţi ai garanţiei, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pot fi, în cazul exporturilor complexe şi a produselor cu ciclu lung de fabricaţie, contractantul general sau, dupã caz, subcontractanţii participanţi la realizarea acestor exporturi.
6. Agenţii economici solicitanţi ai garanţiei, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pot fi producãtori de bunuri şi prestatori de servicii (cu excepţia comerţului) destinate exportului, care au încheiat contract/contracte de export în comision/contract/contracte de comision, cu condiţia prezentãrii contractului/contractelor de export aferent/aferente.

CAP. V
Cererea şi documentaţia necesare acordãrii garanţiei

ART. 22
(1) Pentru obţinerea unei garanţii, banca finanţatoare împreunã cu debitorul vor completa o cerere de garantare, care va fi însoţitã de documentele necesare analizei solicitãrii de garantare.
(2) Informaţiile furnizate de solicitanţi în cererea de garantare stau la baza propunerii EXIMBANK de acordare a garanţiei. Garanţia se acordã pe baza hotãrârii C.I.G.C.C.E., la propunerea EXIMBANK.
ART. 23
EXIMBANK va avea dreptul sã solicite informaţii suplimentare privind obiectul garanţiei şi tranzacţia comercialã, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizatã nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.
ART. 24
În cazul în care contractul de export/contractul-cadru de export nu este semnat, în urma unei analize a situaţiei economico-financiare a solicitantului, EXIMBANK poate emite la cererea acestuia o scrisoare de intenţie. Scrisoarea de intenţie va fi semnatã de conducerea EXIMBANK şi va fi valabilã pînã la completarea documentaţiei transmise de solicitant.
ART. 25
Dupã completarea documentaţiei de cãtre debitor, în vederea definitivãrii procesului de analizã a solicitãrii de garantare, se va verifica dacã nu au intervenit modificãri în situaţia juridicã sau financiarã a debitorului şi dacã se menţine încadrarea acestuia în clasa de bonitate stabilitã pentru acordarea scrisorii de intenţie.

CAP. VI
Analiza solicitãrilor de garanţii

ART. 26
EXIMBANK va analiza riscurile implicate de tranzacţie pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia pusã la dispoziţia sa de cãtre solicitant.
ART. 27
Analiza se va realiza pe urmãtoarele coordonate:
a) situaţia economico-financiarã a debitorului;
b) clauzele contractului de credit;
c) clauzele contractului/contractelor de export;
d) riscurile asociate tranzacţiei, alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.
ART. 28
Analiza situaţiei finaciare a debitorului presupune încadrarea acestuia în clasa de bonitate corespunzãtoare, pe baza metodologiei proprii EXIMBANK. Clasa de bonitate astfel obţinutã se va compara cu cea calculatã de garantat şi se va lua în considerare clasa de bonitate cel mai slab cotatã.
ART. 29
În funcţie de documentaţia pusã la dispoziţia EXIMBANK de cãtre solicitanţi, se vor lua în considerare în procesul de analizã şi alte elemente referitoare la credit, la contractele de export, la debitor şi la garantat. Dacã pe parcursul analizei se va impune prezentarea şi a altor documente necesare realizãrii acestei etape, ele vor fi solicitate debitorului/garantatului de cãtre EXIMBANK.

CAP. VII
Stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei

ART. 30
În funcţie de clauzele specifice ale fiecãrui contract de credit şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EXIMBANK va stabili condiţiile specifice ale operaţiunii de acordare a garanţiei, şi anume:
a) valoarea garanţiei (suma şi moneda);
b) procentul garantat;
c) valabilitatea garanţiei;
d) comisionul de administrare a garanţiei;
e) comisionul de emitere;
f) alte condiţii specifice de acordare a garanţiei;
g) eventuale clauze adiţionale.
ART. 31
Dupã stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei, EXIMBANK va întocmi oferta, pe care o va transmite spre acceptare/semnare debitorului şi garantatului. Pe baza ofertei acceptate şi semnate de debitor şi garantat, EXIMBANK va întocmi un referat de aprobare/respingere a garanţiei.
ART. 32
Aprobarea referatului de aprobare/respingere a garanţiei este de competenţa Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite pentru Comerţ Exterior.

CAP. VIII
Acordarea garanţiei

ART. 33
În baza hotãrârii C.I.G.C.C.E. de aprobare a garanţiei, EXIMBANK va redacta garanţia în 3 exemplare originale: un exemplar pentru garantat, un exemplar pentru debitor şi un exemplar pentru EXIMBANK. Garanţia va fi semnatã pe fiecare paginã de cãtre pãrţile contractante.
ART. 34
Condiţiile generale, condiţiile specifice şi cele cuprinse în clauzele adiţionale sunt obligatorii pentru toate pãrţile contractante. Garanţia se semneazã de cãtre EXIMBANK, garantat şi debitor. În acest fel, debitorul are cunoştinţã de drepturile şi obligaţiile sale şi de faptul cã existã posibilitatea regresului împotriva sa.
ART. 35
Garanţia este valabilã de la data semnãrii sale de cãtre pãrţile contractante şi intrã în vigoare la data plãţii comisionului de administrare a garanţiei sau la orice altã datã precizatã în lista condiţiilor specifice.

CAP. IX
Administrarea garanţiilor

ART. 36
Administrarea garanţiilor reprezintã ansamblul de acţiuni întreprinse de EXIMBANK pe parcursul derulãrii garanţiei, în perioada cuprinsã între acordarea garanţiei şi încetarea valabilitãţii acesteia, acţiuni constând în:
a) urmãrirea şi verificarea îndeplinirii de cãtre garantat şi debitor a tuturor obligaţiilor asumate prin garanţie şi actele adiţionale la aceasta, la termenele şi în condiţiile prevãzute de respectivele documente;
b) urmãrirea periodicã a stadiului derulãrii contractului de credit, pe baza situaţiilor furnizate de cãtre garantat, conform prevederilor condiţiilor generale;
c) urmãrirea situaţiei financiare a debitorului, pe baza documentaţiei financiare aferente puse la dispoziţia EXIMBANK de cãtre garantat (conform prevederilor condiţiilor generale) şi actualizarea, dupã caz, a încadrãrii debitorului în clasa de bonitate, conform metodologiei EXIMBANK de determinare a bonitãţii clienţilor nebancari.
ART. 37
Garantatul trebuie sã notifice EXIMBANK cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit şi apariţia unei pierderi, precum şi cu privire la apariţia unei informaţii sau circumstanţe care ar putea influenţa raporturile contractuale dintre garantat şi debitor. Aceste notificãri se fac, conform prevederilor condiţiilor generale, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la obţinerea informaţiei de cãtre garantat.
ART. 38
Orice modificare a condiţiilor iniţiale din contractul de credit se va realiza numai cu acordul prealabil scris al EXIMBANK.
ART. 39
(1) În situaţia în care se intenţioneazã modificarea condiţiilor iniţiale ale contractului de credit garantat sau ale garanţiei, debitorul şi garantatul vor completa o cerere privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei şi vor transmite EXIMBANK toate documentele necesare analizei solicitãrii.
(2) Nu se acceptã solicitãrile de modificare care conduc la majorarea valorii garanţiei sau a procentului garantat.
ART. 40
EXIMBANK va realiza analiza solicitãrii, stabilirea noilor condiţii specifice, întocmirea ofertei, întocmirea referatului privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei, transmiterea acestuia spre aprobare, iar în cazul aprobãrii de cãtre C.I.G.C.C.E., va întocmi un addendum la garanţie.
ART. 41
(1) EXIMBANK va înştiinţa în scris garantatul/debitorul despre hotãrârea C.I.G.C.C.E. privind aprobarea modificãrilor solicitate şi despre obligativitatea semnãrii addendumului la garanţie în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data acestei înştiinţãri, în urmãtoarele condiţii:
a) în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la data primirii înştiinţãrii, garantatul sã transmitã EXIMBANK actul adiţional valabil, semnat (cuprinzând întocmai modificãrile solicitate) la contractul de credit garantat, pentru completarea addendumului la garanţie;
b) pânã la semnarea addendumului la garanţie debitorul sã achite contravaloarea comisionului de analizã pentru modificarea condiţiilor iniţiale ale garanţiei, ca o condiţie pentru intrarea în vigoare a addendumului;
c) în cazul în care modificarea condiţiilor iniţiale ale garanţiei prevede un comision de administrare majorat faţã de cel iniţial, debitorul sã achite, pânã la semnarea addendumului, diferenţa aferentã comisionului astfel rezultat, ca o condiţie de intrare în vigoare a addendumului la garanţie.
(2) Dacã una dintre cele trei condiţii menţionate anterior nu este îndeplinitã în termenul stabilit, iar addendumul la garanţie nu este semnat în cadrul termenului stabilit, hotãrârea C.I.G.C.C.E. de modificare a condiţiilor iniţiale îşi pierde valabilitatea, rãmânând în vigoare garanţia iniţialã.

CAP. X
Executarea garanţiei

ART. 42
În maximum 5 zile calendaristice de la data producerii riscului de credit, garantatul va transmite EXIMBANK notificarea producerii riscului de credit.
ART. 43
(1) În termen de maximum 60 de zile calendaristice de la transmiterea notificãrii producerii riscului de credit, fãrã a se depãşi valabilitatea garanţiei, garantatul poate transmite EXIMBANK cererea de executare a garanţiei.
(2) Cererea va cuprinde solicitarea de platã a valorii de executare a garanţiei şi va fi însoţitã de documente justificative privind situaţia creditului la data transmiterii cererii de executare a garanţiei, inclusiv dovada notificãrii debitorului cu privire la obligaţia acestuia de platã a creditului, dovada iniţierii procedurilor judiciare de recuperare a creanţei împotriva debitorului şi declaraţia pe propria rãspundere a garantatului privind respectarea destinaţiei creditului de cãtre debitor.
(3) Dacã cererea de executare nu a fost transmisã la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, garantatul pierde dreptul de executare a garanţiei.
ART. 44
EXIMBANK va verifica încadrarea solicitãrii de executare în termenii şi condiţiile garanţiei şi va stabili mãrimea pierderii şi valoarea de executare a garanţiei.
ART. 45
(1) Valoarea de executare a garanţiei se determinã prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalului) nerambursat.
(2) Valoarea de executare a garanţiei se calculeazã în moneda contractului de credit.
ART. 46
Garantatul are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei o singurã datã de la producerea riscului de credit, pentru soldul creditului garantat (principalul).
ART. 47
Constatarea pierderii, analizarea aspectelor menţionate mai sus, precum şi propunerea de eliberare a sumei aferente valorii de executare a garanţiei din fondurile statului se prezintã într-o notã Comitetului de direcţie al EXIMBANK, spre validare.
ART. 48
Plata valorii de executare a garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevãzuţi în garanţie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de executare a garanţiei.
ART. 49
EXIMBANK va informa ulterior C.I.G.C.C.E. despre condiţiile de executare a garanţiei şi mãsurile ce vor fi întreprinse de EXIMBANK pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei.

CAP. XI
Recuperarea sumelor plãtite

ART. 50
În cazul executãrii garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit din vina cumpãrãtorului extern, recuperarea sumei plãtite garantatului reprezentând valoarea de executare a garanţiei se va realiza şi în funcţie de modalitatea de platã asigurãtorie prevãzutã în lista condiţiilor specifice.
ART. 51
(1) În cazul executãrii garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit, EXIMBANK îşi va exercita dreptul de regres şi va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor plãtite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva debitorului, cât şi împotriva oricãrei alte persoane asupra cãreia debitorul şi-a transferat obligaţiile.
(2) Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silitã vor fi avansate din fondul prevãzut la <>art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmând a fi recuperate de la debitor în condiţiile legii.

CAP. XII
Dispoziţii finale

ART. 52
În scopul aplicãrii prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobãrii C.I.G.C.C.E.
ART. 53
(1) Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentelor norme, se abrogã Normele privind derularea activitãţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinatã exportului (Garanţii la creditele acordate pentru producţia destinatã exportului) (cod ISO: NI-CST-08-I/0), aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.260 din 13 aprilie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 aprilie 2006.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016