Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 18 noiembrie 1993  de aplicare a   Legii nr. 70/1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafetele calamitate ca urmare a secetei inregistrate in anul 1993 in judetele Teleorman, Olt, Dolj si Mehedinti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 18 noiembrie 1993 de aplicare a Legii nr. 70/1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafetele calamitate ca urmare a secetei inregistrate in anul 1993 in judetele Teleorman, Olt, Dolj si Mehedinti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 10 decembrie 1993

Prin <>Legea nr. 70/1993 s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar nerambursabil, in limita sumei de 25 miliarde lei, producatorilor agricoli, indiferent de forma de proprietate, care au efectuat cheltuieli pe suprafetele calamitate.
In Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 233/24/1990, privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor de actiunea negativa a factorilor naturali in unitatile agricole cu capital de stat, se specifica ca nu sint considerate pierderi, ca urmare a secetei, cheltuielile pentru culturile agricole insamintate pe suprafete amenajate pentru irigat.
In conformitate cu aceste reglementari, fondurile prevazute in <>Legea nr. 70/1993 , in suma de 25 miliarde lei, se utilizeaza numai pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu infiintarea si intretinerea culturilor agricole pina la calamitare pe suprafetele ce nu sint amenajate pentru irigatii si pentru cele care sint cuprinse in sisteme de irigatii care nu au functionat din motive tehnice.
Pentru alocarea fondurilor prevazute in <>Legea nr. 70/1993 se emit urmatoarele norme:
1. Producatorii agricoli indreptatiti sa primeasca ajutorul prevazut in <>Legea nr. 70/1993 sint: societatile agricole cu capital integral sau partial de stat, societatile agricole de tip privat, asociatiile agricole de tip familial, producatorii agricoli individuali, alti detinatori legali de suprafete de culturi calamitate care nu sint cuprinse in sisteme de irigatii sau sint cuprinse in sisteme de irigatii care nu au functionat din motive tehnice.
2. In intelesul acestei legi, sint considerate pierderi din calamitati cheltuielile efectuate cu infiintarea si intretinerea culturilor agricole pina la calamitare, ale caror productii au fost compromise total in perioada de vegetatie avansata, datorita secetei prelungite si excesive in zona, iar reinsamintarea nu a mai fost posibila.
3. Sprijinul financiar se acorda fiecarui producator agricol in functie de suprafata calamitata si de cheltuielile pe hectar efectuate pe fiecare cultura in parte, in cuantumuri maxime valorice stabilite conform anexei nr. 1.
4. Pentru societatile agricole cu capital integral sau partial de stat, sumele cuvenite se stabilesc in baza actelor intocmite conform prevederilor Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 233/24/1990.
Deconturile intocmite si avizate de comisiile constituite in acest scop, conform modelului din anexa nr. 2, vor fi depuse la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana.
5. Pentru societatile agricole de tip privat si alti detinatori legali cu personalitate juridica ce detin suprafete cu culturi calamitate care nu sint cuprinse in sisteme de irigatii sau sint cuprinse in sisteme de irigatii care nu au functionat din motive tehnice, sumele cuvenite se vor stabili pe baza datelor din evidenta contabila si a actelor de constatare intocmite, potrivit modelului din anexa nr. 2, de comisia constituita in acest scop.
Pentru aceasta, directiile generale pentru agricultura si alimentatie si directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat din cadrul judetului vor constitui comisii teritoriale formate din primar, reprezentantul directiei generale pentru agricultura si alimentatie, reprezentantul Bancii Agricole - S.A.; reprezentantul societatii comerciale de exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare si reprezentantul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat.
6. Sumele cuvenite producatorilor individuali si asociatiilor agricole de tip familial se vor stabili si acorda pe baza unei declaratii tip conform modelului din anexa nr. 3.
Datele din declaratie vor fi confirmate de specialistul agricol, iar declaratia va fi certificata de primar.
Pe versoul declaratiei, suma cuvenita se completeaza de specialistul agricol, care si semneaza.
Suma ce se va acorda pe hectar si pe cultura calamitata se va calcula in functie de lucrarile efectiv executate si valoarea acestora, stabilite in anexa nr. 1.
Pentru lucrarile executate manual se va achita contravaloarea aceleiasi operatiuni executate mecanic.
Specialistii agricoli din centrele agricole comunale string toate declaratiile de pe raza comunei unde isi desfasoara activitatea si intocmesc situatia conform modelului din anexa nr. 4.
Situatia intocmita se transmite la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, impreuna cu declaratiile in baza carora s-a intocmit.
Producatorii agricoli prevazuti la pct. 1 vor prezenta documentele stabilite in prezentele norme in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a hotaririi.
7. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va verifica situatiile primite de la specialistii agricoli sub aspectul realitatii suprafetelor agricole calamitate, al cuprinderii acestora in sisteme de irigatii care nu au functionat din motive tehnice, sau al suprafetelor calamitate neamenajate pentru irigatii, precum si al realitatii cheltuielilor efectuate cu infiintarea si intretinerea culturilor pina la calamitare.
In urma centralizarii tuturor deconturilor primite de la centrele agricole, de la societatile comerciale agricole cu capital integral sau partial de stat, de la societatile agricole de tip privat si de la alti agenti economici se vor stabili si sumele care se vor acorda pe total judet, conform modelului din anexa nr. 5.
Sumele ce se vor acorda pe baza documentatiilor prezentate conform prevederilor pct. 4, 5 si 6 nu pot fi mai mari decit cele calculate pe baza prevederilor stabilite in anexa nr. 1 la prezentele norme.
In cazul in care sumele cuvenite sint mai mici decit cele calculate pe baza prevederilor din anexa nr. 1, producatorii agricoli vor primi nivelul sumelor cuvenite.
Toate documentele care se intocmesc potrivit prezentelor norme si care se inainteaza la directia generala pentru agricultura si alimentatie vor fi inregistrate in registrul general de intrare-iesire al acesteia.
Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor inainta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei situatia suprafetelor calamitate si a sumelor ce se cuvin producatorilor agricoli potrivit modelului din anexa nr. 5 in termen de 15 zile de la intrarea in vigoarea a prezentelor norme.
8. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in urma verificarii documentatiilor depuse de cele 4 directii generale pentru agricultura si alimentatie judetene, va solicita Ministerului Finantelor, cu respectarea Normelor Ministerului Finantelor nr. 2447/1991, deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. - Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator - transferuri, pe baza unei situatii potrivit modelului din anexa nr. 5, prezentata pe total minister, la care se anexeaza aceeasi situatie pe fiecare judet.
9. Creditele bugetare se deschid de Ministerul Finantelor la Banca Comerciala Romana - S.A. la cap. 76.1. - Agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator - transferuri.
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in limita creditelor bugetare deschise, repartizeaza creditele corespunzatoare fiecarei directii generale pentru agricultura si alimentatie judetene, potrivit documentatiilor aprobate.
La primirea creditelor bugetare, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va proceda in felul urmator:
- pentru producatorii agricoli cu cont deschis in banca, suma aprobata se va vira in contul respectiv;
- pentru restul producatorilor agricoli, plata sumelor aprobate se va face prin mandat postal, cu retinerea sumelor recunoscute prin declaratii ca fiind datorii catre alte unitati, care vor fi virate in contul acestora.
10. Raspunderea pentru intocmirea si realitatea datelor din deconturile justificative privind incasarea de la bugetul de stat revine ordonatorului de credite.
Sumele incasate nejustifcat de la bugetul de stat, inclusiv penalitatile prevazute de lege, se vor recupera de la persoanele care au intocmit si avizat documentatiile.
11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va exercita controlul la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana cu privire la modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme si va dispune masurile necesare pentru eliminarea abaterilor.
12. Nedepunerea in termenele fixate a deconturilor justificative atrage dupa sine pierderea drepturilor de despagubiri ale producatorilor agricoli.
Neintocmirea deconturilor justificative in termenele fixate de prezentele norme de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau de comisiile de constatare atrage dupa sine sanctiuni disciplinare, materiale si civile, care se vor suporta de catre persoanele vinovate.

ANEXA 1

SITUATIA cheltuielilor efectuate cu infiintarea culturilor agricole pina la inregistrarea calamitatilor datorate seceteiLucrari Ingrasaminte
Cultura Saminta mecanice chimice Pesticide Total
------------------------------------------------------------------------------
Porumb boabe 4 27 2 2 35
Porumb saminta 5 27 2 2 36
Floarea-soarelui 2 29 3 3 37
Floarea-soarelui
saminta 3 29 3 3 38
Sfecla de zahar - 35 3 26 64
Soia 17 28 2 8 55
Ricin si plante
medicinale 7 21 2 9 39
Livezi pe rod - 85 4 85 174
Vii pe rod - 72 5 16 93
Furaje (insamintat
in primavara) 32 35 - - 67
Cartofi 420 39 3 34 496
Tutun 18 19 3 - 40
Legume 71 50 11 7 139
Bumbac - 30 3 5 38
-------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 2S.C."..........................."
(alt detinator legal de teren
cu personalitate juridica)


DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele care se deconteaza de la bugetul de stat,
conform <>Legii nr. 70/1993


Cultura Suprafata Suprafata Cheltuieli Cheltuieli/ha Suma de primit de
cultivata calamitata efectuate/ conform anexei la bugetul de
total ha nr. 1 stat
-------------------------------------------------------------------------------
- Porumb
-
-
-
-------------------------------------------------------------------------------

COMISIA DE CONSTATARE SOCIETATEA COMERCIALA DE EXPLOATARE A LUCRARILOR
Numele si Semnatura DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
prenumele Suprafetele calamitate nu sint cuprinse in sisteme
------------ ---------- de irigatii sau sint cuprinse in sisteme de iriga-
tii care nu au functionat din motive tehnice.

Director,
ANEXA 3DECLARATIE
Subsemnatul (asociatia agricola familiala) ...............................,
cu domiciliul (sediul) in ...................., str. ..........................
nr. ........, judetul .................., posesor al buletinului de identitate
seria ...... nr. ................, eliberat de .................................
(inregistrat in Registrul comertului .........................cod fiscal.....),
cont nr. ............... la Banca ........................, detinator al unei
suprafete de ...... ha teren agricol, certificat prin titlul de proprietate
(adeverinta) nr. .............. din ................, eliberata de ............
....................., declar pe propria raspundere urmatoarele :
- suprafata detinuta prin titlul de proprietate (adeverinta) mai sus
mentionat(a) a fost cultivata in anul agricol 1992-1993 cu urmatoarele culturi,
din care, datorita secetei din vara anului 1993, s-au calamitat astfel:


Nr. Suprafata
crt. Cultura Suprafata cultivata (ha) calamitata - total
-------------------------------------------------------------------------------
1. Porumb pentru consum
2. Porumb pentru saminta
3. Floarea-soarelui pentru consum
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
Declar si sustin suprafetele cultivate si calamitate si sint de acord ca din
suma cuvenita sa mi se retina datoriile catre .................................
Semnatura autorizata ........................
Certificam suprafetele detinute, cultivate si calamitate, mentionate mai sus.
Primar, Specialist centru agricol,
Numele si prenumele
..................................
Semnatura
..................................
(Verso)
SUME DE DECONTAT :
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Suprafata Suma acordata Total suma
crt. Cultura calamitata total (lei/ha) (lei)
(ha)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Porumb boabe
2. Porumb pentru saminta
3. Floarea-soarelui
pentru consum
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL X
-------------------------------------------------------------------------------
din care se scad datoriile la : - Regia Autonoma "Romcereal"
- "Agromec" - S.A.
- Alti agenti economici
-------------------------------------------------------------------------------
Rest de primit
-------------------------------------------------------------------------------
Semnatura persoanei Specialist centru agricol,
care face declaratia Numele si prenumele Semnatura
----------------------- ------------------------- --------------


ANEXA 4CENTRUL AGRICOL..............SITUATIA
suprafetelor cu culturi calamitate si a sumelor cuvenite producatorilor agricoli
in baza <>Legii nr. 70/1993


Suprafata calamitata total (ha) Suma de
Nr. ------------------------------------------ acordat Se scad Rest
crt. Total din care : de la bu- datoriile de
- ha - ---------------------------------- getul la...... plata
Porumb Porumb ............... de stat
pentru consum pentru saminta - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1. ..........
2. ..........
3. ..........
.
.
.
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
SOCIETATEA COMERCIALA DIRECTIA GENERALA Specialist
Primar, DE EXPLOATARE A LUCRARILOR PENTRU AGRICULTURA centru agricol,
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI ALIMENTATIE
Suprafetele calamitate nu Verificat si avizat pentru Numele si
sint amenajate pentru iri- realitatea suprafetelor si prenumele
gatii sau sint cuprinse in a culturilor, precum si a ...............
sisteme de irigatii care cheltuielilor efectuate cu
nu au functionat din infiintarea si intretinerea
motive tehnice. culturii pina la calamitare. Semnatura...

DIRECTOR,


ANEXA 5DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
SI ALIMENTATIE A JUDETULUI...........


SITUATIA
suprafetelor cu culturi calamitate si a sumelor cuvenite producatorilor agricoli
in baza <>Legii nr. 70/1993 in judetul ...................


Suprafata calamitata total (ha) Suma de acordat
---------------------------------------- de la bugetul
Nr. Centrul agricol Total din care : de stat
crt. (agent economic) -ha- --------------------------------- - mii lei -
Porumb Porumb .................
pentru pentru
consum saminta
-------------------------------------------------------------------------------
1. .......................
2. .......................
3. S.C. ..................
.
.
.
TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
Verificat si avizat pentru suprafetele SOCIETATEA COMERCIALA DE EXPLOATARE
si culturile calamitate si pentru suma A LUCRARILOR DE IMBUNATATIRI
care se acorda de la bugetul de stat. FUNCIARE (JUDETUL)

Director general, Suprafetele calamitate nu sint cuprinse
in sistemul de irigatii sau sint
cuprinse in sisteme care nu au functio-
nat din motive tehnice.

Director,


-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016