Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NOMENCLATOR-CADRU din 26 decembrie 1974  pentru stabilirea masurilor care se realizeaza din fondurile de protectie a muncii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOMENCLATOR-CADRU din 26 decembrie 1974 pentru stabilirea masurilor care se realizeaza din fondurile de protectie a muncii

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 168 din 28 decembrie 1974
Prezentul nomenclator-cadru serveşte drept ghid la elaborarea nomenclatoarelor de mãsuri pentru protecţia muncii, specifice fiecãrei ramuri economice.
Mãsurile de protecţie a muncii se grupeazã pe opt capitole, dupã cum urmeazã:
I. Tehnica securitãţii
II. Ventilaţie de protecţie a muncii
III. Mãsuri şi materiale igienico-sanitare
IV. Echipament de protecţie
V. Echipament de lucru
VI. Alimentaţie specialã pentru creşterea rezistentei organismului
VII. Cercetãri şi proiectari privind protecţia muncii
VIII. Propaganda şi instructajul de protecţie a muncii
Raportarea se face pe baza acestor grupãri.
În cheltuielile de protecţie a muncii nu se vor include şi raporta ca atare, lucrãrile prevãzute la art. 2 alin. 2, art. 4 alin. 2 din hotãrîre, precum şi: retribuţiile personalului de deservire şi întreţinere a instalaţiilor cu caracter de protecţie a muncii (Instalaţii de ventilaţie, instalaţii sanitare, dispozitive de protecţie, de preparare a apei calde pentru grupuri sociale), a personalului laboratoarelor de toxicologie şi pentru efectuarea determinarilor de microclimat etc.
De asemenea, nu vor fi cuprinse în cheltuielile de protecţie a muncii şi raportate ca atare:
- lucrãrile de întreţinere şi reparare a dispozitivelor mijloacelor şi instalaţiilor cu caracter de protecţie a muncii;
- valoarea dispozitivelor, aparatelor de protecţie a muncii care se livreaza odatã cu maşinile, utilajele, instalaţiile de producţie şi fac parte integrantã din acestea şi nici cheltuielile de procurare ulterioara a acestor dispozitive, dacã au fost omise la achiziţionarea utilajelor respective;
- valoarea lucrãrilor de protecţie a muncii necesare la amplasarea şi montarea maşinilor, instalaţiilor, utilajelor (balustrade, podeţe sau pasarele pentru trecerea peste instalaţiile de transport, amplasarea sistemelor de actionare fãrã pericol a maşinilor etc.) şi nici completarea ulterioara a acestora, dacã au fost omise la lucrãrile iniţiale de montaj.
Lista mãsurilor care se realizeazã din fondurile de protecţie a muncii:

I. Tehnica securitãţii

A. Lucrãri, mijloace şi mãsuri cu caracter general:
1. Aparate speciale pentru controlul şi semnalizarea automatã a depãşirii limitei maxime admise pentru noxele specifice.
2. Dispozitive de protecţie la organele de maşini în mişcare, apãrãtori, plase etc. la maşinile şi utilajele existente, dacã n-au fost prevãzute prin proiect sau în cazul înlocuirii dispozitivelor iniţiale deteriorate sau depasite.
3. Balustrade pentru gropi, goluri în planşee situate în zonele de circulaţie şi marcarea acestora cu indicatoare de pericol (plãci avertizoare, felinare etc.).
4. Balustrade la locurile periculoase de la maşini sau instalaţii, care nu pot fi protejate cu apãrãtori.
5. Carcasarea sau îngrãdirea elementelor aflate sub tensiune.
6. Podeţe prevãzute cu balustrade pentru trecerea peste instalaţiile de transport.
7. Dispozitive de zavorire la apãrãtori sau capacele de protecţie pentru a impiedica deschiderea sau demontarea acestora, în cazul cînd n-au fost prevãzute prin proiect sau pentru înlocuirea celor deteriorate.
8. Gratare, în cazul cînd în timpul functionarii maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, rezulta aschii, apa, ulei, în zona de munca.
9. Ecrane de protecţie la maşinile-unelte, utilajele şi instalaţiile de la care rezulta în timpul lucrului aschii sau alte particule solide sau lichide, dacã n-au fost prevãzute din fabricaţie sau pentru înlocuirea celor deteriorate, depasite etc.
10. Sisteme de blocare a agregatelor, utilajelor şi instalaţiilor care prezintã pericol în funcţionare (blocari electrice şi mecanice, bariere cu fotocelule etc.).
11. Dispozitive şi mijloace de amortizare pentru prevenirea transmiterii vibratiilor produse de agregate, utilaje şi instalaţii.
12. Atenuatoare de zgomot sau carcase fonoizolante şi fonoabsorbante la maşini, utilaje, agregate, instalaţii care produc zgomot peste limitele admise (ventilatoare, suflante, utilaje şi maşini-unelte pneumatice, ejectoare, motoare cu ardere interna etc.).
13. Cabine izolate fonic pentru personalul de deservire a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, la care nu pot fi luate mãsuri de atenuare a zgomotului.
14. Captusirea plafoanelor şi pereţilor încãperilor în care nivelul zgomotului depãşeşte limitele admise, cu materiale fonoabsorbante şi tencuieli acustice, în vederea atenuarii zgomotelor sub limitele maxime admise.
15. Aparate de mãsura şi control pentru determinarea nivelului de zgomot şi vibratii.
16. Geamuri armate sau plase de sirma pentru luminatoare.
17. Împrejmuiri la acoperisurile cu panta peste 16 grade, pe care se lucreazã.
18. Plãci avertizoare de prevenire, de interdicţie, de admitere sau pentru indicarea unor mãsuri ce trebuie luate în vederea asigurãrii protecţiei muncii.
19. Sisteme de prevenire şi detectare a incendiilor şi autoaprinderilor.
20. Termoizolarea surselor care degaja caldura prin convectie sau radiaţie.
21. Vopsirea tuturor dispozitivelor de protecţie - carcase, apãrãtori etc. în culori de securitate conform standardelor în vigoare.
22. Vopsirea în culori convenţionale a barelor de distribuţie şi a conductelor de protecţie neizolate, de la instalaţiile electrice.
23. Dotarea cu indicatoare de tensiune, megohmmetre şi terometre.
24. Luxmetre pentru verificarea nivelului de iluminare a locurilor de munca.

B. Lucrãri, mijloace şi mãsuri cu caracter specific:
1. Sisteme de protecţie pentru prevenirea electricitatii statice.
2. Instalaţii şi utilaje pentru protecţia automatã impotriva tensiunilor periculoase de atingere (PATA) şi a curentilor de defect (PACD).
3. Instalaţii de legare la pãmînt sau la nul pentru protecţia utilajelor acţionate electric (prize de pãmînt, centuri de impamintare, elemente de legatura la centurile de impamintare sau la tablourile de distribuţie cu nulul legat la pãmînt, pînã la utilaje etc.).
4. Instalaţii (acumulatoare, convertizoare, transformatoare etc.) pentru alimentarea la tensiune nepericuloasa a utilajelor şi corpurilor de iluminat în locurile de munca precizate în normele de protecţie a muncii şi standardele specifice în vigoare.
5. Lucrãri pentru aducerea la acelaşi potenţial a punctelor care pot fi atinse simultan de cãtre om (instalaţii de dirijare şi repartizare a potentialelor).
6. Mijloace de protecţie în instalaţiile electrice (prajini izolante pentru actionarea separatoarelor, clesti izolanti pentru manipularea sigurantelor, garnituri de scurtcircuitare şi legare la pãmînt, covoare, presuri şi platforme izolante, îngrãdiri provizorii, plãci avertizoare etc.).
7. Transformatoare de separare sau generatoare cu infasurarile izolate fata de pãmînt, pentru alimentarea receptorilor locali.
8. Panouri sau plase de protecţie amplasate sub instalaţiile de transport impotriva caderii materialelor.
9. Dispozitive de închidere sau blocare ale sistemelor de comanda, pentru evitarea pornirii accidentale a mijloacelor de transport.
10. Saboti pentru oprirea mijloacelor de transport înainte de începerea operaţiilor de încãrcare-descãrcare.
11. Dispozitive speciale de fixare a platformelor de încãrcare a mijloacelor de transport basculante, pentru evitarea bascularii necomandate.
12. Cadre şi cabine de rezistenta pentru tractoare.
13. Captusirea exterioarã cu materiale amortizoare de vibratii a conductelor folosite la transportul pneumatic.
14. Vopsirea în culori distincte - conform standardului în vigoare a conductelor de gaz metan, acetilena, aburi, aer comprimat, apa etc. şi a recipientelor care conţin aceste fluide.
15. Rastele pentru depozitarea buteliilor de oxigen.
16. Încãperi separate pentru generatoare de acetilena şi tuburi de oxigen în atelierele de sudura.
17. Instalaţii de semnalizare şi alarma la gazometre sau alte recipiente, pentru semnalizarea nivelului maxim şi minim.
18. Stelaje speciale şi carucioare pentru transportul recipientelor cu gaze comprimate.
19. Supape de respiratie şi opritori de flacari, prevãzute la rezervoarele de depozitare ale produselor petroliere.
20. Ecrane de protecţie impotriva radiatiilor calorice.
21. Panouri de protecţie la lucrãrile de sudura.
22. Aparate tenso-cablu avertizoare pentru cablurile de funiculare.
23. Dispozitive de protecţie la compresoarele cu piston impotriva pericolului de aprindere şi explozie a reziduurilor de ulei şi a particulelor metalice.
24. Dispozitive de oprire a transportoarelor din orice punct de pe traseu, în caz de pericol.
25. Blocarea zonelor periculoase unde exista acumulari de gaze sau pulberi nocive sau explozive.
26. Diguri în excavatiile subterane, sau zonele unde exista pericol de autoaprindere, incendii, explozii de gaze sau praf, ori inundatii.
27. Diguri de izolare pentru combaterea directa a autoaprinderii, pericolului de explozie de gaze sau pulberi explozive ori inundatii în excavatiile subterane precum şi dispozitive de închidere (usi, capace de incendiu) pentru împiedicarea patrunderii fumului sau gazelor toxice şi transmiterii incendiilor.
28. Dispozitive de blocare şi semnalizare la uşile de la rampele puţurilor de extracţie şi ascensoarelor de persoane.
29. Praful inert, barajele de apa şi de praf folosite în subteranul minelor.
30. Dispozitive de stropire şi de producere a cetii artificiale în subteran.
31. Instalaţii pentru degazarea zãcãmintelor miniere.
32. Instalaţii pentru umectarea zãcãmintelor miniere.
33. Instalaţii automate de telegrizumetrie.
34. Instalaţii de alarmare în subteran.
35. Dispozitive pentru mecanizarea manipulãrii reactivilor folosiţi la instalaţiile de preparatii, a substanţelor toxice fluide şi a substanţelor chimice corosive.
36. Construirea şi dotarea cu aparatura a statiilor de salvare miniera.
37. Prevenitoare la gura sondelor de petrol şi gaze.
38. Aparate individuale şi de laborator pentru controlul radiometric şi dozimetric în unitãţile unde se efectueazã lucrãri cu surse de radiatii ionizante.
39. Ecrane pentru combaterea iradierilor externe.
40. Izolarea spaţiilor de lucru şi a obiectelor care pot fi contaminate prin radiatii ionizante, precum şi a excavatiilor sau suprafeţelor cu mineralizatie radioactiva.
41. Încãperi separate pntru amplasarea aparatelor şi instalaţiilor fixe de radiatii ionizante la care debitul dozei, la suprafata exterioarã, depãşeşte valoarea maxima admisã.
42. Dispozitive automate de semnalizare pentru aparatele radiometrice.
43. Dispozitive pentru manipularea de la distanta a surselor de radiatii.
44. Dispozitive de siguranta la rezervoarele pentru colectarea efluentilor radioactivi impotriva scaparilor de fluid.
45. Organizarea şi dotarea laboratoarelor de radiometrie, dozimetrie şi pulberi în vederea determinãrii naturii radiatiilor ionizante, intensitatii acestora, a dozelor de radiatii, masurarii radioactivitatii efluentilor şi reziduurilor radioactive care se elimina în mediul ambiant.

II. Ventilaţie de protecţie a muncii

A. Lucrãri, mijloace şi mãsuri cu caracter general
1. Dispozitive de deschidere din interior a ferestrelor, deflectoarelor şi luminatoarelor (pentru asigurarea ventilatiei naturale a încãperilor de lucru) şi pentru curãţirea geamurilor.
2. Dispozitive pentru întreruperea ventilatiei în caz de incendiu, amplasate la intrarea în clãdire.
3. Duşuri de aer şi perdele de apa impotriva radiatiilor calorice.
4. Instalaţii de purificare a aerului înainte de introducerea acestuia în încãperile de lucru, atunci cînd datoritã condiţiilor locale nu este posibil sa se asigure aspirarea aerului proaspãt din zone purificate.
5. Instalaţii de ventilaţie şi condiţionare a aerului în încãperile de producţie, care sa asigure desfãşurarea muncii în condiţii normale.
6. Instalaţii de ventilaţie separate, în cazul cînd exista surse de pulberi sau substanţe care prin amestecare pot da combinatii inflamabile, explozive sau toxice.
7. Instalaţii de aspiratie localã - nise, hote etc. pentru combaterea vicierii aerului cu nocivitati - praf, gaze etc.
8. Instalaţii speciale de desprafuire, montate la utilajele (dezbatatoare, concasoare, mori etc.) care în mod obişnuit degaja cantitãţi mari de praf.
9. Instalaţii speciale de ventilaţie, prevãzute cu dispozitive de siguranta, în încãperile de lucru în care se afla utilaje care degaja gaze foarte toxice.
10. Instalaţii de ventilaţie speciale în încãperile în care se depoziteaza sau se manipuleaza substanţe care prezintã pericol de explozie sau de intoxicatie (clor, fosgen, acid cianhidric etc.)
11. Instalaţii de ventilaţie de avarie.
12. Instalaţii speciale pentru oprirea rãspîndirii gazelor, vaporilor sau pulberilor nocive sau explozive, în atmosfera zonei de lucru.
13. Instalaţii de purificare a gazelor arse, impurificate cu substanţe toxice, înainte de eliminarea lor în atmosfera.
14. Instalaţii de introducere a aerului de compensare în încãperile de lucru în care aerul de combustie pentru diverse agregate de ardere se ia din interior.
15. Perdele de aer pentru protejarea angajaţilor din încãperile calde, în care se produce un tiraj care determina pãtrunderea aerului rece prin usi.
16. Instalaţii speciale de combatere a cetii în încãperile unde se lucreazã cu apa calda (spãlãtorii, vopsitorii etc.).

B. Lucrãri, mijloace şi mãsuri cu caracter specific:
1. Instalaţii de ventilaţie la construcţiile miniere de la suprafata şi din subteran (lamparii, ateliere, remize de locomotive, laboratoare etc.).
2. Instalaţii speciale pentru încãlzirea sau racirea aerului de mina.
3. Aparatura portabila petru detectarea şi mãsurarea concentratiilor de gaze în subteran (metanometre, interferometre etc.).
4. Aparatura pentru mãsurarea şi controlul aerului de mina.
5. Laboratoare şi aparataj pentru determinarea calitãţii aerului de mina şi a gradului de prafuire.
6. Instalaţii pentru inversarea curentului de aer principal prin subteran.
7. Instalaţii mecanice auxiliare de aeraj la fronturile de separe în fund de sac prin tuburi.
8. Capcane şi filtre de reţinere a materialului radioactiv din aerul evacuat în atmosfera.
9. Dispozitive la instalaţiile de ventilaţie care sa împiedice inversarea sensului de circulaţie a aerului în caz de defectare a ventilatoarelor, în unitãţile unde se lucreazã cu substanţe radioactive.
10. Instalaţii de ventilaţie speciale la unitãţile care folosesc surse de radiatii ionizante, menite sa împiedice dispersarea contaminarii radioactive pe calea aerului.
11. Ventilatoare de rezerva pentru ventilaţie de absorbţie, în unitãţile în care se lucreazã cu substanţe nucleare.

III. Mãsuri şi materiale igienico-sanitare

A. Mãsuri igienico-sanitare:
1. Amenajarea de spaţii pentru depozitarea provizorie a reziduurilor industriale nocive care pot infecta aerul, apa sau solul.
2. Amenajarea de spaţii fixe sau mobile pentru protejarea angajaţilor impotriva condiţiilor meteorologice necorespunzãtoare.
3. Aparate pentru controlul microclimatului din încãperile de lucru.
4. Aparate şi spaţii pentru reanimare, în sectoarele unde exista pericole deosebite (sectorul chimic, minier, forestier, prospecţiuni geologice, staţii de inalta tensiune etc.).
5. Aparate de salvare pentru lucrãtorii care fac parte din echipele de intervenţie.
6. Canalizari şi colectoare speciale pentru apa contaminata ce se evacueaza din filtrele umede utilizate pentru reţinerea substanţelor radioactive.
7. Instalaţii de aerosoli şi ultraviolete.
8. Gratare din lemn în încãperile de lucru în care pardoselile se umezesc în permanenta sau sînt executate din materiale cu inertie termica.
9. Amenajarea de hidranti, fintini arteziene şi rezervoare cu soluţii neutralizante pentru spalarea în locurile de munca unde exista pericol de arsuri cu substanţe chimice.
10. Instalaţii de apa carbogazoasa pentru secţii cu microclimat cald.
11. Instalaţii de pulverizare a apei de suprafata radianta.
12. Instalaţii de oprire a patrunderii gazelor toxice, din sistemele de canalizare, în clãdirile sub care trec.
13. Izolarea spaţiului de lucru (crearea de spaţii climatizante) pentru menţinerea microclimatului în limita valorile admisibile.
14. Posturi de prim-ajutor, la locurile de munca care prezintã pericole de accidente de munca şi îmbolnãviri profesionale.
15. Caravane medicale autopurtate.
16. Cheltuieli pentru asigurarea igienei corporale a personalului, în întreprinderile fãrã bãi proprii şi în care prin procesele de munca se produce murdarirea corpului.
17. Dotarea cu aparatura şi mobilier pentru punctele sanitare şi dispensarele medicale de întreprindere.
18. Dotarea cu aparatura necesarã controlului medical al personalului, controlului dozimetric individual, inclusiv pentru laboratoarele de pneumoconioza.
19. Amenajarea şi dotarea posturilor de prim-ajutor pentru asistenta de urgenta, pentru intervenţie şi reducerea extinderii contaminarii, în locurile de munca unde se manipuleaza surse interne de radiatii sau unde exista radiotoxicitate mare sau foarte mare.
20. Amenajarea de bãi sau duşuri şi vestiare pentru îmbrãcãmintea proprie a angajaţilor, cît şi pentru echipamentul de protecţie.
21. Instalaţii de decontaminare externa a personalului din unitãţi nucleare.
22. Instalaţii de decontaminare pentru diferite utilaje şi materiale capabile sa provoace contaminari, în unitãţi nucleare.
23. Amenajãri speciale pentru pãstrarea surselor de radiatii ionizante în vederea prevenirii iradierii şi contaminarii radioactive.
24. Amenajarea zonelor expuse contaminarii (depozite de minereu, spaţii de siguranta în jurul obiectivelor nucleare etc.).
25. Lucrãri de protejare anticoroziva a instalaţiilor de canalizare şi a rezervoarelor de efluenti lichizi radioactivi.
26. Staţii de salvare mobile (auto), dotate cu aparate şi materiale corespunzãtoare în sectorul minier şi în alte sectoare de activitate unde este necesar.

B. Materiale igienico-sanitare:
1. Unguente, alifii şi alte substanţe folosite pentru protecţia pielii impotriva agenţilor agresivi de la locul de munca (acizi, baze etc.).
2. Materiale pentru igiena corporalã (sapun, perii de unghii, pasta şi periute de dinti, prosoape etc.).
3. Aparatura şi substantele necesare pentru dezinsectia şi deratizarea unitãţii proprii.

IV. Echipament de protecţie

1. Valoarea echipamentului de protecţie ce se acorda în anul respectiv, conform prevederilor "Normativului republican pentru acordarea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru".
2. Amenajãri şi dotãri pentru pãstrarea, verificarea, întreţinerea, repararea, curãţirea, denocivizarea echipamentului de protecţie şi de lucru.

V. Echipament de lucru

1. 50% din valoarea echipamentului de lucru ce se acorda în anul respectiv persoanelor încadrate permanent în munca, conform prevederilor "Normativului republican pentru acordarea echipamentului de protecţie şi echipamentului de lucru".
2. Valoarea integrala a echipamentului de lucru ce se acorda ucenicilor care se califica la locurile de munca.

VI. Alimentaţie specialã pentru creşterea rezistentei organismului

1. Cheltuieli pentru acordarea mesei calde şi a alimentaţiei speciale pentru creşterea rezistentei organismului, conform reglementãrilor în vigoare.

VII. Cercetãri şi proiectari privind protecţia muncii

1. Costul temelor de cercetare şi a proiectelor care rezolva probleme privind îmbunãtãţirea condiţiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale, pe baza cãrora se executa lucrãrile prevãzute la capitolele: tehnica securitãţii, ventilaţie de protecţie a muncii, mãsuri şi materiale igienico-sanitare, echipament de protecţie şi de lucru.
2. Costul lucrãrilor de cercetare destinate îmbunãtãţirii mijloacelor şi metodelor de propaganda şi instructaj în domeniul protecţiei muncii, precum şi a unor teme care rezolva probleme sociale legate de protecţia muncii, ca de exemplu: comportamentul muncitorilor într-un anumit mediu de lucru; adaptarea femeii la noile condiţii de munca etc.
3. Instalaţii şi aparatura necesarã dotãrii laboratoarelor sau institutelor de cercetãri profilate în domeniul protecţiei muncii.
4. Valoarea documentaţiilor tehnice pentru dispozitive şi instalaţii de protecţie a muncii.

VIII. Propaganda şi instructajul de protecţie a muncii

1. Amenajarea interioarã a cabinelor de protecţie a muncii, inclusiv mobilier şi obiecte de inventar.
2. Aparate de filmat, de proiectie, de fotografiat, magnetofoane utilizate pentru propaganda protecţiei muncii.
3. Aparate şi instrumente de laborator pentru demonstratii practice în cabinetele de protecţie a muncii.
4. Machete şi alte materiale demonstrative pentru instructajul de protecţie a muncii.
5. Instalaţii pentru testarea cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii.
6. Filme, diafilme, diapozitive de protecţie a muncii.
7. Cabinete mobile pentru propaganda de protecţie a muncii.
8. Afişe şi panouri cu teme de protecţie a muncii.
9. Organizarea expozitiilor de protecţie a muncii.
10. Organizarea de conferinţe, consfatuiri sau acţiuni metodologice privind instructajul de protecţie a muncii.
11. Instrucţiuni proprii de protecţie a muncii la locurile de munca.
12. Norme republicane şi departamentale de protecţie a muncii.
13. Publicaţii în domeniul protecţiei muncii (cãrţi, reviste, planşe, cataloage, pliante etc.).

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016