Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 8 iulie 2009  de selectare si finantare a programelor de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 8 iulie 2009 de selectare si finantare a programelor de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 29 iulie 2009

ART. 1
Programele de interes naţional finanţate de Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, denumitã în continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat, prevãzute cu aceastã destinaţie, au ca scop integrarea, incluziunea socialã şi profesionalã a persoanelor adulte cu handicap, precum şi creşterea calitãţii vieţii acestora.
ART. 2
(1) Pot primi fondurile necesare finanţãrii proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 serviciile publice de asistenţã socialã din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi organismele private autorizate, potrivit legii.
(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.
ART. 3
(1) Acordarea fondurilor necesare finanţãrii nerambursabile a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, organizatã de cãtre Autoritate.
(2) Solicitanţii interesaţi participã la selecţia publicã de proiecte care cuprinde urmãtoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţãrilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) publicarea pe site-ul propriu de cãtre Autoritate a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect;
d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autoritãţii;
e) verificarea conformitãţii administrative, a eligibilitãţii şi îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnicã şi financiarã;
f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice şi financiare;
g) efectuarea vizitelor de precontractare;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilã;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilã.
ART. 4
(1) Autoritatea publicã anunţul de participare la selecţia publicã de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul propriu (www.anph.ro.) În anunţul de participare este menţionatã data-limitã pentru depunerea propunerilor de proiecte.
(2) Data-limitã pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii anunţului de participare.
ART. 5
(1) Numãrul de solicitanţi la selecţia de proiecte din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 nu este limitat.
(2) Autoritatea va repeta procedura de selecţie de proiecte în cazul în care existã un singur participant.
(3) În cazul în care în urma repetãrii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilã acestuia în condiţiile legii.
ART. 6
(1) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect specificã fiecãrui program de interes naţional este aprobatã prin ordin al preşedintelui Autoritãţii şi cuprinde:
A. informaţii generale privind Autoritatea;
B. cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritate şi documentele care urmeazã sã fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerinţelor respective;
C. termenii de referinţã;
D. instrucţiuni privind datele-limitã care trebuie respectate şi formalitãţile ce trebuie îndeplinite;
E. instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare;
F. informaţii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilã.
(2) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului preşedintelui Autoritãţii de aprobare a Metodologiei de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009, Autoritatea publicã pe site-ul propriu documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
ART. 7
Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, sã completeze documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect specificã fiecãrui program de interes naţional şi este obligatã sã comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postatã cu cel puţin 4 zile calendaristice înainte de data-limitã pentru depunerea propunerilor de proiecte.
ART. 8
Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritãţii din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, pânã la data-limitã prevãzutã în anunţul de participare, cu respectarea cerinţelor din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect specificã fiecãrui program de interes naţional.
ART. 9
(1) Componenţa nominalã a comisiei de selecţie a propunerilor de proiecte pentru fiecare program de interes naţional, denumitã în continuare comisie, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autoritãţii.
(2) Preşedintele Autoritãţii poate solicita altor instituţii cu competenţe în domeniul asistenţei sociale desemnarea unui reprezentant ca membru în cadrul comisiei.
(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limitã de depunere prevãzutã.
(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificãri de la solicitanţi.
(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizeazã în baza punctajului obţinut conform criteriilor de selectare aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilã cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect specificã fiecãrui program de interes naţional.
(6) Comisia întocmeşte şi înainteazã spre aprobare preşedintelui Autoritãţii raportul de selectare în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilã, precum şi cuantumul finanţãrii ce urmeazã a fi acordat pentru fiecare proiect.
(7) Rezultatul selecţiei propunerilor de proiecte se comunicã în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data aprobãrii raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.
(8) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicãrii acestora, urmând ca Autoritatea sã le soluţioneze în cel mult 5 zile de la data primirii.
(9) Pentru fondurile necontractate Autoritatea poate iniţia o nouã selecţie publicã de proiecte.
ART. 10
(1) Contractele de finanţare nerambursabilã se încheie între Autoritate, în calitate de finanţator, şi solicitant, în calitate de beneficiar, şi se semneazã în termen de 15 zile lucrãtoare de la comunicarea privind selecţia propunerilor de proiecte.
(2) Modelul-cadru de contract de finanţare nerambursabilã se constituie anexã în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect.
(3) Finanţarea se acordã pentru acoperirea parţialã a proiectului, în baza contractului încheiat între pãrţi.
(4) Contribuţia minimã a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţãrii nerambursabile solicitate de la Autoritate.
(5) Existenţa unor surse de finanţare, altele decât cele ale Autoritãţii şi ale solicitantului, îl obligã pe solicitant la menţionarea explicitã a acestora, a destinaţiei fondurilor şi a cuantumului resurselor atrase.
(6) Pentru aceeaşi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singurã finanţare nerambursabilã de la Autoritate în decursul unui an fiscal.
ART. 11
(1) Autoritatea are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilã, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestora.
(2) Finanţarea nerambursabilã se efectueazã pe bazã de decont justificativ. Decontarea se face pe mãsura efectuãrii cheltuielilor de cãtre beneficiar.
(3) Plata finalã de 10% se acordã dupã îndeplinirea de cãtre beneficiarul finanţãrii a tuturor obiectivelor prevãzute în proiect, prezentarea şi validarea raportului final de activitate, prezentarea şi validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuţiei angajate prin contractul de finanţare nerambursabilã şi finalizarea de cãtre Autoritate a etapelor de monitorizare.
(4) Fondurile obţinute prin finanţarea nerambursabilã se utilizeazã cu respectarea legislaţiei în vigoare în sistemul bugetar.
ART. 12
(1) Monitorizarea implementãrii şi verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovãrii drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se asigurã de cãtre Autoritate.
(2) Metodologia privind monitorizarea implementãrii proiectelor din cadrul programelor de interes naţional se aprobã prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 13
Finanţarea acordatã pentru derularea proiectelor din cadrul programelor de interes naţional se suspendã sau se sisteazã, dupã caz, în situaţia în care Autoritatea constatã cã fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevãzute în contractele de finanţare încheiate.

___________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice