Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE DE MONITORIZARE din 6 februarie 2002  a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE DE MONITORIZARE din 6 februarie 2002 a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2002
CAP. 1
Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1
Scop
ART. 1
Metodologia de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili are ca obiective:
a) urmãrirea şi controlul respectãrii de cãtre furnizorii de gaze naturale a criteriilor şi metodelor de calcul al preţurilor şi tarifelor reglementate;
b) verificarea modului în care, dupã acreditare, consumatorii eligibili îndeplinesc cerinţele şi criteriile de eligibilitate;
c) asigurarea de cãtre distribuitorii licentiati a securitãţii, continuitãţii şi a echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor captivi;
d) aplicarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;
e) promovarea şi asigurarea competitiei pe piata interna a gazelor naturale;
f) asigurarea transparenţei preţurilor şi a tarifelor în sectorul gazelor naturale;
g) crearea bazei de date a Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi furnizarea de informaţii privind piata interna, precum şi activitatea de comerţ internaţional cu gaze naturale.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare
ART. 2
Metodologia de monitorizare a pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili stabileşte procedurile pe care Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumita în continuare ANRGN, le aplica pentru:
a) colectarea, înregistrarea şi arhivarea informaţiilor şi datelor privind preţurile şi tarifele practicate de agenţii economici din sectorul gazelor naturale, supuşi prevederilor prezentei metodologii;
b) colectarea, înregistrarea şi arhivarea informaţiilor şi datelor privind contractele de vânzare-cumpãrare şi contractele pentru prestarea serviciilor de sistem, încheiate de consumatorii eligibili, şi îndeplinirea obligaţiilor ce le revin ca urmare a derulãrii acestor contracte.
ART. 3
Prevederile prezentei metodologii se aplica tuturor agenţilor economici care sunt:
a) titulari ai licenţei de furnizare a gazelor naturale;
b) titulari ai licenţei de distribuţie a gazelor naturale;
c) titulari ai licenţei de inmagazinare a gazelor naturale;
d) titulari ai licenţei de transport al gazelor naturale;
e) titulari ai licenţei de tranzit al gazelor naturale;
f) consumatori eligibili acreditaţi de ANRGN şi incluşi în lista centralizata la nivel naţional, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
SECTUNEA a 3-a
Acte normative de referinta
ART. 4
Dispoziţiile prezentei metodologii se completeazã cu prevederile urmãtoarelor acte normative de referinta:
a) <>Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãţilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 463/2001 ;
b) <>Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 791/2001 ;
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;
d) Decizia preşedintelui ANRGN nr. 946 din 18 decembrie 2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;
e) Decizia preşedintelui ANRGN nr. 79 din 15 martie 2001 privind aprobarea Criteriilor şi metodelor pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;
f) Decizia preşedintelui ANRGN nr. 54 din 23 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în sectorul gazelor naturale;
g) <>Ordinul preşedintelui ANRGN nr. 538 din 15 octombrie 2001 privind aprobarea Procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377.
SECŢIUNEA a 4-a
Terminologie
ART. 5
Termenii utilizaţi în prezenta metodologie şi lista cuprinzând abrevierile sunt prevãzute în anexa nr. 1.

CAP. 2
Monitorizarea pieţei interne reglementate a gazelor naturale şi a consumatorilor eligibili
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 6
Agenţii economici prevãzuţi la art. 3 au obligaţia sa întocmeascã şi sa înainteze lunar Departamentului preţuri, tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN, pana cel târziu în ultima zi a lunii în curs, un raport privind cantitãţile de gaze naturale tranzacţionate şi/sau serviciile prestate în luna precedenta, conform modelelor prezentate în anexele la prezenta metodologie.
ART. 7
(1) Departamentul preţuri, tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN are dreptul sa solicite titularilor de licenţe şi/sau consumatorilor eligibili prevãzuţi la art. 3 completarea, clarificarea şi/sau detalierea datelor şi informaţiilor cuprinse în raportul înaintat.
(2) Termenul în care rãspunsul de clarificare va fi înaintat Departamentului preţuri, tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorilor din cadrul ANRGN este de 10 zile calendaristice de la data solicitãrii.
ART. 8
Datele şi informaţiile vor fi completate şi înaintate ANRGN sub semnatura şi pe propria rãspundere a reprezentanţilor legali ai agenţilor economici, personalul împuternicit al ANRGN având dreptul de control, conform prevederilor Regulamentului de constatare, de notificare şi de sancţionare a abaterilor de la reglementãrile emise în sectorul gazelor naturale, al veridicitatii şi exactitatii datelor şi informaţiilor furnizate.
ART. 9
(1) Toate datele şi informaţiile cuprinse în rapoarte vor fi tratate conform prevederilor <>art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 791/2001 .
(2) Personalul Departamentului preţuri, tarife, reglementãri comerciale şi protecţia consumatorilor, precum şi personalul cu atribuţii de control sau care utilizeazã aceste date au obligaţia asigurãrii securitãţii, integritãţii şi confidenţialitãţii acestora.
ART. 10
(1) ANRGN are dreptul de a face publice, fãrã acordul partenerilor contractuali, datele şi informaţiile privind tranzacţiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale pe piata interna a gazelor naturale.
(2) Datele şi informaţiile vor fi fãcute publice numai în forme prelucrate şi agregate, astfel încât sa nu fie posibila identificarea unor tranzacţii individuale şi sa se asigure confidenţialitatea relaţiilor contractuale.
ART. 11
ANRGN nu va face publice, fãrã acordul partenerilor contractuali, datele şi informaţiile privind tranzacţiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de consumatori, dacã în categoria respectiva nu exista cel puţin 3 consumatori înregistraţi.
SECŢIUNEA a 2-a
Instrucţiuni de completare a rapoartelor
ART. 12
Raportul privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, se completeazã de cãtre deţinãtorii de licenta de furnizare a gazelor naturale.
ART. 13
Raportul privind serviciile de transport, tranzit, distribuţie şi inmagazinare, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3, se completeazã de cãtre titularii licenţei de transport, ai licenţei de tranzit, ai licenţei de distribuţie sau ai licenţei de inmagazinare, dupã caz.
ART. 14
Raportul privind contractele de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4, se completeazã de cãtre consumatorii eligibili.
SECŢIUNEA a 3-a
Completarea raportului privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale (contracte de achiziţie, contracte de furnizare şi contracte de vânzare-cumpãrare)
ART. 15
(1) Completarea raportului privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale (contracte de achiziţie, contracte de furnizare şi contracte de vânzare-cumpãrare), conform anexei nr. 2, se face distinct, pentru consumatorii conectati direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT), pentru consumatorii conectati în sistemele de distribuţie şi pentru alţi titulari ai licenţei de furnizare.
(2) Completarea raportului pentru consumatori se face pe categorii, astfel:
a) consumatori rezidentiali: consumator rezidential individual, consumator rezidential colectiv, alţi consumatori rezidentiali;
b) consumatori din sectorul producerii de energie electrica;
c) consumatori din industria chimica;
d) consumatori cu consum anual mai mare de 124.000.000 mc/an sau 4.186.000 GJ/an sau 1.163 GWh/an;
e) consumatori supuşi procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de gaze naturale, în conformitate cu Directiva CE 90/377, aprobatã prin <>Ordinul preşedintelui ANRGN nr. 538/2001 . Pentru aceasta categorie raportarea se face pe tipurile de consumatori (de referinta), definite în procedura;
f) consumatori eligibili. Pentru aceasta categorie raportarea se face individual pentru fiecare consumator eligibil.
ART. 16
La capitolul "Achiziţii gaze naturale" se nominalizeaza individual toate contractele de achiziţie (numãrul şi data) executate pe parcursul lunii respective, cu nominalizarea furnizorului, a preţului mediu realizat şi a cantitãţii de gaze naturale achiziţionate.
ART. 17
(1) Cantitãţile vor fi exprimate în "mii mc", iar preţurile în "lei/1.000 mc", exclusiv T.V.A.
(2) În cazul achiziţiei gazelor naturale din import sau plãţii contravalorii gazelor naturale achiziţionate într-o alta moneda decât cea nationala, se va preciza la rubrica "Observaţii" cursul de schimb considerat, conform prevederilor contractuale.
(3) De asemenea, vor fi precizate tarifele incluse în preţuri, conform contractului, şi valoarea acestora.
ART. 18
Pentru livrãrile cãtre alţi furnizori/distribuitori se nominalizeaza individual toate contractele de achiziţie sau de vânzare-cumpãrare (numãrul şi data) executate pe parcursul lunii respective, cu nominalizarea furnizorului, a preţului mediu realizat şi a cantitãţii de gaze naturale tranzacţionate.
SECŢIUNEA a 4-a
Completarea raportului privind prestarea serviciilor de sistem (transport, tranzit, inmagazinare, distribuţie)
ART. 19
La rubrica "Servicii" vor fi nominalizate individual toate contractele încheiate (numãrul şi data) cu consumatorii eligibili şi/sau cu distribuitorii licentiati, dupã caz, conform anexei nr. 3.
ART. 20
La rubrica "Consumatori conectati direct la SNT" vor fi prezentate individual contractele încheiate de transportator cu consumatorii eligibili şi cu furnizorii/distribuitorii licentiati de gaze naturale.
ART. 21
La rubrica "Consumatori conectati în sistemul de distribuţie" vor fi prezentate individual contractele încheiate de distribuitor cu consumatorii eligibili de gaze naturale, prezentate pe categoriile de consumatori prevãzute la art. 15 alin. (2), cu nominalizarea beneficiarului, a tarifului practicat şi a cantitãţii de gaze naturale furnizate.
ART. 22
(1) Toate cantitãţile vor fi exprimate în "mii mc", iar tarifele în "lei/1.000 mc", exclusiv T.V.A.
(2) În cazul contractelor în care tarifele sunt calculate în valuta, transformarea acestora în lei se va realiza în conformitate cu declaraţiile vamale, cu facturile emise sau cu clauzele contractuale, dupã caz, în raport fiind menţionat şi cursul valutar la care a fost efectuatã transformarea.
SECŢIUNEA a 5-a
Completarea raportului privind contractele de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale
ART. 23
La rubrica "Contractele de vânzare-cumpãrare" se nominalizeaza individual toate contractele de vânzare-cumpãrare (numãrul şi data) executate pe parcursul lunii respective, cu nominalizarea furnizorului, a preţului mediu realizat şi a cantitãţii de gaze naturale achiziţionate, conform anexei nr. 4.
ART. 24
La rubrica "Contracte de prestãri de servicii" vor fi nominalizate individual toate contractele încheiate (numãrul şi data) cu transportatorul şi/sau cu distribuitorii licentiati, dupã caz.
ART. 25
(1) Toate cantitãţile vor fi exprimate în "mii mc", iar tarifele în "lei/1.000 mc", exclusiv T.V.A.
(2) În cazul contractelor în care preţurile şi/sau tarifele sunt calculate în valuta, transformarea acestora în lei se va realiza în conformitate cu declaraţiile vamale, cu facturile emise sau cu clauzele contractuale, dupã caz, în raport fiind menţionat şi cursul valutar la care a fost efectuatã transformarea.

CAP. 3
Contravenţii
ART. 26
Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amenda, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmãtoarele fapte:
a) nerespectarea de cãtre agenţii economici prevãzuţi la art. 3 a termenelor de transmitere a rapoartelor, respectiv a datelor şi informaţiilor suplimentare solicitate;
b) refuzul de a furniza sau furnizarea de date şi informaţii incorecte, incomplete sau eronate.

CAP. IV
Dispoziţii finale
ART. 27
(1) Titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a inregistra la ANRGN contractele de achiziţie a gazelor naturale, precum şi contractele de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni calendaristice consecutive inclusiv.
(2) Înregistrarea contractelor se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data publicãrii prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la data încheierii contractelor, formularul de înregistrare fiind prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 28
Agenţii economici prevãzuţi la art. 3 vor notifica ANRGN persoanele autorizate sa întocmeascã rapoartele prevãzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 şi sa furnizeze datele şi informaţiile solicitate de departamentul de specialitate, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicãrii prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data acordãrii licenţei sau eligibilitãţii de cãtre ANRGN.
ART. 29
(1) Rapoartele prevãzute la art. 12, 13 şi 14 vor fi transmise ANRGN în format Microsoft Excel 97 prin e-mail la adresa anrgn@anrgn.ro sau gsirbu@anrgn.ro, în termenul prevãzut în prezenta metodologie şi cu respectarea prevederilor legale privind semnatura electronica.
(2) Pana la înregistrarea semnãturii electronice extinse a agenţilor economici prevãzuţi la art. 3 rapoartele vor fi înaintate ANRGN şi pe suport hârtie, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2002.
ART. 30
Pana la organizarea bazelor de date, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2003, completarea raportului privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale se va realiza pentru categoriile de consumatori precizate la art. 15 alin. (2), urmând ca dupã data menţionatã completarea sa se realizeze şi pentru subcategoriile de consumatori specificate în modelul prezentat în anexa nr. 2.
ART. 31
Anexa nr. 1 "Definirea unor termeni şi lista cu abrevierile utilizate", anexa nr. 2 "Raport privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale", anexa nr. 3 "Raport privind serviciile de transport, tranzit, distribuţie, inmagazinare", anexa nr. 4 "Raport privind contractele de vânzare-cumpãrare/prestãri de servicii în domeniul gazelor naturale" şi anexa nr. 5 "Fişa de înregistrare a contractului" fac parte integrantã din prezenta metodologie.


ANEXA 1
-------
la metodologie
--------------

DEFINIREA
unor termeni şi lista cu abrevierile utilizate

- Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN - instituţie publica cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Ministerului Industriei şi Resurselor, care elaboreazã, aplica şi urmãreşte sistemul de reglementãri obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienta, siguranta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor şi a mediului.
- Consumator captiv - persoana fizica sau juridicã, romana ori strãinã, care este obligatã datoritã configuraţiei sistemului de distribuţie sa contracteze gaze naturale cu un anumit producãtor sau distribuitor, titular al licenţei de furnizare.
- Consumator eligibil - persoana fizica sau juridicã, romana ori strãinã, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producãtor şi/sau furnizor şi care are acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie.
- Consumator rezidential - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul încãlzirii spaţiilor proprii, producerii apei calde, pentru gãtit şi pentru care furnizarea se face fãrã limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sãnãtãţii, în instituţii şi altele asemenea:
a) consumator rezidential individual - consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 mc/an;
b) consumator rezidential colectiv - consumul casnic în gospodãrii sau în apartamente de bloc, cu contorizari comune şi un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/an;
c) alţi consumatori rezidentiali - instituţii publice, unitãţi de învãţãmânt, spitale, crese, grãdiniţe, servicii sociale şi altele asemenea.
- Consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie prima în industria chimica sau pentru procese tehnologice în industrie, în sectorul extractiv, în sectorul materialelor de construcţii şi altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrica şi/sau termica, clasificat astfel:
a) consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 mc/an;
b) consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 mc/an.
- Consumator din industria chimica - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie prima în industria chimica de sinteza.
- Consumator din sectorul producerii de energie electrica - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul producerii de energie electrica pentru utilitãţi publice.
- Consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultura, în sere şi utilizãri similare, pentru care furnizarea se face fãrã limita de consum, pana la nivelul debitului maxim instalat.
- Consumator din sectorul distribuţiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizeazã gaze naturale pentru producerea de energie termica în scopul distribuţiei publice; furnizarea se realizeazã în limita cantitãţilor de gaze naturale contractate şi în conformitate cu graficul de livrãri prevãzut în contractul de furnizare.
- Furnizor - persoana juridicã, romana sau strãinã, titulara a licenţei de furnizare a gazelor naturale.
- Gaze naturale - substanţe minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra, şi care în condiţii de suprafata se prezintã în stare gazoasa, intrunind proprietãţile fizice şi chimice prevãzute în STAS 3317 şi având o putere calorifica inferioarã minima de 8.057 kcal/mc la 15°C şi 760 mm Hg.
- Metru cub de gaze naturale (mc) - echivalentul energetic, conform STAS 3.317, al cantitãţii de gaze naturale conţinute în volumul unui cub cu latura de un metru, la presiunea de 101.325 Pa (1 bar) şi temperatura de 288,15°K (15°C).
- Preţ reglementat - preţ aprobat de ANRGN, pe baza propunerilor agenţilor economici din sectorul gazelor naturale, aferent contractelor de furnizare pentru consumatorii captivi; modalitatea de calcul al preţului reglementat este prevãzutã în Criteriile şi metodele pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui ANRGN nr. 79 din 15 martie 2001.
- Preţ negociat - preţ rezultat ca efect al mecanismelor concurentiale ale pieţei, aferent contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate între furnizori şi consumatorii eligibili de gaze naturale, precum şi contractelor de achiziţie încheiate între producãtori/furnizori şi distribuitorii de gaze naturale.ANEXA 2


la metodologie
---------------
(confidenţial)
--------------

......................
(denumirea furnizorului)
Nr. licenţei de furnizare ..........

RAPORT
privind achiziţiile şi livrãrile de gaze naturale
în luna ............


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Producţie
Import interna Total
Nr. ─────────── ─────────── ─────
con- can- preţ can- preţ can- Oser-
su- ti- (lei/ ti- (lei/ ti- vatii
ma- ta- 1.000 ta- 1.000 ta-
tori te mc) te mc) te
(mii (mii (mii
mc) mc) mc)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Achiziţii de gaze naturale - total X x x
contract 1 X În cazul
contract 2 X contrac-
............... X telor de
contract "n" X achiziţie
a gazelor
naturale
din im-
port se
va preci-
za cursul
de schimb
în lei/
U.S.D.
II. Livrãri de gaze naturale,
pe categorii de consumatori
- total X
II. A. Consumatori conectati direct X
la SNT - total
II. A.1. Consumatori captivi supuşi
procedurii pentru raportarea
datelor privind consumatorii
de gaze naturale, conform
Ordinului preşedintelui ANRGN
nr. 538/2001 X
- I(1)
- I(2)
- I(3-1)
- I(3-2)
- I(4-1)
- I(4-2)
- I(5-4)
II. A.2. Consumatori din industria
chimica
II. A.3. Consumatori din sectorul
producerii de energie
electrica
II. A.4. Consumatori cu un consum
anual de gaze naturale mai
mare de 124.000.000 mc/an
sau de 4.186.000 GJ/an
ori de 1.163 GWh/an
II. A.5 Consumatori eligibili*) X
- "numele consumatorului eligibil" X
- "numele consumatorului eligibil" X
- "numele consumatorului eligibil" X
II. B. Consumatori conectati în
sistemul de distribuţie - total X
II. B.1. Consumatori rezidentiali X
a) consumatori rezidentiali
individuali
b) consumatori rezidentiali
colectivi
c) alţi consumatori rezidentiali
II. B.2. Consumatori captivi supuşi
procedurii pentru raportarea
datelor privind consumatorii
de gaze naturale, conform
Ordinului preşedintelui ANRGN
nr. 538/2001 X
- I(1)
- I(2)
- I(3-1)
- I(3-2)
- I(4-1)
- I(4-2)
- I(5-4)
II. B.3. Consumatori din industria
chimica
II. B.4 Consumatori din sectorul
producerii de energie electrica
II. B.5 Consumatori cu un consum
anual de gaze naturale mai
mare de 124.000.000 mc/an sau
de 4.186.000 GJ/an ori
de 1.163 GWh/an
II. B.6 Consumatori eligibili *) X
- "numele consumatorului eligibil" X
- "numele consumatorului eligibil" X
- "numele consumatorului eligibil" X
III. Vânzãri de gaze naturale cãtre
alţi furnizori/transportatori/ X
distribuitori
- denumirea clientului X
- denumirea clientului X
- denumirea clientului X
IV. Consum tehnologic X
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Pentru fiecare consumator eligibil va fi precizat tipul de consumator
în care este încadrat.

Certificam realitatea şi exactitatea datelor şi informaţiilor,


──────────────────────────────────────────────────────────────

Data ............ Director general, Pagina nr. ..........
...................
ANEXA 3


la metodologie
--------------
(confidenţial)
--------------

.........................
(denumirea titularului de licenta)
Licenta nr. ............


RAPORT
privind serviciile de transport, tranzit,
distribuţie, inmagazinare prestate în luna .........───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Canti- Tariful Total Obser-
Servicii tatea - lei/ prestaţie vatii
- mii mc- 1.000 mc-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Servicii de transport*)
I. A. pentru distribuitori licentiati
- denumirea distribuitorului
- denumirea distribuitorului
I. B. pentru furnizori licentiati
- denumirea furnizorului
- denumirea furnizorului
I. C. pentru consumatorii eligibili
- denumirea consumatorului eligibil
- denumirea consumatorului eligibil
II. Servicii de distribuţie
II. A. pentru distribuitori licentiati
- denumirea distribuitorului
- denumirea distribuitorului
II. B. pentru furnizori licentiati
- denumirea furnizorului
- denumirea furnizorului
II. C. pentru consumatorii eligibili
- denumirea consumatorului eligibil
- denumirea consumatorului eligibil
III. Servicii de inmagazinare
III. A. pentru distribuitori licentiati
- denumirea distribuitorului
- denumirea distribuitorului
III. B. pentru furnizori licentiati
- denumirea furnizorului
- denumirea furnizorului
III. C. pentru consumatorii eligibili/
transportatori
- denumirea consumatorului eligibil
- denumirea consumatorului eligibil
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Inclusiv servicii de tranzit (raportare distinctã).

Certificam realitatea şi exactitatea datelor şi informaţiilor.


─────────────────────────────────────────────────────────────

Data ............ Director general, Pagina nr. ..........
...................
ANEXA 4


la metodologie
--------------

..................................
(denumirea consumatorului eligibil)

RAPORT
privind contractele de vânzare-cumpãrare/prestãri
de servicii în domeniul gazelor naturale, derulate în luna ........


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cantitatea Valoa- Preţul
Contractele (mii mc) rea mediu Furnizorul Obser-
de vânzare-cumpãrare ───────────── (milioane (lei/ vatii
intern import lei) 1.000 mc)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contractul nr. .......
Contractul nr. .......
Contractul nr. .......
Contractul nr. .......
Contractul nr. .......
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contract de prestãri
de servicii nr. ......
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
1. La rubrica observaţii vor fi precizate cazurile în care preţul mediu şi, respectiv, valoarea facturatã includ servicii de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale.
2. Situaţia va fi însoţitã de comunicarea plãţilor efectuate cãtre furnizori, cu indicarea perioadei de consum pentru care aceasta plata este efectuatã, inclusiv plãţile în contul datoriilor eşalonate la plata.
3. În situaţia unor furnizori externi se va preciza cursul de schimb leu/U.S.D. la care s-a efectuat facturarea.ANEXA 5


la metodologie
--------------

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTULUI
(model)

1. Numãrul de înregistrare a contractului la ANRGN
2. Numãrul contractului
3. Tipul contractului (de achiziţie a gazelor naturale - cod ACH, de
cumpãrare-vânzare a gazelor naturale - cod CUV)
4. Pãrţile contractante:
4.1. vânzãtor .......... în calitate de ............./(producãtor -
cod PRD, furnizor - cod FRN)
4.2. cumpãrãtor .............. în calitate de ...../(furnizor - cod FRN,
furnizor/distribuitor - cod FRD, consumator eligibil - cod CNS)
5. Durata contractului .................
5.1. data de începere a contractului zi/luna/an
5.2. data de terminare a contractului zi/luna/an
6. Cantitatea contractatã
- mii mc-


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total Anul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Preţul contractului:
7.1. la data înregistrãrii (lei/1.000 mc, U.S.D./1.000 mc,
euro/1.000 mc etc.)
7.2. formula de ajustare a preţului
7.3. valoarea parametrilor de ajustare corespunzãtor
preţului înregistrat
8. Condiţia de livrare .............../(la frontiera, la intrarea în SNT,
la intrarea în sistemul de distribuţie, franco-consumator etc.)
9. Partea care asigura încheierea contractelor pentru serviciile de sistem:
9.1. serviciile de transport (vânzãtorul/cumpãrãtorul)
9.2. serviciile de inmagazinare (vânzãtorul/cumpãrãtorul)
9.3. serviciile de distribuţie (vânzãtorul/cumpãrãtorul).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016