Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022  privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2022*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 6 iulie 2022 privind sprijinul pentru implementarea proiectelor dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2022*)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 682 bis din 8 iulie 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 874 din 6 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 8 iulie 2022.
──────────
    *) Traducere.
        Părţile semnatare:
        Guvernul României, reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, reprezentat de Dan Vîlceanu în calitate de Ministru,
        (denumit în continuare "Guvernul României")
        şi

        Banca Europeană de Investiţii, cu sediul la 98-100, boulevard Konrad Adenauer, Luxemburg-Kirchberg (Marele Ducat al Luxemburgului), reprezentată de Christian Kettel Thomsen, Vice Preşedinte,
        (denumită în continuare "BEI")

        (denumite împreună "Părţi")

        AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:
    1. Părţile recunosc existenţa unei colaborări bune şi îndelungate între Guvernul României şi BEI în domeniul finanţării investiţiilor din infrastructură şi a altor necesităţi de dezvoltare ale României, de la începutul anilor 1990.
    2. Părţile recunosc importanţa majoră a finanţării pe care România urmează să o primească prin Fondurile Europene, şi anume Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune ("FC"), Fondul pentru o Tranziţie Justă ("FTJ"), Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală ("FEADR") şi Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură ("FEAMPA") şi Mecanismul pentru Interconectarea Europei ("MIE") precum şi alte Fonduri UE în cadrul bugetului pe termen lung şi al instrumentului NextGenerationEU pentru perioada de programare 2021-2027, inclusiv InvestEU şi Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (în mod colectiv "Fonduri UE") şi consideră că aceasta reprezintă o oportunitate fără precedent pentru România de a promova agenda privind politicile climatice şi sustenabilitatea mediului, şi de a-şi creşte performanţele economice prin investiţia în transport şi infrastructura de mediu, eficienţă energetică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), cercetare şi dezvoltare, educaţie şi formare profesională, precum şi consolidarea bazei de competitivitate şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare.
    3. Guvernul României este hotărât să crească rata şi calitatea absorbţiei Fondurilor UE printr-o mai bună gestionare, eficientizare şi executare a investiţiilor.
        Guvernul României a solicitat asistenţa BEI în acest efort, în vederea consolidării capacităţii sale de formulare a politicilor şi strategiilor, de planificare sectorială şi de planificare, elaborare şi implementare a proiectelor.

    4. După consultările avute cu Comisia Europeană, Guvernul României înţelege faptul că aceasta recunoaşte valoarea consilierii şi asistenţei pe care BEI o poate oferi României. Asistenţa BEI este necesară pentru implementarea cu succes atât a proiectelor finanţate, cât şi a celor ce vor fi finanţate din Fonduri UE şi/sau de către BEI, în perioada de programare 2021-2027, precum şi pentru pregătirea următoarei perioade de programare.
    5. Acest Memorandum de înţelegere ("Memorandum") nu are intenţia să schimbe natura sprijinului pe care BEI va continua să îl ofere României, atunci când un astfel de sprijin nu va intra în domeniul de aplicare al prezentului Memorandum; în special, Părţile confirmă faptul că în completarea operaţiunilor sale de creditare şi de asistenţă furnizată de JASPERS pentru pregătirea de noi proiecte destinate să fie finanţate prin Fonduri UE, BEI poate oferi sprijin consultativ pentru îmbunătăţirea performanţelor în pregătirea şi implementarea proiectelor care vor fi cofinanţate de către BEI.
    6. BEI este instituţia de finanţare a Uniunii Europene. În temeiul articolelor 174 şi 175 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), "În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, aceasta îşi dezvoltă şi îşi desfăşoară acţiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale" şi "Uniunea susţine realizarea acestor obiective prin acţiunea pe care o întreprinde prin intermediul. Fondurilor Structurale ale UE, al Băncii Europene de Investiţii şi al celorlalte instrumente financiare existente".
    7. Conform articolului 18(7) din Statutul său, în completarea activităţii sale de bază, BEI poate furniza servicii de asistenţă tehnică în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite de majoritatea Consiliului Guvernatorilor săi şi cu respectarea statutului său;
    8. În conformitate cu angajamentele BEI de Bancă UE a Climatului care urmează să fie puse în aplicare şi realizate în conformitate cu Foaia de Parcurs pentru Banca Climatului 2021-2025 a Grupului BEI (agreată de Consiliul de administraţie al Grupului BEI în noiembrie 2019 şi respectiv 2020), acordurile privind servicii de asistenţă tehnică aprobate începând cu 2021 vor respecta principiile stabilite în această Foaie de Parcurs (în special obiectivele Acordului de la Paris);
    9. Părţile recunosc faptul că toate obligaţiile de audit la care BEI ar putea fi supusă vor fi cele din statutul BEI, care este parte integrantă din TFUE. BEI fiind un organism al UE, instituţiile naţionale de audit nu beneficiază de drepturile de auditare a Grupului BEI, iar BEI este supusă numai verificărilor de audit - inclusiv vizite la faţa locului - efectuate direct de către Curtea de Conturi Europeană;
    10. Dat fiind statutul instituţional al BEI, Părţile înţeleg, de asemenea, că BEI nu este supusă regulilor naţionale privind achiziţiile publice, ci urmează propriile sale reguli cu privire la achiziţiile publice.

        În acest scop şi ţinând seama de preambulul anterior, Părţile CONVIN următoarele:
    1. Posibile domenii de asistentă BEI pentru asigurarea de sprijin pentru proiecte, având în vedere nevoile identificate de Guvernul României
        Guvernul României a identificat un număr de domenii generale în care ar fi necesar sprijin suplimentar pentru creşterea performanţelor României în pregătirea şi implementarea proiectelor, astfel încât să se îmbunătăţească absorbţia Fondurilor UE de către România în perioada de programare 2021-2027.
        Având în vedere necesităţile Guvernului României şi rolul BEI de creditor pe termen lung al UE, BEI este dispusă să asigure în continuare sprijin pentru implementarea proiectelor ("Sprijin pentru Proiecte"), cu scopul de a susţine agenda de reformă structurală a României, investiţiile din sectorul public şi intenţia acesteia de a creşte absorbţia Fondurilor UE în perioada de programare 2021-2027, precum şi pregătirea de către România a următoarei perioade de programare.
     Sprijinul pentru Proiecte va fi convenit de la caz la caz prin acorduri individuale ("Acord de servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor" - "ASATIP"), ce vor fi încheiate în conformitate cu articolul 3 de mai jos. Acesta poate cuprinde o posibilă asistenţă din partea BEI în legătură cu nevoile identificate mai jos.
        Domeniul 1: Nevoi orizontale
        BEI poate furniza sprijin în vederea asigurării unei gestionări eficiente şi proactive a programului, pentru programele operaţionale selectate, prin măsuri care să contribuie la o implementare eficace, eficientă şi oportună a proiectelor şi dezvoltarea sistemelor de gestionare şi control aferente, inclusiv, dar nu numai:
    - sprijin pentru creşterea capacităţii administrative a autorităţilor responsabile pentru managementul Fondurilor UE ("Autorităţilor de Management"), organismelor intermediare şi a altor beneficiari publici pentru identificarea, pregătirea şi implementarea proiectelor;
    – sprijin pentru gestionarea procesului de închidere a Programelor Operaţionale finanţate în cadrul perioadei de programare 2014 - 2020;
    – furnizarea de consultanţă directă echipelor pentru proiecte-cheie şi departamentelor responsabile pentru pregătirea, gestionarea şi implementarea proiectelor (inclusiv sprijin pentru metodologiile de licitaţii);
    – sprijin pentru formarea şi dezvoltarea profesională a experţilor locali în vederea pregătirii şi implementării unor astfel de proiecte;
    – sprijin pentru identificarea aspectelor legate de guvernanţă, simplificarea şi eficientizarea cadrului legislativ şi de reglementare naţional aferent absorbţiei de Fonduri UE;
    – sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea planurilor de acţiune sau măsuri pentru monitorizarea şi raportarea condiţiilor favorizante specifice privind utilizarea Fondurilor UE în 2021-2027.


        Domeniul 2: Nevoi specifice legate de implementarea proiectelor
        BEI poate sprijini măsuri de pregătire şi implementare a proiectelor, prin, dar nelimitându-se doar la:
    - asigurarea de sprijin pentru monitorizare, evaluare şi implementare;
    – asigurarea unui grup de experţi independenţi conduşi de BEI pentru a sprijini pregătirea şi implementarea proiectelor, acolo unde au fost identificate dificultăţi în pregătirea şi implementarea acestora;
    – furnizarea de sprijin metodologic pentru pregătirea ghidurilor legate de pregătirea pentru şi implementarea unor astfel de proiecte.


        Sprijinul pentru Proiecte menţionat anterior va fi suplimentar faţă de orice sprijin existent finanţat prin Fonduri UE şi orice asistenţă convenită de BEI în cadrul aranjamentelor "due diligence" legate de execuţia cofinanţării BEI. Se va acorda atenţie evitării oricărei suprapuneri între sprijinul pentru proiecte oferit de BEI în temeiul prezentului Memorandum şi orice alt sprijin oferit de JASPERS în conformitate cu mandatul său.
        Acest Memorandum se referă la Sprijinul acordat de către BEI pentru proiecte şi finanţat prin Programele Operaţionale finanţate din Fonduri UE sau orice alte resurse financiare puse la dispoziţie de Guvernul României.
        În orice moment înainte de încetarea acestui Memorandum, Guvernul României poate solicita BEI servicii în orice alt sector sau domeniu. Sub rezerva existenţei unei expertize corespunzătoare, BEI va depune toate eforturile pentru a răspunde în mod proactiv la solicitarea Guvernului României, identificând nevoile suplimentare de asistenţă. Astfel de servicii suplimentare vor fi stabilite de comun acord între Părţi.

    2. Resurse
        Sub rezerva disponibilităţii interne a resurselor şi în mod discreţionar, BEI va acorda sprijin prin experţi din sfera BEI cu expertiza necesară în sectorul respectiv şi/sau prin experţi independenţi (terţi) angajaţi de către BEI în conformitate cu procedurile sale obişnuite de achiziţie a consultanţilor externi (inclusiv normele privind posibile conflicte de interese). Părţile vor colabora pentru abordarea adecvată a oricărui conflict de interese real, posibil sau perceput în timpul achiziţiei consultanţilor externi angajaţi de BEI.

    3. Acorduri de servicii de asistentă tehnica pentru implementarea proiectelor
     Sub rezerva acordului între Părţi, BEI va acorda sprijin Beneficiarilor şi/sau Autorităţilor de Management pe bază de ASATIP individuale, având în principiu formatul conform Anexei 2 la acest Memorandum, semnate între BEI, pe de o parte, şi Beneficiar şi/sau Autoritatea de Management corespunzătoare, pe de altă parte.
     Fiecare ASATIP va intra în vigoare la data semnării sale. Onorariile vor avea la bază principiul recuperării costului în conformitate cu decizia organelor de conducere ale BEI şi vor fi diferenţiate în conformitate cu Anexa 1.
        Onorariile pentru fiecare ASATIP vor fi aplicate fie printr-un acord pe bază de onorarii sau printr-un acord pe bază de preţ global*1), astfel cum este convenit de BEI şi Beneficiar/Autorităţile de Management.
        *1) Acordurile cu preţ global vor fi excepţionale şi vor fi adoptate doar în cazurile în care domeniul de aplicare al livrabilelor este clar definit iar volumul de muncă implicat poate fi prevăzut cu exactitate.


    4. Coordonare
        BEI va coordona acordarea de Sprijin pentru Proiecte împreună cu Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. BEI va acorda Sprijin pentru Proiecte în strânsă colaborare cu toţi factorii-cheie implicaţi, inclusiv cu Autorităţile de Management, Organismele de Implementare, Beneficiarii şi Comisia Europeană. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se angajează să contribuie la schimbul de informaţii şi documente cu toţi participanţii, atunci când este nevoie, şi să îi sprijine în vederea aplicării soluţiilor identificate.
        În scopul menţionat anterior, se va identifica o persoană de contact principală atât din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cât şi din cadrul BEI.
        Pentru a asigura coordonarea acordurilor ulterioare de către Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, BEI va transmite Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene un raport executiv anual evidenţiind măsurile luate, progresul realizat şi orice aspect pentru care este necesară intervenţia ministrului. BEI va transmite raportul până la sfârşitul lunii martie a fiecărui an, pentru acţiunile anului anterior. În termen de 30 de zile de la primirea acestui raport, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va transmite un răspuns către BEI, dacă este cazul.

    5. Implementare
        În vederea punerii în aplicare a Sprijinului pentru Proiecte, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va înainta BEI solicitările specifice pentru misiunile de sprijin pentru proiecte. În cazul în care aceste solicitări se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului Memorandum şi BEI decide să acorde Sprijin pentru Proiecte, BEI va cădea de acord asupra detaliilor specifice ale misiunii pentru proiectul respectiv, precum şi asupra etapelor-cheie, cu Beneficiarii şi/sau Autorităţile de Management în cauză ai Sprijinului pentru Proiecte acordat de BEI. Detaliile misiunii respective vor fi stabilite în ASATIP-ul corespunzător. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Autoritatea de Management relevantă şi/sau Beneficiarul vor pune la dispoziţia BEI toate informaţiile aflate în posesia acestora, pe care le consideră oportune în contextul Sprijinului pentru Proiecte. BEI va acorda Sprijin pentru Proiecte numai pe baza acestor informaţii.
        BEI va depune toate eforturile rezonabile pentru acordarea de Sprijin pentru Proiecte şi va deţine competenţa exclusivă de a stabili resursele alocate, conţinutul Sprijinului pentru proiecte şi consilierea acordată în baza prezentului document. Detaliile fiecărei misiuni individuale şi punerea în aplicare a acesteia vor fi stabilite în cadrul ASATIP respectiv.
        Pentru evitarea oricărui dubiu, BEI va depune toate eforturile în măsura în care este posibil, pentru a evita orice situaţie de conflict de interese în cadrul acordării de Sprijin pentru proiecte, în situaţiile în care BEI asigură şi cofinanţarea. BEI va gestiona orice eventuale situaţii de conflict de interese în conformitate cu normele şi procedurile interne ale BEI privind acest aspect.
     Detaliile şi modalităţile cerinţelor pentru o bună gestiune financiară sunt ataşate în Anexa 1 la prezentul Memorandum.

    6. Actualizarea termenelor şi a procedurilor
        Termenele şi procedurile aferente acestui Acord pentru proiecte pot fi actualizate, dacă este necesar, prin amendament scris care să reflecte acordul comun al ambelor Părţi, inclusiv sub forma unui schimb de scrisori între Guvernul României şi BEI.

    7. Confidenţialitate
        Dat fiind caracterul sensibil al informaţiilor tratate în contextul acestui Memorandum, Părţile se angajează să garanteze protecţia eficace şi eficientă a confidenţialităţii acestor date. Părţile convin şi recunosc faptul că toate informaţiile în formă scrisă şi marcate ca fiind "confidenţiale", care vor fi dobândite în aplicarea acestui Memorandum de către personalul acestora, vor fi tratate ca fiind confidenţiale. Această obligaţie se va menţine şi după expirarea acestui Memorandum. Această obligaţie nu se aplică informaţiilor care sunt sau intră ulterior în domeniul public, altele decât cele care devin publice prin divulgarea ilicită de către personalul Părţilor.

    8. Despăgubiri
        Guvernul României nu va avea nici o pretenţie faţă de BEI, faţă de personalul său sau faţă de oricare membru al organelor sale de conducere în ceea ce priveşte oricare dintre acţiunile, pretenţiile, pierderile, obligaţiile, daunele, costurile, taxele şi cheltuielile pe care Guvernul României sau oricare dintre directorii, angajaţii, reprezentanţii săi, unităţile sau alte instituţii sau organisme publice asociate le pot avea în legătură cu Sprijinul pentru Proiecte, altele decât cele care privesc neglijenţa gravă şi fapte ilicite săvârşite cu intenţie de BEI.

    9. Durata
        Se intenţionează ca Sprijinul pentru Proiecte acordat Beneficiarilor şi Autorităţilor de Management pentru susţinerea de către BEI a acţiunilor Guvernului României în cadrul acestui Memorandum să fie finanţat prin Programul Operaţional relevant sau alte Fonduri UE alocate României, sau orice alte resurse financiare puse la dispoziţie de Guvernul României. Acest Memorandum îşi va înceta valabilitatea la finalul perioadei de plată aplicabile Fondurilor UE în perioada de programare 2021 - 2027, prevăzută în prezent a fi 31 decembrie 2029.
        Dacă, în orice moment anterior datei de încetare a valabilităţii, oricare dintre Părţi consideră cu bună credinţă că obiectivele acestui Memorandum nu pot fi îndeplinite în mod eficace sau corespunzător, aceasta va consulta cealaltă Parte. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia situaţia. Dacă, după consultări şi după toate eforturile de remediere depuse, oricare dintre Părţi consideră că obiectivele acestui Memorandum nu pot fi realizate, acea Parte poate în mod unilateral să se retragă din acest Memorandum prin transmiterea către cealaltă Parte, cu trei luni înainte, a unei notificări scrise.
     Niciun ASATIP bilateral încheiat nu va fi afectat de încetarea menţionată în prezentul articol 9.

    10. Intrarea în vigoare şi producerea de efecte
        Acest Memorandum va intra în vigoare la data notificării de către Guvernul României transmisă pe căi diplomatice care să confirme finalizarea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.
        Acest Memorandum nu obligă BEI să acorde Sprijin pentru Proiecte pentru o anumită activitate sau proiect specific. Nicio dispoziţie din acest Memorandum nu va fi interpretată în sensul creării unei întreprinderi comune, unei relaţii de reprezentare sau a unui parteneriat legal între Părţi.
        Nicio dispoziţie din acest Memorandum nu este destinată să fie, sau nu ar trebui să fie interpretată ca o renunţare la privilegiile şi imunităţile oricăreia dintre Părţi sau ale funcţionarilor ori angajaţilor săi, privilegii şi imunităţi care sunt în mod specific rezervate prin prezentul document.

    11. Jurisdicţie şi legislaţie aplicabilă
        Orice dispută cu privire la aplicarea sau interpretarea acestui Memorandum care nu poate fi soluţionată prin consultare între Părţi poate fi supusă de oricare dintre Părţi jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
        Dispoziţiile acestui Memorandum sunt supuse principiilor generale de drept, comune statelor membre ale Uniunii Europene, aşa cum sunt interpretate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în acest Memorandum cu privire la oricare dispoziţie specifică.

    12. Notificări
        Orice notificare se comunică Părţilor la următoarea adresă şi în atenţia:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │În atenţia Ministrului │
│ │Investiţiilor şi │
│ │Proiectelor Europene │
│Pentru ├──────────────────────────┤
│Guvernul │Şos. Bucureşti- Ploieşti, │
│României: │nr. 1- 1B │
│ ├──────────────────────────┤
│ │Victoria Office │
│ ├──────────────────────────┤
│ │013681, Bucureşti, România│
└───────────┴──────────────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │În atenţia │
│ │Direcţia de │
│Pentru Banca │Proiecte │
│Europeană de ├─────────────────┤
│Investiţii │98- 100, Bld. │
│ │Konrad Adenauer │
│ ├─────────────────┤
│ │L-2950 Luxembourg│
└────────────────────┴─────────────────┘
        Drept pentru care subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător în acest scop, au semnat acest Memorandum. Fiecare pagină a fiecărui exemplar a fost parafată de Dan Vîlceanu, pentru Guvernul României, şi de Martin Vatter, Consilier Juridic, pentru BEI.
        Semnat în trei (3) exemplare originale în limba engleză şi trei (3) exemplare originale în limba română, iar în caz de conflict va prevala versiunea în limba engleză.


                        Semnat pentru şi în numele
                        GUVERNULUI ROMÂNIEI
                        Dan Vîlceanu
                        Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
                        Semnat pentru şi în numele
                        BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII
                        Christian Kettel Thomsen
                        Vice Preşedinte


┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data: │Data: │
└───────────────────┴───────────────────┘

    ANEXA 1

               ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR PENTRU O BUNĂ GESTIUNE FINANCIARĂ
    I. Context
    1. Memorandumul la care este ataşat acest document ca anexă prevede acordarea de Sprijin pentru Proiecte de către BEI pentru Beneficiari şi Autorităţile de Management din România. Acest Sprijin pentru implementarea proiectelor este în mod semnificativ finanţat prin intermediul Fondurilor UE.
    2. În această privinţă, va fi sarcina Beneficiarilor şi a Autorităţilor de Management responsabile pentru Programele Operaţionale respective finanţate din Fonduri UE să se asigure că Guvernul României îndeplineşte toate cerinţele unei bune gestiuni financiare, conform regulamentelor relevante privind Fondurile UE. Pentru a permite Guvernului României să respecte aceste cerinţe, Beneficiarii şi Autorităţile de Management se vor angaja faţă de Guvernul României să furnizeze informaţii către acesta.

    II. Costuri eligibile finanţate în cadrul ASATIP
        În scopul onorariilor indicate în ASATIP individual relevant, Părţile convin următoarele cu privire la costurile efectuate în derularea activităţilor de către
    BEI:
    1. ASATIP care se realizează exclusiv cu personal BEI şi Consultanţi BEI se va baza pe un buget pentru servicii, corespunzător fie unei estimări persoane-zi, utilizând ca bază un onorariu zilnic atotcuprinzător (ce include costuri unitare de personal, costuri de deplasare şi cheltuieli de întreţinere), sau un acord pe baza de tarifare globală. Onorariile corespunzătoare se vor baza pe principiul recuperării costurilor şi vor fi facturate Beneficiarilor sau Autorităţilor de Management corespunzătoare, conform înţelegerii Părţilor din ASATIP individuale.
    2. ASATIP care au la bază servicii de sprijin pentru implementare gestionate de BEI şi prestate de experţi independenţi vor fi facturate către Beneficiarii sau Autorităţile de Management respective fie ca un preţ global (sumă forfetară), fie ca preţ pe bază de onorarii pentru servicii, ambele opţiuni incluzând un cost de coordonare de 15% al BEI, pentru gestionarea experţilor independenţi. În cazul utilizării preţului pe bază de onorariu, acesta va fi stabilit pe baza diverselor onorarii ale experţilor independenţi în funcţie de categoriile de experţi (experţi seniori, experţi juniori, experţi locali etc.), justificate pe baza fişelor de pontaj ale experţilor independenţi şi incluzând costurile de transport, cazare şi alte costuri aferente.


    III. Păstrarea evidentei contabile şi raportarea gestiunii financiare
    1. La solicitarea Beneficiarilor şi în conformitate cu fiecare ASATIP, BEI va furniza Beneficiarilor sau Autorităţilor de Management facturi şi documente justificative aferente cheltuielilor eligibile efectuate pentru activităţile finanţate în cadrul ASATIP, toate în conformitate cu politicile BEI şi cu normele aplicabile privind confidenţialitatea şi personalul BEI. BEI va păstra evidenţa acestor documente pe toată durata ASATIP şi pe o perioadă de şapte ani după finalizarea respectivului acord.
    2. În cazul experţilor independenţi conduşi de BEI, în conformitate cu fiecare ASATIP, BEI va furniza Beneficiarilor şi Autorităţilor de Management copii ale facturilor aferente activităţilor efectuate de experţii independenţi.
    3. Dacă este necesar, BEI va pune la dispoziţie, de asemenea, raportările sale financiare auditate şi o declaraţie a conducerii, analizate de auditorii săi externi, privind adecvarea controalelor interne în măsura în care acestea se referă la servicii prestate în baza acestui Memorandum.
    4. În conformitate cu regulamentele financiare ale Uniunii Europene, Comisia Europeană sau Autorităţile de Audit din România pot realiza verificări ale evoluţiei, inclusiv verificări la faţa locului la Beneficiarii sau Autorităţi de Management din România, activităţilor finanţate din Fonduri UE şi derulate de Beneficiari şi Autorităţile de Management. În cazul în care BEI prestează servicii pentru proiectele respective finanţate din Fonduri UE, aceasta este pregătită să acorde sprijinul adecvat Beneficiarilor şi Autorităţilor de Management pentru a răspunde la aceste verificări, în conformitate cu politicile BEI.

    IV. Verificare
    1. BEI va furniza, la solicitarea Beneficiarilor sau Autorităţilor de Management, copii ale facturilor şi ale tuturor celorlalte documente justificative relevante pentru cheltuielile eligibile realizate în baza unui ASATIP, pentru a permite organismelor naţionale de audit din România, Comisiei Europene sau Curţii de Conturi Europene să verifice utilizarea Fondurilor UE de către România, inclusiv legalitatea şi regularitatea acestora.
    2. Scopul unei astfel de verificări ar fi acela de a permite organismelor naţionale de audit din România, Comisiei Europene sau Curţii de Conturi Europene să confirme veridicitatea cererilor de plată înaintate de România. Se înţelege că o astfel de verificare se va limita la informaţiile privind utilizarea finanţării asigurate din Fonduri UE în baza unui ASATIP specific şi că nu ar echivala cu un audit al BEI.
        Pentru a clarifica lucrurile, Guvernul României înţelege că, având în vedere statutul BEI de organism al UE, instituţiile naţionale de audit nu beneficiază de drepturi de auditare a Grupului BEI, iar BEI este supusă numai verificărilor de audit - inclusiv vizite la faţa locului - efectuate direct de către Curtea de Conturi Europeană în conformitate cu articolul 287(3) al TFUE şi cu Acordul Tripartit menţionat în acesta.    ANEXA 2

                                     MODEL STANDARD
        ACORD DE SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
                                         INTRE
                        [AUTORITATEA DE MANAGEMENT/BENEFICIARUL]
                                           Şi
                             BANCA EUROPEANA DE INVESTIŢII
        PROIECT DE CONTRACT - PENTRU DISCUŢII ŞI COMENTARII ALE TUTUROR PĂRŢILOR
                        SUPUS APROBĂRII DE CĂTRE CONDUCEREA BEI
        Bucureşti, .............
        Luxemburg, .............

    CUPRINS
    1. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE
    2. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA SERVICIILOR
    3. REZULTATE
    4. OBLIGAŢII
    5. PLĂŢI
    6. CONFLICT DE INTERESE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
    7. COD DE CONDUITĂ, POLITICI APLICABILE ŞI DECLARAŢII, PROTECŢIA DATELOR
    8. INFORMAŢII CONFIDENŢIALE
    9. LUCRĂRILE ŞI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
    10. RĂSPUNDERE ŞI FORŢA MAJORĂ
    11. ÎNCETARE
    12. AUDIT
    13. STATUT
    14. NOTIFICĂRI
    15. AMENDAMENTE
    16. EXEMPLARE
    17. SEPARARE
    18. PUBLICITATE
    19. LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
    ANEXA 1 - MODEL DE SERVICII: DESCRIEREA SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
    ANEXA 2 - ONORARII
    ANEXA 3 - DETALII CONT BANCAR - BEI
    ANEXA 4 - MODEL DE FACTURĂ - EXPERŢI BEI ŞI CONSULTANŢI BEI
    ANEXA 5 - MODEL DE FACTURĂ - TERŢĂ PARTE
    ANEXA 6 - MODEL DE RAPORT DE PROGRES
    ANEXA 7 - MODEL DE FIŞĂ DE PONTAJ EXPERŢI BEI ŞI CONSULTANŢI BEI
        Acest Acord de servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor ("Acordul") este încheiat între:
        Autoritatea de Management/Beneficiarul cu sediul social în [●], reprezentat în vederea semnării acestui Acord de către [●]
        ("Beneficiar")

        ca prima parte,
        şi
        Banca Europeană de Investiţii, având sediul social în 98-100 boulevard Konrad Adenauer, L-2590 Luxemburg, reprezentată în vederea semnării prezentului Acord de către [●] şi [●]
        ("BEI")

        denumite în mod colectiv "Părţi" şi individual "Parte".

        AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:
    (a) Părţile confirmă faptul că BEI şi Guvernul României au semnat un Memorandum de înţelegere referitor la Sprijin pentru Proiecte, pentru proiectele UE din România ("Memorandum"). Scopul acestui Acord este de a stabili termenii în care BEI va acorda Sprijin pentru Proiecte pentru Autoritatea de Management şi/sau Beneficiarii respectivi, care trebuie să fie identificaţi ca fiind beneficiari ai Fondurilor UE;
    (b) Părţile confirmă, de asemenea, faptul că BEI este instituţia de finanţare a Uniunii Europene. În temeiul articolelor 174 şi 175 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("TFUE"), "În scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniuni, aceasta îşi dezvoltă şi îşi desfăşoară acţiunea care conduce la consolidarea coeziunii sale economice, sociale şi teritoriale" şi "Uniunea susţine realizarea acestor obiective prin acţiunea pe care o întreprinde prin intermediul Fondurilor Structurale ale UE, al Băncii Europene de Investiţii şi al celorlalte Instrumente Financiare existente";
    (c) Ca urmare a articolului 18 alineatul (7) din Statutul său, în completarea activităţii sale de acordare de împrumuturi, BEI poate furniza servicii de asistenţă tehnică în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite de Consiliul Guvernatorilor săi, cu respectarea Statutului său.
    (d) Autoritatea de Management şi/sau Beneficiarii confirmă faptul că se supun cerinţelor de audit ale Regulamentelor privind Fondurile UE şi că trebuie să respecte toate cerinţele aplicabile Beneficiarilor conform acestor Regulamente (inclusiv păstrarea documentelor şi cerinţelor privind calificarea oricărei cheltuieli efectuate în cadrul acestui Acord drept cheltuială eligibilă, în baza Regulamentelor privind Fondurile UE).

    1. Definiţii şi interpretare
    1.1. Definiţiile şi normele de interpretare din acest Articol se aplică acestui Acord (cu excepţia cazului în care contextul cere altfel).

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Acord │înseamnă acest Acord şi │
│ │anexele sale. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Articol │înseamnă un articol din │
│ │acest Acord │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă calitatea de │
│ │creditor, debitor, │
│ │agent, consultant, │
│Capacitate │director, angajat, │
│ │proprietar, partener, │
│ │acţionar sau oricare │
│ │altă calitate. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data de │înseamnă data începerii │
│începere │prevăzută în Anexa 1 la │
│ │prezentul Acord. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă orice │
│ │informaţie furnizată de │
│ │către Părţi, în legătură│
│ │cu Acordul, care este: │
│ │(i) în formă scrisă sau │
│ │în altă formă permanentă│
│ │(inclusiv în formă │
│ │electronică); │
│Informaţii │(ii) în mod clar şi │
│confidenţiale│vădit identificată de │
│ │către Partea în cauză ca│
│ │fiind „Informaţie │
│ │confidenţială”; şi │
│ │(iii) transmisă în │
│ │atenţia persoanei de │
│ │contact desemnate de │
│ │fiecare Parte pentru │
│ │acest Acord. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă rezultatele ce │
│ │urmează să fie livrate │
│Livrabile │de BEI în cadrul │
│ │prezentului Acord, după │
│ │cum se specifică în │
│ │Anexa 1. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă Directiva nr. │
│ │2006/112/CE a │
│ │Consiliului din data de │
│ │28 Noiembrie 2006 │
│Directiva nr.│privind sistemul comun │
│2006/112/CE │al taxei pe valoare │
│ │adăugată, modificată │
│ │prin Directiva nr. 2008/│
│ │8/CE din 12 Februarie │
│ │2008. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Personal al BEI care │
│ │prestează serviciile │
│ │definite în anexa 1 şi/ │
│Expert/ │sau coordonează şi │
│experţi BEI │administrează │
│ │activitatea terţelor │
│ │părţi (aşa cum este │
│ │definit mai jos), acolo │
│ │unde este necesar. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă consultanţi │
│ │individual care pot fi │
│ │angajaţi de către BEI │
│Consultant │pentru implementarea │
│BEI │unui proiect şi pentru │
│ │care BEI va fi plătită │
│ │onorarii fixe, cu │
│ │niveluri stabilite în │
│ │Anexa 2. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă angajamentul │
│Angajament │BEI faţă de Beneficiar │
│ │în condiţiile │
│ │prezentului Acord. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│UE │înseamnă Uniunea │
│ │Europeană. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă Regulamentele │
│ │privind Fondurile UE cu │
│ │modificările şi │
│Regulamente │completările ulterioare,│
│UE │precum şi orice alte │
│ │regulamente, directive │
│ │sau ghiduri aplicabile │
│ │ale UE. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă, Fondul │
│ │European de Dezvoltare │
│ │Regională („FEDR”), │
│ │Fondul pentru o │
│ │Tranziţie Justă (FTJ), │
│ │Fondul Social European │
│ │(„FSE”), Fondul de │
│ │Coeziune („FC”), Fondul │
│ │European pentru │
│ │Agricultură şi │
│ │Dezvoltare Rurală │
│ │(„FEADR”) şi Fondul │
│ │European pentru Pescuit │
│ │şi Afaceri Maritime │
│Fonduri │(„FEPAM”), toate │
│Europene │împreună aşa cum sunt │
│(Fonduri UE) │definite în Regulamentul│
│ │Prevederilor Comune │
│ │pentru perioada de │
│ │programare 2014-2020 şi │
│ │pentru perioada de │
│ │programare 2021-2027, │
│ │fondurile disponibile în│
│ │cadrul NextGenerationEU │
│ │precum şi alte fonduri │
│ │asupra cărora Părţile │
│ │pot conveni la anumite │
│ │intervale de timp, în │
│ │conformitate cu │
│ │legislaţia UE │
│ │aplicabilă. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă Regulamentul │
│ │1056/2021, Regulamentul │
│ │1057/2021, Regulamentul │
│ │1058/2021, Regulamentul │
│ │1059/2021, Regulamentul │
│ │1060/2021 şi │
│Regulamente │Regulamentele de punere │
│UE │în aplicare, precum şi │
│ │orice alte acte │
│ │legislative ale UE │
│ │aplicabile la anumite │
│ │intervale de timp pentru│
│ │Fondurile UE, cu │
│ │completările şi │
│ │modificările ulterioare.│
├─────────────┼────────────────────────┤
│Regulamente │înseamnă Regulamentele │
│de │de punere în aplicare şi│
│implementare │delegate ale Comisiei │
│şi delegate │Europene pentru │
│ │Fondurile UE 2021-2027 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă brevete, │
│ │drepturi de invenţii, │
│ │drepturi de autor şi │
│ │drepturile conexe, mărci│
│ │comerciale, denumiri │
│ │comerciale şi nume de │
│ │domenii, drepturi de │
│ │grafică şi tipărire, │
│ │drepturi privind fondul │
│ │comercial sau drepturi │
│ │de a da în judecată │
│ │pentru defăimare, │
│ │drepturi de desene şi │
│ │modele industriale, │
│ │drepturi de programe de │
│ │calculator, drepturi de │
│ │baze de date, drepturi │
│ │de informaţii │
│Drepturi de │confidenţiale (inclusiv │
│proprietate │know-how şi secrete │
│intelectuală │comerciale), precum şi │
│ │orice alte drepturi de │
│ │proprietate intelectuală│
│ │ale BEI în fiecare caz │
│ │în parte, fie │
│ │înregistrate, fie │
│ │neînregistrate şi │
│ │incluzând toate │
│ │aplicaţiile (sau │
│ │drepturi de a aplica) şi│
│ │reînnoirile sau │
│ │extinderile acestor │
│ │drepturi şi toate │
│ │drepturile similare sau │
│ │echivalente sau forme de│
│ │protecţie care pot acum │
│ │sau în viitor, să │
│ │subziste în orice parte │
│ │a lumii. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă orice invenţie,│
│ │idee, descoperire, │
│ │dezvoltare, îmbunătăţire│
│ │sau inovare făcută de │
│ │către BEI în legătură cu│
│Invenţie │furnizarea Serviciilor, │
│ │fie că sunt sau nu │
│ │brevetabile sau pot fi │
│ │înregistrate şi │
│ │indiferent dacă sunt sau│
│ │nu înregistrate în orice│
│ │mediu. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│State membre │înseamnă statele membre │
│ │ale Uniunii Europene. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă diverse │
│ │livrabile, alte decât │
│ │Rapoartele de Progres, │
│Alte │ce pot fi convenite de │
│livrabile │către Părţi şi indicate │
│ │în descrierea │
│ │Serviciilor, aşa cum │
│ │sunt prezentate în Anexa│
│ │1. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă Livrabilele, │
│ │Alte Livrabile şi │
│Rezultate │Rapoartele de Progres ce│
│ │urmează a fi livrate în │
│ │conformitate cu │
│ │prezentul Acord. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă echipa formată │
│ │din membri ai Experţilor│
│Echipa PASSA │BEI şi Consultanţilor │
│ │BEI, după cum este │
│ │prezentată în Anexa 1. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Preţ │are sensul stabilit în │
│ │Articolul 5. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă raportul care │
│ │prezintă activităţile şi│
│ │progresul înregistrat cu│
│ │privire la livrarea │
│Raport de │Serviciilor, înaintarea │
│progres │sa determinând plata │
│ │facturilor depuse de │
│ │BEI. Structura │
│ │Raportului de progres │
│ │este prezentată în Anexa│
│ │6. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă beneficiarul │
│Beneficiar │Serviciilor prestate în │
│ │cadrul acestui Acord. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă serviciile care│
│ │vor fi furnizate de BEI │
│ │Autorităţii de │
│Servicii │Management şi/sau şi │
│ │Beneficiarilor, de │
│ │natura şi în măsura │
│ │stabilite în Anexă. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă consultanţi │
│ │care pot fi │
│ │achiziţionaţi de BEI │
│ │pentru efectuarea unei │
│Părţi Terţe │părţi a Serviciilor şi │
│ │pentru care BEI va fi │
│ │plătit după cum urmează:│
│ │cost Serviciilor lor │
│ │plus costul de │
│ │coordonare BEI de 15%. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │înseamnă toate │
│ │înregistrările, │
│ │rapoartele, documentele,│
│ │actele, desenele, │
│ │proiectele, foliile │
│ │transparente, │
│ │fotografiile, graficele,│
│ │siglele, aranjamentele │
│ │tipografice, programele │
│ │software, invenţiile, │
│ │ideile, descoperirile, │
│Lucrări │materialele de formare, │
│ │metodologiile, modelele,│
│ │dezvoltările de │
│ │politici, îmbunătăţirile│
│ │sau inovaţiile şi toate │
│ │materialele care le │
│ │încadrează în orice │
│ │formă, incluzând, dar │
│ │fără a se limita la, │
│ │formatul tipărit şi │
│ │electronic, pregătite de│
│ │BEI în legătură cu │
│ │furnizarea Serviciilor. │
└─────────────┴────────────────────────┘


    1.2. Titlurile din prezentul Acord sunt introduse doar pentru utilitate şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
    1.3. Orice referire la Regulile UE şi la o anumită lege sau regulament este o referire la forma sa în vigoare la momentul actual, luând în considerare orice amendament, extindere sau repunere în vigoare şi include orice legislaţie secundară în vigoare la momentul respectiv, în baza acestuia.
    1.4. Dacă contextul nu impune altfel, o referire la unul dintre genuri va include o referire şi la celălalt gen.
    1.5. Termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în prezentul Acord vor avea înţelesurile date termenilor respectivi în prezentul Acord, dacă nu se specifică altfel. Dacă contextul nu impune altfel, termenii şi expresiile scrise cu majuscule definite în Regulamentele UE şi în Regulamentele de Implementare şi Delegate au aici acelaşi înţeles, cu excepţia cazului în care aici sunt definiţi altfel.
    1.6. Cuvintele la singular includ pluralul şi pluralul include singularul.
    1.7. Trimiterile la "Grupul BEI" vor fi referiri la Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii, în fiecare caz, inclusiv organele lor respective de conducere.
    1.8. Anexele la prezentul Acord sunt parte din, şi sunt incluse în prezentul Acord, conform următoarei liste de Anexe:
    - Anexa 1: Model Servicii: Descrierea Serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectelor
    – Anexa 2: Onorarii
    – Anexa 3: Detalii cont bancar - BEI
    – Anexa 4: Model de factură - Experţi BEI şi Consultanţi BEI
    – Anexa 5: Model de factură - Terţă Parte
    – Anexa 6: Model raport de progres
    – Anexa 7: Model de Fişă de pontaj pentru Experţii BEI/Consultanţii BEI

        În caz de ambiguităţi, conflicte sau neconcordanţe între sau printre oricare dintre dispoziţiile prezentului Acord, inclusiv Anexele, prevederile termenilor de bază ale prezentului Acord vor avea precedenţă.

    2. Intrarea în vigoare şi durata serviciilor
    2.1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării de către ultima Parte.
    2.2. Beneficiarul va angaja BEI, iar BEI va presta Serviciile în condiţiile prezentului Acord.
    2.3. BEI va începe execuţia serviciilor la Data de Începere, iar perioada de furnizare a Serviciilor de către BEI, inclusiv închiderea administrativă, este [DURATA SERVICIILOR ÎN LUNI SAU "până la" DATA DE FINALIZARE], astfel cum este detaliat suplimentar în Anexa 1.

    3. Rezultate
    3.1. BEI trebuie să depună Livrabilele convenite cu Beneficiarul în conformitate cu Anexa 1.
    3.2. Raportul de progres prezintă activităţile şi progresul înregistrat de BEI în furnizarea Serviciilor.
    3.3. Independent de prezentarea Rapoartelor de progres în scopul plăţii, Părţile pot conveni şi asupra furnizării de către BEI a Altor livrabile pe parcursul prestării Serviciilor.

    4. Obligaţii
    4.1. Pe parcursul Angajamentului, BEI se va asigura că ea şi, dacă este cazul, Consultanţii BEI pe care-i angajează în conformitate cu Articolul 4.2 şi Terţii achiziţionaţi în conformitate cu Articolul 4.3, vor depune toate eforturile rezonabile în îndeplinirea Serviciilor pentru Beneficiar.
    4.2. BEI, la discreţia sa, poate angaja consultanţi individuali (denumiţi în continuare "Consultant BEI", astfel cum este definit la Articolul 1 pentru a presta o parte din Servicii. BEI va informa Beneficiarul cu privire la angajamentul unui astfel de Consultant BEI. Beneficiarul este de acord, recunoaşte şi acceptă că BEI îşi va aplica propriile reguli de achiziţii atunci când angajează serviciile Consultanţilor BEI (inclusiv regulile privind conflictul de interese). BEI va informa Clientul cu privire la angajamentul unui astfel de Consultant BEI, fiind înţeles că o astfel de angajare de către BEI a Consultanţilor BEI nu va crea, şi nici nu va fi interpretată în sensul că ar crea, vreo relaţie contractuală între Consultantul BEI şi Beneficiar.
    4.3. BEI, la discreţia sa, poate achiziţiona o Terţă Parte care să efectueze o parte a Serviciilor. BEI va informa Beneficiarul cu privire la angajarea acestei Terţe Părţi. Beneficiarul este de acord, confirmă şi acceptă ca BEI să aplice propriile reguli privind achiziţiile publice la angajarea serviciilor unei Terţe Părţi (inclusiv regulile privind conflictul de interese). BEI va informa Clientul cu privire la angajamentul unei astfel de Terţă Parte, fiind înţeles că o astfel de angajare de către BEI a Terţelor Părţi nu va crea, şi nici nu va fi interpretată în sensul că ar crea, vreo relaţie contractuală între Terţa Parte şi Beneficiar.
    4.4. BEI nu va fi supusă verificării de către terţe părţi a conformităţii cu propriile reguli privind achiziţiile publice, cu excepţia cazurilor indicate în Articolul 12.3.
    4.5. BEI va factura Beneficiarul în conformitate cu articolul 5.
    4.6. Părţile convin că Beneficiarul va acţiona ca principalul omolog al BEI în sensul prezentului Acord şi că BEI poate, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel, să presupună că orice notificare, aprobare sau orice altă comunicare furnizată de Beneficiar către BEI în relaţia cu acest Acord reprezintă punctele de vedere ale Beneficiarului şi ale oricărei alte şi tuturor altor entităţi care beneficiază de Servicii, după cum acestea sunt identificate în acest Acord.
    4.7. Beneficiarul va furniza toate informaţiile şi asistenţa necesare disponibile pentru a permite BEI (inclusiv Consultanţilor BEI şi Terţelor Părţi angajate de BEI) să presteze Serviciile. Sub rezerva dispoziţiilor Articolului 8 (Informaţii confidenţiale), orice documente sau informaţii despre care BEI devine conştientă în conformitate cu prestarea Serviciilor pot fi distribuită în scopul prestării Serviciilor între experţii BEI şi cu Consultanţii BEI şi Terţe Părţi implicate în prestarea Serviciilor.
    4.8. Beneficiarul garantează faptul că orice informaţie furnizată BEI în baza prezentului Acord este şi va fi exactă şi că BEI va fi îndreptăţită să se bazeze pe o astfel de informaţie şi asistenţă fără a mai cerceta cu privire la exactitatea şi originea acestora.
    4.9. Beneficiarul va coopera şi se va asigura că personalul său cooperează cu BEI şi cu orice Consultant BEI şi Terţă Parte angajată de BEI, în funcţie de necesităţi.
    4.10. Beneficiarul va informa la timp BEI cu privire la orice lege, regulament sau act administrativ care pot avea un impact asupra prestării Serviciilor. Beneficiarul se obligă să respecte toate legile şi reglementările care îi sunt aplicabile.
    4.11. În timp ce BEI îşi ia angajamentul de a mobiliza toate mijloacele rezonabile disponibile pentru executarea Serviciilor la termen, programul de lucru şi graficul de implementare a Serviciilor stabilite în cadrul Acord au fost pregătite cu bună credinţă, pe baza informaţiilor disponibile în prezent pentru BEI, şi sunt date cu titlu orientativ, presupunând că: (i) Beneficiarul îşi va îndeplini îndatoririle în mod satisfăcător şi la timp; (ii) Beneficiarul va acţiona întotdeauna la timp în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii, luarea deciziilor şi acordarea asistenţei necesare, aşa cum este prevăzut aici şi conform solicitărilor periodice ale BEI; şi (iii) Beneficiarul va asigura cooperarea altor autorităţi publice competente a căror colaborare este necesară pentru furnizarea la timp a Serviciilor.

    5. Plăţi
    5.1. Pentru prestarea Serviciilor, Beneficiarul va plăti BEI o sumă maximă având la bază un onorariu cuprinzător cu privire la Serviciile prestate, fără taxe indirecte sau de vânzare ("Preţul"). Preţul plătibil cu privire la Servicii nu va depăşi un total de [●] EURO, fără TVA, după cum urmează:
    - Până la [●] EURO aferent costul Serviciilor prestate de Experţii BEI, conform onorariilor stabilite în Anexa 2;
    – Până la [●] EURO aferent costul Serviciilor prestate de Consultanţii BEI, conform onorariilor stabilite în Anexa 2;
    – Până la [●] EURO aferent costul Serviciilor prestate de Terţe Părţi (până la [●] EURO), plus costul aferent de coordonare al BEI în cuantum de 15% ([●] EURO).
        Suma efectivă de plată către BEI va depinde de timpul consumat de Experţii BEI şi Consultanţii BEI, de costul efectiv al Serviciilor prestate de Terţe Părţi, la care se adaugă costul de coordonare pentru Terţe Părţi.
        În funcţie de cheltuielile şi nevoile efective din timpul implementării Acordului şi sub rezerva acordului reciproc al ambelor Părţi printr-o notificare scrisă, fondurile pot fi transferate între cele 3 subcategorii (Experţi BEI, Consultanţi BEI, Terţe Părţi).

    5.2. Plăţile se vor efectua în conformitate cu graficul(ele) de plăţi de mai jos.*2)
        *2) Pentru cazurile speciale de acorduri cu preţ global, Părţile vor conveni ca plăţile să fie legate de aprobarea livrabilelor specifice convenite.

┌──────────────────────────────────────┐
│Grafic de plăţi- Servicii prestate de │
│Experţii BEI, Consultanţi BEI şi/sau │
│Terţe Părţi (inclusiv costul de │
│coordonare al BEI) │
├──────────────────────┬───────────────┤
│ │Eveniment la │
│Suma ratei │care este │
│ │datorată plata │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Plată în avans de [•] │Semnarea │
│EURO, adică până la │prezentului │
│20%*3) │Acord. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Plăţi intermediare şi │ │
│finale, bazate pe │La fiecare şase│
│numărul total de │luni, după │
│zile-expert lucrate de│aprobarea │
│către Experţii BEI şi │versiunii │
│Consultanţii BEI, │finale a │
│conform onorariilor │raportului de │
│zilnice din Anexa 2 │progres (vedeţi│
│precum şi costul │5.9 şi 5.11) │
│Terţelor Părţi │până la │
│facturat către BEI în │sfârşitul │
│perioada respectivă │Acordului │
│plus costul de │ │
│coordonare de 15% │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

        *3)BEI nu este obligată să solicite plata în avans sau plăţi intermediare şi poate decide să emită o factură finală pentru suma totală a misiunii specifice pentru Serviciile prestate de Terţe Părţi (inclusiv costul de coordonare al BEI de 15%).

    5.3. BEI va prezenta Beneficiarului o factură ulterior evenimentului după care este datorată plata. Plăţile vor fi efectuate în EURO, fără niciun fel de deduceri pentru impozite, taxe, cheltuieli şi alte reţineri, şi fără a ţine seamă de niciun litigiu existent între Părţi, în contul precizat în Anexa 3 (Detalii Cont Bancar - BEI), şi vor avea la bază facturile prezentate de către BEI în conformitate cu Articolul 5.5.
    5.4. Beneficiarul va efectua plata în avans după semnarea Acordului, într-o sumă reprezentând 20% din Preţ, în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea de la BEI a facturii (fără alte documente justificative) prin care se solicită suma specifică a plăţii în avans. Valoarea avansului va fi scăzută proporţional din plăţile intermediare şi/sau plata finală datorată BEI, sau în orice alt mod convenit de către Părţi.
    5.5. Pentru toate plăţile altele decât plata în avans, în funcţie Serviciile prestate de Experţii BEI şi Consultanţii BEI sau Terţe Părţi, BEI va prezenta Beneficiarului facturi care vor cuprinde detalii ale costurilor aferente Serviciilor prestate de Experţii BEI şi Consultanţii BEI (Anexa 4); şi/sau facturi care vor cuprinde detalii ale costurilor aferente Serviciilor prestate de Terţe Părţi (Anexa 5).
    5.6. Facturile pentru Serviciile prestate de Experţii BEI şi Consultanţii BEI vor include suma de plată, denumirea şi numărul contractului, obiectul facturii respective şi următoarele documente justificative:
    - pentru Serviciile prestate de Experţii BEI şi Consultanţii BEI în cadrul unui acord pe bază de onorariu, conform onorariilor convenite pentru Experţii BEI şi Consultanţii BEI: Raportul de progres (Anexa 6), fişe de pontaj în formatul ataşat (Anexa 7).
    – pentru Serviciile prestate de Experţii BEI şi Consultanţii BEI în cadrul unui acord pe bază de preţ global: Rezultatele relevante.

    5.7. Dacă o parte a Serviciilor va fi prestată de Terţe Părţi, BEI va încheia contracte de prestări servicii cu Terţe Părţi în conformitate cu procedurile proprii, putând fi contracte fie pe bază de onorariu, fie cu preţ global, în funcţie de natura Serviciilor care urmează a fi prestate. Facturile pentru Serviciile prestate de Terţe Părţi trebuie să includă suma de plată, denumirea şi numărul contractului, obiectul facturii respective şi următoarele documente justificative:
    - pentru contractele de prestări servicii pe bază de onorariu încheiate între BEI Terţe Părţi: copii ale facturilor Terţelor Părţi, ale rapoarte de progres (a se vedea Articolul 5.8) şi fişelor de pontaj în formatul furnizat de Terţe Părţi.
    – pentru contractele de prestări servicii cu preţ global încheiate între BEI şi Terţe Părţi: copii ale facturilor Terţelor Părţi şi Rapoarte de Progres (a se vedea Articolul 5.8).

    5.8. În cazul în care Serviciile vor fi prestate atât de Experţi/Consultanţi BEI cât şi de Terţe Părţi, vor fi prezentate două facturi separate de către BEI, împreună cu documentele justificative indicate la Articolele 5.6 şi 5.7. Cu toate acestea, BEI va avea drept obiectiv agregarea diferitelor Rapoarte de progres în măsura maxim posibilă şi prezentarea unui singur Raport de progres (care să cuprindă activităţile atât ale experţilor BEI şi Consultanţilor BEI cât şi ale Terţelor Părţi).
    5.9. Facturile şi fişele de pontaj, dacă este necesar, vor fi furnizate doar în limba engleză, în timp ce proiectul şi versiunile finale ale Rapoartelor de progres şi Altor livrabile indicate în descrierea Serviciilor, dacă este cazul, (precum raportul de iniţiere, raportul de activitate, raportul de atelier, raportul final) vor fi furnizate în limba engleză şi traduse în limba română*4).
        *4) Doar versiunea în limba engleză a Rapoartelor de progres constituie versiunea autentică.

    5.10. Independent de prezentarea Rapoartelor de progres în scopul plăţii, Părţile pot conveni asupra furnizării de către BEI a Altor livrabile, astfel cum sunt indicate în descrierea Serviciilor, inclusiv, dar nu numai, raportul de iniţiere, raportul de activitate, raportul de actualizare lunară sau trimestrială, raportul de atelier, raportul final, aşa cum este definit în Anexa 1.
    5.11. Rezultatele prezentate de BEI vor fi supuse unui proces de aprobare de către Beneficiar, după ce Banca depune versiunea în limba engleză şi o traducere în limba română. Traducerea în limba română va fi prezentată în maxim 15 zile lucrătoare de la varianta în limba engleză. Rezultatele sunt considerate aprobate de Beneficiar dacă, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea traducerii în limba română, acesta nu declară în scris către BEI faptul că nu acceptă Rezultatele şi argumentează motivele pentru neacceptarea respectivă. Dacă Beneficiarul solicită modificări, acesta va justifica în mod explicit din punctul său de vedere, clarificările şi amendamentele solicitate, invitând BEI să prezinte Rezultatele revizuite (atât versiunea în limba engleză cât şi traducerea în limba română) într-o perioadă de 10 zile lucrătoare de la primirea punctului său de vedere de către BEI. În cazul în care observaţiile Beneficiarului sunt justificate (şi anume, conţinutul este incorect, inexact, incomplet, eronat, inadecvat sau irelevant), BEI va ţine cont de acestea la revizuirea Rezultatelor, însă BEI va presta serviciile din cadrul prezentului Acord doar în conformitate cu standardele sale şi pe baza datelor relevante disponibile. În termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea Rezultatelor revizuite, Beneficiarul va trebui să le examineze în vederea aprobării acestora (inclusiv aprobarea cu observaţii). În cazul în care Beneficiarul nu îşi exprimă niciun punct de vedere cu privire la Rezultatele revizuite în termen de 10 zile lucrătoare de la prezentare, acestea sunt considerate a fi aprobate tacit.
    5.12. Părţile pot conveni în scris, în conformitate cu prevederile Anexei 1, ca un număr de Livrabile sau Alte livrabile să fie prezentate într-o versiune într-o singură limbă. În acest caz, procedura descrisă în paragraful de mai sus se va aplica mutatis mutandis. În cazul Serviciilor prestate de Terţe Părţi în conformitate cu Articolul 4.3, BEI va factura către Beneficiar costurile acestor Servicii precum şi un "cost de coordonare" de 15% din valoarea costurilor pentru serviciile prestate de Terţe Părţi pentru acoperirea serviciilor BEI asociate cu coordonarea şi administrarea lucrării Terţelor Părţi. Acest cost de coordonare va corespunde unui onorariu unic, ce nu face obiectul prezentării de fişe de pontaj.
    5.13. Având în vedere furnizarea Serviciilor, Beneficiarul va plăti factura prezentată de BEI (alta decât factura pentru plata în avans) în termen de 45 de zile calendaristice de la aprobare (inclusiv aprobarea tacită) a Raportului de progres relevant, în conformitate cu Articolul 5.11.
    5.14. În conformitate cu Directiva 2006/112/EC a Consiliului cu modificările ulterioare, Beneficiarul înţelege faptul că suma de plată poate fi supusă impozitării cu TVA în România. În acest caz, Beneficiarul va fi pe deplin răspunzător de şi va despăgubi BEI pentru şi cu privire la plata oricărei sume efectuate în legătură fie cu prestarea Serviciilor fie privind orice plată sau beneficiu primite de Beneficiar (sau asociaţii săi) cu referire la Servicii.

    6. Conflict de interese şi alte activităţi
    6.1. Nicio dispoziţie a prezentului Acord nu va împiedica Grupul BEI să se lanseze în, să presteze servicii (inclusiv Sprijin pentru Proiecte), să acorde finanţare, capitaluri sau garanţii, sau să aibă interese financiare în orice Calitate, în orice altă activitate, sector, comerţ, profesie sau ocupaţie pe durata Angajamentului.
    6.2. Nicio dispoziţie a prezentului Acord nu va împiedica Grupul BEI să îşi continue angajamentele curente, sau să acţioneze în viitor în multiple calităţi, inclusiv de finanţator, împrumutător, furnizor de capital, acţionar, administrator de fonduri (inclusiv fonduri de participare), agent sau consilier în relaţia cu Beneficiarul sau cu alte părţi care acţionează în acelaşi sector de activitate ca şi Beneficiarul.
    6.3. BEI va gestiona orice posibile situaţii de conflict de interese în conformitate cu normele şi procedurile interne ale BEI în acest sens. Părţile vor colabora pentru gestionarea adecvată a oricărui conflict de interese real, posibil sau perceput.

    7. Cod de conduită, politici aplicabile şi declaraţii, protecţia datelor
    7.1. Beneficiarul recunoaşte că BEI este angajată de politica sa antifraudă, de politica sa de jurisdicţii slab reglementate, netransparente şi necooperante şi de cadrul său anti-spălare a banilor şi de combatere a finanţării terorismului, după cum este completat şi modificat periodic şi publicat în site-ul web al Băncii, care vizează prevenirea Infracţiunilor Penale, a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale sau a practicilor fiscale dăunătoare în activităţile şi/sau operaţiunile sale. Înţelegerea comună a Părţilor este că acestea vor depune eforturi pentru a se asigura că toate activităţile şi/sau operaţiunile referitoare la prezentul Acord sunt libere de orice fraudă, corupţie, constrângere, complicitate, obstrucţie, spălare de bani, finanţarea terorismului, fraudă fiscală, evaziune fiscală sau practici fiscale dăunătoare ("Infracţiuni Penale").
    7.2. Beneficiarul declară şi garantează că nici Beneficiarul, nici vreo altă persoană care acţionează în numele său sau sub controlul său nu a comis vreo Infracţiune Penală în legătură cu prezentul Acord şi că, din câte ştie, fondurile (dacă există) furnizate de către Beneficiari conform prezentului Acord nu sunt de origine ilicită, inclusiv produse de spălare a banilor sau legate de finanţarea terorismului. Beneficiarul va informa imediat BEI dacă în orice moment devine conştient de originea ilicită a unor astfel de fonduri sau dacă orice fapt sau informaţie confirmă sau sugerează în mod rezonabil că a avut loc o Infracţiune Penală în legătură cu Acordul.
    7.3. Beneficiarul declară şi garantează că nu este ţinta sau altfel subiectul vreunei Sancţiuni*5) sau în situaţia de încălcare a vreunei Sancţiuni; Beneficiarul garantează şi declară că, din cele mai bune cunoştinţe şi convingeri, nici o Persoană Relevantă*6) nu este ţinta sau altfel subiectul vreunei Sancţiuni sau în situaţia de încălcare a vreunei Sancţiuni. Ambele Părţi recunosc că declaraţiile şi angajamentele Beneficiarului stabilite în orice parte a prezentului Acord sunt solicitate şi date numai în măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu orice normă aplicabilă anti-boicot a Uniunii Europene, cum ar fi Regulamentul (CE) 2271/96 din 22 noiembrie 1996 de protecţie împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de către o ţară terţă, precum şi a acţiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din aceasta, după cum este modificat periodic.
        *5) În sensul acestui Acord, termenul Sancţiune se referă la legile, reglementările, embargourile comerciale sau alte măsuri restrictive privind sancţiunile economice sau financiare (inclusiv, în special, dar fără a se limita la, măsuri legate de finanţarea terorismului) adoptate, administrate, puse în aplicare sau impuse din când în când de oricare dintre următoarele: Organizaţia Naţiunilor Unite şi/sau UE şi orice agenţie sau persoană care este numită în mod corespunzător, împuternicită sau autorizată de Organizaţia Naţiunilor Unite şi/sau UE pentru a promulga, administra, implementa şi/sau să aplice sancţiunile sau Departamentul Statelor Unite ale Oficiului de Trezorerie pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), Departamentul de Stat al Statelor Unite şi/sau Departamentul de Comerţ al Statelor Unite.
        *6) În sensul acestui Acord, Persoană Relevantă înseamnă: i) pentru Beneficiari cu statut de entitate privată: orice membru al organelor sale de conducere; sau oricare dintre angajaţii săi sau orice altă persoană care acţionează în numele Beneficiarului sau sub controlul Beneficiarului, având puterea de a da instrucţiuni şi de a exercita controlul cu privire la Acord, ii) pentru Beneficiari cu statut de entitate publică: orice oficial sau reprezentant, sau orice altă persoană care acţionează în numele sau sub controlul său, având puterea de a da instrucţiuni şi de a exercita control cu privire la Acord.

    7.4. Beneficiarul se angajează să nu încalce şi să nu cauzeze BEI să încalce orice Sancţiuni şi va informa BEI în scris cât mai curând posibil cu privire la orice "Eveniment de Sancţiune", adică atunci când Beneficiarul sau orice Persoană Relevantă încalcă o Sancţiune sau devine în situaţia de încălcare a sau devine ţinta sau altfel subiectul unei Sancţiuni. Beneficiarul se angajează să excludă orice Persoană Relevantă afectată de un Eveniment de Sancţiune de la orice activităţi legate de Acord într-un termen rezonabil şi să ţină BEI informat. Beneficiarul se angajează să nu întreţină sau să intre în relaţii de afaceri în legătură cu Serviciile sau să pună la dispoziţie total sau parţial veniturile din Servicii în temeiul acestui Acord oricărei persoane sau entităţi care este ţintă sau altfel supus oricărei Sancţiuni, sau în beneficiul (direct sau indirect) al acestor persoane sau entităţi. Beneficiarul se obligă să informeze BEI cu promptitudine cu privire la modificări care afectează proprietatea sa, controlul său sau situaţiei sale de deţinere a unor interese*7) şi care pot avea ca rezultat un Eveniment de Sancţiune sau pot cauza BEI să încalce o Sancţiune. Beneficiarul se va asigura că menţine controale interne şi măsuri de protecţie adecvate menite să prevină încălcarea oricărei Sancţiuni.
        *7) În privinţa unei Sancţiuni, cuvintele "control", "interes" şi "proprietate" vor fi interpretate aşa cum sunt definite de autoritatea relevantă de sancţionare în legătură cu Sancţiunile relevante.

    7.5. Termenii definiţi în Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) 2016/679 ("GDPR") şi Regulamentul (UE) 2018/1725, inclusiv termenii "operator", "persoană vizată", "date cu caracter personal", "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal", "prelucrare", "persoană împuternicită de operator" şi "autoritate de supraveghere", au acelaşi înţeles atunci când sunt folosiţi în prezentul Articol.
    7.6. Părţile confirmă că trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor aplicabile funcţionării lor şi confirmă înţelegerea lor reciprocă a faptului că fiecare Parte va acţiona ca un operator independent, nu ca o persoană împuternicită de cealaltă Parte sau ca un operator comun cu cealaltă Parte, atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu acest Acord.
    7.7. Atunci când Beneficiarul, în legătură cu acest Acord, face cunoscute către BEI alte informaţii decât simple date de contact aferente personalului Beneficiarului implicat în gestionarea acestui Acord, Beneficiarul va redacta sau formula aceste informaţii (atât cât este necesar), astfel încât să nu conţine date cu caracter personal, cu excepţia cazului în care divulgarea acestor informaţii, inclusiv a datelor cu caracter personal, este cerută specific de acest Acord sau solicitată specific, în scris, de către BEI.
    7.8. Beneficiarul se va conforma prevederilor GDPR şi ale altor acte normative aplicabile cu privire la protecţia şi confidenţialitatea datelor ("Legile privind protecţia datelor"), atunci când face cunoscute către BEI date cu caracter personal sau prelucrează date cu caracter personal în legătură cu acest Acord.
    7.9. Dacă prestarea Serviciilor în cadrul acestui Acord implică prelucrarea unor date cu caracter personal de către BEI, BEI o va face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JOUE L295, 21.11.2018, p. 39-98). În ceea ce priveşte Banca, "termenii operator" şi "date cu caracter personal" au sensul stabilit în articolul 3 al Regulamentului mai sus menţionat.
    7.10. Înainte de a face cunoscute către BEI orice date cu caracter personal în legătură cu acest Acord, Beneficiarul se va asigura că fiecare persoană vizată de către aceste date cu caracter personal:
    (a) a fost informată de această divulgare (inclusiv de categoriile de date cu caracter personal făcute cunoscute); şi
    (b) este informată de conţinutul declaraţiei BEI de confidenţialitate, care poate fi consultat la adresa de web: https://www.eib.org/en/privacy/lending.htm.


    8. Informaţii confidenţiale
    8.1. Părţile confirmă faptul că, pe durata executării Serviciilor, acestea pot avea acces la Informaţiile confidenţiale deţinute de cealaltă Parte şi divulgate lor conform condiţiilor din acest Acord.
    8.2. Părţile se angajează să clasifice informaţiile conţinute în orice document sau fişier ca fiind Informaţii confidenţiale numai în cazul şi în măsura în care consideră cu bună credinţă că informaţiile respective sunt cu adevărat confidenţiale.
    8.3. Sub rezerva Articolului 8.2 de mai sus, Părţile trebuie să păstreze secretul Informaţiilor confidenţiale utilizând aceleaşi norme şi standarde utilizate pentru protecţia propriile lor informaţii confidenţiale şi să nu divulge, dezvăluie sau să nu pună orice parte a acestor informaţii la dispoziţia niciunei persoane din exterior. Orice divulgare a Informaţiilor confidenţiale de către o Parte nu va fi considerată ca o încălcare a obligaţiilor prevăzute în acest Articol în măsura în care:
    (a) divulgarea este autorizată de cealaltă Parte;
    (b) Informaţiile confidenţiale dezvăluite sunt sau ajung să fie cunoscute public în alt mod decât prin încălcarea acestui Articol;
    (c) Informaţiile confidenţiale sunt dezvăluite, sau accesul la acestea este acordat de către BEI unei Terţe Părţi pe care o angajează pentru executarea Serviciilor, în măsura în care dezvăluirea este necesară pentru a permite Terţei Părţi să execute Serviciile încredinţate de BEI, dacă Terţa Parte în cauză s-a angajat faţă de BEI să trateze informaţiile respective ca fiind confidenţiale sau este obligată printr-un angajament profesional general la păstrarea confidenţialităţii.
    (d) Informaţiile Confidenţiale sunt dezvăluite managementului sau organelor de conducere ale Părţilor, pentru a permite gestionarea sau auditarea eficientă a activităţilor care sunt direct legate de acest Acord;
    (e) divulgarea şi/sau accesul la Informaţiile Confidenţiale sunt autorizate sau solicitate printr-un tratat, lege, hotărâre judecătorească sau norme şi reglementări emise de o autoritate de reglementare competentă, care sunt aplicabile Părţii care divulgă informaţiile;
    (f) dacă informaţia este cerută sau solicitată a fi divulgată de către orice instanţă cu jurisdicţie competentă sau orice autoritate guvernamentală, bancară, fiscală sau de reglementare sau organism similar, sau de către orice organism echivalent al Uniunii Europene sau al oricăruia dintre Statele sale Membre;
    (g) dacă este necesară divulgarea informaţiilor în legătură cu şi în scopul oricărui litigiu, arbitraj, investigaţii administrative sau de altă natură, proceduri sau dispute;
    (h) Informaţiile Confidenţiale sunt dezvăluite de o Parte pentru a-şi proteja interesele în cadrul unei proceduri judiciare sau de arbitraj la care este parte;
    (i) Informaţiile Confidenţiale sunt dezvăluite sau este permis accesul la aceste informaţii ca urmare a obligaţiilor prevăzute la Articolul 12, cu condiţia ca entităţile specificate acolo să fie obligate printr-un angajament profesional general la păstrarea confidenţialităţii;
    (j) informaţiile desemnate ca fiind confidenţiale de către Beneficiar sunt considerate, în conformitate cu Politica de Transparenţă şi cu Politica Anti-Fraudă ale BEI (la momentul dezvăluirii), a fi de tip accesibil la cerere, sau de publicat în rezumat pe website-ul BEI.

    8.4. Obligaţiile menţionate în prezentul Articolul 8 expiră la 2 ani de la plata ultimei facturi din cadrul acestui Acord sau atunci când Părţile convin de comun acord în scris că informaţiile respective nu mai îndeplinesc condiţiile pentru a fi confidenţiale.

    9. Lucrările şi proprietatea intelectuală
    9.1. În sensul acestui Acord, prin drepturi de proprietate intelectuală se înţelege orice drepturi de autor şi drepturi conexe, drepturi asupra desenelor sau modelelor, drepturi de bază de date, drepturi asupra unor softuri de calculator, nume de domenii, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, nume comerciale sau orice solicitare pentru oricare dintre cele de mai sus, drepturi cu privire la informaţiile confidenţiale (inclusiv know-how şi secrete comerciale) sau drepturi sau obligaţii similare, fie că pot fi înregistrate sau nu, drepturi morale, în fiecare caz, înregistrate sau neînregistrate şi care includ toate solicitările (sau drepturile de solicitare), precum şi reînnoiri sau prelungiri, ale acestor drepturi şi ale tuturor drepturilor sau formelor de protecţie similare sau echivalente care pot exista în prezent sau în viitor în orice parte a lumii ("Drepturile de proprietate intelectuală").
    9.2. Drepturile de proprietate intelectuală preexistente ale Părţilor asupra oricăror rapoarte, studii, analize sau alte documente utilizate de către Părţi în legătură cu acest Acord vor rămâne în proprietatea Părţii respective.
    9.3. Drepturile de proprietate intelectuală asupra noilor materiale elaborate de BEI în legătură cu acest Acord vor aparţine Beneficiarului. Cu respectarea normelor de confidenţialitate prevăzute la Articolul 8 de mai sus, Beneficiarul acordă BEI prin prezentul document licenţă irevocabilă, ne-exclusivă, scutită de redevenţe, perpetuă, cu drept de sub-licenţiere, cu privire la orice materiale noi livrate de BEI Beneficiarului în îndeplinirea prezentului Acord. BEI va avea drept de utilizare liberă, inclusiv prin stocare, modificare, traducere, afişare, reproducere prin orice procedeu tehnic, publicare, comunicare pe orice suport, a rezultatelor derivate din execuţia Serviciilor, indiferent de formatul lor.

    10. Răspundere şi Forţa Majoră
    10.1. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Banca nu îşi asumă nicio răspundere contractuală faţă de Beneficiar, angajaţii, agenţii sau ofiţerii săi pentru orice pretenţie pentru orice daune speciale directe, indirecte sau accidentale de orice fel suferite sau suportate de Beneficiar, inclusiv fără limitare daunele economice sau orice daune rezultate din pierderea utilizării, pierderea afacerii, pierderea veniturilor, pierderea profiturilor care ar apărea în legătură cu acest Acord, cu prestarea de către BEI a Serviciilor sau cu orice alte obligaţii legate de acest Acord, cu excepţia cazului în care se va dovedi că o astfel de pierdere, pagubă sau cheltuială rezultă direct din fraudă, neglijenţă gravă sau abatere intenţionată ale BEI.
    10.2. Banca nu prezintă nicio declaraţie sau garanţie cu privire la rezultatul activităţilor de asistenţă tehnică sau cu privire la acurateţea sau completitudinea oricăror rapoarte, documente sau analize pregătite sau livrate în legătură cu prestarea Serviciilor. Beneficiarul va face propria evaluare cu privire la adecvarea Serviciilor la utilizarea intenţionată pentru acestea, iar BEI nu va avea nicio responsabilitate în acest sens.
    10.3. Beneficiarul acceptă şi confirmă că orice măsură luată sau care urmează să fie luată, sau care nu este luată sau nu urmează să fie luată de către Beneficiar, trebuie să fie decisă exclusiv de către Beneficiar pe baza propriei evaluări a circumstanţelor relevante, iar BEI nu este responsabilă şi nu va avea nicio răspundere pentru nicio măsură, luată sau nu, de către Beneficiar, iar decizia dacă să accepte sau nu orice propuneri, prezentări sau recomandări oferite de BEI, care decurg din Servicii, se va lua exclusiv de către Beneficiar, acesta având posibilitatea, la discreţia sa, de a accepta, respinge sau modifica orice comentarii trimise lor de către BEI.
    10.4. Răspunderea totală cumulată a BEI faţă de Beneficiar în temeiul acestui Acord nu trebuie să depăşească Preţul care a fost plătit către BEI de către Beneficiar în conformitate cu Articolul 5.1 până la data la care răspunderea apare în conformitate cu prezentul Articol 10.
    10.5. Beneficiarul este de acord să despăgubească şi să exonereze de răspundere BEI, angajaţii, responsabili, Guvernatorii, delegaţii, funcţionarii şi reprezentanţii acesteia pentru şi împotriva oricărei şi a tuturor pierderilor, pretenţiilor, cererilor, daunelor sau obligaţiilor de orice fel (denumite împreună "Răspunderi") referitoare la sau care rezultă din sau în legătură cu activităţile desfăşurate sau serviciile prestate în baza acestui Acord (inclusiv, dar nu numai, Serviciile). Cu toate acestea, Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru astfel de Răspunderi sau cheltuieli în măsura în care s-a stabilit pe cale judiciară de către o instanţă la care nu există un drept de apel că acestea au rezultat numai din reaua credinţă, neglijenţa gravă sau faptele ilicite săvârşite cu intenţie de BEI, a salariaţilor, responsabililor, Guvernatorilor, delegaţilor, funcţionarilor sau reprezentanţilor acesteia în prestarea Serviciilor.
    10.6. Prin forţă majoră se înţelege orice situaţie sau eveniment excepţional imprevizibil, în afară controlului Părţilor, care nu este atribuibil unei erori sau neglijenţă din partea lor, se dovedeşte insurmontabil în ciuda tuturor diligenţelor şi le împiedică să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile care le revin în temeiul Acordului. Întârzierile în furnizarea informaţiilor, necesare pentru furnizarea Serviciilor, către BEI sau dificultăţile financiare care afectează Beneficiarul nu pot fi invocate ca forţă majoră. O Parte care se confruntă cu forţă majoră va informa cealaltă Parte în scris, fără întârziere, precizând natura, durata probabilă şi efectele previzibile. Partea care se confruntă cu forţa majoră nu va fi considerată a încălca obligaţiile care îi revin în temeiul Acordului, dacă forţa majoră o împiedică să le îndeplinească. Părţile vor depune toate eforturile pentru a reduce la minimum orice daune cauzate de forţă majoră.

    11. Încetare
    11.1. Oricare Parte poate rezilia acest Acord cu un preaviz scris transmis cu 2 luni înainte celeilalte Părţi, dacă aceasta consideră cu bună credinţă că scopul acestui Acord nu mai poate fi realizat în mod eficient şi adecvat. La primirea preavizului, Părţile vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a închide într-o manieră ordonată activităţile în curs de desfăşurare în baza acestui Acord.
    11.2. Oricare Parte poate rezilia prezentul Acord cu intrare imediată în vigoare şi fără a suporta vreo răspundere, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte Părţi, în cazul în care, în orice moment:
    (a) cealaltă Parte este găsită vinovată de fraudă, neglijenţă gravă sau abatere intenţionată;
    (b) cealaltă Parte încalcă grav oricare dintre dispoziţiile acestui Acord;
    (c) cealaltă Parte, sau oricare dintre reprezentanţii ei, este condamnată pentru orice infracţiune penală;
    (d) cealaltă Parte ia o decizie privind lichidarea, încheie un acord sau concordat preventiv cu creditorii sau depune o cerere la o instanţă competentă pentru protecţia împotriva creditorilor sau a unei administraţii, sau se emite un ordin de lichidare ori se numeşte un administrator sau un lichidator în legătură cu Partea respectivă;
    (e) cealaltă Parte acţionează într-o manieră care, în opinia Părţii, duce sau este posibil să ducă la discreditarea sa, sau are efecte în mod semnificativ dezavantajoase pentru interesele acestei Părţi, iar cealaltă Parte nu respectă solicitarea acesteia de îndreptare.

    11.3. BEI poate rezilia prezentul Acord cu intrare imediată în vigoare şi fără a suporta vreo răspundere, prin transmiterea unei notificări scrise Beneficiarului, dacă, în orice moment:
    (a) Beneficiarul este găsit vinovat de conduită interzisă, astfel cum este definită în documentele de politică relevante ale Băncii publicate pe site-ul său web*8). Conduita interzisă include corupţia, frauda, constrângerea, coluziunea, obstrucţia, spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
        *8) www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy.htm?f=search&media=search

    (b) Beneficiarul sau orice entitate sau persoană care deţine direct sau indirect Beneficiarul sau îl controlează sau direcţionează sau în numele căruia acţionează Beneficiarul sau orice Persoană Relevantă este afectat de Evenimentul de Sancţiune menţionat la Articolul 7.
    (c) Beneficiarul acţionează în orice mod care, în opinia BEI, aduce sau este susceptibil să aducă BEI în dispreţ sau este în mod material advers intereselor BEI, iar Beneficiarul nu respectă cererea BEI de remediere;
    (d) Situaţia de forţă majoră menţionată la punctul 10.6. durează mai mult de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice;
    (e) Devine ilegal ca Banca să continue prestarea de servicii sau îndeplinirea oricărei alte obligaţii în temeiul acestui Acord.

    11.4. În eventualitatea încetării anticipate a Acordului, Beneficiarul va plăti BEI partea din Preţ corespunzătoare Serviciilor efectiv prestate, precum şi costurile aferente rezilierii contractelor de prestări de servicii încheiate cu Terţele Părţi până la data încetării, şi orice costuri rezonabile suportate de BEI în legătură cu rezilierea anticipată a prezentului Acord.
    11.5. Articolul 11.4 nu va fi aplicabil în cazul în care Acordul este reziliat de către Beneficiar din cauza neglijenţei grave sau a abaterii intenţionate a BEI, având ca rezultat neîndeplinirea obligaţiilor în execuţia Serviciilor.

    12. Audit
    12.1. Beneficiarul confirmă faptul că:
    (a) Curtea de Conturi Europeană ("CCE"), Comisia Europeană şi/sau reprezentanţii Comisiei Europene, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă ("Agenţii") şi toate celelalte instituţii sau organisme ale UE care au dreptul să verifice utilizarea Fondurilor UE (împreună denumite în continuare "Autorităţile UE"); şi
    (b) orice alte autorităţi competente naţionale sau regionale din România ("Autorităţi Naţionale"), inclusiv reprezentanţii autorizaţi ai oricărei entităţi menţionate anterior, au dreptul să efectueze audituri şi controale şi să solicite informaţii cu privire la acest Acord şi la executarea sa.
        Beneficiarul va permite Autorităţilor UE şi Autorităţilor Naţionale să efectueze vizite de monitorizare şi să inspecteze operaţiunile, documentele şi înregistrările sale. Deoarece aceste controale pot include controale la faţa locului la Beneficiar, acesta va permite accesul Autorităţilor UE şi Autorităţilor Naţionale în sediile sale, în timpul programului normal de lucru.

    12.2. BEI va pune la dispoziţie copii ale facturilor şi, la solicitarea Beneficiarului, ale tuturor celorlalte documentelor justificative disponibile relevante pentru cheltuielile eligibile realizate în cadrul acestui Acord, pentru a permite Autorităţilor Naţionale să verifice utilizarea Fondurilor UE de către România, inclusiv legalitatea şi regularitatea acestora. Scopul unei astfel de verificări ar fi acela de a permite Autorităţilor Naţionale şi Autorităţilor UE să confirme veridicitatea cererilor de plată înaintate de România. Se înţelege că o astfel de verificare se va limita la informaţiile privind utilizarea finanţării din Fonduri UE în baza acestui Acord, şi că nu ar echivala cu un audit al BEI.
    12.3. Se înţelege că, având în vedere statutul BEI de organism al UE, Autorităţile Naţionale de audit nu beneficiază de drepturi de auditare a Grupului BEI, iar BEI este supusă numai verificărilor de audit - inclusiv vizite la faţa locului - efectuate direct de către Curtea de Conturi Europeană în conformitate cu articolul 287(3) al TFUE şi cu Acordul Tripartit încheiat de Curtea de Conturi a UE, Comisia Europeană şi BEI, menţionat în acesta.

    13. Statut
    13.1. Relaţia BEI (experţii BEI, Consultanţii BEI sau Terţele Părţi angajate de BEI) faţă de Beneficiar va fi cea de antreprenor independent şi nici o dispoziţie din prezentul Acord nu o va transforma pe aceasta într-un angajat, muncitor, reprezentant sau partener al Beneficiarului, iar BEI nu se va considera astfel şi se va asigura că niciunul dintre experţii BEI sau Terţele Părţi nu se va considera astfel.
    13.2. BEI nu are faţă de Beneficiar nicio obligaţie fiduciară.

    14. Notificări
    14.1. Orice notificare care face obiectul unui termen dat în condiţiile acestui Acord se face în scris, semnată de Partea care notifică sau în numele acesteia şi este comunicată celeilalte Părţi prin predare personală sau prin transmitere cu servicii poştale sau de curierat plătite la expediere sau recomandate, cu menţionarea clară la subiect "Acord de Servicii de Asistenţă Consultativă pentru Implementarea Proiectelor - România", la adresa menţionată mai jos sau prin fax la numărul notificat în prealabil de Partea în cauză către cealaltă Parte:

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │În atenţia: [ ] │
│ ├────────────────────────┤
│ │98-100 boulevard Konrad │
│ │Adenauer │
│pentru BEI: ├────────────────────────┤
│ │L-2950 Luxembourg │
│ ├────────────────────────┤
│ │E-mail: │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fax: [ ] │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │În atenţia: [ ] │
│ ├────────────────────────┤
│pentru │adresa Beneficiarului │
│Beneficiar: ├────────────────────────┤
│ │E-mail: │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fax: [ ] │
└─────────────┴────────────────────────┘


    14.2. Fiecare Parte este obligată să informeze cealaltă Parte în scris şi fără întârziere asupra oricărei modificări intervenite în adresele de mai sus. Până la primirea notificării cu privire la modificări, oricare din Părţi poate comunica în mod valabil notificarea la ultima adresă furnizată.
    14.3. Data livrării, înregistrării sau, după caz, data menţionată pe confirmarea de primire a expedierii va fi concludentă în stabilirea datei primirii.
    14.4. Alte notificări şi comunicări pot fi efectuate personal prin înmânare directă, scrisoare recomandată sau facsimil sau, în măsura stabilită de comun acord de Părţi într-un acord scris, prin e-mail sau alt mijloc electronic de comunicare.
    14.5. Fără a fi afectată valabilitatea oricărei notificări transmise prin facsimil în conformitate cu paragrafele anterioare, o copie a fiecărei notificări transmise prin facsimil va fi trimisă Părţii respective şi printr-o scrisoare, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare.

    15. Amendamente
    15.1. Orice amendament ori renunţare sau consimţământ dat în baza sau pentru orice dispoziţie din acest Acord va fi efectuat în scris şi, în cazul unui act adiţional, cu semnătura ambelor Părţi.
    15.2. Nicio Parte nu poate ceda sau transfera unei terţe părţi, acest Acord sau oricare dintre drepturile şi obligaţiile din cadrul acestuia, sau dispune în orice alt mod de acestea, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi.

    16. Exemplare
    16.1. Acest Acord va fi semnat în trei (3) exemplare originale în limba engleză şi trei (3) exemplare originale în limba română.
    16.2. În caz de conflict va prevala versiunea în limba engleză.

    17. Separare
    17.1. Invaliditatea, inaplicabilitatea sau ilegalitatea vreunei dispoziţii (sau a unei părţi dintr-o dispoziţie) a acestui Acord în baza legilor oricărei jurisdicţii nu va afecta validitatea, aplicabilitatea sau legalitatea celorlalte prevederi.
    17.2. În cazul în care o dispoziţie invalidă, inaplicabilă sau nelegală ar fi validă, aplicabilă şi legală prin eliminarea unei părţi din cadrul acesteia, dispoziţia se aplică cu orice fel de modificare necesară pentru ca intenţia comercială a Părţilor să-şi producă efectele.

    18. Publicitate
    18.1. Beneficiarul va lua măsuri adecvate de informare şi publicitate potrivit dispoziţiilor Regulamentelor Fondurilor UE şi în condiţiile regulilor de vizibilitate din România pentru proiectele finanţate din Fonduri UE. Toate materialele (Rezultate) întocmite în condiţiile acestui Acord vor cuprinde cel puţin sigla Guvernului României, a UE, a BEI şi a Fondurilor UE pentru România.

    19. Legea aplicabilă şi jurisdicţia
    19.1. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice litigiu sau plângere legată de interpretarea, aplicarea sau îndeplinirea acestui Acord, inclusiv existenţa, validitatea sau încetarea sa. În absenţa unei soluţionări pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea unui astfel de litigiu sau plângeri, oricare Parte poate sesiza instanţele de judecată menţionate la Articolul 19.3 de mai jos.
    19.2. Acest Acord şi orice litigiu sau plângere apărute din sau în legătură cu acesta sau obiectul său ori constituirea sa (inclusiv litigiile şi plângerile ne-contractuale) va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu principiile generale de drept, comune Statelor Membre, aşa cum sunt interpretate de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
    19.3. Părţile convin în mod irevocabil că, pentru soluţionarea oricărui litigiu sau plângere apărute din sau în legătură cu acest Acord sau obiectul său ori constituirea sa (inclusiv litigiile şi plângerile ne-contractuale), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene are jurisdicţie exclusivă.


┌────────────────────┬─────────────────┐
│Semnat pentru şi în │Semnat pentru şi │
│numele │în numele │
├────────────────────┼─────────────────┤
│BĂNCII EUROPENE DE │BENEFICIAR │
│INVESTIŢII │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Data: │Data: │Data: │
└────────────┴────────────┴────────────┘

    ANEXA 1

                       Model de servicii: Descrierea serviciilor
                     de asistenţă pentru implementarea proiectelor
    1. Informaţii de bază
    1.1. Contextul misiunii
    1.2. Iniţiative similare

    2. Privire de ansamblu asupra misiunii
    3. Descriere detaliată a misiunii
    3.1. Experţi BEI, Consultanţi BEI şi/sau Terţe Părţi*9)
        *9) În cazul în care serviciile sunt prestate numai de către Terţe Părţi, Anexa 1 va conţine termenii de referinţă în formatul BEI pentru angajarea de Terţe Părţi şi va specifica atribuţiile BEI în acest context.

    3.2. Activităţile acestei misiuni
    3.3. Rezultate
    3.4. Managementul şi coordonarea programului (dacă este cazul)

    4. Logistică şi cadru temporal
    4.1. Locaţie
    4.2. Date cheie şi perioada de execuţie
    4.3. Facilităţi care vor fi acordate de către Beneficiar


    ANEXA 2

                                        Onorarii
                            Experţi BEI şi Consultanţii BEI

┌─────────────────────────────────┬────┐
│Onorariu zilnic pentru Experţii │[ ] │
│BEI │EURO│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Onorariu zilnic pentru │[ ] │
│Consultanţii BEI │EURO│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Număr estimativ de zile │[ ] │
│lucrătoare pe Expert BEI/ │zile│
│Consultant Bei pe durata misiunii│ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Suma maximă pentru costul │[ ] │
│Serviciilor prestate de către │EURO│
│Experţii BEI │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Suma maximă pentru costul │[ ] │
│Serviciilor prestate de către │EURO│
│Consultanţii BEI │ │
└─────────────────────────────────┴────┘

        În cazul în care un Expert/Consultant BEI ar urma să între în concediu de lungă durată din motive de sănătate sau, din alte motive, ar trebui înlocuit temporar, BEI va informa Beneficiarul şi poate înlocui Expertul/Consultantul cu un Expert/Consultant echivalent cu profil similar, cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului.
        În cazul în care este nevoie de un Expert suplimentar specializat BEI ad-hoc pe termen scurt, BEI poate prezenta o propunere spre aprobare de către Beneficiar. În astfel de cazuri, onorariul zilnic menţionat mai sus va fi aplicat pentru facturare.
        Onorariile includ toate cheltuielile misiunii asociate acestei iniţiative.
        Onorariile nu includ TVA
                              Terţe Părţi angajate de BEI
        Suma maximă pentru costul Serviciilor prestate de Terţe Părţi: [ ] EURO
        din care:
    - Sume plătite de BEI către Terţe Părţi [ ] EURO
    – Sume corespunzătoare costului de coordonare BEI de 15%: [ ] EURO

        În limita sumei maxime indicate mai sus, valoarea reală de plată pentru Serviciile prestate de către Terţe Părţi va depinde de ofertele financiare propuse de Terţe Părţi în cadrul procesului de achiziţie.

    ANEXA 3

                               Detalii cont bancar - BEI
        Numele titularului de cont: Banque Europeenne d'investissement
        Adresa titularului: 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg
        Numele băncii: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
        Număr cont: IBAN LU08 0019 0150 0467 5000
        Cod SWIFT: BCEELULL

    ANEXA 4

                   Model de factură - Experţi BEI şi Consultanţi BEI
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────────────────┬─────────────────────┐
│<MODEL-EXPERŢI │Data: │
│BEI˃ │Factura nr.: │
│ │Data plăţii: │
├────────────────┼─────────────────────┤
│BANCA EUROPEANĂ │Către Autoritatea de │
│DE INVESTIŢII │Management/Beneficiar│
├────────────────┼─────────────────────┤
│98-100, │ │
│Boulevard Konrad│ │
│Adenauer │ │
│L-2950 │ │
│Luxembourg │ │
│Tel: (+352) 43 │ │
│79 1 │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Persoană de │ │
│contact: [NUME] │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Direcţia │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cod de TVA: NU SE │
│ │APLICĂ │
└────────────────┴─────────────────────┘

        <Plată în avans>/<Plată intermediară nr. ...../<Plată finală>"Experţi BEI":, conform art. <"Plăţi" din Acordul nr. <se va introduce numărul> în cadrul proiectului <se va introduce titlul>
        <Plată intermediară nr. ...../<Plată finală>"Consultanţi BEI":, conform art. <"Plăţi" din Acordul nr.<se va introduce numărul> în cadrul proiectului <se va introduce titlul>
        Referinţa dvs.:
        Suma totală datorată în EUR:
        Am aprecia dacă aţi putea plăti această sumă în conformitate cu termenele de plată indicate, în contul următor:
        Banque & Caisse Epargne Etat, Luxembourg
        (Cod SWIFT: BCEELULL)
        Număr cont IBAN LU08 0019 0150 0467 5000
        Numele titularului de cont: Banque Europeenne d'Investissement/
        IMPORTANT: Vă rugăm să menţionaţi numărul de factură de mai sus şi numărul AA-.... al Acordului de servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor, ca referinţă.
        Cu stimă,
        BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

    ANEXA 5

    - Model de factură - Terţă Parte
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────────────────┬─────────────────────┐
│<MODEL-TERŢA │Data: │
│PĂRŢI˃ │Factura nr.: │
│ │Data plăţii: │
├────────────────┼─────────────────────┤
│BANCA EUROPEANĂ │Către Autoritatea de │
│DE INVESTIŢII │Management/Beneficiar│
├────────────────┼─────────────────────┤
│98-100, │ │
│Boulevard Konrad│ │
│Adenauer │ │
│L-2950 │ │
│Luxembourg │ │
│Tel: (+352) 43 │ │
│78 1 │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Persoană de │ │
│contact: [NUME] │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Direcţia │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Cod de TVA: NU SE │
│ │APLICĂ │
└────────────────┴─────────────────────┘

        <Plată în avans>/<Plată intermediară nr. ....>/<Plată finală>"Terţă Parte":, conform art.<"Plăţi" din Acordul nr. <se va introduce numărul> în cadrul proiectului <se va introduce titlul>
        Referinţa dvs.:
        Suma totală datorată în EUR:
        Am aprecia dacă aţi putea plăti această sumă în conformitate cu termenele de plată indicate, în contul următor:
        Banque & Caisse Epargne Etat, Luxembourg
        (Cod SWIFT: BCEELULL)
        Număr cont IBAN LU08 0019 0150 0467 5000
        Numele titularului de cont: Banque Europeenne d'investissement/
        IMPORTANT: Vă rugăm să menţionaţi numărul de factură de mai sus şi numărul AA-.... al Acordului de servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor, ca referinţă.
        Cu stimă,
        BANCA EUROPEANA DE INVESTIŢII

    ANEXA 6

                               Model de raport de progres
 (a se vedea imaginea asociată)
                         RAPORT DE PROGRES AL ECHIPEI PASSA [N]
                                [PERIOADA DE RAPORTARE]

    Cuprins
    1. Evaluarea sintetică a Liderului de Echipă
    2. Progres
    2.1. Beneficiar
    2.2. Alţi beneficiari

    3. Progres financiar
        Anexa 1 Lista livrabilelor
        Anexa 2
                        RAPORT DE PROGRES AL ECHIPEI PASSA Nr. n
        Perioada de raportare
        Titlul operaţiunii AT Asistenţă tehnică BEI pentru implementarea proiectelor
        Referinţă operaţiune AT
        Beneficiar (de agreat Beneficiarul)
        Data prezentării Raportului
    1. EVALUARE SINTETICĂ A LIDERULUI DE ECHIPĂ
        Stadiul general al lucrării şi progresul activităţilor
        Aspecte esenţiale de rezolvat
        Rezumatul constatărilor şi concluziilor
        Etapele următoare
        Folosirea la zi a resurselor Experţi BEI şi Consultanţi BEI

    2. PROGRES
    2.1. Beneficiar
        Pentru fiecare dintre rubricile de mai jos următorul conţinut:
        ● Dezvoltări de la raportul anterior
        ● Tipurile de activităţi şi analize finalizate sau în curs
        ● Recomandări şi concluzii
        ● Următoarele activităţi


    2.2. Alţi beneficiari
        Pentru fiecare dintre rubricile de mai jos următorul conţinut:
        ● Dezvoltări de la raportul anterior
        ● Tipurile de activităţi şi analize finalizate sau în curs
        ● Recomandări şi concluzii
        ● Următoarele activităţi    3. PROGRES FINANCIAR
        Tabele cu onorariile Experţilor BEI şi Consultanţilor BEI, costul Serviciilor prestate de Terţe Părţi şi procentul de coordonare aplicat la costul Serviciilor prestate de Terţe Părţi

    ANEXA 1

    Livrabile
        Lista livrabilelor aferente perioadei
        Beneficiar
        ●
        ●
        ●
        ●

        Alţi beneficiari
        ●
        ●
        ●
        ●

        Alte Anexe de agreat

    ANEXA 7

                 Model de Fişă de Pontaj Experţi BEI şi Consultanţi BEI
                               Fişă de Pontaj Experţi BEI
                       Fişă de pontaj bazată pe onorarii zilnice

┌───────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Fişă de Pontaj │ │
├───────┼───────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤
│Misiune│Titlul │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Total │
│ │proiectului│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │
│Nume │ │zile │zile │zile │zile │zile │zile │zile │zile │
│Expert │ │(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│
│BEI │ │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │
│ │ │de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│
├───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │
├───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┴─────────┤
│Onorariu zilnic EUR X,XXX │Cost de personal │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

        * o jumătate de zi va fi facturată în baza a jumătate din onorariul zilnic
        Data şi semnătura: semnătura reprezentantului desemnat BEI
                             Fişă de Pontaj Consultanţi BEI
                       Fişă de pontaj bazată pe onorarii zilnice

┌──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ │ │Fişă de Pontaj │ │
├──────────┼───────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤
│Misiune │Titlul │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Luna-An │Total │
│ │proiectului│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─────────┤
│ │ │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │Nr. de │
│Nume │ │zile │zile │zile │zile │zile │zile │zile │zile │
│Consultant│ │(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│(inclusiv│
│BEI │ │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │jumătăţi │
│ │ │de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│de zile)*│
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │ │x │x │x │x │x │x │x │x │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼─────────┴─────────┤
│Onorariu zilnic EUR XXXX │Cost de personal │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

        * o jumătate de zi va fi facturată în baza a jumătate din onorariul zilnic
        Data şi semnătura: Lider de Echipă BEI PASSA

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016