Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 13 iulie 2021  dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice  şi sprijinirea reformelor structurale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 13 iulie 2021 dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 30 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2021.
──────────
    I. Preambul
    1. Având în vedere că Guvernul României şi Banca Mondială (părţile) recunosc colaborarea îndelungată dintre părţi în legătură cu finanţarea investiţiilor, consolidarea capacităţii şi alte nevoi ale României în perioada de tranziţie, în procesul care a condus la aderarea la Uniunea Europeană, în timpul crizei economice globale, precum şi în timpul perioadelor de programare a fondurilor europene 2007-2013 şi 2014-2020,
    2. Având în vedere că părţile recunosc experienţa utilă dobândită în baza Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială pentru Parteneriatul şi Sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice, semnat la 26 ianuarie 2012, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la „Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale“, semnat pe 11 ianuarie 2016,
    3. Având în vedere că Banca Mondială (Banca) este una dintre instituţiile financiare internaţionale specializate care poate furniza servicii specializate de consultanţă rambursabile (SCR) în România, aliniate prevederilor Statutului Băncii şi ale articolului 9 litera (b) din Directiva 2014/24/UE privind achiziţiile publice din data de 26 februarie 2014,
    4. Având în vedere că părţile recunosc importanţa finanţării pe care România urmează să o primească prin Fondul european pentru dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE+), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) (împreună Fondurile UE, în sumă de 80 miliarde euro, pentru perioada de programare 2021-2027) şi consideră că aceasta reprezintă o oportunitate neegalată pentru România, menită să ajute ţara să se alinieze standardelor UE, să îşi extindă reformele structurale, să îşi modernizeze administraţia publică şi să urmărească o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
    5. Având în vedere că Guvernul României (Guvernul) intenţionează să îşi extindă agenda reformelor structurale, să accelereze creşterea pentru a atinge media UE şi să respecte condiţiile de intrare în zona Euro, să abordeze provocările pe care le prezintă incluziunea şi echitatea socială pentru populaţie şi să crească nivelul şi calitatea absorbţiei Fondurilor UE,
    6. Având în vedere că, pentru a beneficia de experienţa internaţională, Guvernul a solicitat sprijin din partea Băncii în acest efort de modernizare a administraţiei publice prin consolidarea capacităţii Guvernului de formulare a politicilor şi strategiilor, de analiză, de diagnostic, de planificare, proiectare şi implementare a sectoarelor şi proiectelor/programelor,
    7. Având în vedere că priorităţile României privind finanţarea din fonduri europene în următorii ani au fost elaborate în contextul Acordului de parteneriat cu România 2021-2027, încheiat cu Comisia Europeană,
    8. Având în vedere că valoarea cunoştinţelor şi consultanţei pe care le poate furniza Banca României este recunoscută ca fiind importantă şi necesară pentru România, atât pentru implementarea cu succes a priorităţilor, strategiilor şi proiectelor care urmează a fi finanţate din fonduri naţionale sau locale, din fondurile europene puse la dispoziţie prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, de Fondurile UE în perioada 2021-2027, cât şi pentru pregătirea României pentru următoarea perioadă de programare, şi
    9. Având în vedere că Banca poate furniza asistenţă în legătură cu priorităţile definite în cadrul Parteneriatului său de ţară şi în strategiile şi cadrele ulterioare încheiate cu România,
    10. Prin urmare, părţile au convenit asupra prezentului Memorandum de înţelegere (Memorandum), după cum urmează:

    II. Sfera serviciilor furnizate
    11. Se anticipează că sprijinul acordat de Bancă se va concentra asupra domeniilor prioritare incluse în Acordul de parteneriat 2021-2027, în Planul naţional de redresare şi rezilienţă - Finanţare pentru România modernă şi reformată şi în cadrele de parteneriat de ţară actuale şi ulterioare încheiate între România şi Banca Mondială inclusiv, dar fără a se limita la: sprijin în implementarea obiectivelor Fondurilor UE, sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea reformelor politicilor, menite să ajute România să se alinieze standardelor UE, promovarea prosperităţii împărtăşite, reducerea sărăciei şi incluziunea socială, inclusiv pentru romi, sprijin pentru îmbunătăţirea capacităţii Guvernului de a folosi fondurile europene eficient şi eficace şi consolidarea capacităţii generale a administraţiei publice.
    12. În orice moment înainte de încetarea prezentului Memorandum, Guvernul României se poate adresa Băncii cu o solicitare de servicii în orice sector sau domeniu relevant nou. Cu condiţia existenţei expertizei corespunzătoare şi a disponibilităţii personalului, precum şi a conformităţii cu mandatul său, Banca va depune toate eforturile pentru a răspunde pozitiv solicitării din partea Guvernului. Aceste sectoare sau domenii vor fi stabilite de comun acord între părţi, printr-un schimb de corespondenţă între Guvern şi Bancă.

    III. Livrarea serviciilor de consultanţă rambursabile
    13. Acordurile de servicii de consultanţă rambursabile care definesc sfera serviciilor furnizate de Bancă vor fi încheiate şi semnate cu instituţia Client, conform termenilor acordului model/standard SCR ataşat ca anexa 1 (Acordul de SCR). În scopul prezentului Memorandum de înţelegere, clienţii sunt definiţi ca organisme publice din România, responsabile cu iniţierea sau care iniţiază şi implementează operaţiuni, care desfăşoară un proiect individual şi primesc fonduri UE şi de la Facilitatea de redresare şi rezilienţă şi care utilizează propriile resurse. Clientul va fi parte împreună cu Banca Mondială în acordurile de servicii. Acordurile de servicii vor intra în vigoare în momentul semnării acestora de către părţi, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

    IV. Înţelegerile dintre părţi
    14. Guvernul, reprezentat de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, va conduce activitatea de coordonare a sprijinului acordat de Banca Mondială în ceea ce priveşte serviciile de consultanţă rambursabile. Banca se angajează să colaboreze cu Guvernul în efortul de coordonare, să furnizeze orice informaţii necesare şi să fie disponibilă pentru şedinţele periodice de coordonare, toate acestea în legătură cu implementarea prezentului Memorandum. Implementarea prezentului Memorandum va fi monitorizată prin şedinţele de coordonare, care vor fi prezidate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu excepţia cazului în care una dintre părţi solicită o şedinţă ad-hoc pentru discutarea unei anumite probleme apărute în implementarea prezentului Memorandum. Aceste şedinţe vor asigura coordonarea activităţilor şi vor favoriza sinergiile şi complementaritatea proiectelor şi/sau a iniţiativelor finanţate prin servicii similare de consultanţă rambursabile furnizate de alte instituţii financiare internaţionale eligibile. Banca Mondială va transmite un raport anual Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (nu mai târziu de sfârşitul lunii iunie a fiecărui an, pe durata implementării prezentului Memorandum de înţelegere), care va prezenta măsurile întreprinse, progresul înregistrat şi orice aspecte în legătură cu care se solicită intervenţia ministrului.
    15. Banca va furniza servicii de consultanţă conform termenilor acordurilor de servicii semnate şi cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii. Orice achiziţie efectuată de Bancă în scopul furnizării serviciilor se va efectua pe baza politicilor şi procedurilor proprii ale Băncii.
    16. Pentru fiecare acord de servicii, Banca, în conformitate cu politicile şi procedurile sale, va pune la dispoziţia clientului toate informaţiile şi întreaga documentaţie necesară pentru ca acesta să poată respecta toate cerinţele privind buna gestionare financiară în baza cerinţelor Fondurilor UE cu privire la aceste acorduri de servicii finanţate prin fondurile UE, conform prevederilor acordului de servicii respectiv.
    Durată şi încetare
    17. Prezentul Memorandum va intra în vigoare în momentul semnării acestuia de ambele părţi şi, cu excepţia cazului în care părţile au prevăzut altfel, va înceta la 31 decembrie 2029.
    18. Părţile vor efectua o evaluare la jumătatea perioadei, nu mai târziu de anul 2024.
    19. Oricare dintre părţi poate rezilia în orice moment prezentul Memorandum, cu un preaviz de trei luni transmis celeilalte părţi.
    20. Acordurile de servicii bilaterale încheiate nu vor fi afectate de încetarea prezentului Memorandum.


    VI. Diverse
    21. Banca Mondială şi Guvernul României au stabilit standarde pentru protecţia datelor cu caracter personal transmise în cadrul acordului de servicii încheiat, ţinând cont de legislaţia privind protecţia datelor aplicabilă Guvernului României, clientului respectivelor acorduri de servicii şi entităţilor care realizează implementarea, precum şi de Politica Grupului Băncii Mondiale privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabilă Băncii Mondiale. Aceste standarde sunt reflectate în modelul de acord de servicii şi oferă garanţii care le permit clienţilor să transmită date cu caracter personal Băncii Mondiale, în interes public, în legătură cu implementarea respectivelor acorduri de servicii. Guvernul va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că transferul de date cu caracter personal de la client către Banca Mondială, necesare pentru implementarea respectivelor SCR, se realizează în baza standardelor pentru protecţia datelor cu caracter personal prevăzute în modelul de acord de servicii.
    22. (i) Prezentul Memorandum nu constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic şi nu obligă Banca să furnizeze sprijin în legătură cu o anumită activitate sau un anumit proiect. (ii) Nicio prevedere a acestui Memorandum de înţelegere nu va fi interpretată în sensul creării unei societăţi mixte, a unei relaţii de agenţie sau a unui parteneriat legal între părţi. şi (iii) Nicio prevedere a acestui Memorandum nu se intenţionează a fi interpretată şi nu trebuie interpretată ca o renunţare la privilegiile şi imunităţile de care beneficiază fiecare parte sau membrii conducerii şi angajaţii acestora, privilegii şi imunităţi care sunt rezervate în mod expres.

    Drept mărturie a celor de mai sus, subsemnaţii, autorizaţi în mod legal în acest sens, au semnat prezentul Memorandum.
    Încheiat în data de ........................, în două exemplare originale, în limba engleză.


                    Pentru Guvernul României
                    [Nume]
                    Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
                    Pentru Banca Mondială
                    [Nume]
                    Manager de ţară pentru România

    ANEXA 1

    Format standard pentru acorduri de servicii de consultanţă rambursabile
    Proiectul nr. P#............
    ACORD
    de prestări servicii de consultanţă rambursabile
    .............................................
    (denumirea proiectului)
    încheiat de către şi între
    ...............................................
    (ministerul sau instituţia client)


    şi
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    Acord încheiat la data semnării de către şi între .............................................. (numele clientului) (denumit în continuare Clientul)
    şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) (denumite împreună părţile şi fiecare dintre ele partea).
    Având în vedere că Guvernul României şi Banca au încheiat la data de ................... (data) un Memorandum de înţelegere privind
    Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale (data contrasemnării acestui memorandum),
    Având în vedere că Clientul a solicitat Băncii să îi furnizeze servicii de consultanţă rambursabile (Serviciile de consultanţă rambursabile sau SCR) detaliate în anexa la prezentul acord, cu scopul de a ........................................ [obiectiv(e)], părţile convin după cum urmează:
    1. Serviciile de consultanţă rambursabile
    Banca va furniza Clientului servicii de consultanţă rambursabile sau SCR detaliate în anexa la prezentul acord, în baza clauzelor şi condiţiilor prevăzute în prezentul acord, inclusiv în anexele la prezentul acord, care constituie parte integrantă a acestuia.

    2. Persoanele de contact din partea Clientului
    În procesul de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Banca va coopera îndeaproape cu oficialii desemnaţi din partea Clientului. Clientul va pune la dispoziţia Băncii numele şi informaţiile de contact ale respectivilor oficiali.

    3. Efectuarea plăţilor
    (a) Clientul va achita Băncii un onorariu fix în sumă de ............................. [suma în cuvinte] euro/ron [EUR/RON ...................... (suma în cifre)]
    în baza următorului scadenţar de plăţi:
    1. ........ În termen de douăzeci şi una (21) de zile calendaristice de la data semnării prezentului acord
    2. €...... La predarea de către Bancă şi recepţia de către Client a livrabilului ..... prevăzut în calendarul din secţiunea B a anexei la prezentul acord
    3. €...... La predarea de către Bancă şi recepţia de către Client a livrabilului ..... prevăzut în calendarul de activităţi prezentat în secţiunea B a anexei la prezentul acord
    4. €...... La predarea de către Bancă şi recepţia de către Client a livrabilului..... prevăzut în calendarul de activităţi prezentat în secţiunea B a anexei la prezentul acord


    (b) Toate plăţile efectuate către Bancă în baza prezentului acord se efectuează integral în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data prezentării unei facturi de către Bancă. Banca va emite facturi pentru sumele de plată în euro/ron după aprobarea livrabilului corespunzător. Plăţile se vor efectua în euro/ron, în fonduri disponibile imediat, fără nicio deducere de niciun fel pentru niciun fel de taxă, impozit, cheltuieli şi alte sume reţinute şi fără a lua în considerare nicio dispută aflată în desfăşurare între părţi [altele decât disputele legate de recepţia documentelor livrabile la care se face referire la alin. (c) de mai jos], în contul indicat în scris de către Bancă, periodic.
    (c) Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de aprobare din partea Clientului, după prezentarea de către Bancă a documentelor în limba engleză şi a traducerii în limba română. Traducerea în limba română a livrabilelor finale va fi trimisă în termen de maximum 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice de la transmiterea versiunii în limba engleză, conform Calendarului de activităţi prezentat în secţiunea B din anexa la prezentul acord. Clientul are la dispoziţie 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice după transmiterea traducerii în limba română pentru a analiza fiecare livrabil, perioadă după care livrabilul se consideră a fi acceptat de către Client, cu excepţia situaţiei în care acesta din urmă formulează şi trimite Băncii anumite comentarii în acest interval de timp. În cazul în care Clientul formulează anumite comentarii, Banca are la dispoziţie 14 (paisprezece) zile calendaristice pentru a prezenta livrabilul modificat în versiunea în limba engleză şi traducerea în limba română şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări. Clientul va avea la dispoziţie încă 7 (şapte) zile calendaristice pentru a analiza livrabilul actualizat şi pentru a-l accepta.

    4. Intrarea în vigoare
    Prezentul acord intră în vigoare în ...................... [ziua şi anul înscrise mai sus] (data semnării), imediat după ce este semnat în mod adecvat de către ambele părţi.

    5. Expirarea Acordului
    Prezentul acord expiră la ............................. [data care cade la [nr. de luni în cuvinte (cifre)] luni de la data semnării prezentului acord (data expirării), cu excepţia cazului în care este reînnoit prin acordul Clientului şi Băncii înainte de această dată.

    6. Adrese
    În scopul secţiunii „Semnarea Acordului. Înştiinţări şi solicitări“ din anexele la prezentul acord:
    (a) Adresa Clientului este:
    ................................................................................................
    Tel.: +............................
    Fax: +............................

    (b) Adresa de corespondenţă electronică a Clientului este:
    E-mail:

    (c) Adresa Băncii este:
    Banca Mondială
    1818 H Street, NW
    Washington, DC 20433
    SUA
    Tel.: +1 202 477-1234
    Fax: +1 202 477-6391

    (d) Adresa de corespondenţă electronică a Băncii este:
    E-mail:    Drept mărturie celor de mai sus, părţile prezentului acord, acţionând prin intermediul reprezentanţilor lor autorizaţi, au procedat la semnarea prezentului acord în numele lor, la data şi anul prevăzute mai jos.
    ...............................................
    ...............................................
                 [numele clientului]
    Semnat de: ............................
    Reprezentant autorizat
    ...............................................
    ...............................................
    Data: ......................
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    Semnat de: ............................
    Reprezentant autorizat
    ...............................................
    ...............................................
    Data: ......................
    ANEXA 1

    Descrierea serviciilor de consultanţă rambursabile
    A. Serviciile de consultanţă rambursabile
    Cu excepţia situaţiei în care Clientul şi Banca convin altfel, serviciile de consultanţă rambursabile vor include următoarele activităţi şi livrabile:
    Activităţi
    Componenta A: .........
    Componenta B: ........
    (Orice modificare adusă celor de mai sus va fi notificată în scris, printr-o adresă semnată atât de către Beneficiar, cât şi de către Bancă.)
    [Se convine şi se înţelege în mod explicit ca Banca să nu fie ţinută răspunzătoare pentru (Specificaţi activităţile pe care Banca nu le va desfăşura, inclusiv, după caz, implementarea oricăror recomandări făcute în cadrul SCR.)].

    Date cu caracter personal
    În cadrul prezentului acord, Banca sau Clientul prelucrează următoarele date cu caracter personal:
    (a) scopul transferului/prelucrării datelor personale:
    (b) tipuri de prelucrare:
    (c) categorii de persoane vizate şi date cu caracter personal prelucrate:
    B. Calendar
    Cu excepţia situaţiei în care clientul convine altfel cu Banca, Banca va depune eforturi pentru a furniza serviciile de consultanţă rambursabile în conformitate cu calendarul de activităţi orientativ de mai jos:

┌──────────────┬─────────────────┬─────┐
│ │ │Cost │
│Livrabil │Data estimată a │în │
│ │predării │ron/ │
│ │ │eur │
├──────────────┼─────────────────┼─────┤
│ │xx luni de la │ │
│Livrabil 1 │data semnării │ │
│ │prezentului acord│ │
├──────────────┼─────────────────┼─────┤
│ │xx luni de la │ │
│Livrabil 2 │data semnării │ │
│ │prezentului acord│ │
├──────────────┼─────────────────┼─────┤
│..............│ │ │
└──────────────┴─────────────────┴─────┘


    Orice modificări în legătură cu durata estimată de finalizare prevăzută în tabelul de mai sus pot fi convenite de către părţi printr-un schimb de scrisori.
    După data semnării prezentului acord, în termen de 21 (douăzeci şi una) de zile de la finalul fiecărui semestru, se va transmite un raport semestrial de progres în limba engleză. Rapoartele de progres trebuie să includă o descriere a activităţilor finalizate sau aflate în desfăşurare în perioada de raportare, precum şi activităţile şi livrabilele planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Rapoartele de progres vor avea formatul ataşat la prezenta anexă. O traducere în limba română a rapoartelor de progres va fi furnizată în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la transmiterea versiunii în limba engleză. Clientul are la dispoziţie 21 (douăzeci şi una) de zile calendaristice, după furnizarea traducerii în limba română, pentru a analiza raportul de progres. În cazul în care sunt formulate comentarii cu privire la raportul de progres, Banca are la dispoziţie 7 (şapte) zile calendaristice pentru a prezenta un raport de progres modificat şi/sau pentru a furniza comentarii şi clarificări.
    Pentru transmiterea livrabilelor descrise în tabelul de mai sus, Banca va depune respectivele documente redactate în limba engleză, cu respectarea calendarului de activităţi prevăzut în cadrul prezentului acord.
    ^1(Toate rapoartele de progres şi livrabilele conform descrierii din tabelul din secţiunea B „Calendar“ din această anexă la prezentul acord furnizate de Bancă vor purta sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene şi sigla Fondurilor Europene din România, precum şi fraza de identificare privind programul operaţional relevant, conform indicaţiilor Clientului.)
     ^1 Se inserează în cazul în care RAS este plătit folosind fonduri UE.


    C. Personalul Băncii
    Banca va fi responsabilă pentru determinarea componenţei adecvate a echipelor care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. Personalul alocat de Bancă va include experţi specializaţi în domeniile [...].

    D. Parteneri şi facilităţi
    Clientul va pune la dispoziţie următoarele facilităţi, în sprijinul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile:
    (a) Clientul va pune la dispoziţie spaţii pentru organizarea de ateliere de lucru, după cum este convenit în cadrul prezentului acord. Pentru toate atelierele de lucru şi pentru toate activităţile de formare care se vor desfăşura în baza prezentului acord, Clientul poate acoperi, în limite rezonabile, cheltuielile necesare pentru desfăşurarea cu succes a fiecărui atelier de lucru, inclusiv costul fotocopierii, gustărilor, băuturilor răcoritoare şi altor produse alimentare pentru participanţi.
    (b) Clientul poate pune la dispoziţie spaţii de birouri pentru personalul Băncii, pentru asigurarea interacţiunii maxime cu partenerii şi pentru eficienţa activităţilor de consolidare a capacităţilor sale.
    (c) În cadrul procesului de furnizare a serviciilor de consultanţă rambursabile, Clientul trebuie să faciliteze contactul dintre Bancă şi personalul Clientului şi orice alţi factori interesaţi relevanţi.
    (d) Clientul va pune la dispoziţia Băncii, la timp, orice rapoarte, date sau accesul la baze de date, după cum va fi necesar, cu privire la sectoarele acoperite de acord, precum şi orice alte informaţii necesare pentru a permite Băncii să desfăşoare activităţile prevăzute în acord.

    Este convenit şi înţeles de către părţi, în mod expres, ca Banca să nu fie ţinută răspunzătoare pentru nicio întârziere în îndeplinirea sarcinilor care îi revin, generată de faptul că Clientul nu aduce contribuţia care îi revine conform prevederilor secţiunii D a programului prezentului acord şi secţiunii 3 la anexa 1 la prezentul acord.


    Document ataşat la anexă
    Formatul orientativ al raportului de progres
    I. Perioada de timp care face obiectul raportului: ....................
    II. Rezumat
    · Situaţia globală a activităţilor
    · Constatări şi probleme

    III. Progres pe fiecare livrabil
    1. Livrabil 1
    a) Activităţi şi analize finalizate
    b) Paşii următori

    2. Livrabil 2
    a) Activităţi şi analize finalizate
    b) Paşii următori


    IV. Concluzii
    ANEXA 1

    Termeni şi condiţii standard
    1. Standarde de performanţă; neexclusivitate. Prin prezentul acord, Banca se angajează să furnizeze serviciile de consultanţă rambursabile cu aceeaşi grijă şi diligenţă pe care le manifestă în cadrul oricărei alte activităţi analitice şi de consultanţă. Implicarea Băncii în cadrul prezentului acord, în calitate de consultant al Clientului, este neexclusivă şi nu poate restricţiona angajarea de către Client a altor consultanţi pe teme similare sau colaterale.
    2. Personalul Băncii. Banca, la propria latitudine, va stabili personalul Băncii alocat pentru furnizarea serviciilor de consultanţă rambursabile. În cazul în care are motive rezonabile de insatisfacţie faţă de prestaţia unuia sau mai multor angajaţi ai Băncii, Clientul poate solicita Băncii să înlocuiască respectiva persoană sau respectivele persoane. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, părţile convin şi înţeleg că prezentul acord nu dă naştere niciunui raport de muncă sau altei relaţii contractuale între Client şi personalul Băncii.
    3. Cooperarea şi contribuţii din partea Clientului
    (a) În orice moment, Clientul: (i) va oferi Băncii, la timp, orice informaţii care pot influenţa desfăşurarea serviciilor de consultanţă rambursabile; (ii) va informa Banca referitor la orice evoluţii privitoare la serviciile de consultanţă rambursabile; (iii) va permite personalului Băncii accesul la amplasamente şi facilităţi, personal şi orice documente relevante pentru desfăşurarea SCR; şi (iv) va întreprinde toate demersurile necesare pentru a oferi personalului Băncii posibilitatea de a presta serviciile de consultanţă rambursabile, inclusiv asigurarea facilităţilor şi organizării necesare pentru a facilita şi a sprijini derularea SCR, conform anexei la prezentul acord.
    (b) Este convenit şi înţeles în mod expres ca Banca să nu fie ţinută răspunzătoare pentru nicio întârziere în executarea sau neexecutarea obligaţiilor care îi revin, întârziere determinată de faptul că Clientul nu îndeplineşte obligaţiile care îi revin conform alin. (a) al prezentei secţiuni 3 şi anexei la prezentul acord, după caz.

    4. Calendarul de lucru. Banca se angajează să mobilizeze în mod rezonabil toate mijloacele pe care le are la dispoziţie pentru a furniza la timp serviciile de consultanţă rambursabile. Calendarul de activităţi prevăzut în anexa la prezentul acord a fost elaborat cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor care se află la dispoziţia Băncii la momentul stabilirii acestuia, şi este orientativ, pornind de la ipoteza că Clientul şi personalul său îşi vor îndeplini la timp şi în mod satisfăcător obligaţiile stabilite în secţiunea 3 alin. (a) din anexa la prezentul acord, după caz.
    5. Politicile operaţionale ale Băncii. Banca va furniza consultanţă într-o manieră consecventă cu politicile proprii, inclusiv cu privire la aspectele de mediu şi sociale ale SCR.
    6. Confidenţialitate. (Părţile convin ca prezentul acord şi livrabilele prevăzute în anexa la acesta să fie puse la dispoziţia publicului numai după ce Clientul îşi dă acordul în scris cu privire la o astfel de divulgare) (Clientul autorizează prin prezenta Banca să divulge public) (prezentul Acord SCR) (şi) (livrabilele prevăzute în anexa la prezentul Acord doar în forma lor finală). Cu privire la informaţiile de bază furnizate de către Client sau de terţi în numele Clientului în sprijinul serviciilor de consultanţă rambursabile, Clientul îşi rezervă dreptul de a stabili caracterul confidenţial al informaţiilor respective. Banca poate face publice orice astfel de informaţii numai după ce Clientul şi-a exprimat consimţământul scris în prealabil. Cu privire la informaţiile de bază (altele decât livrabilele finale) furnizate de către Bancă în sprijinul serviciilor de consultanţă rambursabile, Banca îşi rezervă dreptul de a stabili caracterul confidenţial al informaţiilor respective. Clientul poate face publice astfel de informaţii numai după ce Banca şi-a exprimat consimţământul scris în prealabil.
    7. Protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care executarea prezentului acord impune oricărei părţi să prelucreze date cu caracter personal, inclusiv transferul de date cu caracter personal către cealaltă parte, părţile convin ca prelucrarea să se realizeze în condiţiile prevederilor anexei 2.
    8. Proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală ale părţilor asupra oricăror date sau documente preexistente utilizate de către Bancă în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile revin părţii care le deţine. Drepturile de proprietate intelectuală asupra noilor materiale întocmite de către Bancă în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile revin Clientului; cu condiţia, totuşi, ca Banca să deţină dreptul global, neexclusiv, perpetuu (pe întreaga durată a dreptului de autor respectiv), care poate fi sublicenţiat integral şi fără redevenţe, de a utiliza, copia, afişa, distribui, publica şi crea lucrări derivate ale tuturor sau ale unora dintre aceste materiale şi includerea informaţiilor în orice activitate de cercetare, în publicaţii, pagini de internet şi în alte medii, fără consimţământul Clientului, sub rezerva restricţiilor privind divulgarea informaţiilor confidenţiale şi a respectării drepturilor terţilor, după cum se arată la alin. 6 - Confidenţialitate din prezenta anexă.
    9. Reprezentarea opiniilor Băncii şi utilizarea denumirii, mărcii şi siglei Băncii.
    (a) Clientul este de acord ca niciuna dintre părţi să nu reprezinte sau să nu permită reprezentarea opiniilor celeilalte părţi fără consimţământul scris acordat în prealabil de respectiva parte.
    (b) De asemenea, Clientul se angajează să nu utilizeze sau să permită utilizarea denumirii Băncii, a mărcilor sau siglelor acesteia în nicio reclamă, materiale promoţionale sau informaţii, fără consimţământul Băncii exprimat în scris şi, în cazul în care i se acordă acest consimţământ, să utilizeze denumirea, mărcile şi siglele doar în strictă conformitate cu permisiunea acordată şi doar însoţite de avertismentele curente ale Băncii.
    (c) Ambele părţi vor include toate declaraţiile de atribuire şi avertismentele legale în toate materialele noi elaborate în legătură cu serviciile de consultanţă rambursabile.

    10. Declinarea răspunderii şi răspunderea.
    (a) În timp ce va exercita acelaşi nivel de grijă şi diligenţă în executarea acordului de servicii, precum exercită în orice alte activităţi analitice şi de consultanţă pe care le desfăşoară, Banca nu oferă nicio promisiune sau garanţie explicită sau implicită cu privire la succesul care poate fi obţinut în implementarea oricărei recomandări oferite în cadrul acordului de servicii. În cazul în care, pe parcursul executării acordului de servicii, Clientul pune în practică recomandări ale Băncii în modalităţi care nu corespund respectivelor recomandări, Banca are dreptul de a rezilia de îndată prezentul acord.
    (b) Fără a se limita la imunităţile şi privilegiile care îi revin Băncii în baza propriului statut şi în baza altor legi şi reglementări aplicabile, Banca nu va putea fi ţinută răspunzătoare în faţa Clientului sau a oricărui terţ pentru niciun fel de pierderi, costuri, daune sau răspundere pe care Clientul le poate suporta ca urmare a serviciilor de consultanţă rambursabile, cu excepţia celor care rezultă dintr-o neglijenţă gravă sau din conduită ilicită intenţionată a Băncii sau a personalului acesteia. Fără a aduce atingere niciunei prevederi a prezentului act, răspunderea Băncii, dacă există, în faţa Clientului nu se va extinde asupra niciunor daune indirecte, daune cu caracter punitiv sau subsecvente, pierderi, pierderi de profituri sau de oportunităţi de afaceri şi nici nu va putea depăşi valoarea onorariilor primite de către Bancă în baza prezentului acord.
    (c) [Clientul: (i) va despăgubi Banca şi personalul acesteia pentru orice daune, costuri, pagube sau răspundere la care pot fi supuse Banca sau personalul său, inclusiv şi fără limitare ca urmare a oricărei cereri de despăgubire sau acţiuni în justiţie deschise împotriva sa de orice terţ (fie afiliat, fie neafiliat Clientului) pentru orice motive legate de executarea serviciilor de consultanţă rambursabile de către Bancă conform prezentului acord sau în legătură cu întemeierea unui terţ pe orice acţiune sau inacţiune a Băncii şi (ii) va despăgubi Banca pentru orice cheltuieli, inclusiv de natură juridică, suportate în limite rezonabile de către Bancă în legătură cu cele de la punctul de mai sus, cu excepţia celor rezultate din neglijenţă gravă sau conduita ilicită intenţionată a Băncii sau a personalului acesteia.]
    (d) [Părţile sunt de acord şi confirmă că formarea de parteneriate, societăţi mixte sau alte aranjamente similare, prin care părţile ar putea fi ţinute responsabile în solidar în faţa unor terţi, nu constituie obiectul prezentului acord, care nu se încheie în alte scopuri decât cele enunţate mai sus. Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu poate fi considerată drept un angajament din partea Băncii de a furniza finanţare Clientului.]

    11. [Legea aplicabilă. Prezentul acord este guvernat de şi trebuie interpretat în conformitate cu legile din Anglia.]
    [11. Caracter executoriu. Drepturile şi obligaţiile care revin Băncii şi Clientului în condiţiile prezentului acord sunt valabile şi au caracter executoriu, în conformitate cu condiţiile asociate acestora, în pofida prevederilor contrare ale legii din orice stat sau subdiviziune politică a acestuia.]

    12. Soluţionarea litigiilor. [(a) Părţile prezentului acord vor depune cu bună-credinţă eforturi pentru a soluţiona în mod amiabil orice neînţelegeri şi litigii pe care le-ar putea avea în baza prezentului acord sau în legătură cu acesta. Orice litigiu survenit în legătură cu prezentul acord sau care rezultă din acesta şi care nu este soluţionat prin acordul părţilor va fi soluţionat definitiv prin arbitraj, conform Regulilor de arbitraj UNCITRAL în vigoare la data prezentului acord. În cazul oricărui conflict între Regulile de arbitraj UNCITRAL şi prevederile prezentului acord, prevederile acestuia din urmă vor prevala.]
    (a) [Părţile la prezentul acord convin să soluţioneze în mod amiabil orice neînţelegeri sau litigii pe care le-ar putea avea în baza prezentului acord sau în legătură cu acesta.]
    (b) Nici Clientul, nici Banca nu au dreptul, în cadrul niciunei acţiuni în instanţă iniţiată în baza alin. (a) al prezentei secţiuni, să pretindă că oricare dintre prevederile acestor Condiţii standard sau ale Acordului SCR este nevalabilă sau inaplicabilă în virtutea oricărei prevederi a statutului Băncii.

    13. Privilegii şi imunităţi; imunitate fiscală. Clientul admite şi va lua toate măsurile, în limite rezonabile, pentru a se respecta statutul, imunităţile şi privilegiile Băncii şi ale personalului acesteia, aşa cum sunt acestea prevăzute în statutul Băncii şi în orice alte acte legislative aplicabile. Părţile confirmă şi convin ca nicio prevedere a prezentului acord, precum şi nici recursul la arbitraj de către Bancă nu vor constitui şi nu vor implica o derogare, renunţare, încetare sau modificare de către Bancă în legătură cu orice privilegiu, imunitate sau scutire a Băncii, acordat(ă) în baza statutului Băncii şi în baza oricăror alte reglementări legale aplicabile. Acestea includ, printre altele, imunitatea Băncii, a activelor acesteia, a veniturilor sale, a operaţiunilor şi tranzacţiilor sale, faţă de orice impozitare, taxare şi plată a vreunei taxe vamale.
    14. Modificări. Orice modificare sau derogare de la orice prevedere a prezentului acord sau de la orice consimţământ dat în baza oricărei prevederi a prezentului acord se va face în scris, iar modificările (actele adiţionale) vor fi semnate de către părţi.
    15. Protejarea drepturilor. Nicio conduită anterioară a părţilor şi nicio exercitare cu întârziere sau neexercitare a oricăror puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord nu vor afecta şi nu vor fi interpretate ca o renunţare sau o acceptare a renunţării la acestea sau la orice alte puteri, remedii, puteri de decizie, autorităţi sau alte drepturi care le revin în baza prezentului acord şi nici nu vor împiedica în vreun fel exercitarea acestora suplimentară sau viitoare.
    16. Succesori şi cesionari; cesiunea consimţită de cealaltă parte. Prezentul acord este obligatoriu şi oferă beneficii respectivilor succesori şi cesionari ai părţilor, cu condiţia ca niciunul dintre aceştia să nu poată cesiona total sau parţial prezentul acord în lipsa consimţământului prealabil al celeilalte părţi.
    17. Integralitatea Acordului; (Limba Acordului).
    (a) Prezentul acord constituie întreaga înţelegere între părţi şi prevalează asupra oricăror alte acorduri încheiate de către părţi cu privire la obiectul prezentului acord.
    (b) [La cererea Clientului, prezentul acord poate fi redactat şi în limba română, însă doar versiunea în limba engleză a Acordului are efecte juridice.]

    18. Încetarea Acordului.
    (a) Atât Clientul, cât şi Banca pot dispune încetarea prezentului acord înainte de expirarea acestuia, sub rezerva acordării către cealaltă parte a unui preaviz scris de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice. La primirea unui astfel de preaviz, părţile vor lua toate măsurile adecvate pentru a proceda la încetarea într-o manieră ordonată a activităţilor aflate în desfăşurare la momentul respectiv în cadrul prezentului acord de servicii de consultanţă rambursabile, precum şi pentru a soluţiona cu promptitudine toate aspectele nerezolvate.
    (b) Chiar şi în situaţia în care prezentul acord este reziliat sau îi încetează valabilitatea, vor continua să fie integral aplicabile prevederile prezentului acord privind (i) obligaţiile stipulate în secţiunile Confidenţialitate, Proprietate intelectuală şi Privilegii şi imunităţi din prezenta anexă, precum şi (ii) obligaţia Clientului de a achita Băncii onorariile datorate pentru serviciile de consultanţă rambursabile efectuate înaintea datei rezilierii sau încetării valabilităţii prezentului acord, precum şi rambursarea oricăror alte costuri rezonabile aferente rezilierii Acordului la iniţiativa Clientului.

    19. Semnarea Acordului; Comunicări şi solicitări.
    (a) Prezentul acord poate fi încheiat în mai multe exemplare, fiecare având valoare de original, constituind împreună acelaşi acord. În cazul semnării prin mijloace electronice, prezentul acord este un exemplar original.
    (b) Orice comunicare sau solicitare impusă sau permisă în temeiul prezentului acord se va face în scris. Comunicarea sau solicitarea va fi considerată valabil formulată sau transmisă în condiţiile în care este livrată personal, prin poştă sau prin mijloace electronice către partea destinatară sau este formulată la adresa sau adresa electronică a respectivei părţi prevăzută la secţiunea 6 din prezentul acord ori la adresa sau adresa electronică comunicată oficial de către partea destinatară către partea care transmite comunicarea sau formulează solicitarea. Comunicările transmise prin mijloace electronice vor fi considerate ca fiind transmise de expeditor de la adresa sa electronică în momentul în care ies din sistemul de comunicaţii electronice al acestuia şi vor fi considerate ca fiind primite de către cealaltă parte la adresa sa electronică în momentul în care respectiva comunicare sau solicitare poate fi extrasă sub forma datelor care pot fi citite de calculator din sistemul electronic de comunicaţii al părţii destinatare.
    (c) Documentele electronice au aceeaşi forţă juridică şi aceleaşi efecte juridice precum alte documente, inclusiv orice comunicare sau solicitare formulată în temeiul prezentului acord care nu a fost semnată sau transmisă prin mijloace electronice.

    20. Evidenţe. Banca va ţine evidenţe adecvate ale serviciilor de consultanţă rambursabile, în conformitate cu practicile curente de ţinere a evidenţelor şi va oferi Clientului informaţii privitoare la respectivele servicii de consultanţă rambursabile pe care acesta le va solicita în mod rezonabil. ^1[Prin urmare, Banca va ţine evidenţe adecvate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la sfârşitul anului fiscal al Băncii la care se referă respectivele evidenţe.]
    ^1 Introduceţi numai în cazul în care SCR sunt finanţate din fonduri europene.

    21. Definiţii
    (a) „Personalul Băncii“ înseamnă orice persoană aflată într-o relaţie de muncă cu Banca (inclusiv personal cu contract de consultanţă).
    (b) „Persoană vizată“ înseamnă persoana juridică în viaţă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
    (c) „Adresă electronică“ înseamnă desemnarea unei adrese care identifică unic o persoană în cadrul unui sistem de comunicaţii electronice, în scopul autentificării expedierii şi primirii de documente electronice.
    (d) „Sistem de comunicaţii electronice“ înseamnă ansamblul de calculatoare, servere, sisteme, echipamente, elemente de reţea şi alte componente hardware şi software folosite în scopul generării, expedierii, primirii sau stocării ori procesării în alte moduri a documentelor electronice, ansamblu acceptat de Bancă şi conform cu orice instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate transmite ocazional Clientului.
    (e) „Document electronic“ înseamnă informaţiile conţinute în prezentul acord sau într-o comunicare transmisă în condiţiile acestuia prin mijloace electronice.
    (f) „Mijloace electronice“ înseamnă generarea, expedierea, primirea sau stocarea ori procesarea în alte moduri a unui document electronic prin mijloace magnetice, optice sau similare, inclusiv şi fără limitare la schimbul de date în format electronic, poştă electronică, telegramă, telex sau telecopie, acceptate de Bancă.
    (g) „Date cu caracter personal“ înseamnă orice informaţii legate de o persoană identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect prin mijloace rezonabile, prin raportare la un atribut sau la o combinaţie de atribute din cadrul datelor sau la o combinaţie de date şi alte informaţii disponibile. Printre atributele care pot fi folosite pentru identificarea unei persoane identificabile se numără numele, codul numeric personal, date privind localizarea, identificatorul online, metadate şi factori specifici identităţii fizice, fiziologice, genetice, mintale, economice, culturale sau sociale ale unei persoane.
    (h) „Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal“ înseamnă orice acţiune sau omisiune care compromite securitatea, confidenţialitatea sau integritatea datelor cu caracter personal sau orice măsuri fizice, tehnice, administrative sau organizaţionale aplicate pentru protecţia acestor date.
    (i) „Prelucrare“ înseamnă o operaţiune sau un set de operaţiuni efectuată (efectuate) asupra datelor cu caracter personal cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, divulgarea sau ştergerea.
    (j) „Data semnării“ înseamnă data cea mai apropiată de prezent din datele la care Clientul şi Banca semnează prezentul acord.


    ANEXA 2

    Protecţia datelor cu caracter personal
    a) Clientul se angajează şi garantează că datele cu caracter personal transferate Băncii au fost culese şi sunt transmise în conformitate cu legile aplicabile, ţinând pe deplin cont de utilizarea preconizată a respectivelor date cu caracter personal.
    b) Fiecare parte va transfera date cu caracter personal către cealaltă parte, iar partea destinatară va prelucra respectivele date cu caracter personal exclusiv în scopurile şi în măsura în care este necesar conform prevederilor secţiunii A din anexa la prezentul acord.
    c) În cadrul prezentului acord, fiecare parte va prelucra date cu caracter personal cu respectarea legilor, politicilor instituţionale şi procedurilor aplicabile. În cazul în care oricare dintre părţi este în imposibilitatea de a respecta orice prevedere a prezentului acord din cauza legilor, politicilor instituţionale şi procedurilor aplicabile, respectiva parte va informa cealaltă parte cu privire la obligaţia legală în cauză, înainte de a prelucra datele, cu excepţia cazului în care legea, reglementarea sau politica şi procedura instituţională aplicabile se opun dezvăluirii acestor informaţii.
    d) Partea care transferă datele va informa corespunzător persoanele vizate cu privire la transferul datelor în scopul prezentului acord, în conformitate cu legea sau politica şi cu politicile şi procedurile pertinente.
    e) Partea care transferă datele va face eforturi rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal transferate sunt exacte şi actualizate.
    f) Partea care primeşte datele cu caracter personal în cadrul prezentului acord le va păstra doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care i-au fost transmise, cu respectarea legilor şi politicilor şi procedurilor instituţionale aplicabile.
    g) Ţinând cont de riscul inerent prelucrării datelor cu caracter personal, partea care le primeşte va lua măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a proteja datele primite împotriva accesării, distrugerii, pierderii, deteriorării sau dezvăluirii accidentale sau neautorizate. [Printre măsurile tehnice se numără (introduceţi). Printre măsurile organizaţionale se numără asigurarea condiţiilor pentru ca datele cu caracter personal prelucrate în condiţiile prezentului acord să fie accesibile doar angajaţilor autorizaţi care au nevoie să le cunoască [şi (introduceţi)].
    h) În cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal, partea afectată va informa prompt cealaltă parte şi va face demersuri rezonabile pentru a înlătura efectele adverse. Cealaltă parte va coopera răspunzând solicitărilor rezonabile transmise de partea afectată cu privire la înlăturarea sau atenuarea unei astfel de încălcări a securităţii datelor cu caracter personal.
    i) Partea care primeşte datele cu caracter personal în condiţiile prezentului acord nu le va transfera terţilor decât cu acordul scris prealabil al celeilalte părţi, cu excepţia partenerilor săi care desfăşoară în beneficiul său activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal şi cu condiţia ca terţul să se angajeze în scris să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezenta anexă.
    j) Fiecare parte va răspunde solicitărilor primite de la persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către respectiva parte cu respectarea legilor, politicilor instituţionale şi procedurilor aplicabile. Părţile vor coopera una cu cealaltă în cazul unor solicitări primite de la persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de oricare dintre părţi.
    k) Se convine şi se înţelege în mod explicit că nicio prevedere din prezenta anexă 2 nu va fi interpretată în sensul de a conferi vreun drept persoanelor vizate.
    l) Fiecare parte va răspunde doar pentru propriile transferuri şi prelucrări ale unor astfel de date cu caracter personal în cadrul prezentului acord de SCR.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016