Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 30 iunie 2010 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniul geografiei militare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 30 iunie 2010  intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniul geografiei militare    Twitter Facebook
Cautare document

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 30 iunie 2010 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniul geografiei militare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2010

    Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare participanţi,
    luând în considerare necesitatea de a coopera şi a schimba informaţii geospaţiale militare (IGM), incluzând, dar nelimitându-se la hãrţi topografice, hãrţi de navigaţie aerianã, date geodezice, date geospaţiale digitale şi materiale geospaţiale aferente pentru scopuri de apãrare,
    luând în considerare prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea din domeniul militar, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996,
    au convenit urmãtoarele:

    ART. 1
    Scop

    Scopul prezentului memorandum de înţelegere (MoU) este de a crea cadrul necesar pentru cooperarea participanţilor în domeniul geografiei militare.

    ART. 2
    Domeniu de aplicare
    (1) În baza prezentului MoU, participanţii vor coopera prin:
    a) furnizarea şi/sau schimbul de informaţii şi servicii, dupã cum urmeazã:
    - hãrţi terestre şi hãrţi de navigaţie aerianã;
    - date geospaţiale digitale;
    - informaţii şi documente tehnice privind progresele tehnologice;
    - cataloage;
    b) schimb de personal în vederea instruirii şi vizite reciproce ale specialiştilor în domeniu.
    (2) Alte forme de cooperare vor fi stabilite de comun acord de cãtre participanţi.
    (3) Pentru scopurile prezentului MoU, prin informaţii geospaţiale militare (IGM) se înţelege, dar fãrã a se limita la, date despre Pãmânt şi atmosfera sa, care fac referire la poziţia geograficã şi care sunt prezentate într-o structurã logicã. Acestea includ produse topografice, aeronautice, imagini satelitare georeferenţiate, planimetrice, altimetrice, tematice, geodezice şi geofizice, descrierea datelor (metadate), publicaţii şi materiale. Acestea vor fi disponibile în format analogic (hãrţi terestre şi de aeronavigaţie) sau în format digital.

    ART. 3
    Aplicarea MoU
    (1) În scopul aplicãrii prevederilor prezentului MoU, în termen de nu mai mult de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, participanţii vor începe negocierea unor înţelegeri tehnice (ÎT) care vor stabili IGM ce vor fi schimbate şi structurile responsabile pentru aceasta, precum şi adresele şi detaliile privind transmiterea.
    (2) Înţelegerile tehnice vor fi actualizate de cãtre participanţi ori de câte ori este necesar.

    ART. 4
    Responsabilitãţile participanţilor
    (1) În condiţiile alin. (2), IGM schimbate vor fi utilizate de participantul beneficiar numai în scopurile sale de apãrare şi pentru uzul altor instituţii guvernamentale, ca sprijin pentru nevoi de apãrare, şi nu vor fi distribuite unei terţe pãrţi fãrã acordul scris prealabil al participantului furnizor. Utilizarea în scopuri de apãrare este definitã ca utilizare în orice parte a lumii de cãtre sau pentru forţele armate şi alte unitãţi ale oricãrui participant, inclusiv contractanţi care lucreazã în sprijinul nevoilor de apãrare, dar nu include vânzãri sau transferuri cãtre terţe pãrţi. Prin terţã parte se înţelege o persoanã care nu este angajat al unuia dintre participanţi sau nu lucreazã direct în folosul lor.
    (2) IGM schimbate în baza prevederilor prezentului MoU vor fi, de regulã, marcate cu date referitoare la drepturile de autor şi, unde este posibil, cu instrucţiuni de manipulare. Fiecare participant va manipula şi va utiliza IGM schimbate în limitele restricţiilor de difuzare şi ale drepturilor de autor impuse de celãlalt participant. Copierea acestor IGM se va face în conformitate cu prevederile art. 5.
    (3) Schimbul IGM va fi cât mai cuprinzãtor, exceptându-se cazurile în care motive de securitate naţionalã sau drepturile unor terţe pãrţi exclud schimbul.
    (4) Schimbul IGM detaliat în înţelegerile tehnice va fi realizat în mod echitabil şi, ca regulã, fãrã platã. Orice neechivalenţã stabilitã în comun poate fi compensatã prin acordul participanţilor, prin furnizarea de produse, servicii sau alt sprijin. Plãţile pentru produsele şi informaţiile geografice militare schimbate sunt excluse.
    (5) În mãsura în care legislaţia statelor participanţilor permite, participanţii se vor asigura cã nu vor fi impuse taxe vamale şi alte plãţi sau restricţii cantitative pentru import-export în aplicarea prezentului MoU.
    (6) Costurile de expediere vor fi suportate de participantul furnizor.

    ART. 5
    Drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectualã
    (1) Toate aprobãrile pentru multiplicare şi schimburile prevãzute în prezentul MoU vor fi exceptate de taxele aferente drepturilor de autor sau de alte taxe, ca recunoaştere a sprijinului operaţional oferit de un participant celuilalt participant.
    (2) Participanţii îşi vor acorda reciproc, în cazul Regatului Unit, în virtutea autoritãţii delegate din partea supervizorului Biroului de Înscrisuri al Majestãţii Sale, licenţe neexclusive pentru reproducerea, adaptarea, distribuirea şi utilizarea ca materiale-sursã, în conformitate cu prevederile prezentului MoU.
    (3) Aprobãrile pentru multiplicare acordate în prezentul MoU implicã numai reproducerea IGM protejate prin drepturi de autor pentru nevoile de apãrare ale participanţilor. Ele nu vor acoperi utilizarea în scop comercial, inclusiv publicarea şi vânzarea, a IGM reproduse.
    (4) Aspectele referitoare la dreptul de autor pentru produse realizate în cooperare între participanţi vor fi stabilite de cãtre aceştia, de la caz la caz.
    (5) Participanţii se vor asigura, prin toate mijloacele rezonabile, cã drepturile de proprietate intelectualã asupra IGM Semnat la Bruxelles la 30 iunie 2010, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. furnizate sau generate în baza prevederilor prezentului MoU nu vor fi încãlcate de cãtre un participant sau de o terţã parte.
    (6) Dacã un participant realizeazã un produs utilizând în principal materiale-sursã furnizate de celãlalt participant, aspectele referitoare la dreptul de autor, dreptul de proprietate intelectualã şi difuzarea cãtre terţi vor fi stabilite prin acord reciproc.
    (7) Dacã un participant primeşte informaţii despre încãlcarea drepturilor de autor, drepturilor de proprietate intelectualã sau de difuzare ale unei terţe pãrţi, acest participant va informa celãlalt participant fãrã întârziere. Mãsurile vor fi decise prin acordul participanţilor.
    (8) Pentru scopuri de apãrare, fiecare participant poate reproduce sau modifica prin orice metodã IGM primite de la celãlalt participant în baza prevederilor prezentului MoU, cu acordul prealabil al furnizorului. Orice drept de autor existent şi instrucţiunile de folosire vor apãrea pe materialul reprodus. IGM modificate vor pãstra drepturile de autor ale participantului furnizor, în conformitate cu indicaţiile acestuia.
    (9) Pentru scopuri de apãrare, IGM în format analogic schimbate în baza prevederilor prezentului MoU pot fi convertite în format digital fãrã obţinerea unei aprobãri suplimentare din partea participantului furnizor. Asemenea conversii vor fi marcate privind drepturile de autor ale participantului furnizor, în conformitate cu indicaţiile primite din partea acestuia. Participantul care realizeazã conversia IGM analogice va furniza o copie a produsului în format digital celuilalt participant în timp cât mai scurt dupã conversie.

    ART. 6
    Securitate
    Toate acţiunile întreprinse de cãtre participanţi conform prevederilor prezentului MoU vor avea caracter nesecret. Dacã este necesarã/necesar furnizarea sau schimbul de date şi documente clasificate între participanţi, asemenea documente vor fi utilizate, transmise, depozitate, manipulate şi protejate în concordanţã cu Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea din domeniul militar, semnat la Bucureşti la 29 iulie 1996.

    ART. 7
    Pretenţii şi despãgubiri
    (1) În eventualitatea în care o terţã parte reclamã încãlcarea de cãtre participantul primitor a drepturilor sale privind proprietatea intelectualã asupra informaţiilor geospaţiale sau datelor primite, schimbate ori generate în baza prevederilor prezentului MoU, participantul furnizor va fi rãspunzãtor pentru plata tuturor costurilor rezonabile pentru rezolvarea pretenţiilor.
    (2) În eventualitatea în care pretenţiile terţului rezultã din furnizarea sau utilizarea informaţiilor de cãtre participantul primitor prin încãlcarea prevederilor prezentului MoU, atunci participantul primitor va fi responsabil de rezolvarea pretenţiilor în modul cel mai economic pentru participanţi.
    (3) În eventualitatea în care pretenţia apare din cauza încãlcãrii unei prevederi a prezentului MoU, participantul care a încãlcat prevederile va fi responsabil pentru plata tuturor costurilor. Participantul împotriva cãruia s-a fãcut plângerea va fi responsabil pentru rezolvarea acesteia în modul cel mai economic pentru participanţi.

    ART. 8
    Amendamente
    Prezentul MoU poate fi modificat oricând prin acordul scris al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1) din art. 10.

    ART. 9
    Dispute
    Orice disputã referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului MoU va fi rezolvatã prin consultare între participanţi şi nu va fi supusã spre soluţionare unei terţe pãrţi ori unei curţi naţionale sau internaţionale.

    ART. 10
    Data intrãrii în vigoare, duratã şi încetare
    (1) Prezentul MoU va intra în vigoare la data la care participantul britanic va primi în scris, prin canale diplomatice, notificarea participantului român referitoare la îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a MoU.
    (2) Prezentul MoU va rãmâne în vigoare pe o perioadã de 10 ani, dacã nu va înceta mai devreme prin acordul participanţilor sau prin denunţarea de cãtre unul dintre participanţi prin notificare scrisã cu cel puţin 3 luni înainte. În cazul ieşirii din vigoare, fiecare participant va continua sã respecte prevederile referitoare la dezvãluirea şi utilizarea datelor şi informaţiilor geospaţiale schimbate sau furnizate de celãlalt participant, pânã în momentul în care aceştia stabilesc de comun acord cã aceste prevederi nu se mai aplicã. Valabilitatea prezentului MoU poate fi extinsã automat pentru noi perioade de câte un an.
    (3) La data intrãrii în vigoare a prezentului MoU, Memorandumul de înţelegere dintre ministrul apãrãrii naţionale al României, reprezentat de şeful Direcţiei Topografice Militare, şi ministrul apãrãrii al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, reprezentat de directorul general al Serviciului Topografic Militar, semnat la 31 ianuarie 1992 la Londra şi la 4 februarie 1992 la Bucureşti, ce prevedea cooperarea în domeniul hãrţilor topografice, hãrţilor de navigaţie aerianã, datelor geodezice şi al materialelor aferente, îşi va înceta valabilitatea.

    Cele de mai sus reprezintã înţelegerea dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord asupra problemelor la care se face referire în aceasta.

               Pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale din România,
                                 Marin Alniţei,
                      şeful Direcţiei topografice militare

                  Pentru Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al
                      Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
                                 Stuart Haynes,
                          directorul Centrului Geografic
                                  al Apãrãrii

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016