Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 23 iulie 2007  intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniile hidrografiei si oceanografiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 23 iulie 2007 intre Ministerul Apararii din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind cooperarea in domeniile hidrografiei si oceanografiei

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 30 noiembrie 2007

Ministerul Apãrãrii din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare participanţi, au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Scop
Scopul prezentului memorandum de înţelegere este crearea cadrului necesar cooperãrii între participanţi în domeniile hidrografiei, oceanografiei, precum şi în domenii complementare. Termenii principali conţinuţi în acest memorandum de înţelegere sunt explicaţi în anexa la acesta.
ART. 2
Domeniile de cooperare
(1) Participanţii au convenit sã coopereze în urmãtoarele domenii:
a) siguranţa maritimã internaţionalã şi protecţia mediului;
b) schimbul de informaţii în domeniul hidrografiei şi oceanografiei;
c) pregãtirea personalului de specialitate.
(2) Participanţii pot coopera în alte domenii care pot fi stabilite de comun acord.
ART. 3
Forme de cooperare
Participanţii pot coopera prin:
a) schimbul de:
- hãrţi de navigaţie tipãrite şi alte publicaţii nautice;
- materiale pentru reproducerea hãrţilor şi a altor publicaţii nautice;
- informaţii asupra planurilor de producţie şi dezvoltãrii tehnologice;
- informaţii şi materiale suplimentare, în funcţie de condiţiile determinate de situaţii specifice;
b) schimbul de personal în vederea instruirii;
c) aplicarea şi dezvoltarea rezultatelor cercetãrii hidrografice şi a proiectelor oceanografice comune;
d) vizite reciproce ale specialiştilor în domeniu;
e) alte forme de cooperare stabilite de comun acord de cãtre participanţi.
ART. 4
Structuri responsabile
În numele participanţilor, prevederile prezentului memorandum de înţelegere vor fi îndeplinite de cãtre Direcţia hidrograficã maritimã din cadrul Ministerului Apãrãrii din România şi Oficiul Hidrografic al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (structurile responsabile).
ART. 5
Obligaţiile participanţilor
(1) Participantul primitor va asigura materialelor şi informaţiilor primite nivelul de protecţie a informaţiilor şi condiţiile de manipulare solicitate de participantul furnizor. De asemenea, aceasta va asigura protecţia dreptului de proprietate intelectualã solicitatã de participantul furnizor pentru materialele şi/sau informaţiile primite.
(2) Când participantul primitor utilizeazã date puse la dispoziţie de participantul furnizor, în vederea realizãrii unui produs, acesta va preciza în cadrul produsului sursa informaţiilor folosite.
(3) Fiecare participant va respecta dreptul de proprietate intelectualã asupra datelor, produselor, materialelor şi informaţiilor furnizate de cãtre participantul furnizor.
(4) Dacã dreptul de proprietate intelectualã aparţine unui terţ, forma şi poziţia înştiinţãrilor asupra sursei originale şi asupra deţinãtorului dreptului de proprietate intelectualã a datelor folosite în fiecare produs vor fi determinate de participanţi, dacã nu li se solicitã de cãtre terţul respectiv sã utilizeze o formã sau o poziţie specificã pentru astfel de înştiinţãri.
(5) Utilizarea datelor, produselor, materialelor şi a informaţiilor va fi limitatã la scopurile prezentului memorandum de înţelegere.
(6) Participantul primitor al datelor, produselor, materialelor sau informaţiilor nu le va transmite niciunui terţ fãrã acordul prealabil al participantului furnizor şi/sau al terţului care deţine dreptul de proprietate intelectualã asupra acestora sau asupra unei pãrţi din acestea.
(7) Dacã un terţ reclamã încãlcarea dreptului sãu de proprietate intelectualã de cãtre un participant în legãturã cu datele, produsele, materialele şi informaţiile oferite de participantul furnizor, participantul care a primit plângerea va informa imediat participantul furnizor.
(8) Responsabilitatea pentru pierderea sau pagubele suferite ori rezultând direct din datele, produsele sau materialele furnizate în baza prezentului memorandum de înţelegere, în cazul unei reclamaţii a unui terţ, revine participantului care a produs datele, produsele sau materialele. Participanţii la acest memorandum de înţelegere decid cã:
a) responsabilitatea pentru datele, produsele, materialele şi serviciile furnizate de cãtre un participant celuilalt participant aparţine în totalitate participantului furnizor numai dacã participantul primitor nu a fãcut modificãri materiale asupra datelor, produselor, materialelor şi serviciilor;
b) dacã participantul primitor a fãcut orice fel de modificãri materiale asupra datelor, produselor, materialelor şi serviciilor, atunci el va fi responsabil pentru astfel de modificãri. În acest caz, responsabilitatea participantului furnizor se restrânge la datele, produsele, materialele şi serviciile furnizate, mai puţin la aceste modificãri.
ART. 6
Aspecte financiare
(1) Schimbul de date, produse, materiale şi servicii realizat în baza prezentului memorandum de înţelegere va fi evaluat în termeni monetari, utilizându-se valori reciproc acceptabile pentru ambii participanţi.
(2) Taxele aferente drepturilor de autor se vor calcula pe baza veniturilor.
(3) Taxele aferente drepturilor de autor datorate de fiecare participant se constituie din proporţia aferentã dintr-un produs individual rezultat din sursa de date a participantului şi numãrul de copii ale produsului vândute de cãtre celãlalt participant în perioada contabilã folosind formula urmãtoare:


suma de platã = procentul datelor x rata aferentã drepturilor
de autor x venitul x numãrul de copii ale produsului vândute


(4) Preţul de vânzare al hãrţilor internaţionale produse de cãtre un participant şi tipãrite de celãlalt participant nu va fi mai mare decât acela al hãrţilor din seria naţionalã a participantului care tipãreşte şi vinde astfel de hãrţi.
(5) Anual, fiecare participant va transmite celuilalt o situaţie financiarã, evidenţiind valoarea livrãrilor efectuate în anul anterior, în conformitate cu acest memorandum de înţelegere.
(6) Valoarea articolelor schimbate gratuit va fi revizuitã periodic pentru a se asigura echitatea, iar participanţii vor putea conveni asupra oricãror ajustãri monetare considerate a fi potrivite în acele circumstanţe.
(7) În ultima lunã din fiecare an calendaristic, fiecare participant va stabili într-o notã contabilã venitul şi taxele aferente drepturilor de autor datorate, corespunzãtoare fiecãrui produs vândut, şi plãţile pe care trebuie sã le încaseze pentru produsele, datele, materialele şi serviciile furnizate. Acestea vor fi schimbate între participanţi, iar asupra diferenţelor se va conveni prin corespondenţã.
ART. 7
Aranjamente de aplicare
(1) În scopul aplicãrii prevederilor prezentului memorandum de înţelegere, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, structurile responsabile vor încheia aranjamente de aplicare care vor stabili procedurile de urmat în cazul schimbului fiecãrui tip de date, produse, materiale sau informaţii (aranjamentele de aplicare).
(2) Aranjamentele de aplicare vor fi actualizate de structurile responsabile ori de câte ori este necesar.
ART. 8
Soluţionarea divergenţelor
Eventualele divergenţe care apar din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului memorandum de înţelegere vor fi soluţionate prin consultãri între participanţi şi nu vor fi înaintate niciunei curţi internaţionale sau unui terţ pentru soluţionare.
ART. 9
Dispoziţii finale
(1) Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care participanţii se vor informa reciproc, în scris, prin canale diplomatice, asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
(2) Prezentul memorandum de înţelegere este valabil pentru o perioadã de 5 ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de câte un an. Acesta poate fi denunţat de oricare dintre participanţi printr-o notificare scrisã asupra intenţiei sale de denunţare adresatã celuilalt participant, transmisã cu cel puţin 6 (şase) luni înainte.
(3) Prezentul memorandum de înţelegere va putea fi amendat în orice moment, prin acordul scris al participanţilor. Amendamentele vor intra în vigoare conform procedurii prevãzute la alin. (1) al prezentului articol.
(4) Ieşirea din vigoare a prezentului memorandum de înţelegere nu afecteazã posibilitatea ca participanţii sã foloseascã în continuare orice date, produse sau materiale schimbate potrivit condiţiilor stabilite pentru astfel de schimburi. Semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007 şi la Londra la 28 august 2007, în douã exemplare, în limbile românã şi englezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Apãrãrii din România,
comandor dr. Romeo Boşneagu,
şeful Direcţiei hidrografice maritime

Pentru Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
contrmiral Ian Moncrieff,
hidrograful naţional al Regatului Unit
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord


ANEXĂ
DEFINIŢII

În scopul aplicãrii prevederilor prezentului memorandum de înţelegere, se definesc urmãtorii termeni:
a) datã înseamnã orice element al unei informaţii în care subzistã drepturi de proprietate intelectualã;
b) produs înseamnã orice element comercializabil realizat pe baza unei surse de date sau a altui produs şi vândut ori emis ca un document oficial de cãtre un participant. Produsul poate fi în formã imprimatã sau digitalã, fie hardware ori software;
c) participant producãtor înseamnã participantul care produce o hartã naţionalã sau internaţionalã pe baza unor date din surse originale ori care, în cazul unei coproducţii, acceptã responsabilitãţi pentru producerea ei;
d) participant furnizor înseamnã participantul care furnizeazã datele, produsele sau materialele;
e) participant primitor înseamnã participantul care primeşte datele, produsele sau materialele;
f) terţ înseamnã orice persoanã, organizaţie sau instituţie, inclusiv alte birouri hidrografice decât participanţii, care nu este/sunt parte a acestui memorandum de înţelegere;
g) venit înseamnã suma primitã de un participant din vânzarea unui produs. Acesta reprezintã suma efectiv încasatã şi exclude orice proporţie din preţul cu amãnuntul plãtit cãtre distribuitorul sau organizaţia care adaugã valoare produsului;
h) perioada contabilã înseamnã anul calendaristic în timpul cãruia se ţine evidenţa contabilã de cãtre un participant;
i) procentul datelor înseamnã proporţia dintr-un produs al unui participant (exprimat ca un procent din toate datele maritime şi de navigaţie conţinute în acel produs) care derivã din datele altui participant;
j) rata aferentã drepturilor de autor reprezintã procentul care se aplicã în calcularea veniturilor şi care este stabilitã în aranjamentele de aplicare încheiate între participanţi suplimentare la prezentul memorandum de înţelegere.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016