Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 14 septembrie 2011  dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor in Domeniul Migratiei pentru finantarea si implementarea proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 14 septembrie 2011 dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Centrul International pentru Dezvoltarea Politicilor in Domeniul Migratiei pentru finantarea si implementarea proiectului "Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate in domeniul migratiei"

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012

    Ministerul Administraţiei şi Internelor din România (denumit în continuare MAI) şi Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Migraţiei (denumit în continuare ICMPD), denumite în continuare pãrţi,
    având în vedere Abordarea globalã privind migraţia la vecinãtatea esticã şi sud-esticã a Uniunii Europene,
    Declaraţia comunã de la Praga privind crearea de parteneriate în domeniul migraţiei, adoptatã la data de 28 aprilie 2009,
    Proiectul: "Crearea parteneriatelor în domeniul migraţiei - O platformã de implementare a Abordãrii globale privind migraţia la vecinãtatea esticã şi sud-esticã a Uniunii Europene",
    convin sã încheie prezentul memorandum de înţelegere, denumit în continuare MOU, dupã cum urmeazã:

    ART. 1
    Obiectul MOU
    Prezentul MOU constã în implementarea proiectului "Procesul Praga: continuarea dialogului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei", a cãrui demarare oficialã este la data de 1 iulie 2011.
    Descrierea proiectului este prevãzutã în anexa 1 la prezentul MOU şi cuprinde obiectivele şi activitãţile specifice, actorii implicaţi şi rolul acestora.
    Bugetul proiectului este prevãzut în anexa 2 la prezentul MOU şi cuprinde detalierea cheltuielilor bugetare aferente implementãrii proiectului.
    Durata implementãrii proiectului va fi de minim 8 luni şi maxim 12 luni.
    Administrarea de fonduri alocate va fi realizatã de cãtre ICMPD, în concordanţã cu normele aplicabile, reglementãrile, instrucţiunile administrative şi/sau directivele ICMPD.
    În temeiul acestora este angajat şi administrat personalul, sunt încheiate contractele, se achiziţioneazã echipamentele, consumabilele şi serviciile.
    ART. 2
    Plata contribuţiei
    Ministerul Administraţiei şi Internelor se angajeazã sã suporte o contribuţie financiarã totalã în valoare de 18.000 euro (optsprezece mii euro).
    Plata se efectueazã în baza transmiterii de cãtre ICMPD a unei cereri de finanţare, dupã intrarea în vigoare a prezentului MOU.
    Suma totalã va fi depusã în contul bancar al ICMPD, potrivit urmãtoarelor date de identificare ale acestuia:


  Beneficiar/Deţinãtorul contului bancar: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea
                                          Politicilor în Domeniul Migraţiei (ICMPD)
  Adresa beneficiarului: Gonzagagasse1/5, 1010 Viena
  Adresa bãncii: Banca UniCredit Austria Am Hof 2, A-1010 Viena
  Cont IBAN: AT 87 1200 0101 1194 4900
  Cod BICor S.W.I.F.T.: BKAUATWW


    ART. 3
    Termene şi condiţii de încetare
    Prezentul MOU intrã în vigoare la data notificãrii prin care Ministerul Administraţiei şi Internelor comunicã ICMPD îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare şi se va derula pânã la transmiterea raportului final cãtre MAI.
    Fiecare parte poate încheia derularea prezentului MOU, înainte de expirarea perioadei de validitate, prin transmiterea, cu o lunã înainte, a unei înştiinţãri în scris cãtre cealaltã parte.
    În cazul încetãrii MOU, înainte de expirarea perioadei de valabilitate, MAI va plãti doar cheltuielile efectuate pânã la data primirii notificãrii scrise, ICMPD returnând fondurile nefolosite pânã la data respectivã cãtre MAI.
    Art. 4
    Monitorizarea şi raportarea
    Un raport final descriptiv, referitor la implementarea proiectului şi utilizarea resurselor financiare aferente (raport financiar), va fi prezentat Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului MOU.
    Raportul financiar este elaborat în concordanţã cu regulile, regulamentele, instrucţiunile administrative şi politicile ICMPD.
    Art. 5
    Amendamente aduse prezentului MOU
    Prezentul MOU poate fi modificat sau completat prin înţelegere scrisã între pãrţi.
    ART. 6
    Rezolvarea disputelor
    Orice diferend şi/sau neînţelegere referitor/referitoare la aplicarea şi interpretarea prezentului MOU se soluţioneazã amiabil, prin negocieri între pãrţi.
    În cazul în care pãrţile nu ajung la un acord, fiecare parte poate supune disputa arbitrajului. Arbitrajul se desfãşoarã în englezã şi în concordanţã cu regulile de procedurã ale UNCITRAL.
    Soluţionarea diferendelor şi/sau a neînţelegerilor se efectueazã în limba englezã, în conformitate cu dreptul român.
    Orice decizie este definitivã şi obligatorie, iar costurile arbitrajului şi ale administrãrii arbitrajului sunt suportate potrivit celor dispuse în decizia arbitrajului.
    Art. 7
    Forţa majorã
    Niciuna dintre pãrţi nu este rãspunzãtoare de vreo întârziere sau neîndeplinire a unei obligaţii asumate prin prezentul MOU, dacã întârzierea ori neîndeplinirea respectivã este cauzatã de o forţã majorã, cum ar fi tulburãrile civile, acţiunile militare, dezastrele naturale şi altele. În acest caz, partea înştiinţeazã imediat cealaltã parte prin notificare scrisã.
    ART. 8
    Privilegii şi imunitãţi
    Nimic din acest MOU nu afecteazã privilegiile şi imunitãţile de care se bucurã ICMPD, în calitate de organizaţie interguvernamentalã sub incidenţa dreptului internaţional.
    ART. 9
    Anexa
    Modificãrile şi/sau completãrile/precizãrile suplimentare de activitãţi se efectueazã potrivit acordului scris al pãrţilor. Anexele fac parte integrantã din prezentul MOU şi au aceeaşi forţã juridicã ca şi acesta.
    ART. 10
    Puncte de contact
    Pentru implementarea prezentului MOU se desemneazã urmãtoarele puncte de contact:

    Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor:
    Cãtãlin Necula, director general al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale
    Revoluţiei Square no 1A, district 1, Bucharest, Romania

    Pentru ICMPD:
    Martin Pluim, director al Dimensiunii Estice
    ICMPD, Gonzagagasse 1, 1010 Viena, Austria

    Semnat în douã exemplare originale, redactate în limbile românã şi englezã, toate textele fiind egal autentice.
    În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba englezã va prevala.

 Pentru Ministerul Administraţiei Pentru ICMPD,
          şi Internelor,
       .................... ....................
            Semnãtura Semnãtura
       Traian Igaş, ministru Peter Widermann, director general
      Data: 14 septembrie 2011 Data: 21 septembrie 2011
         Locul: Bucureşti Locul: Viena    ANEXA 1


                Proiect "Procesul Praga: continuarea dialogului
             pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei"

*
 ┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Perioada de │iulie 2011 pânã în februarie 2012; maxim 8-12 luni, începând cu iulie │
 │ implementare │2011 (12 luni în cazul unei extinderi care nu implicã costuri │
 │ │financiare suplimentare) │
 ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Obiective │1. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea │
 │ │Declaraţiei comune BMP la nivel ministerial şi în cooperare cu toate │
 │ │pãrţile implicate în Declaraţia comunã BMP │
 │ │2. Întreprinderea primilor paşi în implementarea Planului de acţiune │
 │ │pentru implementarea Declaraţiei comune BMP │
 │ │3. Susţinerea şi actualizarea profilelor migratorii BMP extinse deja │
 │ │existente şi a hãrţii interactive BMP │
 ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Rezultate │1. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiune BMP pentru │
 │aşteptate │implementarea Declaraţiei comune BMP elaborate şi adoptate la Praga în│
 │ │timpul Preşedinţiei UE a Cehiei în aprilie 2009 │
 │ │2. Selectarea activitãţilor din Planul de acţiune implementat în baza │
 │ │deciziei miniştrilor/oficialilor de rang înalt, în contextul │
 │ │organizãrii conferinţei ministeriale de la Poznan în timpul │
 │ │Preşedinţiei UE a Poloniei │
 │ │3. Actualizarea profilelor migratorii BMP existente; implementarea │
 │ │tehnicã şi de conţinut a hãrţii interactive BMP îmbunãtãţite │
 ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Parteneri de │Republica Cehã - Departamentul pentru politici în domeniul azilului şi│
 │implementare │migraţiei, Ministerul de Interne │
 │ │Ungaria - Ministerul de Interne │
 │ │Polonia - Departamentul pentru politici de migraţie, Ministerul │
 │ │Internelor şi Administraţiei │
 │ │România - Ministerul Administraţiei şi Internelor │
 │ │Slovacia - Biroul pentru strãini şi Poliţia de Frontierã, Ministerul │
 │ │de Interne │
 │ │Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor în Domeniul │
 │ │Migraţiei (ICMPD) │
 ├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Beneficiari │Albania - Direcţia Generalã a Poliţiei de Stat │
 │ │Armenia - Serviciul de migraţie │
 │ │Azerbaidjan - Serviciul de Stat pentru Migraţie │
 │ │Belarus - Ministerul pentru Afaceri Interne │
 │ │Bosnia şi Herţegovina - Ministerul pentru Securitate │
 │ │Macedonia - Ministerul de Interne │
 │ │Georgia - Ministerul pentru IDP din teritoriile ocupate, refugiaţi şi │
 │ │gãzduire │
 │ │Kazahstan - Comitetul pentru migraţie, Ministerul Muncii │
 │ │Kosovo - Ministerul de Interne │
 │ │Kârgâzstan - Ministerul Muncii, Angajãrii şi Migraţiei │
 │ │Moldova - Ministerul Afacerilor Interne │
 │ │Rusia - Serviciul Federal pentru Migraţie │
 │ │Serbia - Ministerul de Interne │
 │ │Tadjikistan - Serviciul pentru migraţie │
 │ │Turkmenistan - Serviciul de Stat pentru Migraţie │
 │ │Ucraina - Ministerul Afacerilor Interne │
 │ │Uzbekistan - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Populaţiei │
 │ │Turcia - Ministerul de Interne, MFA │
 └────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Introducere
    Proiectul propus este un proiect ad-hoc multilateral care va asigura finanţarea pentru o perioadã de timp pânã când Comisia Europeanã va începe sã finanţeze Procesul Praga din alte surse, moment previzionat pentru anul 2012.
    Adoptarea Programului Stockholm a dat un nou impuls pentru definirea politicilor comune de migraţie şi azil ale Uniunii Europene, incluzând dezvoltarea de parteneriate reale în managementul migraţiei cu principalele ţãri de tranzit şi destinaţie.
    Republica Cehã, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, precum şi beneficiarii Proiectului pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei (BMP) solicitã intensificarea eforturilor Uniunii Europene în vederea stabilirii unui mecanism flexibil şi orientat pe rezultate pentru cooperarea de-a lungul rutelor migratorii din estul şi sud-estul Europei.
    Aceste state, în calitate de lideri ai iniţiativei pentru crearea de parteneriate în domeniul migraţiei/Procesul Praga, sunt convinse cã intensificarea dezvoltãrii cooperãrii practice şi operaţionale cu principalele ţãri de tranzit şi de origine bazate pe Abordarea globalã a migraţiei este singurul rãspuns la provocãrile la care Uniunea Europeanã este din ce în ce mai expusã în ceea ce priveşte presiunea continuã a migraţiei, pe de o parte, şi creşterea cererii de forţã de muncã şi provocãrile pentru integrare, pe de altã parte.
    Acest nou mecanism dinamic trebuie sã se bazeze pe Declaraţia comunã adoptatã la Conferinţa ministerialã, desfãşuratã în aprilie 2009 la Praga, unde statele semnatare din cadrul Uniunii Europene şi Pieţei Comune, Comunitatea Statelor Independente şi Balcanii de Vest s-au reunit pentru prima datã şi au fost de acord sã intensifice cooperarea comunã, acordând atenţie echilibratã şi cuprinzãtoare numeroaselor dimensiuni ale fenomenului migraţiei.
    Este de o importanţã deosebitã atragerea sprijinului politic al Uniunii Europene şi finanţãrii în continuare a operaţionalizãrii Declaraţiei comune prin adoptarea unui plan de acţiune şi prin dezvoltarea şi implementarea unor iniţiative concrete de urmare. Planul de acţiune va fi prezentat la o conferinţã la un nivel corespunzãtor, care va fi organizatã în cadrul proiectului propus.
    Istoric
    Ministerul de Interne din Republica Cehã a fost liderul iniţiativei BMP - Procesul Praga din ianuarie 2009. Aceastã iniţiativã a fost finanţatã în comun de cãtre Comisia Europeanã şi Republica Cehã, precum şi de Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Orientarea principalã a iniţiativei este definitã de Declaraţia comunã BMP care a fost adoptatã de 49 de state cu ocazia Conferinţei ministeriale BMP de la Praga din aprilie 2009 în timpul Preşedinţiei Cehe a Uniunii Europene. În timpul primei etape a iniţiativei BMP, o serie de misiuni la nivel înalt şi la nivel de experţi, grupuri de lucru ale unor experţi şi întâlniri între oficiali de rang înalt au avut ca rezultat elaborarea a 16 profiluri migratorii extinse bazate pe formatul UE, dezvoltarea unei hãrţi electronice interactive (BMP i-Map) şi adoptarea unei Strategii BMP.
    Strategia BMP reprezintã punctul de plecare pentru acţiunea multilateralã propusã care va urma paşii necesari cãtre cooperarea practicã, astfel: 1. elaborarea şi adoptarea Planului de acţiune BMP pentru implementarea Declaraţiei comune BMP; şi 2. implementarea iniţialã a mãsurilor concrete stabilite de Planul de acţiune BMP.
    Pe lângã Republica Cehã, viitoarele preşedinţii ale UE - Ungaria şi Polonia vor fi puternic implicate în procesul de dezvoltare a proiectului şi vor gãzdui activitãţi care vor conduce la adoptarea Planului de acţiune BMP.
    Faza în desfãşurare a BMP (ianuarie 2009-iunie 2011) a beneficiat de sprijin puternic din partea ţãrilor beneficiare menţionate mai sus, câştigând astfel un impuls pentru crearea unei baze profunde pentru întãrirea dialogului cu ţãrile vecine într-o arie vastã a domeniului migraţiei. Proiectul propus trebuie sã asigure continuarea dialogului existent, urmarea paşilor definitorii pentru implementarea sa şi asigurarea suportului financiar pentru perioada pânã când vor fi identificate şi asigurate posibilitãţi sustenabile de finanţare. Având în vedere faptul cã aceastã iniţiativã este în concordanţã cu abordarea globalã a Uniunii Europene în ceea ce priveşte politicile de migraţie (definite în Pactul european pentru migraţie şi azil, Abordarea globalã a migraţiei, precum şi Politica europeanã de vecinãtate şi Pactul de stabilitate), Comisia Europeanã este vãzutã ca un potenţial finanţator în acest caz.
    Grupul director: Partenerii de implementare + Rusia + 4 state beneficiare + Comisia Europeanã
    Activitãţi
    Activitãţile cuprinse în Planul de acţiune vor începe imediat dupã încheierea Preşedinţiei Ungare a Uniunii Europene, în prima jumãtate a anului 2011, preşedinţie care se va finaliza pe 30 iunie 2011 şi în timpul cãreia se vor desfãşura activitãţi în cadrul proiectului BMP. Viitoarea Preşedinţie a Poloniei, care va începe în a doua jumãtate a anului 2011, va avea un rol important pentru BMP şi va gãzdui o Conferinţã ministerialã de urmare, la Poznan, în noiembrie 2011, unde Planul de acţiune BMP va fi aprobat de statele participante. Înaintea Conferinţei ministeriale va fi organizatã în Polonia o a treia întâlnire pregãtitoare, ca urmare a douã întâlniri pregãtitoare desfãşurate iniţial, în timpul Preşedinţiei Ungare a Uniunii Europene. Activitãţile de urmare se vor baza pe decizia comunã a participanţilor la Conferinţa ministerialã asupra prioritãţilor de cooperare practicã în cadrul implementãrii Declaraţiei comune de la Praga.
    Planul de acţiune BMP va defini modalitatea de implementare a Declaraţiei comune BMP şi va elabora în detaliu concepţia pe termen mediu, punându-se accentul, în special, pe urmãtoarele aspecte:
    - stabilirea observatorilor pe probleme de migraţie responsabili cu întreţinerea/administrarea-gestionarea profilurilor existente şi descrierea rutelor migratorii;
    - sprijin structural pentru serviciile naţionale de angajare în vederea susţinerii pieţei forţei de muncã legalã;
    - înfiinţarea unui panel în domeniul migraţiei şi azilului în cadrul Platformei parteneriatului estic;
    - lansarea parteneriatului de mobilitate cu ţãrile partenere estice;
    - fundamentarea politicii de cooperare regionalã a Uniunii Europene în regiunea Mãrii Negre.
    În paralel cu pregãtirea Planului de acţiune BMP, echipa de proiect va continua sã actualizeze profilurile migratorii extinse existente şi sã îmbunãtãţeascã harta electronicã interactivã BMP, accesibilã pe site-ul: www.imap-migration.org (atât partea de conţinut a site-ului, cât şi partea tehnicã a acestuia).
    Activitãţi în 2011 - 2012
    1. septembrie 2011 - A treia întâlnire de pregãtire a Planului de acţiune BMP, Moscova
    Participanţi: reprezentanţii a 50 de ţãri membre, semnatare ale Declaraţiei comune BMP, organizaţii internaţionale (JLS, Frontex, Europol)
    Rezultate: versiunea finalã a Planului de acţiune BMP, pregãtitã pentru a fi semnatã în contextul organizãrii Conferinţei ministeriale de urmare de la Poznan
    2. 3 noiembrie 2011 - Întâlnirea oficialilor de rang înalt, Poznan, Polonia
    Participanţi: oficiali de rang înalt din cele 50 de ţãri membre ale Declaraţiei comune BMP
    Rezultate: Planul de acţiune BMP pregãtit pentru semnare
    3. 4 noiembrie 2011 - A doua Conferinţã ministerialã a Procesului Praga - Crearea de parteneriate în domeniul migraţiei în acţiune, Poznan, Polonia
    Participanţi: miniştri sau oficialitãţi de rang înalt din 50 de ţãri membre, semnatare ale Declaraţiei comune BMP
    Rezultate: Planul de acţiune BMP semnat
    4. decembrie 2011 - Întâlnirea Comitetului de coordonare, Praga
    Participanţi: parteneri de implementare + Rusia + 4 state beneficiare + CE
    Rezultate: stabilirea unui consiliu director şi a unui secretariat în cadrul Procesului Praga şi principalele sarcini agreate
    5. Buletin informativ - Pe parcursul perioadei de implementare vor fi publicate în limba englezã şi limba rusã 3 numere ale buletinului trimestrial BMP/PP.
    6. Harta electronicã interactivã BMP şi profilurile migratorii extinse - Aspectele tehnice şi de conţinut aferente hãrţii electronice interactive BMP vor fi menţinute şi îmbunãtãţite. Va fi coordonatã elaborarea de noi profiluri migratorii extinse sau actualizarea celor existente şi includerea acestora în cadrul hãrţii electronice interactive BMP, fiind coordonatã de cãtre ICMPD.
    Rolul ICMPD: ICMPD va continua sã îndeplineascã rolul de Secretariat al Procesului Praga, rol avut încã de la începutul constituirii de parteneriate în domeniul migraţiei (BMP), în octombrie 2008.

 Buget:
 Finanţatori:
 Republica Cehã: 90 000 euro
 Ungaria: 50 000 euro
 Polonia: 90 000 euro + contribuţia în naturã într-o formã de
                       gãzduire a Conferinţei ministeriale în timpul
                       Preşedinţiei Poloneze a UE
 România: 18 000 euro
 Slovacia: 10 000 euro

    Contribuţiile cãtre ICMPD vor fi transferate ICMPD în perioada 2010-2011 ca finanţare a activitãţilor specifice în cadrul dimensiunii estice a ICMPD.
    Cheltuieli şi contabilitate
    Contabilitatea şi raportarea proiectului se vor realiza în conformitate cu cerinţele finanţatorilor.
    Flexibilitate în cadrul bugetului şi o flexibilitate de 10% în ceea ce priveşte realocarea sumelor în cadrul bugetului

    ANEXA 2


 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Proiect: "Procesul Praga: Continuarea Dialogului pentru Crearea de Parteneriate în domeniul │
 │Migraţiei" │
 └─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
  Bugetul Proiectului │ Toţi anii │
 ┌─────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┤
 │ Costuri │ Unitate │Nr. unitãţi│ Cost unitar │Costuri totale│
 │ │ │ │ (în EUR) │ [în EUR]*3) │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1. Resurse umane │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1 Salarii [salarii brute incluzând │ │ │ │ │
 │cheltuieli cu asigurãrile sociale şi alte │ │ │ │ │
 │costuri aferente salariului personalului │ │ │ │ │
 │local]*4) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1.1.1 Personalul tehnic │pe lunã │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.1.1 Coordonator de proiect - Echipa de │pe lunã │ 0,8│ 9013│ 7210,4│
 │proiect (10%) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.1.3 Managerul de proiect - Echipa de │pe lunã │ 8│ 7.796,00│ 62.368,00│
 │proiect (100%) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.1.4 Ofiţer de proiect - Echipa de proiect│pe lunã │ 8│ 5.696,00│ 45.568,00│
 │(100%) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.1.5 Manager de proiect - Principal (30%) │pe lunã │ 2,4│ 7.796,00│ 18.710,40│
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1.1.2 Personal administrativ/de sprijin │pe lunã │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.2.1 Manager Logistic - Echipa de │pe lunã │ 0,8│ 7.796,00│ 6.236,80│
 │proiect (10%) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.1.2.2 Ofiţer financiar - Echipa de proiect │pe lunã │ 0,4│ 5.696,00│ 2.278,40│20,4
 │(5%) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.2 Salarii (salarii brute incluzând │ │ │ │ │
 │cheltuieli cu asigurãrile sociale şi alte │ │ │ │ │
 │costuri aferente salariului personalului) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.3 Diurna pentru misiuni/cãlãtorii*5) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1.3.1 În strãinãtate (personalul desemnat │ │ │ │ │
 │pentru proiect) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Misiuni în state terţe/beneficiare │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1.3.2 Local (personalul desemnat pentru │pe zi │ │ │ │
 │proiect) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1.3.3 Participanţi la Seminar/conferinţã │pe zi │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │1.3.3.1 Pregtirea întâlnirii - RF (10 │pe zi │ 60│ 389,00│ 23.340,00│
 │participanţi, Experţi ai Statelor Partenere, │ │ │ │ │
 │11 participanţi CIS, 6 participanţi WB, 3 │ │ │ │ │
 │participanţi ICMPD). 2 Diurne/participant │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Conferinţa ministerialã - Polonia (3xICMPD, 3│pe zi │ 9│ 217,00│ 1.953,00│
 │Diurne/participant) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Întâlnirea Grupului Director - Viena (10 │pe zi │ 40│ 225,00│ 9.000,00│
 │participanţi ai Statelor de Conducere, 10 ai │ │ │ │ │
 │Statelor Beneficiare, 2 Diurne/participant) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Întâlnire de coordonare la faţa locului - │pe zi │ 12│ 232,00│ 2.784,00│
 │Belgia (5x State Partenere + 1xICMPD), 2 │ │ │ │ │
 │Diurne/participant │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Misiuni tehnice de consultare la faţa locului│pe zi │ 12│ 217,00│ 2.604,00│
 │pentru Conferinţa ministerialã (3x State │ │ │ │ │
 │Partenere, 3xICMPD), 2 Diurne │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Resurse umane │ │ │ │ 182.053,00│
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │2. Cãlãtorie*6) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │2.1 Cãlãtorie internaţionalã │pe zbor │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ateliere de lucru (Workshops), conferinţe │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │2.1.1 Pregãtirea întâlnirii "Componentei de │pe zbor │ 30│ 600,00│ 18.000,00│
 │Dialog" I - PL (10 participanţi ai Experţilor│ │ │ │ │
 │Statelor Partenere, 11 participanţi CIS, │ │ │ │ │
 │6 participanţi WB, 3 participanţi ICMPD), │ │ │ │ │
 │1 zbor/participant │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │2.1.2 Conferinţã ministerialã - Polonia │pe zbor │ 3│ 600,00│ 1.800,00│
 │(3xICMPD) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Întâlnirea Grupului Director - Viena (10 │pe zbor │ 20│ 600,00│ 12.000,00│
 │State Partenere, 10 State Beneficiare) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Întâlnire de coordonare la faţa locului - │pe zbor │ 6│ 600,00│ 3.600,00│
 │Belgia (5x State Partenere + 1xICMPD), 2 │ │ │ │ │
 │Diurne/participant │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Misiuni tehnice de consultare ad-hoc pentru │pe zbor │ 6│ 600,00│ 3.600,00│
 │Conferinţa ministerialã (3x State Partenere, │ │ │ │ │
 │3xICMPD), 2 Diurne │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Cãlãtorii │ │ │ │ 39.000,00│
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3. Echipament şi furnituri*7) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.1. Achiziţionarea sau închirierea de maşini│per │ │ │ │
 │ │vehicul │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.2 Mobilier, echipamente de calcul │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.3 Maşini, scule ... │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.4 Piese de schimb/echipamente pentru │ │ │ │ │
 │maşini, scule │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.5 Altele (vã rugãm dã specificaţi) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │3.5.1 Website, CMS design şi layout, │pe │ │ │ │
 │proiectare Bazã de date, licenţe software, │unitate │ │ │ │
 │servicii server (upgradare şi mentenanţã), │ │ │ │ │
 │formare website, CMS │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Echipament şi furnituri │ │ │ │ 0,00│
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4. Biroul local │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4.1 Costuri cu autoturismul │pe lunã │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4.2 Chirie birou │pe lunã │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4.2.1 Costuri birou (chirie spaţiu, tel/fax, │pe lunã │ 20,4│ 625,00│ 12.750,00│
 │electricitate/încãlzire, întreţinere), - │ │ │ │ │
 │Viena - biroul proiectului │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4.3 Consumabile - biroticã │pe lunã │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/ │ │ │ │ │
 │încãlzire, mentenanţã) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Biroul local │ │ │ │ 12.750,00│
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5. Alte costuri, servicii *8) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.1 Publicaţii*9) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.1.1 Documentele de strategie, elaborarea de│pe │ 38│ 15,00│ 570,00│
 │Bune Practici, Fişe Migraţie, Documentul de │exemplar │ │ │ │
 │securitate a raportului de evaluare (englezã,│ │ │ │ │
 │şi rusã) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.2 Studii, cercetãri*9) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.3 Cheltuieli de verificare (anualã) │pe audit │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.4 Costuri evaluare │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.5 Traduceri, interpreţi │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Traducere │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.5.1 Traducere documente justificative WS, │pe paginã│ 50│ 25,00│ 1.250,00│
 │SG │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Interpretare │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.5.2 Conferinţã ministerialã │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.5.3 6 Pregãtirea întâlnirii, 2 zile + SG 1 │pe zi │ 3│ 500,00│ 1.500,00│
 │zi │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.5.4 10 misiuni în ţarã, 2 zile/misiune │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.6 Servicii financiare (costuri garanţie │ │ │ │ │
 │bancarã etc.) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.7 Costuri conferinţã seminarii *9) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.7.1 Pregãtirea întâlnirii - RF │pe zi │ 2│ 2.000,00│ 4.000,00│
 │(48 participanţi, costurile locaţiei incl. │ │ │ │ │
 │cele cu echipamentul tehnic), 2 zile │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │5.8 Acţiuni de vizibilitate*10) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Alte costuri, servicii │ │ │ │ 7.320,00│
 └─────────────────────────────────────────────┼─────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┤
                                               │ Toţi anii │
 ┌─────────────────────────────────────────────┼─────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┤
 │ Cheltuieli │ Unitate │Nr. unitãţi│ Cost unitar │Costuri totale│
 │ │ │ │ (în EUR) │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │6. Altele │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Subtotal Altele │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┼──────────────┤
 │7. Subtotal costuri directe eligibile ale │ 241.123,00│
 │proiectului (1-6) │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┼──────────────┤
 │8. Rezerve pentru cheltuieli neprevãzute │ │ │ │ │
 │(maximum 5% din 7, subtotal costuri directe │ │ │ │ │
 │eligibile ale Proiectului) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │9. Total costuri directe eligibile ale │ │ │ │ 241.123,00│
 │proiectului (7+8) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │10. Costuri administrative (maximum 7% din 9,│ │ │ │ 16.878,61│
 │costuri totale directe eligibile ale │ │ │ │ │
 │proiectului) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤
 │11. Total costuri eligibile (9+10) │ │ │ │ 258.001,61│
 └─────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┘

    Surse de finanţare preconizate

 │Proiect: "Procesul Praga: Continuarea Dialogului pentru crearea de parteneriale în domeniul
 │Migraţiei"
 ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
 │ │ │ │ │ │ │ │ Suma │Procentaj│
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ EURO │din total│
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ % │
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │Contribuţie/contribuţii ale statelor membre UE │ │ │ │ │
 ├──────────┬────────────────────┬────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │Republica Cehã │ │ │ │ 90.000,00│ 34,88%│
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │Ungaria │Bani şi expertizã │ │ │ 50.000,00│ 19,38%│
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │Polonia │Bani şi expertizã │ │ │ 90.000,00│ 34,88%│
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │România │Bani şi expertizã │ │ │ 18.000,00│ 6,98%│
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │ │Slovacia │Bani şi expertizã │ │ │ 10.000,00│ 3,88%│
 ├──────────┼──────────┬─────────┼──────────┬─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┴──────────┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │Contribuţii ale altor │ │ │ │ │ │ │
 │organizaţii: │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┬──────────┬─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │Nume │Condiţii │ │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┴──────────┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │TOTAL CONTRIBUŢII │ │ │ │ │258.000,00│ 100,00%│
 ├──────────┬──────────┬─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┴──────────┴─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │Venituri direct din proiect │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────┬──────────┬─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 ├──────────┴──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │258.000,00│ 100,00%│
 └─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016