Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 12 octombrie 2011  intre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria privind actiunile pregatitoare pentru amenajari hidroelectrice pe fluviul Dunarea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 12 octombrie 2011 intre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri din Romania si Ministerul Economiei, Energiei si Turismului din Republica Bulgaria privind actiunile pregatitoare pentru amenajari hidroelectrice pe fluviul Dunarea

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2012

    Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului din Republica Bulgaria, numite în continuare Părţi,
    prin prisma relaţiilor amicale dintre Părţi şi având în vedere intenţia acestora de a dezvolta în continuare relaţiile lor bilaterale,
    subliniind poziţia geografică cheie ocupată de cele două state în regiune, în contextul dezvoltării relaţiilor stabile de cooperare la nivel regional în domeniul energetic şi al siguranţei energetice,
    având în vedere importanţa dezvoltării cooperării avantajoase pentru ambele Părţi în sectoare ca explorarea, producţia, transportul şi furnizarea de energie electrică şi resurse energetice între cele două state,
    având în vedere importanţa din ce în ce mai mare pe care o au sursele de energie regenerabilă la nivel european, care se reflectă prin Pachetul "Energie-Schimbări climatice" (iunie 2009) şi prin al treilea Pachet privind liberalizarea sectorului energetic (septembrie 2009),
    recunoscând efectele pozitive ale utilizării resurselor energetice regenerabile în sectorul energetic, efecte ce includ scăderea dependenţei de importuri, creşterea siguranţei furnizărilor de energie electrică, îmbunătăţirea protecţiei mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi crearea de beneficii sociale,
    ţinând seama de nevoia urgentă de a moderniza sectoarele energetice din România şi Republica Bulgaria, astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele impuse de calitatea de membru al Uniunii Europene şi de alte obligaţii internaţionale, dezvoltarea sectorului energetic, atât din România, cât şi din Republica Bulgaria, prin crearea de noi capacităţi de producţie, este crucială pentru realizarea unei dezvoltări economice durabile în Europa de Sud-Est,
    având în vedere rolul semnificativ pe care îl are sectorul energetic ca ramură strategică şi importanţa acestuia în stabilitatea economică şi socială în ambele ţări, precum şi rolul-cheie al sectorului în dezvoltarea economică viitoare a României şi a Republicii Bulgaria,
    luând în considerare rolul deosebit pe care îl are energia din surse regenerabile ca element-cheie în dezvoltarea durabilă a sectoarelor energetice din România şi Republica Bulgaria,
    înţelegând necesitatea de a încuraja o relaţie strânsă de cooperare în realizarea amenajărilor hidroelectrice în vederea utilizării capacităţii fluviului Dunărea ca sursă de energie regenerabilă,
    având în vedere eforturile întreprinse de către autorităţile române şi bulgare în anii 1970 în vederea construirii unor noi hidrocentrale pe fluviul Dunărea, inclusiv semnarea unor acorduri bilaterale,
    Părţile au convenit următoarele:

    ART. 1
    1. Părţile îşi vor consolida cooperarea bilaterală în domeniul producerii de energie din surse regenerabile, în conformitate cu strategiile energetice naţionale ale celor două ţări, precum şi cu ţintele naţionale obligatorii privind utilizarea surselor regenerabile în consumul naţional de energie, aşa cum a fost stabilit la nivelul Uniunii Europene.
    2. Părţile vor schimba informaţii legate de domeniul energiilor din surse regenerabile, în special legate de planurile naţionale de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile, elaborate pe perioada de până în anul 2020.
    3. Principalul obiectiv al prezentului memorandum de înţelegere este identificarea oportunităţilor de realizare a unor complexuri hidroenergetice pe fluviul Dunărea.
    4. Având în vedere faptul că studiile tehnico-economice existente sunt depăşite şi date fiind complexitatea acestor proiecte, precum şi impactul major generat asupra mediului, folosinţele complexe şi potenţialii beneficiari ai acestora, resursele financiare mari care trebuie identificate/atrase şi impactul energetic asupra amenajărilor hidroenergetice din amonte, va trebui făcută o actualizare a studiilor de fezabilitate existente, inclusiv prin evaluarea aspectelor tehnice, economice şi de mediu, în condiţiile actuale, pentru a selecta cele mai bune variante de continuare a dezvoltării potenţialului hidroenergetic al Dunării.
    5. În cadrul cooperării bilaterale în domeniile energetic şi de mediu se vor parcurge etapele necesare pentru pregătirea şi încheierea unui acord interguvernamental între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, prin care să se aibă în vedere posibilitatea construirii pe viitor a unor complexuri hidroenergetice pe fluviul Dunărea.
    6. Locaţia exactă a complexurilor va fi definită ulterior, în conformitate cu studiile de fezabilitate actualizate şi luând în considerare toate prevederile acordurilor internaţionale pentru fluviul Dunărea.
    ART. 2
    1. Respectând legislaţia lor naţională şi ţinând seama de obligaţiile internaţionale, Părţile îşi vor dezvolta relaţia de cooperare în activităţi legate de cercetarea în comun şi eventuala implementare viitoare de către entităţile direct implicate din fiecare dintre cele două ţări a unor proiecte pentru construirea unor complexuri hidroenergetice importante pe fluviul Dunărea, în vederea utilizării potenţialului hidroenergetic actual al fluviului, cu consecinţe favorabile în ceea ce priveşte: producţia de energie electrică regenerabilă, apărarea împotriva inundaţiilor, turismul, transportul pe fluviul Dunărea, agricultură etc.
    2. Părţile convin să parcurgă împreună etapele necesare pentru a-şi anunţa intenţia de a întocmi analize şi studii pentru amenajările hidroelectrice pe fluviul Dunărea către Comisia Europeană, Comisia Dunării, Comisia Internaţională pentru Protecţia fluviului Dunărea şi alte instituţii, dacă este necesar, pentru a obţine susţinerea şi asistenţa acestora.
    3. Părţile vor parcurge toate etapele necesare pentru accesarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene pentru elaborarea studiilor de fezabilitate şi pentru implementarea proiectului.
    4. În demersurile lor, Părţile vor lua în considerare necesitatea de a proteja fluviul Dunărea şi zonele sale inundabile, în concordanţă cu obligaţiile internaţionale ale României şi Republicii Bulgaria privind protecţia mediului. În acest scop, Părţile vor solicita sprijinul Comisiei Europene, organizaţiilor internaţionale precum Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea, altor organisme internaţionale, precum Secretariatul Convenţiei Ramsar asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, şi altor organizaţii non-guvernamentale.
    5. Părţile vor colabora în vederea iniţierii unei propuneri pentru includerea proiectului în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
    6. Părţile îşi vor face publice intenţiile de pregătire a proiectului în comun sau prin mijloace considerate drept potrivite de fiecare ţară în parte.
    ART. 3
    1. Părţile vor sprijini participarea companiilor energetice naţionale în proiectele comune de analiză şi cercetare pentru structurarea viitoarelor proiecte legate de amenajările hidroelectrice de pe fluviul Dunărea şi vor avea în vedere opţiuni specifice pentru activităţile în comun, prin înfiinţarea unei societăţi mixte şi/sau prin intermediul altor mecanisme corespunzătoare.
    2. Părţile vor asigura participarea a diferiţi experţi, în funcţie de probleme şi de necesitatea de expertiză de specialitate pe durata activităţilor de pregătire şi implementare pentru potenţiala realizare a amenajărilor hidroelectrice pe fluviul Dunărea.
    3. Părţile vor investiga posibilităţile organizării unui schimb de experienţă la nivelul personalului tehnic şi ştiinţific din sectorul energiei electrice, inclusiv la nivelul studenţilor.
    ART. 4
    1. Părţile vor face tot posibilul să maximizeze impacturile favorabile ale proiectelor viitoare în vederea realizării hidrocentralelor pe fluviul Dunărea, ca de exemplu producţia energiei regenerabile, transportul pe fluviul Dunărea, apărarea împotriva inundaţiilor, dezvoltarea turismului şi a irigaţiilor şi, de asemenea, să reducă la minimum posibilele impacturi negative ale acestora.
    2. Dezvoltarea proiectelor va fi corelată cu toate proiectele în curs de realizare pe fluviul Dunărea (de exemplu podul Vidin-Calafat, posibilităţi de construire a podurilor Silistra-Călăraşi şi Oriahovo-Bechet), cu optimizarea lucrărilor cuprinse în proiectul ISPA "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul româno-bulgar al Dunării şi Studii complementare", cu toate cerinţele naţionale şi internaţionale pentru o navigaţie şi activităţi portuare sigure şi fluente pe fluviul Dunărea, cu lucrările de artă existente pe Dunăre, precum şi cu măsurile propuse în Planul naţional de management al sectorului naţional al Fluviului Dunărea, elaborat în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, precum şi cu prevederile Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
    ART. 5
    1. Părţile sunt de acord să înfiinţeze un grup comun de lucru, compus din reprezentanţi ai ambelor Părţi, în vederea susţinerii obiectivelor prezentului memorandum de înţelegere. Acest grup de lucru va include experţi ai ambelor Părţi, precum şi reprezentanţi de companii, inclusiv, dacă este necesar, reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii.
    2. Locul şi data primei întâlniri a grupului comun de lucru vor fi agreate în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.
    3. Grupul comun de lucru îşi va stabili regulamentul de organizare şi funcţionare.
    4. Grupul comun de lucru va acorda, de asemenea, asistenţă, consultanţă şi va face propuneri pentru etapele viitoare de implementare a activităţilor convenite prin prezentul memorandum de înţelegere.
    ART. 6
    1. Acest memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei înştiinţări prin care Părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere.
    2. Orice conflict referitor la interpretarea şi implementarea prezentului memorandum de înţelegere se va soluţiona prin negociere între Părţi.
    3. Nicio prevedere din acest memorandum de înţelegere nu influenţează drepturile şi obligaţiile niciuneia dintre Părţi care rezultă din aderarea la Uniunea Europeană a României şi a Republicii Bulgaria, precum şi din alte acorduri semnate la nivel regional şi internaţional.
    ART. 7
    1. Acest memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani şi va fi reînnoit automat din 2 în 2 ani, cu excepţia cazului în care una dintre Părţi o înştiinţează pe cealaltă asupra intenţiei de a rezilia acest memorandum de înţelegere, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de 2 ani.
    2. Acest memorandum de înţelegere se poate amenda oricând prin acord scris între Părţi. Aceste amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din prezentul articol.
    3. Rezilierea memorandumului de înţelegere nu va influenţa acţiunile pregătitoare iniţiate în timp ce memorandumul de înţelegere a fost în vigoare.

    Semnat la Bucureşti la data de 12 octombrie 2011, în două exemplare originale, identice, fiecare dintre Părţi păstrând un exemplar original. Textul original al memorandumului de înţelegere constă în textul redactat în limbile română, bulgară şi engleză. În caz că există diferenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză.


            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton
                                    România

                  Ministrul economiei, energiei şi turismului,
                                Traicho Traikov
                               Republica Bulgaria

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016