Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 11 decembrie 2006 intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul Mediului, Teritoriului si Marii din Republica Italia privind cooperarea in domeniul schimbarilor climatice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE din 11 decembrie 2006  intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul Mediului, Teritoriului si Marii din Republica Italia privind cooperarea in domeniul schimbarilor climatice    Twitter Facebook
Cautare document

MEMORANDUM DE INTELEGERE din 11 decembrie 2006 intre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si Ministerul Mediului, Teritoriului si Marii din Republica Italia privind cooperarea in domeniul schimbarilor climatice

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 26 octombrie 2007

Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor din România, în calitate de autoritate românã competentã în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, denumit în continuare partea românã, şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mãrii din Republica Italia, în calitate de autoritate italianã competentã în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, denumit în continuare partea italianã,
reamintind cooperarea existentã între pãrţi şi subliniind necesitatea conservãrii şi îmbunãtãţirii mediului pentru generaţiile existente şi viitoare, precum şi importanţa dezvoltãrii durabile,
reamintind cã România şi Italia sunt pãrţi la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite aspra schimbãrilor climatice (denumitã în continuare UNFCCC) şi au ratificat Protocolul de la Kyoto la UNFCCC,
având în vedere cã în Preambulul UNFCCC se menţioneazã cã aspectele globale ale schimbãrilor climatice necesitã intensificarea, pe cât posibil, a cooperãrii dintre toate ţãrile şi participarea lor la acţiunile eficiente şi corespunzãtoare de rãspuns la nivel internaţional, în conformitate cu responsabilitãţile lor comune, dar diferenţiate, cu posibilitãţile acestora şi cu condiţiile lor sociale şi economice,
ţinând seama de art. 6 al Protocolului de la Kyoto, care prevede transferul de la o parte cãtre altã parte inclusã în anexa I al unitãţilor de reducere a emisiilor (ERU-uri) rezultate din proiectele de tip "implementare în comun" (denumite în continuare JI), având ca scop reducerea emisiilor antropice la surse sau creşterea absorbţiilor prin sechestrarea gazelor cu efect de serã,
reamintind prevederile art. 17 al Protocolului de la Kyoto, care prevede posibilitatea participãrii la "comercializarea internaţionalã a emisiilor" pentru îndeplinirea angajamentelor de limitare şi reducere a emisiilor,
subliniind importanţa politicilor şi mãsurilor interne necesare îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de Protocolul de la Kyoto şi rolul suplimentar al activitãţilor desfãşurate în baza art. 6 şi 17,
luând în considerare orice linii directoare viitoare în legãturã cu art. 6 şi 17, ce vor fi aprobate de cãtre Conferinţa pãrţilor ce serveşte ca întâlnire a pãrţilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP) şi, de asemenea, ţinând seama de viitoarele decizii ale CoP/MoP privind conformarea,
recunoscând cooperarea în domeniul schimbãrilor climatice, inclusiv dezvoltarea de proiecte în acest domeniu, care poate fi beneficã pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã la nivel global şi poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltãrii economico-sociale a comunitãţii,
în conformitate cu capitolul privind protecţia mediului din Documentul final al celei de-a şaptea sesiuni a Grupului de lucru interguvernamental România-Italia privind comerţul şi cooperarea economicã şi industrialã, semnat la data de 16 iulie 2005 de cãtre ministrul economiei şi comerţului din România şi viceministrul pentru activitãţi productive din Italia,
exprimând dorinţa politicã de a dezvolta un proces durabil de cooperare în domeniul schimbãrilor climatice, în conformitate cu obiectivul şi principiile UNFCCC şi ale Protocolului de la Kyoto, în special cu privire la "implementarea în comun" şi "comercializarea internaţionalã a emisiilor", conform prevederilor Protocolului de la Kyoto,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obiectiv
1. Obiectivul prezentului memorandum de înţelegere este de a stabili un cadru de cooperare între România şi Italia în domeniul schimbãrilor climatice, prin punerea bazelor unui forum pentru consultãri bilaterale periodice la nivel înalt şi schimb de informaţii, prin dezvoltarea capacitãţii locale pentru activitãţile referitoare la JI, prin stimularea dezvoltãrii şi implementãrii activitãţilor referitoare la proiectele JI în România, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, şi prin identificarea posibilelor mijloace de implementare a activitãţilor privind comercializarea internaţionalã a emisiilor în baza art. 17 al Protocolului de la Kyoto.
2. Cooperarea la care se face referire în paragraful 1 va fi realizatã pe baza egalitãţii, reciprocitãţii şi beneficiului mutual.
ART. 2
Coordonarea între pãrţi
1. Pãrţile au convenit sã înfiinţeze un comitet mixt pentru implementarea prezentului memorandum de înţelegere, format din 4 reprezentanţi ai fiecãrei pãrţi.
2. Partea românã va fi reprezentatã de secretarul de stat pentru protecţia mediului şi de directorul Direcţiei protecţia atmosferei, schimbãri climatice din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor sau de reprezentanţii acestora şi de 2 experţi, unul de la Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor şi unul de la Ministerul Economiei şi Comerţului. Partea italianã va fi reprezentatã de directorul de cabinet al ministrului şi de directorul general al Departamentului de cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului din cadrul Ministerului Mediului, Teritoriului şi Mãrii, desemnat ca autoritate naţionalã pentru activitãţi referitoare la JI şi mecanismul de dezvoltare curatã, sau de reprezentanţii acestora şi de 2 experţi.
3. Comitetul mixt se va întâlni în primele 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere. În acest sens, secretarul de stat pentru protecţia mediului din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor din România şi directorul de cabinet al ministrului mediului, teritoriului şi mãrii din Italia vor stabili data întâlnirii. În timpul primei întâlniri, Comitetul mixt va conveni asupra sarcinilor, regulilor şi procedurilor, precum şi asupra frecvenţei întâlnirilor şi va stabili, de asemenea, un grup de lucru comun, format din experţi români şi italieni, pentru a asigura monitorizarea implementãrii proiectelor JI.
ART. 3
Scopul consultãrilor şi schimbul de informaţii
Consultãrile tehnice privind politicile din domeniul schimbãrilor climatice vor avea loc în timpul întâlnirilor Comitetului mixt. Pãrţile vor schimba puncte de vedere privind negocierile internaţionale în domeniul schimbãrilor climatice şi vor putea, de asemenea, schimba informaţii despre politicile, programele şi reglementãrile naţionale şi regionale în domeniul schimbãrilor climatice. Schimbul de informaţii privind schema Uniunii Europene pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã va avea loc, de asemenea, în timpul întâlnirilor Comitetului mixt.
ART. 4
Întãrirea capacitãţii instituţionale
Pentru ca partea românã sã asigure o implementare eficientã a activitãţilor necesare îndeplinirii angajamentelor asumate prin UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto, partea italianã va identifica modalitãţile prin care va sprijini din punct de vedere financiar şi/sau tehnic o serie de activitãţi de întãrire a capacitãţii instituţionale, solicitate de cãtre partea românã.
ART. 5
Scopul activitãţilor referitoare la proiectele JI
1. Prezentul memorandum de înţelegere cuprinde activitãţile eligibile referitoare la proiectele JI, în toate domeniile, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto, şi are ca scop dezvoltarea şi implementarea promptã a activitãţilor referitoare la JI.
2. Pãrţile pot conveni, de comun acord, definirea domeniilor prioritare pentru dezvoltarea şi implementarea activitãţilor referitoare la proiectele JI. Aceste domenii pot fi identificate şi, eventual, amendate, printr-o decizie comunã adoptatã în timpul întâlnirilor Comitetului mixt.
ART. 6
Schimbul de informaţii şi sprijinul pentru dezvoltarea activitãţilor referitoare la proiectele JI
Membrii Comitetului mixt vor face schimb de informaţii şi puncte de vedere, în timpul întâlnirilor Comitetului mixt şi la intervale regulate, privind urmãtoarele subiecte legate de activitãţile referitoare la proiectele JI:
● potenţialii investitori privaţi şi participanţi la proiect;
● stadiul dezvoltãrii proiectelor JI şi a altor activitãţi care se desfãşoarã în cadrul prezentului memorandum de înţelegere;
● sursele de finanţare a proiectelor şi cadrul de politici necesar facilitãrii accesului la asemenea surse de finanţare;
● criteriile de eligibilitate a proiectelor, procedurile de aprobare şi liniile directoare aplicabile activitãţilor referitoare la proiectele JI;
● metodologiile şi mecanismele pentru determinarea situaţiilor de referinţã privind emisiile şi a adiţionalitãţii şi pentru monitorizarea şi verificarea reducerilor nete de emisii de gaze cu efect de serã, acreditarea entitãţilor independente;
● activitãţile de întãrire a capacitãţii instituţionale.
ART. 7
Contribuţia pãrţii române la activitãţile referitoare la proiectele JI
1. Partea românã va contribui la dezvoltarea şi implementarea promptã a activitãţilor referitoare la proiectele JI prin sprijinirea participanţilor interesaţi şi prin aprobarea formalã a proiectului, în concordanţã cu prevederile importante ale Protocolului de la Kyoto.
2. Aprobarea proiectului JI (Scrisoarea de aprobare - LoA), transmisã de cãtre România, trebuie sã prevadã obligaţiile legale conform cãrora România va permite transferul unitãţilor de reducere a emisiilor rezultate din proiect cãtre partea italianã dupã anul 2008, în conformitate cu art. 6 al Protocolului de la Kyoto şi orice alte linii directoare viitoare pentru art. 6, ce vor fi adoptate de cãtre Conferinţa pãrţilor ce serveşte ca întâlnire a pãrţilor la Protocolul de la Kyoto (CoP/MoP).
3. Scrisoarea de aprobare va menţiona, de asemenea, cã transferul nu va implica niciun cost suplimentar şi cã va cãdea în responsabilitatea pãrţii române îndeplinirea obligaţiilor conform art. 3 al Protocolului de la Kyoto. Dacã schimbãrile în politica naţionalã a ţãrii gazdã (energie, mediu sau alte domenii) au ca efect imposibilitatea transmiterii reducerilor de emisii de cãtre participanţii la proiectul JI şi în cazul existenţei unei contribuţii financiare a pãrţii italiene deja utilizate, ambele pãrţi vor face toate eforturile pentru ca reducerile de emisii convenite în Scrisoarea de aprobare sã fie transferate într-un mod practic.
ART. 8
Contribuţia pãrţii italiene la activitãţile referitoare la proiectele JI
1. Partea italianã este dispusã sã achiziţioneze unitãţile de reducere a emisiilor (ERU-uri) generate din activitãţile referitoare la proiecte JI, doar în cazul în care acestea sunt în conformitate cu toate regulile şi liniile directoare internaţionale relevante, precum şi cu criteriile stabilite de Comitetul mixt, în concordanţã cu prevederile Strategiei naţionale a României privind schimbãrile climatice şi ale Programului naţional italian pentru JI şi mecanismul de dezvoltare curatã. În acest sens partea italianã va contribui la dezvoltarea şi implementarea proiectelor de reducere a emisiilor prin:
● sprijinirea investitorilor/participanţilor italieni interesaţi de dezvoltarea de activitãţi referitoare la proiecte JI în România;
● sprijinirea implementãrii activitãţilor referitoare la proiecte JI în România;
● achiziţionarea de la partenerii de proiect a reducerilor de emisii rezultate din activitãţile referitoare la proiecte JI.
2. Achiziţionarea se va face de cãtre Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mãrii din Italia prin intermediul Fondului italian al carbonului, înfiinţat în cadrul Bãncii Mondiale, cu excepţia cazurilor în care pãrţile decid altfel.
3. Partea italianã va lua în considerare propunerea transmisã de cãtre partea românã privind "schema de investiţii verzi".
ART. 9
Drepturile de proprietate intelectualã
În cazul în care oricare dintre activitãţile comune implicã accesul la distribuirea, transferul sau dezvoltarea comunã a unor tehnologii care se constituie ca subiect al licenţelor sau altor drepturi de proprietate intelectualã, pãrţile la prezentul memorandum de înţelegere vor conveni, în prealabil, o considerare adecvatã a drepturilor de proprietate intelectualã, în concordanţã cu legislaţia relevantã a ambelor ţãri.
ART. 10
Dispoziţii finale
1. Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise prin care pãrţile s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
2. Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadã de 7 ani şi va fi prelungit automat pentru noi perioade de 5 ani.
3. Fiecare parte poate denunţa prezentul memorandum de înţelegere printr-o notificare scrisã adresatã celeilalte pãrţi. Denunţarea va avea efect dupã 6 luni de la data primirii notificãrii.
4. Încetarea prezentului memorandum de înţelegere nu va afecta niciun proiect sau alte tipuri de activitãţi şi cooperare care sunt întreprinse sau sunt în desfãşurare, fiind nefinalizate la data încetãrii prezentului memorandum de înţelegere.
5. Fiecare parte poate propune amendamente la prezentul memorandum de înţelegere. Amendamentele vor fi adoptate de comun acord şi vor intra în vigoare conform procedurii stabilite la paragraful 1.
Semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2006, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, englezã şi italianã, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru partea românã,
Sulfina Barbu,
ministrul mediului şi
gospodãririi apelor

Pentru partea italianã,
Alfonso Pecoraro Scanio,
ministrul mediului,
teritoriului şi mãrii
_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016