Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE FINANTARE din 10 martie 2006  între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MEMORANDUM DE FINANTARE din 10 martie 2006 între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în oraşele Deva şi Hunedoara, judeţul Hunedoara, România"*)

EMITENT: COMISIA EUROPEANĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 722 bis din 23 august 2006
──────────
    *) Aprobat de Ordinul nr. 561 din 7 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial Nr. 722 din 23 august 2006, Partea I.
──────────


    Măsura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/002

                            MEMORANDUM DE FINANŢARE

    Comisia Europeană, denumită în continuare "Comisia", acţionând în numele şi pentru Comunitatea Europeană, denumită în continuare "Comunitatea", reprezentată de dl. Graham Meadows, Director General pentru Politici Regionale,
    pe de o parte, şi
    Guvernul României, denumit în continuare "Beneficiarul",
    pe de altă parte,

    AU CONVENIT URMĂTOARELE:

    ART. 1
    Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată şi finanţată din resursele bugetare ale Comunităţii în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea condiţiilor generale prevăzute în anexa la Acordul cadru semnat între Comisie şi Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum şi ale anexelor la acesta.

    ART. 2
    Identificarea măsurii

    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistenţei financiare nerambursabile, la finanţarea următoarei măsuri, descrise în anexa nr. I:

  Numarul măsurii: 2005/RO/16/P/PE/002
  Denumirea măsurii: "Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa
                       uzata în orasele Deva şi Hunedoara"
  Durata: Data începerii: Data semnării memorandumului de finanţare
                       de către Comisie
                       Data finalizarii: 31 decembrie 2010
  Localizarea: Oraşele Deva şi Hunedoara, Judeţul Hunedoara
  Grupa: Bazinul râului Mureş


    ART. 3
    Angajamentul

    1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistenţei financiare nerambursabile vor fi de 45.920.000 euro.
    2. Procentul corespunzător asistenţei acordate de către Comunitate pentru aceasta măsură este stabilit la 75% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul financiar din anexa nr. II.
    3. Valoarea maxima a asistenţei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 34.440.000 euro.
    4. O suma de 24.108.000 euro este angajata din bugetul pentru anul 2005 din linia bugetara 13.050.101. Angajamentele privind tranşele ulterioare se vor baza pe planul financiar initial sau revizuit al măsurii, în funcţie de stadiul implementării măsurii şi de disponibilităţile bugetare.

    ART. 4
    Plăţile

    1. Asistenţa comunitară va acoperi plăţile referitoare la măsura, pentru care s-au facut angajamentele valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar şi pentru care s-a alocat în mod specific finanţarea necesară. Aceste plăţi trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.
    2. Plăţile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finanţare de către Comisie sau anterioare datei semnării acordului de cofinanţare a măsurii de către Institutiile Financiare Internaţionale (ex. nu mai devreme de 6 luni înainte de data de semnare a memorandumului de finanţare care în cazul managementului asistenţei financiare în sistem descentralizat este data la care aplicatia ajunge la Comisie conform prevederilor stipulate în cadrul anexei nr. II.2, sectiunea X, paragraful 1(a), fraza a doua) nu sunt eligibile pentru asistenţa prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    3. Măsura descrisa în anexa nr. I şi plăţile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea acestei măsuri se vor finaliza/se vor încheia nu mai târziu de "data finalizării", aşa cum este indicată în art. 2.
    Raportul solicitat pentru efectuarea plăţii finale va fi înaintat în maximum 6 luni de la această dată.
    4. Plata în avans este fixata la 6.888.000 euro şi va fi transferata după cum urmeaza:
    - suma de 3.444.000 euro va fi plăţita după semnarea prezentului memorandum de către Beneficiar;
    - diferenta se va achita după semnarea principalului contract de lucrari indicat în planul de achizitii din anexa nr. I, precum şi după îndeplinirea condiţiilor specificate în paragraful 3 al art. 8.

    ART. 5
    Respectarea legilor şi politicilor Comunităţii

    Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene şi va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea şi imbunatatirea starii mediului.

    ART. 6
    Proprietatea intelectuala

    Beneficiarul şi autorităţile responsabile cu implementarea, mentionata la pct. 3 din anexa nr. I se vor asigură în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala pentru studii, schite, planuri, publicitate şi pentru alte materiale produse în legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea măsurii. Acestia vor garanta accesul şi dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau de către orice alt organism ori persoana delegata de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

    ART. 7
    Permise şi autorizatii

    Orice tipuri de permise şi/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de către autorităţile competente ale Beneficiarului la timp şi în conformitate cu legislatia naţională.

    ART. 8
    Conditii specifice referitoare la masura

    Fara a se aduce atingere condiţiilor generale prevazute în anexa nr. III, asistenţă financiară nerambursabila acordată din partea Comunităţii pentru aceasta măsură se afla sub rezerva următoarelor condiţii:
    1. Conditii privind evaluarile şi situatia activelor:
    Comisia îşi rezerva dreptul de a revizui valoarea asistenţei pentru ISPA, stabilita la art. 3, dacă în termen de cinci ani de la data finalizarii lucrarilor, condiţiile de exploatare (tarife, venituri, etc.) difera în mod semnificativ faţă de evaluarile initiale facute pentru stabilirea nivelului asistenţei financiare nerambursabile şi/sau exista o modificare substantiala care:
    a) afecteaza natura exploatarii sau condiţiile de implementare ori confera unui organism public sau privat un avantaj nejustificat, si
    b) rezulta fie din modificarea formei de proprietate asupra oricarei părţi a infrastructurii finantate, fie din incetarea sau modificarea esentiala a aranjamentelor de exploatare.
    Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricarei modificari şi va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificari.
    2. Condiţia privind viabilitatea:
    Asistenta financiară nerambursabila a Comunităţii pentru măsură se acorda sub rezerva implicarii autoritatilor în stabilirea resurselor suficiente în vederea asigurarii exploatarii eficiente şi a întretinerii activelor.
    3. Condiţia care trebuie îndeplinită înaintea plăţii celei de-a doua transe a avansului:
    a) semnarea unui acord de imprumut cu Banca KfW pentru cofinanţarea investitiilor incluse în masura.
    4. Condiţia ce trebuie îndeplinită înaintea plăţilor intermediare ulterioare:
    a) Prezentarea unui plan integrat de prevenire a poluarii în vederea protejarii calitatii surselor de apă bruta pentru Deva şi Hunedoara, care să respecte termenii agreati de către Comisia Europeană şi de către Banca KfW. Documentele probatorii sunt incluse pentru a demonstra angajamentul tuturor institutiilor implicate în acest plan.
    5. Conditii care trebuie îindeplinite înaintea efectuarii plăţii finale:
    a) Comisia Europeană şi Banca KfW primesc dovada că a fost implementată o solutie de management al namolului în conformitate cu prevederile Directivelor CE în vigoare;
    b) Comisia Europeană şi Banca KfW primesc dovada că managementul descarcarilor industriale este în concordanţă cu prevederile Directivelor CE în vigoare şi cu principiul "poluatorul plateste".

    ART. 9
    Prevederile privind implementarea măsurii, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finanţare, fac parte integranta din acesta.
    Nerespectarea condiţiilor şi prevederilor privind implementarea va fi tratata de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

    ART. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finanţare este prezentul document, semnat mai jos.


                     Semnat la Bucuresti, la 10 martie 2006
                     şi la Bruxelles, la 29 noiembrie 2005

                               Pentru Beneficiar
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
                          Ministrul Finantelor Publice

                               Pentru Comunitate
                                 Graham Meadows
                                Director General

    Lista anexelor

  Anexa nr. I Descrierea măsurii
                   Anexa nr. I.a Plan de achizitii
  Anexa nr. II Planul financiar
  Anexa nr. III*)
                   Anexa nr. III.1 Prevederi financiare privind
                                       implementarea ISPA
                   Anexa nr. III.2 Prevederi privind eligibilitatea
                                       cheltuielilor pentru măsurile finantate
                                       prin ISPA
                   Anexa nr. III.3 Model pentru fisa de raportare catre
                                       Comitetul de Monitorizare şi pentru
                                       solicitarea de modificari
                   Anexa nr. III.4 Sisteme de management şi control pentru
                                       asistenţă financiară nerambursabila
                                       acordată prin ISPA şi proceduri pentru
                                       realizarea de corectii financiare
                   Anexa nr. III.5 Acord cu privire la iregularitati şi la
                                       recuperarea sumelor incasate în mod
                                       eronat prin ISPA
                   Anexa nr. III.6 Cerinte privind informarea si
                                       publicitatea    ANEXA I
                               Descrierea măsurii
               Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă si
                     apa uzata în orasele Deva şi Hunedoara
                       Codul măsurii: 2005/RO/16/P/PE/002

    1. DENUMIREA MASURII
    "Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa uzata în orasele Deva şi Hunedoara"

    2. AUTORITATEA CARE PREZINTA CEREREA (Coordonatorul Naţional ISPA)
    2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice
    2.2. Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Aripa de nord, Sector 5, Bucuresti, Romania E-mail: eugen.teodorovici@mfinante.ro

    3. AUTORITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA (conform celor definite în sectiunea II(2) din anexa nr. III.2)
    3.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice, Agentia de Implementare ISPA - Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (OPCP)
    3.2. Adresa: Bd. Mircea Voda nr. 44, Sector 3, Bucuresti, Romania
    E-mail: carmenrosu@cfcu.ro
    în cooperare cu
    3.3. Denumirea: Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor
    3.4. Adresa: Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania
    E-mail: venera@mappm.ro

    4. BENEFICIARUL FINAL (in cazul în care este un alt organism decat autoritatea mentionata la pct. 3)
    4.1. Denumirea: S.C. APAPROD S.A. DEVA
    4.2. Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 37A, Deva, Judetul Hunedoara
    E-mail: apaproddeva@yahoo.com

    5. LOCALIZAREA
    5.1. Tara beneficiară: Romania
    5.2. Regiunea: Judetul Hunedoara

    6. DESCRIEREA
    6.1. Generalitati
    Măsura consta în investitii privind tratarea şi distributia apei potabile şi colectarea şi tratarea apelor uzate pentru orasele Deva şi Hunedoara, situate pe malul stang al raului Mures. Orasele Deva şi Hunedoara, avand o populatie totala de 144.000 de locuitori, se afla la o distanta de 10-12 km unul de altul, fiind situate în centrul judetului Hunedoara, în partea de vest a României.
    Managementul serviciilor de apă şi apa uzata cade în sarcina companiei regionale S.C. APAPROD S.A. DEVA, o companie publica de servicii, care asigură colectarea şi tratarea apei potabile şi a apei uzate în judetul Hunedoara. APAPROD a fost infiintata cu ajutor PHARE, în cadrul programului SAMTID (Instrument Institutional pentru Sprijinirea Dezvoltarii Infrastructurii Oraselor Mici şi Mijlocii), care a contribuit la dezvoltarea operatorilor din zona acoperita de masura, prin crearea unui furnizor de servicii regional integrat, autonom şi viabil din punct de vedere financiar.
    În zona acoperita de proiect, infrastructura este intr-o stare foarte proasta: sistemele de distributie a apei din ambele orase şi în special statia de tratare a apei din Hunedoara, este uzata moral cu echipamente mecanice şi electrice insuficiente; 83% din populatie este racordată la sistemul de furnizare a apei, în condiţiile în care apa nu este asigurată 24 de ore din 24, din cauza condiţiilor proaste în care se afla reteaua de distributie. În plus, se inregistreaza un procent mare de infiltratii, în jur de 65%, în sistemul de canalizare. Doar 73% din populatie este racordată la sistemul de canalizare. Statiile de epurare a apei uzate sunt intr-o conditie precara şi reusesc să trateze mecanic doar 25-30% din apa uzata care intra în statia de epurare, restul fiind deversat direct în rau. Luand în considerare situatia actuala, exista o nevoie urgenta de innoire a retelelor de apă şi canalizare, a rezervoarelor de apă şi a statiilor de pompare, precum şi a statiilor de epurare a apei din aria măsurii.
    Municipiile Deva şi Hunedoara nu au beneficiat de nici o investitie majora în trecut din partea institutiilor financiare internaţionale sau a Uniunii Europene pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apa uzata. Totusi, pregatirea măsurii a fost cofinantata de ISPA, măsură 2001/RO/16/P/PA/003 "Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor ISPA în domeniul mediului în Baia Mare, Botosani, Drobeta, Galati, Deva şi Hunedoara".
    Ca parte a pregatirii proiectului, a fost elaborat un Plan de Gospodarire, pentru identificarea investitiilor ce trebuie facute pe termen scurt, precum şi a acelora care sunt necesare în faza a doua, pentru a asigură în totalitate concordanţă cu acquis-ul comunitar. Această măsură ISPA se concentreaza doar asupra primei faze investitionale. Faza a II-a de investitii a Planului de gospodarire cuprinde o modernizare ulterioara şi extinderea retelelor de apă potabila şi de canalizare, precum şi finalizarea facilitatilor de epurare a apei, conform cerintelor Uniunii Europene privind descarcarea în ape sensibile. Exista o prevedere în componenta de asistenţă tehnica prin care se asigură pregatirea celei de-a doua faze investitionale ce urmeaza a fi finantata prin Fondul de Coeziune, după momentul aderarii României la Uniunea Europeană.
    6.2. Componentele proiectului
    În cadrul măsurii ISPA sunt incluse următoarele componente:
    - Îmbunatăţirea statiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor şi a statiilor de pompare în Deva şi Hunedoara;
    - Îmbunatăţirea sistemului de distributie a apei şi a sistemului de canalizare în Deva şi Hunedoara;
    - Reconstructia statiilor de epurare a apelor uzate în Deva şi Hunedoara;
    - Asistenta tehnica, supervizarea şi publicitatea.

    ÎMBUNATĂŢIREA TRATĂRII APEI POTABILE, A REZERVOARELOR ŞI A STATIILOR DE POMPARE
    Apa bruta pentru municipiul Deva este furnizata din lacul Hateg Orlea, din raul Strei şi este tratata la statiile Orlea şi Batiz. În cazul Hunedoarei, apa bruta este asigurată din raul Barbat (iar, în caz de urgenta, se poate apela la frontul de captare - puturi - din Hunedoara), şi este tratata la statia Sanpetru.
    Cele trei statii de tratare a apei menţionate mai sus asigură un debit total de 25,4 milioane mc/an apa potabila pentru populatie şi industrie, prin două sisteme separate de distributie a apei, unul în Deva şi altul în Hunedoara. Ele deservesc, în prezent, aproximativ 120.000 de locuitori (83,4% din total), precum şi circa 1.800 de consumatori industriali, comerciali şi institutii.
    Situatia curenta arata inregistrarea de pierderi de 60% din volumul de apă care intra în sistem şi o neconcordanţă cu standardele de calitate a apei privind anumiti parametrii ca, de exemplu, concentratia de fier, din cauza condiţiilor tehnice proaste din statiile de tratare a apei şi din sistemele de distributie, inclusiv rezervoarele şi statiile de pompare.
    Pentru a se asigură respectarea standardelor privind apa potabila în conformitate cu prevederile Directivei nr. 98/83/CE, precum şi imbunatatirea sigurantei furnizarii şi reducerea pierderilor de apa, se propun următoarele investitii:
    - reabilitarea statiei de tratare a apei Orlea pentru Deva, cu o capacitate proiectata de 700 l/s, instalarea unui nou laborator şi a unei unitati noi de clorinare pentru a se garanta o dezinfectare corespunzătoare, instalarea unui echipament nou pentru pregatirea substantelor chimice necesare pentru tratare, precum şi instalarea unui sistem de masurare la intrarea şi iesirea apei din statia de tratare pentru automatizarea dozarii substantelor chimice;
    - construirea unei noi statii pentru tratarea apei cu două linii pentru Hunedoara, cu o capacitate proiectata de 330 l/s, incluzand un nou laborator. Statia va fi construita pe amplasamentul actualei statii de tratare a apei Sanpetru, deoarece o reabilitare completa a statiei existente (datorita starii sale proaste) nu este eficienta din punct de vedere economic;
    - reabilitarea a cinci dintre cele sapte rezervoare existente în Deva şi construirea unui nou rezervor în Deva (Santuhalm);
    - reabilitarea a patru dintre cele sase rezervoare existente în Hunedoara şi construirea unui nou rezervor în Hunedoara;
    - instalarea contoarelor de apă la rezervoare pentru masurarea pierderilor, a unitatilor de clorinare, a echipamentelor electrice, inclusiv a sistemelor de control şi a echipamentelor de siguranta pentru functionarea imbunatatita a intregului proces, şi constructia de camere de vane unde este cazul;
    - reconstructia a două din cele trei statii de pompare existente în Deva;
    - reconstructia celor două statii de pompare existente şi constructia unei noi statii de pompare de mici dimensiuni în Hunedoara.
    Statia de tratare a apei de la Batiz nu va mai fi utilizata în viitor datorita conditiei sale generale proaste şi a calitatii necorespunzătoare a apei. Cele două statii de tratare a apei ramase vor asigură necesarul cererii de apă pentru Deva şi Hunedoara.

    REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ŞI A REŢELEI DE CANALIZARE ÎN DEVA ŞI HUNEDOARA
    Reteaua de apă potabila din Deva şi Hunedoara
    Apa este transportata de la statiile de tratare a apei către sistemul de distributie prin trei conducte principale, aflate în prezent intr-o stare necorespunzătoare, la fel că şi echipamentele acestora, cum ar fi supapele de aerisire şi caminele de evacuare a apei. Lungimea totala a sistemului primar şi secundar de distributie a apei este de 336 km, din care 150 km în Deva şi 186 km în Hunedoara. Parti ale sistemului de distributie se afla intr-o stare tehnica proasta, fiind cauza principala pentru pierderile de apa. Numai în interiorul retelei de distributie pierderile de apă (care nu genereaza venituri) se ridica la 43%.
    În vederea cresterii sigurantei furnizarii şi a reducerii pierderilor de apa, se propun următoarele investitii:
    - reabilitarea conductelor de transport principale Orlea-Deva şi Barbat-Hunedoara prin reabilitarea unui total de 162 de camine de evacuare şi de aerisire a apei, 80 în Deva şi 82 în Hunedoara. Contoarele de apă vor fi instalate de-a lungul conductelor principale la diverse bransamente pentru verificarea pierderilor şi pentru facturarea corectă. Bransamentele ilegale vor fi deconectate;
    - la raul Barbat, imbunatatirea captarii pentru Statia de tratare a apei Hunedoara (Sanpetru) în vederea reducerii deversarii de materii solide prin instalarea unui perete de imersiune din otel la captare şi a reducerii puterii apei prin instalarea unui echipament de dozare a varului. Mai mult, un contor de apă va fi instalat în vederea controlului pierderilor la conducta principala şi pentru facturarea corectă;
    - inlocuirea a 37 km de conducte primare şi secundare facute din polietilena de înalta densitate (HDPE) şi DCI cu diametre variind între 100 şi 500 mm, 19 km în Deva şi 18 km în Hunedoara, în zone unde pierderile de apă sunt mari;
    - extinderea cu 10 km a conductelor cu diametre variind între 32 şi 200 mm, 9 km în Deva şi 1 km în Hunedoara;
    - izolarea zonelor de presiune şi testare (vane de izolare, contoare de apă şi hidranti);
    - reabilitarea şi/sau inlocuirea supapelor de aerisire şi evacuare a apei;
    - furnizarea de echipament pentru intretinere şi exploatare, cum ar fi vidanje, dispozitive de control şi inspecţie a retelei de canalizare (de ex. CCTV, instrumente de modelare);
    - instalarea de apometre la sistemele primare şi secundare de distributie din Deva şi Hunedoara.
    Ca efect al măsurii, rata de conectare va creste de la 83% la 93%, cu o crestere de la 92% la 98% în Deva şi de la 75% la 88% în Hunedoara. Pierderile vor scadea cu 47%, de la 43% la 23%.
    Reteaua de canalizare în Deva şi Hunedoara
    Reteaua de canalizare existenta are o lungime de 355 km, cu 165 km în Deva şi 190 km în Hunedoara. În Deva exista un sistem mixt de canalizare, iar în Hunedoara, un sistem divizat. Sistemul deserveste aproximativ 73% din totalul populatiei din zona măsurii, cu o rata de conectare de 70% în Deva şi 75% în Hunedoara.
    Descarcarile de la utilizatorii industriali şi comerciali reprezintă 11% din totalul incarcarii hidraulice de apă uzata de la statia de epurare a apei uzate din Deva şi aproape 8% din totalul incarcarii hidraulice de apă uzata de la statiile de epurare a apei uzate din Hunedoara (Buituri şi Santuhalm). Agentii industriali din Deva produc în general ape uzate putin poluate avand elemente similare apelor uzate din consumul casnic. Situatia este asemanatoare în Hunedoara, cu exceptia combinatelor producatoare de otel, care genereaza ape uzate puternic poluate, dar care au o instalatie de pre-epurare. Nu exista alţi agenti industriali care să polueze zona.
    Se inregistreaza o degradare puternica a canalelor colectoare principale, o sedimentare puternica în interiorul canalelor cu panta redusa, lipsind gratarele la captari, atat la Deva, cât şi la Hunedoara. În plus, la Hunedoara exista conectari ilegale la sistemul de colectare a apei pluviale. Aproape 75% din apele din canalizare sunt deversate fara a fi epurate în raul Mures la Deva şi în raul Cerna la Hunedoara, în vederea imbunatatirii sistemului de canalizare şi a reducerii infiltratiilor, se propun următoarele investitii:
    - curatarea a 15 km din conductele principale din Deva şi Hunedoara, din care 9 km în Deva şi 6 km în Hunedoara, în vederea reducerii riscului de inundatii;
    - inlocuirea a 6 km din reteaua de canalizare existenta, din care 1 km în Deva şi 5 km în Hunedoara;
    - construirea a aproximativ 15 km de retea de canalizare, din care 6 km în Deva şi 9 km în Hunedoara;
    - reabilitarea şi imbunatatirea a 108 km din reteaua existenta de canalizare care prezintă defecte de structura, 50 km în Deva şi 58 km în Hunedoara incluzand reabilitarea caminelor de vizitare şi a camerelor de inspecţie;
    - construirea a 4 bazine de retentie, cate 2 în fiecare oras, precum şi a 10 statii de pompare a apelor reziduale, respectiv a apelor pluviale, 9 în Deva şi 1 în Hunedoara;
    - furnizarea de echipamente pentru intretinere şi exploatare, cum ar fi vidanje şi dispozitive de control şi inspecţie.
    Ca rezultat al măsurii, rata de conectare va creste de la 73% la 83%, infiltratiile vor fi reduse cu 30%, reteaua va fi protejata de supraincarcare hidraulica, iar performantele generale ale sistemului de canalizare se vor imbunatati.

    ÎMBUNATĂŢIREA EPURARII APELOR UZATE
    În cadrul măsurii sunt prevazute 3 statii de epurare a apelor uzate, una în Deva şi 2 în Hunedoara (Buituri şi Santuhalm).
    În Deva, aproximativ 25% din debitul de apă uzata pe vreme uscata se distribuie prin intermediul unei camere de supraplin către Statia de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Deva, iar restul apelor uzate sunt deversate fara nicio epurare în raul Mures. Procesul de epurare din statia de la Deva acopera numai tratarea mecanica care consta în gratare, deznisipator şi sedimentare. Pe langa poluarea de mediu mentionata mai sus, în prezent, este folosita doar 30% din capacitatea proiectata a SEAU.
    Structurile civile existente ale SEAU au aproximativ 30-35 ani vechime, sunt scoase din uz, fiind crapate, corodate sau prezentand alte defectiuni majore. Mai mult decat atat, de cativa ani structurile de tratare a namolului, în principal rezervoarele de fermentare a namolului sunt scoase din uz şi namolul nu este stabilizat.
    Procesul de epurare a apelor uzate din statiile de la Santuhalm şi Buituri acopera numai tratarea mecanica ce consta în general în gratare, deznisipator şi sedimentare. În plus, doar o mica parte din capacitatea proiectata este folosita şi anume: 60% la Buituri şi 30% la Santuhalm.
    Pentru toate cele 3 statii de epurare a apelor uzate, pe langa condiţiile generale proaste a structurilor şi echipamentelor, eficacitatea statiilor de a reduce partea organica este slaba. Facilitatile existente nu garanteaza atingerea standardelor cerute de Directiva nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Laboratoarele existente au echipamente şi reactivi insuficienti pentru a efectua o analiza la parametrii ceruti.
    În prezent, cantitatea limitata de namol produs prin lucrarile de tratare a apelor uzate este depozitata în două depozite ecologice din afara Devei, respectiv a Hunedoarei. Prin intermediul asistenţei tehnice, măsurile prevad un plan de management al namolului care să includa o analiza privind posibilitatea refolosirii acestuia în viitorul apropiat şi elaborarea unei strategii de eliminare a namolului.
    Pentru a corespunde cerintelor directivei mai sus menţionate, în baza rezultatelor studiului de fezabilitate, măsura prevede abandonarea uneia dintre cele două statii de epurare a apelor uzate din Hunedoara (Buituri) şi reconstruirea statiei de epurare a apelor uzate din Deva şi a statiei Santuhalm din Hunedoara, pe locatiile actuale ale statiilor de epurare a apelor uzate. Terenul pentru constructie apartine autoritatii publice locale. Conformarea totala a procesului de epurare cu acquis-ului comunitar de mediu se va realiza în două faze.
    Faza I va fi proiectata şi construita cu tratarea primara pe cursul apei şi cu fermentarea anaeroba a namolului produs şi va include toate structurile şi echipamentele necesare. Proiectul va permite că orice lucrari de constructii viitoare să se execute cu minim de distrugeri.
    Faza II include modernizarea SEAU pentru treapta tertiara, până cel târziu în 2015, astfel incat aceasta să respecte regulamentele aflate în vigoare. O aplicatie pentru o viitoare finanţare din fonduri comunitare a investitiilor din Faza a II-a, incluzand planul de gospodarire şi studiul de fezabilitate va fi pregatita prin componenta de asistenţă tehnica a prezentei măsuri ISPA.
    Capacitatea fiecarei statii de epurare a apelor uzate implementată în Faza I va fi de aproximativ 36.000 mc/zi, debit de varf pe sezon secetos şi 72.000 mc/zi debit de varf pe sezon ploios. Capacitatea proiectata pentru SEAU Deva a fost calculata pentru un debit zilnic de apă de 833 l/s pe sezon ploios, debit zilnic de apă de 470-580 l/s pe sezon secetos, 28.000-36.000 mc/zi pentru o populatie de 90.000 locuitori. Capacitatea proiectata pentru SEAU Hunedoara a fost calculata pentru un debit zilnic de varf pe timp de ploaie de 8331/s, debit de varf pe sezon secetos de 28.000-36.000 mc/zi pentru o populatie de 95.000 locuitori. Capacitatea finala proiectata pentru SEAU Hunedoara va fi revizuita la pregatirea dosarului de licitatie pentru a se asigură valoarea să optima.

    ASISTENŢA TEHNICĂ, SUPERVIZAREA ŞI PUBLICITATEA
    Pregatirea măsurii a fost cofinantata de ISPA prin măsura 2001/RO/16/P/PA/003 "Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în Baia Mare, Botosani, Drobeta, Galati, Deva şi Hunedoara". În cadrul măsurii ISPA în derulare la care se face referire, Consultantul este responsabil cu întocmirea dosarelor de licitatie complete pentru contractele de lucrari şi cu elaborarea termenilor de referinta pentru contractul de servicii. În consecinta, activitatile de pregatire a licitatiilor nu au fost prevazute că parte a asistenţei tehnice pentru aceasta măsură ISPA propusa. Mai mult, Consultantul duce la indeplinire toate atributiile privind achizitiile publice pentru contractele propuse. Pentru acele activitati legate de evaluarea ofertelor, care nu sunt acoperite de măsură 2001/RO/16/P/PA/003, măsura de faţă prevede posibilitatea de a implica evaluatori independenti, dacă este necesar.
    Elementele acestei componente sunt următoarele:
    1. Supervizarea lucrarilor
    Consultantul va fi responsabil pentru conducerea şi supervizarea celor trei contracte de lucrari şi în general va duce la îndeplinirea tuturor responsabilitatilor sale în calitate de "Inginer", în conformitate cu condiţiile de contract FIDIC, Cartea Rosie în cazul unuia dintre contracte, respectiv Cartea Galbena pentru proiectarea şi constructia în cazul celorlalte două contracte de lucrari. De asemenea, Consultantul va asigură sprijinul necesar local şi internaţional beneficiarului final, astfel incat Contractorii să asigure calitatea ceruta a lucrarilor de constructie. Totodata, va asigură sprijin şi asistenţă la verificarea şi punerea în functiune a lucrarilor.
    2. Asistenta tehnica
    În cadrul asistenţei tehnice, consultantul pentru asistenţă tehnica trebuie să asigure suport beneficiarilor finali în următoarele activitati:
    - Dezvoltarea unui plan de prevenire a poluarii pentru captarea apei şi asistenţă în implementarea acestuia;
    - Finalizare şi asistenţă în implementarea planului de actiune cu privire la apele uzate industriale, inclusiv sprijin acordat operatorului referitor la problemele de executie şi masuratori, dacă este necesar;
    - Dezvoltarea unei strategii clare de management al namolului, ale carei rezultate trebuie să se reflecte, de asemenea, în documentele de licitatie pentru lucrarile la SEAU, inclusiv masuratorile, dacă este necesar;
    - Asistenta în dezvoltarea şi implementarea unui plan pe termen lung pentru reducerea pierderilor şi infiltratiilor, inclusiv supravegere suplimentara a retelei precum şi a echipamentului corespunzator, dacă este necesar;
    - Dezvoltarea unui plan de intretinere şi exploatare în scopul optimizarii managementului de active şi asistenţă în implementarea sa;
    - Intarirea institutionala pentru dezvoltarea, monitorizarea şi imbunatatirea instrumentelor de operare şi contabilitate pentru un bun management al proiectului din punct de vedere financiar (pana la 200.000 euro);
    - Masurile de publicitate şi un plan de actiune pentru cresterea constientizarii consumatorilor privind aspectele de mediu şi sanatate legate de intretinerea şi managementul apei potabile şi al apei uzate precum şi folosirea rationala a acestora. De asemenea, campaniile publicitare trebuie să contribuie la cresterea constientizarii populatiei privind contribuţia UE la programul ISPA şi la imbunatatirile calitative ale serviciilor în urma investitiilor facute. Acest lucru este important în acceptarea de către populatie a necesitatii majorarii tarifelor;
    - Pregatirea documentelor necesare aplicatiei pentru Fondul de Coeziune pentru a două faza a nevoilor de investitii inclusiv revizuirea planului de gospodarire, dacă este necesar.

    7. OBIECTIVE
    Obiectivul general al măsurii consta în imbunatatirea infrastructurii de mediu pentru apa şi apa uzata în Deva şi Hunedoara, în scopul de a indeplini obligatiile prevazute în acquis-ul comunitar de mediu.
    Măsura trebuie să atinga următoarele obiective:
    Pentru componenta de apă potabila:
    - Furnizarea apei potabile conform standardelor stabilite prin Directiva pentru apa potabila nr. 98/83/CE;
    - Imbunatatirea sigurantei alimentarii cu apa prin inlocuirea componentelor degradate ale sistemului;
    - Reducerea pierderilor de apa;
    Pentru componenta de apă uzata:
    - conformarea cu standardele Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apei uzate urbane pentru deversarea apei în zone fara infiltratii;
    - conformarea cu standardele Directivei nr. 86/278/CEE pentru protectia mediului şi, în special, a solului, când se utilizeaza namoluri de epurare în agricultura;
    - reducerea poluarii raului din cauza epurarii necorespunzătoare a apei uzate descarcate în apa (efluent) şi regenerarea ambientului natural al raului;
    - reducerea infiltratiilor în sistemul de canalizare;
    - pregatirea documentelor proiectului pentru implementarea fazei a II-a de investitii, care va asigură alinierea la standardele Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apei uzate urbane pentru descarcarea în zone sensibile până cel târziu 2015.
    În prezent, Deva şi Hunedoara nu indeplinesc obligatiile cerute de directivele menţionate şi nici pe cele cerute de legislatia de mediu romaneasca.
    7.1. Indicatori de performanţă
    Indicatorii de performanţă propusi sunt urmatorii:

┌─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ Performanţa │
│ Indicatori de performanţă │ Unităţi ├─────────────────┬──────────────────┤
│ pentru apa potabila Deva │ │Inainte de masura│După implementarea│
│ │ │ ISPA │ măsurii ISPA │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Acoperirea serviciului │% populatie│92 │98 │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Capacitatea de tratare a apei│ mc/s │870 │700 │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Pierderi de apă (care nu │ % │42-43 │22-23 │
│genereaza venituri) │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│În conformitate cu Directiva │ │Nu este în │Este în deplina │
│nr. 98/83/CE pentru apa │ │conformitate │conformitate │
│potabila; │ │ │ │
├─────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┤
├─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┤
│ Indicatori de performanţă │ │ Performanţa │
│ pentru apa potabila │ Unităţi ├─────────────────┬──────────────────┤
│ Hunedoara │ │Inainte de masura│După implementarea│
│ │ │ ISPA │ măsurii ISPA │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Acoperirea serviciului │% populatie│75 │88 │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Capacitatea de tratare a apei│ mc/s │800 │330 │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│Pierderi de apă (care nu │ % │42-43 │22-23 │
│genereaza venituri) │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│În conformitate cu Directiva │ │Nu este în │Este în │
│nr. 98/83/CE pentru apa │ │conformitate │conformitate │
│potabila; │ │ │ │
├─────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┤
├────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ Indicatori de │ │ Performanţa │
│ performanţă │ Unităţi ├─────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ pentru apa uzata │ │ În prezent │ După etapa I │După faza a II-a│
│ Deva │ │ │ ISPA │ Coeziune │
├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Rata de conectare la│ % din │70 │80 │98 │
│sistemul de │ totalul │ │ │ │
│canalizare │populatiei│ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Performanţa SEAU │ │Nu este în │Este în │Este în │
│ │ │conformitate │conformitate cu│conformitate cu │
│ │ │cu Directiva │Directiva nr. │Directiva nr. │
│ │ │nr. │91/271/CEE │91/271/CEE │
│ │ │91/271/CEE │pentru ape │pentru ape │
│ │ │ │nesensibile │sensibile. │
├────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┤
├────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ Indicatori de │ │ Performanţa │
│ performanţă pentru │ Unităţi ├─────────────┬───────────────┬────────────────┤
│ apa reziduala │ │ În prezent │ După etapa I │După faza a II-a│
│ Hunedoara │ │ │ ISPA │ Coeziune │
├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Rata de conectare │ % din │75 │85 │98 │
│la sistemul de │ totalul │ │ │ │
│canalizare │populatiei│ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤
│Performanţa SEAU │ │Nu este în │Este în │Este în │
│ │ │conformitate │conformitate │conformitate cu │
│ │ │cu Directiva │cu Directiva │Directiva nr. │
│ │ │nr. │nr. 91/271/CEE │91/271/CEE │
│ │ │91/271/CEE │pentru ape │pentru ape │
│ │ │ │nesensibile │sensibile. │
└────────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┘

    8. PROGRAMUL DE LUCRU
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Categoria de lucrari │ Data începerii │Data finalizarii │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Planificare şi proiectare │ noiembrie 2005 │ februarie 2006 │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Asistenta tehnica şi supervizare lucrari│ februarie 2007 │ noiembrie 2010 │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Lucrari Componenta I: │ februarie 2007 │ ianuarie 2010 │
│Pozitionare conducte, colectoare │ │ │
│principale şi sistem de canalizare în │ │ │
│Deva şi Hunedoara │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Lucrari Componenta II: │ februarie 2007 │ martie 20 10 │
│Imbunatatirea sistemului de distributie │ │ │
│a apei în Deva şi Hunedoara │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│Lucrari Componenta III: │ februarie 2007 │ septembrie 2009 │
│Constructia statiilor de epurare în │ │ │
│Deva şi Hunedoara │ │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘


    9. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ COST-BENEFICIU
    Măsura aduce un numar important de beneficii economice, sociale şi de mediu. Analiza economica cuantifica un numar cât mai mare de beneficii cu toate că nu a fost posibila o cuantificare în totalitate a acestora.
    De mentionat sunt beneficiile privind mediul, cum ar fi imbunatatirea calitatii apei destinate consumului şi a apei raurilor, datorita optimizarii epurarii apei uzate şi a apei potabile că urmare a extinderii acoperirii acestor servicii. În plus, 225 de locuri de munca vor fi create în faza de constructie şi 100 în faza operationala.

    10. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE ANALIZEI FINANCIARE
    Analiza financiară a proiectului a fost realizata pentru a se asigură viabilitatea financiară şi nivelul de suportabilitate de către populatie. Urmatoarele ipoteze au stat la baza analizei financiare:
    - programul de investitii propus este de 45.920.000 euro costuri eligibile, finantat în proportie de 75% din asistenţă nerambursabila ISPA, şi cofinantat în proportie de 12,5% printr-un imprumut KfW şi în proportie de 12,5% din surse naţionale;
    - tariful actual combinat pentru apa şi apa uzata în 2005 este de 0,387 euro/mc (fara TVA); 0,378 euro/mc în Deva şi 0,396 euro/mc în Hunedoara;
    - pentru tariful combinat de apa, diferentiat în prezent în cele două orase, se prevede un tarif uniform de 0,691 euro/mc incepand cu anul 2011, urmand să creasca gradual pentru ambele orase;
    - previziunile privind consumul de apa: 166 l/consumator/zi în 2004 şi 160 l/consumator/zi în 2005 scazand la 96 l/consumator/zi în 2025 şi 90 l/consumator/zi în 2030;
    - se aplică principiul poluatorul plateste;
    - gradul de suportabilitate trebuie să fie sub 4% pe durata intregii existente a proiectului.
    Calculele conduc la o rata interna de rentabilitate de 7,1%, folosind un discount de 6%. Pe baza rezultatelor analizei financiare cu un procent de 75% asistenţă nerambursabila ISPA, veniturile companiei de apă vor acoperi costurile de operare şi intretinere şi vor indeplini cerintele serviciului datoriei. Rata de interventie ţine cont de gradul de suportabilitate al populatiei locale şi de disponibilitatea cofinantarii.
    10.1. Principiul "poluatorul plateste"
    Deversarile agentilor industriali şi comerciali reprezintă 11% din totalul incarcarii hidraulice a apei uzate în statia de epurare din Deva şi 8% din totalul incarcarii hidraulice a apei uzate în cele două statii de epurare din Hunedoara (Buituri şi Santuhalm). Calitatea deversarilor este asemanatoare cu cea a apelor uzate menajere, exceptie facand industriile de otel din Hunedoara, cu deversari extrem de poluante. În orice caz, industriile de otel dispun de facilitati de pretratare.
    Parametrii de calitate ai apelor uzate industriale descarcate în sistemul de canalizare sunt stabiliti de către legislatia romaneasca (NTPA 002/2002) şi sunt aplicati la nivel naţional. Pentru îndeplinirea acestor standarde, este necesar că majoritatea industriilor să efectueze o pretratare înainte de deversarea în sistemul municipal de canalizare. Sunt prevazute penalitati financiare în caz de neconformare. Pentru generatorii de apă uzata importanti, S.C. APAPROD S.A. stabileste valorile maxime admise, care pot fi mai restrictive decat cele stabilite de standardele naţionale NTPA 002/2002.
    Gospodariile şi industria platesc acelasi tarif pentru 1 mc de apă uzata deversat în reteaua publica de canalizare. A fost pregatit un plan de actiune care să asigure o pre-tratare adecvata a apelor industriale uzate şi pentru prevenirea poluarii, în conformitate cu principiul "poluatorul plateste". Acesta va include, de asemenea, măsuri în ceea ce priveste tariful diferentiat pentru industrie, pe baza incarcarii apelor uzate şi a gradului de poluare a acesteia. Acest plan de actiune urmeaza să fie realizat prin asistenţă tehnica prevazuta în cadrul acestei măsuri ISPA.
    10.2. Tarife
    Tarifele trebuie majorate pentru a permite asigurarea cofinantarii investitiei ISPA şi a resurselor necesare pentru operare şi intretinere. În scopul obtinerii sustenabilitatii măsurii, tarifele urmeaza a fi majorate gradual în termeni reali până la un tarif combinat unic de 0,691 euro/mc până în anul 2011. Această reprezintă o crestere de 83% a tarifului existent în Deva şi de 75% a tarifului din Hunedoara.
    Sunt necesare majorari ulterioare de tarif după 2011 până la mentinerea unei rate de acoperire a dobanzilor la imprumutul bancar la niveluri reale, cu asigurarea unei suportabilitati pentru toate categoriile de gospodarii în limite acceptabile, dar sub 4% din venitul mediu.
    10.3. Operare şi intretinere
    În ceea ce priveste operarea şi intretinerea, este necesara alocarea în fiecare an, printr-o modalitate care poate fi monitorizata, de resurse pentru asigurarea adecvata a exploatarii şi intretinerii că şi pentru asigurarea necesarului suplimentar de intretinere pentru serviciile de apă uzata şi apa potabila.

    11. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
    Componentele de apă uzata ale proiectului cad sub incidenta prevederilor Anexei II a Directivei nr. 85/337/CEE amendata prin Directiva nr. 97/11/CE. Componenta de alimentare cu apa a măsurii nu intra sub incidenta prevederilor Directivei nr. 85/337/CEE amendata prin Directiva nr. 97/11/CE.
    A fost derulata procedura de evaluare a impactului asupra mediului înaintea emiterii acordului de mediu şi a fost finalizata în data de 25.04.2005. Consultarea publicului a fost efectuata. Acordul de mediu a fost emis de agentia de protectia mediului responsabila. Mai mult, este putin probabil că măsura să afecteze arii importante protejare ale naturii (de ex: potentiale arii protejate Natura 2000).

    12. COSTURI ŞI ASISTENŢA (în euro)


┌──────────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────┬──────────────┐
│Cost total│Contributia sectorului│ Cheltuieli │Total cheltuieli│ Asistenta │Rata asistenţă│
│eligibile │ privat │ neeligibile │ │ ISPA │ % │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┤
│50.720.000│ - │ 4.800.000 │ 45.920.000 │34.440.000 │ 75 │
└──────────┴──────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────┴──────────────┘

   Rata de asistenţă: 75 %. La rata de asistenţă propusa, veniturile companiei de apă vor
 acoperi costurile de operare şi intretinere şi vor indeplini cerintele serviciului de
 indatorare. Rata de interventie are în vedere suportabilitatea populatiei locale si
 disponibilitatea cofinantarii.

    12.1. A. Defalcare indicativa a costurilor pe diferite tipuri de cheltuieli (in euro)
┌───────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Articol │ Costuri totale │ Costuri ne-eligibile │ Total costuri eligibile │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Planificare/proiectare │ 0 │ - │ 0 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Pregatirea santierului │ 0 │ - │ 0 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Lucrari principale │ 28.150.000 │ - │ 28.150.000 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Instalatii şi utilaje │ 11.625.000 │ - │ 11.625.000 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Asistenta tehnica inclusiv │ 1.395.000 │ - │ 1.395.000 │
│actiuni publicitare │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Supervizare pe durata │ 2.425.000 │ - │ 2.425.000 │
│implementarii │ │ │ │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Cheltuieli neprevazute │ 2.325.000 │ - │ 2.325.000 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│Impozite/taxe publice/TVA │ 4.800.000 │ 4.800.000 │ 0 │
├───────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│TOTAL │ 50.720.000 │ 4.800.000 │ 45.920.000 │
└───────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘

    12.2. B. Defalcarea indicativa a costurilor eligibile pe componente
┌──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │ Componenta I │ Componenta II │ Componenta III │ Componenta IV │
│ Articol │ Retele de apă │Statii de tratare │Statii de epurare│Asistenta tehnica│
│ │potabila şi sisteme│a apei potabile in│ a apei uzate în │ şi supervizarea │
│ │ de canalizare │Deva şi Hunedoara │Deva şi Hunedoara│ constructiei │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Procentaj │ 50,07 │ 13,21 │ 27,79 │ 8,93 │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Planificare/taxe │ - │ - │ - │ - │
│de proiectare │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Pregătirea │ - │ - │ - │ - │
│santierului* │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Lucrari principale│ 19.575.000 │ 2.880.000 │ 5.695.000 │ - │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Instalatii şi │ 2.320.000 │ 2.880.000 │ 6.425.000 │ - │
│utilaje │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Asistenta tehnica │ │ │ │ 1.365.000 │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Supervizare pe │ │ │ │ 2.425.000 │
│durata │ │ │ │ │
│implementarii │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Publicitate │ │ │ │ 30.000 │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Cheltuieli │ 1.097.000 │ 306.000 │ 642.000 │ 280.000 │
│neprevazute │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Altele │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL │ 22.992.000 │ 6.066.000 │ 12.762.000 │ 4.100.000 │
└──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
──────────
  *) Costurile pentru pregătirea şantierului sunt incluse în componenta de lucrări principale
──────────


    13. IMPLICAREA INSTITUTIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE (IFI)
    După incheierea negocierilor guvernamentale romano-germane din 18-19 mai 2005, ambele părţi au convenit că banca KfW să participe la cofinanţarea a 2-3 proiecte ISPA romanesti inclusiv a acestei măsuri. Această decizie face obiectul unui acord cu autorit atile romane cu privire la conditionalitatea legata de imprumut.
    Banca KfW va cofinanta 12,5% din costurile totale eligibile. Alte 12,5% din costurile totale eligibile vor fi asigurate prin cofinanţare de la bugetul de stat.
    Aplicatia pentru asistenţă financiară prin ISPA a fost de asemenea evaluata de o misiune comuna a Comisiei Europene/Directia Generala pentru Politici Regionale şi a bancii KfW.

    14. CONDIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA MASURA
    Vezi art. 8 al memorandumului de finanţare.

    15. PLAN DE ACHIZIŢII
    Lucrările vor fi implementate în conformitate cu planul de achizitii provizoriu prezentat în anexa nr. I.a.


    ANEXA I.a


                          Plan de achizitii provizoriu

┌─────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ Rata de │
│ │ Descrierea lucrarilor şi │Tip de contract│Luna prevazuta │rambursare a│
│Licitatia│ a serviciilor care vor fi │ (lucrari, │pentru lansarea│ facturilor │
│ nr. │ licitate │ achizitii sau │ licitatiei │ aferente │
│ │ │ servicii) │ (luna/an) │contractului│
│ │ │ │ │ specific │
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 1 │Realizarea lucrarilor de montare a │ │ │ │
│ │conductelor, a magistralelor de │ Lucrari │ iulie 2006 │ 75% ISPA │
│ │aductiune şi a sistemului de │ FIDIC Rosu │ │ │
│ │canalizare în Deva şi Hunedoara │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 2 │Imbunatatirea statiei de tratare a │ Lucrari │ iulie 2006 │ 75% ISPA │
│ │apei potabile în Deva şi Hunedoara │ FIDIC Galben │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 3 │Construirea Statiilor de Epurare a │ Lucrari │ iulie 2006 │ 75% ISPA │
│ │Apelor Uzate la Deva şi Hunedoara - │ FIDIC Galben │ │ │
│ │Santuhalm │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤
│ 4 │Asistenta tehnica şi supervizare │ Servicii │ ianuarie 2006 │ 75% ISPA │
│ │ │ Reguli PRAG │ │ │
└─────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘

    Datele exacte pentru adjudecarea contractelor vor fi publicate în Jurnalul Oficial al
  Comunităţii Europene şi/sau pe Internet.


    ANEXA II

            PLAN FINANCIAR (pe baza angajamentelor de la bugetul UE)

    Titlul măsurii: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apa uzata în orasele Deva şi Hunedoara
    ISPA nr. 2005/RO/I6/P/PE/002


euro
┌──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌───────────────┐
│ │ │ │ Costuri eligibile ││ │
│ │ │ ├───────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Împrumut de │
│ Anul │ Cost │ Costuri │ │ │ Autorităţi naţionale ││ la KfW │
│ │ total │neeligibile│ Total │ ISPA ├─────────────┬──────────┬──────────┬──────┤│ │
│ │ │ │ │ │Administraţia│Autorităţi│Autorităţi│Altele││ │
│ │ │ │ │ │ centrala │regionale │ locale │ ││ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┬────┼──────────┬────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┬─────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 ││ 11 │ 12 │
│ │ = 2+3 │ │=5+6+7+8+ │(%) │ │(%) │ │ │ │ ││ │ (%) │
│ │ │ │ 9+10 │=3/1│ │=5/3│ │ │ │ ││ │=11/1│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2000 │ -│ -│ -│ -│ -│ │ -│ -│ -│ -││ -│ -│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2001 │ -│ -│ -│ -│ -│ │ -│ -│ -│ -││ -│ -│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2002 │ -│ -│ -│ -│ -│ │ -│ -│ -│ -││ -│ -│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2003 │ -│ -│ -│ -│ -│ │ -│ -│ -│ -││ -│ -│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2004 │ -│ -│ -│ -│ -│ │ -│ -│ -│ -││ -│ -│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2005 │32.144.000│ -│32.144.000│ 100│24.108.000│ 75│ 4.018.000│ -│ 4.018.000│ -││4.018.000│ 0│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ 2006 │13.776.000│ -│13.776.000│ 100│10.332.000│ 75│ 1.722.000│ -│ 1.722.000│ -││1.722.000│ 0│
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│nedefalcat│ 4.800.000│ 4.800.000│ -│ 0│ -│ -│ -│ -│ -│ -││ │ 0│
│ pe ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────┼──────────┼────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────┤├─────────┼─────┤
│ Total │50.720.000│ 4.800.000│45.920.000│90,5│34.440.000│ 75│ 5.740.000│ -│ 5.740.000│ -││5.740.000│ 0│
└──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────┴──────────┴────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────┘└─────────┴─────┘    ANEXA III.1

                Prevederi financiare privind implementarea ISPA

    Secţiunea I
    Forme şi rate de asistenţă

    (1) Asistenta Comunităţii prin ISPA poate fi sub forma de asistenţă nerambursabila directa, de asistenţă rambursabila sau orice altă forma de asistenţă.
    Asistenta rambursata către autoritatea de management sau către altă autoritate publica va fi refolosita în acelasi scop.
    (2) Rata asistenţei din partea Comunităţii acordată prin ISPA poate fi de până la 75% din cheltuiala publica sau echivalenta, inclusiv cheltuielile facute de organismele ale caror activitati se incadreaza intr-un cadru legal sau administrativ care face să fie privite că echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate până la 85%, în special unde considera că o rata mai mare de 75% este necesara pentru îndeplinirea unor măsuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.
    Rata asistenţei şi suma maxima a asistenţei ISPA vor fi specificate în memorandumul de finanţare aferent măsurii respective.
    În cazul asistenţei rambursabile sau în cazul în care exista un interes special al comunităţii, rata de asistenţă trebuie redusa tinand cont de:
    (a) disponibilitatea cofinantarii;
    (b) capacitatea măsurii de a genera venituri; si
    (c) aplicarea corespunzătoare a principiului "poluatorul plateste".
    (3) Masurile care genereaza venituri în conformitate cu paragraful 2(b) sunt acelea care privesc:
    (a) infrastructura a carei folosinta implica taxe provenite de la utilizatori;
    (b) investitii productive în sectorul de mediu.
    Comisia a elaborat recomandari privind aplicarea principiului poluatorul plateste.
    (4) Masurile privind studiile preliminare şi asistenţă tehnica pot fi finantate în mod exceptional în proportie de 100% din costurile totale.
    (5) Masurile acoperite de un memorandum de finanţare vor fi implementate de către ţara beneficiară în stransa colaborare cu Comisia, care îşi va pastra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

    Secţiunea a II-a
    Angajamente

    (1) Comisia implementeaza cheltuielile prin ISPA în conformitate cu Reglementarea financiară aplicabila bugetului general al Comunităţii Europene, pe baza memorandumului de finanţare care va fi încheiat între Comisie şi ţara beneficiară.
    Totusi, angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenţă acordată măsurilor vor fi efectuate intr-unul din următoarele două moduri:
    (a) angajamentele pentru măsurile finantate prin ISPA care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult trebuie, că regula generala şi sub rezerva punctului (b), să fie efectuate în rate anuale.
    Angajamentul pentru prima rata anuala va fi facut de către Comisie la semnarea memorandumului de finanţare referitor la masura.
    Acest angajament va corespunde valorii menţionate în planul de finanţare pentru primul an. Această valoare ar trebui să fie suficienta pentru a acoperi lucrarile ce vor fi contractate în primii ani, în timpul perioadei în care se urmareste descentralizarea totala.
    Angajamentele pentru ratele anuale următoare trebuie să se bazeze pe planul de finanţare initial sau revizuit al măsurii. Acestea vor fi acordate, în principiu, la inceputul fiecarui an financiar dar nu mai târziu de 1 aprilie al anului în discutie, cu conditia ca, cheltuielile preconizate pentru anul viitor să le justifice şi că progresul lucrarilor demonstreaza că proiectul avanseaza satisfacator către finalizare şi sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (b) Pentru măsurile cu o durata mai mica de 2 ani şi pentru care asistenţă comunităţii nu depaseste 20 milioane euro, un prim angajament de până la 80% din totalul asistenţei acordate poate fi facut când Comisia semneaza memorandumul de finanţare referitor la masura.
    Diferenta va fi angajata în condiţiile în care progresul lucrarilor demonstreaza că proiectul înainteaza satisfacator către finalizare şi sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenţă angajata pentru o măsură la care lucrarile fizice nu au inceput în intervalul de 2 ani de la data semnarii de către Comisie a memorandumului de finanţare referitor la masura, va fi anulata.
    În orice caz Comisia trebuie să informeze în timp util ţara beneficiară şi autoritatea desemnata atunci când exista riscul unei anulari.

    Secţiunea a III-a
    Plăţi

    (1) Plăţile pot lua forma fie a unui avans, fie a unor plăţi intermediare sau a diferentei finale.
    Platile intermediare şi plata diferentei finale trebuie să se refere la cheltuieli certificate şi plătite, care trebuie sustinute de facturi primite sau documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    (2) Platile în avans
    Ca o regula generala, un avans de până la 20% din totalul asistenţei acordată prin ISPA, aşa cum a fost initial decis, va fi plăţit autoritatii desemnate aşa cum este definita la paragraful (9).
    Avansul este, că regula generala, transferat în următoarele moduri:
    - o prima transa de până la jumatate din valoarea avansului este plăţita când ţara beneficiară semneaza memorandumul de finanţare;
    - diferenta este plăţita după semnarea primului contract, în mod normal primul contract de lucrari.
    Abaterile de la aceasta regula generala trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei în memorandumul de finanţare referitor la masura.
    Întregul avans sau părţi din acesta trebuie returnate de către autoritatea desemnata, mentionata în paragraful (2), dacă nici o cerere de plata nu a fost transmisa Comisiei în 12 luni de la data la care a fost plăţit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilit de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv plătite. Returnarea avansului nu duce la anularea asistenţei acordată de către Comunitate.
    (3) Plăţile intermediare
    Platile intermediare sunt efectuate de către Comisie către autoritatea desemnata la cererea acesteia, dacă măsura progreseaza satisfacator către finalizare şi vor fi facute pentru a rambursa cheltuielile efectuate şi certificate, sub rezerva următoarelor condiţii:
    - ţara beneficiară a inaintat un raport care să descrie progresul măsurii din punct de vedere al indicatorilor fizici şi financiari şi conformitatea acesteia cu memorandumul de finanţare, inclusiv, atunci când este cazul, orice condiţii specifice referitoare la asistenţă;
    - s-au luat măsuri în sensul indeplinirii observatiilor şi recomandarilor autoritatilor de inspecţie naţionale şi/sau comunitare;
    - au fost indicate măsurile luate pentru corectărea oricaror probleme tehnice, financiare şi legale care au aparut;
    - a fost analizata orice abatere de la planul financiar initial;
    - au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea măsurii.
    Tara beneficiară va fi informata de către Comisie dacă nu a indeplinit una din condiţiile stipulate mai sus.
    Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plata şi pentru rapoartele de progres fizic şi financiar.
    (4) Tarile beneficiare trebuie să se asigure că cererile de plata sunt inaintate Comisiei, că regula generala, de 3 ori pe an, până la 1 martie, 1 iulie şi 1 noiembrie cel mai târziu.
    (5) Suma totala a plăţilor efectuate conform paragrafelor (2) şi (3) nu trebuie să depaseasca 80% din totalul asistenţei acordate. Comisia poate creste acest procent până la 90% în cazuri justificate.
    (6) Plata diferentei finale din asistenţă acordată de către Comunitate.
    Plata diferentei finale din asistenţă acordată de către Comunitate, calculata pe baza cheltuielilor certificate şi intr-adevar efectuate, va fi facuta daca:
    - măsura a fost realizata în conformitate cu obiectivele sale;
    - măsura a indeplinit condiţiile sale specifice, cum sunt menţionate în memorandumul de finanţare;
    - raportul final mentionat în sectiunea a V-a a fost inaintat Comisiei;
    - autoritatea desemnata sau organismul mentionat în paragraful (2) a inaintat către Comisie o cerere de plata, în termen de 6 luni de la data limita de finalizare a lucrării, pentru cheltuielile specificate în memorandumul de finanţare;
    - ţara beneficiară certifica Comisiei că informaţiile furnizate în cererea de plata şi în raport sunt corecte;
    - ţara beneficiară a transmis Comisiei declaratia mentionata în anexa nr. III.4.C.
    - toate măsurile de informare şi publicitate stabilite de Comisie în anexa nr. III.6 au fost implementate;
    - când managementul asistenţei acordat pentru o măsură este conferit agentiilor de implementare din ţările beneficiare în sistem descentralizat, ţările beneficiare furnizeaza Comisiei toate informaţiile necesare pentru a verifica dacă regulile comunităţii privind achizitiile publice au fost îindeplinite, în special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie şi transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor şi de adjudecare a contractului, şi că au fost respectate toate condiţiile specificate în memorandumul de finanţare.
    (7) Daca raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei în termen de 6 luni de la data finala de terminare a lucrarilor şi de efectuare a plăţilor, aşa cum este specificat în memorandumul de finanţare, partea de asistenţă care reprezintă diferenta finala pentru acea măsură va fi anulata.
    (8) Cererile pentru plăţile intermediare şi pentru plata finala prezentate de către ţara beneficiară sunt insotite de o declaratie a Responsabilului Naţional cu Autorizarea, care specifica numai plăţile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativa şi care sunt conforme cu prevederile care guverneaza eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele asistate prin ISPA, aşa cum sunt specificate în anexa nr. III.2.
    (9) Toate plăţile pentru ajutorul acordat de Comisie prin acest memorandum de finanţare vor fi facute către o entitate centrala, Fondul Naţional, desemnat de ţara beneficiară să primeasca asemenea plăţi. Ca regula generala, plăţile trebuie facute de către Comisie intr-un singur cont bancar desemnat de ţara beneficiară, nu mai târziu de 2 luni de la primirea unei cereri de plata valide şi complete. Fondul Naţional trebuie să transfere cât de repede posibil şi în totalitate contribuţia ISPA către organismele responsabile cu implementarea.
    (10) Fondul Naţional, condus de Responsabilul Naţional cu Autorizarea (RNA), va avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor în cadrul ţării beneficiare. RNA va fi de asemenea responsabil pentru returnarea către Comisie a oricaror fonduri plătite în plus sau nejustificat.
    Responsabilitatile Responsabilului Naţional cu Autorizarea sunt stabilite în memorandumul de intelegere încheiat între Comisie şi ţările beneficiare.

    Secţiunea a IV-a
    Folosirea euro

    (1) Sumele cuprinse în cererile de asistenţă, împreună cu planul de finanţare relevant, vor fi exprimate în euro.
    (2) Sumele privind asistenţă şi planurile de finanţare aprobate de Comisie vor fi exprimate în euro.
    (3) Declaratiile de cheltuieli care justifica soliciţările de plata corespunzătoare trebuie exprimate în euro.
    Rata de schimb care va fi folosita trebuie să fie rata financiară contabila a Comisiei aplicabila pentru luna în care declaratia de cheltuieli a fost inregistrata în documentele contabile ale autoritatilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunara de schimb este fixata conform prevederilor menţionate în articolul 7(2) al Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr. 2342/2002 din data de 23 decembrie 2002 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale regulamentului general (CE, Euratom) nr. 1605/2002 asupra Regulamentului financiar aplicabil pentru bugetul general al Comunităţii Europene. Rata de schimb este rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autorităţile responsabile cu privire la aceasta rata*1).
──────────
    *1) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm
──────────

    (4) Plăţile asistenţei financiare acordate de către Comisie trebuie facute în euro către autoritatea desemnata de ţara beneficiară în acest sens.

    Secţiunea a V-a
    Raportul final

    Autoritatea sau organismul responsabil pentru măsura trebuie să transmita Comisiei un Raport final în cel mult 6 luni de la finalizarea măsurii. Raportul final va contine următoarele:
    (a) o descriere a lucrarilor efectuate, insotita de indicatori fizici, cuantificari ale cheltuielilor pe categorii de lucrari şi măsurile luate cu privire la clauzele specifice continute în decizia de acordare a asistenţei;
    (b) certificatul de conformitate a lucrarilor cu decizia de acordare a asistenţei;
    (c) o prima evaluare a gradului de indeplinire a rezultatelor asteptate, mai ales cu privire la:
    - data efectiva de implementare a măsurii;
    - o indicare a modului în care măsura va fi administrata după finalizare;
    - confirmarea, dacă este necesar, a previziunilor financiare, în special cele privind costurile de operare şi veniturile asteptate;
    - confirmarea previziunilor socio-economice, în special costurile şi beneficiile asteptate;
    - o indicare a actiunilor luate pentru a asigură protectia mediului şi costurile acestora inclusiv concordanţă cu principiul poluatorul plateste;
    - data la care măsura finantata devine operationala.
    (d) informaţii referitoare la actiunile de publicitate.

    Secţiunea a VI-a
    Amendamente la memorandumul de finanţare

    (1) Daca cheltuiala publica sau echivalenta intr-adevar efectuata difera de cheltuiala planificata initial, asistenţă acordată de Comunitate va fi modificata luandu-se în calcul aceasta dar nu trebuie să depaseasca suma maxima stabilita în memorandumul de finanţare.
    O schimbare a ratei asistenţei comunităţii faţă de rata acordată initial sau faţă de asistenţă financiară maxima va necesita o modificare a memorandumului de finanţare conform procedurilor descrise în paragraful (3).
    (2) Daca atunci când planul de finanţare al unui proiect este amendat, angajamentele şi/sau plăţile Comunităţii depasesc deja sumele menţionate în planul de finanţare amendat, Comisia va opera ajustarile necesare tinand cont de suma supraangajata sau supraplatita, când autorizeaza prima operatie financiară (angajare sau plata) după acel amendament.
    (3) Orice amendament la memorandumul de finanţare se va face în conformitate cu următoarele proceduri:
    (a) amendamentele care impun o modificare substantiala a obiectivelor sau caracteristicilor proiectului sau o schimbare substantiala în planul financiar sau în programul cheltuielilor, trebuie facute printr-un memorandum de finanţare, că raspuns la solicitarea ţării beneficiare sau la initiativa Comisiei după consultarea cu ţara beneficiară. Definitia modificarii "substantiale" este data în prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.
    (b) în cazul unor altor amendamente, ţara beneficiară va trimite Comisiei o propunere în acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau va transmite acordul în cel mult 20 de zile lucratoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat după ce Comisia şi-a dat acordul. Comitetul de Management ISPA va fi informat despre aceste amendamente.
    (c) orice schimbare în cheltuiala anuala, mai mica de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect nu va fi considerata o modificare substantiala a planului de finanţare şi a programului de cheltuieli.

    Secţiunea a VII-a
    Managementul şi controlul financiar

    (1) Statele beneficiare trebuie:
    (a) să stabileasca de la 1 ianuarie 2000 şi în nici un caz mai târziu de 1 ianuarie 2002, sisteme de management şi control care să asigure:
    - implementarea adecvata a asistenţei acordate în virtutea acestui memorandum în conformitate cu principiile unui management financiar solid,
    - separarea functiilor de management şi control,
    - că declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte şi provin de la sisteme de contabilitate fundamentate pe documente justificative deschise oricaror verificări;
    (b) să verifice periodic că măsurile finantate de Comunitate sunt derulate în mod adecvat;
    (c) să previna iregularitatile şi să actioneze impotriva lor;
    (d) să recupereze orice suma pierduta că rezultat al iregularitatilor sau neglijentei.
    (2) Controale interne şi externe adecvate trebuie derulate în conformitate cu standardele de audit acceptate internaţional, de către organismele naţionale competente, care trebuie să fie independente pentru a indeplini aceasta functie. În fiecare an un plan de audit şi un rezumat al rezultatelor misiunilor de audit derulate trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit se vor afla la dispozitia Comisiei.
    (3) Fara a aduce prejudicii verificărilor realizate de statele beneficiare, serviciile Comisiei şi Curtea Europeană de Conturi pot, prin intermediul personalului propriu sau al unor reprezentanti autorizati, să efectueze audituri financiare şi tehnice la faţă locului, inclusiv verificări prin sondaj şi audituri finale.
    (4) Tara beneficiară trebuie să se asigure că atunci când personalul Comisiei sau reprezentanţii sai autorizati şi/sau când Curtea Europeană de Conturi efectueaza verificări, aceste persoane au dreptul de a inspecta, la faţă locului toata documentatia relevanta şi conturile corespunzătoare articolelor finantate în conformitate cu memorandumul de finanţare. Tarile beneficiare trebuie să sprijine serviciile Comisiei şi Curtea Europeană de Conturi în derularea auditurilor privind utilizarea fondurilor acordate în cadrul programului ISPA. Prevederile anexei nr. III.5 vor fi aplicabile verificărilor efectuate de Comisie la faţă locului.
    (5) Prevederile detaliate asupra managementului şi controlului financiar sunt stabilite în anexa nr. III.4.

    Secţiunea a VIII-a
    Monitorizarea

    Tarile beneficiare şi Comisia vor asigură implementarea şi monitorizarea în conformitate cu următoarele prevederi:
    (1) Infiintarea Comitetelor de monitorizare trebuie să aiba loc în urma unei intelegeri între ţările beneficiare implicate şi Comisie. Autoritatile şi organismele desemnate de ţara beneficiară, Comisie şi, unde este cazul, BEI şi/sau alte institutii cofinantatoare, vor fi reprezentate în aceste comitete. Vor fi de asemenea reprezentate în aceste comitete şi autorităţile regionale sau locale şi societatile private, în cazul în care acestea au competenta necesara pentru executarea unui proiect şi dacă sunt direct implicate în acest proiect.
    (2) Monitorizarea va fi facuta pe baza unor proceduri de raportare convenite în comun, verificare prin sondaj şi, dacă este necesar, prin infiintarea unor comitete ad hoc. Monitorizarea se va face pe baza indicatorilor fizici şi financiari. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului şi la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti în aşa fel incat să arate stadiul atins în executarea măsurii în relatie cu planul şi obiectivele propuse initial, şi progresul realizat în domeniul managementului şi în alte probleme legate de acesta.
    (3) (a) Pentru fiecare masura, coordonatorul naţional ISPA trebuie să înainteze Comisiei rapoarte de progres după 3 luni de la sfarsitul fiecarui an intreg de implementare.
    (b) Pentru întâlnirile Comitetelor de monitorizare, Coordonatorul Naţional ISPA trebuie să înainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie să între în posesia Comisiei cu 15 zile lucratoare înaintea întâlnirii programate.
    (4) Pe baza rezultatelor monitorizarii şi tinand cont de comentariile Comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele şi condiţiile de acordare a asistenţei aprobate initial, că şi planul financiar prevazut, dacă este necesar, la propunerea ţărilor beneficiare.
    Comisia va întocmi aranjamentele corespunzătoare pentru aceste modificari, în functie de natura şi importanta lor.

    Secţiunea a IX-a
    Transparenţa în adjudecarea contractelor

    (1) Procedura care trebuie urmata pentru acordarea contractelor de lucrari, achizitii sau servicii, va respecta principiile cheie stabilite în Titlul IV din Reglementarea financiară (actiuni externe) aplicabila bugetului general al Uniunii Europene.
    (2) (a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie să fie deschisa şi pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul şi tuturor persoanelor fizice sau juridice din ţările beneficiare ISPA şi din Turcia, Albania, Bosnia şi Hertegovina, Croatia, Republica Federala Iugoslavia şi Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Prin urmare se va cere ofertantilor să îşi declare naţionalitatea şi să prezinte în sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.
    (b) În cazurile justificate corespunzator cum ar fi cofinanţarea de la IFI şi după o examinare facuta din timp de Comitetul de management ISPA, Comisia poate permite naţionalilor unor terte ţări să participe la licitatia pentru contracte.
    (3) (a) Ţările beneficiare vor lua toate măsurile necesare pentru a asigură o participare cât mai mare posibila. Pentru aceasta şi când valoarea contractelor o cere, ele trebuie să asigure publicarea în avans a invitatiei de participare la licitatie, în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene şi în "Monitorul Oficial" din ţările beneficiare.
    (b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii şi specificatii tehnice care pot să limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din ţările membre sau din ţările beneficiare.
    (c) În plus, informatia trebuie lansata pe internet intr-o forma transparenta.
    (4) Procedurile detaliate privind licitatiile şi contractele sunt, că regula generala, stabilite în Ghidul Practic pentru Phare, ISPA şi SAPARD.

    Secţiunea a X-a
    Transparenţa în contabilitate şi în rapoartele proiectelor

    Ţara beneficiară trebuie să se asigure ca, pentru măsura la care se refera memorandumul de finanţare, toate organismele publice sau private implicate în managementul şi implementarea operatiilor au fie un sistem separat de contabilitate fie o codificare contabila adecvata a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de către Comisie şi de către autorităţile naţionale de control, a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie să se asigure că toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului în cauza.
    Autoritatile responsabile vor asigură disponibilitatea tuturor documentelor justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioada de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi pentru proiectul respectiv.

    Secţiunea a XI-a
    Evaluarea ex-post

    Prin evaluarea ex-post se va analiza utilizarea resurselor, eficacitatea şi eficienta asistenţei şi impactului sau. Evaluarea ex-post va analiza factorii care contribuie la succesul sau esecul implementarii măsurilor, realizarile şi rezultatele.
    După finalizarea măsurilor, Comisia şi ţările beneficiare vor evalua apoi modul în care acestea au fost îindeplinite, inclusiv eficacitatea şi eficienta utilizarii resurselor. Evaluarea va cuprinde şi impactul real al implementarii lor pentru a stabili dacă obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, aceasta evaluare se va referi şi la contribuţia măsurilor la implementarea politicilor Comunităţii în domeniul mediului sau contribuţia acestora la politicile privind reteaua Trans-Europeană extinsa şi transportul în comun. De asemenea, ele vor evalua şi impactul măsurilor asupra mediului.


    ANEXA III.2

                        Prevederi privind eligibilitatea
               cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

    Secţiunea I
    Domeniul cheltuielilor

    ISPA acorda asistenţă pentru următoarele măsuri:
    (1) Proiecte de mediu care dau posibilitatea ţărilor beneficiare să se alinieze la cerintele legilor Comunităţii privind protectia mediului şi la obiectivele Parteneriatului pentru Aderare;
    (2) Proiectele de infrastructura în transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta şi, în particular, cele care constituie proiecte de interes comun în baza criteriilor deciziei nr. 1692/96/CE*2) şi acelea care permit ţărilor beneficiare să se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Preaderare; acesta include interconectarea şi interoperabilitatea retelelor naţionale că şi retelele trans-europene împreună cu accesul la aceste retele;
──────────
    *2) Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunităţii pentru dezvoltarea retelei de transport trans-european.
──────────

    (3) Studii preliminare, evaluari şi măsuri de asistenţă tehnica inclusiv actiunile de informare şi publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistenţă tehnica şi administrativa în beneficiul mutual al Comisiei şi al ţărilor beneficiare, care nu cad în mod normal în sarcina administratiei publice naţionale, acoperind identificarea, pregatirea, managementul, monitorizarea, auditul şi supervizarea proiectelor.
    Regulile specificate în secţiunile II-XII de mai jos referitoare la proiectele listate la punctele (1) şi (2) de mai sus sunt totuşi aplicate prin analogie şi deciziilor pentru proiectele listate la punctul (3).

    Secţiunea a II-a
    Definiţii şi concepte de bază

    (1) Conceptul de proiect, etape ale proiectului şi grupuri de proiecte
    În scopul prevazut de acest document, se vor aplică următoarele definitii:
    a) un "proiect" reprezintă o serie de lucrari indivizibile economic în scopul atingerii unei functii tehnice precise şi cu un scop clar identificat.
    b) o "etapa independenta tehnic şi financiar" reprezintă o etapa care poate fi identificata că operationala în intregul sau.
    O etapa poate acoperi de asemenea studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru îndeplinirea unui proiect.
    c) pot fi grupate proiectele care indeplinesc următoarele condiţii:
    - trebuie să fie localizate pe acelasi curs de apă sau arie de captare sau să fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;
    - trebuie cuprinse în acelasi plan global privind cursul de apă sau aria de captare sau coridorul, în scopuri bine identificate;
    - trebuie supervizate de un organism responsabil pentru coordonarea şi monitorizarea grupului de proiecte în cazurile în care proiectele sunt derulate de autoritati competente diferite.
    (2) "Autoritatea responsabila cu implementarea"
    (a) Pentru proiectele finantate prin ISPA "autoritatea responsabila cu implementarea" este organismul responsabil cu licitatiile şi contractarile. Acest organism este specificat la punctul (3) din anexa nr. I la memorandumul de finanţare.
    Ca o consecinta, orice schimbare a "autoritatii responsabile cu implementarea" unui proiect trebuie să fie aprobată de către Comisie printr-un memorandum de finanţare.
    În mod normal prin acest organism se intelege beneficiarul final al asistenţei acordată prin ISPA. Numai acest organism efectueaza cheltuieli eligibile.
    (b) Totusi, aceasta autoritate poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, să efectueze cheltuieli eligibile. În asemenea cazuri, Comisia trebuie informata de tipul delegarilor propuse şi trebuie să primeasca o copie a documentelor relevante.
    (3) Conceptul de "administratie publica"
    Administratia publica poate cuprinde următoarele trei niveluri de guvernare:
    - Organisme de guvernare centrale (nivel naţional);
    - Organisme de guvernare regionale;
    - Organisme de guvernare locale.
    În plus, acest concept poate include şi organismele a caror activitate poate intra intr-un cadru legal sau administrativ în virtutea faptului că sunt privite că echivalentul unor organisme publice.
    (4) Implementarea şi perioada de implementare a unui proiect
    (a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara (incluzand studiul variantelor) până la finalizarea proiectului aprobat şi la măsurile de publicitate pentru un proiect finantat;
    (b) Memorandumul de finanţare se poate aplică uneia sau mai multor etape mai sus menţionate;
    (c) Perioada de implementare a proiectului reprezintă, că regula generala, perioada necesara pentru finalizarea etapelor mai sus-menţionate până la momentul de timp la care proiectul devine complet operational şi la care obiectul fizic descris în memorandumul de finanţare a fost finalizat.
    (5) Evidenta documentelor şi transparenta
    Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie să se bazeze pe intelegeri legale obligatorii şi/sau pe documente. Este imperativa existenta unei evidente documentare corespunzătoare.
    În scopul maximizarii transparentei şi pentru a permite controlul asupra cheltuielilor din partea Comisiei şi/sau al autoritatii naţionale de control financiar competente, fiecare ţara beneficiară trebuie să se asigure că orice organism implicat în managementul şi implementarea proiectelor a stabilit o evidenta contabila separata privitoare la proiectul descris în memorandumul de finanţare.
    (6) Cheltuieli
    Cheltuielile trebuie raportate la plăţile certificate şi efectiv facute de către organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi plătite sau documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    "Documentul contabil cu valoare probativa echivalenta" reprezintă orice document transmis de către autoritatea definita la punctul (2) al acestei secţiuni pentru a demonstra că intrarile contabile ofera o imagine adevarata şi corectă a tranzactiilor reale implicate, în concordanţă cu practicile contabile standard. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei când se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

    Secţiunea a III-a
    Principalele categorii de cheltuieli eligibile

    Ca regula generala cheltuielile legate de:
    - studiile de fezabilitate;
    - planificare şi proiectare, inclusiv studiul de impact asupra mediului;
    - pregatirea terenului;
    - cladiri şi constructii;
    - utilaje şi instalatii implicate permanent în proiect;
    - testare şi instruire;
    - managementul proiectului;
    - măsuri compensatorii şi de reducere a impactului asupra mediului;
    - alte tipuri de cheltuieli specificate în memorandumul de finanţare;
    - măsuri luate că urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea şi publicitatea sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

    Secţiunea a IV-a
    Studii de fezabilitate, planificarea şi proiectarea proiectului

    (1) Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea şi proiectarea proiectelor
    (a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare incluzand studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect şi proiectarea proiectelor sunt, că regula generala, eligibile, cu conditia că aceste cheltuieli să fie direct legate de unul sau mai multe proiecte şi aprobate în mod special printr-un memorandum de finanţare;
    (b) În acele cazuri, când mai multe proiecte se deruleaza prin acelasi contract sau când autoritatea responsabila cu implementarea exercita functiile de mai sus pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat şi transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).
    (2) Implicarea administratiei publice
    În acele cazuri în care functionarii din administratia publica sunt implicati în activitatile menţionate la punctul 1(a) al acestei secţiuni, cheltuielile pot fi acceptate că eligibile de către Comisie, în cazuri bine justificate şi în concordanţă cu următoarele criterii:
    - functionarul a renuntat temporar la statutul sau de functionar în administratia publica;
    - cheltuielile trebuie să aiba la baza un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; în cazul în care un contract se refera la mai multe proiecte, costurile trebuie să fie alocate intr-un mod transparent (de exemplu cu ajutorul programarilor în timp);
    - cheltuielile trebuie să fie direct legate de unul sau mai multe proiecte individuale avute în vedere;
    - contractul trebuie să fie limitat în timp şi nu trebuie să depaseasca data limita stabilita pentru finalizarea proiectului;
    - sarcinile care trebuie îindeplinite pentru acel contract nu trebuie să acopere atributii administrative generale, că cele specificate la punctul (1) din sectiunea a VIII-a;
    - dispozitiile nu trebuie să fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunităţii.

    Secţiunea a V-a
    Pregatirea terenului şi constructiile

    (1) În acele cazuri în care autoritatea responsabila cu implementarea executa pregatirea terenului şi lucrarile de constructie sau părţi din acestea, pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil al proiectului separat şi transparent bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativa echivalenta.
    În cazul în care sunt implicati functionari ai administratiei publice, se aplică prevederile specificate la punctul 2 din sectiunea a IV-a.
    (2) Costurile eligibile trebuie să includa doar costurile reale aparute după datele specificate la punctul 1 din sectiunea a X-a şi legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele din următoarele categorii:
    - costuri privind munca (salarii brute şi nete);
    - cheltuieli pentru utilizarea echipamentelor durabile pe perioada constructiilor;
    - costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;
    - costuri de functionare şi alte categorii de cheltuieli, dacă sunt în mod specific justificate; acestea trebuie alocate în mod echitabil, în concordanţă cu standardele contabile general recunoscute;
    - cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile în cazul în care autoritatea mentionata la punctul (1) de mai sus este inclusa în administratia publica.
    (3) Ca regula generala, costurile trebuie să fie evaluate la pretul pietei.

    Secţiunea a VI-a
    Achizitii, inchirieri de echipamente şi active necorporale

    (1) Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului
    (a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje şi echipamente care vor fi permanent instalate şi fixate în proiect sunt eligibile dacă acestea sunt cuprinse în inventarul echipamentului durabil de către autoritatea specificata la punctul (2) din sectiunea II şi sunt tratate că şi cheltuieli de capital, în concordanţă cu conventiile standard de contabilitate;
    (b) Fara a prejudicia punctul (3) din sectiunea a IX-a, inchirierea acestor echipamente este considerata că parte a costurilor de operare şi este neeligibila.
    (2) Achizitiile de active necorporale
    Achizitiile şi utilizarea activelor necorporale, că de exemplu patentele, sunt eligibile dacă sunt necesare pentru implementarea proiectului.
    (3) Echipamente durabile utilizate pentru implementarea proiectului
    (a) În cazul în care autoritatea responsabila cu implementarea executa pregatirea terenului şi lucrarile de constructie, sau o parte din acestea, pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile sau productia echipamentelor durabile care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului, nu sunt eligibile. Acestea se refera la masinile grele de constructie, că şi la echipament de birou şi alte tipuri de echipament.
    (b) Echipamentele durabile, care sunt în mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile dacă acestea sunt fara valoare economica ori distruse după folosinta şi dacă sunt specificate în memorandumul de finanţare.
    (4) Echipamentele durabile utilizate de administratia publica
    (a) Cheltuielile privind achizitia sau inchirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publica nu sunt eligibile.
    (b) Fara a prejudicia prevederile punctelor (2) şi (3) din sectiunea a VIII-a, cheltuielile privind achizitia sau inchirierea echipamentului utilizat de administratia publica că urmare a sarcinilor privind monitorizarea şi supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

    Secţiunea a VII-a
    Achizitionare terenuri şi taxa pe valoarea adaugata

    Cheltuielile cu achizitionarea de terenuri şi taxa pe valoarea adaugata (TVA) nu sunt eligibile.

    Secţiunea a VIII-a
    Cheltuieli administrative

    (1) Principii generale
    Ca regula generala, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel naţional, regional şi local nu sunt eligibile pentru asistenţă (inclusiv asistenţă tehnica), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile de realizare a controalelor financiare, monitorizarii financiare şi fizice, evaluarii şi prevenirii neregulilor şi cheltuielile care intra sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.
    Cu exceptia Fondului Naţional, costurile care includ salariile legate de angajarea temporara, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat pentru lucrari privind managementul, urmarirea, evaluarea şi controlul sunt eligibile prin măsuri de asistenţă tehnica aşa cum sunt definite la punctul (3) din sectiunea I.
    Echipamentului pentru monitorizare poate fi eligibil dacă este permis în mod specific printr-o măsură de asistenţă tehnica mentionata în memorandumul de finanţare.
    (2) Organizarea Comitetelor de monitorizare
    (a) Fara a prejudicia punctul (1) de mai sus, cheltuielile aparute în organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative;
    (b) Ca regula generala, costurile permise includ una sau mai multe dintre următoarele categorii:
    - servicii de traducere;
    - închirierea de săli de conferinţă şi aranjamentele auxiliare;
    - închirierea de echipamente audio-video şi alte echipamente electronice necesare;
    - procurarea documentatiei şi facilitatilor aferente;
    - taxe pentru participarea expertilor;
    - cheltuieli pentru calatorii.
    (c) Salariile şi alocatiile pentru functionarii din administratia publica survenite în acest context nu sunt eligibile.
    (3) Intalniri la cererea Comisiei
    Regulile prevazute la punctul (2) de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de întâlniri ad-hoc la cererea Comisiei.

    Secţiunea a IX-a
    Alte tipuri de cheltuieli

    (1) Managementul şi supervizarea proiectului
    Cheltuielile referitoare la managementul şi supervizarea proiectului sunt, că regula generala, eligibile. Se aplică prevederile specificate la punctele (1) şi (2) din sectiunea a IV-a.
    (2) Costuri financiare
    Orice tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu sunt eligibile; acestea privesc în particular dobanzile pentru finanţarea intermediara, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.
    Garantiile bancare legate de imprumuturile bancare folosite pentru finanţarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.
    (3) Tehnici financiare care nu implica un transfer imediat al activelor proprii
    Fara a prejudicia prevederile punctului (2), tehnicile financiare, care nu necesita neaparat implicarea imediata a transferului activelor proprii, pot fi considerate eligibile, dacă sunt justificate şi aprobate în memorandumul de finanţare.
    Tarile beneficiare trebuie să demonstreze, printr-o analiza a riscurilor, că tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decat achizitionarea directa a unor bunuri.
    (4) Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor asistate
    (a) Nici un tip de costuri de operare aparute după finalizarea proiectului nu sunt eligibile;
    (b) Ca exceptie de la prevederile punctului (a) mai sus mentionat, cheltuielile pentru pregatirea personalului pentru operare şi testarea proiectului şi a echipamentelor pot fi luate în considerare că şi cheltuieli eligibile pentru o anumita perioada, definita în memorandumul de finanţare.
    (c) Principiile definite la punctele (a) şi (b) menţionate mai sus sunt valabile de asemenea pentru o componenta individuala completa a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar şi în cazul în care intregul proiect nu a fost inca finalizat.
    (5) Masuri de publicitate şi informare
    Cheltuielile pentru măsurile luate în conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea şi publicitatea sunt eligibile.

    Secţiunea X
    Perioada de eligibilitate

    (1) Limita initiala de timp privind eligibilitatea
    Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat în conformitate cu următoarele două situatii:
    (a) Cand selectia proiectului, licitatia şi contractarea de către ţările beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei*3), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenţă de la data la care memorandumul de finanţare al proiectului este semnat de Comisie.
──────────
    *3) Vezi Articolul 12.(1), Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999.
──────────

    În cazuri exceptionale şi atunci când finanţarea proiectului este realizata printr-o combinatie fie de la BEI, fie de la altă instituţie financiară şi grantul ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenţă de la data incheierii acordului cu BEI sau cu altă instituţie financiară, pentru fiecare proiect în parte. Ca regula generala, aceasta data nu trebuie să fie mai devreme de 6 luni de la data mentionata la primul subparagraf. Sunt obligatoriu necesare următoarele condiţii:
    - Lucrarile şi contractele pentru care se aplică prevederile trebuie să fie identificate în memorandumul de finanţare;
    - BEI sau altă instituţie financiară certifica respectarea prevederilor articolelor 167 şi 168 (1) ale regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 şi prevederilor art. 239 şi 240 ale regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr. 2342/2002.
    În cazurile de mai sus, că regula generala, Comisia dispune aplicarea, după examinarea de către Comitetul de management ISPA, a prevederilor articolului 168 (2) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene.
    (b) După decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale ţărilor candidate în mod descentralizat4, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenţă de la data la care aplicatia ajunge la Comisie (serviciul ISPA) cu conditia că aplicatia să poată fi considerata completa.
──────────
    *4) Vezi Articolul 12.(2), Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999.
──────────

    Plăţile făcute înainte de data specificată la punctele (a) şi (b) de mai sus sunt neeligibile.
    (2) Modificari ale proiectelor
    (a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egala sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerata o modificare substantiala a proiectului. Modificarile majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimba natura acestuia sunt de asemenea tratate că fiind "substantiale".
    Regulile stabilite la paragraful (1), se aplică şi pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificarile de mai sus.
    (b) Pentru orice altă modificare a proiectului, cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul în care cererea de modificare este primita de Comisie (serviciul ISPA).
    (c) Cererea pentru modificari şi informaţiile relevante atasate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de monitorizare, inregistrarea cererii şi a materialelor depuse trebuie să fie facuta în minuta întâlnirii.
    (3) Timpul limita final privind eligibilitatea
    (a) Data finala a eligibilitatii este specificata, că regula generala, în articolul 4, paragraful 3 din memorandumul de finanţare.
    (b) Data finala depinde de plăţile facute de către autoritatea responsabila cu implementarea.
    (c) Data finala a eligibilitatii este prevazuta în memorandumul de finanţare respectiv. După ce aceasta data a expirat, statul beneficiar dispune de o perioada de sase luni pentru a supune Comisiei solicitarea de plata finala împreună cu raportul final şi o declaratie, aşa cum este prevazut în paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 şi în apendicele C din anexa nr. III.4. la memorandumul de finanţare.
    (d) Comisia nu poate extinde aceasta perioada de sase luni.

    Secţiunea a XI-a
    Solicitarile de plata

    Solicitarile de plata prezentate Comisiei de către ţările beneficiare au la baza facturile deja plătite, aşa cum sunt definite la punctul (6) din sectiunea a II-a.
    În cazul lucrarilor angajate de către un concesionar sau un organism echivalent, autoritatea guvernamentala responsabila trebuie să certifice corectitudinea cheltuielilor.
    Solicitarile de plata trebuie să fie inregistrate şi certificate de către responsabilul naţional cu autorizarea finantarii. Solicitarile sunt apoi inaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei Europene.

    Secţiunea a XII-a
    Alte elemente nespecificate în detaliu

    (1) Orice intrebari aparute, care nu sunt explicit specificate în principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate prin ISPA, trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va stradui să raspunda intrebarilor în mod deschis, în spiritul inscris în aceste principii şi cu referire la principiile stabilite pentru Fondul de Coeziune.
    (2) În cazul conflictelor între aceste principii şi regulile naţionale de eligibilitate, principiile prezentate mai sus trebuie să primeze.


    ANEXA III.3.a

              MODEL CE VA FI ÎNAINTAT COMITETULUI DE MONITORIZARE
                               DIN ZIUA/LUNA/ANUL


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞA DE MONITORIZARE ISPA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
         Toate datele din raport trebuie să fie actualizate până la 30 iunie sau 31 decembrie
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1A. IDENTIFICAREA MĂSURII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea măsurii: │
│Codul măsurii ISPA: │
│Agentia de Implementare: │
│Rata asistenţei ISPA: │
│Data semnarii Memorandumului de finanţare: - Comisia │
│ - Tara │
│Numarul amendamentului Memorandumului de finanţare: - Comisia │
│ - Tara │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1B. AGENŢIA DE IMPLEMENTARE (AI) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele: │
│Adresa: │
│Codul postal: Localitatea: │
│Persoana de contact: │
│Telefon: │
│E-mail: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. SCURTA DESCRIERE CRONOLOGICA A ACTIVITĂŢILOR/LUCRĂRILOR REALIZATE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. CONDITII SPECIFICE REFERITOARE LA MASURA (ARTICOLUL 8 AL MEMORANDUMULUI DE FINANŢARE MF) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Se va face referire la condiţiile specifice, dacă exista, şi se va preciza modului în care au │
│fost îndeplinite, precum şi data îndeplinirii acestora (nr. scrisorii Comisiei prin care se │
│aduce la cunostinta îndeplinirea condiţiilor respective). │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. ACTUALIZAREA PLANULUI DE ACHIZITII │
├────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────┬──────────┬───────────────┤
│ Contract │ Data │ Tipul │ Data publicarii │ Costul │ Tipul │ Data semnarii │
│(Nr., Tip & │ publicarii │licitatiei│anuntului de licitatie│contractului/│ co- │ şi numele │
│Descriere(*)│anuntului de│vizate(**)├───────────┬──────────┤ costul │finanţării│câştigatorului/│
│ │previzionare│ │Daca nu s-a│ Daca s-a │estimativ al │ │ stadiu(***) │
│ │a licitatiei│ │ publicat │ publicat │contractului │Combinata/│ │
│ │ │ ├───────────┼──────────┤milioane euro│ paralela │ │
│ │ │ │ Data │Data, nr. │ │ │ │
│ │ │ │estimativa │ MO/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Internet │ │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│Semnat │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│In ├────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│pregatire │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────────┘
──────────
   (*) Specificati contractul principal.
   (**) Indicati dacă acordul contractual va fi conform Cartii FIDIC Rosii, Galbene sau Argintii.
Specificati dacă licitatia este locala, internaţionala sau restransa şi justificati procedura în cazul
precalificarii.
   (***) Pentru contractele aflate în pregatire, oferiti cateva detalii despre stadiul pregatirii
documentelor de licitatie.
──────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. PLAN DE CHELTUIELI UM: EURO │
├───────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┤
│ │Costul eligibil total │ Platile efectuate │Cheltuieli viitoare│ Cheltuieli │ Diferenta/ │
│ │ │ │ estimative │ totale │ Cost │
│ ├─────────┬────────────┼───────────┬───────┼───────────┬───────┼───────┬───────┤total % (9) =│
│ Anul │Estimarea│ Estimare │ (pana la │ (%) │(de la data│ (%) │ (7) = │ (%) │ (7)-(2)/ │
│ │iniţială │acceptata**)│ data │(3)/(2)│raportarii)│(5)/(2)│(3)+(5)│(7)/(2)│ /total (2) │
│ │ *) │ curenta │raportarii)│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Trim. 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2003 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Trim. 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│Trim. 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2004 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴─────────┴────────────┴───────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤
│Propuneri de schimbare a planului de finanţare Da [ ] Nu [ ] │
│Transmise la CE în data de: │
│Vor fi transmise la CE în data de: │
│Vor fi prezentate în cadrul Comitetului de Monitorizare (ataşaţi planul şi motivele schimbării) │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
  *) La momentul semnării Memorandumului de Finanţare
  **) Ultimul Comitet de Monitorizare
──────────┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. FIŞA INFORMATIVĂ PRIVIND EXECUŢIA FIZICĂ ŞI FINANCIARĂ (*) │
├─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ Execuţia fizică │ Execuţia financiară │
│Categorii de ├───────────────┬────────────┬────────────┬─────────┼─────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┤
│ cheltuieli │ Indicatori │ Executia │ Executia │ │ Indicatori │ Cheltuieli │ Cheltuieli │ │ │
│eligibile (*)│ fizici (*) │fizica de la│fizica până │ Rata │ financiari │ de la │ până la │ Rata │ │
│ ├─────┬─────────┤ ultimul │la actualul │execuţiei├────────┬────┤ ultimul │ actualul │executiei │ Progres │
│ │ │ │ Comitet de │ Comitet de │ fizice │ Costul │ % │ Comitet de │ Comitet de │financiare│ fizic │
│ │ UM │Cantitate│Monitorizare│Monitorizare│ (%) │eligibil│din │Monitorizare│Monitorizare│ % │ │
│ │ │ │ │ │ │estimat │cost│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ (euro) │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ (1) │ (2) │ (3) │4-(3)/(1)│ (5) │(6) │ (7) │ (8) │ 9=8/5 │10=4*6/100│
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
├─────────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Progres │ Progres │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │financiar │ fizic │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ total │ total │
├─────────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┴────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┤
│(*) se va acoperi 100% din costul eligibil. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. CAUZA DIFERENŢELOR (DACĂ EXISTĂ) DINTRE EXECUŢIA FIZICĂ ŞI CEA FINANCIARĂ │
│ EXPLICAŢII PRIVIND ÎNTÂRZIERILE (DACĂ EXISTĂ) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. PROBLEME TEHNICE, FINANCIARE SAU LEGALE (ANEXA NR. III.1 LA MEMORANDUMUL DE FINANŢARE) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Se va face referire la orice problema aparuta în implementarea măsurii, inclusiv modificari ale │
│planului de finanţare original şi se va explica ce actiuni au fost intreprinse pentru a fi │
│corectate. │
│ Se va face referire la orice suspendare, corectie financiară şi/sau iregularitate. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. OBSERVATII ŞI RECOMANDĂRI ALE AUTORITĂŢILOR DE INSPECŢIE NAŢIONALE ŞI/SAU COMUNITARE (ANEXA │
│ NR. III.1 LA MEMORANDUMUL DE FINANŢARE) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Se vor prezenta pe scurt observatiile sau recomandarile, dacă există, (cu referire la sursă) şi se│
│va declara modul prin care s-a raspuns la acestea. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. MASURI ADOPTATE PENTRU PROMOVAREA ASISTENTEI COMUNITARE (ANEXA NR. III.6 LA MEMORANDUMUL PE │
│ FINANŢARE) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Panouri ridicate la locul executiei? Da [ ] Nu [ ] │
│Mijloacele de comunicare utilizate pentru informarea publicului despre masura: │
│Presa [ ] Televiziune [ ] Radio [ ] │
│Alte mijloace audio-vizuale [ ] │
│Tipul documentatiei tiparite aflată la dispoziţia publicului: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. DATA PREVAZUTA PENTRU FINALIZARE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│In memorandumul de finanţare iniţial (data finală iniţial stabilită): │
│In memorandumul de finanţare curent (data finală în memorandumul de finanţare de modificat): │
│Data prevazută pentru finalizare: │
│Modificarea datei va fi propusă în comitetul de monitorizare: Da [ ] │
│ Nu [ ] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA III.3.b

                     Model pentru solicitarea de modificări


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PROPUNEREA DE MODIFICARE ISPA │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Autoritatea responsabila cu implementarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. IDENTIFICAREA MĂSURII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea măsurii: │
│Autoritatea responsabilă cu implementarea: │
│Codul ISPA al măsurii: │
│Memorandum de finanţare nr.: Data: │
│Rata asistenţei ISPA: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. SCHIMBAREA DATEI DE FINALIZARE A MĂSURII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data curenta: Data propusa pentru finalizare: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. SCHIMBARI PROPUSE ÎN PLANUL DE FINANŢARE (*) Euro│
├─────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│ │ Cheltuieli eligibile totale conform │ Cheltuieli eligibile efectuate sau previziuni │
│ │ memorandumului de finanţare în vigoare │ pentru cheltuielile totale │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2000 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2001 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2002 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2003 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2004 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2005 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│După │ │ │
│2006 │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Total│ │ │
├─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│ Solicitare de creştere a asistenţei Da [ ] Nu [ ] │
│ │
│Suma creşterii solicitate (dacă este cazul) euro │
│ │
│(*) De anexat planul de finanţare modificat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. MODIFICARI ÎN COSTURILE ELIGIBILE ALE MĂSURII EURO│
├───────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┤
│Categoria de cheltuieli│Costuri totale eligibile │Modificarea solicitata│ Costuri totale eligibile │
│ (*) │ curente │ │ propuse │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Taxe de │ │ │ │
│planificare/proiectare │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Organizare de santier │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Lucrari principale │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Utilaje şi echipamente │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Asistenta tehnica │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Supervizare │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Altele (specificari) │ │ │ │
├───────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘
   (*) Categoriile sunt exemple, care trebuie ajustate cu scopul de a evidentia realitatea
proiectului. Este de dorit şi o defalcare pe contract.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. MODIFICĂRI ALE INDICATORILOR FIZICI │
├────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Tipul lucrării │ Unitatea │Data estimata pentru finalizare│ Propuneri │
├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
├────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. MODIFICĂRI ALE CARACTERISTICILOR MĂSURII │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A se detalia │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. MOTIVE PENTRU MODIFICARILE PROPUSE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A se detalia │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Propunerea de modificare:
 Data înaintării solicitarii de modificare:
 Semnatura coordonatorului naţional ISPA:    ANEXA III.4

     Sisteme de management şi control a asistenţei nerambursabile acordate
        prin ISPA şi proceduri pentru realizarea de corectii financiare

    Secţiunea 1
    Această anexa stabileste reguli detaliate privind sistemele de management şi control a asistenţei nerambursabile acordate de ISPA şi în ceea ce priveste procedura de a aduce corectii financiare acestei asistente.

    Secţiunea a 2-a
    Sisteme de management şi control

    1. Fiecare stat beneficiar va asigură ca:
    (i) Coordonatorul Naţional ISPA,
    (ii) Fondul Naţional şi responsabilul naţional cu autorizarea,
    (iii) Agentiile de implementare şi responsabilii sectoriali cu autorizarea si
    (iv) Beneficiarii finali
    aşa cum sunt definiti în Memorandumul de intelegere ISPA asupra utilizarii Fondului Naţional pentru ISPA, primesc o indrumare adecvata privind crearea unor sisteme de management şi control necesare pentru asigurarea unui management solid al ISPA în conformitate cu principiile şi standardele general acceptate, şi în special pentru asigurarea adecvata a corectitudinii, regularitatii şi eligibilitatii solicitarilor pentru asistenţă ISPA, dar de asemenea să asigure că aceste măsuri sunt derulate în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare şi cu obiectivele atribuite măsurii.
    2. Pentru obiectivele acestei anexe, agentiile de implementare vor include alte entitati decat beneficiarii finali, carora le este delegata, de către agentia de implementare sau responsabilul sectorial cu implementarea (denumite în continuare organisme delegate), implementarea măsurilor finantate de ISPA.
    3. Pentru obiectivele acestei anexe, cu exceptia cazurilor în care s-a specificat altfel, măsurile inseamna proiecte individuale, etape de proiecte sau grupuri de proiecte care intra sub incidenta paragrafului (1) din sectiunea a II-a din anexa nr. III. la memorandumul de finanţare.

    Secţiunea a 3-a
    1. Sistemele de management şi control ale coordonatorului naţional ISPA, Fondului Naţional, agentiilor de implementare, organismelor delegate şi ale beneficiarilor finali vor prevedea, cu respectarea proportionalitatii în raport cu volumul asistenţei administrate:
    (a) o definitie clara, o alocare clara şi, în măsura în care este necesar pentru un management solid, o separare adecvata a functiilor în cadrul organizatiei implicate;
    (b) sisteme eficace pentru a asigură că functiile sunt îindeplinite intr-o maniera satisfacatoare;
    (c) în cazul organismelor delegate şi a beneficiarilor finali, raportarea către autoritatea responsabila privind îndeplinirea sarcinilor şi mijloacele folosite.

    Secţiunea a 4-a
    1. Sistemele de management şi control la care se face referire în sectiunea a 3-a vor include proceduri pentru verificarea autenticitatii cheltuielilor reclamate şi executia măsurii, incepand de la etapa pregatitoare până la intrarea în serviciu a investitiei finantate, în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare relevant, cu obiectivele stabilite ale măsurii şi cu regulile naţionale şi comunitare aplicabile în ceea ce priveste, în special, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul ISPA, protectia mediului, transporturile (inclusiv retele transeuropene), concurenta şi adjudecarea contractelor publice.
    Verificările vor acoperi toate aspectele, de natura financiară, tehnica, sau administrativa, care să determine utilizarea efectiva a asistenţei angajate.
    2. Procedurile vor necesita inregistrarea verificării măsurilor la faţă locului. Inregistrarile vor atesta lucrarile executate, rezultatele verificării şi măsurile luate în ceea ce priveste discrepantele descoperite. Acolo unde verificările administrative sau tehnice nu sunt exhaustive, ci realizate pe un esantion de lucrari şi tranzactii. Inregistrarile vor identifica lucrarile sau tranzactiile selectate şi vor descrie metoda de selectare.

    Secţiunea a 5-a
    1. Statul beneficiar va informa Comisia, intr-un interval de 3 luni de la intrarea în vigoare a memorandumului de finanţare, asupra organizarii coordonatorului naţional ISPA, Fondului Naţional, agentiilor de implementare şi organismelor delegate responsabile pentru măsurile ISPA, aşa cum au fost identificate în sectiunea a 2-a, asupra sistemelor de management şi control existente în cadrul acestor autoritati sau organisme şi asupra imbunatatirilor planificate că urmare a îndrumării la care se face referire la paragraful (1) din sectiunea a 2-a.
    2. Comunicarea va contine următoarele informaţii în legatura cu coordonatorul naţional ISPA, Fondul Naţional, agentiile de implementare şi organismelor delegate:
    (a) functiile create în cadrul acestora,
    (b) impartirea functiilor între sau în departamentele acestora,
    (c) procedurile de inspecţie şi receptie a lucrarilor şi cele prin care sunt primite, verificate şi validate solicitarile de rambursare a cheltuielilor, precum şi procedurile prin care sunt autorizate, executate şi contabilizate plăţile către beneficiari, si
    (d) prevederile pentru auditul sistemelor de management şi control.
    3. Comisia, în cooperare cu statul beneficiar, se va convinge că sistemele de management şi control prezentate în paragrafele (1) şi (2) indeplinesc standardele stabilite de aceasta anexa, şi va face cunoscut orice impediment în ceea ce priveste transparenta verificărilor asupra operatiilor ISPA şi descarcarea de responsabilitati a Comisiei. Revizuiri ale operarii sistemelor se vor realiza periodic.

    Secţiunea a 6-a
    1. Sistemele de management şi control pentru măsuri vor prevedea o pista de audit corespunzătoare.
    2. O pista de audit va fi considerata corespunzătoare atunci când permite:
    (a) reconcilierea sumelor certificate către Comisie cu inregistrarile cheltuielilor individuale şi documentele justificative detinute la diferite nivele administrative, de către agentiile de implementare şi beneficiarii finali;
    (b) verificarea alocarii şi transferului fondurilor comunitare şi naţionale disponibile;
    (c) verificarea corectitudinii informaţiilor furnizate asupra executarii măsurii în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare prin care se ofera asistenţă şi obiectivele stabilite pentru masura.
    3. O descriere indicativa a necesarului de informaţii pentru o pista de audit corespunzătoare este prezentata în apendicele A la anexa nr. III.4.
    4. Statul beneficiar se va convinge asupra următoarelor:
    (a) că exista proceduri pentru a se asigură că documentele relevante pentru aspecte specifice privind cheltuielile realizate, plăţile facute, lucrarile realizate şi verificările acestora, facute în legatura cu măsura şi care sunt necesare pentru o pista de audit corespunzătoare, sunt tinute în conformitate cu prevederile menţionate la sectiunea a X-a din anexa nr. III.1, precum şi cu prevederile menţionate la apendicele A din anexa nr. III.4;
    (b) că o inregistrare este mentinuta de organul care o detine şi localizarea sa;
    (c) că documentele sunt disponibile pentru inspectarea de către persoanele sau organismele care au în mod normal dreptul de a inspecta asemenea documente.
    5. Persoanele şi organismele la care se face referire în paragraful 4(c) sunt:
    (a) personalul Coordonatorului Naţional ISPA, Fondului Naţional, agentiilor de implementare şi al organismelor delegate care proceseaza solicitarile de plata;
    (b) serviciile care auditeaza sistemele de management şi control;
    (c) Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finantarii, în calitate de persoana responsabila cu certificarea solicitarilor de plata intermediare şi finale, conform prevederilor menţionate la paragraful (8) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 şi persoana sau departamentul care emite declaratiile de finalizare a măsurilor, aşa cum sunt prevazute în apendicele C din anexa nr. III.4;
    (d) oficiali mandatati ai institutiilor naţionale de audit şi ai Comunităţii.
    Ei pot solicita să le fie furnizate extrase sau copii ale documentelor ori inregistrarilor contabile la care se face referire în paragraful 4.

    Secţiunea a 7-a
    Fondul Naţional va ţine un registru al sumelor recuperabile din plăţile deja facute în cadrul asistenţei ISPA şi se va asigură că sumele să fie recuperate fara nici o intarziere nejustificata. După recuperare, acesta va replati sumele recuperate care fusesera plătite neregulamentar, împreună cu dobanda primita în contul plăţii intarziate, prin deducerea sumelor respective din următoarea declaratie de cheltuiala şi cerere de plata către Comisie în legatura cu măsura respectiva. Daca aceasta este insuficienta, Comisia poate solicita că sumele în exces să ii fie inapoiate.
    Fondul Naţional va transmite Comisiei anual, în anexa la cel de-al patrulea raport trimestrial asupra recuperarilor realizate conform anexei nr. III.5, o declaratie asupra sumelor ce vor fi recuperate din măsura ISPA la acea data, clasificate pe an al initierii procedurilor de recuperare.

    Secţiunea a 8-a
    Certificarea cheltuielilor

    1. Certificatele şi declaratia cheltuielilor intermediare şi finale la care se face referire la aliniatul 5 de la paragraful (6), precum şi la paragraful (8), ambele din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1, vor fi emise în forma stabilita în anexa nr. III.4.B de către Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finantarii, care este independent din punct de vedere functional de orice serviciu care aproba solicitarile.
    2. Inainte de certificarea unei declaratii de cheltuieli, Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finantarii se va convinge că următoarele condiţii sunt îindeplinite:
    (a) Coordonatorul Naţional ISPA, agentiile de implementare, organele delegate şi beneficiarii finali au indeplinit cerintele de la paragraful (3) şi (6) din sectiunea a III-a şi cele de la sectiunea a VII-a din anexei nr. III.1 şi au respectat termenii memorandumului de finanţare;
    (b) Declaratia de cheltuieli include numai cheltuielile:
    (i) Care au fost efectiv facute în cadrul perioadei de eligibilitate stabilite în memorandumul de finanţare prin care se acorda asistenţă şi care pot fi justificate prin facturi sau documente contabile cu valoare probativa echivalenta;
    (ii) Legate de lucrarile care nu fusesera incheiate la data când aplicatia pentru asistenţă a fost depusa;
    (iii) Care sunt justificate prin progresele sau incheierea măsurii, în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare prin care se acorda asistenţă şi cu obiectivele atribuite măsurii.
    3. Pentru că suficienta sistemelor de control şi a pistelor de audit să poată fi luata intotdeauna în considerare înainte că o declaratie de cheltuieli să fie prezentata Comisiei, statul beneficiar se va asigură că Fondul Naţional este la curent cu procedurile urmate de Coordonatorul Naţional ISPA, agentiile de implementare şi organismele delegate, pentru:
    (a) A verifica autenticitatea cheltuielilor reclamate şi executarea măsurii în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare şi obiectivele atribuite măsurii;
    (b) A asigură conformitatea cu regulile aplicabile; si
    (c) A mentine pista de audit.

    Secţiunea a 9-a
    Verificarea selectiva

    1. Statul beneficiar va organiza verificările asupra măsurilor pe o baza selectiva adecvata, în special cu scopul:
    (a) De a verifica eficienta sistemelor de management şi control existente;
    (b) De a verifica în mod selectiv, pe baza unei analize de risc, declaratiile de cheltuieli facute la diverse nivele implicate.
    2. Verificările efectuate pe perioada derularii asistenţei ISPA vor acoperi cel putin 15% din totalul cheltuielilor eligibile realizate în cadrul măsurii aprobate în timpul acelei perioade. Acest procentaj poate fi redus proportional cu cheltuielile realizate înainte de 1 ianuarie 2003. Verificările se vor baza pe un esantion reprezentativ de tranzactii, tinand cont de cerintele paragrafului 3.
    Statul beneficiar va incerca să extinda implementarea verificărilor chiar dincolo de perioada respectiva. Se va asigură o separare adecvata a sarcinilor între asemenea verificări şi procedurile de implementare sau plata privind măsurile.
    3. Selectarea esantionului de tranzactii ce vor fi verificate va ţine cont de:
    (a) Necesitatea de a verifica un ansamblu adecvat de măsuri, din punct de vedere al tipului şi dimensiunii;
    (b) Orice factor de risc identificat cu ocazia verificărilor naţionale sau comunitare;
    (c) Necesitatea de a asigură că diferitele tipuri de organe implicate în managementul şi implementarea măsurilor şi cele două sectoare de activitate (transport şi mediu) sunt verificate în mod corespunzator.

    Secţiunea a 10-a
    În cadrul controalelor statul beneficiar va incerca să verifice următoarele:
    (a) aplicarea practica şi eficienta sistemelor de management şi control;
    (b) executarea măsurii în conformitate cu memorandumul de finanţare prin care s-a acordat asistenţă şi cu obiectivele stabilite pentru masura;
    (c) pentru un numar adecvat de inregistrari contabile, conformitatea acelor inregistrari cu documentele justificative detinute de agentiile de implementare, organismele delegate şi beneficiarii finali;
    (d) prezenta unei piste de audit corespunzătoare;
    (e) pentru un numar adecvat de tipuri de cheltuieli, că natura şi calendarul cheltuielilor relevante sunt în conformitate cu prevederile comunitare şi corespund specificatiilor aprobate ale măsurii şi lucrarilor executate în realitate;
    (f) cofinanţarea naţională corespunzătoare a fost intr-adevar disponibilizata;
    (g) că măsurile cofinantate au fost implementate în conformitate cu regulile şi politicile Comunităţii, conform articolului 5 din memorandumul de finanţare.

    Secţiunea a 11-a
    Verificările vor stabili dacă problemele intampinate au un caracter sistemic, ridicand un risc pentru alte măsuri sau toate măsurile operate de către aceleasi agentii de implementare ori în statul beneficiar respectiv. De asemenea, vor identifica cauzele unor asemenea situatii, orice examinare suplimentara considerata necesara, măsurile de corectie şi actiunile preventive necesare.

    Secţiunea a 12-a
    Fiecare stat beneficiar şi Comisia se vor consulta cel putin o data pe an în vederea coordonarii programelor lor de control, astfel incat să se maximizeze efectul util al resurselor alocate controalelor la nivel naţional şi comunitar. Aceste consultari vor aborda tehnicile de analiza a riscului ce trebuie aplicate şi vor ţine cont de controalele recente, rapoartele şi comunicarile autoritatilor naţionale, ale Comisiei şi Curtii Europene de Conturi.

    Secţiunea a 13-a
    În conformitate cu sectiunea a 12-a, statul beneficiar va informa Comisia până la data de 30 iunie a fiecarui an, şi pentru prima data până la data de 30 iunie 2002, asupra aplicarii secţiunilor 9-11 ale acestei anexe pentru anul calendaristic precedent şi, în plus, va furniza orice completare sau actualizare necesara a descrierii sistemelor de management şi control, comunicate conform paragrafului (1) din sectiunea a 5-a.

    Secţiunea a 14-a
    Declaratia de finalizare a proiectelor

    Persoana sau departamentul desemnat pentru a emite declaratii de finalizare a măsurilor, conform apendicelui C din anexa nr. III.4. va avea o functie independenta de Coordonatorul Naţional ISPA, Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finantarii, Fondul Naţional, agentiile de implementare, organismele delegate şi beneficiarii finali.
    Acesta va conduce examinarea în conformitate cu standardele de auditare internaţional acceptate. I se vor furniza de către Coordonatorul Naţional ISPA, Responsabilul Naţional cu Autorizarea Finantarii, Fondul Naţional, agentiile de implementare, organismele delegate şi beneficiarii finali toate informaţiile solicitate şi va avea acces la inregistrarile şi documentele justificative necesare pentru elaborarea declaratiei.

    Secţiunea a 15-a
    Declaratiile vor fi fundamentate pe o examinare a sistemelor de management şi control, pe rezultatele verificărilor deja facute şi, unde este necesar, pe o verificare selectiva suplimentara a tranzactiilor şi a raportului final elaborat conform secţiunii a V-a din anexa nr. III.1. Persoana sau departamentul ce emite declaratia va face toate investigatiile necesare pentru a obtine o asigurare rezonabila că declaratia certificata a cheltuielilor este corecta, că tranzactiile sunt legale şi reale şi că măsura a fost realizata în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare şi cu obiectivele atribuite măsurii.
    Declaratiile vor fi elaborate pe baza modelului indicativ din apendicele C din anexa nr. III.4. şi vor fi insotite de un raport care va include toate informaţiile relevante pentru justificarea declaratiei, inclusiv un rezumat al rezultatelor tuturor verificărilor realizate de organismele naţionale şi comunitare, la care declarantul a avut acces.

    Secţiunea a 16-a
    Daca prezenta unor lipsuri majore în ceea ce priveste managementul şi controlul, sau frecventa ridicata a iregularitatilor descoperite, ori unele indoieli privind implementarea adecvata a măsurii nu permit o asigurare generala pozitiva în ceea ce priveste validitatea cererii finale de plata şi a certificatului final de cheltuieli, declaratia se va referi la aceste circumstante şi va estima amploarea problemei şi impactul financiar al acesteia.
    Intr-un asemenea caz, Comisia poate cere verificarea suplimentara în vederea identificarii şi corectarii iregularitatilor intr-un interval specificat de timp.

    Secţiunea a 17-a
    Informatiile contabile ce trebuie detinute şi comunicate Comisiei la cerere

    1. Inregistrarile contabile asupra măsurilor la care se face referire în apendicele A din anexa nr. III.4. vor trebui tinute, pe cât este posibil, în format electronic. Asemenea inregistrari vor fi puse la dispozitia Comisiei la cerere în scopul verificării documentelor şi pe teren, fara a aduce prejudicii cererii de a furniza rapoarte de progres conform secţiunii a VIII-a din anexa nr. III.1.
    2. La cererea scrisa a Comisiei, statul beneficiar va transmite acesteia inregistrarile la care se face referire în paragraful 1, intr-un interval de 10 zile lucratoare de la primirea cererii. O perioada diferita poate fi agreata între Comisie şi statul beneficiar, în special în cazul în care inregistrarile nu sunt disponibile în format electronic.
    3. Comisia se va asigură că informaţiile inaintate de statul beneficiar sau colectate în cursul verificărilor pe teren raman confidentiale şi în siguranta.
    4. Cu respectarea legilor naţionale, oficialii Comisiei vor avea acces la toate documentele pregatite în vederea sau în cursul controalelor desfăşurate conform acestei anexe, precum şi la datele detinute, inclusiv cele din sistemele computerizate.

    Secţiunea a 18-a
    Corectii financiare

    1. Daca, după finalizarea verificărilor necesare, Comisia ajunge la concluzia:
    (a) că implementarea unei măsuri nu justifica o parte sau intreaga asistenţă acordată, inclusiv neîndeplinirea uneia din condiţiile din memorandumul de finanţare prin care se acorda asistenţă şi, în special, orice schimbare semnificativa afectand natura sau condiţiile de implementare a măsurii pentru care aprobarea Comisiei nu a fost ceruta, sau
    (b) că exista o iregularitate cu privire la asistenţă ISPA şi că statul beneficiar nu a luat măsurile corective necesare,
    Comisia va suspenda asistenţă în ceea ce priveste măsura respectiva şi declarand motivele, solicita statului beneficiar să expuna comentariile sale, intr-o perioada specificata de timp.
    Daca statul beneficiar obiecteaza în ceea ce priveste observatiile facute de Comisie, statul beneficiar va fi invitat la o audiere de către Comisie, în care ambele părţi vor face eforturi pentru a ajunge la un acord în privinta observatiilor şi concluziilor finale rezultate.
    2. La sfarsitul perioadei stabilite de către Comisie, aceasta, cu respectarea procedurilor existente şi dacă nu se ajunge la un acord în termen de trei luni, luand în consideratie orice comentariu facut de statul beneficiar, va decide:
    (a) să reduca plata în avans la care se face referire la paragraful (2) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1, sau
    (b) să opereze corectiile financiare cerute. Această va insemna anularea intregii sau unei părţi din asistenţă acordată pentru masura.
    Aceste decizii vor respecta principiul proportionalitatii. Comisia, atunci când decide asupra sumei ce face obiectul corectiei, va ţine cont de tipul iregularitatii sau schimbarii şi de amploarea impactului financiar potential a oricarei deficiente a sistemelor de management şi control. Orice reducere sau anulare va duce la recuperarea sumelor plătite.
    3. Orice suma primita nejustificat şi care trebuie recuperata va fi plăţita Comisiei. Dobanda datorata intarzierii rambursarii va fi calculata în conformitate cu regulile stabilite în sectiunea a 21-a.

    Secţiunea a 19-a
    1. Totalul corectiilor financiare efectuate de Comisie în conformitate cu prevederile paragrafului (2) din sectiunea a 18-a pentru iregularitati individuale sau sistemice vor fi evaluate oriunde este posibil şi practic pe baza dosarelor individuale şi vor fi egale cu totalul cheltuielilor atribuite gresit fondurilor ISPA, tinandu-se cont de principiul proportionalitatii.
    2. Cand nu este posibil sau practic să se cuantifice totalul exact al cheltuielilor incorecte, sau când ar fi disproportionat să se anuleze în intregime cheltuielile respective şi Comisia îşi bazeaza corectiile financiare pe o extrapolare sau o rata fixa, va proceda după cum urmeaza:
    (a) în cazul extrapolarii, va folosi un esantion reprezentativ de tranzactii asemanatoare;
    (b) în cazul ratei fixe, va evalua importanta incalcarii regulilor, amploarea şi implicatiile financiare ale oricaror deficiente a sistemului de management şi control care au condus la iregularitatea stabilita.
    3. Acolo unde Comisia îşi fundamenteaza pozitia pe datele stabilite de auditori, altii decat cei ai propriilor servicii, aceasta îşi va elabora propriile concluzii privind consecintele financiare, după examinarea măsurilor luate de statul beneficiar respectiv, conform secţiunii a VII-a din anexa nr. III.1, paragrafelor (1) şi (2) din sectiunea a 18-a ale acestei anexe, a rapoartelor transmise conform anexei nr. III.5 şi a raspunsurilor statului beneficiar.

    Secţiunea a 20-a
    1. Perioada de timp în care statul beneficiar respectiv poate raspunde la o cerere conform paragrafului (1) din sectiunea a 18-a, poate inainta comentariile sale şi, unde este cazul, poate face corectii, va fi de două luni, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate în care o perioada mai lunga poate fi agreata de Comisie.
    2. Acolo unde Comisia propune corectii financiare pe baza extrapolarii sau a unei rate fixe, statului beneficiar i se va oferi oportunitatea de a demonstra, prin intermediul unei examinari a dosarelor respective, că amploarea reala a iregularitatilor a fost mai mica decat aceea evaluata de Comisie. În acord cu Comisia, statul beneficiar poate limita aria examinarii la o proportie adecvata sau un esantion de dosare.
    Cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, timpul alocat pentru aceasta examinare nu va depasi o perioada suplimentara de două luni, după cele două luni la care se face referire în paragraful 1. Rezultatele unei asemenea examinari vor fi analizate în maniera specificata în al doilea aliniat din paragraful (1) din sectiunea a 18-a.
    Comisia va lua în consideratie orice dovada inaintata de statul beneficiar în perioada de timp stabilita.
    3. Oricand statul beneficiar obiecteaza faţă de observatiile facute de Comisie şi are loc o audiere conform aliniatului al doilea din paragraful (1) din sectiunea a 18-a, Comisia va putea formula o decizie intr-o perioada de trei luni de la data audierii.

    Secţiunea a 21-a
    1. Orice rambursare ce trebuie facuta către Comisie, conform paragrafului (3) din sectiunea a 18-a, va fi efectuata înaintea datei indicate în cererea transmisa Responsabilului Naţional cu Autorizarea Finantarii. Această data va fi ultima zi a celei de-a două luni de la data transmiterii cererii de rambursare.
    2. Orice intarziere în efectuarea rambursarii va da nastere la dobanda datorita intarzierii de plata, incepand cu data la care se face referire în paragraful 1 şi sfarsind cu data plăţii efective. Rata dobanzii va fi cu 1,5% mai mare decat rata aplicata de Banca Centrala Europeană în operatiile sale de refinanţare în prima zi lucratoare a lunii în care data respectiva cade.
    3. O corectie financiară conform paragrafului (2) din sectiunea a 18-a nu va aduce prejudicii obligatiei statului beneficiar de a urmari recuperarea conform secţiunii a VII-a din anexa nr. III.1.
    4. Atunci când trebuie recuperate sume că urmare a corectiilor financiare, serviciul sau organismul competent va initia procedurile de recuperare şi va notifica aceasta Coordonatorului Naţional ISPA, Fondului Naţional şi agentiilor de implementare.

    Secţiunea a 22-a
    Nimic din aceasta anexa nu va impiedica statul beneficiar să aplice reguli mai stricte decat cele stabilite aici.


    ANEXA III.4.a

         Descrierea indicativa a cerintelor referitoare la informaţiile
                necesare pentru o pista de audit corespunzătoare

    O pista de audit corespunzătoare, descrisa în paragraful (2) din sectiunea a 6-a, este îndeplinită, pentru o măsură data, inclusiv proiecte individuale în cadrul grupurilor de proiecte, atunci cand:
    1. Evidentele contabile tinute la nivelul de management corespunzator furnizeaza informaţii detaliate despre cheltuielile efectiv facute în cadrul măsurii cofinantate de către agentia de implementare, inclusiv atunci când aceasta din urma nu este destinatarul final al finantarii, organismele şi firmele implicate în implementarea măsurii, fie că sunt concesionari, delegati sau alt tip. Înregistrările contabile arata data în care au fost create, valoarea fiecarui articol de cheltuiala, natura documentelor justificative şi data şi metoda de plata. Documentarul justificativ necesar (de exemplu facturile) sunt atasate.
    2. În cazul cheltuielilor legate doar partial de măsura cofinantata, este demonstrata corectitudinea cheltuielilor între măsura cofinantata şi restul operatiunilor. Aceeasi regula se aplică tipurilor de cheltuieli care sunt considerate eligibile numai în cadrul unor anumite limite sau în raport cu alte costuri.
    3. Specificatiile tehnice şi planul de finanţare al măsurii, rapoartele de progres, documentele privind licitatiile şi procedurile de contractare, şi rapoartele inspecţiilor asupra executarii măsurii în conformitate cu sectiunea a 4-a, sunt pastrate la nivelul de management adecvat.
    4. Pentru declararea cheltuielilor reale facute în cadrul măsurii către Fondul Naţional, informaţiile menţionate în paragraful 1 sunt introduse intr-o declaratie de cheltuieli detaliata pe categorii. Declaratiile detaliate ale cheltuielilor constituie documente justificative pentru inregistrarile contabile ale Fondului Naţional şi reprezintă baza pentru pregatirea declaratiilor de cheltuieli către Comisie.
    5. În cazul în care exista unul sau mai multe organisme delegate la un nivel intermediar între agenţia de implementare sau organismele sau firmele implicate în implementarea măsurii şi Fondul Naţional, fiecare organism delegat solicita declaraţii detaliate de cheltuieli, pentru aria sa de responsabilitate, de la organismul de la nivelul inferior, că documente justificative pentru propriile inregistrari contabile, din care transmite cel putin un rezumat al cheltuielilor facute în cadrul măsurii către organismul de la nivelul superior.
    6. În cazul transferurilor computerizate de date, toate autorităţile şi organismele implicate vor obtine suficiente informaţii de la nivelul inferior pentru a îşi justifica propriile inregistrari contabile şi sumele raportate la nivel superior, asigurand în acest fel o pista de audit corespunzătoare a rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuiala şi pentru documentele justificative la nivelul agentiei de implementare şi ale celorlalte organisme şi firme implicate în implementarea măsurii.


    ANEXA III.4.b

            CERTIFICAT INTERMEDIAR/FINAL ŞI DECLARAŢIE DE CHELTUIELI
                               ŞI CERERE DE PLATĂ

                               COMISIA EUROPEANĂ
                                      ISPA

            Certificat intermediar/final şi declaraţie de cheltuieli
                               şi cerere de plată
      (De transmis la Unitatea ........... a Directoratului General pentru
            Politici Regionale prin intermediul canalelor oficiale)

  Denumirea măsurii: ..........................................................
  Memorandum de finanţare nr. ................ din ............................
  Referinta Comisiei (CCI Nr.) ................................................

                                   CERTIFICAT

  Subsemnatul .........................., reprezentand Fondul Naţional desemnat
  de*5) ......................................., certific că toate cheltuielile
  eligibile incluse în declaratia atasata, reprezentand contributii prin
  intermediul asistenţei ISPA şi ale finantarii naţionale, au fost plătite in
  conformitate cu progresele măsurii
           ┌──┬──┬─────┐ ┌───────────────┬────┐
  dupa*6): │ │ │20 │ în valoare de: │ │euro│
           └──┴──┴─────┘ └───────────────┴────┘
            zz ll aaaa (Suma exacta până la
                                                              două zecimale)

___________
  *5) Indicati instrumentul administrativ de desemnare în conformitate cu
  Sectiunea III (8) şi (9) din Anexa III.1, cu referinte adecvate şi data.
  *6) Data de începere a eligibilitatii cheltuielilor conform Memorandumului
  de Finantare.

  Declaratia de cheltuieli atasata, detaliata pe categorii de cheltuieli, si
  pe măsură în cazul unui grup de proiecte, acopera cheltuieli până la
  ┌──┬──┬─────┐
  │ │ │20 │ (zz/ll/aaaa)
  └──┴──┴─────┘
  şi este parte integrala a acestui certificat, la fel că raportul insotitor
  asupra progreselor măsurii comparat cu planurile/raportul final.
  De asemenea, certific că măsură face progrese satisfacatoare în vederea
  finalizarii ei/a fost incheiata în conformitate cu obiectivele şi ca
  informaţiile date în raportul de progres/raportul final sunt corecte.
  Certific, în plus, că măsura este în curs de implementare/a fost implementată
  în conformitate cu termenii memorandumului de finanţare, în special în ceea
  ce priveste:
  (1) Conformitatea cu reglementarile privind protectia mediului,
  transporturile (inclusiv retelele trans-europene), concurenta, şi acordarea
  contractelor publice (Ghidul practic pentru PHARE, ISPA şi SAPARD);
  (2) Aplicarea procedurilor de management şi control pentru masura, în special
  pentru verificarea realitatii cheltuielilor reclamate şi executia adecvata a
  măsurii în conformitate cu sectiunea a 4-a şi prevenirea, descoperirea si
  corectarea iregularitatilor, urmarirea fraudelor şi recuperarea sumelor
  plătite nejustificat (anexa nr. III.5).
  În conformitate cu sectiunea a XII-a a anexei nr. III.1, documentele
  justificative sunt şi vor continua să fie disponibile pentru o perioada de
  minimum 5 ani de la plata finala de către Comisie.
  Certific ca:
  (1) Declaratia de cheltuieli este corectă şi reiese din sistemele contabile
  bazate pe documente justificative verificabile;
  (2) Declaratia de cheltuieli şi cererea de plata iau în considerare orice
  recuperare facuta şi dobanda primita pentru acestea;
  (3) Detaliile privind tranzactiile realizate sunt inregistrate, acolo unde
  este posibil, pe format electronic şi sunt disponibile la cererea
  departamentelor responsabile ale Comisiei.
       ┌──┬──┬─────┐
  Data │ │ │20 │ (zz/ll/aaaa)
       └──┴──┴─────┘

                              Numele cu majuscule,
                  ştampila şi semnătura autorităţii competente


    Declaratie de cheltuieli efectuate în cadrul măsurii*7)
    Document nr. (CCI cod)
    Denumirea măsurii
    Data


┌──────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│ │ Total │Cheltuielile│ Total │Cheltuielile facute│ Cheltuieli │
│ Categoria de │ cheltuieli │certificate │ cheltuieli │la aceasta data, ca│ estimative │
│ cheltuieli │ facute la │in prezenta │ planificate │procent din bugetul│necesare pentru│
│ │ data (intre │ declaratie │(buget initial)│ initial (%) │ incheierea │
│ │..*8) şi ...)│ │ │ │ măsurii │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│1. Planificare│ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│2. Studii de │ │ │ │ │ │
│fezabilitate, │ │ │ │ │ │
│proiectare │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│3. Pregătirea │ │ │ │ │ │
│santierului │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│4. Clădiri şi │ │ │ │ │ │
│construcţie │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│5. Echipament │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│6. Asistenţa │ │ │ │ │ │
│tehnică, │ │ │ │ │ │
│pregătirea │ │ │ │ │ │
│documentelor │ │ │ │ │ │
│de licitatie │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│7. Altele │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────────┘
──────────
  *7) Pentru decizii asupra unor grupuri de proiecte, cheltuielile trebuie împărţite pe
proiecte, cu exceptia cazurilor când cheltuielile sunt comune grupului, cum este cazul
asistenţei tehnice şi publicităţii.
  *8) Data de începere a eligibilitatii cheltuielilor (semnarea Memorandumului de Finantare de
către Comisie).
──────────
  Anexa la declaratia de cheltuieli: recuperari efectuate de la ultima declaratie de
  cheltuieli certificata şi incluse în prezenta declaratie de cheltuieli
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Suma ordonata a fi recuperata │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Debitor │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Data de emitere a ordinului de recuperare │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Autoritatea care a emis ordinul de recuperare│ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Data recuperarii │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Suma recuperata │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

                          APLICATIE PENTRU PLATA INTERMEDIARĂ/FINALĂ

  Denumirea măsurii: ..........................................................................
  Referinta Comisiei (CCI Nr.) ................................................................
  Ca urmare a prevederilor secţiunii a III-a (1) din anexa nr. III.1, subsemnatul (numele cu
  majuscule, stampila, pozitia şi semnatura autoritatii competente), solicit plata sumei de
  ................... euro că plata intermediara/finala*9).
──────────
  *9) ştergeţi dacă este cazul.
──────────

  Această aplicatie îndeplineşte condiţiile de admisibilitate deoarece:
  Stergeti dacă este cazul
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│(a) Raportul asupra progreselor măsurii în ceea ce priveste indicatorii │- Este inclus │
│ fizici şi financiari şi care demonstreaza conformitatea să cu decizia │ │
│ de acordare a asistenţei, incluzand condiţiile specifice stabilite │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(b) Ultimul raport de progres/raportul final asupra implementarii │- A fost transmis │
│ solicitat conform secţiunilor a V-a şi a X-a ale anexei nr. III.1, │- Este inclus │
│ inclusiv în cel de-al doilea caz detalii privind conformitatea cu │ │
│ Ghidul Practic pentru PHARE, ISPA şi SAPARD │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(c) Observatii şi recomandari facute de autorităţile de audit naţionale │- S-a actionat │
│ şi/sau comunitare, în special corectarea iregularitatilor banuite sau │conform │
│ dovedite │- Nu s-au facut │
│ │observatii sau │
│ │recomandari │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(d) Principalele probleme de ordin tehnic, financiar şi juridic aparute si│- Sunt indicate │
│ măsuri pentru corectarea lor │- Nici una │
│ │observata │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(e) Analiza oricarei abateri de la planul financiar initial │- A fost │
│ │transmisa │
│ │- Este inclusa │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(f) Masuri de publicitate luate în legatura cu măsura │- Sunt indicate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│(g) Nici una din cheltuielile certificate nu a fost suspendata conform │ │
│ secţiunii a VIII-a (3) a anexei nr. III.1 │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

  Plata trebuie facuta catre:
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Beneficiarul: │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Banca: │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cont nr. │ │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titularul contului │ │
│(daca este diferit de beneficiar)│ │
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
       ┌──┬──┬─────┐
  Data │ │ │20...│ (zz/ll/aaaa)
       └──┴──┴─────┘

                    Nume cu majuscule, ştampila, poziţia şi
                        semnătura autorităţii competente    ANEXA III.4.c

            MODEL INDICATIV AL DECLARAŢIEI LA FINALIZAREA MĂSURII*10)
                               (Secţiunea a 14-a)

    Către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Politica Regionala

    INTRODUCERE
    1. Subsemnatul, ....................... (se specifica numele, functia şi serviciul), am examinat declaratia finala de plata pentru ............. (numele şi numarul de referinta CCI a măsurii finantate prin ISPA) şi cererea către Comisie pentru plata finala a sumelor provenite din ajutorul Comunităţii.

    SCOPUL CONTROLULUI
    2. Am condus examinarea în conformitate cu prevederile secţiunilor a 14-a, a 15-a şi a 16-a ale anexei nr. III.4. Am planificat şi executat examinarea în vederea obtinerii unei asigurari rezonabile că declaratia finala de cheltuieli şi solicitarea de plata a sumelor provenite din ajutorul comunităţii şi raportul final nu contin declaratii false, în special în ce priveste executarea măsurii*11) în conformitate cu termenii şi condiţiile deciziei şi obiectivele atribuite acesteia. Procedura urmata şi informaţiile folosite la examinare, inclusiv concluziile verificărilor efectuate în anii precedenti, se gasesc în rezumat în raportul atasat.
──────────
    *10) În cazul grupurilor de proiecte care sunt subiect al unei singure decizii, declaratia acopera grupul de proiecte.
    *11) Inclusiv proiectele individuale dintr-un grup de proiecte.
──────────

    OBSERVATII
    3. Scopul examinarii de control a fost ingradit de următoarele:
    (a)
    (b)
    (c) etc.
    (Indicati orice obstacol cu care v-ati confruntat în timpul examinarii, de exemplu probleme sistemice, management defectuos, lipsa unei piste de audit, lipsa documentatiei justificative, cazurile aflate în proceduri legale etc.; estimati suma cheltuielilor afectate de aceste obstacole şi asistenţă Comunitara corespunzătoare acestora).
    4. Examinarea, împreună cu concluziile altor controale naţionale sau din partea Comunităţii la care am avut acces, au dezvaluit o frecventa mica/ridicata (se va indica corespunzator; dacă este ridicata se va explica) a erorilor/neregulilor. Erorile/neregulile au fost rezolvate satisfacator de către autorităţile responsabile şi nu par să afecteze suma ajutorului plăţibil de către comunitate, cu următoarele exceptii:
    (a)
    (b)
    (c) etc.
    (Indicati erorile/neregulile care nu au fost rezolvate corespunzator, şi pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic al acestora şi amploarea problemelor şi marimea sumelor de ajutor comunitar care par să fie afectate de acestea).

    CONCLUZII
    Fie,
    Dacă nu au existat impedimente la examinare, frecventa erorilor depistate este redusa şi toate problemele au fost rezolvate satisfacator:
    5.(a) În lumina examinarii şi a concluziilor altor verificări naţionale sau comunitare la care am avut acces, opinia mea este că declaratia finala de cheltuieli şi raportul final prezintă corect, în toate aspectele materiale, cheltuielile facute şi lucrarile realizate, în concordanţă cu prevederile memorandumului de finanţare privind măsura şi obiectivele sale, şi că solicitarea facuta Comisiei pentru plata finala a asistenţei comunitare pare să fie valida.
    Sau
    Dacă au fost intampinate unele dificultati în timpul examinarii, dar frecventa erorilor nu este ridicata, sau dacă exista probleme care nu au fost rezolvate satisfacator:
    5(b) Cu exceptia problemelor la care s-a facut referire la punctul 3 de mai sus (si) a erorilor/neregulilor la care s-a facut referire la punctul 4, care par a nu fi fost rezolvate satisfacator, opinia mea, bazata pe examinarea şi pe concluziile altor verificări naţionale sau din partea Comunităţii la care am avut acces, este că declaratia finala de cheltuieli şi raportul final prezintă corect, în toate aspectele materiale, cheltuielile facute şi lucrarile realizate în concordanţă cu prevederile memorandumului de finanţare privind măsura şi obiectivele sale, şi solicitarea facuta Comisiei pentru plata finala a asistenţei din partea comunităţii pare să fie valida.
    Sau
    Dacă obstacole majore au fost intampinate în timpul examinarii sau frecventa erorilor depistate este ridicata, chiar dacă erorile/neregulile au fost rezolvate satisfacator:
    5(c) Datorita problemelor la care am facut referire la punctul 3 (si) data fiind frecventa ridicata a erorilor aratate la punctul 4, nu sunt în pozitia de a exprima o opinie asupra declaratiei finale de cheltuieli, raportului final şi a solicitarii facuta Comisiei pentru plata finala a asistenţei din partea comunităţii.

    Data, semnătura


    ANEXA III.5

                                     Acord
           cu privire la iregularităţi, recuperarea sumelor încasate
                    eronat prin ISPA şi verificări pe teren

    Secţiunea 1
    Această înţelegere nu trebuie să afecteze aplicarea în ţara beneficiară a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciara între ţările beneficiare sau între Comisie şi ţările beneficiare cu privire la problemele penale.

    Secţiunea a 2-a
    (1) Tarile beneficiare trebuie să comunice Comisiei în 3 luni de la data intrarii în vigoare a memorandumului de finanţare:
    - prevederile stabilite de lege, reglementarile sau actiunile administrative pentru aplicantii măsurilor asistate prin ISPA;
    - lista autoritatilor şi organismelor responsabile cu aplicarea măsurii, principalele prevederi referitoare la rolul şi functionarea acestor autoritati şi organisme şi la procedurile pentru aplicarea carora sunt responsabile.
    (2) Tarile beneficiare trebuie să comunice imediat Comisiei orice amendamente la informaţiile furnizate prin îndeplinirea paragrafului 1.
    (3) Comisia trebuie să studieze comunicarile facute de către ţările beneficiare şi trebuie să le informeze asupra concluziilor pe care intenţionează să le traga din acest moment. Trebuie să ramana în contact cu acestea cât este necesar pentru îndeplinirea prevederilor acestei secţiuni.

    Secţiunea a 3-a
    "Iregularitate" trebuie să semnifice orice incalcare a unei prevederi a memorandumului de finanţare, sau a unui act normativ naţional relevant, rezultand dintr-un act sau omisiune a unui operator economic, care are, sau ar avea, că rezultat prejudicierea bugetului general al comunitatilor datorita unei cheltuieli nejustificate.

    Secţiunea a 4-a
    (1) În timpul celor 2 luni după sfarsitul fiecarui trimestru, ţările beneficiare trebuie să raporteze Comisiei, Oficiului European anti-frauda, orice nereguli care au fost subiectul initierii unor investigatii administrative sau judiciare.
    Pentru aceasta trebuie, pe cât posibil, să dea detalii privind:
    - detalii privind măsura asistata prin ISPA;
    - prevederile care au fost incalcate, natura şi suma cheltuielilor; în cazurile în care nu s-a efectuat nici o plata, sumele care ar fi fost gresit plătite dacă nu s-ar fi descoperit iregularitate, cu exceptia cazurilor când eroarea sau neglijenta este descoperita înaintea plăţii şi nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
    - suma totala şi distributia acesteia între diferitele surse de finanţare;
    - perioada în care, sau momentul în care, neregula a fost comisa;
    - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
    - felul în care a fost descoperita neregula;
    - autorităţile naţionale sau organismele care au intocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
    - consecintele financiare, suspendarea, dacă este cazul, a plăţilor şi posibilitatile de recuperare;
    - data şi sursa primei informaţii care a dus la suspiciunea că se comite o neregula, data la care a fost intocmit raportul oficial privind neregula, şi unde este cazul, ţara beneficiară şi ţările terte implicate;
    - identitatea persoanelor fizice sau juridice implicate, exceptand cazurile în care asemenea informaţii nu au relevanta în combaterea neregulilor din cauza caracterului iregularitatii în cauza.
    (2) Unde unele din informaţiile menţionate la paragraful 1, şi în particular cele care privesc practicile folosite în comiterea iregularitatilor şi maniera în care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, ţările beneficiare trebuie, pe cât posibil, să furnizeze informaţiile lipsa când înainteaza Comisiei următoarele rapoarte trimestriale privind iregularitatile.
    (3) Daca reglementarile naţionale prevad confidentialitatea investigatiilor, comunicarea informaţiilor trebuie să fie subiectul unei autorizari din partea unei instante judecatoresti competente.

    Secţiunea a 5-a
    Fiecare ţara beneficiară trebuie să raporteze Comisiei şi, unde este necesar, statelor membre implicate, orice nereguli descoperite sau presupuse a fi existat, atunci când exista teama ca:
    - Acestea pot avea foarte rapid repercusiuni în afara teritoriului sau şi/sau
    - Arata că s-a procedat la un nou caz de mal-praxix

    Secţiunea a 6-a
    În timpul celor 2 luni după sfarsitul fiecarui trimestru, ţările beneficiare trebuie să informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior intocmit sub sectiunea a 4-a, despre procedurile instituite că urmare a iregularitatilor notificate anterior şi a schimbarilor importante care rezulta din aceasta, incluzand:
    - Sumele care au fost sau se asteapta a fi recuperate;
    - Masurile interimare luate de ţara beneficiară pentru asigurarea recuperarii sumelor plătite gresit;
    - Procedurile judiciare sau administrative instituite în vederea recuperarii sumelor gresit plătite şi pentru impunerea sanctiunilor;
    - Motivele în cazul suspendarii procedurilor de recuperare; pe cât posibil, Comisia trebuie notificata înainte de luarea deciziei;
    - Orice suspendari a acuzarilor judiciare.
    Tarile beneficiare trebuie să notifice Comisiei asupra deciziilor administrative sau judiciare sau asupra principalelor motive privind suspendarea acestor proceduri.

    Secţiunea a 7-a
    Daca nu exista iregularitati de raportat în perioada de referinta, ţările beneficiare trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în aceeasi limita de timp stabilita la paragraful (1) din sectiunea a 4-a.

    Secţiunea a 8-a
    Atunci când autorităţile competente din ţara beneficiară decid, la cererea expresa a Comisiei, să initieze sau să continue procedurile legale în vederea recuperarii sumelor gresit plătite, Comisia poate să decida să ramburseze ţării beneficiare, total sau partial, costurile legale şi costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar dacă procedurile nu au avut succes.

    Secţiunea a 9-a
    (1) Comisia trebuie să pastreze contacte corespunzătoare cu ţara beneficiară în scopul suplimentarii informaţiilor furnizate despre neregulile la care se face referire în sectiunea a 4-a, la procedurile menţionate în sectiunea a 6-a şi, în particular, la posibilitatea de recuperare.
    (2) Independent de contactele menţionate în paragraful 1, Comisia trebuie să informeze ţările beneficiare atunci când natura neregulii este de asemenea maniera incat sugereaza că practici similare sau identice pot aparea în alte ţări beneficiare.
    (3) Comisia trebuie să organizeze pentru reprezentanţii ţărilor beneficiare întâlniri de informare la nivelul comunităţii, pentru a examina împreună cu acestia informaţiile obţinute conform secţiunilor a 4-a, a 5-a şi a 6-a, şi paragrafului 1 din aceasta sectiune, în special cu privire la invatamintele care trebuie trase în viitor referitoare la iregularitati, la măsurile de prevenire şi la procedurile legale.
    (4) La cererea unei ţări beneficiare sau a Comisiei, ţările beneficiare şi Comisia trebuie să se consulte în scopul eliminarii oricarei fisuri care prejudiciaza interesele Comisiei, care devine evidenta în timpul indeplinirii prevederilor în vigoare.

    Secţiunea a 10-a
    Comisia trebuie să informeze cu regularitate ţările beneficiare, în cadrul conventiei de prevenire a fraudelor, despre ordinul de marime al fondurilor implicate în neregulile care au fost descoperite şi despre categoriile de iregularitati, împărţite pe tipuri şi pe sume (valoric).

    Secţiunea a 11-a
    (1) Ţările beneficiare şi Comisia trebuie să ia toate precautiile necesare pentru a se asigură că informaţiile pe care le schimbă ramân confidentiale.
    (2) Informatiile la care se face referire în acest acord nu pot fi trimise în special altor persoane decat celor din ţările beneficiare sau din cadrul institutiilor comunitare care au, conform atributiilor lor, acces la acestea, decat dacă ţările beneficiare care le furnizeaza au specificat în mod expres aceasta.
    (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvaluite altor ţări beneficiare sau institutii comunitare numai dacă aceasta este necesar pentru prevenirea sau pedepsirea unei iregularitati sau pentru a stabili dacă o presupusa iregularitate a avut loc.
    (4) Informatiile comunicate sau obţinute în orice mod, potrivit acestui acord, vor fi supuse confidentialitatii profesionale şi vor fi protejate în acelasi mod în care informaţii similare sunt protejate de legislatia naţională a ţărilor beneficiare care le primesc şi de către prevederile corespondente aplicabile institutiilor comunităţii.
    În plus, aceste informaţii nu pot fi folosite în alt scop decat cel prevazut în prezentul acord, decat dacă autorităţile care le-au furnizat şi-au dat acordul expres, şi cu conditia că prevederile în vigoare în ţările beneficiare în care se găseşte autoritatea receptoare să nu interzica asemenea comunicare sau folosire.
    (5) Paragrafele de la 1 la 4 nu impiedica folosirea, în orice actiune legala sau procedura instituita ulterior pentru neconcordanţă cu regulile comunităţii în domeniul ajutoarelor de preaderare, a informaţiilor obţinute conform acestui acord. Autoritatea competenta din ţările beneficiare care a furnizat aceste informaţii trebuie informata înainte de o asemenea folosire.
    (6) Cand o ţara beneficiară notifica Comisia că o persoana fizica sau juridica, al carui nume a fost comunicat Comisiei conform prezentului acord, în urma anchetei ulterioare, se dovedeste a nu fi fost implicată în nici o neregula, Comisia trebuie în continuare să informeze pe toţi aceia cărora le-a dezvăluit numele, conform prezentului acord, asupra acelui fapt. Aceste asemenea persoane nu trebuie, după aceea, să mai fie tratate, în virtutea notificărilor anterioare, că persoane implicate în neregulă în cauză.

    Secţiunea a 12-a
    Sumele recuperate trebuie distribuite între ţările beneficiare şi Comunitate în conformitate cu ratele de cofinanţare, proportional cu cheltuielile deja facute de acestea.

    Secţiunea a 13-a
    Verificările pe teren şi inspecţiile efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii impotriva neregulilor, aşa cum sunt definite în sectiunea a 3-a, trebuie pregatite şi conduse de către Comisie în stransa cooperare cu autorităţile competente din ţările beneficiare, care vor fi notificate în timp util despre obiectul şi scopul verificărilor şi inspecţiilor menţionate în aceasta anexa, astfel incat autorităţile să poată acorda tot sprijinul necesar. În acest scop, oficialii ţării beneficiare implicate pot participa la verificările pe teren şi inspecţii.
    În plus, dacă ţara beneficiară implicată doreste, verificările pe teren şi inspecţiile pot fi efectuate împreună de către Comisie şi autorităţile competente ale ţării beneficiare.

    Secţiunea a 14-a
    Verificările pe teren şi inspecţiile trebuie efectuate de către Comisie asupra operatorilor economici, respectiv asupra persoanelor fizice sau juridice, sau asupra altor organisme naţionale carora le este atribuita putere legala, dacă exista motive să se creada că au fost comise neregularităţi.
    Pentru a facilita efectuarea de către Comisie a acestor verificări şi inspecţii, operatorilor economici trebuie să le fie solicitat să permită accesul la premisele, terenul, mijloacele de transport sau alte domenii, folosite în scopuri profesionale.
    Cand este strict necesar pentru a stabili unde şi dacă neregulile exista, Comisia poate efectua verificări şi inspecţii la alţi operatori economici implicati, pentru a avea acces la informaţiile pertinente detinute de acestia referitor la faptele care fac subiectul verificărilor pe teren şi inspecţiilor.

    Secţiunea a 15-a
    (1) Verificările pe teren şi inspecţiile trebuie efectuate în baza responsabilitatii şi autoritatii Comisiei de către oficiali sau alţi angajati ai acesteia, imputerniciti corespunzator în baza regulamentelor relevante ale Comisiei şi numiti de aici înainte "inspectorii Comisiei". Persoanele puse la dispozitia Comisiei de către ţara beneficiară că experti naţionali secondanti, pot asista la aceste verificări şi inspecţii.
    Inspectorii Comisiei îşi vor exercita puterea pe baza unei autorizatii care le atesta identitatea şi pozitia, împreună cu un document care să indice subiectul şi scopul verificării pe teren şi inspecţiei.
    Conform legii comunitare aplicabile, este necesar că ei să corespunda regulilor de procedura stabilite de legile ţării beneficiare implicate.
    (2) Sub rezerva intelegerii cu ţara beneficiară, Comisia poate cere asistenţă oficialilor din ţările beneficiare că observatori şi poate apela la alte organisme care activeaza sub responsabilitatea sa, să acorde asistenţă tehnica.
    Comisia trebuie să se asigure că toti oficialii şi organismele susmenţionate prezintă toate garantiile cu privire la competenţa tehnică, independenta şi respectarea secretului profesional.

    Secţiunea a 16-a
    (1) Inspectorii Comisiei trebuie să aiba acces, în aceleasi condiţii ca şi inspectorii administratiei naţionale şi în conformitate cu legislatia naţională, la toate informaţiile şi documentatiile despre operatiile implicate, care sunt necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a inspecţiilor şi verificărilor pe teren. Acestia se pot folosi de toata baza materiala de inspecţie ca şi inspectorii administratiei naţionale şi în special pot copia documentele relevante.
    Verificările pe teren şi inspecţiile pot privi, în particular:
    - Registre şi documente profesionale cum ar fi facturi, liste de termene şi condiţii, scăpări de plată, declaratii ale materialelor folosite şi ale muncii efectuate, documente bancare pastrate de operatorii economici,
    - Date computerizate;
    - Sisteme şi metode de producţie, ambalare şi expediere;
    - Verificări fizice privind natura şi cantitatea bunurilor sau a operaţiilor finalizate;
    - Prelevarea şi verificarea de mostre;
    - Progresul lucrarilor şi investitiilor pentru care s-a acordat finanţarea şi utilizarea investiţiilor finalizate;
    - Documente contabile şi bugetare;
    - Implementarea tehnica şi financiară a proiectelor subsidiare.
    (2) Unde este cazul, este în sarcina ţării beneficiare, la cererea Comisiei, să ia toate măsurile de precautie corespunzătoare, în conformitate cu legislatia naţională, în special pentru protejarea probelor.

    Secţiunea a 17-a
    (1) Informatiile comunicate sau obţinute în orice fel, conform prevederilor acestei anexe, sunt protejate de secretul profesional, în acelasi mod în care informaţiile similare sunt protejate de către legislaţia naţională a ţării beneficiare care le primeste şi de către prevederile corespondente aplicabile institutiilor Comunitare.
    Asemenea informaţii nu pot fi comunicate altor persoane în afara celor din institutiile Comunităţii sau din ţările beneficiare a caror functie necesita cunoasterea lor şi nici nu pot fi folosite de către institutiile Comunităţii în alte scopuri decat cele de asigurare a unei protectii eficiente a intereselor financiare ale comunităţii în toate ţările beneficiare. Cand o ţara beneficiară intenţionează să foloseasca în alte scopuri informaţiile obţinute de oficialii care participa sub autoritatea să că observatori la verificările pe teren şi inspecţii trebuie să ceara aprobarea ţării beneficiare de unde informatia respectiva a fost obţinuta.
    (2) Comisia trebuie să raporteze în cel mai scurt timp posibil, către autorităţile competente ale ţării pe teritoriul careia au fost efectuate verificările pe teren şi inspecţiile despre orice fapt sau suspiciune legata de o neregula pe care a aflat-o în cursul verificării sau inspecţiei respective. În aceasta situatie, Comisiei i se cere să informeze autoritatea mai sus-mentionata despre rezultatele unor asemenea verificări şi inspecţii.
    (3) Inspectorii Comisiei trebuie să se asigure că la întocmirea rapoartelor lor se ţine seama de cerintele procedurale specificate în legislatia naţională a ţării beneficiare implicate. Documentele materiale şi probatoare specificate în sectiunea a 16-a trebuie anexate la rapoartele menţionate. Rapoartele astfel intocmite pot fi folosite că probe (admisibile) în procedurile administrative sau juridice ale ţării beneficiare în care folosirea lor se dovedeste necesara, în acelasi mod şi în aceleasi condiţii că şi rapoartele administrative intocmite de inspectorii administratiei naţionale. Acestea trebuie să fie subiectul acelorasi reguli de evaluare că acelea aplicabile rapoartelor administrative intocmite de inspectorii administratiei naţionale şi vor avea aceeasi valoare că acestea. Când o inspecţie este desfăşurata în spirit de colaborare, inspectorii naţionali care au luat parte la operatie vor fi rugaţi să contrasemneze raportul întocmit de către inspectorii Comisiei.

    Secţiunea a 18-a
    Când operatorii economici la care se face referire în secţiunea a 14-a, se opun unei verificări pe teren sau inspecţii, ţara beneficiară implicată, actionand în conformitate cu regulile naţionale, trebuie să acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora să îşi îndeplinească sarcinile de verificare pe teren sau inspecţie. Este de datoria ţării beneficiare să ia toate măsurile necesare în conformitate cu legislatia naţională.


    ANEXA III.6

                   Cerinte privind informarea şi publicitatea

      REGULI PRIVIND ACORDURILE DETALIATE PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE

    1. Obiective şi scop
    Masurile de informare şi publicitate privind asistenţă acordată prin ISPA au că scop:
    - să mareasca constientizarea şi transparenta publica faţă de activitatile Comunităţii Europene;
    - să informeze potentialii beneficiari şi organizatiile profesionale despre posibilitatile ISPA;
    Informarea şi publicitatea trebuie să priveasca toate proiectele pentru care ISPA asigură asistenţă financiară.
    Tinta măsurilor de informare şi publicitate este de a informa publicul general şi, de asemenea, potentialii beneficiari, inclusiv:
    - autorităţile regionale, locale sau publice;
    - partenerii sociali şi economici;
    - organizatiile neguvernamentale;
    - operatorii şi promotorii de proiect;
    - orice alte părţi interesate
    de oportunitatile oferite de ISPA.
    2. Principii generale
    Organismul responsabil cu implementarea proiectelor ISPA (denumite aici şi în continuare că "organisme responsabile") este raspunzator pentru toate măsurile de publicitate la faţă locului. Publicitatea trebuie efectuata în cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate de măsurile luate în acest scop.
    Organismul responsabil trebuie să ia toate măsurile administrative necesare pentru a asigură aplicarea efectiva a acestor aranjamente şi să colaboreze cu departamentele Comisiei.
    Masurile de informare şi publicitate trebuie luate în timp util, imediat după ce asistenţă ISPA este aprobată. Comisia îşi rezerva dreptul să initieze procedura de restrangere, suspendare sau anulare a asistenţei ISPA, dacă ţara beneficiară nu îşi îndeplineşte obligatiile stabilite în prezenta anexa. În aceasta situatie, se aplică procedura specificata în sectiunea VIII, Anexa nr. III.1 din memorandumul de finanţare ISPA încheiat cu fiecare ţara beneficiară.
    3. Indrumari privind activitatile de informare şi publicitate
    În afara regulilor detaliate stabilite la punctul 4, următoarele principii trebuie aplicate în conformitate cu toate măsurile de informare şi publicitate:
    3.1. Media
    Organismul responsabil trebuie să informeze media în cel mai corespunzator mod despre actiunile cofinantate prin ISPA. Participarea Comunităţii Europene va fi reflectata corect în aceste informari.
    Pentru aceasta, lansarea formala a proiectelor şi fazele importante ale implementarii lor vor face obiectul unor măsuri de informare, în special în mijloacele media regionale (presa, radio şi televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu Delegaţiile Comisiei în ţările beneficiare implicate.
    3.2. Actiunile de informare
    Organizatorii actiunilor de informare cum ar fi conferinte, seminarii, targuri şi expozitii legate de implementarea proiectelor finantate partial prin ISPA trebuie să menţioneze explicit participarea Comunităţii Europene. Această oportunitate trebuie folosita pentru a expune steagul Comunităţii Europene în salile de conferinta şi emblema Comunităţii Europene pe documente. Delegaţiile Comisiei în ţările beneficiare trebuie să sprijine, dacă este necesar, organizarea şi desfăşurarea unor asemenea evenimente.
    3.3. Material informativ
    Publicatiile (cum ar fi broşuri şi prospecte) despre proiecte sau măsuri similăre trebuie să contina pe coperta o indicatie clara a emblemei Comunităţii Europene când se foloseste şi o emblema naţională, regionala sau locala.
    Cand publicatia include o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila din ţara beneficiară cât şi, din partea Comisiei, de membrul comisiei responsabil sau de către un reprezentant desemnat, pentru a asigură faptul că participarea Comunităţii Europene este clara. Aceste publicatii trebuie să faca referiri la organismele responsabile pentru informarea partilor interesate.
    Principiile sus-menţionate se vor aplică de asemenea şi materialelor audio vizuale sau de pe paginile de internet.
    4. Obligatii ale ţărilor beneficiare
    Informarea şi publicitatea trebuie să faca obiectul unui sir coerent de măsuri definite de către organismul responsabil în colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Tarile beneficiare trebuie să se asigure că reprezentanţii Comisiei, inclusiv Delegaţiile sale sunt corect implicate în cele mai importante activitati publice legate de ISPA.
    Cand proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie să ia următoarele măsuri care să indice participarea ISPA în proiectele menţionate:
    a) Informarea referitoare la proiect
    Masurile de informare şi publicitate la faţă locului trebuie luate pentru a constientiza publicul general de asistenţă acordată de Comunitatea Europeană prin ISPA. Organismul responsabil trebuie să publice continutul proiectelor în cea mai adecvata forma şi să se asigure că asemenea documente sunt difuzate către media locala şi regionala şi să le puna la dispozitia partilor interesate. Masurile la faţa locului vor include:
    - panouri amplasate la locul lucrarilor;
    - placi comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general ambele fiind instalate în conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.
    b) Informatii generale referitoare la ISPA
    În plus faţă de punctul (a), coordonatorul naţional ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulata de informaţii generale referitor la asistenţă ISPA alocata ţării lor, subliniind implementarea proiectelor şi rezultatele obţinute. Această informare generala trebuie să aiba loc cel putin o data pe an şi să fie la dispozitia Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor broşuri de interes general, material profesional audio video (de exemplu videoclip) şi conferinte de instiintare la un nivel corespunzator. Informarea trebuie să grupeze proiectele după natura lor şi/sau să se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Trebuie transmisa către televiziunile sau posturile de radio naţionale şi regionale, către Comisie şi, la cerere, către alte părţi interesate, aşa cum sunt definite în paragraful 1.
    5. Activitatea comitetelor de monitorizare
    - Reprezentantii Comisiei în comitetele de monitorizare, în colaborare cu Coordonatorul Naţional ISPA, vor asigură concordanţă cu prevederile adoptate privind publicitatea, în special acelea care privesc panourile şi placile comemorative (vezi prevederile de mai jos).
    - Măsurile de informare şi publicitate şi probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie să fie înmânate presedintelui Comitetului de Monitorizare de către organismul responsabil. Copii ale unor asemenea materiale vor fi transmise Comisiei.
    - Preşedintele Comitetelor trebuie să înainteze Comisiei toate informaţiile necesare a se avea în vedere la întocmirea raportului anual al acesteia.
    - Comitetele de monitorizare trebuie să se asigure că exista informaţii adecvate cu privire la activitatea lor. În acest scop, fiecare comitet de monitorizare trebuie să informeze media, cât de des considera necesar, despre progresul proiectului(elor) pentru care sunt responsabile. Preşedintele va fi responsabil pentru contactele cu media şi va fi asistat de către reprezentanţii Comisiei.
    - Pregatiri corespunzătoare vor fi facute de asemenea în colaborare cu Comisia şi cu Delegaţiile acesteia în ţările beneficiare, atunci când au loc evenimente importante cum ar fi întâlniri la nivel înalt sau inaugurari.
    6. Prevederi finale
    Comisia poate initia măsuri specifice aditionale care sunt considerate potrivite după discutiile purtate cu Coordonatorul Naţional ISPA şi autorităţile responsabile.
    Organismul responsabil poate, în orice moment, să desfasoare actiuni suplimentare. Acesta trebuie să consulte Comisia şi să o informeze despre initiativele pe care le are, astfel incat Comisia să poată participa corespunzator la îndeplinirea acestora.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, va putea asigura asistenţă adecvata şi va putea întocmi îndrumări detaliate.

           Măsuri speciale privind panourile şi plăcile comemorative

    Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA, ţările beneficiare se vor asigura că sunt îndeplinite următoarele măsuri de informare şi publicitate:
    1. Panourile de publicitate
    Panourile vor fi ridicate la locul de desfăşurare a lucrarilor pentru proiectele finantate prin ISPA. Asemenea panouri trebuie să cuprindă un spaţiu rezervat referirilor privind participarea Comunităţii Europene.
    Panourile trebuie să aiba o dimensiune potrivita cu scala operatiunilor desfăşurate.
    Partea panoului rezervata Comunităţii Europene trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    - trebuie să ocupe cel putin 50% din suprafata totala a panoului;
    - trebuie să contina emblema standard a Comunităţii Europene şi să cuprindă textul urmator, aşa cum este prezentat în tabelul atasat.
    Atunci când organismul responsabil nu ridica propriul sau panou care să anunte implicarea acestuia în finanţarea proiectului, asistenţă acordată de Comunitatea Europeană trebuie anuntata pe o placă de avizare speciala. În asemenea cazuri, prevederile sus-menţionate referitoare la partea Comisiei Europene se aplică prin analogie.
    Panourile trebuie dezafectate nu mai târziu de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor şi înlocuite de o placă comemorativă, în conformitate cu prevederile de la punctul 2.
    2. Placile comemorative
    Placi comemorative permanente trebuie amplasate pe teren, şi trebuie să fie accesibile publicului general. În afara emblemei Comunităţii Europene, asemenea placi trebuie să menţioneze contribuţia Comunităţii Europene la proiect.
    Trebuie folosit textul urmator că model pentru continutul cerut:
    "Acest proiect a fost cofinantat cu % de către Comunitatea Europeană. La finalul lucrării în ...... (se menţionează anul), costul total al proiectului a fost de .......... (moneda naţională), şi contribuţia totala a Comunităţii Europene a fost de ........ (moneda naţională)."

    = EXEMPLU =

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Titlul proiectului │
│ Localizarea │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────┐ │
│ │Sigla Uniunii Europene │ Finantat de: │
│ └───────────────────────┘ │
│ Uniunea Europeană .... euro .... │
│ (asistenţă) (moneda │
│ naţională) │
│ │
│ IFI (imprumut) .... euro .... │
│ (moneda │
│ naţională) │
│ │
│Autoritatea de implementare: [Ministerul .....] │
│ [Agentia ........] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiar: [Numele beneficiarului] │
│ │
│Supervizare şi management: [Numele firmei] │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contractant: [Numele contractantului] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016