Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MANUAL DE OPERARE din 19 decembrie 2005  Manual de Operare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MANUAL DE OPERARE din 19 decembrie 2005 Manual de Operare "Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere"*)

EMITENT: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 395 bis din 8 mai 2006
_________
*) Aprobat prin Hotarare de Guvern nr. 6a/IX din 19 decembrie 2005 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 395 din 8 mai 2006.


1. INTRODUCERE
"Proiectul privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica" (denumit Proiect) se deruleaza in considerarea Acordului de imprumut nr. 4759 RO dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), ratificat prin <>Legea nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare.
In cadrul partii B "Regenerarea socioeconomica", s-a agreat cu Banca sa se deruleze in continuare subcomponenta "Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere" (SDSCM), care vizeaza sprijinirea activitatilor de dezvoltare locala prin crearea de capacitate la nivelul comunitatilor miniere, finantarea infrastructurii economice si a serviciilor sociale. Astfel, SDSCM faza de continuare este conceputa la o scara mai mare fata de SDSCM faza initiala, desfasurata in cadrul programului "Inchiderea Minelor si Atenuarea Impactului Social".
Implementarea SDSCM este asigurata in continuare de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), denumit Fond, in colaborare cu Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (ANDZM), denumita in continuare Agentie, prin Unitatea de Management al Proiectului (UMP-RSE).
1.1. Misiune generala, obiective si instrumente specifice
1.1.1. Misiunea Agentiei este aceea de diminuare a impactului social rezultat in urma restructurarii miniere, avand ca obiective specifice schimbarea mentalitatii individului, schimbarea mentalitatii comunitatii si schimbarea mediului economic.
1.1.2. Fondul este un organism de interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea sub autoritatea guvernului, conform <>Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata.
Misiunea Fondului este de a contribui la reducerea saraciei, prin finantarea de proiecte in comunitatile sarace beneficiare si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitatii manageriale locale, sustinerea descentralizarii administrative si cresterea capacitatii de organizare la nivel local.
1.1.3. Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor Miniere va fi gestionata de Agentie prin UMP-RSE si implementata de Fond, urmarindu-se sa se contribuie la procesul de combatere a saraciei si sa se stimuleze, prin instrumente specifice, regenerarea socioeconomica a zonelor afectate de restructurarea din sectorul minier. In acest sens, se va urmari dezvoltarea capacitatii comunitatilor miniere de gestionare a propriilor probleme, ca urmare a transferului de responsabilitate de la companiile miniere catre comunitati.
1.1.4. Fondul actioneaza ca mecanism de regenerare socioeconomica la nivelul comunitatilor miniere rurale si urbane si al grupurilor dezavantajate din zonele miniere cuprinse pe Lista localitatilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier (Lista) Fondul ofera comunitatilor posibilitatea de a-si identifica problemele prioritare, de a participa la elaborarea unor cereri de finantare si la realizarea unor proiecte menite sa conduca la rezolvarea acestor probleme, iar prin intermediul organizatiilor intermediare asigura accesul grupurilor dezavantajate la serviciile sociale de care au nevoie.
1.1.5. In indeplinirea rolului sau, pentru implementarea SDSCM Fondul actioneaza prin:
- finantarea proiectelor menite sa imbunatateasca modul de viata al beneficiarilor proiectelor respective, locuitori ai comunitatilor miniere, precum si a grupurilor dezavantajate din comunitatile miniere din Lista;
- acordarea de asistenta tehnica menita sa stimuleze capacitatea comunitatilor de a se autoorganiza si de a reusi sa rezolve probleme, prin eforturi proprii;
- favorizarea schimbului de experienta intre comunitatile miniere, a comunicarii, colaborarii si crearii de parteneriate cu autoritatile locale, cu institutii sau societati comerciale, publice sau private, interesate in rezolvarea unor probleme cu caracter socioeconomic;
- recunoasterea si promovarea bunelor practici in dezvoltarea comunitara;
- colaborarea si coordonarea activitatii cu alte organisme, in scopul sustinerii politicilor publice de combatere a saraciei.
1.1.6. Rezultatele urmarite de catre Fond in activitatea de implementare a SDSCM sunt urmatoarele:
- cresterea gradului de coeziune sociala si a mobilizarii comunitatilor de mineri in identificarea, prioritizarea nevoilor si rezolvarea problemelor;
- regenerare economica si sociala locala care sa conduca la oportunitati suplimentare de orientare pe piata fortei de munca, precum si dezvoltarea pietelor locale de marfuri si servicii;
- imbunatatirea conditiilor de trai prin realizarea unor lucrari de mica infrastructura, inclusiv in zonele de locuit din centrele urbane miniere;
- imbunatatirea calitatii vietii prin protejarea mediului natural sau redarea unui cadru natural adecvat;
- cresterea accesului grupurilor dezavantajate la serviciile sociale comunitare;
- cresterea capacitatii de organizare a comunitatilor miniere, a autoritatilor locale si a ONG-urilor si abordarea participativa a problemelor categoriilor sociale defavorizate;
- cresterea nivelului de incredere in propriile forte, in institutii si autoritati in comunitatile miniere.
1.1.7. Pentru documentarea atingerii acestor obiective si pentru imbunatatirea performantelor interventiei sale, in general, Fondul va realiza studii si analize de specialitate, care vor pune accent pe evaluarea rezultatelor activitatilor derulate prin SDSCM.
1.2. Relatiile Fondului cu alte entitati, in implementarea SDSCM
Fondul, alaturi de Agentie, poate participa la dialogul intre institutiile interesate in dezvoltarea locala: ministere de resort, agentii de dezvoltare, consilii locale, consilii judetene, servicii publice ale acestora/regii autonome de gospodarie comunala si beneficiari, in scopul asigurarii transparentei operatiunilor pe care le desfasoara si pentru furnizarea de asistenta tehnica comunitatilor miniere.
Fondul si Agentia sunt membri in Comisia Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, care functioneaza sub autoritatea Primului Ministru al Romaniei. Colaborarea celor doua agentii contribuie la integrarea politicilor si strategiilor proprii in contextul strategiei la nivel national de combatere a saraciei si la coordonarea actiunilor, prin cooperare, cu alte proiecte derulate la nivel national, consacrate problemelor de saracie, incluziune sociala si regenerare socioeconomica.
Pentru analiza, evaluarea si fundamentarea deciziilor sale, Fondul poate solicita informatii de la comunitatile solicitante, ONG-uri, organisme locale si nationale, INS, autoritati ale administratiei publice locale, precum si de la Agentie si partenerii acesteia, in scopul clarificarii aspectelor legate de dreptul de proprietate, de utilizare si/sau de exploatare a bunurilor si beneficiilor rezultate din implementarea proiectului.
Fondul colaboreaza cu Birourile regionale, care functioneaza pe langa Agentie, in vederea culegerii de informatii si date pentru pregatirea, evaluarea si urmarirea proiectelor.
1.3. Principii urmarite de Fond in implementarea SDSCM
1.3.1. Principiile promovate de Fond in implementarea SDSCM sunt urmatoarele:
- orientarea resurselor catre nevoile si cererile exprimate de grupurile din comunitatile miniere si de grupurile dezavantajate din comunitatile miniere;
- cresterea gradului de participare comunitara si a angajamentului civic;
- stimularea "capitalului social" prin promovarea unor norme si valori precum: incredere, transparenta, intrajutorare si implicare in viata comunitara;
- responsabilizarea beneficiarilor prin acordarea autoritatii in gestionarea tehnica si financiara a proiectelor si solicitarea contributiei la realizarea lor, prin aporturi in munca, in natura si/sau in numerar;
- incurajarea parteneriatului cu autoritati locale, organizatii neguvernamentale si alte organizatii civice;
- durabilitatea in timp a proiectelor realizate.
1.3.2. Orientarea resurselor catre nevoi exprimate
1.3.2.1. Fondul finanteaza numai proiectele care au la baza o cerere de finantare care demonstreaza interesul si implicarea comunitatii miniere in rezolvarea problemelor cu care se confrunta sau nevoia grupului defavorizat pentru serviciul social furnizat de organizatia intermediara.
1.3.2.2. Pentru a putea solicita Fondului finantarea unui proiect de mica infrastructura sau pentru activitati generatoare de venituri, comunitatile miniere si grupurile productive provenite din comunitatile miniere trebuie sa se inregistreze ca persoane juridice, conform <>Legii nr. 129/1998 , republicata, si sa desemneze un Comitet de Conducere a Proiectului (CCP), care sa fie format dintr-un presedinte, un trezorier si un secretar CCP isi asuma in fata Fondului responsabilitatea de a implementa proiectul respectiv.
1.3.2.3. Organizatiile intermediare care propun spre finantare proiecte de servicii sociale comunitare trebuie sa-si informeze beneficiarii si sa le ofere posibilitatea de a alege intre anumite servicii sociale, in functie de nevoile prioritare ale beneficiarilor, stimuland participarea acestora la elaborarea proiectului si luarea deciziilor in cunostinta de cauza.
1.3.2.4. Fondul ofera comunitatilor miniere si grupurilor productive provenite din comunitatile miniere informatii impartiale legate de costurile unitare, tipurile de proiecte eligibile, precum si servicii adecvate menite sa le sprijine si sa le incurajeze in procesul decizional.
1.3.3. Participarea comunitara
1.3.3.1. Participarea comunitara este esentiala in definirea si ierarhizarea nevoilor, precum si in elaborarea si realizarea proiectelor. La depunerea cererilor de finantare, solicitantii eligibili vor face dovada participarii membrilor comunitatii/grupului la operatiunile pregatitoare pentru elaborarea proiectelor. Experienta de pana acum a Fondului a dovedit ca un grad mare de participare permite realizarea cu succes a proiectelor pentru ca asigura sentimentul de proprietate a comunitatii/beneficiarilor asupra rezultatelor proiectelor si utilizarea pe termen lung a acestuia.
1.3.3.2. In solicitarea catre Fond, comunitatea miniera sau grupul productiv provenit dintr-o comunitate miniera, cu personalitate juridica dobandita in considerarea <>Legii nr. 129/1998 , republicata, trebuie sa certifice faptul ca membrii comunitatii au luat parte la:
- identificarea nevoilor si ierarhizarea lor in functie de prioritati;
- constituirea grupului de initiativa si a CCP si
- la elaborarea propunerii de proiect.
Aceste elemente vor fi specificate in cererea de finantare. Aceasta va cuprinde si documente care sa certifice implicarea membrilor comunitatii in administrarea proiectului, in realizarea lui si in activitatea ulterioara de intretinere. Comitetul de Conducere a Proiectului ales de comunitate prin intrunirea membrilor ei, reprezinta interesele acesteia si detine controlul, autoritatea si responsabilitatea in legatura cu realizarea proiectului, gestionarea resurselor si implicarea continua a membrilor comunitatii.
1.3.3.3. In cazul grupurilor dezavantajate, organizatiile intermediare definite prin <>Legea nr. 129/1998 , republicata, actioneaza ca Agenti de Executare si pot solicita finantare pentru realizarea unor proiecte de servicii sociale comunitare. Organizatiile intermediare sunt reprezentate fie de organizatiile neguvernamentale specializate in furnizarea de servicii sociale comunitare, fie de autoritati ale administratiei publice locale aflate in relatii contractuale cu organizatiile neguvernamentale si grupurile dezavantajate. Organizatiile intermediare trebuie sa probeze implicarea beneficiarilor in procesul de identificare a nevoilor cu care acestia se confrunta. In acest scop, se vor consulta cu potentialii beneficiari si cu alti membri ai comunitatii in vederea elaborarii si implementarii proiectului.
1.3.3.4. Numarul beneficiarilor unui proiect depinde de natura proiectului respectiv. In acest sens, Fondul urmareste asigurarea unui raport optim intre costuri si rezultatele proiectelor.
1.3.4. Parteneriatul
Fondul promoveaza principiul colaborarii, al parteneriatului intre diferite entitati (persoane fizice sau juridice) la toate nivelurile.
Relatiile de parteneriat in propunerea si realizarea proiectelor
Pentru propuneri de proiecte vizand mica infrastructura si reabilitarea mediului, precum si pentru activitati generatoare de venituri, Fondul incurajeaza parteneriatul dintre comunitatile miniere/grupurile productive provenind din comunitati miniere si autoritatile administratiei publice locale sau cu institutii/agentii/directii guvernamentale descentralizate din teritoriu. Acest parteneriat accelereaza obtinerea personalitatii juridice si a resurselor suplimentare menite sa garanteze viabilitatea si durabilitatea proiectului (asigurarea costurilor de exploatare/functionare, urmarirea si intretinerea obiectivelor realizate sau a reparatiilor ulterioare, dupa caz).
Fondul solicita organizatiilor intermediare care propun proiecte de servicii sociale comunitare sa creeze parteneriate, dupa caz, cu autoritatile locale, cu ONG-uri specializate in furnizarea serviciilor sociale si/sau cu experti independenti in domeniu, cu institutii guvernamentale descentralizate din teritoriu etc. Parteneriatele sunt menite sa asigure durabilitatea proiectului dupa incetarea finantarii din partea Fondului.
1.3.5. Dezvoltarea durabila
Fondul cere Agentilor de executare sa prezinte la depunerea proiectului un plan prin care se urmareste mentinerea in functiune pe termen lung a obiectivelor realizate prin proiect dupa terminarea finantarii de la Fond, plan in care sunt descrise demersurile intreprinse sau de perspectiva si sursele financiare identificate pentru intretinerea si acoperirea cheltuielilor curente cu obiectivele respective (la inchiderea proiectului, acest plan va fi prezentat in forma finala). Responsabilitatea pentru asigurarea durabilitatii proiectelor revine integral Agentilor de executare, in considerarea factorilor economici, tehnologici, sociali si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
1.3.5.1. Pentru proiectele de mica infrastructura, comunitatile miniere trebuie sa aleaga in prealabil un Comitet de intretinere (CIP) care sa intocmeasca un plan de intretinere. CIP trebuie sa estimeze din timp costurile de functionare si intretinere si sa identifice surse din care acestea pot fi acoperite, dupa terminarea finantarii Fondului. Fondul poate asigura, la cererea venita din partea beneficiarilor, pregatirea necesara membrilor acestui comitet de intretinere.
1.3.5.2. In cazul proiectelor de activitati generatoare de venit, durabilitatea acestora va fi reflectata in Planul de afaceri, actualizat la incheierea finantarii de la Fond.
1.3.5.3. Parteneriatele pe termen lung ale organizatiilor neguvernamentale cu autoritati locale si alte institutii interesate in implementarea proiectelor de servicii sociale comunitare pot asigura durabilitatea acestor servicii atata timp cat acestea sunt necesare.
1.4. Gestionarea resurselor umane in cadrul SDSCM
1.4.1. Pe perioada derularii SDSCM Fondul va asigura personal permanent (salariati) si colaboratori consultanti, specialisti care sa-i permita implementarea eficienta a acesteia, cu respectarea dispozitiilor Legii de infiintare, organizare si functionare.
1.4.2. Colaboratorii sunt reprezentati de specialisti in diverse domenii, structura acestora fiind urmatoarea:
- facilitatori;
- evaluatori;
- supervizori;
- consultanti pentru diferite activitati (instruire, asistenta generala sau de specialitate etc.).
1.4.3. Fondul va putea utiliza personal si colaboratori cu care se afla deja in relatii contractuale sau va recruta si pregati resurse umane destinate SDSCM, dupa caz. Recrutarea colaboratorilor se va face pe baza termenilor de referinta, care constituie anexa a prezentului Manual de operare sau se vor elabora termeni de referinta specifici, dupa caz.
Colaboratorii vor fi inclusi in programe de instruire organizate de Fond - inclusiv programe de instruire practica de teren - menite sa asigure si sa verifice cunostintele specifice SDSCM, aplicarea unitara a instrumentelor de lucru si abilitatile de comunicare necesare desfasurarii acestei activitati in conformitate cu politica si cu procedurile operationale ale Fondului.
Programele de instruire sunt prevazute la nivelul Planului de instruire si se organizeaza cu sprijinul instructorilor (personalul Fondului, colaboratori consultanti individuali, firme, ONG etc.). Costurile activitatilor de instruire se suporta in considerarea articolului 4.4.3.

2. BENEFICIARI ELIGIBILI. PROIECTE ELIGIBILE. FACILITARE SI INFORMARE. CRITERII DE EVALUARE
Pentru identificarea si selectarea beneficiarilor, Fondul utilizeaza ca instrumente, date si informatii:
- Lista localitatilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier;
- Criterii de eligibilitate a beneficiarilor;
- Facilitarea, campania de informare si comunicare;
- Categorii si tipuri de proiecte eligibile/solicitanti eligibili;
- Criterii de evaluare;
- Definitii operationale ale comunitatilor miniere eligibile.
2.1. Lista localitatilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier
Proiectele Fondului se adreseaza comunitatilor miniere care au avut/au ca principala ocupatie mineritul, membrii sai au fost/vor fi disponibilizati in urma restructurarii din sectorul minier, in prezent neavand alternative de angajare, care datorita disponibilizarii masive sunt/vor fi sever afectate de scaderea nivelului de trai, a nivelului calitativ al serviciilor publice si care datorita abandonarii si/sau inchiderii exploatarilor miniere si a zonelor aferente procesului tehnologic traiesc intr-un un mediu natural degradat sau afectat.
Fondul finanteaza numai comunitati miniere/grupuri de persoane care traiesc (domiciliaza) in una din localitatile miniere din Lista si acorda o atentie prioritara localitatilor miniere afectate grav de consecintele restructurarii sectorului minier. Lista, care constituie anexa a prezentului manual, nu poate fi modificata de catre Agentie, decat cu acordul prealabil al Bancii. Agentia poate propune, cu acordul prealabil al Bancii subliste de localitati (Subliste), care vor conduce la orientarea cu precadere a fondurilor SDSCM catre localitatile incluse in planul de restructurare al Ministerului Economiei si Comertului. Sublistele vor fi puse la dispozitia Fondului cu cel putin o luna inaintea debutului campaniei de informare-comunicare.
2.2. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
Fondul vizeaza doua grupuri mari de beneficiari: comunitati miniere si grupuri dezavantajate provenite din comunitati miniere.
2.2.1. Comunitati miniere
2.2.1.1. O comunitate miniera este acel grup de gospodarii si/sau familii invecinate, care au probleme si interese comune, se confrunta cu aceleasi obstacole si locuiesc intr-o asezare umana - sat/comuna/oras/asezare componenta suburbana.
Comunitatile miniere provin din localitatile cuprinse pe Lista localitatilor miniere pentru SDSCM. In cadrul aceleiasi localitati urbane, se pot constitui mai multe comunitati miniere, reprezentative pentru locuitorii unui bloc cu mai multe apartamente, cartier, asezare componenta suburbana. La nivelul aceluiasi sat se poate constitui o singura comunitate miniera.
Grupurile productive provenite din comunitatile miniere sunt cele ale producatorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor, alti mici meseriasi si membrilor intreprinzatori in mici afaceri.
2.2.1.2. In viziunea Fondului, o comunitate miniera este considerata eligibila pentru SDSCM daca cumuleaza cel putin patru (4) din urmatoarele zece (10) criterii:
1. Principalul drum carosabil de acces in comunitate nu a fost reabilitat pe intreaga lungime in ultimii 10 ani;
2. Mai mult de de 50% din gospodariile din comunitate NU au acces la o sursa functionala de apa potabila;
3. Nu exista in localitatea de care apartine comunitatea un spatiu public destinat activitatilor socio-culturale si de petrecere a timpului liber sau, daca exista, functioneaza in conditii improprii;
4. Mai mult de 50% din gospodariile care au avut acces la o centrala termica NU au o retea functionala de incalzire;
5. Scoala cu clasele V-VIII la care sunt inscrisi mai mult de 50% dintre copiii din comunitate functioneaza in alta localitate decat cea de care apartine comunitatea sau in conditii improprii;
6. Localitatea de care apartine comunitatea nu dispune de unitate medicala sau, daca acesta exista, fie nu functioneaza, fie functioneaza in conditii improprii;
7. Mai mult de 50% dintre membrii comunitatii locuiesc in cladiri a caror stare este improprie locuirii in conditii de siguranta;
8. In localitatea de care apartine comunitatea NU exista un sistem de transport in comun al persoanelor (public sau privat) cu regim zilnic;
9. Membrii comunitatii ajung cu dificultate la piete de desfacere sau la unitati comerciale sau de prestari servicii;
10. Comunitatea traieste intr-o zona monoindustriala miniera care a fost sau va fi afectata de procesul de restructurare a sectorului minier, asa cum este notificat de catre Ministerul Economiei si Comertului.
2.2.1.3. Operationalizarea criteriilor de eligibilitate pentru comunitatile miniere se face in conformitate cu documentul anexat prezentului manual operational.
2.2.2. Grupuri dezavantajate
2.2.2.1. Fondul defineste un grup dezavantajat ca fiind grupul de persoane sarace, caracterizate printr-o nevoie de baza comuna, relativ omogena, pe care nu si-o pot satisface prin propriile eforturi. Aceste persoane nu beneficiaza de sprijinul necesar care se acorda in mod normal prin programele de asistenta sociala (de exemplu, nu sunt institutionalizate) si nu beneficiaza de suportul familiei sau de alte forme de sprijin. Grupul este alcatuit, dupa caz, din: varstnici saraci, fara sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinte sau adapost, femei victime ale violentei domestice, femei sarace, parinti saraci cu copii in intretinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide, tineri aflati in situatii de risc si alte asemenea categorii.
2.2.2.2. In viziunea Fondului, un grup dezavantajat este considerat eligibil pentru SDSCM daca membrii acestuia (beneficiarii) se afla sau provin dintr-o localitate cuprinsa in Lista.
2.3. Facilitarea
Procesul de facilitare constituie un factor cheie al succesului de ansamblu al programului Guvernului pentru combaterea saraciei la nivel comunitar. Dezvoltarea comunitara este un camp de activitate care abia a luat fiinta in Romania si care reprezinta o cale de realizare a unei schimbari de mentalitate si cultura organizationala prin antrenarea societatii civile si a comunitatilor in procesul de dezvoltare locala.
2.3.1 Facilitarea
2.3.1.1. Procesul de facilitare comunitara este unul din pasii prin care Fondul isi propune sa creasca accesibilitatea comunitatilor miniere la proiectele sale si prin care urmareste cresterea gradului de coeziune sociala si a mobilizarii membrilor comunitatilor eligibile, precum si a capitalului social la nivel comunitar.
2.3.1.2. La baza instrumentului de facilitare comunitara stau experientele similare ale Fondului din proiecte anterioare, inclusiv din SDSCM faza initiala, in care activarea comunitatilor, definirea participativa de catre acestea a nevoilor cu care se confrunta, stabilirea de prioritati si de solutii in cadrul comunitatii, au fost puternic corelate cu numarul mare de initiative care raspund criteriilor si principiilor Fondului.
2.3.1.3. O mare parte a eforturilor in cadrul procesului de facilitare se concentreaza asupra transferului de informatii, cunostinte, abilitati si atitudini menite sa stimuleze implicarea, participarea si organizarea comunitara.
In acceptiunea Fondului, obiectivele urmarite prin procesul de facilitare sunt:
- dezvoltarea societatii civile si a spiritului comunitar;
- cresterea gradului de participare a membrilor comunitatii la procesele de identificare si de ierarhizare a nevoilor, la elaborarea si realizarea proiectelor de dezvoltare;
- promovarea unui proces de alegere a membrilor CCP in mod democratic si pe baza calitatilor acestora;
- crearea unei echipe de coordonare a proiectului care sa antreneze pe ceilalti membri ai comunitatii la realizarea proiectului;
- stimularea unui mediu de lucru in comunitate care sa permita realizarea cu succes a proiectului;
- depasirea obstacolelor dintre CCP si membrii comunitatii, parteneri la realizarea proiectului si alti actori implicati in derularea proiectului.
2.3.1.4. Interventia Fondului la nivel de comunitate, cu scopul de a sustine dezvoltarea capacitatilor de organizare si relationare intre membrii comunitatii, se face la momente de timp diferite si prin mijloace diferite:
a. facilitare de pregatire se deruleaza in perioada de initiere si de definire a ideii de dezvoltare comunitara prin intermediul unui proiect. Comunitatile eligibile pot beneficia de facilitare de pregatire pe o durata de maxim 15 zile esalonate in timp, in functie de nevoia de suport manifestata la nivelul comunitatii respective;
b. facilitare de remediere dureaza, dupa caz, maxim 10 zile si poate interveni (a) dupa recomandarea de aprobare/amanare a proiectului, pentru stimularea coeziunii comunitatii si refacerea increderii in capacitatea de a realiza proiectul; (b) in perioada de implementare a proiectului de catre comunitate, atunci cand exista riscul unor conflicte, situatii de criza sau al scaderii capitalului de incredere in comunitate, care pot perturba implementarea cu succes a proiectului;
c. alte tipuri de facilitare (tehnica, de retea, post-implementare etc.).
2.3.1.5. Facilitarea se deruleaza prin intermediul facilitatorilor, evaluatorilor sau supervizorilor, dupa caz.
2.3.1.6. In procesul de facilitare, facilitatorii ajuta comunitatile miniere sa intreprinda urmatorii pasi:
- sa identifice lideri precum si alte persoane respectate de membrii comunitatii si sa stimuleze dezvoltarea de abilitati organizatorice;
- sa evalueze participativ nevoile, sa identifice resursele si sa stabileasca prioritatile;
- sa stabileasca parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte persoane juridice fara scop lucrativ care pot contribui la elaborarea proiectului si la durabilitatea acestuia odata cu incheierea finantarii proiectului de catre Fond;
- sa stimuleze participarea membrilor comunitatii in procesul de luare a deciziilor;
- sa caute solutii la problemele existente in interiorul comunitatii, insistand asupra a ceea ce se poate realiza cu forte proprii;
- sa sprijine membrii comunitatii in procesul de organizare ca persoana juridica si de elaborare a cererii de finantare;
- sa previna si sa rezolve situatiile conflictuale din timpul pregatirii, implementarii sau finalizarii proiectului, dupa caz.
2.3.1.7. Comunitatile (numarul si amplasarea acestora) care vor beneficia de facilitare de pregatire in cadrul SDSCM vor fi selectate de Fond pe baza recomandarilor UMP-RSE si/sau a solicitarilor venite din partea unor membrii ai comunitatilor respective. In procesul de selectie vor fi avute in vedere, pe de o parte, criterii precum: gradul de saracie al comunitatii, dificultatile cu care se confrunta membri comunitatii si capacitatea acestora de a intreprinde toate demersurile necesare pentru pregatirea unui proiect adresat Fondului, respectiv, pe de alta parte, resursele financiare si umane disponibile la nivelul Fondului.
2.3.2. Campania de informare si comunicare
Fondul initiaza si conduce campanii de informare si comunicare:
(i) inainte de lansarea rundelor de competitie de proiecte, din cadrul componentei SDSCM, cu focalizare fie la nivelul national, fie doar la nivelul acelor regiuni sau grupuri de regiuni de dezvoltare carora li se adreseaza rundele pe care Fondul urmeaza sa le lanseze;
(ii) in diferite etape ale ciclului proiectelor, atunci cand se constata nevoia de comunicare sistematica.
2.3.2.1. Campania de informare si comunicare are ca scop:
- asigurarea transparentei activitatilor Fondului;
- informarea si constientizarea potentialilor beneficiari, a administratiei publice de la nivel central, judetean si local, a organizatiilor neguvernamentale asupra principiilor de baza ale dezvoltarii: participare, parteneriate, durabilitate etc;
- dezvoltarea unor atitudini si comportamente de relationare bazate pe incredere si sustinere reciproca pentru actiune colectiva;
2.3.2.2. In indeplinirea scopului sau, campania de informare si comunicare:
- ofera beneficiarilor vizati informatii clare si utile in legatura cu Fondul, cu activitatile, principiile si reglementarile acestei institutii;
- sensibilizeaza publicul, beneficiarii, reprezentantii Guvernului, autoritatile administratiei publice locale, alti factori de decizie, liderii de opinie nationali si locali, in legatura cu importanta dezvoltarii spiritului comunitar si a initierii dezvoltarii locale de la nivel de comunitate;
- stimuleaza initiativele locale de combatere a saraciei;
- contribuie la formarea unei atitudini deschise catre parteneriate locale intre comunitati, autoritati locale si organizatii neguvernamentale, pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare locala, inclusiv prin organizarea de intalniri de informare adresate organizatiilor intermediare care isi exprima interesul pentru pregatirea unor proiecte destinate grupurilor dezavantajate;
- contribuie la cresterea increderii beneficiarilor si a potentialilor beneficiari in mecanismele de piata, precum si la motivarea acestora de a initia si derula programe de dezvoltare.
2.3.2.3. Fondul se adreseaza potentialilor beneficiari, adaptandu-si strategia de informare si comunicare dupa cum urmeaza:
- utilizeaza medii de informare aflate la indemana comunitatilor vizate;
- utilizeaza facilitatorii Fondului;
- implica personalul permanent al Fondului, inclusiv pe cel al sucursalelor sale regionale;
- colaboreaza cu Birourile regionale ale ANDZM, autoritatile locale si judetene, precum si cu liderii de opinie ai comunitatilor (preoti, medici, profesori etc.), cu scopul de a-i implica in efortul local de diseminare a informatiilor si in identificarea unor modalitati eficiente de comunicare, adaptate specificului audientei vizate;
- elaboreaza si distribuie materiale de promovare si informare adaptate mediului cultural si specificului comunitatilor miniere;
- sprijina membrii comunitatilor miniere in mediatizarea locala cu ocazia lansarii sau receptiei unor proiecte;
- solicita organizatiilor intermediare sa practice transparenta in promovarea serviciilor proprii destinate grupurilor dezavantajate vizate.
Fondul poate apela in timpul campaniei si la facilitatori voluntari, in calitate de promotori ai informatiilor, in functie de nevoile lor de pregatire si de resursele aflate la indemana Fondului, acestia pot beneficia de instruire specifica din partea Fondului.
2.3.2.4. Fondul concentreaza campania de informare si comunicare catre cei mai sever afectati beneficiari. In timpul campaniei, indiferent de canalul de comunicare utilizat, se subliniaza principiile de baza ale participarii si implicarii beneficiarilor la identificarea, elaborarea si implementarea proiectelor. Fondul pune la dispozitie informatii clare si folositoare despre prioritatile in finantare, activitatile pe care le deruleaza, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor, incurajeaza initiativa locala si crearea de parteneriate.
Pentru categoria "Campanie de informare-comunicare" sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
- onorariile consultantilor individuali care presteaza activitati de informare-comunicare;
- serviciile de informare-comunicare furnizate de companii specializate;
- cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru personalul Fondului care desfasoara campania de informare;
- costurile anunturilor publicitare si a materialelor de informare-comunicare;
- cheltuielile de organizare a intalnirilor de informare derulate la nivel comunitar, inclusiv al acelora destinate informarii organizatiilor intermediare ce pot depune proiecte la Fond (chirie sala, inchiriere echipamente, materiale etc.).
2.4. Categorii si tipuri de proiecte eligibile
Prin intermediul programului SDSCM, Fondul finanteaza trei (3) categorii de proiecte:
- proiecte de reabilitare a micii infrastructuri comunitare (MI);
- proiecte de activitati generatoare de venit (AGV);
- proiecte de servicii sociale comunitare (SSC).
2.5. Criterii de eligibilitate si evaluare
2.5.1. Eligibilitatea proiectelor
2.5.1.1. O cerere de finantare impreuna cu setul de documente anexe este definita ca proiect. Toate proiectele primite de Fond pana la termenul limita sunt examinate. Termenul limita de depunere este anuntat public, pentru fiecare runda de competitie a proiectelor. Proiectele pot fi depuse direct la sediul Fondului, la sediul sucursalelor Fondului (pentru judetele arondate acestora), cel mai tarziu la data si ora anuntate, sau pot fi expediate prin posta (expedierea fiind inregistrata pe plic cel mai tarziu la data limita).
2.5.1.2. Sunt luate in considerare pentru evaluare numai acele proiecte care intrunesc urmatoarele conditii:
1. Beneficiarii (comunitati miniere/grupuri dezavantajate) se incadreaza in criteriile de eligibilitate pentru programul SDSCM, in conformitate cu prevederile prezentului Manual (art. 2.2.);
2. Categoria si tipul proiectului, precum si activitatile propuse a fi derulate prin intermediul acestuia sunt eligibile, in conformitate cu prevederile prezentului Manual (art. 2.4.);
3. Solicitantul este eligibil, in conformitate cu prevederile prezentului Manual;
4. Cererea de finantare este conforma si completa si se prezinta dovezi clare ca membrii comunitatii/grupului dezavantajat au participat la identificarea nevoii care face obiectul cererii de finantare si la elaborarea proiectului;
5. Se certifica cu documente contributia in bani sau in natura a comunitatii, grupului productiv sau a organizatiei intermediare (de ex.: extrase de cont, angajamente sau declaratii pe proprie raspundere) in conformitate cu prevederile prezentului Manual;
6. Setul de documente anexe, necesar prezentarii Cererii de finantare este complet, potrivit cerintelor Fondului;
7. Finantarea proiectului este solicitata pentru realizarea unui obiectiv cu finalitate functionala.
2.5.1.3. Proiectul care nu intruneste aceste conditii este respins si nu intra in competitie.
2.5.1.4. Proiectul care intruneste conditiile de mai sus intra in competitia de proiecte si urmeaza un proces de evaluare, punctare si ierarhizare. Dupa intocmirea clasamentului final, in functie de fondurile alocate pentru runda respectiva, proiectele sunt supuse aprobarii Consiliului Director al Fondului.
2.5.2. Criterii de evaluare de birou si pe teren
Criteriile de evaluare si ponderile punctajelor care se aplica proiectelor depuse sunt diferite in functie de categoria de proiect propusa. Acestea sunt prezentate in Tabelul 1.
Tabelul 1
Criterii de evaluare si importanta cu care se iau in calculul
punctajului proiectului


┌────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ Ponderea │ Ponderea │ Ponderea │
│ Criterii │criteriilor │criteriilor │criteriilor │
│ │ pentru │ pentru │ pentru │
│ │proiectele de │activitatile │serviciile │
│ │ mica │generatoare │ sociale │
│ │infrastructura│ de venit │comunitare │
│ │ (MI) │ (AGV) │ (SSC) │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Consistenta tehnica │ 20 │ 10 │ 20 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Soliditate economica si │ 15 │ 20 │ 10 │
│financiara │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Beneficii asteptate si │ 15 │ 15 │ 15 │
│oportunitatea proiectului │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Capacitate de realizare │ 20 │ 20 │ 20 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Participarea beneficiarilor │ 15 │ 10 │ 10 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Durabilitatea proiectului │ 10 │ 20 │ 20 │
├────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Protectia mediului │ 5 │ 5 │ 5 │
└────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘3. PROIECTE FINANTATE PRIN SDSCM. SOLICITANTI ELIGIBILI. CEREREA DE FINANTARE. ADMINISTRAREA PROIECTULUI. OPERATIUNI ELIGIBILE
3.1 Proiecte de Mica Infrastructura
Proiectele de mica infrastructura pot fi propuse de comunitati miniere, interesate in rezolvarea unei probleme prioritare de infrastructura, daca sunt indeplinite conditiile si criteriile de eligibilitate descrise de prezentul Manual.
3.1.1. Obiective
Un proiect de infrastructura are ca principale obiective:
- imbunatatirea accesului comunitatilor miniere la piete de aprovizionare si desfacere, la servicii publice si sociale, prin imbunatatirea infrastructurii de acces;
- imbunatatirea conditiilor de locuit, prin reabilitarea spatiilor comune din blocurile de locuinte;
- imbunatatirea conditiilor de igiena prin asigurarea apei potabile si a unor servicii de canalizare;
- crearea de oportunitati pentru participarea la viata sociala la nivelul comunitatilor miniere;
- intarirea capacitatii comunitatilor miniere de a initia si participa la derularea unor proiecte de regenerare socioeconomica;
- implicarea comunitatilor in protejarea mediului.
Beneficiari vizati
Un proiect de mica infrastructura se adreseaza unei comunitatii miniere asa cum este aceasta definita de prezentul Manual (art. 2.2.1).
Exemple de beneficiari eligibili pentru categoria comunitati miniere:
- grupuri de gospodarii situate intr-o localitate sau zona cu specific minier;
- grupuri de locatari care au statut legal de chiriasi in blocuri de locuinte aflate in proprietatea statului sau in proprietatea ori administrarea autoritatilor locale;
- grupuri de proprietari sau chiriasi care locuiesc in blocuri cu mai multe apartamente, in conditiile in care pentru respectivul imobil sunt infiintate si functioneaza, conform legii, asociatii de proprietari si cel putin 80% din numarul total al apartamentelor sunt locuite in mod efectiv.
Dimensiunea financiara a cererii. Tipuri de proiecte eligibile
Cererea de finantare a unui astfel de proiect se va incadra in suma de 100.000 de dolari SUA.
Proiecte eligibile:
- Reabilitarea, modernizarea sau constructia de: sisteme de alimentare cu apa, rezervoare pentru apa, statii de pompare si instalatii de tratare a apei, fantani sapate manual, puturi forate, puturi forate si sapate etc.;
- Reabilitarea sau modernizarea drumurilor comunale: cu balast, macadam etc.;
- Reabilitarea sau modernizarea drumurilor de acces la colonii/catune/asezari componente suburbane: cu balast, macadam etc.;
- Reabilitarea si reamenajarea cladirilor centrelor comunitare;
- Reabilitarea sau constructia de poduri, rigole, santuri de scurgere, drenuri etc.;
- Sisteme de canalizare incluzand mici instalatii de epurare a apei;
- Repararea instalatiilor comune de alimentare cu apa si de incalzire aflate in exteriorul cladirilor de locuit;
- Repararea si modernizarea partilor de constructii, de folosinta comuna, cum ar fi elemente de acoperis, invelitoare, casa scarii, subsoluri pentru blocurile cu mai multe apartamente;
- Reabilitarea partilor de constructii si instalatii ale centralelor termice de cartier (puncte termice);
- Curatarea, regularizarea si/sau reabilitarea cursurilor naturale de ape pentru refacerea mediului natural;
- Mici proiecte hidrotehnice (aparatori de maluri, lucrari pentru aparare impotriva inundatiilor etc.);
- Amenajari de spatii verzi si impaduriri pe amplasamentele publice, abandonate in urma exploatarilor miniere;
- Amenajarea de spatii de joaca pentru copii;
- Redarea unui cadru natural in zonele si perimetrele in care s-au facut interventii care au afectat cadrul natural initial, cum ar fi depozitele de materiale sterile, zone de prabusiri sau excavari rezultate ale exploatarilor miniere situate pe terenuri publice.
3.1.2. Fondul nu finanteaza:
- Conectarea gospodariilor individuale la lucrarile de infrastructura (apa, canalizare etc.);
- Lucrari de reabilitare a constructiilor existente, pentru care nu exista avizul proiectantului sau expertiza tehnica care sa permita executia acestora;
- Lucrari pentru executia carora nu exista acordul asociatiei de proprietari sau al proprietarului/administratorului de drept atunci cand lucrarile se executa pe proprietatea statului sau a autoritatilor publice locale, dupa caz;
- Lucrari pe terenuri sau in cladiri aflate in litigiu, cu statut juridic incert sau grevate de alte sarcini, indiferent de regimul proprietatii acestora;
- Parti de obiective care nu au finalitate functionala;
- Lucrari de reabilitare sau constructii pe terenuri aflate in proprietate privata individuala (persoane fizice sau juridice de drept privat), cu exceptia interventiilor care se realizeaza prin reabilitarea spatiilor comune din blocurile de locuinte;
- Reabilitarea sau construirea de sisteme de canalizare a apei acolo unde nu exista suficienta apa pentru gospodarii;
- Lucrari de instalatii sau orice alte lucrari si reparatii in interiorul apartamentele locatarilor din blocuri sau in spatiile comune ale blocului, pentru care sunt necesare si interventii prin interiorul apartamentelor.
3.1.3. Operatiuni eligibile
Prin intermediul proiectelor de infrastructura aprobate in cadrul SDSCM, Fondul finanteaza urmatoarele operatiuni:
- lucrari de executie a obiectivului (investitia de baza);
- servicii de proiectare, inclusiv verificari de proiect, expertiza tehnica, asistenta tehnica si juridica;
- studii tehnice (de ex.: studii geohidrologice, topografice etc.) necesare intocmirii proiectului tehnic sau detaliilor de executie;
- taxe, avize si autorizatii de construire (sustinute din contributia romaneasca);
- cheltuieli de transport, respectiv pentru consumabile si telecomunicatii, efectuate in scopul realizarii proiectului;
- consultanta pentru executia de lucrari (inspectori de santier) si evidenta contabila (contabili);
- cheltuieli pentru promovarea proiectului (anunturi in presa, materiale de promovare etc.), in limita a maxim 0,3% din valoarea grantului acordat.
3.1.4. Fondul nu finanteaza:
- cheltuieli curente de exploatare si de intretinere;
- cumparare sau arendare de terenuri;
- chirii;
- achizitia de mijloace de transport;
- salarii pentru membrii CCP;
- studiu de fezabilitate, studii si investigatii de teren, expertize tehnice efectuate inainte de semnarea acordului de grant.
3.1.5. Solicitanti eligibili
Solicitanti eligibili pentru aceasta categorie de proiecte sunt comunitati miniere din localitatile cuprinse in Lista pentru SDSCM, cu mai putin de 50.000 de locuitori, reprezentate de un grup de initiativa format din cel putin 10 persoane cu domiciliul sau resedinta in amplasamentul comunitatii, avand un CCP ales dintre membrii grupului de initiativa, inregistrate ca persoane juridice (conform <>Legii nr. 129/1998 , republicata) si care solicita finantarea pentru rezolvarea unei probleme de infrastructura prioritara pentru minim 200 de beneficiari directi din comunitate.
3.1.6. Contributia locala
Prin contributia locala se intelege aportul efectiv al membrilor comunitatii (contributia comunitatii) si orice alta contributie a administratiei publice locale, a altor parteneri sau sponsori (alte contributii) la realizarea efectiva a proiectului.
Contributia comunitatii miniere trebuie sa fie de cel putin 10% din suma ceruta ca finantare de la Fond. Contributia poate fi facuta in bani sau in natura si trebuie cuantificata clar si in studiul de fezabilitate. In cazurile in care specificul lucrarilor nu permite realizarea contributiei in munca, aceasta va fi compensata obligatoriu cu bani sau materiale.
Costul studiului de fezabilitate care insoteste cererea de finantare este considerat ca parte a contributiei comunitatii in limita a maximum 1,5% din suma solicitata de la Fond daca costul ei este suportat de catre comunitate.
Contributia altor parteneri (consiliul local, consiliul judetean etc.) se evidentiaza separat de contributia comunitatii miniere. Cuantumul acesteia nu va depasi 50% din valoarea grantului solicitat de la Fond.
3.1.7. Dosarul de solicitare a finantarii
Dosarul privind proiectul trebuie sa cuprinda:
1. Formularul pentru cererea de finantare in limba romana, completat corespunzator pe formatul standard, numerotat si inregistrat, pus la dispozitie gratuit de catre Fond, pe baza unei cereri inaintate de membrii comunitatii;
2. Documentele legale referitoare la forma de organizare juridica a solicitantilor;
3. Documentele solicitate in ghidul pentru completarea dosarului de finantare;
4. Studiul de fezabilitate elaborat de o persoana fizica sau juridica specializata in domeniu;
5. Studii si expertize tehnice, dupa caz.
3.1.8. Administrarea proiectului
Agentul de Executare in cazul proiectelor de mica infrastructura este Comitetul de Conducere a Proiectului ales din cadrul comunitatii miniere. Membrii CCP trebuie sa fie persoane cu o reputatie buna, care nu sunt rude de gradul I sau II, sot sau sotie si nu sunt inscrisi in cazierul judiciar.
3.1.9. Durata de implementare a proiectului
Perioada estimata de realizare a unui proiect este de aproximativ 18 luni calendaristice de la data semnarii Acordului de grant.
3.2. Activitati generatoare de venit
Un proiect pentru activitati generatoare de venituri poate fi propus de catre un grup productiv provenit dintr-o comunitate miniera eligibila, interesat in rezolvarea unei probleme prioritare a comunitatii miniere, proiect ce face dovada la evaluare ca va aduce beneficii, sub forma de venituri suplimentare sau acces la servicii si altor persoane din comunitate, ca va contribui la dezvoltarea pietei locale de marfuri si servicii, prin atragerea unor consumatori din afara localitatii, sau la valorificarea pe alte piete a produselor executate local.
Un proiect pentru activitati generatoare de venituri pune bazele infiintarii unei mici intreprinderi.
Fondul acorda finantare in cadrul proiectelor pentru activitati generatoare de venituri in vederea inceperii unei afaceri, continuarea acesteia urmand a fi asigurata prin grija beneficiarilor, in considerarea factorilor economici, tehnologici, sociali si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
3.2.1. Obiective
Un proiect pentru activitati generatoare de venituri are ca principale obiective:
- intarirea capacitatii grupurilor productive provenite din comunitatile miniere de a face fata cerintelor pietei;
- sporirea sanselor de creare a unor locuri de munca si a unor surse suplimentare de venit pentru beneficiarii directi si indirecti;
- oferirea unei alternative de regenerare socioeconomica pentru zonele monoindustriale;
- implicarea comunitatilor in protejarea mediului.
3.2.2. Beneficiari vizati
Tinand cont de specificul categoriei, acest tip de proiecte sunt propuse si apoi administrate de un numar mic de beneficiari (minimum 10 locuitori din comunitatea miniera), organizati ca persoana juridica in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 129/1998 , republicata.
Grupul productiv din comunitatea miniera, constituit in conditiile legii ca persoana juridica, trebuie sa faca dovada ca in timpul si ulterior realizarii proiectului acesta aduce beneficii sub forma de venituri suplimentare sau acces la servicii unui numar de minimum 50 de beneficiari (de ex.: angajati, furnizori locali, clienti potentiali, fosti mineri, actualmente disponibilizati si/sau familiilor acestora sau altor membrii ai grupului productiv etc.) astfel incat sa contribuie la dezvoltarea locala.
3.2.3. Dimensiunea financiara a cererii. Tipuri de proiecte si activitati eligibile
Cererea de finantare a unui astfel de proiect se va incadra in suma de 40.000 de dolari SUA.
Exemple de proiecte eligibile:
In domeniul activitatilor generatoare de venit sunt eligibile proiecte de capacitate mica, prin care pot fi valorificate resursele materiale si umane locale si se presteaza servicii in folosul comunitatii locale, cum ar fi: colectarea, depozitarea, prelucrarea, comercializarea materiilor prime disponibile pe plan local; brutarii, sere, solarii, piete agroalimentare, targuri, ateliere de artizanat si mestesugaresti/de reparatii, turism la scara mica, organizarea serviciilor de transport local de persoane, colectarea si sortarea deseurilor, precum si alte tipuri de proiecte prin care pot fi valorificate traditii locale si se presteaza servicii in folosul comunitatii locale.
In cadrul fiecarui tip de proiect sunt eligibile activitati ca:
- asistenta tehnica (expertiza, consultanta inclusiv tehnica);
- insusirea cunostintelor (instruire) in domeniul conducerii micilor afaceri, a tehnologiilor de fabricatie la scara mica si in regim gospodaresc;
- promovarea unor tehnologii corespunzatoare pentru prelucrarea materiilor prime existente pe plan local; dotarea cu echipamente si alte bunuri specifice activitatilor propuse;
- reabilitarea infrastructurii economice locale (piete agroalimentare, cladiri destinate activitatilor de productie si depozitare, prestarii de servicii si alte obiective de infrastructura economica locala utilizate in scopul proiectului propus);
- promovarea proiectului;
- alte activitati.
3.2.4. Exemple de operatiuni eligibile
In cadrul finantarii SDSCM Fondul finanteaza, dar fara a se limita la:
- Asistenta si expertiza tehnica (dupa caz, inspectie de santier, proiectare, expertiza contabila etc), precum si sanitar veterinara;
- Instruire in domeniul managementului de proiect si dezvoltarii capacitatii manageriale a noii entitati juridice (inclusiv onorariile celor care asigura instruirea, materialele de baza si suporturile didactice);
- Asistenta juridica acordata in conditiile legii;
- Inchiriere de echipament pentru cursurile de instruire;
- Operatiuni de transport si asistenta tehnica pentru organizarea activitatii de distributia/desfacerea produselor;
- Reabilitare de spatii pentru desfasurarea activitatilor corespunzatoare obiectivelor propuse;
- Echipamente si utilaje de capacitate mica pentru tehnologie adecvata prelucrarii materiilor prime locale, bunuri pentru dotarea corespunzatoare a unitatii prestatoare de servicii;
- Centrale termice care folosesc combustibili locali sau usor de achizitionat pe plan local;
- Sisteme de ventilatie corespunzatoare pentru pastrarea in conditii de siguranta a calitatii materiilor prime sau produselor finite;
- Montaj si punere in functiune;
- Achizitionarea materiilor prime pentru primul proces de productie;
- Cheltuieli pentru efectuarea de schimburi de experienta si crearea de parteneriate in scopul asigurarii durabilitatii proiectului;
- Cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului (anunturi in presa, materiale de promovare etc.) in limita a maxim 1% din valoarea grantului acordat;
- Mijloace de transport destinate in exclusivitate aprovizionarii si desfacerii produselor, sau transportului public;
- Echipamente pentru protectia mediului.
3.2.5. Fondul nu finanteaza:
- Lucrari pe terenuri sau in imobile aflate in litigiu, cu statut juridic incert sau grevate de alte sarcini, indiferent de regimul proprietatii acestora;
- Constructii si amenajari pe terenuri si/sau in cladiri aflate in proprietatea unor persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ, altele decat cele detinute de membri asociati ai persoanei juridice care executa proiectul, sau puse la dispozitie de autoritatile locale;
- Chiria pentru cladiri sau orice alte spatii de productie sau administrative;
- Onorarii pentru redactarea planurilor de afaceri depuse odata cu cererea de finantare, elaborate de consultanti individuali sau de centre de afaceri;
- Studii de fezabilitate, devize estimative si alte expertize tehnice vizand reabilitarea infrastructurii economice la proiectul propus spre finantare, efectuate inainte de aprobarea grantului;
- Achizitionarea exclusiva de echipamente sau de mijloace de transport;
- Construirea de cladiri noi/spatii comerciale;
- Cumpararea de terenuri;
- Salarii pentru membrii Agentului de executare al proiectului;
- Productia de bauturi alcoolice;
- Prelucrarea tutunului.
3.2.6. Solicitanti eligibili
Fondul defineste ca solicitant eligibil pentru un astfel de proiect, grupul productiv provenit dintr-o comunitate miniera eligibila (conform art. 2.2.) alcatuit din minim zece (10) persoane, constituite ca persoana juridica potrivit <>Legii nr. 129/1998 , republicata.
Membrii grupului productiv indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
- cel putin 40% dintre membrii grupului nu au loc de munca;
- cel putin 20% dintre membrii grupului sunt fosti mineri disponibilizati sau membrii ai familiilor de mineri disponibilizati;
- nu detin controlul asupra resurselor locale si nu pot influenta procese decizionale la nivel local;
- in cazul in care detin actiuni sau parti sociale in cadrul societatilor comerciale sau detin asociatii familiale constituite in temeiul dispozitiilor legale aplicabile, totalul veniturilor provenite din aceste activitati nu depaseste douasprezece (12) salarii minime pe economie in anul financiar anterior datei intocmirii cererii de finantare.
- in situatia cand unii membri ai grupului productiv sunt asociati sau actionari la o alta intreprindere privata, acestia nu se afla in conflict de interes cu activitatile din proiectul pe care doresc sa-l propuna;
- membrii CCP din cadrul grupului productiv nu sunt rude de gradul I sau II, sot sau sotie si nu sunt inscrisi in cazierul judiciar.
Indeplinirea cumulativa a criteriilor de eligibilitate se va constata in baza declaratiei pe proprie raspundere facuta de catre fiecare membru al grupului productiv din comunitatea miniera si a verificarii in timpul evaluarii de teren. In timpul procesului de evaluare a cererii de finantare, Fondul poate solicita si alte documente care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de eligibilitate de catre membrii grupului productiv.
3.2.7. Contributia locala
Prin contributia locala se intelege aportul efectiv al membrilor grupului productiv si orice alta contributie a altor parteneri (organizatii neguvernamentale, autoritatile administratiei publice locale etc.) sau sponsori.
Grupul productiv din comunitatea miniera trebuie sa contribuie cu cel putin 15% din suma ceruta ca finantare de la Fond, din care minimum 5% in bani si restul in natura. Studiul de fezabilitate/devizul estimativ sau onorariul consultantului de specialitate care asista CCP la elaborarea Planului de afaceri initial sunt considerate contributie in natura daca costul acestora a fost suportat de membrii grupului productiv si doar in limita a 2% din valoarea grantului solicitat.
3.2.8. Dosarul de solicitare a finantarii
Dosarul privind proiectul trebuie sa cuprinda:
1. Formularul pentru cererea de finantare in limba romana, completat corespunzator pe formatul standard, numerotat si inregistrat, pus la dispozitie gratuit de catre Fond pe baza unei cereri inaintate de membrii comunitatii;
2. Planul de afaceri completat, pe baza unui formular standard al Fondului si a instructiunilor aferente;
3. Documentele legale necesare (completate conform formularului pentru cerere de finantare si altor proceduri operationale elaborate de Fond);
4. Studii de fezabilitate/ devize estimative si alte expertize tehnice, dupa caz, pentru componenta de reabilitare a micii infrastructuri economice.
3.2.9. Administrarea proiectului
Dupa aprobarea finantarii proiectului, grupul productiv din comunitatea miniera se transforma, la alegere, conform <>Legii nr. 129/1998 , republicata, in societate cu raspundere limitata (SRL), societate agricola, cooperativa de consum, asociatie, fundatie sau in orice alta forma juridica recunoscuta prin dispozitiile legale in vigoare, in raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.
Fondul acorda grantul (prin semnarea Acordului de grant) entitatii nou create, care in calitate de Agent de Executare va purta responsabilitatea realizarii proiectului si intretinerii acestuia dupa finalizare.
3.2.10. Durata de implementare a proiectului
Perioada estimata de realizare a unui proiect este de aproximativ 18 luni calendaristice de la data semnarii Acordului de grant.
3.3. Servicii sociale comunitare
3.3.1. Obiective
Un proiect de servicii sociale comunitare are ca principale obiective:
- cresterea accesului grupurilor dezavantajate vizate la serviciile sociale comunitare care raspund nevoilor lor imediate;
- intarirea capacitatii ONG-urilor si autoritatilor locale de a raspunde nevoilor in schimbare ale grupurilor dezavantajate.
3.3.2. Beneficiari vizati
Beneficiari ai proiectelor de servicii sociale comunitare sunt grupurile dezavantajate (definite la art. 2.2.2).
Exemple de beneficiari eligibili (grupuri dezavantajate):
Copii si tineri defavorizati
- copii abandonati de parinti, care nu beneficiaza de sprijinul material si afectiv al familiei;
- copii proveniti din familii sarace, care sunt in pericol de abandon scolar sau care au abandonat cursurile scolii obligatorii, fiind nevoiti sa munceasca;
- copii din familii aflate in situatii de criza (sunt orfani saraci crescuti de bunici, au unul sau ambii parinti in una din urmatoarele situatii: someri, alcoolici, privati de libertate, sufera de o boala cronica invalidanta, analfabeti sau cu nivel scazut al educatiei, consumatori de droguri si aflati in centre de recuperare);
- tineri din centrele de plasament (case de copii) care au implinit varsta de 18 ani si se afla in situatia de a parasi centrele respective fara a avea o alternativa de locuire si fara a beneficia de sprijinul familiei;
- copii cu varsta intre 0 si 5 ani proveniti din familii sarace si care sunt supusi riscurilor asociate saraciei: malnutritie, anemie, risc ridicat de mortalitate infantila.
Femei defavorizate
- femei sarace cu multi copii, avand rolul de cap de familie;
- femei cu copii care sunt supuse violentei domestice, precum si adolescente care sunt mame si nu beneficiaza de sprijin din partea familiei.
Varstnici
- persoane in varsta, sarace si dependente din punct de vedere fizic (imobilizate la pat sau la domiciliu, care nu pot iesi din casa si nu se pot autogospodari din cauza unor boli/deficiente);
- varstnici singuri si saraci (fara sot/sotie, copii, rude sau alt sprijin din partea rudelor, prietenilor sau vecinilor).
Tineri aflati in situatii de risc
- potentiali si/sau actuali delincventi;
- membri ai unor grupuri informale de persoane cu comportament deviant si/sau antisocial (cunoscute prin denumirea generica "gasti de cartier");
- tineri cu comportament social deviant, lipsiti de supravegherea parintilor, aflandu-se in intretinerea unor rude, a vecinilor sau cunostintelor;
- tineri consumatori de droguri.
Alte categorii (de toate varstele)
- persoane fara adapost (persoane care dorm pe strada, care nu au casa, nu au un loc de munca, nu au rude, nu au documente de identitate, nu au nici un fel de venit);
- persoane sarace analfabete;
- familii monoparentale sarace cu mai multi copii;
- persoane sarace care nu beneficiaza de drepturile si serviciile sociale publice de care sunt indreptatite sa beneficieze.
3.3.3. Dimensiunea financiara a cererii
Cererea de finantare a unui astfel de proiect se va incadra in suma de 40.000 de dolari SUA.
3.3.4. Exemple de proiecte eligibile
Tipurile de proiecte eligibile pentru finantare de catre Fond sunt caracterizate prin urmatoarele aspecte:
- se adreseaza uneia sau mai multor categorii din grupurile dezavantajate eligibile;
- propun infiintarea in comunitate a unor noi tipuri de servicii sociale comunitare sau componente inovatoare ale unor proiecte aflate in derulare, finantate de alti finantatori si care nu au mai beneficiat anterior de finantarea Fondului;
- serviciile propuse in proiect raspund nevoilor reale ale beneficiarilor si sunt oportune;
- exista, din partea solicitantului, un efort explicit si dovedit de implicare a beneficiarilor in definirea nevoilor si a tipurilor de servicii necesare;
- se adreseaza unui numar minim de beneficiari, in functie de tipul de proiect.
Lista exemplelor de proiecte eligibile prezentate in continuare este indicativa si nu exclude posibilitatea ca organizatiile ce solicita finantare sa propuna proiecte in baza unor idei noi, diferite de cele exemplificate, cu conditia indeplinirii caracteristicilor prezentate mai sus si a celorlalte cerinte ale Fondului.
A) Centre de zi
- centre educative pentru copiii proveniti din familii sarace (ex.: centru educativ pentru copii saraci, care au abandonat scoala sau sunt in pericol de abandon scolar);
- cluburi educative pentru tineri aflati in situatii de risc care sa desfasoare activitati diferite de serviciile publice sau organizate in comunitatile izolate unde nu exista servicii publice de natura educativa;
- amenajarea si dotarea unor cluburi publice de arta, cultura si/sau sport pentru copii si tineri.
Numar minim de beneficiari: 20
Capacitate minima de servire: 20/luna
B) Servicii de promovare a sanatatii
- educatie pentru sanatate in diverse domenii importante pentru starea de sanatate a unei comunitati izolate sau a unor grupuri dezavantajate care nu au, in mod normal, acces la informatii si educatie in acest domeniu (ex.: planificare familiala, prevenirea imbolnavirii ca urmare a poluarii apei cu nitriti/azbest, prevenirea raspandirii unor boli ca tuberculoza, HIV/SIDA; combaterea consumului de droguri, tutun si alcool, prevenirea anemiei la copii mici etc.).
Numar minim de beneficiari: 200
Capacitate minima de servire: 30/luna
C) Servicii de ingrijiri la domiciliu
- ingrijiri la domiciliu pentru persoane in varsta sarace si dependente fizic, in situatia in care nu au acces la un alt serviciu local de ingrijire destinat acestei categorii de beneficiari.
Numar minim de beneficiari: 40
Capacitate minima de servire: 30/luna
D) Adaposturi
- adaposturi tip azil de noapte, temporare, pentru copii si adulti lipsiti de locuinta;
- adaposturi temporare sau medii protejate pentru tinerii de 18 ani care parasesc centrele de plasament;
- centre saptamanale pentru copiii saraci din comunitatile miniere sarace in care accesul la scoli este dificil din cauza distantelor mari pe care trebuie sa le parcurga.
Numar minim de beneficiari: 15
Capacitate minima de servire: 15/luna
E) Centre comunitare de informare si consiliere
- centre comunitare de informare si consiliere care sa asigure asistenta alternativa celei oferite de sistemul public.
Numar estimat minim de beneficiari: 200
Capacitate minima de servire: 30/luna
F) Centre sociale multifunctionale
- in comunitatile miniere sarace izolate, pot fi infiintate centre care combina doua mai multe tipuri de servicii pentru cel putin doua grupuri dezavantajate diferite.
Numar minim de beneficiari: 30
Deoarece Fondul isi propune sa finanteze initiative complementare serviciilor existente, beneficiaza de sprijin numai proiectele care nu se suprapun cu programe derulate sau resurse alocate de ministere ori alte institutii. Ca urmare, serviciile oferite prin SDSCM nu trebuie sa duplice serviciile care se ofera deja in sistem public (ex.: asistenta medicala, centru de plasament, cantina sociala, servicii pentru someri), venind astfel in sprijinul dezvoltarii sistemului national de asistenta sociala.
3.3.5. Exemple de operatiuni eligibile
In cadrul finantarii SDSCM Fondul finanteaza, dar fara a se limita la:
- cheltuielile pentru reparatii/renovare a spatiilor in care se vor derula proiectele (ex.: igienizare, recompartimentare, reparatii, instalatii termice si ventilatie, accesibilizare pentru persoane cu handicap etc.);
- cheltuieli pentru amenajarea si dotarea unor sali sau terenuri de sport, in cadrul cluburilor publice pentru copii si tineri;
- achizitia de obiecte de mic inventar (ex.: mobilier, paturi, lenjerie, instalatii sanitare, aparate de bucatarie si pentru prepararea hranei);
- achizitia de echipamente si materiale cu rol in procesul educativ in cazul centrelor si cluburilor comunitare, adaposturilor (ex.: flipchart, televizor, video, computer, rechizite, materiale consumabile);
- achizitia de echipament ajutator de mici dimensiuni si materiale de baza necesare pentru suport/ingrijiri la domiciliu;
- achizitia de masini de spalat, materiale de igienizare (ex.: detergenti);
- co-finantare (pe o perioada de maxim 6 luni) pentru cheltuieli de functionare a serviciilor noi si pentru componentele noi ale unor proiecte aflate in derulare;
- finantare, pe o perioada de maxim 6 luni, pentru salariile profesionistilor care furnizeaza servicii directe beneficiarilor (personal de ingrijire/educare/suport social) in cazul serviciilor nou infiintate, precum si in cazul celor nou angajati in cadrul componentelor noi ale unor proiecte aflate in curs de implementare;
- finantarea, pe o perioada de maxim 6 luni, a salariului coordonatorului de proiect si a contabilului, cu exceptia cazului in care acestia sunt functionari publici. Nu sunt sustinute si alte salarii pentru personalul administrativ si de management (de exemplu, sofer, director etc.);
- achizitia de suplimente nutritive pentru copii si batrani (respectiv lapte si derivate din lapte, vitamine, fructe, miere);
- pregatire speciala a tinerilor peste 18 ani proveniti din centrele de plasament pentru crearea unor deprinderi/abilitati de a se orienta in viata;
- activitati de consiliere si reintegrare sociala si profesionala pentru tineri aflati in situatii de risc;
- cheltuieli pentru activitati legate de gasirea unui loc de munca (insotire, transport, cheltuieli de deplasare pentru participarea la interviuri si selectie de personal etc.);
- cheltuieli pentru programe comunitare de educatie pentru sanatate adresate grupurilor din comunitati miniere sarace sau specialistilor in domeniul sanatatii, daca este nevoie;
- cheltuieli pentru programe de pregatire a personalului si a voluntarilor pentru asigurarea unui nivel minim al calitatii in furnizarea serviciilor;
- elaborarea si multiplicarea materialelor informative si educationale;
- elaborarea si multiplicarea materialelor specifice necesare educatiei si informarii persoanelor sarace nestiutoare de carte;
- cheltuielile pentru organizarea voluntarilor, in conditiile legii;
- cheltuielile de transport si diurna care sa permita accesul in comunitatile izolate, la nevoie;
- cheltuieli privind organizarea de tabere educative, organizarea si functionarea unor formatiuni artistice si echipe sportive, exclusiv in cazul serviciilor sociale adresate copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc;
- instruirea personalului organizatiei sau al institutiei care va prelua responsabilitatea continuarii proiectului, in conditiile in care acesta nu coincide cu Agentul de Executare, pentru transferul de cunostinte si abilitati de la Agentul de Executare la cel care va asigura continuarea proiectului;
- cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului (anunturi in presa, materiale de promovare, protocol de inchidere a proiectului) in limita a maxim 1% din valoarea grantului acordat;
- achizitionarea de mijloace de transport, daca nu exista alta alternativa de transport mai avantajoasa din punct de vedere financiar, destinate in exclusivitate deservirii beneficiarilor.
3.3.6. Fondul nu finanteaza:
- construirea de noi cladiri, cumpararea sau inchirierea de cladiri sau alte spatii;
- achizitionarea de echipament de baza de birou pentru scopuri administrative (calculatoare, imprimante) pentru organizatiile intermediare, cum ar fi ONG-uri sau autoritati locale;
- costurile de functionare curenta pentru Agentii de Executare;
- lucrari pe terenuri sau in imobile aflate in litigiu, cu statut juridic incert sau grevate de alte sarcini, indiferent de regimul proprietatii acestora.
3.3.7. Solicitanti eligibili
Solicitanti eligibili sunt organizatii intermediare, potrivit <>Legii nr. 129/1998 , republicata, dupa cum urmeaza:
i) Organizatii neguvernamentale (persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ)
ii) Autoritati ale administratiei publice locale aflate obligatoriu in raporturi contractuale de parteneriat cu organizatii neguvernamentale
Solicitantii trebuie sa demonstreze ca:
- au capacitatea necesara pentru derularea proiectului (organizatia si/sau membrii echipei din proiect au cel putin un an experienta relevanta in furnizarea serviciilor sociale; echipa are competentele si abilitatile necesare; organizatia are capacitatea de a actiona in domeniul propus de proiect, conform statutului);
- au bonitatea necesara si isi pot sustine cu dovezi calitatea muncii lor (reprezentantii legali ai organizatiei nu au fost implicati in fapte incriminate de legea penala; nu conditioneaza serviciile de apartenenta la anumite religii, doctrine sau ideologii; organizatia se bucura de recunoastere ca furnizor de servicii sociale comunitare si poate pune la dispozitie documente referitoare la beneficiarii proiectelor sale din ultimul an);
- au consultat potentialii beneficiari inainte de momentul elaborarii proiectului (pot pune la dispozitie documente referitoare la implicarea membrilor grupului tinta in elaborarea si implementarea proiectului) si au pus in functiune un sistem de consultare periodica a acestora pe toata durata derularii activitatilor prevazute prin proiect;
- demonstreaza ca au conditii de administrare a proiectului (sediu cu o dotare adecvata, echipamente, capacitatea de a mentine un coordonator de proiect pe toata durata implementarii acestuia - in acest sens coordonatorul de proiect va putea fi schimbat numai cu acordul Fondului - etc.);
- pot documenta faptul ca va fi asigurata continuarea proiectului dupa incetarea finantarii FRDS - de catre Agentul de executare sau de catre alte organizatii sau institutii de pe plan local. Acoperirea cheltuielilor curente ale proiectului va fi documentata prin prezentarea unor acorduri scrise incheiate fie cu autoritatile locale, fie cu comunitatea care doreste mentinerea respectivului serviciu social, fie cu alte entitati.
Autoritatile administratiei publice locale pot fi reprezentate si prin servicii publice de asistenta sociala specializate din cadrul acestora pentru realizarea proiectului depus la Fond.
3.3.8. Contributia locala
Solicitantul (asa cum este definit mai sus) va trebui sa faca dovada angajamentului si interesului sau, printr-o contributie in bani si/sau in natura in valoare de cel putin 10% din suma ceruta de la Fond. Contributia poate fi a ONG-ului, a autoritatii locale si a oricarui partener implicat in proiect.
3.3.9. Dosarul de solicitare a finantarii
Dosarul privind proiectul trebuie sa cuprinda:
1. Formularul pentru cererea de finantare in limba romana, completat corespunzator pe formatul standard pus la dispozitie gratuit de catre Fond.
2. Anexe obligatorii a fi atasate la cererea de finantare in momentul inregistrarii la Fond:
(a) documente privind evaluarea initiala a nevoilor grupului dezavantajat (procese-verbale ale intalnirilor cu beneficiarii, semnate de fiecare participant, dupa caz);
(b) acordul de parteneriat cu organizatia neguvernamentala (in cazul in care solicitantul este autoritate locala);
(c) documente privind evaluarea capacitatii organizatiei intermediare (formularul completat, raport de activitate, Curriculum Vitae ale principalilor membri ai echipei de implementare a proiectului);
(d) instrument de evaluare periodica a satisfactiei beneficiarilor (ex.: chestionar).
(Acestea vor fi completate in conformitate cu formularele standard emise de Fond).
3. Documentele legale necesare (completate conform formularului pentru cerere de finantare si altor proceduri operationale elaborate de Fond).
4. Studii de fezabilitate/devize estimative si alte expertize tehnice, dupa caz, pentru componenta de reabilitare a micii infrastructuri.
3.3.10. Administrarea proiectului
In cazul proiectelor de servicii sociale comunitare, Agentul de Executare este organizatia intermediara definita prin <>Legea nr. 129/1998 , republicata, si care indeplineste conditiile si prevederile prezentului Manual. Persoanele desemnate de catre organizatia intermediara sa gestioneze sumele din grant trebuie sa aiba o reputatie buna, sa nu fie rude de gradul I sau II, sot sau sotie si sa nu fie inscrise in cazierul judiciar.
3.3.11. Durata de implementare a proiectului
Perioada de realizare a unui proiect este estimata la aproximativ 15 luni calendaristice de la data semnarii Acordului de grant.

4. CICLUL PROIECTELOR
In activitatea de finantare a proiectelor, Fondul desfasoara o serie de activitati, ordonate dupa cum urmeaza:
1. informeaza si comunica in mod eficient cu beneficiarii si factorii interesati;
2. furnizeaza servicii de facilitare pentru unele din comunitatile miniere;
3. organizeaza evaluarea si selectia proiectelor si aproba cererile de finantare;
4. instruieste reprezentantii beneficiarilor de grant/organizatiilor intermediare cu privire la regulile si modalitatile de realizare a proiectelor;
5. incheie Acordul de grant cu reprezentantii persoanelor juridice solicitante;
6. monitorizeaza, supervizeaza si evalueaza realizarea proiectelor;
7. evalueaza indeplinirea conditiilor din Acordul de grant, pe baza raportului final al supervizorului de proiect din partea Fondului:
8. stimuleaza si sprijina diseminarea bunelor practici, prin organizarea de workshopuri cu actori locali.
4.1. Completarea cererii de finantare, inregistrare
4.1.1. In functie de fondurile disponibile si de prioritati, Fondul organizeaza competitii pentru finantari, stabilite de Consiliul Director, in urma consultarii Agentiei. In organizarea rundelor, Fondul va tine cont de urmatoarele principii:
- aproximativ trei patrimi din totalul fondurilor va fi alocat pentru proiecte MI;
- in cazul proiectelor MI, organizarea rundelor va urmari generarea unei competitii intre comunitatile eligibile de la nivelul aceleiasi regiuni de dezvoltare, in acest sens fondurile destinate proiectelor MI fiind anterior prealocate la nivel de regiune de dezvoltare (prealocarea se va face in functie de numarul de locuitori ai localitatilor eligibile din respectiva regiune de dezvoltare);
- in cazul proiectelor AGV si SSC, organizarea rundelor va urmari cu precadere generarea unor proiecte competitive si viabile (sustenabile), la nivelul tuturor regiunilor, fara stabilirea unor plafoane de finantare pentru fiecare runda si pe regiune.
In functie de prioritati sau de categoriile de proiecte care urmeaza a fi finantate, Consiliul Director al Fondului poate decide asupra organizarii rundelor fie la nivel national, fie, in etape, la nivelul unor regiuni sau grupuri de regiuni de dezvoltare.
Fondul va anunta termenele limita de depunere a proiectelor si conditiile de finantare pentru fiecare runda de finantare. In cadrul unei runde de finantare, comunitatile miniere pot depune cerere de finantare pentru un singur proiect care se adreseaza categoriei MI. Dupa inchiderea unui proiect si in conditiile in care acesta s-a derulat cu succes, comunitatile pot depune o noua cerere de finantare, la o noua runda de finantare, dar pentru o alta categorie de proiect (AGV sau SSC).
In cazul proiectelor AGV, o persoana juridica care a implementat un proiect finantat prin Fond nu mai poate depune o noua cerere de finantare pentru aceasta categorie. Persoanele fizice care au constituit o persoana juridica care a implementat un proiect din categoria AGV nu mai pot aplica pentru un nou proiect constituite intr-o noua/alta persoana juridica.
In cazul proiectelor SSC, aceeasi organizatie intermediara poate sa depuna o singura cerere de finantare la aceeasi runda organizata de Fond. In acest sens, filialele aceleasi organizatii neguvernamentale care, potrivit legislatiei romanesti, au personalitate juridica si care provin din judete diferite sunt considerate entitati separate si pot depune cate o cerere de finantare la aceeasi runda de competitie cu organizatia (mama).
Cererile de finantare se primesc din partea solicitantilor eligibili, asa cum sunt definiti in prezentul Manual, pentru fiecare categorie de proiecte, pentru fiecare runda de competitie anuntata de catre Fond pana la data limita precizata. Cererile de finantare depuse primesc un numar de inregistrare si intra in competitie pentru a fi selectionate.
Personalul Fondului ofera informatii suplimentare pentru elaborarea dosarelor de finantare celor care solicita sprijin.
4.1.2. Pentru formularea unei cereri de finantare, potentialii beneficiari trebuie sa solicite Fondului si sa completeze un proiect care cuprinde, dupa caz: formularul standard de cerere de finantare, planul de afaceri, date tehnice precum si alte documente solicitate, conform Ghidului pentru completarea dosarului de solicitare a finantarii. Cursul valutar utilizat la intocmirea bugetului cuprins la nivelul cererii de finantare va fi cel comunicat prin Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finantarii. Formularul de cerere de finantare si Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finantarii se distribuie direct potentialilor beneficiari la sediul Fondului, sediul sucursalelor (pentru judetele arondate acestora), prin colaboratorii Fondului sau prin posta, in urma solicitarilor formulate in scris de membrii comunitatii miniere.
Toate documentele care intra in dosarul de finantare vor fi completate conform cerintelor Fondului si vor contine formularele standard corespunzatoare fiecarei categorii de proiect: mica infrastructura, activitati generatoare de venit, servicii sociale comunitare.
4.1.3. Formularul de cerere de finantare corespunzator fiecarei categorii de proiect in parte cuprinde informatii necesare pentru aprecierea:
- nevoii comunitare si oportunitatii proiectului;
- tipurilor si numarului de beneficiari;
- obiectivelor si tipului de proiect solicitat;
- cursul valutar la care in mod obligatoriu solicitantii trebuie sa se raporteze la intocmirea bugetului;
- costului estimat al proiectului;
- capacitatii Agentului de Executare de realizare a proiectului;
- participarii beneficiarilor la alegerea, elaborarea si implementarea proiectului;
- capacitatii de intretinere ulterioara a rezultatelor proiectului;
- capacitatii de a proba ca vor fi luate masuri de protejare a obiectivului realizat (ex: in cazul proiectelor de mica infrastructura rurala - drumuri, limitarea vitezei, a tonajului, impunerea unor taxe pentru autovehicule care vor utiliza drumul din care sa se finanteze intretinerea acestuia etc.);
- impactul asupra mediului.
4.1.4. La depunerea dosarelor de finantare la Fond, solicitantii prezinta: cererea de finantare completata, procesele verbale ale intrunirilor comunitare, listele de participanti, documentele de constituire ca persoana juridica, dovezi ale contributiei locale, planul de intretinere, rapoarte ale facilitatorilor (in cazul comunitatilor facilitate) si orice alte documente cerute in mod expres in formularul de cerere de finantare si in Ghidul de completare a dosarului de solicitare a finantarii. Un exemplar al dosarului de finantare este transmis la Fond si un exemplar va fi pastrat de comunitate.
4.1.5. Dupa primirea cererilor de finantare de catre Fond si inregistrarea acestora, compartimentele de specialitate verifica dosarul pentru a se asigura ca au fost depuse toate actele si formularele si ca acesta corespunde criteriilor generale de eligibilitate conform art. 2.2.
4.1.6. Daca nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, cererea de finantare este respinsa. Solicitantilor li se comunica motivele respingerii in 2 luni de la termenul limita de depunere a cererilor de finantare.
4.1.7. Cererile de finantare complete din punctul de vedere al documentelor care compun dosarul si care intrunesc criteriile de eligibilitate sunt trecute in faza urmatoare a competitiei, respectiv evaluare de birou, in conformitate cu criteriile de evaluare ale Fondului.
4.1.8. Operatiile efectuate si rezolutiile aferente unei cereri de finantare sunt inregistrate in Sistemul de Management al Informatiei, in toate etapele ciclului proiectului, incepand de la inregistrare.
4.2. Evaluarea
Evaluarea cererilor de finantare se face in doua etape:
- evaluare de birou, pe baza documentelor prezentate de solicitant;
- evaluare pe teren (la fata locului).
Evaluarea urmareste oportunitatea si fezabilitatea din punct de vedere tehnic, analiza economica, soliditatea financiara, evaluarea institutionala a Agentilor de Executare, participarea comunitatii miniere sau a beneficiarilor, durabilitatea proiectului la incetarea finantarii de catre Fond si problemele de mediu (dupa caz).
4.2.1 Evaluarea de birou
4.2.1.1. Pe baza documentelor prezentate in dosarul cererii de finantare se face evaluarea de birou a propunerii de catre un evaluator.
4.2.1.2. Fiecare cerere de finantare obtine un punctaj in functie de criteriile si ponderile mentionate in prezentul Manual si o recomandare/rezolutie pentru urmatoarea etapa de evaluare, dupa cum urmeaza:
- recomandat pentru evaluare pe teren;
- respins la evaluarea de birou.
4.2.1.3. In timpul evaluarii de birou, evaluatorii pot solicita documente, informatii si clarificari suplimentare pentru o apreciere corecta si completa a proiectului, cu incadrarea in termenul limita stabilit de Fond pentru evaluarea de birou a rundei respective (termen care va fi comunicat solicitantilor).
4.2.1.4. Evaluarea pe teren se face numai pentru cererile de finantare care au obtinut un punctaj mai mare de 6 (din 10) si sunt recomandate pentru evaluarea pe teren. Pentru eficientizarea activitatii de evaluare in raport cu resursele financiare disponibile sau pentru orientarea fondurilor la un moment dat la nivelul unor zone geografice, Consiliul Director al Fondului poate hotari modificarea limitei minime a punctajului aferent recomandarii pentru evaluarea pe teren.
4.2.2. Evaluarea pe teren
4.2.2.1. Cererile de finantare ajunse in etapa evaluarii de teren se inmaneaza evaluatorilor, care se deplaseaza in comunitate, pentru a aprecia si nota consistenta si calitatea proiectului si pentru a verifica conformitatea datelor mentionate in cerere cu realitatea. Evaluatorului i se poate alatura, pentru evaluarea pe teren, facilitatorul, in cazul in care proiectul a fost facilitat, precum si partenerii care s-au angajat (conform documentelor anexate la dosarul de finantare) la realizarea proiectului transmis la Fond.
4.2.2.2. Fondul anunta din timp efectuarea vizitei pe teren pentru a asigura prezenta factorilor implicati.
4.2.2.3. Principalele obiective ale evaluarii pe teren sunt de a verifica urmatoarele:
- proiectul reprezinta o prioritate pentru comunitatea miniera si este oportun;
- comunitatea miniera/grupul productiv provenit din comunitatea miniera/organizatia intermediara este pregatit si si-a planificat modalitatile de atingere a obiectivelor;
- exista dovada participarii si a contributiei beneficiarilor;
- proiectul este realizabil din punct de vedere tehnico-economic.
4.2.2.4. Evaluatorul verifica conformitatea datelor tehnice, a planurilor si masuratorilor din Studiul de Fezabilitate cu situatia existenta in teren, precum si estimarea costurilor, raportate la costurile unitare de piata, in baza informatiilor privind costurile acoperite in proiecte similare finantate de FRDS.
4.2.2.5. In ipoteza in care intre Studiul de Fezabilitate si situatia reala din teren sunt neconcordante tehnice si financiare de natura a periclita realizarea proiectului astfel inaintat de solicitant, evaluarea de teren inceteaza si se propune respingerea proiectului.
4.2.2.6. In situatia de conformitate intre Studiul de Fezabilitate si datele de pe teren evaluatorul continua procesul de evaluare pe teren prin urmatoarele actiuni:
- verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate de catre beneficiari;
- identificarea beneficiilor aduse comunitatii si verificarea oportunitatii proiectului;
- determinarea gradului in care proiectul satisface o nevoie prioritara a beneficiarilor;
- verificarea capacitatii Agentului de Executare de realizare a proiectului;
- obtinerea si verificarea dovezilor asupra participarii comunitatii/beneficiarilor la elaborarea proiectului;
- verificarea optiunilor tehnice existente in solutionarea problemei;
- evaluarea complexitatii proiectului;
- evaluarea modului in care solutia tehnica raspunde cerintelor legate de protectia mediului;
- verificarea faptului ca Agentul de Executare reprezinta beneficiarii/comunitatea;
- identificarea, impreuna cu reprezentantii comunitatii, a riscurilor care pot sa apara in timpul executarii proiectului si incadrarea lor in categoriile de risc;
- stabilirea de masuri pentru minimizarea riscurilor identificate.
4.2.2.7. Evaluarea pe teren are un caracter obiectiv si participativ. Evaluatorul comunica conditiile Fondului potentialilor beneficiari si partenerilor acestora, verifica impreuna cu Agentul de Executare indeplinirea lor, face propuneri de imbunatatire in timpul evaluarii in teren si sprijina comunitatea in cresterea gradului de participare la implementarea proiectului.
4.2.2.8. Analiza economica a proiectului consta in aprecierea costurilor, in raport cu rezultatele asteptate si cu beneficiile aduse comunitatii, utilizand principiul celor mai mici costuri. Este de asemenea urmarita incadrarea costurilor in total buget si pe linii bugetare si se analizeaza estimarea contributiei comunitatii sau/si a Agentului de Executare. Pentru a face observatii si constatari comparabile si valabile in timp, evaluatorul ajuta comunitatea sa transpuna bugetul proiectului, pe total si in structura sa pe linii de buget, in dolari SUA, in situatia in care nu este astfel prezentat la Fond.
4.2.2.9. Pe baza procedurilor urmate, a observatiilor si constatarilor sale, a formularului de evaluare completat, evaluatorul face un raport al celor constatate pe teren, in acesta vor fi descrise: verificarea criteriilor de eligibilitate, soliditatea tehnica a proiectului, participarea beneficiarilor, beneficiile aduse comunitatii, capacitatea de implementare, soliditatea economica si financiara, durabilitatea proiectului la incetarea finantarii din partea Fondului, aspecte ce vizeaza protectia mediului si alte informatii relevante. Fiecare raport de evaluare contine separat si explicit o recomandare a evaluatorului de teren privind propunerea sau respingerea de la finantare, precum si evidentierea gradului de risc care poate aparea in implementarea proiectului, dupa cum urmeaza:


┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Grad de risc │
│ Criterii ├───────┬────┬───┬──────┤
│ │Foarte │Mare│Mic│Negli-│
│ │mare │ │ │jabil │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┤
│Calitatea tehnica a proiectului si raportul │ │ │ │ │
│calitate/pret │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┤
│Capacitatea comunitatii de a realiza proiectul si │ │ │ │ │
│capitalul social │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┤
│Intretinerea obiectivului dupa incheierea finantarii │ │ │ │ │
│de la Fond │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼───┼──────┤
│Impactul asupra mediului │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┴───┴──────┘4.2.2.10. In cadrul proiectelor de servicii sociale comunitate si activitatilor generatoare de venit care au o componenta importanta de infrastructura (ca valoare si grad de complexitate) aceasta poate fi evaluata separat de un specialist (inginer constructor, colaborator in cadrul compartimentului infrastructura).
4.2.2.11. Abordarea in detaliu a componentelor evaluarii si a rolului evaluatorului sunt descrise in Regulamentul de evaluare.
4.2.2.12. Evaluatorul care a realizat evaluarea pe teren nu poate sa fie implicat in activitatea de supervizare a acelor proiecte pe care le-a evaluat pe teren. Daca un evaluator a sprijinit comunitatea, in perioada de pregatire a proiectului, prin facilitare tehnica, acesta nu poate fi implicat in evaluarea in teren a respectivului proiect, dar poate derula activitati de supervizare pe perioada implementarii lui.
4.2.2.13. Coordonarea si urmarirea procesului de evaluare a cererilor de finantare primite de Fond este realizata de coordonatorul sau monitorul compartimentului de specialitate, dupa caz. Consiliul Director al Fondului va putea stabili masuri privind evaluarea de teren si birou aferente rundelor de finantare, urmarindu-se in principiu o repartizare echilibrata a finantarilor pe zone geografice, incadrarea in sumele alocate activitatilor de consultanta, utilizarea operativa a economiilor si alte asemenea masuri de eficientizare a utilizarii fondurilor.
4.2.2.14. Controlul calitatii procesului de evaluare. Evaluarea calitatii procesului de evaluare se va face de catre personalul permanent al compartimentelor de specialitate si/sau de colaboratorii desemnati ai Fondului si va cuprinde doua etape, corespunzatoare fazelor evaluarii:
(a) controlul calitatii evaluarii de birou se va face prin evaluarea de conformitate. Pentru asigurarea corelatiilor in apreciere de la evaluarile de birou la evaluarile pe teren, se va evalua pe teren un esantion de proiecte dintre cele care nu au intrunit punctajul minim necesar sau care nu au fost recomandate spre a fi evaluate pe teren.
(b) Controlul calitatii evaluarii de teren se va face prin evaluarea incrucisata. Fondul asigura, in mod aleator, la 10% din proiectele deja evaluate pe teren, efectuarea de evaluari incrucisate, astfel incat sa se verifice acuratetea datelor faptice si informatiilor calitative facute de evaluatori si, in acelasi timp, sa se dezvolte compatibilitatea de judecare a multiplelor situatii din teren prin prisma procedurilor Fondului.
4.3. Aprobarea proiectelor
4.3.1. In baza rezultatelor evaluarilor pe teren inregistrate in baza de date si a rapoartelor de evaluare, coordonatorul/monitorul de specialitate face o ierarhizare a proiectelor in functie de notele obtinute si de riscurile mentionate si le inainteaza conducerii impreuna cu recomandarea pentru fiecare proiect in parte. Conducerea executiva supune proiectele spre analiza subcomitetelor de lucru ale Consiliului Director.
4.3.2. Subcomitetul este format din 3 persoane, membri ai Consiliului Director, care se intrunesc pentru a analiza rezultatele evaluarii si a face recomandari privind aprobarea finantarii proiectelor.
4.3.3. MEC prin ANDZM va putea numi prin decizie, pentru toata durata procesului de aprobare a cererilor de finantare depuse in cadrul SDSCM, un reprezentant care sa participe, cu rol consultativ, la sedintele subcomitetului, pentru a sprijini membrii subcomitetului sa evalueze mai bine proiectele, in concordanta cu prioritatile strategiei miniere.
4.3.4. Procesul verbal al sedintei de evaluare al subcomitetului va cuprinde recomandarea pentru Consiliul Director cu privire la situatia tuturor proiectelor din runda respectiva de competitie, grupate, dupa caz, pe categoriile urmatoare:
- proiecte recomandate pentru finantare;
- proiecte recomandate pentru amanare, a caror calitate tehnica si economica este in conformitate cu cerintele Fondului, dar nu pot fi recomandate pentru finantare in runda curenta ca urmare a insuficientei fondurilor disponibile. Aceasta categorie poate fi finantata intre runde din economiile inregistrate, in locul proiectelor aprobate atunci cand acestea nu se conformeaza cerintelor de depunere in termen a documentelor necesare semnarii acordurilor de grant, la deschiderea altor finantari etc.;
- proiecte recomandate pentru respingere.
4.3.5. Hotararea privind aprobarea proiectelor care vor fi finantate este luata de Consiliul Director tinand seama si de fondurile disponibile sau alocate pentru respectiva runda de competitie. De la momentul depunerii Cererilor de finantare si pana la adoptarea Hotararii Consiliului Director al Fondului privind aprobarea spre finantare a proiectelor, toate informatiile cu privire la stadiul evaluarii acestora sunt confidentiale, exceptie facand cazurile prevazute la art. 4.1.6.
In conditiile in care valoarea granturilor proiectelor finantabile (care au intrunit un punctaj satisfacator) depaseste volumul fondurilor disponibile (in cazul proiectelor AGV si SSC), respectiv a celor prealocate la nivelul regiunii de dezvoltare respective (in cazul proiectelor MI), in selectia proiectelor ce vor primi finantare, Fondul va urmari ca fondurile sa fie orientate cu precadere spre localitatile din Lista care nu au mai beneficiat anterior de finantarea Fondului. In ierarhizarea proiectelor ramase in competitie, Fondul poate folosi criterii de clasificare suplimentare, precum: riscurile asociate proiectului (identificate de evaluatorii Fondului la evaluarea de teren), numarul criteriilor de eligibilitate indeplinite (conform art. 2.2.1.2) de comunitatea miniera beneficiara, numarul beneficiarilor directi ai proiectului, numarul de proiecte finantate anterior in localitatea respectiva, conformitatea cu obiectivele planurilor de dezvoltare locala, pentru proiectele MI, etc. Ierarhizarea proiectelor in functie de notele obtinute in evaluare, respectiv de celelalte criterii enuntate, se va face la nivel de regiune de dezvoltare, in cazul proiectelor MI, respectiv la nivelul intregii arii de cuprindere a rundei, in cazul celorlalte categorii de proiecte.
4.3.6. Dupa sedinta Consiliului Director in care s-a hotarat lista proiectelor aprobate in runda respectiva, compartimentul de specialitate trimite tuturor solicitantilor scrisori cu confirmare de primire pentru informarea acestora asupra rezultatelor evaluarii proiectelor, in termen de 30 de zile lucratoare. In cazul proiectelor care nu au fost aprobate, scrisoarea contine si principalele motive ale amanarii sau respingerii.
4.4. Instruirea reprezentantilor beneficiarilor de grant/organizatiilor intermediare/actorilor locali
4.4.1. Dupa aprobarea proiectelor, reprezentantii beneficiarilor sunt pregatiti in cadrul unui program de instruire organizat de Fond in mai multe etape, astfel:
1. inaintea semnarii Acordului de grant si inceperii activitatilor, acestia participa la un curs de initiere in privinta procedurilor si regulilor de implementare a proiectelor din punct de vedere financiar si al achizitiilor de bunuri, lucrari si servicii. Un accent deosebit se acorda caracterului participativ in realizarea proiectului si abilitatilor de comunicare si coordonare de care au nevoie membrii CCP;
2. in timpul implementarii, Fondul organizeaza seminarii de lucru cu reprezentanti ai beneficiarilor, contractorii acestora pentru proiecte si reprezentanti ai autoritatilor locale, pentru a transfera cunostinte si abilitati specifice fiecarui tip de proiect, adaptate nevoilor comunitatilor, asigurand, in acelasi timp, invatarea prin schimb de experienta intre reprezentantii diverselor comunitati miniere;
3. inainte de inchiderea proiectului, beneficiarii participa la un seminar de lucru pentru a invata sa dezvolte mecanisme de mentinere a rezultatelor proiectului, atat din punct de vedere tehnic, cat si managerial.
4.4.2. Pentru asigurarea sinergiei locale, cresterii durabilitatii interventiei Fondului, impartasirii experientei si diseminarii exemplelor de buna practica, Fondul organizeaza seminarii de lucru adresate actorilor locali: beneficiari ai proiectelor Fondului, potentiali beneficiari, autoritati locale, servicii descentralizate ale administratiei centrale, ONG, agentii guvernamentale etc.
4.4.3. Activitatile de instruire (inclusiv seminariile de lucru) se desfasoara in conformitate cu Planul de instruire, aprobat de Banca.
Pentru programele de instruire (inclusiv seminarii de lucru) destinate beneficiarilor si altor categorii de participanti (facilitatori, evaluatori, supervizori, instructori, autoritati locale, contractori si supervizori locali, personal permanent ale Fondului etc.) sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
(i) onorariile consultantilor individuali care presteaza servicii de instruire;
(ii) costul organizarii instruirilor/seminariilor (inchiriere sali, materiale si echipamente de instruire etc.);
(iii) cheltuielile de transport, cazare si masa pentru participantii la instruirile/seminariile de lucru teoretice sau la cele practice pe teren (cursanti, instructori si personalul Fondului).
4.5. Incheierea Acordului de Grant
4.5.1. Un Acord de grant in forma scrisa se incheie intre Fond, reprezentat de Directorul Executiv si reprezentantii Agentului de Executare. Acordul de grant se semneaza (in doua exemplare) dupa ce Agentii de executare au depus toate documentele solicitate de Fond, partile au lamurit pe deplin continutul si intelesul clauzelor si oricaror prevederi inscrise. Un exemplar este pastrat de catre Agentul de Executare si un exemplar este pastrat de catre Fond.
4.5.2. In masura in care Agentul de executare nu va pune la dispozitia Fondului documentele solicitate (aferente stabilirii statutului juridic, financiar, tehnic etc.), necesare incheierii Acordului de grant, si/sau, dupa caz, nu vor depune, intr-un cont bancar distinct, contributia proprie si/sau aceea a autoritatilor locale, sponsorilor/donatorilor etc., in termen de 2 luni de la data transmiterii de catre Fond a scrisorii privind aprobarea finantarii, Fondul va putea proceda la retragerea finantarii.
4.5.3. In pregatirea semnarii Acordului de grant Fondul pune la dispozitia reprezentantilor Agentului de Executare toate manualele si ghidurile pregatite prin grija Fondului si necesare bunei executari a proiectelor aprobate.
4.5.4. Agentul de Executare va utiliza sumele grantului numai pentru realizarea proiectului. In cazul utilizarii sumelor grantului in alte scopuri decat pentru realizarea proiectului si incalcarii prevederilor Acordului de grant de catre Agentul de Executare, sumele din grant vor fi recuperate de catre Fond, impreuna cu organele fiscale competente, de la Agentul de Executare sau, in cazul dizolvarii acestuia, de la persoanele fizice responsabile, iar finantarea proiectului va fi oprita.
4.5.5. Plata grantului catre Agentul de Executare se face in transele stabilite in Acordul de grant, la cursul dolarului din ziua efectuarii licitatiei valutare de catre Fond. Neinceperea activitatilor prevazute prin proiect intr-un interval de maxim 3 luni de la virarea sumelor de catre Fond in contul de grant, va putea conduce la retragerea finantarii.
4.5.6. Acordul de grant si contractele dintre beneficiarii grantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii.
4.5.7. Pe bunurile rezultate din executarea contractelor, furnizorii, antreprenorii si prestatorii de servicii au obligatia de a aplica la vedere emblema si celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementarile acestuia.
4.6. Lansarea proiectului
4.6.1. Agentul de Executare stabileste de comun acord cu Fondul, data lansarii publice a proiectului. Lansarea proiectului va fi anuntata in cel putin trei locuri publice: primarie, scoala, biserica, centru comunitar sau panoul de afisaj al asociatiei de proprietari/chiriasi, iar Agentul de Executare va intreprinde activitatile necesare organizarii unei participari cat mai largi a beneficiarilor.
4.6.2. Lansarea proiectului se organizeaza de catre Agentul de Executare, in prezenta supervizorului Fondului, a beneficiarilor si a altor membri ai comunitatii miniere, ai reprezentantilor autoritatilor locale, precum si, in masura posibilitatilor, a locuitorilor din vecinatate.
4.7. Executarea proiectelor
4.7.1. Agentul de Executare este responsabil de organizarea si conducerea proiectului, de gestiunea fondurilor, de informarea beneficiarilor, de activitatea de achizitii de bunuri, lucrari si servicii si de mobilizarea comunitatii miniere la realizarea contributiei, in conformitate cu procedurile din Manualul comunitatii si de respectarea normelor legale specifice.
4.7.2. Agentul de Executare va raporta periodic catre Fond modul in care se realizeaza proiectul, furnizand informatii asupra stadiului fizic al lucrarilor, aportului contributiei si cheltuielilor efectuate in scopul executarii proiectului.
4.7.3. Comitetul de Conducere a Proiectului, in cazul comunitatilor miniere care realizeaza proiecte de mica infrastructura, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in partida simpla, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
4.7.4. Agentii de Executare care realizeaza proiecte AGV si SSC, organizeaza si conduc contabilitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
4.7.5. Fondurile puse la dispozitie de Fond pentru finantarea proiectului aprobat, precum si toate operatiunile cu aceste fonduri sunt evidentiate intr-un cont bancar separat. Agentul de Executare afiseaza trimestrial situatia fondurilor primite si cheltuite intr-un loc vizibil si sigur, din comunitate
4.8. Monitorizarea locala
Monitorizarea, prin supervizori locali, reprezinta o activitate interna a proiectului, contractata si inclusa in costul acestuia, care urmareste asigurarea si controlul calitatii proiectului in etapele de executie. In cazul proiectelor de infrastructura, dar si a celor de AGV sau SSC care cuprind activitati privind reabilitarea si modernizare elementelor de infrastructura economica, respectiv sociala, supervizorul local angajat de comunitatea miniera este inspectorul de santier. Fondul poate oferi la cererea Agentului de executare informatii din Baza sa de date, cu privire la furnizorii eligibili si calificati (persoane fizice sau juridice) care au livrat bunuri sau au efectuat servicii sau lucrari pentru alti beneficiari si care sunt recomandati pentru a fi invitati in procesul de selectie (achizitii).
Contractorii beneficiarilor au obligatia de a-si insusi si respecta reglementarile specifice Fondului aplicabile finantarilor acordate de Fond.
4.9. Supervizarea
Fiecare proiect aprobat este supravegheat in timpul executarii de un supervizor desemnat de Fond. Vizitele de supervizare pe teren ale supervizorului se desfasoara periodic, in fazele importante ale realizarii proiectului, in functie de categoria de proiect, de activitatile planificate, obligatoriu inaintea eliberarii urmatoarei transe de catre Fond si cu incadrarea in resursele financiare alocate acestei activitati.
4.9.1. Supervizorul verifica si controleaza in ce masura, cum si cand s-au realizat, cantitativ si calitativ, obiectivele proiectului si, in acelasi timp, acorda asistenta tehnica comunitatii miniere sau Agentului de Executare, de cate ori este nevoie, in scopul imbunatatirii calitatii activitatilor depuse si cresterii capacitatii locale de organizare.
4.9.2. Supervizorul urmareste, controleaza, acorda asistenta tehnica si stabileste masuri de remediere in urmatoarele aspecte:
- modul in care CCP respecta procedurile de lucru ale Fondului in executarea proiectului;
- participarea comunitatii miniere la realizarea contributiei si colaborarea CCP cu grupul de initiativa si restul comunitatii, precum si indeplinirea angajamentelor privind contributia locala;
- verificarea proiectului tehnic de catre supervizor inainte ca Agentul de Executare sa efectueze plata acestuia (in cazul proiectelor de infrastructura, AGV si SSC atunci cand respectivele proiecte includ elemente de infrastructura);
- stadiul proiectului din punct de vedere fizic si al obiectivelor atinse, in comparatie cu graficul de implementare;
- calitatea operatiunilor executate, pe faze de realizare a lucrarii si a obiectivului final;
- modul de executare a contractelor incheiate de Agentul de Executare cu diferiti furnizori;
- managementul proiectului si respectarea procedurilor de efectuare a achizitiilor de bunuri, lucrari si servicii;
- gestiunea financiara si contabilitatea proiectului;
- respectarea normelor de protectie a mediului;
- pregatirea activitatilor privind intretinerea obiectivului, dupa inchiderea proiectului.
4.9.3. Cu ocazia vizitelor de supervizare, supervizorul Fondului verifica indeplinirea masurilor stabilite la vizitele anterioare.
Pentru asigurarea transparentei, la sfarsitul vizitei, supervizorul intocmeste un proces verbal care va cuprinde concluziile preliminare ale vizitei si toate recomandarile necesare (unde este cazul). Un exemplar al documentului este pus la dispozitia Agentului de Executare, care semneaza pentru luare la cunostinta.
In conditiile constatarii unor deficiente care prin natura lor pot afecta derularea proiectului si pentru care nu se pot stabili masuri de remediere in timpul vizitei, supervizorul va solicita recomandarea compartimentelor de specialitate si dupa obtinerea acesteia va intocmi procesul verbal pe care-l va transmite Agentului de executare, prin scrisoare cu confirmare de primire.
In termen de 5 zile de la efectuarea vizitei de supervizare, supervizorul inainteaza Fondului raportul de supervizare, care contine date concrete privind stadiul proiectului si modul de utilizare a sumelor grantului, date rezultate din vizitele la fata locului si din verificarea documentelor relevante aferente proiectului respectiv, precum si recomandari privind continuarea si dupa caz, imbunatatirea activitatii proiectului. Supervizorii identifica nevoile Agentilor de Executare legate de asigurarea mai bunei administrari a proiectului, comunica aceste informatii compartimentului de specialitate al Fondului si recomanda, dupa caz, eliberarea urmatoarei transe.
4.9.4. In cazul proiectelor de servicii sociale comunitare si activitati generatoare de venit care au o componenta importanta de infrastructura (ca valoare si grad de complexitate), aceasta poate fi supervizata separat de un specialist colaborator din cadrul compartimentului infrastructura.
4.9.5. Coordonarea si controlul procesului de supervizare a proiectelor sunt efectuate de coordonatorul/monitorul de specialitate corespunzator fiecarei categorii de proiect in parte.
4.10. Impactul asupra mediului
O preocupare majora a Fondului este asigurarea ca proiectul nu conduce la degradarea mediului, in timpul evaluarii si supervizarii, problematica mediului este verificata si monitorizata constant, urmarindu-se ca toate proiectele sa respecte prevederile legale in vigoare.
4.11. Modificari ale termenilor Acordului de Grant
Agentii de Executare au obligatia ca in realizarea proiectului sa urmareasca incadrarea in bugetul proiectului, atat pe total, cat si pe linii de buget si cheltuieli eligibile aprobate. Orice modificare in cadrul proiectelor finantate de Fond se va efectua numai cu acordul ambelor parti, respectiv Fond si Agent de Executare. Fondul va aproba numai acele modificari care nu schimba substantial proiectul.
Modificari ale termenelor si conditiilor Acordului de grant pot interveni in urmatoarele situatii:
1. Modificari ale valorilor aprobate, in limita bugetului, intre linii bugetare ale proiectului;
2. Modificari ale valorii grantului:
(a) prin anticipari de depasiri ale valorii grantului;
(b) prin realizare de economii;
3. Modificari ale duratei de implementare a proiectului.
4.11.1. (1) Modificari ale valorilor aprobate, in limita bugetului, intre linii bugetare ale proiectului
4.11.1.1. In situatii justificate, la solicitarea Agentului de Executare, Fondul, prin aprobarea coordonatorului/monitorului de specialitate, poate accepta transferuri de la o linie bugetara la alta, cu avizul prealabil al supervizorului.
4.11.1.2. In situatiile de mai sus, inainte de eliberarea ultimei transe de bani din bugetul aprobat initial, se intocmeste un buget rectificat care reflecta modificarile admise de catre Fond, in structura pe linii bugetare. Bugetul astfel rectificat face obiectul incheierii unui Act aditional la Acordul de grant.
4.11.2. (2) Modificari ale valorii grantului
4.11.2.1. Agentul de Executare poate, in cazuri justificate si pe baza de documente, sa solicite o crestere a valorii grantului aprobat de Fond.
In cazul unei solicitari de majorare a grantului sunt necesare recomandarea supervizorului si avizul coordonatorului sau monitorului. Pentru solicitarile de majorare a grantului adresate Fondului care sunt:
- de cel mult 10% din valoarea initiala a grantului aprobat, decizia privind aprobarea majorarii este luata de Directorul Executiv al Fondului;
- de peste 10% din valoarea initiala a grantului aprobat, decizia privind aprobarea majorarii este luata de Consiliul Director al Fondului, cu avizul Directorul Executiv.
4.11.2.2. In cazul aprobarii cererii se va incheia un Act aditional la Acordul de grant, care va fi semnat din partea Fondului de Directorul executiv si de reprezentantii Agentului de Executare.
4.11.2.3. In cazurile cresterii valorii grantului aprobat in conditiile prevazute la art. 4.11.2.1. se va solicita Agentului de executare sa faca dovada asigurarii cuantumului corespunzator al contributiei sale la acest proiect, cu exceptia situatiei in care majorarea grantului este solicitata ca urmare a fluctuatiei inregistrate pe piata valutara.
4.11.2.4. In situatia in care beneficiarii finantarii reusesc sa faca economii din grant, fara sa fie afectata calitatea executarii lucrarilor din proiect, acestia pot sa solicite utilizarea acestor sume, care pot fi folosite pentru posibile imbunatatiri, extinderi si dezvoltari ale proiectului. Este interzisa utilizarea economiilor pentru acoperirea cheltuielilor curente sau de exploatare.
La solicitarea Agentului de Executare, insotita de documentatia necesara, Fondul poate aproba utilizarea economiilor in scopurile si conditiile mentionate, dupa cum urmeaza:
- Pentru economiile solicitate spre utilizare de pana la 10% din valoarea grantului - la recomandarea supervizorului, cu aprobarea coordonatorului/monitorului de specialitate;
- Pentru economiile solicitate spre utilizare intre 10%-15% din valoarea grantului - cu aprobarea Directorului Executiv, bazata pe recomandarea supervizorului si cu avizul coordonatorului/monitorului de specialitate;
- Pentru economiile solicitate spre utilizare ce depasesc 15% din valoarea grantului - cu aprobarea Consiliului Director, la propunerea Directorului Executiv, bazata pe recomandarea supervizorului si pe avizul coordonatorului/monitorului de specialitate.
Dupa acordarea acestei aprobari se incheie un Act aditional care va fi semnat de reprezentantii Agentului de Executare si de catre Directorul Executiv al Fondului.
4.11.3. (3) Modificari ale duratei de implementare
4.11.3.1. Cresterea duratei de implementare a proiectului cu pana la 30% din cea estimata, datorata unor situatii neasteptate, independente de vointa reprezentantilor beneficiarilor (cum ar fi: conditii climaterice deosebite, intarzieri justificate in livrarea unor bunuri, lucrari sau servicii si altele asemenea), solicitata de Agentul de Executare si/sau sustinuta de supervizor, este supusa aprobarii coordonatorului/monitorului de specialitate al Fondului.
4.11.3.2. Cresterea duratei de implementare a proiectului care depaseste 30% din durata estimata, solicitata de Agentul de Executare si/sau sustinuta de coordonatorul/monitorul de specialitate este supusa aprobarii Directorului executiv.
4.11.3.3. Aprobarea coordonatorului/monitorului sau Decizia Directorului Executiv privind cresterea duratei de implementare a proiectului se va materializa prin incheierea unui act aditional la Acordul de grant.
4.12. Inchiderea proiectului
4.12.1. Proiectele sunt considerate terminate daca obiectivele convenite au fost atinse si au fost puse in functiune sau date in folosinta, dupa caz.
4.12.2. Proiectele sunt considerate inchise daca au fost terminate in mod corespunzator, daca au fost justificate cu acte doveditoare toate sumele primite de la Fond si daca s-au indeplinit toate formalitatile de inchidere.
4.12.3. Supervizorul intocmeste si preda la Fond un raport final care vizeaza urmatoarele aspecte: obiectivele proiectului au fost realizate conform Acordului de grant; toate sumele acordate au fost utilizate conform destinatiilor convenite prin Acordul de grant, iar eventualele sume ramase necheltuite au fost returnate Fondului, obligatia intretinerii obiectivelor rezultate din executarea proiectelor a fost stabilita in sarcina persoanelor abilitate.
4.12.4. Inchiderea presupune trei aspecte: fizic, financiar-administrativ si juridic.
4.12.4.1. Inchiderea fizica are loc la data incheierii tuturor activitatilor proiectului. Incheierea fizica pentru proiectele de mica infrastructura se face prin receptia la terminarea lucrarilor de catre o comisie constituita in conditiile legii. La receptia lucrarilor la fata locului participa Agentul de Executare, supervizorul local, contractorul (cel cu care a fost incheiat contractul de prestare a serviciilor/executie a lucrarilor) si supervizorul Fondului.
4.12.4.2. Inchiderea proiectului din punct de vedere financiar-administrativ implica:
- revizuirea si actualizarea planului detaliat al activitatilor de intretinere/planului de afaceri si a bugetului necesar cheltuielilor curente si de exploatare, cu mentionarea surselor (buget local, contributii ale cetatenilor, tarife si taxe locale, donatii);
- returnarea sumelor ramase in contul de grant si in "casa";
- transmiterea copiilor dupa: extrasul de cont cu sold la zi 0 (zero) si registrul jurnal de incasari si plati in completare (de la ultima transa).
4.12.4.3. Inchiderea din punct de vedere juridic. Cu ocazia inchiderii proiectului, obligatia intretinerii obiectivului rezultat din executarea proiectului va fi transferata in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale sau organizatiilor intermediare, administratorilor/proprietarilor de drept, impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului, dupa caz.
Un reprezentant al Agentului de Executare, supervizorul din partea Fondului si reprezentantul comitetului de intretinere semneaza procesul verbal de inchidere. Procesul verbal de inchidere va fi contrasemnat de coordonatorul/monitorul de specialitate.
4.12.4.4. Inchiderea proiectului va fi anuntata in cel putin trei locuri publice: primarie, scoala, biserica, centru comunitar sau panoul de afisaj al asociatiei de proprietari/chiriasi, iar Agentul de Executare va intreprinde activitatile necesare promovarii proiectului in comunitate, la nivelul autoritatilor locale, judetene si nationale, in comunitatile invecinate.

5. GESTIUNEA FINANCIARA
5.1. A. Reguli si proceduri pentru eliberarea fondurilor catre Fond.
Fondurile acordate de BIRD pentru SDSCM si fondurile care constituie contributia Romaniei pentru SDSCM, acordate de la bugetul de stat, vor fi puse la dispozitia Fondului pe baza solicitarilor de plata formulate de catre acesta si adresate UMP-RSE.
Fondul va deschide si va mentine pe toata perioada de derulare a SDSCM patru conturi la o banca comerciala agreata cu finantatorii.
Mecanismul de disponibilizare a sumelor solicitate de Fond, atat pentru Schema, cat si pentru asigurarea asistentei tehnice, pregatirii si acoperirii cheltuielilor operationale aferente Fondului si activitatilor desfasurate de acesta legate de SDSCM, sunt reglementate prin acordul de imprumut subsidiar dintre MFP, MEC, Agentie si Fond.
5.1. B. Reguli si proceduri pentru eliberarea fondurilor
5.1.1. Eliberarea fondurilor banesti pentru finantarea proiectelor aprobate de catre Consiliul Director al Fondului se face in transe. Prima transa este considerata avans, iar urmatoarele transe se elibereaza pe masura executarii si incheierii unor lucrari sau activitati cuprinse in proiect, precum si pe baza raportului intocmit de catre supervizorul Fondului, in urma vizitei de teren.
5.1.2. Raportul supervizorului cuprinde stadiul executiei fizice a lucrarilor sau activitatilor, precum si situatia financiara a proiectului intocmita pe baza verificarii documentelor de plata originale ale beneficiarilor de finantare. Raportul intocmit de supervizor cuprinde recomandarea privind efectuarea sau nu a urmatoarei transe de plati.
5.1.3. La data solicitarii urmatoarei transe, reprezentantii beneficiarilor trebuie sa justifice supervizorului Fondului cheltuirea a cel putin 75% din transa anterioara. Justificarea restului de 25% se face cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa. Justificarea ultimei transe se face pe baza raportului final al supervizorului, dupa ce acesta a verificat documentele justificative.
5.1.4. Modul de transfer al fondurilor privitoare la proiect, termenele si conditiile de eliberare a fondurilor sunt precizate in Acordul de grant.
5.1.5. In vederea incheierii Acordului de grant, Agentii de Executare trebuie sa deschida un cont distinct pentru grant. In cazul in care Agentul de Executare este o organizatie intermediara, acesta trebuie sa faca dovada ca acest cont este un cont separat de contul curent al organizatiei.
5.1.6. In conditii de evolutie normala a executarii proiectelor, esalonarea transelor se face dupa cum urmeaza:
a) sub 10.000 dolari SUA: doua transe, din care avansul 40%, iar cea de a doua transa 60%;
b) intre 10.001-20.000 dolari SUA: trei transe, din care avansul 25%, urmatoarea 60%, iar ultima transa 15%;
c) peste 20.001 dolari SUA: patru transe, din care avansul 15%, iar urmatoarele trei transe, 25%-30%, 25%-30% si 35%-25%, in functie de categoria de proiect.
Valorile transelor se vor stabili prin rotunjirea la suta de dolari (cu exceptia ultimei transe).
5.1.7. Cuantumul transelor stipulate la nivelul acordului de grant, precum si valoarea grantului, dupa caz, pot fi majorate/diminuate, in functie de nevoile reale identificate pe parcursul derularii proiectului. Inainte de eliberarea ultimei transe, Fondul va analiza solicitarea de plata si alte documente relevante justificative si va elibera primitorului numai suma necesara finalizarii proiectului. Astfel, modificarile intervenite la nivelul acordului de grant, nu vor mai face obiectul unui act aditional.
5.1.8. Eliberarea avansului si a ultimei transe se poate face esalonat, in functie de cuantumul total al fondurilor disponibile si de situatia concreta din teren. (De exemplu, in situatii justificate si pentru a evita imobilizari de resurse banesti, Fondul analizeaza si stabileste momentul si modul in care se va acorda avansul/ultima transa).
5.1.9. Contributiile locale in bani ale beneficiarilor fondurilor la realizarea proiectelor trebuie sa fie depuse inaintea semnarii acordului de grant, in contul de contributie, diferit de contul curent in care se primeste finantarea de la Fond. Nedepunerea contributiei locale anterior semnarii acordului de grant va putea conduce la retragerea finantarii. In situatia in care, in timpul executiei proiectului, beneficiarii nu presteaza contributia in munca, comunitatea poate fi obligata la compensarea in bani a contributiei estimate.
5.1.10. Pentru eliberarea urmatoarelor transe, reprezentantii beneficiarilor completeaza un formular standard de solicitare de plata.
5.1.11. In vederea asigurarii continuarii finantarii proiectelor in cadrul celor doua faze ale SDSCM Fondul va cheltui initial sumele alocate prin Acordul de imprumut nr. 4509 RO pentru SDSCM, urmand ca ulterior sa acopere cheltuielile cu granturile contractate in faza initiala, asistenta tehnica si costurile operationale aferente din sumele Acordului de imprumut nr. 4759 RO pentru SDSCM faza de continuare.
Trecerea de la sursa financiara de sustinere a SDSCM faza initiala la sursa financiara a SDSCM faza de continuare se va materializa prin incheierea unui Act aditional la Acordul de grant, care va reflecta modificarile de operationalizare si reglementare dintre fazele SDSCM, in considerarea anexei la prezentul Manual intitulata "Forma cadru a Acordului de grant".
5.2. Achizitii de bunuri, lucrari si servicii de consultanta in cadrul SDSCM
Procedurile de achizitii utilizate de Fond si de reprezentantii beneficiarilor, pentru realizarea SDSCM, respectiv pentru implementarea proiectelor finantate de FRDS si realizarea acestora la nivelul beneficiarilor, trebuie sa respecte urmatoarele prevederi:
A. Procedurile de achizitii la nivelul Fondului:
5.2.1. Bunurile (echipamente, autovehicule etc.), lucrarile si serviciile necesare realizarii scopului si obiectivelor Fondului vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile si conditiile documentelor de finantare a SDSCM si cu legislatia romana in vigoare, aplicabila.
5.2.2. Anterior lansarii oricarei invitatii, se va transmite Bancii spre analiza si aprobare Planul de achizitii propus pentru SDSCM. Planul de achizitii cuprinde totalitatea pachetelor de achizitii si costurile estimate ale acestora, necesare functionarii in conditii normale a Fondului si indeplinirii obiectivelor propuse. Planul de achizitii poate fi actualizat anual sau in situatii deosebite (in functie de necesitati) cu aprobarea prealabila a Bancii, fiind transmis spre informare Agentiei.
A.1. Achizitiile de bunuri efectuate de Fond
5.2.3. Bunurile vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile Sectiunii I din "Liniile directoare pentru achizitii in cadrul imprumuturilor BIRD si creditelor AID", publicate de Banca in Mai 2004 (Liniile directoare pentru achizitii), cu respectarea prevederilor Acordului de imprumut si cu respectarea Planului de achizitii aprobat.
5.2.4. Bunurile estimate sa coste maxim 100.000 dolari SUA echivalent pe contract vor fi achizitionate in cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de Cumparare, in conformitate cu prevederile paragrafului 3.5 din Liniile directoare pentru achizitii si cu considerarea paragrafelor 1-5 din Anexa 1 a acestora cu privire la analiza prealabila si analiza ulterioara a Bancii.
A.2. Selectia si angajarea serviciilor de consultanta pentru Fond
5.2.5. Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile din "Liniile directoare pentru Selectia si Angajarea Consultantilor in cadrul imprumuturilor Bancii Mondiale" (Liniile directoare pentru servicii), publicate de Banca in Mai 2004, cu respectarea Planului de achizitii aprobat si aplicarea urmatoarelor metode:
(i) Contractele de servicii pentru sarcini care se incadreaza in cerintele stabilite in paragraful 3.7 din Liniile directoare pentru servicii, estimate sa coste mai putin de 200.000 de dolari SUA echivalent pe contract, vor fi incredintate prin <<Selectie pe baza calificarilor consultantului>> in conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 si 3.8. din Liniile directoare pentru servicii si cu considerarea paragrafelor 1-5 din Anexa 1 a acestora cu privire la analiza prealabila si analiza ulterioara a Bancii.
(ii) Contractele de servicii pentru sarcini care se incadreaza in cerintele stabilite in paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii vor fi achizitionate, in cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali, in conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.4 din Liniile directoare pentru servicii. Pentru serviciile de facilitare, evaluare si supervizare se vor utiliza Termenii de Referinta aprobati de Banca, anexati la prezentul Manual de operare.
B. Proceduri de achizitii pentru beneficiarii de granturi, la nivelul proiectelor finantate de Fond
5.2.6. Pentru atingerea scopului proiectului si indeplinirea obiectivelor sale sociale si in conformitate cu prevederile paragrafului 3.17 din Liniile directoare pentru achizitii, procedurile de achizitii pentru beneficiarii de granturi au fost adaptate si simplificate pentru a determina cresterea participarii acestora si a comunitatii locale sau a organizatiilor neguvernamentale in procesul de achizitie.
5.2.7. Procedurile de achizitii si metodele care vor fi utilizate de catre reprezentantii legali ai beneficiarilor sunt descrise si detaliate in "Ghidul Procedurilor de Achizitii pentru Proiecte Finantate de FRDS", editia martie 2003, actualizata, (Ghidul de achizitii), anexa la prezentul Manual de Operare.
5.2.8. Ghidul de achizitii cuprinde:
(i) in Partea I - descrierea tuturor procedurilor obligatorii, a metodelor aplicabile pas-cu-pas, a responsabilitatilor fiecarui factor implicat in procesele de selectie, precum si a modului de administrare si pastrare a documentelor privind achizitiile necesare in cadrul proiectului, a modului de planificare si raportare cu privire la achizitii etc.;
(ii) in Partea a II-a - descrierea conditiilor de participare la ofertare, a conditiilor de eligibilitate si a criteriilor de evaluare a ofertantilor, documentele obligatorii pentru ofertare (Invitatie la cotatie - in cazul achizitiilor lucrari; Cerere de propuneri - in cazul selectarii firmelor de proiectare/consultanta; precum si modele de Invitatie - in cazul achizitiilor de bunuri si servicii de consultanta individuala), completata cu exemple si bune practici.
B.1. Achizitiile efectuate de beneficiarii Fondului
5.2.9. Reprezentantii legali ai beneficiarilor poarta responsabilitatea administrarii resurselor financiare alocate pentru realizarea proiectelor, inclusiv in ceea ce priveste incheierea contractelor de achizitii pentru bunuri, lucrari si servicii.
5.2.10. Reprezentantii legali ai beneficiarilor trebuie sa informeze periodic Fondul cu privire la stadiul realizarii achizitiilor, procedurile aplicate, termenele, valorile si conditiile contractelor incheiate cu furnizorii.
5.2.11. "Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS" este anexa la Acordul de Grant. Procedurile de achizitii pentru beneficiarii de granturi sunt prezentate si in cadrul cursului de instruire initiala organizat de Fond, inainte de semnarea Acordului de Grant. Pe parcursul implementarii, la diferite stadii ale proiectului, reprezentantii si colaboratorii beneficiarilor de grant beneficiaza de organizarea si a altor cursuri de instruire vizand achizitiile si managementul lucrarilor.
5.2.12. Supervizorii Fondului verifica la fata locului modul in care clauzele Acordului de grant sunt respectate si masura in care metodele de achizitii sunt aplicate corespunzator de catre beneficiari si de catre colaboratorii si furnizorii lor.
5.2.13. Reprezentantii legali ai beneficiarilor si colaboratorii acestora pot solicita, in etape importante de achizitii, asistenta de specialitate din partea Fondului in vederea efectuarii achizitiilor, fara diminuarea raspunderii care le revine.
B.2. Procedurile/metodele de achizitii aplicabile in cadrul proiectelor finantate de Fond
5.2.14. Anterior lansarii oricarei invitatii la ofertare, Planul de achizitii propus pentru proiect va fi avizat de catre coordonatorul/monitorul de proiect. Planul de achizitii cuprinde totalitatea contractelor necesare indeplinirii obiectivelor, incadrate pe categorii de cheltuieli si costuri, si poate fi actualizat in diferite etape ale proiectului, cu aprobarea prealabila a coordonatorului/monitorului de proiect si cu respectarea prevederilor Manualului de operare.
5.2.15. Metodele de achizitii aplicabile contractelor incheiate de beneficiarii de granturi sunt urmatoarele:
a) pentru bunuri: metoda "Achizitie Locala" - bunurile necesare in cadrul proiectului vor fi achizitionate in urma compararii a cel putin trei (3) cotatii (oferte de pret) obtinute de la cel putin trei (3) furnizori care au raspuns substantial cerintelor din Invitatia la cotatie;
b) pentru lucrari: metoda "Lucrari Mici" - lucrarile necesare in cadrul proiectului vor fi achizitionate in urma compararii a cel putin trei (3) cotatii (oferte de pret) obtinute de la cel putin trei (3) contractori calificati care au raspuns integral Invitatiei la cotatie;
c) pentru angajarea serviciilor de consultanta:
(i) metoda "Selectie la pretul cel mai mic" - in cazul angajarii serviciilor de proiectare in constructii, pentru tehnologii de fabricatie a unor produse simple, pentru refacerea mediului inconjurator sau similare acestora, selectia firmei se recomanda a se face in urma evaluarii a cel putin trei (3) propuneri primite ca raspuns la Cererea de propuneri transmisa consultantilor din Lista scurta;
(ii) metoda "Selectia consultantilor individuali" - in cazul angajarii unor servicii de asistenta de specialitate oferita de consultanti individuali (de tip "know-how") in diverse domenii (contabilitate, verificare de proiectare sau inspectie de santier, tehnologie, marketing, asistenta medicala sau sociala, instruire profesionala, consultanta juridica etc), angajarea se face prin compararea calificarilor si experientelor a cel putin trei (3) consultanti.
d) Cumparare/Contractare/Angajare directa - este permisa numai in situatii bine justificate cu aprobarea prealabila a Fondului si a Bancii, respectiv:
- pentru achizitii directe de bunuri sau de lucrari estimate sa coste mai putin decat echivalentul a 5.000 dolari SUA - cu acordul prealabil al Fondului; daca valoarea contractului este egala sau depaseste echivalentul a 5.000 dolari SUA este necesara deasemenea si aprobarea prealabila a Bancii;
- achizitiile de bunuri, lucrari sau servicii adjudecate in conformitate cu procedurile Fondului si cu Ghidul de achizitii pot fi suplimentate cu pana la 15% din valoarea initiala contractata, numai cu acordul prealabil al Fondului si cu considerarea Planului de achizitii aprobat, a resurselor financiare disponibile si cu respectarea conditiilor Acordului de grant si prevederilor Manualului de operare;
- contractele de consultanta pot fi incredintate unui singur consultant (sursa unica) numai cu acordul prealabil al Fondului si al Bancii.
5.2.16. Toate achizitiile efectuate trebuie sa se incadreze in Planul de achizitii aprobat. Preturile bunurilor, lucrarilor si tarifele serviciilor contractate sunt fixe pe toata durata contractului, moneda contractului fiind moneda nationala.
5.2.17. Fondul organizeaza si actualizeaza o baza de date privind furnizorii si prestatorii la nivelul proiectelor, elaborand si actualizand anual lista contractorilor de la proiectele finalizate. Pentru serviciile de proiectare si pentru executarea lucrarilor, listele cuprind furnizori si prestatori care si-au indeplinit obligatiile contractuale in mod corespunzator. Beneficiarii de granturi nu sunt obligati sa se limiteze la aceste liste.
5.2.18. Pot participa la selectiile organizate de beneficiarii Fondului contractori cu reputatie buna, care sunt eligibili, inregistrati legal, au obiect de activitate corespunzator, sunt independenti financiar si administrativ, nu au fost angajati in practici frauduloase sau de coruptie si nu au interese conflictuale, asa cum sunt ele descrise de Liniile directoare de achizitii ale Bancii Mondiale si in legislatia romana.
5.2.19. Furnizorii/prestatorii/contractorii care nu isi respecta corespunzator obligatiile contractuale fata de beneficiari ai Fondului sunt descalificati la selectiile ulterioare, in functie de gravitatea abaterilor si de consecinte. In acest scop, beneficiarii de granturi si colaboratorii lor vor informa Fondul cu privire la calitatea produselor livrate/serviciilor prestate/lucrarilor executate de catre furnizori/contractori/consultanti.
B.3. Avizul prealabil si avizul ulterior al Fondului
5.2.20. Avizul prealabil al Fondului este obligatoriu pentru urmatoarele situatii:
i) Pentru achizitionarea de lucrari a caror valoare depaseste echivalentul a 5.000 USD - inainte de semnarea contractului;
ii) Pentru servicii de consultanta achizitionate prin metoda "Selectie la pretul cel mai mic": - inainte de transmiterea notificarilor privind calificarea tehnica a consultantilor si inainte de semnarea contractului;
iii) Pentru orice angajare sau cumparare directa, fara aplicarea unei metode de selectie - inainte de lansarea comenzii/contractului/cumpararii/angajarii;
iv) Pentru orice modificare a unui contract care a fost incheiat cu avizare in prealabil;
5.2.21. Toate achizitiile care nu sunt supuse avizului prealabil al Fondului se supun avizului ulterior.
5.2.22. Achizitiile efectuate in cadrul proiectelor finantate pot fi verificate de catre reprezentantii Fondului sau de catre reprezentantii finantatorilor oricand in timpul implementarii proiectului, precum si dupa finalizarea si inchiderea proiectului.

6. MONITORIZAREA SI EVALUAREA ACTIVITATILOR CUPRINSE IN SDSCM
6.1.1. Indicatori de performanta si monitorizare a progresului
Fondul utilizeaza un sistem de indicatori structurat pe mai multe categorii astfel incat sa reflecte cu acuratete si la timp stadiul si performantele activitatii sale. Categorii si tipuri exemplificative de indicatori sunt redate in continuare:
A. Indicatori sintetici (de ansamblu)
A1. Numarul de localitati miniere din Lista care au accesat SDSCM faza de continuare, pe rural si urban;
A2. Numarul total de beneficiari pe SDSCM faza de continuare, pe categorii de proiecte;
A3. Numarul mediu beneficiari pe SDSCM faza de continuare, pe categorii de proiecte;
A4. Valoarea proiectelor aprobate spre finantare, pe total, pe judete din Lista si pe categorii de proiecte;
B. Indicatori de masurare a performantelor pe faze din ciclul proiectului
B1. Numarul de grupuri de initiativa create in comunitatile miniere vizate (in cazul MI si AGV);
B2. Numarul de comunitati miniere FACILITATE, pe total si medii de resedinta: urban, rural;
B3. Numarul de cereri de finantare PRIMITE, pe judete si categorii de proiecte;
B4. Numarul de cereri de finantare ELIGIBILE, pe judete si categorii de proiecte;
B5. Numarul de proiecte APROBATE, pe judete si categorii de proiecte;
B6. Numarul de proiecte ANULATE dupa aprobare, pe total si pe categorii de proiecte;
B7. Numarul de proiecte FINALIZATE, pe categorii de proiecte;
B8. Numarul de beneficiari instruiti de Fond;
C. Indicatori de rezultate si de impact
C1. Numarul de kilometri de drum reabilitati;
C2. Numarul de alimentari cu apa reabilitate/realizate;
C3. Numarul de cladiri reabilitate;
C4. Numarul de activitati generatoare de venit create, pe principalele tipuri de proiecte, in urban si rural;
C5. Numarul de grupuri dezavantajate catre care s-au oferit servicii sociale, pe categorii de beneficiari conform cu definitiile Fondului;
C6. Numarul de proiecte derulate cu implicarea unor parteneri.
6.1.2. Indicatori financiari
- valoarea aprobata, pe categorii de proiecte, pe surse de finantare (Fonduri externe, Guvernul Romaniei, Contributie locala);
- valoarea contractata, pe categorii de proiecte, pe surse de finantare (Fonduri externe, Guvernul Romaniei, Contributie locala);
- valoarea platita, pe categorii de proiecte, pe surse de finantare (Fonduri externe, Guvernul Romaniei);
- valoarea contractata si cea platita, pe categorii de cheltuieli din Acordul de Imprumut;
- valoarea medie a unui proiect finantat, pe categorii de proiecte, pe total si comparativ urban si rural;
- valoarea finantarilor pe categorii de localitati de pe Lista, pe medii de resedinta (rural si urban).
6.1.3. Fondul dezvolta sistemul de indicatori de monitorizare si evaluare, agreat cu Banca, pe care il integreaza in MIS. Extinderea si actualizarea MIS se va realiza cu suportarea costurilor din sumele destinate SDSCM. Acesti indicatori se includ in rapoartele anuale prezentate finantatorului de catre Fond.
6.2. Raportare asupra progresului implementarii SDSCM
6.2.1. Fondul va furniza Agentiei la 20 de zile dupa incheierea trimestrului un raport asupra progresului in implementarea SDSCM, in vederea integrarii acestuia la nivelul Raportului trimestrial transmis Bancii pentru componenta de Atenuare a impactului social.
6.2.2. Raportul trimestrial asupra progresului implementarii SDSCM furnizat de Fond va contine informatii si date despre activitatile derulate in perioada de raportare privind: campania de informare si comunicare, facilitarea, proiectele evaluate, proiectele aprobate, acordurile de grant incheiate, instruirea beneficiarilor, monitorizarea proiectelor in derulare, achizitii-administrativ si financiar, la nivelul Fondului, instruirea personalului si a colaboratorilor implicati in implementarea SDSCM, colaborarea cu Agentia si Banca, obstacole/dificultati/riscuri identificate in implementarea SDSCM, lectii invatate (daca este cazul).
Nota: Manualul de operare pentru SDSCM a fost elaborat cu respectarea principiilor generale promovate de Fond, fiind aprobat de Agentie, de Banca si Ministerul Finantelor Publice.
Manualul de operare se completeaza cu prevederile regasite in Manualul operational publicat in Monitorul Oficial (MO) nr. 581 bis/6.08.2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prezentului si bunei desfasurari a SDSCM.
La data publicarii in MO a prezentului Manual se abroga Manualul de operare al FRDS pentru SDSCM publicat in MO nr. 864 bis/22.09.2004.
Pentru proiectele aflate in implementare pe componenta SDSCM la data publicarii in MO a Manualului de Operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare sociala a comunitatilor miniere" - editia 2005, reglementarile documentului se vor aplica prin raportare directa la faza de derulare in care acestea se afla.

DOCUMENTE ANEXE
1. Lista localitatilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier;
2. Referiri la Procedura de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile miniere si grupurile productive provenite din comunitatile miniere;
3. Forma cadru a Acordului de grant;
4. Operationalizarea criteriilor de eligibilitate a unei comunitati miniere, descrise la capitolul 2.2.1.2;
5. Termeni de referinta pentru evaluatori;
6. Termeni de referinta pentru supervizori;
7. Termeni de referinta pentru facilitatori si alte categorii de colaboratori;
8. Manualul Comunitatii (Ghidul Procedurilor de Achizitii pentru Proiecte Finantate de Fond, editia martie 2003, actualizata, Ghidul notiunilor financiar-contabile, Participarea comunitatii in implementarea proiectului);
9. Fisa de evidenta a desfasurarii proiectului. Fisa va putea cuprinde urmatoarele rubrici:
Proiect: cod, denumire, localizare, valoare grant
Acord de grant: data, numar, durata, Hotarare Consiliu Director
Agent de executare: denumire, localizare, Comitet de Conducere a Proiectului, cont bancar pentru grant
Date referitoare la transe: numar, valoare, surse, plati efectuate
Date referitoare la buget: buget pe principale tipuri de cheltuieli

ANEXA 1


───────
la Manualul de operare pentru SDSCM
────────────────────────────────────

Lista localitatilor miniere afectate de restructurarea
sectorului minier

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Date de identificare │
├────┼───────────────────────────┬─────┬──────────────────┬────────────────────┤
│Nr. │ │ │ │ │
│crt.│ Localitate │Judet│ Birou regional │Reprezentanta locala│
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Abrud │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Almasu Mare │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Baia de Aries │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Bistra │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 5 │Bucium │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 6 │Lupsa │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 7 │Ocna Mures │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 8 │Rosia Montana │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 9 │Zlatna │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 10 │Avram Iancu │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 11 │Campeni │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 12 │Posaga │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 13 │Salciua │ AB │ Centru │ Alba │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 14 │Baraolt │ CV │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 15 │Balan │ HR │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 16 │Sandominic │ HR │ Centru │ Balan │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 17 │Slanic Moldova │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 18 │Comanesti │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 19 │Darmanesti │ BC │ Nord-Est │ Comanesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 20 │Brosteni │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 21 │Fundu Moldovei │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 22 │Iacobeni │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 23 │Ostra │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 24 │Saru Dornei │ SV │ Nord-Est │ Gura Humorului │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 25 │Borsa │ MM │ Nord-Vest │ Baia Borsa │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 26 │Baia Sprie │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 27 │Baiut │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 28 │Cavnic │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 29 │Tautii Magheraus │ MM │ Nord-Vest │ Baia Mare │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 30 │Rodna │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 31 │Sant │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 32 │Maieru │ BN │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 33 │Aghiresu │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 34 │Capusu Mare │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 35 │Iara │ CJ │ Nord-Vest │ Rodna │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 36 │Derna │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 37 │Dobresti │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 38 │Nucet │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 39 │Popesti │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 40 │Suncuius │ BH │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 41 │Bobota │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 42 │Chiesd │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 43 │Ip │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 44 │Sarmasag │ SJ │ Nord-Vest │ Voivozi │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 45 │Godeni │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 46 │Poienarii de Muscel │ AG │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 47 │Sotanga │ DB │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 48 │Ceptura │ PH │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 49 │Filipestii de Padure │ PH │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 50 │Stejaru │ TL │ Sud, Sud-Est │ Ploiesti │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 51 │Albeni │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 52 │Balteni │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 53 │Catunele │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 54 │Dragotesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 55 │Farcasesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 56 │Matasari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 57 │Motru │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 58 │Negomir │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 59 │Plopsoru │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 60 │Prigoria │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 61 │Rosia de Amaradia │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 62 │Rovinari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 63 │Samarinesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 64 │Slivilesti │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 65 │Urdari │ GJ │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 66 │Baia de Arama │ MH │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 67 │Alunu │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 68 │Berbesti │ VL │ Sud-Vest │ Tg. Jiu │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 69 │Anina │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 70 │Berliste │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 71 │Iablanita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 72 │Bozovici │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 73 │Ciudanovita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 74 │Dognecea │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 75 │Mehadia │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 76 │Ocna De Fier │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 77 │Oravita │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 78 │Rusca Montana │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 79 │Sasca Montana │ CS │ Vest │ Anina │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 80 │Baita │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 81 │Brad │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 82 │Certeju de Sus │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 83 │Criscior │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 84 │Ghelar │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 85 │Rachitova │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 86 │Teliucu Inferior │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 87 │Vetel │ HD │ Vest │ Deva-Brad │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 88 │Berzasca │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 89 │Moldova Noua │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 90 │Sichevita │ CS │ Vest │ Moldova Noua │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 91 │Aninoasa │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 92 │Lupeni │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 93 │Petrila │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 94 │Petrosani │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 95 │Uricani │ HD │ Vest │ Petrosani │
├────┼───────────────────────────┼─────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 96 │Vulcan │ HD │ Vest │ Petrosani │
└────┴───────────────────────────┴─────┴──────────────────┴────────────────────┘Prezenta lista a fost aprobata prin Hotararea nr. 2 a Comitetului de Coordonare a Proiectului de inchidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomica, constituit la nivelul Ministerului Economiei si Comertului, in cadrul sedintelor din 26 septembrie, respectiv 9 noiembrie 2005 si constituie anexa 3 a acesteia, intitulata "LISTA LOCALITATILOR DE OPERARE A A.N.D.Z.M. APROBATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI S.D.S.C.M."

ANEXA 2


───────
la Manualul de operare pentru SDSCM
────────────────────────────────────

REFERIRI LA PROCEDURA DE DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE DE CATRE GRUPURILE DIN COMUNITATILE MINIERE SI GRUPURILE PRODUCTIVE PROVENITE DIN COMUNITATILE MINIERE

Pentru a beneficia de finantari acordate prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, grupurile din comunitatile miniere si grupurile productive din comunitatile miniere trebuie sa dobandeasca personalitatea juridica in considerarea dispozitiilor <>Legii nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata si a <>Legii nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, grupurile din comunitatile miniere si grupurile productive din comunitatile miniere iau fiinta printr-un proces verbal incheiat de cel putin 10 persoane fizice cu capacitate juridica*1) si cu domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva. Dovada domiciliului/resedintei se realizeaza prin actul de identitate.
____________
*1) Are capacitate juridica orice persoana care a implinit 18 ani si poate sa decida singura asupra actelor si faptelor sale.


In acest sens grupurile din comunitatile miniere si grupurile productive din comunitatile miniere vor aplica procedura publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003 regasita in cadrul sectiunii "Acte ale Fondului Roman de Dezvoltare Sociala - 15/XI/2002 - Hotarare privind aprobarea modificarii Procedurii de dobandire a personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale sarace si grupurile productive provenite din comunitatile sarace".
Actele juridice care dovedesc dobandirea personalitatii juridice sunt redate mai jos:

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE CA PERSOANA JURIDICA*2)
___________
* 2) Procesul verbal constituie adaptarea anexei 1 a Hotararii Consiliului Director al FRDS nr. 15/XI/2002 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003 regasita in cadrul sectiunii "Acte ale Fondului Roman de Dezvoltare Sociala"), modificare realizata in considerarea <>Legii nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 1.- Persoanele mentionate mai jos, care, la data de ..........
au luat parte la adunarea de constituire a Grupului din comunitatea
miniera/ Grupului productiv din comunitatea miniera ...............
(denumirea Grupului) si au votat continutul prezentului, inteleg sa
se asocieze si sa constituie o persoana juridica, in conditiile
revazute de <>Legea nr. 129/1998 , privind infiintarea, organizarea si
functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), republicata
si <>Legea nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare.
┌────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┐
│ Nr. │ Numele de familie si │Seria/nr. document de │ Semnatura │
│ crt. │ prenumele │ identitate │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 3 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 4 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 6 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │ │ │ │
├────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │ │ │ │
└────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────┘

Art. 2. - Denumirea persoanei juridice este Grupul din comunitatea miniera/
Grupul productiv din comunitatea miniera ".........................."*1)
Art. 3. - Sediul persoanei juridice este in .........................*2)
Art. 4. - Scopul persoanei juridice il constituie ...................*3)
Art. 5. - Proiectul propus de persoana juridica este denumit ........*4)
si se refera la ........*5)
Art. 6. - La data constituirii, asociatii se angajeaza sa contribuie cu
bunuri ......*6) si/sau bani ......*6) la constituirea patrimoniului
initial pe care le/ii vor transmite, respectiv varsa dupa aprobarea
finantarii Proiectului de catre FRDS.
Art. 7. - Pe toata perioada asocierii prevazuta la art. 9, raporturile
dintre asociati trebuie sa se caracterizeze prin buna credinta si grija
pentru interesele comunitatii.
Asociatii vor urmari impreuna realizarea scopului pentru care s-au asociat.
Adunarea membrilor persoanei juridice functioneaza dupa urmatoarele reguli:
........................................................................*7)
Art. 8. - Comitetul de Conducere a Proiectului (CCP) este compus din:
..........................................
..........................................
.......................................*8)

Membrii CCP, impreuna, au ca principale atributii administrarea cu grija si
buna-credinta a fondurilor destinate Proiectului, precum si a tuturor
intereselor persoanei juridice, informand grupul si raspunzand cu privire
la stadiul implementarii Proiectului. Cand exista neintelegeri intre
acestia cu privire la executarea Proiectului, oricare dintre ei trebuie
sa convoace, in cel mai scurt timp, adunarea membrilor comunitatii care va
decide cu majoritatea membrilor prezenti.
Art. 9. - Persoana juridica se constituie pe durata de executare a
Proiectului si va conduce contabilitatea in partida simpla in considerarea
<>Legii nr. 82/1991 , republicata.
Art. 10. - Dizolvarea persoanei juridice are loc in urmatoarele cazuri:
- trecerea duratei prevazute la art. 9 si realizarea proiectului;
- imposibilitatea realizarii proiectului.
Actul s-a incheiat astazi, ...........*9), la ....................*10)

Semnaturile asociatilor:

Semnatura Comitetului de Conducere a Proiectului
Legalizare semnaturi (secretar unitate administrativ-teritoriala)
___________
*1) Poate fi denumirea cartierului, coloniei miniere ori a asezarii
in care domiciliaza asociatii sau orice alta denumire care, in
conditiile respectarii ordinii publice, individualizeaza persoana
juridica.
*2) Sediul poate fi stabilit la domiciliul unui asociat sau la sediul
unei institutii publice (scoala, primarie, casa de cultura sau altele
asemenea), cu conditia sa existe certitudinea ca, prin punerea la
dispozitie a unui spatiu, institutia publica respectiva nu poate
influenta (prin stabilirea unei chirii prea mari, de pilda) activitatea
comunitatii constituita ca persoana juridica.
*3) Scopul consta in rezolvarea unor nevoi specifice (care pot fi
enumerate), prin realizarea unui proiect ce urmeaza sa fie supus spre
aprobare FRDS.
*4) Denumirea proiectului trebuie sa fie scurta, indicand obiectul
acestuia.
*5) Trebuie realizata o descriere scurta a proiectului.
*6) Se trec contributiile asociatilor, constand eventual, in:
- bunuri mobile si bunuri imobile care pot intra in folosinta
comunitatii, cu conditia sa nu faca obiectul unei/unui judecati/proces.
- prestarea unui anumit serviciu (zidarie, zugraveala, tamplarie, etc.)
care aduce foloase comunitatii.
- sume de bani care intra in proprietatea comunitatii
Asociatiile trebuie, cu aproximatie, sa stabileasca valoarea in lei a
contributiilor in natura si a celor in munca.
*7) Regulile trebuie sa priveasca: modul de convocare a adunarii,
termenele la care se convoaca adunarea, problemele asupra carora urmeaza
sa se decida, modul in care se voteaza si altele asemenea.
*8) Se mentioneaza numele de familie, prenumele si functia membrilor
Comitetului. Semnaturile acestora vor fi certificate/legalizate in
conformitate cu prevederile legale, cu mentionarea numelui in clar
insotit de semnatura si stampila al celui care realizeaza certificarea/
legalizarea.
*9) Data.
*10) Localitate.


Model orientativ*3)

PRIMARIA ...............
___________
*3) Dispozitia constituie adaptarea anexei 2 a Hotararii Consiliului
Director al FRDS nr. 15/XI/2002 modificare realizata in considerarea
<>Legii nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare.


DISPOZITIA nr. ....../.........

Avand in vedere:
- solicitarea de inregistrare a grupului din comunitatea miniera ca
persoana juridica,
- prevederile <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare
Sociala, republicata, ale art. 8 din Procedura de dobandire a
personalitatii juridice de catre grupurile din comunitatile rurale
sarace si grupurile productive provenite din comunitati sarace si
<>Legii nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor <>art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul .............

DISPUNE:

Art. 1. - Se aproba inregistrarea, in registrul special al
Primariei ......., a Procesului-verbal de constituire (anexa nr. 1) a
Grupului din comunitatea miniera din localitatea .........., ca persoana
juridica.
Art. 2. - De personalitatea juridica astfel dobandita, Grupul mentionat
la art. 1 va putea face uz numai in raporturile juridice nascute in
legatura cu aplicarea prevederilor <>Legii nr. 129/1998 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala,
republicata.
Art. 3. - Secretarul va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

PRIMAR,ANEXA 3


────────
la Manualul de operare pentru SDSCM
────────────────────────────────────

CODUL PROIECTULUI ....................

ACORD DE GRANT
Nr. ..... din .........

Intre:
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fond, organism
de interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, infiintat
in baza <>Legii nr. 129/1998 , republicata, privind infiintarea, organizarea
si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, cu sediul in
municipiul Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 3, et. 3, sectorul 3,
inregistrat fiscal sub nr. ......, avand contul nr. .........., deschis la
banca ........, reprezentat prin domnul/doamna director executiv .........,
si
"Grupul din comunitatea miniera"*1) ......, denumit in continuare Primitor,
cu sediul in judetul ....., localitatea ......, sat ......., str. .......,
nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ....., et. ..., avand calitatea de
persoana juridica, dobandita, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 129/1998, republicata, coroborat cu <>Legea nr. 167/2005 , cu modificarile
si completarile ulterioare, prin actul eliberat de Primaria ..........,
inregistrat fiscal sub nr. ......, avand contul curent pentru grant
nr. ......, deschis la banca ......, reprezentat prin comitetul de
conducere a proiectului cu urmatoarea componenta:
.......................... - presedinte
.......................... - secretar
.......................... - trezorier
sau
.........*2), denumit in continuare Primitor, cu sediul in ........,
str. ...... nr. ....., judetul/sectorul ......, inregistrata fiscal
sub nr. ........ avand contul curent pentru grant nr. ....., deschis
la banca ....., in calitate de organizatie intermediara, stabilita in
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. 1) din Legea
nr. 129/1998, republicata, coroborat cu <>Legea nr. 167/2005 , cu modificarile
si completarile ulterioare, reprezentat prin ......, avand calitatea
de ............... .
sau
Cooperativa de consum/Societatea agricola/Asociatia sau Fundatia "......"/
Societatea Comerciala*3), denumita in continuare Primitor, cu sediul
in ......, str. ....... nr. ...., localitate/sat ...... judetul/
sectorul .............., inregistrata fiscal sub nr. ...... avand contul
curent pentru grant nr. ......., deschis la banca ........., reprezentat
in conformitate cu prevederile Actului constitutiv, prin domnul/
doamna ............., avand calitatea de ................ .

___________
*1) Se completeaza in cazul proiectelor de mica infrastructura, conform
denumirii preluata din procesul verbal de constituire ca persoana juridica.
*2) Se completeaza in cazul proiectelor de servicii sociale comunitare.
*3) Se completeaza in cazul proiectelor de activitati generatoare de venit.1. Obiectul Acordului de grant
1.1. Fondul acorda Primitorului, in termenii si in conditiile prezentului Acord de grant, cu titlu gratuit, contravaloarea in lei a echivalentului sumei de .......... dolari S.U.A., care urmeaza sa fie utilizata exclusiv in vederea realizarii proiectului*4) ".............", aprobat prin Hotararea Consiliului Director al Fondului nr. ........... din data de ............., proiect redat in anexa nr. 1*5) ce constituie parte integranta a prezentului Acord de grant.
___________
*4) Proiectul va fi implementat in conditiile Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin <>Legea nr. 167/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 515 din 17 iunie 2005.
*5) Anexa nr. 1 cuprinde graficul de implementare si toate documentele pe baza carora s-a aprobat finantarea.

1.2. Proiectul consta in realizarea .........................................
1.3. Suma de bani acordata cu titlu gratuit in scopul si in conditiile prevazute la pct. 1.1 este denumita in continuare grant.
1.4. Primitorul se angajeaza ca va participa cu o contributie in bani/in natura/in bani si in natura in valoare de ....... lei, reprezentand ...........% din valoarea grantului, dupa cum se precizeaza in anexa nr. 1.
1.5. In cazul in care contributia va fi in bani, aceasta trebuie sa fie depusa inaintea semnarii prezentului Acord de grant, in contul curent distinct nr. .........., deschis de Primitor pentru acest proiect la banca ............ .
1.6. Bugetul proiectului si sursele de finantare sunt redate in anexele nr. 2 si 3, care constituie parti integrante a prezentului Acord de Grant.
1.7. Fondul va elibera Primitorului sumele grantului in lei, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A de la data efectuarii licitatiei valutare de catre Fond, la banca acestuia.
1.8. Eliberarea sumelor grantului catre Primitor se va face in ...... transe, pe baza formularelor standard de solicitare de plata, completate de Primitor si certificate de supervizorul Fondului. Prima transa este considerata avans. Eliberarea avansului si a ultimei transe se poate face esalonat, in functie de cuantumul total al fondurilor disponibile si de situatia concreta din teren a proiectului.
1.9. Nivelul avansului, precum si al celorlalte transe este stabilit dupa cum urmeaza:
- transa I (avans) .......................;
- transa a II-a ..........................;
- transa a III-a .........................;
- transa a IV-a ......................... .
1.10. Cuantumul transelor stipulate la art. 1.9, precum si valoarea grantului, dupa caz, pot fi majorate/diminuate cu respectarea prevederilor art. 4.5, in functie de nevoile reale identificate pe parcursul derularii proiectului. Inainte de eliberarea ultimei transe, Fondul va analiza solicitarea de plata si alte documente relevante justificative si va elibera Primitorului numai suma necesara finalizarii proiectului. Astfel, modificarile intervenite la nivelul acordului de grant, nu vor mai face obiectul unui act aditional.
1.11. Neinceperea activitatilor prevazute in proiect intr-un interval de maxim 3 luni de la virarea sumelor de catre Fond in contul de grant, va putea conduce la retragerea finantarii.
1.12. La solicitarea fiecarei transe (exceptie facand avansul) Primitorul trebuie sa prezinte supervizorului Fondului un raport privind stadiul implementarii proiectului din punct de vedere fizic, financiar si al contributiei comunitatii si documentele adecvate, justificand utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara. Supervizorul va intocmi un raport in urma verificarilor intreprinse la fata locului care va constitui temei justificativ al eliberarii transei solicitate. Restul de cel mult 25% se justifica cu ocazia formularii solicitarii pentru urmatoarea transa. Justificarea utilizarii ultimei transe se va efectua inainte de momentul inchiderii proiectului.
1.13. In cazul in care Primitorul realizeaza economii la nivelul proiectului, fara sa fie afectata calitatea acestuia, sumele pot fi utilizate de beneficiarul grantului pentru posibile imbunatatiri, extinderea si dezvoltarea proiectului, cu aprobarea Fondului si cu respectarea procedurilor (tehnice, financiare, juridice) specifice. Utilizarea economiilor pentru acoperirea cheltuielilor curente sau de exploatare, sau angajarea economiilor proiectului fara obtinerea aprobarii Fondului este interzisa si atrage angajarea raspunderii materiale a Primitorului, sau in cazul dizolvarii acestuia, a persoanelor fizice responsabile.
1.14. Sumele grantului ramase necheltuite dupa finalizarea proiectului si/sau dupa parcurgerea procedurii prevazute la punctul 1.12, vor fi returnate Fondului in contul si la banca indicate de acesta.
Dobanzile bonificate si comisioanele bancare aferente contului de grant vor fi in sarcina exclusiva a Primitorului. Acestea urmeaza sa fie utilizate numai in beneficiul proiectului derulat.

2. Drepturile si obligatiile partilor
2.1. Fondul are dreptul de a verifica toate datele si documentele in legatura cu realizarea proiectului.
2.2. Fondul poate, in orice moment sa sisteze eliberarile de fonduri aferente finantarii proiectului, sa solicite Primitorului, prin notificare scrisa, sa returneze sumele din contul bancar de grant, si sa suspende executarea Acordul de grant daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc: a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu legislatia romana si/sau procedurile Fondului; b) s-a produs o intrerupere a fluxului de fonduri catre Fond; c) Primitorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat prin proiect.
Suspendarea Acordului de grant generata de conditiile enumerate la lit. a) si c) obliga Primitorul la intreprinderea cu maxima urgenta a demersurilor de remediere specifice.
2.3. Primitorul se obliga sa respecte cu strictete prevederile legislatiei romane si reglementarile Fondului pentru indeplinirea obiectivelor si activitatilor proiectului, astfel cum sunt ele descrise in anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant.
In situatia in care se constata imposibilitate de a realiza in totalitate obiectivul prevazut la art. 1.2., si/sau se produc blocaje si/sau intarzieri in realizarea activitatilor proiectului, care pot genera depasiri ale termenelor asumate prin angajamentele Fondului cu finantatorii si/sau sunt solicitate Fondului penalitati, din cauza neindeplinirii de catre Primitor a obligatiilor prevazute in Acordul de grant si in legislatia romana, Primitorul si/sau persoana fizica responsabila vor fi financiar direct raspunzatori, urmand ca eventualele daune sa fie recuperate conform legislatiei in vigoare.
2.4. Primitorul se obliga sa utilizeze grantul, precum si sumele reprezentand contributia sa la proiect, mentionata la pct. 1.4, numai pentru realizarea obiectivelor proiectului.
2.5. Primitorul organizeaza si conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
2.6. Primitorul se obliga sa permita reprezentantilor Fondului si/sau ai Bancii evaluarea realizarii proiectului, prin punerea la dispozitia acestora a tuturor datelor si documentelor solicitate, precum si prin asigurarea accesului pentru vizitarea proiectului finantat din grant.
2.7. Primitorul se obliga sa utilizeze si sa respecte legislatia si procedurile Fondului privind achizitia bunurilor, lucrarilor si serviciilor de consultanta in conformitate cu prevederile inscrise in Manualul comunitatii - Ghidul procedurilor de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS, care respecta procedurile de procurare BIRD, pus la dispozitia beneficiarului grantului de catre Fond.
2.8. Primitorul are obligatia sa prevada in contractele incheiate cu terti furnizori si prestatori de servicii mentiuni referitoare la Acordul de grant, la grant si la Fond.
Aceste contracte se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii, conform prevederilor <>Legii nr. 129/1998 , republicata.
Fondul nu raspunde pentru viciile angajamentelor contractuale si/sau a altor documente incheiate de Primitor, si nu raspunde pentru eventuale prejudicii cauzate Primitorului sau altor terti in situatia in care Fondului i se sisteaza finantarea sau atunci cand nu ii sunt puse la dispozitie la timp fondurile pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute la nivelul Acordului de grant si a legislatiei aplicabile.
2.9. Primitorul se obliga sa afiseze intr-un loc vizibil situatia fondurilor primite de la Fond si a cheltuielilor efectuate.
2.10. Primitorul se obliga sa afiseze la loc vizibil emblema Fondului, pe tot parcursul executarii si dupa finalizare, pe obiectivele rezultate din realizarea proiectului.
2.11. Primitorul se obliga sa intreprinda cu maxima urgenta toate demersurile legale care se impun pentru recuperarea sumelor din grant ce nu pot fi utilizate pentru realizarea obiectivelor proiectului, independent de actiunile si inactiunile sale.

3. Forta majora
3.1. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea Acordului de grant, partea afectata de cazul de forta majora va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora.
3.2. Fondul nu raspunde pentru prejudiciul cauzat Primitorului in situatia in care Fondului i se sisteaza finantarea.
3.3. Partea care invoca forta majora este obligata sa comunice celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia, prin notificare scrisa insotita de acte doveditoare, eliberate de autoritatile romanesti competente.

4. Valabilitatea si modificarea Acordului de grant
4.1. Prezentul Acord de grant intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la inchiderea proiectului.
4.2. Perioada de implementare*6) a proiectului este de circa ....... luni.
___________
*6) Perioada cuprinsa intre semnarea Acordului de grant si terminarea proiectului.

4.3. Utilizarea grantului in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Acord de grant este interzisa si atrage desfiintarea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a celei de arbitraj, dupa caz.
In cazul in care Primitorului i-a fost notificata desfiintarea prezentului Acord de grant din vina sa, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii sa restituie Fondului toate sumele primite.
Prejudiciile cauzate vor fi recuperate de catre Fond impreuna cu organele fiscale competente de la Primitor, sau in cazul dizolvarii acestuia de la persoana fizica responsabila.
4.4. Daca in cursul executarii Acordului de grant se constata incalcari ale obligatiilor acestuia sau nesocotiri ale dispozitiilor <>Legii nr. 129/1998 , republicata si ale prevederilor reglementarilor Fondului, Fondul poate proceda la rezilierea Acordului de grant, fara interventia instantei judecatoresti sau a instantei de arbitraj.
Prejudiciile cauzate vor fi recuperate de catre Fond impreuna cu organele fiscale competente de la Primitor, sau in cazul dizolvarii acestuia de la persoana fizica responsabila.
4.5. Modificarea prezentului Acord de grant se face prin acordul partilor.
4.6. Partea care are initiativa modificarii va notifica, in scris, celeilalte parti propria propunere.
4.7. In cazul in care partile convin modificarea prezentului Acord de grant, aceasta se va realiza prin incheierea unui act aditional.

5. Inchiderea proiectului
5.1. Inainte de inchiderea financiara a proiectului Primitorul va prezenta planul definitiv, acceptat de Fond, continand detaliile privind intretinerea si exploatarea obiectivelor realizate in cadrul proiectului.
5.2. Proiectul se considera inchis avand la baza raportul final al supervizorului, care va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul Acord de grant, si numai dupa anuntarea inchiderii proiectului in cel putin 3 locuri publice. Procedura inchiderii proiectului va fi consemnata prin documente specifice recunoscute si aprobate de Fond.
5.3 Proprietatea/obligatia de intretinere asupra bunurilor rezultate in urma realizarii proiectului impreuna cu proprietatea bunurilor achizitionate in scopul executarii proiectului revine, la data inchiderii proiectului, persoanei juridice*7) mentionate de lege.
5.4. Responsabilitatea pentru asigurarea durabilitatii proiectului realizat revine integral Primitorului.
___________
*7) In cazul proiectelor de mica infrastructura - proprietatea/obligatia de intretinere asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor revine in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale, administratorilor/proprietarilor de drept, impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului, dupa caz.
In cazul proiectelor de activitati generatoare de venit - proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul executarii proiectelor revine ......... [se completeaza cu persoana juridica care a implementat proiectul], conform <>art. 5 alin. 3 din Legea nr. 129/1998 , republicata.
In cazul proiectelor de servicii sociale comunitare - proprietatea asupra bunurilor achizitionate in scopul realizarii proiectelor revine organizatiei intermediare definite la art. 2 alin. (1) din lege, care au obligatia sa le utilizeze pentru aceleasi scopuri pentru care au fost achizitionate - conform <>art. 6 din Legea nr. 129/1998 , republicata.

6. Solutionarea neintelegerilor
6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentului Acord de grant va fi solutionata de parti, pe cale amiabila, in termen de 30 de zile calendaristice, de la notificarea acesteia.
6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, in termenul mentionat la art. 6.1., neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare de catre instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

7. Dispozitii finale
7.1. In masura in care nu vin in contradictie cu prevederile acestui Acord de grant, la executarea si interpretarea lui se vor aplica prevederile Codului civil roman si alte reglementari legale in materie.
7.2. a) Prezentul Acord de grant, inclusiv anexele nr. 1-4, a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original, constituind impreuna un singur act juridic si avand caracter de titlu executoriu, in caz de nerealizare a obiectivului proiectului.
b) Prin semnarea prezentului Primitorul recunoaste ca i-au fost aduse la cunostinta conditiile de finantare si ca a primit Manualul comunitatii (continand Ghidul procedurilor de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS, Ghidul notiunilor financiar contabile), care devine anexa nr. 4 a prezentului Acord de grant.

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE
SOCIALA

Director executiv,
........................

Sef Departament Financiar,
contabil si administrativ,
........................

PRIMITOR*8)

Avizat juridic,

___________
*8) In cazul proiectelor de mica infrastructura, se vor mentiona membrii comitetului de conducere a proiectului - presedinte, secretar, trezorier.
In cazul proiectelor de servicii sociale comunitare si al proiectelor de activitati generatoare de venit se vor mentiona functia si numele reprezentantului primitorului.

ANEXA 1


────────
la Acordul de grant SDSCM
──────────────────────────
Cuprinde graficul de implementare si toate documentele pe baza carora s-a aprobat finantarea.

ANEXA 2
────────
la Acordul de grant SDSCM
──────────────────────────

Sursele de finantare ale
Acordului de Grant (dolari SUA)

1. Contributia locala (echivalent in dolari SUA)*) ................
din care:
surse proprii: ....................................................
surse atrase (daca este cazul) ....................................

2. Grantul ............................
din care:
imprumut BIRD: ....................................................
contributia Guvernului Romaniei: ..................................

COST TOTAL PROIECT PE SURSE .......................................

___________
*) se va utiliza cursul leu/dolar de la momentul intocmirii cererii de finantare.


ANEXA 3
────────
la Acordul de grant SDSCM
──────────────────────────

BUGETUL PROIECTULUI*)
___________
*) In situatii justificate, la solicitarea Agentului de Executare si numai cu aprobarea Fondului se pot realiza transferuri de la o linie bugetara la alta.
Inainte de eliberarea ultimei transe de bani, se intocmeste un buget rectificat care reflecta modificarile admise de catre Fond pe parcursul implementarii proiectului, in structura pe linii bugetare. Bugetul astfel rectificat va face obiectul incheierii unui Act aditional la Acordul de grant. Solicitarea de modificare a bugetului se adreseaza Fondului la momentul inregistrarii necesitatii operarii acesteia.

ANEXA 4
────────
la Manualul de operare pentru SDSCM
────────────────────────────────────

OPERATIONALIZAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A UNEI COMUNITATI MINIERE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Principalul drum carosabil de acces in comunitate nu a fost reabilitat pe │
│intreaga lungime in ultimii 10 ani; │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nota: Prin drum reabilitat se intelege acel drum caruia i s-a inlocuit in totalitate stratul de uzura pe intreaga lungime.
In caz de indeplinire a criteriului, se va atasa cererii de finantare o dovada emisa de autoritatea competenta, in functie de clasificarea drumului, dupa cum urmeaza:
- de la autoritatile locale, daca drumul principal de acces este un drum comunal
- de la autoritatile judetene (Consiliul judetean) daca principalul drum de acces este un drum judetean
- de la Sectia Judeteana de Drumuri Nationale din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania daca principalul drum de acces este un drum national┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Mai mult de 50% din gospodariile din comunitate nu au acces la o sursa │
│functionala de apa potabila; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:
2.1. Mai mult de 50% dintre gospodariile din comunitate nu au acces la o sursa functionala de apa potabila, in sistem public sau privat, in casa, in curte, sau la poarta (fantana, fantana cu pompa, bazine de acumulare, surse publice de apa potabila etc.).
2.2. Mai mult de 50% dintre gospodariile din comunitate nu au avut apa potabila suficienta in casa, in curte sau la poarta, cel putin 6 luni in ultimul an, adica in medie, cel putin 12 ore/zi.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Nu exista in localitatea de care apartine comunitatea un spatiu public │
│destinat activitatilor socio-culturale si de petrecere a timpului liber sau, │
│daca exista, functioneaza in conditii improprii; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:
3.1. Nu exista in localitatea de care apartine comunitatea un spatiu public (camin cultural, casa de cultura etc.) in care sa se poata desfasura atat activitati socio-culturale, cat si de petrecere a timpului liber (activitati educative extrascolare, evenimente culturale, intalniri comunitare, activitati distractive, nunti sau botezuri etc.).
3.2. Caminul cultural/casa de cultura din localitatea de care apartine comunitatea nu a fost instrainat(a) si nu i s-a schimbat in intregime destinatia initiala, dar functioneaza in conditii improprii.
Prin conditii improprii in acceptiunea de fata se intelege: acoperis sau structura de rezistenta sau tamplarie sau instalatii electrice sau instalatii sanitare sau instalatii de incalzire nereabilitate in ultimii 15 ani si aflate intr-o stare de degradare tehnica vizibila.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Mai mult de 50% din gospodariile care au avut acces la o centrala termica │
│nu au o retea functionala de incalzire; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand sunt indeplinite cumulat urmatoarele conditii:
4.1. A existat in comunitatea miniera, indiferent in ce perioada, o retea comuna functionala de incalzire.
4.2. Mai mult de 50% dintre gospodariile care au avut acces la o retea publica de incalzire, nu au acces in prezent la o retea functionala de incalzire.
Nota: Prin retea se intelege un ansamblu de gospodarii conectate la aceeasi sursa de alimentare cu energie termica (centrala termica de bloc, cartier etc.). Prin gospodarie care are acces la o retea functionala de incalzire se intelege acea gospodarie care este situata intr-o comunitate in care exista o retea functionala de incalzire la care este racordata sau la care s-ar putea racorda. Ca atare, daca intr-o comunitate exista o retea functionala de incalzire, iar o gospodarie a optat/opteaza pentru alte alternative de alimentare cu energie termica (centrale termice individuale, sobe cu gaz sau carbune etc.) sau se debranseaza din lipsa resurselor financiare - se considera ca respectiva gospodarie are acces la o retea de incalzire. Asadar, criteriul urmareste sa identifice accesul gospodariilor la o retea functionala de incalzire si nu alegerile individuale ale gospodariilor de a se debransa sau racorda la o retea existenta.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5. Scoala cu clasele V-VIII la care sunt inscrisi mai mult de 50% dintre │
│copiii din comunitate functioneaza in alta localitate decat cea de care │
│apartine comunitatea sau in conditii improprii; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:
1. Nu exista scoala gimnaziala in localitatea de apartenenta.
2. Mai mult de 50% dintre copiii care frecventeaza o scoala gimnaziala sunt inscrisi la o unitate de invatamant care nu dispune de electricitate sau apa curenta sau instalatii sanitare functionale sau instalatii de incalzire functionale sau cladirea scolii este in stare tehnica vizibil proasta.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. Localitatea de care apartine comunitatea nu dispune de unitate medicala │
│sau, daca aceasta exista, fie nu functioneaza, fie functioneaza in conditii │
│improprii; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:
1. Nu exista unitate medicala in localitatea de apartenenta (punct medical, dispensar sau spital) sau, daca exista, nu este functionala.
2. Cea mai apropiata unitate medicala din localitate nu dispune de electricitate sau de apa curenta sau de instalatii sanitare functionale sau de instalatii de incalzire functionale sau cladirea este in stare tehnica vizibil proasta.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7. Mai mult de 50% dintre membrii comunitatii locuiesc in cladiri a caror │
│stare este improprie locuirii in conditii de siguranta; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nota: Prin "cladiri a caror stare este improprie locuirii" se intelege "cladiri din chirpici, paianta, case cu acoperisuri din azbest, blocuri in stare tehnica vizibil proasta si degradare avansata a partilor comune, respectiv acoperisuri, casa scarilor sau subsoluri".


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8. In localitatea de care apartine comunitatea nu exista un sistem de │
│transport in comun al persoanelor (public sau privat) cu regim zilnic; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8.1. In cazul comunitatilor miniere din rural, criteriul este indeplinit daca nu exista cel putin un mijloc de transport in comun (public sau privat) cu regim zilnic, ce face legatura cu localitatea sau localitatile de interes major pentru locuitori.
8.2. In cazul comunitatilor miniere din urban: criteriul este indeplinit daca: nu exista mijloc de transport in comun (public sau privat) cu regim zilnic de circulatie in interiorul localitatii.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│9. Membrii comunitatii ajung cu dificultate la piete de desfacere sau la │
│unitati comerciale sau de prestari servicii; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea se regaseste intr-una din urmatoarele situatii:
9.1. Pentru a-si procura anumite produse de prima necesitate sau de uz curent (produse agro-alimentare sau non-alimentare, produse de igiena zilnica etc.), membrii comunitatii trebuie sa se deplaseze in afara localitatii de care apartine comunitatea.
9.2. Nu exista in localitate piete de desfacere pentru produsele obtinute sau realizate la nivel local.
9.3. Nu exista in localitatea de care apartine comunitatea posta sau o retea de telefonie fixa.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10. Comunitatea traieste intr-o zona monoindustriala miniera care a fost sau │
│va fi afectata de procesul de restructurare a sectorului minier, asa cum este│
│notificat de catre Ministerul Economiei si Comertului; │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Criteriul este indeplinit atunci cand comunitatea apartine unei localitati incluse in "Lista localitatilor din aria de operare a A.N.D.Z.M aprobate pentru implementarea programului SDSCM" (Anexa I).

_________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016